Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty

Informace

Název: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 09.01.2020 20:14
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 2837x
Příspěvků:
318

Předmět diskuze: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty - Co je ateismus? Má/nemá žido-křesťanská víra v Boha nějaký význam? Co znamená víra v Boha v životě člověka? Je atheismus založený na vědě? Podporuje ho věda? Co je víra v jiných náboženstvích? Jaký je její význam?

| Předmět: Podstata Boha, videnie Boha
před 19 hodinami | #676

Bůh je samotné Bytí jsoucí přede vším ("Ipsum esse subsistens.")
Bůh se nevyskytuje. Bůh je - je Bytí. Nic mu nechybí. Jeho podstatou není nic jiného, než čiré a plné Bytí. Je-li Bůh plností bytí, je také plností všeho, dobra, krásy, plnosti všeho viditelného i neveditelného...
Človek, ako vrchol Božieho stvorenia, je stvorený na obraz Boha, ale Boha nedokáže principiálne pochopiť, pochopiť jeho podstatu, jeho existenciu, jeho konanie. V tomto zmysle si vytvára len pojmy, blízke svojmu chápaniu, vytvára si o Bohu len aproximácie v zmysle ľudského chápania, aby si Boha nejako priblížil v časopriestore tohto Vesmíru - ale i tak si nikdy neutvorí jasnú predstavu o Bohu..
Z Písma však vieme, že človek je verným obrazom Boha, že sme jeho adoptívnymi synmi a dcérami, že Boh má tvár: Ježiš: kto vidí mňa, vidí môjho Otca, já a Otec sme jedno já som v Otcovi a Otec je vo mne, - ak zoberieme do úvahy tieto Kristove slová, potom môžeme do určitej miery vidieť obraz Boha, i keď akoby "v mlze zrkadla"...
Ap.Pavel nás ale ubezpečuje: "potom ho budeme vidieť s tváre do tváre, takého, aký je"...


-352
n/a

| Předmět: RE: Podstata Boha, videnie Boha
před 19 hodinami | #678

Boh je teda Všeomohúci, absolútne nezávislé Bytie na nikom a ničom ("Som, ktorý som", JHVH/Jahve), nezávislý na hmote, čase a priestore, - z Písma ho poznáme ako nebeského Otca nášho Pána Ježiša Krista a nášho nebeského Otca, ktorý prebýva v neprístupnom svetle - je tak pre človeka na Zemi (kým je v hriechu), neviditeľný:
1 Tim 6, 16,
16 On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.
Boh bude však pre nás viditeľný z tváre do tváre (budeme ho vidieť spolu s Kristom takého, aký v skutočnosti je) až pre vzkrieseného a spaseného človeka, s novým osláveným telom, kedy sa toto "neprístupné svetlo" stane pre nás prístupné...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: Podstata Boha, videnie Boha
před 18 hodinami | #684

Genesis 32, 31I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář Boží) , neboť řekl : „Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život.“
Exodus 33, 11A Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem.
Exodus 33, 23Až dlaň odtáhnu, spatříš mě zezadu, ale mou tvář nespatří nikdo .“


2
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Podstata Boha, videnie Boha
před 18 hodinami | #688

:-) nejde o videnie Boha, ale jeho anjelov, ktorí sú "mluvčími" Boha...Boh sa teda (v Bibli) "zjavoval" a dával človeku svoje zprávy skrze anjelov a archanjelov...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Podstata Boha, videnie Boha
před 18 hodinami | #692

Přečtě si ještě jednou ty citáty z bible. Nejde o anděly.


2
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Podstata Boha, videnie Boha
před 18 hodinami | #694

ide o anjelov, Boha nikto nikdy nevidel, hovorí Pásmo...
1 Tim 6, 16 On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.

1. Jn 4, 12 Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Podstata Boha, videnie Boha
před 18 hodinami | #696

Genesis 32, 31 I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář Boží) , neboť řekl : „Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život.“

Viděl Boha, ne anděla! To prosím jen cituji Písmo!


2
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Podstata Boha, videnie Boha
před 17 hodinami | #698

Gen 32, 29 Tu řekl: „Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je Úskočný), nýbrž Izrael (to je Zápasí Bůh) , neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls.“

 • Jakub/Izrael zápasil s anjelom, Božím poslom...je to jasné z mnohých iných textov SZ i NZ...

-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Podstata Boha, videnie Boha
před 17 hodinami | #700

Gen 32 23 (zápas s Bohem - exegéza podľa Jeruzalémské Bible ) ...

 • V tomto tajemném, nepochybně jahvistickém vyprávění jde o tělesný zápas s Bohem, o boj zblízka, „muže proti muži“, a zdá se, že Jakub v něm zprvu vítězí. Když poznal nadpřirozený charakter svého protivníka, vynucuje si od něho požehnání. Ale text se chrání uvést jméno Jahve a neznámý útočník odmítá udat, jak se jmenuje. Autor používá starého příběhu, aby vysvětlil jméno Penuel pomocí slov peni'el, „Boží tvář“, a aby nějak odvodil jméno Izrael. Zároveň tomuto příběhu dává náboženský smysl: patriarcha zadržuje Boha, vynucuje si od něho požehnání, které bude Boha zavazovat vůči těm, kdo po něm ponesou jméno Izrael. Takto se tento výjev mohl stát obrazem duchovního boje a účinnosti naléhavé modlitby (sv. Jeroným, Origenes)...
 • ide o muža s "Božou tvárou" (Penuel)...boží poslovia sa v Písme predstavujú ako muži -poslovia s "Božou tvárou" (anjeli)...

-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Podstata Boha, videnie Boha
před 16 hodinami | #708

Už to, že zdůrazňuje, že mu byl zachován život dosvědčuje, že mělo jít o samotného Boha. Pokud šlo o anděly, je to tak i uvedeno.


2
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Podstata Boha, videnie Boha
před 16 hodinami | #710

Já ten text nijak nepřekrucuji, pouze ho cituji.


2
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Podstata Boha, videnie Boha
před 4 hodinami | #712

to vidím, ale Písmo má saj svoju exegézu/váklad odbornou biblistikou...áno, v Pásme, hlavne v SZ (Gen) je nékolik veršov, s ktorými aj biblistika má menší "problém", lebo majú (sú (záhadne daní do Bible, biblistika v Duchu Svätom to tam prijala) nádych starojudaistickej mytológie, a často až verše z NZ napovedajú (v kontexte SZ a NZ, kontexte Božieho zjavenia), o co jde...tak je to aj s s anjelmi, Božími poslami, ktorí vystupujú "ako Bůh", s "Boží tváří", ale nikdy neŕeknou, že jsou Bůh, ani že majú Boží moc...


-352
n/a

| Předmět: RE: Podstata Boha, videnie Boha
před 17 hodinami | #706

A to vše je podloženo jen jistou knihou…


3
n/a

| Předmět: Zajímavé.....
před 22 hodinami | #668

Bruce Alberts, prezident National Academy of Science USA nedávno napsal :
" Na buňku se můžeme dívat jako na továrnu , která obsahuje dokonale vypracovanou síť výrobních linek.
Každá z nich je tvořena proteinovými nanostroji , které vykonávají přesně stanovené funkce. Na buňku už nemůžeme nahlížet jako na zásobárnu chemikálií ,ale vidíme ji jako obrovský soubor vzájemně propojených proteinových nanostrojů. Ten koncept je tak dokonalý, že to bere dech."

K tomu Prof. RNDr. Vladimír Král Ph.D.,DrSc. ,vědec dodává :
" Jsme-li konfrontováni s touto skutečností ,pak si musíme zcela oprávněně položit otázku : Je to náhoda, nebo přesný design ? Kdo za tím stojí? Kdo je tím superdesignérem , kterého i při všem našem úsilí a znalostech 21. století tak obtížně napodobujeme ?


14
n/a

| Předmět: RE: Zajímavé.....
před 20 hodinami | #672

Nejhloupější odpověď na světe je ateistická která zní:
To všechno samo vzniklo,svět se tu objevil sám od sebe prostě kouzelná hůlka a je to. *6554*

Ateista neví proč to nemůže být Bůh, má k němu odpor,tak prostě mu to zakáže a zbude mu jen ta kouzelná hůlka. *4585*


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: Zajímavé.....
před 18 hodinami | #680

A o co chytřejší je, že někde sám od sebe vzal Bůh? *2*


2
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Zajímavé.....
před 18 hodinami | #682

on sa nevzal odnikud, on je večný, večné Bytí...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Zajímavé.....
před 18 hodinami | #686

Však to píšu, sám od sebe byl. *1*


2
n/a

| Předmět: RE: RE: Zajímavé.....
před 17 hodinami | #702

Ale ateista neříká nic o kouzelné hůlce, a když říká „to samo,“ tak taky přemýšlí jak. Ateista říká „poctivě přiznávám, že nevím, ale nevezmu kvůli tomu zavděk nějakou báchorkou.“ Vy to taky nevíte, jen věříte, že víte. A jediné, co máte na podporu své víry, je právě jen ta víra. Pánbíčkovo stvoření není nic jiného, než právě taková kouzelná hůlka – abrakadabraka. Taky přece nemáte žádný mechanismus, kterým to mohl udělat. Jste to vy, kdo věří v něco takového, ne my!


3
n/a

| Předmět: RE: Zajímavé.....
před 17 hodinami | #704

To zase není nic jiného než „nerozumíme tomu, tak to musel někdo vytvořit“. Ale nemusel… Úplně stejně oprávněně se totiž můžeme ptát, jestli něco tak komplikovaného (nebudu psát dokonalého, protože dokonalé to není) mohl někdo vytvořit, a odpovědět si, že taková inteligence nemůže existovat.


