Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty

Informace

Název: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 09.01.2020 20:14
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 121248x
Příspěvků:
10604

Předmět diskuze: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty - Pojem biblického/filosofického Boha: Co je ateismus? teismus? Vznikl svět a Vesmír jako výsledek náhody, jako nevyhnutnosť z náhody? - nebo byl stvořen nějakou sílou, či osobním principem? ..Má/nemá žido-křesťanská víra v Boha nějaký význam? Je/není víra v Boha spojena s Církví? Jen historický nebo biblický Ježiš? - kde je pravda?.....Je/není ateismus/teismus založený na vědě? Je pro evoluci druhů dostatek věděckých důkazů? evolucionismus? evoluční kreacionismsus? kreacionismus?..Jaký je/není význam víry v Boha zjeveném v Kristu? Jaká je, a co znamená víra v jiných náboženstvích?, sektách?...forum je pro smysluplné a obohacující příspěvky a reakce k dané tématice, je tu vítán každý - je přípustná i konfrontační argumentační diskuze bez dehonestace diskutníka...pozn.: forum není pro úzce náboženské doktrinární/reklamní/propagandistické/pomlouvační články a videa...prosím, na začátek fora dávat novou tému s prezentací svého názoru...navíc, v případě použití Bible a internetovských odkazů, prosím současně o jejich krátký komentář, podstatu, hlavní myšlenku...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Každý
před 25 minutami | #11933

každý si může ověřit jestli Bůh existuje kdo nevěří...stačí se na to Boha zeptat a poprosit....a kdo nechce ani to je to jeho vina


0
n/a

| Předmět: Ap.pasvel a Kristovo evanjelium: lož?…
před 24 hodinami | #11868

Ap. Pavel: Kristovo evanjelium - lož? - alebo pravda? - ak by Kristovo evanjelium nebola pravda, racionálny ap. Pavel (pôvodne prefíkaný a racionálny farize, (neskutočne vzdelaný na tú dobu: perfektne ovládal materskú hebrejčinu, ďalej aramejčinu, gréčtinu/koiné i latinčinu (v Ríme), filozofické smery helénskej kultúry (debatoval v koiné v aténskom Areopagu so špičkovými gréckymi filozofmi-helenistami - epilurejcami, stoikmi,..), bol vyučený u najznámejšieho rabínskeho učiteľa Gamliela/Gamalilova škola, ovládal niektoré remeslá, napr. šitie stanov - ak by to všetko bola lož, ak by nemal informácie od Krista, toto všetko by isto racionálny žid-farizej nevykonal, nevykonal by 4 misijné cesty z Jeruzalema po Rím (asi 20 tis km) + potenciálna cesta do Hispánie/Španielska (ak by ju vykonal z Ríma, bolo by to asi + 3000 km, z Jeruzalema asi + 7000 km) - teda spolu 20 tis + 3 tis/7 tis km...cesty vykonal pešo, na rôznych povozoch a po plavbou Stredozemnom mori na všelijakých lodiach - rímskych, obchodných, i otrokárskych: - na cestách bol prenasledovaný, viackrát súdený rímskymi súdmi, bičovaný, kameňovaný, niekoľkokrát zhodený z útesov skál, niekoľkokrát žalárovaný, s podlomeným zdravím (nemal čo-/nedali mu jesť, piť, trpel pravdepodobne niekoľkými infekčnými chorobami zažívacieho systému a kože - podľa niektorých biblistov píše o nich (ako o "ostni" v tele a na tele":
2 Kor 12, 7 A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval.
o čo presnejšie ide (čo bol ten "osteň") je podľa niektorých buíblistov popísané v 3. liste Solúnčanom, ktorý sa nezachoval, ale sú o ňom b biblistike nejaké informácie)....bez Kristovej milosti a sily by toto všetko nevykonal! takže evanjelium je lož? pravda?...


n/a
n/a

| Předmět: RE: Ap.pasvel a Kristovo evanjelium:…
před 2 hodinami | #11920 (1)

20% - by mohla být pravda
20% - polopravdy
20% - divadlo
20% - výmysly
20% - lož
*65* *65*
*3440*


91
n/a
 #11868 

| Předmět: RE: RE: Ap.pasvel a Kristovo evanjelium…
před 2 hodinami | #11921 (2)

100% pravda!":-)


n/a
n/a
 #11920 

| Předmět: RE: RE: Ap.pasvel a Kristovo evanjelium…
před 2 hodinami | #11923 (2)

všetko sa dá biblicky a zemepisne zdokomentovať...


n/a
n/a
 #11920 

| Předmět: potopa světa/teorie
12.08.20 17:11:24 | #11747

visitor77 [Uživatel je online]

Předmět: potopa sveta/teorie

před okamžikem | #11746

ako asi vyzerala potopa sveta (teorie/vysve­tlenie) aj na základe histoických a geologických údajov): 1. Biblia hovorí o potope, ktorá trvala 40 dní a nocí, 2. z biblických údajov sa nepriamo dá približne určiť, že potopou bola zaplavená Mezopotámia, Kanán, oblasť Arménie (Ararat), časť Turecka/oblasť Bosporu, oblasť Čierneho mora - boli to územia, kde de facto žilo vtedajšie ľudstvo, 3. z gelogických období vieme, že Stredozemné more /hladina) bolo asi o 150 m vyššie položené, ako oblasť Čierneho mora, Kanánu i Mezopotámie, 4. potopa znamenala zvýšenie hladín v uvedených oblastiach najmenej o 150 m, čo stačilo, aby boli tieto územia efektívne zaplavené, 5. po potope došlo (asi pred 5-6 tiis. rokmi - čo potvrdzujú aj historické/ge­ologické údaje) k vytvoreniu úžiny Bosporu/prielivu (spojenie Stredozemného a Čierneho mora), a to obrovským tlakom (podmytím) vyrovnaných hladín vôd z oboch strán - Stredozemného i Čierneho mora, 6. vody potopy po 335 dňoch ustúpili (odparovaním?), hladiny Stredozemného mora a Čierneho ostali vyrovnané(spojené (dodnes) ...takže biblická potopa zahrňovala uvedené oblasti, a nie celý svet (nebola celosvetová) - je to logické, hriešne ľudstvo žilo len na uvedených územiach, zasiahnutých potopou...


n/a
n/a

| Předmět: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 17:31:45 | #11749 (1)

add: po potope sa mohlo zvýšiť vysušené (upadnutie vôd) územie naplaveninami z pohorí...


n/a
n/a
 #11747 

| Předmět: RE: RE: potopa světa/teorie
14.08.20 12:47:02 | #11859 (2)

add : po protrhnutí hráze Bosporu, nebyla zvýšená eroze hor. Vody po naplnění Černého moře na úrověn Středozemního moře neopadávaly. *3284*


173
n/a
 #11749 

| Předmět: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
14.08.20 13:43:49 | #11860 (3)

je veľká pravdepodobnosť, že táto eroze bola značná, vnikli naplaveniny, ktoré mohli zmeniť (vyzdvihnúť) celkový profil zatopeného a vysušeného územia, a aj oddeliť Čierne more okolitých území...po tak veľkej potope bývajú (ako je známe aj z iných obrovských záplav vo svete) obrovské zmeny v profile (celého masívu) pôvodne zaplaveného a vysušeného územia...sú to teorie, *34713* ale logické, blízke realite...neviem, či sa konkrétne "potope" Mezopotámie a priľahlých území venuje aj veda (geológia a i.), zrejme nie, asi to nie je predmet vedeckého výskumu... *232*


n/a
n/a
 #11859 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
14.08.20 13:55:52 | #11861 (4)

...a dodávam, to, čo som už uviedol: v biblickom kontexte nebolo žiadúce, aby potopa bola celosvetová, pretože aktuálne ľudstvo (ktoré dostalo od Boha Zákon ale spreneverilo sa mu), bolo len na uvedených územiach potopy...ak bolo ľudstvo už roztrúsené aj v iných častiach sveta /k čomu nie sú žiadne písomné a iné údaje , toto nebolo pod Zákonom, teda jeho hriech proti Bohu bol irelevantný - nebolo zodpovedné za svoje činy *9388* ...


n/a
n/a
 #11860 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
14.08.20 14:17:14 | #11862 (4)

Zkus si dát do souvislosti to, co o potopě víme:

 1. Potopa postihla blízký a střední východ, ze strany od Indického oceánu.
 2. Mýtus o Atrachasísovi potopu popisuje: A potopa řve jako býk. Jak orlí křik se nese jekot větrů. Temnota zhoustla a slunce se skrylo.
 3. Usazeniny po potopě, jsou v epicentru až 11m vysoké, a čím dál od epicentra jsou slabší, až úplně vymizí.
 4. Z té doby jsou po celém světě černé usazeniny několik cm vysoké, s příměsí Iridia. To je typický prvek pro meteority.

A teprve až z těchto informací, můžeš dělat nějaké závěry.Tak se předveď, k čemu dojdeš.


