Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty

Informace

Název: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 09.01.2020 20:14
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 117817x
Příspěvků:
10471

Předmět diskuze: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty - Pojem biblického/filosofického Boha: Co je ateismus? teismus? Vznikl svět a Vesmír jako výsledek náhody, jako nevyhnutnosť z náhody? - nebo byl stvořen nějakou sílou, či osobním principem? ..Má/nemá žido-křesťanská víra v Boha nějaký význam? Je/není víra v Boha spojena s Církví? Jen historický nebo biblický Ježiš? - kde je pravda?.....Je/není ateismus založený na vědě? Podporuje ho věda? Je/není kompatibilita víry v Boha s vědou? Je pro evoluci druhů dostatek věděckých důkazů? evolucionismus? evoluční kreacionismsus? kreacionismus?.....Co znamená víra v Boha zjeveném v Kristu v životě člověka? Jaká je, a co znamená víra v jiných náboženstvích?, sektách?...forum je pro smysluplné a obohacující příspěvky a reakce k dané tématice, je tu vítán každý - je přípustná i konfrontační argumentační diskuze bez dehonestace diskutníka...pozn.: forum není pro úzce náboženské doktrinární/reklamní/propagandistické/pomlouvační články a videa...prosím, na začátek fora dávat novou tému s prezentací svého názoru...navíc, v případě použití Bible a internetovských odkazů, prosím o jejich krátký komentář, podstatu, hlavní myšlenku...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: prirodená vs naprirodzená viera, ich…
19.02.20 21:31:48 | #570

prirodzená viera (nie viera v Boha) znamená prirodzenú cnost, ako trvalú náklonnosť, získanú vlastnými zmyslami, bez ohľadu na to, či ide o veriaceho alebo neveriaceho - táto viera je rozumová (poznávanie pravdy, robí človeka dobrým podľa rozumu) a vôľová (vytváranie harmónie medzi rozumom a vôľou, harmónie teórie s praxou, myšlienky s činom, zdokonalenie seba a blížneho). Ide o akési "umenie žiť". Bez nej totiž nie je možné žiť.osobne i spoločensky,
nadprirodzená viera je nadprirodzená božská cnost, a znamená u človeka Bohom vliatu schopnosť, ktorá človeka robí trvalo schopným a ochotným konať nadprirodzené dobré a záslužné skutky pre spásu. Ide o nadprirodzený dar Boha, ktorý teda nepatrí k ľudskej prirodzenosti. Je to vliaty dar Bohom človeku skrze milosť Kristovu a umožňuje veriacemu žiť podľa vzoru Kristovho: "dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som vám robil aj ja" (Jn 13,15).
Tomáš Akvinský: "nadprirodzená cnost viery je dobrá vlastnosť mysle, skrze ktorú sa správne žije, ktorú nikto nezneužíva, a ktorú v nás, ale bez nás, spôsobuje Boh - určuje správny postoj, vzťah človeka k Bohu a blížnemu".

 • prirodzená viera a nadprirodzená viera sú síce špecificky rozdielne, ale je medzi nimi vzťah - ide totiž o jeden princíp viery ako nadprirodzenej morálnej činnosti, kde nadprirodzené (Boh) dáva prirodzenému formu...

n/a
n/a

| Předmět: Biblia a jej pôvod
18.02.20 19:53:22 | #472

Mohol človek vymyslieť a zostaviť Bibliu?
Bibliu (slovo Boha/Božie slovo) človek nemohol vymyslieť, mentálne na to nemá,

 • Biblia je dielo s obrovským množstvom informácií, ktoré by nemohol dať dohromady ani obrovský tím ľudí z mnohých odborov ľudskej činnosti, - ide hlavne o informácie o duchovnom živote človeka, o zmysle a perspektíve-, ako aj cieľoch jeho života tu na zemi, ako aj po jeho smrti - informácie o spáse a zatratení,
 • Biblia je z týchto- a mnohých iných dôvodov nie je dielom človeka, ale pre nás fascinujúce dielo Boha vnuknuté skrze Ducha Svätého vyvoleným, a na volanie a pozvanie Boha reagujúcim pisateľom, prorokom/evan­jelistom,
 • ** Biblia** je tak fascinujúca zpráva o milosti a milosrdenstve Boha po Adamovom hriechu, kedy Boh na nás hriešnych nezanevrel, ale vo svojej milosti a milosrdenstve skrze svojho Syna, Ježiša Krista, svojho Syna, ktorý je Slovo-Boh, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami (Jn 1, 1; Jn 1, 14) poslaného na svet v plnosti času (ap. Pavel: keď sa najviac rozmnožil hriech, ale súčasne najviac rozmnožila Božia láska a milosť), - Boh, ktorý sa stal človekom, aby za nás, úbohých hriešnikov, dal satisfakciu Otcovi, naveky nás ospravedlnil pred Bohom-Otcom, čím nás vykúpil z hriechu a spasil...

n/a
n/a

| Předmět: RE: Biblia a jej pôvod
19.02.20 09:35:41 | #498 (1)

Samozřejmě,že ji mohl napsat a taky jí i napsal.
Nepotřeboval k tomu Boha.
V x kulturách se zachovali názory na vznik Země,člověka a atd.
Bible je snaha židů napsat si svoji historii - převzali nějaké věci z jiných kultur,doplnili svými znalostmi své známé historie,přidali autoritu Boha a Bible byla na světě.To samé jak v jiných kulturách od počátku člověka.
*3440*
Až "modernější" doba přisoudila Bibli Boží vnuknutí/inspiraci - bez toho aby to bylo nějak prokazatelné.
*20*


91
n/a
 #472 

| Předmět: RE: RE: Biblia a jej pôvod
19.02.20 09:46:05 | #504 (2)
 • človek sám Bibliu vymyslieť nemohol, nie je to možné - každý kto pozná dobre Bilbiu, to okamžite zistí,
 • iste napísali ju (Bohom poslaní a vyvolení) ľudia, ale len z vnuknutia Boha/Ducha Svätého, ktorý im to v ich duchu/mysli "diktoval" (pochopiteľne to písali tak, ako vnímali tieto vnuknutia Ducha Svätého) vzhľadom na svoj intelekt a dobu (preto sa nám niektoré časti Písma, hlavne SZ, niekedy zdajú na dnešnú dobu, informácie a vzdelanie "sporné", ale treba vnímať tú dobu a to prostredie, v ktorom žili pisatelia...

n/a
n/a
 #498 

| Předmět: RE: RE: RE: Biblia a jej pôvod
19.02.20 13:06:05 | #518 (3)

Pokial by ju diktoval/vnukol Boh - tak by tam neboli zásadné chyby.
Nieje tam napr. žiadna informácia,kde sa zrazu vzala Kainova žena - výklad je len dohadom.
*20*


91
n/a
 #504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Biblia a jej pôvod
19.02.20 13:52:11 | #520 (4)

Kdysi mi na podobnou otázku odpověděl jeden kněz "bible není pro malé děti".

To mi připomíná středověký zákaz překládání biblí z latiny do lokálních jazyků.
Účel je jasný : bible měla zůstat přístupná jen velkým dětem mluvícím latinou a tím poskytnout kněžím patent na výklad biblických záhad pro své věřící ovečky.

I Jan Hus byl katolíky odkrouhnut za troufalost používání českého jazyka ve spojení s katolickou ideologií a při "odsloužení bohoslužeb". No vlastně šlo katolíkům zase jen o prachy získáváné zastrašováním pobožných.
Prodávání odpusků za takzvané hříchy byl geniální byznis. To by se mělo opět zavést i mimo pokutování za hříchy za volantem.


172
n/a
 #518 

| Předmět: RE: RE: RE: Biblia a jej pôvod
19.02.20 16:31:38 | #528 (3)

Vševědoucí a všemohoucí jim to jistě mohl vnuknout lépe, bez oněch nepravd daných tehdejšími neznalostmi, které Bibli činí kritickému myšlení nevěrohodnou.
Možná ale nechtěl – jenže pak není jeho záměrem, aby v něj věřilo co nejvíce lidí, tudíž nás ani moc spasit netouží a nijak zvlášť nás nemiluje.
Nebo opravdu nemohl – pak ale není všemohoucí a zároveň vševědoucí.


109
n/a
 #504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Biblia a jej pôvod
20.02.20 10:05:26 | #580 (3)

Boh pri písaní Biblie dával vnuknutia pisateľom tak, aby to v tom čase dokázali vnímať a chápať- pochopiteľne s tým, že ľudia v každej dobe (podľa stupňa vzdelania a vedeckých informácií) si vytvoria svoj názor, svoj presnejší pohľad na vec, ale základ/podstata veci je ten istý, človek nič na tom nezmení....
takže na stvorenie v Genesis máme ten istý názor, len pochopiteľne už vedecké myslenie, vedeckými očami a rozumom...kde je problém? - okolo tejto časti Gen sa účelovo vyrábajú posmešky, div, že nie údiv, - bez uvedomenia si toho, že Mojžiš žil zhruba pred 3000 rokmi, - ak chceme byť fér, vžime sa do jeho myslenia, chápania, videnia vecí a javov - Boh mu predsa nemohol vnuknúť vedecké astronomické a astrofyzikálne či kozmologické informácie! - ako by ich spracoval? - ako by ich podal ostatným?


n/a
n/a
 #504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Biblia a jej…
20.02.20 15:09:08 | #596 (3)

Boh mu predsa nemohol vnuknúť vedecké astronomické a astrofyzikálne či kozmologické informácie!

Nejde o to, aby tam byly ty správné. Jde o to, aby tam nebyly ty mylné. Aby tam určité věci nepsali, to jim přece vnuknout mohl, ne?


109
n/a
 #504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Biblia a…
04.03.20 08:53:26 | #825 (4)

áno, vnukol im to správne v súlade s dobou, ich vedomosťami a schopnosťou vnímania sveta a Vesmíru...napísali to teda tak, ako to videli, vnímali, rozumeli, a tak vyhodnotili (do toho im nezasahoval)...


n/a
n/a
 #596 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Biblia…
04.03.20 09:52:05 | #826 (5)

Pokud je na úrovni jejich vědomostí, nehovoří to nějakém vnuknutí.


68
n/a
 #825 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Biblia a…
20.02.20 15:20:35 | #600 (3)

To těžko jim mohl vnuknout. :-( Byli to lidé jako my a žili před tisíce lety. Přece i my, i když nalsoucháme v tichosti vnuknutím, často děláme a píšeme blbiny. Tedy nejsme robotci na klíček.


127
n/a
 #504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Biblia a jej pôvod
20.02.20 18:38:27 | #610 (3)

sú rôzne formy "Bible" - aj špecificky upravené (textovo i obrázkovo) pre deti, hodne ich vidieť napr. v protestantskývh kníhkupectvách, a je aj mnoho anymovaných filmov biblických príbehov pre deti (vidíme ich aj v TV Noe a TV Lux).......


n/a
n/a
 #504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Biblia a jej pôvod
21.02.20 00:15:09 | #612 (3)

Hus byl heretik ,kterého přemlouvali katolíci, aby odvolal. Nechtěli, aby šel na hranici. Byl to vůl, tak se mu stalo podle zákona.


-78
n/a
 #504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Biblia a jej…
21.02.20 00:44:34 | #614 (3)

Upalovat ho ale zrovna nemuseli, to byl přehmat.


-65
n/a
 #504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Biblia a…
21.02.20 01:36:43 | #618 (4)

reakce na 614
soucet: "Upalovat ho ale zrovna nemuseli, to byl přehmat."
...
Ale museli. Hus byl pro samolibé pány křesťanů nebezpečný od okamžiku, kdy se postavil proti odpustkům. Tím ohrozil pánům jejich bohaté příjmy. Z dnešního pohledu byl Hus naivním člověkem, protože věřil, že v Kostanci bude vyslyšen a jemu katolíky daný slib svobodného odchodu bude dodržen. Hus měl s proradností katolíků počítat a na "pozvání k diskuzi" se vyfláknout, jako to udělal Martin Luther. Možná že se Luther právě zavražděnim Husa poučil.

To odvolání svého názoru proti korupci církve by Husovi tak jako tak život nezachránilo. A i kdyby se pokusil zdrhnout, tak by ho honili, chytli a dotáhli nazpět. Hus byl už dopředu odsouzen k upálení. Ostatně křesťanští náckové taky tvrdili Židům, že je odvezou vlakem do jejich nových domovů na Ukrajinu ... a nechali je vystoupit v Osvětimi.

Hoši křesťanští, nedělejte si iluze o mírumilovnosti vaší ideologie, je to pouze pozlátko na povrchu, ale pod zlatem je krutost.


