Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty

Informace

Název: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77 , soucet
Založeno: 09.01.2020 20:14
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 219454x
Příspěvků:
13944

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty - Pojem biblického/filosofického Boha: Co je ateismus? teismus? Vznikl svět a Vesmír jako výsledek náhody? Big Bang-om?, jako nevyhnutnosť z náhody? - nebo byl stvořen nějakou sílou, či rozumovým osobním principem?...Zjevil se Bůh človéku, nebo si ho sám vytvořil? Je/není Bible Boží slovo/zjevení osobního Boha?...Má/nemá žido-křesťanská víra v Boha nějaký význam? historický nebo biblický Ježiš? Jaký je/není význam víry v Boha zjeveném v Kristu? ..Je/není ateismus/teismus založený na vědě?...kreacionismus? evolučný kreacionismus? theistický evolucionismus? evoluce druhů? náhoda jako nevyhnustnost? - je pro evoluci druhů dostatek věděckých důkazů?..jaká je-, a co znamená víra v jiných náboženstvích?, sektách?...Forum je pro smysluplné a obohacující příspěvky a reakce k dané tématice, je tu vítán každý - je přípustná i konfrontační argumentační diskuze bez dehonestace diskutníka...pozn.: forum není pro úzce náboženské doktrinární/reklamní/propagandistické/pomlouvační/konspirační články a videa s antikatolickou/antikřesťanskou tématikou a propagandou...prosím, na začátek fora dávat jen novou tému s prezentací svého názoru...navíc, v případě použití Bible a internetovských odkazů, prosím současně o jejich krátký komentář, podstatu, hlavní myšlenku...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #12931

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ztracená evangelia
30.08.20 18:40:13 | #12931
Reakce na příspěvek #12857

Marek 16 :
8 Ženy vyšly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, neboť se bály.
*20*
Tak končilo Markovo evangelium - které je považováno za 1.-2. nejstarší.
Proč muselo být upraveno ??
*3440*


98
n/a
 #12857 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ztracená evangelia
30.08.20 19:17:47 | #12932 (1)

Z Wikipedie:

Druhou výjimku a největší textový problém představuje u Marka jeho závěr. Samotný text evangelia končí veršem 16,8. Verše 16,9-20 jsou považovány za pozdější dodatek. Verš 16,8 působí velmi zmateně a ponechává děj evangelia otevřený. K tomu mohlo dojít omylem (Marek nestihl evangelium dopsat, nebo se poslední strana ztratila), nebo úmyslně (otevřený konec jako součást Markova plánu). V každé případě první čtenáři považovali Markovo evangelium za neúplné, a tak vznikl tzv. „delší závěr“, vyskytující se v dnešních výtiscích (tj. verše 16,9-20). Tento závěr vznikl jako kompilát ze zpráv o zjeveních vzkříšeného Ježíše z ostatních tří evangelií.

V každém případě, jak jsem psal, některá evangelia sice obsahují vsuvky, ty ale jejich obsah nijak nemodifikují. Nedá se tedy mluvit o úpravě ve smyslu, v jakém to prezentoval indián, tedy o nějakém pozměnění textu (z politických nebo jiných důvodů).


-110
n/a
 #12931 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ztracená…
30.08.20 23:52:27 | #12950 (2)

Mně nešlo jen o zmíněné vsuvky a rozdíly. Těch textů, které by se daly označit za evangelia bylo víc. Čísla se různí, hodně textů se nedochovalo, ale uvádí se celá řada - až víc jak padesát, která oficiální církev neuznala z různých důvodů. Často se uvádí pochybnosti o skutečné úloze Marie Magdaleny a jiné.
Prostě - byli to církevní hodnostáři, kdo určil, co v NZ zůstane a co ne. Někdy z organizačních nebo technických důvodů - ten text by byl neúnosně dlouhý. Oni chtěli především jednotnou církev, centrálně organizovanou (velmi výhodné i pro světskou vládu - tehdy císaře). Nějaké myšlenky raného křesťanství s jeho ideály rovnosti, soucitu, vzájemné pomoci a lásky, přežívajícího kruté pronásledování šly stranou. Teď šlo i o podíl na moci.


