Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty

Informace

Název: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77 , soucet
Založeno: 09.01.2020 20:14
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 217864x
Příspěvků:
13935

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty - Pojem biblického/filosofického Boha: Co je ateismus? teismus? Vznikl svět a Vesmír jako výsledek náhody? Big Bang-om?, jako nevyhnutnosť z náhody? - nebo byl stvořen nějakou sílou, či rozumovým osobním principem?...Zjevil se Bůh človéku, nebo si ho sám vytvořil? Je/není Bible Boží slovo/zjevení osobního Boha?...Má/nemá žido-křesťanská víra v Boha nějaký význam? historický nebo biblický Ježiš? Jaký je/není význam víry v Boha zjeveném v Kristu? ..Je/není ateismus/teismus založený na vědě?...kreacionismus? evolučný kreacionismus? theistický evolucionismus? evoluce druhů? náhoda jako nevyhnustnost? - je pro evoluci druhů dostatek věděckých důkazů?..jaká je-, a co znamená víra v jiných náboženstvích?, sektách?...Forum je pro smysluplné a obohacující příspěvky a reakce k dané tématice, je tu vítán každý - je přípustná i konfrontační argumentační diskuze bez dehonestace diskutníka...pozn.: forum není pro úzce náboženské doktrinární/reklamní/propagandistické/pomlouvační/konspirační články a videa s antikatolickou/antikřesťanskou tématikou a propagandou...prosím, na začátek fora dávat jen novou tému s prezentací svého názoru...navíc, v případě použití Bible a internetovských odkazů, prosím současně o jejich krátký komentář, podstatu, hlavní myšlenku...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #10892

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.07.20 08:46:47 | #10892
Reakce na příspěvek #10888

len ti vaši kňazi, ti mají od Boha tu magickou moc *49*
ti rozhodují, komu má Bůh odpustit a komu ne, a koho má vzít do nebe a koho ne, jaká to bezbožnost...


20
n/a
 #10888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.07.20 14:26:56 | #10898 (1)

Když mohou, ustanovovat svaté, proč by nemohli diktovat Bohu? *16160*


18
n/a
 #10892 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.07.20 14:36:14 | #10900 (1)

to nie je magická moc, to je moc Kristovho kňaza: - všetci kňazi apoštolských cirkví (RKC a cirkví s ňou zjednotených vo viere), pravoslávnej, východných ortodoxných cirkví, ako i oxfordskej anglikánskej), ktoré majú neprerušenú apoštolskú postupnosť (=neprerušené svätenie vkladaním rúk a pomazanie svätými olejmi v neprerušenej následnosti od apoštolov) majú túto moc "zadržať a uvolniť" hriechy, a tomu bude tak i v nebi (Boh to prijíma) - Ježiš dal apoštolskému kňazstvu túto moc, ktorá je neodňateľná...


n/a
n/a
 #10892 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.07.20 14:54:42 | #10905 (2)

*15238*
To mi připomíná "originální oheň" z Olympie zažehnutý energií Slunce koncentrované lupou a roznášený po celém světě petrolejkami. Ten plamínek petrolejky je podle téhle bláznivé teorie ten samý, svatý, magický, božský, prostě olympský, nezávisle na původu petroleje, na knotu a na výrobcích petrolejek.

Islám má také přímé, nepřerušené následovníky proroka vybavené magickou mocí proroka. Poznají se podle zeleného turbanu, jako katoličtí kněží podle stejné uniformy.

Zkrátka náboženské ideologie dělí lidi na pány a na kmány. Páni rozkazují kmánům a kmáni poslouchají pány a živí je.

Když si to pobožní nechají líbit ... je to jejich volba.


187
n/a
 #10900 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.07.20 17:57:50 | #10912 (3)

Máme tu klasický darwinismus, neodarwinistickou syntézu, teorii přerušované rovnováhy, zamrzlou evoluci atp. – nic z toho ale není dostatečně průkazné. Samotná Darwinova teorie je však považována za nepochybný fakt a pronikla do všech oblastí západní civilizace.

„Jsme děti chaosu… účel zmizel. Tuto bezútěšnost musíme přijmout, když se důkladně a bez emocí díváme do srdce univerza,“ říká Peter Atkins v knize Druhý zákon z roku 1984. Do stejné doby, ze které je tato citace, však spadá vystoupení řady vědců, kteří ideu neřízené evoluce odmítli a vracejí se k myšlence návrhu a účelu.

https://kreacionismus.cz/evoluce-teorie-v-krizi/


n/a
n/a
 #10905 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.07.20 18:37:05 | #10913 (4)

Že věří v návrh a účel, ještě nic nedokazuje.


18
n/a
 #10912 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.07.20 19:59:12 | #10920 (2)

nechápete význam slova magie, ale vůbec...
http://paramag.eu/magie-v-ranem-krestanstvi/


20
n/a
 #10900 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.07.20 00:45:24 | #10924 (3)

Asi tak ...

Líbí se mi objektivní odlišení "historického" Ježíše od Ježíše "theologického", tedy Ježíše vyrobeného na zakázku pro potřeby křesťanské ideologie. Shoduje se to s mým názorem.


187
n/a
 #10920 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.07.20 08:48:57 | #10925 (4)

hmm, historický Ježiš by ako taký nemal žiadny význam, bol by len ako potulný hlásateľ nových medziľudských vzťahov, filozof, snílek, fantasta, historický "one man show" - takých boli (alebo sa o to pokúsili) v histórii tisíce...práve to, že, ako píše ap. Pavel "Boh vo svojej milosti poslal svojho jediného Syna, aby svojím umučením, smrťou a hlavne vzkriesením ("márna by bola vaša viera, kdyby Ježiš nevstal zmrtvých") vykúpil človeka z hriechu, a tak ho ospravedlnil a pozval do svojho Božieho kráľovstva - toto je podstata Ježiša jeho poslania, jeho nebeskej a pozemskej slávy, lebo (ako pokračuje ap. Pavel) "niet na nebi i na zemi jiné jméno, na ktoré sa zohne každé koleno na nebi i na zemi"...Ježiš je tak Syn Boha - Boh, ktorý sa stal človekom, aby vykúpil človeka... *1236* *2614*


n/a
n/a
 #10924 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.07.20 07:31:47 | #10981 (5)

visitor: To je způsobeno tím, že ježíš jako Jediný, dokázal lidi přesvědčit, že není podvodník. A jak to dokázal? Jak už bylo řečeno, s použitím hypnózy, "konal zázraky". A prožitky v hypnóze, jsou velmi přesvědčivé.
MUDr. Horvai, jednou subjektu v transu řekl, že do místnosti, přinesl na dlani kostel, a vyzval ji, aby vstoupila do něj a rozhlédla se. Po seanci prohlásila: "Já vím, že to není možné, ale já v tom kostele byla a rozhlížela se".
To, že Ježíš na svoje "zázraky", používal hypnózu je fakt, který nejde nijak vyvrátit. Dokazuje to i skutečnost, že v samotné Bibli, je přesný popis hypnotické seance, včetně vyvedení z transu dotykem.
Navíc jeho učedníci byli s použitím hypnózy seznámeni, jak dokazují následující verše:
Mk 4,11 „Vám je svěřeno tajemství Božího království,“ odpověděl jim, „ale těm, kdo jsou vně, se to všechno děje v podobenstvích,
L 8,10 Řekl jim: „Vám je dáno znát tajemství Božího království, k ostatním ale mluvím v podobenstvích, aby ‚hleděli, ale neviděli a slyšeli, ale nerozuměli.

