Buď doma, nos roušku #chranimtebe - https://chranimtebe.cz/ Když nemusíte, nechoďte ven, když musíte, vemte si roušku. Pokuď roušku nemáte, můžete si ji zkusit ušít - Návod ZDE nebo na výše uvedeném odkazu.
Pokud nemáte možnost si roušku ušít, můžete zkusit jeden z těchto návodů - Rouška z trička nebo Rouška z jednorázových ručníků
Buďme k sobě ohleduplní a nepodceňujme situaci, společně to zvládneme.

Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Ateistická společnost

Informace

Název: Ateistická společnost
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: sirStanley
Správci: sirStanley , Ondi
Založeno: 10.01.2020 11:58
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 14412x
Příspěvků:
2136

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Ateistická společnost - “Ateismus je pochopení, že neexistuje žádný věrohodný vědecký ani faktický důkaz existence boha, bohů nebo jiných nadpřirozených jevů a bytostí.”
| Předmět: Co byla svatá Inkvizice?
04.03.20 17:17:05 | #1045

Její počátky spadajído Novověku, do doby kdy církev pociťovala slábnutí své moci a tak se rozhodla pro záchranu protiůtokem, tedy terorem.

Kopíruji z Wikipedie citát arcibiskupa z Lodži (současnost):
"Pro převážnou většinu lidí bude pravděpodobně velmi těžké uvěřit, že opravdu nikdy neexistovala inkvizice jako jeden všemocný, hrozivý, centralizovaný soud-bestie, pronikající svými chapadly všechny projevy hledání náboženské pravdy a intelektuální nebo politické svobody."

A ještě jeden citát Očitého svědka Johna Foxe:
"Obhajoba před inkvizicí měla malý užitek, obvinění totiž bylo dostatečným důkazem viny, a čím byl obviněný bohatší, tím více byl v ohrožení. Lidé často nebyli popraveni kvůli falešnému učení, ale kvůli majetku."

Takže církvi šlo nejen o moc a vládu strachem a terorem, ale i až na prvním místě o majetek. (kterej byť terorem a vydíráním nabyt, jim na věky patří). *724*


57
n/a

| Předmět: RE: Co byla svatá Inkvizice?
04.03.20 17:58:13 | #1046 (1)

Kopíruji z Wikipedie citát arcibiskupa z Lodži (současnost):

A ještě jeden citát Očitého svědka Johna Foxe

  • jaký arcibiskup? - sotva katolícky! - kde to uviedol?

j-aký očitý svédek? čeho?
z Wikipedie? (do ktorej sa vyberajú (amatéri) aj lživé pikošky? pomluvy Cirkvi bez citácií relevantnej literatury?)


26
n/a
 #1045 

| Předmět: RE: RE: Co byla svatá Inkvizice?
04.03.20 18:55:15 | #1047 (2)

Četl jsem si ve Wiki:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Inkvizice

i v
https://de.wikipedia.org/wiki/Inquisition#Vergleich_mit_Schauprozessen_der_Neuzeit
Kde se porovnává metodika výslechů a procesů diktatur 20. století s metodikami a procesy církevní inkvizice.
Není zatěžko posoudit co bylo v tomto případu dřív - vejce, nebo slepice. Zkrátka kdo se od koho učil?

Pochopitellně to není zaručený zdroj z Vatikánu.
Katolíci to bezpráví dnes vidí pochopitelně jinak, pro ně je církec zdrojem lásky. Jak se mohl někdo obhajovat proti směšnému nařčení ze spojení s djabolem? A za kacířství se dalo považovat cokoliv, co neladilo círvi svaté. Třeba takové bezbožnost, jakou prezentují atheisté. *15238*


57
n/a
 #1046 

| Předmět: RE: RE: Co byla svatá Inkvizice?
05.03.20 12:35:55 | #1050 (2)

Předmět diskuze: “Ateismus je pochopení, že neexistuje žádný věrohodný vědecký ani faktický důkaz existence boha, bohů nebo jiných nadpřirozených jevů a bytostí.”

Prosím zkrať ty španělské dějiny náboženství na půl stánky, jinak to musím smazat.
Je to jak OT, tak přehnaně dlouhé.


57
n/a
 #1046 

| Předmět: RE: RE: RE: Co byla svatá Inkvizice?
05.03.20 12:39:09 | #1051 (3)

Promiň Tome, že ta tvá poznámka k jonatanovým španělským dějinám byla spolusmazána.


57
n/a
 #1050 

| Předmět: RE: RE: RE: Co byla svatá Inkvizice?
05.03.20 13:44:47 | #1052 (3)

ateismus je nepochopení kde se tu vzal tento svět.
a Španělskou inkvizici nechám být


-113
n/a
 #1050 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Co byla svatá Inkvizice?
05.03.20 14:44:37 | #1053 (4)

Ateismus je vědění, že to nevíme. Víra v boha je falešný dojem, že to víme.


36
n/a
 #1052 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Co byla svatá Inkvizice?
05.03.20 15:19:51 | #1054 (4)

OK

K té situaci s "dobrovolnými" konverzemi ke katolictví ve Španělsku to bylo krapátek jinak.

  1. Židi museli odvádět speciální daně
  2. Židi nesměli zastávat úřady ve státní službě
  3. Židi nesměli vlastnit půdu (pozemky)
  4. Židi měli často vykázaný areál k bydlení (Ghetto)

Mnohde museli nosit viditelné označení, davidovu hvězdu a tím byli viditelně vyloučeni z majoritní společnosti.

Jestli to platilo v této formě i pro muslimy nevím.

Takže, chtěl-li Žid pozemek, koupit si dům v křesťanském areálu, zastávat úřad, "zapadnout mezi obyvatelstvo ... tak musel konvertovat. Pochopitelně mnoho z nich konvertovalo jen tak na "na oko", nechali se pokřtít, navštěvovali kostely a své náboženské rituály praktikovali tajně.


57
n/a
 #1052 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Co byla svatá Inkvizice?
05.03.20 16:15:11 | #1055 (4)

Ateismus je pravdivé přiznání, že něco nevíme a možná nikdy vědět nebudeme. Teisté to sice taky nevědí, ale nepřiznají to.


10
n/a
 #1052 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Co byla svatá…
05.03.20 16:35:14 | #1056 (5)

ne, ne, ateizmus je negativistická doktrína proti Bohu, dešpekt Boha, resp. ignorance Boha, lhostejnosti k Bohu - odmietnutia existencie bytí Boha ako pôvodcu sveta a Vesmíru, jeho fyzikálno-chemických a morálnych zákonov, odmietnutia spásy ako milosti Boha skrze Krista tým, ktorí v neho a jeho Syna uveria...vedomý (v slobode rozumu a vôle) ateista sa sám vylučuje zo spásy...


26
n/a
 #1055 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co byla svatá…
05.03.20 17:08:39 | #1057 (6)

Ale Visitore, nepřijetí žádné náboženské doktríny přece není doktrínou! To už tu bylo mnohokrát vysvětleno, ale vy se toho nesmyslu držíte, jak placatozemec světovlády NASA…

My se z žádné spásy nevylučujeme, ta ostatně nečeká ani vás křesťany, žádná totiž není.


36
n/a
 #1056 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co byla…
05.03.20 17:53:08 | #1058 (7)

áno, ak viera v Boha je doktrínou (čo je), tak neprijatie Boha je opačnou/negati­vistickou doktrínou...mi­mochodom, je jedno, ako to nazveme, podstata je slobodné rozumové a vôľové odmietnutie Boha, a tým aj spásy...


26
n/a
 #1057 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co byla…
05.03.20 18:00:31 | #1059 (8)

Ne [velké bé]oha a spásy, ale nepodložené víry v [velké bé]oha a spásu. To je rozdíl!


36
n/a
 #1058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co byla…
05.03.20 18:03:16 | #1060 (8)

Takže vzhledem k tomu, že ani jeden z nás dvou nepřijal islám, jsme zřejmě vyznavači stejné negativistické doktríny, která ani nemá předmět výzkumu a neučí se na žádné univerzitě. Rozumím tomu správně?


36
n/a
 #1058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co…
05.03.20 19:25:13 | #1061 (9)

to teda nie sme, vo viere-neviere sme na dvoch rôznych póloch...islam by som tu nemiešal, je to značne o inom, i keď sú tu niektoré rovnaké prvky, islam je iné videnie viery v Boha, iné videnie a chápanie spásy...


26
n/a
 #1060 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.20 23:14:54 | #1065 (10)

No to teda jsme - jsme amuslimové, a-alláhisté, či amohamedáni, jak je libo. Negativistická doktrína bez předmětu výzkumu a bez univerzitního zázemí. To islám je pozitivistická doktrína a zmíněné atributy má. Ale my jsme ti negativisté, vy i já. Aspoň tak jste mi nepřijetí doktríny vysvětloval.


36
n/a
 #1061 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.20 23:23:14 | #1066 (11)

:-) vidím, že sa už vedome zamotávate do slov, aby ste ospravedlnili ateizmus, - použili ste k tomu aj absurdnú fintu s islamom...ale ateizmus sa pred Bohom ospravedlniť nedá, v Biblii je to najväčší hriech, Biblia ho nazýva "hlúposťou", - a je to aj prvý, a tak najvážnejší, hriech Desatora...


