Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty

Informace

Název: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77 , soucet
Založeno: 09.01.2020 20:14
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 162050x
Příspěvků:
12408

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty - Pojem biblického/filosofického Boha: Co je ateismus? teismus? Vznikl svět a Vesmír jako výsledek náhody? Big Bang-om?, jako nevyhnutnosť z náhody? - nebo byl stvořen nějakou sílou, či rozumovým osobním principem?...Zjevil se Bůh človéku, nebo si ho sám vytvořil? Je/není Bible Boží slovo/zjevení osobního Boha?...Má/nemá žido-křesťanská víra v Boha nějaký význam? historický nebo biblický Ježiš? Jaký je/není význam víry v Boha zjeveném v Kristu? má/nemá nějakou úlohu ve víŕe Církev?...Je/není ateismus/teismus založený na vědě?...kreacionismus? evoluce (druhů)`? theistický evolucionismus? - je pro evoluci druhů dostatek věděckých důkazů?..jaká je-, a co znamená víra v jiných náboženstvích?, sektách?...Forum je pro smysluplné a obohacující příspěvky a reakce k dané tématice, je tu vítán každý - je přípustná i konfrontační argumentační diskuze bez dehonestace diskutníka...pozn.: forum není pro úzce náboženské doktrinární/reklamní/propagandistické/pomlouvační/konspirační články a videa s antikatolickou/antikřesťanskou tématikou a propagandou...prosím, na začátek fora dávat jen novou tému s prezentací svého názoru...navíc, v případě použití Bible a internetovských odkazů, prosím současně o jejich krátký komentář, podstatu, hlavní myšlenku...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: DNA: genetický kód života
16.09.20 12:24:01 | #13814

Francis Collins: The Language of God/Řeč Boha: Genetický kod/genom, BioLogos, Theistická evoluce
(v niekoľkých pokrčovaniach sa budem venovať záhadám vzniku života v predstavách Dr. Francisa Collinsa, dešifrátora ľudskúho genetického kodu/genomu)
A. Genetrický kod/genom (DNA) - 1. záhada života
Dr. Francis Collins pre prečítanie genetického kodu/genomu DNA človeka vychádzal z objavu DNA/(1953) J. D. Watsonom/USA a F. Crickom/VB (1962 - Nobelova cena), ako dvojreťazcovej pravodtočivej “závitnice” organickej informačnej molekule, zloženej z nukleotidov, ktoré sú tvorené 4 molekulami organických (pyrimidínových a purínových) bázových párov: Adenin-Thymin/A-T, Cytosin-Guanin/C-G + deozyribóza + fostát/kys. fosforečná).
Francis Collins s obrovským tímom asi 10000 vedeckých pracovníkov - z asi 20 USA univerzít a inštitútov a z celého sveta/USA, VB, Nemecko, Francúzsko, Japonsko (molekulárnych biológov, biochemikov, imunológov, endokrinológov, fyziológov, a i). v rámci Human Genome Project (1990-2003) - zadaný vládou USA (prez. H.W. Bush) prečítal genetický kód/genom človeka, a tieto výsledky boli publikované v najrenomovanejšom prírodovedecko-biologickom časopise "Nature" v r. 2003 a v nasledujúcich rokoch....
V rámci tohto projektu bolo zistené, že genetický kod/genom človeka sa skladá z 20 000 tis génov (exonov) kódujúcich oblasti DNA , tvoriacich okolo 3 miliardy nukleotidov (lokalizovaných na 23 chromozómoch, pozn. DNA je pre svoju obrovskú veľkosť zbalená v chromozómoch, inak by sa do jadra bunky nezmestila), pričom každý gen je tvorený sekvenciami okolo 100 000. nukleotidov. Ide o gény (exony), kódujúce (biochemickým prepisom) - RNA transkripciou a transláciou do bielkovín/proteínov – do biellkovinových bunkových stavebných štruktúr, ako aj do jednotlivých bielkovinových zložiek pre biochemické/me­tabolické procesy v bunkách (pre enzýmy, hormóny, rôzne iné funkčné a signálne molekuly, a tisíce rôznych iných štrukturálnych a metabolicky aktívnych bielkovinových funkčných molekúl, včetne imunoglobulínov. Naviac sa ukázalo, že týchto 20 tis génov pre bielkoviny tvorí v genome DNA len 1,5-2% ľudského genomu, - ďalších asi 25 000 génov a génových “zhlukov” zodpovedá až 98-98,5% genomu, ktorý tvoria nekódujúce RNA gény (non-coding RNA genes), regulačnbé DNA sekvencie (regulatory DNA sequences), dlhé sekvencie DNA pre rozptýlené jaderné elementy (long interspersed nuclear elements/LINEs), krátke rozptýlené DNA sekencie pre jadrové elementy (short interspersed nuclear element/ SINEs), nekodujúce DNA gény introny (introns), a iné sekvencie DNA, ktorých biologické funkcie sa v posledných rokoch identifikujú, ale väčšina z nich je doteraz neznáma, nakoľko ide o veľmi komplikované DNA sekvencie a “zhluky” génov, ktorých biologický význam je ťažko identifikovateľný, - ukazuje sa, že tieto DNA sekvencie/gény majú pravdepodobne význam v regulačných funkciách genomu (ako sa bude genom exprimovať/vy­jadrovať do funkčných bielkovín/pro­teínov) a pri vzniku nádorových I nenádorových onemocnení...pokr.


n/a
n/a

| Předmět: RE: DNA: genetický kód života
16.09.20 12:46:39 | #13824 (1)


Vľavo: schématická štruktúra DNA /párovanie báz nukleoticov vždy v pároch Adenin-Tymin (A-T) a Cytosin-Guanin (C-T), a nie inak,
Vpravo: chemická štruktúra DNA pred transkripciou do RNA a a transláciou do bielkovín/pro­teínov: na obr. sú znázornené 4 nukleotidy (Adenin/červeně-Tymin/slabo hnede, Cytosin/zelene-Guanin/modře spojené vodíkovými mostíkmi/H medzi kyslíkom/O a dusíkom/N, deoxyribóza/slabo modře a kyselina fosforeční/fosfát - PO4) ) dvojreťazcovej pravotočivej štrukúry DNA,..pozn. okolo 100 000 týchto nukleotidov tvorí 1 gén, ktorý je (prípadne viac génov) po transkripcii do RNA a translácii do bielkovín zodpovedný/-é za nejakú metabolickú vlastnost bunky (napr. syntézu enzýmu, hormónu, regulačnej bielkoviny, a i)..
Pozn: jeden reťazec DNA slúži pre transkripciu /prepis) do RNA (ribonukleová kyselina)
Otázka – 1. záhada života: ako je možné, že tak jednoduché organické chemické zložky: Adenin/A, Tymin/T, Cytosin/C, GuaninG, deoxyribóza a kys. forsforečná, ktoré je možné bez problémov syntetizovať v priemernom chemickom laboratóriu, tvoria informačný genetický kod/genom, ktorý je biologickou informáciou pre metabolické procesy v bunkách (biochemický rozklad, syntézu a výmena látok, získavanie energie), a tak i psychické procesy na úrovni organizmu (ako súčasť neurónov v CNS/centrálny nervový systém a PNS/periférny nervový systém)?..pokr.


n/a
n/a
 #13814 

| Předmět: RE: RE: DNA: genetický kód života
16.09.20 12:48:14 | #13826 (2)

ad visitor77:
nespamuj a konecne se vyjadri *27179*


26
n/a
 #13824 

| Předmět: RE: RE: RE: DNA: genetický kód života
16.09.20 12:59:40 | #13828 (3)

nič nespamujem, sú to moje údaje, pracujem v tejto oblasti, tak netárajte! ...skopíroval som jedine obr.


n/a
n/a
 #13826 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: DNA: genetický kód…
16.09.20 13:04:03 | #13830 (4)

ad visitor77:
tak jeste jednou.. co z vyse uvedeneho opodstatnuje presvedceni o existenci Boha?? NIC!!!


