Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Ateistická společnost

Informace

Název: Ateistická společnost
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: sirStanley
Správci: sirStanley , Ondi
Založeno: 10.01.2020 11:58
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 72054x
Příspěvků:
6474

Předmět diskuze: Ateistická společnost - “Ateismus je pochopení, že neexistuje žádný věrohodný vědecký ani faktický důkaz existence boha, bohů nebo jiných nadpřirozených jevů a bytostí.” Ateismus je racionální a pragmatický a humanistický postoj k světu. Racionální v tom, že usiluje o poznání pravdy ( tím odmítá teorie o existenci neprokázaných nadpřirozených bytostí a jevů). Pragmatický, protože za prioritní považuje to, co je užitečné a prospěšné (náboženství to není, už proto, že lidi rozděluje - viz vztahy mezi židovskou vírou, islámem a křesťany). Humanistický proto, že na první místo staví člověka, skutečnou bytost, nedokonalého, ale vyvíjejícího se tvora, jakým jsme my všichni (ne tedy nějakého vymyšleného stvořitele mimo čas a prostor, kterého ani nelze dokázat).
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět:
před 3 hodinami | #7175

Bylo by možné, že náš svět stvořila nějaká super civilizace disponující obrovskou myšlenkovou kapacitou, která dokáže obsáhnout všechny myšlenky, které by mohli existovat?, která dokáže vmyslet náš vesmír tím, *691* že to celé začne velkým třeskem?


-130
n/a

| Předmět: RE:
před 3 hodinami | #7176 (1)

...zdá sa to ako nutný predpoklad, inak toto všetko nie je možné rozumom vysvetliť...


n/a
n/a
 #7175 


| Předmět:
09.07.20 07:56:11 | #7095

Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži! Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před JMÉNEM Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.
Filipským 2:5‭, ‬7‭-‬11 B21

Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou moudrost. Tento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu – v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou. Prosím tedy, abyste neklesali na mysli kvůli mým soužením, neboť jsou pro vás, pro vaši slávu. Proto KLEKAM na kolena před OTCEM, jehož JMÉNO nese veškerá rodina na nebi i na zemi.
Efeským 3:10‭-‬15 B21

Když to Ježíš pověděl, zvedl oči k nebi a řekl: „Otče, přišla ta chvíle – oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Dal jsi mu právo na všechny lidi, aby všem, které jsi mu svěřil, daroval věčný život. A to je ten věčný život – aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista. Nyní mě, Otče, uveď k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět. Zjevil jsem TVÉ JMÉNO lidem, které jsi mi dal že světa Byli tvoji a dal jsi je mně. Zachovali tvé slovo....
Jan 17:1‭-‬3‭, ‬5‭-‬6 B21

Autorita Boha je dnes ve jménu Ježíš na nebi na zemi i pod zemi. Před ním se třesou všichni démoni v tom jméně jsme spasení v tom jméně máme odpuštění....... jméno Ježíš nese veškerá rodina Boží na nebi i na zemi.
A proto se každý musí pokřtít na jméno Pána Ježíše Krista, aby byl součástí této rodiny. ( lidský řečeno, aby měl rodný list, kterým se může prokázat, že patří do této rodiny 😇)


16
n/a

| Předmět: RE:
09.07.20 07:59:54 | #7097 (1)

No ale když ja si myslím že jméno Pána Ježíše Krista je JSEM, ale to nevadí že.

Je totiž psáno: "Vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno. " (Flp 2,7-9)


n/a
n/a
 #7095 

| Předmět: RE: RE:
09.07.20 09:48:10 | #7101 (2)

Jsem není jméno ale stav či vlastnost Boha


-130
n/a
 #7097 

| Předmět: RE: RE: RE:
09.07.20 09:49:15 | #7102 (3)

Jsem je vyjádřené Bytí v osobě.


100
n/a
 #7101 

| Předmět: RE: RE: RE:
09.07.20 10:34:38 | #7103 (3)

Bůh se tak jmenuje, JHVH je takto přeloženo do češtiny a je to tom že se projeví a neb se projevuje.
Jméno Boha to není něco jako Pepa nebo Vašek :-).
Je to činnost, neb Duch činný je, vždyť od toho je Bohem živých..


n/a
n/a
 #7101 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
09.07.20 13:41:44 | #7105 (4)

jméno Boha nie je činnosť (i keď je v ňnom činnosť), - jméno Boha je "Bytí" - rozumové, večné, nezávislé, slobodné, duchovné = "Jsem, který jsem" = jsem já, existujem, nezávislý, absolútny, večný (vždy som bol a vždy budem), slobodný, všemohúci....


n/a
n/a
 #7103 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
09.07.20 13:43:18 | #7106 (5)

Hodně o tom co je Boží jméno vypovídá i slovo Hospodin, neb to je o činnosti.


n/a
n/a
 #7105 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.07.20 14:37:45 | #7107 (6)

Hospodin je špecifický český a slovenský výraz, který nahradzuje jméno Boha (jméno Boha židia nevyslovovali) a znamená "Pán" Pochádza zo staroslovienského slova gospodъ a ruského господин, - česky a slovensky „Pán“. ..- zvrchovaný Pán/Boh nad všetkými pánmi...teda Hospodin vyjadruje to, o čom pášem vyššie - Pán, Boh, zvrchované večné slobodné Bytí...


n/a
n/a
 #7106 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.07.20 14:44:07 | #7108 (7)