5
n/a
 #11860 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
14.08.20 14:33:05 | #11864 (5)
 1. potopa postihla (oprávnene podľa Bible) oblasť Kanánu a Mezopotámie (viď mapka) - lebo len tam žilo hriešne ľudstvo, ktoré malo Zákon, ale nedodržalo ho, previňoval sa krute proti Zákonu Jahveho - a teda bolo len ono zodpovedné za svoje činy Jahvemu (podľa Bible),
 2. neviem nič o tomto mýtuse, to bude nejaká pohádka, povesť, nebo co,
 3. ak bola potopa na uvedených územiach, a ako vody postupne ustupovali, uzadeniny museli byť rovnomerné, - samozrejme, mohla byť alternatíva, že mohli byť pri potope rôzne prúdy obrovského množstva vody (čo je pravdepodobné , a teda mohli byť lokalizované väčšie/menšie usadeniny na rôznych miestach území potopy,
 4. tieto veci sú mi neznáme...hovoríme o biblickej potope (držme sa toho), nie o ataku zeme meteoritmi z Vesmíru (to je už viac ako pohádka)...

n/a
n/a
 #11862 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa…
před 20 hodinami | #11871 (6)

Mýtus o Atrachasísovi, je potopě časově mnohem blíž a tudíž popis potopy, bude mnohem věrohodnější. Autoři Bible, jej právě odtud přebrali, a upravili, aby mohli tvrdit, že kromě archy, zahynulo všechno živé. A co to zase překrucuješ, že vody potopy, začaly pomalu ustupovat? V Bibli se píše, že vod překryla nejvyšší vrcholky hor pod vším nebem, a stály tak 150 dní. I hodně nemyslícímu čtenáři, musí být při čtení Bible jasné, že kdyby ta voda neměla boční oporu, tak by okamžitě odtekla do nižších poloh. Takže tvrzení v Bibli, že vody potopy setrvaly na místě 150 dní není pravdivé! A s tím nic nenaděláš.


5
n/a
 #11864 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa…
před 20 hodinami | #11872 (7)

vždyť je to úplně jedno kolik dní co kde stálo :-(


129
n/a
 #11871 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa…
před 20 hodinami | #11873 (7)

Koleníku je vidět, že tě baví bádat nesmysli nad Biblí, což je nekonečný příběh a máš zábavu do konce života a do konce života budeš vedle jak ta jedle, což je ale úplně jedno. Hlavně že se máš čím bavit. *6554*


-76
n/a
 #11871 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa…
před 2 hodinami | #11924 (8)

To je pravda. Odhalit všechny Biblické nesmyly, je opravdu běh na dlouhou trať.


5
n/a
 #11873 

| Předmět: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 18:06:38 | #11758 (1)

Máš tam visitore zásadní chyby
Před 6 tisíci lety žilo lidstvo po celém světě, i v Americe, Austrálii a pochopitelně v kolébce lidstva v Arice. Mumie ledového muže z Alp (Tisenjoch) pochází z hruba té doby, takže žili lidé i v Evropě, před 30 tisíci lety žili lidé i na Jiřní Moravě, v Pálavě.

3. z gelogických období vieme, že Stredozemné more /hladina) bolo asi o 150 m vyššie položené, ako oblasť Čierneho mora, Kanánu i Mezopotámie,
Mezopotámie je v povodí řek Tygrisu a Eufratu a ty ústí do Golfského zálivu jehož hladina nestoupala a nemá s Černým mořem nic společného. No a ony vystoupané vody po protržení hráze Bosporu dodnes neopadly.

Ta tebou umístěná mapka znázorňuje metalurgii v dávnověku (doby bronzové) a s pohádkou O potopě nesouvisí ani trošku.

Abych se ti visitore přiznal, tak nechápu tvou (nesmyslně zbytečnou) snahu dát biblické pohádxce O potopě nádech reality.
Povodně, tsunami zaplavují územi, ničí a zabíjejí. Ale území takových záplav je značně omezené a týká se jen níže položených oblastí.


173
n/a
 #11747 

| Předmět: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 18:09:03 | #11759 (2)

"....před 6 tisíci lety žilo lidstvo po celém světě" - nežilo! - sú to len teorie, nepoznáme žiadnu kultúru/písmo spred 6-8 tis. rokmi....


n/a
n/a
 #11758 

| Předmět: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 18:25:16 | #11765 (3)

Je vidno, že se kreacionisté s vědci nedohodnou.


173
n/a
 #11759 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 18:27:56 | #11767 (4)

vedci si niekedy hodne vymýšľajú, zvlášť o dobe spred 6-8 tis rokov:-)


n/a
n/a
 #11765 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
13.08.20 08:34:04 | #11792 (5)

Tak to se pleteš. Jestli něco tvrdí, tak to musí dokázat, jinak by se ve vědeckém světě znemožnili. A jestli mají nějaký nápad, tak jej prezentují jako možnost, nikoliv fakt.


5
n/a
 #11767 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa…
13.08.20 09:51:13 | #11800 (6)

často nedokazujú, len produkujú hypotezy a teorie - a to nie je dôkaz...


n/a
n/a
 #11792 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa…
14.08.20 05:58:18 | #11836 (7)

Ten můj příspěvek si přečti ještě jednou, nebo i vícekrát, až ti dojde, co ti říká.


5
n/a
 #11800 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa…
před 22 hodinami | #11869 (8)

poznám vaše nyšlení, vím co říkáte, a nejste schopný říkat nic jiné:-)


n/a
n/a
 #11836 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 20 hodinami | #11874 (9)

Přečti si tu debatu tolikrát, kolikrát bude zapotřebí, aby jsi pochopil že tvrdím to samé.


5
n/a
 #11869 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 19 hodinami | #11875 (10)

a tvrdím niečo iné? - ste konzistentný v tvrdení nezmyslov:-)


n/a
n/a
 #11874 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 8 hodinami | #11906 (11)

Nic si z toho nedělej, s tím už nějak dožiješ.


5
n/a
 #11875 

| Předmět: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 19:26:31 | #11781 (3)

O osídlení Severní i Jižní Ameriky se postarali dávní obyvatelé Sibiře. Potvrdil to výzkum provedený vědci ze Stanfordské univerzity.
Ukázalo se, že genetická výbava sibiřských Jakutů má mnoho společného s genetickými dispozicemi původních obyvatel Mexika, střední Ameriky, Kolumbie a Brazílie.
Potvrdila se tak teorie o osídlení Ameriky ze sibiřské oblasti přes pevninský most v Beringově úžině. To proběhlo před 12 až 30 tisíci lety, když vlivem tehdejší doby ledové klesla hladina moří a z Asie do Ameriky se dalo přejít suchou nohou.
*3440* *20*


91
n/a
 #11759 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 19:34:52 | #11783 (4)

zajímavé jsou i výzkumy naše :-)

https://www.stoplusjednicka.cz/jsou-cesi-slovane-co-o-nasem-puvodu-prozradila-analyza-dna

zajímavé je že původ dnešních lidí (prý) je opravdu z jednoho muže a jedné ženy, i když je časový rozdíl mezi nimi 100 tisíc let. nevím co si o tom myslet :-)


129
n/a
 #11781 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 20:42:21 | #11784 (5)

Možno by jsme se k těm dvoum nějak "dopracovali" - ale je to těžké, když si představíš, že máme například s banánem 50% shodu v DNA
*20*


91
n/a
 #11783 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa…
12.08.20 21:16:28 | #11785 (6)

a co jako? asi jsi ten odkaz nečetl, je celkem zajímavý


129
n/a
 #11784 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 23:08:20 | #11787 (5)

To je ratko velmi špatně pochopené.

Mitochondiální matka je tvá dávná předkyně - matka po matce a babička po babičce až jedné, se kterou máš ty a ti druzí stejné mtDNA. Zásadní problém v určování tohoto genetického řetězce spočívá ve statisticky téměř zanedbatelným počtem na mtDNA testovaných ženských jedinců.
Publikation von Rebecca L. Cann, Allan Wilson und Mark Stoneking (1987) zahnuje výsledky srovnávání mtDNA 147 žen z celého světa - zanedbatelné množství. Z Afriky jižně rovníku byly v testu jen dvě ženy a kolik jich mohlo být z ČR si každý může domyslet.
Pozdější studie rozšíříly počet testovaných žen a upřesnily předchozí výsledky.

Princip:
Test jspočívá v dědictví mtDNA z matky na dcery, jenže i mtDNA časem mutuje, takže z těch (dejme tomu) 200 vzorků ** dnes 200 žijících žen z celého světa** se porovnávala podobnost jejich mtDNA. Ty nejpodobnější mtDNA (dvou, nebo více žen) ukazují na "blízkou" příbuznost. Tím se těch 200 dnes žijících žen rozdělilo do několika skupin. Pak se pozusovala podobnost pro skupinu společných charakteristik mtDNA s charakteristikami mtDNA jiných skupin. Tím se skupiny první úrovně rozdělily do podskupin. A tak dále, až se došlo k charakteristikým mtDNA společných pro všechny těch 200 dnes žijících žen.

Genetici ví, jaký časový interval (počet generací) je potřebný pro ony mutace mtDNA a z toho bylo odhadnuto časové období do které přísluší ta-která společná charakteristika mtDNA.

Výsledkem je následující:
175 ± 50 tisíců let od společné pramatky oněch dnes 200 žijících žen z celého světa.
52 ± 28 tisíců let od společné pramatky oněch dnes asi 150 žijících žen mimo Afriku.

