Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty

Informace

Název: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77 , soucet
Založeno: 09.01.2020 20:14
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 210725x
Příspěvků:
13806

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty - Pojem biblického/filosofického Boha: Co je ateismus? teismus? Vznikl svět a Vesmír jako výsledek náhody? Big Bang-om?, jako nevyhnutnosť z náhody? - nebo byl stvořen nějakou sílou, či rozumovým osobním principem?...Zjevil se Bůh človéku, nebo si ho sám vytvořil? Je/není Bible Boží slovo/zjevení osobního Boha?...Má/nemá žido-křesťanská víra v Boha nějaký význam? historický nebo biblický Ježiš? Jaký je/není význam víry v Boha zjeveném v Kristu? ..Je/není ateismus/teismus založený na vědě?...kreacionismus? evolučný kreacionismus? theistický evolucionismus? evoluce druhů? náhoda jako nevyhnustnost? - je pro evoluci druhů dostatek věděckých důkazů?..jaká je-, a co znamená víra v jiných náboženstvích?, sektách?...Forum je pro smysluplné a obohacující příspěvky a reakce k dané tématice, je tu vítán každý - je přípustná i konfrontační argumentační diskuze bez dehonestace diskutníka...pozn.: forum není pro úzce náboženské doktrinární/reklamní/propagandistické/pomlouvační/konspirační články a videa s antikatolickou/antikřesťanskou tématikou a propagandou...prosím, na začátek fora dávat jen novou tému s prezentací svého názoru...navíc, v případě použití Bible a internetovských odkazů, prosím současně o jejich krátký komentář, podstatu, hlavní myšlenku...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: potopa světa/teorie
12.08.20 17:11:24 | #11747

visitor77 [Uživatel je online]

Předmět: potopa sveta/teorie

před okamžikem | #11746

ako asi vyzerala potopa sveta (teorie/vysve­tlenie) aj na základe histoických a geologických údajov): 1. Biblia hovorí o potope, ktorá trvala 40 dní a nocí, 2. z biblických údajov sa nepriamo dá približne určiť, že potopou bola zaplavená Mezopotámia, Kanán, oblasť Arménie (Ararat), časť Turecka/oblasť Bosporu, oblasť Čierneho mora - boli to územia, kde de facto žilo vtedajšie ľudstvo, 3. z gelogických období vieme, že Stredozemné more /hladina) bolo asi o 150 m vyššie položené, ako oblasť Čierneho mora, Kanánu i Mezopotámie, 4. potopa znamenala zvýšenie hladín v uvedených oblastiach najmenej o 150 m, čo stačilo, aby boli tieto územia efektívne zaplavené, 5. po potope došlo (asi pred 5-6 tiis. rokmi - čo potvrdzujú aj historické/ge­ologické údaje) k vytvoreniu úžiny Bosporu/prielivu (spojenie Stredozemného a Čierneho mora), a to obrovským tlakom (podmytím) vyrovnaných hladín vôd z oboch strán - Stredozemného i Čierneho mora, 6. vody potopy po 335 dňoch ustúpili (odparovaním?), hladiny Stredozemného mora a Čierneho ostali vyrovnané(spojené (dodnes) ...takže biblická potopa zahrňovala uvedené oblasti, a nie celý svet (nebola celosvetová) - je to logické, hriešne ľudstvo žilo len na uvedených územiach, zasiahnutých potopou...


n/a
n/a

| Předmět: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 17:31:45 | #11749 (1)

add: po potope sa mohlo zvýšiť vysušené (upadnutie vôd) územie naplaveninami z pohorí...


n/a
n/a
 #11747 

| Předmět: RE: RE: potopa světa/teorie
14.08.20 12:47:02 | #11859 (2)

add : po protrhnutí hráze Bosporu, nebyla zvýšená eroze hor. Vody po naplnění Černého moře na úrověn Středozemního moře neopadávaly. *3284*


186
n/a
 #11749 

| Předmět: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
14.08.20 13:43:49 | #11860 (3)

je veľká pravdepodobnosť, že táto eroze bola značná, vnikli naplaveniny, ktoré mohli zmeniť (vyzdvihnúť) celkový profil zatopeného a vysušeného územia, a aj oddeliť Čierne more okolitých území...po tak veľkej potope bývajú (ako je známe aj z iných obrovských záplav vo svete) obrovské zmeny v profile (celého masívu) pôvodne zaplaveného a vysušeného územia...sú to teorie, *34713* ale logické, blízke realite...neviem, či sa konkrétne "potope" Mezopotámie a priľahlých území venuje aj veda (geológia a i.), zrejme nie, asi to nie je predmet vedeckého výskumu... *232*


n/a
n/a
 #11859 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
14.08.20 13:55:52 | #11861 (4)

...a dodávam, to, čo som už uviedol: v biblickom kontexte nebolo žiadúce, aby potopa bola celosvetová, pretože aktuálne ľudstvo (ktoré dostalo od Boha Zákon ale spreneverilo sa mu), bolo len na uvedených územiach potopy...ak bolo ľudstvo už roztrúsené aj v iných častiach sveta /k čomu nie sú žiadne písomné a iné údaje , toto nebolo pod Zákonom, teda jeho hriech proti Bohu bol irelevantný - nebolo zodpovedné za svoje činy *9388* ...


n/a
n/a
 #11860 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
14.08.20 14:17:14 | #11862 (4)

Zkus si dát do souvislosti to, co o potopě víme:

 1. Potopa postihla blízký a střední východ, ze strany od Indického oceánu.
 2. Mýtus o Atrachasísovi potopu popisuje: A potopa řve jako býk. Jak orlí křik se nese jekot větrů. Temnota zhoustla a slunce se skrylo.
 3. Usazeniny po potopě, jsou v epicentru až 11m vysoké, a čím dál od epicentra jsou slabší, až úplně vymizí.
 4. Z té doby jsou po celém světě černé usazeniny několik cm vysoké, s příměsí Iridia. To je typický prvek pro meteority.

A teprve až z těchto informací, můžeš dělat nějaké závěry.Tak se předveď, k čemu dojdeš.


16
n/a
 #11860 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
14.08.20 14:33:05 | #11864 (5)
 1. potopa postihla (oprávnene podľa Bible) oblasť Kanánu a Mezopotámie (viď mapka) - lebo len tam žilo hriešne ľudstvo, ktoré malo Zákon, ale nedodržalo ho, previňoval sa krute proti Zákonu Jahveho - a teda bolo len ono zodpovedné za svoje činy Jahvemu (podľa Bible),
 2. neviem nič o tomto mýtuse, to bude nejaká pohádka, povesť, nebo co,
 3. ak bola potopa na uvedených územiach, a ako vody postupne ustupovali, uzadeniny museli byť rovnomerné, - samozrejme, mohla byť alternatíva, že mohli byť pri potope rôzne prúdy obrovského množstva vody (čo je pravdepodobné , a teda mohli byť lokalizované väčšie/menšie usadeniny na rôznych miestach území potopy,
 4. tieto veci sú mi neznáme...hovoríme o biblickej potope (držme sa toho), nie o ataku zeme meteoritmi z Vesmíru (to je už viac ako pohádka)...

n/a
n/a
 #11862 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa…
14.08.20 19:43:50 | #11871 (6)

Mýtus o Atrachasísovi, je potopě časově mnohem blíž a tudíž popis potopy, bude mnohem věrohodnější. Autoři Bible, jej právě odtud přebrali, a upravili, aby mohli tvrdit, že kromě archy, zahynulo všechno živé. A co to zase překrucuješ, že vody potopy, začaly pomalu ustupovat? V Bibli se píše, že vod překryla nejvyšší vrcholky hor pod vším nebem, a stály tak 150 dní. I hodně nemyslícímu čtenáři, musí být při čtení Bible jasné, že kdyby ta voda neměla boční oporu, tak by okamžitě odtekla do nižších poloh. Takže tvrzení v Bibli, že vody potopy setrvaly na místě 150 dní není pravdivé! A s tím nic nenaděláš.