A že i apoštolové hypnózu používali, dokazuje i tento verše z Bible:
Sk 2,43 Všechny naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázraků a znamení.
Pořád si myslíš, že Ježíš nebyl podvodník?


18
n/a
 #10925 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.07.20 08:24:04 | #10984 (6)

zrovnávate halucinácie v hypnóze (nikto nevidel, žeby na dlani niekto preniesol kostol) so zázrakmi, ktoré videli stovky, tisíce ľudí...s 5 chlebmi a 2 rybami nikto nenasýti 5000 hladných mužov a naviac iste toľko žien a detí, ...ani nepremení vodu na víno, že svadobčania nemajú problém...že od narodenia slepému (videla to jeho rodina, susedia, okolie) vráti zrak - ako čítame v evanjeliách...takže s tou hypnózou netárajte, jnestrápňujte sa, e to už obohraná trápna deska...


n/a
n/a
 #10981 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.07.20 09:06:16 | #10985 (7)

Evangelia nejsou důkazem - a hlavně jsou to jen opisy, do kterých mohlo být i rukama apoštolu, nebo písařů připsáno x výmyslů,polopravd a desítky "zázraků". *65* *20*


98
n/a
 #10984 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.07.20 10:07:43 | #10986 (8)

jo, mohlo, ale nemuselo - a to druhé je pravda...evanjeliá nie sú vymyslené, nikto také niečo nemohol vymyslieť...


n/a
n/a
 #10985 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.07.20 10:54:02 | #10988 (9)

vždyť neříká, že jsou úplně vymyšlená, ale že k původnímu příběhu písaři pravděpodobně přidávali, leccos změnili (třeba aby to bylo lépe pochopitelné)...
vždyť původně se příběh tradoval jen ústně, respektive se šířily jen výroky nebo jednotlivé příběhy, teprve později byly pospojovány v jedno vyprávění s uceleným dějem, proto se taky všechny příběhy nevyskytují ve všech čtyřech evangeliích, např. příběh o Lazarovi je jen v evangeliu podle Jana...


20
n/a
 #10986 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 12:31:09 | #11060 (10)

evanjeliá sú od počiatku (50.-80. roky 1. st.) tie isté, originálne, nič k nim nebolo pridané, sú to autentické slová a činy Krista in situ...


n/a
n/a
 #10988 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 12:48:20 | #11066 (11)

to nejsou, to by v nich nebyly téměř žádné rozdíly...


20
n/a
 #11060 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 01:21:18 | #11115 (11)

Jen pro toho, kdo jim věří... Už sám původní text nemohl přesně zachytit skutečnost, vznikal desítky let po smrti Krista. Mnohé opisy a překlady jej změnily. Nic autentického na něm není.


94
n/a
 #11060 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 03:09:45 | #11117 (12)

Nic autentického na něm není? Líbí se mi na ateistech, jak víru vyvracejí zase vírou.


-110
n/a
 #11115 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 17:51:02 | #11180 (13)

No spojení nic autentického je možná trochu přehnané... Pravděpodobně Ježíš žil (i když jeho existence není jednoznačně historicky prokázána, ale dejme tomu...), ke konci života se stal prorokem nového náboženství, které zřejmě narazilo na odpor židovských kněží a vládnoucích Římanů, proto byl popraven tehdy běžným způsobem (ukřižováním zahynulo např. 6000 otroků po Spartakově povstání).
Tolik k tomu, co je na evangeliích a NZ možné a reálné.
Pokud jde o všelijaké ty zázraky, aby v ně člověk věřil, musí mít hodně a hodně fantazie a představivosti. Křesťanům, jak je vidět, nechybí.


94
n/a
 #11117 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 09:10:05 | #11276 (12)

Ježíš na kříži nezemřel. Na kříži se umíralo několik dní, ale Ježíš "zemřel" za pár hodin., zřejmě proto, aby mu nezlámali hnáty. A navíc si jeho tělo vyžádal jeho učedník, nějaký Josef z Arimatie, a Ježíš vzal čáru do Indie.


18
n/a
 #11115 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.07.20 12:35:53 | #10989 (9)

Tvoji naivitu obdivuji visitore.
Píšeš: nikto také niečo nemohol vymyslieť

Lidi jsou mistři ve vymýšlení, vem si třeba pohádku O sedmi kůzlátkách a uznej, že je to mistrovské dílo.

Ostatně celá bible je krásně vymyšlené mistrovské dílo. Třeba ten zázraky doprovázející úprk Israele s Mojžíšem v čele z Egypta. To rozdělení vod golfského zálivu větrem, který byl foukáním boha do vody, aby israelité přešli suchou nohou (bahno na dně okamžitě ztvrdlo) a opětovné zalití té cestičky i s egypskou armádou. Mojžíš byl kabrňák, mávnutím ruky zabil tisíce nevinných lidí.


187
n/a
 #10986 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 12:34:42 | #11061 (10)

zmysel, význam, kvalita evanjelií je taká, že to nikto nemohol vymyslieť - ide o veci a javy spojené s Bohom, Božie slová a skutky, ide o slová mimo ľudského vnímania, nie sú to ľudské pojmy, ani ľudská rétorika - je to špecifické slovo Boha /aj pojmami), a je nemožné, že by ho niekto vymyslel...ak by to bol niekto konkrétny, biblistika by ho už iste dávno vypátrala:-)


n/a
n/a
 #10989 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 13:22:50 | #11071 (11)

Nevidím tam nic, co by nešlo vymyslet. Ona totiž fantazie dokáže vymyslet i to, co je ve skutečnosti nemožné.


