Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty

Informace

Název: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77 , soucet
Založeno: 09.01.2020 20:14
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 222514x
Příspěvků:
13844

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty - Pojem biblického/filosofického Boha: Co je ateismus? teismus? Vznikl svět a Vesmír jako výsledek náhody? Big Bang-om?, jako nevyhnutnosť z náhody? - nebo byl stvořen nějakou sílou, či rozumovým osobním principem?...Zjevil se Bůh človéku, nebo si ho sám vytvořil? Je/není Bible Boží slovo/zjevení osobního Boha?...Má/nemá žido-křesťanská víra v Boha nějaký význam? historický nebo biblický Ježiš? Jaký je/není význam víry v Boha zjeveném v Kristu? ..Je/není ateismus/teismus založený na vědě?...kreacionismus? evolučný kreacionismus? theistický evolucionismus? evoluce druhů? náhoda jako nevyhnustnost? - je pro evoluci druhů dostatek věděckých důkazů?..jaká je-, a co znamená víra v jiných náboženstvích?, sektách?...Forum je pro smysluplné a obohacující příspěvky a reakce k dané tématice, je tu vítán každý - je přípustná i konfrontační argumentační diskuze bez dehonestace diskutníka...pozn.: forum není pro úzce náboženské doktrinární/reklamní/propagandistické/pomlouvační/konspirační články a videa s antikatolickou/antikřesťanskou tématikou a propagandou...prosím, na začátek fora dávat jen novou tému s prezentací svého názoru...navíc, v případě použití Bible a internetovských odkazů, prosím současně o jejich krátký komentář, podstatu, hlavní myšlenku...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #12853

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: Ztracená evangelia
30.08.20 12:03:06 | #12853
Reakce na příspěvek #12847

ale jsou doklady, to víš, že jsou...


18
n/a
 #12847 

| Předmět: RE: RE: RE: Ztracená evangelia
30.08.20 12:07:21 | #12857 (1)

nejsou


-110
n/a
 #12853 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ztracená evangelia
30.08.20 12:09:06 | #12860 (2)

jsou, že ty o tom víš hovno, je jiná věc...


18
n/a
 #12857 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ztracená evangelia
30.08.20 12:12:38 | #12863 (3)

nejsou, a to bez ohledu na tvoje emoce


-110
n/a
 #12860 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ztracená…
30.08.20 12:14:58 | #12865 (4)

tvoje nemoce o tom nerozhodují, fanatiku...


18
n/a
 #12863 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ztracená evangelia
30.08.20 12:14:22 | #12864 (3)

http://www.myty.info/view.php?nazevclanku=puvodni-konec-markova-evangelia&cisloclanku=2009010001

další úprava - autorství evangelií - bylo smyšleno později, 4 evangelia v Bibli byla anonymní...

to jsou jenom ty nejznámější...


18
n/a
 #12860 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ztracená…
30.08.20 12:37:53 | #12869 (4)

Ano, některá evangelia obsahují vsuvky, které ovšem jejich obsah nijak nemodifikují. Nedá se tedy mluvit o úpravě ve smyslu, v jakém to prezentoval indián.


-110
n/a
 #12864 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ztracená…
30.08.20 14:29:12 | #12877 (5)

dá se mluvit o úpravě už při vzniku a před vznikem, ústní vyprávění se přikrášlují a šperkují a tak z nich vznikají zázračné legendy, pak je teprve někdo sesbírá a jednotlivá vyprávění sepíše do "knihy", tak vznikla i ta čtyři evangelia...


18
n/a
 #12869 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 14:36:50 | #12880 (6)

To je ale úplně něco jiného, to není úprava evangelia (biblického textu).


-110
n/a
 #12877 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 14:44:50 | #12888 (7)

tak je to úprava předbiblického textu anebo vyprávění...


18
n/a
 #12880 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 14:47:33 | #12889 (8)

Ale o tom řeč nebyla.


-110
n/a
 #12888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 14:58:48 | #12892 (9)

souvisí to s tím úzce a jak jsem psal - autorství evangelií bylo smyšleno, nepsali je apoštolové, ani jejich nejbližší, jednotlivé příběhy kolovaly samostatně, pak byly sepsány do evangelií, tomu nasvědčují i první evangelium Q a Tomášovo evangelium, které jsou pouze sbírkami Ježíšových výroků...
navíc nemusíme mít první podobu evangelií, protože mohla být časem doplňována a rozšiřována, jak ukazuje krátká (původní) verze Markova Evangelia...


18
n/a
 #12889 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 15:27:13 | #12895 (10)

Řeč nebyla o vzniku evangelií, ale o jejich modifikaci. Takže tohle s tím nesouvisí. Teoreticky nemusíme mít první podobu evangelií, ale nemáme žádný doklad, že by tomu tak bylo.