172
n/a
 #614 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Biblia a jej…
21.02.20 12:21:04 | #638 (3)

Takže jakýkoli odpůrce jakéhokoli režimu je vůl, kterému se stane dle zákona? Každému z nich bylo přece někdy nějak řečeno „tytyty, neříkej, že náš vůdce něco dělá špatně, my ti dobře radíme, protože tě nechceme odprásknout, ale když budeš vůl a nedáš si říct, tak holt budeme muset“. Chápu tvůj pohled správně?


109
n/a
 #504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Biblia a…
21.02.20 12:21:41 | #640 (3)

Pardon, to byla reakce na #612.


109
n/a
 #504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Biblia…
21.02.20 12:35:08 | #644 (3)

Nebo mohl člověka stvořit bez kritického myšlení. Účast ve stádu by byla stoprocentní.

Ale stejně – vnuknout jim přece mohl cokoliv, je přece všemohoucí.


109
n/a
 #504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.20 12:39:31 | #646 (3)

A tohle na #600.


109
n/a
 #504 

| Předmět: RE: Biblia a jej pôvod
19.02.20 18:31:50 | #542 (1)

Mohl a vymyslel. Proto i ty chyby.


68
n/a
 #472 

| Předmět: RE: RE: Biblia a jej pôvod
04.03.20 08:51:12 | #824 (2)

Bilble sa vymyslieť nedá, je to slovo Boha...problém je v tom, ako tehdejší človek (v tom čase pred 3000-500 rokmi/Genesis a ostatné SZ knihy) vnímal vnuknutia Boha pre napísanie Biblie jeho vyvolenými ľuďmi...teda: problém je prakticky len v Genesis, v ostatných častiach Bible nie je, i keď sú i tam (v SZ) niektoré malé nezrovnalosti s dnešnou vedou, resp. nádych 'židovskej mytológie", ktoré vieme/nevieme vysvetliť... - ale, opakujem, je to otázka vnímania, chápania vecí a javov sveta a Vesmíru vzhľadom na tú dobu/vzdelani­e/skúsenosť...


n/a
n/a
 #542 

| Předmět: Kot je Boh? intelektuálna činnosť pre…
17.02.20 14:37:18 | #412

v kresťanskej filozofii Pojem Boha je pojem večnej bytosti, ktorá podľa T. Akvinského je Číre Ukutočňovanie, Nutné Bytie, Najvyššie Bytie, Usporiadateľ všetkého a Prvá Príčina,

 • pojem Boha je živý u všetkých národov - z toho je zrejmé, že človek si svojimi prirodzeným schopnosťami môže utvoriť pojem Boha, a to svojimi
 • vonkajšími zmyslami poznáva existenciu vonkajšieho poznateľného sveta,
 • vnútornými zmyslami - rozumovou činnosťou, za účasti vôle, spoznáva dokonalosti vo svete,
 • svojím intelektom odkrýva súvislosti a vzťahy medzi vecami, porovnáva a triedi a odlišuje od seba jednoduché pojmy od zložitých, postupuje od čiastkových pojmov ku všeobecným, a z viacerých pojmov tvorí nový pojem - teda každý pojem je výsledkom intelektuálnej činnosti,
 • človek je tak schopný vytvoriť si pojem Boha aj preto, lebo rozumom môže pochopiť bytie, a Boh je tiež Bytie. Pretože Boh svojou duchovnpou spiritualitou presahuje hranice skúsenosti,
 • ľudský intelekt nemôže poznávať Boha priamo svojimi zmyslami, nakoľko Boh nie je materiálny, nemôže ho ani vnímať, teda nemôže ho "vidieť" svojím intelektom, pretože vlastným objektom intelektu človeka je to, čo je poznateľné,
 • z charakteru ľudského konceptu Boha nutne vyplýva, že ľudským intelektom utvorený pojem Boha nie je ani dokonalý, a nie je ani adekvátny. Pre ohraničenosť a vymedzenosť možností ľudskej poznávacej schopnosti človek svojím rozumom nemôže v plnosti pochopiť, a ani nie svojimi vyjadrovacími schopnosťami a prostriedkami plne vyjadriť nekonečnosť a nesmiernosť najvyššieho a najdokonalejšieho Bytia, ale aj napriek tejto evidentnej skutočnosti, aj sprostredkovaný pojem Boha môže byť primerane pravdivý...

n/a
n/a

| Předmět: RE: Kot je Boh? intelektuálna činnosť…
18.02.20 20:03:57 | #474 (1)

člověk má někdy potíže pojmout rozumem i své vlastní bytí. často ho zaměňuje s tělem, s něčím hmotným... bytí ale není hmotné.


127
n/a
 #412 

| Předmět: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna…
18.02.20 20:13:01 | #476 (2)

Bití to je nejvýkonnější superpočítač, který ještě lidé nevmysleli, který až spustí, si uvědomí sám sebe, bude mít svoje vlastní bytí a bude se s ním zacházet jako s člověkem bude mít svoje práva.


-78
n/a
 #474 

| Předmět: RE: RE: RE: Kot je Boh? intelektuálna…
18.02.20 20:19:29 | #478 (3)

nemyslím že je něco takového možné. Když člověku vezmou úplně všecko, nakonec i smysly a rozum... zůstává mu čisté Bytí.


127
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh?…
18.02.20 20:42:44 | #480 (3)

a co je to duše?


-78
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh?…
18.02.20 20:51:25 | #484 (3)

No co to je? Já nevím. Někdo řekne že je to psychika a ještě něco navíc, někdo řekne že je to živé tělo, různě... já to nevím.


127
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh?…
18.02.20 21:00:34 | #486 (3)

duša je Bohom stvorený individuálny oživovací princíp, skrze ktorý sa telo človeka (zvieraťa, rastlíny) stane živé...u človeka je to rozumová duša, u zvieraťa je to animálna duša, u rastliny vegetatívna duša...len rozumová duša je vo vzťahu k Bohu, je duchovná, a tak nesmrteľná, - je asociovaná s hriechom, ale i schopná očistenia od hriechu, - je určená Bohom pre spásu alebo zatratenie, čo vždy to závisí od človeka, nie od Boha:-)...


n/a
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh?…
18.02.20 22:36:31 | #488 (3)

Iz 66:22 „Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův, tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno.
Co je to za zemi budou na ní zvířata? Teda člověk původní a zvířata též, nebo to budou jiná zvířata a člověk původní?


-78
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh?…
19.02.20 03:38:48 | #490 (3)

reakce na 486

"... u človeka je to rozumová duša, u zvieraťa je to animálna duša, u rastliny vegetatívna duša... " U hmyzu je to hmyzí duše, u huby je to houbová duše, u baktérie je to bakteriální duše a u buňky je to buněčná duše.

Zajímavá perspektiva.


172
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh?…
21.02.20 14:47:25 | #662 (4)

A u bicykla je to gumová duša.


109
n/a
 #490 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh?…
19.02.20 09:12:18 | #494 (3)

ano, všetky organizmy sú živé, oživené týmto princípom, ktorého následky a dôsledky vieme vedecky (molekulární biologie, biochemie, imunologie) popísať, i.e. vieme popísať miliardy nuáns (genetických, biochemických, imunologických reakcií) života týchto živých tvorov, ale principiálne- o podstate ich života/oživenia (-vzťahu tela a oživenia dušou) nevieme nič - teda o duši ako takej a jej vzťahu k oživeniu tela, jej integrálnej jednoty s telom, a tým celkove o živote, nevieme de facto nič", holé nic!...


n/a
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh?…
19.02.20 09:27:02 | #496 (3)

aj o tom píše (alebo z jeho slov jasne vyplýva) ap. Pavel i evanjeliá: - po vzkriesení človek dostane (ap. Pavel hovorí o "premenení" sa):

 1. ktorí sú spasení, dostanú nové telo (staré zhnilo v hrobe a inde, alebo bol spálené v ohni/krematóriu) a od hriechov očistenú (pôvodnú) nesmrteľnú dušu - v takomto stave Ježiš vezme do neba,
 2. zatratení (tí, ktorí zomreli v ťažkých hriechoch-proti láske a bez pokánia) nedostanú nové telá, ale dostanú pôvodné (staré) hriešne telá s hriešnou nesmrteľnou dušou, a budú zavrhnutí do pekla,
 3. zvieratá/rastliny a iní živé tvory sú smrteľné, smrteľná je aj ich vegetatívna duša, po smrti sú teda zničené, pozn.: v Božom kráľovstve Boh stvorí nové zvieratá a rastliny...

n/a
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je…
19.02.20 09:35:46 | #500 (3)

no dobře věřím ti ale která katolická kniha o tom že budou stvořena nová zvířata pojednává? a co ta země jak ta se obnoví a kdo na ní bude žít?


-78
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh?…
19.02.20 11:46:29 | #506 (3)

reakce na 478

"Když člověku vezmou úplně všecko, nakonec i smysly a rozum... zůstává mu čisté Bytí.

Jak pak taková, o vše připravená, bytost asi vypadá?


172
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot…
19.02.20 12:08:28 | #508 (3)

Ježiš hovorí o vzkriesení ČLOVEKA zmrtvých, nie o vzkriesení zvierat/rastlin, či jedno- a viabunkových parazitov a všelijakej živej háväde...


n/a
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 12:24:05 | #510 (3)

v Božom královstve (stvorené nové zvieratá):
Izajáš 65, 25 Vlk a beránek se budou pást spolu a lev jako dobytče bude žrát slámu, hadu však bude potravou prach. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře,“ praví Hospodin.


n/a
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 12:50:49 | #516 (4)

reakce na 510

" ... hadu však bude potravou prach."

Ježíšmarjá a kde seženou vodní hadi prach?


172
n/a
 #510 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 12:37:06 | #514 (3)

1 Kor15, 39
Není jedno tělo jako druhé, nýbrž** jiné tělo mají lidé, jiné zvířata,** jiné ptáci, jiné ryby.
2 Pt 2, 12
Ti lživí učitelé však jako nerozumná zvířata, určená od přírody za kořist a na porážku, rouhají se tomu, co neznají;** zahynou** ve své zkaženosti
Jud 1, 10
Tito však se rouhají tomu, co neznají; a co pudem jako nerozumná zvířata znají, v tom propadají zhoubě.
záver: zvieratá sú nerozumné - čo je nerozumné (nie je človek) nebude stvorené, ...na zemi sú zvieratá určené ako korisť a na porážku (ako potrava pre človeka a iní zvieratá), a sú vystavené zhoubě - nebudú vzkriesené, ale (ako píše Izaiáš 65, 25) v nebi budú stvorené nové zvieratá...


n/a
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh?…
19.02.20 16:35:07 | #530 (3)

Neexistuje žádný takový oživovací princip.


109
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je…
19.02.20 16:37:17 | #532 (3)

Ano, a zejména nevíme nic o tom, že by něco takového k existenci života bylo potřeba.


109
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je Boh?…
19.02.20 16:44:47 | #536 (3)

hmm, to by ste potom museli odpovedať na otázku podstaty života, - čo principiálne spôsobuje, že človek žije (molekulárne-biochemické-imunologické mechanizmy život len popisujú ako výsledok/následok niečoho neznámeho, čo ich naštartuje a udržuje v chode, čo ho v stotine sekundy po smrti tela "opustí", že - čo to je?:-)


n/a
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je…
19.02.20 18:38:30 | #546 (3)

Bible jednozněčně píše, že šestého dne Bůh ukončil veškeré stvořitelské dílo. Nikde se nepíše, že by měl v nebi tvořit znovu nová zvířata.


68
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot…
20.02.20 11:56:09 | #586 (3)

Genesis je písaná (ako zpráva o stvorení vecí/organizmov živých i neživých, viditeľných i neviditeľných) pre život na Zemi, - stvorenie nových zvierat je pre život v Božom kráľovstve (po skončení svetových dejín)..


n/a
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je…
20.02.20 14:08:00 | #588 (3)

Přestane vzájemná komunikace nervových buněk, která vyžaduje mj. velké množství ATP, které si bez kyslíku nemá jak tvořit. Tím zanikne naše mysl a naše vědomí. A ne že se někam vystěhuje…


109
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot…
20.02.20 14:13:18 | #590 (3)

…nemají jak tvořit.


109
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.20 13:39:46 | #652 (3)

Kde o tom bible píše?


68
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.20 14:16:32 | #654 (3)

čo konkrétne?


n/a
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kot je…
21.02.20 15:24:48 | #664 (3)

a co u auta?