26
n/a
 #13828 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: DNA: genetický kód…
16.09.20 13:07:54 | #13831 (5)

naopak, hodne, kto je a chce byť slepý, ostane do konca života slepý...ak slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy:-)


n/a
n/a
 #13830 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: DNA: genetický…
16.09.20 13:16:37 | #13835 (6)

ad visitor77:
jestli ti to udela dobre, tak ti na chvilku zahraju toho "slepyho" a zeptam se te jako vidouciho... co z vyse uvedeneho opodstatnuje presvedceni o existenci Boha?? jen te pozadam o nereagovani nic nerikajicim "hodne" - jestli ses vedec, tak by si prece mel vedet, jak to vyargumentovat, ne?? *27179*
p.s. kdyby Collins ten dukaz mel, tak dostane Nobelovu a nikoliv Templetonovu cenu *27179*


26
n/a
 #13831 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: DNA:…
16.09.20 13:26:41 | #13837 (7)

keby ste boli trocha informovaný, Collins nešiel na Nobelovu cenu, len zhromaždil všetky poznatky z molekulárnej genetiky, biochemie a imunologie a s uvedeným celosvetovým týmom vedeckých pracovníkov dešifroval genetický kod a popísal ako tieto geny DNA (ako informačná biologická molekula) fungujú v zmysle metabolismu a jeho regulácií na úrovni bunky u človeka, a aký to má fyziologický význam pre fungovanie celého organizmu, nič viac,m nič menej...za to sa Nobelovka momentálne nedáva (možno neskoršie, lebo vo výskumoch ide ďalej - do regulačných oblastí nekódujúci oblatí DNA"intronov") - a tam može byť Nobelovka:-)


n/a
n/a
 #13835 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: DNA:…
16.09.20 14:42:06 | #13850 (8)

ad visitor77:
ty mi teda "davas zabrat" *27179* Templetonovu cenu dostal za usili v oblasti sblizovani vedy a viry, nikoliv za poznatky na poli vedy, takze mne laskave nepoucuj, protoze filosofii/reli­gionistiku jsem shodou okolnosti u drzitele tohoto oceneni vystudoval - takze vim, za co se udeluje *27179*


26
n/a
 #13837 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: DNA…
16.09.20 14:53:05 | #13851 (9)

no a? tvrdím niečo iné? - koho zaujímajú tieto ceny? - vy fakt buď nečítate, čo sa píše, alebo zámerne trolujete....ceny sú nepodstatné, podstatné sú výsledky, čo dosiahol...


n/a
n/a
 #13850 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 15:00:36 | #13853 (10)

ad visitor77:
ok, ceho tedy vyjma snahy o sblizeni vedy a viry dosahl na vedeckem poli??
p.s. mala napoveda.. prvni pismeno je N, druhe I a treti C *27179*


26
n/a
 #13851 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 15:19:26 | #13856 (11)

ad visitor77:
jen pro ujasneni.. mam na mysli, ceho dosahl na vedeckem poli v souvislosti s poznanim Boha, ve ktereho jen a pouze veri??? *27179*


26
n/a
 #13853 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 15:33:39 | #13857 (12)

čeho dosáhl? - uveril (pôvodne ako ateista) a pochopil, že princíp života (genetický kod) nie je dielom náhody, a prý jakési "nevyhnutnosti" pramenící z náhody (jako tvrdí niektorí ateistickí vedci)., ale v rámci jeho akési "véděcké biologické teologie" uveril v- a predstavil "BioLogos" (bude ešte o tom reč) - znamenajúci múdrosť - božský osobný princip, ktorý je pôvodcom života a všetkých jeho biologických atribútov...o­pakujem, je to teorie, akýsi logický prístup pre asociáciu vedy a viery, kedy tvrdí, že veda a viera si neprotirečia, i preto, že každá sa zaoberá inými ((nou oblasťou) otázkami, ale sú v určitom logickom vzťahu...


n/a
n/a
 #13856 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 15:55:05 | #13860 (13)

ad visitor77:
castecne si to vystihnul fakt perfektne.. opravdu totiz pouze "uveril" - nic vic, nic min *27179* zbytek je bohuzel jen dalsi "argument from ignorance"...
p.s. velmi rad vsak budu konfrontovat jeho viru s tvou, jestli mas tedy zajem..


26
n/a
 #13857 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 11:32:40 | #13879 (13)

To se táhne celou historií lidstva, jako červená nit. Na co neznáme odpověď, tak to udělal nějaký bůh, a je vysvětleno.


11
n/a
 #13857 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 15:15:14 | #13855 (10)

ad visitor77:
nejabsurdnejsi je na tom fakt, ze co se jeho vlivu na nase poznani tyce, nemohu konstatovat nic jineho, nez ze byl, je a snad i do budoucna bude zasadni - na druhe strane je vsak nutne zminit, ze zadny z jeho poznatku nevedl, a to byt jen minimalne, k cemukoli, co by jakymkoli zpusobem opodstanovalo kterekoli nabozenske presvedceni *27179*
p.s. jestli si knizku jeste stale neprelouskal, tak se na to mozna vybodni - v tvem konkretnim pripade je to temer straat casu, protoze jeho zavery, jak jsem jiz predeslal, jsou deisticke *27179*


26
n/a
 #13851 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 20:13:27 | #13864 (11)

nezmysel, práve hovorí, že je proti deismu!...takže tú knížku jste neprolouskal...


n/a
n/a
 #13855 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 21:31:24 | #13867 (12)

ad visitor77:
*27179* ty ses fakt neskutecnej niemand - zkus ted ale chvilku davat pozor, jestli ti to tedy tva mozkovna umoznuje.. *27179* Collins samozrejme muze klido pido "hovorit, že je proti deismu!", ale jelikoz neargumentuje evidencionalisticky a stejne jako ty se zmuze maximalne na "argument from ignorance", tak je komukoli, kdo prosel treba jen proseminarem na univerzite, a to se paradoxne tyka i tech, ktere jsou spise provincniho a neprestizniho charakteru, naprosto jasny, ze jim prezentovany koncept Boha, tedy neprojevujiciho se a jen na pocatku stojiciho, je navzdory jeho oddani se Kristu Bohem deistickym, nikoliv theistickym *27179*


26
n/a
 #13864 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 10:11:02 | #13873 (13)

ak budete tu niekoho pasovať "niemandom", tak sa nemáme o čo baviť...


n/a
n/a
 #13867 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: DNA: genetický kód…
16.09.20 13:15:29 | #13833 (5)

mimochodom, čo je vás do toho, čo tu uvádzam? k čomu to je? ako to dokazuje Boha? - nuž explicitne nedokazuje, len napovedá (implicitne), že v tomto svete motyka sama nevystrelí, že - že za touto nesmiernou komplikovanosťou interakcií jednoduchých chemických zložiek s genetickými s biochemickými funkciami je nesmierna múdrosť pre vznik intelektuálneho života, a nech si to každý predstavuje ako chce a myslí, čo chce - podľa toho, či je rozumný, alebo dá voľnú cestu hlúposti...mi­mochodom čítajte pozorne, nie povrchne! - a zamyslite sa!


n/a
n/a
 #13830 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: DNA: genetický…
16.09.20 13:21:42 | #13836 (6)

ad visitor77:
.."mimochodom čítajte pozorne, nie povrchne! - a zamyslite sa!".. prave jsem tomu tak ucinil a konstatuji, ze tve tvrzeni neni nic jinyho nez velmi nepovedena mixtura "argument from ignorance" a "argument from personal incredulity" *27179* tedy neco, co je sice bezne mezi primitivama, ale intelektual by se takoveho preslapu dopustit nikdy nemel!!! co tam mas dal?? *27179*


26
n/a
 #13833 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: DNA:…
16.09.20 13:28:19 | #13838 (7)

amatér chce byť sudcom? - začínate provokovať/tro­lovať..


n/a
n/a
 #13836 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: DNA:…
16.09.20 13:36:19 | #13840 (8)

to máte jako vy s hinduismem, budhismem, gnosticismem a podobně, ne že amatér, ale naprosto nevědomý laik chce byt sudcom...


14
n/a
 #13838 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: DNA…
16.09.20 13:45:11 | #13843 (9)

nespájajte nespojiteľné, tu hovoríme o vede, vedeckom !zdôvodnení" osobného Boha, nie o pohanských "nábo"ženstvách a ich tisícoch bohov... *232*


n/a
n/a
 #13840 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 13:50:47 | #13844 (10)

furt melete dokola ten svůj fanatický postoj, přitom katolicismus není nic víc než pokřešťanštělé římské pohanství...
hinduismus a budhismus stojí duchovně o hodně výš, než římské katolictví...
chcete-li kdy mluvit o tisíci bozích, tak si vždy vzpomeňte na tisíce svatých, ke kterým se vy katolíci modlíte, ať si vždy uvědomíte to pokrytectví, ve kterém jste tak rádi...


14
n/a
 #13843 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 13:55:37 | #13845 (11)

s pohanstvom principiálne (otázka viery) kresťanstvo nemá nič spoločné... tí svatí nie sú bozi:-)


n/a
n/a
 #13844 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 14:08:09 | #13846 (12)

slovíčkaření, pokud nejsou bozi, nemáte se k nim modlit, jde o podstatu a princip, ne o slovíčka, copak že si něco vznosně pojmenujeme, tak se to promění ve správné?


14
n/a
 #13845 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 14:20:50 | #13848 (11)

zasa nepozorne čítate: k svatým, hlavne k Panne Márii sa modlíme modlitbou prímluvy/prosby (u Krista), lebo veríme, že sú už spasení u Boha -, nie modlitbou Bohopocty/Bohoúcty, ktorá je úplne o niečom inom...


n/a
n/a
 #13844 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 14:30:25 | #13849 (12)

čtu pozorně, jenže vám pořád nedochází, že slovíčkařením a okecáváním problém nevyřešíte, bohy jste přejmenovali na svaté, modlitbu na prímluvnou prosbu, ale podstata věci zůstává, jste pohani v křesťanském hávu, modlil se někdy Ježíš ke svatým? nebo třeba Mojžíš? Eliáš? modlil se snad Izaiáš k Mojžíšovi, aby se za něj u Hospodina přimluvil?
stejně jako pohanští bohové byli patrony různých oborů, tak jsou katoličtí svatí...