26
n/a
 #1065 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.20 08:15:14 | #1069 (12)

Desatero co o tom : Ja jsem Tvůj Bůh nebudeš mít jiných bohů okrem mně..
A Novozákonní Dvojtero: Miluj Boha svého celým svým.. a bližní své tak jako sebe.

Ateisti nejsou daleko od toho, jen to své "JSEM" nenazývají Bohem?

Mnozí ateisté také se snaží dodržovat Desatero to jest že nelžou, nekradou, necizoloží atd.


13
n/a
 #1066 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.20 08:22:00 | #1070 (13)

Bůh živých totiž se jmenuje JSEM:
Exodus 3
13 Avšak Mojžíš Bohu namítl: „Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“
14 Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“


13
n/a
 #1069 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.20 08:28:37 | #1071 (14)

Bůh má asi že ateisty i radši, neotravují jej modlidbami a prosbami. :-).


13
n/a
 #1070 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.20 08:36:45 | #1072 (15)

Galatským 5
14Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!

Což dodržuje každej průměrnej ateista.


13
n/a
 #1071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.20 08:42:57 | #1073 (15)

S modlitbama je to totiž takto:
Matouš 6
7Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.
8Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.


13
n/a
 #1071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.20 13:34:58 | #1077 (16)

Na co je vlastně modlení, když podle té teorie o "vševědoucím" onen "vševědoucí" všecko ví? Prej ví úplně všecko. I o bolesti zubů, o padání vlasů, ví o prázdné flašce a přece nedá narůst novému zubu, nedá narůst husté kštici a nedoplní slivovici.

Na co je tedy modlení?
No přece na to, aby ostatní lidé viděli onu "zkroušenou pokoru" a mohli porovnávat a soutěžit v délce klečení a v hloubce ztrápeného výrazu, či v lépe obrácených očích k nebi. Jde tedy jen a jen o upevňování svého místa v náboženské společnosti. Čím častěj jseš viděna modlíce se, tím víc úcty a obdivu si u ostatních pobožných vysloužíš. Možná si duchovní dělá záznamy o počtu a délce modliteb a telegrafuje to do nebe.
Pobožnost je společenská hra na pobožnost.


57
n/a
 #1073 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.20 13:31:19 | #1075 (13)

No jistě, mravnost ani morálka nám nejsou nikým dány, prostě jsme si je vytvořili. Tak proč by měly záviset na nějaké víře?


36
n/a
 #1069 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.20 13:33:39 | #1076 (14)

my věřící věříme, že nám byla dána schopnost morálně jednat a cítit. že to tedy není důsledek evoluce ve smyslu zvířecím nýbrž že je to jiná kvalita. že v tomto se lišíme od zvířete, rozpoznáním co je dobré a co není dobré ve smyslu mravním a tudíž můžeme vytvářet i zákony.


18
n/a
 #1075 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.20 13:41:46 | #1079 (15)

Zákony jsou jen propracovanější pravidla. A pravidla mají i zvířata.


36
n/a
 #1076 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.03.20 05:15:14 | #1099 (15)

když se podíváme na lidské dějiny a současný svět, tak to jiná kvalita určitě není. Nevím o tom, že by zvířata stavěla koncentrační tábory, nebo se vyžívala v mučení jiných jedinců.


10
n/a
 #1076 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.03.20 08:18:26 | #1100 (16)

A co černá vdova ?


13
n/a
 #1099 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.03.20 13:44:31 | #1105 (17)

Černá vdova je potvora,.

Kudlanka nábožná ještě větší, ta si pochutná i na zamilovaném samečkovi. Takhle si pochutná na zamilovaném samečkovi i leckterá lidská kudlanka.


57
n/a
 #1100 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.03.20 08:44:34 | #1101 (13)

kroky, nemiešajte sa do diskusie svojimi smyšleninami, rušíte...


26
n/a
 #1069 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.03.20 08:59:23 | #1103 (14)
*9540*

13
n/a
 #1101 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.03.20 13:47:25 | #1106 (15)

*20634*
Neber visitora77 vážně, on tě miluje, jako všechny jiné bližní.


57
n/a
 #1103 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.03.20 14:27:17 | #1107 (16)

já ji vážně mám rád, ale nemám rád její schopnost rozbíjet věcnou diskuzi:-)...


26
n/a
 #1106 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.03.20 17:26:10 | #1110 (17)

Visitore věcná diskuze je diskutovat k věci a Tvoje omezování a nebo pomluvy k moji osobě, to není vůbec k věci, tedy to ani není od tebe věcná diskuze je to handrkování se o ničem a nebo o tom jak neukázněně rušit oponenty, protože nemáš nic jiného k věci, jiné možnosti, to ty nevedeš věcné diskuze.


13
n/a
 #1107 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.03.20 17:29:59 | #1111 (18)

13
n/a
 #1110 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.20 13:28:28 | #1074 (12)

Napsal jste, že nepřijetí určité doktríny se rovná negativně definované doktríně. Jsme tedy oba na jedné lodi, coby nepříslušníci islámu. Pokud tomu tak není, vaše předchozí tvrzení je tedy nesmysl. Pokud je doktrínou ateismus, musí jí být i neislám. A naopak. Logika je totiž jen jedna. Kdo má dvě či více, měl by vyhledat lékařskou pomoc.


36
n/a
 #1066 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.03.20 08:48:49 | #1102 (13)

už slovíčkáríte mimo podstaty témy/diskusie­...nosná otázka je viera v Boha vs neviera v Boha...islam by som tu vynechal, to je na inú tému, islam, hoc "zjavené náboženstvo" je často principiálne o niečom inom, je to iné videnie Boha, bez Krista-Spasiteľa - islam "staval" na Bibli (Mohamed ju prečítal), ale je hodne mimo Bible, je to iné videnie a chápanie Boha...


26
n/a
 #1074 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.03.20 12:44:05 | #1104 (14)

Islám je jen jiná cesta k Bohu. Tomáš Halík


23
n/a
 #1102 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.03.20 14:27:48 | #1108 (15)

povedal ten pravý...


26
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.03.20 14:10:01 | #1113 (14)

Snažím se vám vysvětlit, že nepřijetí nějaké doktríny se nerovná jiné doktríně. Abyste tu pořád nemával slovem doktrína vůči ateismu. Tvrdíte, že kdo nevěří v boha, je příslušníkem ateistické doktríny. Takže kdo nevěří v učení Mohamedovo, je příslušníkem amohamedánské doktríny. A to jsme my oba, takže jsme vyznavači téže doktríny.
Pokud se vám to jeví jako blbost, vřele s vámi souhlasím. Ale když chcete říkat A, je třeba říci také B.


36
n/a
 #1102 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.03.20 14:22:06 | #1114 (15)

Islam nie je predmetom diskusie, - znova: je to síce "Bohom zjavené náboženstvo" (tak sa klasifikuje v religionistike), ale ide o iné videnie a chápanie Boha a spásy (v rámci arabskej kultúry, myslenia a mystiky)...ale ak chcete, tak jo - tu však ani nejde o to, spása v islame je ďaleko pravdepodobnejšia (islam nie je proti Bohu), ako utopený v doktríne ateizmu...ateizmus je buď otvorený útok proti Bohu, jeho dešpekt alebo jeho ignoracia, a to je proti 1. božiemu prikázaniu Desatora, Biblia píše, že to vzbudzuje Boží hnev...


26
n/a
 #1113 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.03.20 14:37:37 | #1115 (16)

Já tu přece nediskutuji o islámu, ale o libovolné doktríně (s islámem jako příkladem), jejíž nepřijetí (dle vás) člověka automaticky činí vyznavačem nějaké jiné (negativní) doktríny. Pokud to tak je, pak musíme oba být vyznavači amohamedanismu (v případě islámu), což je podle vás negativistická hloupá doktrína, která se ani neučí na univerzitách, nemá předmět výzkumu atd. atd.

Víte moc dobře, co mám na mysli, jen se snažíte vyhnout odpovědi, proč by tato „logika“ měla platit v případě vaší doktríny a jejího nepřijetí, ale už ne v případě jiné doktríny a jejího nepřijetí. Nechcete si připustit, že logika je jen jedna. Nebo že vy jich máte několik a vytáhnete vždycky tu, která se vám zrovna hodí.


36
n/a
 #1114 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.03.20 14:41:16 | #1117 (17)

zrejme si nerozumieme, - je jedno, ako sa tá doktrína nazýva, podstata je v tom, aký má vzťah k Bohu,...všetky doktríny, ktoré nedešpektujú Boha, sú tolerovateľné, ale ateizmus to, bohužiaľ robí, a tak nemá omluvu, vo vzťahu k Bohu je to doktrína smrti...


26
n/a
 #1115 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.03.20 14:58:53 | #1119 (18)

"doktrína smrti" oproti "doktríně věčného života" po smrti?

Já mám dojem, visitore77, že základem těch známých monotheistických náboženství je smrt nějakého mučedníka. I svatý Václav musel být zapíchnut, aby se stal svatým.
Křesťanství "začíná" popravou jakéhosi kazatele, symbol křesťanství je popravčí zařízení, trestem za neposlušnost ideologie křesťanství jsou věčná muka, věčné peklo...

