Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty

Informace

Název: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 09.01.2020 20:14
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 74493x
Příspěvků:
8238

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty - Co je ateismus? teismus? Vznikl svět a Vesmír jako výsledek náhody, jako nevyhnutnosť z náhody? - nebo byl stvořen nějakou sílou, či osobním principem? Je pro evoluci druhů dostatek věděckých důkazů? ...Má/nemá žido-křesťanská víra v Boha nějaký význam? Je/není víra v Boha spojena s Církví? ...Je/není ateismus založený na vědě? Podporuje ho věda? Je/není kompatibilita víry v Boha s vědou? ...Co znamená víra v Boha zjeveném v Kristu v životě člověka? Jaká je, a co znamená víra v jiných náboženstvích?, sektách?...forum je pro smysluplné a obohacující příspěvky a reakce k dané tématice, tu je vítán každý...pozn.: forum není pro úzce náboženské doktrinární/reklamní/propagandistické články a videa...prosím, na začátek fora dávat novou tému s prezentací svého názoru...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
20.06.20 14:19:47 | #8244

Argument, že víra je iracionální docela beru. Mně to ale vůbec nevadí. Na této iracionalitě vyrostla kultura poloviny světa a fungovala.


35
n/a

| Předmět: RE:
20.06.20 14:37:04 | #8246 (1)

Celý svět si vypráví pohádky, recituje básně, zpívá písničky, tancuje, vypráví vtipy, zdobí se květinami, zlatem, maluje obrázky, slaví Slunovraty a Rovnodennosti ....
To je ta lidská kultura a do ní patří i stavba přistřešků, struktura společnosti, specializace, obdělávání půdy, zákonodárství ....
Duchové, Bludičky, bohové a vodníci také do kultury patří a sice do oddělení pohádek.

A celý svět to dělá podstatně déle, než trvaji monotheistické sekty včetně toho křesťanství rozříštěného do dalších tisíců znepřátelených sekt. Náboženské ideologie jsou drogou a tedy jedem lidstva.

Jako u každé drogy záleží i na dávce zbožnosti, jestli je škodlivá a nebo neškodlivá. Pochopitelně nejhůř dopadnou závisláci.


166
n/a
 #8244 

| Předmět: RE: RE:
21.06.20 15:22:19 | #8320 (2)

to tvoji vodníci je slabá výmluva proč by nemohl existovat stvořitel. Byli tu už nesčetněkrát vyvráceni, jako demagogie ateistické ideologie. Každý normální člověk ví, co je to pohádka. A každý,ví, že Ježíš není pohádka.


-130
n/a
 #8246 

| Předmět: RE: RE: RE:
21.06.20 15:50:11 | #8321 (3)

Proč by nemohli existovat vodníci, klekánice, čerti ve mlejně, zlaté rybky plnící tři přání ..... Fantazie pobožných zchudla a připouští jen boha ve třech podobách. Před stolečkem prostři se se zastaví. *3284*


166
n/a
 #8320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
21.06.20 18:29:35 | #8322 (4)

pleteš si dvě slova "podobách a osobách" neználku


-130
n/a
 #8321 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
21.06.20 18:41:41 | #8323 (4)

Existence apoštolů a Krista je historicky prokázaná.
Pohádky, pověsti a podobenství jsou odlišné žánry.


35
n/a
 #8321 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
21.06.20 20:09:19 | #8324 (5)

áno, mnohí ateisti to chcú spochybňovať, ale dostávajú sa do pasce svojich klamstiev...majú zrejme na to dôvod: za každú cenu spochybniť apoštolov, apoštolské tradíciu, a tým aj Kristovo učenie/evanjelium o spáse, klamú len sami seba:-)


n/a
n/a
 #8323 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
22.06.20 10:10:54 | #8340 (6)

ateisti nezpochybňují existenci Ježíška a spol, ale ty pověsti kolem nich...


77
n/a
 #8324 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
22.06.20 15:10:03 | #8359 (7)

...ktoré povesti?


n/a
n/a
 #8340 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
22.06.20 16:25:43 | #8364 (8)

ale tož, vždyť to snad víte, ty pověsti, že byl jediným synem pánbíčka, a že bez víry v něj budeme navěky trpět v pekle a podobně...


77
n/a
 #8359 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
22.06.20 18:27:58 | #8376 (6)

Apoštolská posloupnost je podružná. Jde o osobu Ježíše. V evangeliu Matouše 17, 1 - 8, je přesný popis hypnotické seance. Ostatní evangelia, to popisují podobně.
A je známo, že své "učedníky" si vybíral. Potom se přímo nabízí, že si vybíral pokud možno vzdělané a hypnabilní jedince. A další verš:
9  Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých.“
Tohle jsou indicie, že tu šarádu se vzkříšením dlouhodobě připravoval:
Na kříži se umíralo několik dní, Ježíš "umřel" za pár hodin. (Aby mu nepřeráželi kosti na urychlení smrti.)
Jeho tělo si vyžádal jeho tajný učedník, Josef z Arimatie.
A "vzkříšení" mohlo pokračovat. :-D


-2
n/a
 #8324 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
22.06.20 10:08:06 | #8339 (5)

ale jen některých, ne? asi těch, co něco napsali - Pavel, Jan, Petr, Jakub...
a myslím, že Jošua si neříkal Kristus, to mu přisoudili později...
(jako by to mělo být příjmení, nápis nad vchodem v Nazaretě "Josef Kristus a syn - tesařství")


77
n/a
 #8323 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
22.06.20 11:37:56 | #8348 (6)

Josef Kristus a syn bylo s.r.o. V poušti se našly daňová přiznání firmy a ruční počítadlo na MET - mechanickou evidenci tržeb....


35
n/a
 #8339 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
22.06.20 19:59:22 | #8390 (5)

Existence Václava je také prokázána a nikdo z toho nevyvozuje, že by dřímal s vojskem pod Blaníkem.


57
n/a
 #8323 

| Předmět: RE: RE: RE:
22.06.20 19:56:34 | #8389 (3)

Každý normální člověk ví, že Genesis je pohádka a mrtvý nemůže obživnout.


57
n/a
 #8320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
22.06.20 20:01:41 | #8391 (4)

Pokud mrtví pochovávají mrtvé, možné to je :-)Nesmíš to brát příliš polopatisticky.


100
n/a
 #8389 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 14:08:33 | #8564 (4)

máte silné reči!...každý normálny človek verí Kristovi, a vie, že to nie je pohádka...


n/a
n/a
 #8389 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 14:43:15 | #8568 (5)

Jsem šťastným nenormálním člověkem, který ví, že bible je sbírka pohádkových výmyslů od A až po Z.
Také vím, že o existenci osoby pojmenované v bibli Kristem není žádných reálných dokladů a jeho činy, popisované v bibli, coby zázraky, jsou opět jen vymyšlenými historkami typu "jedna paní povídala".

Tím pochopitelně nepopírám faktickou existenci krále Herodesa, který měl být moudrým a spravedlivým panovníkem. Nepopírám ani roli římské armády v obsazené a odbojné Judei ani faktickou existenci místodržícího Piláta.

Také nepopírám možnost, že v Judei a okolí se to hemžilo potulnými kazateli, kteří žili z milodarů lidí (ze žebroty), kteří zřeli ve slibech o milujícím bohu dobrou alternativu ke stávajícímu náboženství se vzteklým a nevypočitatelným bohem.

Slib posmrtného blaženého života v nebi je pro naivní lidí lákavý. Určie je někde v DNA ta nesmrtelnost zakódována, stačí jen myslet třídně a najít ji.


166
n/a
 #8564 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 14:46:01 | #8569 (5)

Máte silné řeči. Každý normální člověk ví, že Genesis je pohádka a mrtvý nemůže obživnout.