2013 byla v Science další studie ukazující na společnou pramatku dnes žijících žen v době před 99 až 148 tisíci lety. Společný otec (Y-Chromosom) všech vzorků dnešních lidí byl datován do doby před 120 až 156 tisíci lety.


173
n/a
 #11783 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa…
13.08.20 07:48:34 | #11790 (6)

NO a co jsem pochopila jinak? Nerozumím ti v čem mě chceš opravovat. Já ten článek četla a je zajímavý.


129
n/a
 #11787 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa…
před 14 hodinami | #11892 (7)

Psala jsi : zajímavé je že původ dnešních lidí (prý) je opravdu z jednoho muže a jedné ženy, i když je časový rozdíl mezi nimi 100 tisíc let. nevím co si o tom myslet :-)

Tak jsem naivně doufal, že ti ten princip rekonstrukce genetického stromu Homo Sapiens objasním. Neopravoval jsem tě v ničem, akorát jsem napsal, že to špatně chápeš, což mi u tvého IQ geniálky připadalo podivné.

Dobře, nebudu se už vnucovat. Komu bůh nenadělil, v apatyce nekoupí.


173
n/a
 #11790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa…
před 8 hodinami | #11904 (8)

Pořád nerozumím... mohu ti to nakopírovat, stejně jako jsi to ty nakopíroval ty mě. Nakopíruji ti ty části na které jsem reagovala. Jistě zesměšnit mě můžeš opět, každá hůl dobrá.

Chromozomální Adam
Prochází tak generacemi až k dávnému předkovi, který žil ve východní Africe zhruba před 250 tisíci lety. Tento „chromozomální Adam“ nebyl ve své době jediným žijícím příslušníkem silnějšího pohlaví. Shodou okolností se však do linie potomků všech ostatních tehdejších mužů buď někde „vloudila“ dcera, nebo zemřeli bezdětní. Jejich chromozom Y tak jednou provždy z dědičné informace lidstva zmizel a náš Adam se stal otcem celého současného lidstva
Tak to je k muži.

pak uběhlo 100 tisíc let a máme zde ženu.

Na počátku byla Eva
Mitochondriální DNA neboli mtDNA můžeme sledovat do minulosti přes matku, její matku a matku její matky. Pokud bychom šli po dědičné linii dál a dál do minulosti, dostali bychom se až k ženě, jejíž mitochondriální DNA stála u zrodu všech typů mtDNA současných víc než sedmi miliard obyvatel planety. Tato tzv. mitochondriální Eva žila zhruba před 140 tisíci lety ve východní Africe a s chromozomálním Adamem se zjevně nikdy nepotkala. Samozřejmě ani ona nebyla ve své době jedinou ženou pod sluncem. Také však měla to štěstí, že se její mtDNA jako jediná dochovala – kdežto mitochondriální DNA jejích současnic zmizela buď proto, že některá z jejich následnic zplodila výhradně syny, nebo zemřela bez dětí.

Jediné co jsem možná napsala nadneseně... protože v článku se psalo původu (genetickém původu) bylo že jsem toto slovo původ zopakovala.

Tak proč jsi mě opět (jak to tak rád děláš) urážel svými průpovídkami


129
n/a
 #11892 

| Předmět: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 18:10:59 | #11760 (2)

tú "metalurgiu" si nevšímajte, chcel som len na mapke uviesť inkriminované (sú dobre vyznačené) oblasti potopy....


n/a
n/a
 #11758 

| Předmět: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 18:14:37 | #11761 (2)

chcel som potopu priblížiť možnej realite, zapadá to (historické/ge­ologické/biblic­ké) informace ako kolečká vo Swiss hodinkách:-)


n/a
n/a
 #11758 

| Předmět: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 18:21:47 | #11764 (3)

O tomhle se dá s úspěchem pochybovat.


173
n/a
 #11761 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 18:28:41 | #11768 (4)

iste, ale nájdite závažnú chybu v tejto teorii...


n/a
n/a
 #11764 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 19:08:58 | #11774 (5)

Teorie??? *15238* I ty jedden filuto.
Tohle ti nestačí ??? : *15238*

Před 6 tisíci lety žilo lidstvo po celém světě, i v Americe, Austrálii a pochopitelně v kolébce lidstva v Arice. Mumie ledového muže z Alp (Tisenjoch) pochází z hruba té doby, takže žili lidé i v Evropě, před 30 tisíci lety žili lidé i na Jižní Moravě, v Pálavě.

V Černém moři vystoupala hladina následkém protržení hráze Bosporu o těch 150 až 180metrů. Denně stoupala hladina Č.M. tedy o zhruba 3 cm. Před tím uteče každej.
Kdyby měl nějaký chlápek na lodi uprostřed moře strávit jeden rok, tak by sotva přežil a už vůbec ne s biblickým zvěřincem na palubě. Ti lidé, kteří ty spoupající vody Č.M. zažili, klidně sebrali své věci a svá zvířata a přemístili se dál od břehu Č. M.
No a ony vystoupané vody po protržení hráze Bosporu dodnes neopadly.

Biblická pohádka O potopě však nic o Černém moři nezmiňuje, naopak nechá tu potopu narůst do gigantických a absolutně nerealizovatelných rozměrů. Pohádka líčí děje, kterým věří jen malé děti. No a pokusy nadšených kreacionistů o stavbu byť zmenšené repliky pohádkové archy žalostně ztroskotaly i pře moderní techniku, stroje a milionové náklady.

Dodatek : Před 6 tisici lety byla vlivem doby ledové hladina oceánů zhruba o dva metry níže, než je dnes. To zvedání hladiny oceánů je však dostatečně pomalé, takže by útěk před potopou zvládnul i hlemýžď.

Info:
https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Meeresspiegel%C3%A4nderungen


173
n/a
 #11768 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 19:13:00 | #11775 (5)

Nějak - asi "omylem" jsi nenapsal, že vyrovnávání hladin Str. moře a Čer. moře trvalo 40 let - takže žádná rychlá "potopa" - teorie amerických geologů Waltera Pitmana a Williama Ryana z Kolumbijské univerzity (1997)
*3440*
A bylo to cca 5600 let p.n.l. - takže ani to ti nezapadá. *20*


91
n/a
 #11768 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa…
12.08.20 23:12:42 | #11788 (6)

Pozn. : těch prvních 100 metrů zvyšování hladiny Černého moře bylo bleskové, trvalo jen asi tak 15let. Pak to šlo neustále pomaleji a pomalej. *3284*


173
n/a
 #11775 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa…
13.08.20 09:27:06 | #11795 (6)

no, pokiaľ viem, tak dažde potopy trvali 40 dní a 335 dní trvalo, než vody opadli a osadenstvo archy vystúpilo na pevninu. Noe se svojou rodinou a zvieratá/zástup­covia živočišnej ríše boli v Noemovej arche jeden rok a 10 dní:-)


n/a
n/a
 #11775 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa…
14.08.20 06:27:42 | #11837 (7)

Tak teď pojďme chvilku počítat.
Taková kráva, sežere za den asi 0,3 metru krychlového sena.A stejné množství spotřebuje býk. Žirafy na tom bude asi stejně, a když připočítáš slony (300kg denně), hrochy, antilopy, zebry, buvoly bisony, jeleny, soby, losy, srnčí a další býložravce, tak ti vyjde, že velikost Noemovy archy, tak jak je popsána v Bibli, je naprosto nedostatečná na tak objemné zásoby krmiva, ani kdyby bylo slisované. A to ještě nepočítám dravce a zásoby krmiva pro ně.
Pomohlo ti to, začít logicky uvažovat o možnostech archy, a pravdivosti Biblického tvrzení o potopě?


5
n/a
 #11795 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa…
před 22 hodinami | #11870 (8)

všetky zvieratá boli len po jednom páre...všetko bolo v arche uspôsobené, pripravené/zá­soby...zviera pre prežitie (na hrane života) spotrebuje aj 10x menej, dokonca m§že byť aj mesiace bez potravy (postačí voda) - a naviac, ak sa prakticky (v arche) nehýbe...


n/a
n/a
 #11837 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 14 hodinami | #11890 (9)

Zapoměl jsi na chloroform a na kryotechniku. *15238*


173
n/a
 #11870 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 8 hodinami | #11905 (9)

A víš o tom, že aby druh mohl přežít, musí obsahovat nejméně třicet jedinců?
Jeden pár je prakticky záruka vyhynutí druhu. Sundej si brýle víry, a začni používat rozum.


5
n/a
 #11870 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 7 hodinami | #11907 (10)

Boh sa pričinil o to, aby sa každý druh po potope rozmnožil, zabránil jeho vyhynutí....


n/a
n/a
 #11905 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 4 hodinami | #11917 (11)

A čím krmil masožravce, aby nesežrali ani jedno zvíře?


111
n/a
 #11907 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 2 hodinami | #11922 (12)

Přímluvou - "Nežerte je a budete spaseni"
*65* *20*


91
n/a
 #11917 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 2 hodinami | #11925 (13)

Boží! *2* *2* *2*


5
n/a
 #11922 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 2 hodinami | #11926 (10)

Některá zvířata šla do archy po sedmi párech. Musíš tu Bibli číst pečlivěji, důkladněji a nemyslet při čtení na blbosti.


