Rozcestník >> Kultura a umění >> Literatura - temné (nejen) povídky

Informace

Název: Literatura - temné (nejen) povídky
Kategorie: Kultura a umění
Založil: LichKingAnathema
Správci: LichKingAnathema
Založeno: 12.09.2018 13:06
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 2261x
Příspěvků:
83

Předmět diskuze: Literatura - temné (nejen) povídky - Fantasy, horror, či cokoliv, co má nekomerční hlavu a patu. Mužete se pohroužit do světa plného temných stránek lidského ducha. Čtyři z pěti psychiatrů doporučují čísti po půlnoci!

(Karma: 251)
| Předmět: https://youtu.be/w_WQUodApQk
před 2 hodinami | #94
(Karma: 4)
| Předmět: RE: https://youtu.be/w_WQUodApQk
před 2 hodinami | #95

Teda to jsem se lekla *33598*


(Karma: 251)
| Předmět: Ustup Satane! - Clive Barker
16.02.19 13:50:28 | #93

Osud tomu chtěl, že Gregorius pohádkově zbohatl. Vlastnil loďstva a paláce; hřebce a města. Vlastnil toho tolik, že lidé, kteří nakonec dostali za úkol spočítat jeho majetek – poté, co události tohoto příběhu dospěly ke svému obludnému konci - , měli občas pocit, že by bylo rychlejší udělat seznam věcí, které Gregorius nevlastnil.
Bohatý tedy byl, ale šťastný ani náhodou. Byl vychován v katolické víře a v mládí – ještě před závratným zbohatnutím – nacházel ve víře útěchu. Ale potom ji zanedbával a až v pětapadesáti letech, když už mu svět ležel u nohou, se jedné noci probudil a zjistil, že Boha ztratil.
Byla to pro něho krutá rána a okamžitě začal podnikat kroky, aby ztrátu nahradil. Vypravil se do Říma a promluvil si se samotným papežem. Dnem a nocí se modlil, zakládal semináře a kolonie pro malomocné. Bůh mu však odmítal ukázat byť jen špičku nosu. Zdálo se, že Gregorius zůstal opuštěn a sám.
Na pokraji zoufalství si usmyslil, že by si cestu do náruče Stvořitele mohl najít jen tak, kdyby vystavil svou duši tomu nejkrutějšímu nebezpečenství. Na této myšlence určitě něco bylo. Co kdyby se mi podařilo dosáhnout setkání se Satanem, samotným Arciďáblem, pomyslel si; kdyby mě Bůh uviděl in extremis, nebyl by nucen zakročit a přijmout mě zpátky mezi své ovečky?
Plán to byl šikovný, ale jak ho uskutečnit? Ďábel nepřichází jen tak na zavolanou, ani když ho přivolává takový magnát, jako je Gregorius, a jeho vlastní výzkumy záhy prokázaly, že veškeré tradiční metody přivolávání Pána much – zneuctění Nejsvětější svátosti, obětování neviňátek – jsou stejně účinné, jako když se svými dobrými skutky snažil přivolat Jahveho. Až po roce zvažování se mu v hlavě zrodil klíčový plán. Nechá postavit Peklo na Zemi – moderní inferno tak monstrózní, že jeho pokušení neodolá sám Pokušitel, který se do něj přijde zabydlet jako kukačka do cizího hnízda.
Začal všude možně hledat architekta a v blázinci u Florencie našel apatického muže jménem Leopardo, z jehož návrhů na Mussoliniho paláce čišelo ztřeštěné velikášství, které přesně odpovídalo duchu Gregoriova projektu. Leopardo – páchnoucí, zbídačený stařec – byl vyveden z cely a dostal svolení opět se oddat svým snům. Geniální nadání k monumentálnosti ho ještě neopustilo.
Za účelem stimulace jeho představivosti se ve velkých světových knihovnách začalo pátrat po popisech světských i metafyzických pekel; pustošivé nájezdy do muzejních archivů měly za cíl objevit zapovězené výjevy mučednictví. Pokud existovalo podezření, že se v neprobádaném koutě skrývá nějaká zvrácenost, bylo vynaloženo veškeré úsilí na její odhalení.
Definitivní projekt našel zčásti inspiraci v de Sadovi a Dantovi a na druhé straně ve Freudovi a Krafftovi-Ebingovi, ale tvořilo ho i mnohé, co dosud žádnou lidskou mysl nenapadlo, či co se dosud neodvážila svěřit papíru.