Ale Bůh dává člověkovi i sen, tak že obdarovává .. tedy není jenom bytí, i po nás člověkovi chce aby jsme dodržovali přikázání, tedy ne jenom byli, ale základ je JSEM neb teprve když jsme tak můžeme něco konat a nebo nekonat..


n/a
n/a
 #7107 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.07.20 15:58:53 | #7109 (8)

co že to ? Bůh dává i sen ?

a já bláhový myslel vždycky že je to činnost mozku který se tímto způsobem vyrovnává s posbíranými informacemi *1*


84
n/a
 #7108 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.07.20 16:06:58 | #7110 (9)

Boih nie je sen, Boh niekedy svojou mocou - inšpiráciou, obrazmi, vnuknutiami vstupuje do snov skrze činnosť svojich anjelov *232*


n/a
n/a
 #7109 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.07.20 19:48:15 | #7113 (10)

incubus - succubus...


77
n/a
 #7110 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 11 hodinami | #7149 (11)

ale, no! - neviem, prečo tak posmeškujete!


n/a
n/a
 #7113 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.07.20 20:23:06 | #7115 (10)

no,to v mém případě má bůh tedy bizarní smysl pro humor,někdy horror,bizár a tak *27179*


84
n/a
 #7110 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.07.20 16:21:23 | #7111 (9)

No jo ale jak?
Máš v hlavě promítačku?
A nebo TV kanály?


n/a
n/a
 #7109 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.07.20 20:21:22 | #7114 (10)

to je poměrně primitivní představa o činnostech mozkové aktivity ve spánku

ta má informace o tom že sny ve spánku jsou dané činností mozku je pro tebe, ač učivo základní školy , naprostou novinkou,že ?


84
n/a
 #7111 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.07.20 20:45:51 | #7118 (11)

Prosim tě a čím je vidíme ty sny ?
Očima? A na čem se nám promírají ty sny, na víčkách?
A nebo máme nějaké vnitřní třetí oko?
Ja fakt nevim :-)


n/a
n/a
 #7114 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.07.20 21:27:39 | #7121 (12)

To, kroky, že nevíš něco, co je běžně dostupné, je tvá ostuda.

Kdysi, není to tak dávno, bylo umění číst napsané a napsat slyšené vyhrazeno lidské elitě a ta si toto umění žárlivě chránila. Zavedením povinné školní docházky padlo toto privilegium. Přesto má ještě dnes asi 30% Evropanů potíže s pochopením napsaného. A nedivím se tomu, protože k pochopení napsaného textu jsou potřebné znalosti získané v dětství, v mládí a v dospělosti. Normální člověk se učí celý život.

Jaký to protiklad k náboženským ideologiím, kdy je pro pobožné podstatné se v mládí naučit jen pár desitek frází předaných náboženským dogmatem a pak vypnout svůj mozek.


166
n/a
 #7118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.07.20 21:32:44 | #7122 (13)

Ja to jako ostudu že něco nevim nevnímám, ostuda je že vy ateisti neumíte dát solidní odpověď na moje otázky, jen s e pošklebujete to asi ani nic jiného neumíte a nebo nevíte?¨
Možná je to od Vás jenom takovej zastírací manévr vaši nevědomosti ten posměch.


n/a
n/a
 #7121 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 20 hodinami | #7125 (14)

Ve své nevědomosti považuješ každou ti nabázenou perlu za pošklebek?
Ostuda je v tom, že ti chybí základní vědomosti o funkci lidského těla a jeho orgánů, zejména mozku. A přitom by na tyto základní vědomosti co a kdo jseš a jak funguješ stačilo pár hodinek obětovat tomuto tématu. Věř mi, ten investovaný čas je velký zisk.

Ale ... pochopitelně máš svobodnou vůli odmítnout pravdu a dále se rochnit ve svých výmyslech.


166
n/a
 #7122 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #7128 (15)

Ty jsi mi nebídl perlu? A to je divné že jsem si toho nevšimla :-)
Jo včera jsem kvůli tomu trochu logovala na netě a nic moudrého jsem se nedočetla, ani ty základní vědomosti ne, a na wikybku byl kupodivu odkaz že stránka neexistuje, hm to je divný,,
No asi se jenom se chvástáte a nic o tom nevíte, jinak nemohl by být problém ťukat na jiná písmenka která by něco přesněji vysvětlila, ale asi se toho bojíte že by jste se sekli někde vedle, a to by to prý měli být základní vědomosti mozku, ach jo.


n/a
n/a
 #7125 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 14 hodinami | #7136 (16)

toliko k tvému pokusu se trochu dovzdělat - nic si nenašla, je to divný... no nic


84
n/a
 #7128 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #7137 (17)

A k věci od Tebe koukám že nic :-)


n/a
n/a
 #7136 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #7138 (18)

https://www.jw.org/cs/knihovna/videa/#cs/mediaitems/VODBibleTeachings/pub-ebtv_1_VIDEO

Jak vznikal vesmír?
Jednoduché, pro lidi vsech rás a sveho vzdelaní.....
Neni to urceno profesorom fyziky..


n/a
n/a
 #7137 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #7140 (19)

šílené ,tím vás krmí ?