3
n/a

| Předmět: Reakce na příspěvek xxx
21.02.20 12:59:03 | #648

Milí spoludiskutující,
používáte-li stromové zobrazení diskuzních příspěvků, tak uveďte "manuálně" číslo příspěvku na který reagujete a nebo aspoň zkopírujte část textu, na který reagujete. Ten automaticky generovaný údaj čísla příspěvku je u zašmodrchaných "stromů" nepřesný a matoucí.

Jinak je to při odpovídání na příspěvky v časovém zobrazení, tady v tom ten automaticky generovaný údaj čísla souhlasí.


22
n/a

| Předmět: RE: Reakce na příspěvek xxx
21.02.20 13:00:09 | #650

díky za info. budu odpovídat tedy v časovém.


8
n/a

| Předmět: RE: Reakce na příspěvek xxx
před 24 hodinami | #656

Dík, tímhle si to zkusím ověřit.


3
n/a

| Předmět: majú zvieratá inteligeniu?
20.02.20 10:29:04 | #582

Zviera, inštinkty, reflex, pudy, IQ, EQ

 • u zvieraťa sa nedá hovoriť o "inteligenci", ani o IQ/EQ, nedajú sa merať vedeckými metódami), dajú sa merať len jeho "dovednosti" v určitých činnostiach,
 • zviera sa učí (i cíti) - má nervovú sústavu/orgány/me­tabolizmus podobný človeku (|mnohé nervové/metabo­lické/imunolo­gické procesy sú takmer zhodné s človekom), a teda cíti bolesť, strach, či nebezpečenstvo na základe interakcie pudov (pohlavný, žrací, a i.), reflexov (reakcia na vnútorné a vonkajšie prostredie) a inštinktov "predvída", keď mu hrozí nebezpečenstvo) v učení a reaktivite môže dosiahnuť veľkých, až ohromujúcich výsledkov, ale tieto nie sú výsledkom inteligencie, sú výsledkom často opakovaného učenia na základe podnetov zvonka,
 • zviera si neuvedomuje samé seba, nemá vedomie ani svedomie (nie je právne zodpovedné ani pred Bohom ani človekom), len reaguje na základe inštinktívno-reflexívno-pudovej činnosti), keď sa sa stretne s nejakou situáciou prichádzajúcou zvonka (vonkajšie prostredie, ohrozenie inými živočíchmi) alebo zvnútra (poruchy v metabolizme, choroby) ,
 • zviera tak nemá právnu zodpovednosť, ktorá vyžaduje IQ a EQ...
- z toho vyplýva, že zviera je naprosto podriadené človeku, ten ho môže chovať, aby mu nejako slúžilo, ale i zabiť (v nutnej potrebe alebo ako potravu)...
 • teda tie tvrdenia (hlavne miláčikov domácich zvierat) o ich "inteligencii" nie sú vedecky podložené, len fámy...

-352
n/a

| Předmět: RE: majú zvieratá inteligeniu?
20.02.20 15:02:38 | #592

zviera si neuvedomuje samé seba…“. To používáte často. Co si pod tím představujete?

zviera tak nemá právnu zodpovednosť, … z toho vyplýva, že zviera je naprosto podriadené človeku…“
To mi připomíná, jak půda v nově objevených zemích nepatřila domorodcům, protože na to neměli glejt…


3
n/a

| Předmět: RE: RE: majú zvieratá inteligeniu?
20.02.20 15:18:36 | #598

chápu to spíše tak, že pokud se dostaneme do prostoru zvířat, jsme zodpovědní za to co se tam děje... tedy jsme zodpovědni za to jak se k zvířatům chováme a jak o ně pečujeme. Jistě že o divoká zvířata nepečujeme, ty se krmí samy ale opět jsme zodpovědni za prostor v kterém žijí, jak udržujeme lesy a jakudržujeme rovnováhu les zvíře. Domorodé kmeny to věděly... tedy většinou i když taky jsou případy že domorodci si zlikvidovali lesy či zvířata, zničili zásoby vody etc. Ale člověk rozumný by měl díky inteligenci své toto vnímat a vědět co je přes čáru. Zvíře to prostě neví, to žere a množí se furt.


8
n/a

| Předmět: RE: RE: majú zvieratá inteligeniu?
20.02.20 17:58:22 | #604

:-) pripadá mi ako vtip dňa zrovnávať domorodca so zvieraťom...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: majú zvieratá inteligeniu?
21.02.20 01:07:40 | #616

reakce na 604
visitor77:
"pripadá mi ako vtip dňa zrovnávať domorodca so zvieraťom..."

Mně to vtipné nepřipadá, naopak v tom vidím nelidskou krutost. Chytání mladých černochů a vyvraždění zbytku vesnic všetně dětí a starých bylo kruté a nelidské, ale řízené křesťany. Vyhnání Indiánů z jejich úrodných krajin do pouští a hor, kde pomřeli hladem bylo také neetické, ale křesťanské. Hitler a jeho banda vraždili ve velkém také křesťansky. Zkrátka křesťanská výchova dala křesťanům právo jednat s domorodci jako s divou zvěří, jako se škůdci. Kristianizace Evropy se děla také meřem a ohněm. Kdo odmít pokřestantnění, byl jednoduše a prostě zabit.

Křesťanská výchova neudělá z vraha altruistu, ale pilného a pracovitého vraha (třebas Eichmann).


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: majú zvieratá inteligeniu?
21.02.20 08:58:27 | #628

OK, OK, to je všetko pravda, - ale toto tu neriešime - tu podstatne riešime "intelektuálnu" podstatu zvieraťa (pri definícii inteligencie, ako súboru rozumových schopností pre riešenie problémov vo variabilnom (neurčitom) prostredí, ako aj schopnosti živočícha adaptovať sa na tieto problémy a situácie), nie o tom, ako sa človek (nerešpektujúci prirodzenú morálku správania sa k zvieraťu) správa - to je iná- morálna kauza ...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: majú zvieratá inteligeniu?
21.02.20 10:33:31 | #630

reakce na 628

V příspěvku jsem nechtěl nic jiného, než reagovat na tvé : "pripadá mi ako vtip dňa zrovnávať domorodca so zvieraťom..."
Otrokáři se ještě před sty lety (Belgické Kongo) považovali domorodce za zvířata a chovali se knim krutěj, než by se chovali ke zvířatům.

Porovnávání inteligence jedinců jednoho druhu s jedinci jiného druhu je tak jako tak nesmyslné. Na pomyslném žebříčku inteligence zvířat (savců - mammalia) stojí Člověk nad zvířaty, jako třeba stál Charles Darwin nad většinou ostatních lidí.
Musíme se oprostit od představy, že inteligence je něco jako dar od něčeho. Inteligence není darem, základy inteligence jsou produktem Evoluce, tedy produktem přírodní selekce, doplněné vhodnou výchovou a vzděláním. Inteligentní jedinci (pakliže nejsou stiženi nějakým tělesným handicapem) mají větší naději svůj genom rozšířit v populaci větším počtem dětí. Ostatně i to středověké "právo první noci" mělo určité (šlechtitelské) opodstatnění ve vylepšení mentálních a tělesných předností poddaných vládcovými, asi jako šlechtitelé připouštějí ke klisnám jen vybrané hřebce.

I při umělém oplodnění ženy se používá zpravidla směs spermatu dárců z řad spořádaných studentů a ne bezdomovců, či kriminálníků. *15238*

A *2614* za tebou použitý obrat "prirodzená morálka", který zmiňuje vliv přírody na vlastnosti jedince.


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: majú zvieratá inteligeniu?
21.02.20 12:10:28 | #636

Dobře, tak oprava pro méně chápavé:

To mi připomíná, jak půda v nově objevených zemích nepatřila podle křesťanských kolonizátorů domorodcům, protože na to neměli glejt…

Nesrovnávám domorodce se zvířaty. Srovnávám pohled křesťanských dobyvatelů na domorodce s vaším pohledem na zvířata. Připomínám, jak snadné je si jinou bytost definovat jako sobě nerovnou, méněcennou a tudíž podřízenou, a pak se podle toho k ní chovat.

Někdo si myslí, že zvíře nemá žádnou inteligenci, protože ji nelze změřit metodami šitými na míru člověku, tudíž nemá ani „duši“ té správné značky, takže je člověku podřízené a ten si s ním může dělat co chce, pokud to povede např. k jeho většímu pohodlí. No a někdo jiný zase myslel, že když někdo nezná písmo, jeho král nemá korunu a na vlastnictví půdy nemá glejt od někoho s tou korunou, tak je méněcenný, méně inteligentní, prostě něco mezi člověkem a zvířetem. Nemůže mu tedy patřit nic, co mu nepřidělí ten vyšší, tj. Evropan křesťanské víry. A ostatní mu lze bez výčitek sebrat.

Vy víte, že nepovažovat domorodce za člověka je špatně. Bráníte se ale připustit ten fakt, že člověk je taky jen zvíře, které ne že má na rozdíl od těch ostatních inteligenci, ale má ji oproti ostatním vyšší. Proto má taky organizovanější společnost, komplexnější pravidla chování a propracovanější jazyk a chápání abstraktních pojmů, což mu např. dovoluje nazvat žádoucí přístup jedince k ostatním morálkou. Nic mu není odněkud shůry dáno jinak, nic tu není vytvořeno „pro něho“, a také není ničím důležitějším pro nějakého stvořitele.