-110
n/a
 #12892 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 15:56:14 | #12901 (11)

doklady a důkazy nemáme ani o jejich pravosti, naopak, rozdíly v nich naznačují, že ten příběh taky probíhal vývojem...


18
n/a
 #12895 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:02:04 | #12904 (12)

A jak by takový důkaz pravosti měl vypadat? (To je stejné jako důkaz o neexistenci Boha.) Rozdíly můžou naznačovat leccos. Musíme vycházet z toho, co máme, z danosti, a nic si nevymýšlet.


-110
n/a
 #12901 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:07:22 | #12906 (13)

Přesně. Jak třeba vypadá důkaz pravosti u buddhistických škol. Známe Théravádu, Mahájánu, Vadžrajánu a každá škola se hlásí k Buddhovi a jeho 4 ušlechtilým pravdám. Jak tedy podat důkaz o tom že tyto 4 pravdy jsou opravdu pravdami? .... a žádá vůbec někdo takové důkazy? nebo se prostě z nich vychází a na nich je postaveno celé učení.


142
n/a
 #12904 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:10:11 | #12908 (14)

Pokud se někdo rozhodně pro některé učení a přijme učitele za svého Mistra, pak se neptá jesti Mistr mluví či nemluví pravdu. Prostě celým srdcem přilnul ke svému Mistrovi. Pokud si vybral za učitele Krista a věří že kristus je Bůh.... celým srdcem přilnul k Bohu a Pravdě. Vždyť Kristus o sobě říká: Já jsme ta cesta, pravda a život.

Tak jednoduché to je. Je třeba si vybrat


142
n/a
 #12906 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:11:34 | #12909 (14)

popisují ty školy ty čtyři pravdy stejně nebo rozdílně?
a pokud stejně, je to jen důkaz o tom, že se zachovaly v původní podobě, ne o tom, že jsou absolutně pravdivé...


18
n/a
 #12906 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:14:40 | #12910 (15)

Předpokládám že tyto pravdy znáš:

Čtyři ušlechtilé pravdy:
Pravda o utrpení (skt. dukkha – utrpení).
Pravda o vzniku utrpení (skt. samudaja – původ, příčina).
Pravda o ustání utrpení (skt. niródha – zánik, zrušení)
Pravda o cestě vedoucí ke konci utrpení (Ušlechtilá osmidílná stezka) (skt. marga – cesta)


142
n/a
 #12909 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:24:41 | #12914 (16)

otázka byla, jestli je ty rozdílné školy mají ve stejném znění...


18
n/a
 #12910 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:25:38 | #12915 (17)

Každá je jiná.


142
n/a
 #12914 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:31:01 | #12918 (18)

co každá je jiná? já vím, že ty školy mají jiné výklady, ale ty čtyři pravdy mají stejné nebo ne?


18
n/a
 #12915 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:34:24 | #12919 (19)

Jsou to základní dogmata, východiska. něco jako v Křesťanství vyznání víry. Ale jinak každá má svoji vlastní historii života Buddhy, jeho zážitků, původu etc a také metodu.


142
n/a
 #12918 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:39:46 | #12920 (20)

takže jsou ta dogmata pro ty školy stejná...
to je indicie, že se zachovala v původní podobě, jak je Buddha řekl, ale samozřejmě nedokazují, jestli měl nebo neměl pravdu...


18
n/a
 #12919 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:43:22 | #12921 (21)

Není jisté zda je takhle řekl, vychází z toho. Stejně tak jako se vychází z dogmat křesťanských a je na nich postavena spásonosná úloha Krista. Věřím že náboženství hraje rozhodující úlohu ve formování dané kultury, sjednocuje společnost konkrétním řádem který je akceptován. Tím umožňuje její rozkvět.


142
n/a
 #12920 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:45:23 | #12922 (22)

A pokud né přímo rozkvět, tak minimálně přežití v čase.


142
n/a
 #12921 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:48:53 | #12924 (23)

to asi určitě *49*


18
n/a
 #12922 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:48:26 | #12923 (22)

pokud není jisté, jak to přesně řekl, pak je to přesně jako s těmi evangelii...


18
n/a
 #12921 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:17:21 | #12912 (15)

Je třeba porozumět principu náboženství či víry, kdy člověk vstupuje praktikování do hlubokého vhledu reality. Tedy nahlíží ne věci přesně takové jaké jsou. Vstupuje do přítomnosti pravdivě, reflektuje pravdivě. To je pravda, to je cesta a to je také živá přítomnost (život)


142
n/a
 #12909 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:09:25 | #12907 (13)

důkazy nejsou možné, ale jsou indicie...
ode dvou a více očitých svědků by neměly být rozdílné natož protichůdné informace...
a rozebírat se mi je nechce, protože je budeš jakož i ostatní pravověřící bagatelizovat jako vždy...