Zkrátka bych z toho odvodil, že křesťanství je negativistická ideologie držící své ovečky v ohradě pohrůžkou trestu smrtí. Ne ledacjakou, ale tou věčně útrpnou.
Uznávám, že to je (byla) velmi účinná metoda jak z naivních lidiček vypáčit to poslední a to majetek.


57
n/a
 #1117 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.20 16:03:35 | #1276 (19)

iste, "krv mučeníkov je semenom viery", ako sa píše...ale v kresťanstve nie sú len mučeníci (tí sú v menšine), veľké kresťanské hlavy boli v histórii zo všetkých oblastí ľudskej činnosti, i prírodných a iných vied (Galileo, Perník, Newton, Ampér, Pascal, Wener von Braun, dokoca i nositelia Nobelovej ceny (napr. Max Planck)...či dnes Francis Collins a tisíce iných známych i neznámych po mene...


26
n/a
 #1119 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.03.20 14:59:54 | #1120 (18)

To si opravdu nerozumíme. Snažím se vám vysvětlit, že nepřijetí doktríny A se nerovná přijetí doktríny B. A je úplně jedno, jestli jsou obě pro boha, obě proti, nebo je oběma u zadku, nebo je u zadku jedné z nich. Pořád tady napadáte ateismus jako hloupou doktrínu, která nemá … atd. atd. Ale to ten neislám taky nemá, nemá to ani nekomunismus nebo nefašismus. A do všech těchto kategorií spadáte (doufám).
Že to nejsou doktríny? Aha, A zaznělo, ještě zbývá B! Pro natvrdlé: ateismus taky není doktrína, je to jen nepříslušnost k doktríně víry v boha.


36
n/a
 #1117 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.20 16:06:06 | #1278 (19)

iste, ateizmus nie je doktrína, to by som ho moc povýšil, ateizmus nie je nič, len negatívny názor s predponou ne-, parazit na teizme - bez neho by nebol...


26
n/a
 #1120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.20 17:39:25 | #1286 (20)

Takže odmítavý názor je obecně špatný?
Pokud ano, neměl byste nic odmítnout a měl byste se tedy ztotožnit s islámem, s placatou Zemí, prostě se vším, co se vám někdo snaží nabulíkovat.
Pokud ne, je váš argument zcela irelevantní. Pořád se tu totiž točíte jen na tom, že ateismus je špatný, protože něco odmítá. To je veškerý obsah tohoto vašeho „argumentu“. A použití negativně zabarveného parazitismu na tom nic nemění, jen cosi odhaluje o vás osobně.


36
n/a
 #1278 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.20 19:01:17 | #1290 (21)

odmítavý názor nie je špatný, len tvrdím, že je "NIC"! - lebo je antipapouškom/pro­tipólom pozitívneho názoru, ktorý má logiku, obsah, zdôvodnenie - antinázor (negativizujúci názor) nemá žiadny obsah, nemusí nič zdôvodňovať, len negovat to, čo niekto vymyslel, predstavil...preto len bezobsažne parazituje negáciou....


26
n/a
 #1286 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.20 19:10:36 | #1296 (22)

Můj názor :
Náboženské ideologie jsou utvořeny za účelem ovládání mentálně slabších jedinců sugestivním psycho-terorem.

Přece by jsi jej visitore77 ne-negoval bezobsažně negativním antinázorem. *15238*


57
n/a
 #1290 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.20 19:14:02 | #1298 (22)

Pokud je jediným podkladem toho kladného pouhá víra, pak odmítnutí je zcela logickým a zdůvodněným postojem, na kterém není nic špatného ani hloupého. Hloupé je si pouhou vírou definovat hranice, v nichž smíte myslet, a každého, kdo myslí mimo ně, považovat za horšího, než jsou ti uvnitř. Pokud máte dojem, že to neděláte, tak si znovu přečtěte své příspěvky.


36
n/a
 #1290 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.20 19:21:15 | #1300 (23)

ak vieru pokladáte za špatnost, potom vám rozumiem....


26
n/a
 #1298 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.20 02:34:30 | #1305 (24)

Osobně věřím pneumatikám, že mne nezradí (a kromě několika píchanců dávné minulosti) mne nikdy nezradily. Nezradily na mých autech, nezradili při cestách Evropou a nezradily ani pneumatiky služebních aut. Má víra v pneumatuky nezklamala. Věřím ve funkčnost elektrických přístrojů s výjimkou výrobků jednoho Nizozemského výrobce, které si ovšem už dávno nepořizuji.

Také věřím ve stabilitu měny a bankám, že mne neokradou. Věřím svému bleskosvodu na mém domě, věřím stabilitě domu ... Prostě věřím důvěryhodným věcem.
A mezi ty důvěryhodné věci nepatří výše zmíněný fabrikant z Nizozemí, dále tam nepatří pseudovědy, esoterika, astrologie, věštírny a pochopitelně mezi ně nepatří ani báchorky a ideologie.


57
n/a
 #1300 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.20 06:43:50 | #1308 (22)

Nyní na sítích koluje nesmysl, že nás před koronavirem ochrání pití teplé vody. Lze to brát jako pozitivní názor, ale je to nesmysl. Odmítnutí takového nesmyslu je sice negace, ale není to nakonec pozitivní přístup, protože jde o odmítnutí falešné iluze údajné ochrany?


10
n/a
 #1290 


| Předmět: My, jehovisté
27.02.20 17:32:37 | #939

https://www.seznamzpravy.cz/…-sekty-90222?…

mno, od toho pousmání se kdy vyšší a lepší listovač v Bibli zkouší ty méně zdatné z jejich vědomostí můj pocit ze SJ postupně přecházel od údivu ( z těch důvodů proč být SJ) přes podezření že to jsou uzavření sektářští fanatici až po ..jistotu (že jsou)


23
n/a

| Předmět: RE: My, jehovisté
27.02.20 17:38:44 | #941 (1)

nefunguje to


-113
n/a
 #939 

| Předmět: RE: RE: My, jehovisté
27.02.20 18:24:47 | #944 (2)

https://1url.cz/yzJdn

zkus to takto


23
n/a
 #941 

| Předmět: RE: RE: RE: My, jehovisté
27.02.20 19:03:12 | #947 (3)

to jsou ale šťastní lidé... *30446*


14
n/a
 #944 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: My, jehovisté
27.02.20 21:45:18 | #948 (3)

tak potom to je tedy velmi křečovité a falešné štěstí

mi tak přijde ...


23
n/a
 #944 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: My, jehovisté
03.03.20 05:19:56 | #1006 (4)

také z toho cítím přesně tohle *251*


61
n/a
 #948 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: My, jehovisté
28.02.20 04:09:19 | #949 (3)

reakce na 948

Důvody k pocitu štěstí, radosti, slasti, spokojenosti ... mohou být rozmanité. Někomu může postačit, když najde na chodníku korunu, jiného oblaží když někdo, koho nemá rád, odře svý auto, uteče mu žena, nebo ho vyhodí ze zaměstnání.

Lidí v závěsu nějaké té ideologie zažijí pocity štěstí, když dostanou od jejich vůdce plechový odznak, nebo papírové "čestné uznání". To je vlastně jaksi povinné štěstí, povinná radost. Někteří věříci zažívali vlny štěstí, když měl Stalin narozeniny, jiní věřící zase blažily narozeniny Hitera a zase jiné blaží dodnes narozeniny jejich vykupitele slavené 24 prosince.

Nevím jak a která z verzí SJ obšťastňuje své věřící pocitem vyjímečnosti, kterým jediným bude po smrti dopřáno být navěky blažený po boku toho, pro kterého za života svědčí. Svým svědčením si takhle, obrazně řečeno, leští kliky u Petrovy brány.


57
n/a
 #944 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: My, jehovisté
28.02.20 09:13:05 | #956 (3)

vypadá to tak... ta redaktorka to na konci i říkala, že se jí to jevilo, jako by to bylo tak trochu hraný


14
n/a
 #944 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: My, jehovisté
02.03.20 18:14:00 | #1002 (4)

Budí to ve mě též dojem umělosti... Buď jsou ti lidé natolik zfanatizovaní a nebo je to prostě nahraný aby to bylo co nejvíce líbivé protože ví že to uvidí hodně lidí na internetu


n/a
n/a
 #956 

| Předmět: komunistický ateismus
27.02.20 15:21:54 | #937

Zajímal by mě názor ateistů proč komunisté prosazovali ateismus násilím ,proč věřící lidi diskriminovali děti věřících nesměli studovat,kněze zavírali do uranových dolů a chtěli celkově vymýtit víru v Boha?