14
n/a
 #13848 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 15:36:30 | #13858 (13)

:-) Ježíš se nepotŕeboval modlit k nikomu, Mojžiš a Eliáš boli SZ židovskí proroci, modlili sa len k Jahvemu...my sme v kresťanstve, v nových dejinách spásy, nie v judaisme....


n/a
n/a
 #13849 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 18:16:56 | #13861 (14)

a vy jednejte jako on, je poselstvím evangelií, proč vy, když ne Ježíš, se potřebujete modlit k někomu jinému, než k Bohu? protože jste pohani, ale ve své pýše na pohany plivete, pokrytci...


14
n/a
 #13858 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 11:18:08 | #13876 (15)

k Bohu/Kristovi sa potrebujeme (on to nepotrebuje) modlit, lebo je to pre naše dobro, je to potrebné pre vieru v pokore a bázni....Ježiš: "proste a dostanete...stojím pred dvermi a klopem/tluču - kdo počúvne môj hlas, otvorím mu a budem s ním večerať", že...


n/a
n/a
 #13861 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 11:21:57 | #13877 (16)

já se neptám, proč se modlíte k Bohu nebo ke vtělenému Bohu, ptám se jasně, proč se potřebujete modlit ke svatým, Ježíš se k nim nemodlil ani židovští proroci to nedělali, kde jste k tomu přišli? přece od pohanů...


14
n/a
 #13876 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 11:51:02 | #13880 (17)

viackrát som to zdôvodnil, že aj modlitby k svatým pramenia z viery, že sú už spasení, ich prítomnosti v spoločenstve Boha/Krista a spasených, kde sa môžu za nás primlouvat a orodovať u Krista (prostredníka k Bohu-Otci)...ono i v profánnom živote vieme, že ku kráľovi/minis­trovi/preziden­tovi sa ľahšie ide cez kráľovnú alebo jeho kancelára/poradcu - a Kristus je Kráľ kráľov, Pán pánov...pozn: všetky modlitby k svätým sú len prímluvné, prosebné, orodovnícke, nemajú znak Bohoúcty ani Bohopocty - pramenia z apoštolskej viery a sú založené na zásluhách viery a statočnom života svätých a blahoslavených - tak je to i u pravoslávnych, východných kresťanov, či anglikánov...


n/a
n/a
 #13877 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:02:51 | #13881 (18)

já vím, že jste to zdůvodnil vícekrát, pořád se to ale nestalo ničím jiným, než bylo - pokřešťanštělým pohanstvím...

Obdobně katolíci budou tvrdit, že Marii neuctívají, ale vzdávají jí patřičnou vážnost či úctu. Ač to jsou roztomilá slova, je nutné poznamenat, že se k ní přitom modlí, vzdávají jí chvály a dělají vlastně vše, co dělá každý, když uctívá Boha. Jde o podobný husarský kousek jako u vraha, co nezabíjel, ale „pouze“ opakovaně stiskl spoušť u pistole. Představte si tu humornou obhajobu u soudu! A něco podobného dělají i katolíci, když se snaží ospravedlnit své modlářství tím, že stejným praktikám přisuzují zdánlivě měkčí výrazivo.
https://www.slovo-pravdy.cz/2018/01/06/jednoduchy-argument-proti-modlitbe-k-marii-ci-svatym/


14
n/a
 #13880 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:22:47 | #13882 (19)

nie, k Márii máme "zvýšenú" (v RKC to vuyjadrujeme teologickým pojmom "hyperdulia" - zvýšená úcta k matke Božej- matke Spasiteľa...k svätým a blahoslaveným je to "dulia") úctu v porovnaní k svätým a blahoslaveným (nie je to úcta ako k Bohu) pre zásluhy, že sa stala matkou Spaditeľa...o­pakujem, vznášame k nej len prímluvné modlitby, nie modlitby Bohopocty/Boho­úcty...v zmysle: Panna Mária, orodiúj za nás, primlúvaj sa za nás u svojho Syna, to je vše...žiadna Bohopocta/Bohoúcta, žiadne klaňanie sa jej ako "Bohyni" a pod.


n/a
n/a
 #13881 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:30:58 | #13884 (20)

pokud tohle slovíčkaření a okecávání funguje na katolíky, tak na mě určitě ne, a Boha s tím už vůbec neoblbnete...
vy si prostě myslíte, že stačí špatné nazvat jiným slovem a stane se to dobrým, řádná faleš...
a znovu - proč chodíte ke kovaříkovi místo ke kováři?


14
n/a
 #13882 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:51:34 | #13888 (21)

nechodíme "místo" - to podsúvate! - naše hlavné a rozhodujúce modlitby sú Bohu a Kristovi v Duchu Svätom..ale vieme, že Kráľ nás niekedy nechá dlho čakať, akoby nás nepočúval, drží nás v "šachu", proste akokeby bol hluchý - vieme prečo, proste nie sme zatím hodní, aby reagoval na naše modlitby - buď sú zlé (o zlé veci) -poznáme to aj z Písma), tak nás počúva, ale "nereaguje!, alebo nás krátkodobo/dlhodobo skúša, skúša našu vernosť Bohu a Kristovi...preto naši orodovníci u Krista (svätí a blahoslavení), domnievame sa a veríme, že môžu Krista kráľa "obmäkčiť" a usmerniť nás, ako sa máme správne modliť, za čo sa máme modliť, a či sú naše modlitby milé Bohu (vo viere a bázni) - viera totiž nie je len o rozume, teologii, vierouke, - ale aj o citoch . jBoh/Ježiš má iste rád, keď sú naše modlitby nie "pertfektné", strohé, predpísané, ale sú aj o "citoch", a práve skrze prímluvné modlitby k svätým a blahoslaveným sú aj o citoch, lebo každý z nich za života niečo dosiahol, má veľké zásluhy u Boha, bol proste jedným z nás - boli to ľudia z mäsa a kostí, mali našu mentalitu a náturu (človeka v hriechu)..viete, čo asi chcem tým povedať?:-)


n/a
n/a
 #13884 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:58:42 | #13889 (22)

tak to je gól, takže vy se modlíte ke svatým protože Bůh samotný vaše modlitby nevyslyší, protože jsou zlé anebo protože vás zkouší...

a další perla - svatí byli jedni z nás, měli naši mentalitu, tak nám samozřejmě rozumí víc, než samotný Bůh...

to by jeden ani nečekal tolik pohanských představ od katolíka... *49*


14
n/a
 #13888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 13:03:36 | #13890 (23)

nič také netvrdím, podsúvate svoje mentálne konštrukcie, začnite už pozorne čítať, čo píšem!


n/a
n/a
 #13889 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 13:13:05 | #13892 (24)

ale vždyť to jen okecáváte...
modlitby ke svatým nemají s původním křesťanstvím nic společného, je to pohanská praxe, které se římani nechtěli vzdát ani po přijetí křesťanství...

domnievame sa a veríme, že môžu Krista kráľa "obmäkčiť"

domníváte se, že je na vás Kristus král tak hrozně naštvaný? svatí jsou mírnějšího srdce než Kristus, že ho mohou obměkčit přímluvami? a co Bůh - je Bůh láska sama nebo nedotknutelný vládce, kterého musí obměkčovat armáda svatých?


14
n/a
 #13890 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 13:37:31 | #13898 (25)

vaša taktika je priezračná - vybrať si z príspevku to, čo sa vám hodí (to A), a na to reagujete, a posmeškujete i dehonestujete - ale že to A je vysvetlemé a zdôvodnené tým B, to vás už nezaujíma...tým samozrejme podsúvate svoje zmanipulované konštrukcie len na to A, to B je vám u pr....takto sa vecne debatovať nedá...znova: skrze prímluvné modlitby k svätým a blahoslaveným s veľkými zásluhami u Boha skrze šírenie viery a mravnosti (mnohí učitelia Cirkvi, teológovia, hrdinovia a mučeníci viery) sa modlíme ku Kristovi, sú to teda naši prímluvníci u Krista...čo je na tom nebiblické? -zvlášť modlitby k Panne Márii matke Spasiteľa, Boha z Boha?


n/a
n/a
 #13892 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 14:21:32 | #13899 (26)

ale nepovídejte, asi mě nechápete, mě jde o podstatu věci, ne o okecávání, že B dokazuje A, a proto je A správně...
podstata věci je, že přímluvná modlitba je pořád modlitba, ať to okecáváte jak chcete...
a vy, co si tak potrpíte na monoteismus - Boha s velkým B, jste v podstatě ti největší pohani modlící se k bohům s malým b nebo jak říkáte ke svatým, vždyť pohané mají taky Nejvyššího Boha, ale někteří se modlí i k nižším bohům...


14
n/a
 #13898 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:00:16 | #13903 (21)

Měli by si zavést mnohem účinnější "modlící mlýnky". *27179*


11
n/a
 #13884 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 13:16:49 | #13894 (19)

Cítím s tebou krudoxi.
V marné snaze o osvětu nelze nelze docílit úspěchu u hluchých a slepých lidí . Trochu mi to připomíná snahu rytíře bez bázně a hany snažící se zapíchnout kopím obra v podobě větrného mlýnu. Ten obr byl z jiného světa, jako jsou z jiného světa i naši fanatičtí pobožní.

Když to vezmu z té praktické stránky a pohádky určím dekretem za pravdivé kroniky, tak kdo z dávných bytostí si zaslouží největší úctu? Koho máme nejraděj? Maminku přece. Takže nejdůležitější bytostí je naše pramáti Eva. Pobožní by se měli se svými problémy tedy obracet na Evu.
Pramáti Eva se narodila roku 3751 p.n.l. a umrla roku 2831 p.n.l. Dožila se tedy statečně 920 let a určitě porodila několik tisíc potomků.