18
n/a
 #12904 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:17:20 | #12911 (14)

Oni nejsou ani indície.
To že se výpovědi svědků nějaké události rozcházejí je běžné. Při vybavování si roky staré události je to dokonce očekávatelné. Lidská paměť není stoprocentní.


-110
n/a
 #12907 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:23:27 | #12913 (15)

no však právě - roky staré události a ještě nejspíš ne vlastní...
očití svědkové holokaustu i po mnoha desítkách let podávají stejné výpovědi o tom, jak to tehdy bylo, nikoliv protichůdné...


18
n/a
 #12911 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 17:29:11 | #12927 (16)

To jsou taky obecné výpovědi o tom, jak to tehdy chodilo. V obecných věcech se shodují i evangelia.


-110
n/a
 #12913 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 17:34:00 | #12928 (17)

třeba ve vzkříšení Lazara se shodují?


18
n/a
 #12927 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 17:37:52 | #12929 (18)

třeba *32299*


-110
n/a
 #12928 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 17:41:31 | #12930 (19)

opravdu? *4506*


18
n/a
 #12929 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 11:32:28 | #13086 (17)

A v nesmyslech se neshodují?


18
n/a
 #12927 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 09:49:38 | #13390 (13)

To napiš těm, co si vymýšleli ty kraviny v Bibli. Jako je třeba ta kravina o potopě. *27179*


18
n/a
 #12904 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 10:12:07 | #13394 (14)

...říká někdo, kdo vymýšlí kraviny


-110
n/a
 #13390 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 17:51:53 | #13570 (15)

Zalez trolle.


18
n/a
 #13394 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 19:04:57 | #13575 (16)

Pleteš si mě se sebou. Poukazování na omyly druhého není trolování, neustálé vysmívání se druhým ano.


-110
n/a
 #13570 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 09:46:08 | #13389 (11)

soucet: Jasně, když dojdou argumenty, nastupuje slovíčkaření! *29324* *3816*


18
n/a
 #12895 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 10:07:24 | #13393 (12)

Tohle je zrovna jeden z tvých projevů neschopnosti přijmout realitu.


-110
n/a
 #13389 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 17:56:54 | #13571 (13)

A jak ty přijímáš realitu, že Mojžíš byl prolhaný, a Ježíš zase podvodník?
Důkazy o tom, jsem na pánbíčkářských diskuzích dal už několikrát.


18
n/a
 #13393 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 19:09:44 | #13576 (14)

To přece víš, jak se k tomuto tvému tvrzení stavím. Doporučil jsem ti zkonzultovat to s odborníkem na hypnózu, protože mě jeden odborník vysvětlil, že takhle je to jenom ve filmech. A mimochodem: že tohle tvoje tvrzení nemá hodnotu důkazu a že je to jen tvoje dogmatická víra, jsem ti logicky dokázal. Tys na to nebyl schopen říct nic.


-110
n/a
 #13571 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 04:26:00 | #13668 (15)

To ti vážně nedochází, že aby jsi mohl popřít tvrzení, že Ježíš používal hypnózu, musel by jsi popřít pravdivost evangelií, které tu hypnotickou seanci popisují? A se kterým odborníkem, jsi to konzultoval? S farářem, nebo dokonce s papežem? Tak to jsi mohl rovnou konzultovat s odborníkem na vznětové motory! *27179* *27179* *3816*


18
n/a
 #13576 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 09:38:05 | #13675 (16)

To ti vážně nedochází, že úkolem není popírat, ale dokazovat? Já nemusím popírat nic, to ty musíš dokazovat. I když bys to pomocí hypnózy uměl všechno vysvětlit, tak bys pořád musel dokázat, že to opravdu bylo tak a ne jinak. Konzultoval jsem to s psychologem, ty hlupáku jeden. Kteří asi jiní odborníci jsou...


-110
n/a
 #13668 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 19:46:02 | #13774 (17)

Sám jsi hlupák, a neustále se tak projevuješ.


18
n/a
 #13675 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 21:28:39 | #13790 (18)

Jo, to přesně sedí na tebe. Čti si po sobě, co tu píšeš za perly. Seš hloupý a navíc fanatický.


-110
n/a
 #13774 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ztracená…
02.09.20 13:55:35 | #13145 (5)

Hlavně že obsahují přesný popis hypnotické seance, který nad vší pochybnost dokazuje, že Ježíš na svoje "zázraky", používal hypnózu. *27179* A to je nevyvratitelný důkaz, že Ježíš byl podvodník. *3816*


18
n/a
 #12869 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 13:59:28 | #13147 (6)

I kdyby to opravdu odpovídalo hypnotické seanci, tak to samo o sobě nic takového nedokazuje. Já chápu, že tvoje mysl vyžaduje nějaký takový nevyvratitelný důkaz, ale tohle jím vážně není. Měl bys i sám od sebe na to přijít, proč není.


