Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty

Informace

Název: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77 , soucet
Založeno: 09.01.2020 20:14
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 173654x
Příspěvků:
12720

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty - Pojem biblického/filosofického Boha: Co je ateismus? teismus? Vznikl svět a Vesmír jako výsledek náhody? Big Bang-om?, jako nevyhnutnosť z náhody? - nebo byl stvořen nějakou sílou, či rozumovým osobním principem?...Zjevil se Bůh človéku, nebo si ho sám vytvořil? Je/není Bible Boží slovo/zjevení osobního Boha?...Má/nemá žido-křesťanská víra v Boha nějaký význam? historický nebo biblický Ježiš? Jaký je/není význam víry v Boha zjeveném v Kristu? má/nemá nějakou úlohu ve víŕe Církev?...Je/není ateismus/teismus založený na vědě?...kreacionismus? evoluce (druhů)`? theistický evolucionismus? - je pro evoluci druhů dostatek věděckých důkazů?..jaká je-, a co znamená víra v jiných náboženstvích?, sektách?...Forum je pro smysluplné a obohacující příspěvky a reakce k dané tématice, je tu vítán každý - je přípustná i konfrontační argumentační diskuze bez dehonestace diskutníka...pozn.: forum není pro úzce náboženské doktrinární/reklamní/propagandistické/pomlouvační/konspirační články a videa s antikatolickou/antikřesťanskou tématikou a propagandou...prosím, na začátek fora dávat jen novou tému s prezentací svého názoru...navíc, v případě použití Bible a internetovských odkazů, prosím současně o jejich krátký komentář, podstatu, hlavní myšlenku...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #4944

Zobrazit vše


| Předmět: RE: víra a rozum
18.05.20 18:47:51 | #4944
Reakce na příspěvek #4940

nutným průvodcem člověka na této cestě je bázeň k Bohu.
*33684*
Žit v bázni po celý život??
To raději v pekle - které neexistuje.
*3440*
Genesis 50 : 19 Josef jim však odvětil: „Nebojte se. Což jsem Bůh?

1. Samuelova 12 : 24 Jen se bojte Hospodina a věrně mu služte celým srdcem. Hleďte, co velikého s vámi učinil.
Zjevení Janovo 14 : 7 Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“


91
n/a
 #4940 

| Předmět: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 19:14:18 | #4946 (1)

Boha sa nemusíme báť - ak sa v Biblii o tom hovorí, presnejšie ide o bázeň k Bohu - ide o zvláštnu zvýšenú úctu - Bohoúctu, Bohopoctu, - uznanie Božieho univerzálneho a neobmedzeného pôsobenia, uvedomenie si Božej veľľkosti a moci, jeho všemocnosti, - Boha, ktorý je Stvoriteľľom vecí a javov viditeľných i neviditeľných (makro- a mikrosveta), nositeľom mravného zákona, ktorého ap. Jan zjavil ako lásku *13735*


n/a
n/a
 #4944 

| Předmět: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 19:27:41 | #4949 (2)

Boh je láska!
1 Jn 4

8 Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

16 Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.

17 V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu


n/a
n/a
 #4946 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 19:39:31 | #4951 (3)

to je ale hezky vypočítavá a podmíněná láska *27179*


84
n/a
 #4949 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 20:00:32 | #4958 (4)

vypočítavá? u Boha? - to jak ste na to prišli? *31319*


n/a
n/a
 #4951 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 20:15:50 | #4967 (5)

čím je podmíněna ta vaše spása ? lze být s bohem aniž bys ho nemiloval ,nebo miloval třeba méně než své děti ?

láska není nic na co by měli mít věřící nějaký větší speciální nárok


84
n/a
 #4958 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 20:14:57 | #4966 (3)

takže i ateista, který miluje, zůstává v Bohu, ne? anebo ateistická láska neplatí?


13
n/a
 #4949 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 20:50:18 | #4982 (4)

...u ateistu (ani u mnohých "veriacich") to nie je láska, ktorú požaduje Kristus, je to "len":
STORGÉ (στοργή): náklonnosť alebo príbozenská láska – silný citový vzťah bez aspektu sexuality;


ERÓS (ερως, lat. amor) znamená lásku, která po niečom túži (erotický kontext), chce niečo viac; v NZ sa erós vůbec nevyskytuje; 


FILIA (φιλια) je vzájomná láska medzi priateľmi; filos (milý),

...ale nie AGAPÉ (αγαπη, lat. caritas, fr. charité, angl. charity) je láska starostlivá (pečující, nezištná, vždy ochotná, všeobjímajúcí, obetujúca sa na život a na smrť - i s obetou života za blížneho, keď nastane takáto situácia, napr. sv. Maximillián Kolbe v Osvienčime- zamertaná v konečnom cieli na Boha);
 *13735*


n/a
n/a
 #4966 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 20:52:51 | #4983 (5)
  • o takejto (kresťanskej) láske (agapé) hovoril Ježiš ako o najdôležitejšom Božom prikázání k Bohu a blížnemu (Mk 12, 29-31), a ako o novom prikázaní (Jn 15, 9-12)...

n/a
n/a
 #4982 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 20:58:26 | #4987 (5)

hm a co třeba ateista Sir Nicholas Winton, ten to dělal z náklonnosti? ti, které zachránil, nebyli ani jeho příbuzní ani jeho přátelé, vy prostě dobro v člověku nevidíte, asi si myslíte, že se přenáší jen na ty uvěřivší...


