Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Bohové jste

Informace

Název: Bohové jste
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.01.2020 08:23
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 12510x
Příspěvků:
541

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Bohové jste - Bůh a nebo Bohové? Proč Bůh o sobě mluví v množném čísle? Bohové jste: Žalm 82:6, Jan 10:34, G 1/26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Podoba boží
18.09.20 01:30:38 | #881

Genesis 5
V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží.
2Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam (to je Člověk) .


n/a
n/a

| Předmět: RE: Podoba boží
23.09.20 20:40:12 | #890 (1)

nikde v Bibli nie je "Bohové jste"...


n/a
n/a
 #881 

| Předmět: RE: RE: Podoba boží
24.09.20 03:33:19 | #897 (2)

Žalm 82
VS Řekl jsem vám již: - Bohové jste, všichni jste syny Nejvyššího!
BKR Řeklť jsem já byl: Bohové jste, a synové Nejvyššího vy všickni;
ROH Ja som bol povedal: Bohovia ste a synovia Najvyššieho vy všetci.
SEVP Povedal som: Bohovia ste, všetci ste synovia Najvyššieho,
BOT Toto je môj výrok: Aj keď ste Božími zástupcami a synmi Najvyššieho,

Jan 10:34
CSP Ježíš jim odpověděl: „Což není ve vašem Zákoně napsáno: ‚Já jsem řekl: Bohové jste‘?
BKR1 Odpověděl jim Ježíš: Však psáno jest v Zákoně vašem: Já jsem řekl: Bohové jste.
BKR Odpověděl jim Ježíš: Však psáno jest v zákoně vašem: Já jsem řekl: Bohové jste.
BKRS OdpovědělG611{V-ADI-3S} jimG846{P-DPM} JežíšG2424{N-NSM}: Však G3756{PRT-N} G2076{V-PXI-3S} psánoG1125{V-RPP-NSN} jest vG1722{PREP} zákoněG3551{N-DSM} vašemG5216{P-2GP}: JáG1473{P-1NS} jsem řeklG2036{V-AAI-1S}: BohovéG2316{N-NPM} jsteG2075{V-PXI-2P}.
COL Ježíš jim odpověděl: „Copak není psáno ve vašem zákoně: ,Já jsem řekl: Bohové jste'?
SYK Ježíš jim odpověděl: „Není-liž psáno v zákoně vašem Já jsem řekl: Bohové jste?“


n/a
n/a
 #890 

| Předmět: RE: RE: RE: Podoba boží
18.10.20 17:58:49 | #948 (3)

největší tupost a vrchol ignorantství je, když někdo dodá text Bible přeložený strojově z angličtiny, proto výše má Visitor naprostou pravdu, ten text v Bibli není. *6554*


-62
n/a
 #897 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Podoba boží
18.10.20 18:00:35 | #949 (4)

Co to tady plácáš za nesmysly?


n/a
n/a
 #948 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Podoba boží
18.10.20 18:04:54 | #950 (5)

reaguji na tvoje nesmysly *27179*


-62
n/a
 #949 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Podoba boží
18.10.20 18:08:26 | #951 (6)

Jako že v Bibli není Bohové jste?
Je to tam dvakrát, v Žalmu 82/6 a v Jan 10:34.


n/a
n/a
 #950 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Podoba boží
18.10.20 18:11:33 | #952 (7)

V knize Genezis 3 je napsáno :
22I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé.


n/a
n/a
 #951 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Podoba boží
21.10.20 02:05:45 | #953 (7)

není ty cituješ z knih které nejsou Bible a navíc vychcaně, tak aby to vypadalo podle tvého, si vybíráš šíelšné auto překlady, to je teda morálka *5679*


-62
n/a
 #951 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Podoba…
21.10.20 03:00:47 | #955 (8)