Byl vybrán pozemek na severu Afriky a práce na Gregoriově Novém Pekle mohly začít. Všechno související s touto stavbou lámalo rekordy. Její základy byly rozlehlejší, její zdi silnější, její sítě a instalace spletitější, než jak tomu bylo u kterékoli jiné dosud postavené budovy. Gregorius sledoval její pomalý zrod s nadšením, které nezakusil od prvních let v roli budovatele říše. Samosebou že jeho okolí mělo vesměs za to, že přišel o rozum. Dlouholetí přátelé s ním odmítali mít cokoli společného; několik jeho podniků zkrachovalo, když se investoři zděsili zpráv o jeho nepříčetnosti. Jemu to však bylo jedno. Jeho plán nemohl skončit neúspěchem. Ďábel se bude muset dostavit, byť by to bylo jen ze zvědavosti, co se to v jeho jméně staví za monstrózitu, a jakmile tak učiní, Gregorius už ho bude očekávat.
Práce si vyžádala čtyři roky a padla jí za oběť větší část Gregoriova bohatství. Dokončená stavba byla velká jako šest katedrál a pyšnila se všemi vymoženostmi, které si Kníže temnot mohl přát. Za stěnami hořely ohně, takže průchod mnoha jejími chodbami působil skoro nesnesitelná muka. Místnosti na těchto chodbách byly vybaveny všemi myslitelnými nástroji mučení – jehlami, skřipci, tmou -, aby se v nich mohly plně projevit veškeré schopnosti Satanových přisluhovačů. Stály tu dostatečně velké pece, aby v nich byly upáleny celé rodiny; dostatečně hluboké nádrže, aby se v nich utopily celé generace. Nové Peklo bylo zvěrstvo čekající na okamžik svého uskutečnění, oslava nelidskosti, jíž chyběla pouze její prvotní příčina.
Stavitelé odjeli, a jak rádi. Kolovaly mezi nimi zvěsti, že Satan už dlouhou dobu dohlíží na stavbu svého letohrádku. A našli se i tací, kteří tvrdili, že ho zahlédli v nejnižších patrech, kde panovala taková zima, že člověku mrzla moč v měchýři. Víru v nadpřirozené jevy soustřeďující se v ohnisku takřka dokončené stavby přiživilo i několik důkazů, mezi nimiž měla své místo i krutá smrt stavitele Leoparda, který buď vyskočil, nebo – jak se domnívali pověrčiví – byl vyhozen z okna v šestém patře svého hotelu. Byl mu vystrojen patřičně výstřední pohřeb.
Nyní, o samotě v Pekle, Gregorius už jen čekal.
Nemusel čekat dlouho. Strávil ve svém sídle pouhý den, když z hlubin uslyšel zvuky. Naplněn očekáváním se vydal vypátrat jejich zdroj, ale našel jen kypící koupele plné výkalů a rachotící pece. Vrátil se do svého apartmá na devátém podlaží. A čekal. Zvuky se ozvaly znovu; znovu se vydal vypátrat jejich původ; znovu se vrátil zklamaný. Výtržnosti však nepolevovaly. V následujících dnech neuplynulo ani deset minut, aby Gregorius nezaslechl nějaký další důkaz cizí přítomnosti. Byl si zcela jistý, že se Belzebub dostavil, ale nevychází ze stínů. Gregoriovi stačilo přistupovat na jeho hru. Koneckonců se ocitl na Ďáblově dvorku. On si může rozhodnout, podle jakých not se bude hrát.
Nicméně během dlouhých a často osamělých měsíců, jež následovaly, hra na schovávanou Gregoria omrzela a magnát začal na Satana naléhat, aby se mu ukázal. Jeho hlas se však bez jakékoli odezvy ozýval opuštěnými chodbami, až ho voláním rozbolelo hrdlo. Potom se do hledání pustil potají a doufal, že svého hosta nachytá na švestkách. Ale Padlý anděl mu vždycky ufrnkl dřív, než se k němu stačil přiblížit na dohled.
Už se zdálo, že si tak bude se Satanem hrát do úmoru a budou se donekonečna honit ledem a ohněm a zase ledem. Gregorius si říkal, že musí mít trpělivost. Ďábel k němu přece přišel. Nezůstal na této klice otisk jeho prstu? A tam na schodech jeho lejno? Dřív nebo později mu ukáže i tvář a Gregorius na ni plivne.