Jsem přejícným člověkem, takže ti přiji hodně zábavy. *3284*


180
n/a
 #13881 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 13:24:00 | #13897 (20)

tak díky *24664*


14
n/a
 #13894 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:33:00 | #13885 (18)

Umíš počítat? Tak počítej se mnou:
Mějme "x" náboženství a každé si o sobě myslí, že je to jediné správné a ostatní že jsou bludy. (Je to logické.Kdyby si o sobě nemysleli, že jsou správné náboženství, tak by nemohli existovat.)
A teď sečteme přidělené hlasy, jednotlivým náboženstvím.
Každé náboženství má jeden kladný hlas, jako že jsou správné náboženství, a to ten svůj vlastní.
A dále má každé náboženství (x - 1) záporných hlasů od ostatních náboženství, jako že to jsou jenom bludy.
Při deseti náboženstvích, to vypadá takto: Každé má jeden hlas kladný, a devět hlasů záporných, pro bludařinu.
Takže tady máš s matematickou přesností potvrzeno, že všechna náboženství, nejsou nic jiného, než bludařiny. *4316* *3400*


11
n/a
 #13880 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:38:21 | #13886 (19)

Tys tady chybel, se svými poznatky o tom, ze nám evoluce probíhá před očima *29324* *29324* *29324*


n/a
n/a
 #13885 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 12:39:44 | #13887 (20)

no a ne? co je asi koronavirus? nový druh viru, který dřív nebyl, vyvinul se mutacemi...


14
n/a
 #13886 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 16:16:42 | #13902 (21)

Jednoznačně!
Minimálně jednou do měsíce posloucháme : "Vedci objevili nový vir, který zmutoval z toho a toho viru.
*65*
A člověk - ten se mění určitě - stačí ho porovnat s člověkem z minulosti.
Barva očí,kůže vlasů,celkový vzhled a atd.,atd. - ,to jakože není součástí evoluce??
*145*


91
n/a
 #13887 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 15:20:09 | #13901 (19)

Čoveče ty bys mohl dělat výpočty drah vesmírných objektů v NASA. Každého by jsi se tam zeptal, kudy si myslí, že to poletí a pak bys podle toho tvého výše uvedeného geniálního algoritmu vypočítal onu dráhu. Nejsi ty potomek Járy Cimrmana? *27179*


-106
n/a
 #13885 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:04:40 | #13904 (20)

Jakými myšlenkovými kotrmelci, jsi dospěl k takovým nesmyslům?


11
n/a
 #13901 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 19:12:30 | #13906 (21)

To by ses měl zeptat sám sebe *27179*


-106
n/a
 #13904 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: DNA:…
16.09.20 14:58:49 | #13852 (8)

ad visitor77:
*27179* to je fakt krasny *27179* i absolutni dement je prece schopen rozeznat, zda-li v te knize je ci neni uveden jakykoli argument podporujici presvedceni o existenci Boha - jestli ho tam vsak vidis, tak jej tedy prosim prezentuj a pokud mozno v sylogisticke forme, kdyz ses "vedec".. *27179* jestli ti vsak prijde, ze "provokuju/tro­luju", velmi rad zacnu, protoze tva drzost mne jako vedce skutecne urazi!!!


26
n/a
 #13838 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: DNA…
16.09.20 20:30:09 | #13866 (9)

je vidieť, že o tej knihe "The Language of God" nemáte ani páru, blufujete!


n/a
n/a
 #13852 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 21:49:00 | #13869 (10)

ad visitor77:
*27179* myslis?? tak v tom pripade te velmi rad vyvedu z omylu - co takhle, kdyby si konecne prijal mou dnesni nabidku na to, abych rozporoval tvou a Collinsovu viru?? *27179* nemuzu ti sice slibit, ze to "nebude bolet", ale domnivam se, ze mistni atheisty by to s ohledem na to, co si zde drive tvrdil, mohlo docela i pobavit *27179*


26
n/a
 #13866 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 10:18:48 | #13875 (11)

upozorňujem vás láskave, že v týchto "teologicko"-vedeckých debatách nejde o víru, toto nie je predmetom kresťanskej vierouky, - ide o pouhé polemiky a názory, ako mohol vzniknúť svet, Vesmír, život - takže nevťahujte tieto veci do teologie, tá je o niečom inom...naviac, len prezentujem Collinsove názory (hlavne z "The Language of God" (a jeho prednášok) bez toho, aby sa to dotýkalo mojej viery alebo iného katolíka...proste ide len a len o názory/polemiky (hlavne medzi prírodovedcami) na svet a Vesmír, vznik života (a jeho procesy - hlavne genetického kodu) ako reality....a čo sa týka Collinsovej viery v Boha, ktorého ako Stvoriteľa nazýva pracovne "BioLogos", o tom bude ešte reč...


n/a
n/a
 #13869 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 08:12:03 | #13871 (10)

visitor do toho!


11
n/a
 #13866 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 10:09:30 | #13872 (11)

Konference Darwin a plán – Výzva pro vědu 21.století

Konferenci v Praze, na které se sešlo na 700 účastníků z 18 států, zorganizoval zmíněný Dr. Charles Thaxton s podporou několika institucí, mezi nimi KONOS Connection, European Scientific Network, Komenského institut v Praze a zejména Discovery Institute ze Seattle, USA, odkud byla i většina přednášejících. Jednalo se o první akci tohoto druhu v České republice, zjevně umožněnou i tím, že Dr.Thaxton působil v letech 1996 - 2001 jako hostující profesor na Karlově univerzitě v Praze. Svou odbornou erudicí a osobními kontakty se současně stal i garantem její úrovně. Dalšími řečníky kromě Dr. Thaxtona, který promluvil na téma Původ života, byli Dr. Stephen Meyer (Návrat hypotézy plánu), Dr. Jonathan Wells (Ikony evoluce), Dr. David Berlinski (Svět DNA a původ genetického kódu), opět Dr. Meyer (Kambrická informační exploze) a Dr. John Lennox (Matematická pochopitelnost vesmíru). Celkové vyznění konference se dá vystihnout asi takto: Zákony fyziky a chemie nestačí na vysvětlení vzniku biologického genetického kódu; neexistují žádné důkazy, že by živé samovolně vzniklo z neživého, resp. složitější biologické struktury ze struktur jednodušších; evoluční Darwinova teorie o původu druhu nic nevypovídá - týká se jen adaptací stávajících druhů na měnící se vnější podmínky; inteligentní plán je tak legitimním, korektním vědeckým přístupem. O povaze této inteligentní příčiny hnutí ze zásady nespekuluje, důsledky jsou však dalekosáhlé: Je to výzva materialistickému názoru na svět, a ovšem - podporuje to teistický pohled na podstatu života.
http://www.christnet.eu/clanky/3409/evoluce_teorie_v_krizi.url


n/a
n/a
 #13871 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 10:11:03 | #13874 (12)

Tamtez:
"Velkou pravdu“ stále opakují spíše evolucionisté

Pro sekularizované české prostředí, charakterizované nezájmem širší veřejnosti o tyto otázky, jednostranností médií a přezíravostí vědecké elity, bylo uspořádání vědecké konference na téma „Darwin a plán“ převratným počinem. Hnutí inteligentního plánu, o kterém jsme u nás dosud slyšeli jen z neúplných a tendenčních zpráv, se na ní představilo jako přesvědčivé, kompetentní fórum, schopné dávat nové zásadní podněty pro důležitou oblast vědy i života. Na konferenci reagoval i denní tisk (Lidové noviny, Mladá fronta dnes), který ji ale většinou zlehčoval či zesměšňoval.

Evoluční biolog Jan Zrzavý se k ní v časopise Respekt (č.42: Designéři nad Prahou) vyjádřil dokonce ještě před jejím konáním, a to velice neslušným způsobem („ideové běsnění“, „v Praze se sejdou různé sorty bigotů a ignorantů“, atp.). Je třeba ocenit, že prostor k replice (Respekt č.44: Když dialog vedou hluší) dostal molekulární biolog profesor Emil Paleček, který poukázal na to, že jsou to v dnešní době spíše evolucionisté, kterým místo věcné a klidné diskuse „stačí stále dokola opakovat Velkou pravdu“, byť se „v některých ohledech stále více vzdaluje od nových poznatků molekulární biologie a biochemie“. Zřetelně to ukazuje, že téma je skutečně aktuální a informovat o něm je nanejvýš potřebné.

Autor je chemik a bývalý primátor Hradce Králové. Nadpis a mezititulky redakční...


n/a
n/a
 #13872 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.09.20 11:24:10 | #13878 (12)

Tobě taky zatajili, že bohy si začali lidé vymýšlet už od úsvitu dějin, na vysvětlení dějů v přírodě? Z toho plyne, že všichni, slovy všichni bohové do jednoho, i ten s tím velkým "B", Jsou vymyšlení. Od toho už je jenom krůček k poznání, že vymyšlený Bůh, nemůže nic stvořit. Pořád nechápeš, že?


