Buď doma, nos roušku #chranimtebe - https://chranimtebe.cz/ Když nemusíte, nechoďte ven, když musíte, vemte si roušku. Pokuď roušku nemáte, můžete si ji zkusit ušít - Návod ZDE nebo na výše uvedeném odkazu.
Pokud nemáte možnost si roušku ušít, můžete zkusit jeden z těchto návodů - Rouška z trička nebo Rouška z jednorázových ručníků
Buďme k sobě ohleduplní a nepodceňujme situaci, společně to zvládneme.

Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Ateistická společnost

Informace

Název: Ateistická společnost
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: sirStanley
Správci: sirStanley , Ondi
Založeno: 10.01.2020 11:58
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 14371x
Příspěvků:
2129

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Ateistická společnost - “Ateismus je pochopení, že neexistuje žádný věrohodný vědecký ani faktický důkaz existence boha, bohů nebo jiných nadpřirozených jevů a bytostí.”

Zobrazení reakcí na příspěvek #1767

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.03.20 15:05:50 | #1767
Reakce na příspěvek #1763

"Křížové výpravy proti Husitům byly zas motivovány porážkou domělých odpůrců boha." Blbost Jedině křižáci měli snahu zastavit občanskou válku v Čechách, kde Husiti vyvraždili 1/3 obyvatelstva.
A jak vidím dnes jedině křesťansví dokáže změnit zlo v dobro, jak to vidíme dnes na katolické církvi, která se změnila k dobrému a příkladem je právě pan farář a většina věřících. *4099*


-113
n/a
 #1763 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.03.20 16:41:19 | #1771 (1)

Nebyli Husité náhodou také křesťané?
Nebyl Jan Hus katolickým knězem?
Co předcházelo vzniku Husitů?


57
n/a
 #1767 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.03.20 17:12:00 | #1772 (2)

Přesně.
Bili se tam křesťany s křesťany.
Všechny války doposud byli vedeny věřícími.
*33648*


44
n/a
 #1771 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.03.20 17:16:36 | #1774 (3)

argumentujete přesně jak svědci jehovovy, hlavně že vy byste to tam zachránili a super zorgannizovali ke spokojenosti všech zůčastněných. Všichni by si podali ruce, domluvili přátelsky hranice a vzájemně sse navštěvovali. Kdyby to tak šlo, určitě by to udělali.


18
n/a
 #1772 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.03.20 00:23:38 | #1790 (4)

Nezachránili a nezorganizovali. Všechny znesvářené strany by totiž nejdřív svorně upálili nás, coby nevěrce, aby se pak v klidu mohly pobít o to, zda se bude Kristus jíst a pít, nebo ho pít bude jenom někdo a ostatní jen jíst. A ještě o pár jiných životně důležitých věcí.

Já chápu, že v pozadí stály světské mocenské zájmy (různých křesťanů), ale ti vykonavatelé, ti, kteří měli v rukou zbraně a zabíjeli se navzájem (a také bohužel hlavně spoustu nevinných nezúčastněných), těm o mocenské zájmy nešlo. Ti se bili právě pro ty kalichy a jiné podobné voloviny. Což by je bez víry, že to dělají v božím jménu, nikdy nenapadlo.


36
n/a
 #1774 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.03.20 01:20:43 | #1796 (5)

UpálilY!


36
n/a
 #1790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.03.20 19:33:17 | #1776 (3)

Adolf Hitler nebyl věřící *3877*


-113
n/a
 #1772 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.03.20 19:53:10 | #1780 (4)

Hitler byl katolík. To, že se mnozí křesťané nechovají v souladu se svou proklamovanou vírou, je jedním z důvodů, proč ateisté nevěří.


10
n/a
 #1776 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.03.20 00:53:38 | #1794 (5)

nebyl katolík *27179*


-113
n/a
 #1780 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.03.20 04:52:18 | #1804 (6)

Byl a je to doloženo. Je zajímavé, že popíráš to, pro co jsou důkazy a naopak věříš něčemu, pro co žádné důkazy nejsou. Ale to je pro většinu věřících typické.


10
n/a
 #1794 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.03.20 11:22:31 | #1875 (6)

*15238* *15238* *15238*
Jonatáne, máš v tom zmatek.Ten, o kterém je řeč, byl katolíkem, platil církevní daň až do své smrti. Nemalou daň (několik procent z příjmu) - byl jedním z velmi bohatých Němců, jen zprodeje své smutně proslulé knihy, kterou musel mít prakticky každý člověk v tisícileté třetí říši měl miliony a z autorských práv svých obrazů, které visely také všude. Ovšem to nebylo nic proti příjmům ze své rytiny na poštovních známkách.