Venkovní svět si dál všímal svého a Gregorius vstoupil do řad poustevníků, jimž bohatství zcela zkazilo život. Avšak Rozmar, jak bylo jeho pekelné sídlo v jistých kruzích známé, nezůstával úplně bez návštěv. Našlo se několik lidí, kteří ho milovali příliš silně, aby na něj zapomněli – a rovněž pár dalších, kteří z něho tyli a doufali, se jim podaří vydobýt z jeho šílenství další zisky, a ti se odvažovali vstoupit do brány Nového Pekla. Tito návštěvníci se vydávali na cesty, aniž někoho obeznámili se svými úmysly, neboť se obávali nesouhlasu přátel. Vyšetřování jejich zmizení nikdy do severní Afriky nedosáhlo.
A Gregorius ve svém Rozmaru dál pronásledoval Hada a Had mu pořád unikal a s ubíhajícími měsíci zanechával jen další a další důkazy své přítomnosti.
Pravdu nakonec odhalila manželka jednoho z nezvěstných návštěvníků a uvědomila úřady. Gregoriův Rozmar začal být sledován a nakonec – tři roky po jeho dokončení – jeho práh směle překročila čtveřice policistů.
Bez patřičné údržby začal Rozmar vážně upadat. Na mnoha podlažích přestala fungovat světla; stěny vychladly; smolné jámy ztvrdly. Ale zatímco se vyšetřovatelé ubírali ponurými klenutými chodbami vyhledat Gregoria, nacházeli četné důkazy, že i navzdory zuboženému stavu je Nové Peklo stále způsobilé provozu. V pecích viděli těla s vytřeštěnými a zčernalými obličeji; v řadě místností seděly a visely lidské mrtvoly s vydloubanýma očima, propíchané a rozřezané.
S každými otevřenými dveřmi, s každou novou ohavností, která se naskytla jejich horečnatým očím, v nich narůstala hrůza.
Dva ze čtyř policistů, kteří překročili práh Rozmaru, nedošli do síně v jeho středu. Na cestě je zachvátila hrůza a vzali nohy na ramena, ale byli přepadeni v nějaké zatarasené chodbě a připočteni ke stovkám obětí, které v Rozmaru přišly o život od okamžiku, kdy se do něj nastěhoval Satan.
Ze dvou zbývajících, kteří nakonec vypátrali pachatele těchto zvěrstev, měl jen jeden odvahu vylíčit svůj příběh, ačkoli scény, kterým byl vystaven v srdci Rozmaru, byly tak strašlivé, že se takřka nedaly vypovědět.
Po Satanovi samozřejmě nebylo ani stopy. Objevili jen Gregoria. Když stavitel nenašel nikoho, kdo by se nastěhoval do domu, do něhož investoval tolik úsilí, obsadil ho nakonec on sám. Měl u sebe několik následovníků, které se mu podařilo získat v průběhu let. Ti, podobně jako on, nevypadali nikterak výjimečně. Ale v celém komplexu by se nenašel jediný mučicí nástroj, který by náležitě a nemilosrdně nevyužili.
Gregorius se při zatýkání vůbec nevzpíral; vlastně vypadal spokojeně, že se mu dostalo pozornosti, aby se mohl holedbat svou řezničinou. V té chvíli, i později u soudu, ochotně hovořil o svých ambicích a své chuti; o tom, že kdyby byl propuštěn na svobodu a měl tu možnost, prolil by krve ještě mnohem víc. Dost na to, abych v ní utopil veškerou víru a její bludy, sliboval. A ani to by ho neuspokojilo. Protože Bůh hnije v Ráji a Satan v Pekle, a kdo ho tedy může zastavit?
Během soudního procesu mu bylo často spíláno, stejně jako posléze v blázinci, kde za jistých podezřelých okolností o necelé dva měsíce později zemřel. Vatikán o něm ze svých záznamů vymazal všechny zmínky; semináře, které byly založeny v jeho bezbožném jméně, byly uzavřeny.
Pořád však byli tací, a to i mezi kardinály, kteří jeho nekajícnou zášť nedokázali vypudit z hlav a – ve skrytu svých pochyb – přemýšleli, jestli jeho strategie nakonec neslavila úspěch. Jestli se tím, že přestal doufat v existenci andělů – padlých či jiných -, andělem sám nestal.
Nebo nebyl vrcholem toho, co mohla země z těchto fenoménů snést.