-78
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.20 15:25:56 | #666 (3)

vykašli se na Bibli je to jedno


-78
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.20 20:05:33 | #690 (3)

Kde bible píše, že Bůh bude tvořit v nebi nová zvířata?


68
n/a
 #476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 10:53:20 | #812 (4)

Izajáš 65, 25 "Vlk a beránek se budou pást spolu a lev jako dobytče bude žrát slámu, hadu však bude potravou prach. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře,“ praví Hospodin". ...jde o nebe(novou zemi)/Boží království...


n/a
n/a
 #690 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 13:34:25 | #814 (5)

"... lev jako dobytče bude žrát slámu".

Trochu pohádková představa, neníliž pravda? Obávám se, že aby lev (a jakákoliv jiná kočka) získala ze slámy energii potřebnou k životu, musel by bůh jejich trávící ůstrojí a i chrup zásadně předělat. Výsledek by se pak sotva podobal dnešním elegantním kočkám.

Nebe - jaká dokonalé místo k žití. Lidé o nebi sní odjakživa, lidé sní také o "živé vodě", o "stolečku prostři se", o spinkající Růžence ...

Nebe, je a zůstane podoně jako Utopia (Thomase Moruse) pouhými pohádkami. Realita je však opak pohádek. Dnešní realita jsou nemoci a války, přelidnění planety a její ničení, lidská hloupost a lidská chamtivost. A nic tuhle realitu nezastaví, protože lidé žíjí raděj v pohádkových představách brodíce se bahnem a krví, než aby vzali rozum do hrsti, pustili se do záchrany planety a odkázali pohádky tam, kam patří - do světa snů.


172
n/a
 #812 

| Předmět: náhoda a vznik života/živej hmoty
11.02.20 15:17:59 | #352

Otázka: aká je pravdepodobnosť vzniku života - organizovanej živej hmoty na zemi? (napr.človeka?),

 • človek svojím zložením = 100 triliónov buniek organizovaných do 10 orgánových systémov organizovaných do fyziológie organizmu,
 • doteraz známych asi 10 miliónov/sek vysoko sofistikovaných samoregulovaných a kontrolovaných reakcií "feed-back" mechanizmami,
 • milióny enzymatických reakcií (doteraz je známych asi 12000 enzýmov rôznych druhov a aktivít),
 • 10 na 21./deň molekulárno-biologických, biochemických a imunologických reakcií v jednej bunke za 1 SEKUNDU z prvkov Mendelejevovej periodickej sústavy (biogénnych prvkov, minerálov a stopových prvkov, a následne miliardy reakcií miliárd molekúl),
 • niekoľko miliárd samoregulovaných biochemických "feed back"reakcií a signálov nervového systému (CNS a PNS),

záver: náhodilost (sama od seba) vzniku života živého organizmu bez zásahu nejakej príčiny, vnik sofistikovaného dizajnu, programu a cieľa je za 4,6 mld rokov na Zemi nemožná, jej pravdepodobnosť konverguje k nule..


n/a
n/a

| Předmět: RE: náhoda a vznik života/živej hmoty
11.02.20 16:34:17 | #354 (1)

add: život popisujeme, skúmame, analyzujeme, sú už milióny vedeckých informácií o ňom, hlavne z vied o živote: molekulárnej genetiky, biochemie/kvantovej biochemie a imunologie, ako i z "neživých" vied: z fyziky/kvantovej fyziky a chémie/kvantovej chémie), - sme v týchto informáciách hodne ďaleko, ale ešte strašne ďaleko k jeho uspokojivému poznaniu...ale o jeho podstate, zmyslu, cieli nevieme NIC! (o tom cieli - spásy vieme len skrze vieru)...


n/a
n/a
 #352 

| Předmět: RE: RE: náhoda a vznik života/živej…
15.02.20 09:41:14 | #384 (2)

Som zvedavý,čo napíšeš,keď na 100% potvrdia mikroorganismy mimo Zem
*20*


91
n/a
 #354 

| Předmět: RE: RE: RE: náhoda a vznik života/živej…
15.02.20 10:11:37 | #388 (3)

reakce na 384

Si myslím, Dalko, že si už nějaký biblický text vhodně interpretují. U svých věřících to každému ideologovi doteďka vycházelo. To že je Zem placatá nikde v bibli nestolí a kdyby i kdysi stálo, tak je to aspoň dvěstě let vygumované. Podobně byla biblická Zeme středem Vesmíru obklopená vodami a přiklopená nebeskou klenbou. Tato verse Vesmíru zase přichází do módy, aspoň u lidí, kteří nemyslí mozkem, ale jiným orgánem.

Kdyby kosmologové zjistili mimozemský život, byť bakteriální, tak to pobožní budou prezenttovat jako nezvratný důkaz boží existence.

Mistr propagandy, jakýsi goebels tvrdil ke konci války, že vítězný wehrmacht žene poraženou rudou armádu za sebou až do Berlína. A věřící mu to zobali přímo z ruky. *15238*


172
n/a
 #384 

| Předmět: RE: RE: RE: náhoda a vznik života/živej…
15.02.20 15:50:45 | #404 (3)

nikdy nebudú objavené mikroorganizmy mimo zem, sú to jen zbožné "védécké" prání...život (ako ho poznáme) je podstatne založený (vznik energie) na oxidatívnej fosforylácii a oxido-redukčných reakciách...ne­poznáme (a ani si nevieme predstaviť) iné formy života, t.j, na inom biochemickom princípe vzniku energie...


n/a
n/a
 #384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: náhoda a vznik života…
15.02.20 18:51:31 | #408 (3)

reakce na 404

Věřím pravidlu a respektuji pravidlo nikdy neříkej nikdy. Historie lidstva to potvrzuje.

Takže, jestli bude, či nebude objeven a absolutně dokázán, život mimo Zemi je záležitostí vývoje k důkazu potřebné techniky.

Že by byl takový důkaz zbožným přáním pouze vědecké komunity si dovolím pochybovat. Toto téma zajímá každého inteligentního člověka, patří do mozaiky obrazu o procesech abiogeneze a biologie.

Prozatím to vypadá tak, že komplexnější organizmy potřebují kromě vody v tekutém stavu též kyslík, který nemusí být v plynné formě. Ostatně vodní organizmy užívají kyslík rozpuštěný ve vodě.

No a jak nebylo dosud vyvráceno to vypadá na to, že Vesmír je plný k životu potřebných "surovin", nejen H, O, N, C, ale i Fe, Ca, Cl, Na .... a dalších desítek prvků.


172
n/a
 #384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: náhoda a vznik…
15.02.20 19:08:22 | #410 (3)
*3484*

91
n/a
 #384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: náhoda a vznik…
17.02.20 15:05:06 | #414 (3)

problém je v tom, že i keby bol život na iných planétach, tak je to vždy v iných galaxiách vo vzdialenosti desiatok/stovák svetelných rokov, a tak sa to nikdy nedozvieme...a tak ani nikdy nezistíme, či existujú iné formy života, a ak-, tak na akých prvkoch/molekulách sú založené...sme teda naprosto limitovaní len na slnečnú sústavu, a tam, zdá sa (na 99, 99999% život, ako ho poznáme na Zemi, neexistuje...je to frustrujúce poznanie reality...


n/a
n/a
 #384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: náhoda a vznik…
17.02.20 15:28:45 | #416 (3)

Pri tom množstve planetárných sústav vo vesmíte,može byť kludne niekde nejaká civilizácia - humanoidná - ktorá má náskok vo vývoji niekolko stoviek miliónov rokov,nemusí ma´t s takýmito vzdielenosťami problém.
A tiež je možné,že oni by mohli byť tými tvorcami "Adama a Evy"
*3440* *20*


91
n/a
 #384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: náhoda a…
17.02.20 16:01:57 | #418 (3)

možné je všetko u Boha, ale pravdepodobnosť (pre človeka) nulová - ako sa to dozvieme? možno má zmysel vôbec o tom hovoriť, ale to je všetko...


n/a
n/a
 #384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: náhoda a vznik…
17.02.20 20:48:24 | #424 (3)

reakce na 414

Jen by podotknul, že naše Galaxie má odhadem 100 miliard hvězd, takže může mít mít desetkrát tolik planet. Jak je naše Galaxie rozlehlá víme celkem přesně a není to v dimenzích stovek světelných let.

Nám nejbližší vesmírný ostrov Andromeda, (Galaxie je jméno naší hvězdokupy, nebo chceli to někdo vyjádřit jinak "vesmírným ostrovem") je prakticky za "humny" vzdálen co by kamenem dohodil na 2,5 tisíců světelných let. To jsou už jiné dimenze. A Náš Vesmír se od nás rozpíná na všecny směry na 13,7 miliard světelných let a obsahuje odhadem na 2 biliardy vesmírných ostrovů.

Tím dostaneme přímo šílený počet možných planet, které by mohli mit život v jakékoliv formě na palubě.


172
n/a
 #384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: náhoda a vznik života…
17.02.20 21:36:19 | #426 (3)

Jsou bakterie, které energii získávají i bez oxidoredukčních reakcí, prostým štěpením substrátu.


109
n/a
 #384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: náhoda a vznik…
18.02.20 20:49:00 | #482 (3)

jo, anaeroby - ale k získavaniu energie z anorganických, resp. organických látok potrebujú enzymy (bielkoviny s kofaktormi) , majú tuším modifikovanú glykolýzu i Krebsov cyklus - patria k pozemským formám života...


n/a
n/a
 #384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: náhoda a vznik…
19.02.20 16:42:34 | #534 (3)

Ale Visitore, i drtivá většina anaerobů přece používá k získávání energie oxidaci „paliv“. Ať už používají Krebsův cyklus, nebo ne. Jen upozorňuji, že jsou i tací (není jich moc), kteří je nepotřebují. Vidím, že v tom máte stále guláš, a je mi čím dál jasnější, proč jste tenkrát (hernajs, už dva roky!) nechtěl (nemohl?) odpovědět na moji otázku…


109
n/a
 #384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: náhoda a…
19.02.20 18:33:29 | #544 (3)

arecuku, vy pre to, aby ste oponenta zhodili, urobíte všetko - to je odjakživa váš štýl...ak by sa náhodou vo Vesmíre objavil iný typ života, nemáme ani tušenie, na čom (tvorba energie) by bol založený - vieme si predstaviť len tvorbu energie na základe oxido-redukčných reakcií (oxidatívna forsforylácia, prípadne anaeróbny rozklad anorganických a organických látok s použitím Krebsovho cyklu, glykolýzy, a iných cyklov. - máte predstavu nejakého iného života, nejakej inej tvorby energie? - sem s tým, o tom tu debatujeme...a nepokúšajte sa ma dehonestovať, tieto vaše vyumelkované podrazácke čecháčkovské nabubrané reči na Slováka ma nebavia, mám desaťkrát viac napublikované a 100x viacv citácií vo Web of Science/Scopuse ako vy......


n/a
n/a
 #384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: náhoda…
21.02.20 14:42:19 | #660 (4)

Visitore, asi budete nějaký přecitlivělý. Měl byste nějakou ukázku něčeho, kde se k vám stavím negativně proto, že jste Slovák a já Čech? Slova jako čecháček a podobná tu užíváte POUZE vy. Vidíte problémy tam, kde nejsou, pokud se vám tam zrovna hodí.

Mně je ve skutečnosti úplně jedno, jestli jste Slovák, Čech, Tatar, nebo Marťan. To ta vaše nekonečná jistota, se kterou se považujete za přírodovědně nejkompetentnějšího v celé diskusi, za toho, kdo jediný má kvalifikaci ohánět se tím, co k problematice přináší nebo nepřináší věda, způsob, jakým dáváte najevo, že vy jste vědec, takže ostatní o tom nemůžou nic vědět a mají na toto téma držet hubu, že pokud se stejně kvalifikovaným cítí i někdo jiný, musí vám to prokázat, abyste mu to schválil nebo spíš zamítl (přičemž vám se to musí prostě věřit), to je to, co mi prostě nedovolí si nerýpnout, když před laiky šermujete odbornou terminologií a něco vám v tom nesedí.

P.S. Stihl jste si za ty dva roky vygooglit, jak je to s tou respirací?


