Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty

Informace

Název: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 09.01.2020 20:14
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 70366x
Příspěvků:
8024

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty - Co je ateismus? teismus? Vznikl svět a Vesmír jako výsledek náhody, jako nevyhnutnosť z náhody? - nebo byl stvořen nějakou sílou, či osobním principem? Je pro evoluci druhů dostatek věděckých důkazů? ...Má/nemá žido-křesťanská víra v Boha nějaký význam? Je/není víra v Boha spojena s Církví? ...Je/není ateismus založený na vědě? Podporuje ho věda? Je/není kompatibilita víry v Boha s vědou? ...Co znamená víra v Boha zjeveném v Kristu v životě člověka? Jaká je, a co znamená víra v jiných náboženstvích?, sektách?...forum je pro smysluplné a obohacující příspěvky a reakce k dané tématice, tu je vítán každý...pozn.: forum není pro úzce náboženské doktrinární/reklamní/propagandistické články a videa...prosím, na začátek fora dávat novou tému s prezentací svého názoru...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: výpočet
25.01.20 22:32:48 | #112

Argumentem proti existenci Boja je ten ,že se nedá vypočítat ,to co se nedá vypočítat z pohledu hmoty neexistuje.


-126
n/a

| Předmět: RE: výpočet
19.02.20 19:43:38 | #556 (1)

Argumentem proti existenci Boha je, že nepozorujeme žádné jeho projevy.


58
n/a
 #112 

| Předmět: véda vs víra u proslulých vedcov
21.01.20 17:32:26 | #94
 • je celá plejáda veriacich vedcov (i nositeľov nositeľov Nobelovej ceny (napr. Max Planck) zo všetkých oblastí vedeckého výskumu, - i v súčasnosti proslulý vedec Dr. Francis Collins, ktorý bol poverený USA administratívou (prez. Clinton) zostaviť celosvetový tím (asi 10 tis vedeckých pracovníkov - molekulárnych genetikov, biochemikov, imunológov, a i.)  pre zmapovanie a dešifrovanie genetického kódu/genómu - toto celosvetové vedecké úsilie bolo v r. 2003 korunované prečítaním ľudského genómu (prečítanie asi 3 mld DNA nukleotidov zoradených do tisícov génov pre jednotlivé funkčné bielkoviny/pro­teíny),
- Dr Collins bol hlboko veriaci molekulárny biolog a o tomto úsilí napísal v knihe „The Language of God“ (reč Boha) , ktorá sa stala bestsellerom a bola uvádzaná aj na pokračovanie v New York Times, kde** zdôvodnil svoju vieru v Boha** - kde práve sofistikované usporiadanie génov pre jednotlivé fyziologické funkcie organizmu a ich regulácie (exonov-intronov) pokladá za evidentný nepriamy dôkaz Boha....

n/a
n/a

| Předmět: RE: véda vs víra u proslulých vedcov
21.01.20 17:39:46 | #98 (1)

Francis Sellers Collins (born April 14, 1950) is an American physician-geneticist who discovered the genes associated with a number of diseases and led the Human Genome Project. He is director of the National Institutes of Health (NIH) in Bethesda, Maryland, United States.
Jeho argumenty v prospech viery v Boha:
1. rozum hovorí v prospech viery v Boha, musí si predsa zdôvodniť, ako vzniklo a prečo existuje to, čo vidíme a skúmame, cítime,

2. vedomosť, hlavne vedecké poznatky, hovoria o absolútnom poriadku vo Vesmíre, existencii a harmónii prírodných zákonov, ktoré sú nezmeniteľné, v neposlednej miere o prirodzenom mravnom zákone, ktorý je nezmeniteľný, - bez neho by sa svet sám zničil,
3. strach nie je príčinou viery v Boha, strach mali len pohania z prírodných zákonov/božstiev,
4. dnes už nemôžeme hovoriť o neznalosti, naopak, máme obrovské množstvo vedeckých poznatkov a dôkazov, ale nikto ešte nedefinoval život ako taký (vieme ho len popísať z jeho prejavov), ani jeho príčinu, zmysel, a ani jeho význam,…


n/a
n/a
 #94 

| Předmět: RE: RE: véda vs víra u proslulých vedcov
18.02.20 12:45:24 | #442 (2)

Hm, tak argumentace Collinsem taky stále pokračuje…

Collins je věřící vědec. Není věřící, protože je vědec, je zkrátka věřící a je vědec. Žádný z bodů, které uvádíš, nestojí na vědě, k žádnému z nich věda neukazuje. Jenom je nevyvrací, protože se zabývají něčím, co prostě neznáme.

Bod 1. se dá přeložit jako „Rozum (můj, tj. Collinsův, a jiných stejně založených lidí) si potřebuje zdůvodnit věci, jejichž důvod neznáme, proto nějakému zdůvodnění uvěřím. To vědomí, že nevím, bych neunesl, tak radši budu věřit, že vím.“

Bod 2. Hmota má nějaké vlastnosti a podle nich se chová. Jinak nemůže. V tom spočívá celý ten „pořádek“. A mravní zákon s tím nemá co dělat, ten jsme si ustanovili sami, abychom tu mohli společně existovat. Však ho také, na rozdíl od přírodních zákonů, lze porušovat.

Bod 3. Pokud má něco společného s vědou, rád bych se dozvěděl, co to je.

Bod 4. Opět žádná věda. Jen opakování toho, že přes všechny získané vědomosti některé věci prostě neznáme. A to je celý obsah toho bodu.
Život je definován právě těmi svými projevy. Že neznáme příčinu, to víme všichni. Že by jí musel být nějaký stvořitel, z ničeho neplyne. A že neznáme jeho smysl a význam? To bude nejspíš tím, že žádný nemá. Já vím, že spousta lidí se přes to nepřenese, ale ta myšlenka, že nějaký shůry daný smysl mít prostě „musí“, je naprosto nepodložená, proto existenci stvořitele absolutně nijak nedokazuje. Smysl života si volíme sami. Když život na Zemi vznikl, pro zbytek vesmíru to neznamenalo vůbec nic. Až zanikne, taky to nikdo nepozná.

Collins je autorem jedné velmi důležité metody, která značně urychlila čtení genomu. Také je to schopný manažer, který stál po většinu času v čele projektu úplného přečtení toho lidského. Kromě znalosti našeho genomu projekt přinesl i značný rozvoj metodiky i přístrojové techniky. To je obrovská zásluha. Není to ale průkaz největšího a nejlepšího znalce molekulární genetiky a lidského genomu, Collins není žádný superguru, který na toto téma ví zaručeně nejvíc. To, že zrovna on je věřící, neznamená nic o pravdivosti či nepravdivosti víry.
Existují přece i ateističtí vědci, kteří mají zásadnější zásluhy, jako např. zrovna J. D. Watson, spoluobjevitel helikální struktury DNA a spoluzakladatel onoho projektu, v jehož vedení ho právě Collins posléze vystřídal…


109
n/a
 #98 

| Předmět: RE: véda vs víra u proslulých vedcov
03.05.20 20:03:23 | #4007 (1)

A dojde ti někdy to, že i kdyby všichni vědci věřili v Boha, existenci toho boha to nijak nedokazuje?


0
n/a
 #94 

| Předmět: druh ako taxonomická jednotka je…
18.01.20 12:37:55 | #92

...áno, Boh stvoril jednotlivé druhy...medzi­druhový vývoj je nemožný, kto rozumie genetike, vie, o čom je podstata veci...genóm druhu je nesmierne stabilný, kontrolovaný na aspoň 10 genetických a biochemických úrovniach (i feed-back genetické kontroly) , každá potenciálna DNA zmena (čo predpokladá potenciálny vývoj z druhu na iný druh) je prísne a účinne geneticky kontrolovaná, geneticky, ako aj na úrovniach signalizácie funkčných bielkovín nemožná...


n/a
n/a

| Předmět: Co je "theismus"?
10.01.20 17:45:12 | #7

Myslím, že je to každému jasné.
Theismus, monotheismus, polytheismus jsou ideologie postavené na přesvědčení, že někde v pozadí lidského vnímání existují bohové (bůh), kteří (který) stvořil tento svět se vším všudy, zasahuje do přírodních proceců a ovládá jednání zvířat a lidí.

