Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty

Informace

Název: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 09.01.2020 20:14
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 108888x
Příspěvků:
10047

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Ateismus vs víra v Boha vs věda, argumenty - Pojem biblického/filosofického Boha: Co je ateismus? teismus? Vznikl svět a Vesmír jako výsledek náhody, jako nevyhnutnosť z náhody? - nebo byl stvořen nějakou sílou, či osobním principem? ..Má/nemá žido-křesťanská víra v Boha nějaký význam? Je/není víra v Boha spojena s Církví? Jen historický nebo biblický Ježiš? - kde je pravda?.....Je/není ateismus založený na vědě? Podporuje ho věda? Je/není kompatibilita víry v Boha s vědou? Je pro evoluci druhů dostatek věděckých důkazů?.....Co znamená víra v Boha zjeveném v Kristu v životě člověka? Jaká je, a co znamená víra v jiných náboženstvích?, sektách?...forum je pro smysluplné a obohacující příspěvky a reakce k dané tématice, je tu vítán každý - je přípustná i konfrontační argumentační diskuze bez dehonestace diskutníka...pozn.: forum není pro úzce náboženské doktrinární/reklamní/propagandistické/pomlouvační články a videa...prosím, na začátek fora dávat novou tému s prezentací svého názoru...navíc, v případě použití Bible a internetovských odkazů, prosím o jejich krátký komentář, podstatu, hlavní myšlenku...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: přirozený zákon
16.06.20 10:33:20 | #7979

Přirozený zákon (Lex naturalis) a Bůh/Stvořitel
Přirozenost člověka je lidství - rozumné, dobré, svobodné, osobní bytí člověka, zasazené do dějin, a to je základem řádu mravní povinnosti. Přirozenost nechápeme jen ve smyslu biologickém - živočišnost má sice své oprávněné mravní požadavky na člověka, ale nesmí zatlačit osobnostní rys, personalitu, bez ní to není přirozenost lidská. Ap. Pavel říká: „Pohani ... jsou sami sobě zákonem …obsah zákona mají vepsán ve svém srdci“ (Řím 2, 14-15). Podobně patristika, např. Augustin, mluví o zákonu, „který byl vepsán do srdce lidí rukou Stvořitele”….
Co všechno patří do přirozeného zákona? - jen nejobecnější zásady, protože jen ty jsou neměnné.
Přirozený zákon je „účast věčného zákona v rozumném tvoru (Augustin: STh 1-2, 91, 2), který se projevuje: 1. je v samé přirozenosti člověka..2. jako součást Vesmíru k zachování existence, 3. jako příslušníka živé přírody k předávání života potomkům, 4. jako inteligentní bytost k poznání Boha a k dobrému a mravnímu životu podle rozumu,
Přirozený zákon je zdrojem mravní závaznosti. ...Nevěřící mají pouze přirozený mravní zákon, neuznávají, že je projevem Boží vůle - vzniká tedy otázka, co je pro ně zdrojem mravní závaznosti, když ne Bůh. Odpověď: Někteří absolutní mravní závaznost necítí, jiní ji vidí v lidském jedinci nebo celku, jiní nacházejí různá osobitá zakotvení v neurčitím v transcendentnu.
Současná profánní etika dospívá k názoru, že předpokladem mravního života i etické teorie je svébytná, od víry neodvozená mravní zkušenost, bez níž se nemůže rozvinout u dospělého skutečné mravní poznání a hodnocení. Zůstává ovšem otevřená otázka, zda a do jaké hloubky se této zkušenosti dostane všem lidem. Zdá se, že není tak málo nevěřících, pro něž je mravnost (čestnost, ap.) bytostnou nutností, i když výslovně neopřenou o Boha. Nemůžeme vyloučit možnost, že ti, kteří pociťují absolutní morální závaznost a snaží se jí vyhovět, jsou vedeni milostí, a třeba i při odmítání formulované víry směřují k Bohu tím, že se angažují pro absolutní dobro (K. Rahner).
Pro věřící křesťany je přirozený zákon projev Boží vůle, pramen poznání mravních povinností. Přirozený mravní zákon je rozumem poznatelný řád lidského jednání vyplývající z lidské přirozenosti, avšak v kterém je vštépena Boží vůle....
zkrácené podle:
https://www.teologicketexty.cz/casopis/2014-3/Mravni-zakon.html


n/a
n/a

| Předmět: RE: přirozený zákon
16.06.20 14:24:11 | #7984 (1)

Nedávno jsme dle tebe vůbec neměli mravní zákon.
*81*
Přirozený mravní zákon je rozumem poznatelný řád lidského jednání vyplývající z lidské přirozenosti, avšak v kterém je vštěpená Boží vůle
Ještě tak nějako dokázat, že to tak je.
*3440*


91
n/a
 #7979 

| Předmět: RE: RE: přirozený zákon
16.06.20 14:48:59 | #7987 (2)

reaguje sa príspevkami, nie smajlíkmi...


n/a
n/a
 #7984 

| Předmět: RE: RE: RE: přirozený zákon
16.06.20 16:47:33 | #7989 (3)

A ??
Tobě je k němu potřebný "výklad" ??
Některý smajlík dokáže vyjádřit odpověď i bez textu!!


91
n/a
 #7987 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: přirozený zákon
16.06.20 17:18:29 | #7990 (4)

jedne smajlík zaberie zo stránky 5 cm zvisle, zbytočne urýchľuje zalomenie stránky...


n/a
n/a
 #7989 

| Předmět: RE: RE: přirozený zákon
16.06.20 18:34:35 | #7992 (2)

Boží mravný zákon (= večný zákon/pozitívny zákon SZ a NZ + prirozený zákon), jeho pôvodcom je Boh, - všeobecne znamená mravný poriadok/řád uložený človeku Bohom ako povinnosť na veky - je to teda súbor mravných hodnôt, mravných povinností daných Bohom človeku (finálne zasahuje i do ľudského práva) skrze jeho moc a autoritu,

  • Boží mravný zákon pozostáva teda z večného aktu Boha v stvorení a spáse (večný zákon/SZ a NZ), ako aj z prirodzeného zákona, Bohom vštepeného zákona do svedomia a srdca každému: Rim 2, 14, 15), který je ďalej aktivovaný, akktívny a konkretizovaný v ľudskom zákone (ľudské právo/zákonník)...

n/a
n/a
 #7984 

| Předmět: RE: RE: RE: přirozený zákon
16.06.20 19:00:13 | #7993 (3)

Boží mravný zákon (= večný zákon/pozitívny zákon SZ a NZ + prirozený zákon), jeho pôvodcom je Boh

A zase - bible je dílo lidí, vymysleli si ji lidé, napsali ji lidé, lidé ji doplňovali, překládali, cizelovali, vylepšovali. Zkrátka na bibli pracovaly zástupy ideologů. Ta fanaticků snaha vydávat bibli za dílo nějaké pohádkové bytosti je prostě směšná. Asi je to potřeba některých přeměnit papír a tiskařskou čerň na něco svato-nebeského.
Už i brabci ve Vatikánu cvrlikají, že bible není přesná chronika dávných událostí, ale že je pouze symbolen křesťanství, jako třeba pověst o PraOtci Čechovi doputovavším na kopec Říp je symbolem domoviny Čechů.

Podobně je to s oním "božím mravním zákonem", který nikterak nebránil pobožným v páchání těch nejnelidštějších zločinů. SZ je vůbec návodem na páchání zla a na zabíjení členů jiného etnika.

Ideologie zůstane ideologií a nikdy se nestane realitou.


171
n/a
 #7992 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: přirozený zákon
17.06.20 08:52:23 | #8007 (4)

Přesně!
Tolik vražd a krve, za které je odpovědný Bůh není asi nikde v jiné "beletrii", ani v nějakém vojnovém eposu.
Je hrozné jak někteří lidé věří této knížce,kde se dá najít tak 10% faktů, ale jinak je to vše vymyšlení - od konverzací, až po sled událostí. *33444*


91
n/a
 #7993 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: přirozený zákon
17.06.20 09:36:06 | #8010 (5)

za všechno zlo ve světě mohou konkrétní lidé


-64
n/a
 #8007 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: přirozený zákon
17.06.20 09:59:59 | #8011 (5)

je hodne detinské obviňovať Boha za hriechy ľudstva - pýcha, války, násilie, vraždy, zloba, závisť, nenávisť, potraty, smilstvá, cudzoložstvá, homosexualita, LGBT,...zemetra­senia, cunami, devastácia prírody (kontaminácia vzduchu, pozemských vôd, morí, oceánov, epidémie, pandémie,...)­...proboha, čo má s tým spoločné Boh? - toto mže tvrdiť len človek, ktorý nemyslí, resp. používa rozum na obviňovanie iných (i Boha), aby si ospravedlnil svoje prevrátené a zvrátené myslenie...


n/a
n/a
 #8007 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: přirozený zákon
17.06.20 10:10:02 | #8012 (6)

Člověk který nemyslí může tvrdit, že za výbuch sopky, zemětřesení, povodně, lesní požáry způsobené bouřkou, hurikány nebo snad za pád meteoritu může člověk. Ale pokud věřící tvrdí, že je v bibli pravda, pak to byl ten Bůh, který způsobil potopu, ničil města, nabádal k zabíjení, zatvrzoval faraonovi srdce a podobně.
My ateisté víme, že jde jen o báchorky, ale pokud věřící tvrdí, že je to pravda, pak je Bůh nemorální zrůda hodná odsouzení. Navíc věřící tvrdí, že je Bůh vševědoucí a všemohoucí, tak tím, že zlu nijak nebrání, by v případě existence byl opět nepředstavitelně nemorální. A každý, kdo něco takového obhajuje a zlehčuje, odkrývá svou vlastní morálku.


