Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty

Informace

Název: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77 , soucet
Založeno: 09.01.2020 20:14
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 164252x
Příspěvků:
12421

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty - Pojem biblického/filosofického Boha: Co je ateismus? teismus? Vznikl svět a Vesmír jako výsledek náhody? Big Bang-om?, jako nevyhnutnosť z náhody? - nebo byl stvořen nějakou sílou, či rozumovým osobním principem?...Zjevil se Bůh človéku, nebo si ho sám vytvořil? Je/není Bible Boží slovo/zjevení osobního Boha?...Má/nemá žido-křesťanská víra v Boha nějaký význam? historický nebo biblický Ježiš? Jaký je/není význam víry v Boha zjeveném v Kristu? má/nemá nějakou úlohu ve víŕe Církev?...Je/není ateismus/teismus založený na vědě?...kreacionismus? evoluce (druhů)`? theistický evolucionismus? - je pro evoluci druhů dostatek věděckých důkazů?..jaká je-, a co znamená víra v jiných náboženstvích?, sektách?...Forum je pro smysluplné a obohacující příspěvky a reakce k dané tématice, je tu vítán každý - je přípustná i konfrontační argumentační diskuze bez dehonestace diskutníka...pozn.: forum není pro úzce náboženské doktrinární/reklamní/propagandistické/pomlouvační/konspirační články a videa s antikatolickou/antikřesťanskou tématikou a propagandou...prosím, na začátek fora dávat jen novou tému s prezentací svého názoru...navíc, v případě použití Bible a internetovských odkazů, prosím současně o jejich krátký komentář, podstatu, hlavní myšlenku...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #10865

Zobrazit vše

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Určitě??
28.07.20 20:07:49 | #10865
Reakce na příspěvek #10813

Hus byl svině


-77
n/a
 #10813 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Určitě??
28.07.20 20:35:09 | #10869 (1)

ne větší než ty...


13
n/a
 #10865 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Určitě??
29.07.20 00:06:20 | #10875 (1)

Spousta vlastenců nezaprodaných proradnému Vatikánu to viděla jinak.
Mistr Jan Hus byl katolíky zákeřně zavražděn a přitom jen upozorňoval na to, že náboženství nemá být zdrojem příjmů pro lenošivý život náboženské nomenklatury.
Tady kráčelo o pýchu a marnivost katolických předáků.

Mistr Jan se tak zastal prostého lidu a jen proto byl odsouzen a zavražděn.

Kdož sú boží bojovníci
a zákona jeho,
proste od Boha pomoci
a dúfajte v něho,
že konečně vždycky s ním zvítězíte.
...

Když tohle oplechovaní vojáci uslyšeli, nadělali si do gatí a prchali.


180
n/a
 #10865 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Určitě??
29.07.20 00:20:35 | #10879 (2)

Takhle nás to učili v komunistické škole. *30446* Ale skutečnost byla zcela jiná.


-106
n/a
 #10875 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Určitě??
29.07.20 03:28:52 | #10880 (3)

Komunisti nebyli ateisty ? Že se tak zastávali Husitů ?

Ale to jsou nám novinky. *15238* *15238* *15238*

Ale skutečnost byla zcela jiná.

A jaká?


180
n/a
 #10879 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.07.20 04:40:50 | #10881 (4)

Právě proto, že byli ateisty. Komunisti používali Husity i Husa propagandisticky v rámci jejich tažení proti církvi, potažmo náboženství. Vykreslovali je jako hrdinné bojovníky proti církvi, jako ty, co se proti ní vzbouřili, což v širším kontextu komunistické ideologie sloužilo jako předobraz boje proletariátu proti buržoazii.

Ve skutečnosti byl Hus odsouzen za své teologické názory a nikoli za kritiku církve, jak nás soudružky učili. Za kritiku církve se neupalovalo, tu v různých časech kritizovalo více lidí.


-106
n/a
 #10880 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.07.20 05:28:20 | #10882 (5)

Jaké odsouzení hodné theologické názory Hus propagoval? Snad ne to přijímání po obojí? Byl nedostatek vína, takže kdyby i farníci popíjeli v kostele, tak by na kněze nezbylo? Nebo je to spíš tak, že by byl odhalen podvod s kouzelnou změnou vody na víno?

Jaké strašlivé theologické názory měl Hus, že musel být zabit? Hrozila církvi chudoba, kdyby bylo zastaveno prodávání odpustků, čili by kat. církev neměla z hříchů svých oveček příjmy?

A také bych rád odpověď na otázku, kdy vstoupil Alois Jirásek do komunistické strany Československa a proč začal s tou, podle tvého názoru lživou, propagandou proti kat. církvi?

Tak jak to vlastně bylo?


180
n/a
 #10881 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.07.20 07:16:33 | #10884 (6)

Rozvrvacel církev, odmítal poslušnost v době třech papežů... kdy církev bojovala o jednotu fakticky na mnoha frontách. Hus ještě přilil ohně, když řekl neposlouchejte je a lid pochopil "zabíjejte je". Lidé si brali sebou zbraně na kázání a šli rabovat.