Atheismus z logigky předpony "a" znamená do určité míty opak theismu. Je to tedy přesvědčení, že žádní bohové a žádné jiné neviditelné a nepochopitelné bytosti existují a existovat mohou, že vše, co přírodu tvořií a ovládá, je podřízeno jen a pouze přírodním, tedy fyzickým, zákonům a kauzalitám. Přírodní zákony prostě nedovolují existenci nadpřirozena.


163
n/a

| Předmět: RE: Co je "theismus"?
10.01.20 17:59:54 | #8 (1)

nás už nezaujíma polyteizmus, to je už prežitok nevzdelaných dávnych kultúr, resp. i dnes kultúr niekde na okraji spoločnosti...nás zaujíma viera v jedného Boha, ktorá je v zjavených náboženstvách (judaizmus, kresťanstvo, islam)...a ešte presnejšie, nás, ako vieme z Písma, zaujíma niečo omnoho viac - viera v jediného pravého Boha, ktorý sa sám ako prvý zjavil človeku (nevytvoril si ho človek z nejakej potreby, či strachu), - Boha, ktorý sa zjavil v Kristovi ako láska - a to je vrchol zjavenia...všetku ostatné pseudozjaveni­a/falošné polyteistické a iné zjavenia sú už len ľudový folklór, zvyky, návyky, nemajú principiálne žiadny význam, sú len n pobavenie daného publika...treba teda rozlišovať...


n/a
n/a
 #7 

| Předmět: RE: RE: Co je "theismus"?
10.01.20 19:59:53 | #14 (2)

Chápu visitore77, je to tvé náboženství a tvůj život.
Ovšem polytheismus vznikl daleko dříve, než monoteismus, je tedy původní druh náboženství. Monotheismus je pohá koncentrace na jediného boha s představou jediné univerzální náboženské ideologie. Důvody jsou pochopitelné a v historii monoteismu "starého" Egypty patrné.

V historii živočichů druhu Homo Sapiens zaujímá monoteismus nepartné období. Polytheismus možná dvakrát tak dlouhou dobu. Asi záleží na tom, co chápeme pod pojmem "bůh", či "bohové" a nebo "bohyně". Naši předkové začali být nuceni příjmout monotheismus teprve před zhruba jednom a půl tisíciletí - v historii lidstva je to jen okamžik.


163
n/a
 #8 

| Předmět: RE: RE: RE: Co je "theismus"?
10.01.20 20:55:57 | #17 (3)

opakujem, polyteizmus už nikoho nezaujíma, je to pasé, mŕtva história a peripetie dejín, je to už len komédia pre priateľov hlúposti, nás zaujíma monoteizmus - konkrétne Boh - láska zjavená v Kristovi, nás zaujíma to, čo bude s nami PO TOM, zaujíma nás večný život v láske - spása...všetky tie tanečky s polyteizmom, bohmi, bôžikmi, sú už pre bláznov, a stále ich pri svojom pôsobení na diskusných fórach podsúvate, nikoho už imaginárni bozi a bôžikovia nezaujímajú...ap. Pavel hovorí, že sme nový ľud, Kristove potomstvo, Kristov národ, kráľovské Kristovo kňazstvo, dedičmi Boha a Krista, dedičmi Božieho kráľovstva, pohanstvo je už mŕtve, plevel...rozumiete, o čo tu ide?


n/a
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: Co je "theismus"?
10.01.20 21:12:41 | #20 (3)

add: tu nejde o to, čo je moje, tvoje, jeho, naše, vaše - ide mi o to, čo je významovo univerzálne, čo má bytostný (být či nebýt) význam pre všetkých...


n/a
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Co je "theismus"?
10.01.20 22:57:11 | #22 (3)

Nuže, pro mne a počítám i pro ostatní atheisty, to nějaký "bytostný" význam prostě nemá. Osobně vnímám zbožnost lidí jako jejich potřebu na potlačení jejich strachu z nejisté a konečné biologické existence. Prostě jako nalhávání si do vlastní kapsy.

Pochopitelně vyjímám lidi, kteří se zúčastňují náboženských rituálů jak kvůli kulturním ohledům (metoda - kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti), tak proto že lidé jsou stádní "zvířata" a cítí se tudíž ve stádu bezpečněji. Jakmile vycítí jakékoliv ohrožení, semknou se kolem svého pastýře ... a jdou s ním dobrovolně i do záhuby. (Jonestown 1974)


163
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Co je "theismus"?
11.01.20 09:19:01 | #27 (3)

"pro ostatní atheisti to nějaký “bytostný” význam nemá”

práve v tom je podstata veci, v zjavení pravého osobného Boha-Stvoriteľa, ktorého Ježiš zjavil ako Otca svojho, o nášho nebeského Otca...bez tohoto osobného zjavenia, osobného/bytostného princípu (i.e. Boh-Jahnve sa zjavil Abvrahámovi/Moj­žišovi) ako prvý, iniciatíva a aktivita bola z jeho strany, nie zo strany človeka, ako je to v pohanských náboženstvách), ,by žido-kresťanská (i i islam) viera rozsypala by sa ako piesok medzi prstami...


n/a
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Co je "theismus"?
11.01.20 09:41:44 | #30 (3)

add: tu nejde o náboženské rituály, a do týchto vecí nedávajte (Jonestown) vyčínanie nejakej sekty s vrahom a sexuálnym násilníkom na jej čele...podstata veci je iná: - zjavenie Boha v Kristovi a spása...


n/a
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co je "theismus…
11.01.20 15:25:05 | #33 (3)

Jde o princip ovčí povahy některých lidí poslouchající svého pastýře na slovo, i když je to proti morálce. O zákonech civilních a zákonech zdravého rozumu raděj nemluvit.


163
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Co je "theismus"?
13.01.20 10:29:13 | #51 (3)

znova, zbožnosť nie je podstatou viery (i keď ju doprevádza), podstatou viery je znovuzrodenie v Kristovi - prijatie Boha zjaveného v Kristovi, jedinom Spasiteľovi, ktorý ma jediný zachráni, ospravedlní, ktorý sa obetoval za mňa a tým zmazal moje hriechy pred Bohom - ide tu teda o vieru, lebo zbožnosť býva často falošná, podfarbená fundamentalizmom, fanatizmom...


n/a
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co je "theismus…
13.01.20 10:45:44 | #53 (3)

Statistika říká že ateisté se dožívají kratšího života než věřící. Ze smrti mají i větší strach než věřící. Díky evoluci přestanou existovat ateisté. Evoluce napomáhá věřícím.


-126
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co je …
13.01.20 11:36:49 | #54 (4)

Co ti ordinují, že podléháš těmto iluzím? *724*


163
n/a
 #53 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co je …
13.01.20 17:35:30 | #61 (4)

Na tu statistiku jsem zvědav, jonatane. Dej mi možnost a odkaz, abych si ji mohl prohlédnout.


163
n/a
 #53 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co je …
13.01.20 12:08:07 | #55 (3)

sem s tou statistikou *27179*

sem si docela jistý že lžeš až se ti od huby práší *27179*


82
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co je …
13.01.20 12:25:51 | #57 (3)

takúto štatistiku som si aj ja všimol, - je pravdou, že strach zo smrti, bolesti pro zomieraní (a naviac bezperspektíva posmrtného života) indukuje stres a depresie (hlavne u neveriacich seniorov), a tieto faktory skracujú život...dnes veda (imunológia - sú vedecké výsledky) vie, že stres a následné depresie rapídne znižujú imunitu na všetkých úrovniach (bunkovej, protilátkovej, ako i na úrovniach zrážanlivosti krvi), čo vedie pochopiteľne k vyššej indukcii zápalov a infekčných i nádorových ochorení....stres dnes potvrdzuje veda ako jeden z hlavných faktorov (strava, enviroment - ovzdušie a voda, a stres) predčasne smrti...


n/a
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co…
13.01.20 17:51:49 | #62 (4)

Tak se též řadíš mezi vševědy, visitore?
Vždy jsem zvědavostí bez sebe, když se dočtu, jaký mají ateisté strach z vlastní smrti, protože nevěří na posmrtné nebe a posmrtné blaho.
Zajímal by mne popis té studie na toto téma a pochopitelně jak profil respodentů, tak i materiály studie, metody jejich vyhodnocování a interpretace výsledků. Ne nepodstatné je i kdo takovou studii zadal a financoval.