*34683* *34683* *34683* *34683* *34683* *34683*

(Karma: 251)
| Předmět: Světlonoš , aneb jak to asi ani sám nečekal...a tak mu třeba
15.02.19 15:00:01 | #92
(Karma: 251)
| Předmět: https://youtu.be/p1DWGVr2Keo
15.02.19 12:09:24 | #91
(Karma: 251)
| Předmět: Sonet němé výčitky - Frederico García Lorca
13.02.19 10:24:19 | #89

Proč jenom ztratit mám krásu tak zázračnou,
očí tvých kamenných strnulost nehybnou,
vzdechů tvých vůni, tu růži tak překrásnou,
kterou mi na tváře pokládáš s noční tmou.

Proč jenom zůstávám na břehu nad skálou,
bez hlíny květy i větve mé zahynou,
čím jenom utiším bolest svou zoufalou,
jsem jen kmen, ztratil jsem i mízu hojivou.

Jsi-li mým pokladem navěky skrývaným,
jsi-li mým křížem mou bolestí zroseným,
jsem-li já psem jen tvým, poslušně oddaným,

nedej mi ztratit, co bylo a je teď mým,
dovol ať vody tvé řeky zas okrášlím
listím odraným mým podzimem šíleným.


(Karma: 251)
| Předmět: Dům šílenství
12.02.19 12:04:43 | #88

Prolog:

Vyrůstal jsem v siroťáku. Má matka mne tam z neznámých důvodů umístila ve dvou letech. Nemám na ni žádné vzpomínky, žádnou fotku, tudíž nevím jak vypadá. Když jsem v osmnácti letech konečně vypadnul ze sirotčince, začal jsem pátrat po své minulosti… marně. v pětadvaceti jsem se oženil a mám malé dítě. Všechno šlo normálně do mých třiceti. Pak se ozval někdo, kdo objevil něco z mé minulosti.

I.

Zvedl jsem telefon. Řekl kdo jsem…klasika. Na druhém konci se ozvalo: "Našli jsme vaši matku… tedy zmínku o ní" "Kde???" zajímalo mne. "V novinách z roku 1986… spáchala sebevraždu,"ozvalo se na druhém konci, "ale našli jsme místo jejího bydliště"

II.

Stáli jsme před domem. Číslo popisné 6. Okolo žádné jiné domy nebyly. Tázavě jsem pohlédl na svého společníka. "Bývala tu vesnice," řekl, "Ale vyhořela. Máte štěstí… ale nemáte klíče,"dodal s úšklebkem. Podíval jsem se pod rohožku. Nic. Nezbývalo než dveře vyrazit. Byly pevné, takže jsem ničeho nedosáhl. Obešel jsem dům. Tak se tam holt budu muset dostat oknem. Zavolal jsem na toho, který mě sem přivedl… ani neznám jeho jméno. Vsoukali jsme se dovnitř. Několikacenti­metrová vrstva prachu, pavučiny… nic co by se nedalo čekat. Ale přesto… něco tu bylo. Šramot. Otočil jsem se. Krysa. Oddychl jsem si. "Asi pojedeme zpátky, ne???" zeptal se společník. Neposlouchal jsem ho. vyšel jsem do druhého patra. Napadlo mě… to byl můj domov… a taky bude. "Zejtra se stěhuju," zamumlal jsem. Netušil jsem, co je to za debilní nápad.

III.

Žena mi umírala v nemocnici na rakovinu, a mě, vola, nenapadlo nic jinýho než se přestěhovat se sedmiletým dítětem. Bylo v tom věku, kdy si vymýšlelo imaginární kamarády a nebyla s ním řeč… taky jsem si tím prošel. Najal jsem si bandu uklízečů aby v domě mé matky… vlastně teď už v mém domě trochu poklidili. Klíč jsem objevil ve dveřích zevnitř. Ten barák na mě působil až magicky pozitivně. Stěhováci přivezli nábytek a já se poprvé v životě cítil jako doma… prozatím. První dva dny proběhly naprosto klidně. Až třetí den… zaslechl jsem hluk ze zadní části domu, kde byl obývák. Chvíli jsem si myslel, že syn něco rozbil. Omyl. Vlítnul jsem do pokoje. Tam špinavý bezďák hrabal ve skříni po něčem co by moh vzít. Popad jsem ho za umáštěné dredy a vytáhnul ho dveřmi ven. Nenávistně se na mne otočil a zařval něco v tom smyslu ať si dám pozor, nebo se ráno už nevzbudím. "A co mi tak uděláš??? Zabiješ mě smradem???" vysmál jsem se mu do obličeje. "Já nic… To oni… ", zachroptěl na mě. Tak ono je jich víc, pomyslel jsem si. "Táhni zmetku ať tě nevidím".