48
n/a
 #11905 

| Předmět: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 18:29:48 | #11770 (2)

Perský záliv (s ústím Tigrisu a Eufratu) s potopou nemusel mať nič spoločné... inkriminovaná oblasť bola Čierne more a Stredozemné more, ktoré sa po potope spojili...Perský záliv, pochopiteľne bol v čase potopy na úrovni Stredozemného mora, nie sú žiadne iné historické/ge­ologické údaje, kdežto o Stredozmenom mori v Čienom mori sú /(ch spojenie pred 5-6. tis rokmi)...


n/a
n/a
 #11758 

| Předmět: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 19:15:43 | #11777 (3)

Ne!
7-8 tisíc let *65*


91
n/a
 #11770 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
13.08.20 10:05:28 | #11803 (4)

mimochodom, informace o Bospore sú: V roce 1997 byla publikována teorie amerických geologů Waltera Pitmana a Williama Ryana z Kolumbijské univerzity, že průliv vznikl asi 5600 let př. n. l., kdy se vysoká hladina Středozemního moře dostala přes Bospor do níže položeného velkého sladkovodního jezera, kde je dnes Černé moře. Rozdíl mezi hladinami byl 140–160 metrů a jejich vyrovnání trvalo asi 40 let. V té souvislosti poklesla i hladina světových moří o 30 cm....OK, 5600 pŕed Kristem!


n/a
n/a
 #11777 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
13.08.20 11:28:49 | #11805 (5)

černé moře a bospor s velkou potopou nesouvisí, psal to tu Ondi, to jste taktně nezaznamenal, jednak naplnění černého moče trvalo mnohem déle, než nějakých 40 nebo 150 dní, trvalo roky, a druhak byly zatopeny pobřežní oblasti a rozhodně ne jakékoliv hory, jak se píše v Bibli!


16
n/a
 #11803 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa…
před 7 hodinami | #11908 (6)

podľa bilbických údajov Čierne more a Stredozemné more - sú to blízke priľahlé oblasti + Kanán/Izrael a Libanon + oblasť Kaukazu/Ararat + Mezopotámia) s potopou jasne súvisia...aj vedecké dôkazy o rozdiele ich hladín (asi 150 m) oboch morí pred okolo 6000 rokmi pr. Kr.) + ich spojenie v tom čase Bosporom, jasne nahráva biblickým údajpm o potope...opakujem, ide stále o teorie, ale založené na x-geologických a historických dôkazoch i i biblických odkazoch...


n/a
n/a
 #11805 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa…
před 7 hodinami | #11910 (7)

Tak ještě jednou: Vykašli se na Biblické odkazy, a použij Mýtus o Atrachasísovi, který je potopě časově mnohem blíží.A tam se píše: A potopa řve jako býk. Jak orlí křik se nese jekot větrů. Temnota zhoustla a slunce se skrylo.
A to je výstižný popis dopadu kosmického tělesa, někam do Indického oceánu.V tomto případě se nejspíš jednalo o kometu. Dokazuje to vrstvička černých usazenin z té doby s obsahem Iridia, která se nachází prakticky po celém světě.


5
n/a
 #11908 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa…
před 7 hodinami | #11911 (8)

tieto mýty nepoznám, a ani ma nezaujímajú, sú to proste mýty - teda kvázi-nezmysly, táraniny pre deti - zaoberať sa nimi je strata času...rovnako tie meteority/komety sú vesmíno-pozemské pohádky, pohádky pre deti....nás zaujímajú historické/ge­ologické + biblické reálie - ich možné (reálne) asociácie...


n/a
n/a
 #11910 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 6 hodinami | #11913 (9)

No ty jsi opravdu exot. Mýtus o Atrachasísoví, je potopě na časové ose mnohem blíž, než jakékoliv jiné zprávy. To znamená že je přesný, protože ještě nedošlo k jeho zmršení náboženskými úpravami.
A co se týče komety, zapomeneme na černé usazeniny po celém světě, které její dopad potvrzují, a dopady vesmírných těles na Zem, označíme za pohádky pro děti. Můžeš to udělat s klidnou myslí, protože vůbec nevíš o tom, co na Zemi před asi 66 miliony let, vyhubilo dinosaury.. Dobro došli! *3816*


5
n/a
 #11911 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 5 hodinami | #11914 (10)

ten mýtus je nezaujímavý, je to mýtus, ničím nepodložený,,,ale prosím vás, o meteorite (nie komete ako takej) v Yucatáne pred 65 mil rokov vie každý (x-krát som o tom písal na týchto df, tak nezavádzajte! - mýslíte, že akademicky vzdelaný človek o tom nevie? - teorie vyhynutia dinosaurov, a pod.- mimochodom, čo chcete povedať tým meteoritom?


n/a
n/a
 #11913 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 2 hodinami | #11927 (11)

Ale je podložený. Potopou.
Připouštíš, že do Yucatánu, dopadlo kosmické těleso, protože nemůžeš popřít zřejmé stopy dopadu, ale dopad komety do Indického oceánu popíráš, protože tam stopy nezůstaly.
Vskutku vědecký přístup.
A jaký meteorit máš na mysli?


5
n/a
 #11914 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 4 hodinami | #11918 (9)

A chápete, že Bible je na tom úplně stejně? Proč jednu starou povídačku považujete za nesmysl a jiné neochvějně věříte?


111
n/a
 #11911 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa…
před 7 hodinami | #11909 (6)

ad. ak trvajú prudké dažde 40 dní a nocí (biblícké údaje), tak to bohate stačí na zaplavenie uvedených území a zvýšenie hladín najmenej o 150 m (dnes stačí polhodinová prudká búrka a zaplaví celé mestá a dediny):-)


n/a
n/a
 #11805 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa…
před 7 hodinami | #11912 (7)

Tomu sám nevěříš! *27179* Nebo ano? *5679*


5
n/a
 #11909 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa…
před 5 hodinami | #11915 (8)

je to realita, a realitám sa zvykne veriť...


n/a
n/a
 #11912 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 2 hodinami | #11919 (9)

Už jsi slyšel o průtrži mračen, která trval déle jak hodinu?Tak o delší době si nechej zdát! *27179* *27179*


5
n/a
 #11915 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
13.08.20 11:55:49 | #11809 (5)

Když si spočítýš poměr plochy oceánů + plochu Severního polárního + Středozemního moře k dnešní ploše Černího moře, tak ti vyjde poměr 870:1. ... A to dává při vyrovnání hladin pokles světových moří o zhruba 17 centimetrů. Těch tebou uváděnejch 30cm vypadá, že ten dotyčnej matematik zapoměl na Pacifik.
Já vím, je to maličkost.

Kreacionisté obhajující biblickou pohádku O potopě přičítají plnění Sladkovodního jezera slanými vodami moří před zhruba 7500 lety za předlohu k této pohádce. To je asi tak vzdálené realitě, jako pohádka O šípkové Růžence. Ano, král mohl schudnout, musel propustit zahradníky a perzonál, bujarý život na zámku se zastavil, zámek zarostl křovím ... a pak přišel movitej bankéř, vzal si Růženku za manželku, najal nový perzonál a tím obbnovil život na zámku. Co na tom, že těch sto let spánku Růženky je jen podobenství, možná že spala jen sto hodin, třeba jako následekalergické reakce na píchnutí vřetenem.

Vraťme se k Černému moři. Od té doby, kdy se vedou zápisy o počasí nebyla zaznamenána průtrž mračen delšího trvání, než desítky minut. Denní úhrny extrémních srážek mohou dosahovat i o něco více, jak sto milimetrů, ale to se odehrává na omezené ploše v dimenzích nekolika málo stovek kilometrů čtverečních. Černé moře má plochu zhruba 440 tisíc km². Takže hladina vody se deštěm nezvedla viditelně a můžem tedy předpokládat, že se hladina Č.M. po protržení Bosporu zvedla o zhruba 150metrů (některé odhady jso 180metrů) a to za jedno desetiletí celkem rychle, dejme tomu o 100 metrů, pak pomalei a pomalej.

Kdyby tam někde měla žít pohádková postava bibilického Noea, tak měla při denním zvedání hladiny o necelé 3 centimetry dost času odejít na výše položené místo, ale málo času na stavění nějaké lodi.
V biblické pohádce O potopě, je uveden hrubý popis a rozměry oné archy. Každý loďař odpřisáhne, že takhle velkou loď nelze postavit ze dřeva. Nějaká pohádka o zázračném goferovém dřevě na tom nic nemění. Na stvbě podstatně menší dřevěné bárky pracují stovky a tisíce řemeslníků vybavených ocelovými nástroji. V době před 7500lety začínala doba bronzová, o oceli se lidem mohlo jenom zdát.