57
n/a
 #8564 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
24.06.20 14:48:02 | #8570 (5)

Každý normální člověk myslí, a myslící člověk těm nehorázným nesmyslům a vyloženým lžím v Bibli, nemůže věřit.


-2
n/a
 #8564 

| Předmět: RE:
21.06.20 09:58:49 | #8315 (1)

ide o to, aká víra - nie je víra ako víra, máme x-vír vo svete, ktoré sú etablované v mnohých náboženských/ne­náboženských doktrínach a filozofiách...


n/a
n/a
 #8244 

| Předmět: v čom je podstata života?
20.06.20 11:35:39 | #8227

Podstata a zmysel života
Podstatu, princíp života nikto nevie definovať, lebo ho ľudským intelektom nie je možné v plnosti pochopiť, ani spoznať - môžeme definovať len vonkajšie empirické prejavy života (rast, rozmnožovanie, dýchanie, pohyb, myslenie,....med­ziľudské vzťahy, vzťahu k tomuto svetu a Vesmíru) skúmané a skúmateľné pozorovaním a "živými" i "neživými" vedami,
ŽIVOT, ako taký, osobne v zmysle teismu vidím ako nami nedefinovateľný a nepochopiteľný božský princíp, ako "pečať" samého Boha - ako večné a nezávislé rozhodnutie živého Boha stvoriť 1. niekoho sebe podobného (človeka s intelektom) alebo 2. niečo (bez intelektu, ktoré slúži intelektu), a následne
(po páde do hriechu ako urážky Boha) vrátiť hriechom odlúčený intelekt skrze Krista späť k Bohu, aby mal s ním definitívne a večné spoločenstvo ako priateľ s priateľom, ako intelekt s intelektom - v láske - aby sa obnovila sláva a česť Boha-Stvoriteľa, ako sláva a česť spaseného človeka..pocho­piteľne, toto vidíme a spoznávame neurčito, akoby v hmle/mlze, - jeho zmysel definitívne v plnosti pochopíme a spoznáme až vo večnom spoločenstve s ním....


n/a
n/a

| Předmět: RE: v čom je podstata života?
20.06.20 12:43:54 | #8231 (1)

Mno ...
Podstatou života jsou elektrochemické procesy poháněné přímo a nepřímo energií předávanou elektromagneticky fotony. Na první místě života, kterého jsme i my lidé součástí, je Slunce.

Smysl života je pro nás, pro lidi relevantní jen z našeho (antropologického) hlediska. No a ten smysl života je pro každého jedince odlišný.
Příkladů je spousta.
Jsou lidé, jejichž smysl života spočívá v hromadění mamonu (Harpagon - syndrom). Jiní nacházejí smysl svého života v altruismu, jiní zase v náboženství ... máme tu i horolezce, kaskadéry, kominíky ....


166
n/a
 #8227 

| Předmět: RE: RE: v čom je podstata života?
20.06.20 12:46:10 | #8232 (2)

nakonec se ukáže "úroda" ve stáří, celý život se zhodnotí jako celek.


100
n/a
 #8231 

| Předmět: RE: RE: RE: v čom je podstata života?
20.06.20 13:25:06 | #8236 (3)

Souhlas, starší lidé bilancůjí úrodu svého života.
Pro architekta jsou to naplánované a postavené stavby, třeba mosty. Pro ochránce přírody tu může být záchrana nějakého přírodního areálu, nebo přírodního druhu. Pro státníka to bude prosperita jím vedeného státu. Pro chemika vynález účinného jedu. ... Pro obyčejného člověka to může být nekonfliktní, zdravý a úspěšný život, výchova a vzdělání dětí ...


166
n/a
 #8232 

| Předmět: RE: RE: RE: v čom je podstata života?
20.06.20 19:01:59 | #8271 (3)

Pokud se člověk stáří vůbec dožije.


57
n/a
 #8232 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: v čom je podstata…
21.06.20 02:19:46 | #8302 (4)

Většině rozumných lidí se to podaří, pakliže nezasáhne příroda nějakou smrtelnou epidemií, nebo impaktem z Vesmíru, ...


166
n/a
 #8271 

| Předmět: RE: RE: v čom je podstata života?
20.06.20 12:51:18 | #8233 (2)

v čom je zmysel života Ondiho?:-)


n/a
n/a
 #8231 

| Předmět: RE: RE: RE: v čom je podstata života?
20.06.20 13:18:17 | #8234 (3)

To je čistě soukromá záležitost a ty mi zajisté odpustíš odpověď. *20634*


166
n/a
 #8233 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: v čom je podstata…
20.06.20 13:20:45 | #8235 (4)

:-) pochopiteľne - ale dobrá otázka, že:-)


n/a
n/a
 #8234 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: v čom je podstata…
20.06.20 13:27:19 | #8237 (5)

Otázky, míněné upřímně bez postranních zákeřných úmyslů, jsou dobré a přínosné. Už i proto, že dotazovaného přimějí k zamyšlení se nad odpovědí. *20634*


166
n/a
 #8235 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: v čom je…
20.06.20 13:38:11 | #8242 (6)

Ondi: "Podstatou života jsou elektrochemické procesy poháněné přímo a nepřímo energií předávanou elektromagneticky fotony. Na první místě života, kterého jsme i my lidé součástí, je Slunce"----všetko toto muselo byť najprv stvorené, aby mohol vzniknúť život na našej planéte so všetkou svojou variabilitou....je neuveriteľné pozorovať, ako ateisti špekulujú, a apriori predpokladajú- a už prijímajú niečo, čo rovnako muselo byť stvorené, a na tom stavajú:-)


n/a
n/a
 #8237 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: v čom je…
20.06.20 14:14:47 | #8243 (7)

Nuže ty spekuluješ o existenci nějakého toho prvohybatele a konstruktéra.

Přírodní vědy mají svého prvohybatele a tím je fůzní reaktor známý pod názvem hvězda. Naše Slunce je takovým lokálním prvohybatelem a předcházející generace hvězzs Slunci podobných - supernovae byly prvohybateli pro vznik dalších prvohybatelů.
Na proces vzniku Sluneční soustavy není pořeba nějaké fantastické bytosti, to zvládnou přírodní procesy potvrzené astrofyziky.

Pobožní lidé potřebují něco viditelného a masívního, jako je člověku podobný bůh, ateisté s vystačí s viditelnou a masívní přirodou.


166
n/a
 #8242 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: v čom…
20.06.20 15:18:02 | #8247 (8)

...no, ony (vedené) nie sú prvohýbatelé, ony majú svoj počiatok, boli kreované...problém vašej paradigmy je už stavať na niečom, čo bolo kreované - prvú príčinu neuznávate...


n/a
n/a
 #8243 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: v…
20.06.20 15:53:38 | #8249 (9)

Tu tvou prvou příčinu posouváš na hladiny, nebo do vzdáleností, kam věda dosud nedosáhla.
S počátkem našeho Vesmíru je to také tak. Věda dosáhne teoreticky až na okamžik expanze singularity giganticky koncentrované energie, takže tvů prvotní hybatel je tady už před tou expanzí, kdy tuto energii zahušťoval do singularity tak dlouho, až překročila nějakou kritickou fázi a expanzovala. Pro vědu není možné "dohlédnout" dále, než k pořátečním Planckovým časovým kvantům a to se pobožnými dá dobře využít na fabulaci o nějaké věčné bytosti, krerá se věčnost zabývá nekonečnou tvorbou nekonečného počtu vesmírů a bude v této bohulibé činnosti nekonešné dlouho pokračovat.
Tato bytost tedy dělá jeden vesmír za druhým, dělá na nich planety a na těch rostliny a živočichy a naslouchá každou sekundu myšlenkám každého živořicha.