Není mi jasné, jak se může vaše doktrína, která prohlašuje, že člověk je tím jediným důležitým tvorem, jehož chování a osud stvořitele zajímá (a v rámci lidského druhu jsou to ještě ke všemu jen ti, kteří této doktríně věří, ostatní se od zvířat liší v podstatě jen tím, že je tu ti vyvolení většinou nepovažují za podřízené a mají možnost nechat si taky vymýt mozek a stát se vyvolenými), jak se taková doktrína může neustále ohánět něčím, co nazývá křesťanskou pokorou. Mimochodem, vy jste prototypem této „pokory“ ještě i na dalších levelech…


3
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: majú zvieratá inteligeniu?
před 19 hodinami | #674

Křesťané zajistili největší pokrok lidstva, listinu práv a svobod,křesťanská etika je nejdokonalejší. Všechny univerzity v Evropě založili křesťané. Ježíš hlásal lásku a všichni křesťané mají následovat Krista. Ti kdo to nedělají a neobrátí se nejsou křesťané. Hitler byl ateista. Marx byl satanista. a Ondi mluví *5663* *82*


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: majú zvieratá inteligeniu?
20.02.20 18:01:28 | #606

reagoval som na mnohé príspevky v minulosti a dnes na rôznych fórach, kde sa všeobecne tvrdí, že zvieratá majú inteligenciu, sú inteligentné (dokonca niekedy prý viac ako ľudia) , a pod.


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: majú zvieratá inteligeniu?
21.02.20 02:14:28 | #620

reakce na 606

Jak definuješ visitore77 inteligenci?

Základní popis výzmnamu tohoto slova je:
Inteligence je schopnost abstraktně a rozmně myslet a jednat. Toho jsou zvířata schopna, pochopitelně na různé úrovni. Stavba hnízda vyžaduje abstrakci přicházejícího stavitelství a rozumné provedení. Je několik druhů ptáků, kteří svá hnízda zdobí i barevnými předměty. Rovněž starost o své mladé je ukázkou lásky, někdy až po sebeobětování. A co se týče sebeuvědomnění, to dokáží nejen některé druhy ptáků, ale i lidoopů a myslím že si i sloni sahají na čelo, když se podívají v zrcadle na to, co jim tam někdo přimaloval. Není tajemstvím, že Orangutani (v domorodé řeči to znamená "lesní muž") jsou schopni se vyjadřovat používáním symbolů a tak komunikovat s lidmi.

Nebo test s Šimpanzem, který mne naprosto fascinoval, ve kterém se na obrazovce objeví na jednu sekundu náhodně rozmístěno devět čtverečků s čísly, čísla zmizí a šimpanz prstem ťukne na čtverečky postupně od jedničky po devítku. A to tak rychlej za sebou a bezchybněji, než jakýkoliv člověk. Ke kouknutí :

Považovat zvířata za tupé neinteligentní bytosti může jen samolibý člověk. Podobné nadřazené pocity měli třeba i běloši, když se před pár stoletími setkali s domorodci.


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: majú zvieratá inteligeniu?
21.02.20 07:51:42 | #622

Vrahové vlastních mláďat
Samci delfínů ale nezabíjí jen cizí mláďata, vraždí i ta vlastní. A možná, že víc než cizí mladé. Opět je to zřejmě díky tomu, že delfíni nezvládají své sexuální tužby. Samice jsou vybavené zvláštním biologickým mechanismem, který se obrací proti jejich mláďatům: jakmile jim mládě zemře, jsou znovu připravené k páření. Je možné, a dokonce pravděpodobné, že samci zabíjejí mláďata proto, aby právě tento mechanismus spustili.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: majú zvieratá inteligeniu?
21.02.20 07:53:06 | #624

Skupina dvou až tří samců odežene od zbytku skupiny jednu samici a pak ji proti její vůli přinutí k sexu. Z lidského pohledu jde o něco jako únos; samci si totiž samici takto drží pro uspokojování svých potřeb na celé týdny a někdy i měsíce. Pokud se samice pokusí utéct, samci se k ní chovají agresivně, a dokonce ji fyzicky napadají.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: majú zvieratá inteligeniu?
21.02.20 08:45:23 | #626

je to všetko o tom spomínanom "pudovo-inštinktívno-reflexivnom" správaní - bez inteligence...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: majú zvieratá inteligeniu?
21.02.20 10:48:03 | #632

reakce na 624

Ano, měli jsme tiu poblíž případ, že skupina pěti samců obklíčila jednu mladou samičku a asi hodinu ji znásilňovala a ještě si to natáčela na mobily a prezentovala na sociálních sítích.

Také jsme tu měli jednoho samce, který unes ještě školou povinnou (10. letou) samičku a choval ji ve sklepní díře, než se této po osmi letech podařilo zdrhnout. Ten samec se jmenoval Přiklopil.

O samci jménem Fritzl radno mluvit, že jo?

Zvířata jsou prostě zvířata a mnohdy neovládají své pudy a plaší se. *15238*


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: majú zvieratá inteligeniu?
21.02.20 11:10:10 | #634

reakce na 626

visitor77 :
"je to všetko o tom spomínanom "pudovo-inštinktívno-reflexivnom" správaní - bez inteligence..."

Máš zřejmě na mysli mouchy, žížaly a jinou žoužel, že jo? Nebo pobožné, které to táhne i proti své vůli do kostela ke zpovědi?

Co povíš na jednání pejska, který přinese pánovi sedícímu u novin, nebo u rádia boty, nebo vodítko a tím mu naznačuje potřebu jít ven na kontrolu patníků?

Nebo, co si myslíš o psech vyškolených na vyhledávání drog, výbušnin, obětí lavin a zemětřesení? Psi jsou velmi učenliví a když vidím slepeckého psa jak vede slepou osobu městem, upozorňuje na překážky ... , tak jsem na takového psa hrdej.

Existuje také laboratorní test altruismu u Šimpanzů. Altruistické jednáníŠimpanzů je dokázáné. Pochopitelně to neplatí plošně na všechny Šipanze, jako i netrpí altruismen všichni lidé. Co se týče sociální struktury a inteligence Šimpanzů se můžeš dočíst v díle Jane Goodall a zaručuji ti, že budeš koukat (vulgo - valit bulvy).


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: majú zvieratá inteligeniu?
před 24 hodinami | #658

jo, cudzie mládatá zabíjajú aj napr. samci leva /(akýchto programov je hodne napr. na TV Nat Geo Wild), s novou samicou si tak vytvoria novú rodinu občas mu v tom samice zabránia, ale tým neprijmú ani nového alfa-samca do rodiny, kým sa mláďat neosamostatnia...v prírode je to časté, je to akýsi im daný pud, možno aj preto, aby sa nepárili jedinci z jednej rodiny (nevlastní súrodenci) pre geneticky zdravé potomstvo...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: majú zvieratá inteligeniu?
20.02.20 18:05:21 | #608

tato moja reakcia bola z pozície kresťanskej mravouky, ktorá sa zaoberá aj kauzou "človek vs zviera" - ich vzájomné vzťahy, podriadenosť zvieraťa človeku...samoz­rejme, z pozície inteligentného človeka je morálna povinnosť mať citlivý vzťah k zvieraťu v zmysle, ako píše ratka - tieto veci sa dajú podložiť aj biblickými veršami, teda rieši to aj Biblia...


-352
n/a

| Předmět: prirodená vs naprirodzená viera, ich vzťah
19.02.20 21:31:48 | #570

prirodzená viera (nie viera v Boha) znamená prirodzenú cnost, ako trvalú náklonnosť, získanú vlastnými zmyslami, bez ohľadu na to, či ide o veriaceho alebo neveriaceho - táto viera je rozumová (poznávanie pravdy, robí človeka dobrým podľa rozumu) a vôľová (vytváranie harmónie medzi rozumom a vôľou, harmónie teórie s praxou, myšlienky s činom, zdokonalenie seba a blížneho). Ide o akési "umenie žiť". Bez nej totiž nie je možné žiť.osobne i spoločensky,
nadprirodzená viera je nadprirodzená božská cnost, a znamená u človeka Bohom vliatu schopnosť, ktorá človeka robí trvalo schopným a ochotným konať nadprirodzené dobré a záslužné skutky pre spásu. Ide o nadprirodzený dar Boha, ktorý teda nepatrí k ľudskej prirodzenosti. Je to vliaty dar Bohom človeku skrze milosť Kristovu a umožňuje veriacemu žiť podľa vzoru Kristovho: "dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som vám robil aj ja" (Jn 13,15).
Tomáš Akvinský: "nadprirodzená cnost viery je dobrá vlastnosť mysle, skrze ktorú sa správne žije, ktorú nikto nezneužíva, a ktorú v nás, ale bez nás, spôsobuje Boh - určuje správny postoj, vzťah človeka k Bohu a blížnemu".

 • prirodzená viera a nadprirodzená viera sú síce špecificky rozdielne, ale je medzi nimi vzťah - ide totiž o jeden princíp viery ako nadprirodzenej morálnej činnosti, kde nadprirodzené (Boh) dáva prirodzenému formu...

-352
n/a

| Předmět: Biblia a jej pôvod
18.02.20 19:53:22 | #472

Mohol človek vymyslieť a zostaviť Bibliu?
Bibliu (slovo Boha/Božie slovo) človek nemohol vymyslieť, mentálne na to nemá,

 • Biblia je dielo s obrovským množstvom informácií, ktoré by nemohol dať dohromady ani obrovský tím ľudí z mnohých odborov ľudskej činnosti, - ide hlavne o informácie o duchovnom živote človeka, o zmysle a perspektíve-, ako aj cieľoch jeho života tu na zemi, ako aj po jeho smrti - informácie o spáse a zatratení,
 • Biblia je z týchto- a mnohých iných dôvodov nie je dielom človeka, ale pre nás fascinujúce dielo Boha vnuknuté skrze Ducha Svätého vyvoleným, a na volanie a pozvanie Boha reagujúcim pisateľom, prorokom/evan­jelistom,
 • ** Biblia** je tak fascinujúca zpráva o milosti a milosrdenstve Boha po Adamovom hriechu, kedy Boh na nás hriešnych nezanevrel, ale vo svojej milosti a milosrdenstve skrze svojho Syna, Ježiša Krista, svojho Syna, ktorý je Slovo-Boh, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami (Jn 1, 1; Jn 1, 14) poslaného na svet v plnosti času (ap. Pavel: keď sa najviac rozmnožil hriech, ale súčasne najviac rozmnožila Božia láska a milosť), - Boh, ktorý sa stal človekom, aby za nás, úbohých hriešnikov, dal satisfakciu Otcovi, naveky nás ospravedlnil pred Bohom-Otcom, čím nás vykúpil z hriechu a spasil...