Těch fyzikálních faktů odsuzující biblickou potopu do říše pohádek je víc. Třeba i to kreacionistické tvrzení, že nějaký skalní útvar na boku Araratu v nadmořské výšce kolem 4 km jsou zkamenělé pozůstatky archy je víc než úsměvné,

Jedna čínská vědecká expedice (křesťanská skupina NAMI z Hongkongu) našla na Araratu v rooce 2009 cypřišové dřevo a datovala je na stáří 4800 let a je na 99,9% přesvědčena o tom, že jsou to zbytky biblické archy.

orig text z :
https://www.welt.de/kultur/history/article7359601/Forscher-wollen-Arche-Noah-gefunden-haben.html
"Die Expedition im vergangenen Oktober wurde von der christlichen Gruppe „Noah's Ark Ministries International“ (NAMI) aus Hongkong organisiert. Laut „Vatan“ soll der genaue Fundort der angeblichen Arche geheim gehalten werden, bis die türkischen Behörden das Gebiet für Ausgrabungen abgesichert haben."

Zkrátka pohádka zůstane pohádkou. *15238*


173
n/a
 #11803 

| Předmět: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 19:16:25 | #11778 (3)

Perský záliv, pochopiteľne nebol v čase biblické potopy na úrovni Stredozemného mora a ani být nemohl. Leda, že bys biblickou pohádku O potopě přeložil o 20 tisíc let nazpět, kdy byly hladiny oceánů o 130 metrů níž, než jsou dnes. Ale opět- hladiny stoupaly tak rychle že by pře tou záplavou utekl i hlemýžď. 100 metrů stoupání trvalo deset tisíc let. *15238*


173
n/a
 #11770 

| Předmět: RE: RE: potopa světa/teorie
13.08.20 09:33:58 | #11796 (2)

teraz som si spomenul na základe biblických informací, proč byla potopa jen v uvedených územích: vieme, že národ Izraela bol Bohom - Jahve, skrze Abrahámovu vieru, vyvolený národ, dostal od Boha prisľúbenia a Zákon (ako píše ap. Pavel v Rim 2, 14, 15), a tak bol Bohu zaviazaný a zodpovedný vo viere a v mravoch ...vieme však, že Izrael tento Zákon pred potopou drasticky porušoval (sodomia, vraždy, násilie, obet pohanským modlám), čím vzbudil Jahveho hnev a nastal trest- potopou"...li­terárne ani geologické vedecké poznatky neidentifikujú pred 6-8 tis rokmi nejaké kultúry (nie sú žiadne písomné ani iné relevantné poznatky)...a ak by, ako tvrdíte existovali aj iné kultúry (v Amerike, Afrike, Azíí), tieto kultúry nenemali Zákon, preto neboli pred Bohom-Jahve zodpovedné za svoje činy, okrem prirodzenosti, prirodzeného zákona - preto na iných miestach zeme potopa nebola - nebol dôvod pre tento Boží trest!...


n/a
n/a
 #11758 

| Předmět: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 18:32:57 | #11771 (1)

Právě jsi nad vší pochybnost dokázal, že v Bibli jsou lži. Gratuluji! *27179* *27179*


5
n/a
 #11747 

| Předmět: RE: RE: potopa světa/teorie
13.08.20 07:37:58 | #11789 (2)

to že tam nepíší vždycky pravdu se ví co se divíš amatére *4585*


-76
n/a
 #11771 

| Předmět: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
13.08.20 07:54:07 | #11791 (3)

skús/te sa vyhnúť osobným pejoratívam typu: amatére, blbče, debile, nevzdělanče, a i.,- keď už, máme k tomu eufemizmy..nie je to kresťanské, je to proti láske k blížnemu (katolíci s z toho spovedajú a dostanú v spovedelnici világoš)...pred Bohom nás reprezentujú slová a skutky:-)


n/a
n/a
 #11789 

| Předmět: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
13.08.20 09:37:09 | #11797 (3)

Správně. To jenom profíci mohou věřit publikaci, která obsahuje vyložené lži! *3816* *3816* *3816*


5
n/a
 #11789 

| Předmět: RE: RE: potopa světa/teorie
13.08.20 09:38:14 | #11798 (2)

naopak, uvedené informácie dobre zapadajú do biblickej správy o potope:-)


n/a
n/a
 #11771 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.20 20:45:06 | #11606

Většina ideologií, režimů a vládnoucích systémů chtěla po přednášejících, publicistech, profesorech a kantorech na všech stupních škol, aby "správně" vykládali a vedli své posluchače a čtenáře ke "správnému" chápaní současných i historických otázek vždy v duchu nějaké ideologie nebo přesvědčení či víry.
Kdo to zažil, jako třeba já, dosud cítí mrazení v zádech.
Biblistika a teologické vědy nedělají v principu nic jiného. Mají v tom největší zkušenosti a praxi.


83
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.20 20:58:35 | #11607 (1)

biblistika je vedecký odbor humánnych vied aj na profánnych univerzitách, ktoré sú nezávislé na Cirkvi, robia nezávislý výskum, ktorý je (hoci sú nezávislé) drtivo v súlade s biblickým výskumom robeným na teologických fakultách univerzít a inštitútov v patričných odboroch... takže tvrdenie, že je tu nejaké "nucení "správne" vykladať Bibli a že "po přednášejících, publicistech, profesorech a kantorech na všech stupních škol, se chc, aby "správně" vykládali a vedli své posluchače a čtenáře ke "správnému" chápaní současných i historických otázek vždy v duchu nějaké ideologie nebo přesvědčení či víry", je absurdné! - ak je niečo pravda, tak je to pravda, a je jedno, ako sa k tejto pravde kto (jednotlivec, skupina, vedecký výskum, dopracuje, že....


n/a
n/a
 #11606 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 10:09:28 | #11632 (3)

ondi, čo to má spoločné s témou diskusie? - naviac, ide o pravoslávnu cirkev, a naviac nie je uvedené, aké plány má pravoslávna cirkev s kúpenou nemovitostí - a čo, ak tam plánuje urobiť nejaký charitatívny dom, vzdelávaciu inštitúciu, útulok pre bezdomovcov, nejakú kultúrne stredisko pre mládež, a pod? - tým sa "seznam" nezabýva? - a mimochodem, co koho do toho, jak pravoslávní církev naloží se svým koupeným majetkem z retitucí? - co se do toho starají? to je jejich věc? *232*


n/a
n/a
 #11608 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 15:59:26 | #11681 (3)

ondi Seznam je navíc bulvár s tím sem nechoď, visitor ti to slušně vysvětlil


-76
n/a
 #11608 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.20 21:31:29 | #11612 (2)

Komanč je takový Pat a Mat v jednom, všemu rozumí a ničemu *27179*


-76
n/a
 #11607 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.20 22:29:35 | #11621 (3)

Je známo, že když někdo nemá argumenty (u tebe trvalý stav), zmůže se jen na osobní útoky a nadávky (pro tebe též typické).
Trochu málo. No, každý máme svou úroveň.
Hlavně nezapomeň všude hlásat, že Bůh je láska... Od tebe to zní zvlášť věrohodně...


83
n/a
 #11612 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.20 22:49:26 | #11622 (4)

poznám když je někdo hloupější než já, jenže ta hloupost je diagnóza ateistů , chytrý člověk ateistou nikdy nemůže být. *27179*


-76
n/a
 #11621 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 07:25:28 | #11623 (5)

Nejsi náhodou i autorem těchto úžasných mouder?
Pavel Novotný (ODS).
„Kdyby polovina Čechů teďka chcípla a místo nich tady byli muslimové, tak určitě nebude hůř“.
„Chci aby se moje děti koupaly v aquaparku jen s oblečenými muslimkami, a bílý odpad tam vůbec nemusí být“.
Raději budu volit za prezidenta nějakého vraha dětí nebo syrského flákače, jako Zemana.
„Je osvobozující pocit vědět, že patřím mezi inteligenci“.
Nejste nakonec bráchové?


5
n/a
 #11622 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 11:58:26 | #11633 (5)

Ateista je člověk, který nevěří kdejaké hlouposti. Tedy třeba nadpřirozeným jevům a bytostem.
Každá víra je založena na lidské neznalosti, tedy jinak řečeno hlouposti. Bez ní by nemohla existovat.


83
n/a
 #11622 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 12:10:19 | #11634 (6)

i víra v dobro je hloupost? a naděje je taky hloupost? Třeba ti onemocní dítě, a ty věříš že vše dobře dopadne. To je naděje i víra v dobré. A proč tedy věříš že vše bude dobré... mohlo by ti to být jedno. Protože máš své dítě rád. Pořád to může být vyhodnoceno jako hloupost a tak to tady zaznívá. Ale pro toho kdo věří, pro toho je naděje, víra i láska realitou. Prostě to tak žijí.


129
n/a
 #11633 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 12:26:11 | #11636 (7)

Ale no tak, Ratko - to je od tebe podpásovka... Celé tohle fórum je o víře náboženské a ne všeobecné.
Víra v uzdravení dítěte přece pro nikoho není hloupost a s ateismem či teismem vůbec nesouvisí. Stejně tak nemá s ateismem nebo s náboženským přesvědčením nic společného třeba víra ve vítězství národního týmu nebo naděje na výhru ve sportce.


83
n/a
 #11634 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 12:31:48 | #11638 (8)

pro mě to souvisí absolutně. Bůh je dobrý. To je věroučné dogma. Tedy axiom z kterého se vychází nitěrně, světonázorově... takže ten kdo chce dobré, obrací se k Bohu. Tak je definován. Jistě je to důkaz kruhem, ale to točení se v kruhu dává smysl... chceš dobré, věříš v dobré, máš naději v dobré... věříš v Boha protože tenje definován jako absolutní dobro.