-113
n/a

| Předmět: RE: komunistický ateismus
27.02.20 16:01:43 | #938 (1)

Snažili se vymýtit cokoliv, co neuznávalo autoritu Strany, prostě konkurence. Stejně jako nacisti pronásledovali komunisty, katolíci protestanty a ateisty…

Všimni si ale, že pronásledování věřících komunisty spadalo do širší kategorie pronásledování nekomunistů či spíš antikomunistů, takže antikomunističtí ateisté na tom byli stejně jako antikomunističtí věřící a hubu držící věřící byli tolerováni, což bylo ostatně zaručeno zákonem (tj. něčím, co za komoušů nezaručovalo vůbec nic). To jen abys (jak je v módě) nekladl mezi komouše a ateisty rovnítko. Také si všimni, že nikde na světě nevznikl žádný režim, jehož hlavním cílem by bylo zlikvidovat víru v boha nebo její nositele. Žádná ateistická diktatura. Obráceně je to celkem běžné…


36
n/a
 #937 

| Předmět: RE: RE: komunistický ateismus
27.02.20 17:33:03 | #940 (2)

První ateistický stát na světě:
https://www.svet3x.cz/1AlbaniePrvniAtestickyStat1.html
Věřící mají jako nejvyššího Boha a ne nějakého generálního tajemníka,takže asi proto byli potlačováni.
Del příklad člověka ateistu,který byl za to že je ateista katolíky pronásledován?


-113
n/a
 #938 

| Předmět: RE: RE: RE: komunistický ateismus
27.02.20 18:15:15 | #942 (3)

No, kdyby měli generálního tajemníka, budou potlačováni taky, protože by to byl jiný generální tajemník než ten komoušský a prosazoval by něco jiného než komouši. To potlačování se netýkalo jen věřících, ale všech, kdo byli proti komunistům.
O Albánii to vím, ale ani tam nebylo primárním účelem zavést povinný ateismus a vymýtit víru v boha. Víru se snažili potlačovat, jako všichni komouši, z důvodů, které jsem už uvedl. Byl to pouze jeden z atributů toho režimu, který se tím ale jako jediný takto chlubil, i když ten výsledek byl samozřejmě falešný. Lidi se k víře prostě jen nehlásili veřejně.

Příklad pronásledovaného ateisty? Ve své době každý, dnes naštěstí pobožní takovou moc nemají. Tedy aspoň v Evropě.


36
n/a
 #940 

| Předmět: RE: RE: RE: komunistický ateismus
28.02.20 09:10:14 | #953 (3)

Zjisti si, jak se žije ateistům v Polsku.


10
n/a
 #940 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: komunistický ateismus
28.02.20 15:08:35 | #964 (3)

Příklad pronásledovaného ateisty? Ve své době každý, dnes naštěstí pobožní takovou moc nemají. Tedy aspoň v Evropě.
xxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxx
No a odkud si to zjistil? že každý koho církev takzvaně pronásledovala byl ateista? Myslíš třeba Husa toho nepronásledová­vali,ještě ho přemlouvali, aby nebyl upálen.Ateisté asi tenkrát neexistovali. Vím že odjakživa jsou pronásledovaní křesťané od ateistických komunistů a dalších věřících třeba militantních muslimů. Vedení katolické církve se nepodílelo na čarodějnických procesech, protože je to pověra a té nesmí křesťan věřit. Uřad svaté inkvizice na toto dbal, nicméně se katolíci nezasadili o změnu zákonů, které by upalováni nepřipouštěli.


-113
n/a
 #940 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: komunistický…
28.02.20 15:17:08 | #966 (4)

Ne každý pronásledovaný byl ateista, to jsem přece nenapsal, ale každý ateista byl pronásledovaný.
Čarodějnice upalovali křesťané „ve jménu Boha“. Ateista by to „ve jménu neboha“ rozhodně nedělal.

A podpásovky typu „ateistických komunistů“ nepoužívej. Nejsou o nic pravdivější než třeba „katoličtí fašisté“.


36
n/a
 #964 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: komunistický…
04.03.20 08:31:28 | #1028 (4)

Na čarodějnických procesech se katolíci podíleli. Stejně tak se podíleli na pronásledování věřících. Problém není v ateistech. Kdyby ateisté nebyli, našli by si fanatičtí věřící jiné věřící k pronásledování.


10
n/a
 #964 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: komunistický…
28.02.20 16:03:14 | #967 (3)

*15238*
Jo, jo, tak je to v idealizovaném světě katolíků - ti zlí jsou ateisté a ti hodní jsou praví katolíci.
Problém je akorát v drobnosti - tihle "praví katolíci" jsou jaksi raněni "pravokatolickou" slepotou.
Například na včerejší debatě v TV hřímal jeden katolický politik pro něj nezpochybnitelný fakt, že za miliony umučených a popravených vlastně mohli komunisti. Ten počet milionů komunisty zabitých kolísá, včera padlo číslo 60, jindy tvrdí katolíci 100 a vnitřně vidí spíš 1000.

Takže tu máme nový "fakt", že chudinky křesťané jsou nejpronásledo­vanější náboženskou sektou na světě. Myslím, že k této "pravdě" dospěl i nejvyšší katolík ČR.

Nevděk vládne světem.
Příkladem nám budiž Panna orleánská, neboli Johanka z Arku. Ta vedla úspěšně bitvy proti Angličanům, aby byla následně milosrdně popravena ohněm Angličany, kteří Johanku koupili od katolicko-křesťanských fanatiků. Pozděj byla prohlášena katolicko-křesťanskými fanatiky za svatou. Teď zřejmě shlíží vděčně s Nebe na Vatikán, od kterého se jí dostalo takové šarže. Nyní svatá Johanka šéfuje vojákům a trestancům.


57
n/a
 #940 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: komunistický…
28.02.20 20:52:03 | #978 (3)

velmi hezky povědíno


23
n/a
 #940 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.02.20 21:06:31 | #979 (3)

povědíno, ale je to snůška ateistické propagandy a nepravd. Například, že si myslí že jsou ateisté zlí. Spíš si myslí že jsou kapánek hloupí. *4058*


-113
n/a
 #940 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 00:11:30 | #1003 (4)

To si myslí hlupáci o chytrých tak nějak obecně.


36
n/a
 #979 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.20 05:26:06 | #1007 (5)

*45* jsi dobrej *27473*


61
n/a
 #1003 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.20 08:33:48 | #1029 (4)

Což je opět omyl. *1*


10
n/a
 #979 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.20 15:02:55 | #1030 (5)

no myslím si to já, když tu čtu ty vaše zázračné odpovědi je v nich tak 20% pravdy a kdoví jestli i toto číslo není přehnané *16160*


-113
n/a
 #1029 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.20 15:09:44 | #1031 (6)

Já vím, že si to myslíš ty. Nepsal jsem o křesťanech obecně.


36
n/a
 #1030 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.20 15:11:05 | #1032 (6)

A umíš těch 80 % vyvrátit jinak, než že to neladí s tvou vírou?


36
n/a
 #1030 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.20 15:39:20 | #1038 (7)

Třeba vaše tvrzení že církev potlačovala vědu nebo že středověk byl temný a takového klišé je spousta.
Přitom církev tisíc let byla nositelkou vzdělanosti a vzdělání podporovala. *10167*


-113
n/a
 #1032 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.20 14:16:16 | #1082 (8)

Přitom církev tisíc let byla nositelkou vzdělanosti a vzdělání podporovala

jj,Giordano Bruno by mohl vyprávět,že


23
n/a
 #1038 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.20 14:54:10 | #1083 (9)

*15238* "... církev tisíc let byla nositelkou vzdělanosti ..." *15238*

To má být vtip dne? Není, protože to vtip nebyl a není, to byla krutá realita.

Středověk (3 až 15. století) byl degenerací lidství, kdy obyčejný člověk neměl ani cenu fajfky tabáku (kdyby byl tehdá tabák znám). To jediné, co tehdá frčelo, byla výroba relikvií, tvoření náboženských canců a stavby kostelů a katedrál. Jediné světlejší momenty bych viděl v překládání starořeckých pojednání o přírodě z arabštiny do latiny.

Až v Novověku nastává z prvu dost nesmělé obrození (renezance) a opatrné krůčky v přírodních vědách, které veměs oponovaly údajům bible a z ní odvozených nesmyslů. Tehdejší vědci se vystavovali nemalému nebezpečí být na popud církve mučeni a zbaveni života.

Dneska tvrdí zastánci náboženské doktriny Středověku, že církev nikdy netvrdila, že Zem je placatá. Možná, že to netvrdila, protože o tom tehdá nikdo nepochyboval. Když se Kolumbus snažil uskutečnit svou cestu do Indie západním směrem, tedy obeplutí kulaté Země, tak se mu lidé (odborníci) vysmívali. A Kolumbus samotný došel, po studiu spisů tak vysoce "vzdělaných" církevních vědců Středověku, k závěru, že Zem má obvod poloviční, než je realita. Přitom byla velikost planety Země změřena víc než jeden a půl tisíciletí před Kolumbem. (Eratosthenes Kyrenejský narozen někdy 276 až 273 před naším letopočtem)


57
n/a
 #1082 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.20 15:37:11 | #1084 (10)

ondi, nepíšete pravdu, je to také úzkoprsé, je to vaša osobná směska zaujatých a nepravdivých tvrdení, - stredovek je naopak, obdobie vzniku a veľkého rozmachu umenia, kultúry, vzdelania /zakladali sa prvé univerzity), nových objavov v prírodných vedách: fyzike, chémii, medicíne, astronómii... ...každá dejinná doba má svoje pozitíva i negatíva, ale takto súdiť je nerozumné...jed­notlivé obdobia/doby ľudstva na seba chronologicky naväzujú, jedna bez druhej by neexistovali.­..stredovek je aj významné obdobie záchrany Európy pred islamom, rozmach kresťanstva, základ pre novovek...


