Buď doma, nos roušku #chranimtebe - https://chranimtebe.cz/ Když nemusíte, nechoďte ven, když musíte, vemte si roušku. Pokuď roušku nemáte, můžete si ji zkusit ušít - Návod ZDE nebo na výše uvedeném odkazu.
Pokud nemáte možnost si roušku ušít, můžete zkusit jeden z těchto návodů - Rouška z trička nebo Rouška z jednorázových ručníků
Buďme k sobě ohleduplní a nepodceňujme situaci, společně to zvládneme.

Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Ateistická společnost

Informace

Název: Ateistická společnost
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: sirStanley
Správci: sirStanley , Ondi
Založeno: 10.01.2020 11:58
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 13855x
Příspěvků:
2065

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Ateistická společnost - “Ateismus je pochopení, že neexistuje žádný věrohodný vědecký ani faktický důkaz existence boha, bohů nebo jiných nadpřirozených jevů a bytostí.”

Zobrazení reakcí na příspěvek #1780

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.03.20 19:53:10 | #1780
Reakce na příspěvek #1776

Hitler byl katolík. To, že se mnozí křesťané nechovají v souladu se svou proklamovanou vírou, je jedním z důvodů, proč ateisté nevěří.


10
n/a
 #1776 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.03.20 00:53:38 | #1794 (1)

nebyl katolík *27179*


-113
n/a
 #1780 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.03.20 04:52:18 | #1804 (2)

Byl a je to doloženo. Je zajímavé, že popíráš to, pro co jsou důkazy a naopak věříš něčemu, pro co žádné důkazy nejsou. Ale to je pro většinu věřících typické.


10
n/a
 #1794 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.03.20 11:22:31 | #1875 (2)

*15238* *15238* *15238*
Jonatáne, máš v tom zmatek.Ten, o kterém je řeč, byl katolíkem, platil církevní daň až do své smrti. Nemalou daň (několik procent z příjmu) - byl jedním z velmi bohatých Němců, jen zprodeje své smutně proslulé knihy, kterou musel mít prakticky každý člověk v tisícileté třetí říši měl miliony a z autorských práv svých obrazů, které visely také všude. Ovšem to nebylo nic proti příjmům ze své rytiny na poštovních známkách.

No a protože platil krásné daně katolické církvi, tak mu bylo každoročně gratulováno představenými kat. církve k narozeninám. Asi "hodně zdraví fýrere, bůh tě doprovázej".

Kat. církev se proti A. H. ozvala akorát jednou. 1937 vydal Pius 11 oběžník, v němčině, nazvaný "Mit brennender Sorge" (s palčivou starostí) ve které vyčítá NS systému porušení konkordátu. Jen ve zkratce papež vyčítá neadresně tkzv. rasové zákony, vyčítá odklon od klasického křesťanství ke germánské, předkřesťanské verzi ...
NS režim reagoval okamžitě, nechal zestátnit několik tiskáren tisknoucích tento oběžník.

Jen na doplnění připomínám, že mnichovská "dohoda" byla podepsána na podzm 1938, zbytek Česka přivlastněn Němci na jaře 1939 a druhá sv. válka byla v Evropě zahájena prvního září 1939.


56
n/a
 #1794 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.03.20 12:47:01 | #1876 (3)

  Již ve své pr­vní encyklice, naz­vané  Summi pontificatus,  z  20.  října  1939, varuje Pi­us XII. před „te­oriemi, které po­pírají jednotu lid­ského pokolení“ (te­dy před těmi,  které zdůvodňu­jí rasismus – nadřazenost  jedné  rasy  nad  jinými)  a  před  „zbožštěním  státu“,  tedy  totalitou. 
Téměř milion zachráněných Renomovaný  židovský  historik  Emile Pinchas La­pide odhaduje, že  „Pius XII., Sva­tý stolec, va­tikánské  nunciatury a ce­lá katolická cír­kev  zachránily 700 000 a­ž 850 000 Židů  od jisté smrti“­. Jde o šokují­cí množství: je to ­přibližně osmi­na z počtu  nacisty zavraž­děných Židů! Židovský histo­rik a rabín Da­vid  G. Dahlin navrhl v ú­noru 2001, aby  byl papeži Pi­ovi XII. udělen čes­tný 
titul „Sprave­dlivý mezi ná­rody“ –  titul je udělo­ván Nežidům, kte­ří se  mimořádným způ­sobem zaslouži­li  o přežití Židů v do­bě holokaustu.


-113
n/a
 #1875 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.03.20 14:18:40 | #1878 (4)

Ano našli se i slušní katolíci, kteří pomáhali se záchranou Židů, před katolíky, kteří sloužili nacismu. A stejné je to i mezi ateisty. Někteří jsou slušní a mnozí podlehli třeba komunismu. Prostě jde o povahy konkrétních lidí, ne nějakou víru, či nevíru.


10
n/a
 #1876 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.03.20 00:54:28 | #1795 (1)

to není ten pravý důvod


-113
n/a
 #1780 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.03.20 04:53:25 | #1805 (2)

Je to ale jeden z důvodů.


10
n/a
 #1795 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.03.20 09:40:05 | #1874 (1)

Hitler bol možno katolík so zaprášeným krstným listom niekde v nejakej sarej debne...katolíka robí viera, krst a dobré skutky v jednote - čo z toho mal Hitler?...ale KC nikoho, ani Hitlera, nezatracuje - to je doména Boha..


25
n/a
 #1780 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.03.20 17:19:21 | #1887 (2)

Po každom nepodarenom atentáte naňho(a nebolo ich málo) vyhlasoval :
"Mňa ochraňuje sám Boh".
*3440*


44
n/a
 #1874 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.03.20 17:32:26 | #1889 (3)

No - to si možná netroufl.
Používal výraz "prozřetelnost" (Vorsehung). Nebem mu byl, podle jeho přesvědčení, přidělen úkol založit a zvelebit Tisíciletou říši Germánů.
Jeho Ruhmreich (slavná říše) se stal rumrajchem a Áda se musel sám picnout, aby ušel ponížení, kdyby ho přivlekli před Stalina.


56
n/a
 #1887 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.03.20 17:39:33 | #1890 (4)
*65*

44
n/a
 #1889