109
n/a
 #544 

| Předmět: víra, poznání Boha vs věda
08.02.20 21:11:36 | #348

Viera a poznanie Boha, vedecké informácie

 • poznanie ako také nikdy nie je 100%-né, žiadne poznanie nie je ukončené, - to, čo je pravda dnes, nemusí by už pravdou zajtra, a to platí aj vo vedeckom poznaní/poznávaní
,
 • poznávanie je teda nikdy nekončiaci proces, nikdy sa nezastaví, bude do skončenia sveta,
 • viera (v Boha) je poznávanie duchovna, duchovných vecí a javov, ktoré sú neuchopiteľné, pre ktoré nemáme vedecké metódy - je to poznávanie toho, čo nevidíme, nie celkom chápeme, čo nás presahuje, je to dávanie si (a odpovedanie v rámci poznania) otázok o tom, kto som, prečo som, aký má význam, že som, a kam smerujem,


- teologické vedy sú univerzitné vedy, a rovnako, ako v iných vedách, ani v nich nie je poznanie/poznávanie (Boha) ukončené, hoci zjavenie Boha (v Biblii) je už definitívne, už uzavreté, ale stále sme v procese jeho poznávania,

teda platí: 
- abych mohl věřit v Boha, musím o něm něco vědět,-
 abych něco vědět o Bohu, musím věřit tomu, co je o něm napsáno (hlavně) v Bibli, v historii, v umění, jak ho vnímá a o něm mluví teologie, náboženské systémy, filosofie, a nepřímo (ze stvoření a přírodních zákonů) jiné, hlavně přírodní vědy, ale i humanitní vědy, jako i historická lidská zkušenost,


 • abych mohl věřit Bibli, musím něco znát, mít a respektovat i vědecké informace - VÍRA BEZ POZNÁNÍ NENÍ VÍRA, ALE POVĚRA…

n/a
n/a

| Předmět: RE: víra, poznání Boha vs věda
11.02.20 20:28:50 | #358 (1)

Abych bibli nevěřil, musím taky něco znát.


68
n/a
 #348 

| Předmět: RE: RE: víra, poznání Boha vs věda
11.02.20 22:42:48 | #364 (2)

to sotva, k neviere a ignorancii Bible netreba nič vedieť, stačí sa psychicky zaťať...ateizmus je negativistická doktrína, a pre negáciu netreba žiadne vedomosti, stačí negovať = povedať ne-, odmietam, nemám zájem, neotravuj s tým, a pod. - to jest je založený na negatívnej častici/predpone "ne"...


n/a
n/a
 #358 

| Předmět: RE: RE: RE: víra, poznání Boha vs věda
17.02.20 20:44:46 | #422 (3)

DOKTRÍNA : (lat. doctrina, od docere, učit) je pevné učení či nauka, obvykle opřená o nějakou autoritu. Tak se někdy také označuje soustava neměnitelných zásad – dogmat. V současném užití obvykle soubor zásad, jimiž se řídí zahraniční a bezpečnostní politika určitého státu
ATEISMUS : (z řeckého α, a záporná předpona + θέος, theos bůh), bezbožnost, život bez Boha či bohů, se obvykle chápe v širokém smyslu jako absence víry v Boha či duchovní bytosti nemateriální, nesvětské povahy či podstaty.
*2*
Myslím,že slovo doktrína se spíš hodí pro činnost ŘKC - tam je pevné učení a dogmata opřená o Boha.
*701* *20*


91
n/a
 #364 

| Předmět: RE: RE: RE: víra, poznání Boha vs věda
19.02.20 13:54:09 | #522 (3)

Můj ateismus je založen na kritickém myšlení.


68
n/a
 #364 

| Předmět: RE: RE: RE: víra, poznání Boha vs věda
19.02.20 18:43:31 | #548 (3)

Když má člověk jisté znalosti a kritické myšlení, nepřijímá nekriticky kdejaký nesmysl, který mu někdo předkládá k uvěření. Pak je tu ještě intuice a životní zkušenosti.


68
n/a
 #364 

| Předmět: RE: RE: víra, poznání Boha vs věda
12.02.20 00:03:13 | #366 (2)

No právě že znáš něco a to ještě něco nakecali a pak teprv nevěříš. Jak se hádali dva studovaní lidé vědci ,že to jabko v ráji nemohlo být jabko, maximálně nějaké zakrslé atd...
hlupáci, nečetli Bibli a filozofovali kolem toho.


-78
n/a
 #358 

| Předmět: RE: RE: RE: víra, poznání Boha vs věda
17.02.20 20:38:09 | #420 (3)

Z tvé strany to je stejné - taky ti o tom něco nakecali a tys uvěřil.
*81*
Jaký je v tom rozdíl?
*33684*
Žádný.


91
n/a
 #366 

| Předmět: RE: RE: RE: víra, poznání Boha vs věda
19.02.20 18:46:58 | #550 (3)

Pro mne je nepochopitelné, jak v dnešní době mohou dospělí lidé považovat za reálné, že mohlo existovat ovoce, jehož pozřením by člověk získal nějaké vědomosti.


68
n/a
 #366 

| Předmět: Theism vs atheism
04.02.20 13:29:41 | #288

n/a
n/a

| Předmět: RE: Theism vs atheism
05.02.20 19:32:15 | #298 (1)

vysvetenie obrázkov vyššie (v titulku):

 1. veriaci v Boha zjaveného v Kristovi s radosťou prichádza ku Kristovi, jeho krížu, lebo vie, že Ježiš as obetoval za jeho hriechy, je jeho Záchrancom, jeho Spasiteľom,
 2. Ateista toto nerobí, ignoruje, nerešpektuje, neverí v Krista Spasiteľa, obetovaného na kríži, dokonca nim často pohŕda, čo prejavuje rôzne - hriešnym, nemorálnym životom (nebojí sa Boha), ignoranciou Božieho zjavenia, posmeškami, útokmi na Boha, Krista slovne, skutkom, publikáciami proti Bohu, a i.,
 3. neveriaci často tvrdia, že ateizmus je vedecký, čo je, ako bolo už viackrát uvedené, logický nezmysel, pretože ide o nevereckú doktrínu bez vedeckých atribútov (nemá predmet/objekt výskumu, metódy výskumu, ciele výskumu)...

n/a
n/a
 #288 

| Předmět: RE: RE: Theism vs atheism
07.02.20 15:22:20 | #322 (2)

Vysvětlení k druhému obrázku.

2. ateista toto nerobí, odchádzá s hory, páč se už smráká a nemá sebou spacák. Třeba mu došly cigarety, nebo dostal hlad. Ten kříž na kopci hyzdí přírodu a láká výboj statické elektřiny, čímž je setrvávání u kříže dost nebezpečné.

Atheista se Nebojí boha, nebojí se ani vodníka, nebojí se ani čerta ... ateista je v tomto směru nnebojsa. *3284*

Rozumný atheista na boha neůtočí, protože netrpí přeludem, že by to mělo nějaký smysl. Rozumný atheista se snaží nevědomému theistovi vysvětlit, jak se věci vlastně mají. Ovšem bez valného efektu, neboť theista z pricipu atheistu ignoruje a mele si neustále tu svou písničku. *5595*

Takže přejme theistům jejich boha, jejich spasitele a jejich tisícovky svatých, kteří než zemřeli ukázali příkladně, jak se theista má chovat. Třeba Karl Habsburgský, který nařídil použití jedovatých plynů v boji proti katolíkům v Itálii a odmítl zavčasnou kapitulaci a tak prodloužil válku až k absolutní porážce a k rozpadu monarchie. Karl se možná strašně modlil o zázrak, který by dal Rakousku vítězství a který by zničil Italy. Ovšem Italové se také modlili o vítězství nad Rakušany a k tomu jim bylo bohem pomoženo.

Co myslíš visitore77, je bývalý slovenský prezident Tiso v nebi?


172
n/a
 #298 

| Předmět: RE: RE: RE: Theism vs atheism
07.02.20 16:40:15 | #330 (3)

Ve wiki jsou jiné informace:

Mírové snahy, výhrady k neomezené ponorkové válce, zákaz bombardování civilních cílů a pozitivní odpověď na mírové výzvy papeže Benedikta XV., jenž byl považován za spojence Itálie, vedly ke stále hlubšímu rozporu Karla s Německou říší, ale též s německými národními spolky ve vlastní zemi. Karel sice zakázal explicitně jakékoli nasazení otravných plynů v rozsahu moci velení c. a. k. armády, nemohl však zabránit tomu, že vrchní velení Německé říše ve 12. bitvě na Soče, v Bitva u Kobaridu (italsky Caporetto, dnešní Kobarid ve Slovinsku), v říjnu 1917 nařídilo použití jedovatého plynu. Tento útok německé 14. armády vedl Otto von Below.


127
n/a
 #322 

| Předmět: RE: RE: Theism vs atheism
14.02.20 17:18:06 | #368 (2)

Zdravím po delší odmlce!

A koukám, že se tu nic nezměnilo… „neveriaci často tvrdia, že ateizmus je vedecký, čo je, ako bolo už viackrát uvedené, logický nezmysel, pretože ide o nevereckú doktrínu bez vedeckých atribútov (nemá predmet/objekt výskumu, metódy výskumu, ciele výskumu)...“

Tak nezbývá, než znovu zopakovat, že ateismus není nevědecká doktrína, ateismus totiž vůbec není doktrína. Ateista je prostě každý, kdo nepřijal žádnou náboženskou doktrínu (ani si nevymyslel vlastní). Ateismus je doktrína naprosto stejně, jako je „nelékař“ povolání. A stejně jako neexistuje žádná nelékařská náplň práce, nelékařské metody nebo nelékařské předpisy, nepotřebuje ani ateismus žádný „predmet/objekt výskumu, metódy výskumu, ciele výskumu“.


109
n/a
 #298 

| Předmět: RE: RE: RE: Theism vs atheism
14.02.20 18:13:56 | #370 (3)

A když ateista onemocní tak jde k lékaři:-)


n/a
n/a
 #368 

| Předmět: RE: RE: RE: Theism vs atheism
14.02.20 23:27:16 | #372 (3)

reakce na 368

Nazdar !

Ateista je ten, který stojí na chodníku, když se kolem valí pestrý proud pobožných.
Jako se kdysi říkalo "kdo stojí na chodníku, nemiluje republiku", tak ateista nemiluje náboženství. A to jakékoliv barvy.

Nic se nezměnilo v postoji vzájemného milování a bůh by se asi uchechtal, kdyby existoval nejen na papíře a v nábožných říkankách. *5595*


172
n/a
 #368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
14.02.20 23:31:28 | #376 (4)

Je to jednoduché, to člověk je obrazem a podobenstvím Boha, nikoliv ostatní živočichové, zvířata atd....


n/a
n/a
 #372 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
15.02.20 00:03:47 | #380 (5)

reakce na 376

"obraz a podobenství Boha" - nikdo nezná, nikdo nikdy boha neviděl, leda, když měl zrovna záchvat nějaké halucinace a nebo když to přehnal s konzumací drogy.

Nejiné je to i s obrazem a podobenstvím vodníka. Osobně se mi líbí nejvíc vodníci tak jak je viděl a namaloval Lada.


172
n/a
 #376 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs…
15.02.20 08:54:50 | #382 (6)

"obraz a podobenství Boha" - nikdo nezná"
Ale člověk, muž a žena tak nějako vypadaj, někdy tedy jsou i pod obraz.

"nikdo nikdy boha neviděl"
Matouš 5
8 Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.

Matouš 25
40 Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘


n/a
n/a
 #380 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs…
15.02.20 10:00:52 | #386 (7)

reakce na 382

Ten Matouš psal to co si představoval, že by mohlo být a že se to bude v boha věřícím líbit. Konec konců si lidé od jak živa kladli tu otázku "jak ten bůh vlastně vypadá". A krom zamlžovacích, planých a vyhýbavých slov nic konkrétního. Typické i pro politiky. Ti kecaj a kecaj, ale nic neřeknou

Jak vypadí čisté srdce v porovnáním s nečistým? Je to vidět na EKG, na rentgenových snímcích, MRT, či se musí vzít skalpel na ověření té čistoty? Není to tak, že pobožní si pucují (čistí) své srdce modlitbami a dobrovolnými návštěvami bohoslužeb? Lze si očistit bohoslužbami i zaneřáděné holínky? *5595*


172
n/a
 #382 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
17.02.20 21:38:04 | #428 (3)

Jednoduché to je, což neznamená, že to musí být pravda.


109
n/a
 #368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism…
17.02.20 22:30:47 | #432 (3)

o co jde s těma holínkama?


-78
n/a
 #368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs…
17.02.20 22:32:58 | #434 (3)

Genesis 32:31 I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář Boží), neboť řekl: „Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život.“ *10167*


-78
n/a
 #368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
18.02.20 13:20:33 | #452 (3)

A teista jde také k lékaři a přitom by mu mělo stačit požádat Boha o uzdravení. *1*


68
n/a
 #368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs atheism
18.02.20 13:27:35 | #454 (4)

Boha o uzdravení v posledním tažení poprosej asi že i ateisté, ale koho dřív vyslyší?


n/a
n/a
 #452 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs…
18.02.20 13:54:27 | #462 (5)

reakce na 454
Kroky:
"Boha o uzdravení v posledním tažení poprosej asi že i ateisté, ale koho dřív vyslyší?"