68
n/a
 #11061 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.08.20 14:45:00 | #11865 (12)

nie, evanjeliá a apoštolské listy sa obyčajným smrteľnékom nedajú vymyslieť, je to "nadľudská rétorika a ako aj tématika) ...keby to bola lož (ak by nedostal zjavenie od Krista) , Pavel /bývalý farizej, ktorý si vždy rozmyslel, čo robí, bude robiť, a ako to bude robiť) by iste nevynaložil také úsilie (4 misijné cesty - okolo 20 000 km , možno aj 5. cesta do Hispánie (nie je biblicky/historicky potvrdené, či ju vykonal, ale chystal sa):
Řím 15, 24se vydám do Hispanie. Doufám tedy, že se u vás zastavím a že mě vypravíte na další cestu, až aspoň trochu užiji radosti ze společenství s vámi.
Řím15, 28 Až dokončím tento úkol a řádně jim odevzdám výtěžek sbírky, vydám se do Hispanie a zastavím se u vás. ako uvádzajú nbiektoré biblicko-historické pramene, a ako uvádza aj + 7000 km), uštval sa do tottálneho vyčerpania...


n/a
n/a
 #11071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 10:00:15 | #11033 (9)

Ale mohl. Nepodceňujte lidskou fantazii.


68
n/a
 #10986 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 12:42:43 | #11063 (10)

isto nie, Biblia operuje slovami, rétorikou a činmi mimo normálneho ľudského vnímania - používa také pojmy, ktoré by človeka nikdy ani nenapadli - Boh, viera, nádej, láska, spása, zatratenie, andělé, svátosti, krst, milosť Boha, Spasiteľ sveta, obetaza hriechy, spásonosné skutky, spása, prijímanie tela a krvi Kristovej, Mesiáš, panenské počatie Spasiteľa, zmrtvýchvstanie, plnost milosti, Kristus alfa i omega, dedičný hriech, súd za hriechy, a mnohé iné slovné pojmy a zvraty s definovaným významom, ktoré sa vo svetskej literatúre nikde nenachádzajú...


n/a
n/a
 #11033 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.07.20 18:48:37 | #10996 (7)

Visitor: Zase se pleteš, a to tak, že pořádně. S použitím hypnózy, jde zopakovat, všechny Ježíšovy "zázraky". A to je důkaz nad důkazy, že Ježíš taky používal hypnózu. S tím nic nenaděláš.


18
n/a
 #10984 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 03:05:19 | #11010 (8)

Už je někdo zopakoval?


-110
n/a
 #10996 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 03:55:36 | #11014 (9)

Dovedl by je někdo před nezmanipulovatelným (vzdělaným, inteligentním) publikem zopakovat?


187
n/a
 #11010 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 04:03:02 | #11015 (10)

Pomocí hypnózy? Na to se právě ptám.


-110
n/a
 #11014 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 13:28:42 | #11072 (11)

Dovedl by je někdo před nezmanipulovatelným (vzdělaným, inteligentním) publikem zopakovat jakoukoliv metodou ?

Tak, aby tohle publikum nabylo dojmu, že byl spáchán zázrak.


187
n/a
 #11015 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 13:42:10 | #11076 (12)

to nevim *29716*


-110
n/a
 #11072 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 06:19:13 | #11018 (9)

Zopakovat to může každý psychiatr, nebo psycholog, který ve své praxi, hypnózu používá.


18
n/a
 #11010 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 06:50:54 | #11021 (10)

Dokaž to, že může.


-110
n/a
 #11018 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 10:41:47 | #11041 (11)

Můžeš se zeptat sám. Proč to neuděláš?


18
n/a
 #11021 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 11:09:31 | #11049 (12)

Ty tvrdíš, ty dokazuj.


-110
n/a
 #11041 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 12:26:51 | #11059 (13)

Takže nemáš zájem se přesvědčit.


18
n/a
 #11049 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 12:46:03 | #11065 (14)

Nikoli já, ale ty nemáš zájem dokázat.


-110
n/a
 #11059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 13:39:29 | #11073 (15)

Já jsem ti dal jasný návod, jak se můžeš přesvědčit. Když se nechceš přesvědčit, nutit tě nebudu


18
n/a
 #11065 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 13:42:54 | #11077 (16)

Kde je ten návod?


-110
n/a
 #11073 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 16:35:41 | #11093 (17)

Pro nechápavé, ještě jednou: Zajdi si za kterýmkoliv psychiatrem, nebo psychologem, kteří ve své praxi používají hypnózu, a ti ti potvrdí, že to možné je. Pořád nechápeš, že?


18
n/a
 #11077 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 16:41:27 | #11094 (18)

zopakoval už niekto na zemi Ježišove zázraky nejakou mágiou alebo skrze hypnózu? - nájdete takého psychológa/psychi­atra, ktorý by to potvrdil?


n/a
n/a
 #11093 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 19:20:16 | #11111 (19)

Na to jsem se ho ptal, ale z něho nikdy nevypadne nic kloudného. Jenom samá jeho přesvědčení.


-110
n/a
 #11094 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 08:59:01 | #11140 (20)

nao, já som mu zopakoval otázku: - ale tiše jak na pěšine , či ako to ŕákáte Češi (na Slovensku toto príslovie/slang nemáme)!...


n/a
n/a
 #11111 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 08:51:30 | #11139 (19)

Buď moje příspěvky nečteš, nebo si nic nepamatuješ. Tak ještě jednou: MUDr. Ivan Horvai, na jedné seanci řekl subjektu, že na dlani přinesl do místnosti kostel a subjektu řekl, aby do něj vstoupila rozhlédla se. Po skončení prohlásila, že ví že je to nesmysl, ale já jsem v tom kostele byla a rozhlížela se. MUDr. Ivan Horvai, tedy udělal, větší zázrak než Ježíš! Spokojen?


18
n/a
 #11094 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 17:16:32 | #11102 (18)

Koleniku asi tě překvapim, ale dnes ti dám za pravdu. Tyto zázraky dovedou dělat i ta tvá hypnóza. Vzpomněla jsem si na příběh z Bible, kdy Mojžíš dělal zázraky, před faraonem a mudrci, věštci, čarodějové dovedli to stejné.

Jenže na oko před lidmi to bylo skoro stejné u těch čarodějů, ale netrvalo to nikdy dlouho. Zázrak jak přišel, tak rychle zmizel někde v rukávě *4502*
Kdežto vína se hosté napili a chleba se lidé najedli a to je ten rozdíl.

Kdyby stačila hypnóza k tomu, aby nám stvořila chléb a něco k pití, tak vlastně nemusíme chodit do práce. Jenže to my ještě nedovedeme. Jedině o tom zpívat, jak kdysi v době komunismu, že poroučíme větru dešti.
A jaká je skutečnost?