-110
n/a
 #13145 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 14:20:57 | #13151 (7)

Popírat to můžeš jak chceš, ale dokazuje to nad vší pochybnost, že Ježíš na svoje "zázraky", používal hypnózu. Jestli jsi schopen uvěřit kdejaké kravině, tak tomuto radši věř taky, protože tohle žádná kravina není.


18
n/a
 #13147 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 16:47:58 | #13153 (8)

Ne nedokazuje, i když by sis to nesmírně přál. Pouze to nad vší pochybnost dokazuje to, že díky svojí vnitřní nutnosti náboženství, potažmo křesťanství znehodnotit, dokážeš uvěřit kdejaké kravině, která tě v rámci této tvé potřeby napadne. Zkus zauvažovat nad tím, proč vědecké teorie, vysvětlující vznik něčeho v minulosti, jsou stále teoriemi. To, že umíme (či máme dojem, že umíme) vysvětlit nějaký jev, co se odehrál v minulosti, samosebou ještě neznamená, že se to tak opravdu událo. K tomu je totiž potřeba ještě důkaz, že to bylo opravdu tak a ne jinak.


-110
n/a
 #13151 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 17:39:38 | #13154 (9)

Honí si tričko.


n/a
n/a
 #13153 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 18:11:11 | #13158 (10)

a úplně zbytečně


-110
n/a
 #13154 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 09:55:11 | #13391 (11)

Copak? Že by ti už konečně došlo, že Ježíš opravdu používal hypnózu? V tom případě ti gratuluji, že jsi schopen rozeznat pravdu od lží.


18
n/a
 #13158 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 10:16:47 | #13395 (12)

Tohle je další projev tvé neschopnosti přijmout realitu. Infantilní obranný mechanismus.


-110
n/a
 #13391 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 11:35:05 | #13398 (13)

Realita je taková, že celé křesťanství stojí na lžích prolhaného Mojžíše, a na manipulacích podvodníka Ježíše. Jsi schopen přijmout realitu?
Mělo by to být snadné, když v samotné Bibli jsou důkazy pro to, co tu tvrdím.
Jak jsi na tom s tvojí schopností, přijmout ralitu? *29324*


18
n/a
 #13395 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 12:22:23 | #13400 (14)

Ne to není realita, to je tvůj názor (přímo dogmatický názor), který jsem ti mnohokrát zpochybnil. Tvoje neschopnost přijmout realitu se odráží právě v tom, že moje zpochybňující námitky nebereš v potaz. Je to stejné jako u roseho.


-110
n/a
 #13398 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 17:26:24 | #13416 (15)

Nelži. Nikdy nic jsi nezpochybnil. To by jsi musel zpochybnit Biblické texty, které moje tvrzení dokazují, a to se nikdy nestalo že? Müsliteli.


18
n/a
 #13400 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 17:33:40 | #13418 (16)

Ty lžeš. A je to další důkaz toho, že nedokážeš přijmout realitu. Ukázal jsem ti například nedávno, že biblické texty sami o sobě žádný důkaz tvých tvrzení nepřináší. Müslitelli.


-110
n/a
 #13416 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 18:06:55 | #13572 (17)

Tak to by mě opravdu zajímalo jak jsi to dokázal? *27179* *3816*


18
n/a
 #13418 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 19:10:56 | #13577 (18)

Ty si to nepamatuješ? Ty máš schízu?


-110
n/a
 #13572 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 10:32:41 | #13396 (12)

opakujem sa: jo, pre vzkriesenie mŕtveho tela (4 dni v hrobe, a už bolo v rozklade podľa slov Lazárovej sestry - teda páchlo), stačí hypnóza! - uff, to je detinské myslenie!:-)


n/a
n/a
 #13391 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 11:24:51 | #13397 (13)

To si pouzue myslela, jeho sestra Marta. Ale Ježíš věděl, že Lazar je post hypnotickým příkazem, uveden do kataleptického stavu. Vypadá to, že o hypnóze víš prachmálo, jinak by jsi sem necpal takové dřísty! *2*


18
n/a
 #13396 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 12:53:45 | #13403 (14)

*23266* *23266* *23266* *23266*
Ty hypnotiku.....


n/a
n/a
 #13397 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 18:08:45 | #13573 (15)

Další co není v obraze! *27179* *27179* *27179*


18
n/a
 #13403 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 18:49:52 | #13159 (9)

To se táhne celou historií lidstva. Na co neznáme odpověď, na to si vymyslíme Boha, a je vysvětleno! *27179* *27179* *3816*


18
n/a
 #13153 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 19:38:30 | #13162 (10)

hm, reaguješ stejně jako rose. Když není argument, tak změníš téma. Doufám že už chápeš, že tvoje představy nemají hodnotu důkazu.