13
n/a
 #4982 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 21:01:08 | #4988 (6)

Sir Nicholas Winton bol žid, veriaci *29713*


n/a
n/a
 #4987 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra a…
18.05.20 21:08:01 | #4992 (7)

jasně jasně...

"Nevěřím v Boha. Náboženství podněcuje napětí mezi lidmi. Odvádí nás to od odpovědnosti za své vlastní životy". "Očekávám, že po smrti přijde jen nicota, a děkuji ateismu za to, že mě zbavil všech možných obav."
Sir Nicholas Winton


13
n/a
 #4988 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.05.20 21:12:48 | #4995 (8)

nesčetněkrát jsem mu to psal a ...nic


84
n/a
 #4992 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.05.20 21:29:14 | #5000 (9)

sebereflexe se opět nekoná...


13
n/a
 #4995 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra a…
19.05.20 16:51:58 | #5074 (7)

Ne, byl to ateista.


132
n/a
 #4988 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.20 15:24:11 | #5201 (8)

žid a ateista? - to predsa nikdy žid nepovie! *33684*


n/a
n/a
 #5074 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.20 16:50:32 | #5210 (9)

Tak si o něm něco zjistěte.


132
n/a
 #5201 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.20 21:22:05 | #5269 (10)

viem, že bol žid, a žid nikdy nepoprie svoju židovskú vieru... *9388*


n/a
n/a
 #5210 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.20 21:23:22 | #5270 (11)

Někdy ano. Pokud se nepletu Franz Kafka byl žid, ale moc nevěřil.


134
n/a
 #5269 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.20 21:39:23 | #5282 (11)

Když žid přestane věřit, tak podle vás udělá co? Bude dál předstírat víru?


132
n/a
 #5269 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.20 21:47:49 | #5286 (12)

Připomněl jste mi zážitek jednoho mého kolegy, kterého se na začátku 90. let při nějakém výměnném zájezdu do Holandska tamní učitelka ptala, jestli nám nedělá potíže přechod na latinku, když jsme se teď začali učit tu angličtinu… Snažil se jí vysvětlit, že latinku používá čeština úplně od začátku, ale ona to považovala jen za snahu zamaskovat pravdu, za kterou se stydí. Protože, jak si asi pamatovala ze školy, čeština je přece slovanský jazyk, a slovanské jazyky se píšou cyrilicí!

Podobný stereotyp jako u Žida a jeho víry, že?


132
n/a
 #5282 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.05.20 21:46:34 | #5285 (11)

Copak Židé nemohou přestat věřit?


68
n/a
 #5269 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
19.05.20 16:50:58 | #5073 (5)

„… AGAPÉ … je láska starostlivá (pečující, nezištná, vždy ochotná, všeobjímajúcí, obetujúca sa na život a na smrť - i s obetou života za blížneho, keď nastane takáto situácia…- zameraná v konečnom cieli na Boha…“

Jenže takové lásky jsou schopni úplně stejně i ateisté, samozřejmě s výjimkou toho, co jsem zvýraznil. Jenže to jste si do té definice záměrně vložili, aby nevěřící (a jinak věřící) zůstali mimo. Přitom je to naprosto svévolná definice, která nemá co dělat s charakteristikou takové lásky. Jen říká, že pokud není ona láska spojena s vírou, není dostatečná, i když v principu je naprosto stejná.


132
n/a
 #4982 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
20.05.20 15:30:19 | #5202 (6)

málokto je spôsobilý konať tieto úkony lásky- agapé, iste, ani kresťania často nie, - ale v tomto je jeden nepopierateľný fakt, rozhodujúcu úlohu tu hrá viera v Boha, a hlavne viera v Boha zjaveného v Kristovi (evajleliová viera - kde nie je, tam je to ťažké) - veriaci je viac (nehovorím, že vždy) disponovaný k takejto láske-agapé, je to evanjeliová výzva, až povinnosť - bez agapé nie je možná spása... *5726*


n/a
n/a
 #5073 

| Předmět: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 19:57:42 | #4956 (2)

Jasně - protože jsi to napsal ty tak je to tak.
*145*


91
n/a
 #4946 

| Předmět: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 20:13:08 | #4963 (2)

to už je ale interpretace, biblický bůh jedná tak, aby se ho opravdu báli, trestá každou kravinu smrtí...