16
n/a
 #11864 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa…
14.08.20 19:48:22 | #11872 (7)

vždyť je to úplně jedno kolik dní co kde stálo :-(


142
n/a
 #11871 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa…
16.08.20 05:44:28 | #11994 (8)

Není to jedno. Tohle tvrzení v Bibli je lživé.


16
n/a
 #11872 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa…
14.08.20 19:53:51 | #11873 (7)

Koleníku je vidět, že tě baví bádat nesmysli nad Biblí, což je nekonečný příběh a máš zábavu do konce života a do konce života budeš vedle jak ta jedle, což je ale úplně jedno. Hlavně že se máš čím bavit. *6554*


-64
n/a
 #11871 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa…
15.08.20 13:33:13 | #11924 (8)

To je pravda. Odhalit všechny Biblické nesmyly, je opravdu běh na dlouhou trať.


16
n/a
 #11873 

| Předmět: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 18:06:38 | #11758 (1)

Máš tam visitore zásadní chyby
Před 6 tisíci lety žilo lidstvo po celém světě, i v Americe, Austrálii a pochopitelně v kolébce lidstva v Arice. Mumie ledového muže z Alp (Tisenjoch) pochází z hruba té doby, takže žili lidé i v Evropě, před 30 tisíci lety žili lidé i na Jiřní Moravě, v Pálavě.

3. z gelogických období vieme, že Stredozemné more /hladina) bolo asi o 150 m vyššie položené, ako oblasť Čierneho mora, Kanánu i Mezopotámie,
Mezopotámie je v povodí řek Tygrisu a Eufratu a ty ústí do Golfského zálivu jehož hladina nestoupala a nemá s Černým mořem nic společného. No a ony vystoupané vody po protržení hráze Bosporu dodnes neopadly.

Ta tebou umístěná mapka znázorňuje metalurgii v dávnověku (doby bronzové) a s pohádkou O potopě nesouvisí ani trošku.

Abych se ti visitore přiznal, tak nechápu tvou (nesmyslně zbytečnou) snahu dát biblické pohádxce O potopě nádech reality.
Povodně, tsunami zaplavují územi, ničí a zabíjejí. Ale území takových záplav je značně omezené a týká se jen níže položených oblastí.


186
n/a
 #11747 

| Předmět: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 18:09:03 | #11759 (2)

"....před 6 tisíci lety žilo lidstvo po celém světě" - nežilo! - sú to len teorie, nepoznáme žiadnu kultúru/písmo spred 6-8 tis. rokmi....


n/a
n/a
 #11758 

| Předmět: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 18:25:16 | #11765 (3)

Je vidno, že se kreacionisté s vědci nedohodnou.


186
n/a
 #11759 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 18:27:56 | #11767 (4)

vedci si niekedy hodne vymýšľajú, zvlášť o dobe spred 6-8 tis rokov:-)


n/a
n/a
 #11765 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
13.08.20 08:34:04 | #11792 (5)

Tak to se pleteš. Jestli něco tvrdí, tak to musí dokázat, jinak by se ve vědeckém světě znemožnili. A jestli mají nějaký nápad, tak jej prezentují jako možnost, nikoliv fakt.


16
n/a
 #11767 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa…
13.08.20 09:51:13 | #11800 (6)

často nedokazujú, len produkujú hypotezy a teorie - a to nie je dôkaz...


n/a
n/a
 #11792 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa…
14.08.20 05:58:18 | #11836 (7)

Ten můj příspěvek si přečti ještě jednou, nebo i vícekrát, až ti dojde, co ti říká.


16
n/a
 #11800 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa…
14.08.20 17:28:31 | #11869 (8)

poznám vaše nyšlení, vím co říkáte, a nejste schopný říkat nic jiné:-)


n/a
n/a
 #11836 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.08.20 19:57:22 | #11874 (9)

Přečti si tu debatu tolikrát, kolikrát bude zapotřebí, aby jsi pochopil že tvrdím to samé.


16
n/a
 #11869 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.08.20 20:54:16 | #11875 (10)

a tvrdím niečo iné? - ste konzistentný v tvrdení nezmyslov:-)


n/a
n/a
 #11874 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.20 07:37:19 | #11906 (11)

Nic si z toho nedělej, s tím už nějak dožiješ.


16
n/a
 #11875 

| Předmět: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 19:26:31 | #11781 (3)

O osídlení Severní i Jižní Ameriky se postarali dávní obyvatelé Sibiře. Potvrdil to výzkum provedený vědci ze Stanfordské univerzity.
Ukázalo se, že genetická výbava sibiřských Jakutů má mnoho společného s genetickými dispozicemi původních obyvatel Mexika, střední Ameriky, Kolumbie a Brazílie.
Potvrdila se tak teorie o osídlení Ameriky ze sibiřské oblasti přes pevninský most v Beringově úžině. To proběhlo před 12 až 30 tisíci lety, když vlivem tehdejší doby ledové klesla hladina moří a z Asie do Ameriky se dalo přejít suchou nohou.
*3440* *20*


96
n/a
 #11759 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 19:34:52 | #11783 (4)

zajímavé jsou i výzkumy naše :-)

https://www.stoplusjednicka.cz/jsou-cesi-slovane-co-o-nasem-puvodu-prozradila-analyza-dna

zajímavé je že původ dnešních lidí (prý) je opravdu z jednoho muže a jedné ženy, i když je časový rozdíl mezi nimi 100 tisíc let. nevím co si o tom myslet :-)


142
n/a
 #11781 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 20:42:21 | #11784 (5)

Možno by jsme se k těm dvoum nějak "dopracovali" - ale je to těžké, když si představíš, že máme například s banánem 50% shodu v DNA
*20*


96
n/a
 #11783 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa…
12.08.20 21:16:28 | #11785 (6)

a co jako? asi jsi ten odkaz nečetl, je celkem zajímavý


142
n/a
 #11784 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 23:08:20 | #11787 (5)

To je ratko velmi špatně pochopené.

Mitochondiální matka je tvá dávná předkyně - matka po matce a babička po babičce až jedné, se kterou máš ty a ti druzí stejné mtDNA. Zásadní problém v určování tohoto genetického řetězce spočívá ve statisticky téměř zanedbatelným počtem na mtDNA testovaných ženských jedinců.
Publikation von Rebecca L. Cann, Allan Wilson und Mark Stoneking (1987) zahnuje výsledky srovnávání mtDNA 147 žen z celého světa - zanedbatelné množství. Z Afriky jižně rovníku byly v testu jen dvě ženy a kolik jich mohlo být z ČR si každý může domyslet.
Pozdější studie rozšíříly počet testovaných žen a upřesnily předchozí výsledky.

Princip:
Test jspočívá v dědictví mtDNA z matky na dcery, jenže i mtDNA časem mutuje, takže z těch (dejme tomu) 200 vzorků ** dnes 200 žijících žen z celého světa** se porovnávala podobnost jejich mtDNA. Ty nejpodobnější mtDNA (dvou, nebo více žen) ukazují na "blízkou" příbuznost. Tím se těch 200 dnes žijících žen rozdělilo do několika skupin. Pak se pozusovala podobnost pro skupinu společných charakteristik mtDNA s charakteristikami mtDNA jiných skupin. Tím se skupiny první úrovně rozdělily do podskupin. A tak dále, až se došlo k charakteristikým mtDNA společných pro všechny těch 200 dnes žijících žen.