68
n/a
 #8011 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: přirozený…
17.06.20 10:53:28 | #8016 (7)

dnešná veda dokazuje, že aj za výbuch sopky, zemětřesení, povodně, lesní požáry způsobené bouřkou, hurikány (meteority nepadajú), môže človek, viac pozerajte ôvedecké" TV (Natl Geogrqphy, Discovery, Discovery Science, DQ, Spectrum, a iné - je ich asi 15 v češtine)...v pohode dokážem, že aj za tieto katastrofy je drtivo (nie vždy) zopovedný človek, jeho stáročné a aktuálne antienviromentálne správanie:-)


n/a
n/a
 #8012 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 11:13:14 | #8018 (8)

Jak člověk způsobí bouřky, nebo zemětřesení? Jak to, že ke katastrofám docházelo ještě před existencí lidí? A když je ten Bůh všemohoucí, proč těm katastrofám nezabrání?


68
n/a
 #8016 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 11:36:12 | #8019 (9)

búrky sú žiadúce, normálne, kým sú v určitých mezích, také sú prirodzené, pramenia z prírodných (fyzikálnych) zákonov, ktoré sa dejú i v atmosfére - a také vždy boli...ale tie katastrofické: uragány, cyklóny, tornáda,...sú jasne výsledkom a následkom zmien enviromentu - sú výsledkom devastácie enviromentu, čoho (následok) je negatívna zmena zemskej klímy...
rovnako zemetrasenia sú drtivo výsledkom negatívnej ľudskej činnosti (obrovská ťažobná činnosť: ropa, plyn, uhlie, nerastné suroviny,...) v zemskej kôre, čo vedia aj k pohybu zemských dosiek, prepadom zmeskej kôry aj vo veľkom rozsahu /napr. v Iráne), či zmeny na zemskom povrchu kvôli ťažkým enviromentálnym zmenám (napr. obrovské stavby priehrad, zmeny v tokoch riek, odvodňovania a zavodňovania veľkých území, a pod.- je mnoho príčin )...pochopiteľne, zemetrasenia sú aj výsledkom prirodzenej činnosti v hlbinách zeme/zemskom jadre/zemskej kôre, ako "uvoľnenie" napätia (magma) vo vnútri zeme...o tom všetkom pravidelne referujú na uvedených "vedeckých" TV...


n/a
n/a
 #8018 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 12:17:30 | #8021 (10)

Tak zemětřesení způsobené lidskou činností nejsou tolik devastující, jako vliv zemských desek. Ale lidé podle Vás budou odpovědní i za minulou dobu ledovou. A pořád by to nic nezměnilo na tom, že ten údajný Bůh, následky nijak nemírní, lidí a zvířata nijak nechrání.


68
n/a
 #8019 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 12:50:13 | #8024 (10)

ad: uvediem len jeden príklad, ako lokálna búrka za pár minút zdevastuje urbanistické aglomerácie: my starší si pamätäme, ako zemédelci obrábali zem - tak, že lúky/polia prísne udržiavali v terasovitom usporiadaní nad sebou, a pri lokálnej búrke bola voda zadržaná na týchto terasách - a dnes?- všetky polia (aj na úbočiach hôr a kopcov) sú rozorané, splošnené, takže stačí malá desaťminútová búrka a zaplaví veľké územie aj s dedinami (viď napr. pred pár dňami na Olomoucku, a často i na Slovensku v rôznych regiónoch)...- ale potom potom ľudia bohorovne reptajú na Boha: Bože, prečo si to dopustil? - to je len jeden príklad, ako ľudstvo nálepkuje sebou vyrobené zlo na Boha!:-)


n/a
n/a
 #8019 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 14:39:39 | #8031 (11)

Souhlas visitore, v honbě za nějakou ideologií - Sovětský svaz, náš přítel, náš vzor - byly meliorovány mokřady, rozorány meze a nasazena velkoplošně chemie. Následky byly viditelné okamžitě, ale nikdo se nezmohl na protest, na zastavení téhle katastrofy a navrácení krajiny do původní podoby. Biomasa (hnůj, vojtěška a pod.) na polích nejsou, žížaly vymřely, protože nemaj co žrát, půda je udusaná těžkými stroji a mikroorganizmy jsou vyhubeni chemií. Půda nepojme déšť a steče do údolí jako blesková povodeň.

Před pár lety jsem byl na návštěvě vísky mého mládí a co nevidím? Na svahu, který dřív protínaly meze s lískovým křovím, bezem a černým bezem, oře maník velkým traktorem a šestiradlicovým pluhem svislé brázdy. Příčné orat nemoh, to by se mohl traktor překotit na stranu a pak by to bylo dražší, neboť na "výšku" je to pole čtyřikrát delší, než na šířku. Odhaduji sklon toho pole tak na 15 až 20%. Hospodář by ho za to přetrhl, jako hada. *20634*


171
n/a
 #8024 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 14:49:43 | #8033 (12)

jo, - ale podstata diskusie je v tom, že v prípade prietrže mračien a pár minútpvej záplavy a devastácie údolia, sa toto všetko lepí Bohu na čelo:-)


n/a
n/a
 #8031 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 15:10:47 | #8034 (13)

Visitore, ještě jednou opakuji, boha, bohy viní pouze lidé věřící v reálnou existenci boha, bohů. Ateisté boha, bohy neviní z ničeho, viní pouze ideology a spol., že zneužívají lidi věřící v bohy.

Metoda prostá a účinná "bůh ti nařizuje, jdi a ukamenuj toho, kdo v neděli nešel do kostela", praví nějaký kněz k jedinému návštěvníku kostela. Samozřejmě, že si toto dnes, v Evropě, kromě Řecka a jiných zapadlých zemích, žádný kněz říci nedovolí.

V současné době popohání víra v boha k zabíjení lidí tak akorát džihádisty, boží bojovníky. Pro ně je slast položit životy cizích lidí v zájmu boha.


171
n/a
 #8033 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 15:44:39 | #8043 (14)

džihádista nemá žiadnu vieru v Boha - možno toho svojho absurdného, vysnívaného v prevrátenej mysli, ktorý mu po jeho "hrdinskej" smrti podsunie hárem žien...


n/a
n/a
 #8034 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 15:56:41 | #8050 (15)

Takže má víru v Boha. Konal by tak, kdyby tu víru a to, že ho čeká odměna, neměl?


68
n/a
 #8043 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 16:02:26 | #8051 (16)

...je pravá viera v Boha, a je absurdná/diabolská viera v Boha (zaštítená "pravosťou" viery (od diabla - diabol - ako kníže lži vie, ako pod pláštikom/jménem Boha zmanipulovať myseľ) - každá z nich má však iný pôvod/základ a cieľ...


n/a
n/a
 #8050 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 15:51:23 | #8048 (13)

To by platilo, kdyby nějaký existoval a bible psala pravdu. Tak jako se v ní píše, že působí všechno ve všech. Pak by to znamenalo, že působí i ateismus, působí to, že lidé devastují přírodu.


68
n/a
 #8033 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 16:05:48 | #8052 (14)

Biblia jasne deklaruje v povinnosť viery v Boha (nevieru v Boha považuje za vrcholný hriech proti Bohu), takže Biblia, ako slovo Boha, kontraidikuje ateismu, - ateismus nemá v nej základ, naopak, ateismus je proti viere v Boha, proti slovu Boha....


n/a
n/a
 #8048 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 16:11:19 | #8054 (15)

3 Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne: „Ježíš buď proklet,“ a že nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém.
4 Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch;
5 rozdílné služby, ale tentýž Pán;
6 a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.

Pokud Bůh působí všecko ve všech, pak působí v ateistovi ateismus.


68
n/a
 #8052 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 19:25:48 | #8073 (16)

prosím vás, zaberie vám hodne času uviesť presnú biblickú citáciu? - pozorujem, že ste si zvykli len dávať číslované verše bez uvedenia knihy a kapitoly, je to nefér...


n/a
n/a
 #8054 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.20 18:12:42 | #8139 (17)

Pro příště se polepším, ale citace je přesná z ekumenického překladu.


68
n/a
 #8073 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: přirozený zákon
17.06.20 10:16:59 | #8013 (6)

nezavádzajte, dobře víte, že je řeč o starozákonních genocidách nežidů...