IV.

Byla neděle. Já sice v boha tak trochu věřil, ale když jsem přišel s dítětem v jeho třech letech v kostele, všechny kříže se obrátili a svěcená voda začala hořet. Farář mě tehdy vyhnal s tím, ať to Satanovo dítě nechám zabít. Naštval jsem se a začal řvát ať se pořádně koukne jestli to, čemu říká svěcená voda náhodou není benzin a ať si ty kříže pořádně přibije. Pošta. Hrabal jsem se obálkami. Složenky,dopis z nemocnice. Má žena znenadání dnes minutu po poledni zemřela. Jak to sakra vysvětlím synovi???

V.

Po pohřbu jsem se vrátil domů se synem v náručí. Položil jsem ho na gauč v obýváku. Já šel do koupelny trochu propláchnout ksicht. Pohled mi padl na kohoutek u vany. Zdálo se mi, že se tam rudě zalesklo. Nedalo mi to a šel jsem blíž. Pohlédl jsem do ní. Vana byla do poloviny naplněna krví. Poté se vynořil obličej. v úleku jsem ustoupil o několik kroků nazpět. V naději, že mne klame zrak jsem se přiblížil nazpět k vaně. Jaká byla má hrůza když jsem zjistil, že tam leží tělo. Neboli spíše zbytek těla bez rukou a nohou. Otevřel oči a začal plivat krev. "Zvedni mě!!! Zvedni mě!!!" křičel. V hrůze jsem vyběhl z koupelny.

VI.

Stáli jsme s inspektorem nad – prázdnou vanou. Ani kapka krve. Nic. Žádné tělo. Došli k názoru, že jsem vynervován ze smrti manželky. To jsem považoval za dobrý argument. Neměl jsem klidnou noc. Zdálo se mi, že z postele mi vylezly ruce a pevně chytily. Nade mnou se zjevila postava se skalpelem který zabořila do mého břicha a vytvářela dlouhý řez až k hrudníku. Vzbudil jsem se zpocený s příšernou bolestí břicha. Rozsvítil jsem… Přes hrudník k břichu se táhla dlouhá sešitá rána, která tam před několika hodinami určitě nebyla. Byl jsem přesvědčen, že se mi to zdá. Padl jsem na postel a navzdory bolesti usnul.

VII.

Ráno jizva byla pryč. Opravdu to byl jen sen. Ráno proběhlo jako každý jiný, poslal jsem syna do školy, a fláknul s sebou na gauč. Práci marně hledám. Přes Net, inzeráty, ale kdo stojí o jednoho bez matury. Otočil jsem se na zrcadlovou skříň. Prohlédl jsem si svůj odraz. O vzhled jsem přestal dbát už na základce. Ale tohle??? Ne… to jsem nebyl já… tohle… Viděl jsem jakýs takýs obličej. Hrůza. Mozek na pravé straně hlavy pulsoval. levá polovina rtů chyběla. Ozval se rachot. odtrhl jsem se od svého "odrazu". Za mnou stál syn. Bez hlavy. Zatřásl jsem hlavou. Hlava byla na svém místě. Dítě si zapomnělo tašku. Touhle vizí si to někdo pěkně podělal. "Vyžeň to dítě… zab ho!!!" ozvalo se za mnou. "Kdo ksakru jste?" Bez odezvy. Končím s váma, pomyslel jsem si.

VIII.

Zavolal jsem exorcistu. Ten sice potvrdil, že v domě něco je, ale myslím, že má v popisu práce tvrdit to o každým starým domě. Pohlédl jsem na něj. Klasická křesťanská výbavička… co víc dodat. Začal se modlit. Potom cáknul svěcenou vodu na zeď. Ozvalo se zasyčení. Kříž, který měl exorcista na krku se rozžhavil do ruda. Strhnul si ho. Poté prohlásil: "Pane, tento dům je pod ochranou ďábla. Není to jeden z prokletých domů… ten dům patřil-." Zbytek nestihl doříct, protože se svezl k zemi. Mrtvý. Doktor sice řekl, že to byla mrtvice, ale po tom, co jsem viděl, tomu nemohu věřit.

IX.

Tak jsem zkusil spiritistku. "Ozvi se mi duchu tohoto domu… " Jo to byly přesně ty kecy, který jsem čekal. Ovšem nečekal jsem, že to bude mít nějaký účinek. Na zdi se objevil nápis. Zbav se toho spratka!!! No skvělý, řekl jsem si. Kde jsem tohle slyšel. "A něco jinýho nemáš???" zeptal jsem se zkusmo. dům se lehce otřásl. na jednom místě spadla omítka. Otočil jsem se na spiritistku. "Máte padla," oznámil jsem jí. Odešla. Později jsem zjistil, že jí srazil náklaďák dva kiláky od domu.