134
n/a
 #10882 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.07.20 07:38:31 | #10885 (7)

Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se, vy zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí.
Jan Hus

Jan Hus' nemůže být považován za hlavní příčinu následujících tragických válek, protože k tomuto vyústění by zřejmě došlo tak jak tak. Hlavní vinu nesou ti, kdo se dopouštěli krutých nespravedlností jak coby světští, tak církevní mocipáni. Betlémský kazatel nebyl ani původcem českého reformního hnutí. Nikoli 'Hus' zformoval tento myšlenkový proud, ale hnutí si zformovalo 'Husa'

Ctirad Václav Pospíšil“


19
n/a
 #10884 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.07.20 07:57:10 | #10887 (8)

Kdyby sám Ďábel zaplatil církevním moci pánům, určitě by šel do Nebe. Protože:
J 20,23 Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. *724*


11
n/a
 #10885 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.07.20 08:12:16 | #10888 (9)

:-) tak! ďáblovi sa odpustiť nedá, nemôžu to urobiť ani "cirkevní mocipáni", - a nemôže ani zaplatiť, jeho súd je definitíívny... *9388*

  • uvedený text platí len pre človeka, len kňazi Cirkvi v apoštolskej postupnosti môžu odpúšťať hriechy, ktoré budú/nebudú odpustené/neod­pustené v nebi)...takže tí, čo sme bližšie k smrti, by sme to mali mať zo dňa na deň viac na vedomí: *5726* *9388* , aby sme si potom nemuseli *33693*

n/a
n/a
 #10887 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.07.20 08:24:15 | #10890 (10)

*33684*
len kňazi Cirkvi v apoštolskej postupnosti môžu odpúšťať hriechy
*33444*
No podle všeho - hříchy může odpouštět jen Bůh - v případě existence.
To ostatní je jenom "divadelní" hra. *65* *65*


91
n/a
 #10888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.07.20 08:55:16 | #10893 (11)

nepochopili ste: ...pochopiteľne, že ich odpúšťa Boh, však to píšem "sú odpustené v nebi" - ale kňaz apoštolskej cirkvi má moc odpúšťať hriech v zmysle "odmítnou-přijat! ich pre nebo - teda pri "odmítnutí" nie sú odpustené ani v nebi, ak ich "přijme" sú odpustené i v nebi (Bohom) - v zmysle
Mt 16,
19 Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi , a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“
a tak pochopiteľne paltí:
Jn 20,23 Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.


n/a
n/a
 #10890 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.07.20 11:44:05 | #10894 (12)

Divadlo.
To, že je to v Bibli neznamená, že je to tak.Jak jsem už někde psal - originály nejsou - jenom opisy. *65*


91
n/a
 #10893 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.07.20 12:54:42 | #10895 (12)

Tady se pobožnými opakovaně tvrdí, že bůh všecko ví, že "vidí do srdcí" pobožných. A když někdo z pobožných požádá svého boha o odpuštění, tak mu může být, nebo také nebýt odpuštěno. Na to nemusí hříšník být ani v kostele a tam se bít v prsa a plačtivě slibovat nápravu, neboť ten ideoalizovaný bůh vše vidí a vše zná.
Na co je tedy onen vysvěcený kněz? Copak tomu bylo udělena kompetence odpouštět hřích a bůh to rozhodnutí samozvaného mluvčího musí akceptovat? A pak, když vymyšlený bůh podle pobožného vše ví, tak zná i ten spáchaný hřích a zná, jestli pachatel lituje a jestli lituje doopravdy, nebo jen tas na oko. Tohle nedovede ani ten nejvysvěcenější kněz a študovaný znalec náboženské ideologie.

Tady vidím jasnou chybu, visitore, v logice té katolické náboženské ideologie.

Takže ještě jednou.
Křesťanský bůh ví všecko, všecičko, jak o spáchaném hříchu, tak o litování a o nápravě pachatele. Křesťanský bůh tedy nejen, že ví vše, ale má také možnost pachateli uložit eventuelní trest zde na Zemi.
Na nic z toho není potřeba nějakého pozemního samozvaného zprostředkovatele.

Ten samozvaný pozemní zprostředkovatel v tomto případu hraje jen roli šejdíře, který z nešťastného pachatele hříchu jen tahá prachy, nebo ho nutí k opičárně.


180
n/a
 #10893 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.07.20 06:58:17 | #10980 (12)

visitor: Technická: Kde je to Nebe? Na nebeské klenbě, která je pevná jako lité zrcadlo?


11
n/a
 #10893 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.07.20 13:24:00 | #10991 (13)

To jsme uz rozebírali, tocis se dokola, jako slepá veverka v kolecku....
*34029*
Slyšel si někdy výraz "poezie"?


n/a
n/a
 #10980 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.07.20 18:32:22 | #10995 (14)

Takže umíš odpovědět na otázku, kde to nebe je? Tak povídej.


11
n/a
 #10991 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 08:21:07 | #11133 (15)

A je ticho po pěšině! *27179* *27179*


11
n/a
 #10995 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 08:45:26 | #11138 (15)

stručne (z toho, čo vieme z Písma a teeológie): nebe/Božie Kráľovstvo/Nebeské Kráľovstvo, je pre nás biblicky neidentifikovateľná nebeská-pozemská "duchovná" sféra, o ktorej hovorí Kristus v evanjeliách, Skutky apoštolské i listy ap. Pavla: - je to spoločenstvo Boha, Krista, anjelov a všetkých svätých vzkriesených pri Parúzii/II. slávnom príchode Krista, kedy nastane vzkriesenie zmŕtvych (v novom tele a ospravedlnenej duši a duchu) a všeobecný Posledný súd, do Kráľovstva, kde budú pozvaní tí, ktorí vo viere plnili Božie prikázania, hlavne prikázanie lásky...ide o sféru "prelínajúceho sa" neba i novej obnovenej Zeme po Parúzii/II. príchode Krista...ide o spoločenstvo, o ktorom ap. Pavel píše:
1 Kor 2, 9 co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují"...

  • bude to, ako píše ďalej ap. Pavel: Kráľovstvo Boha/Krista, kde zavládne absolútna spravodlivosť, kde nebude pláč, ani bolesť, ani utrpenie, ani žiadna choroba, ani žiaľ, - kde nebude žiadne zlo, ani slzy v oku, kde bude večná radosť z prítomnosti uvedeného spoločenstva a v činnosti, po ktorej spasené túžili za života, ...kde už nebude ani Cirkev, ani viera, ani nádej - tie pominú, ale kde bude len láska! *1236* ...dobrá perspektíva, že! *232* *3789* ... *2614*

n/a
n/a
 #10995 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 11:01:26 | #11150 (16)

Dobrá pohádka, má vždy dobrý konec.