29
n/a
 #11093 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 09:02:17 | #11141 (19)

presne, zázraky" počas- a po hypnóze trvajú len krátky čas (minut, hodin) - čas vidění halucinace, - avšak zázraky v moci Krista aj celý život - ale to Pavlík jaksi ne a ne nepochopiť:-)


n/a
n/a
 #11102 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 09:47:02 | #11143 (19)

Zázrak jak přišel, tak rychle zmizel... To je zákonitě u skončení každí seance.
Kdežto vína se hosté napili a chleba se lidé najedli a to je ten rozdíl. Rozdíl je v tom, že sloužící, na základě post hypnotické sugesce, až vám řeknu "Doneste vodu!" donesete víno, z posledního sudu vpravo. Donesli tedy místo vody víno, ale byli přesvědčení, že donesli vodu, stejně jako všichni hosté.
A nasycení tisíců, "viděli", pouze Ježíšovi učedníci a nikdo jiný. Ježíš "rozděloval chleby a ryby", a oni je "rozdávali" imaginárním lidem, které učedníci "zřetelně viděli", na základě Ježíšovy sugesce, že tam jsou.
Kdyby stačila hypnóza k tomu, aby nám stvořila chléb a něco k pití, tak to hypnóza skutečně nedokáže, ale dokáže lidi přesvědčit, že tomu tak je.


18
n/a
 #11102 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 19:19:01 | #11110 (18)

Zajdi si za kterýmkoliv psychiatrem, nebo psychologem, kteří ve své praxi používají hypnózu, a ti ti potvrdí, že takhle jednoduché to zas není. Už to chápeš?


-110
n/a
 #11093 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 10:07:40 | #11144 (19)

Záhadou je to pro ty, co o tom nic neví.


18
n/a
 #11110 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 10:19:23 | #11147 (20)

o hypnóze vieme vše, čo je prístupné (pochopiteľne biochemické mechanizmy hypnózy nie sú celkom známe) - v hypnóze však nikdy nejde o zázrak, pretože zázrak má svoje atribúty (definitívne trvalé uzdravenie, trvalá zmena vecí, a pod.), napr. zmiznutie znakov na kostiach po zlomeninách, trvalé zmíznutie vredov a rôznych dermatóz z tváre, trvalé vyliečenie z nádorových ochorení, trvalé obnovenie zraku u slepých od narodenia, imobilní (dolámané kosti, kostné a kĺbové choroby) vstávajú z vozíkov natrvalo, , ...v stave hypnózy (a po "zázraku" vplyvom démonov), resp. po nej, tieto klamlivé javy sú len na krátky čas, po nejakom krátkom časovom intervale miznú...


n/a
n/a
 #11144 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 10:42:49 | #11148 (21)

Ty se mi snad zdáš! Tady nejde o zázraky, ale o podvod, jak s pomocí hypnózy, konat zázraky. Pro osvěžení paměti zázrak s oživením Lazara:

Ježíš zadal Lazarovi post hypnotický příkaz, aby za určitou dobu začal pociťovat slabost (ZAČAL CHURAVĚT), a následně v předem určeném čase upadl do kataleptického stavu.

Svědčí o tom i tyto verše z Bible:
Jan 11, 1 Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta.
2 To byla ta Marie, která pomazala Pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy; a její bratr Lazar byl nemocen. (TO ZNAMENÁ, ŽE JE UŽ DŘÍVE NAVŠTÍVIL, A MOHL PROVÉST POTŘEBNÉ PŘÍPRAVY.)
3 Sestry mu vzkázaly: "Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen".
4 Když to Ježíš uslyšel, řekl: "Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ni oslaven". (TO SVĚDČÍ O TOM, ŽE MOC DOBŘE VĚDĚL O CO JDE, MĚL TO PŘEDEM PŘIPRAVENÉ.)
6 Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl.
7 Teprve potom řekl svým učedníkům: "Pojďme opět do Judska"! (TO ZNAMENÁ, ŽE ČEKAL, AŽ JEJ POHŘBÍ!!!)
11 To pověděl a dodal: "Náš přítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit". (OPĚT TO NAPOVÍDÁ, ŽE JE JEDNÁ O PŘEDEM PŘIPRAVENOU SCÉNU!)
41 Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: "Otče, děkuji ti, žes mě vyslyšel.
42 Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal". (TO ZNAMENÁ, ŽE SE JEDNÁ O SOUČÁST PLÁNU NA PŘESVĚDČENÍ PŘIHLÍŽEJÍCÍCH, ŽE JE SYNEM BOŽÍM!!!)

Takže o žádné vzkříšení mrtvoly nešlo.


18
n/a
 #11147 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 13:19:33 | #11159 (22)

Jsi předvedl postup, jak vznikají konspirační teorie. *32299*


-110
n/a
 #11148 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 09:15:47 | #11277 (23)

Já opravdu nemůžu za to, že nechápeš psaný text.


18
n/a
 #11159 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 11:48:20 | #11281 (24)

Já chápu psaný text.


-110
n/a
 #11277 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 12:51:02 | #11285 (25)

to bol 10000-ci príspevok, gratulujem - hodila by sa nejaká výhra:-)


n/a
n/a
 #11281 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 13:15:52 | #11287 (26)

OK, číslo mého účtu je 1536545615/0800 *29716*


-110
n/a
 #11285 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 13:23:06 | #11289 (27)

no jo, keby mi tí okolo mňa nebielili môj účet:-)


n/a
n/a
 #11287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 13:23:47 | #11290 (28)

Tak jim založ jejich :-)


142
n/a
 #11289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 13:29:13 | #11291 (29)

oni mají, ale koukají aj na penzi kolem nich:-) však to viete!:-)


n/a
n/a
 #11290 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 13:32:56 | #11292 (30)

účty dělají přátele :-) tak se zde říká


142
n/a
 #11291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 15:46:03 | #11293 (30)

Že by důsledek křesťanské výchovy? Jenom vtipkuji. *31750*


68
n/a
 #11291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 15:47:47 | #11294 (31)

ale ne, ale z důchodu im občas něco kápne:-)


n/a
n/a
 #11293 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 18:21:08 | #11304 (28)

hehe *29716*


-110
n/a
 #11289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 13:13:00 | #11286 (25)

To si jenom namlouváš.