166
n/a
 #8247 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 16:10:10 | #8251 (10)

iste, veda nedosáhla, ale musí prvú príčinu prijať, inak je to všetko len odvodené špekulácie - t.j. predpokladať už niečo vzniknuté, operovať tým, a vyrábať niečo bez toho, aby sa odpovedalo, na čom je to bolo prvotne/pôvodne postavené....- o tom je ateismus - opomenúť (vylúčiť) praradigmu prvej príčiny/počátku, len stavia na tom, čo už existuje (účelovo neodpoveda na to, ako to "prvé" vzniklo)......


n/a
n/a
 #8249 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 16:17:00 | #8252 (11)

Myslím, že věda nemusí akceptovat nějakou humanoidní bytost, kterí podobně jakou kulečníku provedla tágem ten první šťouch. Věda si plně vystačí s energii a s náhodnou, byť téměř zanedbatelnou asymetrií vztahů hmotných částic. Příkladem chaotického stavu, způsobeném minimálními asymetriemi, nám může být i naše atmosféra produkující nepředvídatelné počasí.


166
n/a
 #8251 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 18:16:24 | #8254 (12)

a vědomí se vyvinulo samo, tedy vědomost o vlastní existenci.


100
n/a
 #8252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 18:20:52 | #8256 (13)

vedomie sa vyvinulo samo?


n/a
n/a
 #8254 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 19:15:26 | #8276 (14)

to byla řečnická otázka:-) jakože zpochybnění absurdním tvrzením :-))... takhle to není v kontextu


100
n/a
 #8256 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.06.20 03:16:41 | #8305 (15)

Akorát to není absurdní. Život na Zemi měl na vývoj inteligence a sebevědomí dost času, tedy zhruba 500 milionů let. *3284*


166
n/a
 #8276 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 19:07:12 | #8274 (13)

Pochopitelně. Máme před očima spoustu druhů zvářat a můžeme analyzovat jech vývojový stupeń sebevědomí.


166
n/a
 #8254 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 19:10:11 | #8275 (14)

zvieratá majú sebevědomí? - no ne!:-)


n/a
n/a
 #8274 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 20:17:17 | #8284 (15)

chtěl říct sebeuvědomění, vědomí sama sebe...


77
n/a
 #8275 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.06.20 03:11:45 | #8304 (15)

Sebevědomí je snad to samé jako sebe uvědomnění. Jde o to, že živočich si je vědom vlastního těla, tedy své existence, svých schopností, svých sil a i své pozice ve smečce, v hejnu, nebo ve stádu.
Nebo lze slovo "sebevědomí" definovat jinak?
Akorát hmyzu bych to sebevědomí nepřisoudil.

Máme kocoura, který je velmi sebevědomý. Pozdraví, když příjde domů z toulek venku, řekne si o jídlo a o pohlazení. Čistí si kožíšek, tlapky a drápky, myje si obličej a uši. A také se vytahuje, když příjdu například do zahrady a on se nudí, ležíc v trávě, tak už několikrát předvedl, jak vyletí na třešni do pětimetrové výšky a z té na mne vyzývavě kouká. Když se odvrátím, tak naštvaně sleze dolů. Pak se válí v trávě a vyzývá ke hrám, musím mu dělat klacíkem myš v trávě a on ji loví, nebo se pere s mojí rukou, naznačuje kousání a škrábání, ale nekous nikdy doopravdy ani neškrábl. Na podzim mu budou dva roky a váží 4,5kg. Jo a prohlíží se i v zrcadle, klidně a přímo a "neútočí" na svůj protějšek jako to dělávají koťátka. Prostě ví, že v tom zrcadle je zobrazen on.
Jo a také pojídá trávu na zlepšení trávení, může se říct, že ví, že tráva čistí jeho útroby.

No a psi mají být podstatně inteligentnější, než kočky.

Ostatně se na Slovensku mezi medvědy rozkřiklo, že jim lidé nesmí ublížit a tak se k večeru potulují obcemi a hledají laskominy. Překonat dvoumetrový plot není pro ně problém, nebo nahlížet oknem lidem do kuchyně. Nově dostali v nějaké obci strážníci do rukou zbraně střílející kuličky s barvou (airsoft). Ovšem smějí mířit medvědovi pouze na zadnici, ne do obličeje, pravil v TV jeden z nich. Jsem zvědav, kdy se medvědi začnou bránit také palbou.


166
n/a
 #8275 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 20:21:43 | #8286 (14)

Jen že řeč byla o hmotě a pak střih, řeč je o duchu (vědomí). Pokud považuješ vědomí za produkt hmoty, jsi materialista. Což je OK. Ale existuje také idealistický světonázor, ti věří že prvotní je vědomí(duch) a matérie jena duchu závislá.


100
n/a
 #8274 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 20:45:57 | #8288 (15)

kdo ví, prvotní musí být nějaká ta síla, kvůli níž vůbec něco existuje, protože není žádný důvod, aby cokoliv existovalo, materialistům bych doporučil popřemýšlet nad veličinou času - kde není čas, který vznikl s prostorem, tedy hmotou, tam je co?


77
n/a
 #8286 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 21:48:20 | #8295 (16)

Nic.


57
n/a
 #8288 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 21:45:51 | #8293 (15)

Což mi právě nesedí. Kdyby byla nezávislá na hmotě, mohla by ji libovolně opouštět a zase se vracet.


57
n/a
 #8286 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 22:20:59 | #8297 (16)

To asi ne,nemá nožičky :-))


100
n/a
 #8293 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 18:20:19 | #8255 (12)

veda sa tým "poštuchom" nezaoberá, nie je to objekt/subjekt jej výskumu - ale dáva (filozofia i renomovaní vedci) si aj takúto logickú otázku...ak existuje energia/magen­tizmus, tie musel niekto stvoriť, aby sa Vesmír udržiaval vo svojom usporiadaní, inak by skolaboval:-)


n/a
n/a
 #8252 

| Předmět:
18.06.20 21:35:24 | #8155

"Asi se shodneme, že existuje hmota"

To jako vážně?

"podstata všeho, co nás obklopuje"

"včetně svých forem jako je energie"

To je přímo neuvěřitelné, vždyť ty nemáš ani základní povědomí o fyzice. Prvotní byla energie, nikoliv hmota, ta se vytvořila teprve, když energie trochu klesla, takže energie rozhodně není "forma hmoty" - je to přesně naopak - hmota je formou energie.
A na tom, jestli existuje hmota a kde ta hmota vlastně je, se neshodnou ani sami vědci. Na youtube je spousta přednášek, poslechni si aspoň některé, vždyť tohle je vrchol neinformovanosti, co jsi napsal.
Vlastně se ani nechci účastnit diskuse, jenom mi vyrazila dech hned první věta, co jem si tady přečetla ..


n/a
n/a

| Předmět: RE:
18.06.20 23:11:16 | #8157 (1)

https://www.wikiskripta.eu/w/Hmota_a_energie

Nějak sis nevšimla, že tohle není debata o fyzice, ale diskuse o filosofii, o názoru na svět. Energie se také definuje jako vlastnost hmoty a hmota jako ekvivalent energie - to je ovšem v téhle diskusi úplně jedno. Že se ani vědci neshodnou o její podstatě, to je známo. O tom, co bylo první, jestli hmota nebo energie, se nebudu hádat, nejsem fyzik a navíc je to v téhle debatě jedno.
Tady jde o to, zda bylo první vědomí (Bůh nebo jiná tvořivá inteligence) nebo nějaká neživá látka, ze které se skládají hvězdy, planety, všechny prvky a nakonec i my, lidé. Čili já jsem použil slovo hmota jako běžný obecně užívaný pojem.