129
n/a
 #11636 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 12:36:05 | #11639 (9)

Boh je láska (1 Jn 4, 16), preto ja absolútne dobro, základ všetkých dobier tohto sveta i Vesmíru - preto sa k nemu človek, ktorý sa usiluje o dobro, obracia... *1254*


n/a
n/a
 #11638 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 12:47:40 | #11642 (10)

Bible stvrzuje to co člověk cítí v srdci jako správné. Pokud to nepotvrdí, je třeba to přezkoumat, prosvítit. Prvotní je vědomí vlastní existence, toto vědomí se naplňuje jako koš vším možným a je třebabýt opatrný abych se tento koš nezahltil odpadky. vnitnří cit nás vede...k naplnění života. Je třeba se ztišit. Bible je kompasem, ukazuje směr správně. Vysmíváme se ji dokud ji nerozumíme, protože jsme příliš hluční, zahlceni světem. Jak se ztišíme, může nám ukázat celou historickou dlouhou linii....spousty generací které putují časem.


129
n/a
 #11639 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 13:01:51 | #11648 (10)

To zní velice pěkně, ale v praxi to vypadá s těmi, kdo se k Bohu obrací, někdy docela jinak. Kupříkladu, ať nechodím daleko, takový Jonatan má taky plnou hu.., tedy ústa boží lásky, ale má slovník nadávek jako starej dlaždič Fero... *3504*


83
n/a
 #11639 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 14:23:15 | #11662 (11)

iste, prax je aj o niečom inom, ale to už nie je problém toho, ktorý je láska, že...


n/a
n/a
 #11648 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 12:40:34 | #11640 (9)

I když sám o sobě tvrdí, že tvoří i zlo?
Iz 45,7 Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci. *4511*


5
n/a
 #11638 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 12:49:09 | #11643 (10)

nevytvára zlo, ale dopúšťa ho - Boh je láska, a láska nemôže generovať (a byť pôvodcom) zlo, ani libovať si v ńom) - prečo? - x-krát som o tom napísal...Boh dopúšťa zlo (v našich očiach zlo), aby nás vychováva lk dobru, mení zlo na dobro (diamant sa búsi, aby bol užitočným, zlato sa čistí v ohni) - a my sme pre neho diamantom a zlatom:-)...


n/a
n/a
 #11640 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 14:27:30 | #11663 (11)

V Bibli je výslovně napsáno tvořím zlo! Jakékoliv jiné tvrzení, je překrucováním Biblického textu. Jaký k tomu máš důvod?


5
n/a
 #11643 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 15:25:05 | #11667 (11)

Co tedy způsobilo biblickou potopu? Já myslel, že bůh…


111
n/a
 #11643 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 15:30:07 | #11669 (12)

iste, ...a potopa bola jenom tak? bez príčiny? za hriech/zlo je vždy oprávnená a zaslúžená sankcia! - a hriechy ľudstva pred potopou boli ohavné, samé ohavnosti!


n/a
n/a
 #11667 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 15:35:38 | #11671 (13)

Ale on ji přece pouze dopustil. Tak kdo se to tedy rozhodl lidi potrestat?


111
n/a
 #11669 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 16:53:51 | #11687 (14)

Dobrá otázka. Zásah přímo na komoru! Už se těším, jak se z toho vylže!


5
n/a
 #11671 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.20 07:45:12 | #11711 (14)

u Boha, ktorý je vrcholne spravodlivý, hriech (= zlo proti nemu) znamená sankciu, trest, a v konečnom dôsledku smrť, - je to jeho vôľa, jeho zákon, lebo on sám je Zákon...Boh je však aj láska (1 Jn 1, 16), a láska je spravodlivá a odpúšťa - ale len po úprimnom (v srdci) pokání - takže hriech, ak po ňom nasleduje úprimné pokánie, neznamená smrť, ale milost, milosrdenstvo, ospravedlnenie a život...


n/a
n/a
 #11671 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.20 13:51:49 | #11728 (15)

Dopustil zlo. Tak koho chce trestat, když je sám viníkem?


5
n/a
 #11711 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.20 13:53:59 | #11729 (16)

Nikoho netrestá, to co vnímáme jako zlo si děláme sami sobě či navzájem a přírodní katastrofy jsou důsledkem fyzikálních zákonů.


129
n/a
 #11728 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.20 18:44:56 | #11772 (17)

Tušíš alespoň vzdáleně, o čem je debata? Napovím ti:Jedná se o Biblickou potopu, která vyhubila viníky, stejně jako nevinné. To je ta deklarovaná Boží láska? A tím, že věřiči tvrdí, že je to práce Boha, tak tím z něj udělali nemyslícího jedince. Copak mu nestačilo, jako při stvoření říct: Co mě štve, ať zmizí z povrchu země? A proč vůbec lidi stvořil, když jako vševědoucí věděl, že jej lidé budou štvát a zničí je potopou?Tak se chová zmatkař.


5
n/a
 #11729 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 18 hodinami | #11876 (17)

...tak! trestáme sa sami, netrestá nás Boh - ale dopúšťa to, čo si (zlo) sami vyrobíme - aj pre našu výchovu, poučenie, zocelenie...zlo nás (ako neobrúsený diamant) obrusuje a pripravuje mentálne a činmi k dobru:-)


n/a
n/a
 #11729 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #11900 (18)

Ty zase perlíš. V Bibli je jasně psáno ...tvořím zlo..., a ty to překrucuješ na "dopouští zlo". Jaký máš důvod k takovým machinacím s fakty?


5
n/a
 #11876 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 11 hodinami | #11901 (19)

O co jde, vždyť je to jen pohádková bytost. Děda Vševěd také čuchal, čuchal člověčinu "koho ty to tady matko máš?".
Ostatně ten Plaváček měl podobné mládí, jako Mojžíš. Toho chtěl král (egyptsky faraon) také utopit.


173
n/a
 #11900 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 12:47:18 | #11641 (9)

Jenže já jsem absolutně přesvědčen, že nic takového jako Bůh neexistuje. Dobro má tedy pro mě smysl samo o sobě. Je pro mě třeba v radosti vnoučat, která vezmu na pouť nebo do bazénu, v práci, kterou někomu pomůžu a která se povede, v úspěchu malých sportovců, když zvedají pohár za první místo a já je trénoval...atd.


83
n/a
 #11638 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 12:49:11 | #11644 (10)

však to je správně, to je dobré. Není k tomu co dodat :-)


129
n/a
 #11641 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 12:51:23 | #11645 (10)

že ste o neexistenci Boha presvedčený, to je vaše vnímanie veci a presvedčenie, sú miliardy, ktorí majú iný názor a iné presvedčenie...- to akože oni sú mimo pravdy? a ste to práve vy, ktorý má pavdu? ... oni majú špatný názor? *232*


n/a
n/a
 #11641 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 13:11:04 | #11652 (11)

Matematickej problém.

 1. Kolik z těch miliard přivlastňovaných náboženskými kluby skutečně věří v nadpřirozené bytosti a úkazy?
 2. od kdy má většina (bolševici) větší pravdu, než třeba vzdělaná a moudrá menšina?
 3. když věří většina v nesmysly, tak se tím nestane z nesmyslů něco jako pravda.

173
n/a
 #11645 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 13:37:58 | #11654 (12)

tie miliardy (doteraz za celú históriu kresťanstva asi 50 miliárd) verilo/verí v Krista, v ich viere nejde o žiadne nadprirodzené bytosti a úkazy, ide o reálneho historického Krista, poslaného Otcom na svet skrze ženu, aby spasil hriešneho človeka - to je vše...


n/a
n/a
 #11652 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 14:37:15 | #11664 (13)

A ten reálný Kristus, byl jenom obyčejný podvodník. A aby lidi přesvědčil, že není podvodník, a je opravdu synem Boha, tak s pomocí hypnózy, "konal zázraky". Pořád nic? Žádný docvak?


5
n/a
 #11654 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 14:42:42 | #11665 (14)

žádný docvak...napíšte už niečo rozumné! - tá dedka je už hodne obohraná:-)


n/a
n/a
 #11664 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 17:04:16 | #11689 (15)

Tak dokaž, že pravda je jiná. Jinak bude pořád platit, že Ježíš byl podvodník.


5
n/a
 #11665 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.08.20 09:48:55 | #11799 (16)

dokazujú to miliony informací o Kristu - história, kultúra, umenie, vzdelávanie, tradícia, zvyky - a hlavne morálka (prikázanie lásky k blížnemu - iná vec je, že to ľudstvo porušuje) post-Kristovho sveta (predtým bola iná morálka - oko za oko, zub za zub,...zabi, aby si prežil, aby ťa nezabili)...Kristus je za posledných 2000 rokov všade, kde sa pozrie oko, nastraží ucho, svedomie a srdce! - o nikom a nikdy nebolo toľko popísané a mluvené, ako o Kristovi...dovolím si tvrdiť, že Kristus udržiava tento svet v chode, v existencii, v láske, že ešte ako tak prevláda dobro, bez neho by sme sa už povraždili....


n/a
n/a
 #11689 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.08.20 11:31:43 | #11806 (17)

„…bez neho by sme sa už povraždili…“

Blbost! Kdyby tohle byla pravda, tak bychom se byli museli povraždit už dávno před jeho narozením!