11
n/a
 #13872 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: DNA:…
16.09.20 20:15:08 | #13865 (7)

jaké je vaše vzdelanie v prírodných vedách? konkrétne v molekulárnej biologii a biochemii?


n/a
n/a
 #13836 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: DNA:…
16.09.20 21:41:10 | #13868 (8)

ad visitor77:
vubec zadny, takze jak jsem jiz dnes uvedl - z pozice "slepeho" te laskave zadam, aby si onen argument konecne prezentoval *27179* prozatim ses sice na nic nezmohl, ale verim, ze jestli ses dnes rozhodnul si hrat na vedce pusobiciho zrovna v tomto oboru, tak ho mas narozdil od Collinse zajiste v rukavu *27179*


26
n/a
 #13865 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: DNA: genetický kód…
16.09.20 13:35:38 | #13839 (4)

mimochodom, na tomto df si budem uvádzať informace, ktoré uznám ja za vhodné, a nemusíte to číst, máte slobodu - možno si to prečíta ten, koho to bude zaujímať, hoci to bude pre každého (okrem určitých profesionálov v genetike a biochemii) náročné - ale možno mu trocha zväčší obzor, a niektorým otvorí oči - že život nie je náhoda, nespadol z neba coby-dup, ale je atribútom rozumu *9388*


n/a
n/a
 #13828 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: DNA: genetický kód…
16.09.20 13:37:14 | #13841 (5)

myslím, že to nečte nikdo, tak len tapetujte... *49*


14
n/a
 #13839 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: DNA: genetický…
16.09.20 13:38:35 | #13842 (6)

kdo chc, chce, kdo ne, ne...spolieham na múdrosť, hlad po informáciách, nie lenivosť ducha a očí:-)


n/a
n/a
 #13841 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: DNA:…
16.09.20 19:08:20 | #13862 (7)

Měl by sis uvědomit, že jsi zde zveřejnil všeobecně známe věci a doplnil jsi to jen otázkou :
"AKO JE MOŽNÉ"??
No ako vidíš je to možné!
*65* *145*
Proč se nezajímáš "ako je možné", že všechno živé(fauna i flóra) má jisté procenta 10 až 97% společných genů.
Co toto dokazuje??
*20*
Asi to, že vše pochází z prvních jednobuněčných organismů, které se "poskládali" na počátku vzniku života na naši Zemi - a možno se ani neposkládali zde ,ale byli importovány z vesmíru.
Teorii je hodně, ale Bůh jako stvořitel je jenom víra-hypotéza.
*3440*


91
n/a
 #13842 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: DNA:…
16.09.20 20:08:04 | #13863 (8)

zrejme nepozorne čítate, - to, že živočíchy a rastliny majú až 50-98,5% spoločných génov, bolo x-krát vysvetlené - myslíte, že biochemikovi to nie je jasné? - nie je to jasné tomu, kto nepozorne číta, čo sa tu píše:-)


n/a
n/a
 #13862 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: DNA…
17.09.20 12:25:41 | #13883 (9)

Já čtu pozorně.
jenže tobě asi nejsou po chuti poznatky vědy.
Homo sapiens - byl stvořen Bohem?
V tom případě jak je možné, že v našem genomu je pozůstatek neandrtálských genů.
Vše nahrává tomu co jsem napsal nahoře - pocházíme z první vzniklé bunky, která nabyla schopnost množit se a měnit se na mnohobuněční organismy.
*65* *145*
Takže stvoření Adama a Evy je jedna velká pohádka - tak jako i pokolení od Adama po Ježíše, protože se to tak nemohlo udát.
Jedině kdyby Bůh byl mimozemšťan, který zasáhl do chodu života na naší planetě.
*3440*


91
n/a
 #13863 

| Předmět: Evoluce v USA
12.09.20 11:26:19 | #13604

Část poznatků z provedeného šetření:
• Učitelé věnovali v průměru 13,7 vyučovacích hodin ročně výuce evolučních procesů v obecné rovině.
• Většina učitelů věnovala evoluci člověka zhruba pět vyučovacích hodin. Přičemž 17% učitelů se ale tomuto tématu raději vyhnulo.
• Dvě procenta kantorů se o žádné evoluci za celý rok ani nezmínila.
• Třináct procent učitelů si myslí, že vynikající výuku biologie lze zajistit bez probírání evoluční teorie.
• Pětadvacet procent vyučujících věnovalo jednu a více hodin kreacionismu nebo inteligentnímu stvořiteli. Téměř polovina z nich je přesvědčena, že se jedná o platnou vědeckou alternativu darwinistického pojetí vývoje druhů a že platnost kreacionismu potvrdila řada význačných vědců.
• Šestnáct procent učitelů je vnitřně přesvědčeno o stvoření člověka do současné podoby Bohem a že k tomu došlo někdy v průběhu uplynulých 10 000 let. V běžné populaci Američanů má stejné přesvědčení 48% obyvatel.

To jsou závěry výzkumu, který prováděl tým vědců státní instituce (z Pennsylvánské státní university) na 939 náhodně vybraných učitelích biologie po celých USA.

https://www.osel.cz/3596-jeden-z-osmi-americkych-biologu-uci-kreacionismus.html


n/a
n/a

| Předmět: RE: Evoluce v USA
12.09.20 11:36:54 | #13606 (1)

Francis Hitching píše v knize The Neck of the Giraffe (Krk žirafy): „Když hledáte spojovací články mezi hlavními skupinami zvířat, zjistíte, že prostě žádné spojovací články nejsou.“


n/a
n/a
 #13604 

| Předmět: RE: RE: Evoluce v USA
12.09.20 11:54:43 | #13608 (2)

Evolution: A Theory in Crisis (Evoluce: teorie v krizi) od biologa Michaela Dentona se píše: „Mezi živou buňkou a vysoce organizovaným nebiologickým systémem . . . je propast tak ohromná a absolutní, jak si jen lze představit.“ Žádný zastánce evoluce nemůže předložit ani jedinou vědecky podloženou teorii, jak by život mohl vzniknout spontánně.


n/a
n/a
 #13606 

| Předmět: RE: RE: RE: Evoluce v USA
12.09.20 13:22:29 | #13616 (3)

Srdcem problému je, zda se živé věci vskutku liší do neomezeného dosahu... Druhy vypadají stabilní. Slyšeli jsme o zklamaných šlechtitelích, kteří prováděli svou práci do určitého bodu jen aby viděli, jak se zvířata nebo rostliny vracejí do počátečního stavu. Navzdory namáhavému úsilí dvou nebo tří století nebylo nikdy možné přirozeně vyšlechtit modrou růži nebo černý tulipán.
https://cs.harunyahya.com/cs/Vsechny-Knihy/33868/zhrouceni-evolucni-teorie/chapter/12921
Zajímavá kniha!


n/a
n/a
 #13608 

| Předmět: Francis Collins, BioLogos, teorie…
09.09.20 21:43:07 | #13459

Francis Collins: BioLogos, Theistická evoluce (I.)
V niekoľkých pokračovaniach sa budem venovať zaujímavým názorom v rámci najnovšej teorie vysvetlenia pojmu Boha-Stvoriteľa pod názvom BioLogos, atribútom tejto predstavy Boha-Stvoriteľa, ako aj pojmom theistické evoluce v podaní a predstavách renomovaného USA-molekulárneho biologa Dr. Francisa Collinsa, známeho vo vedeckej (i nevedeckej) komunite ako "dešifrátora" genetického kodu/genomu človeka, ktorý svoje predstavy o Bohu Stvoriteľovi a stvorení (existencia živej hmoty a jej fungovanie skrze genetický kód) publikoval vo svojej knihe/bestsellere The Language of God/Řeč Boha).
Dr. Francis Collins s obrovským tímom asi 10000 vedeckých pracovníkov (molekulárnych biológov, biochemikov, imunológov, endokrinológov, fyziológov, a i.), z asi 20 univerzít a univerzitných inštitúrov USA, ako aj z univerzitných laboratórií z celého sveta (VB, Nemecko, Francúzsko, Japonsko) , v rámci Human Genome Project (1990-2003) - zadaný vládou USA (prez. G.H.W. Bush) prečítal genetický kód/genom človeka (asi 3 miliardy nukleotidov, 1 gén = asi 100 000 nukleotidov), a tieto výsledky boli publikované v najrenomovanejšom prírodovedeckom/bi­ologickom časopise "Nature" v r. 2003 a v nasledujúcich rokoch....v tomto vedeckom úsilí sa zistila veľká zhoda v 20 000-25 000 génoch (tzv. exonoch) - génoch kódujúcich metabolické/fy­ziologické procesy) tvoriacich len asi 1,5-2% % genomu u všetkých skúmaných živočíchov, včetne človeka, - ale zistili sa obrovské rozdiely medzi živočíchmi v sekvenciách DNA nukleotidov v tzv. nekódujúcich oblastiach DNA (tzv. introny, ktoré tvoria 98-98,5% genetickej informácie), kódujúce oblasti DNA boli prečítané a boli im priradené aj biochemické/fy­ziologické funkcie, kým nekódujúce oblasti DNA (ntrony) boli rovnako prečítané, ale nie zmysluplne - doteraz nebolo možné im prideliť fyziologické? duševné? funkcie - u intronov ide pravdepodobne o regulačné oblasti DNA, ktoré udržiavajú a regulujú metabolické a fyziologické funkcie organizmu ("feed back" kontroly?, a pod.?)…pokr.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Francis Collins, BioLogos, teorie…
09.09.20 21:49:58 | #13461 (1)

ad visitor77:
*27179* kdyz Kotlebu volici a konzervativne smyslejici katolik vytahne BioLogos, tak opravdu netusim, zda-li doslo k naprosto necekane zmene tveho svetonazoru, nebo jen netusis, ze vlastne ctes explicitne liberalni nazory z pera vedcu kolem teto neziskovky, ktere pritom paradoxne vetsina katoliku vnima jako nebezpecne, protoze z Bible "delaj trhaci kalendar"!!! *27179* ale ok, rad si s tebou trochu pohraju.. zacneme hned u Genesis - podle Collinse treba Adam a Eva samozrejme nebyli, protoze to "neodpovida dukazum" - je i toto onen "zaujímavý názor v rámci najnovšej teorie vysvetlenia pojmu Boha-Stvoriteľa"?? *27179*


