Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty

Informace

Název: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77 , soucet
Založeno: 09.01.2020 20:14
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 281177x
Příspěvků:
16395

Předmět diskuze: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty - Pojem biblického/filosofického Boha: Co je ateismus? teismus? Vznikl svět a Vesmír jako výsledek náhody? Big Bang-om?, jako nevyhnutnosť z náhody? - nebo byl stvořen nějakou sílou, či rozumovým osobním principem?...Zjevil se Bůh človéku, nebo si ho sám vytvořil? Je/není Bible Boží slovo/zjevení osobního Boha?...Má/nemá žido-křesťanská víra v Boha nějaký význam? historický nebo biblický Ježiš? Jaký je/není význam víry v Boha zjeveném v Kristu? ..Je/není ateismus/teismus založený na vědě?...kreacionismus? evolučný kreacionismus? theistický evolucionismus? evoluce druhů? náhoda jako nevyhnutelnost? - je pro evoluci druhů dostatek věděckých důkazů?..jaká je-, a co znamená víra v jiných náboženstvích?, sektách?...Forum je pro smysluplné a obohacující příspěvky a reakce k dané tématice, je tu vítán každý - je přípustná i konfrontační argumentační diskuze bez dehonestace diskutníka...pozn.: forum není pro úzce náboženské doktrinární/reklamní/propagandistické/pomlouvační/konspirační články a videa s antikatolickou/antikřesťanskou tématikou a propagandou, a ani pro osobní animozity...prosím, na začátek fora dávat jen novou tému s prezentací svého názoru...navíc, v případě použití Bible a internetovských odkazů, prosím současně o jejich krátký komentář, podstatu, hlavní myšlenku...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #12880

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 14:36:50 | #12880
Reakce na příspěvek #12877

To je ale úplně něco jiného, to není úprava evangelia (biblického textu).


-106
n/a
 #12877 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 14:44:50 | #12888 (1)

tak je to úprava předbiblického textu anebo vyprávění...


-3
n/a
 #12880 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 14:47:33 | #12889 (2)

Ale o tom řeč nebyla.


-106
n/a
 #12888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 14:58:48 | #12892 (3)

souvisí to s tím úzce a jak jsem psal - autorství evangelií bylo smyšleno, nepsali je apoštolové, ani jejich nejbližší, jednotlivé příběhy kolovaly samostatně, pak byly sepsány do evangelií, tomu nasvědčují i první evangelium Q a Tomášovo evangelium, které jsou pouze sbírkami Ježíšových výroků...
navíc nemusíme mít první podobu evangelií, protože mohla být časem doplňována a rozšiřována, jak ukazuje krátká (původní) verze Markova Evangelia...


-3
n/a
 #12889 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 15:27:13 | #12895 (4)

Řeč nebyla o vzniku evangelií, ale o jejich modifikaci. Takže tohle s tím nesouvisí. Teoreticky nemusíme mít první podobu evangelií, ale nemáme žádný doklad, že by tomu tak bylo.


-106
n/a
 #12892 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 15:56:14 | #12901 (5)

doklady a důkazy nemáme ani o jejich pravosti, naopak, rozdíly v nich naznačují, že ten příběh taky probíhal vývojem...


-3
n/a
 #12895 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:02:04 | #12904 (6)

A jak by takový důkaz pravosti měl vypadat? (To je stejné jako důkaz o neexistenci Boha.) Rozdíly můžou naznačovat leccos. Musíme vycházet z toho, co máme, z danosti, a nic si nevymýšlet.


-106
n/a
 #12901 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:07:22 | #12906 (7)

Přesně. Jak třeba vypadá důkaz pravosti u buddhistických škol. Známe Théravádu, Mahájánu, Vadžrajánu a každá škola se hlásí k Buddhovi a jeho 4 ušlechtilým pravdám. Jak tedy podat důkaz o tom že tyto 4 pravdy jsou opravdu pravdami? .... a žádá vůbec někdo takové důkazy? nebo se prostě z nich vychází a na nich je postaveno celé učení.