11
n/a
 #11138 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 12:14:52 | #11154 (16)

visitor: Ale zajímalo by mne, jak to pořád děláš, že se neustále pleteš? Věřiči věří, že po smrti budou dál existovat v Ráji. Tak zkusme přijmout domněnku, že ten hypotetický Ráj, je v nebi je to tak?


11
n/a
 #11138 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 04:50:30 | #11265 (17)

A opět je "ticho po pěšině"! *7487*


11
n/a
 #11154 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 06:27:57 | #11266 (18)

ve 4 ráno lidi spí.


134
n/a
 #11265 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.08.20 14:58:16 | #11315 (19)

A pořád je ticho po pěšině. A už jsou to tři dny, *4316*


11
n/a
 #11266 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.07.20 08:46:47 | #10892 (10)

len ti vaši kňazi, ti mají od Boha tu magickou moc *49*
ti rozhodují, komu má Bůh odpustit a komu ne, a koho má vzít do nebe a koho ne, jaká to bezbožnost...


13
n/a
 #10888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.07.20 14:26:56 | #10898 (11)

Když mohou, ustanovovat svaté, proč by nemohli diktovat Bohu? *16160*


11
n/a
 #10892 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.07.20 14:36:14 | #10900 (11)

to nie je magická moc, to je moc Kristovho kňaza: - všetci kňazi apoštolských cirkví (RKC a cirkví s ňou zjednotených vo viere), pravoslávnej, východných ortodoxných cirkví, ako i oxfordskej anglikánskej), ktoré majú neprerušenú apoštolskú postupnosť (=neprerušené svätenie vkladaním rúk a pomazanie svätými olejmi v neprerušenej následnosti od apoštolov) majú túto moc "zadržať a uvolniť" hriechy, a tomu bude tak i v nebi (Boh to prijíma) - Ježiš dal apoštolskému kňazstvu túto moc, ktorá je neodňateľná...


n/a
n/a
 #10892 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.07.20 14:54:42 | #10905 (12)

*15238*
To mi připomíná "originální oheň" z Olympie zažehnutý energií Slunce koncentrované lupou a roznášený po celém světě petrolejkami. Ten plamínek petrolejky je podle téhle bláznivé teorie ten samý, svatý, magický, božský, prostě olympský, nezávisle na původu petroleje, na knotu a na výrobcích petrolejek.

Islám má také přímé, nepřerušené následovníky proroka vybavené magickou mocí proroka. Poznají se podle zeleného turbanu, jako katoličtí kněží podle stejné uniformy.

Zkrátka náboženské ideologie dělí lidi na pány a na kmány. Páni rozkazují kmánům a kmáni poslouchají pány a živí je.

Když si to pobožní nechají líbit ... je to jejich volba.


180
n/a
 #10900 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.07.20 17:57:50 | #10912 (13)

Máme tu klasický darwinismus, neodarwinistickou syntézu, teorii přerušované rovnováhy, zamrzlou evoluci atp. – nic z toho ale není dostatečně průkazné. Samotná Darwinova teorie je však považována za nepochybný fakt a pronikla do všech oblastí západní civilizace.

„Jsme děti chaosu… účel zmizel. Tuto bezútěšnost musíme přijmout, když se důkladně a bez emocí díváme do srdce univerza,“ říká Peter Atkins v knize Druhý zákon z roku 1984. Do stejné doby, ze které je tato citace, však spadá vystoupení řady vědců, kteří ideu neřízené evoluce odmítli a vracejí se k myšlence návrhu a účelu.

https://kreacionismus.cz/evoluce-teorie-v-krizi/


n/a
n/a
 #10905 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.07.20 18:37:05 | #10913 (14)

Že věří v návrh a účel, ještě nic nedokazuje.


11
n/a
 #10912 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.07.20 19:59:12 | #10920 (12)

nechápete význam slova magie, ale vůbec...
http://paramag.eu/magie-v-ranem-krestanstvi/


13
n/a
 #10900 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.07.20 00:45:24 | #10924 (13)

Asi tak ...

Líbí se mi objektivní odlišení "historického" Ježíše od Ježíše "theologického", tedy Ježíše vyrobeného na zakázku pro potřeby křesťanské ideologie. Shoduje se to s mým názorem.


180
n/a
 #10920 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.07.20 08:48:57 | #10925 (14)

hmm, historický Ježiš by ako taký nemal žiadny význam, bol by len ako potulný hlásateľ nových medziľudských vzťahov, filozof, snílek, fantasta, historický "one man show" - takých boli (alebo sa o to pokúsili) v histórii tisíce...práve to, že, ako píše ap. Pavel "Boh vo svojej milosti poslal svojho jediného Syna, aby svojím umučením, smrťou a hlavne vzkriesením ("márna by bola vaša viera, kdyby Ježiš nevstal zmrtvých") vykúpil človeka z hriechu, a tak ho ospravedlnil a pozval do svojho Božieho kráľovstva - toto je podstata Ježiša jeho poslania, jeho nebeskej a pozemskej slávy, lebo (ako pokračuje ap. Pavel) "niet na nebi i na zemi jiné jméno, na ktoré sa zohne každé koleno na nebi i na zemi"...Ježiš je tak Syn Boha - Boh, ktorý sa stal človekom, aby vykúpil človeka... *1236* *2614*


n/a
n/a
 #10924 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.07.20 07:31:47 | #10981 (15)