Genetici ví, jaký časový interval (počet generací) je potřebný pro ony mutace mtDNA a z toho bylo odhadnuto časové období do které přísluší ta-která společná charakteristika mtDNA.

Výsledkem je následující:
175 ± 50 tisíců let od společné pramatky oněch dnes 200 žijících žen z celého světa.
52 ± 28 tisíců let od společné pramatky oněch dnes asi 150 žijících žen mimo Afriku.

2013 byla v Science další studie ukazující na společnou pramatku dnes žijících žen v době před 99 až 148 tisíci lety. Společný otec (Y-Chromosom) všech vzorků dnešních lidí byl datován do doby před 120 až 156 tisíci lety.


186
n/a
 #11783 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa…
13.08.20 07:48:34 | #11790 (6)

NO a co jsem pochopila jinak? Nerozumím ti v čem mě chceš opravovat. Já ten článek četla a je zajímavý.


142
n/a
 #11787 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa…
15.08.20 01:27:52 | #11892 (7)

Psala jsi : zajímavé je že původ dnešních lidí (prý) je opravdu z jednoho muže a jedné ženy, i když je časový rozdíl mezi nimi 100 tisíc let. nevím co si o tom myslet :-)

Tak jsem naivně doufal, že ti ten princip rekonstrukce genetického stromu Homo Sapiens objasním. Neopravoval jsem tě v ničem, akorát jsem napsal, že to špatně chápeš, což mi u tvého IQ geniálky připadalo podivné.

Dobře, nebudu se už vnucovat. Komu bůh nenadělil, v apatyce nekoupí.


186
n/a
 #11790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa…
15.08.20 07:31:17 | #11904 (8)

Pořád nerozumím... mohu ti to nakopírovat, stejně jako jsi to ty nakopíroval ty mě. Nakopíruji ti ty části na které jsem reagovala. Jistě zesměšnit mě můžeš opět, každá hůl dobrá.

Chromozomální Adam
Prochází tak generacemi až k dávnému předkovi, který žil ve východní Africe zhruba před 250 tisíci lety. Tento „chromozomální Adam“ nebyl ve své době jediným žijícím příslušníkem silnějšího pohlaví. Shodou okolností se však do linie potomků všech ostatních tehdejších mužů buď někde „vloudila“ dcera, nebo zemřeli bezdětní. Jejich chromozom Y tak jednou provždy z dědičné informace lidstva zmizel a náš Adam se stal otcem celého současného lidstva
Tak to je k muži.

pak uběhlo 100 tisíc let a máme zde ženu.

Na počátku byla Eva
Mitochondriální DNA neboli mtDNA můžeme sledovat do minulosti přes matku, její matku a matku její matky. Pokud bychom šli po dědičné linii dál a dál do minulosti, dostali bychom se až k ženě, jejíž mitochondriální DNA stála u zrodu všech typů mtDNA současných víc než sedmi miliard obyvatel planety. Tato tzv. mitochondriální Eva žila zhruba před 140 tisíci lety ve východní Africe a s chromozomálním Adamem se zjevně nikdy nepotkala. Samozřejmě ani ona nebyla ve své době jedinou ženou pod sluncem. Také však měla to štěstí, že se její mtDNA jako jediná dochovala – kdežto mitochondriální DNA jejích současnic zmizela buď proto, že některá z jejich následnic zplodila výhradně syny, nebo zemřela bez dětí.

Jediné co jsem možná napsala nadneseně... protože v článku se psalo původu (genetickém původu) bylo že jsem toto slovo původ zopakovala.

Tak proč jsi mě opět (jak to tak rád děláš) urážel svými průpovídkami


142
n/a
 #11892 

| Předmět: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 18:10:59 | #11760 (2)

tú "metalurgiu" si nevšímajte, chcel som len na mapke uviesť inkriminované (sú dobre vyznačené) oblasti potopy....


n/a
n/a
 #11758 

| Předmět: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 18:14:37 | #11761 (2)

chcel som potopu priblížiť možnej realite, zapadá to (historické/ge­ologické/biblic­ké) informace ako kolečká vo Swiss hodinkách:-)


n/a
n/a
 #11758 

| Předmět: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 18:21:47 | #11764 (3)

O tomhle se dá s úspěchem pochybovat.


186
n/a
 #11761 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 18:28:41 | #11768 (4)

iste, ale nájdite závažnú chybu v tejto teorii...


n/a
n/a
 #11764 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 19:08:58 | #11774 (5)

Teorie??? *15238* I ty jedden filuto.
Tohle ti nestačí ??? : *15238*

Před 6 tisíci lety žilo lidstvo po celém světě, i v Americe, Austrálii a pochopitelně v kolébce lidstva v Arice. Mumie ledového muže z Alp (Tisenjoch) pochází z hruba té doby, takže žili lidé i v Evropě, před 30 tisíci lety žili lidé i na Jižní Moravě, v Pálavě.

V Černém moři vystoupala hladina následkém protržení hráze Bosporu o těch 150 až 180metrů. Denně stoupala hladina Č.M. tedy o zhruba 3 cm. Před tím uteče každej.
Kdyby měl nějaký chlápek na lodi uprostřed moře strávit jeden rok, tak by sotva přežil a už vůbec ne s biblickým zvěřincem na palubě. Ti lidé, kteří ty spoupající vody Č.M. zažili, klidně sebrali své věci a svá zvířata a přemístili se dál od břehu Č. M.
No a ony vystoupané vody po protržení hráze Bosporu dodnes neopadly.

Biblická pohádka O potopě však nic o Černém moři nezmiňuje, naopak nechá tu potopu narůst do gigantických a absolutně nerealizovatelných rozměrů. Pohádka líčí děje, kterým věří jen malé děti. No a pokusy nadšených kreacionistů o stavbu byť zmenšené repliky pohádkové archy žalostně ztroskotaly i pře moderní techniku, stroje a milionové náklady.

Dodatek : Před 6 tisici lety byla vlivem doby ledové hladina oceánů zhruba o dva metry níže, než je dnes. To zvedání hladiny oceánů je však dostatečně pomalé, takže by útěk před potopou zvládnul i hlemýžď.

Info:
https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Meeresspiegel%C3%A4nderungen


186
n/a
 #11768 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 19:13:00 | #11775 (5)

Nějak - asi "omylem" jsi nenapsal, že vyrovnávání hladin Str. moře a Čer. moře trvalo 40 let - takže žádná rychlá "potopa" - teorie amerických geologů Waltera Pitmana a Williama Ryana z Kolumbijské univerzity (1997)
*3440*
A bylo to cca 5600 let p.n.l. - takže ani to ti nezapadá. *20*


96
n/a
 #11768 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa…
12.08.20 23:12:42 | #11788 (6)

Pozn. : těch prvních 100 metrů zvyšování hladiny Černého moře bylo bleskové, trvalo jen asi tak 15let. Pak to šlo neustále pomaleji a pomalej. *3284*


186
n/a
 #11775 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa…
13.08.20 09:27:06 | #11795 (6)

no, pokiaľ viem, tak dažde potopy trvali 40 dní a 335 dní trvalo, než vody opadli a osadenstvo archy vystúpilo na pevninu. Noe se svojou rodinou a zvieratá/zástup­covia živočišnej ríše boli v Noemovej arche jeden rok a 10 dní:-)


n/a
n/a
 #11775 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa…
14.08.20 06:27:42 | #11837 (7)

Tak teď pojďme chvilku počítat.
Taková kráva, sežere za den asi 0,3 metru krychlového sena.A stejné množství spotřebuje býk. Žirafy na tom bude asi stejně, a když připočítáš slony (300kg denně), hrochy, antilopy, zebry, buvoly bisony, jeleny, soby, losy, srnčí a další býložravce, tak ti vyjde, že velikost Noemovy archy, tak jak je popsána v Bibli, je naprosto nedostatečná na tak objemné zásoby krmiva, ani kdyby bylo slisované. A to ještě nepočítám dravce a zásoby krmiva pro ně.
Pomohlo ti to, začít logicky uvažovat o možnostech archy, a pravdivosti Biblického tvrzení o potopě?