-110
n/a
 #13159 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 13:29:22 | #13737 (11)

Tak ještě jednou, jenom pro tebe: Nejde o žádné moje představy, ale o konkretní verše v Bibli, které dokazují, že moje tvrzení jsou pravdivá. Pořád to nechápeš, že?


18
n/a
 #13162 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 15:19:47 | #13748 (12)

Dvakrát jsem ti tu logicky dokázal, že nedokazují. Výklady nemají hodnotu důkazu.


-110
n/a
 #13737 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 18:00:08 | #13198 (9)

Když učedníci věrně popíší hypnotickou senci, kterou bez pochyby vedl Ježíš, tak to nejde popřít, protože tím by jsi pořel důvěryhodnost evangelistů. I když je v Bibli spousta lží a nesmyslů, tohle je pravdivý popis, protože se plně shoduje s možnostmi hypnózy.


18
n/a
 #13153 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 05:26:05 | #13229 (10)

Jinými slovy "tohle je pravdivý popis, protože je ve shodě s mojí teorií". *32299*
Hypnotickou seanci tam bez pochyby vidíš ty. Že by to tak opravdu bylo lze popřít. Psychologové, co se zabývají hypnózou, ti potvrdí, že takhle jednoduše věci nefungují. Takhle to funguje max. ve filmech.


-110
n/a
 #13198 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.09.20 20:21:30 | #13272 (11)

To je tvoje laická představa. Mně nemusíšm věřit ani slovo, ale můžeš se zeptat odborníků.


18
n/a
 #13229 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.09.20 09:42:21 | #13280 (12)

Ne, to všechno je tvoje laická představa. Jednoho jsem se totiž ptal. *32299*


-110
n/a
 #13272 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.09.20 18:12:53 | #13330 (13)

Kdyby jsi se ptal, tak nemůžeš psát tkové kraviny.


18
n/a
 #13280 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.09.20 18:43:02 | #13335 (14)

Označovat něco za kraviny, protože to odporuje tvým laickým představám, není zrovna rozumné, a je to projevem dogmatismu.


-110
n/a
 #13330 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 17:33:25 | #13417 (15)

Klidně tomu věř, na skutečnosti, že Ježíš na svoje "zázraky", používal hypnózu, to nic nemění.


18
n/a
 #13335 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 17:36:02 | #13419 (16)

Na tohle přesně poukazuji. Ještě si u toho dupni. Ty úplně stejně jako rose ignoruješ jakékoli argumenty a furt si meleš tu svou. Seš dogmatik (a nejen to).


-110
n/a
 #13417 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 06:44:13 | #13420 (17)

Co to zase blekotáš? Aegumenty jsou takové, že evangelisté popisují velmi přesně hypnotickou seanci, včetně vyvedení z transu dotykem, nazvanou "Proměnění na hoře". To je fakt, který zuřivě ignoruješ zase ty. Důvod je prostý:
1K 15,14 A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, pak je naše kázání k ničemu; celá vaše víra je k ničemu!
Musíš se poohlédnout po jiném dudlíku! *27179*


18
n/a
 #13419 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 06:56:33 | #13422 (18)

To jsou tvoje laické představy. Prokonzultuj si to s odborníkem. Ten tě vyvede z omylu.


-110
n/a
 #13420 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 18:13:41 | #13574 (19)

To nad vší pochybnost dokazuje, že potřebné znalosti nemáš. Ale nic si z toho nedělej, takových jsou miliony.


18
n/a
 #13422 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 19:13:58 | #13578 (20)

A tohle dokazuje, že používáš všechno, jenom ne rozum. Jseš fanatik.


-110
n/a
 #13574 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 20:33:24 | #13579 (21)

Zase se pleteš, jako ostatně pořád. Fanatik, který nepoužívá rozum, může být jenom věřící, který věří v ty přesvaté kraviny.


18
n/a
 #13578 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 05:14:06 | #13582 (22)

Myšlení a způsob činění závěrů fanatika tu ukazuješ právě ty. Ignoruješ všechny rozumné protiargumenty, neboť "to musí být tak, jak říkáš" - působí v tobě tento imperativ.
Věřit něčemu, co si myslím, že je pravda, ještě není fanatismem.


-110
n/a
 #13579 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 13:40:37 | #13742 (23)

Věřit něčemu, co si myslím, že je pravda, ještě není fanatismem.
Pokud si neověříš pravdivost tvrzení, tak je to hloupost. Fanatismus následuje vzápětí.