visitor: To je způsobeno tím, že ježíš jako Jediný, dokázal lidi přesvědčit, že není podvodník. A jak to dokázal? Jak už bylo řečeno, s použitím hypnózy, "konal zázraky". A prožitky v hypnóze, jsou velmi přesvědčivé.
MUDr. Horvai, jednou subjektu v transu řekl, že do místnosti, přinesl na dlani kostel, a vyzval ji, aby vstoupila do něj a rozhlédla se. Po seanci prohlásila: "Já vím, že to není možné, ale já v tom kostele byla a rozhlížela se".
To, že Ježíš na svoje "zázraky", používal hypnózu je fakt, který nejde nijak vyvrátit. Dokazuje to i skutečnost, že v samotné Bibli, je přesný popis hypnotické seance, včetně vyvedení z transu dotykem.
Navíc jeho učedníci byli s použitím hypnózy seznámeni, jak dokazují následující verše:
Mk 4,11 „Vám je svěřeno tajemství Božího království,“ odpověděl jim, „ale těm, kdo jsou vně, se to všechno děje v podobenstvích,
L 8,10 Řekl jim: „Vám je dáno znát tajemství Božího království, k ostatním ale mluvím v podobenstvích, aby ‚hleděli, ale neviděli a slyšeli, ale nerozuměli.

A že i apoštolové hypnózu používali, dokazuje i tento verše z Bible:
Sk 2,43 Všechny naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázraků a znamení.
Pořád si myslíš, že Ježíš nebyl podvodník?


11
n/a
 #10925 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.07.20 08:24:04 | #10984 (16)

zrovnávate halucinácie v hypnóze (nikto nevidel, žeby na dlani niekto preniesol kostol) so zázrakmi, ktoré videli stovky, tisíce ľudí...s 5 chlebmi a 2 rybami nikto nenasýti 5000 hladných mužov a naviac iste toľko žien a detí, ...ani nepremení vodu na víno, že svadobčania nemajú problém...že od narodenia slepému (videla to jeho rodina, susedia, okolie) vráti zrak - ako čítame v evanjeliách...takže s tou hypnózou netárajte, jnestrápňujte sa, e to už obohraná trápna deska...


n/a
n/a
 #10981 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.07.20 09:06:16 | #10985 (17)

Evangelia nejsou důkazem - a hlavně jsou to jen opisy, do kterých mohlo být i rukama apoštolu, nebo písařů připsáno x výmyslů,polopravd a desítky "zázraků". *65* *20*


91
n/a
 #10984 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.07.20 10:07:43 | #10986 (18)

jo, mohlo, ale nemuselo - a to druhé je pravda...evanjeliá nie sú vymyslené, nikto také niečo nemohol vymyslieť...


n/a
n/a
 #10985 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.07.20 10:54:02 | #10988 (19)

vždyť neříká, že jsou úplně vymyšlená, ale že k původnímu příběhu písaři pravděpodobně přidávali, leccos změnili (třeba aby to bylo lépe pochopitelné)...
vždyť původně se příběh tradoval jen ústně, respektive se šířily jen výroky nebo jednotlivé příběhy, teprve později byly pospojovány v jedno vyprávění s uceleným dějem, proto se taky všechny příběhy nevyskytují ve všech čtyřech evangeliích, např. příběh o Lazarovi je jen v evangeliu podle Jana...


13
n/a
 #10986 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 12:31:09 | #11060 (20)

evanjeliá sú od počiatku (50.-80. roky 1. st.) tie isté, originálne, nič k nim nebolo pridané, sú to autentické slová a činy Krista in situ...


n/a
n/a
 #10988 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 12:48:20 | #11066 (21)

to nejsou, to by v nich nebyly téměř žádné rozdíly...


13
n/a
 #11060 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 01:21:18 | #11115 (21)

Jen pro toho, kdo jim věří... Už sám původní text nemohl přesně zachytit skutečnost, vznikal desítky let po smrti Krista. Mnohé opisy a překlady jej změnily. Nic autentického na něm není.


86
n/a
 #11060 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 03:09:45 | #11117 (22)

Nic autentického na něm není? Líbí se mi na ateistech, jak víru vyvracejí zase vírou.


-106
n/a
 #11115 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 17:51:02 | #11180 (23)

No spojení nic autentického je možná trochu přehnané... Pravděpodobně Ježíš žil (i když jeho existence není jednoznačně historicky prokázána, ale dejme tomu...), ke konci života se stal prorokem nového náboženství, které zřejmě narazilo na odpor židovských kněží a vládnoucích Římanů, proto byl popraven tehdy běžným způsobem (ukřižováním zahynulo např. 6000 otroků po Spartakově povstání).
Tolik k tomu, co je na evangeliích a NZ možné a reálné.
Pokud jde o všelijaké ty zázraky, aby v ně člověk věřil, musí mít hodně a hodně fantazie a představivosti. Křesťanům, jak je vidět, nechybí.


86
n/a
 #11117 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 09:10:05 | #11276 (22)

Ježíš na kříži nezemřel. Na kříži se umíralo několik dní, ale Ježíš "zemřel" za pár hodin., zřejmě proto, aby mu nezlámali hnáty. A navíc si jeho tělo vyžádal jeho učedník, nějaký Josef z Arimatie, a Ježíš vzal čáru do Indie.


11
n/a
 #11115 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.07.20 12:35:53 | #10989 (19)

Tvoji naivitu obdivuji visitore.
Píšeš: nikto také niečo nemohol vymyslieť

Lidi jsou mistři ve vymýšlení, vem si třeba pohádku O sedmi kůzlátkách a uznej, že je to mistrovské dílo.

Ostatně celá bible je krásně vymyšlené mistrovské dílo. Třeba ten zázraky doprovázející úprk Israele s Mojžíšem v čele z Egypta. To rozdělení vod golfského zálivu větrem, který byl foukáním boha do vody, aby israelité přešli suchou nohou (bahno na dně okamžitě ztvrdlo) a opětovné zalití té cestičky i s egypskou armádou. Mojžíš byl kabrňák, mávnutím ruky zabil tisíce nevinných lidí.