X.

Stál jsem před právě dokončenou dírou. Za ní se objevil pokoj bez oken s velkou knihovnou na níž byla sklenice ve které plavalo oko naložené v lihu. Bichle o černé magii, Satanova bible od LaVeye, Crowley… No, každej máme nějaký choutky. Na stole ležela fotka. Žena se dvěma asi ročními dětmi. Vytáhl jsem fotku z rámečku. Otočil jsem jí a zezadu bylo načmáráno:Já, Argyle a Gill . Oněměl jsem. Mám bratra. Proč mi o tom neřekli??? Když jsem později volal do siroťáku ve kterém jsem vyrůstal dostalo se mi odpovědi, že o ničem nevědí. Vrátil jsem se zpět do místnosti… cestu mi zablokoval další přízrak: žena držící v ruce dětskou hlavičku. Bylo mi na blití. Našel jsem fotoalbum, osoby byly zachyceny při jakémsi obřadu… nejspíše černé mši. Většině bylo vidět do obličeje. V jednom jsem okamžitě poznal přízrak z koupelny. Po podrobném zkoumání pokoje jsem objevil v podlaze malá dvířka, která vedla do jakéhosi sklepa. Temný, vlhký… smrad plísně… normálka. Rozsvítil jsem. Rozlehlá kamenná místnost, ze stropu visely háky. Chvilku se mi zdálo, že se na háku houpe postava… ale asi jsem byl zblblej z předchozích zjevení. Sklep nepřinesl nic nového.

XI.

Syn se vrátil ze školy. Zase si šel hrát se svým imaginárním kamarádem. Nechtěl jsem vypadat jako ignorant, tak jsem se zeptal jak se jmenuje. "Gill," zněla stručná odpověď. Ztuhl jsem. Přísně jsem zakázal aby se s ním bavil, ale bylo mi jasné, že pouhý zákaz je k ničemu. Pokračoval jsem v prohlídce domu. Půda. Snad nejmenší místnost v celém stavení. Asi pět metrů čtverečných malé okénko a..židle s provazy. Provázen pocitem, že mě někdo sledu je, sešel jsem zpět dolů. "A nakonec zjistim, že ten barák stojí na indiánským pohřebišti," utrousil jsem ironicky.

XII.

Opět neklidné sny. Stále se mi zjevovala postava s hlavou v ruce. Hlava otevřela oči. Opět se probouzím zpocený, ač je celkem chladno. Sic to bylo neuvěřitelné, ale po chvíli jsem usnul. Ráno jsem se vzbudil s řezavou bolestí v noze. Vedle postele stál syn s vyděšeným výrazem. Podíval jsem se na místo, kde to bolelo. S hrůzou jsem zjistil, že z nohy zbyl jen krvácející pahýl. Křikl jsem na dítě, aby zavolal záchranku (a pokud možno našel mou nohu). Telefon byl vypojený… a jako na potvoru byl vyřazen vysílač. Nebyl signál. Dveře nešly otevřít. Omdlel jsem.

XIII.

K mému překvapení jsem se vzbudil v nemocnici. Vedle mě stál doktor. Oznámil, že jsem měl štěstí, že kdosi šel okolo domu a zaslechl křik a zavolal záchranku. Byl jsem překvapen jeho silou. Připadalo mi to jako nový díl ze série The Omen.

XIV.

Bolest, strašná bolest a pak Tma. Nekonečný pád Tmou. Následoval tvrdý pád. Jestli je nějaké peklo… jsem asi v něm. Dopadl jsem přímo před nohy nějakého člověka. Pokud to byl člověk. Podíval jsem se do obličeje toho nade mnou. Zdála se mi povědomá, jen jsem nevěděl kam jí zařadit. Vybavila se mi fotografie… matka??? Vzpomněl jsem si, že ona je ten duch, jež držel dětskou hlavičku v ruce. "To bude nadlouho," odpověděla.

XV.

