Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty

Informace

Název: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77 , soucet
Založeno: 09.01.2020 20:14
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 173690x
Příspěvků:
12720

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty - Pojem biblického/filosofického Boha: Co je ateismus? teismus? Vznikl svět a Vesmír jako výsledek náhody? Big Bang-om?, jako nevyhnutnosť z náhody? - nebo byl stvořen nějakou sílou, či rozumovým osobním principem?...Zjevil se Bůh človéku, nebo si ho sám vytvořil? Je/není Bible Boží slovo/zjevení osobního Boha?...Má/nemá žido-křesťanská víra v Boha nějaký význam? historický nebo biblický Ježiš? Jaký je/není význam víry v Boha zjeveném v Kristu? má/nemá nějakou úlohu ve víŕe Církev?...Je/není ateismus/teismus založený na vědě?...kreacionismus? evoluce (druhů)`? theistický evolucionismus? - je pro evoluci druhů dostatek věděckých důkazů?..jaká je-, a co znamená víra v jiných náboženstvích?, sektách?...Forum je pro smysluplné a obohacující příspěvky a reakce k dané tématice, je tu vítán každý - je přípustná i konfrontační argumentační diskuze bez dehonestace diskutníka...pozn.: forum není pro úzce náboženské doktrinární/reklamní/propagandistické/pomlouvační/konspirační články a videa s antikatolickou/antikřesťanskou tématikou a propagandou...prosím, na začátek fora dávat jen novou tému s prezentací svého názoru...navíc, v případě použití Bible a internetovských odkazů, prosím současně o jejich krátký komentář, podstatu, hlavní myšlenku...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #4948

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 19:22:44 | #4948
Reakce na příspěvek #4944

ad.: v NZ sa Boha už nebojíme, ale máme k nemu bázeň, v NZ je (vo viere! Boh už náš priateľ: ako hovrí Ježiš: už vás nenazývam otrokmi, lebo otrok nevie, čo robí jeho pán, ale ste moji priatelia, lebo priateľ vie, čo robí jeho Pán *1254*
Jn 15,
14 Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji.

15 Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce.


n/a
n/a
 #4944 

| Předmět: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 19:48:02 | #4954 (1)

To jim nevysvětlíš. Neznají rozdíl mezi slovy "bázeň" a "obava". Ale to je pochopitelné: český jazyk se zplošťuje, lidé používají stále méně slov, jejich slovní zásoba klesá, jazyk tím ustupuje od své krásy a rozmanitosti. Přejímá anglikanismy, zároveň s plochostí angličtiny. Další generace už nebude rozumět Čapkovi. Mmch: Vančurovi už nerozumí ani moje generace! Je to smutné.


n/a
n/a
 #4948 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 19:58:59 | #4957 (2)

jo, "bázeň" /a halvne tá pred Bohom) je pre ateistu dosť neznámy, a nepochopiteľný pojem, *4511*


n/a
n/a
 #4954 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 20:21:36 | #4972 (3)

a vy se bojíte toho, kdo vás miluje? nebo máze strach, že vás možná nemiluje nebo by mohl přestat milovat?


13
n/a
 #4957 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 20:57:24 | #4985 (4)

však píšem, že sa nebojíme *4511* *1254* , ale máme k nemu bázeň


n/a
n/a
 #4972 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 21:02:27 | #4989 (5)

*49* však, a víte že láska je opak strachu (z duchovního hlediska samozřejmě), takže ho milujete nebo se ho bojíte? (bázeň - od "bát se", mít strach)


13
n/a
 #4985 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra a…
18.05.20 21:12:28 | #4994 (6)

nie, bázeň je principiálne o niečom inom píšem tu o tom na inom mieste (4953)...


n/a
n/a
 #4989 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.05.20 21:20:09 | #4998 (7)

no jo, významy slov se mění, tak jako povahy bohů, já přece vím, že je to respekt, pokora a podobně, jenže slovo bázeň je stále odvozené od "bát se"...


13
n/a
 #4994 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 20:13:04 | #4962 (2)

Ale no.
Proč by jsme to nevěděli??
Ale pokud je v kontextu napsané "bojte se" - tak to není - mějte bázeň.
Lukáš 12:
4 Říkám to vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou.
5 Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte!
*33684*
Bázeň Boží označuje v biblických náboženstvích respekt a hlubokou úctu, která je přísně vyhrazena jedinému Bohu *145* Myslíš si, že toto nechápeme?
Tak si to mysli.
*3440*


91
n/a
 #4954 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 20:20:06 | #4971 (2)

co chceš vysvětlovat? starozákonní bůh je bůh msty a strachu, Ježíšův Bůh a taky už některých jeho předchůdců je Bůh milosrdenství a lásky, pravda, když to chceš sladit, musíš tvrdit, že bázeň není strach a podobně...


13
n/a
 #4954 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 21:14:05 | #4996 (3)

tak ho vnímali v SZ...my v NZ ho vnímame, že Boh je láska (1 Jn 6, 14)... *13735*


n/a
n/a
 #4971 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 21:27:38 | #4999 (4)

tak ho vnímali ano, a tak ho popisovali, ano, ne tedy pod nějakým vedením nebo inspirací Duchem Svatým, ale tak, jak to sami cítili, tudíž SZ je spíš výpověď o těch lidech, než o Bohu...


13
n/a
 #4996 

| Předmět: RE: RE: RE: víra a rozum
18.05.20 20:14:31 | #4965 (1)

Cituji: " Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji..."

Je otázka, jakou cenu, byť jen teoreticky, by mělo takové nerovné přátelství. Kdo by chtěl takového přítele, jehož přátelství je podmíněno bezvýhradnou poslušností..? *19828*


86
n/a
 #4948