84
n/a
 #7138 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #7139 (18)

to je naschvál že ti nic nenapíšu ,krom toho už ti to popsal Ondi ,aby si poprvé v životě nejspíš zkusila naučit kritickému smýšlení

ono,to co tu nyní předvádíš a jak koukám i další věřící soukmenovci je přesně ten rozdíl v myšlení mezi vámi a námi
my sny chápeme jako činnost mozku ,vy jako boží ...kino


84
n/a
 #7137 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #7141 (19)

kriticky mi to myslí dobře, vy ateisti totiž bez uštěpačných poznámek nic nenapíšete


n/a
n/a
 #7139 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 11 hodinami | #7146 (20)

ne,nemyslí ti to ,natož kritické smýšlení - to bys nebyla takto věřící


84
n/a
 #7141 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 11 hodinami | #7147 (21)

Tak že věřit v Boha živých JSEM je nekritické když jsem ?


n/a
n/a
 #7146 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 11 hodinami | #7148 (21)

Kritické myšlení, kritický postoj nebo také kritičnost (z řeckého κριτικός/kritikos - schopnost rozhodnout či rozlišit, od κρίνω/krinó - rozlišuji, soudím) znamená schopnost

nepodléhat prvnímu dojmu, obecnému mínění nebo naléhavosti nějakého sdělení,
naivně nepřebírat tradované názory
dokázat zaujmout odstup a připustit odlišný pohled,
vytvořit si vlastní názor na základě vědomostí a zkušeností jak vlastních, tak i jiných kvalifikovaných osob.

Takže:
nepodléhám prvnímu dojmu...
naivně nepřebírám tradované názory..
odstup mívám i připouštím odlišný pohled,
vytvářím si vlastní názor na základě vědomostí a zkušeností jak vlastních, tak i jiných kvalifikovaných osob.

Tak že jenom leješ kam bys neměl :-).


n/a
n/a
 #7146 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #7142 (19)

činnost mozku to je boží ...kino


n/a
n/a
 #7139 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 10 hodinami | #7152 (19)

množství práce jsou těžké sny, množstvím slov mluví hlupáci.
Kazatel 5:2 B21

No a Bible nás zase poučuje tak.
Takže teď jaké je to s tím myšlením ? 😄


16
n/a
 #7139 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 9 hodinami | #7153 (20)

no z vaší strany nic moc,, už to že argumentujete jen a pouze dva tisíce let starou pohádkovou knihou která vám slouží jako manuál pro život

svědčí to mimo jiné o vašem chabém rozhledu a slabé schopnosti dobrého úsudku - máte prostě klapky na očích


84
n/a
 #7152 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 9 hodinami | #7154 (21)

Ježíš právě že sundává klapky z očí..


n/a
n/a
 #7153 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 7 hodinami | #7156 (22)

Oči ti spíš zalepí bláboly ve které tak usilovně věříš..
Postihlo tě něco jako náboženská slepota, způsobená neléčitelným náboženským oslněním.


166
n/a
 #7154 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 7 hodinami | #7159 (23)

Bohužel Ondi to tvoje představy tě zaslepují :-)


n/a
n/a
 #7156 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 7 hodinami | #7162 (24)

Neustále si něco nalháváš z obavy, aby se ti ten tvůj zbožný sen nerozplynul, jak pára nad hrncem.


166
n/a
 #7159 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 7 hodinami | #7164 (25)

Bůh živých JSEM je realita člověka, nikoliv sen:-).


n/a
n/a
 #7162 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 7 hodinami | #7166 (26)

1.Petr 5
8 Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.


n/a
n/a
 #7164 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 7 hodinami | #7170 (27)

Kdo zplodil takový blábol - diabolo jako lev? *15238* *15238* *15238*


166
n/a
 #7166 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 7 hodinami | #7171 (28)

Co se ti na tom přirovnání nelíbí?


n/a
n/a
 #7170 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 7 hodinami | #7167 (26)

Pane bože, do koho jsi to duši dal. Ty se prostě svých blábolů kolen toho jsema asi nikdy nevzdáš. *15238*


166
n/a
 #7164 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 7 hodinami | #7169 (27)

Tak když nechápeš že je to skutečnost.


n/a
n/a
 #7167 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 4 hodinami | #7174 (22)

Nějak to není vidět.


57
n/a
 #7154 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 9 hodinami | #7155 (21)

Jeden z osmi amerických biologů učí kreacionismus .
https://www.osel.cz/3596-jeden-z-osmi-americkych-biologu-uci-kreacionismus.html


n/a
n/a
 #7153 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 7 hodinami | #7160 (22)

*15238*
Cituji :
Darwin by se asi divil, kolik amerických učitelů biologie ještě dnes učí alternativu jeho evoluční teorie. Zhruba 13 procent učitelů totiž nepovažuje za nutné věnovat Darwinovi, nebo evoluci ve své výuce ani zmínku. Jsou přitom přesvědčeni, že tím činí dobře.

Ano je to skutečně podivné. Svědčí to o katastrofálním stavu školní výuky v USA. Lidé, tedy i učitelé jsou oportunisty a když je taková škola odkázané na dobré vůli náboženských predátorů ...

Mudrosloví
Koho chleba jíš, toho píseň zpívej
Nebo ještě výstižněj
Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti.


166
n/a
 #7155 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 7 hodinami | #7163 (20)

*15238* ten kazatel toho asi nakecal hodně, že? *15238* *15238*


166
n/a
 #7152 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 11 hodinami | #7143 (16)

Ty jsi mi nebídl perlu? A to je divné že jsem si toho nevšimla ...

A znáš tu lidovou moudrost, že pro určitý typ lidí je zbytečné perly nabízet, neboť perlu nerozpoznají a zašlapou ji do bláta? Víš on existuje jen jeden lék na lidskou hloupost a tím je vzdělávání se rozumná dávka skepse.