26
n/a
 #13459 

| Předmět: RE: RE: Francis Collins, BioLogos,…
09.09.20 21:52:29 | #13462 (2)

ide o názory, teorie vedca, ako dať rozumne do súladu Boha-Stvoriteľa, stvorenie a vedu, to je vše...Collins nie je katolík, je americký presbyterián:-)


n/a
n/a
 #13461 

| Předmět: RE: RE: RE: Francis Collins, BioLogos,…
09.09.20 22:08:06 | #13463 (3)

ad visitor77:
vzdyt prave proto to pisu!! vubec nechapu, proc opet poukazujes na poznatky, ktere jsou pritom v rozporu s tvou virou *27179* naposledy to byl myslim Kaku, o jehoz tvrzeni jste s jonatanem opreli svou argumentaci, aniz by vam doslo, ze jim prezentovany koncept zcela vylucuje jeziska *27179*


26
n/a
 #13462 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Francis Collins,…
09.09.20 22:20:14 | #13464 (4)

....nie sú v rozpore s mojou katolickou vírou - bude ešte o tom reč, kde podrobne step by step vysvetlím teorii víra-véda BioLogos/The Language of God/Theistickú evoluci...nejde to naraz, je to obsiahly materiál:-)


n/a
n/a
 #13463 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Francis Collins,…
09.09.20 23:27:22 | #13465 (5)

ad visitor77:
vysvetlovat mi opravdu nic nemusis, protoze jsem tu knizku jiz cetl a s pracemi vedcu kolem BioLogos jsem ramcove obeznamen.. mam vsak pocit, ze si ze mne jenom delas legraci, protoze napsat, ze jejich poznatky “nie sú v rozpore s mojou katolickou vírou” pote, co si se zde kuprikladu v uplynulych tydnech vyjadroval ve prospech opodstatnenosti viry v potopu, nemohu hodnotit jinak, nez jako naprosto absurdni vtip!! jestli totiz nevidis rozpor mezi virou v potopu a obsahem oficialniho vyjadreni BioLogos, kde je uvedeno, ze zadna potopa nebyla, tak de facto nema smysl se bavit dal!!! *5726*


26
n/a
 #13464 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Francis Collins…
10.09.20 10:14:26 | #13471 (6)

no neviem, či ste ju čítali, ale spíš pochopili - ak nemáte molekulárne generticko-biochemické-imunologické vedomosti, tak nič nepochopíte...ak však o tom máte páru (čo pochybujem), tak iní isto nemajú:-)


n/a
n/a
 #13465 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Francis…
10.09.20 10:18:36 | #13474 (7)

potopa světa, Adam a Eva a další pohádkové věci nijak nezávisí na molekulárne generticko-biochemické-imunologických vedomostech...


14
n/a
 #13471 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Francis…
10.09.20 10:35:54 | #13478 (8)

o potope v tejto téme BioLogos nie je reč, tak neviem, prečo to tu podsúvate...je to o niečom inom - ide stvorenie a vznik života v "spolupráci" Boha a prírody - Boh ako Stvoriteľ, aktivátor dejov sveta a vesmíru skrze ním dané prírodné zákony, a na základe nich "evoluce" - ale pod jeho taktovkou (skrze tie jeho prírodné zákony)... *232*


n/a
n/a
 #13474 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Francis…
10.09.20 18:30:01 | #13510 (7)

Nejlíp se skrytě, někde v koutku povyšovat nad všemi oponenty, myslet si o nich, že jsou tupci a chvástát se svým vzděláním a při tom tvoje všeobecné vzdělání má pořádné "trhliny".
Několikrát jsi byl nachytán na "hruškách" - na "chybách", které neudělá ani žák ZŠ.
*33684*
Stačí jen načrtnou tvé znalosti ze zvířecí říše.
To, že zvířata nemyslí a nemají city ti neuvěří už ani prvňáček ZŠ
*3440* *20*


91
n/a
 #13471 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Francis…
16.09.20 11:34:31 | #13806 (7)

ad visitor77:
to je proste k neuvereni - ty se opravdu domnivas, ze jestlize nemam "molekulárne generticko-biochemické-imunologické vedomosti", tak teto konkretni knize neporozumim?? *27179* vzdyt v ni Collins prece neprinasi vubec zadny argument, ktery by se o vzdelani v techto oborech opiral - kniha se navic jmenuje "The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief" a nikoliv "The Language of God: A Scientist Presents Evidence for God's existence".. no a kdyby te nahodou zajimalo proc, tak proto, ze zadny dukaz samozrejme nema - vzdyt jsem te jiz drive prece odkazal na stranu 225, kde uvadi onen duvod, proc vlastne prijal Krista a nejak se mi nechce verit, ze jej ani primitiv tveho kalibru nevyhodnoti jako takovy, ktery s "molekulárne generticko-biochemické-imunologické vedomostmi" nema vubec nic spolecneho *27179*


26
n/a
 #13471 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Francis Collins…
10.09.20 10:20:03 | #13475 (6)

Francis Collins nevidí rozpor, vysvetľuje prečo - keby ste tú knihu čítali, tak by ste nepísali, čo píšete...


n/a
n/a
 #13465 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Francis…
10.09.20 10:30:16 | #13476 (7)

nejspíš proto, že nebere Bibli jako doslovně pravdivý popis historie, nebo ne?


14
n/a
 #13475 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Francis…
10.09.20 10:40:13 | #13480 (8)

podebatujeme o tom, len si to musím dať do nejakého rozumného celku, aby to pochopili aj laici - sú to dosť komplikované veci, ktoré sa ťažko chápu bez vedomostí molekulární genetiky a biochemie - chce to nejaký čas, a nesedím tu od rána do večera, len krátky čas v podstate doobeda a možno večer...:-)


n/a
n/a
 #13476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Francis…
10.09.20 10:41:55 | #13481 (8)

samozrejme Bibli (ide hlavne o Gen) nebere doslovne, ale jej príbeh bere v celku ako pravdivý:-)


n/a
n/a
 #13476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 10:45:19 | #13483 (9)

jistě, jádro mýtu je pravdivé - svět a člověk byl stvořen, zbytek jsou pohádky, naivní představy a legendy...


14
n/a
 #13481 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 11:27:17 | #13485 (10)

nejde o mýtus, ide o pravdivý príbeh, i keď sa zdá neskutočný...


n/a
n/a
 #13483 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 12:08:11 | #13491 (11)

jistě, jak říkám, krom té máčky kolem je to pravda pravdoucí, svět byl stvořen a nebo alespoň vznikl, stejně jako sám člověk, to je svatá nevyvratitelná pravda...
a mohl by jste konečně pochopit, co je to mýtus - každý mýtus je založen na skutečné historické události (jádro mýtu), která je zaobalena do nadpřirozeného hávu, kterým je událost vysvětlována a odůvodňována...
mýtus tedy neznamená lež...


14
n/a
 #13485 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 17:33:21 | #13506 (11)

nejde o mýtus, ide o pravdivý príbeh, i keď sa zdá neskutočný...
příběh je pravdivý, pokud se dá něčím doložit a pokud ho fakta nevyvrací. Pokud se nedá doložit ničím a známá fakta jej vyvrací, pak není důvod se vyhýbat závěru, že je to příběh nepravdivý. Dokazovat příběh existencí příběhu považují za vědecké snad jen některé z Cimrmanových her.
Druhá věc je, že slovo mýtus očividně chápete špatně. Např. příběh o Babylonské věži, jak je podán v Bibli, je historický nesmysl, ale jako mýtus o principu lidského ega je jednoduše geniální… Podobně jako třeba hinduistický mýtus o Rámovi a Rávanovi.


61
n/a
 #13485 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 16:42:37 | #13760 (12)

Mýty jsou všeobecně geniální.
Jenom je potřeba vědět, jak k nim přistupovat.


n/a
n/a
 #13506 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 17:34:59 | #13762 (13)

Třídně, soudruzi, třídně.
Vše pro větší slávu křesťanského boha. *3284*


180
n/a
 #13760 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 17:36:21 | #13763 (13)

Ano!


-106
n/a
 #13760 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 19:19:15 | #13771 (13)

no vždyť! poselstvím mýtu je jeho pointa, morální poučení, a to vždy, nikoliv vyvozování skutečností...