180
n/a
 #10986 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 12:34:42 | #11061 (20)

zmysel, význam, kvalita evanjelií je taká, že to nikto nemohol vymyslieť - ide o veci a javy spojené s Bohom, Božie slová a skutky, ide o slová mimo ľudského vnímania, nie sú to ľudské pojmy, ani ľudská rétorika - je to špecifické slovo Boha /aj pojmami), a je nemožné, že by ho niekto vymyslel...ak by to bol niekto konkrétny, biblistika by ho už iste dávno vypátrala:-)


n/a
n/a
 #10989 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 13:22:50 | #11071 (21)

Nevidím tam nic, co by nešlo vymyslet. Ona totiž fantazie dokáže vymyslet i to, co je ve skutečnosti nemožné.


68
n/a
 #11061 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.08.20 14:45:00 | #11865 (22)

nie, evanjeliá a apoštolské listy sa obyčajným smrteľnékom nedajú vymyslieť, je to "nadľudská rétorika a ako aj tématika) ...keby to bola lož (ak by nedostal zjavenie od Krista) , Pavel /bývalý farizej, ktorý si vždy rozmyslel, čo robí, bude robiť, a ako to bude robiť) by iste nevynaložil také úsilie (4 misijné cesty - okolo 20 000 km , možno aj 5. cesta do Hispánie (nie je biblicky/historicky potvrdené, či ju vykonal, ale chystal sa):
Řím 15, 24se vydám do Hispanie. Doufám tedy, že se u vás zastavím a že mě vypravíte na další cestu, až aspoň trochu užiji radosti ze společenství s vámi.
Řím15, 28 Až dokončím tento úkol a řádně jim odevzdám výtěžek sbírky, vydám se do Hispanie a zastavím se u vás. ako uvádzajú nbiektoré biblicko-historické pramene, a ako uvádza aj + 7000 km), uštval sa do tottálneho vyčerpania...


n/a
n/a
 #11071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 10:00:15 | #11033 (19)

Ale mohl. Nepodceňujte lidskou fantazii.


68
n/a
 #10986 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 12:42:43 | #11063 (20)

isto nie, Biblia operuje slovami, rétorikou a činmi mimo normálneho ľudského vnímania - používa také pojmy, ktoré by človeka nikdy ani nenapadli - Boh, viera, nádej, láska, spása, zatratenie, andělé, svátosti, krst, milosť Boha, Spasiteľ sveta, obetaza hriechy, spásonosné skutky, spása, prijímanie tela a krvi Kristovej, Mesiáš, panenské počatie Spasiteľa, zmrtvýchvstanie, plnost milosti, Kristus alfa i omega, dedičný hriech, súd za hriechy, a mnohé iné slovné pojmy a zvraty s definovaným významom, ktoré sa vo svetskej literatúre nikde nenachádzajú...


n/a
n/a
 #11033 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.07.20 18:48:37 | #10996 (17)

Visitor: Zase se pleteš, a to tak, že pořádně. S použitím hypnózy, jde zopakovat, všechny Ježíšovy "zázraky". A to je důkaz nad důkazy, že Ježíš taky používal hypnózu. S tím nic nenaděláš.


11
n/a
 #10984 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 03:05:19 | #11010 (18)

Už je někdo zopakoval?


-106
n/a
 #10996 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 03:55:36 | #11014 (19)

Dovedl by je někdo před nezmanipulovatelným (vzdělaným, inteligentním) publikem zopakovat?


180
n/a
 #11010 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 04:03:02 | #11015 (20)

Pomocí hypnózy? Na to se právě ptám.


-106
n/a
 #11014 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 13:28:42 | #11072 (21)

Dovedl by je někdo před nezmanipulovatelným (vzdělaným, inteligentním) publikem zopakovat jakoukoliv metodou ?

Tak, aby tohle publikum nabylo dojmu, že byl spáchán zázrak.


180
n/a
 #11015 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 13:42:10 | #11076 (22)

to nevim *29716*


-106
n/a
 #11072 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 06:19:13 | #11018 (19)

Zopakovat to může každý psychiatr, nebo psycholog, který ve své praxi, hypnózu používá.


11
n/a
 #11010 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 06:50:54 | #11021 (20)

Dokaž to, že může.


-106
n/a
 #11018 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 10:41:47 | #11041 (21)

Můžeš se zeptat sám. Proč to neuděláš?


11
n/a
 #11021 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 11:09:31 | #11049 (22)

Ty tvrdíš, ty dokazuj.


-106
n/a
 #11041 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 12:26:51 | #11059 (23)

Takže nemáš zájem se přesvědčit.


11
n/a
 #11049 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 12:46:03 | #11065 (24)

Nikoli já, ale ty nemáš zájem dokázat.


-106
n/a
 #11059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 13:39:29 | #11073 (25)

Já jsem ti dal jasný návod, jak se můžeš přesvědčit. Když se nechceš přesvědčit, nutit tě nebudu


11
n/a
 #11065 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 13:42:54 | #11077 (26)

Kde je ten návod?


-106
n/a
 #11073 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 16:35:41 | #11093 (27)

Pro nechápavé, ještě jednou: Zajdi si za kterýmkoliv psychiatrem, nebo psychologem, kteří ve své praxi používají hypnózu, a ti ti potvrdí, že to možné je. Pořád nechápeš, že?


11
n/a
 #11077 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 16:41:27 | #11094 (28)

zopakoval už niekto na zemi Ježišove zázraky nejakou mágiou alebo skrze hypnózu? - nájdete takého psychológa/psychi­atra, ktorý by to potvrdil?


n/a
n/a
 #11093 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 19:20:16 | #11111 (29)

Na to jsem se ho ptal, ale z něho nikdy nevypadne nic kloudného. Jenom samá jeho přesvědčení.