No a protože platil krásné daně katolické církvi, tak mu bylo každoročně gratulováno představenými kat. církve k narozeninám. Asi "hodně zdraví fýrere, bůh tě doprovázej".

Kat. církev se proti A. H. ozvala akorát jednou. 1937 vydal Pius 11 oběžník, v němčině, nazvaný "Mit brennender Sorge" (s palčivou starostí) ve které vyčítá NS systému porušení konkordátu. Jen ve zkratce papež vyčítá neadresně tkzv. rasové zákony, vyčítá odklon od klasického křesťanství ke germánské, předkřesťanské verzi ...
NS režim reagoval okamžitě, nechal zestátnit několik tiskáren tisknoucích tento oběžník.

Jen na doplnění připomínám, že mnichovská "dohoda" byla podepsána na podzm 1938, zbytek Česka přivlastněn Němci na jaře 1939 a druhá sv. válka byla v Evropě zahájena prvního září 1939.


57
n/a
 #1794 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.03.20 12:47:01 | #1876 (7)

  Již ve své pr­vní encyklice, naz­vané  Summi pontificatus,  z  20.  října  1939, varuje Pi­us XII. před „te­oriemi, které po­pírají jednotu lid­ského pokolení“ (te­dy před těmi,  které zdůvodňu­jí rasismus – nadřazenost  jedné  rasy  nad  jinými)  a  před  „zbožštěním  státu“,  tedy  totalitou. 
Téměř milion zachráněných Renomovaný  židovský  historik  Emile Pinchas La­pide odhaduje, že  „Pius XII., Sva­tý stolec, va­tikánské  nunciatury a ce­lá katolická cír­kev  zachránily 700 000 a­ž 850 000 Židů  od jisté smrti“­. Jde o šokují­cí množství: je to ­přibližně osmi­na z počtu  nacisty zavraž­děných Židů! Židovský histo­rik a rabín Da­vid  G. Dahlin navrhl v ú­noru 2001, aby  byl papeži Pi­ovi XII. udělen čes­tný 
titul „Sprave­dlivý mezi ná­rody“ –  titul je udělo­ván Nežidům, kte­ří se  mimořádným způ­sobem zaslouži­li  o přežití Židů v do­bě holokaustu.


-113
n/a
 #1875 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.03.20 14:18:40 | #1878 (8)

Ano našli se i slušní katolíci, kteří pomáhali se záchranou Židů, před katolíky, kteří sloužili nacismu. A stejné je to i mezi ateisty. Někteří jsou slušní a mnozí podlehli třeba komunismu. Prostě jde o povahy konkrétních lidí, ne nějakou víru, či nevíru.


10
n/a
 #1876 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.03.20 00:54:28 | #1795 (5)

to není ten pravý důvod


-113
n/a
 #1780 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.03.20 04:53:25 | #1805 (6)

Je to ale jeden z důvodů.


10
n/a
 #1795 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.03.20 09:40:05 | #1874 (5)

Hitler bol možno katolík so zaprášeným krstným listom niekde v nejakej sarej debne...katolíka robí viera, krst a dobré skutky v jednote - čo z toho mal Hitler?...ale KC nikoho, ani Hitlera, nezatracuje - to je doména Boha..


26
n/a
 #1780 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.03.20 17:19:21 | #1887 (6)

Po každom nepodarenom atentáte naňho(a nebolo ich málo) vyhlasoval :
"Mňa ochraňuje sám Boh".
*3440*


44
n/a
 #1874 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.03.20 17:32:26 | #1889 (7)

No - to si možná netroufl.
Používal výraz "prozřetelnost" (Vorsehung). Nebem mu byl, podle jeho přesvědčení, přidělen úkol založit a zvelebit Tisíciletou říši Germánů.
Jeho Ruhmreich (slavná říše) se stal rumrajchem a Áda se musel sám picnout, aby ušel ponížení, kdyby ho přivlekli před Stalina.


57
n/a
 #1887 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.03.20 17:39:33 | #1890 (8)
*65*

44
n/a
 #1889 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.03.20 19:38:21 | #1778 (2)

Žádný křesťan, se do pekla nedostane. Tem kdo vraždil, tak se do pekla dostane z čehož vyplývá, že není křesťanem. Husité co vraždili nebyli křesťané jen zneužívali křesťanství. Kdo dělal zlo není křesťanem. *10167* *5418*


-113
n/a
 #1771 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.03.20 19:52:30 | #1779 (3)

Může se obrátit, ne?