166
n/a
 #7128 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 11 hodinami | #7145 (17)

A zas k věci nic jen tupé až i nelidské zacházení, to mi sou věci .-).


n/a
n/a
 #7143 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 11 hodinami | #7150 (13)

No a co vy ateisté :-) naučili jste se jen pár desitek frází předaných školním socialistickým systémem a pak vypnuli svůj mozek:-)


n/a
n/a
 #7121 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 7 hodinami | #7165 (14)

Nějakej inteligentní argument nesvedeš? *15238*


166
n/a
 #7150 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 7 hodinami | #7168 (15)

A co je na tom neinteligentního?


n/a
n/a
 #7165 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 4 hodinami | #7173 (14)

Například?


57
n/a
 #7150 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.07.20 20:49:25 | #7119 (10)

No ty když něco "zapotíš" - tak to už stojí za to.
*2* *2* *2*


86
n/a
 #7111 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.07.20 20:54:48 | #7120 (11)

Dnes je na televizi NOE ve 22:15 Pod lampou: Jak černé díry řídí vesmír
To sem fakt zvědavá jak :-).


n/a
n/a
 #7119 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.07.20 19:46:51 | #7112 (9)

vidíš to, v bibli jsou legitimní i sny - když se zdají prorokům nebo králům, ale vykladače snů, pokud se nemýlím, káže Hospodin zabít, bez milosti, to je sranda... *420*


77
n/a
 #7109 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
před 22 hodinami | #7123 (10)

když je sen od Boha je to OK, ale když pochází od zlého je třeba proti tomu bojovat.


-130
n/a
 #7112 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #7126 (11)

Se sny asi že nejde bojovat:-)


n/a
n/a
 #7123 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #7129 (12)

Bojovat ? Jak lze s neskutečnými vizemi bojovat?

Sny jsou neskutečné vize. V určitých partiích mozku probíhají procesy, i když spíme. Když se probudíme, tak na tyto sny někdy rychle zapomeneme, nebo si vůbec nevzpomeneme. To záleží na spoustě okolnostech a na "konstrukci" mozku konkrétní osoby (nebo zvířete).

Zkrátka část mozku chvilkami nespí (REM fáze) a probírá se vzpomínkami dávnými i aktuelními. Problémy nastanou u lidí, kteří mají tento řád nějak jinak nastavený, nebo porouchaný. Těm se sny zdají i za bdění, to pak nazýváme halucinacemi. Takový člověk pak "slyší" hlasy, nebo "vidí" neskutečné bytosti a děje i v bdělém stavu.

Tohle vede k pověrčivosti a k pobožnosti. To je vlastně to samé, na stejném principu. Například pomočování je proces, kdy je ve snu navozená situace, že snící se jde vymočit ... a otevře se mu svěrač močové trubice... a má mokro v posteli. Náměsíčníci (somnambulové) jdou ve snu někam, a skutečně jdou někam na pokraji snu a vnímání .. a tohle je nebezpečné. Můj kámoš tím čas od času trpí a tak na noc zamyká dveře a klíč uloží vysoko na skříň, že je nutno si vzít židli, aby na něj dosáhl. Při lezení na tu židli se probudí. Už se mu stalo, že se probral v noci v pyžamu a bos na zasněžené ulici před hotelem, ve kterém byl ubytován ve třetím patře.

To je prostě ne zcela regulérní práce mozku některých osob. A týká se to dokonce i vrahů, kteří v polosnu nemají nad sebou kontlolu. A teď bacha, podobné stavy lze navodit u některých lidí hypnotizováním, šokem, a drogami.


166
n/a
 #7126 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #7131 (13)

No ale stejně mi není jasné jak ty vizi vidíme, cosi se mluvilo o třetím oku které je v nás ale to na základce neučej to je fakt:-).


n/a
n/a
 #7129 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #7132 (14)

To není jasné nikomu :-)


100
n/a
 #7131 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 5 hodinami | #7172 (14)

Protože je to opět myšleno obrazně. *31750*


57
n/a
 #7131 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #7130 (12)

Se sny a vizemi bojoval i statečný rytíř bez bázně a hany, Don Quijote.


166
n/a
 #7126 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #7133 (11)
*2* *5684* *20* *5210*

86
n/a
 #7123 

| Předmět: RE:
09.07.20 09:46:47 | #7100 (1)

A kdo se nepokřtí ten bude onačen cejchem:
Zjevení Janovo 13:16 A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,
17 aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. *6554*


-130
n/a
 #7095 

| Předmět: RE: RE:
09.07.20 12:15:35 | #7104 (2)

Nábožensky učená debata zahájená konwalinkou na foru Ateistická společnost o otrokářství a sociální struktuře občanů:

Co pil Jan ve čtvrt na dvě, že se z toho zjevil?
Jak vypadá vlastně ten cejch nepokřtěnejch?
Jak, kdy a čím jsou nepokřtění cejchováni?
Jak a kolik platí křesťané daň z přidané hodnoty, když si koupí otroka?


166
n/a
 #7100 

| Předmět: RE: RE: RE:
před 22 hodinami | #7124 (3)

Ondi to byl fór, žádnej cejch, prostě reaguji na to ,že napsala něco o povinností každého se nechat pokřtít. Tedy jak jsem pochopil i zatvrzelý ateista se musí nechat pokřtít jinak ho asi Konwalinka popraví.