111
n/a
 #11799 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.08.20 11:46:05 | #11807 (18)

Pašák! *6914*


5
n/a
 #11806 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.08.20 11:59:20 | #11810 (18)

fanatici prostě nepřemýšlejí hlavou...


16
n/a
 #11806 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.08.20 12:16:43 | #11811 (18)

pred jeho narodením bola praktika násilia, odplaty, oko za oko, zub za zub, často: zabi, ak chceš prežiť...poriadok začalo robiť (do určitého stupňa, obrovský skok v právnom systéme urobilo židovské/judaizmus a rímske právo (v pohanskom svete - inštalácia a potvrdenie prirodzeného práva do právneho kódexu), ale poriadok dokonale dovŕšíl až Kristus (univerzálny mravný zákon - potvrdenie Desatora, prikázanie lásky, odplácanie dobrom aj za zlo)...


n/a
n/a
 #11806 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.08.20 13:14:24 | #11813 (17)

Co to zase "trepeš"??
Neříká ti něco christianizace??
Povětšinou to byla násilná forma přesvědčování o Bohu a jeho lásky k lidem - jaký to paradox.
A vojny??
Povětšinou mezi křesťany a vedené křesťani.
Bez neho by nás tady bylo mnohém víc - tolik by jsme nezbrojili a dávno by jsme osidlovali Měsíc,Mars a byli by jsme vyspělejší.
Zavádíš a jenom zavádíš.
Co přinesl katolicismus,křes­ťanství??
Megalomanské stavby kostelů po celém světě a chudobu do hodně zemí.
*3440* *33684* *33648*


91
n/a
 #11799 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.08.20 14:41:51 | #11814 (18)

ide o to, kto je Kristus, čo ovrí jeho učenie/evanjelium, nie o to, ako to pre svoje záujmy zbastardil človek....


n/a
n/a
 #11813 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 17:45:29 | #11694 (13)

Odvážné tvrzení visitore
.
Od doby, od které se dá považovat bytost za člověka (Homo Sapiens), mělo podle odhadu žít 90 až 110 miliard lidí. Že by zrovna polovina z nich byli křesťané ? *15238*


173
n/a
 #11654 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.08.20 12:19:04 | #11812 (14)

zrejme ano +/- 10%...


n/a
n/a
 #11694 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 13:32:10 | #11653 (11)

S těmi miliardami bych byl moc opatrný, sám víte, že skutečně věřících zdaleka není tolik a zejména v ekonomicky vyspělých zemích jich ubývá.
Ateismus je takový střízlivý a realistický pohled na svět, bez falešných iluzí a nadějí. To nijak nevylučuje vnímání toho, co je dobré a špatné, ani celkový optimismus a radost ze života.
Myslím, že ateista si víc váží života v jeho jedinečnosti a neopakovatelnosti. Každý okamžik prožíváme jen jednou a nikdy se nevrátí. O to větší má cenu.
Nepotřebujeme věřit v nějaký posmrtný život. Náš život pokračuje v dětech a v dalších generacích.
Nejsem žádný fanatik skálopevně přesvědčený o své pravdě. Ale zatím nemám důvod své názory měnit.


83
n/a
 #11645 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 13:41:36 | #11655 (12)

je jedno, kolik bylo/je/bude/nebude věřících, o to predsa nejde, ide práve o to zjavenie Boha - o tú vieru - v Krista, poslaného na svet Otcom skrze ženu, aby spasil hriešneho človeka, a do tohto plánu spásy sme zahrnutí aj my...ostatné je nepodstatné...


n/a
n/a
 #11653 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 17:27:36 | #11691 (13)

Jde o to, že jsi psal : sú miliardy, ktorí majú iný názor a iné presvedčenie...- to akože oni sú mimo pravdy?

Precízně vyjádřeno je na Zemi zhruba 7,77 miliard věřících. Kráčí akorát o to, v co ce věří a v co se nevěří.


173
n/a
 #11655 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.08.20 14:46:41 | #11815 (14)

ne, zna zemi je aktuálne 2, 2 mld kresťanov, asi 15-20 mil. Židov, asi 1, 8 mld muslimov...ostatní (o niečo menej ako polovica sveta) sú pohania...


n/a
n/a
 #11691 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.08.20 15:21:22 | #11817 (15)

Každý člověk je v něco věřící.
Ateisté věří přírodě a jejím zákonům, jako katolíci bohovi a jeho zákonům.
Ti tví pohané věří také v nějaká božstva. A to není zdaleka všechno. Máme tu lidí věřící v kruhy v obilí, v Ufouny, v odtučňovací kůry, v pravdomluvnost politiků, v nestrannost soudců ...

Zkrátka máme na Zemi teď 7,77 miliard věřících. *3284*


173
n/a
 #11815 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.08.20 16:12:46 | #11818 (16)

ak hovoríme o veriacich v Boha (nie v božstvá) , tak na Zemi je 2, 2 mld kresťanov: 1, 2 mld katolíkov, asi 500 mil pravoslávnych + gréckych a iných ortodoxných kresťanov + 500 mil protestantov s anglikánskymi cirkvami, ...asi 10-15? mil židov a 1, 8 mld muslimov...ostatní sú pohania....


n/a
n/a
 #11817 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.08.20 03:33:05 | #11835 (17)

A ti pohané jsou též věřící, že jo?
Takže máme 4 miliardy věřících v praktickou existenci monoboha a 3,77 miliard věřících ve své tradiční bohy svých kultur včetně věřících v lidskost a v přírodu. *15238*.


173
n/a
 #11818 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.08.20 07:46:00 | #11841 (18)

hovoríme o náboženstve/viere v Boha - len tí sú veriaci v Boha...ostatní sú veriaci v v neexistujúcich bohov, a tak de facto neveriaci-pohania...teda: ak sa dnes hovorí o veriacich, tak sa jedná o veriacich v Boha, nie (v) bohov...


n/a
n/a
 #11835 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.08.20 10:25:19 | #11848 (19)

No, a v tom je právě ten problém. Každý věřící v jakéhokoliv boha je přesvědčen, že tím jediným (těmi jedinými), který (kteří) zaslouží velké B je ten jeho (jsou ti jeho). To, že vaše víra je ta jediná správná, je zase jen pouhá víra.


111
n/a
 #11841 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 18 hodinami | #11877 (20)

presvedčený môže byť, ale pravda je to, čo tvrdím....


n/a
n/a
 #11848 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #11887 (21)

To může říct každej!


111
n/a
 #11877 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.08.20 12:25:14 | #11856 (19)

Existenci monoboha a pochopitelně ani multiboha, či bandu bohů nelze dokázat.
Lidé v jejich praktickou existenci věřící tvrdí, že je dokazovat nemusí, protože je "nad Slunce jasné" že existovat musí, když tomu miliardy lidí věří a nadto to monobůh sám v bibli napsal.
Důkazem jejich existence je existence Vesmíru, žížal i lidí.


173
n/a
 #11841 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 18 hodinami | #11878 (20)

je to nad Slnko jasné - ap. Pavel: zo stvorených vecí ho vidíte a poznáte! (Rim 1, 19)....
Rim 1
19 Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil.
20 Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné,** lze totiž od stvoření světa vidět,** když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.


n/a
n/a
 #11856 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 18 hodinami | #11879 (21)

Jenže ateisti jsou nevzdělatelní a nepřemýšleji jako normální lidi.
Oni mají dogma že Bůh neexistuje a tomu přizpůsobují všechno,každý argument.
Ohání se vědou a používají dogmata místo vědeckého ověření.


-76
n/a
 #11878 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #11880 (22)

Ateismus je výsledkem vzdělání a racionálního přístupu ke skutečnosti.
Víra v Boha je výsledkem iracionálních představ a nekritického přejímání starých mýtů a tradic.
(K tomu, aby byl člověk věřící, nemusí myslet. Proto jsou děti křtěny co nejrychleji, ještě jako malé. V dospělosti, na určitém stupni vzdělání a zkušeností, by si to mnoho lidí rozmyslelo... *24670* )


83
n/a
 #11879 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #11881 (23)

Vy ateisti co tady diskutujete, tak jste úplně vyvátí neznáte dějiny, náboženství ani křesťany, dokážete jen blbě kecat a dělat si srandu prostě amatéři. A ty si jeden z nich, ty si pohádkář, který je neustále mimo. *6554*


-76
n/a
 #11880 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #11882 (24)

Ty se zmůžeš jen na osobní útoky, protože nemáš na to, abys vyvrátil jednu jedinou větu, jednu jedinou myšlenku...
Vůbec ti nedochází, že diskuse je o střetnutí a tříbení názorů a ne hospodská hádka primitivů...
Kdo z nás dvou nezná dějiny a dovede jen blbě kecat, pozná každý, kdo čte toto fórum. Ať už je věřící nebo ateista.