18
n/a
 #13582 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 15:22:03 | #13750 (24)

Fanatismus následuje potřebu, že věci musejí být tak a ne jinak. Přesně to co tu neustále předvádíš.


-110
n/a
 #13742 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 15:48:13 | #13753 (25)

Také se dá fanatizmus charakterizovat jako agressivní postoj proti lidem nesdílející názory fnatiků.


187
n/a
 #13750 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 16:07:21 | #13756 (26)

Ano to je jedna z jeho charakteristik.


-110
n/a
 #13753 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ztracená evangelia
30.08.20 18:40:13 | #12931 (2)

Marek 16 :
8 Ženy vyšly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, neboť se bály.
*20*
Tak končilo Markovo evangelium - které je považováno za 1.-2. nejstarší.
Proč muselo být upraveno ??
*3440*


98
n/a
 #12857 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ztracená evangelia
30.08.20 19:17:47 | #12932 (3)

Z Wikipedie:

Druhou výjimku a největší textový problém představuje u Marka jeho závěr. Samotný text evangelia končí veršem 16,8. Verše 16,9-20 jsou považovány za pozdější dodatek. Verš 16,8 působí velmi zmateně a ponechává děj evangelia otevřený. K tomu mohlo dojít omylem (Marek nestihl evangelium dopsat, nebo se poslední strana ztratila), nebo úmyslně (otevřený konec jako součást Markova plánu). V každé případě první čtenáři považovali Markovo evangelium za neúplné, a tak vznikl tzv. „delší závěr“, vyskytující se v dnešních výtiscích (tj. verše 16,9-20). Tento závěr vznikl jako kompilát ze zpráv o zjeveních vzkříšeného Ježíše z ostatních tří evangelií.

V každém případě, jak jsem psal, některá evangelia sice obsahují vsuvky, ty ale jejich obsah nijak nemodifikují. Nedá se tedy mluvit o úpravě ve smyslu, v jakém to prezentoval indián, tedy o nějakém pozměnění textu (z politických nebo jiných důvodů).


-110
n/a
 #12931 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ztracená…
30.08.20 23:52:27 | #12950 (4)

Mně nešlo jen o zmíněné vsuvky a rozdíly. Těch textů, které by se daly označit za evangelia bylo víc. Čísla se různí, hodně textů se nedochovalo, ale uvádí se celá řada - až víc jak padesát, která oficiální církev neuznala z různých důvodů. Často se uvádí pochybnosti o skutečné úloze Marie Magdaleny a jiné.
Prostě - byli to církevní hodnostáři, kdo určil, co v NZ zůstane a co ne. Někdy z organizačních nebo technických důvodů - ten text by byl neúnosně dlouhý. Oni chtěli především jednotnou církev, centrálně organizovanou (velmi výhodné i pro světskou vládu - tehdy císaře). Nějaké myšlenky raného křesťanství s jeho ideály rovnosti, soucitu, vzájemné pomoci a lásky, přežívajícího kruté pronásledování šly stranou. Teď šlo i o podíl na moci.


94
n/a
 #12932 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ztracená…
31.08.20 00:03:23 | #12951 (5)

Rozdíly vznikaly i v překladech, lidé tehdy neměli jazykové školy, i znalosti opisovačů náb. textů byly určitě různé. Někde jsem viděl i jednu větu původně stejného obsahu přeloženou do jiných rukopisů Bible až v sedmi různých podobách. To se zřejmě týkalo i některých modliteb. Osobně si myslím, že se to týká i samotného desatera.
Věřit tedy doslovně biblickým textům nelze. Snad leda vyvodit z nich nějaké společné základní myšlenky.


94
n/a
 #12950 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 13:20:05 | #12965 (6)

Překlady jsou kapitola sama o sobě. Obecně platí, že překladem text trpí; některé dvojznačnosti nebo významové konotace nelze převést do druhého jazyka, stejně jako v druhém jazyce mohou naopak vzniknout dvojznačnosti či konotace, které v původním nebyli. Co se týče překladů Bible, existují tedy dva základní přístupy: důraz na srozumitelnost textu a jeho "čtivost", s tím, že formulace občas nebudou úplně odpovídat původnímu jazyku (např. čes. ekumenický překlad), nebo důraz na zachování přesnosti formulací, s tím, že bude potřeba čtenáře seznámit s významy některých pojmů, aby mu byli srozumitelné, a s tím, že se vytrácí čtivost textu či přirozenost jazyka (např. jehovistický překlad). Kompromisem mezi těmito dvěma přístupy je v českém prostředí Český studijní překlad, který zachovává v max. míře přesnost a zároveň je čtivý.