18
n/a
 #11281 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 15:57:43 | #11295 (22)

Lazár bol 4 dni v hrobe, a už jeho mŕtvola bola v rozkladu - pochopiteľne, naviac v teplom izraelskom podnebí, kde je priemerná teplota o 10 oC vzššia ako u nás:..
Jn 11, 39 Ježíš řekl: „Zvedněte ten kámen!“ Sestra zemřelého Marta mu řekla: Pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den

  • takže chcem poznať hypnotizéra, ktorý by ma presvedčil, že 4-dňová mŕtvola v rozklade je moje vidění v hypnosi:-)

n/a
n/a
 #11148 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 16:15:53 | #11296 (23)

Žádný problém. Pod hypnózou můžete klidně dýchat čpavek. 😉


68
n/a
 #11295 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 16:18:16 | #11297 (23)

To si jenom myslela Lazarova sestra Marta. Ježíš věděl, že lazar je v kataleptickém stavu, protože jej tam uvedl, post hypnotickým příkazem. Stejně jak na základě post hypnotického příkazu "začal Lazar churavět". Ty už nikde neříkej, že znáš všechny možnosti hypnózy. *27179*


18
n/a
 #11295 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.08.20 16:31:14 | #11449 (24)

Llazár bol už 4 dni v hrobe, a už jeho telo bolo (ako píše evangelista Jan) v rozklade (naviac, v Izraeli je priemerná ročná teplota asi o 10 oC vyššia ako je u nás).. Marta vedela, o čom hovorí, vedela počítať do štyroch (4)...:-)


n/a
n/a
 #11297 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.08.20 16:36:02 | #11455 (25)

a proč o tom nepíše Marek, Matouš a Lukáš? byl to přece ten největší zázrak, ne? oni o tom snad neslyšeli???


20
n/a
 #11449 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 21:42:29 | #11307 (23)

V jednom anglickém filmu se dostal lupič (Donald Sutherland) do poštovního vagonu vlaku převážející velký poklad tak, že hrál mrtvolu v rakvi. Namaloval si obličej na zeleno a do rakve vložil několik dní smrdící mršinu kočky. Uředník při kontrole jen pootevřel rakev a hned ji zaklapnul. Zde byla pozděj "oživlá" "mrtvola" celo dobu živá.

K nahlédnutí :
https://en.wikipedia.org/wiki/The_First_Great_Train_Robbery


187
n/a
 #11295 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 13:15:28 | #11158 (20)

Tím nerozporuješ moje slova.


-110
n/a
 #11144 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 09:18:32 | #11278 (21)

Tak si ten příspěvek čti pořád dokola, až jej pochopíš.


18
n/a
 #11158 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 11:48:40 | #11282 (22)

Já ho chápu.


-110
n/a
 #11278 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.08.20 12:29:38 | #11547 (23)

To si jenom namlouváš.


18
n/a
 #11282 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 07:37:31 | #11022 (8)

mám doma pod rýnou bečku1000l vody, tak ji prosím pomocí hypnozy proměň ve značkové Moravské víno děkuji. Potřeboval bych těch 1000litrů na svatbu. *27179*


-64
n/a
 #10996 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 09:52:33 | #11029 (9)

Hypnózou se nedá měnit voda ve víno, ale může přesvědčit hypnotizovaného, že místo vody pije víno, dokonce i tímto způsobem navodit stav opilosti. Sám jsem byl podobných hypnóz svědkem.
Nejde tedy o skutečnou změnu, ale o přesvědčivě navozený pocit, který člověka velmi silně ovlivní.
Ostatně - každé náboženství je založeno jen na pocitech a představách a od skutečné reality je velmi vzdáleno.


94
n/a
 #11022 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 16:52:06 | #11096 (10)

z vody premenenej na víno sa dá hypnózou aj opiť na opicu? (a zmerať vysokú hladinu alkoholu v krvi?)...táravý mudrlante!


n/a
n/a
 #11029 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 00:57:38 | #11114 (11)

Visitore, nauč se číst a pak reaguj! Tvá reakce je hloupá a neadekvátní!
Protože nechápeš, tak znova. Hypnózou změníš ne vodu, ale pocit člověka. Cítí a chová se pak jak opilý, i když pil jen vodu. Pokud bys potkal skutečného hypnotizéra, potvrdí ti, že v hypnóze lze způsobit i spáleninu chladným předmětem, pokud je zhypnotizovaný přesvědčen, že jde o žhavý předmět.
Já jsem se pokusů s hypnózou mohl zúčastnit, a tak o nich něco vím.


94
n/a
 #11096 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 02:59:28 | #11116 (12)

To je sice pravda, ale tady je potíž, že se jedná o velkou skupinu lidí. Zhypnotizovat jednoho člověka, to se dá zvládnout; ale celou svatbu? Ne každý člověk je hypnabilní, takže to se nezdá moc reálné.
Kromě toho víno zanechá v nádobě zápach, narozdíl od vody (nehledě na to, že ani nemuseli spotřebovat všechen jejich obsah), takže po vystřízlivění by snadno poznali, že v těch nádobách víno nebylo, což by se zas rozkřiklo, že to byl jen trik.


-110
n/a
 #11114 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 03:21:04 | #11118 (13)

Dá se to zařídit takhle:
Mám dva stejné soudky (moravsky dvě bečky), první obsahuje modrou frankovku, druhý je prázdný. Ten první je skryt vedle studny a ví o něm jen můj pomocník. Do toho prázdného druhého soudku napumpují ze studny před zraky diváků vodu, zarazím špunt a začnu čarovat a zaříkat. V tomhle okamžiku odláká pozornost diváků druhý pomocník a můj první pomocník ty soudky vymění a ten s vínem odnese na svatební stůl. Lidi jsou přesvědčeni, že je v něm voda. No a já začnu znova čarovat a provádět kejkle ... a pak se bude ochutnávat voda ze studny přeměněná na modrou frankovku.


187
n/a
 #11116 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 03:34:50 | #11119 (14)

To by klidně takhle šlo, potíž je opět v tom, že se nejednalo o nějaké soudky, ale o kamenné nádoby o objemu 75-115 litrů. Ty se nedali přenášet.
A Ježíš nijak nečaroval ani nekejkloval.


-110
n/a
 #11118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 04:41:02 | #11120 (15)

Podívej, já ti tu víru nechci brát. Když pámbu dopustí i motyka spustí. Víra také hory přenáší.

Je spousta lidí, kteří věří, že tak, jak je v pohádkách psané se to skutečně přihodilo. Představ si, kdyby začaly být ve velkém na trhu Stolečky prostři se, to by byl konec nejen hospod a restaurací, ale i potravinových řetězců. Vatikám by mohl vyrábět auta na vodu a producenti ropy by byli žebráky.

Existují prý i dnes lidé věřící, že Země je placatá a vedou válku proti lidem kteří věří že v naší planetě je ještě jedna Země a to ještě větší než ta naše.


187
n/a
 #11119 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 05:08:22 | #11121 (16)

To si zas nemyslím, že jsou lidé, co pohádky považují za skutečné příběhy.


