Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty

Informace

Název: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 09.01.2020 20:14
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 39586x
Příspěvků:
5636

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty - Co je ateismus? Má/nemá žido-křesťanská víra v Boha nějaký význam? Co znamená víra v Boha zjeveném v Kristu v životě člověka? Má/nemá víra i nějaký transcendentální význam/smysl? Je/není víra v Boha spojena s Církví? Je/není atheismus založený na vědě? Podporuje ho věda? Je/není kompatibilita víry v Boha s vědou? Jaká je a co znamená víra v jiných náboženstvích?, sektách?...forum je pro smysluplné a obohacující příspěvky a reakce k dané tématice, tu je vítán každý...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #476

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna…
18.02.20 20:13:01 | #476
Reakce na příspěvek #474

Bití to je nejvýkonnější superpočítač, který ještě lidé nevmysleli, který až spustí, si uvědomí sám sebe, bude mít svoje vlastní bytí a bude se s ním zacházet jako s člověkem bude mít svoje práva.


-109
n/a
 #474 

| Předmět: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna…
18.02.20 20:19:29 | #478 (1)

nemyslím že je něco takového možné. Když člověku vezmou úplně všecko, nakonec i smysly a rozum... zůstává mu čisté Bytí.


53
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh?…
18.02.20 20:42:44 | #480 (1)

a co je to duše?


-109
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh?…
18.02.20 20:51:25 | #484 (1)

No co to je? Já nevím. Někdo řekne že je to psychika a ještě něco navíc, někdo řekne že je to živé tělo, různě... já to nevím.


53
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh?…
18.02.20 21:00:34 | #486 (1)

duša je Bohom stvorený individuálny oživovací princíp, skrze ktorý sa telo človeka (zvieraťa, rastlíny) stane živé...u človeka je to rozumová duša, u zvieraťa je to animálna duša, u rastliny vegetatívna duša...len rozumová duša je vo vzťahu k Bohu, je duchovná, a tak nesmrteľná, - je asociovaná s hriechom, ale i schopná očistenia od hriechu, - je určená Bohom pre spásu alebo zatratenie, čo vždy to závisí od človeka, nie od Boha:-)...


n/a
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh?…
18.02.20 22:36:31 | #488 (1)

Iz 66:22 „Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův, tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno.
Co je to za zemi budou na ní zvířata? Teda člověk původní a zvířata též, nebo to budou jiná zvířata a člověk původní?


-109
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh?…
19.02.20 03:38:48 | #490 (1)

reakce na 486

"... u človeka je to rozumová duša, u zvieraťa je to animálna duša, u rastliny vegetatívna duša... " U hmyzu je to hmyzí duše, u huby je to houbová duše, u baktérie je to bakteriální duše a u buňky je to buněčná duše.

Zajímavá perspektiva.


141
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh?…
21.02.20 14:47:25 | #662 (2)

A u bicykla je to gumová duša.


100
n/a
 #490 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh?…
19.02.20 09:12:18 | #494 (1)

ano, všetky organizmy sú živé, oživené týmto princípom, ktorého následky a dôsledky vieme vedecky (molekulární biologie, biochemie, imunologie) popísať, i.e. vieme popísať miliardy nuáns (genetických, biochemických, imunologických reakcií) života týchto živých tvorov, ale principiálne- o podstate ich života/oživenia (-vzťahu tela a oživenia dušou) nevieme nič - teda o duši ako takej a jej vzťahu k oživeniu tela, jej integrálnej jednoty s telom, a tým celkove o živote, nevieme de facto nič", holé nic!...


n/a
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh?…
19.02.20 09:27:02 | #496 (1)

aj o tom píše (alebo z jeho slov jasne vyplýva) ap. Pavel i evanjeliá: - po vzkriesení človek dostane (ap. Pavel hovorí o "premenení" sa):

  1. ktorí sú spasení, dostanú nové telo (staré zhnilo v hrobe a inde, alebo bol spálené v ohni/krematóriu) a od hriechov očistenú (pôvodnú) nesmrteľnú dušu - v takomto stave Ježiš vezme do neba,
  2. zatratení (tí, ktorí zomreli v ťažkých hriechoch-proti láske a bez pokánia) nedostanú nové telá, ale dostanú pôvodné (staré) hriešne telá s hriešnou nesmrteľnou dušou, a budú zavrhnutí do pekla,
  3. zvieratá/rastliny a iní živé tvory sú smrteľné, smrteľná je aj ich vegetatívna duša, po smrti sú teda zničené, pozn.: v Božom kráľovstve Boh stvorí nové zvieratá a rastliny...

n/a
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je…
19.02.20 09:35:46 | #500 (1)

no dobře věřím ti ale která katolická kniha o tom že budou stvořena nová zvířata pojednává? a co ta země jak ta se obnoví a kdo na ní bude žít?


-109
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh?…
19.02.20 11:46:29 | #506 (1)

reakce na 478

"Když člověku vezmou úplně všecko, nakonec i smysly a rozum... zůstává mu čisté Bytí.

Jak pak taková, o vše připravená, bytost asi vypadá?