156
n/a
 #12904 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:10:11 | #12908 (8)

Pokud se někdo rozhodně pro některé učení a přijme učitele za svého Mistra, pak se neptá jesti Mistr mluví či nemluví pravdu. Prostě celým srdcem přilnul ke svému Mistrovi. Pokud si vybral za učitele Krista a věří že kristus je Bůh.... celým srdcem přilnul k Bohu a Pravdě. Vždyť Kristus o sobě říká: Já jsme ta cesta, pravda a život.

Tak jednoduché to je. Je třeba si vybrat


156
n/a
 #12906 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:11:34 | #12909 (8)

popisují ty školy ty čtyři pravdy stejně nebo rozdílně?
a pokud stejně, je to jen důkaz o tom, že se zachovaly v původní podobě, ne o tom, že jsou absolutně pravdivé...


-3
n/a
 #12906 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:14:40 | #12910 (9)

Předpokládám že tyto pravdy znáš:

Čtyři ušlechtilé pravdy:
Pravda o utrpení (skt. dukkha – utrpení).
Pravda o vzniku utrpení (skt. samudaja – původ, příčina).
Pravda o ustání utrpení (skt. niródha – zánik, zrušení)
Pravda o cestě vedoucí ke konci utrpení (Ušlechtilá osmidílná stezka) (skt. marga – cesta)


156
n/a
 #12909 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:24:41 | #12914 (10)

otázka byla, jestli je ty rozdílné školy mají ve stejném znění...


-3
n/a
 #12910 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:25:38 | #12915 (11)

Každá je jiná.


156
n/a
 #12914 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:31:01 | #12918 (12)

co každá je jiná? já vím, že ty školy mají jiné výklady, ale ty čtyři pravdy mají stejné nebo ne?


-3
n/a
 #12915 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:34:24 | #12919 (13)

Jsou to základní dogmata, východiska. něco jako v Křesťanství vyznání víry. Ale jinak každá má svoji vlastní historii života Buddhy, jeho zážitků, původu etc a také metodu.


156
n/a
 #12918 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:39:46 | #12920 (14)

takže jsou ta dogmata pro ty školy stejná...
to je indicie, že se zachovala v původní podobě, jak je Buddha řekl, ale samozřejmě nedokazují, jestli měl nebo neměl pravdu...


-3
n/a
 #12919 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:43:22 | #12921 (15)

Není jisté zda je takhle řekl, vychází z toho. Stejně tak jako se vychází z dogmat křesťanských a je na nich postavena spásonosná úloha Krista. Věřím že náboženství hraje rozhodující úlohu ve formování dané kultury, sjednocuje společnost konkrétním řádem který je akceptován. Tím umožňuje její rozkvět.


156
n/a
 #12920 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:45:23 | #12922 (16)

A pokud né přímo rozkvět, tak minimálně přežití v čase.


156
n/a
 #12921 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:48:53 | #12924 (17)

to asi určitě *49*


-3
n/a
 #12922 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:48:26 | #12923 (16)

pokud není jisté, jak to přesně řekl, pak je to přesně jako s těmi evangelii...


-3
n/a
 #12921 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:17:21 | #12912 (9)

Je třeba porozumět principu náboženství či víry, kdy člověk vstupuje praktikování do hlubokého vhledu reality. Tedy nahlíží ne věci přesně takové jaké jsou. Vstupuje do přítomnosti pravdivě, reflektuje pravdivě. To je pravda, to je cesta a to je také živá přítomnost (život)


156
n/a
 #12909 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:09:25 | #12907 (7)

důkazy nejsou možné, ale jsou indicie...
ode dvou a více očitých svědků by neměly být rozdílné natož protichůdné informace...
a rozebírat se mi je nechce, protože je budeš jakož i ostatní pravověřící bagatelizovat jako vždy...


-3
n/a
 #12904 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:17:20 | #12911 (8)

Oni nejsou ani indície.
To že se výpovědi svědků nějaké události rozcházejí je běžné. Při vybavování si roky staré události je to dokonce očekávatelné. Lidská paměť není stoprocentní.