18
n/a
 #1778 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.03.20 23:59:24 | #1788 (3)

Jenže pokud ten, kdo vraždil, věřil v pravdivost Bible, tak křesťanem byl, ať se ti to líbí, nebo nelíbí. Jsi jako komunisti. Ti také vždycky potom, když vyjdou najevo nějaká jejich zvěrstva, řeknou, že za ně mohli ti, kteří komunismus špatně pochopili, a tedy nebyli ve skutečnosti komunisty…

Jinými slovy – pokud se někdo z mé skupiny ukáže jako záporák, vymyslím důvod, proč ho za člena své skupiny nepovažovat. A tak pořád bude moje skupina ta nejnejsupr ze všech, protože v ní budou jen ti, na které nikdo nic nenašel.


36
n/a
 #1778 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.03.20 00:14:07 | #1789 (4)

nejde o to co se líbi a co se nelíbí jdeš o to co je pravda a křesťané mají definici podle bible jak jsem napsal.
Komunisti nic takového napsal nemohou jelikož mají ve svém učení boj dělnické třídy tedy krveprolití což křestanství nemá jelikož má lásku


-15
n/a
 #1788 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.03.20 01:28:24 | #1797 (5)

Jenže např. když to ve velké míře odskáčou prokazatelně ti třídně správní, nezbývá než vymyslet, kde udělali soudruzi chybu. Nebo že to vlastně nebyli soudruzi…


36
n/a
 #1789 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.03.20 12:59:08 | #1877 (4)

nepravda co píšeš. je jedno kdo v jakou pravdivost věří. křesťan není ten co se dostane do pekla OK?
Definice křesťan je opačná láska k nepřátelům, nečinění toho co nechci ,aby činili tobě atd........
Hitler mohl být pokřtěn ale byl nevěříci a jako pokřtěný se na něho vztahovala automatická exkomunikace.
Navíc nebyl ani křesťan, jelikož by se musel napravit a to je dost nepravděpodobné.
Aby bylo jasno křes´tané jsou lidé hříšní a pokud začnou zabíjet nevinné automaticky se vyčleňují z křesťanství do té doby než se napraví nebo také nikdy ti potom skončí v pekle.Přitom v pekle není ani jeden křesťan. Všichni křesťané do jednoho jsou v nebi. A tam jdou je ti hodní a slušní OK? *17163* *8088* *4099* *20719*


-113
n/a
 #1788 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.03.20 14:21:12 | #1879 (5)

Předpokládám, že jsi byl v tom nebi na exkurzi. *2*


10
n/a
 #1877 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.03.20 15:37:45 | #1880 (5)

Tvůj názor je mi jasný, Evropani nebyli nikdy křesťané, protože se vzájemně zabíjeli.

Křižáci zabíjeli své nepřátele, místo toho, aby je milovali - nebyli křessťané.


57
n/a
 #1877 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.03.20 16:10:37 | #1881 (6)

vidíte to veľmi zjednodušene, paušálne...


26
n/a
 #1880 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.03.20 16:33:55 | #1884 (7)

Všichni tu visotore paušalizujeme, že jo?
Ateisti jsou komunisty a tedy vrahy, že jo?


57
n/a
 #1881 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.03.20 17:42:16 | #1891 (7)

Řekl bych že ne tak docela. Když budeme přísní, tak podle toho, jak věřící, kteří se prohlašují za křesťany ve skutečnosti jednají, tak jich moc křesťany vlastně nebude.


10
n/a
 #1881 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.03.20 05:23:08 | #1909 (5)

Další ubohý pokus, jak do skupiny křesťanů zařadit jen hodné křesťany. To je jako kdyby dneska Němci tvrdili, že nacisti nebyli Němci, protože definice Němce nacismus nezahrnuje. Takže se nacisti vlastně odchýlili od němectví a tedy to Němci nebyli…


36
n/a
 #1877 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.03.20 05:28:49 | #1910 (6)

A to by se pak musely hodně změnit statistiky křesťanů. *1*


10
n/a
 #1909 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.03.20 03:01:41 | #1798 (3)

To tedy v nebi moc křesťanů nebude, za to v pekle bude křesťanská tlačenka.

Díky bohu jsem ateista, takže mi nevadí ani pohádkové nebe, ani pohádkové peklo.


57
n/a
 #1778