Začalo to, když se přidala k Sektě. Pokoušeli se sice vyvolat Ďábla… avšak marně. Po čase začala slyšet hlasy, nejdříve zabila manžela ve vaně, potom zabila svého bratra tím, že mu rozmlátila lebku a znetvořila mu obličej. V záchvatu šílenství usekla hlavu i svému prvorozenému synovi. Když jí amok přešel a viděla dílo zkázy, rozhodla se mne dát do dětského domova, načež vyhledala psychiatra. Vše šlo v pořádku, když jí zase jednou přepadl záchvat. Napoprvé se mu povedlo jí svázat na půdě, avšak na druhý pokus se jí povedlo ho podříznout a zakopat na zahradě. Dlouhou dobu nikdo nic nevěděl, ale pak sousedka narazila na jednu z mrtvol, matka v obavě, že by z toho mohly být potíže podpálila vesnici. Sama pak spáchala sebevraždu ve sklepě na háku.

XVI.

Vyslechl jsem jí se zatajeným dechem a vyvalenýma očima. Když se mi vrátila řeč, zeptal jsem se, jestli náhodou neví, co se stalo s dítětem. "Jeden z Pánových démonů se vymkl kontrole asi se vtělil právě do onoho dítěte. Ty s tím však asi nic nenaděláš," zněla odpověď, "i když… můžu ti zajistit druhou šanci… mám řekněme… konexe," usmála se… no dalo se to přirovnat jen k sadistickému úsměvu, poté zmizela jako černý oblak. Vzápětí se však objevila s ještě záhadnějším výrazem. "Dostal jsi druhou šanci… můžeš žít… pokud zabiješ svého syna. Jako člověk bys to ovšem nedokázal, proto budeš dočasně povýšen do démonického stavu." Hned na to zmizela a já zůstal stát kdesi… v pekle??? Každou chvílí se mi to zdálo jako vetší blbost. Zatřásl jsem hlavou. Opět jsem v nemocnici… a přede mnou stojí to démonické "dítě".

XVII.

"Tak mě tu máš zpátky," řekl jsem s nezvyklou intonací hlasu. To, co kdysi bylo můj syn se na mne otočilo, ta tvář však nebyla jeho. Napřáhl ruce, ze kterých vyšlehl plamen. Ohnivá koule mne odmrštila přes zeď do vedlejší místnosti. Jelikož jsem nebyl… řekněme vyškolený démon, nevěděl jsem, jak opětovat útok. Nechal jsem se tedy vést "vnitřním hlasem". Napřáhl jsem tedy ruce po vzoru svého nepřítele. K mému velkému překvapení mi z dlaně vystoupal černý dým, jež se zformoval v malou kuličku. Za mnou se zjevil démon v podobě syna. Mrštil jsem tedy svou jedinou "zbraň" proti němu. Zásah do břicha. Pak to vypadalo, jako by se zhroutil sám do sebe. V návalu naivity mě napadlo, že mám vyhráno. Tento pocit však přešel po ráně do hlavy. Otočil jsem se a tam stál… chlap v bílém plášti.. O místnost dál se sestra skláněla nad mrtvým dítětem.

XVIII.

Výslech. "Jak jste to mohl udělat vlastnímu synovi???" ptali se mne. Nedokázal jsem jim odpovědět. Mezitím, co jsem zápasil s démonem se jakoby zastavil čas a mne našli na místě činu. Našli mrtvého doktora, mrtvé dítě, rozbořenou zeď a mne prakticky bez zranění. Smrt doktora nikdo nedokázal vysvětlit. Všechno co šlo vyžrat bylo sežráno, zbyly jen kosti a kůže… Takže se ze mne stal obětní beránek. Jak jsem tak seděl ve výslechové místnosti a díval se na policistu rudého vzteky. Opět se ozval jakýsi vnitřní hlas. A tak, já vůl vyklopil pravdu. Na stanici došli k názoru, že trpím duševní poruchou, kterou mám zjevně po matce. Vyhnul jsem se sice lochu, ale poslali mě do psycho léčebny. No… a teď tu sedím nad papírem a líčím věci, které mi ani Pánbů nevěří…


(Karma: 251)
| Předmět: Svému osudu prostě nikdo neujde!
11.02.19 13:06:17 | #87
?list=PLO6fPnMCp­l1THTzknCZcr9U­axEPxvWhsB

(Karma: 251)
| Předmět: Pohřeb prokletého básníka - Charles Baudelaire
09.02.19 19:24:54 | #86

Až v noci plné nepokoje
vás dobrý křesťan uloží
za kupu vyčichlého hnoje
či pod smetištěm za hloží,

až rozplynou se cáry stínů,
až vstoupí slunce do bláta,
pavouk tam utká pavučinu
a zmije vrhne mláďata,

nad vaším odsouzeným čelem
se ozve smutný pokřik šelem,
vlk zavyje a ztiší krok

hlas čarodějnic, chlípných dědů,
a vzdechy černých lidojedů
vás budou mučit celý rok.
*503* *909* *33809*