-352
n/a

| Předmět: RE: Biblia a jej pôvod
19.02.20 09:35:41 | #498

Samozřejmě,že ji mohl napsat a taky jí i napsal.
Nepotřeboval k tomu Boha.
V x kulturách se zachovali názory na vznik Země,člověka a atd.
Bible je snaha židů napsat si svoji historii - převzali nějaké věci z jiných kultur,doplnili svými znalostmi své známé historie,přidali autoritu Boha a Bible byla na světě.To samé jak v jiných kulturách od počátku člověka.
*3440*
Až "modernější" doba přisoudila Bibli Boží vnuknutí/inspiraci - bez toho aby to bylo nějak prokazatelné.
*20*


28
n/a

| Předmět: RE: RE: Biblia a jej pôvod
19.02.20 09:46:05 | #504
 • človek sám Bibliu vymyslieť nemohol, nie je to možné - každý kto pozná dobre Bilbiu, to okamžite zistí,
 • iste napísali ju (Bohom poslaní a vyvolení) ľudia, ale len z vnuknutia Boha/Ducha Svätého, ktorý im to v ich duchu/mysli "diktoval" (pochopiteľne to písali tak, ako vnímali tieto vnuknutia Ducha Svätého) vzhľadom na svoj intelekt a dobu (preto sa nám niektoré časti Písma, hlavne SZ, niekedy zdajú na dnešnú dobu, informácie a vzdelanie "sporné", ale treba vnímať tú dobu a to prostredie, v ktorom žili pisatelia...

-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Biblia a jej pôvod
19.02.20 13:06:05 | #518

Pokial by ju diktoval/vnukol Boh - tak by tam neboli zásadné chyby.
Nieje tam napr. žiadna informácia,kde sa zrazu vzala Kainova žena - výklad je len dohadom.
*20*


28
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Biblia a jej pôvod
19.02.20 13:52:11 | #520

Kdysi mi na podobnou otázku odpověděl jeden kněz "bible není pro malé děti".

To mi připomíná středověký zákaz překládání biblí z latiny do lokálních jazyků.
Účel je jasný : bible měla zůstat přístupná jen velkým dětem mluvícím latinou a tím poskytnout kněžím patent na výklad biblických záhad pro své věřící ovečky.

I Jan Hus byl katolíky odkrouhnut za troufalost používání českého jazyka ve spojení s katolickou ideologií a při "odsloužení bohoslužeb". No vlastně šlo katolíkům zase jen o prachy získáváné zastrašováním pobožných.
Prodávání odpusků za takzvané hříchy byl geniální byznis. To by se mělo opět zavést i mimo pokutování za hříchy za volantem.


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Biblia a jej pôvod
19.02.20 16:31:38 | #528

Vševědoucí a všemohoucí jim to jistě mohl vnuknout lépe, bez oněch nepravd daných tehdejšími neznalostmi, které Bibli činí kritickému myšlení nevěrohodnou.
Možná ale nechtěl – jenže pak není jeho záměrem, aby v něj věřilo co nejvíce lidí, tudíž nás ani moc spasit netouží a nijak zvlášť nás nemiluje.
Nebo opravdu nemohl – pak ale není všemohoucí a zároveň vševědoucí.


3
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Biblia a jej pôvod
20.02.20 10:05:26 | #580

Boh pri písaní Biblie dával vnuknutia pisateľom tak, aby to v tom čase dokázali vnímať a chápať- pochopiteľne s tým, že ľudia v každej dobe (podľa stupňa vzdelania a vedeckých informácií) si vytvoria svoj názor, svoj presnejší pohľad na vec, ale základ/podstata veci je ten istý, človek nič na tom nezmení....
takže na stvorenie v Genesis máme ten istý názor, len pochopiteľne už vedecké myslenie, vedeckými očami a rozumom...kde je problém? - okolo tejto časti Gen sa účelovo vyrábajú posmešky, div, že nie údiv, - bez uvedomenia si toho, že Mojžiš žil zhruba pred 3000 rokmi, - ak chceme byť fér, vžime sa do jeho myslenia, chápania, videnia vecí a javov - Boh mu predsa nemohol vnuknúť vedecké astronomické a astrofyzikálne či kozmologické informácie! - ako by ich spracoval? - ako by ich podal ostatným?


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Biblia a jej pôvod
20.02.20 15:09:08 | #596

Boh mu predsa nemohol vnuknúť vedecké astronomické a astrofyzikálne či kozmologické informácie!

Nejde o to, aby tam byly ty správné. Jde o to, aby tam nebyly ty mylné. Aby tam určité věci nepsali, to jim přece vnuknout mohl, ne?


3
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Biblia a jej pôvod
20.02.20 15:20:35 | #600

To těžko jim mohl vnuknout. :-( Byli to lidé jako my a žili před tisíce lety. Přece i my, i když nalsoucháme v tichosti vnuknutím, často děláme a píšeme blbiny. Tedy nejsme robotci na klíček.


8
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Biblia a jej pôvod
20.02.20 18:38:27 | #610

sú rôzne formy "Bible" - aj špecificky upravené (textovo i obrázkovo) pre deti, hodne ich vidieť napr. v protestantskývh kníhkupectvách, a je aj mnoho anymovaných filmov biblických príbehov pre deti (vidíme ich aj v TV Noe a TV Lux).......


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Biblia a jej pôvod
21.02.20 00:15:09 | #612

Hus byl heretik ,kterého přemlouvali katolíci, aby odvolal. Nechtěli, aby šel na hranici. Byl to vůl, tak se mu stalo podle zákona.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Biblia a jej pôvod
21.02.20 00:44:34 | #614

Upalovat ho ale zrovna nemuseli, to byl přehmat.


3
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Biblia a jej pôvod
21.02.20 01:36:43 | #618

reakce na 614
soucet: "Upalovat ho ale zrovna nemuseli, to byl přehmat."
...
Ale museli. Hus byl pro samolibé pány křesťanů nebezpečný od okamžiku, kdy se postavil proti odpustkům. Tím ohrozil pánům jejich bohaté příjmy. Z dnešního pohledu byl Hus naivním člověkem, protože věřil, že v Kostanci bude vyslyšen a jemu katolíky daný slib svobodného odchodu bude dodržen. Hus měl s proradností katolíků počítat a na "pozvání k diskuzi" se vyfláknout, jako to udělal Martin Luther. Možná že se Luther právě zavražděnim Husa poučil.

To odvolání svého názoru proti korupci církve by Husovi tak jako tak život nezachránilo. A i kdyby se pokusil zdrhnout, tak by ho honili, chytli a dotáhli nazpět. Hus byl už dopředu odsouzen k upálení. Ostatně křesťanští náckové taky tvrdili Židům, že je odvezou vlakem do jejich nových domovů na Ukrajinu ... a nechali je vystoupit v Osvětimi.

Hoši křesťanští, nedělejte si iluze o mírumilovnosti vaší ideologie, je to pouze pozlátko na povrchu, ale pod zlatem je krutost.


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Biblia a jej pôvod
21.02.20 12:21:04 | #638

Takže jakýkoli odpůrce jakéhokoli režimu je vůl, kterému se stane dle zákona? Každému z nich bylo přece někdy nějak řečeno „tytyty, neříkej, že náš vůdce něco dělá špatně, my ti dobře radíme, protože tě nechceme odprásknout, ale když budeš vůl a nedáš si říct, tak holt budeme muset“. Chápu tvůj pohled správně?


3
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Biblia a jej pôvod
21.02.20 12:21:41 | #640

Pardon, to byla reakce na #612.


3
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Biblia a jej pôvod
21.02.20 12:35:08 | #644

Nebo mohl člověka stvořit bez kritického myšlení. Účast ve stádu by byla stoprocentní.

Ale stejně – vnuknout jim přece mohl cokoliv, je přece všemohoucí.


3
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Biblia a jej pôvod
21.02.20 12:39:31 | #646
| Předmět: RE: Biblia a jej pôvod
19.02.20 18:31:50 | #542

Mohl a vymyslel. Proto i ty chyby.