-130
n/a
 #7104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
před 14 hodinami | #7134 (4)

A jej, myslela jsem že komunikují s křesťany a ti to pochopí.
Takže se omlouvám. Nikdo se nemusí pokřtít na jméno Pána Ježíše.
Je to dobrovolná volba, kdo chce aby mu byly odpuštěny hříchy......

„Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého,
Skutky 2:38 B21

Jinak, kde tě napadlo, že konwalinka někoho popraví? Já nejsem dítě církve, která upaluje , popravuje za to, že nesouhlasí někdo s její věroukou, dogmaty....


16
n/a
 #7124 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
před 14 hodinami | #7135 (5)

Zdravi Tě Jan Hus!
*11803*


n/a
n/a
 #7134 

| Předmět: oznámení
08.07.20 06:48:55 | #7057
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.07.20 15:05:07 | #7029

Vždy záleží na povaze člověka. I kněz může být protivný. Tak jsem zavzpomínal na ty které osobně znám. Spolužačka sestřička ateistka, spolužačka manželky, sestřička ateistka, sousedka, sestřička ateistka. Manželka od bratrance je asi jediná věřící, z těch co znám. Ale ta se věnuje i horoskopům a věštění a do kostela nechodí, tak nevím.


57
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.07.20 15:10:37 | #7031 (1)

No ale to se neví jak to v té práci je, protivnou věřící zdravotní sestru jsem ještě nezaznamenala ale protivné ateistky jo:-).


n/a
n/a
 #7029 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.07.20 15:14:07 | #7032 (1)

S tím souhlasím. Už jen to, že si někdo vybral takové zaměstnání jako sestřička,tak má u mě velký obdiv.
Je to krásné zaměstnání, kde vynikne charakter člověka.
Samozřejmě, že se najdou i takové osoby, které toto zaměstnání nikdy neměli dělat. Ale kde je to jiné?
Každé povolání jde zneužít.


16
n/a
 #7029 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.07.20 15:25:09 | #7033 (1)

veriaci sa nevenuje horoskopom ani špiritizmu...a chodí do kostola:-)


n/a
n/a
 #7029 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.07.20 15:26:57 | #7034 (2)

souhlas je to pohanka


-130
n/a
 #7033 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.07.20 15:36:31 | #7035 (2)

Lidé jsou různí. Jako třeba bývalý ministr Baudyš. *31750*


57
n/a
 #7033 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.07.20 17:17:40 | #7040 (2)

jako ovečka poslouchat pupkatý klér...


77
n/a
 #7033 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.07.20 17:58:45 | #7041 (3)

klér nie je pupkatý, je to od vás verbálny podraz - sú v rámci normálnej populácie...a rovnako majú zažívacie/hor­monálne /a iné problémy tak, ako hocikto iný...je pravda, že sa v priemere menej pohybujú (presedia v spovedelniciach aj niekoľko hodín), a tak trocha viac niektorí priberajú...sú však s váhou všeobecne v priemere...


n/a
n/a
 #7040 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.07.20 18:02:06 | #7042 (4)

klér byl pupkatý už za Husa, ale co, dávno předtím, podle jejich skutků (břichů) poznáte je! *49*


77
n/a
 #7041 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.07.20 17:11:18 | #7036 (1)

Hus byl tak protivný, že ho museli upálit...


77
n/a
 #7029 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.07.20 17:15:34 | #7038 (2)

V Čechách ho lidi milovali, neměli se co vměšovat do české situace..


n/a
n/a
 #7036 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.07.20 17:16:18 | #7039 (1)

to knězové umí, tedy ti katoličtí ale i jiní, třeba Duka, jak nazval jisté lidi lůzou, je tohle křesťan, nebo jen černoprdelník?


77
n/a
 #7029 

| Předmět: už budeme bezpohlavní?
05.07.20 10:38:02 | #6775

Holandsko nasleduje nemecký príklad: Na občiansky preukazoch nebude uvádzať pohlavie
...."Holandsko nebude prvý členský štát EÚ, ktorého občianske preukazy nebudú obsahovať pohlavie. Tento údaj neuvádzajú ani nemecké občianske preukazy," napísala. Podľa Van Engelshovenovej by malo byť ľuďom umožnené "vytvárať si vlastnú identitu a žiť v úplnej slobode a bezpečí".....­.Holandská LGBTI komunita tento návrh uvítala. "Je to vynikajúca správa pre ľudí, ktorým uvádzanie pohlavia na ich občianskych preukazoch dennodenne spôsobuje problémy....uff! - to je morálka, pohanský štýl života si buduje svoje teritóriá ...salámovou metódou... *4511* *34713* *33693*
https://www.cas.sk/clanok/999555/holandsko-nasleduje-nemecky-priklad-na-obciansky-preukazoch-nebude-uvadzat-pohlavie/


n/a
n/a

| Předmět: RE: už budeme bezpohlavní?
05.07.20 11:22:33 | #6776 (1)

Myslíš si, že bezpohlavní občanky zavedli pohané, nebo je zavedli křesťané?

Na druhou stranu - komu to vadí? Ostatně i zde na serveru chatujme si může každý vybrat ze třech pohlaví. Myslím si, že máme být tolerantní vůči lidem, kteří jsou nešťasní z určeného pohlaví porodní babou a nebo porodním dědkem. DNA není zamrzlá schánka informací, podléhá určíté variablitě.