73
n/a
 #8155 

| Předmět: RE:
19.06.20 00:06:28 | #8158 (1)

Nevím, to je tvoje slovíčkaření, nevím co kdo napsal ,ale vznikla hmota, která byla v nějaké formě. Neříká se-náš energetický svět, ale náš hmotný svět. Nevím co tobě kleslo, ale kam by jako měla energie klesat? Myslíš že jako někde mizet aby klesla?
z Wiki= "Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci." Takže tu máme hmotu a teprve energii. Samotná energie bez hmoty neexistuje.
Při vzniku vesmíru vznikla hmota rozložená do elementárních částic, ale byla to stále hmota ne energie. co si myslíš že je teplo? To je pohyb molekul hmoty a kdyby tu hmota nebyla, tak by nebylo ani teplo. Co by se asi tak pohybovalo? Když sedíš na záchodě, tak ten je vyrobený z hmoty zvané křemík, prosímtě ,řekni to těm neinformovaným vědcům, že máš doma kus hmoty ,aby ji nehledali. Víš jak rozumí koza petrželi? Jako Nevím fyzice.


-130
n/a
 #8155 

| Předmět: RE: RE:
19.06.20 18:14:16 | #8200 (2)

Za prvé si pleteš teplo s teplotou. Za druhé – vážně máš doma křemíkový záchod? Tak to se rovnou přihlaš do Guinessovy knihy rekordů, máš jich jistých několik. Určitě to bude největší, nejmenší, nejsevernější i nejjižnější křemíkový záchod světa!


109
n/a
 #8158 

| Předmět: RE: RE: RE:
19.06.20 18:15:08 | #8201 (3)

Jo a až si budeš kupovat petržel, nech si, prosím, od někoho poradit!


109
n/a
 #8200 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
19.06.20 22:49:47 | #8218 (4)

Jo od tebe a ty mě doneseš pastiňák protože na petržel nenarazíš *27179*


-130
n/a
 #8201 

| Předmět: RE: RE: RE:
19.06.20 22:41:44 | #8216 (3)

ty máš teplotu a já jsem napsal co je to teplo *7487*


-130
n/a
 #8200 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
22.06.20 14:54:16 | #8357 (4)

Jo, máš pravdu. Teplotu jsem měl z toho tvého křemíkového hajzlu, který tu už (asi ze skromnosti) nezmiňuješ.


109
n/a
 #8216 

| Předmět: Hmota a vědomí
18.06.20 16:03:33 | #8116

Asi se shodneme, že existuje hmota - podstata všeho, co nás obklopuje, včetně svých forem jako je energie atd. A potom vědomí - zatím je známe jako proces, který probíhá v živých organismech.
Zatímco dosavadní poznatky vědy nás vedou k tomu, že prvotní byla hmota a vědomí se postupně rozvíjelo později. Dále, že vědomí je závislé na hmotě, smrtí těla zaniká i vědomí. Vědomí prokazatelně závisí na hmotě.
Věřící tvrdí něco jiného. Podle nich nejen vědomí může existovat nezávisle na hmotě (důkazem jsou podle některých pocity lidí při klinické smrti nebo při užití některých narkotik, v tranzu a pod.), ale bylo to právě vědomí (nejvyšší vědomí, vesmírná inteligence, Bůh...), které tady bylo jako první a z nějakého důvodu se rozhodlo svořit tento svět.
Dosavadní vědecké poznatky nepřipouštějí existenci vědomí bez spojení s hmotou, tedy ani existenci Boha.
Víme o tom, jak před miliardami let vznikala Země a jak zhruba v té době vypadala. Víme také, že v té době tu nebyl žádný život, žádná forma vědomí. Teprve postupně se vyvíjely první nesmírně jednoduché organismy, tak jednoduché, že obyčejná buňka je proti nim složitým počítačovým systémem. Už děti ve škole se učí o mnohem pozdějších formách života před stamiliony let ( trilobiti atd.). To je prokázáno.
Co prokázáno není, to je existence nějakého Boha - tedy nějaké nejvyšší formy vědomí, která by to všechno nějak organizovala. Celý ten vývoj byl velmi chaotický, plný omylů a slepých nikam nevedoucích cest, kde každá chyba znamenala vymírání celých druhů. Zpočátku v něm bylo mnoho náhod, ale stále složitější organismy se postupně rychleji přizpůsobovaly prostředí a také to prostředí přizpůsobovaly sobě.
Kdyby to někdo řídil, vývoj by byl mnohem rychlejší. Mávl by kouzelným proutkem a řekl by - budiž to nebo ono. Jenže tak to prostě nebylo a není. Jen v pohádkách. Ta nejznámější pohádka je Bible. *27839* *20017* *20017* *20017* *16600*


73
n/a

| Předmět: RE: Hmota a vědomí
18.06.20 16:38:43 | #8120 (1)

Naskýtá se taky otázka : PROČ ??
Proč by "takový" všemocný potřeboval lidi.
Co z nich má - potřebuje jich na svoji "oslavu" ??
Tak to přece mohl udělat úúúúúplně jednoduše - poslušné "ovečky" si mohl udělat v nekonečném množství - když dokázal udělat "nekonečný" Vesmír. *33648*
Asi to bude "trošku" jinak. *20*


86
n/a
 #8116 

| Předmět: RE: RE: Hmota a vědomí
18.06.20 16:55:25 | #8124 (2)

...dá sa v kontexte Biblie na to odpovedať parciálne: Boh stvoril človeka z lásky na svoj obraz, lebo to tak chcel skrze svoju slobodnú vôľu, a tak do neho vložil "kus" samého seba" - dal človeku SLOBODU...už aj z uvedeného dnes napísaného vidíme, že človek je vrchol jeho stvorenia, do ktorého vložil všetko, - samého seba!

  • Boh si vystačí sám, nepotrebuje človeka ako takého, ale človek potrebuje Boha ako partnera, byť s Bohom v kontakte, v priateľstve, človek sa teda vo viere v Boha stáva priateľom Boha, vytvára tak s ním spoločenstvo lásky, lebo láska potrebuje spoločenstvo priateľstva...už teda človek nie je v stave otroctva, lebo "priateľ vždy vie, čo robí jeho pán, ale otrok nevie, čo robí jeho pán (ap. Pavel)...a tak sa Boh a človek stali priateľmi, a človek, ako Boží priateľ, je povolaný do spoločenstva Boha- spoločenstva lásky - spásy, kde mu Boh pripravil to, čo čítame u Pavla: "co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují" (1 Kor 2, 9)...


n/a
n/a
 #8120 

| Předmět: RE: RE: RE: Hmota a vědomí
18.06.20 17:01:06 | #8126 (3)

...a tak Boh nemohol vytvoriť poslušné ovečky, ale tie ovečky sa sami v SLOBODE rozhodnú, či chce byť, alebo nechcú byť priateľmi Boha...mnohí sa (ako vieme) nestanú jeho ovečkami, a tak ani jeho priateľmi, a majú k tomu len právo svojho slobodného rozhodnutia - Boh nikoho do ničoho nenúti, všetko máme/nemáme v slobode:-)


n/a
n/a
 #8124 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hmota a vědomí
19.06.20 10:32:38 | #8169 (4)

Tak ještě jednou :
Boh si vystačí sám, nepotrebuje človeka ako takého,
Tak proč ho v tom případě stvořil ??
ale človek potrebuje Boha
Správně - a proto ho "stvořil" - jak Boha, tak i jiné bohy - pro svoji potřebu - z důvodu neznalosti.
V mnoha kulturách - přišli bohové z nebe, ze Slunce a pod.(v Bibli : Ezechiel) - to je ale na jinou debatu - odtud čerpali své "náboženství".
Takže to vypadá, že tvůj Bůh spadá do kategorie vymyšlených - a správně jsi napsal : Boh si vystačí sám - i v případě jeho existence. *20*


86
n/a
 #8126 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Hmota a vědomí
19.06.20 11:37:04 | #8185 (5)

Tak Bůh by nebyl Bohem ,kdyby byl egoista a nerozdělil se o lásku, kterou má a že ji má, je vidět ,že stvořil člověka a dal mu kus svojí věčnosti. Za všemi domnělými bohy stojí padlý anděl, který bojuje proti Bohu. Příčinou světa je bytost, kterou my křesťané včetně většiny světové poulace nazýváme Bůh. Z ničeho nemůže vzniknout samo něco.