2
n/a

| Předmět: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
17.02.20 14:37:18 | #412

v kresťanskej filozofii Pojem Boha je pojem večnej bytosti, ktorá podľa T. Akvinského je Číre Ukutočňovanie, Nutné Bytie, Najvyššie Bytie, Usporiadateľ všetkého a Prvá Príčina,

 • pojem Boha je živý u všetkých národov - z toho je zrejmé, že človek si svojimi prirodzeným schopnosťami môže utvoriť pojem Boha, a to svojimi
 • vonkajšími zmyslami poznáva existenciu vonkajšieho poznateľného sveta,
 • vnútornými zmyslami - rozumovou činnosťou, za účasti vôle, spoznáva dokonalosti vo svete,
 • svojím intelektom odkrýva súvislosti a vzťahy medzi vecami, porovnáva a triedi a odlišuje od seba jednoduché pojmy od zložitých, postupuje od čiastkových pojmov ku všeobecným, a z viacerých pojmov tvorí nový pojem - teda každý pojem je výsledkom intelektuálnej činnosti,
 • človek je tak schopný vytvoriť si pojem Boha aj preto, lebo rozumom môže pochopiť bytie, a Boh je tiež Bytie. Pretože Boh svojou duchovnpou spiritualitou presahuje hranice skúsenosti,
 • ľudský intelekt nemôže poznávať Boha priamo svojimi zmyslami, nakoľko Boh nie je materiálny, nemôže ho ani vnímať, teda nemôže ho "vidieť" svojím intelektom, pretože vlastným objektom intelektu človeka je to, čo je poznateľné,
 • z charakteru ľudského konceptu Boha nutne vyplýva, že ľudským intelektom utvorený pojem Boha nie je ani dokonalý, a nie je ani adekvátny. Pre ohraničenosť a vymedzenosť možností ľudskej poznávacej schopnosti človek svojím rozumom nemôže v plnosti pochopiť, a ani nie svojimi vyjadrovacími schopnosťami a prostriedkami plne vyjadriť nekonečnosť a nesmiernosť najvyššieho a najdokonalejšieho Bytia, ale aj napriek tejto evidentnej skutočnosti, aj sprostredkovaný pojem Boha môže byť primerane pravdivý...

-352
n/a

| Předmět: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
18.02.20 20:03:57 | #474

člověk má někdy potíže pojmout rozumem i své vlastní bytí. často ho zaměňuje s tělem, s něčím hmotným... bytí ale není hmotné.


8
n/a

| Předmět: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
18.02.20 20:13:01 | #476

Bití to je nejvýkonnější superpočítač, který ještě lidé nevmysleli, který až spustí, si uvědomí sám sebe, bude mít svoje vlastní bytí a bude se s ním zacházet jako s člověkem bude mít svoje práva.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
18.02.20 20:19:29 | #478

nemyslím že je něco takového možné. Když člověku vezmou úplně všecko, nakonec i smysly a rozum... zůstává mu čisté Bytí.


8
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
18.02.20 20:42:44 | #480
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
18.02.20 20:51:25 | #484

No co to je? Já nevím. Někdo řekne že je to psychika a ještě něco navíc, někdo řekne že je to živé tělo, různě... já to nevím.


8
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
18.02.20 21:00:34 | #486

duša je Bohom stvorený individuálny oživovací princíp, skrze ktorý sa telo človeka (zvieraťa, rastlíny) stane živé...u človeka je to rozumová duša, u zvieraťa je to animálna duša, u rastliny vegetatívna duša...len rozumová duša je vo vzťahu k Bohu, je duchovná, a tak nesmrteľná, - je asociovaná s hriechom, ale i schopná očistenia od hriechu, - je určená Bohom pre spásu alebo zatratenie, čo vždy to závisí od človeka, nie od Boha:-)...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
18.02.20 22:36:31 | #488

Iz 66:22 „Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův, tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno.
Co je to za zemi budou na ní zvířata? Teda člověk původní a zvířata též, nebo to budou jiná zvířata a člověk původní?


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
19.02.20 03:38:48 | #490

reakce na 486

"... u človeka je to rozumová duša, u zvieraťa je to animálna duša, u rastliny vegetatívna duša... " U hmyzu je to hmyzí duše, u huby je to houbová duše, u baktérie je to bakteriální duše a u buňky je to buněčná duše.

Zajímavá perspektiva.


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
před 23 hodinami | #662

A u bicykla je to gumová duša.


3
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
19.02.20 09:12:18 | #494

ano, všetky organizmy sú živé, oživené týmto princípom, ktorého následky a dôsledky vieme vedecky (molekulární biologie, biochemie, imunologie) popísať, i.e. vieme popísať miliardy nuáns (genetických, biochemických, imunologických reakcií) života týchto živých tvorov, ale principiálne- o podstate ich života/oživenia (-vzťahu tela a oživenia dušou) nevieme nič - teda o duši ako takej a jej vzťahu k oživeniu tela, jej integrálnej jednoty s telom, a tým celkove o živote, nevieme de facto nič", holé nic!...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
19.02.20 09:27:02 | #496

aj o tom píše (alebo z jeho slov jasne vyplýva) ap. Pavel i evanjeliá: - po vzkriesení človek dostane (ap. Pavel hovorí o "premenení" sa):

 1. ktorí sú spasení, dostanú nové telo (staré zhnilo v hrobe a inde, alebo bol spálené v ohni/krematóriu) a od hriechov očistenú (pôvodnú) nesmrteľnú dušu - v takomto stave Ježiš vezme do neba,
 2. zatratení (tí, ktorí zomreli v ťažkých hriechoch-proti láske a bez pokánia) nedostanú nové telá, ale dostanú pôvodné (staré) hriešne telá s hriešnou nesmrteľnou dušou, a budú zavrhnutí do pekla,
 3. zvieratá/rastliny a iní živé tvory sú smrteľné, smrteľná je aj ich vegetatívna duša, po smrti sú teda zničené, pozn.: v Božom kráľovstve Boh stvorí nové zvieratá a rastliny...

-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
19.02.20 09:35:46 | #500

no dobře věřím ti ale která katolická kniha o tom že budou stvořena nová zvířata pojednává? a co ta země jak ta se obnoví a kdo na ní bude žít?


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
19.02.20 11:46:29 | #506

reakce na 478

"Když člověku vezmou úplně všecko, nakonec i smysly a rozum... zůstává mu čisté Bytí.

Jak pak taková, o vše připravená, bytost asi vypadá?


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
19.02.20 12:08:28 | #508

Ježiš hovorí o vzkriesení ČLOVEKA zmrtvých, nie o vzkriesení zvierat/rastlin, či jedno- a viabunkových parazitov a všelijakej živej háväde...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
19.02.20 12:24:05 | #510

v Božom královstve (stvorené nové zvieratá):
Izajáš 65, 25 Vlk a beránek se budou pást spolu a lev jako dobytče bude žrát slámu, hadu však bude potravou prach. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře,“ praví Hospodin.


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
19.02.20 12:50:49 | #516

reakce na 510

" ... hadu však bude potravou prach."

Ježíšmarjá a kde seženou vodní hadi prach?


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
19.02.20 12:37:06 | #514

1 Kor15, 39
Není jedno tělo jako druhé, nýbrž** jiné tělo mají lidé, jiné zvířata,** jiné ptáci, jiné ryby.
2 Pt 2, 12
Ti lživí učitelé však jako nerozumná zvířata, určená od přírody za kořist a na porážku, rouhají se tomu, co neznají;** zahynou** ve své zkaženosti
Jud 1, 10
Tito však se rouhají tomu, co neznají; a co pudem jako nerozumná zvířata znají, v tom propadají zhoubě.
záver: zvieratá sú nerozumné - čo je nerozumné (nie je človek) nebude stvorené, ...na zemi sú zvieratá určené ako korisť a na porážku (ako potrava pre človeka a iní zvieratá), a sú vystavené zhoubě - nebudú vzkriesené, ale (ako píše Izaiáš 65, 25) v nebi budú stvorené nové zvieratá...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
19.02.20 16:35:07 | #530

Neexistuje žádný takový oživovací princip.


3
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
19.02.20 16:37:17 | #532

Ano, a zejména nevíme nic o tom, že by něco takového k existenci života bylo potřeba.


3
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
19.02.20 16:44:47 | #536

hmm, to by ste potom museli odpovedať na otázku podstaty života, - čo principiálne spôsobuje, že človek žije (molekulárne-biochemické-imunologické mechanizmy život len popisujú ako výsledok/následok niečoho neznámeho, čo ich naštartuje a udržuje v chode, čo ho v stotine sekundy po smrti tela "opustí", že - čo to je?:-)


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
19.02.20 18:38:30 | #546

Bible jednozněčně píše, že šestého dne Bůh ukončil veškeré stvořitelské dílo. Nikde se nepíše, že by měl v nebi tvořit znovu nová zvířata.


2
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
20.02.20 11:56:09 | #586

Genesis je písaná (ako zpráva o stvorení vecí/organizmov živých i neživých, viditeľných i neviditeľných) pre život na Zemi, - stvorenie nových zvierat je pre život v Božom kráľovstve (po skončení svetových dejín)..


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
20.02.20 14:08:00 | #588

Přestane vzájemná komunikace nervových buněk, která vyžaduje mj. velké množství ATP, které si bez kyslíku nemá jak tvořit. Tím zanikne naše mysl a naše vědomí. A ne že se někam vystěhuje…


3
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
20.02.20 14:13:18 | #590

…nemají jak tvořit.


3
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
21.02.20 13:39:46 | #652

Kde o tom bible píše?


2
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
před 24 hodinami | #654
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
před 23 hodinami | #664
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie Boha
před 23 hodinami | #666

vykašli se na Bibli je to jedno


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre poznávanie
před 18 hodinami | #690

Kde bible píše, že Bůh bude tvořit v nebi nová zvířata?