16
n/a
 #11795 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa…
14.08.20 17:46:08 | #11870 (8)

všetky zvieratá boli len po jednom páre...všetko bolo v arche uspôsobené, pripravené/zá­soby...zviera pre prežitie (na hrane života) spotrebuje aj 10x menej, dokonca m§že byť aj mesiace bez potravy (postačí voda) - a naviac, ak sa prakticky (v arche) nehýbe...


n/a
n/a
 #11837 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.20 01:20:03 | #11890 (9)

Zapoměl jsi na chloroform a na kryotechniku. *15238*


186
n/a
 #11870 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.20 07:34:42 | #11905 (9)

A víš o tom, že aby druh mohl přežít, musí obsahovat nejméně třicet jedinců?
Jeden pár je prakticky záruka vyhynutí druhu. Sundej si brýle víry, a začni používat rozum.


16
n/a
 #11870 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.20 08:00:50 | #11907 (10)

Boh sa pričinil o to, aby sa každý druh po potope rozmnožil, zabránil jeho vyhynutí....


n/a
n/a
 #11905 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.20 11:47:19 | #11917 (11)

A čím krmil masožravce, aby nesežrali ani jedno zvíře?


149
n/a
 #11907 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.20 13:21:19 | #11922 (12)

Přímluvou - "Nežerte je a budete spaseni"
*65* *20*


96
n/a
 #11917 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.20 13:39:58 | #11925 (13)

Boží! *2* *2* *2*


16
n/a
 #11922 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 05:49:03 | #11995 (11)

A už jsi jeho existenci dokázal?


16
n/a
 #11907 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.20 13:55:06 | #11926 (10)

Některá zvířata šla do archy po sedmi párech. Musíš tu Bibli číst pečlivěji, důkladněji a nemyslet při čtení na blbosti.


81
n/a
 #11905 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 06:03:15 | #11997 (11)

To řekni visitorovi.
To představuje 7x více krmiva. To je ještě větší problém.


16
n/a
 #11926 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 08:44:44 | #11998 (11)

možno je to tak, - tak či tak - citujte, aby som to nemusel vyhľadávať...


n/a
n/a
 #11926 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 09:55:04 | #11999 (12)

A co že tedy žrali masožravci vystoupivší z archy? Kdyby sežrali byť jen jediné zvíře, vyhubili by tím celý jeho druh!


149
n/a
 #11998 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 10:57:57 | #12001 (13)

je niekoľko možností: 1. když vody ustúpili, ostalo množstvo uhynutých rýb a morských/riečnych živočíchov, na súši (zvieratá sa môžu živiť dlhší čas aj zdochlinami, majú vysoké koncentrácie HCl v žalúdku, 2. po vysušení územia po krátkom čase boia obnovená flóra, a tak sa tam vrátili živočíchy, ktoré nezahynuli v potope (ktoré sa stiahli sa na vyššie nezaplavené miesta) - tie sú v tomto veľmi efektívne a vynaliezavé, 3. v krajnom prípade sa aj mäsožravci určitý ča (pre prežitie) môžu křmiť rastlinami (iste to Boh umožnil):-)


n/a
n/a
 #11999 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 11:41:43 | #12004 (14)
 1. Myslíte, že zdechliny vydrží tak dlouho, než se dostatečně rozmnoží jiná zvířata?
 2. Čekat s obědem na obnovení flóry a návrat živočichů asi taky moc reálné nebude.
 3. "iste to Boh umožnil" - tak to je argument hodný vědce!

149
n/a
 #12001 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 12:59:36 | #12065 (15)

veriaci verí, že ak Boh má- a začne nejaký svoj projekt, tak ho aj dokončí, - že zabezpečí všetko, aby jeho projekt bol dokonaný do detailov...


n/a
n/a
 #12004 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 16:36:08 | #12086 (16)

Takže vám stačí víra, že to „jistě bůh umožnil“, i když to odporuje veškerým známým principům fungování světa, abyste to vzal jako danou pravdu? Vy už vědou ani logikou raději neoperujte – vše, co tu tvrdíte, jde proti nim!


149
n/a
 #12065 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 16:44:04 | #12087 (17)

naopak, fungovanie sveta podporuje jeho úmysly, zámery, strategie a plány - sú to ony! - ak začne svoje dielo, tak ho aj dokončí, nic mu v tom nezabráni, lebo to nic, je nic, bez neho je nic...


n/a
n/a
 #12086 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 20:51:58 | #12090 (18)

Z fungování světa žádné úmysly, záměry ani plány neplynou. Ale samozřejmě kdo je tam chce vidět (jako cokoliv jiného kdekoliv jinde), ten je tam uvidí…


149
n/a
 #12087 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 12:11:14 | #12005 (14)

Ještě jsi "zapomněl" na jeden detail: Jestli vody potopy stály na Zemi 150 dní, potom by vyhynuly všechny rostliny, a to by byl definitivní konec života na Zemi. Pořád nic? Žádný docvak?


16
n/a
 #12001 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 16:21:25 | #12006 (15)

To nechápeš? bůh přece udělal také třetí zázrak.
První zázrak byla potopa samotná, druhý zázrak bylo "opadávání" vod. No a ten třetí zázrak byl vysetí statisíců druhů semen travin, plevele, kapradin, mechů, keřů a stromů po celém světě, jejich bleskové klíčení a raketový růst. Čtvrtý zázrak bylo zakonzervonání zdechlin (uzením, sušením, zmražením), aby měli masožravci žrádlo na několik roků, než se namnoží zachránění býložravci na sežrání. Je přece jasné, že býložravců musí být aspoň stonásobek masožravců. Jinak je masožravci spasou v krátké době.

Ovšem ani bůh není génius, páč si mohl ušetřit trable s potopou s následou devastací Zeměkoule, spojenou s příšerným puchem ze zdechlin zvířat a lidí. Mohl nevhodná zvířata sterilizovat vykleštěním, nebo nějakým vhodným virem. Když dokáže bůh udělat dětskou obrnu, vzteklinu, neštovice, choleru, SARS, COVID, ebolu, ziku, malárii, spavou nemoc, všechny možné druhy rakoviny a tisíce jiných věcí pandořiny skříňky, tak zvládne i levou zadní virus na sterilizování a vakcínu proti němu. Naočkoval by pouze Noea a jeho rodinu a vybraná zvířata. Noe se mohl věnovat smysluplnějším činnostem, než zoufalým pokusům o stavbu Titániku s prkýnek.

Zazvonil zvonec a biblickým pohádkám je konec.