35
n/a
 #8011 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: přirozený…
17.06.20 10:32:13 | #8014 (7)

nie, toto Dalko, Ondi, necrozar, a i. aplikujú všeobecne aj na dnešnú dobu...ani v SZ to Boh nerobil, nebol za to zodpovedný, i keď to takto interpretuje SZ - ale vieme, že ho písali konkrétni ľudia, ktorí to tak vyhodnotili...Boh je láska, SZ-nný a NZ-ný Boh (Otec) je ten istý, nie je vrah, nikdy v dejinách nenabádal k vraždeniu, násiliu, k smilstvám, a pod...- človek (hlavne dnešný, ktorý si potrebuje pokrytecky ospravedlniť svoju nevieru), všetko váľa na Boha - on je predsa príčinou všetkého zla, - aké primitívne, pokrytecké!...


n/a
n/a
 #8013 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 11:09:54 | #8017 (8)

NZ taky psali konkrétní lidé. Jde o představy a ne nějakou znalost Boha. Ale pokud to prohlašujete za Boží slovo, pak je to problém. A pokud by Bůh existoval, tak to, že zlu nijak prokazatelně nebrání, je holý fakt.


68
n/a
 #8014 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 12:16:29 | #8020 (8)

potom biblickou potopu nezpůsobil Bůh, povely k vyvraždění okolních národů jako klatých si izraelci vymysleli sami, nedal jim je Bůh...


35
n/a
 #8014 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 12:39:15 | #8023 (9)

áno, biblická potopa bola dopustená Bohom (bola však s najväčšou pravdepodobnosťou len lokálna - tam, kde žilo hriešne ľudstvo), ktorý takto hriešne ľudstvo potrestal, hoci jej bolo možné (po výstrahách Boha) zabrániť - bola v oblasti "Stredovýchodu" (Mezopotánia a priľahlé oblasti - bola by nezmyslom tam, kde ľudstvo ešte nebolo rozšírené, resp. nežilo v tak hrozných hriechoch (kulty, sodomia) ako v uvedenej oblasti)...


n/a
n/a
 #8020 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 13:25:46 | #8025 (10)

Zabij starce, děti i ženy
Ezechiel 9:5-7 A slyšel jsem, jak ostatním poručil: „Procházejte městem za ním a bijte bez lítosti a bez soucitu. Starce, mladíka, pannu, děti i ženy zabíjejte, šiřte zkázu. Nepřistupujte však k nikomu z těch, na nichž je znamení. Začněte od mé svatyně!“ I začali od starších, kteří byli před domem. Nařídil jim: „Poskvrňte dům, naplňte nádvoří skolenými; jděte!“ I vyšli do města a pobíjeli.

a tohle je Bohom dopustené nebo nařízené?


35
n/a
 #8023 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 14:14:31 | #8026 (11)

...ak si prečítate kapitoly Ez 8, 9, 10 je jasné, že ide o videnia Ezechiela, ktoré sa uskutočnia (je to výstraha) k sa Izrael nedá (z ťažkých hriechov/modlár­stva, a i.) spät na cesty Pánove - nič sa teda, čo píše kap. 9 neuskutočnil)­...čítajte Bibliu v kontexte, nie v selekcii kapitol či veršov...


n/a
n/a
 #8025 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 14:21:24 | #8029 (12)

a tohle je taky vidění?

Soudců 21:10-24 Pospolitost Izraele tam ihned vyslala dvanáct tisíc mužů, chrabrých bojovníků. A přikázali jim: „Jděte pobít obyvatele Jábeše v Gileádu ostřím meče, i ženy a děti. Toto je úkol, který máte splnit: Vyhubíte jako klaté všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním.“ Mezi obyvateli Jábeše v Gileádu se našlo čtyři sta dívek, pannen, které dosud muže nepoznaly a s mužem neobcovaly. Přivedli je do tábora v Šílu, jež je v kenaanské zemi. Celá pospolitost pak vyslala mluvčí k Benjamínovcům, kteří byli na skalisku Rimónu, aby jim vyhlásili pokoj. Tak se toho času Benjamín vrátil. Dali jim ženy, které ponechali naživu z žen z Jábeše v Gileádu, ale nebylo jich pro ně dost. Lid Benjamína litoval, neboť Hospodin způsobil mezi izraelskými kmeny trhlinu. Stařešinové pospolitosti se tázali: „Co uděláme se zbývajícími, aby dostali ženy, když ženy benjamínské byly vyhubeny?“ Řekli: „Vlastnictví získané uprchlíky bude Benjamínovo, aby nebyl vyhlazen kmen z Izraele. My však jim nemůžeme dát za ženy své dcery.“ Izraelci se totiž zapřísahali: „Buď proklet, kdo by dal ženu Benjamínovi!“ Pak řekli: „Hle, rok co rok bývá Hospodinova slavnost v Šílu, které je severně od Bét-elu, východně od silnice vystupující z Bét-elu do Šekemu a jižně od Lebóny.“ Benjamínovcům přikázali: „Skryjte se ve vinicích jako zálohy. Jak uvidíte, že šíloské dcery vycházejí v průvodu k tanečním rejům, vyrazte z vinic a uchvaťte si každý ženu ze šíloských dcer. Pak odejděte do benjamínské země. Kdyby přišli jejich otcové nebo bratři a chtěli před námi vést spor, řekneme jim: Smilujte se nad nimi kvůli nám. Nevzali jsme v boji ženu pro každého. Vy jste jim je přece nedali, abyste se teď provinili.“ Benjamínovci to tak udělali a unesli si ženy podle svého počtu z tančících dívek , které uloupili. Pak odešli a vrátili se do svého dědictví, vystavěli města a usadili se v nich.


35
n/a
 #8026 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 15:38:35 | #8040 (10)

Biblická potopa nebyla vůbec. Pokud by byla lokální, nebyla by to ta biblická. Je to převzatý mýtus.


68
n/a
 #8023 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 12:18:15 | #8022 (8)

ad visitor77:
*27179* je fakt krasny, jak presne ta temata, se kterymi se theologove snazi neuspesne po staleti "vyrovanat", vyhodnotis jako takova, ktere se "Dalko, Ondi, necrozar, a i." snazi dezinterpretovat *27179* ale chapu to.. fakt ze se da jen tezko vyporadat s tim, ze tvuj imaginarni Buh je bipolarni kotot, kterej se jeden den chova jako vyvrazdovani narizujici psychopat a druhy den jako "láska"sama *27179*


26
n/a
 #8014 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 14:16:13 | #8027 (9)

"....jeden den chova jako vyvrazdovani narizujici psychopat a druhy den jako "láska"sama" ..kde sa tak chová?:-)


n/a
n/a
 #8022 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 14:47:00 | #8032 (10)

ad visitor77:
ty si knizku necetl, vid? *27179*
Exodus 32:26-29 Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal: „Kdo je Hospodinův, ke mně!“ Seběhli se k němu všichni Léviovci. Řekl jim: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Všichni si připněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího.“


26
n/a
 #8027 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 15:20:07 | #8036 (11)

pozrite sa, sú to peripetie dejín SZ, v ktorých si Boh-Jahve pripravoval svoj vyvolený ľud Izraela (skrze Abrahámovu vieru) na príchod Mesiáša - samozrejme v v týchto dejinných cestách sa v dejinách Izraela (asi za 4000 rokov) uskutočnilo mnoho udalostí, pozitívnych i negatívnych, v ktorých Izrael, hoci sľúbil Bohu vernosť, zhyhal a zlyhával aj tými najťažšími hriechami proti Jahvemu (modlárstvoa. vraždy, všelijaké sexuálne ohavnosti), a tak na neho Jahve dopúšťal trest -t restali sa vo svojej zlobe, nenávisti-hriechu de facto sami, nesvármi medzi sebou, válkami, nenávisťou, závisťou, smilstvom, sodomiou, a i.)...
SZ podáva takéto zprávy, ktoré písali konkrétni ľudia/pisateli­a/proroci, a takto to v Písme interpretovali, a tak vznikajú otázky, či sa to presne tak stalo, alebo to oni tak vyhodnotili, - že sú to nariadenia a vôľa Jahveho...tieto judaistické peripetie dejín kresťanov nejako nezaujímajú, rešpektujeme ich, ale nie sú pre vieru podstatne, ani zaujímavé...