-110
n/a
 #11120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 15:25:19 | #11164 (17)

Netvrdím, že takoví, kteří věří v existenci perníkové chaloupky se volně pohybují po republice. Takovým je spíš poskytnuta péče v nějakém ústavu.

Na druhou stranu existují lidé věřící, že biblická potopa se stala přesně tak, jak je popsána v pohádce O potopě. Nebo že lze zázrakem vylákat mrtvoly z hrobů, aby mohly volně pobíhat a strašily žijící lidi.


187
n/a
 #11121 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 06:39:16 | #11123 (14)

Ano. I tak by to šlo udělat, respektive, tak by to dokázali udělali kouzelníci.


18
n/a
 #11118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 17:32:52 | #11177 (13)

Máš pravdu, ovšem existuje tzv. davová sugesce. A zpětně si lidé různé vzpomínky mnohdy silně nadsazují, přehánějí, zkreslují. A nakonec všechno zaznamená jen jeden, z vlastního pohledu, s určitým záměrem - v tomto případě vést čtenáře a posluchače k nekritické víře.


94
n/a
 #11116 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 18:37:37 | #11184 (14)

To by musela být davová hypnóza. Ale celé nezní nijak věrohodně. Je vidět, že se vy ateisté od věřících, kteří prý dokáží věřit zjevné blbosti, vůbec nelišíte.


-110
n/a
 #11177 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 19:13:01 | #11187 (15)

Já osobně, ne že věřím, ale domnívám se, že se nic takového nestalo, leda v mnohem menší míře a že jde pouze o pozdější zkreslenou a silně nadsazenou představu...
Že jde o víru v blbost, to pochopitelně u křesťanů může ( a nemusí) být pravda. My ateisté jen pro vás hledáme vysvětlení, jak to mohlo vypadat ve skutečnosti.


94
n/a
 #11184 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 19:15:10 | #11188 (16)

Mě jako věřící zajímá ten příběh a poučení z něj vyplývající. Tedy jde o ten příběh s nějakým pozadím v kterém se odehrává. Je to poselství, nikoliv literatura faktu :-)


142
n/a
 #11187 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 19:22:57 | #11190 (17)

Ano. Tomu rozumím a nemám s tím problém...
Ovšem jsou věřící, kteří to jako literaturu faktu berou a za pravdivé a neměnné považují každé slovo.
Takoví dogmatici a fanatici víře ve skutečnosti škodí víc než všichni ateisté dohromady.


94
n/a
 #11188 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 19:34:35 | #11192 (18)

je jich pár, pokud si vyberete jenom a pouze takové pak si vytváříte své představy o víře a blokujete se.


142
n/a
 #11190 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 19:36:58 | #11193 (19)

Ježíš nechtěl dělat z lidí fanatiky. Fanatici ho ukřižovali :-) Ježíš naopak hlásal, že všichni jsme jedno tělo v Duchu svatém. Tedy že jsme schopni se domluvit. Něco jiného je že nechceme...


142
n/a
 #11192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 19:48:56 | #11199 (19)

Je jich možná jen pár, ale křičí nejhlasitěji...
Znám samozřejmě i ty, kdo svou víru dovedou prokázat v pozitivním vztahu ke svým blízkým a uplatnit ji v prospěšné a nezištné činnosti.


94
n/a
 #11192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 06:33:16 | #11122 (11)

visitor: O hypnóze víš opravdu málo. Hladina alkoholu se zvednout nedá, pocity jako při opici ano. Bohužel máš jiné vzdělání, než je potřebné na posuzování hypnózy.


18
n/a
 #11096 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 17:47:01 | #11178 (12)

o hypnóze viem tolik ako vy, možno víc...po hypnóze nikto nevstane z invalidného vozíka s dokaličenými nohami, alebo pokrivenými a nevládnymi už od narodenia, aby normálne chodil...


n/a
n/a
 #11122 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 18:44:32 | #11185 (13)

Pořád nechápeš. Nebo nechceš chápat. Tak ještě jednou, jak s pomocí hypnózy Ježíš oživil Lazara:

Ježíš zadal Lazarovi post hypnotický příkazy, aby za určitou dobu začal pociťovat slabost (ZAČAL CHURAVĚT), a následně v předem určeném čase upadl do kataleptického stavu. Další post.hypnotický příkaz byl: Až zvolám - Lazare, pojď ven!, probudíš se a budeš dokonale bdělý a půjdeš ke mně.
Svědčí o tom i tyto verše z Bible:
Jan 11, 1 Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta.
2 To byla ta Marie, která pomazala Pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy; a její bratr Lazar byl nemocen. (TO ZNAMENÁ, ŽE JE UŽ DŘÍVE NAVŠTÍVIL, A MOHL PROVÉST POTŘEBNÉ PŘÍPRAVY.)
3 Sestry mu vzkázaly: "Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen".
4 Když to Ježíš uslyšel, řekl: "Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ni oslaven". (TO SVĚDČÍ O TOM, ŽE MOC DOBŘE VĚDĚL O CO JDE, MĚL TO PŘEDEM PŘIPRAVENÉ.)
6 Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl.
7 Teprve potom řekl svým učedníkům: "Pojďme opět do Judska"! (TO ZNAMENÁ, ŽE ČEKAL, AŽ LAZARA POHŘBÍ!!!)
11 To pověděl a dodal: "Náš přítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit". (OPĚT TO NAPOVÍDÁ, ŽE JE JEDNÁ O PŘEDEM PŘIPRAVENOU SCÉNU!)
41 Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: "Otče, děkuji ti, žes mě vyslyšel.
42 Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal". (TO ZNAMENÁ, ŽE SE JEDNÁ O SOUČÁST PLÁNU NA PŘESVĚDČENÍ PŘIHLÍŽEJÍCÍCH, ŽE JE SYNEM BOŽÍM!!!)
A pak už jenom stačilo zvolat: Lazare, pojď ven!
Takže o žádné vzkříšení mrtvoly nešlo.


18
n/a
 #11178 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 13:42:01 | #11075 (9)

Právě jsi nad vší pochybnost dokázal, že o možnostech hypnózy, nevíš ani to veliké kulové.


18
n/a
 #11022 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 16:54:03 | #11098 (10)

hypnóza je fiktívny akt na krátky čas (čas hypnotického spánku), zázrak je natrvalo /napr, vrátenie zraku slepému o narodenia, a zrak mu funguje do konca života:-)


n/a
n/a
 #11075 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 20:01:39 | #11113 (11)

Řekl bych spíš, že hypnóza je proces, který uvede hypnotizovatelnou osobu do stavu mezi bděním a spánkem. To co se provádí pro pobavení publika v kabaretu je jen "jako" - hypnotizovaná osoba je spoluhráčem. Mezi dobrá čísla pro pány patří zhypnotizovaná dívka, které hypnotizér "namluví" že je strašné vedro a ona je sama v lese u jezírka lákajícího ke koupání ... a dívka začne se striptízem. Než dopspěje k polizeině zakázanému stavu oděvu je hypnotizérem probuzena a publikum se baví dívčinýmy rozpaky a studem.