To o vlivu stresu na imunitní systém je celkem jasné a s tím i souhlasím. Ovšem pozor, je to dost individuální proces. Lidi jsou různí, různě vybavení.

Ale jak můžeš spojovat očekávaný závěr života jedince se stresem? Stres z čeho? Snad ne stres pobožného člověka ze strachu před božím soudem, nebo strach z hrozícího věčného zatracení, či věčného vaření v pekelných kotlech? *3284*


163
n/a
 #57 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co…
13.01.20 12:28:55 | #58 (3)
*27179* *27179* *27179* *27179* *27179* *27179*

sem s tou statistikou *1*


82
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co je …
13.01.20 15:32:41 | #60 (3)

evoluce némá ráda ateisty proto umírají dříve


-126
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co…
13.01.20 17:53:39 | #63 (4)

No to potěší potkat v tobě, jonatane, někoho, kdo si povídá s evolucí. *15238*


163
n/a
 #60 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co je …
13.01.20 18:37:26 | #64 (3)

https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/amerika/verici-lide-ziji-dele-nez-ateiste-ci-agnostici-jak-to_484532.html

Ateisty zabrzdí evoluce, která nekompromisně selektuje to,co na ní není životaschopné a přirozené, sama příroda ukazuje,kdo ji stvořil.


-126
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.20 18:42:06 | #65 (3)

Já jsem nikdy neřekl že evoluce není možná jen jsem napadal to že je to jen teorie a ne fakt. Křsťané nemají problém s evolucí mají problém s tím co se z ní vyvozuje. Evoluce není v rozporu s tím že Bůh stvořil svět.


-126
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.20 19:05:57 | #66 (3)

evoluce sa však "veecky" podáva inak - ako vznik/vývoj druhov z druhov, čo je nemožné...


n/a
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.20 00:19:09 | #67 (3)

Evoluce je přeměna jednoho druhu v jiný. Je to hypotéza ,nemůžeš říci že je nemožná, když nemáš důkazy, stejně jak nemají evolucionisté žádnou přechodnou fosílii, aby měli nějaký hmatatelný důkaz pro evoluci.
Na evoluci mě vadí že to není vědecky dokázáno a připomíná mě to studii kde se dokazuje že s klesáním počtu pirátů se zvyšuje globální oteplování :
http://www.osel­.cz/8145-vliv-namorni-dopravy-na-globalni-atmosferickou-cirkulaci.html


-126
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.20 10:00:06 | #68 (3)

všetci máme strach zo smrti, ale ateisti predsa len o niečo väčší ako veriaci - potvrdzujú to tisíce rehoľníkov, rehoľníčok rehoľníkov a kňazov, ktorí pracujú alebo chodia do nemocníc, hlavne na onkologických oddeleniach (kňazi tam prinášajú denne eucharistiou, spovedajú, dávajú rozhrešenie, vysluhujú sviatosť pomazania nemocných pred smrťou - zaopatrujú sviatosťami), a často sa stáva, že ateista, ktorý aj 50 rokov nebol v kostole/na spovedi, hoci krstený, CHCE KŇAZA! - dokonca aj tí nekrstení sa dávajú pokrstiť, a hneď sa aj spovedajú a prijímajú eucharistiu) - majú o tom tisíce svedectiev...- všetci hovoria o rôznom strachu zo smrti, i podľa toho, či sú veriaci, laxní veriaci, laxne neveriaci, i "zúriví" ateisti i antiteisti (pred smrťou mnohí hrozne nadávajú a kričia v zúfalstve - mám v rodine dvoch kňazov, a tí svedčia) ...v čom to je?


n/a
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.20 11:40:40 | #70 (3)

jak se do textu (štvorca pre text)` vkládá obrázek? mne sa to nedarí! - musí mať (asi vo forme jpg) nejakú velikost v bajtech? dá sa v texte regulovať jeho vizuálna velikost?- môžete mi napísať postup step by step, ja som v tomto PC analfabet!:-) - Bože, ja už píšem československy, hrůza, úplne ste mi pokazili slovenčinu!:-`


n/a
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co…
14.01.20 11:41:32 | #71 (3)

Social Psychological and Personality Science. Ti analyzovali více než 1500 nekrologů napříč celými USA, aby došli k tomu, jaké faktory jsou v našem životě důležité pro naši dlouhověkost. Zprávu přinesl server The Independent.

*27179* *27179*

já věděl že to je canc na mávnutí rukou


82
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.20 16:38:11 | #73 (3)

dík, pokúsim sa, vyskúšam:-)


n/a
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.20 17:06:12 | #75 (3)

dobre, príklad, - mám napr. obr. s adresou na nete: https://www.darkyznetu.cz/kouzelna-svicka-srdce

 • vkopírujte ho do tohto fora (ako krok za krokom postupujete?)

n/a
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.20 21:49:10 | #82 (3)

díky, funguje to...


n/a
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.20 18:36:14 | #122 (3)

áno, ateisti majú väčší strach zo smrti, potvrdzujú to aj kňazi, ktorí zaopatrujú zomierajúcich v nemocnicia a hospicoch...ce­loživotný ateista sa často obracia k Bohu až na smrteľnej posteli, ateista nie je zaopatrený (pre zmierenie) kňazom z 3 dôvodov:

 • nie je nablízku kňaz,
 • nemá čas (je neskoro, nestihne to),
 • jeho príbuzní a priatelia mu neumožnia prístup kńaza pre zmierenie (zaopatrenie pred smrťou)...

n/a
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.20 03:27:58 | #126 (4)

Nevědomost maskovaná vírou, že? *3284*
I kňazi to potvrzují, oni vidí zřejmě prostřednictvím ducha svatého a možná i rentgenu do hlav lidí. A kňazi přece nelžou ... *15238*


163
n/a
 #122 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.20 09:41:45 | #128 (3)

obrátenie zomierajúce ateistu v nemocnici/hospici je pomerne časté, kňazi (hlavne rehoľní) tam denne chodia s eucharistiou k veriacim nemocným alebo zomierajúcim pacientom...vedľa na lôžkach sú pochopiteľne aj nemocní a zomierajúci ateisti (mnohí z nich v minulosti boli veriaci), a tak sa kňaz pri odchode na celú nemocničnú miestnosť opýta, či sa chce ešte niekto vyspovedať, - a div sa svete, často k spovedi pristupujú ateisti (v minulosti krstení), a dokonca mnohí, ktorí v posledných hodinách života uverili a dali sa pokrstiť - Boh robí zázraky i na smrteľnej posteli....v rodine som mal 4 kňazov (jedne v USA) a jednu rehoľnú sestru (už zomreli), a viem, o čom hovorím, často som sa ako študent o tom s nimi bavil, a hovoria to aj kňazi v kostoloch (v rámci kázní)...je pravda, keď človek zomiera, chce si očistiť svoje svedomie, prijať krista Spasiteľa, Boh robí zázraky, scitlivuje srdcia a svedomie, - a to môže urobiť len skrze kňaza KC....


n/a
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.20 13:36:47 | #132 (4)

*reakce na příspěvek 128:
*
Obracejí na víru hlavně takové umírající, kteří jsou až po okraj naplnění psychofarmaky, vysílení a neschopní se kňazovi bránit. To je zločin proti lidskosti visitore, to je týrání chráněných osob.
No, "matka" Tereza to také praktikovala a za to je v "nebi" povýšena.

Můj komentář je mocné FUJ, ŽE SE NESTYDÍ.