  • nás zaujíma Boh, ktorého nám ap. Ján (vnuknutie od Krista) zjavil ako Boh, ktorý je láska (1 Jn 4, 16), ktorá sa (podľa ap. Pavla) zjavila v plnosti času (keď sa najviac rozmnožil hriech židov a pohanov) v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, Spasiteľovi sveta, skrze ktorého sme získali moc a uplartnili si cestu k Bohu-Otci-láske - ostatné (SZ-nné) je možno zaujímavé, ale nepodstatné...tak to v kresťanstve vyhodnocujeme a prijímame:-)

n/a
n/a
 #8032 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 15:29:31 | #8037 (12)

Tohle je trochu divné. Když říká "Jsem, který jsem" znamená to,že je stále stejný a neexistuje pro něj čas. Vás zajímá ale jen jeden Bůh a ten druhý ne, i když je to stále ten samý. :)


34
n/a
 #8036 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 15:34:33 | #8039 (13)

nerozumiem - asi si nerozumieme - vyjadrujem sa jasne...


n/a
n/a
 #8037 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 15:43:17 | #8042 (14)

Chtěl jsem říct, že Bůh je v každém okamžiku stejný, čas pro něj neexistuje. Vás ale zajímá jen jeden jeho aspekt a druhý vůbec ne.


34
n/a
 #8039 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 15:48:57 | #8046 (15)

to nie je pravda, takto som sa nevyjadril, - mňa zaujíma prednostne skutočné a posledné zjavenie Boha v plnosti pravdy - zjavenie Boha.- Oca v Kristovi...to však neznamená (ako často píšem), že odmietam SZ-nného Boha- Jahve, ktorý je ten isté ako NZ-nný, lenje v SZ často inak pisateľmi interpretovaný, resp. inak (v omyle) chápaný...


n/a
n/a
 #8042 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 15:51:14 | #8047 (16)

V pořádku, teď tomu rozumím. nemám nic proti. :)


34
n/a
 #8046 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 15:33:05 | #8038 (12)

...jednou vetou/súvetím povedané: SZ je pre kresťana významný v tom, že skrze neho má náhľad do dejinných peripetií SZ-nného Izraela, ktorý si Boh v dejinách /ako vyvolený národ (skrze vernosť Abraháma) vychovával pre príchod Mesiáša Spasiteľa, svojho Syna - a tak je pre kresťana SZ k poučeniu v tom podstatnom zmysle: - že spravodlivá odplata(/Boha) za zo/hriech je utrpenie a smrť, a za dobro je Božia priazeň, Božie zaľúbenie a spása...


n/a
n/a
 #8036 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 15:45:09 | #8044 (10)

A co nabádání k ukamenování za to, že muž sbíral ve svátek dříví?


68
n/a
 #8027 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 16:07:48 | #8053 (11)

kde?


n/a
n/a
 #8044 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 16:19:37 | #8055 (12)

33 Ti, kdo jej přistihli, jak sbírá dříví, předvedli jej před Mojžíše a Árona a před celou pospolitost.
34 Dali ho střežit, neboť nebylo zřejmé, co se s ním má stát.
35 Hospodin řekl Mojžíšovi: „Ten muž musí zemřít. Celá pospolitost jej ukamenuje venku za táborem.“
36 Celá pospolitost ho vyvedla ven za tábor a ukamenovali ho, takže zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.


68
n/a
 #8053 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 17:04:00 | #8062 (13)

prečo presne necitujete, aby sa to dalo rýchlo nájsť?


n/a
n/a
 #8055 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.20 18:02:45 | #8135 (14)

Copak mi nevěříte, že cituji opravdu z bible? Stačí si najít bibli on line a zadat část verše, když mi nevěříte. Za tu dobu, co spolu diskutujeme, už jste si mohl všimnout, že si nevymýšlím.


68
n/a
 #8062 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 15:14:33 | #8035 (8)

Vymýšlíš!!!
Jasně, že poukazuji na SZ a jeho "počínaní" v té době!
Vyvražďování na jeho příkaz - zabití prvorozených a pod.. *33693*
To novozákonní Bůh je jiný Bůh, než ten starozákonní??
Určitě ne!! *33648*


91
n/a
 #8014 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 16:39:01 | #8059 (9)

Biblii SZ treba rozumieť - základná fakt, ktorý si tu treba uvedomiť, je ten, že Boh nasmeroval a viedol peripeite dejín Izraela po celú dobu (asi 4000 rokov) jednoznačným smerom k Mesiášovi, svojmu Synovi, aby spasil Izrael, pohanov a celý svet celých dejín...- a tak všetko, čo v týchto dejinách bránilo príchodu Mesiáša muselo byť z cesty dejín Izraela odstránené (tú cestu k Mesiášovi blokoval a bránil hriech Izraelitov (hlavne modlárstvo, nenávisť, smilstvo, sodomia)...preto Boh-Jahve dopúšťal na nich zlo/tresty, ktoré si de facto sami vyrobili, a v ňom sa aj "upiekli"...- aby cesta k Mesiášovi bola voľná - ...a je zaujímavé, že v ceste k Mesiášovi figurovali aj mnohé známe mená Izraelitov, ktoré páchali tieto hriechy (napr. kráľ Dávid-cudzoložstvo, úkladná vražda Uriáša, ktorého poslal vedome na smrť, zákonitého muža Betsabé, z ktorého (Dávida, Dávid urobil hlboké pokánie pred Jahvem - viď Žamy) a Betsabé vyšiel kráľ Šalamún, a ďalej v genealógii cesta k Márii a Jozefovi - k Mesiášovi (Ježiša nazývali "Synom Dávidovým"...Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!)


n/a
n/a
 #8035 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 16:41:20 | #8060 (10)

nasmeroval a viedol vražděním okolních národů počínaje?

Nyní zabijte z dětí všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním. Všechny děti ženského pohlaví a ženy, jež nepoznaly muže a neobcovaly s ním, nechte naživu pro sebe. *3717*
Numeri 31


35
n/a
 #8059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 16:59:40 | #8061 (11)

citujte presne texty, inak mi to žere čas...


n/a
n/a
 #8060 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 17:39:38 | #8063 (12)

Zajímalo by mě, jaký máte důvod k této diskuzi. Chcete si jen pokecat, obrátit na víru ateisty a vrátit ovce do lůna církve? Nebo jen zvědavost? :)


34
n/a
 #8061 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 18:19:26 | #8064 (13)

nie, - je zvykom citovať presne biblické texty (kniha, kapitola verš), keď niekto niečo tvrdí, tak to treba skontrolovať aj s vedľ. textami, prípadne kapitolami (kapitola dopredu a nasledujúca kapitola), lebo sa tu tu často stáva, že sa tu vytrháva z kontextu, a tým prekrúti zmysel daného verša a jeho výklad...nikoho do ničoho nenútim, ani nikoho neobraciam na katolicizmus, len sa snažím byť (ak už padne reč na Bibliu) presný, ako každý môže vidieť...vidieť tu mnoho povrchnosti, nepresnosti, vlastných záverov aj skrze vytrhávanie z kontextu, i mimo biblického kontextu, proste dojmy, nie biblické dôkazy...


n/a
n/a
 #8063 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 18:32:39 | #8065 (14)

Děkuji za odpověď.


34
n/a
 #8064 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.20 18:05:28 | #8136 (14)

Tak vlastní závěry tu předvádí především křesťané. Ti dokáží text bible vyložit úplně opačně, než co je tam psáno.


68
n/a
 #8064 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.20 18:09:09 | #8137 (15)

výklad Bible není to samé jako to co je tam napsáno.
výklad Bible mají plnou schopnost jen křesťané. *14503* *4099*


-64
n/a
 #8136 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.20 18:32:20 | #8146 (16)

Schopnost pochopit a vyložit text mají lidé bez ohledu na náboženství. Jsou na to dokonce testy. A i tu bibli různí křesťané vykládají různě. *31750*


68
n/a
 #8137 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.20 18:55:00 | #8149 (17)

nemají, a tak to potom aj vyzerá - je 40000 výkladov Bible:-)


n/a
n/a
 #8146 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.20 19:26:56 | #8150 (18)

K čemu potom taková kniha?


68
n/a
 #8149 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.20 19:51:15 | #8151 (19)

Kdyby nic jsou tam skvělé příběhy, které inspirovaly mnoho umělců a inspirují dodnes. A kdyby se to dalo vyložit jen jednîm způsobem, byla by to nesmírná nuda. Některé části jako Apokalypsa ani nikdo vyložit neumí. I když visitor77 možná ano. ;)


34
n/a
 #8150 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.06.20 18:09:53 | #8199 (16)

„výklad Bible není to samé jako to co je tam napsáno.“

No právě! Pokud tvrdíš, že v nějaké knize je pravda, ale abys ji našel, musíš si tu knihu vyložit jinak, než co se v ní píše, tak prostě jen hledáš výmluvu, proč si nepřiznat, že tam ta pravda prostě není.