26
n/a
 #1083 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.20 19:47:08 | #1085 (11)

Pochopitelně jsem opačného názoru.

Středověk v Evropě zaznamenal absolutní úpadek kultury, hygieny a vědění. V medicíně v nejširší formě. Od nenapravených zlomenin po "léčení" zaříkáním a modlitbami. Je to doba, kdy všechny přírodní procesy od počasí, přes nemoci, po zemětřesení byly připočítány naštvanému bohu. Následkem byly neutuchající náboženské války a epidemie. Ten náboženský marasmus vrcholil v 17. století.

Co se týče umění, tak kromě obrazů svatých se omezovalo pouze na roucha kněží a na jejich pozlacené bohoslužebné rekvizity. Michelangelo Buonarroti se narodil na konci 15. sloletí, tedy na konci Středověku, na počátcích renesance.

Ovšem i ve Středověku žili a tvořili osvícení lidé a pomáhali chudým a nevědomým zvládat jejich problémy. Těm budiž vysloveno uznání. A ti mohli pomáhat jen zaštítěni nějakou náboženskou organizací. To byla jejich jediná ochrana proti zvůli centrály katolictví. O tom co očekávalo lidi a společnosti odmítající se podřídit diktátu byly napsány knihy.

Ne, ne visitore, máš nasazené špatné brýle, katolické ukazují katolíky v růžových barvách.


57
n/a
 #1084 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.20 20:36:03 | #1087 (12)

na to sa nedá reagovať, prejdite si trochu dejiny vzdelanosti a umenia...ste zaujatý, povrchný...isteže ľudia v stredoveku zomierali na rôzne choroby, lavne infekčné, ale dnes je rovnaký, a bude ešte väčší problém: AIDS/HIV-1, SARS/koronavírusy, a ešte budú masívne vúrusové a bakteriálne (ich kombinácia) epidémie, keď za pár rokov zlyhajú všetky antibiotiká/re­sistencia (i antivirotiká) na ne, a nové sa už de facto prestali vyrábať, resp. do ich výskumu sa už neinvestuje...a to sme v dobe vedeckej revolúcie:-)


26
n/a
 #1085 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.20 20:39:50 | #1088 (13)

ad. a rovnako chemoterapeutiká proti nádorovým ochoreniam/rakovine zlyhávajú, viac zabíjajú ako liečia, resp. stávajú sa neúčinné kvôli rezistenciám.­..rovnako rádioterapia, génoterapia, i imuterapia sú toxické, a zlyhávajú...


26
n/a
 #1087 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.03.20 03:22:07 | #1089 (13)

Samozřejmě jsem zaujatý.
Jsem zaujatý proti nespravedlnosti, proti lži, podvodu a proti manipulaci prostoduchých lidí. *724*


57
n/a
 #1087 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.03.20 11:05:59 | #1090 (14)

je otázkou, kto si manipuluje hlavu sám osobne, a naviac, - čo je pravda? lož? podvod? - viete to v pravde rozlíšiť? ste etalonem pravdy? viac ako Boh?


26
n/a
 #1089 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.03.20 14:10:15 | #1091 (15)

Každičký člověk je víc, než jakákoliv pohádková bytost. I mé kočky a sousedovic pejskové jsou víc. Pohádkové bytosti byly vymyšleny z různých příčin a specielně bohové svými "činy" nahrazovali lidem nedostatek znalostí přírodních dějů a procesů.

Etalónem pravdy, nejsem ani já, ani ty, ani papež a už vůbec ne jakýkoliv produkt lidské fantazie. Etalónem pravdy není ani jakákoliv kniha, tedy ani bible, ani Saturnin, ani korán, ani Švejk, ani talmud, ani Cesty Gulivera atd. z jednoduchého důvodu, knihy jsou lidskými produkty, produkty lidské fantazie. Jinak bych pochopitelně posuzoval knihy typu Logaritmické tabulky, nebo učebnice fyziky a pod. Tvorbu těchto knih provázela potřeba šíření ověřeného vědění.

Pravda je sice podle definice výrok opisující realitu, ale každý člověk vnímá realitu trochu odlišně. Zejména lidé postižení nějakou ideologií a to platí rovněž pro náboženské ideologie, mají svou realitu hodně "přibarvenou". A nemysli si visitore77, že nevím o řem píši. Vyrůstal jsem v ČSSR a ideologie "útočila" na lidi ze všech stran. Pobožní lidé tu komunistickou ideologii kompenzovali ideologií náboženskou, ale mnozí lidé se nedali ideologiemi zmást a hledali tu takzvanou pravdu. Ne "z bláta do louže", ale z bláta na čistou a pevnou dlažbu.

A snad na konec - žádný člověk není dokonalá bytost, ani cokoliv jiného co nese označení "bio". Člověk podléhá iluzím a musí se usilovně snažit o rozlišení reality od iluze. Spojí-li se však iluze se "zbožným" přáním, tak je cesta k realitě značně ztížená. *5595*


57
n/a
 #1090 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.03.20 15:09:16 | #1092 (15)

Etalonem pravdy je skutečnost. Jak už jsem psal, mnoho lidí věří, že jsou hadi slizcí, ale oni nejsou. A ta víra lidí na tom nic nemění.


10
n/a
 #1090 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.03.20 00:26:56 | #1098 (15)

„Etalonem pravdy“ nemůže být něco, o čem pouze věříte, že to existuje. Ani když to nazvete bohem s velkým bé. To snad dá zdravý rozum.


36
n/a
 #1090 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.20 15:28:02 | #1035 (6)

Hadi nejsou slizcí. Kde máš těch 80 %? *2*


10
n/a
 #1030 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.20 15:44:48 | #1039 (7)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.20 15:51:38 | #1040 (8)

A dočetls aspoň k prvnímu výskytu slova „ryba“?


36
n/a
 #1039 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.20 15:59:43 | #1041 (8)

Od kdy je úhoř had? Jestli to máš takhle se vším, tak se už nedivím. Doporučuji si na nějakého hada sáhnout. To je jeden z případů, kdy lze falešnou víru vyvrátit. *1*


10
n/a
 #1039 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.20 16:45:14 | #1043 (9)

Kreacionisté mají v hlavě guláš z bible-věření a špetičky vědění.

Příkladem mohou být třeba i ti hadi (reptilie, neboli plazi). Ti nejlíp evolučně vyvinutí pro život ve vodě jsou mořští hadi. Ti mají nejen nejsilnější jedy, ale i největší plíce (v poměru k objemu těla) a tak vydrží ponoření (bez dýchání) na půl hodiny.

Ryby jsou ryby a plazi jsou plazi. Jednou se mne kdysi jeden zbožnej diskutník pokoušel přesvědčit o existenci boha ptakopyskem. *15238* *15238* *15238*


57
n/a
 #1041 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.20 15:30:08 | #1036 (6)

Na čarodějnických procesech se katolíci podíleli. Stejně tak se podíleli na pronásledování věřících. Problém není v ateistech. Kdyby ateisté nebyli, našli by si fanatičtí věřící jiné věřící k pronásledování.
Kde je opět těch 80 %?


10
n/a
 #1030 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.20 20:27:23 | #1086 (7)

kde se podíleli? čarodéjnícke proscesy je doména protestantov v západnej a strednej Európe (Nemecko, Švajčiarsko, i Česko)...RKC v tom prsty nemá...


26
n/a
 #1036 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.03.20 15:15:38 | #1093 (8)

Čarodějnickými procesy se rozumí světské a církevní trestní jednání proti čarodějnicím a čarodějům (kouzelníkům). Jedná se o historický jev, který trval od 15. do 18. století, prováděný jak katolickými, tak protestantskými vrchnostmi.


10
n/a
 #1086 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.03.20 18:47:35 | #1094 (8)

Pronásledování "čarodějnic" má podobné příčiny jako třeba pronásledování jinověrců a také *15238* atheistů. Příčinou je strach prostoduchého obyvatelstva z nadpřirozených (pohádkových) bytostí. Exorcisti dodnes vymítají ďábly z mentálně postižených lidí, s oblibou v postižených dívkách.

I Martin Luther ve svých dopisech, v kázáních zmiňoval o paktech (smlouvách) lidí s čerty, kteří způsobovali sucha, záplavy, choroby, neplodnost .... a jinak škodili křesťanům. Mimochodem se vyjádřil také k k teorii Koperníka o Heliocentrizmu slovy, ve kterých nechybělo slovo "blázen".

Zkrátka lidé, křesťané, byli a jsou dodnes indoktrinováni pohádkovým světem plných pohádkových bytostí, údajně dobrých, ale i zlých. Tito prostoduší křesťané byli šikovně kondiciováni svými duchovními vůdci, kteří náznaky a narážkami podporovali strach ze všeho nekřesťanského (ale alibistickým stylem Piláta "na mých rukách krev není") . Následek byl naprogramován, soused udával souseda a dav zabíjel.

Zkrátka, to místy davové šílensví "vyrostlo" na základech křesťanského učení. Tolik také ke škodlivosti náboženské ideologie. A tu sorovost, mučením vynucená přiznání, obžalování dalších lidí a krveprolití vykonávali křesťané. Ostatně se to v Evropě dochovalo do 20. století ve formě zacházení s "nepřáteli" státní ideologie, jak v Německu, tak v komunisty ovládaných zemích.


