Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Ateistická společnost

Informace

Název: Ateistická společnost
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: sirStanley
Správci: sirStanley , Ondi
Založeno: 10.01.2020 11:58
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 169790x
Příspěvků:
9372

Předmět diskuze: Ateistická společnost - “Ateismus je pochopení, že neexistuje žádný věrohodný vědecký ani faktický důkaz existence boha, bohů nebo jiných nadpřirozených jevů a bytostí.” Ateismus je racionální a pragmatický a humanistický postoj k světu. Racionální v tom, že usiluje o poznání pravdy ( tím odmítá teorie o existenci neprokázaných nadpřirozených bytostí a jevů). Pragmatický, protože za prioritní považuje to, co je užitečné a prospěšné (náboženství to není, už proto, že lidi rozděluje - viz vztahy mezi židovskou vírou, islámem a křesťany). Humanistický proto, že na první místo staví člověka, skutečnou bytost, nedokonalého, ale vyvíjejícího se tvora, jakým jsme my všichni (ne tedy nějakého vymyšleného stvořitele mimo čas a prostor, kterého ani nelze dokázat).
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #9600

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 15:49:58 | #9600

není to spíše tak, že děláš ze sebe chytrou která všecko ví a všemu rozumí?

V Bibli je verš: Všichni to nechápou, jenom ti, kterým je to dáno“ (Mt 19, 11) A taky je tam psáno o zdrženlivosti či zachovávání čistoty pro nebeské království. Něco jako počátek, odevzdání sebe Bohu. Tím je myšleno panenství, dobrovolné odevzdání se Bohu. Říká se i panenská úroda, neznamená to že ta úroda nesouložila. ale že to byla první sklizeň. Tedy Marie se odevzdala Bohu, tak trochu vulgárně mohu říct že byla jeho první sklizní, tedy věčnou Pannou a vždy Pannou.


142
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 15:50:45 | #9601 (1)

Reagovala jsem teď na Kroky, ale její komentář zmizel.


142
n/a
 #9600 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 15:53:15 | #9602 (2)

No promiň no smazala jsem že ti asi vymylo mozek omílání růžence, nepřišlo mi to být zdvořilé, když to fakt nechápu jak může žena jako ty obhajovat takové nesmysli.


n/a
n/a
 #9601 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 15:55:21 | #9603 (3)

Rozumím tomu, neobhajuji to. Jen chápu vnitřní smysl, proč to říkají.


142
n/a
 #9602 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 15:56:29 | #9604 (1)

Ale k čemu je ti takovéto snění?


n/a
n/a
 #9600 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 16:00:42 | #9606 (2)

říkám že to chápu, myslím že já jsem s tím nezačala.


142
n/a
 #9604 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 16:04:23 | #9607 (3)

Nejde jen o toto ale dnes je tu celý den řeč i o jiných nesmyslech které se na Marii namotali, žiješ v nějakém snu i ní jako mnoho věřících ale máme být střízliví a bdělí..


n/a
n/a
 #9606 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 16:06:10 | #9609 (4)

Obzvláště taky proto že Ježíš k ničemu takovému nenabádal, jeho učení je úplně o něčem jiném ale jako by to nikoho nezajímá, nebo co.


n/a
n/a
 #9607 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 16:07:45 | #9612 (5)

Samozřejmě že zajímá, jak začne sklouzávat diskuse k vedlejším věcem a začne se přikládat příliš velký význam Marii, může se ztratit Kristus z očí. Ale to nemá věřící v úmyslu. Marie naopak k Bohu vede, má své místo v pozadí.