109
n/a
 #8137 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.20 18:18:51 | #8143 (15)

nie je to tak, biblistika má svoje pravidlá, zákonitosti, využíva viaceré iné biblické i profánne vedy k výkladu, hlavne teológiu, biblickú hermeneutiku, biblické jazyky, biblickú archeológiu, ako aj prostriedky jazykovedy - lexikológia, gramatika, sémantika, logika, a iné...biblistika je univerzitný predmet, zahrňuje teologických profesionálov­...výklad/exe­géza Biblie nie je pre všetkých, je len pre vzdelaných v týchto vedách (KC má k tomu "Magistérium"/U­čiteľský úrad Cirkvi), prípadne v vzdelaných v exegéze Písma- KC pre oficiálnu možnosť výkladu dava vzdelaným dekrét z TF...(klasické preklady/Vulgata a Jeruzalémská Bible majú "pod čiarou" výklad Magistéria...preto, to čo čítame na týchto df nie sú drtivo výklady Bible, ale osobné často pseudovýklady...


n/a
n/a
 #8136 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.20 20:11:55 | #8153 (16)

Pokud nebudu spekulovat a vykládat si Bibli ke svým potřebám, tak Bibli není až takový problém porozumět - možno by byl problém v proroctvích - ty se dají vyložit všelijak - a hlavně tak jak někdo "potřebuje".


91
n/a
 #8143 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 18:59:29 | #8066 (12)

Jaké přesné texty visitore - je toho celá Bible - od vylidnění planety,smrt prvorozených, přes napadnutí jiných "kmenů" až po ukřižování vlastního syna - při své všemocnosti !! *33684* *33648*


91
n/a
 #8061 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 19:11:08 | #8070 (13)

...týmto štýlom /be presnej citácie textu) odmietam debatovať: - ak niekto tu dá nejaký text (i s čílsalmi veršov), ale chýba kniha a kapitola, žiada sa, aby dotyčný presne citoval, pretože sa tu stáva, že na základe textov niekto niečo tvrdí, ale stačí si pozrieť susednú kapitolu, a tá povie, že to, čo dotyčný tvrdí, nemusí byť pravda (proste vytrhol z kontextu)...napr. tu uvedené texty z Ezechiela, v ktorých sa tvrdí, aký je Boh krutý, ale stačilo pozrieť susedné kapitoly v kontexte, v ktorých sa hovorí, že ide o "videnia" Ezechiela, v ktorých je výstraha Boha pred skazou, ak sa Izrael neobráti, a neobnoví vernosť Bohu-Jahve...


n/a
n/a
 #8066 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 21:12:34 | #8077 (14)

Numeri 31
Co víc jsi tam chtěl?? *33693*
Číst je to potřeba od začátku *33648*


91
n/a
 #8070 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.20 18:09:54 | #8138 (14)

Když uvedu knihu a kapitolu, tak se přece text nemění. Na tom, že Hospodin údajně nařídil ukamenovat může, žádný kontext nic nezmění!


68
n/a
 #8070 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 19:04:01 | #8067 (12)

Vždyť to tam máš! *33648* *33684*
Numeri 31 :
1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
2 „Vykonáš za syny Izraele pomstu na Midjáncích a pak budeš připojen ke svému lidu.“


91
n/a
 #8061 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 22:58:53 | #8081 (12)

copak jste to "slovo Boha" nečetl?


35
n/a
 #8061 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.20 17:59:48 | #8134 (12)

Nám to taky žere čas!


68
n/a
 #8061 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 19:10:57 | #8069 (10)

*6139* Biblii SZ treba rozumieť -

Mám to chápat tak, že je nutné být zaškolen v chápání textů bible? Prostě nebrat bibli doslovně?
Ze světové potopy udělat lokální záplavy, z jednoho roku týden, z Archy pramici a z celého zvěřince kozu a pejska?

A ze smrti Ježíše na kžíži udělat kabaret s podplacenými vojáky a Ježíše nechat zdrhnou někam do světa?

A komu se tak visitore pomůže, lidi, a chudinky děti, mají dvě informace -

  1. pro neděli : stvoření světa v šesti dnech, stvoření lidí v jednom dni
  2. pro zbytek týdne : stáří Vesmíru 13,8 miliard let a evoluční vznik lidí v 5. milionech let.

My jsme se učili ve škole o tom, jak komunistická strana řídí společnost ke světlým zítřkům a doma jsme slyšeli nadávky na konkrétní komunisty a kritiku komunistické správy věcí veřejných, viditelné v trvalých lešeních kolem domů a padajících omítkách a balkonech.

Kde je ta PRAVDA visitore? Usherovo stáří Země 6000 let a nebo skutečné stáří Země 4,6 miliard let?


171
n/a
 #8059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 19:16:07 | #8071 (11)

...Biblia má svoj výklad, nie vždy sa vykladá doslovne, ako je naoko v texte...samozrejme sú texty, ktoré sa berú doslovne, niet čo vykladať...práve na základe rôznych/nesprávnych výkladov tých istých textov vznikajú rôzne sekty, napr. SJ (ktorí majú naviac svoj účelový interný preklad písma/PNS, aby ním podporili svoje doktríny)...


n/a
n/a
 #8069 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 19:37:24 | #8076 (11)

tohle je předmětem fyzického bádání... tedy řekneš hypotézu a pak ji potvrdíš nebo ne. V případě náboženství je ale řeč o pravdivém vnímání skutečnosti, reality, vztahů a současně přijetí toho co právě je.


124
n/a
 #8069 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.20 18:15:10 | #8141 (12)

To právě není. Náboženství je často skutečnost vzdáleno na hony.


68
n/a
 #8076 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.20 18:17:58 | #8142 (13)

není


124
n/a
 #8141 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.20 18:33:00 | #8147 (14)

Je.


68
n/a
 #8142 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.20 18:37:26 | #8148 (15)

Jde o hloubku výkladu, tedy hloubku vnímání (rozjímání)


124
n/a
 #8147 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 21:13:47 | #8078 (11)

kresťanstvo (kresťanský pohľad) rešpektuje vedecké výsledky, takže rešpektuje aj tie vedecké údaje (13, 6 mld/Slnečná sústava, resp. 4, 6 mldZem rokov...


n/a
n/a
 #8069 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 21:43:22 | #8080 (12)

Původ druhů Evolucí je vědecká práce. Tu také uznáváš?


171
n/a
 #8078 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.20 18:20:51 | #8144 (13)

podľa toho, od koho, kto je jej autorom:-)


n/a
n/a
 #8080 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.20 20:10:11 | #8152 (14)

to nevíte? přece Darwin...


35
n/a
 #8144 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.06.20 21:06:30 | #8154 (15)

Mělo by se napsat věřící Darwin. To by mohl pak být vzatý na miilost. Ostatně ti naši pobožní, kteří si povídají s bohem, mohou přivést řeč na Darwina a zeptat se jakou má v nebi funkci. Doufám, že mu nepřidělili pěnkavá křídla a zobáček.

No, Darwin to ještě někam dotáhl, ale kapitán Beaglu Fitzroy neskončil slavně. Protože byl zaníceně pobožnej, tak si vybral Darwina, hocha z pobožné dynastie knězů, za druha. Jaké pak bylo jeho zklamání, když se z Darwina vyklubal vědec, který na náboženství kašlal. Fitzroy se musel modlit sám, to na něj mělo zhoubný vliv a tak si hodil mašli.


171
n/a
 #8152 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: přirozený zákon
17.06.20 14:26:09 | #8030 (6)

Samozřejmě, že za to Bůh nemůže - protože neexistuje - bavíme se v rovině, jako kdyby existoval dle vaší víry, když se oháníte Bibli - v ní je to zrůda ZRŮD. *33444* *20*


91
n/a
 #8011 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: přirozený…
17.06.20 16:25:29 | #8058 (7)

to, že Boh neexistuje, je vaša vysnívaná písnička...


n/a
n/a
 #8030 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 19:07:12 | #8068 (8)

Visitore víš, že já to mám tak, ale bavíme se jako by existoval a v tom případě ve své všemocnosti je odpovědný za všechno utrpení dětí a věřících na tomto světě. *3440*


91
n/a
 #8058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.06.20 19:20:45 | #8072 (9)

nie je to tak, Boh s tým uvedeným utrpením nemá nič spoločné, a každé utrpenie sa dá dokázať ako také, ktoré si spôsobil sám, svojím štýlom života (permanentnou devastáciou tela alebo ducha, alebo oboch, prípadné poškodenia génov u nich samotných alebo u predkov - dedičné ochorenia)...iste, utrpenie Boh dopúšťa, nezasahuje do neho...ale je aj pravda, že aj /výnimočne) robí zázraky (náhle uzdravenia na tele i duchu)...


n/a
n/a
 #8068 


| Předmět: čemu věří ateista
16.06.20 10:06:31 | #7977

Nejvvětší znalci náboženství jsou ateisté, ale jenom ti co čerpají informace z různých bulvárních médií od novinářů co kněze a církev znají jenom z jedoucího vlaku. zaručené zprávy čerpají i z normálních seriozních médií, ale zase od amatérů co církev neznají. jsou to kolikrát takové nesmysli co si novináři vymyslí, třeba stále dokola papouškují že Papež zakázal kondomy, což je úplná hloupost. Nebo neví co jsou to odpustky. Prostě ti odborníci z řad ateistů, vždycky tvrdí to co není pravda. *16160*