141
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot…
19.02.20 12:08:28 | #508 (1)

Ježiš hovorí o vzkriesení ČLOVEKA zmrtvých, nie o vzkriesení zvierat/rastlin, či jedno- a viabunkových parazitov a všelijakej živej háväde...


n/a
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 12:24:05 | #510 (1)

v Božom královstve (stvorené nové zvieratá):
Izajáš 65, 25 Vlk a beránek se budou pást spolu a lev jako dobytče bude žrát slámu, hadu však bude potravou prach. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře,“ praví Hospodin.


n/a
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 12:50:49 | #516 (2)

reakce na 510

" ... hadu však bude potravou prach."

Ježíšmarjá a kde seženou vodní hadi prach?


141
n/a
 #510 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 12:37:06 | #514 (1)

1 Kor15, 39
Není jedno tělo jako druhé, nýbrž** jiné tělo mají lidé, jiné zvířata,** jiné ptáci, jiné ryby.
2 Pt 2, 12
Ti lživí učitelé však jako nerozumná zvířata, určená od přírody za kořist a na porážku, rouhají se tomu, co neznají;** zahynou** ve své zkaženosti
Jud 1, 10
Tito však se rouhají tomu, co neznají; a co pudem jako nerozumná zvířata znají, v tom propadají zhoubě.
záver: zvieratá sú nerozumné - čo je nerozumné (nie je človek) nebude stvorené, ...na zemi sú zvieratá určené ako korisť a na porážku (ako potrava pre človeka a iní zvieratá), a sú vystavené zhoubě - nebudú vzkriesené, ale (ako píše Izaiáš 65, 25) v nebi budú stvorené nové zvieratá...


n/a
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh?…
19.02.20 16:35:07 | #530 (1)

Neexistuje žádný takový oživovací princip.


100
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je…
19.02.20 16:37:17 | #532 (1)

Ano, a zejména nevíme nic o tom, že by něco takového k existenci života bylo potřeba.


100
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh?…
19.02.20 16:44:47 | #536 (1)

hmm, to by ste potom museli odpovedať na otázku podstaty života, - čo principiálne spôsobuje, že človek žije (molekulárne-biochemické-imunologické mechanizmy život len popisujú ako výsledok/následok niečoho neznámeho, čo ich naštartuje a udržuje v chode, čo ho v stotine sekundy po smrti tela "opustí", že - čo to je?:-)


n/a
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je…
19.02.20 18:38:30 | #546 (1)

Bible jednozněčně píše, že šestého dne Bůh ukončil veškeré stvořitelské dílo. Nikde se nepíše, že by měl v nebi tvořit znovu nová zvířata.


48
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot…
20.02.20 11:56:09 | #586 (1)

Genesis je písaná (ako zpráva o stvorení vecí/organizmov živých i neživých, viditeľných i neviditeľných) pre život na Zemi, - stvorenie nových zvierat je pre život v Božom kráľovstve (po skončení svetových dejín)..


n/a
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je…
20.02.20 14:08:00 | #588 (1)

Přestane vzájemná komunikace nervových buněk, která vyžaduje mj. velké množství ATP, které si bez kyslíku nemá jak tvořit. Tím zanikne naše mysl a naše vědomí. A ne že se někam vystěhuje…


100
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot…
20.02.20 14:13:18 | #590 (1)

…nemají jak tvořit.


100
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.20 13:39:46 | #652 (1)

Kde o tom bible píše?


48
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.20 14:16:32 | #654 (1)

čo konkrétne?


n/a
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je…
21.02.20 15:24:48 | #664 (1)

a co u auta?


-109
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.20 15:25:56 | #666 (1)

vykašli se na Bibli je to jedno


-109
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.20 20:05:33 | #690 (1)

Kde bible píše, že Bůh bude tvořit v nebi nová zvířata?


48
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 10:53:20 | #812 (2)

Izajáš 65, 25 "Vlk a beránek se budou pást spolu a lev jako dobytče bude žrát slámu, hadu však bude potravou prach. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře,“ praví Hospodin". ...jde o nebe(novou zemi)/Boží království...


n/a
n/a
 #690 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 13:34:25 | #814 (3)

"... lev jako dobytče bude žrát slámu".

Trochu pohádková představa, neníliž pravda? Obávám se, že aby lev (a jakákoliv jiná kočka) získala ze slámy energii potřebnou k životu, musel by bůh jejich trávící ůstrojí a i chrup zásadně předělat. Výsledek by se pak sotva podobal dnešním elegantním kočkám.

Nebe - jaká dokonalé místo k žití. Lidé o nebi sní odjakživa, lidé sní také o "živé vodě", o "stolečku prostři se", o spinkající Růžence ...

Nebe, je a zůstane podoně jako Utopia (Thomase Moruse) pouhými pohádkami. Realita je však opak pohádek. Dnešní realita jsou nemoci a války, přelidnění planety a její ničení, lidská hloupost a lidská chamtivost. A nic tuhle realitu nezastaví, protože lidé žíjí raděj v pohádkových představách brodíce se bahnem a krví, než aby vzali rozum do hrsti, pustili se do záchrany planety a odkázali pohádky tam, kam patří - do světa snů.


141
n/a
 #812