-106
n/a
 #11094 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 08:59:01 | #11140 (30)

nao, já som mu zopakoval otázku: - ale tiše jak na pěšine , či ako to ŕákáte Češi (na Slovensku toto príslovie/slang nemáme)!...


n/a
n/a
 #11111 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 08:51:30 | #11139 (29)

Buď moje příspěvky nečteš, nebo si nic nepamatuješ. Tak ještě jednou: MUDr. Ivan Horvai, na jedné seanci řekl subjektu, že na dlani přinesl do místnosti kostel a subjektu řekl, aby do něj vstoupila rozhlédla se. Po skončení prohlásila, že ví že je to nesmysl, ale já jsem v tom kostele byla a rozhlížela se. MUDr. Ivan Horvai, tedy udělal, větší zázrak než Ježíš! Spokojen?


11
n/a
 #11094 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 17:16:32 | #11102 (28)

Koleniku asi tě překvapim, ale dnes ti dám za pravdu. Tyto zázraky dovedou dělat i ta tvá hypnóza. Vzpomněla jsem si na příběh z Bible, kdy Mojžíš dělal zázraky, před faraonem a mudrci, věštci, čarodějové dovedli to stejné.

Jenže na oko před lidmi to bylo skoro stejné u těch čarodějů, ale netrvalo to nikdy dlouho. Zázrak jak přišel, tak rychle zmizel někde v rukávě *4502*
Kdežto vína se hosté napili a chleba se lidé najedli a to je ten rozdíl.

Kdyby stačila hypnóza k tomu, aby nám stvořila chléb a něco k pití, tak vlastně nemusíme chodit do práce. Jenže to my ještě nedovedeme. Jedině o tom zpívat, jak kdysi v době komunismu, že poroučíme větru dešti.
A jaká je skutečnost?


19
n/a
 #11093 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 09:02:17 | #11141 (29)

presne, zázraky" počas- a po hypnóze trvajú len krátky čas (minut, hodin) - čas vidění halucinace, - avšak zázraky v moci Krista aj celý život - ale to Pavlík jaksi ne a ne nepochopiť:-)


n/a
n/a
 #11102 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 09:47:02 | #11143 (29)

Zázrak jak přišel, tak rychle zmizel... To je zákonitě u skončení každí seance.
Kdežto vína se hosté napili a chleba se lidé najedli a to je ten rozdíl. Rozdíl je v tom, že sloužící, na základě post hypnotické sugesce, až vám řeknu "Doneste vodu!" donesete víno, z posledního sudu vpravo. Donesli tedy místo vody víno, ale byli přesvědčení, že donesli vodu, stejně jako všichni hosté.
A nasycení tisíců, "viděli", pouze Ježíšovi učedníci a nikdo jiný. Ježíš "rozděloval chleby a ryby", a oni je "rozdávali" imaginárním lidem, které učedníci "zřetelně viděli", na základě Ježíšovy sugesce, že tam jsou.
Kdyby stačila hypnóza k tomu, aby nám stvořila chléb a něco k pití, tak to hypnóza skutečně nedokáže, ale dokáže lidi přesvědčit, že tomu tak je.


11
n/a
 #11102 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 19:19:01 | #11110 (28)

Zajdi si za kterýmkoliv psychiatrem, nebo psychologem, kteří ve své praxi používají hypnózu, a ti ti potvrdí, že takhle jednoduché to zas není. Už to chápeš?


-106
n/a
 #11093 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 10:07:40 | #11144 (29)

Záhadou je to pro ty, co o tom nic neví.


11
n/a
 #11110 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 10:19:23 | #11147 (30)

o hypnóze vieme vše, čo je prístupné (pochopiteľne biochemické mechanizmy hypnózy nie sú celkom známe) - v hypnóze však nikdy nejde o zázrak, pretože zázrak má svoje atribúty (definitívne trvalé uzdravenie, trvalá zmena vecí, a pod.), napr. zmiznutie znakov na kostiach po zlomeninách, trvalé zmíznutie vredov a rôznych dermatóz z tváre, trvalé vyliečenie z nádorových ochorení, trvalé obnovenie zraku u slepých od narodenia, imobilní (dolámané kosti, kostné a kĺbové choroby) vstávajú z vozíkov natrvalo, , ...v stave hypnózy (a po "zázraku" vplyvom démonov), resp. po nej, tieto klamlivé javy sú len na krátky čas, po nejakom krátkom časovom intervale miznú...


n/a
n/a
 #11144 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 10:42:49 | #11148 (31)

Ty se mi snad zdáš! Tady nejde o zázraky, ale o podvod, jak s pomocí hypnózy, konat zázraky. Pro osvěžení paměti zázrak s oživením Lazara:

Ježíš zadal Lazarovi post hypnotický příkaz, aby za určitou dobu začal pociťovat slabost (ZAČAL CHURAVĚT), a následně v předem určeném čase upadl do kataleptického stavu.

Svědčí o tom i tyto verše z Bible:
Jan 11, 1 Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta.
2 To byla ta Marie, která pomazala Pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy; a její bratr Lazar byl nemocen. (TO ZNAMENÁ, ŽE JE UŽ DŘÍVE NAVŠTÍVIL, A MOHL PROVÉST POTŘEBNÉ PŘÍPRAVY.)
3 Sestry mu vzkázaly: "Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen".
4 Když to Ježíš uslyšel, řekl: "Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ni oslaven". (TO SVĚDČÍ O TOM, ŽE MOC DOBŘE VĚDĚL O CO JDE, MĚL TO PŘEDEM PŘIPRAVENÉ.)
6 Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl.
7 Teprve potom řekl svým učedníkům: "Pojďme opět do Judska"! (TO ZNAMENÁ, ŽE ČEKAL, AŽ JEJ POHŘBÍ!!!)
11 To pověděl a dodal: "Náš přítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit". (OPĚT TO NAPOVÍDÁ, ŽE JE JEDNÁ O PŘEDEM PŘIPRAVENOU SCÉNU!)
41 Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: "Otče, děkuji ti, žes mě vyslyšel.
42 Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal". (TO ZNAMENÁ, ŽE SE JEDNÁ O SOUČÁST PLÁNU NA PŘESVĚDČENÍ PŘIHLÍŽEJÍCÍCH, ŽE JE SYNEM BOŽÍM!!!)