-64
n/a

| Předmět: RE: čemu věří ateista
16.06.20 11:49:02 | #7980 (1)

hej, sú rôzne zdroje informácií od osôb (vymyslené alebo prebrané i JPP) a médií: seriózne - citujú priamo (v úvodzovkách), nezmanipulované výroky aktérov, osobností, predstaviteľov štátu, vedcov, cirkví, a pod.), spopularizované (prikrášlené. hoci značne pravdivé), bulvárne (zmanipulované, aby dramatizovali situácie, excitovali (poztívne/nega­tívne) myseľ čitateľa, hlavne preto, aby sa dobre predávali, lebo ľudia chcú počuť a čítať provokatívne excitujúce veci, drámy, šokujúce udalosti, hejty, hoaxy, JPP, a pod.)... ako povedal p. František a iní pápeži a myslitelia (parafr.) jazyk hecovaný a nečistým a zmanipulovaný rozumom ja srdcom e najkrutejšie zbraň, ktorá zabíja dušu (i telo) človeka, - to, čo sa z úst vypustí, už sa nedá vrátiť, kruto zasiahne jednotlivcov,m skupiny, národy, a zanecháva nezmazateľnú pečať v duši - preto, dajme si dobrý pozor, čo vypúšťame z úst...


n/a
n/a
 #7977 

| Předmět: RE: RE: čemu věří ateista
16.06.20 14:18:21 | #7983 (2)

Pokud tebe někdo odhalí, že lžeš - a podá důkaz, tak i radio vaticana je pro tebe "bulvár".
*20*
Nastane "ticho"
*145*


91
n/a
 #7980 

| Předmět: RE: RE: RE: čemu věří ateista
16.06.20 14:50:10 | #7988 (3)

ak niekto niečo potvrdí skrze radiovaticana, beru a mlčím:-)


n/a
n/a
 #7983 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: čemu věří ateista
17.06.20 09:01:19 | #8009 (4)

Ale předtím je to samé nařčení ze lží,výmyslů,po­lopravd a pod.
Tak to bys "mlčet" neměl. *33444*


91
n/a
 #7988 

| Předmět: RE: RE: RE: čemu věří ateista
17.06.20 10:47:58 | #8015 (3)

ono je to drtivo tak, že aj keď niekto dá dôkaz z radiavaticana (ak ide o zprávy z KC), väčšinou sa ukáže, že určité médium, či bulvár v podstate napíše to isté, čo je vo vatikánskych médiách, ale vždy zmení nejaké slovo úalebo spojenie) aby zdramatizovalo zprávu, a zpráva je tak (oproti skutočným vyjadreniam aktérov zprávy) zmanipulovaná, a často má iný zmysel: - opakujem, ak niekto niečo cituje z médií, a jeho citácia nie je zhodná s citáciou z radia vaticana (neuvádza túto zprávu v úvodzovkách, t.j, priamo necituje vatikánsky zdroj), to neberu...


n/a
n/a
 #7983 

| Předmět: RE: RE: čemu věří ateista
17.06.20 07:12:16 | #8002 (2)

Tak si z toho vemte příklad.


68
n/a
 #7980 

| Předmět: RE: čemu věří ateista
17.06.20 07:10:52 | #8001 (1)

Ty ignoruješ i to, co píše v knize katolický kněz. Tedy žádný bulvár, ani amatér, co nezná církev!


68
n/a
 #7977 

| Předmět: chyba
15.06.20 23:26:16 | #7912

My věřící dennodenně komunikujeme s Bohem. Ateisté svojí neschopností, s ním komunikovat nemohou. A to je problém všech těchto diskuzí. Je to chyba věřících, měli by dělat něco jiného- rozumnějšího, než diskutovat s ateisty. *6940*


-64
n/a

| Předmět: RE: chyba
15.06.20 23:34:07 | #7914 (1)

Vaše komunikace s Bohem je asi podobná, jako komunikace jednoho místního alkoholika, který si povídá s bílými myškami,které zcela jasně vidí kolem sebe. Některé už umí pojmenovat.


82
n/a
 #7912 

| Předmět: RE: RE: chyba
15.06.20 23:39:44 | #7917 (2)

no vidíš že sem měl pravdu, že to je ztráta času. ale hlavně mě fascinuje, jak ateista přesně ví jak věřící komunikuje s Bohem cha cha cha
Předně musíš napsat, že to nevíš, jen se domníváš, což je polopaticky, houby vědět a musí si to ještě přiznat. cha cha cha


-64
n/a
 #7914 

| Předmět: RE: RE: RE: chyba
15.06.20 23:55:06 | #7923 (3)

Ale to já jako ateista dělám. Já něco nevím, něco se domnívám, někde uvedu - podle mého názoru.
Vždy musím připustit, že se mohu mýlit.
To věřící s jistotou tvrdí, jak to bylo s počátkem vesmíru, to oni tady vykládají,jak komunikují s Bohem, jak svět skončí a jak dopadnou hříšníci, znají každý zázrak a nepochybují o své víře...
Dovedeš si i ty přiznat, že možná nemáš pravdu a žádný Bůh neexistuje? Dovedeš to aspoň na chvíli připustit?


82
n/a
 #7917 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: chyba
16.06.20 02:37:21 | #7952 (4)

Pochybnosti mám, bez nich by to byl fanatizmus, ale vím že to je zdravá věc která člověka nutí v té věci něco podnikat. Minule jsme probírali s kámošem jednu věc na kterou nemáme odpověď zatím. A to je situace kdyby neexistovalo vůbec nic ani Bůh ani svět který stvořil. taková neexistence ničeho co tomu brání že to je naopak že tu je existence. Proč ten Bůh je proč třeba není?


-64
n/a
 #7923 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: chyba
16.06.20 02:59:37 | #7961 (5)

Vidíš a on není. *2*


68
n/a
 #7952 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chyba
16.06.20 12:54:01 | #7981 (6)

no právě to je ten tvůj problém *4099*


-64
n/a
 #7961 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chyba
17.06.20 07:13:26 | #8003 (7)

Já v tom problém nevidím. Taková je prostě skutečnost a já ji beru na vědomí.


68
n/a
 #7981 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chyba
17.06.20 08:25:56 | #8006 (7)

jonatan: Kdyby jsi byl ochoten myslet, tak by jsi věděl, že bohy si lidé vymýšlí, už od úsvitu dějin. A potom by ti došlo, že vymyšlený bůh, nemůže udělat lautr nic.


0
n/a
 #7981 

| Předmět: RE: RE: RE: chyba
16.06.20 01:17:27 | #7940 (3)

Ateista především ví, že věřící s Bohem nekomunikuje. *1*


68
n/a
 #7917 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: chyba
16.06.20 02:44:40 | #7955 (4)

Ne-ateista si mysli že ví, což pro něho je to samé, jako že to ví. *6554*


-64
n/a
 #7940 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: chyba
16.06.20 03:02:12 | #7962 (5)

Je to naopak. Věřící si myslí, že komunikuje s Bohem, ale je to pouhá iluze. Něco takového by se dávno dalo lehce prokázat a nebylo by žádných ateistů. A začíná to už v bibli.


68
n/a
 #7955 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chyba
16.06.20 09:37:20 | #7969 (6)

je to prokázané dvě miliardy věřících ti to dosvědčí, jenže ateista tomu nevěří, protože nemá tu schopnost komunikace s Bohem.


-64
n/a
 #7962 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chyba
17.06.20 06:47:18 | #7997 (7)

Nemluv za všechny, neznáš je. V osobním kontaktu jsem s takovým tvrzením nesetkal. Maximálně, že se k Bohu modlí a podle toho, co nastane si to nějak vyloží. To ovšem nelze považovat za komunikaci. Ta by měla jít lehce prokázat, ale nikomu se to nepodařilo. A to už dokonce proběhly i pokusy.


68
n/a
 #7969 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chyba
17.06.20 08:55:23 | #8008 (7)

I kdyby všichni lidé na světě včetně šimpanzů věřili, že nějaký bůh existuje, jeho existenci to nijak nedokazuje. Pochápal? Asi ne, že?


0
n/a
 #7969 

| Předmět: RE: RE: chyba
15.06.20 23:41:46 | #7918 (2)

Největší hlod století-ateista odborník přes komunikaci s Bohem *3877* *4585*


-64
n/a
 #7914 

| Předmět: RE: RE: RE: chyba
16.06.20 00:03:10 | #7924 (3)

Každopádně vím, že ta "komunikace" je pouze jednostranná. Stejně jako s těmi bílými myškami.