94
n/a
 #12932 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ztracená…
31.08.20 00:03:23 | #12951 (3)

Rozdíly vznikaly i v překladech, lidé tehdy neměli jazykové školy, i znalosti opisovačů náb. textů byly určitě různé. Někde jsem viděl i jednu větu původně stejného obsahu přeloženou do jiných rukopisů Bible až v sedmi různých podobách. To se zřejmě týkalo i některých modliteb. Osobně si myslím, že se to týká i samotného desatera.
Věřit tedy doslovně biblickým textům nelze. Snad leda vyvodit z nich nějaké společné základní myšlenky.


94
n/a
 #12950 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 13:20:05 | #12965 (4)

Překlady jsou kapitola sama o sobě. Obecně platí, že překladem text trpí; některé dvojznačnosti nebo významové konotace nelze převést do druhého jazyka, stejně jako v druhém jazyce mohou naopak vzniknout dvojznačnosti či konotace, které v původním nebyli. Co se týče překladů Bible, existují tedy dva základní přístupy: důraz na srozumitelnost textu a jeho "čtivost", s tím, že formulace občas nebudou úplně odpovídat původnímu jazyku (např. čes. ekumenický překlad), nebo důraz na zachování přesnosti formulací, s tím, že bude potřeba čtenáře seznámit s významy některých pojmů, aby mu byli srozumitelné, a s tím, že se vytrácí čtivost textu či přirozenost jazyka (např. jehovistický překlad). Kompromisem mezi těmito dvěma přístupy je v českém prostředí Český studijní překlad, který zachovává v max. míře přesnost a zároveň je čtivý.

A pak ještě existují tzv. meziřádkové překlady, které uvádí původní text spolu s překladem jednotlivých slov, jejich mluvnickými atributy (druh, pád, číslo...) a jejich významem. V nich se dá potom docela dobře ověřovat přesnost překladu. Např. zde (v angličtině)
https://biblehub.com/interlinear/john/1-1.htm


-110
n/a
 #12951 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 13:44:48 | #12969 (5)

Tyto přístupy k překladům se ovšem uplatňují až v současnosti nebo v době poměrně nedávné. Mně šlo především o ty nejstarší texty, opisované ručně, v nejrůznějších podmínkách tehdejší doby, často v nepříliš přátelském prostředí, bez komfortu moderního technického vybavení.


94
n/a
 #12965 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 13:52:03 | #12971 (6)

v cizí řeči půjčujíc si občas pojmy a dojmy z cizí kultury - řecké...


21
n/a
 #12969 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 13:53:56 | #12974 (6)

Tam pak samozřejmě záleželo na vzdělanosti a jazykových schopnostech překladatele.


-110
n/a
 #12969 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 14:01:17 | #12977 (7)

No právě. O tehdejší vzdělanosti si nedělám žádné iluze.


94
n/a
 #12974 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 14:15:10 | #12987 (8)

Tak vzdělanost tehdy existovala, jenom nebyla dostupná každému.


-110
n/a
 #12977 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 14:16:45 | #12989 (9)

malý detailík, že?


21
n/a
 #12987 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 14:13:39 | #12986 (7)

Což by u „Božího slova“ nemělo…


151
n/a
 #12974 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 14:17:57 | #12990 (8)

tak, všemohoucí si přece může na každý překlad dohlédnout osobně...


21
n/a
 #12986 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 14:21:03 | #12991 (8)

Jak to myslíš?


-110
n/a
 #12986 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 14:42:55 | #12994 (9)

Že přece jeho znění nemůže záviset na číchkoli překladatelských schopnostech.


151
n/a
 #12991 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 15:01:02 | #12999 (10)

Nějak mi uniká, proč by nemohlo?


-110
n/a
 #12994 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 15:04:20 | #13000 (11)

Protože takovou formou předávaná informace má charakter "jedna paní povídala".


187
n/a
 #12999 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 07:53:24 | #13058 (12)

A jakou jinou formou by se měli informace předávat?