Jasně, bůh uzdravuje jen zbožné lidi v posledním tažení a tak to poslední tažení vrátí do předposledního tažení?
Když si uvědomíme, že každou sekundu zemře na Zemi zhruba 5 lidí, tak má bůh pěknej fofr s rozhodováním koho uzdravit a na koho se vybodnout.


172
n/a
 #454 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs…
18.02.20 13:38:07 | #456 (3)

nejdřív vyslyší kroky


-78
n/a
 #368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs…
18.02.20 13:52:37 | #460 (4)

„Avšak ne co já chci, ale co ty chceš.“ (Mk 14,36)


n/a
n/a
 #456 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism…
18.02.20 14:06:16 | #464 (3)

dobře tak vyslyší ateistu a na tebe se vyprdne


-78
n/a
 #368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.20 14:11:19 | #468 (4)

To ja kdysi měla tak silnou chřipku že sem už začala předstírat že sem mrtvá a v tom až ta chřipka odešla, ja se moc nemodlím, jsem totiž z ateistické rodiny a nemám to ve zvyku, většinou jenom děkuji za to co je a nebo i za to co není:-).
Matouš 6
7Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.
8Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.


n/a
n/a
 #464 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.02.20 14:13:47 | #470 (3)

dobréj způsob,jak obelstít chřipku ,aby ti dala pokoj


-78
n/a
 #368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 13:55:37 | #524 (3)

To jsi jako oklamala tu chřipku? *2*


68
n/a
 #368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 14:00:07 | #526 (4)

*421*
Je to vlastně prosté, stačí se řídit pohádkou Drdy a nechat otočit postel s umírajícím o 180° podél vertikální osy.


172
n/a
 #524 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs…
19.02.20 18:50:54 | #552 (3)

To je často používaná lež. Já kdysi v posledním tažení byl a nemodlil jsem se!
Proč ovšem věřící chodí k lékaři, když by je mohl uzdravit sám Bůh? To tedy v jeho schopnosti moc nevěří.


68
n/a
 #368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism vs…
19.02.20 20:00:43 | #558 (4)

Zdravitnictví není ateistitů zásluha.


n/a
n/a
 #552 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Theism…
19.02.20 20:10:16 | #564 (5)

Oprava: Zdravotnictví to není ateistů zásluha.


n/a
n/a
 #558 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 20:04:59 | #560 (3)

Úplně neveřím tomu že by vir zajímaly duševní pohnutky (predstíraní smrti)


n/a
n/a
 #368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 20:07:01 | #562 (4)

ja to tak zažila až když jsem to vzdala tak nemoc odešla


n/a
n/a
 #560 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 20:59:33 | #566 (3)

reakce na 564
kroky : "Zdravotnictví to není ateistů zásluha."

Zásluha pobožných už vůbec ne.

V době temného křesťanského Středověku upadlo zdravotnictví v Evropě na úroveň doby kamenné. To nebylo jen absencí hygieny a následujících epidemií, ale i následkem nesmyslně vsugerované představě, že choroby a bolest jsou zkouškou zbožnosti. I ta mentálně zaostalá matka Tereza tvrdila, že bolest je boží dar, je dotek Ježíše.

Teprv v 17. století, po oslabení církve se začalo blýskat na lepší časy.
Dá se to ukázat i na příkladu Jana Jesenského, lékaře, který roku 1600 (v tom roce upálili katolíci Giordana Bruna) provedl první veřejnou pitvu. Kde, no přece v nekatolické Praze. Další běh událostí je známý, násilné pokatoličťování vedlo k povstání Stavů, k odporu, k defenestranci a k bitvě na Bílé Hoře s následující sebevražedbou 30. letou válkou. Katolíci Jeseniovi nic neprominuli a nechali ho popravit. Kde? V Praze, na Staroměstském náměstí. Tam, kde se opět začne stavět nenáviděný Mariánský sloup. Příští rok to bude rovných 400 let, kdy tam bylo zavražděno 27 českých pánů kvůli neochotě se dát pokatoličtit.
Tak si kladu otázku, jestli se ta pokatoličťovací historie nebude znova opakovat. Fakt nevím, jestli tohle mají občané zapotřebí, ten další klín vražený do už tak rozhádané společnosti.


172
n/a
 #368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 21:18:18 | #568 (4)

Ja to vidím z jiné perspektivy, bylo přeci založeno tolik církevních řádů které pečovali o nemocné.., to jest sestry a bratři, jako lékařská věda je taky dobrá to jo ..


n/a
n/a
 #566 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 21:49:48 | #572 (3)

temný středověk ? to je fáma koho? slyšel jsem to od ateistů. Zde je video pro hlupáky kteří neznají dějiny:

https://videacesky.cz/video/byl-stredovek-skutecne-temny
*4585*


-78
n/a
 #368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.02.20 01:53:22 | #574 (3)

reakce na 568
kroky:
"... jako lékařská věda je taky dobrá to jo .."

Nepříjemná pravda musí být zamlžována.
To jo, i Hitler tvrdil, že nechtěl nikdy válku a mí dva kolegové byli přesvědčeni, že válku začali Britové. Každej má nějak zabarvené brýle, kterými kouká na svět.

Akorát průzkum koster lidí ze Středověku a analýza kronik vypovídá o bídném zdravotním stavu lidí křesťanských dob. Víc k dočtení :
https://www.leben-im-mittelalter.net/alltag-im-mittelalter/gesundheit.html

Jen kratičce úryvek : "život ve Středověku byl doprovázen nemocemi, smrtí a rozpadem ... život lidí byl v rukou božích a tak se neléčilo, ale modlilo ... báby kořenářky byly pronásledovány ...ti, kdo léčili , tedy odporovali boží vůli, se pohybovali na pokraji nařčení z čarodějnictví. Hygiena upadla v zapomenutí a to od nejvyšších kruh, po ta nejnižší ... obce a města páchla hnojem a odpadky a rovněž exkrementy z nočníků vyhazovanými z oken do uličky ... lidé pili vodu ze studny, která byla hned vedle neutěsněného hnojniště ... epidemie úplavice, moru, cholery byly střídány požáry ...syfilis a jiné venerickéchoroby se radostně šířily populací."
Matka Tereza nám také předvedla názorně, jak si katolíci představují péči o choré.

Souhlas, že byly řády, třeba Maltézští rytíři, kteří se starali o choré.
Ale Templáři se starali hlavně o mamon.

Ovšem byli také rozumní vládci, zřejmě takoví, kteří se řídili vlastním rozumem a ne náboženskou ideologií a tak jejich města a vesnice vzkvétaly. Ovšem museli aspoň na oko jednat v souladu s Vatikánem, jinak by se vystavili nebezpeří, že na ně Vatikán pošle křižáky ,,, asi jako proti Husitům. Ti se stali válečníky a raubíři tím, že museli vzdorovat přesile křižáků.

A také je pravda, že první blázinec (Der Narrenturm) byl založen ve Vídni roku 1784, tedy pardon, ústav pro duševně choré. To bylo už v Novověku.
https://de.wikipedia.org/wiki/Psychiatrische_Klinik#/media/Datei:Narrenturm_Vienna_June_2006_577.jpg
Do té doby byli duševně choří zavíráni společně s kriminálníky do věznic, ve kterých je křešťanští dozorci "léčili" a "přiváděli k rozumu" hladovkami, bitím a jinými ryze bohulibými praktikami, jakým je exorcismus.


172
n/a
 #368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.02.20 09:07:51 | #576 (4)

I tak ale křesťanství je často o uzdravování : Matouš 10
8 Nemocné uzdravujte..

že se to asi že někdy i zvrtlo to není divu, lidi už maj takovou vlastnost


n/a
n/a
 #574 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.02.20 11:27:24 | #584 (3)

Někdo něco takového tvrdil? *1*


68
n/a
 #368 

| Předmět: Kto je Boh principiálne?
03.02.20 13:56:03 | #262

Kto je Boh?, aká je vnútorná podstata Boha?

 • stačí si predstaviť, čo spôsobí v živote jednotlivca i spoločnosti len záblesk lásky - nastáva totálna zmena osobnosti, vzťahov v súkromí i v spoločnosti - zmierenie, končia války, začína ochota jedného k druhému, každý sa začína o druhého zaujímať, nastáva jednota, spolupatričnodť, dobrota, láskavosť, svornosť, odpustenie, - jednoducho zlo sa stráca, vytráca, pominie,
 • a predstavme si tento záblesk ľudskej lásky v absolútnom a v nekonečnom stave - vtedy už nastáva kvalitatívna premena lásky v absolútnu lásku s absolútnou mocou, transformácia lásky v božskú osobu - Boha samotného (v jednote troch božských osôb), láske, ktorá tvorí svet a Vesmír, ktorá je večná, univerzálne odpúšťa všetko všetkým, celým dejinám, - lásky ktorá sa rozhodla spasiť človeka, svet a Vesmír - a to môže urobiť len absolútna láska - Boh;
 • v tomto kontexte však nikdy nehovoríme, že láska je Boh (to je zradné, lebo lásku si každý môže predstaviť inak), ale že, ako nám zjavil ap. Ján: "Boh je láska!"
 • tvrdenie Boh je láska (1 Jn 4, 8, 16) je najväčší objav dejín, najradostnejšia správa pre človeka, nič dôležitejšie neexistuje - lebo len táto správa indukuje v človeku vieru, nádej a lásku - ap. Pavel: viera a nádej pominú, ale láska je večná (1 Kor 13, 8) - a tak len v Bohu-láske je spása,

1 Jn 4
8 Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.
16 Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
17 V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu – neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Kto je Boh principiálne?
03.02.20 14:05:02 | #264 (1)

add:
je zaujímavé, že zjavenie Boha ako lásku máme z evanjelistov len od ap. Jána - dá sa to vysvetliť a pochopiť,...Ján bol najmladší z apoštolov (okolo 20 rokov), bol najbližšie ku Kristovi, Ježiš si ho osobitne zamiloval, ako vnímavého bezúhonného farizejským judaizmom a jeho zvykmi nezaťaženého mladíka, a tak Ježiš mu pravdepodobne zjavil to najväčšie tajomstvo dejín - Bohje láska-, ktoré nám Ján potom zjavil vo svojom evanjeliu a vo svojich listoch...bez tohto výroku, vnútornej identity Boha, by sme len ťažko chápali Božie zjavenie a spásu skrze Krista...


n/a
n/a
 #262 

| Předmět: RE: Kto je Boh principiálne?
03.02.20 23:04:28 | #282 (1)

duch bez pohlaví *20719*


-78
n/a
 #262 

| Předmět: RE: Kto je Boh principiálne?
05.02.20 15:49:33 | #290 (1)

visitor: tvrdenie Boh je láska(1 Jn 4, 8, 16) je najväčší objav dejín, najradostnejšia správa pre človeka, nič dôležitejšie neexistuje

 • ---------------------------------

ne tak docela:
Izajáš 45:7 Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci.“


-78
n/a
 #262 

| Předmět: RE: RE: Kto je Boh principiálne?
05.02.20 16:36:17 | #292 (2)

:-) iste, viem., že ma chcete podpichnúť:-) ...to je SZ-nné videnie a vnímanie Boha, tak, ako ho starý Izrael vnímal, posudzoval, chápal...vieme, že vnímanie, a chápanie Boha má v dejinách určitý vývoj, graduje, Boh sa človeku v dejinách zjavoval postupne - konečné zjavenie Boha prišlo až v Ježišovi Kristovi, jeho Synovi, Bohu z Boha, Svetlo na osvietenie Židov i pohanov - ktorý Jánovi povedal/zjavil to najväčšie tajomstvo dejín, najradostnejšiu zprávu: Boh je láska! amen!


n/a
n/a
 #290 

| Předmět: RE: RE: RE: Kto je Boh principiálne?
05.02.20 18:09:11 | #294 (3)

visitore vysvětlení to není špatné *691* ale je v tom ještě něco dalšího, přece jenom je to slovo Boží. Co takhle si vzít jeho tvrzení jako svědectví a soudit Boha ,za to,že nechal Ježíše zemřít na kříži ,když měl prostředky ho zachránit. U dněšního soudu by byl odsouzen za neposkytnutí pomoci. Soudce by řekl: "Bože vy jste už dopředu říkal ,že tvoříte zlo a tou Ježíšovou smrtí jste to jen dokázal."