Takže o žádné vzkříšení mrtvoly nešlo.


11
n/a
 #11147 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 13:19:33 | #11159 (32)

Jsi předvedl postup, jak vznikají konspirační teorie. *32299*


-106
n/a
 #11148 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 09:15:47 | #11277 (33)

Já opravdu nemůžu za to, že nechápeš psaný text.


11
n/a
 #11159 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 11:48:20 | #11281 (34)

Já chápu psaný text.


-106
n/a
 #11277 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 12:51:02 | #11285 (35)

to bol 10000-ci príspevok, gratulujem - hodila by sa nejaká výhra:-)


n/a
n/a
 #11281 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 13:15:52 | #11287 (36)

OK, číslo mého účtu je 1536545615/0800 *29716*


-106
n/a
 #11285 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 13:23:06 | #11289 (37)

no jo, keby mi tí okolo mňa nebielili môj účet:-)


n/a
n/a
 #11287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 13:23:47 | #11290 (38)

Tak jim založ jejich :-)


134
n/a
 #11289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 13:29:13 | #11291 (39)

oni mají, ale koukají aj na penzi kolem nich:-) však to viete!:-)


n/a
n/a
 #11290 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 13:32:56 | #11292 (40)

účty dělají přátele :-) tak se zde říká


134
n/a
 #11291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 15:46:03 | #11293 (40)

Že by důsledek křesťanské výchovy? Jenom vtipkuji. *31750*


68
n/a
 #11291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 15:47:47 | #11294 (41)

ale ne, ale z důchodu im občas něco kápne:-)


n/a
n/a
 #11293 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 18:21:08 | #11304 (38)

hehe *29716*


-106
n/a
 #11289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 13:13:00 | #11286 (35)

To si jenom namlouváš.


11
n/a
 #11281 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 15:57:43 | #11295 (32)

Lazár bol 4 dni v hrobe, a už jeho mŕtvola bola v rozkladu - pochopiteľne, naviac v teplom izraelskom podnebí, kde je priemerná teplota o 10 oC vzššia ako u nás:..
Jn 11, 39 Ježíš řekl: „Zvedněte ten kámen!“ Sestra zemřelého Marta mu řekla: Pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den

  • takže chcem poznať hypnotizéra, ktorý by ma presvedčil, že 4-dňová mŕtvola v rozklade je moje vidění v hypnosi:-)

n/a
n/a
 #11148 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 16:15:53 | #11296 (33)

Žádný problém. Pod hypnózou můžete klidně dýchat čpavek. 😉


68
n/a
 #11295 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 16:18:16 | #11297 (33)

To si jenom myslela Lazarova sestra Marta. Ježíš věděl, že lazar je v kataleptickém stavu, protože jej tam uvedl, post hypnotickým příkazem. Stejně jak na základě post hypnotického příkazu "začal Lazar churavět". Ty už nikde neříkej, že znáš všechny možnosti hypnózy. *27179*


11
n/a
 #11295 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.08.20 16:31:14 | #11449 (34)

Llazár bol už 4 dni v hrobe, a už jeho telo bolo (ako píše evangelista Jan) v rozklade (naviac, v Izraeli je priemerná ročná teplota asi o 10 oC vyššia ako je u nás).. Marta vedela, o čom hovorí, vedela počítať do štyroch (4)...:-)


n/a
n/a
 #11297 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.08.20 16:36:02 | #11455 (35)

a proč o tom nepíše Marek, Matouš a Lukáš? byl to přece ten největší zázrak, ne? oni o tom snad neslyšeli???


13
n/a
 #11449 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 21:42:29 | #11307 (33)

V jednom anglickém filmu se dostal lupič (Donald Sutherland) do poštovního vagonu vlaku převážející velký poklad tak, že hrál mrtvolu v rakvi. Namaloval si obličej na zeleno a do rakve vložil několik dní smrdící mršinu kočky. Uředník při kontrole jen pootevřel rakev a hned ji zaklapnul. Zde byla pozděj "oživlá" "mrtvola" celo dobu živá.

K nahlédnutí :
https://en.wikipedia.org/wiki/The_First_Great_Train_Robbery


180
n/a
 #11295 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 13:15:28 | #11158 (30)

Tím nerozporuješ moje slova.


-106
n/a
 #11144 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 09:18:32 | #11278 (31)

Tak si ten příspěvek čti pořád dokola, až jej pochopíš.


11
n/a
 #11158 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 11:48:40 | #11282 (32)

Já ho chápu.


-106
n/a
 #11278 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.08.20 12:29:38 | #11547 (33)

To si jenom namlouváš.


11
n/a
 #11282 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 07:37:31 | #11022 (18)

mám doma pod rýnou bečku1000l vody, tak ji prosím pomocí hypnozy proměň ve značkové Moravské víno děkuji. Potřeboval bych těch 1000litrů na svatbu. *27179*


-77
n/a
 #10996 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 09:52:33 | #11029 (19)

Hypnózou se nedá měnit voda ve víno, ale může přesvědčit hypnotizovaného, že místo vody pije víno, dokonce i tímto způsobem navodit stav opilosti. Sám jsem byl podobných hypnóz svědkem.
Nejde tedy o skutečnou změnu, ale o přesvědčivě navozený pocit, který člověka velmi silně ovlivní.
Ostatně - každé náboženství je založeno jen na pocitech a představách a od skutečné reality je velmi vzdáleno.