13
n/a
 #4946 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 20:50:01 | #4981 (3)

Se mi líbila povídačka o tom jak vesničané přitáhli jednoho souseda k Ježíšovi, řkouc: "Pane, tenhle zločinec zovoucí Mišpulka, byl načapán an zalévá ředkvičky".
Pán odvětil (odslovil): "Zalévání ředkviček se bohu líbí, pusťte pobožného přátelé".
"Ale pane, von zalejval včilkaj a náhodou máme nedělu".
"Tož, to je iná, ogaři, vezněte šutry a kamenujte s pánem bohem, jedno jestli jste bez viny, nebo s vinou".


180
n/a
 #4963 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 21:04:32 | #4990 (3)

nie je to tak, netrestá, ale dopúšťa trest, keď to uzná za vhodné - len preto, aby nás ochránil, zachránil, upozornil na naše zlo, vystríhal pred zlom, učil spoznávať zlo, vychovával pre dobro...aj zo života vieme, že keď sa "popálime", tak sa potom nebezpečenstvu dokážeme viac brániť, pred ním vystríhať*4511*


n/a
n/a
 #4963 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 21:05:15 | #4991 (4)

ad: Boh každému naloží len tolik, kolik znese, unese:-)


n/a
n/a
 #4990 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 21:11:23 | #4993 (4)

jeden muž sbíral dříví v sobotu, starozákonní bůh nakázal ho ukamenovat...
čarodějnici nenecháš na živu...
rozsekal Agaga na kusy, verný prorok Hospodinův...
ne netrestá, jen přikazuje a pak dopouští *10709*


13
n/a
 #4990 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 22:46:26 | #5005 (5)

Pobožní věří v čarodějnice, věří v diabolky a tak jak se jim naskytne možnost, tak si čarodějnici urožní. Vše s boží láskou. Tu čarodějnici milovali a ohněm zachraňovali před peklem. Amen


180
n/a
 #4993 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 23:00:12 | #5006 (6)

A zdejší bezbožníčci jsou poserinkaní strachy, že je také nějaký křesťan označí za čarodějnici a urožní... buďte v klidu, dědouškové, už máte tvrdé maso (jkromě penisu, samozřejmě)


n/a
n/a
 #5005 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra a…
19.05.20 02:12:14 | #5009 (7)

Koukám, že se vyznáš. *15238*


180
n/a
 #5006 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.05.20 11:44:31 | #5024 (8)

Dost dlouho vás tady čtu.... takže vás mám opravdu přečtené!


n/a
n/a
 #5009 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.05.20 12:13:31 | #5028 (9)

Nápodobně! *31750*


68
n/a
 #5024 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.05.20 12:49:00 | #5032 (10)

Jenže vy bezbožníčci číst neumíte.


n/a
n/a
 #5028 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.05.20 12:50:50 | #5034 (11)

Častý omyl zbožníčků, že jsou lepší lidé, než bezbožníčci. *1*


68
n/a
 #5032 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.05.20 17:28:26 | #5091 (11)

*3484*
Když tě (v poslední době), čtu zdá se mi, že jsi si už dlouho hubu nevymáchala - tvoje vyjadřování snese příměr k
dlaždičovi,po­peláři, nebo ke kočišovi.
*33684* *33772* *5684*


91
n/a
 #5032 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.05.20 18:53:36 | #5145 (12)

To víš, mám praxi. Mezi bezbožníky se pohybuji přes šedesát let, tak vím, že musím mluvit jejich řečí, jinak mi nebudou rozumět.


n/a
n/a
 #5091 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
20.05.20 21:24:30 | #5271 (6)

ale no, *6874* to nemyslíte vážne - pobožný neverí v čarodejnice, ani všelijaké výmysly nepobožných *232*


n/a
n/a
 #5005 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra a…
20.05.20 21:34:36 | #5276 (7)

Takže pobožní nikdy nevěřili v existenci čarodějnic? Zabíjení žen podezřelých z čarodějnictví, tedy ze spolku s čerty nikdy v křesťanském světě neexistovalo? A co takhle vymítání ďábla je také výmysl ateisů?

A pak, které všelijaké výmysly nepobožných máš visitore na mysli ?


180
n/a
 #5271 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra a…
20.05.20 21:47:50 | #5287 (7)

Věří jen ve výmysly pobožných, třeba v ďábla, že?