-110
n/a
 #13000 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 08:32:20 | #13062 (13)

Takto zásadní (dle vás) informace jedině v naprosto nezměněné podobě, nebo v dokonalém překladu. Já vím, že to v lidských silách té doby nebylo, ale pokud ani v božích, tak to o čemsi svědčí...


151
n/a
 #13058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 08:55:17 | #13067 (14)

To že se něco neudá podle našich představ či našeho očekávání ještě neznamená, že se to tak neudálo proto, že to nebylo v božích silách.


-110
n/a
 #13062 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 13:52:15 | #13097 (15)

To ne. Ale pak jsou blbě vaše představy buď o jeho schopnostech, nebo o jeho záměrech, nebo o jeho nekonečné lásce a spravedlnosti, dokonalosti…


151
n/a
 #13067 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 14:17:41 | #13107 (16)

Ne naše představy, ale vaše představy


-110
n/a
 #13097 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 14:18:24 | #13109 (17)

V tyto jeho vlastnosti věříte vy, ne my. Takže vaše.


151
n/a
 #13107 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 14:41:11 | #13117 (18)

Ale vy si je taky nějak vykládáte. A většinou nějak po svém.


-110
n/a
 #13109 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 15:09:17 | #13002 (11)

Že by bůh říkal lidem, podle jejich jazyka, různé věci?


151
n/a
 #12999 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 07:56:22 | #13059 (12)

Bůh k člověku promlouvá v textu originálu, tedy skrze autora originálu, nikoli skrze autora překladu (alespoň ne nutně).


-110
n/a
 #13002 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 08:26:01 | #13060 (13)

To ale nanejvýš k velmi dobrým znalcům jazyka originálu. To opravdu ten pan Dokonalý nechá všechny ostatní záviset na umu překladatelů? To je na vševědoucího a všemohoucího docela tristní výsledek...


151
n/a
 #13059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 08:48:04 | #13065 (14)

Ano nechá, proč by nemohl? Jak bys mu navrhl, aby to udělal jinak?


-110
n/a
 #13060 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 13:46:41 | #13096 (15)

No samozřejmě zázrakem. Ve všech zemích, jejichž jazyk má písmo, by se prostě v každé domácnosti náhle na stole objevil výtisk Bible v příslušném jazyce. Všechny by byly originál, neexistovaly by rozdíly v obsahu sdělení. Při narození nového člena domácnosti by prostě zázrakem jeden výtisk přibyl. Každý by ten zázrak viděl, nikdo by o existenci boha nepochyboval a každý by věděl, co po něm bůh opravdu chce, a že to po něm opravdu chce on.
Jenže pak by se holt nikdo nemohl kvůli své víře cítit lepším. Další důvod to tak udělat, pokud by bůh skutečně existoval…


151
n/a
 #13065 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 14:16:40 | #13106 (16)

hm, mohl by jsi psát pohádky *32299*


-110
n/a
 #13096 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 14:32:22 | #13114 (17)

Už jsem jednu napsal, ale Jonatán mi ji smazal.


151
n/a
 #13106 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 09:16:49 | #13069 (13)

tak to aby se všichni naučili hebrejsky a řecky a zahodili překlady...


21
n/a
 #13059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 09:22:04 | #13071 (14)

Proč? Překlady přece neexistují jenom mizerné.


-110
n/a
 #13069 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 13:55:56 | #13098 (15)

Protože pak člověk neví (podle tvých vlastních slov), jestli k němu z toho překladu promlouvá bůh, nebo překladatelova chybná interpretace.


151
n/a
 #13071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 14:25:11 | #13110 (16)

Předně, překladatel má překládat a ne interpretovat. člověk se buď musí podívat na recenze, nebo se musí prostě spolehnout na autora. To platí všeobecně, nejen pro Bibli.


-110
n/a
 #13098 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 14:36:29 | #13115 (17)

Překladatel interpretuje. Zapíše to v jazyce překladu tak, jak to z originálu pochopil. Co jiného to je, než (des)interpretace?

Ne nadarmo se italsky tlumočník řekne „interprete“…


151
n/a
 #13110 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 14:51:15 | #13118 (18)

Interpretuje interpret, vykladač. Překladatel má čistě jenom převádět text do druhého jazyka. Jeho jediná interpretace je ve volbě významu u vícevýznamových slov.