82
n/a
 #7918 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: chyba
16.06.20 01:52:13 | #7947 (4)

ha ha ty víš ? *14503* *6365* *5679* dokonce kterým směrem, pán je odborník na komunikaci s Bohem, nevěřím ti ani nos mezi očima, ateista nemá šanci něco takového vědět, protože se s tím nikdy nesetkal, tak tady neblafuj. *17790*


-64
n/a
 #7924 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: chyba
16.06.20 02:47:42 | #7957 (5)

Hloupě se snaží blafovat věřící. Mimořádná tvrzení vyžadují mimořádné důkazy! *31750*


68
n/a
 #7947 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chyba
16.06.20 09:44:57 | #7971 (6)

ateistovi nestačí žádný důkaz. Protože on si uměle vytváří důkazy proti existenci Boha, tedy pravý opak. Pro ateistu je Bůh nedokazatelný. V podstatě věří představám,před­sudkům a jiným neověřeným informacím co podporují jeho teorii o Bohu. Ověřeným důkazům které jsou třeba z oblasti zázračných uzdravení nevěří dokonce to ani nečte. Je to jeho problém co se dá dělat, žít ve lží se dá celý život a v pohodě. *35093*


-64
n/a
 #7957 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chyba
17.06.20 06:51:44 | #7998 (7)

Ateistovi by důkaz stačil, ale věřící nejsou schopni žádný předložit. A jsou to právě věřící, kdo tvrdí, že je Bůh nedokazatelný. Dobře vědí proč!


68
n/a
 #7971 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chyba
17.06.20 08:10:00 | #8005 (7)

jonatan: Co to zase blekotáš? Vždyť žádné důkazy jeho existence nemáte.


0
n/a
 #7971 

| Předmět: RE: RE: RE: chyba
16.06.20 01:18:56 | #7941 (3)

Stále zapomínáš, že mnoho ateistů bylo kdysi věřícími.


68
n/a
 #7918 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: chyba
16.06.20 01:49:19 | #7946 (4)

Takový člověk z principu neexistuje *27179*


-64
n/a
 #7941 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: chyba
16.06.20 02:04:50 | #7949 (5)

a víš proč? protože buď je věřící a s Bohem přestal komunikovat a pak jen ateistu hraje, nebo hrál toho věřícího. Kdo jednou Boha pozná nikdy nebude věřit, že není, kapišto? ten kdo Boha nepozná bude tvrdit, že není ,to je celá logika, jednoduchý princip. Vy ateisti jste nikdy s Bohem nekomunikovali, takže se chováte přesně jak jsem popsal a my věřící na to nemáme sebemenší vliv. taková je skutečnost, to že si tu povídáme to je čistá zavilost na diskuzích a prakticky to nemá na nic vliv *27179* Kdybych s tebou šel na pivo do hospody, tak by o Bohu nepadla ani zmínka, bavili bychom se o normálních světských věcech.


-64
n/a
 #7946 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chyba
16.06.20 02:50:07 | #7958 (6)

Skutečnost je taková, že spousta věřících dříve věřila a z různých důvodů věřit přestala. A ti dobře vědí, že nikdy s Bohem nekomunikovali.


68
n/a
 #7949 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chyba
16.06.20 09:46:39 | #7973 (7)

tak nebyli věřící *6365*


-64
n/a
 #7958 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chyba
17.06.20 06:55:55 | #7999 (8)

Ale byli věřící. Ty si prostě nechceš připustit obyčejnou skutečnost, že po určité zkušenosti člověk o víru přijde.


68
n/a
 #7973 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: chyba
16.06.20 02:46:02 | #7956 (5)

Takových je spousta, dokonce je mám v rodině. *2*


68
n/a
 #7946 

| Předmět: RE: chyba
16.06.20 01:16:01 | #7939 (1)

Především by museli dokázat, že komunikují s Bohem! *2*


68
n/a
 #7912 

| Předmět: RE: RE: chyba
16.06.20 02:25:19 | #7950 (2)

Věřící ateistovi nedokáže zda a jak komunikuje s Bohem. Protože paradoxně důkaz je právě ta komunikace, kterou ateista nemá. Pro ateistu je důkaz nedostupný. Je jím nedostupný protože ten důkaz on nechce. A ten kdo důkaz nechce, ten ho taky nedostane to platí pro všechny ateisty bez rozdílu. Příkladem je tom-sawyer ten tady před časem blafoval, že chce poznat Boha, že s ním chce navázat kontakt a co? nic. Proč? protože to jen tak říkal a nemyslel to vážně a na to se nehraje.


-64
n/a
 #7939 

| Předmět: RE: RE: RE: chyba
16.06.20 02:28:45 | #7951 (3)

sory to si ty? myslel jsem že píše kom anč 06 *4291*


-64
n/a
 #7950 

| Předmět: RE: RE: RE: chyba
16.06.20 02:54:17 | #7959 (3)

Dokázat komunikaci s Bohem by v případě, že by to byla pravda, bylo velice jednoduché. Stačilo by prostřednictvím dotyčného věřícího odpovědět na kontrolní otázku, kterou ten věřící nezná, ale vševědoucí Bůh by ji znát měl. Jak prosté a jednoduché a ateisté by byli v koncích. *1*


68
n/a
 #7950 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: chyba
16.06.20 09:51:11 | #7974 (4)

ateista by nebyl v koncích prostě by vymyslel něco co by zpochybnilo celý test a výsledkem by byla neexistence Boha. jak jednoduché. Mimochodem neřekl jsem jakým způsobem probíhá komunikace, řeč to asi ve většině případů není.


-64
n/a
 #7959 

| Předmět: RE: RE: RE: chyba
16.06.20 02:57:14 | #7960 (3)

A já to vážně myslím a pokud by Bůh existoval, tak by to věděl. Je to jen další střípek do mozaiky, která potvrzuje, že Bůh neexistuje. A také jsem byl kdysi mezi křesťany a poznal osobně jejich pokrytectví.


68
n/a
 #7950 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: chyba
16.06.20 09:55:27 | #7975 (4)

No vidíš ty si poznal pokrytectví a já zas nic takového nepoznal poznal jsem pravý opak. Asi si nebyl mezi křesťany, ale ve své rodině mezi kretény.
A to že chceš poznat Boha to určitě nemyslíš vážně, už ze způsobu tvé komunikace nemáš zájem OK?


-64
n/a
 #7960 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: chyba
17.06.20 07:02:08 | #8000 (5)

Nešlo o mou rodinu a vyprosil bych si, abys mou rodinu urážel! V životě potkávám mnoho křesťanů, dokonce i faráře. Způsob komunikace by se změnil, kdyby se mi Bůh dal poznat. Takto se jen potvrzuje mé přesvědčení, že Bůh neexistuje.


68
n/a
 #7975 

| Předmět: RE: chyba
16.06.20 09:27:30 | #7968 (1)

*2*
Kdyby každá tvoje lež, byla kapka,
tak tu mezi náma začne hodně brzo pršet.
*3440*


91
n/a
 #7912 

| Předmět: RE: chyba
16.06.20 09:37:38 | #7970 (1)

V tom případě - k čemu jsou vám zprostředkovatelé mezi Bohem a vámi - jako, farář, kněz, biskup, kardinál, papež a pod.??
(jak to oni tvrdí)
Podle katolického učení je papež zástupcem Ježíše Krista na Zemi.
*3440* *3440*
K čemu je vám vlastně celá církev, když si kdykoliv můžete pokecat s Bihem??
*2*


91
n/a
 #7912 

| Předmět: RE: RE: chyba
16.06.20 09:59:30 | #7976 (2)

ty neznáš učení katolíků ? Faráři a biskupové o sobě netvrdí že jsou prostředníky mezi Bohem lidmi. zase ateistická informace získaní z bulváru cha cha cha


-64
n/a
 #7970 

| Předmět: RE: RE: RE: chyba
16.06.20 14:45:22 | #7985 (3)

Ještě jednou :
K čemu je ti církev, když si dokážeš kdykoliv s Bohem pokecat ??
*33684*
K ničemu!!
*3440*


91
n/a
 #7976 

| Předmět: Princípy ateismu a teismu
15.06.20 17:14:40 | #7807

Postata a princípy ateismu a teismu
Otázka "náboženské" povahy ateismu je velmi zajímavá a mnoho autorů v dějinách se jí již věnovalo. Ateismus je založen na "víře", že neexistuje žádná skutečnost, jíž by bylo možno nazvat Bohem. Ateista na základě tohoto přesvědčení zpravidla v rámci ateismu vnímá a utváří hodnoty svého života, pohlíží na smysl života a na skutečnost smrti, jako definitívního ukončení ľidské existence, něčeho, co záhadně začalo, ale neumí si dát odpověď, proč to začalo a jaký to má smysl...
Pokud je tedy pro ateistu přesvědčení o neexistenci Boha východiskem k utváření hodnot jeho života, dá se tu mluvit o určitém názorovém směru, ne o náboženství...
Náboženství lze totiž definovat, jako postoj člověka k jeho původci Bohu, k základním životním otázkám, k otázkám slmyslu života a smrti, které se utváří na základě vtahu ke skutečnosti, která člověka přesahuje, al ateismus si nedokáže (de facto odmítá) si na tyto otázky odpovědét. V případě teisty je to na základě víry v existenci Boží, v případě ateisty pak na základě víry v Boží neexistenci, co však u něho vede k lhostejnosti a neochota klást si otázky o Boží existenci a smyslu života, - do myšlenkové sféry neurčitosti odpovědí na realitu lidské existence a její smyslu...


n/a
n/a

| Předmět: RE: Princípy ateismu a teismu
15.06.20 17:21:12 | #7808 (1)

náboženská pýcha je horší...