V Dom. Rep existuje v jedné vesnici genová rarita, všechna novorozeňata jsou děvčátka, se vším všude. Žádní chlapečkové. Až v pubetě se některým děvčatům začnou vyvíjet mužské orgány a tak se z děvčat stanou hoši. Dotyční chlapci mají název "Guevedoce", což znamená "Koule ve 12".


166
n/a
 #6775 

| Předmět: RE: RE: už budeme bezpohlavní?
05.07.20 11:45:52 | #6778 (2)

tolerancia je jedna vec, tú máme k "inakým" všetci, ale existuje aj intolerancia niečoho, čo rozkladá medziľudské vzťahy, rodinu, a v konečnom dôsledku štát...této "inakí" majú všetky práva, ale nech svoje zvrhlé práva neforsírujú (do právnych noriem) drtivej väčšíne (99, 9%) spoločnosti..­..práve títo "inakí" sú hlavne zodpovední za to, že vymierame...- a vymreme...právo je to, čo je dobré pre všetkých, a drtivú väčšínu požadované práva "inakých" sú neprijateľné, priam odporné - kto myslí, vie o čom to je....


n/a
n/a
 #6776 

| Předmět: RE: RE: už budeme bezpohlavní?
05.07.20 13:15:31 | #6782 (2)

muž a žena majú 46 chromozómov, muž má dvojicu rodičovských chromozómov: YX j(X od ženy, Y od muža), žena XX, amen!


n/a
n/a
 #6776 

| Předmět: RE: RE: RE: už budeme bezpohlavní?
05.07.20 13:24:44 | #6783 (3)

Aha tak že žena v muži je, ale v ženě muž není :-)


n/a
n/a
 #6782 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: už budeme bezpohlavní?
05.07.20 13:29:10 | #6784 (4)

A sjednocuje nás X , hm.. *33486*


n/a
n/a
 #6783 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: už budeme…
05.07.20 13:30:47 | #6785 (5)

Genezis 2
21 Protož uvedl Hospodin Bůh tvrdý sen na XY; a vyňal X
22 A z toho X, kteréž vyňal z XY, vzdělal Bůh XX, a přivedl ji k XY.


n/a
n/a
 #6784 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: už budeme bezpohlavní?
05.07.20 15:44:54 | #6806 (4)

preto je "mužena":-)


n/a
n/a
 #6783 

| Předmět: RE: RE: už budeme bezpohlavní?
05.07.20 14:24:57 | #6795 (2)

takže to bude uchylarna jak cyp muž si napiše že je žena a bude se chodit sprchovat s babama


n/a
n/a
 #6776 

| Předmět: RE: RE: RE: už budeme bezpohlavní?
06.07.20 07:59:53 | #6857 (3)

do sprchy bude vyjímka v zákoně i když to bude žena pocitově, tak s mužským údem bude muset jít do sprchy s chlapama. *16160*


-130
n/a
 #6795 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: už budeme bezpohlavní?
06.07.20 08:03:54 | #6858 (4)

jak se pozná pohlaví když se bude chctít chlap dostat na ženské záchody. On vytáhne občanku a tam bude bezpohlavní, tak jen vykřikne já jsem žena a už tam může jít?
Nakonec aby nebyla diskriminace tak se zavedou pisoáry i na ženských záchodech pro ženy jteré mají mužské údy. *16160*


-130
n/a
 #6857 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: už budeme…
06.07.20 08:09:14 | #6859 (5)

Samozřejmě bude zakázáno vyrábět dětské hračky jako panenky a auta samostatně. Bude k dostání jen sada: auto s panenkou, aby si dítě mohlo vybrat, podle pohlaví s čím si bude hrát.
Budou zakázány sukně, co kdyby se z dítěte vyklubal chlapec.


-130
n/a
 #6858 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: už budeme…
06.07.20 11:36:03 | #6871 (6)

Začíná se to vyvíjet, jako v Sodomě.


-2
n/a
 #6859 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: už budeme…
06.07.20 08:13:41 | #6860 (5)

problém se záchody už je vyřešen ,zavádí se genderově neutrální záchody, chlapi s holkama společně. Existuje totiž malá menšina žen co chodí na chlapské záchody dívat se chlapům na penis. Takto by jejich diskriminace zmizela, chodily by na společný záchod a nebudili by tolik pozornosti. *16160*


-130
n/a
 #6858 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: už budeme…
06.07.20 13:29:52 | #6898 (6)

V civilizovaných zemích jsou záchodky umístěné v kabinkách, není problém aby v jedné kabince byl muž a v jiné žena. Jiná situace je ovšem s pisoáry. Kde není dohled (hajzl báby) tam pisoáry natáhnou úchyláky. Ale to je už jiný problém.


166
n/a
 #6860 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: už budeme…
07.07.20 14:52:29 | #7024 (7)

Když se žená ráda dívá mužovi na penics nemusí být zrovna úchylná může být jen vášnivá. *16160*


-130
n/a
 #6898 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: už…
07.07.20 17:14:11 | #7037 (8)

anebo je to jonatán, co kouří trávu a pak se dívá mužům na penisy, že? *49*


77
n/a
 #7024 

| Předmět: RE: RE: už budeme bezpohlavní?
07.07.20 23:41:05 | #7046 (2)

ne všichni, jen jeden z devadesáti


0
n/a
 #6776 

| Předmět: RE: už budeme bezpohlavní?
05.07.20 11:31:29 | #6777 (1)

Svět se řítí do ďáblovy řiti.