186
n/a
 #12005 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 17:55:14 | #12010 (16)

Ach ty chytroline. Kdo že to dává déšť, růst všem těm bylinkam, rostlinám, květinám? Kdo že to naučil zpívat toho ptáčka na větví? Jak to že slunce nikdy nezaspi a země se do dnešního dne nezastavila? Kdo že to oblékl květiny do různobarevných kabátu?

Jak to že hloupá zebra, když se narodí ještě v ten den dovede běhat, utíkat před nepřítelem a ten chytrý člověk, když se narodí, nic neumí? Musí se nejdříve naučit pít, něco uchopit, půl roku mu trvá než se posadí, rok než začne chodit......trochu té pokory by ti Ondi nezaskodilo.

Jen se zamyslí co pro tebe dělá srdíčko v tvém těle, celý život. Bez tvého přičinění. Celé roky, hodiny, minuty, sekundy v den i v noc, bez odpočinku. Řekni mi, že ty jsi měl něco s tím společného.

Co jsi vůbec ty dokázal? ........ Snad mi nechceš říct, že když zasejes trávu, že ty jí dáváš vzrůst? Snad mi nechces říct, že ty můžeš poroučet větrů, dešti? Pokud jsi takový chytrolin, proč lidstvo neosvobodis od corona virusu, který napadl celý svět? Proč nezabránis válkám, proč nenastolis mír?

V mém případě není pohádky konec, pohádka pokračuje, ale jednou skončí, tak jak všechny pohádky. Dobro zvítězí nad zlým. Pro popelku, pro tu, kterou pohrdal svět, vysmíval se jí .....pro tu si jednou přijede princ a co pak bude s těmi posmevaci?


25
n/a
 #12006 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 18:04:01 | #12013 (17)

Pokud jsi takový chytrolin, proč lidstvo neosvobodis od corona virusu, který napadl celý svět?

k: a proč lidstvo od corona viru neosvobodí Bůh?


19
n/a
 #12010 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 18:36:43 | #12016 (18)

prečo by mal Boh oslobodiť ľudstvo z koronavírusu? - vieme čo práve touto pandémiou sleduje? - ako ľudstvo ničí zem a atmosféru/stra­tosféru? ako sa ženie len za profitom, a je mu jedno, čo sa stáva s planétou, so životným prostredím? - a čo, ak tomu chce zabrániť? - myslím, že táto a budúce virové pandemie budú "morové rány" pre zhovadené ľudstvo po všetkých stránkach - ekonomickej, ľudskej/morálnej, enviromentálnej, spoločenskej.­...nechcem si predstaviť, čo nás ešte len čaká!...myslím si, že coronavis pandemic = Godˇ s retribution for human evil!


n/a
n/a
 #12013 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 18:43:39 | #12021 (19)

protože narozdíl od Ondiho má tu moc, byla to řečnická otázka, musíte sledovat diskuzi!


19
n/a
 #12016 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 18:45:27 | #12022 (19)

vieme čo práve touto pandémiou sleduje?

vsadím boty, že trestá svůj vyvolený národ! lidstvo je už dneska takové globalizované, třeba je to tak i s tou boží vyvoleností *49*


19
n/a
 #12016 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 19:15:10 | #12028 (18)

příčina následek... náhodné jevy etc.


142
n/a
 #12013 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 18:13:33 | #12014 (17)

Tak si představuju, jak někdo učí zpívat ptáčka na větvi... *24670*
A jak to stíhá s těmi ostatními ptáčky? Je jich trochu moc...
Na ostatní otázky ti odpoví školní učebnice. Většinu odpovědí bys ale měla znát.
Ale na tyto nebudeš mít asi odpověď:
Když je ten - zřejmě Bůh - tak mocný, proč on lidstvo neosvobodí od virů, nezabrání válkám, nenastolí mír?
???
Odpověď přitom zná každý ateista.
Toho prince ti docela přeju. Ale bude to jinak.


94
n/a
 #12010 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 18:37:30 | #12017 (18)

Proč by Bůh měl osvobozovat lidstvo? Oni v něho věří?
To je, jak bys chtěl po někom, komu se posmivas, komu nevěříš....... ať ti koupí auto, abys nemusel chodit pěšky.


25
n/a
 #12014 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 04:15:17 | #12047 (19)

Ne, je to jako být kapitánem lodi, která na opuštěném ostrově najde trosečníka a nechá ho tam, protože nevěřil, že ho někdo najde.


149
n/a
 #12017 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 09:56:16 | #12054 (20)

skvělé přirovnání, přesně tak!


19
n/a
 #12047 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 11:54:14 | #12056 (21)

co když ta loď čeká až ten trosečník nastoupí do dveří,troubí... a nic. Trosečník kouká, mává ale nenastoupí.


142
n/a
 #12054 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 12:12:51 | #12057 (22)

to není adekvátní příklad, ten trosečník tu loď vidí, tedy ví, že existuje, a tak do ní určitě chce nastoupit!


19
n/a
 #12056 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 12:21:25 | #12058 (23)

třeba ji nevidí, stojí a mává a nevidí že tam stojí loď s otevřenými dveřmi.


142
n/a
 #12057 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 12:24:35 | #12059 (24)

tak to ho pak nelze soudit za to, že do ní nenastoupil, že?


19
n/a
 #12058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 12:29:04 | #12060 (25)

soudit znamená že on zůstane na ostrově... to není soud ve smyslu nějakého tribunálu. :-) to je spíše info kde dotyčný zůstal.


142
n/a
 #12059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 12:43:01 | #12061 (26)

jenže kapitán lodi/Bůh ho chce zachránit, i když je slepý/nevěřící...
proč by ho tam nechával pro jeho slepotu? on přece slepý není, vidí ho...


19
n/a
 #12060 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 13:01:44 | #12066 (27)

Loď stojí na moři... pro trosečníka jede záchranný člun s posádkou: "Nastup si, jedeme k lodi!"
Trosečník na to: "Kdepák - já tu loď NEVIDÍM! Nevěřím, že tam nějaká loď je! Nevěřím, že nějaká loď vůbec existuje! Když mne chce zachránit, tak ať hezky přijede až sem, ke mně! Ať pro mne přijde SÁM KAPITÁN! Pak teprve uvěřím, že nějaká loď esistuje!! Vy jste enom nějací potroublí, hlupáci, kteří věří tomu, že loď na moři opravdu stojí a čeká na vás! Kdepák! Na něco takového vám zvysoka seru! Já tady mám banány a vodu, to mi stačí! Jenom si jeďte k té imaginární lodi sami! Já s vámi nechci mít nic společného, hlupáci hloupí! Tatrmani, co se stejně utopíte protože žádná loď NENÍ! Trhněte si nohou a táhněte do prdele!!!"


n/a
n/a
 #12061 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 13:14:30 | #12069 (28)

to není adekvátní příklad...
překrucuješ...


19
n/a
 #12066 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 13:17:40 | #12070 (28)

zapomněla jsi, že pokud námořníci z té lodi mluví s tím trosečníkem, je to pro něj potvrzením faktu, že přišli z té lodi, která tedy existuje, trosečník není žádný tele!
ti námořníci za ním nepřišli z vody, ale z lodi, to je mu jasné...


19
n/a
 #12066 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 15:25:44 | #12080 (28)

*15238* *15238*
Mám variantu:
Moderní velká loď, nahňáňaná cestujícími (2,2 miliardy lidí), přijede ke krásnému ostrovu velikému jako naše Země a ti cestující vábí toho obyvatele ostrova, aby si nastoupil. Ten odmítne s poukazem, že se má na své Zemi nádherně, krásnou přírodu, přebytek potravy, květy pro vůni, zvířata pro potěšení, přátele a milovanou bytost. A hlavně spoustu zajímavé kreativní práce.
Zkrátka ten spokojený obyvatel Země odmítne nabídku se přidat k těm chudákům na té lodi, i když slibují věčný život v zahálce. Nehledě na to, že kapitánem té lodi může být Schettino.