35
n/a
 #7807 

| Předmět: RE: RE: Princípy ateismu a teismu
15.06.20 17:33:39 | #7809 (2)

ide o to, aké náboženstvo máte na mysli...sú náboženstvá, ktoré žijú v pýche až po krk, izolujú sa (napr. SJ), ale sú náboženstvá pokory - a takým je aj opravdivé (zdôrazňujem opravdivé) kresťanské náboženstvo..­.Ježiš: - je tichý beránek...som tichý a pokorný srdcom, - a taký má byť kresťan, ak nie je, nie je kresťanom... *4511*


n/a
n/a
 #7808 

| Předmět: RE: RE: RE: Princípy ateismu a teismu
15.06.20 17:51:39 | #7813 (3)

""v pýche až po krk""
*33684*
To je vidět jak "z hora" se na lidi dívají "pohlaváři" církve, když jim kynou rukou nebo žehnají !!
*33648*


91
n/a
 #7809 

| Předmět: RE: RE: RE: Princípy ateismu a teismu
15.06.20 19:24:52 | #7852 (3)

v náboženské pýše žijí všechny ty sekty , ale i vy, jak tady dokazujete každou druhou větou...


35
n/a
 #7809 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Princípy ateismu a…
15.06.20 19:40:20 | #7856 (4)

mýlite sa vo mne hodne!:-)


n/a
n/a
 #7852 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Princípy ateismu a…
16.06.20 06:31:46 | #7963 (5)

nevypadá to...


35
n/a
 #7856 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Princípy ateismu a…
16.06.20 09:46:01 | #7972 (5)

Tak to asi nemáš "dar" sebereflexe !
*33684*
Sebereflexe - je předpokladem odpovědnosti a má tudíž zásadní význam pro etiku, pro vedení a hodnocení vlastního jednání.
*3440*


91
n/a
 #7856 

| Předmět: RE: Princípy ateismu a teismu
15.06.20 17:47:08 | #7810 (1)

něčeho, co záhadně začalo, ale neumí si dát odpověď, proč to začalo a jaký to má smysl...
*145* *145*
Jak záhadně??
Proč by Bůh stvořil takový prostor - když potřebuje k svému "oslavování" jenom hromadu lidí a prakticky směruje k zániku??
A jaký to má smysl - podívej se z okna.
Ale jinak z celkového vnímání - na to nemáš odpověď ani ty - jedině tak setkat se s Bohem - to je ale jen a jen hypotetické !!
*20*
co však u něho vede k lhostejnosti a neochota klást si otázky o Boží existenci a smyslu života,
*33684*
Jak můžeme být lhostejní k něčemu, co vůbec nebereme v úvahu ???
Proč by jsme si měli klást otázky o Boží existenci, když si neklademe ani otázky o jiných neexistujících "entitách" - vodník,víla a pod. ??
*3440*


91
n/a
 #7807 

| Předmět: RE: RE: Princípy ateismu a teismu
15.06.20 21:50:37 | #7889 (2)

zajdi za vodníkem ten ti poví jak to funguje *6554*


-64
n/a
 #7810 

| Předmět: RE: Princípy ateismu a teismu
15.06.20 18:01:47 | #7819 (1)

Definoval bych to visitore jinak.

Princip teismu je víra ve faktickou existenci nadpřirozených bytostí a sil neznámo kde mimo naši planetu.
Teista věří do slova a do písmene sepsaným povídkám z doby kamenné a bronzové. Věří absolutně tomu, co neznámí lidé vložili do konstrukce náboženské ideologie.
Teista s zabývá informacemi páchnoucími naftalímen. Teisté řeší své problémy prošením o pomoc pohádkových bytostí.

Princip ateismu je v jistotě, že přírodní zákony jsou neměnné, platí pro každou sekundu. pro každé časové kvantum a to nejen na Zemi, ale i v celém Vesmíru, že platí pro neživou hmotu , jako i pro živořišstvo a rostlinstvo.
Ateista se spoléhá na poznatky moudrých, inteligentních, vzdělaných a vědecky pracujících lidí žijících v posledních několika stoletích. Ateista se zabývá opakovaně ověřovanými a doplňovanými vědeckými poznatky.
Ateisté řeší své problémy svou inteligencí doplněnou svým vzděláním.

To je pochopitelně jen telegrafická forma výčtu differencí mezi teisty a ateisty.


171
n/a
 #7807 

| Předmět: RE: RE: Princípy ateismu a teismu
15.06.20 18:41:12 | #7832 (2)

stále opakujem: tu nejde o "naprirrodzené bytosti", nejde ani o pohádky, pověsti, bájky, ani o mytologii, (stále to tu podsúvate), a nerozlišujete) - tu ide o zjaveného Boha, Stvoriteľa a Pána, Boha dejín, v ktorého verí viac ako 2, 2 ml ľudí v každej sekunde života na tejto zemi - takže vy píšete o koze, ja hovorím o voze - ak chcete podsúvať tieto vaše "nadprirodzené bytosti", tak si vôbec nerozumieme, a akákoľvek debata je o ničom:-)


n/a
n/a
 #7819 

| Předmět: RE: RE: RE: Princípy ateismu a teismu
15.06.20 20:46:53 | #7878 (3)

Teď prezentujete jen slepou víru, že zrovna tahle pohádka je mezi všemi ostatními ta jediná pravdivá.


109
n/a
 #7832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Princípy ateismu a…
15.06.20 20:50:08 | #7880 (4)

iste, aj takéto sú názory, nikto vám ich neberie...zatlouct všetko "pohádkou" mýtom, a pod. je jaksi neintelektuálne...


n/a
n/a
 #7878 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Princípy ateismu a…
16.06.20 00:52:23 | #7927 (5)

Mýty to jsou zcela jistě. Už jsem tu citoval katolického kněze, který to potvrzoval už před padesáti lety v rozboru Genesis. *31750*


68
n/a
 #7880 

| Předmět: RE: RE: RE: Princípy ateismu a teismu
15.06.20 23:48:27 | #7919 (3)

Můžeš to visitore opakovat do nekonečna, lež zůstane lží a podvod podvodem. Ty tvé 2,2 miliardy křesťaná se scvrknou na několik procent, když na definici křesťana použiješ svá měřítka. *15238*


171
n/a
 #7832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Princípy ateismu a…
15.06.20 23:51:18 | #7922 (4)

já si myslím že vymřou ateisti evoluce preferuje křesťany *6365*


-64
n/a
 #7919 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Princípy ateismu a…
16.06.20 01:20:33 | #7942 (5)

Výzkumy hovoří zcela opačně. *1*


68
n/a
 #7922 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Princípy…
16.06.20 01:36:43 | #7943 (6)

křesťanů přibývá to je fakt


-64
n/a
 #7942 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Princípy…
16.06.20 02:40:15 | #7953 (7)

V tradičních křesťanských zemích jich ubývá.


68
n/a
 #7943 

| Předmět: RE: RE: RE: Princípy ateismu a teismu
15.06.20 23:49:52 | #7921 (3)

Můžeš to visitore opakovat do nekonečna, náboženská lež zůstane lží a podvod podvodem. Ty tvé 2,2 miliardy křesťanů se scvrknou na několik procent, když na definici křesťana použiješ svá měřítka. *15238*


171
n/a
 #7832 

| Předmět: RE: RE: Princípy ateismu a teismu
15.06.20 19:00:59 | #7840 (2)

Ty chceš tady visitorovi něco říkat a neznáš ani princip teizmu, to je čistě amatérský přístup z tvé strany.
Jak je známo, Bůh je všude, trudíš nemůže být mimo naší planetu. *6365* *6554*


-64
n/a
 #7819 

| Předmět: RE: RE: Princípy ateismu a teismu
15.06.20 19:06:23 | #7842 (2)

A dokonce si se spletl v tom, čím se kdo řídí, jelikož tím co si napsal, se řídí věřící.

Ateisté naopak se řídí falešnou vírou že Bůh neexistuje a chodí ke kartářce,
aby jim vyložila budoucnost, kdežto věřící ví že budoucnost nikdo nezná. *6554*


-64
n/a
 #7819 

| Předmět: RE: RE: RE: Princípy ateismu a teismu
15.06.20 19:49:33 | #7859 (3)

No, myslím, že kdyby se udělal průzkum zákazníků kartářek, tak většina by byla věřících. Kdo věří v jednu iracionalitu, častěji uvěří i další. Když jsme kdysi diskutovali o astrologii tak její obhájci byli vždy z řad věřících. *31750*


68
n/a
 #7842 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Princípy ateismu a…
15.06.20 21:53:36 | #7890 (4)

To nebude pravda, jelikož věřící mají astrologii zakázanou. A ke kartářce chodí většinou ateisté ,protože jich je víc ve společnosti a věřící mají kartářku zakázanou. *6365*


-64
n/a