Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty

Informace

Název: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77 , soucet
Založeno: 09.01.2020 20:14
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 179072x
Příspěvků:
12855

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty - Pojem biblického/filosofického Boha: Co je ateismus? teismus? Vznikl svět a Vesmír jako výsledek náhody? Big Bang-om?, jako nevyhnutnosť z náhody? - nebo byl stvořen nějakou sílou, či rozumovým osobním principem?...Zjevil se Bůh človéku, nebo si ho sám vytvořil? Je/není Bible Boží slovo/zjevení osobního Boha?...Má/nemá žido-křesťanská víra v Boha nějaký význam? historický nebo biblický Ježiš? Jaký je/není význam víry v Boha zjeveném v Kristu? má/nemá nějakou úlohu ve víŕe Církev?...Je/není ateismus/teismus založený na vědě?...kreacionismus? evolučný kreacionismus? theistický evolucionismus? evoluce druhů? náhoda jako nevyhnustnost? - je pro evoluci druhů dostatek věděckých důkazů?..jaká je-, a co znamená víra v jiných náboženstvích?, sektách?...Forum je pro smysluplné a obohacující příspěvky a reakce k dané tématice, je tu vítán každý - je přípustná i konfrontační argumentační diskuze bez dehonestace diskutníka...pozn.: forum není pro úzce náboženské doktrinární/reklamní/propagandistické/pomlouvační/konspirační články a videa s antikatolickou/antikřesťanskou tématikou a propagandou...prosím, na začátek fora dávat jen novou tému s prezentací svého názoru...navíc, v případě použití Bible a internetovských odkazů, prosím současně o jejich krátký komentář, podstatu, hlavní myšlenku...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #10926

Zobrazit vše

| Předmět: aký sekulárny zákon je dobrý?
30.07.20 10:47:22 | #10926

Pravdivosť ľudského sekulárneho zákona: - sekulárny zákon/jeho právne normy musí prihliadať na národ ako taký - na jeho na vieru(/v tradícii národa), históriu, náboženstvo, kultúru, tradície národa), a tieto nemusia byť vždy v súlade s právom EÚ alebo deklaráciami o ľudských právach, ako ich predkladá OSN - tieto svetové inštitúcie nie sú etalonem pravdivosti práva!...kedy je právo dobré? - vtedy, ako povedal raz nebohý SK kardinál Ján Chrizostom Korec (na SK podobný ako u vás kard. Tomášek), a vedia o tom všetci právnici: štátne právo je dobré vtedy, keď spravodlivo plní nielen 1. liiteru zákona, ale keď je naplnený aj 2. duch zákona (pod literou zákona myslel pravdivé slovné formulácie paragrafov tak, že sa nedá s nimi manipulovať, dvoj- a x-zmyselne vykladať,...pod duchom zákona myslel prihliadanie aj na Boží mravný zákon, ktorý je naplnením neomylnej spravodlivosti ponímania pravdivosti zákona - aj s tým, že sa prihliada aj na osobu, jej výchovu, prostredie, v ktorom vyrastala a okolnosti spáchania trestného činu, či previnia/deliktu, a pod. *232**


n/a
n/a

| Předmět: RE: aký sekulárny zákon je dobrý?
30.07.20 10:53:27 | #10927 (1)

...z uvedeného potom vyplýva, že sekulárne zákony v právnej oblasti potratov, eutanázie, hmsx partnerstiev, hmsx manželstiev, LGBT, a niektoré iné, nie sú spravodlivé, nie sú dobré, lebo porušujú prirodzený mravný (Boží) zákon (Rim 2, 14, 15) i Boží mravný zákon. (Desatoro).. *5726*


n/a
n/a
 #10926 

| Předmět: RE: aký sekulárny zákon je dobrý?
30.07.20 15:22:46 | #10951 (1)

Nejpotřebnější sekulární zákon je vyloučení vlivu lidí podléhající nějaké ideologii a tuto ideologii propagující na harmonii společenství (občanů státu).

Primární zákon zachovává harmonii společnosti, má zamezit roztržkám, zločinům, bezprání a nenávisti ve společnosti.

Konkrétně:
Když si pobožní myslí, že menšinová sexuální orientace je špatná, je to jejich privátní názor. Pořádají-li nepřátelsky zaměřené akce proti menšinám, je to porušení primárního zákona. Porušovatelé zákona mají být poučeni, v případě recidivy potrestání a v případu úmyslního porušování zákona zbaveni svobody.


183
n/a
 #10926 

| Předmět: RE: RE: aký sekulárny zákon je dobrý?
30.07.20 15:28:09 | #10955 (2)

A co různé akce proti politikům či vládě? Taky trestat nebo tam by byly vyjímky


138
n/a
 #10951 

| Předmět: RE: RE: RE: aký sekulárny zákon je…
30.07.20 16:08:11 | #10961 (3)

Tohle jsou samozřejmě detaily a nezpochybňují primární zákon.

Každý zákon má něco jako hranice působnosti a hraniční události mohou přerůst ve vážný konflikt.
Organizované srocování lidu vyžaduje povolení orgánů a podléhá určitým pravidlům. Tím může být například zákaz házení předmětů, zapalování popelnic a aut, ŕozbíjení oken a rabování obchodlů.

Prostě primární zákon musí být dodržován.

Co se týče principu demokratie, která není prakticky nikde realizována.
Lidé si mají volit své zástupce v parlamentu a ve vládě a ti se mají řídit vůlí lidu, vůlí svých voličů, což také není nikde realizováno.
Takže náš takzvaně demokratický řád vyžaduje základní rekonstrukci ... ale tohle je téma na předlouhou diskuzi.


183
n/a
 #10955