-130
n/a
 #8169 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hmota a vědomí
19.06.20 11:46:53 | #8190 (6)

Kdyby měl Bůh lásku k lidem a všemu živému, vypadal by svět jinak.


57
n/a
 #8185 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hmota a…
19.06.20 19:45:27 | #8213 (7)

je to obrátene: keby mal človek lásku k Bohu a človeku, tak by svet vypadal inak...


n/a
n/a
 #8190 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hmota a…
20.06.20 07:38:47 | #8220 (8)

Tak proč to tak není, když půlka planety věří v toho tvého Boha ??
90% konfliktů na Zemi mělo náboženský "podtext".
*33684*


86
n/a
 #8213 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 19:44:28 | #8282 (9)

věří formálne, kdyby věŕili opravdivo, války by nebyly...naviec, tie války nemajú nič spoločné s kresťanstvom ako takým, sú to války de facto neveriacich (i keď možno ich prílušníci majú nejaký náboženský backround), teroristické, rasistické, okupačné, vojenských diktatúr, islamské, a i.


n/a
n/a
 #8220 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 21:39:32 | #8291 (10)

To je právě to pokrytectví. Většina víru jen předstírá a jejich činy ukazují, že ve skutečnosti nevěří.


57
n/a
 #8282 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hmota a…
20.06.20 18:40:59 | #8265 (8)

Stačila by láska člověka k člověku a svět by vypadal jinak. A kdyby byl Bůh všemohoucí, vševědoucí a dobrý, taky by svět musel vypadat jinak.


57
n/a
 #8213 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 19:28:42 | #8281 (9)

Je otázkou, proč by měl svět vypadat podle našich představ. Křesťané ( nevím, jestli i ŽIdé nebo jiná náboženství ) říkají Buď vůle Tvá.


35
n/a
 #8265 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 21:36:20 | #8290 (10)

Podle mých představ svět nevypadá. *31750*


57
n/a
 #8281 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 22:07:18 | #8296 (11)

A proč by měl? Kolik lidí, tolik představ. :)


35
n/a
 #8290 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.06.20 00:01:47 | #8298 (12)

Netvrdím, že by měl. A pokud si někdo představuje, že po smrti něco je, nemusí to tak být.


57
n/a
 #8296 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.06.20 00:03:51 | #8299 (12)

Protože to nedokáže, považuji vědomí závislé na hmotě. V podstatě ho vnímám jako projev hmoty.


57
n/a
 #8296 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.06.20 07:14:35 | #8307 (13)

To je v pořádku,už jsem psala Řadíš se k materialistům­.Existují velcí filosofové (Hegel,Kant a další) kteří to vidí naopak. že prvotní je duch.


100
n/a
 #8299 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.06.20 07:20:07 | #8308 (14)

Bůh je duch, takže muselo být první duchovní!


n/a
n/a
 #8307 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.06.20 07:26:06 | #8310 (15)

A ty se řadíš k idealistům :-)) Lidé se dle základního světonázorového paradigmatu děli na idealisty nebo materialisty, z něj se pak odvíjí pohled na svět.


100
n/a
 #8308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.06.20 07:37:25 | #8311 (16)

Mylný názor, ze duch je jen myšlenka. Duch Bůh, je duchovní bytost. Materie tedy nevznikla z myšlenky. Na filosofii na to vysvětlovali, jako pochopeni na pocatku bylo slovo, chápali to jako myšienku, až pak materie...


n/a
n/a
 #8310 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.06.20 07:48:03 | #8312 (17)

Rozliišuje se ještě objektiivní a subjektiivní iidealismus. Ty se řadíš k objektiivním :-) Smiiř se s tím,že lidé mají různé světonázory a nemýlí se více než ty.


100
n/a
 #8311 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.06.20 07:53:12 | #8313 (18)

Nemýlí ss Bůh, jázcela lidský, nedokonale! Lidé mají právo na svůj názor. Jen jsem citoval výklad prof z gymplu....


n/a
n/a
 #8312 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.06.20 09:56:20 | #8314 (17)

Duch Boží sa nikdy nechápal v Cirkvi ako materie, od počiatku kresťanstva sa chápal - vyjhlásené ako biblické učenie Cirkvi, kodifikované už na Nicejskom/325, ale hlavne na Konstantinopolskom koncile/381 tak, že jDuch Boží je božská osoba v jednote troch božských osôb jedného Boha..SJ žijú vo fatálnom blude (a tento blud šíria po celom svete) svojou doktrínou Ducha Svätého podstatne ako božská síla...


n/a
n/a
 #8311 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.06.20 10:48:15 | #8318 (17)

Bytost zcela jistě ne. Spíš něco nepopsatelného.


35
n/a
 #8311 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.06.20 11:14:18 | #8319 (18)

bytost/osoba, taká je kresťanská vierouka/defi­nícia/dogma! - iná viera sa klasifikuje v celom/všeobecnom kresťanstve ako heréza/blud...


n/a
n/a
 #8318 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.06.20 10:31:27 | #8317 (15)

Pouhá neověřitelná spekulace.


57
n/a
 #8308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.06.20 10:30:41 | #8316 (14)

Spíš bych se viděl jako realista. Příliš mnoho tvrzení idealistů podle mě neodpovídá skutečnosti.


57
n/a
 #8307 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 19:45:35 | #8283 (9)

je to obrátene: keby mal človek lásku k Bohu a človeku, tak by svet vypadal inak...


n/a
n/a
 #8265 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 20:22:40 | #8287 (10)

to není obrátene, kde je láska člověka k člověku, tam je láska člověka k Bohu...


77
n/a
 #8283 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 21:47:33 | #8294 (11)

Pořád mi chybí ta pozorovatelná láska Boha k lidem.


57
n/a
 #8287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 21:41:07 | #8292 (10)

Platí obojí. Dobrý a všemohoucí Bůh, by zlu bránil a dobro podporoval, takže by to bylo patrné na světě.


57
n/a
 #8283 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hmota a…
21.06.20 02:30:34 | #8303 (7)

tom-sawyer"Stačila by láska člověka k člověku a svět by vypadal jinak. A kdyby byl Bůh všemohoucí, vševědoucí a dobrý, taky by svět musel vypadat jinak."
Já se ptám: Jak by měl svět vypadat a jak by se toho mělo docílit?
Dám tip: Bůh by měl potrestat všechny, kteří věří v Boha protože věřit v Boha je zlo?


-130
n/a
 #8190 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hmota a…
21.06.20 04:06:47 | #8306 (8)

Tebe logické myšlení obchází skutečně velikým obloukem.