186
n/a
 #12066 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 16:23:02 | #12083 (28)

Lepší analogie je, že k ostrovu přijede za noci ponorka a vysadí malý záchranný člun, který dopluje s malou posádkou k ostrovu. (Následně ponorka každý měsíc tajně za noci vozí zásoby a střídající námořníky, aby někdo neřekl, že by tam nevydrželi.) Posádka člun pečlivě ukryje v jeskyni v pobřežním mangrovovém porostu a jen sleduje trosečníka, který nevěří, že je na ostrově někdo, kdo by ho mohl zachránit. Posádka také dělá všechno pro to, aby je trosečník náhodou nespatřil, nebo nenašel jejich stopy. Námořníkům je jasné, že ho nemůžou zachránit, když nevěří tomu, že na ostrově ještě někdo je. Ukázat se mu samozřejmě taky nemůžou, protože to už by pak věděl, to by nebyla víra, a tak by se to nepočítalo. Ale protože ho opravdu z celého srdce chtějí zachránit, tak se mu ukážou, jakmile sám od sebe uvěří, že tam jsou…


149
n/a
 #12066 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 19:38:06 | #12089 (29)

tak! *4624*


19
n/a
 #12083 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 14:41:16 | #12077 (27)

třeba si musí nastoupit sám, tedy udělat krok k lodi...tak to cítím, že někdo se otočí k lodi zády a nechce s ní nic mít.


142
n/a
 #12061 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 14:50:49 | #12078 (28)

tak on je slepej, ale musí udělat krok do vody sám jen ve víře, že je tam nějaká loď, to jsme to vyladili... *330*


19
n/a
 #12077 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 14:58:26 | #12079 (29)

:-) no to máš pravdu


142
n/a
 #12078 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 15:32:14 | #12081 (28)

Nechápu, proč si pobožní vymysleli tu představu trosečníka na pokraji smrti na pustém ostrově a překrásnou loď plnou kostelů a farářů. *15238* *15238* *15238*

Takový trosečník by se nezdráhal si na tu loď nastoupit, leda že by raděj volil suicid, než nudnou pobožnost.


186
n/a
 #12077 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 16:07:30 | #12082 (29)

To je podle Bible:
Př 3,5 Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
Už autorům Bible bylo jasné, že kdo začne myslet, tak těm přesvatým nesmyslům nemůže uvěřit. *27179*


16
n/a
 #12081 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 16:24:50 | #12084 (30)

nechám si vrtat koleno jestli ty někdy pochopíš co je v Bibli napsáno


-64
n/a
 #12082 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 17:20:57 | #12088 (31)

Tak mě pouč, co to znamená, když ne -nemysli a jenom tupě věř!


16
n/a
 #12084 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.08.20 11:13:23 | #12092 (32)

Stačí když se podíváš do zrcadla.
Nemyslíš - jenom tupě věříš, že znáš pravdu....


n/a
n/a
 #12088 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.08.20 11:22:27 | #12094 (33)

Nebyla ta otázka náhodou o tom, co to tedy znamená jiného?


149
n/a
 #12092 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.08.20 11:13:23 | #12093 (32)

Stačí když se podíváš do zrcadla.
Nemyslíš - jenom tupě věříš, že znáš pravdu....


n/a
n/a
 #12088 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.08.20 19:45:13 | #12306 (33)

I po nápovědě reaguješ pořád jak Matěj! *3816* *3816* *3816*


16
n/a
 #12093 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.08.20 11:23:22 | #12095 (30)

Az dokoncis ZŠ, POCHOPIS....


n/a
n/a
 #12082 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 12:56:31 | #12063 (24)

ad ratka:
do lodi, ktera neni zadnym smyslem detekovatelna, zadnym vedeckym experimentem overitelna a predstava o jeji existenci zaroven ani neni podporena jedinym logickym argumentem, se v nami zite realite nastoupit zrovna nevyplaci.. jeden by se mohl potlouci ci "nedejboze" dokonce utonout - ackoliv chapu, ze pro mnohe je po tisiceleti tradovana predstava o "lodi", ktera nas na konci nasich dnu "odveze" do mist, kde se kuprikladu opet setkame s temi, jejichz dny jiz byly "secteny", je i nadale velmi atraktivni - pro mnohe je bohuzel de facto tou jedinou, ktera jim paradoxne dava "smysl", i kdyz naprosto odporuje stavu naseho poznani.. jedincu, kteri iracionalne veri v existenci jejiho designera, je mi uprimne receno spis lito - samotna predstava, ze bych jediny zivot, ktery prokazatelne mam, naplnil studovanim a chovanim se podle "prepravnich podminek", ktere jsou zprostredkovavane rozlicnymi prepravci, mne totiz opravdu desi..


26
n/a
 #12058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 13:02:25 | #12067 (25)

V pohodě.
Dál žer banány.


n/a
n/a
 #12063 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 13:11:25 | #12068 (26)

Kapitán lodě kouká znudene na trosecnika, který běhá po pláži a mává a rika posádce:
"Každý rok, když plaveme kolem, nám takto nadšeně mává......"


n/a
n/a
 #12067 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 13:18:45 | #12071 (27)

pak toho kapitána nelze porovnávat s Bohem, páč Bůh je vševědoucí...


19
n/a
 #12068 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 13:45:33 | #12073 (26)

ad Pavla119:
banany sice zrovna nemusim, ale dekuji ti za doporuceni.. *27179* jeho vyzivova hodnota je totiz narozdil od tveho imaginarniho bananu overitelna - ale jestli ti dela dobre predstava, ze ti po tve smrti kapitan naserviruje svyho banana, tak ti rovnez popreji bon appétit *27179*


26
n/a
 #12067 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 04:09:35 | #12045 (17)

"Kdo že to dává déšť, růst všem těm bylinkam, rostlinám, květinám? Kdo že to naučil zpívat toho ptáčka na větví? ... atd, atd."

Nikdo. To je dáno vlastnostmi hmoty, které umožňují život a jeho vývoj.


149
n/a
 #12010 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 04:52:58 | #12048 (18)

Ještě se nezeptala "kdo učil ptáčky snášet vajíčka do hnízdečka a kdo jim vysvětlil stavbu hnízda:"

Ještě by se dal vznést dotaz "kdo učil včeličky lítat a dělat med?" Ani vědci nedokážou dělat med a lítat.

Těch otázek by bylo, ale jsou na úrovni předškolního dítěte.


186
n/a
 #12045 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 09:19:37 | #12052 (19)

Zvláštní, otázky na úrovni předškolního dítěte, jak píšeš. Všichni se tady těm otázkám smějí, ale odpověď žádná a to tady jsou dospělí lidé.

Doplním dotazy, pro předškoláky *30407*

Jaka inteligence vede na podzim strom k tomu, aby listí opadlo, šťávy všechny se stáhly do kořenů. Vždyť to je jen pahl, obyčejný strom....a tak se chráni před zimou, mrazem. A když přijde jaro, znovu se vrací k životu?