0
n/a
 #6775 

| Předmět: RE: RE: už budeme bezpohlavní?
05.07.20 13:11:21 | #6780 (2)

To spíš do nebe, vždyť v nebi nebude muž ani žena, ale budeme jako andělé:-).


n/a
n/a
 #6777 

| Předmět: RE: RE: RE: už budeme bezpohlavní?
05.07.20 15:46:44 | #6808 (3)

študujte Písmo - v nebi bude muž i žena i andělé:-)


n/a
n/a
 #6780 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: už budeme bezpohlavní?
05.07.20 15:55:50 | #6809 (4)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: už budeme bezpohlavní?
05.07.20 15:55:53 | #6810 (4)

Mk 12,18-27

Když lidé vstanou z mrtvých, nežení se ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé.

tedy jsou jako ti andělé bezpohlavní, pohlavnost je záležitostí fyzického těla...


77
n/a
 #6808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: už budeme…
05.07.20 16:06:58 | #6813 (5)

iste, ale budú to muži a ženy - nie andélé, ale jako andélé:-)...vzkriesení muži i ženy budú mať telo ("duchovné"), bude tam panovať absolútna láska (agapé, nie eros), a tá nevyžaduje telesnosť v zmysle pohl. pudu, a pod....


n/a
n/a
 #6810 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: už budeme…
05.07.20 16:20:39 | #6816 (6)

myslím, že to tělo duchovní je bezpohlavní, jako biolog byste měl chápat, že pohlavnost je rysem fyzického života...
jako andělé nebudou už mít pindíka a fanfulku, nebudou tedy už muži a ženami...
ale věřte si čemu chcete...


77
n/a
 #6813 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: už budeme…
05.07.20 16:22:22 | #6818 (7)

A to se jim to odooperuje?


n/a
n/a
 #6816 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: už…
05.07.20 16:24:45 | #6819 (8)

hloupější reakci už vymyslet nešlo?


77
n/a
 #6818 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: už…
05.07.20 16:26:26 | #6820 (9)

Někdy je to docela dobré postavit se do role hloupé :-)


n/a
n/a
 #6819 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 16:30:04 | #6822 (10)

tobě se to daří dost často...
pindíci a fanfule zůstanou v hrobě spolu s tělem, duše je netělesná, nefyzická a bezpohlavní, tak tomu věřím já...


77
n/a
 #6820 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 16:32:43 | #6823 (11)

Porád lepčí než dělat ze sebe chytrou a skutek utekl by :-)


n/a
n/a
 #6822 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.07.20 14:58:50 | #7027 (12)

s tou operací si je dostala. Samozřejmě že budou mít pindíky,
Nikde v Bibli nepadlo ani slovo, že by jim je uřízli.
Dokonce je budou mít funkční natolik, že mohu souložit nepřetržitě nekonečně dlouho. Samozřejmě, že to bude nehmotná duchovní záležitost a že mohou souložit jen se svojí právoplatnou manželkou.


-130
n/a
 #6823 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.07.20 20:17:24 | #7043 (13)

Kosmetičtí chirurgové sice nepáchají zázraky, ale dokáží vylepšit, vytvarovat a nahradit do určité míry spoustu orgánů. Četl jsem, že dokáží dodělat, či udělat celkem funčního pindíka vojákům, kteří o něj přišli nášlapnou minou.
A také jsem četl o jednom chlapci, který si nechal udělat umělou vaginu (asi pro svého milovaného přítele) a pindíka zmenšit na formát klitoris. Pochopitelně nemá taková umělá žena vaječníky a dělohu, ale počítám, že je to stejně jen otázka poptávky, kdy vznikne nabídka na transplataci takových dílů.

Existuje také hormonálně provedená přeměna žen ve fousaté muže ... a naopak.


166
n/a
 #7027 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: už budeme…
05.07.20 16:29:01 | #6821 (7)

1. Korintským 15
49 A jako jsme nesli podobu pozemskou, tak poneseme i podobu nebeskou..


n/a
n/a
 #6816 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: už…
05.07.20 16:36:51 | #6824 (8)

49Jako jsme nesli obraz toho, kdo byl z prachu země, tak poneseme i obraz toho nebeského.
https://www.bible21.cz/online#1korintskym/15
to potvrzuje, co píšu, obraz nebeského není obraz fyzického...


77
n/a
 #6821 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: už…
05.07.20 16:43:33 | #6825 (9)

Ale člověk, muž a žena je obraz a podobenství Boha.


n/a
n/a
 #6824 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 16:47:45 | #6826 (10)

pozemský obraz...
nebeský obraz nemá fyzickou podobu - nezobrazíš si boha zpodobením ničeho


77
n/a
 #6825 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 16:59:15 | #6827 (11)

Tak mi nemáme zobrazovat, ale Bůh zobrazil nás:-), tím že nás stvořil ke svému/jejich obrazu podle svého/jejich podobenství, proto je tak žárlivý na naše napodobeniny toho co stvořil, učinili .


n/a
n/a
 #6826 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 17:00:58 | #6828 (12)

Genezis 1

26I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“
27Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.


n/a
n/a
 #6827 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 18:47:29 | #6829 (12)

Já sice na Boha nevěřím, ale nevypadá to, že by mu to napodobování nějak vadilo.