163
n/a
 #128 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.20 13:49:06 | #134 (3)

nie je to tak (lieky, drogy, a pod. do toho nemiešajte, je to úbohé) , zavádzate, - sú to ľudia - veriaci i neveriaci, ktorí v milosti Boha (často práve v bolesti, utrpení, či pri zomieraní) pochopia cenu svojej nesmrteľnej duše, a chcú byť spasení...- dostanú milosť prijatia viery,(pristupujú k sviatosti zmierenia-spovedi, hne'd k eucharistii), - kňazi vedia, o čom to je...


n/a
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.20 14:32:58 | #136 (4)

Reakce na příspěvek #134
To, co visitore líčíš - ateista posledním dechem konvertoval do katolictví - je pohádkový svět. Jen taková fraška.

Realita je prostší.

Kdysi nám umřel kolega v práci, ještě mu nebylo 60 let, - infarkt. Než přijela záchranka, tak jsme ho uložili, nohy podložili, byli jsme s ním a on chudák jen lapal po dechu. Byli jsme u něj, pak už jen chčel, záchranáři už nepomohli. Ani píp o bohovi.

Zažil jsem i předvečer smrti jednoho z prastrýců. Tomu bylo 94 let. Mluvili jsme s ním on reagoval, chvílemi usínal, pak zase reagoval. Ani píp o nebi nebo jiných pohádkách. Za to při pohřební mši nechal jeho zbožnej brácha zaplatit kněze a tento odříkával něco jako "svatý Františku oroduj za našeho Tomáše u boha, svatá Anežko oroduj za našeho Tomáše u boha, svatý xxx oroduj za našeho Tomáše u boha, ... "
Po půlhodině jsem z kostala znechucen odešel. Ten zemřelý byl inteligentí a dobrý člověk. Všichni jeho zaměstnanci ho měli rádi, nikde ve vile nevisel nějaký krucifix. To co s ním udělal jeho brácha, když se strýc Tomáš už nemohl bránit, bylo prostě podlé.


163
n/a
 #134 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co je …
07.02.20 04:50:42 | #314 (3)

Sociologické průzkumy tvrdí něco jiného. Strach ze smrti nemají silně věřící a silně přesvědčení ateisté. Jsou na tom v podstatě stejně.


58
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.20 10:51:07 | #436 (3)

Z mého okolí neznám jediný případ, kdy by se ateista nechal před smrtí pokřtít.


58
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.20 13:43:58 | #458 (3)

Možná je to zaujatým pohledem. S tátou jsem naposledy mluvil den před jeho smrtí. Nijak nekřičel, byl zcela klidný. Poslední jeho slova byla, že se už těší, až se pořádně vyspí.


58
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co…
21.02.20 12:31:41 | #642 (3)

Jistě, placebo efekt funguje.


109
n/a
 #14 

| Předmět: RE: RE: Co je "theismus"?
15.02.20 10:20:44 | #394 (2)

No a nás už nezajímá ani monotrismus. Říká se tomu vývoj.


58
n/a
 #8 

| Předmět: RE: RE: Co je "theismus"?
02.05.20 17:40:14 | #3912 (2)

A napadlo tě někdy, že bylo nepraktické uctívat celé hejna bohů na kde co, protože když se slavilo, tak práce stála, a tak mazaný žid, pravděpodobně Eliáš, sloučil všechny bohy do jednoho boha na všechno - nynějšího Jehovy. I bohové podléhají evoluci! *27179*


0
n/a
 #8 

| Předmět: RE: Co je "theismus"?
10.01.20 18:28:54 | #9 (1)

Přírodní zákony prostě nedovolují existenci nadpřirozena.

naopak, prírodné zákony (ich nevyvrátiteľná existencia) vyžadujú nejakú príčinu - a popisuje ich (v experimentálnom prístupe) veda, - za tými zákonmi teda musí niekto/niečo existovať, musí to byť výsledkom nejakej príčiny - a ak ideme step by step dozadu, k počiatku, prvopočiatku, musí existovať príčinnosť príčin, a tak sa logicky dostaneme do pozície Prvej Príčiny, na ktorej je všetko závislé, ktorá je tou hlavnou príčinou vecí a javov Vesmíru a nášho sveta, ktorú zjavené náboženstvá (judaizmus, kresťanstvo, islam) nazývajú Boh-Prvá Príčina, Stvoriteľ, Všemohúci, Pán vecí viditeľného a neviditeľného sveta, a i...


n/a
n/a
 #7 

| Předmět: RE: RE: Co je "theismus"?
10.01.20 18:55:00 | #12 (2)

Každý zákon má svého zákonodárce. Nechápu proč se lidé brání to uznat u zákonů přírodních.


24
n/a
 #9 

| Předmět: RE: RE: RE: Co je "theismus"?
10.01.20 19:00:16 | #13 (3)

...vychádza sa z ateistickej doktríny, že Vesmír je večný (je to aj marx-leninská filozofia) , a tak prý nepotrebuje Zákonodarcu..­.pochopiteľne je to klam...


n/a
n/a
 #12 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Co je "theismus"?
10.01.20 22:46:52 | #21 (3)

Že Vesmír není věčný bylo nade vší pochybnost zjištěno až po smrti Lenina i Marxe a trvalo to několik desetiletí, než se s tímto faktem smířila většina lidí. Vis "In cosmology, the steady state model is an alternative to the Big Bang Theory of the evolution of the universe" (Fred Hoyle a spol. 19448).

Přírodní zákony jsou vlastně fyzikálními vlastnostmi hmoty-energie a časo-prostoru, zjednodušeně napsáno. Jestli si kreacionisté stojí za přesvědčením, že fyzikální konstanty nastavila nějaká bytost, tak by měli tuto bytost definovat, předvédst a předložit dokumentaci nastavování fyzikálních konstant touto bytostí. Dokud se jim to přesvědčivě nepodaří, tak by měli přiznat, že se jim jedná jen o ideologii založené na pohádkových představách s absolutní absencí jakéhokoliv důkazu.

U zrodu "našeho" Vesmíru nikdo nebyl a být nemohl. Trvalo to dlohé 400 tisíce let, než jeho teplota poklesla pod 3000K a protony si mohly odhytit udržet své elektrony a tak se staly atomy. To je model vzniku a vývoje "našeho" Vesmíru a ten nepopírá žádný seriózní argument.


163
n/a
 #12 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Co je "theismus"?
11.01.20 09:34:31 | #28 (3)

práve zo stvorenia/exis­tencie vecí a javov viditeľného i neviditeľného sveta, makro- a mikrovesmíru, spoznávame pôvodcu týchto vecí a javov, a to je predmetom skúmania vedy - vied prírodných i filozofických. Ap. Pavel, hoci nemal prírodovedecké vzdelamnie, to jasne vyjadril svojím spôsobom, a v tomto (pre nevieru) nemáme výmluvu:
19 Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil.
20 Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.


n/a
n/a
 #12 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Co je "theismus"?
11.01.20 09:36:18 | #29 (3)

večnosť Vesmíru nie je vedecky potvrdená, naopak, veda "dokazuje", že Vesmír má svoj počiatok (už dlhé roky sa špekuluje o Big Bangu)...


n/a
n/a
 #12 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co je "theismus…
11.01.20 09:42:55 | #31 (3)

Rim 1, 19, 20


n/a
n/a
 #12 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co je "theismus…
11.01.20 15:34:48 | #35 (3)

Zhruba od doby, kdy Edwin Hubble zjistil rozpínání Vesmíru (doba první světové války).


163
n/a
 #12 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co je …
11.01.20 15:39:49 | #36 (3)

čo to mení na veci, že Vesmír má svoj počátek?


n/a
n/a
 #12 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co je …
12.01.20 05:48:42 | #38 (3)

Na počátku našeho Vesmíru byl stav singularity (plankovo časové kvantum - nula), ve kterém panovaly šílené teploty, tlaky atd. Cokoliv by se nacházelo v blízkosti by bylo nejen atomizováno ale přímo "rozpuštěno" do té singulatity.
Na otázku "odkaď se ten koncentrát singularity vzal" jsou možná nějaké hypotézy, ale hypotézy nejsou "hmatatelné" a tak mne nebaví.

Ty visitore77 a tvoji soudruzi v náboženství věří, že existuje jakási věčná bytost nedefinovatelného vhledu a fyzikálních vlastností a protože jste potřebovali modlu, tak jste si stvořili Ježíše, co by obraz boha.