68
n/a
 #5271 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
19.05.20 07:22:01 | #5013 (5)

Zkrátka je to miláček. *1*


68
n/a
 #4993 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
19.05.20 07:12:28 | #5012 (3)

Škoda, že s tím přestal. *1*


68
n/a
 #4963 

| Předmět: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 19:22:44 | #4948 (1)

ad.: v NZ sa Boha už nebojíme, ale máme k nemu bázeň, v NZ je (vo viere! Boh už náš priateľ: ako hovrí Ježiš: už vás nenazývam otrokmi, lebo otrok nevie, čo robí jeho pán, ale ste moji priatelia, lebo priateľ vie, čo robí jeho Pán *1254*
Jn 15,
14 Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji.

15 Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce.


n/a
n/a
 #4944 

| Předmět: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 19:48:02 | #4954 (2)

To jim nevysvětlíš. Neznají rozdíl mezi slovy "bázeň" a "obava". Ale to je pochopitelné: český jazyk se zplošťuje, lidé používají stále méně slov, jejich slovní zásoba klesá, jazyk tím ustupuje od své krásy a rozmanitosti. Přejímá anglikanismy, zároveň s plochostí angličtiny. Další generace už nebude rozumět Čapkovi. Mmch: Vančurovi už nerozumí ani moje generace! Je to smutné.


n/a
n/a
 #4948 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 19:58:59 | #4957 (3)

jo, "bázeň" /a halvne tá pred Bohom) je pre ateistu dosť neznámy, a nepochopiteľný pojem, *4511*


n/a
n/a
 #4954 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 20:21:36 | #4972 (4)

a vy se bojíte toho, kdo vás miluje? nebo máze strach, že vás možná nemiluje nebo by mohl přestat milovat?


13
n/a
 #4957 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 20:57:24 | #4985 (5)

však píšem, že sa nebojíme *4511* *1254* , ale máme k nemu bázeň


n/a
n/a
 #4972 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 21:02:27 | #4989 (6)

*49* však, a víte že láska je opak strachu (z duchovního hlediska samozřejmě), takže ho milujete nebo se ho bojíte? (bázeň - od "bát se", mít strach)


13
n/a
 #4985 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra a…
18.05.20 21:12:28 | #4994 (7)

nie, bázeň je principiálne o niečom inom píšem tu o tom na inom mieste (4953)...


n/a
n/a
 #4989 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.05.20 21:20:09 | #4998 (8)

no jo, významy slov se mění, tak jako povahy bohů, já přece vím, že je to respekt, pokora a podobně, jenže slovo bázeň je stále odvozené od "bát se"...


13
n/a
 #4994 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 20:13:04 | #4962 (3)

Ale no.
Proč by jsme to nevěděli??
Ale pokud je v kontextu napsané "bojte se" - tak to není - mějte bázeň.
Lukáš 12:
4 Říkám to vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou.
5 Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte!
*33684*
Bázeň Boží označuje v biblických náboženstvích respekt a hlubokou úctu, která je přísně vyhrazena jedinému Bohu *145* Myslíš si, že toto nechápeme?
Tak si to mysli.
*3440*


91
n/a
 #4954 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 20:20:06 | #4971 (3)

co chceš vysvětlovat? starozákonní bůh je bůh msty a strachu, Ježíšův Bůh a taky už některých jeho předchůdců je Bůh milosrdenství a lásky, pravda, když to chceš sladit, musíš tvrdit, že bázeň není strach a podobně...


13
n/a
 #4954 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 21:14:05 | #4996 (4)

tak ho vnímali v SZ...my v NZ ho vnímame, že Boh je láska (1 Jn 6, 14)... *13735*


n/a
n/a
 #4971 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 21:27:38 | #4999 (5)

tak ho vnímali ano, a tak ho popisovali, ano, ne tedy pod nějakým vedením nebo inspirací Duchem Svatým, ale tak, jak to sami cítili, tudíž SZ je spíš výpověď o těch lidech, než o Bohu...


13
n/a
 #4996 

| Předmět: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 20:14:31 | #4965 (2)

Cituji: " Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji..."

Je otázka, jakou cenu, byť jen teoreticky, by mělo takové nerovné přátelství. Kdo by chtěl takového přítele, jehož přátelství je podmíněno bezvýhradnou poslušností..? *19828*


86
n/a
 #4948 

| Předmět: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 19:43:05 | #4953 (1)

Bázeň znamená v tomto případě respekt.


134
n/a
 #4944 

| Předmět: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 19:56:54 | #4955 (2)

nie celkom - rešpekt môže znamenať spíš "pasívny" prístup - proste rešpektujem ťa, a nič nemusím cítiť,... v "bázni ide o "akttívny" prístup, v bázni je aj cit, veleba, chvála, uznanie, údiv, láska, a pod.... *13735*


n/a
n/a
 #4953 

| Předmět: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 20:14:09 | #4964 (2)

Ano *3484* *145*


91
n/a
 #4953