86
n/a
 #11022 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 16:52:06 | #11096 (20)

z vody premenenej na víno sa dá hypnózou aj opiť na opicu? (a zmerať vysokú hladinu alkoholu v krvi?)...táravý mudrlante!


n/a
n/a
 #11029 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 00:57:38 | #11114 (21)

Visitore, nauč se číst a pak reaguj! Tvá reakce je hloupá a neadekvátní!
Protože nechápeš, tak znova. Hypnózou změníš ne vodu, ale pocit člověka. Cítí a chová se pak jak opilý, i když pil jen vodu. Pokud bys potkal skutečného hypnotizéra, potvrdí ti, že v hypnóze lze způsobit i spáleninu chladným předmětem, pokud je zhypnotizovaný přesvědčen, že jde o žhavý předmět.
Já jsem se pokusů s hypnózou mohl zúčastnit, a tak o nich něco vím.


86
n/a
 #11096 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 02:59:28 | #11116 (22)

To je sice pravda, ale tady je potíž, že se jedná o velkou skupinu lidí. Zhypnotizovat jednoho člověka, to se dá zvládnout; ale celou svatbu? Ne každý člověk je hypnabilní, takže to se nezdá moc reálné.
Kromě toho víno zanechá v nádobě zápach, narozdíl od vody (nehledě na to, že ani nemuseli spotřebovat všechen jejich obsah), takže po vystřízlivění by snadno poznali, že v těch nádobách víno nebylo, což by se zas rozkřiklo, že to byl jen trik.


-106
n/a
 #11114 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 03:21:04 | #11118 (23)

Dá se to zařídit takhle:
Mám dva stejné soudky (moravsky dvě bečky), první obsahuje modrou frankovku, druhý je prázdný. Ten první je skryt vedle studny a ví o něm jen můj pomocník. Do toho prázdného druhého soudku napumpují ze studny před zraky diváků vodu, zarazím špunt a začnu čarovat a zaříkat. V tomhle okamžiku odláká pozornost diváků druhý pomocník a můj první pomocník ty soudky vymění a ten s vínem odnese na svatební stůl. Lidi jsou přesvědčeni, že je v něm voda. No a já začnu znova čarovat a provádět kejkle ... a pak se bude ochutnávat voda ze studny přeměněná na modrou frankovku.


180
n/a
 #11116 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 03:34:50 | #11119 (24)

To by klidně takhle šlo, potíž je opět v tom, že se nejednalo o nějaké soudky, ale o kamenné nádoby o objemu 75-115 litrů. Ty se nedali přenášet.
A Ježíš nijak nečaroval ani nekejkloval.


-106
n/a
 #11118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 04:41:02 | #11120 (25)

Podívej, já ti tu víru nechci brát. Když pámbu dopustí i motyka spustí. Víra také hory přenáší.

Je spousta lidí, kteří věří, že tak, jak je v pohádkách psané se to skutečně přihodilo. Představ si, kdyby začaly být ve velkém na trhu Stolečky prostři se, to by byl konec nejen hospod a restaurací, ale i potravinových řetězců. Vatikám by mohl vyrábět auta na vodu a producenti ropy by byli žebráky.

Existují prý i dnes lidé věřící, že Země je placatá a vedou válku proti lidem kteří věří že v naší planetě je ještě jedna Země a to ještě větší než ta naše.


180
n/a
 #11119 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 05:08:22 | #11121 (26)

To si zas nemyslím, že jsou lidé, co pohádky považují za skutečné příběhy.


-106
n/a
 #11120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 15:25:19 | #11164 (27)

Netvrdím, že takoví, kteří věří v existenci perníkové chaloupky se volně pohybují po republice. Takovým je spíš poskytnuta péče v nějakém ústavu.

Na druhou stranu existují lidé věřící, že biblická potopa se stala přesně tak, jak je popsána v pohádce O potopě. Nebo že lze zázrakem vylákat mrtvoly z hrobů, aby mohly volně pobíhat a strašily žijící lidi.


180
n/a
 #11121 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 06:39:16 | #11123 (24)

Ano. I tak by to šlo udělat, respektive, tak by to dokázali udělali kouzelníci.


11
n/a
 #11118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 17:32:52 | #11177 (23)

Máš pravdu, ovšem existuje tzv. davová sugesce. A zpětně si lidé různé vzpomínky mnohdy silně nadsazují, přehánějí, zkreslují. A nakonec všechno zaznamená jen jeden, z vlastního pohledu, s určitým záměrem - v tomto případě vést čtenáře a posluchače k nekritické víře.


86
n/a
 #11116 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 18:37:37 | #11184 (24)

To by musela být davová hypnóza. Ale celé nezní nijak věrohodně. Je vidět, že se vy ateisté od věřících, kteří prý dokáží věřit zjevné blbosti, vůbec nelišíte.


-106
n/a
 #11177 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 19:13:01 | #11187 (25)

Já osobně, ne že věřím, ale domnívám se, že se nic takového nestalo, leda v mnohem menší míře a že jde pouze o pozdější zkreslenou a silně nadsazenou představu...
Že jde o víru v blbost, to pochopitelně u křesťanů může ( a nemusí) být pravda. My ateisté jen pro vás hledáme vysvětlení, jak to mohlo vypadat ve skutečnosti.


86
n/a
 #11184 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 19:15:10 | #11188 (26)

Mě jako věřící zajímá ten příběh a poučení z něj vyplývající. Tedy jde o ten příběh s nějakým pozadím v kterém se odehrává. Je to poselství, nikoliv literatura faktu :-)


134
n/a
 #11187 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 19:22:57 | #11190 (27)

Ano. Tomu rozumím a nemám s tím problém...
Ovšem jsou věřící, kteří to jako literaturu faktu berou a za pravdivé a neměnné považují každé slovo.
Takoví dogmatici a fanatici víře ve skutečnosti škodí víc než všichni ateisté dohromady.


86
n/a
 #11188 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 19:34:35 | #11192 (28)

je jich pár, pokud si vyberete jenom a pouze takové pak si vytváříte své představy o víře a blokujete se.