Fajn, je to vaše kultura, vaše náboženství, ale mohli byste připustit, že existují lidé, kteří nepotřebují nadpřirozené děje a nadpřirozené bytosti ke svému životu.

Ostatně náboženství nepotřebují ani stromy, ani zvířata a nepotřebují je ani naši druhoví bratranci primáti. To akorát Homo Sapiens si vymyslel takovou ideologii na ovládání jiných lidí za pomoci strachu, hrozby, lásky a odměny. Proč si to vymyslel je myslím jasné a kdy si to vymyslel asi také. Náboženství se vším všudy je dílo lidí a pravděpodobně vzniklo teprv před několika tisíciletími. Ve vztahu k době ve vývoji primáta v Homo relativně zanedbatelný časový úsek.

Prostý příklad ovládání strachem - "zavři očka, broučku a spinkej, andělíček strážníček tě bude strážit, Neposnešli, nasype ti nějaká víla písek do očí".
"Nebudeš-li v poledne doma, tak tě chytí Polednice a sežere tě". Pochopitelně bylo hroženo čerty, peklem, věřným smažením. Představy pekla, utrpení a zručosti tamních čertů namalované Hieronymusem Boschem se mi líbí .

https://de.wikipedia.org/wiki/Weltgerichtstriptychon#/media/Datei:Hieronymus_Bosch_-_The_Last_Judgement.jpg


163
n/a
 #12 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co…
12.01.20 11:00:26 | #39 (3)

:-) - máte jeden problém - už predpokladáte, že ne počátku něco bylo (energie), predpokladáte, že na počátku už byla "singularita" (to sú všetko fyzikálne/astro­fycické špekulácie, hypotezy - a hypoteza je hrozne ďaleko od pravdy), proste už na něčem zakladáte svoje (iných) hypotezy, proste už predpokladáte a vychádzate z toho, že na počátku něco bylo - samozrejme, to podlľa vás vzniklo samo od seba, bylo...a šmitec...

 • ak byli šílené teplty - ty musel (energii) niekto stvoriť, že, tá teplota/energie sama nespadla z Vesmíru,
 • ostatné náboženstvá (okrem troch uvedených - zjavených Bohom) sú pohanské, je to komédia mysle pohanov, neskutočné, bláznivé, pre bláznov, vymyslené pre potrebu (strach z prírodných sil, a iných potrieb), sú pohanským folklórom, a tak ich aj berieme - ako ľudový folklór dávnych vekov,
 • zo zjaveného Boha nemáme strach, lebo Boh je láska, ktorá sa zjavila v Kristovi, Spasiteľovi, ktorý nás jediný zachráni, - a z lásky nemá nikto strach,
 • a konečne, nerobte tu nechutný guláš žido-kresťanstva a pohanstva, sú to naprosto iné skutočnosti, ktoré nemajú nič spoločné.,
 • žiadni primáti (ani Homo sapiens) neexistovali, od počiatku to bol človek, akého poznáme dnes ( aj ten pred 10 tis rokmi by dnes vyštudoval VŠ) - predtým boli len opice, a ak tvrdíte, že ste vývojom vznikli z opice, to nie je môj problém,
 • a keď sme už pri tom Planckovi - bol to hlboko veriaci vedec-katolík, nositeľ NC, nesmierne pokorný katolík, ktorý sa (i pri tvorbe svojich teorií a experimentovaní) modlil od rána do večera...Planck len skúmal, objavoval a dokozaval to, čo stvoril Boh...všetko vniklo mocou Boha, ako hovoril...
 • my nie sme pošetilí a hlúpi pohania, ani ateisti, sme kresťania - len Kristus je našim Spasiteľom-Záchrancom, Zástancom, oospravedlnením pred Bohom-Otcom - len skrze neho a v ňom máme spásu, len jeho mocou uvidíme Boha, ktorý je láska - prajem vám len jedno, aby ste to pochopili...

n/a
n/a
 #12 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 15:11:28 | #40 (3)

Kreacionisté vidí historii Vesmíru a historii Země odlišně než jiní lidé.

I ten hluboce pobožný a permanentně modlícií se Darwin by tvou větu
"žiadni primáti (ani Homo sapiens) neexistovali, od počiatku to bol človek, akého poznáme dnes ( aj ten pred 10 tis rokmi by dnes vyštudoval VŠ) - predtým boli len opice, a ak tvrdíte, že ste vývojom vznikli z opice, to nie je môj problém,"
posoudil s úsměvem.

A mezi námi, Jak vidí kreacionisti původ Sluneční soustavy, před jakou dobou vznikla? Myslí si, že na Slunci Slunečňané topí uhlím, aby moh na Zemi existovat život? V devatenáctém století by tomu věřilo zajisté hodně lidí.

dále píšeš
"Planck len skúmal, objavoval a dokozaval to, čo stvoril Boh."
já se táži proč objevoval a zkoumal, když to bylo pobožným už 4,6 miliard let jasné?
Nebo jim to jasné nebylo?
Je ti visitore77 jasné, že na rozdíl od tvých představ trval vývoj života miliardy let a ne jen ony tři dny biblické tvorby. A nebo je kreacionistům i tento fakt nestravitelný?


163
n/a
 #12 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 15:33:46 | #41 (3)

Ondi, pláčeš sice hezky ale na cizím hrobě!
Z kreacionismu nepodezřívej Visitora, o tom si povídej s Jonatanem *6114*


n/a
n/a
 #12 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 23:09:07 | #46 (4)

Pavlo - Proč mi to dotyčný sám nenapíše? Snad se nestydí za to, že posuzuje bibli za soubor pohádek a mýtů? Základem křesťanské ideologie je přece bible a tam se píše o tom, že pámbu stvoril v jednom týdnu Slunce, Měsíc, hvězdy, rostliny zvířata a jeden párek lidiček. Nebo je to tak, že vědecký výklad bible spočítal, že první den tvoření trval deset miliard roků ... a posledení den tvoření trval pět milionů roků, že bůh makal na konstrukci Adama a jeho odštěpku po tuto dobu a že potřeboval na Adama miliony a miliony pokusů? Neandertalec je pak jeden z posledních málo vydařených, Gromagnon (Cro-Magnon) pak už skoro dokonalý?


163
n/a
 #41 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.20 19:51:07 | #42 (3)

v kreacionizmus verí celé kresťanstvo, ale treba ho chápať v zmysle stvorenia - teda aktivity Boha pri stvorení druhov v rámci geologických dejín Zeme - druhov, ktoré sú nemenné - každý druh je totiž charakteristický nesmiernou stabilitou svojej DNA (genetické regulačné mechanizmy udržiavajú DNA v neporušiteľnej stabilite), ktorej zmena pre nový druh v rámci regulačných/o­pravných genetických mechanizmov je nemožná)...preto nie je možné, aby sa druhy vyvíjali jeden z druhého SAMOVOĽNE bez zásahu Stvoriteľa, inak by to predpokladalo, že dnešný človek (na základe zákonitosti príčinnosti príčin) by samovoľne vznikol z primitívnych foriem života, čím by sa logicky muselo na počiatok ísť až k atómom, molekulám, anorganickým, organickým látkam, vírusom, baktériám, jednobunkovým a viacbunkových organizmom... - a tak samovoľne až k človeku, čo je absurdné, - za 4,6 mld rokov od vzniku Zeme je to naprosto nemožné, s pravdepodobnosťou (podľa vedeckých informácií) = 0...


n/a
n/a
 #12 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.20 09:54:12 | #48 (3)

Biblia nie je soubor pohádek a mýtu, nie je to ani vedecká , ani historický kniha, hoci na jej pozadí sú i vedecké poznatky (v rámci danej doby), i história (hlavne dejiny Židov, židovského národa...Biblia je náboženská kniha, - je to kniha o zjavení Boha v Kristovi (sám sa zjavil človeku prvý so svojou správou celému ľudstvu) , je to kniha o dejinách spásy Židov a pohanov...


n/a
n/a
 #12 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.20 10:12:22 | #49 (3)

Podívej se, nechci popírat že bible je pro křesťany důležitá (sám mám tři kousky v knihovně), je symbolem a základem této ideologie. Je zřejmě jedním z milníků na časové ose vývoje kultur lidstva. A bible je i obligátní obsah nočních stolků některých hotelů. *20634* Kdysi jsem byl často na služebních cestách.

