Rozcestník >> Kultura a umění >> Literatura - temné (nejen) povídky

Informace

Název: Literatura - temné (nejen) povídky
Kategorie: Kultura a umění
Založil: LichKingAnathema
Správci: LichKingAnathema
Založeno: 12.09.2018 13:06
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1020x
Příspěvků:
44

Předmět diskuze: Literatura - temné (nejen) povídky - fantasy, horror, či cokoloviv, co má nekomerční hlavu a patu

(Karma: 92)
| Předmět: Mstitel
13.12.18 12:48:22 | #54

Ó, svatý otče, jenž jsi na nebesích a údajně se na nás díváš shora,

Já byl tvou poslušnou ovečkou a respektoval tvé hloupé zákony dobra.

Ó, nebeský pastýři, má duše hlas tvé flétny slepě poslouchala.

Já se vždy omezoval, abych měl to, co držka kněze slibovala.

Za mou poslušnost a dobrotu dostalo se mi jen zhouby a ponížení.

Již nikdy nenastavím druhou tvář. Jen pomsta smrtí mi dá uspokojení.

Ó, ty pane hlupáků a omezenců, nikdy´s mé prosby nevyslyšel.

Nedal´s mi nic, kromě zoufalé a tlející duše – jen ty víš, kde´s ji našel.

Zdraví jsi mi hodil, jak červavou mršinu hladovým supům, když jsi ho rozdával.

Teď, když umírám, zříkám se tě. Chci žít! Seru na tvůj ráj, jenž jsi mi sliboval.

Ó, temné síly, moci pekel, žádám vás o věčné bytí na hmotné zemi.

A ať každá rána na mém těle v mžiku zmizí a ranní toho na nebi.

Za to vám budu věrně sloužit smrtí a zlem a pro vás zkázu rozsévat.

Těším se, až má krutá pomsta stihne všechny mé soky – chci krev prolévat!

Ó, síly zla! Dejte mi meč kovaný z hněvu v zuřivém ohni pekelném!

Již teď mi místo krve proudí v žilách nenávist při mém vzteku šíleném.

Ó, mocná Sekhmet, nyní při mně stůj, ať je má pomsta zcela dokonána!

Jsi tak přísně spravedlivá. Tak ovládni mou duši! Již je připravena!!

Ó, tajemný vládče pekel, neomezený pane ohně, mocný Satane!

Povolej Abaddona do vlády těla mého, až z hrobu povstane!!!


(Karma: 92)
| Předmět: https://youtu.be/YzChlpMYnpU
10.12.18 09:58:01 | #53
(Karma: 92)
| Předmět: Hněv
07.12.18 14:50:35 | #52

Vzbuď se ty pozemský červe,

otevři oči dokořán

a rozhlédni se kolem sebe,

rozhlédni se do všech stran.

Všude, kam se podíváš,

je jen špína a hniloba.

Pudem vzteku podléháš.

K ničemu je ti modlitba.

Pomoci se nedovoláš.

Za spravedlnost bojuj sám.

Radost ze svého bytí nemáš

vírou v Boha svazován.

Bůh na tebe totiž sere,

ani svět nebude jiný.

Nyní ti tvůj mozek žere

hejno larev zla z té špíny.

Nevěř klamům, nevěř lžím,

otevři bránu pekelnou.

Rozdrť boží diktaturu.

Poznej cestu smyslnou.

Proraž hlínu nad sebou

  • nad tvým duševním hrobem,

ukaž svoji sílu pravdy,

rozpoutej válku s nebem!

Dokaž, že zlo vládne světu,

rozbij boží zákon dobra.

Staň se dravcem, buď jak šakal

  • neohrožený jak kobra!

Již dlouho jsi snášel tohle zlo,

teď nadešel čas odplaty.

Tvé diktátorské Nadjá šlo

ke dnu a ovládaj tě pudy.

Tvoje smrtící nenávist

procitá jak spící sopka.

V ohni hněvu jak z bible list

shoří tvé pokory troska.

Tvé ego a nedůvěra

  • to bude tvůj pevný štít.

Chtíč, pomsta a nenávist

  • toť tvůj meč,

s nímž chceš soka tít.


(Karma: 92)
| Předmět: Svatá Válka
06.12.18 11:20:49 | #51

Úsvit začíná,
Je obloha v krvi zbarvená
Chystej se na smrt až udeří zvony
Království temnot je peklo na zemi
Mrtví se vrací na zem
Nosferatu z hrobu povstal zpět
Všichni žijem ve strachu
Přichází noc měsíc je úplněk
Bohové si najdou cestu
Skrze kterou k tobě promluví
A každý z nás projde peklem
Aby dosáhl spasení

Úsvit začíná
Je obloha v krvi zbarvená
Tak chystej se na smrt až udeří zvony
Království temnot Inferno na zemi
Zombie se vrací na zem
Nosferatu z hrobu povstal zpět
Teď povedem svatou válku
Přichází noc venku je úplněk
Pokolení šesté matky
Šestá dcera která zplodí stín
Spolu povedem svatou válku
Se mnou zemřeš ale budeš žít