57
n/a
 #8303 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hmota a vědomí
19.06.20 11:49:09 | #8193 (6)

ad jonatan1:
hele, zkus si ten tvuj text precist "ocima" atheisty.. "za všemi domnělými imaginarnimi entitami stojí imaginarni entita, ktera bojuje proti imaginarni entite. Příčinou světa je bytost, kterou my iracionalne verici včetně většiny světové poulace nazýváme imaginarni entita"


26
n/a
 #8185 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hmota a vědomí
19.06.20 12:07:13 | #8195 (6)

Souhlasím - z ničeho nemůže vzniknout něco. Tedy ani Bůh.
Nevím, proč má někdo utkvělou myšlenku, že tady někdy nebylo nic. Vždy tady bylo něco. I ve vzduchoprázdnu je něco - třeba silové pole, částice atd.
(bojím se to rozvádět, ať mě zas nějaký akurátní fyzik nebo fyzička neseřve *5671* )


73
n/a
 #8185 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hmota a vědomí
19.06.20 18:27:30 | #8205 (6)

„Z ničeho nemůže vzniknout samo něco.“

Jistě, ani bůh. A že existuje, aniž by vznikl, to může o hmotě a energii platit úplně stejně.


109
n/a
 #8185 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hmota a…
19.06.20 19:23:49 | #8206 (7)

...Boh je večný, takže nemohol vzniknúť---že existuje, vieme, zo stvorenia, zo všetkého, o čom sa tu hovorili v posledných dňoch...kto to nevidí, zvlášť ten, kto pracuje vo vede, tak nevidí, lebo nechce vidieť a vedieť, proti svojmu vedomiu a svedomiu...ak totiž otvorí svoje oči a aktivuje svoj rozum, tak vidí a vie...


n/a
n/a
 #8205 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hmota a…
20.06.20 01:06:18 | #8219 (8)

Přesněj řečeno visitore, to že bůh je věčný a že existuje jen věříte. Zdroj informací o bohu je sbírka povídek, pohádek a legend. Nic, co by mělo nějakou seriózní podstatu. James Usher spočítal po důkladné analýze bible (SZ), že svět vzniknul před 6024 lety. Je to v bibli černé na bílém a pochopiteně je to nesmysl a je to v rozporu s tím, co astronomové a astrofyzikové zjistili.

Náboženství je pouze hra na bohy, anděly, na nebe a duše ... a na věčný život. Všichni hráči z různých pohnutek jen dělají, jako že na to věří.


166
n/a
 #8206 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 07:40:00 | #8221 (9)

Možná ano, možná ne. Ale pokud jste jako ateisté spokojení, proč je u toho nenecháte, vyvracíte jim to a nežijete si svůj život? Kdo mi neškodí, toho nechám žít. ;)


35
n/a
 #8219 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 07:55:02 | #8222 (10)

Neškodí??
Uvědomuješ si kdo je hlavním strůjcem konfliktů na této planetě??
*33648*


86
n/a
 #8221 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 09:58:33 | #8224 (11)

Satan? *30446*


-49
n/a
 #8222 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 10:37:57 | #8225 (12)

;)))) Goethe říkal, že i když Satan koná zlo, stejně nakonec vykoná dobro.


35
n/a
 #8224 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 11:05:51 | #8226 (13)

vtipný výrok", a hodne pravdivý! - satan je v moci Boha, a aj keď je knieža v lži, len poslušne koná to, čo mu dovolí Boh - koná tak, že jeho lož Boh obráti na dobro (to jeho zlo je len na zocelenie/výchovu iných, pre naše poučenie, ako z nás v ohni vyčistiť zo zla ako zlato, ako sa zlu následne vyhýbať - možno nepochopiteľné, ale je to tak! *9388*


n/a
n/a
 #8225 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.06.20 08:53:30 | #8427 (14)

Říká se tomu metoda cukru a biče! *27179*


-2
n/a
 #8226 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 12:39:38 | #8229 (12)

Tak to určitě ne.
To by musel existovat.
Jsou to věřící, kterým je ještě pořád málo.
Církev ruku v ruce s "vladaři" tohoto světa(kteří byli samozřejmě věřící) schovaná za "šedou zeď"(šedá eminence) už dobrých 1600 let - prahne po bohatství a moci. - a násilím si to vynucuje. *33648*


86
n/a
 #8224 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 12:41:03 | #8230 (13)

na mě si církev nevynucuje nic


100
n/a
 #8229 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 13:36:27 | #8241 (13)

Dnes je církev zcela neškodná a velkou politickou a společenskou moc nemá. A u nás v Čechách už vůbec. Pokud nechci, do života si jí nemusím pustit. Líbilo se mi nové prohlášení papeže, to desatero s malým d, kde od agitování a přesvědčování upouští.


35
n/a
 #8229 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 18:27:33 | #8259 (14)

kde sa takto pápež vyjadril? (radiovaticana?)


n/a
n/a
 #8241 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 18:55:10 | #8269 (10)

My si žijeme svůj život. Jenže teisté nám do něj zasahují a tvrdí o nás, že jsme pro svou nevíru horší, než věřící a to si přece nemůžeme nechat líbit. Je to jeden z negativních jevů náboženství ve společnosti.


57
n/a
 #8221 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 19:16:20 | #8277 (11)

to já netvrdím!


100
n/a
 #8269 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 09:03:25 | #8223 (9)

...že "James Usher spočítal po důkladné analýze bible (SZ), že svět vzniknul před 6024 lety" - to je jeho problém, v Biblii to nikde nie...každý normálny človek (a i kresťan vie), že svet vznikol stvorením pre miliónmi rokov, kresťan nie je hlupák, ako sa ho snažíte tým vy urobiť a vyrobiť - neviem, prečo sa s touto hovadinou opakujete a otravujete s ní pořád, x-krát som napísal, aká je viera kresťana v tento svet, i v jeho stvorenie - že verí v tento svet a Vesmír tak, ako to popisuje veda...


n/a
n/a
 #8219 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 12:34:30 | #8228 (10)

Ta "hovadina" jak jsi ji pojmenoval, vznikla v hlavě zbožného člověka a křesťanský zbožný svět, až na drobné výjimky, bral tu "hovadinu" jako důkaz existence boha. Geocentrismus je také "hovadina" a přesto hrozila církev svatá zabitím každého, kdo by tu "hovadinu" zpochybňoval.

A proč s těmi "hovadinami " pořád otravuji? Protože se snažím pobožným přiblížit, že posmrtný život, boží zázraky a zmrtvých vstání jsou podobnými "hovadinami". Proč? Protože považuji vážně branou náboženskou ideologii za smrtelně nebezpečný postoj.

Píšeš :* ...každý normálny človek (a i kresťan vie), že svet vznikol stvorením pre miliónmi rokov* ne že bych byl pedant, ale mezi miliardami a miliony je přece jen zřetelný rozdíl, nemyslíš?
No a úsměvná je i tvá věta* ...normálny človek (a i kresťan vie)...*, páč implikuje, že nepovažuješ křesťany za normální lidi. Ovšem jsem si jist, že ti ta formulace uklouzla nechtěně.


166
n/a
 #8223 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 13:27:19 | #8238 (11)

zbožnosť človeka je zbožnosť, ešte nemusí znamenať aj vedeckosť - mnohí ortodoxní v Biblii vzdelaní židia i kresťanskí učenci sú ťtak zaťatí a zafixovná vo svojej biblickej "pravde" ä (hoci Biblia nepodporuje ich predstavy, názory a myslenie), že opomínajú jasné relevantné vedecké poznatky....


n/a
n/a
 #8228 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 13:28:53 | #8239 (12)

Ano, přesně tohle mám také na mysli.