57
n/a
 #1086 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.03.20 19:49:09 | #1095 (9)

Doporučuji navštívit muzeum Tortury.


10
n/a
 #1094 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.03.20 23:24:39 | #1097 (10)

Brrrr. Na to mám moc slabé nervy, stačí mi bohatě dobové náčrtky, kresby a vyprávění. Je až neuvěřitelné, co si lidi dokáží vzájemně spáchat vedeni nějakou ideologií. Měli jsme kdysi školní výlet do Terezínské Malé pevnosti ...strašné. Tady, v Rakousku jsem měl před lety jet na tryznu (mučení a vraždění soc. demokratů a komunistů) do Mauthauzenu - nejel jsem, přesahuje to mé síly.

Lidi na lidi jsou jako saně,
člověk na člověka jako kat.
Podívejme se na ně,
musíte naříkat.


57
n/a
 #1095 

| Předmět: RE: komunistický ateismus
27.02.20 18:34:53 | #945 (1)

komunisté pronásledovali kdekoho,proč si pořád věřící myslí že perzekvováni byli jen oni?


23
n/a
 #937 

| Předmět: RE: RE: komunistický ateismus
28.02.20 15:16:54 | #965 (2)

toto věřící netvrdí ani si to nemyslí kde si na to došel? pronásledovaní byli všichni kteří se jevili že by mohli jednat samostatně a být nezáviseli na komunistech. Ničit víru křesťanů je už v základech komunismu které pokládal i satanista Marx. Marx chtěl ostatně zničit celé lidstvo.


-113
n/a
 #945 

| Předmět: RE: komunistický ateismus
27.02.20 18:51:33 | #946 (1)

Protože si vzali příklad od ŘKC - z christianizaci
Christianizace (pokřesťanštění) je pojem označující proces konverze jedinců či většího množství lidí ke křesťanství.
*3440* *20* *3440*


44
n/a
 #937 

| Předmět: RE: RE: komunistický ateismus
28.02.20 20:16:18 | #974 (2)

Myslíš Cyrila a Metoděje? Ti co vymysleli češtinu kterou teď mluvíš a píšeš? A především přinesli spásu českému národu? Díky Ježíš si ateista, jinak by si asi ještě běhal s oštěpem a byl by si pohan. *17790*


-113
n/a
 #946 

| Předmět: RE: RE: RE: komunistický ateismus
29.02.20 00:12:06 | #980 (3)

reakce na 974

jonatan1 : "Myslíš Cyrila a Metoděje? Ti co vymysleli češtinu kterou teď mluvíš a píšeš?"

To jsou mi ale novinky, to tedy zírám, co vše se v nábožce člověk nenaučí.

Znamená to , že před Cyrdou a Metudem se Češi domlouvali posunkovou "řečí"? Jak vůbec tehdá Češi věděli, že jsou Češi, Moravané, že jsou Moravané a Slováci, že jsou Slováky ???


57
n/a
 #974 

| Předmět: RE: RE: RE: komunistický ateismus
02.03.20 09:29:22 | #999 (3)

*3484* *3484*
No zase jsem zde "koukl" a nestačím se divit.
Takže ne to,že zpřístupnili Bibli Čechům,ale to,že učili národy jejich jazykům - to je christianizace.
*4475*
Tak jsi přečti jak probíhala v Americe - asi se budeš divit.
*3440*


44
n/a
 #974 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: komunistický ateismus
02.03.20 12:50:48 | #1000 (4)

reakce na 999

Náš mudrlant měl asi na mysli onu mýtickou "hlaholici" v tehdejší době psaná "glagolica". Ovšem nemá tušení, že se nejedná o mluvnici, ale jen o písmo. Ortodoxní křesťané (od Srbů, po Rusy) si ji tak oblíbili, že ji mají dodnes. Ovšem tyhle křesťany nemusíme brát vážně, u nich se opožďuje i kalendář.

Našemu mudrlantu uniklo, že zde používaná abeceda je vlastně takzvaná "latinka", neboli "římská abeceda". No a ta vznikla dlouhým vývojem, ze západořecké abecedy, které měla vzory v písmech Féničanů a Etrusků. První známé záznamy "latinky" jsou staré přes dva a půl tisíce let. Řekněme zhruba patnáct set let před Cyrdou a Metudem. Ta jejich glagolica se tady jaksi neprosadila, přišli pozdě.

Jen tak na okraj: Kazachstán má v plánu přejít do roku 2025 postupně z azbuky na latinku. Azbuku používají od 1940.


57
n/a
 #999 

| Předmět: RE: RE: RE: komunistický ateismus
03.03.20 09:21:32 | #1008 (3)

To je pěkná blbost. Čeština vznikla jako domácí jazyk tady. C+M přinesli staroslověnštinu, která byla sice slovanským, ale cizím jazykem. Akorát že mu místní rozuměli pořád líp než latině, asi jako ty rozumíš nejspíš líp polsky než italsky...


36
n/a
 #974 

| Předmět: RE: komunistický ateismus
28.02.20 09:04:24 | #950 (1)

To se musíš zeptat komunistů. Já jsem ateista a nikomu ve víře nebráním, ani mu nic nezakazuji.


10
n/a
 #937 

| Předmět: RE: RE: komunistický ateismus
28.02.20 09:07:53 | #951 (2)

Jsem věřící a nikomu nebráním aby byl ateistou.


18
n/a
 #950 

| Předmět: RE: RE: RE: komunistický ateismus
28.02.20 09:12:05 | #954 (3)

Jsem ateista a nikomu nebráním, aby byl věřící.


10
n/a
 #951 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: komunistický ateismus
28.02.20 09:15:02 | #957 (3)

u mě je to opačně, jsem věřící a nikomu nezkazuji být ateistou. Takže v tomhle asi nebude na vině nějaká příslušnost věřící -nevěřící.


18
n/a
 #951 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: komunistický…
28.02.20 10:56:37 | #958 (3)

Záleží na povaze a schopnosti tolerance. S vírou to opravdu nesouvisí.


10
n/a
 #951 

| Předmět: RE: RE: komunistický ateismus
28.02.20 09:09:55 | #952 (2)

tys zde? *30446*


14
n/a
 #950 

| Předmět: RE: RE: RE: komunistický ateismus
28.02.20 11:08:18 | #959 (3)

to bylo na mě? :-) Jsem všude kde se vede diskuse o Bohu :-)


18
n/a
 #952 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: komunistický ateismus
28.02.20 11:19:28 | #961 (3)

ne to bylo na soajérskýho Toma *29716*


14
n/a
 #952 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: komunistický…
28.02.20 11:22:07 | #962 (3)

tak to jo :-))


18
n/a
 #952 

| Předmět: RE: RE: RE: komunistický ateismus
28.02.20 16:33:47 | #970 (3)

Snad tu nevadím. *31750*


10
n/a
 #952 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: komunistický ateismus
28.02.20 17:54:49 | #972 (3)

rozhodně ne,naopak *33662*

jsi moudrý,slušný ,jistě krásný *1* ,hlubokými znalostmi oplývající ,zkušený ( a také s výborným hudebním vkusem ) a protřelý diskutér *27179*


23
n/a
 #952 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: komunistický ateismus
28.02.20 19:40:28 | #973 (3)

samozřejmě že nevadíš. *421*
píšu to jak z přesvědčení, tak z obavy, že by se odmlčení ondiho dalo nějak mylně interpretovat. *20634*


57
n/a
 #952 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: komunistický ateismus
28.02.20 20:20:34 | #975 (3)

to ne, jenom že na Diskutnících tě nevidět


14
n/a
 #952 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: komunistický…
02.03.20 17:57:35 | #1001 (4)

Už jsem přesedlal.


10
n/a
 #975 

| Předmět: RE: RE: komunistický ateismus
28.02.20 20:23:06 | #976 (2)

Oni asi chtěli aby věříci neměli za svého Boha Ježíše ale boha komunismus. Nechtěli aby poslouchali Ježíše ale komunisty.


-113
n/a
 #950 

| Předmět: RE: RE: RE: komunistický ateismus
03.03.20 00:24:49 | #1004 (3)

Ano, tak nějak by to řekl prvňáček, ale v podstatě je to tak.


36
n/a
 #976 

| Předmět: RE: komunistický ateismus
28.02.20 16:11:51 | #968 (1)

*15238*
Možná že si komunisté ověřovali sílu boha mučením jejho služebníků. Faktem je, že pámbíček nepodržel ochranou ruku nad svými služebníky. A nebo si myslel, že jeho služebníkům trochu práce neuškodí. Co já vím, co si pobožní myslí, co jejich pámbů myslel a proč jednal tak, že nejednal?

Takže prokázali tím komunisté bezmocnost boha? A nebo prokázali mocnost boha?