-106
n/a
 #12907 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 16:23:27 | #12913 (9)

no však právě - roky staré události a ještě nejspíš ne vlastní...
očití svědkové holokaustu i po mnoha desítkách let podávají stejné výpovědi o tom, jak to tehdy bylo, nikoliv protichůdné...


-3
n/a
 #12911 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 17:29:11 | #12927 (10)

To jsou taky obecné výpovědi o tom, jak to tehdy chodilo. V obecných věcech se shodují i evangelia.


-106
n/a
 #12913 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 17:34:00 | #12928 (11)

třeba ve vzkříšení Lazara se shodují?


-3
n/a
 #12927 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 17:37:52 | #12929 (12)

třeba *32299*


-106
n/a
 #12928 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 17:41:31 | #12930 (13)

opravdu? *4506*


-3
n/a
 #12929 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 11:32:28 | #13086 (11)

A v nesmyslech se neshodují?


20
n/a
 #12927 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 09:49:38 | #13390 (7)

To napiš těm, co si vymýšleli ty kraviny v Bibli. Jako je třeba ta kravina o potopě. *27179*


20
n/a
 #12904 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 10:12:07 | #13394 (8)

...říká někdo, kdo vymýšlí kraviny


-106
n/a
 #13390 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 17:51:53 | #13570 (9)

Zalez trolle.


20
n/a
 #13394 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 19:04:57 | #13575 (10)

Pleteš si mě se sebou. Poukazování na omyly druhého není trolování, neustálé vysmívání se druhým ano.


-106
n/a
 #13570 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 09:46:08 | #13389 (5)

soucet: Jasně, když dojdou argumenty, nastupuje slovíčkaření! *29324* *3816*


20
n/a
 #12895 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 10:07:24 | #13393 (6)

Tohle je zrovna jeden z tvých projevů neschopnosti přijmout realitu.


-106
n/a
 #13389 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 17:56:54 | #13571 (7)

A jak ty přijímáš realitu, že Mojžíš byl prolhaný, a Ježíš zase podvodník?
Důkazy o tom, jsem na pánbíčkářských diskuzích dal už několikrát.


20
n/a
 #13393 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 19:09:44 | #13576 (8)

To přece víš, jak se k tomuto tvému tvrzení stavím. Doporučil jsem ti zkonzultovat to s odborníkem na hypnózu, protože mě jeden odborník vysvětlil, že takhle je to jenom ve filmech. A mimochodem: že tohle tvoje tvrzení nemá hodnotu důkazu a že je to jen tvoje dogmatická víra, jsem ti logicky dokázal. Tys na to nebyl schopen říct nic.


-106
n/a
 #13571 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 04:26:00 | #13668 (9)

To ti vážně nedochází, že aby jsi mohl popřít tvrzení, že Ježíš používal hypnózu, musel by jsi popřít pravdivost evangelií, které tu hypnotickou seanci popisují? A se kterým odborníkem, jsi to konzultoval? S farářem, nebo dokonce s papežem? Tak to jsi mohl rovnou konzultovat s odborníkem na vznětové motory! *27179* *27179* *3816*


20
n/a
 #13576 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 09:38:05 | #13675 (10)

To ti vážně nedochází, že úkolem není popírat, ale dokazovat? Já nemusím popírat nic, to ty musíš dokazovat. I když bys to pomocí hypnózy uměl všechno vysvětlit, tak bys pořád musel dokázat, že to opravdu bylo tak a ne jinak. Konzultoval jsem to s psychologem, ty hlupáku jeden. Kteří asi jiní odborníci jsou...


-106
n/a
 #13668 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 19:46:02 | #13774 (11)

Sám jsi hlupák, a neustále se tak projevuješ.


20
n/a
 #13675 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 21:28:39 | #13790 (12)

Jo, to přesně sedí na tebe. Čti si po sobě, co tu píšeš za perly. Seš hloupý a navíc fanatický.


-106
n/a
 #13774