14
n/a
 #13760 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Francis…
16.09.20 11:41:22 | #13809 (7)

ad visitor77:
vzdyt o to jde!!! "Collins nevidi rozpor", protoze veri uplne necemu jinymu nez ty!!! *27179* netusim sice, na v jakem oboru pusobiciho vedce si zrovna ted hrajes, ale kdyby toto pole meco co do cineni s filosofii, religionistikou ci teologia, tak by si prece museo vedet, ze i ono oznaceni "theisticka evoluce" je v jeho podani naprosto nesmyslne - zrejme nevedomky totiz argumentuje ve prospech "deisticke evoluce" *27179*


26
n/a
 #13475 

| Předmět: RE: Francis Collins, BioLogos, teorie…
10.09.20 02:26:14 | #13466 (1)

Patří bůh do fauny, do světa zvířat? Dá se označit za živou bytost? Jakou látkovou výměnu produkuje?


180
n/a
 #13459 

| Předmět: RE: RE: Francis Collins, BioLogos,…
10.09.20 10:17:53 | #13473 (2)

zle položená otázka, - Boh je Stvoriteľom fauny a flóry...áno, Boh je podľa Zjevení živý Duch, bytosť/osoba, predstavil sa človeku sám, bez jeho aktivity ako Jsem, který jsem", teda existenčné Bytí, vo filozofii pojednávám jako "Bytí"....


n/a
n/a
 #13466 

| Předmět: RE: RE: RE: Francis Collins, BioLogos,…
10.09.20 11:28:35 | #13487 (3)

To ti vážně nevadí, že bohy si lidé začali vymýšlet už od úsvitu dějin, na vysvětlení dějů v přírodě?
A nevadí ti, že mazaný žid, pravděpodobně Eliáš, zjistil, že je nepraktické uctívat celé hejna bohů, protože když se slavilo, tak práce stála, sloučil všechny bohy na kde co, do jednoho Boha, na všechno?
Z toho plyne, že ten Bůh není ani osoba, ani duch, ani nic jiného, ale že se jedná jenom o pouhý výmysl. Už to konečně pochopíš?


11
n/a
 #13473 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Francis Collins,…
10.09.20 11:34:59 | #13488 (4)

Pavlíku, opakujem sa asi po 358.x - tu hovoríme /a vdy sme hovrili) o Bohu, nie o vymyslených/ne­existujúcich bozích pohádek, mýtov, eposov, bájek, povéstí -... Pavlíku - pochopil?...a ráčte to a(všetci (ateisti) tak chápať...bozi nie sú predmetom tohto fora...


n/a
n/a
 #13487 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Francis Collins,…
10.09.20 17:31:59 | #13505 (5)

bozi nie sú predmetom tohto fora...
Tak to jste ale vedle jak ta jedle. Protože dokud se budete snažit veřejnost přesvědčovat, že ten váš bůh je jediný pravý, budete to muset dokazovat proti tomu muslimskému, hinduistickému, šintoistickému, jehovistickému a dalším konkurentům, kteří stojí na úplně stejných základech jako ten váš…


61
n/a
 #13488 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Francis Collins…
10.09.20 20:26:32 | #13530 (6)

Židia, kresťania máme pravého Boha, nie Boha, tak to ráčte rešpektovať..­.nepoznáme bohov, - o bozích sa tu nedebatuje, na to si založte svoje forum...


n/a
n/a
 #13505 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Francis…
10.09.20 20:27:47 | #13531 (7)

vy neslovíčkaříte, vy písmenkaříte *33054*


14
n/a
 #13530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Francis Collins,…
10.09.20 19:14:06 | #13516 (5)

Tak ještě jednou extra pro tebe: Mazaný žid Eliáš, zrušil všechny bohy na kde co, a vymyslel jednoho boha na všechno, dnes už s vlastním jménem Bůh.Je to už dostatečně srozumitelné?


11
n/a
 #13488 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Francis Collins…
10.09.20 19:31:03 | #13521 (6)

Nejsi ty bývalej lampasák? *29716*


-106
n/a
 #13516 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Francis…
13.09.20 17:45:11 | #13653 (7)

Některým jedincům, se musí vše podávat detailně.


11
n/a
 #13521 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Francis…
13.09.20 18:37:28 | #13655 (8)

Já narážel na ten imperativ ve tvých výrocích.


-106
n/a
 #13653 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Francis Collins,…
10.09.20 17:45:05 | #13508 (4)

A nevadí ti, že tohle jsou nic než tvoje fantazie? *32299*


-106
n/a
 #13487 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Francis Collins,…
10.09.20 19:18:08 | #13517 (5)

Myslel jsem si, že to nepochopíš. Ale nic si z toho nedělej, nejsi sám.


11
n/a
 #13508 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Francis Collins…
10.09.20 19:32:38 | #13522 (6)

Já to chápu až moc dobře *27179*


-106
n/a
 #13517 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Francis…
10.09.20 19:49:24 | #13527 (7)

Klidně tomu věř dál, nic se tím nezmění.


11
n/a
 #13522 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Francis…
10.09.20 20:15:16 | #13529 (8)

To sedí spíš na tebe. Kdykoli ti dokážu, že je to všechno jen tvoje víra (tak jako se už stalo, ale ty to vytěsňuješ).


-106
n/a
 #13527 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 07:38:03 | #13590 (9)

Nikdy ji nic nedokázal, jenom o tom mluvíš, ale skutek utek.


11
n/a
 #13529 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 07:45:12 | #13591 (10)

Ohrana deska. Tys tady chyběl. ....


n/a
n/a
 #13590 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 17:39:37 | #13651 (11)

Tak ještě jednou, extra pro tebe: Pro každé tvrzení, které tady používám, dokaž, že pravda je jiná, a přestanu je používat. Už to chápeš?


11
n/a
 #13591 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 08:12:29 | #13593 (10)

Dokázal, ale ty to díky fanatismu nedokážeš přijmout.


-106
n/a
 #13590 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 17:43:24 | #13652 (11)

To si jenom namlouváš, že jsi něco dokázal, ale důkazy vypadají jinak. Tvrzení bez důkazu, je na dvě věci: Na nic, a ještě na houno! *27179*


11
n/a
 #13593 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 18:36:41 | #13654 (12)

To si nenamlouvam, dokázal jsem ti to logicky, že právě tvoje tvrzení jsou pouhá tvrzení bez důkazu, protože za důkaz považuješ něco, co důkazem není a z principu být ani nemůže. S tím se ale nedokážeš smířit, protože ty si ty věci potřebuješ představovat tak, jak si představuješ.


-106
n/a
 #13652 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 11:14:05 | #13678 (13)

Tak dobře. Dokaž logicky, jak se tady prsíš, že ten tvůj pánbíček existuje. A nebude co řešit.


11
n/a
 #13654 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 11:16:00 | #13679 (14)

*27482* *27482* *27482*
Dokaz to stejné o evoluci......


n/a
n/a
 #13678 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 11:33:35 | #13684 (15)

O evoluci existují miliony důkazů. V mnoha muzejích, v mnoha učebnicích...
Že je třeba ty neznáš nebo nechápeš na tom nic nemění.
Nakonec - každý z nás je důkazem evoluce. Myšlení některých ustrnulo na starověkých bájích a mýtech a stále ještě věří v nadpřirozené síly. Jiní se zabývají reálnou skutečností, jejíž poznání se stále rozšiřuje.
Ani se neptám, kam patříš ty. No, zkus na sobě ještě zapracovat.


86
n/a
 #13679 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 16:37:07 | #13758 (16)

Dělíš lidi jenom na tyto dvě kategorie?
To snad nemyslíš vážně...


n/a
n/a
 #13684 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 17:45:17 | #13765 (17)

Pakliže máme pouze dvě kategorie lidí, věřící a nevěřící.


180
n/a
 #13758 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 21:25:12 | #13789 (17)

Lidé se dají dělit podle mnoha hledisek. Na různé skupiny, které mají něco společného. Podle národností, tříd, náboženství, politických názorů.. atd.
Nebo taky na věřící a nevěřící.
Mně připadá, že věřící mají snahu si něco namlouvat, hledají jakousi útěchu, nějakou pomocnou berličku na cestě životem. Křesťané ji našli v tisíce let starých náboženských představách, podle mého názoru už dávno překonaných. Jako by se báli pohlédnout skutečné pravdě do očí...
Já je nakonec tak trochu i chápu. Není lehké zjistit, že nad vámi není žádný všemocný otec, který řídí a chrání vaše kroky, že vás po smrti nečeká žádné nebe jako odměna za poslušnost božích přikázání a neustále projevovanou věčnost. Že pokud chcete lepší život, musíte si ho tvrdě odmakat už tady na zemi a nespoléhat na nějaké nadpřirozené síly. A není lehké vědět, že tento život skončí a záleží jen na vás, jakou má nebo měl cenu.