57
n/a
 #937 

| Předmět: RE: RE: komunistický ateismus
28.02.20 16:14:01 | #969 (2)
| Předmět: RE: RE: RE: komunistický ateismus
28.02.20 17:14:23 | #971 (3)

Toufara neznám, co se o svatých píše na stránch jeho fanoušků neberu vážně. Ideologie potřebují své mučedníky a tak se jejich provinění proti státu, proti mocným, bagatelizuje a jejich utrpení maximalizuje. A naopak. I komunisti mají své mučedníky a své svaté a nebyl to jen Fučík a Jánošík. A naopak vrazi, bří Mašínové jsou dnes hrdiny odměňováni poctami a vyznamenáními.

Jakým způsobem někdo rozpohyboval onen křížek v Číhošti se spolehlivě neví, iluzionisti předvádějí v kabaretech i lepší kouzla a zázraky a také si nenechají "koukat do karet". Třeba to byl dobře míněný zázrak, měl však bohužel pro některé lidi kruté následky.
Pobožní by si měli položit otázku, " proč bůh, kterého Toufar propagoval a na jehož reálnou existenci věřil, nehnul pro svého služebníčka ani malíčkem? ". A ti stateční věřící dojdou k názoru, že vše, co se děje, děje se s jeho, tedy božím, souhlasem a tak vypadá celá Číhošťská aféra jako bohem naplánováná tragická fraška. Komouši jsou nakonec také jen obětmi božího záměru. Třeba jim začaly zahýbat manželky, dostali zubní kazy, přestala jim chutnat vodka .... boží tresty mohou být různé.

A prosím, uvaž, že ondi není vyšetřovatelem oné události, ani soudcem zúčastněných. Ondi ví, jak vznikají mezilidské různice a když ten "moudrý" v čas neustoupí, tak dojde ke rvačce, v hospodě po nadávkách padnou facky, mezi národy po nadávkách padají bomby.


57
n/a
 #969 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: komunistický ateismus
28.02.20 20:34:54 | #977 (3)

Ondi kdyby si si přečetl tuto knihu tak uvěříš že Bůh pomáhá:
https://www.hlas-mucedniku.cz/od-utrpeni-k-triumfu.html *691*


-113
n/a
 #969 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: komunistický…
29.02.20 11:47:14 | #981 (4)

reakce na 977

Opět jsi se zakoukal do své věštecké koule? Tak jsi se dozvěděl budoucnost "kdyby - tedy" ? *15238*


57
n/a
 #977 

| Předmět: RE: komunistický ateismus
29.02.20 15:55:31 | #982 (1)

Každý diktátor vždy, už z principu, bude PRONÁSLEDOVAT křesťanství. Protože křesťanství osvobozuje jednotlivce.


n/a
n/a
 #937 

| Předmět: RE: RE: komunistický ateismus
29.02.20 16:19:00 | #983 (2)

Každý diktátor vždy, už z principu, bude PRONÁSLEDOVAT lidi odmítající se podřídit diktátu. Tak jednali i křesťanští diktátoři.

Že jo, Pavlo.
I Hitler, Stálin a možná i Fidél Castro, Pinochet, Papa Doc, Musolini. Pokud vím, tak i Kléma Gottwald (Boží lesík) a Zápotonda byli křesťané, jako i jejich soudci a kati. Komunizmus je (byla) v tomto směru pouze křesťanská sekta, jako jedna z tisíců.

Proto se takovéto osoby nazývají "diktátoři", protože nesnesou odpor, místo dialogu si poslouží persekucí.

Katolictví také není debatní kroužek, pobožní jsou povinní dodržovat diktáty katolické vrchnosti. Našěstí je katolictví v současnosti trochu bezzubé, takže si křesťané dovolují o tom, či o onom pochybovat a různě to interpretovat. Vis hádky na foru "výklad bible".


57
n/a
 #982 

| Předmět: RE: RE: RE: komunistický ateismus
29.02.20 17:43:32 | #984 (3)

Ondi, psala jsem o něčem jiném ale chápu že jsi to vůbec nepobral a dál se zabýváš svými pohádkami. Kledně se snaž dál ale druhý Andersen z tebe nebude.


n/a
n/a
 #983 

| Předmět: RE: RE: RE: komunistický ateismus
29.02.20 20:16:54 | #985 (3)

Komunizmus je (byla) v tomto směru pouze křesťanská sekta, jako jedna z tisíců.
xxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxx
*27179* *12619* *5271*


-113
n/a
 #983 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: komunistický ateismus
29.02.20 20:30:43 | #986 (3)

ale no! - to nemyslíte vážne!:-)


26
n/a
 #983 

| Předmět: RE: RE: RE: komunistický ateismus
29.02.20 20:42:46 | #988 (3)
*27179*

14
n/a
 #983 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: komunistický…
29.02.20 20:57:36 | #989 (3)

Fakt 1 : Komunistická sekta byla založena křesťany.
Fakt 2 : Komunistická sekta má své mučedníky a své svaté.
*15238* *15238* *15238*


57
n/a
 #983 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: komunistický…
29.02.20 21:41:17 | #990 (3)

křesťané nemohli založit komunismus protože ten založil satanista Marx.
Sekta se vyznačuje jinými vlastnostmi než komunismus který je ateistický.
Hitler ani Stalin nebyli křesťané nastuduj si kdo je to křesťan. Myslím ale že to nedáš *4585* *10167*


-113
n/a
 #983 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.02.20 21:54:51 | #992 (4)

Hitler křesťan byl. Studovat bys měl ty.


10
n/a
 #990 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.02.20 21:43:55 | #991 (3)

Ale ja jsem slyšela že první křesťané byli první komunisté..


13
n/a
 #983 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.03.20 02:35:20 | #996 (4)

reakce na 991

Jo, členové nějaké komuny jsou komunisté.
To slovo komuna pochází z lat. communis a znamená také "obecně", nebo "společně".
Církevní obce jsou též komunami. Lidé si vzájemně pomáhají ... a to je moc dobře.

Věřím tomu, že idealisté zakládající komuny to mysleli a myslí také dobře se svými členy, s komunisty. Lidé jsou však lidé a tak se to dobře míněné může rychle zvrátit v opak. Snad z toho důvodu potřebují komuny silnou osobnost do vedení a soudruzi výchovu vedoucí k věrnosti ideologii a k poslušnosti vůdci.

Dav potřebuje vůdce aby spojil síly a byl užitečný. Ovšem zlý, sebestředný a nerozumný vůdce znamená pro dav katastrofu.


57
n/a
 #991 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.02.20 22:07:27 | #993 (3)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.02.20 22:56:23 | #994 (3)

Ateisté už z principu nikdy nepřijdou na to, co je nebo, kdo je nebo, jaké atributy má křesťan. Celoživotní vlastní odsouzení k nevědomosti. Myslím, že to není dáno jejich hlouposti i když to tak vypadá ona je to spíš diagnoza. Samozřejmě těch věcí týkající se víry je mnoho, ve kterých jsou v totálním chaosu mimo mísu.
*3617* *4585*


-113
n/a
 #983 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.03.20 18:53:00 | #997 (4)

jonatan : "Ateisté už z principu nikdy nepřijdou na to, co je nebo, kdo je nebo, jaké atributy má křesťan. Celoživotní vlastní odsouzení k nevědomosti. "

Neřekl bych, že křesťané jsou celoživotně odsouzení k nevědomosti. Mnozí z nich mají šanci opustit tuto konzervativní ideologii z doby, kdy drtivá většina lidí byli analfabeté. Myslím, že základní znalosti matematiky, jako je sčítání a odečítání mohou prospět i křesťanům. Na slabikování si v bibli musí rozeznat aspoň písmenka.

No a jaké atributy má křesťan ?
Tak v první řadě musí být pobožný, zkrátka neudělat bez boha ani krok.
Pak musí milovat symbol křesťanství - popravčí zařízení zvané kříž a nosit je hrdě a viditelně na krku.
Musí také ovládat aspoň tucec modliteb vhodných pro denní problematiku, jakou je třeba ochrana od pokušení a nebo ochrana pře ateisty.
Dá by měl mít znalosti potřebné k výrobě svěcené vody k domácímu použití, ke kloktání a pod.


57
n/a
 #994 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.03.20 20:39:48 | #998 (5)
*4585*

-113
n/a
 #997 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.03.20 02:15:00 | #995 (3)

reakce na 990

Měli jsme tu (v st Poeltenu) biškupa, který v TV na otázku co soudí o hromadném opouštění katolické církve farníky řekl (zhruba) "podle církevního práva zůstane pokřtěný člověk křesťanem, i když z církve vystoupí, nebo zběhne k jinému vyznání".
Pokud je mi známo, tak výše zmiňovaní diktátoři byli nejen pokřtění, ale prodělali i křesťanskou indoktrinaci. Specielně onen Ádolf, přesto, že uzavřel jako státník s katcírkví konkordát o oddělení církve a státu, sám osobně v katcírkvi zůstal, platil věrně církevní daně až do své zbabělé smrti. Církev od něj ty prachy nikdy neodmítla.

Můžem také zmínit Slovenský štát, který pod vedením jakéhosi monsiňoura vesele pomáhal Ádolfovi v jeho ničení Evropy a masakrování Židů a Rómů.Ani tenhle Tiso nebyl aspoň pro forma katcírkví exkomunikován.

Karel Marx mohl něco založit, třeba nějaký debatní kroužek, ale založení komunistické strany, aspoň ve formátu stojící za řeč, bych mu nepřisuzoval. Leninovi bylo akorát 13 roků, když K.M. zakončil svou životní pouť.