Ale ani fakt, že je bible vydávána v množství jazyků a v některých z nich v mnohamilionových nákladech nepotvrzuje poctivost a pravdivost jejího obsahu. Leninivy spisy a Maovy cintáty byl taktéž houfně vydávány.


163
n/a
 #12 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.01.20 10:17:36 | #50 (3)

Leninove a Marxove spisy sú na rozdiel od Biblie mŕtve, vyhadzujú sa z regálov knižníc a skladov, videl som to na vlastné oči - na smetisko, už nikoho nezaujímajú (len možno špecifických politológov a pár historikov z recesie), pospolitý ľud nie...


n/a
n/a
 #12 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.20 01:22:07 | #85 (3)
*691* *17163* *20719*

-126
n/a
 #12 

| Předmět: RE: RE: RE: Co je "theismus"?
07.02.20 04:58:40 | #316 (3)

My to uznáváme. Zákonodárcem přírodních zákonů je, jak už z názvu vyplývá, příroda. 😀


58
n/a
 #12 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Co je "theismus"?
07.02.20 10:07:21 | #318 (3)

jo, příroda má sama od seba prírodné zákony a zákonitosti, myslenie, program, dizajn, sama sebe si je príčinou - príroda je aj tvorcom parity pohlavia, muža, ženy, rozumu, vôle, morálky, zloby, závisti, nenávisti, lásky - aké pošetilé! - sú ľudia, ktorí vedome neuvažujú, nemyslia, sú schopní tak zjednodušovať veci, že je to až zábavné...


n/a
n/a
 #12 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Co je "theismus"?
07.02.20 13:34:16 | #320 (4)

Reakce na příspěvek 318

V jednom s tebou visitore77sou­hlasím:
aké pošetilé! - sú ľudia, ktorí vedome neuvažujú, nemyslia, sú schopní tak zjednodušovať veci, že je to až zábavné... a věří a věří a věří pohádkám náboženských ideologií. *20634*

Zřejmě je pro určitý druh lidí potřeba věřit tomuto druhu pohádek. Věřit, že až zazvoní zvonec a bude konec, tak se proberou v sedmém nebi a setkají se tam se svými milými, kteří za života také věřili a pilně chodili do kostela ... Skutečně krásná ... pohádka.

Víra sice hory nepřenáší, ale zmírňuje strach z definitivního konce. Mnozí lidé, se bez tohoto sladkého cumlu (dudlíku) neobejdou.

Poslouchej visitore77, máš coby katolík povoleno akceptovat, že Země vznikla akrecí "popela" předchozí supernovae zhruba před 4,543 miliardami let? Nebo tě nutí věřit, že Zemi stvořila nějaká nadpřirozená bytost před desítkou tisíciletí?


163
n/a
 #318 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co je "theismus…
08.02.20 21:08:55 | #346 (3)

jo, země mohla vzniknúť rôznymi spôsobmi, sú rôzne fyzikálne/astro­fyzikálne/astro­nomické/kozmo­logické/filoz­fické hypotézy...ale tu ide o to, kdo je za tým? -" inteligentným" programom jej vzniku? sama od seba nevznikla...


n/a
n/a
 #12 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co je …
11.02.20 21:31:25 | #362 (4)

reakce na 346

Kdysi mi jeden pobožný vysvětloval, že bůh neovládá hmotu rukami, ale mentálními silami, tedy formou Teleportu, Telejinéze a podobně. Na počátku vesmíru naprogramoval každičkému kvantu energie, síly, času a prostoru jak se má chovat každé časové kvantum po věčnost. Vesmír je vlastně "hodinový strojek", vše je do konce věčnosti naplánované, takže je vlastně zbytečné používat mozek a se o něco snažit, páč je vše dané. Žádná odchylka není možná. Zřejmě bůh naplánoval pře 14 miliardami let masakr světových válek, včetně jaderné bomby do Hirošimi a i to, že se mění DVBT a DVBT2.

Pro boha není nic nemožné, programování těch
10 na 80 až 90 částic Vesmíru zvádl s lehkostí jemu dané. A pohání je dále svou mentální energií.

Zemi vyrobil tak, že vyrobil nejdřív Vesmír, pak proved akreci vodíku do superhvězd, ty nechal bouchat, až mu vyrobily dostatek těžkých prvků, pak tenhle smíchaný materiál vzal a uhňácal z něj Zemi, jiné planety, měsíce a hvězdy v okolí. A protože mu byla zima, tak popad ještě trochu vodíku a uhňácal z něj Slunce, které pak proslulou větou "budiž světlo" zažehl. Jak prosté, Watsone. Vše stojí napsáno v bibli.

Zkrátka to tak musí být, protože to tak chceme. Jednoduché "abraka dabraka" a je to, že? Mrtví obživnou, voda zaplaví celou Zemi metry nad Mout Everest, zlobivé národy
potrestáme kobylkami ...

Asi je visitore77 marné ti něco vysvětlovat, protože ti tvé srdce nařizuje nevěřit ničemu, kromě toho, co hlásají sutanáši a vnucuje pohádková bible. Ámen.
*15238* *15238*


163
n/a
 #346 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 10:31:10 | #396 (3)

Chybu vidím v přístupu, že za tím musel být někdo. V podstatě už otázka přejímá odpověď. Pokud by zazněla jiná odpověď, tazatel ji zkrátka odmítne. Je to podobné, jako se ptát, co dělá vítr, když nefouká?


58
n/a
 #12 

| Předmět: RE: RE: RE: Co je "theismus"?
18.02.20 11:19:16 | #438 (3)

Protože přírodní zákon není žádné nařízení, které musíš dodržovat (jinak přijde trest), ale lidská formulace nějaké vypozorované vlastnosti světa. Lidský zákon se porušit nesmí, přírodní porušit nelze. Že se to obojí česky jmenuje zákon, neznamená, že je to tentýž pojem.
To je jako tvrdit, že závod ve slalomu nemůže mít dvě kola, když nemá ani jedny řídítka…


109
n/a
 #12 

| Předmět: RE: RE: Co je "theismus"?
02.05.20 19:12:34 | #3919 (2)

V té úvaze máš logickou chybu. Nedáváš odpověď na to, co bylo příčinou vzniku té prvotní příčiny, když všechno musí mít nějakou příčinu.


0
n/a
 #9 

| Předmět:
10.01.20 10:07:54 | #2

.."Co je ateismus?"..
atheismus je nevira v Boha ci nadprirozeno, nic vic, nic min


25
n/a

| Předmět: RE:
10.01.20 17:24:41 | #5 (1)

Reakce na příspěvek #2

ateismus nie je viera, je to neverecká doktrina...a tak to ani nie je vedecká disciplína, lebo nemá predmet/objekt výskumu, ani metody výzkumu, ani cíl výskumu...preto nie je ani predmetom univerzitného vzdelávania...na rozdiel od ateizmu, teismus/teologie (a jej vedecké/humanitné disciplíny) je predmetom univerzitného vzdelávania na každej relevantnej univerzite...


n/a
n/a
 #2 

| Předmět: RE: RE:
10.01.20 17:34:20 | #6 (2)

v doktríne ide vždy len o súhrn vyhranených názorov rôzneho obsahu: ide v nich o pohľad, náhľad, mienku, presvedčenie, bezprostredné individuálne/sku­pinové poznanie (ktoré môže byť pravdivé i nepravdivé), ide o názory na materiálne (na Vesmír a jeho zákony a zákonitosti), duchovné (existencia/ne­existencia Boha), a iné veci (napr. na spoločnosť, morálku, a pod)....


n/a
n/a
 #5 

| Předmět: RE: RE:
10.01.20 18:37:17 | #10 (2)