86
n/a
 #13758 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 21:42:07 | #13793 (18)

vaše myslenie je naprosto mýlne, pomýlené, absolútne nechápete podstatu veci...viera nie je žiadna berlička, nič prekonané, nie je to ani povera - viera je vernosť tomu, kto nás skrze Krista povoláva do svojho spoločenstva spásy - uverili sme tomu - ak ste neuverili, neobviňujte z toho veriacich, je to len váš problém osobnej pýchy - viera je totiž vecou pokory, múdrosti...nikto vás k viere nenúti, máte slobodu, tak ju nezáviďte iným, neodrádzajte od nej iných, - ktorí ju majú, viera to je milosť, a je aj o slobode - v pokore uznať a stotožniť sa s tým, že niekto, kto nás presahuje, kto vytvoril tie nádherné diela sveta a Vesmíru, je stále s nami a povoláva nás do svojho večného spoločenstva lásky - proste tomu veríme, lebo sme tento dar dostali a prijali od Krista v láske, a sme na to hrdí - nie blbí, ako si myslíte...viera je časne, ale hlavne v konečnom dôsledku - múdrosť!


n/a
n/a
 #13789 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 22:20:52 | #13794 (19)

Asi není nikdo, kdo by dokázal přesvědčivě rozhodnout, kdo z nás má pravdu. Bůh nezasáhne a po smrti si to nebudeme moci říct.
Mně na víře vadí její neměnná dogmata stará tisíce let a už neodpovídající stále rychleji se měnícímu světu.
Sem tam se sice svatí otcové nebo nějaký koncil rozhodnou upravit nějaký detail - třeba z dříve upáleného kacíře je posléze svatý (třeba Jana z Arku). Jinak ale hlásají stále stejné "neomylné pravdy".
Pokora a moudrost je totiž v umění přiznat svůj omyl a změnit svůj názor - což od víry nelze čekat.
Jinak ale o věřících nikde nepíšu, že jsou blbí. To by bylo opravdu pod úroveň. I výměna protikladných názorů může probíhat v přátelském duchu.


86
n/a
 #13793 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 09:45:16 | #13798 (20)

Hmmm, podle mě to je právě síla Církve. Liturgie se slaví stovky a tisíce let, slaví smrt a vzkříšení Ježíš Krista. Tam není co měnit... to je právě stálost přes generace která udržuje Církev živou.


132
n/a
 #13794 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 11:06:56 | #13800 (21)

Spíše folklóru staletí po Kristu
Možná vás překvapí poznatek, že v prvním století po Ježíšově smrti byla myšlenka Nanebevzetí Marie myšlení křesťanů naprosto cizí. Katolický teolog Jean Galot o tom píše v listu L’Osservatore Romano: „Zpočátku se s křesťanskou obcí nespojovala žádná vzpomínka na Mariinu smrt.“

Když se však stalo oficiální církevní naukou učení o Trojici, začala být Marii připisována stále důležitější úloha. Marie začala být nadšeně označována tituly jako „Matka Boží“, „počatá bez hříchu“, „Prostřednice“ a „Královna nebe“. Teolog Galot vysvětluje, že během doby „skutečnost, že tradice v počáteční době nic neříkala o Mariině smrti, nemohla plně uspokojit ty křesťany, kteří uznávali Marii jako dokonalou a chtěli ji uctívat. Tak se začaly vytvářet popisy Nanebevzetí, které byly výsledkem lidové představivosti.“


n/a
n/a
 #13798 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 11:09:02 | #13801 (22)

Až celkem donedávna zůstávala otázka nevyřešena. Jezuita Giuseppe Filograssi vysvětluje, že v souvislosti s teorií o Nanebevzetí vydávali katoličtí učenci ještě v první polovině našeho století „studie a pojednání, jež nevyznívají vždy příznivě“. I papežové, například Lev XIII., Pius X. a Benedikt XV., „byli v této věci spíše rezervovaní“. Ale 1. listopadu 1950 zaujala církev definitivní stanovisko. Papež Pius XII. oznámil: „Prohlašujeme za dogma zjevené Bohem to, že neposkvrněná Matka Boží, Marie, jež zůstala Pannou, byla vzata s tělem i duší do nebeské slávy, když skončil běh jejího pozemského života.“ — Munificentissimus Deus.


n/a
n/a
 #13800 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 11:09:32 | #13802 (21)

Spíš je tu lživé tvrzení, že lze mrtvé vzkříšit (zajímavé slovo, dalo by se použít slovo "oživit"), které slibuje lidem nesmrtelnost po jejich smrti. Je to pestře zbarvená, ale jen mýdlová bublinka.

Kdysi jsme vedli debatu, jestli má lékař pacientu lhát a nebo mu má říct po pravdě svůj názor. Lež a podvod je něco hluboce lidského. Už čtyřleté děti dokáží lhát a podvádět. No a lidé milují krásné lži. My jsme žili desetiletí ve lži, že se americký imperialismus a německý revanšismus chystají zniči naše krásné Československo ... že rozorávání mezí je znak pokroku. Dnes žijeme ve lži, že stát řídí neviditelná ruka trhu a že politici jsou tím pádem jen na ozdobu.

Takže jak je to s tím transparentem PRAVDA VÍTĚZÍ ?
Chtěj ílidé vůbec znát pravdu? Nebo dávají přednost krásné lži? *15238*


180
n/a
 #13798 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 01:26:22 | #13795 (18)

Samozřejmě že ti může připadat, že věřící si něco namlouvají a tak dále. Je to tvoje hledisko, tvoje přesvědčení. Otázkou je, zda je správné.


n/a
n/a
 #13789 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 01:34:46 | #13796 (16)

Víra v nadpřirozeno nijak nevylučuje to tvoje "zabývat se reálnou skutečností, jejíž poznání se neustále rozšiřuje". Je to spíš naopak: Zabývat se pouze touto "reálnou skutečností" a vše ostatní odmítat znamená vědomě ochuzovat svůj život o rovinu, přístupnou všem.


n/a
n/a
 #13684 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 09:06:44 | #13797 (17)

tak! - viera, nádej a láska, sú hlavné božské cnosti, pozdvihujú človeka v mysli k výšinám! - bez viery v Boha nie je žiadna nádej, a ak nie je viera a nádej, nie je ani láska....


n/a
n/a
 #13796 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 11:04:06 | #13799 (18)

ale bez lásky je vaše víra mrtvá...


14
n/a
 #13797 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 11:13:39 | #13803 (19)

kresťanská viera nemôže byť nikdy bez lásky!...vo viere je zakorenená láska - viera, nádej, láska sú (ako píš ap. Pavel) nerozlučné, idú ruka v ruke...ale najväčšia z nich je láska...


n/a
n/a
 #13799 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 11:14:59 | #13804 (20)

ale nepovídejte, co ty hořící hranice s heretiky a čarodějnicemi? to asi tedy nešlo o křesťanskou víru...


14
n/a
 #13803 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 11:26:14 | #13805 (21)

to nemalo nič spoločné s láskou - jedna vec je tvrdenie /čo tvrdím je pravda),druhá vec je, ako sa človek správa (ikeďi tvrdí, že je kresťan)...mi­mochodom, boli to drtivo protestantské kauzy...


n/a
n/a
 #13804 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 11:34:37 | #13807 (22)

taky si myslím, že to nemá nic společného s láskou, mimochodom, protestanti byli ještě dlouho na houbách, když vaše "svatá církev" už měla na kontě tisíce umučených, zavražděných, upálených...


14
n/a
 #13805 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 11:37:56 | #13808 (23)

píšete nezmysly, ste extrémne zaujatý, s jednoduchým myslením....Cirkev nemá na svedomí tisíce umučených, zavražděných, upálených, přeháníte..Cirkev nikomu takéto niečo neprikazovala­...rozlišujte Cirkev vs správanie sa tzv. "katolíkov" na vlastnú päsť...


n/a
n/a
 #13807 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 11:47:18 | #13811 (24)

jen na mě neplivejte, kolik asi tak bylo těch albigenských, co? snad dva? ne, to bylo tisíce lidí, ale ani tak nejde o to množství, i kdyby byli jenom dva, tak to na krutosti vaší fanatické církve nic nemění...


14
n/a
 #13808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 12:01:50 | #13813 (24)

ad visitor77:
.."Cirkev nemá na svedomí tisíce umučených, zavražděných, upálených, přeháníte".. *27179* skutecne?? tak proc presne za tyto ciny zadal Jan Pavel II. 12.5.2000 odpusteni?? *27179*


26
n/a
 #13808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 11:41:35 | #13810 (23)

všímajte si spíš učení RKC, nie správanie sa hriešnych tzv. katolíkov...keď to začnete robiť, iste sa časom stanete katolíkom (ak už krstom ním nie ste):-)


n/a
n/a
 #13807 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.20 11:51:43 | #13812 (24)

ale, budeme pitvat hostie? jaký smysl má pojídání boha ještě v dnešní době? čistě pohanský - víra v magii a tělesnost - boha musíte přijmout nejen myšlením, musíte ho především fyzicky jíst, aby ve vás mohl působit, pěkný pohanský materialismus...
co ustavil Kristus na svou památku, z toho jste udělali magický obřad...


14
n/a
 #13810 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 11:33:10 | #13683 (14)

Kdyby to šlo dokázat, tak už to v minulosti někdo udělal. Ale protože to nejde, tak se tomu říká víra, víš?


-106
n/a
 #13678 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 11:50:20 | #13685 (15)

Vše, co existuje, jde nějakým způsobem dokázat. Dokázat nejde jenom to, co neexistuje. To věděli už učenci ve starém Řecku. A teď si spočítej, kolik století jsi zaostal za učenci starého Řecka! *27179* *27179* *3816*


11
n/a