166
n/a
 #8238 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 15:19:41 | #8248 (13)

no tak! - názory uvedeného pána nevyjadrujú názory Pápežskej akadémie vied:-)


n/a
n/a
 #8239 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 18:59:23 | #8270 (10)

Souhlas, každý normální člověk ví, že bible ve svém mýtu o stvoření světa, nepopisuje skutečnost, protože nikdo z autorů u toho logicky nemohl být přítomen.


57
n/a
 #8223 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hmota a…
20.06.20 18:14:05 | #8253 (8)

To z toho nevíme. Jen věřící věří, že to tak bylo, ale důkaz k tomu žádný nemají.


57
n/a
 #8206 

| Předmět: RE: Hmota a vědomí
18.06.20 18:12:43 | #8140 (1)

ty vogo komančí ty si na ten článek vyplácal celý mozek *691*


-130
n/a
 #8116 

| Předmět: RE: Hmota a vědomí
18.06.20 21:51:59 | #8156 (1)

to se asi neshodneme.


100
n/a
 #8116 

| Předmět: RE: RE: Hmota a vědomí
19.06.20 00:18:40 | #8159 (2)

na čem se neshodneš? že nemá mozek a proto ho nemohl vyplácat, nebo že ho vyplácal na geniální úvahu? a ty si myslíš že není tak geniální jako spíš dlouhá?
Mě teda na tom fascinuje, ty jeho dedukce a představuji si vědce, jak koulí očima, když to čte.


-130
n/a
 #8156 

| Předmět: RE: RE: RE: Hmota a vědomí
19.06.20 00:33:18 | #8160 (3)

v podstatě to je masakr: pojmy jako duch,duše spojuješ v jedno slovo vědomí, což je vlastně jen vlastnost ducha nebo duše.
https://www.teologicketexty.cz/casopis/2007-3/Duch-telo-duse.html


-130
n/a
 #8159 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hmota a vědomí
19.06.20 00:57:59 | #8163 (4)

Vědomí je schopnost vnímat, myslet, cítit ... je závislé na mozku (tedy na hmotě), to se dá dokázat třeba tím, že se ztrácí, popř. mění při úrazu.


73
n/a
 #8160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Hmota a vědomí
19.06.20 07:01:10 | #8165 (5)

to není žádný důkaz.Mozek (hmota) umožňuje vědomí být si vědomo a vnímat sebe jako já. Při poškození dochází k šumům,omylům, bludům... a ztrátě schopnosti si být vědomý pravdivě.


100
n/a
 #8163 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hmota a vědomí
19.06.20 09:00:03 | #8166 (6)

Jenže vědomí je vázáno na existenci mozku. Pokud mozek přestane fungovat, např. určitou dobu nedostává kyslík, zaniká i vědomí. Existence vědomí mimo mozek nebyla nikdy prokázána. Pokud se tak nestane, musíme existenci takových představ jako nesmrtelná duše a Bůh považovat za nemožnou.


73
n/a
 #8165 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hmota a…
19.06.20 10:03:35 | #8168 (7)

nie je to tak! - duša je oživovací princíp tela, a je nesmrteľná...ve­domie (psychika - duch človeka) je viazaná na dušu, ...telo/mozog (organizmus) krátkodobou stratou kyslíka nehynie, vedomie je v ňom stratou kyslíka len "utlmené" (obnovením kyslíka sa vedomie aktivuje), ..pochopiteľne dlhodobejšou stratou kyslíka hynie aj telo, a tak i vedomie "zaniká", nesmrteľná duša nezaniká, ale po smrti tela ho následne opustí , a po smrti tela ide duša spolu s vedomím/duchom (vedomie je asociované s duchom) k Bohu/do očisca/pekla ..váš argument tak neobstojí.


n/a
n/a
 #8166 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hmota a…
19.06.20 10:38:38 | #8170 (8)

Po smrti těla někde bloudí, protože čeká na poslední soud - ten určí "kam" půjde *20*


86
n/a
 #8168 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.06.20 10:46:54 | #8173 (9)

nie, katolícka vierouka je o niečom inom: - duša ( s duchom) po smrti ide od neba/k Bohu, očisca alebo pekla...


n/a
n/a
 #8170 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.06.20 11:33:21 | #8183 (10)

To ovšem neznamená, že to tak je.


57
n/a
 #8173 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 18:29:39 | #8260 (11)

je to viera/vierouka) katolíka! značne (i keď nie explicitne) potvrdená Písmom, dá sa to dokázať.-)


n/a
n/a
 #8183 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 18:45:18 | #8268 (12)

to nic neznamená, že je něco víra katolíka, potvrzená nějakým spisem *33054*


77
n/a
 #8260 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 19:20:06 | #8278 (12)

Dokázat se to nedá. Dnes už dokonce někteří křesťané nevěří v existenci pekla a jiní trošku uhýbají, když tvrdí, že sice je, ale nakonec nebude naplněno.


57
n/a
 #8260 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 18:06:54 | #8374 (13)

nie je možné, aby kresťan neveril v peklo, keď ho niekoľkokrát spomenul (je v písme) aj Ježiš, ako i SZ:-)


n/a
n/a
 #8278 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.06.20 20:18:32 | #8400 (14)

Je to možné.


57
n/a
 #8374 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hmota a…
19.06.20 11:31:00 | #8182 (8)

Především neobstojí Váš argument. Je to pouhá spekulace, bez důkazů. Kdyby duše nebyla vázaná na tělo, mohli bychom si těla vzájemně měnit.


57
n/a
 #8168 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hmota a…
19.06.20 11:35:18 | #8184 (8)

Úvahy o existenci duše jsou ovšem jen teorie a náboženské představy. Stejně jako vyprávění o vodníkovi, který duše utopených střádá pod hrníčky. Obojí patří do říše fantazie.


73
n/a
 #8168 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hmota a…
19.06.20 18:19:38 | #8203 (8)

Jenže tohle pouze někdo někde napsal, to není nic, co byste tu mohl prezentovat jako fakt. Nic takového není ověřeno žádným pozorováním.


109
n/a
 #8168 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hmota a…
19.06.20 10:43:45 | #8171 (7)

nevíme, díváme se na umírájícího jako na objekt ale netušíme co se subjektivně děje. V momentu umírání je subjekt zcela sám a ostatní nemají přístup.


100
n/a
 #8166 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hmota a…
19.06.20 10:59:43 | #8174 (8)

povedal by som to inak - ide o to, či- a aká je viera zomierajúceho, či je naladený na Boha/Krista alebo nie, - veriaci zomierajúci to prežíva inak, má iné vedomie ako neveriaci - veriaci zomierajúci (často v bolesti) verí v Boha a v tichosti (v duchu) dôveruje Kristovi a vzýva a prosí Krista o milosrdnestvo, aby ho zobral k sebe - zomiera vo viere, v pokoji, mnohí aj s úsmevom istoty spásy...je pravda, že aj mnohí neveriaci sa obracajú k Bohu vyspovedajú sa, ak je prítomný kňaz (čo je veľká milosťť, dokonca si ho dajú pozvať od príbuzných) v posledných hodinách/minútach života, a rovnako prosia o milosrdenstvo, a dôverujú Bohu...mnohí neveriaci zomierajú zrejme v pasivite, apatii, reptajú, v hneve, zúfalstve, v akejsi tragédii duše (takéto zprávy podávajú aj kňazi)..


n/a
n/a
 #8171 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.06.20 11:09:52 | #8175 (9)

nechci se zamotávat do toho čemu kdo věří. Jsem věřící ale jsem si vědoma, že umíráme všichni. Tedy proces umírání nás čeká. Někdo je na smrt připraven, někdo méně. Věřím že víra dává smrti smysl, odcházíme z tohoto světa smíření. Moje máma je křtěná,ale s vírou má problém. Na ní vidím jak je těžké uvěřit celým srdcem. Proklamovat víru lze ústy,rozumem. Podstatně je to věcí srdce... srdce lne k Bohu, ale rozum se tomu může vzpírat. Přesto jak člověk slábne, mamince je 95 let, rozum přestává diktovat a ztrácí svojí moc... víra se prodere skrz. Tak tomu věřím. že není třeba mnoha slov, stačí držet za ruku.