83
n/a
 #11881 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 14 hodinami | #11895 (25)

co mám asi napsat o borcovi co je neustále mimo realitu asi vůbec nereagovat protože je to zbytečné navíc k tomu ještě schválně lžeš


-76
n/a
 #11882 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #11897 (26)

Nemáš na to, abys normálně reagoval...
Kdybys to uměl, tak mi dokážeš, kde lžu...


83
n/a
 #11895 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #11898 (27)

"Ateismus je výsledkem vzdělání a racionálního přístupu ke skutečnosti."
To je teda blábol nejvyššího stupně.
Ateisti jsou převážně z jiného důvodu než s toho co uvádíš. Ateizmus je výsledkem vzdělání ? *5271* Ateismus je výsledkem toho, že si stanovím že Bůh není, na základě žádného důkazu. A pak všechny argumenty tomuto ateistickému dogmatu přizpůsobuji ,proto ateisti lžou neustále , nemají to podloženo vědou i když s slovem věda rádi operují.


-76
n/a
 #11897 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #11899 (28)

Pro tvou informaci.
Věda se zabývá tím, co lze změřit, zvážit, prozkoumat z fyzické i biologické stránky. Věda k tomuto účelu používá sofistikované přístroje, od dalekohledu a mikroskopu, po LHC ... a hlavně používá mozky. Tisíce, snad miliony mozků.

Náboženští ideologové si vystačí s několika symboly a s pohádkami dávnověku, kdy lidé zaplňovali díry ve svých vědomostech bohy, duchy a jinými pohádkovými bytostmi. Dnes se to zdá směšné, že před několika stoletími lidé věřili, že bouřky dělá bůh a z mraků metá blesky na Zem. Podobné to bylo i s děštěm, suchem, vichřicemi ... a s nemocemi.

Praktický příklad :
Není to tak dávno, kdy se kdosi z pobožných pokusil dokázat, že bůh dokáže vyléčit choré lidi. Zorganizoval experiment hromadného modlení pro uzdravení chorých. Pochopitelně s kontrolní skupinou chorých, za které se nemodlilo. Ti choří probanti pochopitelně nevěděli, jestli je za ně modleno, či ne. Výsledek dopadl proti očekávání pobožných. Nebylo rozdílu v uzdravování neomodlených a omodlených nemocných.

Nebo.
Kreacionisté tvrdí, že bůh vytvořil vše, od Vesmíru po lidi před šesti až 10 tisíci lety. Věda naopak zjistila, že Sluneční soustava má počátky v době před 4,5 miliardami let. Obrovský rozdíl, že a kdo má pravdu? Kreacionisti, nebo astrofyzikové?

A takhle to jde od bodu k bodu, ve kterém jsou nahrazováný pověry realistickým objasněním.

Jestli někdo tvrdí, že bůh prakticky existuje, tak by o jeho praktické existenci měl podat důkaz. Tenhle důkaz zoufale hledají kreacionisté od vzniku náboženstí, ovšem jak jinak, žádný důkaz nebyl nalezen a prezentován. Místo důkazu jsou tu prezentovány texty připisované tomu, či onomu apoštolu, kteří pochopitelně víc než mýdlové bublinky nabídnou nemohou.

Si myslím, že by kreacionisté měli svou ideologii od základu přepracovat, aby se zbavili zátěže dosavadní kreacionistické doktríny. První pojusy už udělali tvrzením, že boží den může trvat miliardu let. Když uznají že vznik a vývoj živočišných (a rostinných) druhů v podobě evolučního stromu je realitou, tak udělají obrovský pokrok v chápání přírody.


173
n/a
 #11898 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 4 hodinami | #11916 (28)

Je vidět, že nerozumíš (nebo spíš odmítáš rozumět), o čem je ateismus a o čem je věda.

Ateista není ten, kdo má stanoveno, že bůh není. On pouze nemá stanoveno, že bůh je. A to je velký rozdíl.

Proč myslíš, že nejsem třeba fanouškem fotbalu? Protože jsem si stanovil, že jím nebudu? Samozřejmě že ne! Nejsem jím proto, že jsem nenašel důvod, proč jím být, tedy jsem si nestanovil, že jím budu.

Stejně tak jsem si nestanovil, že nesmím věřit v boha. Pouze nevidím důvod, proč v něj věřit, tedy jsem si nestanovil, že budu věřit.

Podobně je to s tím tvým tvrzením, že to nemáme podloženo vědou. Neexistence boha skutečně není vědou prokázána. Stejně jako není prokázána neexistence vodníků, létajících koberců a flaškových džinů, samoprostíracích ubrousků, penězotřesných oslů a sedmimílových bot. Nebo smůlonosnosti černé kočky.

Na druhou stranu existence boha taky není vědou prokázána. Nebo existence nadboha, kterému se náš stvořitel plazí u nohou a oddaně a slepě poslouchá každý jeho příkaz. Jako třeba aby udělal Zemi a lidi. A když dostane sprďana, že to udělal blbě, tak to splachuje vodou a poníženě se to snaží opravit, aby nedostal nakládačku, ale večeři. Nebo existence věčné kyselé okurky, ze které si bůh musí vždycky ukousnout, aby mohl spáchat nějaký zázrak, a která vždycky potom zase doroste.

Nic z toho, co jsem tu zmínil, věda nijak nevylučuje. Takže v cokoliv z toho by mohl člověk věřit a nikdo mu to nemůže vyvrátit. A takových hovadin se dá vymyslet nekonečné množství.

Ničemu z toho ateista věřit nebude. Pro nic z toho (včetně boha) neexistuje vědecký důkaz. Je pravda, že pro nic z toho není ani důkaz neexistence, ale kvůli tomu snad nemusím tomu všemu věřit, že? Takže chybějící důkaz neexistence asi nebude rozumným důvodem pro víru!

Ateista není ten, kdo věří, že bůh neexistuje, ale ten, kdo prostě nevěří, že existuje. Vím, že tuto pravdu odmítáš přijmout, protože sis jako dogma určil, že ateista je hloupý a něčemu musí slepě věřit, s tím ale nic nenadělám, jsi prostě nevzdělatelný.


111
n/a
 #11898 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #11889 (22)

Jenže teisti jsou nevzdělatelní a nepřemýšleji jako normální lidi.
Oni mají dogma že Bůh existuje a tomu přizpůsobují všechno,každý argument.
Ohání se vědou a používají dogmata místo vědeckého ověření.


111
n/a
 #11879 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 14 hodinami | #11893 (23)

To je pro theisty jedna z téměř nepřekonatelných bariér. V určitém bodu poznání reality se dostanou na rozcestí věda (realita) a nebo theismus (ideologie). Jen málo z nich se dokáže natolik rozpoltit, že v nich tenhle dualismus nevyvolá fatální rozpor.

Ostatně to zná má generace z praxe Komunistická ideologie ve škole, v médiích a realita denního života. Babička mi vštěpovala od útlého dětství do paměti "to, co se hovoří doma, nesmí se vynést ven". *3284*


173
n/a
 #11889 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #11888 (21)

Hm, zase nic než víra v tu knihu…


111
n/a
 #11878 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 14 hodinami | #11894 (22)

Když nic jiného, o co by své náboženství opřeli, nemají.
A tak se citují texty, které se přisuzují géniům starověku. Tím že takový génius uměl dvacet jazyků je zárukou praktické existence posmrtného života na věčnosti. *15238*


173
n/a
 #11888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 15:28:21 | #11668 (9)

Takže mám jen dvě možnosti: Buď věřím v boha, nebo jsem hajzl, který dobro nechce. Nebo mi chceš namluvit, že věřím v boha?


111
n/a
 #11638 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 15:36:07 | #11672 (10)

to "hajzel" je vaša fantázia...neviera v Boha je v Bilii definovaná ako zlo/nespravodlivosť - ale to neznamená, že milost a milosrdenstvo Boha končí alebo skončila, je trpezlivý možno až do krajnosti, jeho milost siaha "nad oblaky", ale všetko má svoje medze....extrémne zlo si koleduje o sankciu, niekedy až smrť....


n/a
n/a
 #11668 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 15:39:52 | #11674 (11)

Četl jste, na co jsem reagoval? Ratka psala, že kdo chce dobro, věří v boha.

Podle mě, kdo dobro nechce, je hajzl. Já ho chci. Jsem tedy věřící? Nebo z toho, že nevěřím, musí plynout, že dobro nechci a jsem pak hajzl?


111
n/a
 #11672 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 16:41:20 | #11684 (12)

je to "podle vás" - a vy sa mýlite! ...áno, ratka to povedala výstižne: kto chce a usiluje sa o dobro, verí v Boha, lebo len Boh je dobrý, resp. dobro pochádza z neho...tým však nie je povedané, že dobro je len vo viere v Boha, aj pohania konanú ľudské dobro, ale konanie dobra jenom tak, ziskuchtivo alebo pre pokoj, že se mi to líbí, že je to užitočné, žiadúce - ale to nie je ono - ide o to, aké je to dobro, a či to dobro má význam pre spásu...je zaujímavé, že aj Ježiš povedal, že pohania konajú dobro, ale je to málo, ak nie je to konané dobro vo viere - tým však nikto nikoho nesúdi...to, čoito dobro je Bohu milé, rozhodne on, ale je isté, že nie všetko dobro je mu milé a je všeobecne dobré...


n/a
n/a
 #11674