Ateismus je slovo niečo vyjadrujúce - nepotrebuje žiadne vedecké skúmanie a nepotrebuje byť vedeckou disciplínou.
*33693* Už to raz pochop.
Tak ako slovo "pekné",ktoré vyjadruje napr. krásu nejakého okamihu - tiež nepotrebuje vedecké skúmanie.
*4475*


86
n/a
 #5 

| Předmět: RE: RE: RE:
10.01.20 18:43:31 | #11 (3)

to, čo nie je predmetom vedy (ani nemá k nej vzťah), je irelevantné, nezaujímavé, strata času...význam pre človeka má len to, čo sa dá (i vedecky) skúmať...neverecká doktrína je len zabijak mysle, tela i duše, neaktivuje človeka k láske:-)


n/a
n/a
 #10 

| Předmět: RE: RE: RE:
10.01.20 21:09:36 | #19 (3)

slovo "ateizmus" nemá žiadnu vnútornú náplň, je to slovo prázdnoty, nič sa na ňom nedá stavať...je to len púha negácia Boha...


n/a
n/a
 #10 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
10.01.20 23:26:07 | #23 (3)

souhlasím s tvojí výpovědí : "význam pre človeka má len to, čo sa dá (i vedecky) skúmať...neverecká doktrína je len zabijak mysle, tela i duše, neaktivuje človeka k láske", pokud jde u tebou napsaného slova "neverecká doktrína" o překlep a zamýšlel jsi napsat "nevedecká doktrína". Náboženskou ideologii považuji nadále za "nevedeckou doktrínu". Za učení vycházející z povídaček našich dávných předků.


163
n/a
 #10 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
11.01.20 09:48:51 | #32 (3)

ateizmus ne neverecká doktrín s prázdnym obsahom...iste, viera nie je predmetom skúmania vedy, ale navzájom si neprotirečia...


n/a
n/a
 #10 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.01.20 15:30:33 | #34 (3)

To vím, že ředitelství katolíků ve Vatikánu postupně uznává závěry přírodovědeckého bádání. Ovšem jen z praktického důvodu se nezesměšňovat odporem, tedy sotva z přesvědčení.

Už i Evoluce není pouhá hypotéza. Heliocentrismus také nenaráží na odpor církeního učení a dokonce byl i ten Velký třesk vzat na milost, ovšem s poznámkou, že je důkazem božího tvoření.

Ano, mnohé se dá využít k vlastnímu prospěchu.


163
n/a
 #10 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.01.20 09:47:40 | #47 (3)

samozrejme, všetko muselo mat nejaký počátek, z príčinnosti príčin aj prvú Príčinu - všetko muselo vzniknúť z niečoho, nič nevzniklo samo..."evoluce" (nie celkom v zmysle vykonštruovaných a podsunutých vedeckých hypotéz/teórií) v kresťanstve je jasne definovaná a pomenovaná tak, ako píšem vyššie (kreacionizmus),- ako stvorenie a tvorenie vecí a javov tohto sveta a Vesmíru Stvoriteľom (v kresťanskej filozofii Prvou Príčinou), v žido-kresťanstve (Biblia) a islame (Korán) ho nazývame Bohom, Alláhom, Pánom viditeľných i neviditeľných vecí a javov...


n/a
n/a
 #10 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
11.02.20 20:20:48 | #356 (3)

Já miluji docela hodně.


58
n/a
 #10 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
15.02.20 10:13:54 | #392 (3)

Ani ji nepotřebuje. Je to jen reakce na nepodložená tvrzení věřících.


58
n/a
 #10 

| Předmět: RE: RE:
12.01.20 20:12:38 | #43 (2)

skutečnou vědou není ani teologie ,všichni to vědí a skuteční vědci mohou teologií oprávněně pohrdat


82
n/a
 #5 

| Předmět: RE: RE: RE:
12.01.20 20:15:12 | #44 (3)

teologické vedy (je ich okolo 10 (môžem ich vymenovať) sú v zozname humanitných vied, sú predmetom univerzitného štúdia na každej renomovanej univerzite, i KU...


n/a
n/a
 #43 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
12.01.20 20:41:17 | #45 (3)

a komplet všechny tyto jsou o ničem a k ničemu,jsou žvástologií a výsměchem skutečným vědním oborům jako biologie,astro­fyzika,obory technického rázu atp.


82
n/a
 #43 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
13.01.20 10:32:39 | #52 (3)

Karlova univerzita pěkně podle důležitosti a nezbytnosti :
Katolická teologická fakulta
Evangelická teologická fakulta
Husitská teologická fakulta
Právnická fakulta
1. lékařská fakulta
2. lékařská fakulta
3. lékařská fakulta
Lékařská fakulta v Plzni
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Filozofická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Matematicko-fyzikální fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta sociálních věd
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Fakulta humanitních studií

Přičemž rozdíly prvních tří fakult jsou ve vědeckém bádání zodpovězení otázky proč jsou tři různé pohledy na jednoho a toho samého boha. Jako laik vím jen o diferencích v chápání procesu "zmrtvých vstání" , v trojjedinosti a v právu husítů na popíjení vína v kostele.


163
n/a
 #43 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
13.01.20 12:58:41 | #59 (3)

to je váš názor, - okrem prírodných vied existujú aj humanitné vedy, včetne teologických, ktoré sú v zozname vedeckých disciplín v programe výučby všetkých univerzít (pozn.: teologické vedy sú predmetom štúdia na renomovaných univerzitách, včetne KÚ)...


n/a
n/a
 #43 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.01.20 01:29:56 | #87 (3)

Jo a Evolucionisté si myslí že dělají vědu, důkaz žádný nemají, takže ta jejich věda je jen filozofie točící se v kruhu nic víc *30683* Hlavě že jsou sprostí a agresivní,když jim tu jejich domněnku někdo kritizuje.


-126
n/a
 #43 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
16.01.20 16:35:06 | #88 (3)

je to tak, nemajú žiadny dôkaz, a tárajú svoje hypotézy ako div nie Božiu pravdu...**evoluce DRUHŮ ** - t.j. vývoj vyšších druhov z nižších neexistuje, kontrolné a opravné mechanizmy (pri poškodeniach DNA) to nedovolia...


n/a
n/a
 #43 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
16.01.20 16:37:46 | #89 (3)

add. existuje len evoluce vo vnútri druhu, ide tu však len o fenotypické zmeny (barva kože, barva očí, vzrast, a i.), ale nikdy nie vývoj druhu z druhu...


n/a
n/a
 #43 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
16.01.20 17:40:46 | #90 (4)

Takže bůh-stvořitel stvořil víc jak 500 druhů primátů, které jsou v současnosti známy a stvořil další množství primátů, kteří vyhynuli?
Jen v případu Homo byla definována desítka vyhynulých druhů, známý je třeba Neandertálec. Přežil akorát Homo Sapiens. Vzledem k účinnosti zbraní hromadného ničení, které vyrábí v ohromném množství, se může jeho vyhynutí rychle blížit.

No a co takhle mutace genomu vlivem nějakého viru, nebo energetickým (partikulárním) zářením umožňující vyšší fertilitu v daném prostředí, kombinovaná izolací skupiny po dobu několika tisíců generací?


163
n/a
 #89 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
16.01.20 22:36:15 | #91 (3)

to, čo tvrdíte, sú pseudovedecké špekulácie, hypotéźy, či teorie, - žiadni "neandertálci" neexistovali...áno, Boh stvoril jednotlivé druhy...medzi­druhový vývoj je nemožný, kto rozumie genetike, vie, o čom je podstata veci...genóm druhu je nesmierne stabilný, kontrolovaný na aspoň 10 genetických a biochemických úrovniach (i feed-back genetické kontroly) , každá potenciálna DNA zmena (čo predpokladá potenciálny vývoj z druhu na iný druh) je prísne a účinne geneticky kontrolovaná, geneticky, ako aj na úrovniach signalizácie funkčných bielkovín nemožná...


n/a
n/a
 #43 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 04:41:08 | #312 (3)

Pokud vyloučime evoluci, pak by Bůh stvořil něco, co postupně vyhyne.