A pak ještě existují tzv. meziřádkové překlady, které uvádí původní text spolu s překladem jednotlivých slov, jejich mluvnickými atributy (druh, pád, číslo...) a jejich významem. V nich se dá potom docela dobře ověřovat přesnost překladu. Např. zde (v angličtině)
https://biblehub.com/interlinear/john/1-1.htm


-110
n/a
 #12951 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 13:44:48 | #12969 (7)

Tyto přístupy k překladům se ovšem uplatňují až v současnosti nebo v době poměrně nedávné. Mně šlo především o ty nejstarší texty, opisované ručně, v nejrůznějších podmínkách tehdejší doby, často v nepříliš přátelském prostředí, bez komfortu moderního technického vybavení.


94
n/a
 #12965 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 13:52:03 | #12971 (8)

v cizí řeči půjčujíc si občas pojmy a dojmy z cizí kultury - řecké...


18
n/a
 #12969 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 13:53:56 | #12974 (8)

Tam pak samozřejmě záleželo na vzdělanosti a jazykových schopnostech překladatele.


-110
n/a
 #12969 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 14:01:17 | #12977 (9)

No právě. O tehdejší vzdělanosti si nedělám žádné iluze.


94
n/a
 #12974 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 14:15:10 | #12987 (10)

Tak vzdělanost tehdy existovala, jenom nebyla dostupná každému.


-110
n/a
 #12977 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 14:16:45 | #12989 (11)

malý detailík, že?


18
n/a
 #12987 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 14:13:39 | #12986 (9)

Což by u „Božího slova“ nemělo…


151
n/a
 #12974 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 14:17:57 | #12990 (10)

tak, všemohoucí si přece může na každý překlad dohlédnout osobně...


18
n/a
 #12986 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 14:21:03 | #12991 (10)

Jak to myslíš?


-110
n/a
 #12986 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 14:42:55 | #12994 (11)

Že přece jeho znění nemůže záviset na číchkoli překladatelských schopnostech.


151
n/a
 #12991 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 15:01:02 | #12999 (12)

Nějak mi uniká, proč by nemohlo?


-110
n/a
 #12994 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 15:04:20 | #13000 (13)

Protože takovou formou předávaná informace má charakter "jedna paní povídala".


187
n/a
 #12999 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 07:53:24 | #13058 (14)

A jakou jinou formou by se měli informace předávat?


-110
n/a
 #13000 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 08:32:20 | #13062 (15)

Takto zásadní (dle vás) informace jedině v naprosto nezměněné podobě, nebo v dokonalém překladu. Já vím, že to v lidských silách té doby nebylo, ale pokud ani v božích, tak to o čemsi svědčí...


151
n/a
 #13058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 08:55:17 | #13067 (16)

To že se něco neudá podle našich představ či našeho očekávání ještě neznamená, že se to tak neudálo proto, že to nebylo v božích silách.


-110
n/a
 #13062 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 13:52:15 | #13097 (17)

To ne. Ale pak jsou blbě vaše představy buď o jeho schopnostech, nebo o jeho záměrech, nebo o jeho nekonečné lásce a spravedlnosti, dokonalosti…


151
n/a
 #13067 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 14:17:41 | #13107 (18)

Ne naše představy, ale vaše představy


-110
n/a
 #13097 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 14:18:24 | #13109 (19)

V tyto jeho vlastnosti věříte vy, ne my. Takže vaše.


151
n/a
 #13107 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 14:41:11 | #13117 (20)

Ale vy si je taky nějak vykládáte. A většinou nějak po svém.


-110
n/a
 #13109 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 15:09:17 | #13002 (13)

Že by bůh říkal lidem, podle jejich jazyka, různé věci?


151
n/a
 #12999 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 07:56:22 | #13059 (14)

Bůh k člověku promlouvá v textu originálu, tedy skrze autora originálu, nikoli skrze autora překladu (alespoň ne nutně).


-110
n/a
 #13002 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 08:26:01 | #13060 (15)

To ale nanejvýš k velmi dobrým znalcům jazyka originálu. To opravdu ten pan Dokonalý nechá všechny ostatní záviset na umu překladatelů? To je na vševědoucího a všemohoucího docela tristní výsledek...


151
n/a
 #13059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 08:48:04 | #13065 (16)

Ano nechá, proč by nemohl? Jak bys mu navrhl, aby to udělal jinak?