-78
n/a
 #292 

| Předmět: RE: RE: RE: Kto je Boh principiálne?
05.02.20 18:20:29 | #296 (3)

A protipól lásky je ?????
*33648*
A objevil to kdo???
*3440*


91
n/a
 #292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kto je Boh principiálne?
05.02.20 23:28:05 | #300 (3)

čo je protipólom svetla? - tma!...protipólom lásky je neláska (a tá sa dá rozvinúť do x-aspektov: pýcha, nenávisť, zloba, krutosť, vraždy, potraty, násilie,....)


n/a
n/a
 #292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kto je Boh…
07.02.20 01:54:16 | #310 (4)

toto je reakce na příspěvek č. 300

protipólom svetla je tma jen myslích lidí nemající o fyzice a přírodě odpovídající znalosti.

S větlo je energie zprostředkovaná elektromahnetickou vlnou jejíž kvantum je nazáván fotonem. Tma není protipólem, ale absencí výše zmíněné energie. Tma je nesvětlem. *15238*
Podobně nemá nějaký protipól gravitace, nebo energie. Podobně jako jeden ukazatel energie, teplota. Ta nemá negativní hodnoty, Začíná prakticky nulou, tedy nula K (-273,15 °C).

No a ta láska nebeskáaaááá? Tu lze také rozvinou do mnoha faset. Láska k motocyklu, je jiná, než láska k přírodě, láska k manželce, dětem a podobně. Také máme lásku k rodičům, k vlasti, ke sportu, k řízkům, k šampaňskému, nebo ke vřídelní vodě. *20634*


172
n/a
 #300 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kto je Boh principiálne?
06.02.20 20:15:53 | #302 (3)

Nejen tou smrtí na kříži. Po celé lidské dějiny ten údajný Bůh proti zlu nezasahuje. Pokud autoři SZ Boha špatně interpretovali, pak s největší pravděpodobností je španá celá interpretace SZ. Což by mělo svou logiku, vzhledem ke rozporům se skutečností.


68
n/a
 #292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kto je Boh…
07.02.20 16:14:52 | #326 (3)

Boh sám svojou rukou proti zlu nemôže zasahovať, zasahuje mocou a silou iných - tých, ktorí v neho uverili a sú mu verní...samozrejme sily zla v dejinách v mnohých prípadoch dočasne porazili sily dobra, čo 'ho výsledkom bola ľudská nenávisť, vyhrotená vo válkach, a pod. - ale je nepopierateľný fakt, že sily zla vždy prehrajú, lebo dobro je vôľou Boha, lebo Boh je láska - a tá vždy nakoniec víťazí a zvíťazí, je neporaziteľná, večná, vždy pretrvá...všetko je na Bohu - on odpúšťa i dopúšťa občas zlo - aby sa prejavila jeho moc - dobro, aby sme sa zo zla i poučili - i zlo vychováva k dobru...


n/a
n/a
 #292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kto je Boh…
07.02.20 16:44:20 | #334 (4)

Reakce na příspěvek 326

Bůh lásky se jmenuje Amor, někdy Cupido a střílí své sladké šípy do srdcí lidí. Tuhle pohádku znám už dávno a mnohý si ji vychutnal a někteří šťastlivci z nás si ji vychutnali opakovaně. Není nad Amorův šíp. *20634*

To že katolický bůh nemá proti zlu žádnou sílu je vidět na neúspěšnosti neustálých modliteb pobožných o zastavení zla, třeba toho ve válkách. Papež se také rok, co rok, modlí za mír ... a on ne a ne nastat. Jde však i o násilí v domácnosti, nebo odcizení dětí a jejich zneužití drog. Rovněž nezastaví žádné modlitba ožralého řidiče za volantem, aby na silničním přechodu nezabil nějaké osoby,

Tak k čemu je vlastně ten katolický bůh, když nijak nereaguje. Já vím, já vím co namítneš - ano věřícímu pomáhá autosugesce. Když je chorý a hledá pomoc a útěchu v modlitbách, tak to vede ke zlepšení jeho psychického stavu, dávky sedativ a narkotik lze snížit. A tomu mohu tleskat.
Když pobožnému člověku znásilní a zabije dítě nějaké jiné boží stvoření, tak vrahovi odpustí v přímém televizním interview. Tím si zřejmě vyslouží jednu hvězdičku v kádrovém posudku v nebi.

Ano cesty lidské mysli jsou často nevyzpytatelné, zrovna jako ty boží. Což je důkaz toho, že člověk stvořil boha/hy a ne opačně.


172
n/a
 #326 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kto je Boh…
07.02.20 17:45:11 | #340 (3)

ale. no, ondi. opakujem už možno 10.x - hovoríme o Bohu, s "B", nie bohu s "b"..tvrdíme v súlade s evanjeliom: Boh je láska, ne bůžik lásky (amor), podľa rímsko-gréckych bájí...žiadna autosugescia, jednoducho viera v to, čo nám zjavil Ježiš, a jeho slovo je slovo pravdy - veríme!...v živote veríte mnohým nezmyslom, a nepripúšťate si to! - Ježiš nie je nezmysel...kresťan vždy odpúšťa, i keď sa to prieči jeho vedomiu, i v počiatku aj svedomiu...iste, kto to dokáže, má ú Boha poklad, je jednou nohou v nebi...nepáči sa mi napr., že v tej kauze na Slovensku (vražda novinára Kuciaka a jeho snúbenice) sa katolíci Kušnírovci a Kuciakovci (rodičia) prezentujú tým, že vrahovi Marčekovi a jeho objednávateľovi vraždy Kočnerovi, hoci ešte neboli odsúdení), dušujú, že im neodpustia - ale to ich časom dobehne, svedomie veriaceho v Boha núti vždy odpustiť, nech je to hocičo: - vždy odpustiť, aj vrahovi svojho dieťaťa! - je to nesmierne ťažké, chápeme, nezažili sme to, ale Boh/Kristus to tak chce, amen! - my totiž nevieme, čo všetko je za tým, že človek vraždí, vie to iba Boh...


n/a
n/a
 #292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kto je…
14.02.20 23:58:53 | #378 (4)

reakce na 340

" opakujem už možno 10.x - hovoríme o Bohu, s "B", nie bohu s "b". "

To opakuješ určitě vícekrát. Pro mne je "bůh" slovo označující pomyslnou bytost obdařenou v něj věřícími lidmi nadpřirozenými vlastnostmi. Moderní bůh se transportuje bez ztráty času vesmírným prostorem, neuškodí mu teploty jak 0 K, tak mu nevadí 1012 K. Je neprůstřelnej, nepropíchnutelnej, jadernou bombu klidně spolkne a po její explozi si ani neříhne. Energii získává záhadným způsobem a hlavně nestárne, neopotřebovává se, neporouchá se, nepotřebuje olej do převodovky. Nejí, nepije, nekadí, nečůrá, nemá tedy odpovídající otvory v tělese. Není z prvků které se nachází v nám známé tabulce (třeba od Mendělejeva). Není ani z kvarků, je nehmotný, průhledný. Je imunní proti gravitaci, klidně si vleze do středu Slunce a tam si lebedí.
Pobožní jsou přesvědčeni, že se takováhle fantastická bytost stará právě jen a jen o ně, že jim naslouchá a milujíce je jim snáší modré s nebe. Nebo z nebe?

No a právě to nebe, kde ten bůh šéfuje. Kdepak je máme, kdepak je hledat a co maj na mysli knězové, rabíni a ajatollové, kteří mrtvole slibují, že se dostane do této destinace?

Zkrátka visitore77, pohádky jsou pěkné, poučné i zábavné, ale každá pohádka má svůj konec, když zazvoní zvonec.
*20634*


172
n/a
 #340 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kto je…
07.02.20 19:57:05 | #342 (3)

Lidé, kteří utrpěli nepředstavitelnou ztrátu, jako v tom případu Kuciaka a jeho snoubenky, mohou získat i deprese se suicidálními tendencemi. Takovým lidem je psychiatry (tedy i duchovními - což je vlastně stejné povolání) doporučeno "odpustit" vrahovi, s vyhlídkou na to, že jejich zavražděné děti sedí v pohodě u boha a že vyfasovali andělská křidélka a že by snad měli být vrahovi vděčni.

Takhle odpouštěli například manželky z Lidic, Ležáků a dalších a dalších vesnic Němcům jejich zločiny. Tohle bych já nedokázal. Pobožní to dokážou, protože jim hrozí, že když neodpustí, tak je po smrti bůh nepustí do nebe. Takže odpouštějí z vlastního prospěchu, ale jen verbálně na veřejnosti, tedy pokrytecky, protože odpustit takovou zvířeckost nelze.

Ten vrah, Marček, vraždil za peníze, vraždění si zvolil za povolání. Picnul novináře na objednávku a protože se ta dívka na tu vraždu koukala, tak picnul i ji. Jsem zvědav, kdy vrah bude propuštěn na amnestii, bude mu tedy "odpuštěno" samotným prezidentem, asi jako Zeman "odpouští" vrahům v ČR. Asi podle představ, že vrahům odpouští i křesťanský bůh. I Breivikovi bylo zaisté odpuštěno a brzy bude na svobodě, jako třeba ta sv..ě manželka vraha Marca Dutrouxe, která nechala ve sklepní díře pojít dvě dívky hlady a zoufalstvím. . Věděla, když byla zatčena, kde jsou zavřené, neřekla to. Už je dávno na svobodě a ten hajzl si už zažádal o předčasné propuštění.

Fakt si nedovedu představit, že by rodič, sourozenec ... těch obětí přišel k vrahovi a s ůsměvem ve tváři by řekl "odpouštím ti to, že jsi znásilni, umučil a nechal chcípnou moji milovanou dceru, sestru..".
Odpustit mohu někomu, kdo mi v tramvaji nechtěně šlápne na nohu, nebo (jako můj blbej soused), že mi nacouvá do auta (prý "já mám automatiku na couvání a ta vůbec nepípala" .. oči a mozek používat je pro něj zbytečný luxus *15238* ).


172
n/a
 #292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kto je Boh…
15.02.20 10:40:36 | #400 (3)

Proti zlu zasahují i ti, kteří v Boha nevěří.


68
n/a
 #292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kto je Boh…
15.02.20 14:06:34 | #402 (3)

iste, svetské zákony sú nastavené (majú cieľ) na boj o dobro (často, napr. trestný zákon, pramenia z Desatora i z Božieho prikázania lásky k blížnemu) - teda i svetské zákony sú Božie zákony, a nezávisia od toho, kto ich tvorí - v parlamente je to vždy spolupráca ateistov, agnostikov, liberálov, veriacich, a i....jednoducho svetský mravný zákon je súčasne i Boží zákon...


n/a
n/a
 #292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kto je…
18.02.20 12:54:54 | #448 (3)

A před desaterem se mohlo libovolně beztrestně krást, loupit a vraždit, nebo co?


109
n/a
 #292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kto…
18.02.20 13:09:43 | #450 (4)

No tak nějako, Mojžíš zabil člověka a izraelité při odchodu z Egypta si "vypůjčili" od egypťanů šperky, zlato ..i jiného..zboží..


n/a
n/a
 #448 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 16:45:51 | #538 (3)

A to znamená, že se to smělo?


109
n/a
 #292 

| Předmět: zákony bytí tohto světa a Vesmíru
30.01.20 18:25:47 | #218

V prirodzenom bytí tohto sveta a Vesmíru rozlišujeme 3 hlavné zákony:

 1. Boží pozitívny zákon stvorenia tohto sveta a Vesmíru, - ktorý obsahuje v sebe fyzikálno-chemické a biologické zákony dané neživej a živej hmote, ktorými sa riadi náš svet a Vesmír,
 2. hlavný Boží mravný zákon Desatora - platný pre tento svet (vštepený do srdca a svedomia každému) daný Židom a celému ľudstvu, - tento zákon je zákon spásy,
 3. Boží prirodzený mravný zákon - rozlišovania dobra a zla a nutné konanie dobra (vštepený rovnako do srdca a svedomia každému, proti ktorému nie je výmluva (Rim 2, 14, 15)...

n/a
n/a

| Předmět: RE: zákony bytí tohto světa a Vesmíru
01.02.20 17:01:29 | #236 (1)

A co lidožrouti, ti papají lidi a jsou v pohodě.