2
n/a

| Předmět: náhoda a vznik života/živej hmoty
11.02.20 15:17:59 | #352

Otázka: aká je pravdepodobnosť vzniku života - organizovanej živej hmoty na zemi? (napr.človeka?),

 • človek svojím zložením = 100 triliónov buniek organizovaných do 10 orgánových systémov organizovaných do fyziológie organizmu,
 • doteraz známych asi 10 miliónov/sek vysoko sofistikovaných samoregulovaných a kontrolovaných reakcií "feed-back" mechanizmami,
 • milióny enzymatických reakcií (doteraz je známych asi 12000 enzýmov rôznych druhov a aktivít),
 • 10 na 21./deň molekulárno-biologických, biochemických a imunologických reakcií v jednej bunke za 1 SEKUNDU z prvkov Mendelejevovej periodickej sústavy (biogénnych prvkov, minerálov a stopových prvkov, a následne miliardy reakcií miliárd molekúl),
 • niekoľko miliárd samoregulovaných biochemických "feed back"reakcií a signálov nervového systému (CNS a PNS),

záver: náhodilost (sama od seba) vzniku života živého organizmu bez zásahu nejakej príčiny, vnik sofistikovaného dizajnu, programu a cieľa je za 4,6 mld rokov na Zemi nemožná, jej pravdepodobnosť konverguje k nule..


-352
n/a

| Předmět: RE: náhoda a vznik života/živej hmoty
11.02.20 16:34:17 | #354

add: život popisujeme, skúmame, analyzujeme, sú už milióny vedeckých informácií o ňom, hlavne z vied o živote: molekulárnej genetiky, biochemie/kvantovej biochemie a imunologie, ako i z "neživých" vied: z fyziky/kvantovej fyziky a chémie/kvantovej chémie), - sme v týchto informáciách hodne ďaleko, ale ešte strašne ďaleko k jeho uspokojivému poznaniu...ale o jeho podstate, zmyslu, cieli nevieme NIC! (o tom cieli - spásy vieme len skrze vieru)...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: náhoda a vznik života/živej hmoty
15.02.20 09:41:14 | #384

Som zvedavý,čo napíšeš,keď na 100% potvrdia mikroorganismy mimo Zem
*20*


28
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: náhoda a vznik života/živej hmoty
15.02.20 10:11:37 | #388

reakce na 384

Si myslím, Dalko, že si už nějaký biblický text vhodně interpretují. U svých věřících to každému ideologovi doteďka vycházelo. To že je Zem placatá nikde v bibli nestolí a kdyby i kdysi stálo, tak je to aspoň dvěstě let vygumované. Podobně byla biblická Zeme středem Vesmíru obklopená vodami a přiklopená nebeskou klenbou. Tato verse Vesmíru zase přichází do módy, aspoň u lidí, kteří nemyslí mozkem, ale jiným orgánem.

Kdyby kosmologové zjistili mimozemský život, byť bakteriální, tak to pobožní budou prezenttovat jako nezvratný důkaz boží existence.

Mistr propagandy, jakýsi goebels tvrdil ke konci války, že vítězný wehrmacht žene poraženou rudou armádu za sebou až do Berlína. A věřící mu to zobali přímo z ruky. *15238*


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: náhoda a vznik života/živej hmoty
15.02.20 15:50:45 | #404

nikdy nebudú objavené mikroorganizmy mimo zem, sú to jen zbožné "védécké" prání...život (ako ho poznáme) je podstatne založený (vznik energie) na oxidatívnej fosforylácii a oxido-redukčných reakciách...ne­poznáme (a ani si nevieme predstaviť) iné formy života, t.j, na inom biochemickom princípe vzniku energie...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: náhoda a vznik života/živej hmoty
15.02.20 18:51:31 | #408

reakce na 404

Věřím pravidlu a respektuji pravidlo nikdy neříkej nikdy. Historie lidstva to potvrzuje.

Takže, jestli bude, či nebude objeven a absolutně dokázán, život mimo Zemi je záležitostí vývoje k důkazu potřebné techniky.

Že by byl takový důkaz zbožným přáním pouze vědecké komunity si dovolím pochybovat. Toto téma zajímá každého inteligentního člověka, patří do mozaiky obrazu o procesech abiogeneze a biologie.

Prozatím to vypadá tak, že komplexnější organizmy potřebují kromě vody v tekutém stavu též kyslík, který nemusí být v plynné formě. Ostatně vodní organizmy užívají kyslík rozpuštěný ve vodě.

No a jak nebylo dosud vyvráceno to vypadá na to, že Vesmír je plný k životu potřebných "surovin", nejen H, O, N, C, ale i Fe, Ca, Cl, Na .... a dalších desítek prvků.


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: náhoda a vznik života/živej hmoty
15.02.20 19:08:22 | #410
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: náhoda a vznik života/živej hmoty
17.02.20 15:05:06 | #414

problém je v tom, že i keby bol život na iných planétach, tak je to vždy v iných galaxiách vo vzdialenosti desiatok/stovák svetelných rokov, a tak sa to nikdy nedozvieme...a tak ani nikdy nezistíme, či existujú iné formy života, a ak-, tak na akých prvkoch/molekulách sú založené...sme teda naprosto limitovaní len na slnečnú sústavu, a tam, zdá sa (na 99, 99999% život, ako ho poznáme na Zemi, neexistuje...je to frustrujúce poznanie reality...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: náhoda a vznik života/živej hmoty
17.02.20 15:28:45 | #416

Pri tom množstve planetárných sústav vo vesmíte,može byť kludne niekde nejaká civilizácia - humanoidná - ktorá má náskok vo vývoji niekolko stoviek miliónov rokov,nemusí ma´t s takýmito vzdielenosťami problém.
A tiež je možné,že oni by mohli byť tými tvorcami "Adama a Evy"
*3440* *20*


28
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: náhoda a vznik života/živej hmoty
17.02.20 16:01:57 | #418

možné je všetko u Boha, ale pravdepodobnosť (pre človeka) nulová - ako sa to dozvieme? možno má zmysel vôbec o tom hovoriť, ale to je všetko...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: náhoda a vznik života/živej hmoty
17.02.20 20:48:24 | #424

reakce na 414

Jen by podotknul, že naše Galaxie má odhadem 100 miliard hvězd, takže může mít mít desetkrát tolik planet. Jak je naše Galaxie rozlehlá víme celkem přesně a není to v dimenzích stovek světelných let.

Nám nejbližší vesmírný ostrov Andromeda, (Galaxie je jméno naší hvězdokupy, nebo chceli to někdo vyjádřit jinak "vesmírným ostrovem") je prakticky za "humny" vzdálen co by kamenem dohodil na 2,5 tisíců světelných let. To jsou už jiné dimenze. A Náš Vesmír se od nás rozpíná na všecny směry na 13,7 miliard světelných let a obsahuje odhadem na 2 biliardy vesmírných ostrovů.

Tím dostaneme přímo šílený počet možných planet, které by mohli mit život v jakékoliv formě na palubě.


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: náhoda a vznik života/živej hmoty
17.02.20 21:36:19 | #426

Jsou bakterie, které energii získávají i bez oxidoredukčních reakcí, prostým štěpením substrátu.


3
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: náhoda a vznik života/živej hmoty
18.02.20 20:49:00 | #482

jo, anaeroby - ale k získavaniu energie z anorganických, resp. organických látok potrebujú enzymy (bielkoviny s kofaktormi) , majú tuším modifikovanú glykolýzu i Krebsov cyklus - patria k pozemským formám života...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: náhoda a vznik života/živej hmoty
19.02.20 16:42:34 | #534

Ale Visitore, i drtivá většina anaerobů přece používá k získávání energie oxidaci „paliv“. Ať už používají Krebsův cyklus, nebo ne. Jen upozorňuji, že jsou i tací (není jich moc), kteří je nepotřebují. Vidím, že v tom máte stále guláš, a je mi čím dál jasnější, proč jste tenkrát (hernajs, už dva roky!) nechtěl (nemohl?) odpovědět na moji otázku…


3
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: náhoda a vznik života/živej hmoty
19.02.20 18:33:29 | #544

arecuku, vy pre to, aby ste oponenta zhodili, urobíte všetko - to je odjakživa váš štýl...ak by sa náhodou vo Vesmíre objavil iný typ života, nemáme ani tušenie, na čom (tvorba energie) by bol založený - vieme si predstaviť len tvorbu energie na základe oxido-redukčných reakcií (oxidatívna forsforylácia, prípadne anaeróbny rozklad anorganických a organických látok s použitím Krebsovho cyklu, glykolýzy, a iných cyklov. - máte predstavu nejakého iného života, nejakej inej tvorby energie? - sem s tým, o tom tu debatujeme...a nepokúšajte sa ma dehonestovať, tieto vaše vyumelkované podrazácke čecháčkovské nabubrané reči na Slováka ma nebavia, mám desaťkrát viac napublikované a 100x viacv citácií vo Web of Science/Scopuse ako vy......


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: náhoda a vznik života/živej hmoty
před 24 hodinami | #660

Visitore, asi budete nějaký přecitlivělý. Měl byste nějakou ukázku něčeho, kde se k vám stavím negativně proto, že jste Slovák a já Čech? Slova jako čecháček a podobná tu užíváte POUZE vy. Vidíte problémy tam, kde nejsou, pokud se vám tam zrovna hodí.

Mně je ve skutečnosti úplně jedno, jestli jste Slovák, Čech, Tatar, nebo Marťan. To ta vaše nekonečná jistota, se kterou se považujete za přírodovědně nejkompetentnějšího v celé diskusi, za toho, kdo jediný má kvalifikaci ohánět se tím, co k problematice přináší nebo nepřináší věda, způsob, jakým dáváte najevo, že vy jste vědec, takže ostatní o tom nemůžou nic vědět a mají na toto téma držet hubu, že pokud se stejně kvalifikovaným cítí i někdo jiný, musí vám to prokázat, abyste mu to schválil nebo spíš zamítl (přičemž vám se to musí prostě věřit), to je to, co mi prostě nedovolí si nerýpnout, když před laiky šermujete odbornou terminologií a něco vám v tom nesedí.

P.S. Stihl jste si za ty dva roky vygooglit, jak je to s tou respirací?