57
n/a
 #6827 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 18:59:51 | #6830 (13)

Ale jo, vedete to k slepotě a k hluchotě atd.
Žalm 115


n/a
n/a
 #6829 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 19:01:59 | #6831 (14)

Třebas tak že lidi "nevidí za roh" víš?


n/a
n/a
 #6830 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 19:57:04 | #6833 (15)

Možná vidí za dva. 😀


57
n/a
 #6831 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 20:28:42 | #6840 (15)

Na koukání ze roh máme technické pomůcky. Lidi jsou vynalézaví, tedy kreativní, když netrčí zrovna v nějakých pověrách.


166
n/a
 #6831 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 20:34:48 | #6841 (16)

Ty dohlédneš tak akorád do pohádkové říše, dál ne, tak co jako :-).


n/a
n/a
 #6840 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 20:58:52 | #6843 (17)

Náboženství je postaveno na víře v pohádky.
Pohádkové bytosti lítající Vesmírem, pohádkové zázraky oživování mrtvol a vylézání mrtvol z hrobů. Křsťanství je v tomto smyslu zvrácená ideologie. Proto blokovalo po temný Středověk vývoj společnosti, věd a techniky. Jediné pokroky byly ve zlepšování zbraní, tedy v metodách a technikách jak zabíjet lidi. I ty popravy upálením po předcházejícím mučení je vynálezem té doby.


166
n/a
 #6841 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 21:04:15 | #6844 (18)

No modláři no:-).


n/a
n/a
 #6843 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 00:52:46 | #6850 (19)

Lidi jsou lidi a jako před 70. lety požadoval dav svedený komunistickou vírou trest smrti pro Horákovou a ostatní obvinění, tak požadoval dav svedený křesťanskou vírou upálení domnělé "čarodějnice".

Dav spojený nějakou ideologií je snadno ovladatelný příslušnými ideology. Dějiny lidstva to zaznamenaly. Stejnou metodou ovládl Mussolini dav v Itálii a Adolfek dav v Německu.


166
n/a
 #6844 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 06:05:12 | #6856 (20)

No ano, takto tady donedávna čaroval visitor :-).
Ovlivňoval "davy" zlýma řečima o mně :-).


n/a
n/a
 #6850 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 21:08:41 | #6845 (16)

jo, periskop, máš recht!


77
n/a
 #6840 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 00:45:12 | #6849 (17)
*3284*

166
n/a
 #6845 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 19:56:22 | #6832 (14)

Nic takového nepozoruji. Ti, kdo ztvárňují, ani ti, kdo se k modlám modlí, netrpí ani hluchotou, ani slepotou.


57
n/a
 #6830 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 19:57:20 | #6834 (15)

he he he tak tomu se mohu jenom smát :-).


n/a
n/a
 #6832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 19:59:42 | #6835 (16)

Ano, ale na faktu, že to tak je, se nic nemění. 😀


57
n/a
 #6834 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 20:01:38 | #6836 (17)

To je pravda neb to jak i sám říkáš, nevidíš :-), tedy vlastně nepozoruješ :-).


n/a
n/a
 #6835 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 20:05:49 | #6837 (18)

Naopak to pozoruji u jiných. *1*


57
n/a
 #6836 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 20:08:26 | #6838 (19)

Ale kdo vi co ty pozoruješ, seš ateista, posmíváš se všemu co je společné s Bohem tak to tvoje pozorování asi podle toho i vypadá..


n/a
n/a
 #6837 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 20:22:07 | #6839 (20)

Pozoruji skutečnost a podle toho to vypadá. *31750*


57
n/a
 #6838 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 20:58:30 | #6842 (21)

A to si jako myslíš že mne například Bůh zbavil schopnosti vidět skutečnost?


n/a
n/a
 #6839 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 21:46:28 | #6846 (22)

to je docela dobré hele,akorát to nebyl bůh ale tvá víra v boha (protože bůh NEEXISTUJE )


84
n/a
 #6842 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 21:54:29 | #6847 (23)

Tvoji slepotu s tebou nezdílím:-).


n/a
n/a
 #6846 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 22:08:40 | #6848 (24)

Co skutečně sdílíš?


0
n/a
 #6847 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 08:47:10 | #6862 (25)

Když ja té tvé otázce nerozumím ..


n/a
n/a
 #6848 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 09:08:27 | #6863 (23)

Jak to víš, že neexistuje?


-130
n/a
 #6846 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 11:15:11 | #6865 (24)

Vždyť ty to víš taky. *31750*


57
n/a
 #6863 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 01:02:56 | #6851 (22)

To ne, kroky, ale náboženská ideologie funguje jako filtr a propustí do mozku jen povolenou část toho, co smysly vnímají. Pobožní mají zkreslené vnímání reality, kroky. Nejiné je to i u zdrogovaných lidí. Takovej ožralej za volantem "sejme" protijedoucí auto a bude tvrdit, že tam žádné nebylo, ale najednou to zázrakem bouchlo. To je běžná porucha vnímání, kroky. No a ta může být kombinována i halucinacemi. Pak se pachatel brání tvrzením "něco mi říkalo, že to musím udělat".


166
n/a
 #6842 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 05:58:52 | #6854 (23)

To je Tvůj názor.


n/a
n/a
 #6851 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 12:56:10 | #6893 (24)

Myslím, že je to správné, když píšu své názory.


166
n/a
 #6854 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 11:09:26 | #6864 (22)

To si nemyslím, protože neexistuje. Dokonce si myslím, že většina věřících vidí skutečnost stejně, jen ji pro mne ze záhadného důvodu popisují jinak. Proto taky, když jsou požádání o důkaz, začnou s výmluvami.


57
n/a
 #6842