Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Ateistická společnost

Informace

Název: Ateistická společnost
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: sirStanley
Správci: sirStanley , Ondi
Založeno: 10.01.2020 11:58
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 68254x
Příspěvků:
6274

Předmět diskuze: Ateistická společnost - “Ateismus je pochopení, že neexistuje žádný věrohodný vědecký ani faktický důkaz existence boha, bohů nebo jiných nadpřirozených jevů a bytostí.” Ateismus je racionální a pragmatický a humanistický postoj k světu. Racionální v tom, že usiluje o poznání pravdy ( tím odmítá teorie o existenci neprokázaných nadpřirozených bytostí a jevů). Pragmatický, protože za prioritní považuje to, co je užitečné a prospěšné (náboženství to není, už proto, že lidi rozděluje - viz vztahy mezi židovskou vírou, islámem a křesťany). Humanistický proto, že na první místo staví člověka, skutečnou bytost, nedokonalého, ale vyvíjejícího se tvora, jakým jsme my všichni (ne tedy nějakého vymyšleného stvořitele mimo čas a prostor, kterého ani nelze dokázat).
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #6243

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.06.20 19:40:33 | #6243
Reakce na příspěvek #6242

To mám tedy asi taky teplotu:-), teď řeším proč Ježíš mluví poněkuť jinak než onen zákoník v:
Marek 12
28Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“
29Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán;
30miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!‘
31Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.“
32I řekl mu ten zákoník: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho;
33a milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc než přinášet Bohu oběti a dary.“
34Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ Potom se ho již nikdo otázat neodvážil.


n/a
n/a
 #6242 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.06.20 19:49:56 | #6245 (1)

zákoník souhlasil s Ježíšem a mluvil stejně jak on


-126
n/a
 #6243 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.06.20 19:56:26 | #6246 (2)

Nemluví stejně, to pečlivý čitatel dobře vidí, však taky mu Ježíš odpovídá že není daleko od od Božího království, tedy že v něm není.., to je to že se můžeme vzdalovat překrucováním Slova alias jako že lhaním..


n/a
n/a
 #6245 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.06.20 23:13:59 | #6247 (3)

kdyby si byla komunikativní, tak by si rovnou řekla v čem je rozdíl,
to s tebe asi nevymáčknu. ale myslím že sama nevíš, v čem je rozdíl, jinak by si to tu řekla. *6554* *5679*


-126
n/a
 #6246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 06:36:55 | #6253 (4)

Zákoníkovi tam chybí mnoho přivlastňovacích zájmen, asi tak 5, nemá tam ani jedno přivlastňovací zájmeno, na rozdíl od Ježíše Krista, však zákoník taky mluví ještě o přinášení obětí a darů Bohu, sice již ohodnotil co je víc, tedy porád má Boha ještě někde na oltáři a ne v sobě, tak jako Ježíš, ale to mi máme předkládat svá těla Bohu (Římanům 12:1) jako oběť, a s tím se onen zákoník taky moc do Ježíšovi řeči netrefil, hm..


n/a
n/a
 #6247