25
n/a
 #12048 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 09:31:29 | #12053 (18)

jo, jsou to i vlastnosti atomů takmer polovice Mendelevovej sústavy (a ich elektronů, protonú neutrin a iných častíc autom), molekul...jo, činnost mozgu, metabolismus, fyziologické funkce sú vlastnosťou atómov, ony sa sami inteligentne cielene pospájali do 10 na 14. buniek, stámiliárd štrukturálnych, metabolických a signálnych molekul, regulovaných bunkových a fyziologických štruktúr a funkcií - a finálne do organizmu so slobodným rozumom/intelektom a vôľou...to tvrdí biochemik? vážne? uf!


n/a
n/a
 #12045 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 08:30:33 | #12049 (17)

*2* *2* *2* *2* *2*
Jak to, že dítě člověka neumí chodit ještě v ten den a samo se nenakojí,,,,,,,,,,­,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?????
*3440* *20*


96
n/a
 #12010 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 08:36:37 | #12051 (18)

nějaké reflexy má, žejo ...ono je to s těmi miminky velice zajímavé, někde jsem četla že se rodí jako mozkové polotovary aby se mozek mohl přesně adaptovat na prostředí v kterém bude žít :-) tedy v určitémvěku se vytovří maximum spojů (všecky možné varianty) a ty které nejsu potřeba postupně se ruší a dítě se specializuje na dané místo.


142
n/a
 #12049 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 11:42:02 | #12055 (17)

*27179* *27179* *27179* je tohle vůbec možný .co jsem právě dočetl ? *27179*


85
n/a
 #12010 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 12:55:19 | #12062 (18)

„Všeobecná nadvláda tohoto mýtu vytvořila široce rozšířenou iluzi, že evoluční teorie byla dokázána již před sto lety, a že všechen následující biologický výzkum – paleontologický, zoologický i v nových oborech genetiky a molekulární biologie – poskytuje stále rostoucí důkazy pro Darwinovu ideu. Nic není vzdálenějšího pravdě než toto.

Jeho všeobecná teorie, že všechen život na Zemi se vyvinul následkem postupného hromadění náhodných mutací, je stále – jako v době Darwinově – jen vysoce spekulativní hypotézou bez přímé faktické podpory… Každá třída organismů je na molekulární rovině jedinečná, izolovaná a nespojená přechodnými formami. Příroda zde potvrzuje tentýž neevoluční obraz, o jakém byli už dávno přesvědčeni velcí srovnávací anatomové 19.století…

To přirozeně neznamená, že jejich typologie byla nezbytně správná. Ale není pochybnosti, že kdyby molekulární důkazy byly k dispozici o jedno století dříve, a mohly být ve své plné síle použity takovými odpůrci evoluční teorie jako byli Agassiz a Owen, idea organické evoluce by nikdy nemohla být přijata.“

Naopak, při nezaujatém pohledu se znovu hlásí o slovo idea návrhu a konceptu, tentokrát podepřená empiricky zjištěnými poznatky: „V atomové továrně života jsme nalezli odraz naší vlastní technologie. Uviděli jsme svět právě tak promyšlený jako náš vlastní a právě tak známý, jako bychom drželi zrcadlo obrácené k našim vlastním strojům.


n/a
n/a
 #12055 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 12:57:12 | #12064 (19)

Evoluce: Teorie v krizi od Michaela Dentona (Burnett Books, 1985).


n/a
n/a
 #12062 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 16:30:03 | #12085 (19)

„V atomové továrně života jsme nalezli odraz naší vlastní technologie. Uviděli jsme svět právě tak promyšlený jako náš vlastní a právě tak známý, jako bychom drželi zrcadlo obrácené k našim vlastním strojům“

Spíš je to tak, že atomy hmoty nám umožňují sestrojovat právě takové stroje, které fungují v souladu s vlastnostmi hmoty. Nic jiného vymyslet nemůžeme. Není to tedy tak, že funkce hmoty je odrazem naší technologie, a proto musí být taky vymyšlená. Naše technologie je zkrátka poplatná vlastnostem světa (nemůže nebýt), což zmíněné nové empirické poznatky pouze potvrzují.


149
n/a
 #12062 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 13:22:50 | #12072 (18)

To je Boží trest pro nenapravitelné hříšníky! *27179*


16
n/a
 #12055 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 17:03:34 | #12008 (13)

Přátelé, co kdyby....co žrali, jak spali, jak žili, otázky ohledně potopy. Noe tady není, aby nám odpověděl a to co je zaznamenáno v Bibli, někomu nestačí, jiný se spokojí s tím co je psáno. Křesťan věří, nevěřící nevěří *30944*

Ptáš se co tedy žrali masožravci? A já se ptám čím se živil člověk, zvířata do potopy? Tato informace vám pravděpodobně unikla....... veškeré polní zvěří, všem nebeským ptákům..... všemu co má v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny.....

Což jeden problém vyřešen. Maso, člověk ani zvířata v arše k životu nepotřebovali. Což by nám taky mohlo napovědět, že člověk a zvířata v té době museli mít jiné trávení ( že by po potopě nastala ta evoluce *30407* o které nám tady tak často píšete ) Možná vůbec v té době masožravci nezili....

A pak je tady další otázka, příběh stvoření světa nám líčí co všechno živé bylo stvořeno. Otázka zní, všechna ta stvořeni která byla stvořená, měl vzít sebou Noe?


25
n/a
 #11999 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 17:41:45 | #12009 (14)

Masožravci žili už před stovkami milionů let, člověk je tu statisíce let nebo nejvýš jednotky milionů. Pokud měli masožravci přežít na nějaké lodi, museli mít maso. Stejně jako po vylodění.

Připadá mi neuvěřitelné, o čem všem jste schopni tvrdit, že "tenkrát to muselo fungovat jinak," jen proto, aby se to vešlo do rámce nějaké staré pohádky.


149
n/a
 #12008 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 17:57:42 | #12011 (15)

No mě zase připadá neuvěřitelné, jak někdo něco takového může tvrdit, když si ani nepamatuje, že přišel na svět nahý a jak vypadalo jeho narození a to asi není tak dlouhá doba jak stovky milionů let.


25
n/a
 #12009 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 18:01:37 | #12012 (16)

stovkami milionů let se zabývají vědecké obory a ty shodně potvrzují, že masožravci na bylinách nepřežijí...
zbytečná snaha...


19
n/a
 #12011 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 18:33:32 | #12015 (17)

Aha, tak já jsem myslela, že jsi tam byl. Tak to mě nepřesvědčis. Ani těm tvým vědeckým oborům nevěřím, protože co včera u nich platilo, dnes už neplatí a zítra to bude úplně jinak. Za peníze jde všechno napsat, nalhat, hlavně, že nemusím pracovat. Takových bylo a ještě bude.


25
n/a
 #12012 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 18:42:35 | #12020 (18)

to nejsou moje vědecké obory, to jsou vědecké obory, přesvědčovat tě nepotřebuju, jen reaguju na tvé výmysly...
pokud pro tebe je vědec synonymum lháře a flákače, tak s tím se nedá nic dělat, asi jsi tam byla...


19
n/a
 #12015 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 20:26:17 | #12032 (19)
co se týče evoluce, tam takzvaní vědci lhali nejvíc, vývoj jen vykládali jako nějakou pohádku a vydávají to za vědecký popis a důkaz toho, co bylo:

-64
n/a
 #12020 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 20:57:21 | #12034 (20)

Jenže to nevysvětluje to hlavní - jak vznikl ten "inteligentní design" ?
To jako sám od sebe? Náhodou? Mávnutím čarovného proutku?
Tak buňka prý se nemůže vyvinout - je moc složitá... Ale nějaký takový plán, inteligence, informace ano?
Kdo by ho asi tak vytvořil?
Je to prostě o ničem.


