Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty

Informace

Název: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77 , soucet
Založeno: 09.01.2020 20:14
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 161960x
Příspěvků:
12408

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty - Pojem biblického/filosofického Boha: Co je ateismus? teismus? Vznikl svět a Vesmír jako výsledek náhody? Big Bang-om?, jako nevyhnutnosť z náhody? - nebo byl stvořen nějakou sílou, či rozumovým osobním principem?...Zjevil se Bůh človéku, nebo si ho sám vytvořil? Je/není Bible Boží slovo/zjevení osobního Boha?...Má/nemá žido-křesťanská víra v Boha nějaký význam? historický nebo biblický Ježiš? Jaký je/není význam víry v Boha zjeveném v Kristu? má/nemá nějakou úlohu ve víŕe Církev?...Je/není ateismus/teismus založený na vědě?...kreacionismus? evoluce (druhů)`? theistický evolucionismus? - je pro evoluci druhů dostatek věděckých důkazů?..jaká je-, a co znamená víra v jiných náboženstvích?, sektách?...Forum je pro smysluplné a obohacující příspěvky a reakce k dané tématice, je tu vítán každý - je přípustná i konfrontační argumentační diskuze bez dehonestace diskutníka...pozn.: forum není pro úzce náboženské doktrinární/reklamní/propagandistické/pomlouvační/konspirační články a videa s antikatolickou/antikřesťanskou tématikou a propagandou...prosím, na začátek fora dávat jen novou tému s prezentací svého názoru...navíc, v případě použití Bible a internetovských odkazů, prosím současně o jejich krátký komentář, podstatu, hlavní myšlenku...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #11235

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Důvody…
03.08.20 16:41:03 | #11235
Reakce na příspěvek #11233

fakt? jak dlouho? není to tak dávno, co jste tu dokazoval, jak je ateismus velkým hříchem, aspoň to tak vyznělo, odmítání Boha a tak...


14
n/a
 #11233 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Důvody…
03.08.20 17:01:47 | #11236 (1)

to je vec Bible, nie moja...Biblia sa tak vyjadruje v desiatkach veršov...ide o to, ako sa k tomu kdo postaví v slobode, či z pozície ateismu alebo teismu...je logické, že ak existuje spása, spasí len Spasiteľ, a k tomu ho treba prijať vo viere, to je vše...bolo by absurdnosťou hovoriť o spáse bez Spasiteľa, v neviere v Spasiteľa - a toho nám ponúka k viere Biblia...takže sloboda! - tú nie je možné nikomu zobrať:-)


n/a
n/a
 #11235 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.08.20 17:08:31 | #11237 (2)

to jsou jen církevní dogmata, Boží logika může být úplně jiná *4624*


14
n/a
 #11236 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.08.20 18:00:57 | #11240 (3)

ani náhodou, je to rétorika *17163* , nie Cirkvi...je to vážna dilema: vedomý ateismus - podľa *17163* = strata akejkoľvek nádeje na spásu (vieme, že každý chce byť spasený) - a to je viac ako frustrujúce, zvlášť keď si človek uvedomí, že nechce večne zahynúť - ...keby išlo len o nihilizáciu amého seba po smrti, zrejme by to bolo pre mnohých ateistov prijateľné! -povie si: dobre, budem nihilizovaný/vy­mazaný z mojej duchovne i telesnej existencie, a šmitec! - ale ono je to inak, - ak veríme Kristovi (veríme, že nie je luhár), on nehovoril o žiadnej nihilizácii, ale v Mt 25 hovorí o vzkriesení všetkých bez rozdielu, zavrhnutých (aj skrze vedomú a chcenú nevieru), bez toho, aby sme sa strašili, vo večnom utrpení duše a tela vo večnom ohni, - a to je o niečom inom, to je už iná, oveľa horšia situácia pre dušu a telo, ako je potenciálna nihilizácia, lebo vtedy už len ostáva *33693*


n/a
n/a
 #11237 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.08.20 18:16:46 | #11241 (4)

A co ten přesný popis hypnotické seance, včetně vyvedení z transu dotykem?
Matouš 17,
1  Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami.
2  A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. 3  A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají.
4  Nato promluvil Petr a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobré, že jsme zde; chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“
5  Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: „To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte.“
6  Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. 7  Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte a nebojte se.“
8  Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného.

Pořád si myslíš, že Ježíš nebyl podvodník, i když na svoje "zázraky", používal hypnózu?


11
n/a
 #11240 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.08.20 18:22:03 | #11242 (5)

:-) pořád si to myslím: Ježiš sa na Hore premenil (vo svetle slávy, aký je v nebi), aby niektorým apoštolom zjavil svoj slávu, a rovnako potvrdil, že človek veriaci v Boha po smrti nezahynie, ale je živý (viď Mojžiš a Eliáš)...:-)


n/a
n/a
 #11241 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.08.20 19:05:29 | #11243 (6)

Ano, s použitím hypnózy. To mu na důvěryhodnosti nepřidává.


11
n/a
 #11242 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.08.20 19:28:27 | #11249 (7)

vy ste tou hypnózou posadnutý!:-)


n/a
n/a
 #11243 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 04:22:08 | #11263 (8)

Ta jediná, dokáže nenásilně vysvětlit všechny jeho "zázraky", bez rozporu s přírodními zákony.


11
n/a
 #11249 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.08.20 19:06:26 | #11244 (4)

proč by měl někdo věčně zahynout jen proto že není křesťanem nebo katolíkem???
proč by měl ateista věčně zahynout?


14
n/a
 #11240 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.08.20 19:33:05 | #11250 (5)

...lebo viera v Boha zjavenom/vo vtelenom Kristovi-Spasiteľovi sveta je alfa a omega spásy, rozhodujúci pilier/axioma spásy, ako píše ap. Pavel t(áhne se to celou Biblí) ...tak čo s tým? sú teda len 2 možnosti, že: 1. Boh/Kristus/ap. Pavel má pravdu, alebo 2. vy máte pravdu...tretiu možnosť nevidím:-)


n/a
n/a
 #11244 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.08.20 21:00:07 | #11256 (6)

Já bych vsadil na Krudoxe... všechno může posoudit s odstupem dvaceti století a s patřičným nadhledem!
Pavel si nemohl všechno tak detailně pamatovat, mnoho věcí si musel domyslet, nějak je fabulovat. V některých věcech se mohl mýlit, jiné si poněkud v dobré víře upravit, jak se to běžně i zkušeným vypravěčům stává.


86
n/a
 #11250 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 08:19:48 | #11271 (6)

Pavel pravdu nemá. Možná tomu sám věřil, ale to je tak vše.


68
n/a
 #11250 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.08.20 20:05:24 | #11253 (5)

katolíkem nemusí být, ale ten kdo uvěří v Boha tak má co dočinění s Kristem, tedy mi tomu kdo v Krista uvěří říkáme Kristovec- křesťan. Nejde o název, ale o víru v Ježíše který je Bohem.


-77
n/a
 #11244 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.08.20 20:10:57 | #11254 (6)

Jiný Bůh není je jeden, my věříme že je to Ježíš Bůh Proto není možné věřit něčemu co se jen tváříé jako Bůh. Myslí že Inkové měli také jednoho Boha simbolem bylo Slunce. Takže Inkvé věřili v pravého Boha jako My křesťané a na věčnosti pochopí, že je to vtělený Bůh Ježíš.


-77
n/a
 #11253 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.08.20 08:24:05 | #11273 (7)

Věřit tomu můžete.


68
n/a
 #11254 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 19:01:03 | #12024 (5)

Protože neplatí desátky. Proto! *27179*


11
n/a
 #11244