58
n/a
 #43 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.02.20 16:19:25 | #328 (3)

nevyhyne samo, dopomôže mu k tomu človke, svojou pýchou, honbou za mamonou, svojím egoiizmom...ale v tom už nie je ruka Boha, že - človek má od Boha slobodu (rozumu a vôle) , ktorú môže, div sa svete, obrátiť aj proti Bohu - Boh je vo svojej láske tak veľkorysý, že nám dovolí aj jeho dehonestáciu...


n/a
n/a
 #43 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.02.20 16:50:38 | #336 (4)

Také autosugesce?

Pohádkový bůh "... je vo svojej láske tak veľkorysý, že nám dovolí aj jeho dehonestáciu..."
To je od něj milé, mohl bych to mít písemně a s kulatým razítkem od klíčníka Petra?

A je vše vyřešeno, koza se nažrala a vlk zůstal celý. *15238*


163
n/a
 #328 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.02.20 17:29:48 | #338 (3)

ale, no, ondi, takto sa debatovať nedá, myslím, že máme nejakú úroveń...


n/a
n/a
 #43 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.02.20 20:39:14 | #360 (3)

K vymírání živočišných druhů docházelo prokazatelně i před existencí lidstva. Dnes jsou to naopak lidé, kteří se snaží některé druhy zachránit a Bůh jim v tom evidentně nepomáhá.


58
n/a
 #43 

| Předmět: RE:
18.03.20 09:36:55 | #1371 (1)

Přijímat evoluci, je víra!
Nejsou důkazy, tak věř!


n/a
n/a
 #2 

| Předmět: RE: RE:
18.03.20 13:45:15 | #1380 (2)

Chápu, v bibli se slovo "evoluce" nevyskytuje, takže Evoluce neexistuje.

V bibli se také nevyskytuje slovo "letadlo", takže letadla neexistují ? *15238*


163
n/a
 #1371 

| Předmět: RE: RE: RE:
18.03.20 13:56:21 | #1381 (3)

Evoluce v Bibli je, to Darwin jenom opsal z Bible vývojovou řadu a letadlama lidi napodobují ptáky což ptáci v Bibli jsou..


n/a
n/a
 #1380 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 16:00:07 | #1384 (4)

zadej si do Bible slovo evoluce :-(


96
n/a
 #1381 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 17:51:01 | #1390 (5)

Tak se tomu říká trochu jinak ale v evoluci taky přišel život z moře skrze různou havěť přes ryby na souš v obratlovce savce a nakonec lidi, tak jako v Bibli.


n/a
n/a
 #1384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 17:56:44 | #1391 (6)

tak použij podobný postup i u Trojice...


96
n/a
 #1390 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 18:03:19 | #1392 (7)

Když ale zásadní pro mne je že milovat mám Boha svého ( svou) ...celým svým .. a bližní své jako sebe, to jako že by jsem měla milovat Trojici a bližní své jako sebe? To ale nedává smysl, ty dvě přikázání si mají být podobné.


n/a
n/a
 #1391 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 18:06:12 | #1393 (8)

Matouš 22
36 „Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“
37 On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
38 To je největší a první přikázání.
39 Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘
40 Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“


n/a
n/a
 #1392 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 18:13:22 | #1394 (8)

Dává, pokud jsi součástí Krista... tedy roub. Pak je Syn v tobě (Ty jsi Dcerou) a miluješ Otce. Ta láska je Duch svatý. Tedy Trojice je přítomna.


96
n/a
 #1392 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 18:23:38 | #1395 (9)

Což je celkem 4:-).


n/a
n/a
 #1394 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 18:43:40 | #1396 (10)

kde máš čtyři :-) furt jsou to tři


96
n/a
 #1395 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.03.20 18:45:56 | #1398 (11)

Kristus - dcera (roub) - Otec - Duch.


n/a
n/a
 #1396 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.03.20 18:50:44 | #1399 (12)

Jenom Kristus-Otec-Duch, my musíme sami sobě umřít a narodit se v Kristu. Někde to v Bibli je...kdo ztratí život pro mě etc. Prostě zůstane jenom Kristus, my ustoupíme a zůstává jen Kristus.


96
n/a
 #1398 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.03.20 18:54:04 | #1400 (13)

Taky jsem si myslela že na mne nezáleží ale :
Lukáš 9
23 Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.
24 Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej.
25 Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří?


n/a
n/a
 #1399 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.03.20 18:58:10 | #1401 (14)

to potvrzuje co píšu...máme se zapřít a nechat v sobě žít Krista.


96
n/a
 #1400 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.03.20 19:01:59 | #1403 (15)

Máme jej následovat, nésti si svůj kříž a sebe objevit díky němu, tak tomu rozumím..to je o tom i to ono spasení..


n/a
n/a
 #1401 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.03.20 19:02:46 | #1404 (16)

v pohodě :-)


96
n/a
 #1403 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.03.20 13:50:49 | #1411 (6)

V bibli schází jaksi to absolutně pravdivé boží slovo "já jsem uplácal Adama z prachu a vdechl mu do nosu život"? Také tam není nic o tom, jak vdechoval život do čerstvě uplácané žížaly.

Proces byl asi takový, že su bůh-Stvořitel smetáken udělal hromádku pravu, asi tak 70 kg. Navlhčíl ten prach a jal se modelovat ty miliardy buněk, jednu po druhé. Kterými buňkami asi začal? Možná žlučovými, jaterními, nebo plicními ... . Asi postupoval logicky a nejdřív stvořil kosti, pak šlachy, výstelky, svaly, krevní cévy, nervy, lymfatické cévy, brzlík... a aby se to nerozpadlo, než to sroste, tak kůži.

Kdy vlastně stvořil bůh atmosféru, to jest kyslík, dusík, špetku argonu ... ? Kterej den to byl, v bibli to není napsané.

Škoda, že tuhle pohádku nezařadili církevní otcové do bible.


163
n/a
 #1390 

| Předmět: Ateismus vs víra v Boha vs věda,…
09.01.20 20:15:58 | #1

v kresťanstve hovoríme o viere v Boha zjaveného v Kristovi, v Bohu z Boha: vychádzame z Biblie, ktorú pokladáme za Božie slovo:
Jn 1, 1, 14:
1 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
14 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi....


n/a
n/a

| Předmět: RE: Ateismus vs víra v Boha vs věda,…
10.01.20 20:46:11 | #15 (1)

1. Korintským 12
27 Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.


n/a
n/a
 #1 

| Předmět: RE: RE: Ateismus vs víra v Boha vs věda…
10.01.20 20:56:56 | #18 (2)

tak! - píšem o tom vyššie...


n/a
n/a
 #15 

| Předmět: RE: RE: RE: Ateismus vs víra v Boha vs…
11.01.20 01:09:13 | #24 (3)

Opravdu??


n/a
n/a
 #18 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ateismus vs víra v Boha…
11.01.20 15:40:58 | #37 (3)

opravdu, - stále a všade píšem o zjavení Boha v Kristovi, v ktorom sme vo viere zakorenení...


n/a
n/a
 #18 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ateismus vs víra v…
24.05.20 11:11:59 | #5593 (4)

Pořád odmítáš přijmout fakt, že Ježíš byl podvodník, který na svoje "zázraky", používal hypnózu? Dokazuje to i skutečnost, že všechny, slovy: všechny jeho "zázraky", jde s použitím hypnózy zopakovat.
Viz:
Matouš 17,4
1 Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami.
2 A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý.
3 A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají.
4 Nato promluvil Petr a řekl Ježíšovi: "Pane, je dobré, že jsme zde; chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi".
5 Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: "To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte".
6 Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli.
7 Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: "Vstaňte a nebojte se".
Tohle je přesný popis hypnotické seance, včetně vyvedení z transu dotykem!
Pořád nic? Žádný docvak?


0
n/a
 #37 

| Předmět: RE: Ateismus vs víra v Boha vs věda,…
15.02.20 10:12:04 | #390 (1)

Správně to nazýváte vírou. Jen by se to tedy nemělo vydávat za prokazatelná fakta.


58
n/a
 #1 

| Předmět: RE: RE: Ateismus vs víra v Boha vs věda…
03.03.20 09:18:58 | #808 (2)