100
n/a
 #8174 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.06.20 11:22:26 | #8177 (10)

v katolíckej viere máme sviatosti: okrem iných aj sviatosť zmierenia a pomazania nemocných"zomi­erajúcich, ktoré vysluhuje kňaz pri lôťku zomierajúceho, - a je žiadúce, aby si zomierajúci vykonal sviatostné pokánie skrze kńaza buď pri lôžku alebo nejaký čas predtým, keď cíti, že sa blíži koniec...pocho­piteľne Cirkev učí, že veriaci katolík má žiť stále v posväcujúcej milosti, a tak ho smrť neprekvapí vo vzťahu k jeho dušii...


n/a
n/a
 #8175 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.06.20 11:27:58 | #8179 (11)

Jsou lidé, kteří jsou pokřtění, víru nepraktikovali,necho­dili do kostela a nežili svátostným životem protože nevěřili v jeho působení. Ale řídili se ve svém životě křesťanskými zásadami. A jsou upřimní a otevření, přející dobro... což v dnešní době je cnost celkem vzácná. NO nic, život mě naučil trpělivosti a netlačit na pilu. Věřím, že Bůh má své cesty a my mu nemáme překážet.


100
n/a
 #8177 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.06.20 12:13:17 | #8196 (12)

Kromě poslední věty je to celé o mně! *5647*


73
n/a
 #8179 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.06.20 19:29:09 | #8207 (12)

..to je málo, to robia aj pohania, aj oni žijú kresťanskými zásadami...- kresťania robia viac...ak chceme byť spasení, treba stále tlačiť aj na pílu svojho svedomia, žiť v úprimnosti vo viere, v pokání a eucharistii do posledného dňa svojho života...- nemôžeme sa opovážlivo spoliehať na Božie milosrdenstvo, to je pre pohanov, ktorí vo svojej kultúre nepoznali Boha, ale žili podľa dobrého svedomia...


n/a
n/a
 #8179 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.06.20 11:40:37 | #8187 (10)

Ano, smrt má smysl a lze umírat s ní smířen v klidu, i jako ateista. To jen někteří věřící straší tím, že to ateisté mají horší. Snad si myslí, že je tím přesvědčí k víře, ale upřímně, je to směšné.


57
n/a
 #8175 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.06.20 11:44:18 | #8188 (11)

člověk po zaopatření knězem umírá v klidu, nevím jak ostatní ,ale někdo říká že to tak občas není


-130
n/a
 #8187 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.06.20 11:48:47 | #8192 (12)

Možná ti ani neřekli, že v klidu občas neumírají ani ti zaopatření.


57
n/a
 #8188 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.06.20 19:39:46 | #8210 (13)

iste, ale drtivo títo zomierajú v klidu...neumierajú v klidu pri zomieraní tí "zaopatrení", ktorí ani na smrteľnej posteli neprijali vieru v Krista- ostali vo svojej neviere, neprijali Božiu milosť, nezomreli v milosti...


n/a
n/a
 #8192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.06.20 19:31:25 | #8208 (11)

umírat v klidu bez viery v Boha nie je možné, je to len ilúzia, klam....spása vyžaduje vieru v Boha, ak je zomierajúci v nádeji spásy (skrze vieru), len potom má klid pri zomieraní.......


n/a
n/a
 #8187 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.06.20 19:41:29 | #8211 (12)

pozn: každý chce byť spasený, - aj ten, kto tvrdí, že tomu nie je tak...


n/a
n/a
 #8208 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 18:34:19 | #8262 (13)

Ten, kdo spásu považuje za výplod lidské fantazie, ten spasený být nechce. Znám to z osobní zkušenosti.


57
n/a
 #8211 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.06.20 14:41:56 | #8452 (14)

...nemyslím si, spása je nad jeho bláznivou fantáziou, že spása je bláznovstvo, spása hrá (hlavne pri zomieraní) prioritu, takže pri zomieraní "že spása ako fantazie" nemá miesto...pri zomieraní si človek uvedomuje cenu svojho "já", svojej osobnosti, osobitnej a jedinečnej identity /aj u neveriaceho v tomto memente pracuje Kristus), čo všetko dokázal, zažil, intelektuálne i hmotne nahromadil a obetoval - a preto jediná jeho myšlienka a túžba je zachovať seba, a to je možné len chcením byť spasený - preto sa mnohí ateisti pri zomieraní obracajú k Bohu, a vehementne žiadajú hlavne katolíckeho kňaza (tak to urobil aj Voltaire, ale bohužiaľ, kňaz sa k nemu nedostal, lebo mu v tom zabránili jeho kámoši) *9361*...


n/a
n/a
 #8262 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 06:44:58 | #8506 (15)

Já tedy žiji převážně v ateistickém prostředí, ale nějak jsem nezaznamenal, že by se umírající ateisté nějak vehementně domáhali kněze. Vlastně neznám jediný takový případ. Kdyby tomu tak bylo, musel bych se s tím už setkat.


57
n/a
 #8452 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 18:22:35 | #8257 (12)

Samozřejmě to možné je, ale Vy si to odmítáte připustit. Jako ateista jste nikdy neumíral, tak to nemáte jak posoudit.


57
n/a
 #8208 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.06.20 14:48:38 | #8453 (13)

mal som v rodine (za posledných 70 rokov 4 katolíckych kňazov (za posledných 30 rokov dvoch - a často som na dovolenke s nimi debatoval o rôznych veciach z ich života, i o veciach zaopatrovania sviatosťami ťažko chorých i zomierajúcich pred smrťou (rôznych typov veriacich i neveriacich), viem, o čom hovorím...drtivá väčšina i neveriacih chce byť spasená, len malé %-to odmietli kňaza, - i oni poznajú to memento mori...


n/a
n/a
 #8257 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.06.20 06:38:35 | #8504 (14)

Tak patrně jsem to malé procento. *2*


57
n/a
 #8453 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.06.20 11:37:05 | #8186 (9)

Tak když to podávají kněží, tak to musí být pravda. Já jsem už u pár umírajících byl a bylo jedno jestli byli věřící, či nikoliv.


57
n/a
 #8174 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.06.20 19:36:59 | #8209 (10)

...to sa vám len zdalo, my nemôžeme vedieť, čo umierajúci prežíva...je ísté (a kňazi podávajú svedectvá), že nie je jedno v akom stave je jeho duša/duch v momente, keď sa odoberá na druhý svet, - je to neskutočný boj o dušu, diabol tam neskutočne intenzívne pracuje, aby získal dušu zomierajúceho - je to teda boj Kristus vs diabol...


n/a
n/a
 #8186 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 18:31:17 | #8261 (11)

Samozřejmě, že to můžeme vědět. Já jsem třeba zažil stav, kdy jsem byl smířen s tím, že umřu. K Bohu jsem se neobracel, žádný ďábel tam nepracoval. Pokojně jsem se smířil s tím, že se ráno třeba neprobudím. Žádný neklid ani hysterie.


57
n/a
 #8209 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 18:36:41 | #8264 (12)

diabol vtedy pracuje tak, že človeku nedovolí obrátiť sa (okrem iného našepkáva mu: buď klidný, neobracaj sa k Bohu/k Ježišovi!) - a má jeho dušu, o to mu ide!:-)


n/a
n/a
 #8261 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.20 19:21:44 | #8279 (13)