(Karma: 251)
| Předmět: Upír - Charles Baudelaire 3x jinak, aneb jak různě může dopadnout práce překladatelů
08.02.19 10:55:25 | #83

Verze č. 1

Ty, která jako zabiják
v mé bědné srdce vnikla jsi mi,
ty, která - mocí silná tak
jak horda běsů s čáry svými -

se v pokořeném duchu mém
teď roztahuješ se svou vládou,
ty, bídnice, s níž spoután jsem
jak odsouzenec se svou kládou,

jak se hrou umíněný hráč,
jak tupý pijan se sklenicí,
jak s červy mrcha v šachtě tlící,
buď zatracena, mrtva radš!

Já meči říkal, aby, hbitý,
mi pomoh' volnost získat zpět,
a v zbabělosti, zapřev city,
jsem o to prosil i ten jed.

Žel, meč a jed se zamračily
a s pohrdáním řekly jen:
"Ty nejsi hoden, pobloudilý,
být z toho jařma vymaněn.

I kdyby tě snad naše síly
upíra tvého zbavily,
tvé polibky by za chvíli
tu jeho mrchu oživily!"

*30181*

(Karma: 251)
| Předmět: RE: Upír - Charles Baudelaire 3x jinak, aneb jak různě může dopadnout práce překladatelů
08.02.19 11:00:36 | #84

Verze č. 2

Ty jež v mé srdce nešťastné
jak ostrá díka pronikla jsi,
ty, která překvapilas mne,
jak démonů sobr plné krásy,
jenž srdce zkrotil mi a v něm
si zařídil byt i lože.
Ty hanebná, s níž spojen jsem,
jak se zločincem jeho nože,
jak s hráčem jeho ruleta,
jak s opilcem alkohol jeho,
jak červy s tělem umrlého.
Prokleta, budiž prokleta!
Já prosil meč pokorným hlasem,
aby volnost navrátil,
proradný jed pak požádal jsem,
aby zlo navždy zbavil sil.
Jed stejně jako meč, ó běda !
s pohrdáním mi pravily:
"Tvá cesta změnit se nedá,
už navždy, blázne, osud zlý
bude se za tvé sklony mstíti.
I kdybychom ti pomohly,
tvé polibky by vrátily
upíří mrtvole zas žití."

*11346*

(Karma: 251)
| Předmět: RE: RE: Upír - Charles Baudelaire 3x jinak, aneb jak různě může dopadnout práce překladatelů
08.02.19 12:34:30 | #85

Verze č. 3

Ty, kterás vnikla jako nůž
Do mého bolavého těla,
Ty, jež jsi horší nežli muž,
Tak zlá, tak šílaná, tak skvělá,

Chceš rozložit v medu duchu stan
A lehnout si jak do postele,

  • ty děvko, k níž jsem připoután

jak zločinec k své černé cele,

jak hráč, když začne ruleta,
jak piják k svému alkoholu,
jak mrcha k červům, koráb k molu,

  • buď prokleta, buď prokleta!

Ach, uchýlil jsem se již k meči
A požádal jsem prudký jed,
Ať vyprostí mne z nebezpečí,
Ať odstraní můj podlý vřed.

Žel, jed i meč mnou opovrhl
A výsměšně mi odpoví:
"Ty nejsi hoden, abys svrhl
své otroctví, své okovy.

Ty blbče! - kdyby se nám chtělo
Tě zbavit její nadvlády,
Tvé polibky a tirády
Zas vzkřísí upírovo tělo!"
*6894*


(Karma: 251)
| Předmět: Demokracie - Jean Arthur Rimbaud (nadčasové, přesně na dnešní dobu se hodící)
07.02.19 13:29:15 | #82

"Prapor jde nečistou krajinou a naše nářečí dusí buben.

V centrech budeme živit tu nejcyničtější prostituci. Utopíme v krvi logické vzpoury.

Do pepřových a rozměklých zemí! - ve službách toho nejobludnějšího průmyslového nebo vojenského vydírání.

Nashledanou zde, kdekoli. Branci dobré vůle, budeme se řídit zuřivou filozofií; nevědomci pro vědu, zkažení pro přepych; chcíplotina pro svět, který jde. Je to opravdový pochod. Pochodem vchod!"