-78
n/a
 #218 

| Předmět: RE: zákony bytí tohto světa a Vesmíru
01.02.20 17:48:58 | #240 (1)

Tvoje výmysly.
*3440*


91
n/a
 #218 

| Předmět: RE: RE: zákony bytí tohto světa a…
01.02.20 19:03:38 | #242 (2)

sú to biblické údaje ap. Pavla...


n/a
n/a
 #240 

| Předmět: RE: zákony bytí tohto světa a Vesmíru
20.02.20 15:40:25 | #602 (1)

To platí jen tehdy, pokud ono bytí pozorujeme skrz filtr víry v boha. A to ještě jen té správné a správně vyložené…


109
n/a
 #218 

| Předmět: Vesmír a svet, aký je jeho znysel?
29.01.20 22:20:41 | #184

Inteligentný "dizajn" a zmysel nášho sveta a Vesmíru?

 • je evidentné, že fyzikálno-chemické zákony Vesmíru a sveta nemohli vzníknúť sami od seba, musel ich niekto vymyslieť, inštalovať a aplikovať na živú i neživú hmotu, ktorá tiež musela nejako, nejakým zásahom,vzniknúť, - už sama logika hovorí, že za tým musí byť nejaký cieľ, zmysel, nejaká rozumová aktivita, nejaký program, projekt, ktorý vyústil do tak dokonalého zmysluplného dizajnu Vesmíru a nášho sveta...- aj za niečím tak jednoduchým, ako je napr. neživá socha zo sádry, musí byť aktivita rozumu, tobôž svet a Vesmír musel mať nejakého rozumového dizajnéra,
 • vznik sveta a Vesmíru s jeho zákonmi a zákonitosťami (jeho podstatu, dôvod, zmysel/zmyslu­plnosť, zámer, cieľ ) veda nedokáže vysvetliť, - vedecké disciplíny zákony a prejavy vonkajšieho sveta vysvetľujú a popisujú z rôznych pozícií a uhlov pohľadu, ale neodpovedajú na jeho zmysel...

n/a
n/a

| Předmět: RE: Vesmír a svet, aký je jeho znysel?
29.01.20 22:40:34 | #186 (1)

Vědec se nesnaží nic dokázat. Snaží se jen zjistit, co se dokáže dokázat samo (G. K. Chesterton).
add.: Chesterton zrejme týmto výrokom chce povedať, že vedec (hlavne v prírodných vedách) vlastne nič nedokazuje, len vizuálne a rozumovo sleduje na základe použitej experimentálnej metódy, čo sa v danom experimentálnom systéme děje a uděje, keď stanoví a priipraví experimentálne podmienky v rámci danej metódy, aby prebehol nejaký prírodný jav, nejaká fyzikálno-chemická, biochemická, genetická, fyziologická, udalosť, a i., ktorá v danom systéme prebehne tak, ako má prebehnúť - ktorú následne vyhodnotí v rámci tejto metódy sofistikovanými prístupmi a postupmi /metodami - podľa zákonov a zákonitostí živej či neživej hmoty...


n/a
n/a
 #184 

| Předmět: RE: RE: Vesmír a svet, aký je jeho…
29.01.20 23:09:41 | #190 (2)

*3284* To myslíš vážně, že Darwin nic svými pracemi nedokazoval? Totéž platí i belgičanovi Lemaître, nebo o Mendelovi?
Prosím tě nenech se vysmát. Ty tu cituješ Chestertona, spisovatele, žurnalistu a theologa. Jaký by moh mít takový člověk vědecké kompetence? Takový člověk má theologií deformované vnímání.


172
n/a
 #186 

| Předmět: RE: RE: RE: Vesmír a svet, aký je jeho…
29.01.20 23:32:33 | #192 (3)

Darwin nic nedokázal protože se zmýlil. Jeho teorie je už dávno překonaná a nepravdivá.


-78
n/a
 #190 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Vesmír a svet, aký je…
30.01.20 01:50:08 | #194 (4)

Darvin jenom opsal to co je i v Bibli.


n/a
n/a
 #192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Vesmír a svet, aký…
30.01.20 03:54:07 | #196 (3)

Zajímavý názor. *15238*


172
n/a
 #190 

| Předmět: RE: RE: RE: Vesmír a svet, aký je jeho…
30.01.20 09:39:05 | #198 (3)

nedokazovali, - len sledovali, co se (logicky, na základe fyzikálno-chemických a iných zákonov) uděje pri nastavení vhodných experimentálnych podmienok a metod v danej experimentálnej vědě, uvažujte!...súh­lasím s Chestertonom, bol to génius ducha...


n/a
n/a
 #190 

| Předmět: RE: RE: RE: Vesmír a svet, aký je jeho…
30.01.20 09:46:07 | #200 (3)

pracujem v prírodných vedách celý život, a môžem len potrvrdiť Chestertonov výrok...sledoval som, zvolil vhodnú metodu, nastavil experimentálne podmienky (výskumný materiál: bunky, teplotu, enzýmy, roztoky/pufrovacie systémy, vhodné organické i anorganické chemikálie, a pod....a meral sofistiovanými USA prístrojmi biochemickými a matematickými/po­čítačovými metodami, co se děje, a aký bude výsledok, ktorý sa vyhodnotil a publikoval na základe uvedených metod...


n/a
n/a
 #190 

| Předmět: RE: RE: RE: Vesmír a svet, aký je jeho…
30.01.20 09:50:52 | #202 (3)

áno, Chesterton bol spisovateľ, filozof, teolog a oslovil ma...ale práve nad tým, čo povedal, som začal premýšľať, nakoľko pracujem celý život v biologickom experimentálnom výskume, a potvrdzujem - mal pravdu!...vedec neskúma (lebo to je už predtým dané, on nič nevymyslí), vedec cielene sleduje a robí závery, ako popisujem...za­myslite sa hlbšie...


n/a
n/a
 #190 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Vesmír a svet, aký je…
30.01.20 10:01:12 | #204 (4)

Přesně tak.
A zatímco jeden dospěje k závěru, že za vším stojí Stvořitel, druhý na základě zjištění stejných faktů dospěje k závěru, že "to samo".
A veřejnost se přidá k názoru, který jí víc konvenuje.


n/a
n/a
 #202 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Vesmír a svet, aký…
30.01.20 10:07:57 | #206 (3)

Příkladem je Bible, kde na základě stejných textů, si ji vykládá každý, kdo si dělá nárok na věčný život po svém. Mimochodem Bible je ještě speciální v tom že v ní jsou občas zcela protichůdná tvrzení.


-78
n/a
 #190 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Vesmír a svet, aký je…
30.01.20 10:19:17 | #208 (3)

dokonca sa ( a to je v každom experimentálnom laboratóriu)pred experimentom v labáku bavíme o tom, ako ten pokus má vyjsť, asi vyjde, aké predpokladáme budú výsledky, čo je normálne - a na základe experimentálnych podmienok a metod obyčajne na 90% odhadneme ako to vyjde (iste, aj prekvapenia, a to sú práve tie objavy - mimo našich apriori záverov)! ...tak! - všetko je a priori dané, my to len sledujeme nastavením vhodných experimentálnych podmienok:-)


n/a
n/a
 #190 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Vesmír a svet, aký…
30.01.20 16:28:26 | #212 (4)

Reakce na příspěvek #208

"experimentom v labáku" je pouhé ověřování nějaké teorie vypracované vědci. To není přímo vědecké dokazování. V "labáku" pracují zejména laboranti a laborantky.

Ale protože není nic digitální, tak existují pochopitelně variace a kombinace zaměstnání a povolání.

No a jsme zase u toho věčného a sporného tématu : důkazy.

Kdo dokázal, že Slunce je centrem sluneční soustavy a proč tomu tak je? Laborant asi ne. Kdo to tedy byl?
Pozorovatel jen pozoruje a například Claudius Ptolemaius byl takovým pozorovatelem reálného světa a protože nebyl vědcem, tak sestavil falešnou, ale bohulibou teorii geocentrismu. Ten blud ovládl celou Evropu po víc jak tisíciletí, protože si jej církev začlenila do své náboženské ideologie.


172
n/a
 #208 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vesmír a svet,…
30.01.20 17:36:21 | #214 (3)

v labáku pracujú hlavne vedeckÍpracovníci (včetne doktorantov) ako aj diplomanti, - laborantky /u nás laborantov prakticky nemáme, až na výnimky) len pripravia veci k exprerimentu (roztoky, chemikálie, technický a biologický materiál, a i)...iste, sú laborantky, ktoré robia aj experimenty, ale nie tie rozhodujúce, len prípravné na hlavný experiment...sa­mozrejme, vedúci oddelení do labáku obyčajne nechodia pracovať (i keď sú také, ktorí tiež experimentujú), ale radami /i v labáku) dirigujú vedeckých pracovníkov/dok­torantov, diplomantov a laborantky...- oni však často dávajú výsledky dohromady, redigujú a upravujú práce (hlavne v angličtine) a pripravujú ich na publikovanie..


n/a
n/a
 #190 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Vesmír a svet, aký je…
06.02.20 20:24:30 | #304 (3)

Teorie, podle nichž vesmír vznikl velkým třeskem a člověk jako druh je výsledkem evoluce, jsou správné, ale nijak nevylučují existenci Boha. V projevu na půdě Papežské akademie věd ve Vatikánu to řekl papež František, podle nějž církev nikdy netvrdila, že "Bůh je nějaký kouzelník s hůlkou".


68
n/a
 #190 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Vesmír a svet, aký je…
06.02.20 20:34:56 | #306 (3)

Papež Jan Pavel II. v projevu k členům Pontifikální akademie věd v roce 1996 prohlášením, že evoluční teorie již není pouhou hypotézou, ukončil formální církevní odpor vůči sekulárním vědeckým filosofiím nejen v evoluční biologii, ale třeba i v lékařství, o dalších exaktních vědách ani nemluvě.


68
n/a
 #190 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Vesmír a svet, aký…
07.02.20 01:14:47 | #308 (3)

"Teorie, podle nichž vesmír vznikl velkým třeskem a člověk jako druh je výsledkem evoluce, jsou správné,"
To nejsou teorie, ale hypotézy, nelze tedy toto označit za správné ani za nesprávné. Chybí základní důkazy jako je, velké množství přechodných druhů, které nebyli nikdy nalezeny. Nevědecky se pravdivost dokazuje nedokázanou teorií, takže se vše točí v kruhu. Normální je, že se věci dokazují experimenty ,ne tak v evoluci.
Proto evoluce jeví známky náboženství a s vědou nemá nic společného.


-78
n/a
 #190 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vesmír a svet,…
15.02.20 10:35:46 | #398 (3)

Vatikán uznal, že důkazů je tolik, že se již nejedná o hypotézu, ale o teorii.


68
n/a
 #190 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vesmír a svet,…
18.02.20 12:45:26 | #444 (3)

Nárok na věčný život. Pěkné spojení. *1*


68
n/a
 #190 

| Předmět: RE: Vesmír a svet, aký je jeho znysel?
29.01.20 22:59:33 | #188 (1)
 1. Evidentní (dokázané) to zdaleka není a být ani nemůže. Jediný důkaz by byl v návštěvě takovéto "dizajnéra" zde na Zemi a představení ho světové veřejnosti. Výmluvy typu "on to nechce dělat" jsou z principu nesmyslné, neboť nikdo nemůže doložit že by mu ten "dizajnér" něco v tom smyslu sdělil.
 2. To samé platí pro hledání "smyslu" existence Vesmíru a tedy i Země, lidstva a individua. To, že nějaký "dizajnér" dal svému tvoření smysl je pouhé zbožné přání pobožných lidí. Takové přání mi připadá jako přání nějaké holčičky dupající nožičkou "moje panenka papá a papá a papá ... ". Prostě to musí být pravda, protože si přeje aby to byla pravda.

Zkrátka, každé tvrzení vyžaduje nezpochybnitelné důkazy, aby mohlo být označené za absolutně pravdivé. A ty poskytnout nelze. Takže máme k dispozici pouze "alternativní" pravdy, respektivě jen víru v pravdivost nějakého výroku ohledně toho "dizajnéra".

Nemusím tě visitore snad upozorňovat na princip vědecké práce, vědeckého bádání a objevování.
Upozorňuji jen, že objev, teorie a vědecký závěr obstojí jen tehdy, neníliž poražen sebedůmyslnější kritikou. K objevování je toho ve Vesmíru ještě spousta. Musíme být trpěliví, vše chce svůj čas a hory práce. Dějiny vědy to potvrzují. Je to prakticky "teprv" 410 let kdy jistý Galileo Galilei zatloukl poslední hřebík do ptolemájovského geocentrizmu a "teprv" sto let od bádání vedoucího k závěru rozpínajícího se Vesmíru z počátečního stádia singularity.