-110
n/a
 #13115 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 14:56:06 | #13120 (19)

Ano. A podle toho, jak se mu to povede, to buďto interpretuje tak, jak to autor zamýšlel, nebo jinak. Koneckonců interpretem je třeba i ten, kdo namluví audioknihu. A tam je to doslova, že?


151
n/a
 #13118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 15:08:32 | #13122 (20)

To záleží jenom na tom, jak dobře zná daný jazyk.


-110
n/a
 #13120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 23:36:02 | #13128 (21)

Jistě. A co jako?


151
n/a
 #13122 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 08:23:03 | #13131 (22)

No že to není interpretace ve vlastním slova smyslu, protože nevychází z překladatelovo vnímání (názorů, náhledů), ale z jeho jazykových znalostí. Proto se taky o tomto procesu mluví jako o překladu (translaci) a ne o výkladu.


-110
n/a
 #13128 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 07:29:52 | #13165 (23)

Odbočili jsme blbě. Jde přece o to, že u překladu nikdy nevíš, jestli odpovídá přesně originálu.


151
n/a
 #13131 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 11:22:48 | #13173 (24)

Jistě, to nevíš, k tomu jsem se vyjádřil. Buďto si přečteš recenze anebo musíš překladateli důvěřovat.


-110
n/a
 #13165 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 15:53:34 | #13190 (25)

To by ty recenze musel psát autor originálu, který rozumí i jazykům překladu, aby byly naprosto spolehlivé. Tuhle maličkost pro nás bůh jistě mohl udělat, kdyby skutečně chtěl, abychom ho pochopili. Nebo kdyby skutečně existoval…


151
n/a
 #13173 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 16:39:57 | #13197 (26)

To nemusí dělat přímo autor originálu, to může udělat každý, kdo rozumí oběma jazykům.
Newton nekonstruuje hypotézy, Bůh nepíše recenze. *29716*


-110
n/a
 #13190 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 13:57:22 | #13099 (15)

Jednoduše řečeno: Protože existují i mizerné.


151
n/a
 #13071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 20:20:05 | #13124 (15)

Copak na tom zálží, jestli překlady přesvatých nesmyslů jsou přesné, nebo mizerné? Pořád jsou to nesmysly.


18
n/a
 #13071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 20:34:13 | #13125 (16)

Ale pořád lepší přesné nesmysly než mizerné. *32299*


-110
n/a
 #13124 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 14:01:36 | #13148 (17)

Pořád to budou nesmysly.


18
n/a
 #13125 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 18:03:07 | #13199 (13)

soucet. To je opravdu zajímavé, co ten vymyšlený pánbíček všechno dělá. *27179*


18
n/a
 #13059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 06:49:50 | #13421 (11)

Protože pánbíček má celou Bibli u zadele.*29324*


18
n/a
 #12999 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 07:02:27 | #13423 (12)

Trefné obrazné vyjádření toho, co máš v hlavě.


-110
n/a
 #13421 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 14:11:42 | #13430 (13)

V podstatě máš pravdu. Blbli mám taky u zadele! *27179* *3816*


18
n/a
 #13423 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 14:18:24 | #13431 (14)

Nemáš. *32299*


-110
n/a
 #13430 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 09:21:50 | #13424 (12)

Milý Koleníčku, máš v tom hokej! Jednou tvrdíš že pánbíček je jenom vymyšlený a teď zase tvrdíš, že má Bibli u zádele! Tak jak to vlastně je? Buď jedno nebo druhé!


n/a
n/a
 #13421 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 13:12:34 | #13428 (13)

ad Pavla119:
je to vice nez proste.. schopnost imaginarniho Boha revidovat a zabranit intepretacnim nanosum v textu, ktery jej deskribuje / zprostredkovava , je predmetem viry stejnou merou jako samotna predstava o jeho existenci - jestlize ti vsak unika smysl Kolenikova tvrzeni, tak se ti ho pokusim priblizit formou, ktera dle meho muze zustat nepochopenou pouze mentalne zaostalym jedincum.. pokus se proto Kolenikovu argumentaci vnimat obdobne, jako kuprikladu vytku vuci pripadnemu tvrzeni, ze pan z utrzeneho sluchatka je schopen cokoliv ovlivnit, tedy vyjma mysli tech, kteri v neco takoveho veri - v prenesenem slova smyslu lze proto tvrdit, ze "vymyslenemu panovi z utrzeneho sluchatka je serial Mach a Sebestova u zadele".. *27179*