3
n/a

| Předmět: víra, poznání Boha vs věda
08.02.20 21:11:36 | #348

Viera a poznanie Boha, vedecké informácie

 • poznanie ako také nikdy nie je 100%-né, žiadne poznanie nie je ukončené, - to, čo je pravda dnes, nemusí by už pravdou zajtra, a to platí aj vo vedeckom poznaní/poznávaní
,
 • poznávanie je teda nikdy nekončiaci proces, nikdy sa nezastaví, bude do skončenia sveta,
 • viera (v Boha) je poznávanie duchovna, duchovných vecí a javov, ktoré sú neuchopiteľné, pre ktoré nemáme vedecké metódy - je to poznávanie toho, čo nevidíme, nie celkom chápeme, čo nás presahuje, je to dávanie si (a odpovedanie v rámci poznania) otázok o tom, kto som, prečo som, aký má význam, že som, a kam smerujem,


- teologické vedy sú univerzitné vedy, a rovnako, ako v iných vedách, ani v nich nie je poznanie/poznávanie (Boha) ukončené, hoci zjavenie Boha (v Biblii) je už definitívne, už uzavreté, ale stále sme v procese jeho poznávania,

teda platí: 
- abych mohl věřit v Boha, musím o něm něco vědět,-
 abych něco vědět o Bohu, musím věřit tomu, co je o něm napsáno (hlavně) v Bibli, v historii, v umění, jak ho vnímá a o něm mluví teologie, náboženské systémy, filosofie, a nepřímo (ze stvoření a přírodních zákonů) jiné, hlavně přírodní vědy, ale i humanitní vědy, jako i historická lidská zkušenost,


 • abych mohl věřit Bibli, musím něco znát, mít a respektovat i vědecké informace - VÍRA BEZ POZNÁNÍ NENÍ VÍRA, ALE POVĚRA…

-352
n/a

| Předmět: RE: víra, poznání Boha vs věda
11.02.20 20:28:50 | #358

Abych bibli nevěřil, musím taky něco znát.


2
n/a

| Předmět: RE: RE: víra, poznání Boha vs věda
11.02.20 22:42:48 | #364

to sotva, k neviere a ignorancii Bible netreba nič vedieť, stačí sa psychicky zaťať...ateizmus je negativistická doktrína, a pre negáciu netreba žiadne vedomosti, stačí negovať = povedať ne-, odmietam, nemám zájem, neotravuj s tým, a pod. - to jest je založený na negatívnej častici/predpone "ne"...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: víra, poznání Boha vs věda
17.02.20 20:44:46 | #422

DOKTRÍNA : (lat. doctrina, od docere, učit) je pevné učení či nauka, obvykle opřená o nějakou autoritu. Tak se někdy také označuje soustava neměnitelných zásad – dogmat. V současném užití obvykle soubor zásad, jimiž se řídí zahraniční a bezpečnostní politika určitého státu
ATEISMUS : (z řeckého α, a záporná předpona + θέος, theos bůh), bezbožnost, život bez Boha či bohů, se obvykle chápe v širokém smyslu jako absence víry v Boha či duchovní bytosti nemateriální, nesvětské povahy či podstaty.
*2*
Myslím,že slovo doktrína se spíš hodí pro činnost ŘKC - tam je pevné učení a dogmata opřená o Boha.
*701* *20*


28
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: víra, poznání Boha vs věda
19.02.20 13:54:09 | #522

Můj ateismus je založen na kritickém myšlení.


2
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: víra, poznání Boha vs věda
19.02.20 18:43:31 | #548

Když má člověk jisté znalosti a kritické myšlení, nepřijímá nekriticky kdejaký nesmysl, který mu někdo předkládá k uvěření. Pak je tu ještě intuice a životní zkušenosti.


2
n/a

| Předmět: RE: RE: víra, poznání Boha vs věda
12.02.20 00:03:13 | #366

No právě že znáš něco a to ještě něco nakecali a pak teprv nevěříš. Jak se hádali dva studovaní lidé vědci ,že to jabko v ráji nemohlo být jabko, maximálně nějaké zakrslé atd...
hlupáci, nečetli Bibli a filozofovali kolem toho.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: víra, poznání Boha vs věda
17.02.20 20:38:09 | #420

Z tvé strany to je stejné - taky ti o tom něco nakecali a tys uvěřil.
*81*
Jaký je v tom rozdíl?
*33684*
Žádný.


28
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: víra, poznání Boha vs věda
19.02.20 18:46:58 | #550

Pro mne je nepochopitelné, jak v dnešní době mohou dospělí lidé považovat za reálné, že mohlo existovat ovoce, jehož pozřením by člověk získal nějaké vědomosti.


2
n/a

| Předmět: Theism vs atheism
04.02.20 13:29:41 | #288
| Předmět: RE: Theism vs atheism
05.02.20 19:32:15 | #298

vysvetenie obrázkov vyššie (v titulku):

 1. veriaci v Boha zjaveného v Kristovi s radosťou prichádza ku Kristovi, jeho krížu, lebo vie, že Ježiš as obetoval za jeho hriechy, je jeho Záchrancom, jeho Spasiteľom,
 2. Ateista toto nerobí, ignoruje, nerešpektuje, neverí v Krista Spasiteľa, obetovaného na kríži, dokonca nim často pohŕda, čo prejavuje rôzne - hriešnym, nemorálnym životom (nebojí sa Boha), ignoranciou Božieho zjavenia, posmeškami, útokmi na Boha, Krista slovne, skutkom, publikáciami proti Bohu, a i.,
 3. neveriaci často tvrdia, že ateizmus je vedecký, čo je, ako bolo už viackrát uvedené, logický nezmysel, pretože ide o nevereckú doktrínu bez vedeckých atribútov (nemá predmet/objekt výskumu, metódy výskumu, ciele výskumu)...

-352
n/a

| Předmět: RE: RE: Theism vs atheism
07.02.20 15:22:20 | #322

Vysvětlení k druhému obrázku.

2. ateista toto nerobí, odchádzá s hory, páč se už smráká a nemá sebou spacák. Třeba mu došly cigarety, nebo dostal hlad. Ten kříž na kopci hyzdí přírodu a láká výboj statické elektřiny, čímž je setrvávání u kříže dost nebezpečné.

Atheista se Nebojí boha, nebojí se ani vodníka, nebojí se ani čerta ... ateista je v tomto směru nnebojsa. *3284*

Rozumný atheista na boha neůtočí, protože netrpí přeludem, že by to mělo nějaký smysl. Rozumný atheista se snaží nevědomému theistovi vysvětlit, jak se věci vlastně mají. Ovšem bez valného efektu, neboť theista z pricipu atheistu ignoruje a mele si neustále tu svou písničku. *5595*

Takže přejme theistům jejich boha, jejich spasitele a jejich tisícovky svatých, kteří než zemřeli ukázali příkladně, jak se theista má chovat. Třeba Karl Habsburgský, který nařídil použití jedovatých plynů v boji proti katolíkům v Itálii a odmítl zavčasnou kapitulaci a tak prodloužil válku až k absolutní porážce a k rozpadu monarchie. Karl se možná strašně modlil o zázrak, který by dal Rakousku vítězství a který by zničil Italy. Ovšem Italové se také modlili o vítězství nad Rakušany a k tomu jim bylo bohem pomoženo.

Co myslíš visitore77, je bývalý slovenský prezident Tiso v nebi?


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Theism vs atheism
07.02.20 16:40:15 | #330

Ve wiki jsou jiné informace:

Mírové snahy, výhrady k neomezené ponorkové válce, zákaz bombardování civilních cílů a pozitivní odpověď na mírové výzvy papeže Benedikta XV., jenž byl považován za spojence Itálie, vedly ke stále hlubšímu rozporu Karla s Německou říší, ale též s německými národními spolky ve vlastní zemi. Karel sice zakázal explicitně jakékoli nasazení otravných plynů v rozsahu moci velení c. a. k. armády, nemohl však zabránit tomu, že vrchní velení Německé říše ve 12. bitvě na Soče, v Bitva u Kobaridu (italsky Caporetto, dnešní Kobarid ve Slovinsku), v říjnu 1917 nařídilo použití jedovatého plynu. Tento útok německé 14. armády vedl Otto von Below.


8
n/a

| Předmět: RE: RE: Theism vs atheism
14.02.20 17:18:06 | #368

Zdravím po delší odmlce!

A koukám, že se tu nic nezměnilo… „neveriaci často tvrdia, že ateizmus je vedecký, čo je, ako bolo už viackrát uvedené, logický nezmysel, pretože ide o nevereckú doktrínu bez vedeckých atribútov (nemá predmet/objekt výskumu, metódy výskumu, ciele výskumu)...“

Tak nezbývá, než znovu zopakovat, že ateismus není nevědecká doktrína, ateismus totiž vůbec není doktrína. Ateista je prostě každý, kdo nepřijal žádnou náboženskou doktrínu (ani si nevymyslel vlastní). Ateismus je doktrína naprosto stejně, jako je „nelékař“ povolání. A stejně jako neexistuje žádná nelékařská náplň práce, nelékařské metody nebo nelékařské předpisy, nepotřebuje ani ateismus žádný „predmet/objekt výskumu, metódy výskumu, ciele výskumu“.


3
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Theism vs atheism
14.02.20 18:13:56 | #370

A když ateista onemocní tak jde k lékaři:-)


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Theism vs atheism
14.02.20 23:27:16 | #372

reakce na 368

Nazdar !

Ateista je ten, který stojí na chodníku, když se kolem valí pestrý proud pobožných.
Jako se kdysi říkalo "kdo stojí na chodníku, nemiluje republiku", tak ateista nemiluje náboženství. A to jakékoliv barvy.