Tvůj anděl létá v oblacích
Země černých kozlů
Vítá duši tvou

Svatý jezdec
Bílá znamení
Teď přicházíš skrze bolest
Do osidel svaté války
Teď přicházíš skrze vědomí
Že tu nebudem věčně žít
Pokolení šesté matky
Šestá dcera která zplodí stín
Spolu povedem svatou válku
Se mnou zemřeš ale budeš žít
Nezbývá nic než doufat
Že odpustíš naše viny
Nezbývá nic než čekat
Na ten čas až udeří zvony

Tvůj anděl létá v oblacích
Země černých kozlů
Vítá duši tvou *34683*


(Karma: 92)
| Předmět: Křídla Času
04.12.18 10:57:08 | #50

Časy dávné z historie,
knihy vládců říší temných.
Časy vzácné modré krve
vůdců zemí v noci padlých.

Jejich doby slavné byly.
Ostří měčů a hroty šípů.
Mrtvá pole krví vřely
plna lesklých helm a štítů.

Krev naplnila jezera,
pak doplnila studny.
Rudě psala naše pera
i potřísnila dívčí sukny.

Taková je nelidskost.
Hříchy o kterých víme.
Taková je nelidskost,
když se nezměníme.

Anděl pomsty či smůla jen,
vrátí nazpět tento čas.
Anděl černý je přece ten,
jenž zakončí všechny z tras.


(Karma: 92)
| Předmět: ZVON
30.11.18 12:32:56 | #46

JSEM ZVON, MRTVÝ,
VŠAK KŘIČÍM ŽALOSTÍ!
MŮJ TÓN, SIVÝ,
OPROŠTĚN SVÁTOSTI!

MRTVÝ A PŘECE ZNÍM,
I MALOU RADOST V TRÝZEŇ PROMĚNÍM,
MÉHO SRDCE VŠAK NEMUSÍŠ SE BÁT,
VŽDYŤ JEN SMRT UČÍ LIDI MILOVAT. *909* *33809* *503*


(Karma: 27)
| Předmět: RE: ZVON
30.11.18 15:20:46 | #47

smutný, ale i to je život *884*


(Karma: n/a)
| Předmět: RE: RE: ZVON
30.11.18 19:30:39 | #48
(Karma: 92)
| Předmět: RE: RE: RE: ZVON
03.12.18 10:42:34 | #49

uctěme památku autora, jež náhle zemřel relativně mlád, byl to můj známý kamarád a kolega hudebník, čest jeho památce! *909* *33809*


(Karma: 92)
| Předmět: Podstata bytí
28.11.18 14:54:29 | #45

Pevně věřím, že nejsme stejní jako oni.
Pořád věřím, že nejsme stejní jako oni.
Ještě věřím, že nejsme stejní jako oni.
Mohu věřit, že nebudem stejní jako oni?

Chladní a ješitní, lhostejní a přezíraví,
Lehká budiž zem!
Krutí a necitliví, hrabaví a nabubřelí,
Takoví nebudem!

Pevně věřím, že nejsme stejní jako oni.
Pořád věřím, že nejsme stejní jako oni.
Ještě věřím, že nejsme stejní jako oni.
Mohu věřit, že nebudem stejní jako oni?

Milosrdný, shovívavý, uctivý, tak dokonalý,
Takový já jsem?
Vždycky přesně vím co a jak kdy udělat,
Jen se stačí něžně porvat s osudem.

Skromnosti slušivá,
Všem lidem je umříti,
Všem živým dýchati,
Ne všem však mluviti!

Umříti, dýchati, slyšeti, býti, čísti,
Mluviti, poznati, viděti, jíti, jísti,
Cítiti, strádati, truchliti, dlíti, píti,
Mysleti, nechati, věděti… zkrátka žíti!

Lehká budiž zem!
*909*


(Karma: 92)
| Předmět: https://youtu.be/Rz-LktXhB6g
26.11.18 10:53:00 | #44
(Karma: 92)
| Předmět: ...
22.11.18 13:15:21 | #43

Zasněný, zoufalý,
Vysnil si, ach, vysnil si bohyni.
Mnozí mu spílali,
Když o přízeň, když o přízeň prosil ji.
Pro jedny byla múzou,
Ty u srdce, ach, u srdce ranila.
Pro druhé zase lůzou,
Ty raději v náruč svou přivila.

Nejprve vysnil si její srdce.
A poté vysnil si i její tvář.
O krásném těle snily jeho ruce,
To aby zapomněl jí vysnít také svatozář.

Proč?!

Nevím jak dál, toť vše!
Ten příběh snad mi všichni prominou,
Však krev v mých žilách vře,
By jen pomyslel si na jinou!
A proto vpravdě nevím pro co žít.
A rozhodně nejsem mezi těmi,
Kdož se s někým litě bude přít,
Že svět vskutku není poset bohyněmi.

Svět není poset bohyněmi.

Zasněný, zoufalý,.....


(Karma: 92)
| Předmět: https://youtu.be/pKdbo8FYvyE
31.10.18 12:15:40 | #42