Vrozená slepota může být způsobena onemocněním matky zarděnkami, nebo i jiným virem během určité fáze těhotenství. Je to nezvratná porucha, se kterou nehne žádný bůh.

Známá je také aféra tělesného postižení způsobené užitím "léku" Conterganu projevující se znetvořenými údy narozených. Je to nezvratná porucha, se kterou nehne žádný bůh.

Před pár lety vypukla v Jižní Americe epidemie choroby způsobující mikrocephalii. Opět zarděnky, virus Zika, nebo škodlivé zářeení během určité fáze těhotenství. Je to nezvratná porucha, se kterou nehne žádný bůh.

Denně se stávají nehody, nebo úrazy, které poškodí míchu v páteři tak těžce, že je člověk odkázán na kolečkové křeslo. Je to nezvratná porucha, se kterou nehne žádný bůh.

Jestli někdo předvede na jarmarku vrácení zraku slepému, obnovení funkce míchy, nebo dorostení znetvořených údů, tak můžeš visitore na to vzít jed, že je to stejný zázrak jako přeříznutí pany vejpůl, nebo levitace, či chození po hladině vody. Tahání králíků z klobouku patří do stejné kategorie zábavy. To bys měl coby vědec vlastně vědět.


187
n/a
 #11098 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 07:12:16 | #11124 (11)

Slyšel jsi někdy výraz hysterická slepota? Nebo ještě lépe: Popisovaného "žebráka", navštívili někdy před časem, a zadal mu sugesci, že od narozená nevidí, a tak aby to říkal všem, kdo se ho na to zeptá, a dále mu zadal post hypnotickou sugesci, že opět začne vidět, až si umyje oči od bláta. A protože je dostatečně známo, že Bible obsahuje lži a manipulace, je více než jisté, že povídání o jeho rodičích, kteří měli potvrdit, že je od narození slepý, bylo do příběhu vloženo dodatečně, pro zvýšení věrohodnosti. U podvodů tohoto druhu, je to totiž velice důležité.


18
n/a
 #11098 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 13:41:12 | #11161 (12)

Tak tohle už je úplně nereálné a navíc iracionální. Vložením sugesce nelze z člověka udělat robota, tak jak je to ve filmech. A když to, co svou slavnou hypnotickou teorií nedokážeš vysvětlit, to označíš za vymyšlené, tak to je možná příjemné, ale ne racionální. Přitom když už v tom příběhu nějaké prvky označíme za vymyšlené, tak to už rovnou jako vymyšlený můžeme označit celý příběh a vykašlat se na nějakou hypnózu. *30446*


-110
n/a
 #11124 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 15:16:35 | #11162 (13)

Vidíš to dobře, ty příběhy se zázračným uzdravováním jsou kaberetními kousky.

Ovšem jsou zdokumentované i případy davové sugesce, jako v případu zázraku ve Fátimě. V tisku se psalo, že na 30 tisíc lidí dosvědčilo, že se Slunce na obloze kymácelo, měnilo barvu a padalo svisle k Zemi, aby se posléze vrátilo zpět do nebe. Portugalský profesor přírodních věd, Joseph Garrett (a máme to), z univerzity Coimbra tvrdil, že zázraku bylo přítomno 100 tisíc lidí.
Mnozí z přítomných pověrčivých byli tak vystrašeni, že padali na kolena v očekávání nastávajícího slibovaného konce světa. Jak museli být asi zklamáni, že se ten konec světa zase nekonal. Zavinili to zase jiní, kteří nařizovali bohu modlitbami neukončování světa. Zejména věřící věřitelé požadovali před ukončením světa nejprv splacení dluhů dlužníky. To by tak hrálo, aby někdo nadělal dluhy před skončením světa, užíval si radovánek a dluhy neplatil.


187
n/a
 #11161 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 15:25:23 | #11165 (14)

..."davové sugesce, jako v případu zázraku ve Fátimě. V tisku se psalo, že na 30 tisíc lidí dosvědčilo, že se Slunce na obloze kymácelo, měnilo barvu a padalo svisle k Zemi, aby se posléze vrátilo zpět do nebe. Portugalský profesor přírodních věd, Joseph Garrett (a máme to), z univerzity Coimbra tvrdil, že zázraku bylo přítomno 100 tisíc lidí...
...áno, bol to zázrak, zjavená Panna Mária hovorila o tomto zázraku, že ho uvidia všetci účastníci zjavenia...nebola to žiadna masová sugesce...


n/a
n/a
 #11162 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 15:28:57 | #11166 (15)

Nad 30 tisícovém davem ze vznášela a megafonem vysvětlovala zázrak, důkazem je svědectví 30 až 100 tisíc účastníků představení.


187
n/a
 #11165 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 15:36:56 | #11167 (16)

....Při posledním zjevení 13. října 1917 se do doliny Iria vypravilo 70 tisíc lidí včetně novinářů a fotografů na základě tvrzení dětí, že toho dne se stane zázrak, aby všichni uvěřili. Hustě pršelo, ale nespočetné množství pozorovatelů zaznamenalo, že v poledne se mraky roztrhaly a odhalily slunce v podobě matného disku, rotujícího po obloze a zářícího nad celým okolím různými barvami světla. Poté se slunce oddělilo od oblohy a vrhlo se po klikaté dráze k zemi. Nakonec se vrátilo na své místo a lidé, kteří byli předtím promočení, byli zcela suší. Tato událost je známá jako „sluneční zázrak"...


n/a
n/a
 #11166 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 15:23:37 | #11163 (13)

Jedná se o post hypnotickou sugesci, ale tím se nezatěžuj, evidentně netušíš vo co go.
A opět používáš logický klam. Jestli je část zázraku podpořena vymyšlenými údaji, nelze z toho odvozovat, že tvrzení o požití hypnózy je chybné. To je moc viditelná manipulace s fakty.
Mysli, než něco napíšeš.


18
n/a
 #11161 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 16:39:37 | #11172 (14)

Právě že vím, vo co go. Posthypnotická sugesce neudělá z člověka robota.
Já taky nic takového netvrdim. Přečti si to co jsem napsal několikrát a snad ti pointa dojde.