142
n/a
 #9609 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 16:16:51 | #9617 (6)

Mně víc oslovilo i zaujalo že Ježíš dává čestné místo obyčejným starším ženám když říká že jeho bratrem, sestrou i matkou je kdokoliv kdo koná vůli boží. a svoji matce říká ženo nikoliv panno.


n/a
n/a
 #9612 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 16:23:24 | #9619 (6)

No ano jsou ji i vystavěny a zasvěceny kostely , mnoho chrámů ale je toto křesťanství, není to idolatrie?


n/a
n/a
 #9612 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 16:00:18 | #9605 (1)

Matouš 19 : 11 je uplně o něčem jiném:
9Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží.“
10Učedníci mu řekli: „Jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit.“
11On jim odpověděl: „Ne všichni pochopí to slovo; jen ti, kterým je to dáno.
12Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nezpůsobilí; jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé; a někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop.“

A Josef Marii poznal když porodila Ježíše, žili spolu manželský život, byla vdaná


n/a
n/a
 #9600 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 16:06:16 | #9610 (2)

ale zcela zasvětila život Bohu. Dokonce jsem někde četla že i byla zasvěcena Bohu jako dívka, ale to si nejsem jistá. Jozef byl její celoživotní ochránce.


142
n/a
 #9605 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 16:07:44 | #9611 (3)

Co vím z Bible tak žila s Ježíšovými sourozenci a on žil v komuně se svými učedníky a ženami které se o ně starali,


n/a
n/a
 #9610 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 16:08:26 | #9613 (4)

říká se bratr a sestra i bratrancům a stestřenicím, nikdo z bible neodvodil že měl sourozence.


142
n/a
 #9611 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 16:12:51 | #9614 (5)

No ale byla s nima a On se svejma.


n/a
n/a
 #9613 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 16:13:52 | #9615 (5)

Tak jasně že když z ní udělali věčnou pannu tak ze sourozenců museli udělat bratrance a sestřenice:-).


n/a
n/a
 #9613 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 16:16:21 | #9616 (6)

Tyto věci neřeším, nejsou důležité (pro mě) Chápu proč Panna, akceptuji to.


142
n/a
 #9615 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 16:20:49 | #9618 (7)

No a tomu nerozumím ..
K čemu Ti to je..
Ja tedy si že upřednostňuji střízlivý rozum.
Asi seš ovlivněna obrazy které se namalovali, sochami které se vysochali..jsou takové milé..a čisté když se přetírají:-)..


n/a
n/a
 #9616 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 16:24:29 | #9620 (8)

Chápu že tomu nerozumíš a tedy se mi vysmíváš.


142
n/a
 #9618 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 16:33:07 | #9621 (9)

Tobě ne jsi jenom jedna z mnoha...


n/a
n/a
 #9620 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 16:34:17 | #9622 (9)

By sem řekla že tomu právě že rozumím:-)
Tedy bylo mi dáno tomu rozumět..


n/a
n/a
 #9620 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 17:02:23 | #9623 (10)

A čemu rozumíš? že když žena porodí dítě tak už není panna. a že když je napsané bratr a sestra tak to jsou určitě bratr a sestra. To není moc složité.


142
n/a
 #9622 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 17:23:22 | #9624 (11)

a když Marie porodí Ježíška, tak už taky není panna, nebo má nějakou výjimku?


18
n/a
 #9623 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 17:35:49 | #9625 (12)

řeč je o duchovním rozměru, nikoliv tělesném. panenství ve smyslu počátku...prvotiny.


142
n/a
 #9624 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 17:46:47 | #9627 (13)

To právě že nechápu ten duchovní rozměr:-) k čemu jako slouží?
K uctívání modly?


n/a
n/a
 #9625 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 17:50:07 | #9628 (14)

Přeci kdyby to Ježíš chtěl tak by řekl že máme uctívat jeho matku.


n/a
n/a
 #9627 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 17:50:44 | #9630 (15)

uctíváme Ježíše přece, o matce víme že je matka.


142
n/a
 #9628 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 17:55:17 | #9631 (16)

No to právě že Ježíš určil, ve třech evangeliích je to, že jeho matka, bratr i sestra je kdokoliv kdo koná vůli boží.., a tak od té doby to mám tak, že kdokoliv.


n/a
n/a
 #9630 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 17:50:12 | #9629 (14)

k ničemu neslouží.je to pouze informace.


142
n/a
 #9627