94
n/a
 #12032 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 19:14:04 | #12027 (18)

to snad ne :-) chceš tím říct že vědci nepracují? nebo že se ulejvají tím že jsou vědci? Taková Marie Sklodowská se nadřela jako kúň


142
n/a
 #12015 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 19:58:33 | #12030 (19)

nikdo ji do toho nenutil a co s toho bylo? atomová bomba.


-64
n/a
 #12027 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 20:15:18 | #12031 (20)

to jsi odklonil jinam. řeč byla o tom že vědci zkoumají a vynelézají aby se vyhli práci :-(


142
n/a
 #12030 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 03:57:05 | #12043 (20)

Nebo taky třeba radiační léčba...


149
n/a
 #12030 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 04:06:50 | #12044 (18)

"Za peníze jde všechno napsat, nalhat, hlavně, že nemusím pracovat."

Jde, pokud to píšeš do tendenčních časopisů, nebo si vydáš vlastní knihu, do které ti nemůže samozřejmě nikdo mluvit.

V odborných časopisech, kde se zveřejňují konkrétní výsledky vědecké práce, a nikoliv jen nějaké nepodložené závěry, to ovšem nejde.

A hádej, ve které z těchto skupin jsou autoři, kterými se tady ohání třeba takový rose66.


149
n/a
 #12015 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.08.20 04:12:05 | #12046 (16)

Jenže po těch stovkách miliónů let tu zbylo dostatek stop, abychom si o nich mohli udělat docela dobrou představu.
A souvislost s tím, jestli si někdo pamatuje nebo nepamatuje své narození, bys nám neprozradila?


149
n/a
 #12011 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 19:16:54 | #12029 (15)

Taky mi ta argumentace přijde podivná, a to jsem věřící. Přece není nutné dokazovat každou větu, míchat víru s geologií či s přírodními vědami.


142
n/a
 #12009 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.20 21:46:47 | #12038 (14)

A pak je tady další otázka, příběh stvoření světa nám líčí co všechno živé bylo stvořeno. Otázka zní, všechna ta stvořeni která byla stvořená, měl vzít sebou Noe?

*15238* *15238*
Tak, která zvířata, rostliny, hmyz z těch milionu druhů je v biblické pohádce O stvožení vylíčeno?

Noe dostal seznam zvěře a rostlin, které měl vzít na ten svůj Titánik a pustit se do zachraňování ? Ta zvířata chytal do klecí a pak letadlem přepravoval do loděnice? Máš ty aspoň zdání kolik toho v té biblické pohádce O potopě je realizovatelné?

Mimochodem, visitor ti může vysvětlit, proč masožravci bez masa pochcípají, proč koala chcípne bez eukalyptu, proč chcípne panda veliká bez bambusu a proč chcípnou kolibříci za několik hodin bez nektaru z určitého květu. To jsou specialisté.

Zkrátka biblická pohádka O potopě je pohádkou, to jest vymyšleným a nereálným příběhem.


186
n/a
 #12008 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.08.20 15:50:12 | #12102 (12)

Genesis 7: 2-3
Ze všech zvířat čistých vezmeš s sebou po sedmi párech, samce se samicí, ale ze zvířat, která nejsou čistá, jen po páru, samce se samicí. Také z nebeského ptactva po sedmi párech, samce a samici ...


81
n/a
 #11998 

| Předmět: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 18:29:48 | #11770 (2)

Perský záliv (s ústím Tigrisu a Eufratu) s potopou nemusel mať nič spoločné... inkriminovaná oblasť bola Čierne more a Stredozemné more, ktoré sa po potope spojili...Perský záliv, pochopiteľne bol v čase potopy na úrovni Stredozemného mora, nie sú žiadne iné historické/ge­ologické údaje, kdežto o Stredozmenom mori v Čienom mori sú /(ch spojenie pred 5-6. tis rokmi)...


n/a
n/a
 #11758 

| Předmět: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
12.08.20 19:15:43 | #11777 (3)

Ne!
7-8 tisíc let *65*


96
n/a
 #11770 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
13.08.20 10:05:28 | #11803 (4)

mimochodom, informace o Bospore sú: V roce 1997 byla publikována teorie amerických geologů Waltera Pitmana a Williama Ryana z Kolumbijské univerzity, že průliv vznikl asi 5600 let př. n. l., kdy se vysoká hladina Středozemního moře dostala přes Bospor do níže položeného velkého sladkovodního jezera, kde je dnes Černé moře. Rozdíl mezi hladinami byl 140–160 metrů a jejich vyrovnání trvalo asi 40 let. V té souvislosti poklesla i hladina světových moří o 30 cm....OK, 5600 pŕed Kristem!


n/a
n/a
 #11777 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa/teorie
13.08.20 11:28:49 | #11805 (5)

černé moře a bospor s velkou potopou nesouvisí, psal to tu Ondi, to jste taktně nezaznamenal, jednak naplnění černého moče trvalo mnohem déle, než nějakých 40 nebo 150 dní, trvalo roky, a druhak byly zatopeny pobřežní oblasti a rozhodně ne jakékoliv hory, jak se píše v Bibli!


19
n/a
 #11803 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa světa…
15.08.20 08:09:58 | #11908 (6)

podľa bilbických údajov Čierne more a Stredozemné more - sú to blízke priľahlé oblasti + Kanán/Izrael a Libanon + oblasť Kaukazu/Ararat + Mezopotámia) s potopou jasne súvisia...aj vedecké dôkazy o rozdiele ich hladín (asi 150 m) oboch morí pred okolo 6000 rokmi pr. Kr.) + ich spojenie v tom čase Bosporom, jasne nahráva biblickým údajpm o potope...opakujem, ide stále o teorie, ale založené na x-geologických a historických dôkazoch i i biblických odkazoch...


n/a
n/a
 #11805 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa…
15.08.20 08:38:34 | #11910 (7)

Tak ještě jednou: Vykašli se na Biblické odkazy, a použij Mýtus o Atrachasísovi, který je potopě časově mnohem blíží.A tam se píše: A potopa řve jako býk. Jak orlí křik se nese jekot větrů. Temnota zhoustla a slunce se skrylo.
A to je výstižný popis dopadu kosmického tělesa, někam do Indického oceánu.V tomto případě se nejspíš jednalo o kometu. Dokazuje to vrstvička černých usazenin z té doby s obsahem Iridia, která se nachází prakticky po celém světě.


16
n/a
 #11908 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: potopa…
15.08.20 08:44:21 | #11911 (8)

tieto mýty nepoznám, a ani ma nezaujímajú, sú to proste mýty - teda kvázi-nezmysly, táraniny pre deti - zaoberať sa nimi je strata času...rovnako tie meteority/komety sú vesmíno-pozemské pohádky, pohádky pre deti....nás zaujímajú historické/ge­ologické + biblické reálie - ich možné (reálne) asociácie...


n/a
n/a
 #11910 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.08.20 09:10:29 | #11913 (9)

No ty jsi opravdu exot. Mýtus o Atrachasísoví, je potopě na časové ose mnohem blíž, než jakékoliv jiné zprávy. To znamená že je přesný, protože ještě nedošlo k jeho zmršení náboženskými úpravami.
A co se týče komety, zapomeneme na černé usazeniny po celém světě, které její dopad potvrzují, a dopady vesmírných těles na Zem, označíme za pohádky pro děti. Můžeš to udělat s klidnou myslí, protože vůbec nevíš o tom, co na Zemi před asi 66 miliony let, vyhubilo dinosaury.. Dobro došli! *3816*


16
n/a
 #11911