-110
n/a
 #11163 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 18:56:13 | #11186 (15)

Jakými myšlenkovými kotrmelci, jsi dospěl k tomu, že post hypnotická sugesce, udělá z člověka robota? Nesnědl jsi něco ošklivého, třeba muchomůrku?


18
n/a
 #11172 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 19:37:50 | #11194 (16)

Ty jsi na nějakých drogách? nebo práškách?


-110
n/a
 #11186 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 09:37:00 | #11279 (17)

Hloupá otázka.


18
n/a
 #11194 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 12:04:38 | #11283 (18)

Aha, takže jo, fajn. Tak tě nemá smysl brát vážně.


-110
n/a
 #11279 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 12:41:23 | #11284 (19)

Teď jsi vítěz, tak si udělej paci paci! *6554*


18
n/a
 #11283 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 13:22:18 | #11288 (20)

A ty si dej pár facek, ať se probereš z té své blbosti.


-110
n/a
 #11284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 17:37:53 | #11302 (21)

Takhle hloupě reagují věřiči, když jim dojdou argumenty. *2*


18
n/a
 #11288 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 18:20:23 | #11303 (22)

Tvoje hloupost nezná mezí


-110
n/a
 #11302 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 18:36:11 | #11305 (23)

Diskutovat bez argumentů, to jednoho musí nasrat! *27179* *27179*


18
n/a
 #11303 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 19:31:56 | #11306 (24)

Právě proto takhle reaguješ. Když pominu nesmyslnost požadavku na argumenty v této debatě *27179* tak seš to obecně právě ty, kdo argumenty na ty moje nemá. Podívej se klidně do historie.


-110
n/a
 #11305 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.08.20 12:38:39 | #11548 (25)

Uvědom si, že žádné argumenty jsi nikdy neměl, nemáš a mít nebudeš. Už to chápeš?


18
n/a
 #11306 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.07.20 19:06:07 | #10998 (7)

Tak to "nasycení tisíců", "viděli", pouze jeho učedníci.


18
n/a
 #10984 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.07.20 19:09:11 | #10999 (8)

bolo tam 5000 mužov a aspoň tolik žien a detí:-)


n/a
n/a
 #10998 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.07.20 19:37:27 | #11003 (9)

Technická: Matouš, 37-38 Najedlo se tam dosyta čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí - a ještě sebrali sedm košíků zbytků. Kde ty košíky vzali? A nesnaž se mi tvrdit, že si je přinesli s sebou. To by ti neuvěřil ani zatvrzelý věřící. *4511*


18
n/a
 #10999 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.07.20 19:51:27 | #11006 (10)

je to trocha inak:
Jn 6
9„Je tu jeden chlapec, který má** pět ječných chlebů a dvě ryby; ale co je to pro tolik lidí!“
10 Ježíš řekl: „Ať se všichni posadí!“ Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc.
13 Sebrali je tedy a naplnili **dvanáct košů
nalámanými díly, které z těch pěti ječných chlebů po jídle zbyly.


n/a
n/a
 #11003 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 06:22:25 | #11019 (11)

Neuhýbej od tématu. Otázka zní: Kde ty košíky vzali?


18
n/a
 #11006 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 09:28:10 | #11026 (12)

Koleniku to je otázka *4302*

Kde vezmou sáčky na odpad ti co uklizeji po party pod širým nebem?
Ty myslíš, že oni běhali mezi těmi lidmi a sbíraly ty zbytky? *4302*
Poradím ti na podruhé jako žena *30407* Nejlépe se uklízí, když všichni odejdou. *30407*

A na odpad my dnes máme plastové pytle. Oni v té době měli koše *24124*


29
n/a
 #11019 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 10:47:29 | #11043 (13)

Tak ještě jednou: Kde ty koše vzali?
A netvrď mi, že si je nosili s sebou. Tomu neuvěří ani ten nejzuřivější věřící.


18
n/a
 #11026 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 16:58:02 | #11099 (14)

Koleniku ohledně těch košů *30407* uvedla jsem jak bych to asi já rozuměla a jestli ti to nestačí, tak víc ti nemůžu pomoct.
A víš co? Já jsem tehdy nežila, ani jsem tam nebyla, takže vlastně ani ti popravdě nemůžu říct odkud vzali ty koše. Musely tam ale někde být, když je o nich zmínka.
A taky je vidět jaký vztah měli tehdy k jídlu. To by nás taky mělo poučit.


29
n/a
 #11043 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 07:21:52 | #11125 (15)

Nebyly. To byla součást hypnotické seance, kdy jim mohl zadat sugesci: Vezměte tyto koše a posbírejte zbytky, nebo něco podobného.


18
n/a
 #11099 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 11:16:18 | #11051 (12)

bolo tam najmenej 5-10 tis mužov žien a detí, putovali, zhromaždili sa, a tak je isté, že mali so sebou i košíky - nosili si v nich potrebné osobné veci, igelitky nemali (aj dnes sa nosia na uliciach, v obchodoch - nákupy a pod. košíky......


n/a
n/a
 #11019 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.08.20 13:01:35 | #11067 (13)

Nějak pořád zapomínáš, že to všechno, "viděli jenom učedníci". Protože ryby a chleby rozděloval a dával učedníkům, kteří je rozdávali dál.


18
n/a
 #11051 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 17:49:40 | #11179 (14)

videlo to najmenej 5-7 tis ľudí, tých hladných, ktorí sa najedli do sýta z tých 5 chlebov a 2 rýb...


n/a
n/a
 #11067 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 17:56:16 | #11182 (15)

Pěkná pohádka... *33688*
Škoda jen, že když to umí, nepraktikuje to v zemích, kde tisíce dětí každý rok umírají hladem a podvýživou... *31879*


94
n/a
 #11179 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.08.20 19:19:30 | #11189 (15)

Tak se podívej na závěr té komedie s nasycením tisíců.
Ježíš propustil zástupy, nasedli na loď a odpluli...
To znamená, že učedníky nemohl vyvést z transu ihned, protože ty "zástupy", by okamžitě zmizely! Už tomu rozumíš?
Ty nasycené tisíce, viděli jenom jeho učedníci.


18
n/a
 #11179 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.08.20 17:28:44 | #11549 (12)

ty košíky je jako míra třeba jako palce. Koše tam neměli. Každý si to vzal na cestu domů co mu zbylo. *14503*


-64
n/a
 #11019 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.08.20 19:38:45 | #11551 (13)

Přece nebudeš pochybovat o Ježíšově zázraku. *15238* *15238* *15238*


187
n/a
 #11549 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.20 22:54:41 | #11786 (14)

Ta sedla! Přes celou hubu až na záda! *6554*


18
n/a
 #11551