-110
n/a
 #13060 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 13:46:41 | #13096 (17)

No samozřejmě zázrakem. Ve všech zemích, jejichž jazyk má písmo, by se prostě v každé domácnosti náhle na stole objevil výtisk Bible v příslušném jazyce. Všechny by byly originál, neexistovaly by rozdíly v obsahu sdělení. Při narození nového člena domácnosti by prostě zázrakem jeden výtisk přibyl. Každý by ten zázrak viděl, nikdo by o existenci boha nepochyboval a každý by věděl, co po něm bůh opravdu chce, a že to po něm opravdu chce on.
Jenže pak by se holt nikdo nemohl kvůli své víře cítit lepším. Další důvod to tak udělat, pokud by bůh skutečně existoval…


151
n/a
 #13065 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 14:16:40 | #13106 (18)

hm, mohl by jsi psát pohádky *32299*


-110
n/a
 #13096 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 14:32:22 | #13114 (19)

Už jsem jednu napsal, ale Jonatán mi ji smazal.


151
n/a
 #13106 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 09:16:49 | #13069 (15)

tak to aby se všichni naučili hebrejsky a řecky a zahodili překlady...


18
n/a
 #13059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 09:22:04 | #13071 (16)

Proč? Překlady přece neexistují jenom mizerné.


-110
n/a
 #13069 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 13:55:56 | #13098 (17)

Protože pak člověk neví (podle tvých vlastních slov), jestli k němu z toho překladu promlouvá bůh, nebo překladatelova chybná interpretace.


151
n/a
 #13071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 14:25:11 | #13110 (18)

Předně, překladatel má překládat a ne interpretovat. člověk se buď musí podívat na recenze, nebo se musí prostě spolehnout na autora. To platí všeobecně, nejen pro Bibli.


-110
n/a
 #13098 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 14:36:29 | #13115 (19)

Překladatel interpretuje. Zapíše to v jazyce překladu tak, jak to z originálu pochopil. Co jiného to je, než (des)interpretace?

Ne nadarmo se italsky tlumočník řekne „interprete“…


151
n/a
 #13110 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 14:51:15 | #13118 (20)

Interpretuje interpret, vykladač. Překladatel má čistě jenom převádět text do druhého jazyka. Jeho jediná interpretace je ve volbě významu u vícevýznamových slov.


-110
n/a
 #13115 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 14:56:06 | #13120 (21)

Ano. A podle toho, jak se mu to povede, to buďto interpretuje tak, jak to autor zamýšlel, nebo jinak. Koneckonců interpretem je třeba i ten, kdo namluví audioknihu. A tam je to doslova, že?


151
n/a
 #13118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 15:08:32 | #13122 (22)

To záleží jenom na tom, jak dobře zná daný jazyk.


-110
n/a
 #13120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 23:36:02 | #13128 (23)

Jistě. A co jako?


151
n/a
 #13122 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 08:23:03 | #13131 (24)

No že to není interpretace ve vlastním slova smyslu, protože nevychází z překladatelovo vnímání (názorů, náhledů), ale z jeho jazykových znalostí. Proto se taky o tomto procesu mluví jako o překladu (translaci) a ne o výkladu.


-110
n/a
 #13128 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 07:29:52 | #13165 (25)

Odbočili jsme blbě. Jde přece o to, že u překladu nikdy nevíš, jestli odpovídá přesně originálu.


151
n/a
 #13131 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 11:22:48 | #13173 (26)

Jistě, to nevíš, k tomu jsem se vyjádřil. Buďto si přečteš recenze anebo musíš překladateli důvěřovat.


-110
n/a
 #13165 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 15:53:34 | #13190 (27)

To by ty recenze musel psát autor originálu, který rozumí i jazykům překladu, aby byly naprosto spolehlivé. Tuhle maličkost pro nás bůh jistě mohl udělat, kdyby skutečně chtěl, abychom ho pochopili. Nebo kdyby skutečně existoval…


151
n/a
 #13173 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 16:39:57 | #13197 (28)

To nemusí dělat přímo autor originálu, to může udělat každý, kdo rozumí oběma jazykům.
Newton nekonstruuje hypotézy, Bůh nepíše recenze. *29716*


-110
n/a
 #13190 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 13:57:22 | #13099 (17)

Jednoduše řečeno: Protože existují i mizerné.


151
n/a
 #13071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 20:20:05 | #13124 (17)

Copak na tom zálží, jestli překlady přesvatých nesmyslů jsou přesné, nebo mizerné? Pořád jsou to nesmysly.


18
n/a
 #13071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 20:34:13 | #13125 (18)

Ale pořád lepší přesné nesmysly než mizerné. *32299*


-110
n/a
 #13124 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 14:01:36 | #13148 (19)

Pořád to budou nesmysly.


18
n/a
 #13125 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 18:03:07 | #13199 (15)

soucet. To je opravdu zajímavé, co ten vymyšlený pánbíček všechno dělá. *27179*


18
n/a
 #13059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 06:49:50 | #13421 (13)

Protože pánbíček má celou Bibli u zadele.*29324*


18
n/a
 #12999 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 07:02:27 | #13423 (14)

Trefné obrazné vyjádření toho, co máš v hlavě.


-110
n/a