Nic se nezměnilo v postoji vzájemného milování a bůh by se asi uchechtal, kdyby existoval nejen na papíře a v nábožných říkankách. *5595*


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
14.02.20 23:31:28 | #376

Je to jednoduché, to člověk je obrazem a podobenstvím Boha, nikoliv ostatní živočichové, zvířata atd....


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
15.02.20 00:03:47 | #380

reakce na 376

"obraz a podobenství Boha" - nikdo nezná, nikdo nikdy boha neviděl, leda, když měl zrovna záchvat nějaké halucinace a nebo když to přehnal s konzumací drogy.

Nejiné je to i s obrazem a podobenstvím vodníka. Osobně se mi líbí nejvíc vodníci tak jak je viděl a namaloval Lada.


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
15.02.20 08:54:50 | #382

"obraz a podobenství Boha" - nikdo nezná"
Ale člověk, muž a žena tak nějako vypadaj, někdy tedy jsou i pod obraz.

"nikdo nikdy boha neviděl"
Matouš 5
8 Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.

Matouš 25
40 Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
15.02.20 10:00:52 | #386

reakce na 382

Ten Matouš psal to co si představoval, že by mohlo být a že se to bude v boha věřícím líbit. Konec konců si lidé od jak živa kladli tu otázku "jak ten bůh vlastně vypadá". A krom zamlžovacích, planých a vyhýbavých slov nic konkrétního. Typické i pro politiky. Ti kecaj a kecaj, ale nic neřeknou

Jak vypadí čisté srdce v porovnáním s nečistým? Je to vidět na EKG, na rentgenových snímcích, MRT, či se musí vzít skalpel na ověření té čistoty? Není to tak, že pobožní si pucují (čistí) své srdce modlitbami a dobrovolnými návštěvami bohoslužeb? Lze si očistit bohoslužbami i zaneřáděné holínky? *5595*


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
17.02.20 21:38:04 | #428

Jednoduché to je, což neznamená, že to musí být pravda.


3
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
17.02.20 22:30:47 | #432

o co jde s těma holínkama?


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
17.02.20 22:32:58 | #434

Genesis 32:31 I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář Boží), neboť řekl: „Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život.“ *10167*


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
18.02.20 13:20:33 | #452

A teista jde také k lékaři a přitom by mu mělo stačit požádat Boha o uzdravení. *1*


2
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
18.02.20 13:27:35 | #454

Boha o uzdravení v posledním tažení poprosej asi že i ateisté, ale koho dřív vyslyší?


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
18.02.20 13:54:27 | #462

reakce na 454
Kroky:
"Boha o uzdravení v posledním tažení poprosej asi že i ateisté, ale koho dřív vyslyší?"

Jasně, bůh uzdravuje jen zbožné lidi v posledním tažení a tak to poslední tažení vrátí do předposledního tažení?
Když si uvědomíme, že každou sekundu zemře na Zemi zhruba 5 lidí, tak má bůh pěknej fofr s rozhodováním koho uzdravit a na koho se vybodnout.


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
18.02.20 13:38:07 | #456

nejdřív vyslyší kroky


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
18.02.20 13:52:37 | #460

„Avšak ne co já chci, ale co ty chceš.“ (Mk 14,36)


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
18.02.20 14:06:16 | #464

dobře tak vyslyší ateistu a na tebe se vyprdne


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
18.02.20 14:11:19 | #468

To ja kdysi měla tak silnou chřipku že sem už začala předstírat že sem mrtvá a v tom až ta chřipka odešla, ja se moc nemodlím, jsem totiž z ateistické rodiny a nemám to ve zvyku, většinou jenom děkuji za to co je a nebo i za to co není:-).
Matouš 6
7Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.
8Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
18.02.20 14:13:47 | #470

dobréj způsob,jak obelstít chřipku ,aby ti dala pokoj


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
19.02.20 13:55:37 | #524

To jsi jako oklamala tu chřipku? *2*


2
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
19.02.20 14:00:07 | #526

*421*
Je to vlastně prosté, stačí se řídit pohádkou Drdy a nechat otočit postel s umírajícím o 180° podél vertikální osy.


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
19.02.20 18:50:54 | #552

To je často používaná lež. Já kdysi v posledním tažení byl a nemodlil jsem se!
Proč ovšem věřící chodí k lékaři, když by je mohl uzdravit sám Bůh? To tedy v jeho schopnosti moc nevěří.


2
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
19.02.20 20:00:43 | #558

Zdravitnictví není ateistitů zásluha.


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
19.02.20 20:10:16 | #564

Oprava: Zdravotnictví to není ateistů zásluha.


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
19.02.20 20:04:59 | #560

Úplně neveřím tomu že by vir zajímaly duševní pohnutky (predstíraní smrti)


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
19.02.20 20:07:01 | #562

ja to tak zažila až když jsem to vzdala tak nemoc odešla


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
19.02.20 20:59:33 | #566

reakce na 564
kroky : "Zdravotnictví to není ateistů zásluha."

Zásluha pobožných už vůbec ne.

V době temného křesťanského Středověku upadlo zdravotnictví v Evropě na úroveň doby kamenné. To nebylo jen absencí hygieny a následujících epidemií, ale i následkem nesmyslně vsugerované představě, že choroby a bolest jsou zkouškou zbožnosti. I ta mentálně zaostalá matka Tereza tvrdila, že bolest je boží dar, je dotek Ježíše.

Teprv v 17. století, po oslabení církve se začalo blýskat na lepší časy.
Dá se to ukázat i na příkladu Jana Jesenského, lékaře, který roku 1600 (v tom roce upálili katolíci Giordana Bruna) provedl první veřejnou pitvu. Kde, no přece v nekatolické Praze. Další běh událostí je známý, násilné pokatoličťování vedlo k povstání Stavů, k odporu, k defenestranci a k bitvě na Bílé Hoře s následující sebevražedbou 30. letou válkou. Katolíci Jeseniovi nic neprominuli a nechali ho popravit. Kde? V Praze, na Staroměstském náměstí. Tam, kde se opět začne stavět nenáviděný Mariánský sloup. Příští rok to bude rovných 400 let, kdy tam bylo zavražděno 27 českých pánů kvůli neochotě se dát pokatoličtit.
Tak si kladu otázku, jestli se ta pokatoličťovací historie nebude znova opakovat. Fakt nevím, jestli tohle mají občané zapotřebí, ten další klín vražený do už tak rozhádané společnosti.


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
19.02.20 21:18:18 | #568

Ja to vidím z jiné perspektivy, bylo přeci založeno tolik církevních řádů které pečovali o nemocné.., to jest sestry a bratři, jako lékařská věda je taky dobrá to jo ..


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
19.02.20 21:49:48 | #572

temný středověk ? to je fáma koho? slyšel jsem to od ateistů. Zde je video pro hlupáky kteří neznají dějiny:

https://videacesky.cz/…utecne-temny
*4585*


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
20.02.20 01:53:22 | #574

reakce na 568
kroky:
"... jako lékařská věda je taky dobrá to jo .."

Nepříjemná pravda musí být zamlžována.
To jo, i Hitler tvrdil, že nechtěl nikdy válku a mí dva kolegové byli přesvědčeni, že válku začali Britové. Každej má nějak zabarvené brýle, kterými kouká na svět.

Akorát průzkum koster lidí ze Středověku a analýza kronik vypovídá o bídném zdravotním stavu lidí křesťanských dob. Víc k dočtení :
https://www.leben-im-mittelalter.net/…undheit.html

Jen kratičce úryvek : "život ve Středověku byl doprovázen nemocemi, smrtí a rozpadem ... život lidí byl v rukou božích a tak se neléčilo, ale modlilo ... báby kořenářky byly pronásledovány ...ti, kdo léčili , tedy odporovali boží vůli, se pohybovali na pokraji nařčení z čarodějnictví. Hygiena upadla v zapomenutí a to od nejvyšších kruh, po ta nejnižší ... obce a města páchla hnojem a odpadky a rovněž exkrementy z nočníků vyhazovanými z oken do uličky ... lidé pili vodu ze studny, která byla hned vedle neutěsněného hnojniště ... epidemie úplavice, moru, cholery byly střídány požáry ...syfilis a jiné venerickéchoroby se radostně šířily populací."
Matka Tereza nám také předvedla názorně, jak si katolíci představují péči o choré.

Souhlas, že byly řády, třeba Maltézští rytíři, kteří se starali o choré.
Ale Templáři se starali hlavně o mamon.

Ovšem byli také rozumní vládci, zřejmě takoví, kteří se řídili vlastním rozumem a ne náboženskou ideologií a tak jejich města a vesnice vzkvétaly. Ovšem museli aspoň na oko jednat v souladu s Vatikánem, jinak by se vystavili nebezpeří, že na ně Vatikán pošle křižáky ,,, asi jako proti Husitům. Ti se stali válečníky a raubíři tím, že museli vzdorovat přesile křižáků.

A také je pravda, že první blázinec (Der Narrenturm) byl založen ve Vídni roku 1784, tedy pardon, ústav pro duševně choré. To bylo už v Novověku.
https://de.wikipedia.org/…ische_Klinik#…
Do té doby byli duševně choří zavíráni společně s kriminálníky do věznic, ve kterých je křešťanští dozorci "léčili" a "přiváděli k rozumu" hladovkami, bitím a jinými ryze bohulibými praktikami, jakým je exorcismus.


22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
20.02.20 09:07:51 | #576

I tak ale křesťanství je často o uzdravování : Matouš 10
8 Nemocné uzdravujte..

že se to asi že někdy i zvrtlo to není divu, lidi už maj takovou vlastnost


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
20.02.20 11:27:24 | #584

Někdo něco takového tvrdil? *1*


2
n/a