26
n/a
 #13424 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 14:08:19 | #13429 (13)

Tak si dáme lekci logiky: Jestli je pánbíček vymyšlený, potom tvrzení, že má Blbli u zadele, je sžíravý sarkasmus. Pořád nechápeš, že? *724*


18
n/a
 #13424 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 18:55:13 | #13160 (7)

Nesmysl zůstane nesmyslem, ať to překládá kdo chce. *27179*


18
n/a
 #12974 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ztracená…
31.08.20 12:47:40 | #12964 (3)

Jistě že podobu NZ určili církevní hodnostáři, kdo taky jiný by jí měl určit. Do kánonu nebylo možno zařadit texty, jejichž teologie byla v rozporu se SZ nebo byli fantaskní (např. mluvící kříž). V podstatě se ukázalo, že ty nejvěrohodnější jsou ty nejranější.

Jednotnou církev chtěl samozřejmě Konstantin, protože nejednotnost v teologických otázkách mu rozvracela říši, proto taky svolal koncil do Níkaje, aby se tam teologické otázky vyjasnili. Ale o tom, že by církev tehdy opustila myšlenky raného křesťanství mi není nic známo. Nevím, co máš konkrétně na mysli.


-110
n/a
 #12950 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 13:29:34 | #12966 (4)

Tak jistěže jinak se chová a jiné cíle sleduje církev, pokud je oficiální a státem podporovaná, než pronásledovaní věřící, kteří měli jen své představy a ideály. Původní křesťanství bylo více o těch ideách, jež (pravděpodobně) hlásal Ježíš. To středověké bylo spíš o podílu na moci a majetku. (Což nijak nevylučuje a nesnižuje záslužnou činnost mnoha kněží a klášterů v oblasti vzdělání, péče o nemocné a pod.).


94
n/a
 #12964 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 13:52:08 | #12972 (5)

Jistěže se jinak chovají pronásledovaný a nepronásledovaný. Středověká církev, ačkoli je u ní možno shledávat takovéto tendence, se stále držela křesťanských idejí a hlásala je.


-110
n/a
 #12966 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 13:54:33 | #12975 (6)

zejména chudoby a pokory, že? *49*


21
n/a
 #12972 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 14:05:10 | #12979 (7)

Tak církev aby mohla sloužit lidem, musí mít nějaké finanční prostředky.
V čem vidíš nepokoru tehdejší církve?


-110
n/a
 #12975 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 14:07:45 | #12981 (8)

děláš si prdel?


21
n/a
 #12979 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 21:13:20 | #13785 (9)

píše pravdu...


n/a
n/a
 #12981 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 13:59:23 | #12976 (6)

Ona je sice hlásala, ale mnozí její představitelé se chovali v přímém protikladu ke křesťanským idejím. Historických příkladů je možno uvést mnoho, ale myslím že jsou dostatečně známy z podobných DF.


94
n/a
 #12972 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 14:10:34 | #12983 (7)

To ano, někteří její představitelé ano.


-110
n/a
 #12976 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 18:05:56 | #13200 (6)

Vivat inkvizice.


18
n/a
 #12972 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 11:16:56 | #13717 (7)

:-) no, vy by ste to v tom čase únapr. v Španielsku) iste mal nahnuté, inkvisitor77 by vás iste sledoval a podával zprávy Tomás de Torquemada-ovi:-)


n/a
n/a
 #13200 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 11:18:10 | #13718 (8)

jé to je sranda, upálíme nějaké lidi pro větší slávu Krista! hálelůjá...


21
n/a
 #13717 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 20:37:47 | #13782 (9)

robím si srandu, že...


n/a
n/a
 #13718 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.20 21:06:52 | #13783 (10)

to doufám...


21
n/a
 #13782