A mezi námi, v době K.M. pracovali ve fabrikách a v dolech i děti a to 12 hodin denně, teda kromě neděle, kdy patřili robotnící a děti církvi. A nemysli si, že K.M. byl jediný člověk, který se zastal ubožáků. Jako vzdělaný člověk jsi zajisté četl Dickense, třeba Olivera Twista. Takže víš o sociální situaci tehdá v Anglii.


57
n/a
 #983 

| Předmět: RE: RE: komunistický ateismus
03.03.20 00:27:43 | #1005 (2)

Tak to ale není. Mnozí diktátoři se jím naopak ohánějí.


36
n/a
 #982 

| Předmět: RE: komunistický ateismus
04.03.20 16:10:46 | #1042 (1)

Pokud by ho prosazovali násilím,tak v ČSSR nezůstane stát ani jeden kostel.
*4475*
Měl by sis nastudovat slova jako je komunismus,ate­ismus,diktatu­ra a pod.
Za starých časů,když probíhala christianizace,tak kdo nekonvertoval(A­merika a pod.),ten byl povětšinou zabit.
KOMUNISMUS SE TÁHNE OD SPARTAKA,PŘES JEŽÍŠE, "TÁBORNÍKY" AŽ PO DNEŠEK!!!
*3440*


44
n/a
 #937 

| Předmět: RE: RE: komunistický ateismus
04.03.20 16:51:42 | #1044 (2)

Pro křesťanské fanatiky je typické převracení pravdy na rub. Najednou je temný Středověk oázou kultury a vzdělání a komunistická diktatura dobou temna, vraždění křesťanů a bourání jejich modliteben.

Asi si v tom "stavění na hlavu" libují. *15238* *15238* *15238*


57
n/a
 #1042 

| Předmět: RE: RE: RE: komunistický ateismus
10.03.20 08:56:31 | #1139 (3)

kto je kresťanský fanatik? nie je to spíš ateistický fanatik?


26
n/a
 #1044 

| Předmět: coronavirus COVID19
24.02.20 12:33:11 | #899

Z kreacionistů sálá přesvědčení, že nic nevzniká bez vůle boha. Pobožní si jsou zřejmě jisti, že jen nějaká nebeská superinteligence dokáže stvořit něco tak mrňavého a tak škodlivého, jako je tenhle COVID 19.
Zajímalo by mne, jestli teď pobožní jednotlivě, nebo houfně, prosí svého boha o zastavení téhle pandémie. Věří v účinnost takové prosby?

Jinak viděno je tenhle prťavý virus geniální (biologická) zbraň hromadného ničení. Předpokládám, že to nebude dlouho trvat a milenci spikleneckých hypotéz si vypracují aktuální verze.


57
n/a

| Předmět: RE: coronavirus COVID19
24.02.20 14:23:36 | #900 (1)

Skutečnost nijak neovlivňuje, čemu kdo z nás věří. Mnoho lidí třeba věří, že jsou hadi slizcí.


10
n/a
 #899 

| Předmět: RE: RE: coronavirus COVID19
24.02.20 20:33:47 | #905 (2)

a nejsou?


-113
n/a
 #900 

| Předmět: RE: RE: RE: coronavirus COVID19
28.02.20 09:12:43 | #955 (3)

Nejsou.


10
n/a
 #905 

| Předmět: RE: coronavirus COVID19
24.02.20 20:05:32 | #901 (1)

ten virus je jen obyčejná chřipka nic víc na normální chřipku umírá každý rok tisíce lidí a na toto nic moc


-113
n/a
 #899 

| Předmět: RE: RE: coronavirus COVID19
24.02.20 21:55:37 | #906 (2)

Odpovídáte na příspěvek uživatele: jonatan1:

"ten virus je jen obyčejná chřipka nic víc na normální chřipku umírá každý rok tisíce lidí a na toto nic moc"

*15238* *15238* *15238*
To byl názor vědce z radia Jrevan?


57
n/a
 #901 

| Předmět: RE: coronavirus COVID19
24.02.20 20:06:43 | #902 (1)

Bůh se píše s velkým B abychom věděli o kterého boha se jedná OK?


-113
n/a
 #899 

| Předmět: RE: RE: coronavirus COVID19
24.02.20 20:24:06 | #903 (2)

virus nemůže být škodlivý stejně jako pes nebo jabloň


-113
n/a
 #902 

| Předmět: RE: RE: RE: coronavirus COVID19
24.02.20 20:28:03 | #904 (3)

prosit mohou a když prosí Bůh pomáhá to je skutečnost. Zázraky v Lurdech a uzdravení jsou tím důkazem a je to dokumentováno takže žádný podfuky.


-113
n/a
 #903 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: coronavirus COVID19
26.02.20 15:52:06 | #919 (4)

Vzhledem k tomu, kolik lidí Lurdy každoročně navštíví, bych počet zázraků statisticky nepovažoval za významnou odchylku od náhody. Občas se "zázračně" vyléčí i ti, kteří Lurdy nenavštívili a dokonce se ani nemodlili. Dokonce i ateisté. *1*


10
n/a
 #904 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: coronavirus COVID19
26.02.20 17:14:47 | #925 (5)

reakce na 919

Nejen Lurdy.

V okolí Vídně je několik desítek "léčivých" pramenů. Ta léčivost je stvrzena tisícovkami děkovných dopisů za poslední dvě - tři století. No a tak zadal tak před zhruba čtvrt stoletím hygienický ústav rozbory těchto vod. Všechny, opakuji úplně všechny měly horší kvalitu, než mají lidé jihozápadní Vídně ve svých kohoutcích. V těch léčivých pramenech byly nalezeny i fekální bakterie, nebo i kovy a jiné minerály zdraví nesloužící.
Jak je to možné? Když se vrátíme o stopadesát let nazpět, tak Vídeňáci pili vodu ze studní, tedy spodní vodu z horní vrstvy, která byla kontaminována tehdy běžnými smetíšti a hromadami hnoje. Pochopitelně trpěli mnozí z nich následky tak zahnojené vody. A když ti zámožnější vyjeli do okolí, k léčivým pramenúm, tak zdravotní potíže většinou jako kouzelným proutkem přestaly. Kneipp to krásně ve své knize Moje vodoléčba popisuje. Nešlo je a jen o tu vodu, ale také o čistý vzduch na kopcích a o procházky.

Jak to bylo dál?
První aquadukt (Hochquell Wasserleitung) 95 km dlouhej byl pro Vídeň uveden po čtyřleté stavbě 24. října 1873 do provozu. Fantasticky kraťounká doba v porovnání se současnou neschopností vlády cokoliv pro své voliče udělat, .


57
n/a
 #919 

| Předmět: RE: RE: coronavirus COVID19
25.02.20 11:02:57 | #907 (2)

reakce na 902
Všeználek jonatan1:
"Bůh se píše s velkým B abychom věděli o kterého boha se jedná OK?"

Asi jako Ježibaba, Vodník, Rarášek, Koblížek, Otesánek ... *15238* *15238* *15238*
Nebo raděj Bůh Hefaistos, Bohyně Athéna, Bůh Perun, Bůh Amor, Bůh Ježíš.

A co takhle Kráva Mařena, Osel Jony... ? *15238*

Slovo "bůh" je podstatné jměno pro množinu vymyšlených bytostí s vymyšlenými nadpřirozenými a pohádkovými schopnostmi. *724*
Církevní dědkové se rozhodli udělit tou kapitálkou bohům aspoň trošku důležitosti. Byli-li ještě víc nesnesitelně arogantnější, mohli nařídit, že se ta pohádková bytost bude psát kompletně v tučných kapitálkách - BÚH - a to jedině zlatým inkoustem. *15238*

Ono je pro pobožné asi důležité svého boha zdobit jak vánoční stromeček.


57
n/a
 #902 

| Předmět: RE: RE: RE: coronavirus COVID19
25.02.20 12:07:45 | #908 (3)

Zírám!
Tolik pravopisných chyb na čtyřech řádcích se hned tak nevidí!

*13417* *13417*
Bodejť by ne, když zdůvodnění vychází z ateistického chybného myšlení *2457* *2457* *2457*


n/a
n/a
 #907 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: coronavirus COVID19
25.02.20 12:13:53 | #909 (3)

Na víc nemáš? *15238*


57
n/a
 #907 

| Předmět: RE: RE: RE: coronavirus COVID19
25.02.20 12:25:12 | #910 (3)

oprava specielně pro Pavlínku:

Špatně:
Církevní dědkové se rozhodli udělit tou kapitálkou bohům aspoň trošku důležitosti. Byli-li ještě víc nesnesitelně arogantnější, mohli nařídit, že se ta pohádková bytost bude psát kompletně v tučných kapitálkách - BÚH - a to jedině zlatým inkoustem. *15238*

Oprava:
Církevní dědkové se tou kapitálkou rozhodli udělit bohům aspoň trošku důležitosti. Byli-by ještě nesnesitelněj arogantní, mohli nařídit, aby ta pohádková bytost byla psána jen v tučných kapitálkách - BÚH - a to jedině zlatým inkoustem. *15238*

Spokojena? *3284*


57
n/a
 #907