172
n/a
 #184 

| Předmět: víra v Boha, způsoby
26.01.20 09:38:58 | #114

Víra v Boha, způsoby přístupu k víre v Boha
každý by si mal odpovedať na otázku, aká je jeho viera - teda ide o to, ako si každý, kto tvrdí, že je veriaci, predstavuje (svoju) vieru v Boha, - existuje viac hlavných spôsobov/prístupov k „viere“ Boha vs viere v Boha/bohov:

 1. judaizmus, kresťanstvo, islam /všetky tri náboženstvá/viery sú tzv. zjavené náboženstvá Bohom, i s mnohými vetvami, - v týchto náboženstvách je viera v osobného Boha, a tak i spása,
 2. "pohanské" náboženstvá (spíš filozofie): budhizmus, hinduizmus, taoismus, náboženstvá bývalej Perzie (zoroastriszmus) a ich vetvy, kde absentuje osobný Boh a spása,
 3. "prírodné" pohanské náboženstvá a filozofie: animizmus, a rôzne "moderné" pohanské náboženstvá spojené s kultami, mágiou, špiritizmom, a pod.
 4. ateismus, ako "náboženstvo"(spíš neverecká doktrína (de facto nejde o náboženstvo, lebo tam nie je viera, ale ide o zapretie/odmi­etnutie Boha, neviera v jeho existenciu, a tak ani v spásu...

n/a
n/a

| Předmět: RE: víra v Boha, způsoby
26.01.20 09:57:47 | #116 (1)

ad:

 1. v 1. u zjavených náboženstiev je viera v osobného Boha podmienkou spásy spolu so skutkami lásky a milosrdenstva,
 2. v 2. a 3. podmienkou spásy nie je viera v osobného Boha, ale spása je podmienená skutkami lásky a milosrdenstva - tu nejde o vedomé a slobodné odmietnutie Boha, neviera v osobného Boha tu často pramení z kultúry, tradícií a zvykovosti daného, národa, etnika, rasy, prípadne represálií zo strany štátnej ateistickej moci,
 3. ateizmus vylučuje zo spásy , lebo tam ide o VEDOMÉ a SLOBODNÉ ODMIETNUTIE Boha...

n/a
n/a
 #114 

| Předmět: RE: RE: víra v Boha, způsoby
26.01.20 17:27:17 | #118 (2)

Bůh je do té doby produktem lidské fantazie, dokud se neprojeví jeho existence.
Ateista tedy bude sotva popírat existenci boha/bohy, neboť zná jejich existenci v pohádkách, v náboženských ideologiích, v hlavách pobožných lidí. Tito bohové představují něco jako to pověstné stéblo trávy, kterého se chytá topící.

I ta takzvaná "spása" bohem je tím stéblem pro zoufalce.

Ateismus je opak theismu, tedy vnitřní jistota, že bohové reálně neexistují , jako nabízí theismus vnitřní jistotu reálně existujících bohů.

Jde v principu o postoj k (vlastnímu) biologickému konci zvaném smrt. Theisté potřebují bohy s příslušenstvím, aby se zbavili paniky z vlastního dožití. Je to zcela prosté. Tak je náboženství vlastně lék na strach z limitované existence člověka.


172
n/a
 #116 

| Předmět: RE: RE: RE: víra v Boha, způsoby
26.01.20 18:31:10 | #120 (3)

ešte raz, čo nerešpektujeta a stále zamlouváte a prekrúcate:

 1. teistí (židia, kresťania i muslimi) věří v jedného im zjaveného Boha, nie neexistujúcich bohov...takže tých "bohov" im nepodsúvajte, teisti bohov zavrhujú, odmietajú...
 2. pohania věří bohov, a spájajú s nimi svoje pohanské kulty, mágiu, špiritizmus...

n/a
n/a
 #118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: víra v Boha, způsoby
27.01.20 14:58:12 | #138 (3)

reakce na 120

Křesťaní, Židi, Muslimi, Mayové, Aztékové, Budhisté, Keltové a ticíce jiných etnik a národů mají své verze náboženské ideologie. Nevidím žádný rozdíl, který by opravňoval třeba Židy (národ to vyvolený) se povyšovat nad muslimy, nebo nad australskými domorodci, či Inuity. Všechna náboženství mají svůj původ, svou historii a i své oprávnění ve své době původu.

A mimochodem, visitore, ta "pohanská" náboženství tu byla dávno před monoteistickými náboženstvími, jsou tudíž původnější než novátorské konstrukty posledních ticíce/tisíců let.

Zastávám názor, že by rozumní lidé kterékoliv náboženské ideologie měli usměrňovat své soudruhy, aby se nemlátili po hlavách se soudruhy jiné náboženské ideologie . Aby se nepovyšovali nad ostatní a tím nezasévali nesváry.

Poznámka:
to "reakce na 120" používám proto, protože není při stromovém zobrazování příspěvků a reakcí jasné, na který příspěvek, která replika patří.


172
n/a
 #118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: víra v Boha, způsoby
27.01.20 15:25:13 | #140 (3)

iste, pohanské náboženstvá tu boli pred zjavenými náboženstvami (judaizmus, kresťanstvo, islam) - ale to len dosvedčuje fakt, že Boih sa človeku zjavoval "postupne", aby to človek spracoval - konečné a posledné zjavenie Boha bolo v Kristovi, už iné nebude...islam je síce zjavené náboženstvo, ale je to "vykradnutý" judaizmus s kresťanstvom + arabská kultúra, filozofia, zvykovosť a mytológia (je evidentné, že Mohamed poznal SZ i NZ, vedel čítať, a na svojich obchodných cestách v Izraeli a na stredný východ (arabské teritóriá) sa stretol s kompletným prekladom Písma......


n/a
n/a
 #118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra v Boha,…
27.01.20 15:37:24 | #142 (3)
 1. Ale to je tvoja "konštrukcia" - alebo konštrukcia tvojich historických vodcov.

Konštrukcia je to preto,lebo od začiatku sa do Nového zákona dali len evangéliá,ktoré tejto "konštrukcii" vyhovujú.
Postupne sa pridávali dogmata a iné vykonštruované "pravidlá" a svojvolné "nepochybné" výklady Biblie.
Všetko sa "dialo" tak,aby to viedlo k mocenským praktikám církve,ktoré sa tiahňu celou jej históriou.
*5210* *701*


91
n/a
 #118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra v Boha,…
27.01.20 16:14:45 | #144 (3)

Reakce na 140

Mno, také se dá snad říct, že monotheistická nábožensví jsou vykradená polytheistická náboženství. V podstatě jde jen a pouze o koncentraci moci kléru nad pobožnými lidmi. Je velmi praktické mít jen jednu dominantní náboženskou ideologii a všechny konkurenční zakázat. Bohumilý důvod byl v odstranění náboženských třenic v jednom státu. Ovšem lidé jsou pouze lidé a ne andělé a tak se opakovaně nacházejí lidé "vylepšující" onu ideologii a tak zakládající vlastní odrůdy náboženství.
Jako znamenala kristianizace zákaz předešlých náboženských ideologií, tak ničila památky a dějiny jejich národů. Násilím lze získat jakýs-takýs klid ve společnosti, ale nemůže zničit odpor doutnající pod zdánlivě hladkým povrchem. I naše generace zažila to doutnající nepřátelství a nenávist porobených komunistickou ideologií a jejich krutými pochopy.

To, že se bůh zjevil v nějaké osobě je pochopitelně jen účelové tvrzení a ještě tak primitivní, že na tento podfuk mohou nalítnout skutečně jen lidé s omezeným horizontem intelektu. Pokuď vím, tak je každý bůh proti lidským zbraním imunní a nezranitelný. Ježíš popisovaný v biblických příbězích je potulným kazatelem, který si dovolil o sobě prohlásit, že je králem. A tak byl opět podle té legendy souzen, odsouzen a popraven jako člověk z masa a kostí. A s bolestí, s naříkáním "proč jsi mne opustil ..." a krutou smrtí přibitý na dřevěné kůly. Nic z božského zjevení v tom není.
Nic méně a nic více jako jiné lidské legendy.


172
n/a
 #118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra v Boha…
27.01.20 16:32:37 | #146 (3)

reakce na 142

Souhlas Dalko.

Ta bible obsahuje i primitivní druh ústavy spoleřnosti formulované v tzv. desateru. I těch desater je několik verzí. A tak to pokračuje i v bibli, v "základním kameni" křesťanství. Dodatky, odporující si části, vylepšování ... prostě snaha po dokonalém, díle. Ale současně nabízí tolik vzorů, že obsah bible lze různě interpretovat. Třeba ten náš Ježíš, žil jako tulák z darů lidí, jimž se ho zželelo. Osud každých bezdomovců, i těch dnešních. Lidé snažící se žít podle Ježíše, mít Ježíše za vzor, by museli spát pod mosty, být bez střechy nad hlavou, nepracovat a chodit krajinou žebraje. Flagelanti se snažili ve svém poblouznění Ježíše jejich představ napodobovat.
Na druhou stranu tu máme zbožné křesťany topící se v milionech a v nahamouněném majetku. A tihle křesťané jsou určitě víc milovaní klérem protože klérus zásobují luxusem a od žebráků nemůže klérus nic očekávat. Copak bude asi Duka s těmi miliardami korun dělat? Nechá si postavit palác? *3284*


172
n/a
 #118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra v…
27.01.20 17:18:16 | #148 (3)

Že ty Ondi Biblí podkládáš skříň. Bible není základním kamenem. A Ježíš byl všecho jiné než to co tu o něm plácáš. Měl servisní team, který předem zajišťoval podmínky v místech kam se Ježíš chystal jít. Ubytování,jídlo,styk s veřejností.Pro něj mimochodem pracovalo spoustu žen ne jen muži. Měl bohaté kámoše i ve Sanhedrinu. Miliardového Duku nechám Visitorovi. Ten se o tebe postará.


-78
n/a
 #118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra v…
27.01.20 18:16:57 | #150 (3)

jaké má Duka miliardy? to je mi novinka!....


n/a
n/a
 #118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.20 18:20:29 | #152 (3)

To víš, Ondi má své zdroje *27179* *27179* *27179*
JPP

(v česku jim říkáme "jedna paní povídala - a tak to musí být pravda)


n/a
n/a
 #118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.20 21:11:07 | #158 (3)

JPP je aj na Slovensku - mám rád, keď niekto vtipkuje, ale toto už nie je vtip....


n/a
n/a
 #118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.20 22:58:03 | #160 (3)

asi si založím dokument do něho zkopíruji to co dotyčný napsal a dám si ho na index nekorektních lidí ,ale fakt je že ondi je dem....


-78
n/a
 #118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra v Boha…
27.01.20 23:30:43 | #162 (3)

reakce na ondi 144 hahaha zase se nevzdělaný jedinec "odborně" rozpovídal!
máme tu konfrontaci moci- zakázanou konkurenci a najednou zni-čehož nic, že by někdo založil jen tak další odrúdy náboženství? a co ta koncentrovaná moc? má nějaké tanky? aby potlačila tu odrůdu náboženství? Prosím-tě Ondi nesnaž se dělat,že nesedíš na VC.
Dokonce je Bůh nesmrtelný. Vsadím se, že nezjistíš v čem je zakopaný pes.
Nelze ti říci přemýšlej,to bych lhal,ale marný dotaz k tobě-Jak může primitivní tvrzení vytvořit miliardy věřících, kteří mají na rozdíl od ateistu mozek v hlavě?


-78
n/a
 #118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: víra v Boha, způsoby
18.02.20 12:39:43 | #440 (3)

Mohu se na něco zeptat? Vám osobně se Bůh zjevil?


68
n/a
 #118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: víra v Boha, způsoby
19.02.20 09:36:34 | #502 (3)
 1. Boh sa nám zjavil v Kristovi, svojom Synovi: Ježiš hovorí: kto vidí mňa, vidí Otca, já a Otec jsme v jedno, moje skutky sú skutky Otca...
 2. Boh je Duch, a tak Boha nikto nikdy nevidel a neuvidí, kým sme v hriešnom tele (t.j. v hriechu), pretože je tak pre človeka neviditeľný - prebývajúci vo svojom nám neprístupnom svetle slávy...
 3. Boha však uvidia spasení (bez hriechu) takého, aký v skutočnosti je, z tváre do tváre...je to teda hriech, ktorý nám bráni vidieť Boha z tváre do tváre, jeho skutočný vzhľad....

n/a
n/a
 #118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: víra v Boha,…
19.02.20 18:54:31 | #554 (3)

Můžete mi odpovědět na mou otázku? Vám osobně se Bůh zjevil?


68
n/a
 #118