Asi jsi opilý, promiń, ale ty a visitor77 si děláte s těmito velice podivnými výpady ostudu, překontrolujte si to: http://obohu.cz/bible/index.php?por%5B%5D=BKR&k=Gn&styl=PR&kap=1&vyberpor=porovnat


n/a
n/a
 #953 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.10.20 07:25:06 | #956 (9)

a navíc vychcaně....
Katolický slovník.....


n/a
n/a
 #955 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.10.20 07:49:15 | #957 (10)

Ja nevím co tím sledují, že přemalují Bibli na něco jiného? *118*


n/a
n/a
 #956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.10.20 08:33:43 | #958 (11)

Jejich církev si vymyslela nebiblické náboženství a mají s tím jak je vidět evidentně porád jenom nějaký problém :-).


n/a
n/a
 #957 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.10.20 08:34:38 | #959 (12)

my nikoliv, jiní s tím mají problémy :-)))


145
n/a
 #958 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.10.20 08:37:17 | #960 (13)

No jo no ale tak snad se časem nějako dohodneme:-)
Vždyť odhalovat Biblickou pravdu je tak krásné:-)


n/a
n/a
 #959 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.10.20 09:19:02 | #961 (14)

Jan 14
22Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský: „Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu?“
23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.
24Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.
25Toto vám pravím, dokud jsem s vámi.
26Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Tak že o jiném to není, ni nebude, ni nemůže být:-).


n/a
n/a
 #960 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.10.20 10:32:16 | #962 (15)

psala jsem že jiní mají problémy, já nemám a u církve (katolické) jsem taky problém nezaznamenala. Ale uznávám že existují denominace i jednotlivci co se rádi vymezují a staví svoji existenci na kritice..


145
n/a
 #961 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.10.20 10:39:09 | #963 (16)

Na kritice? To jak se to veme :-)
Ja stavím na tom co je v Bibli:-).


n/a
n/a
 #962 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.10.20 12:52:31 | #964 (17)

To je dobře


145
n/a
 #963 

| Předmět: RE: RE: Podoba boží
24.09.20 08:40:38 | #900 (2)

Zřejmě to má úzkou souvislost s těmito verši :
1.Jan 4
15 Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
16 Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
20 Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář.
http://biblenet.cz/app/b?book=John1&no=4


n/a
n/a
 #890 

| Předmět: RE: RE: RE: Podoba boží
24.09.20 10:08:46 | #901 (3)

„Naslouchej, Izraeli: Jehova, náš Bůh, je jeden Jehova.“ (5. MOJŽ. 6:4)


n/a
n/a
 #900 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Podoba boží
24.09.20 10:17:38 | #902 (4)

Ale milovati máme Boha svého ..a bližní své tak jako sebe.
Tedy asi že má každý Boha svého který je ale zároveň Bohem všech.

Efezským 4/6


n/a
n/a
 #901 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Podoba boží
26.09.20 13:20:42 | #903 (5)

Ženy asi že mají Boha svou.., když bližní své milovati mají tak jako sebe.


n/a
n/a
 #902 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Podoba boží
26.09.20 13:32:35 | #904 (6)

Obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena.


n/a
n/a
 #903 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Podoba boží
04.10.20 14:26:09 | #907 (5)

Neni ve vsech, bydli v nebesich....
Může poslat kousek svého nekonečného ducha!


n/a
n/a
 #902 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Podoba boží
04.10.20 14:30:01 | #908 (6)

Efezanům 4 Já, vězeň+ v Pánu, vás proto snažně prosím, abyste chodili hodni+ povolání, kterým jste byli povoláni,+ 2 s úplnou ponížeností mysli+ a mírností, s trpělivostí,+ abyste se navzájem snášeli v lásce,+ 3 s opravdovostí usilovali o zachování jednoty ducha ve sjednocujícím svazku pokoje.+ 4 Je jedno tělo+ a jeden duch,+ stejně jako jste byli povoláni v té jedné naději,+ ke které jste byli povoláni; 5 jeden Pán,+ jedna víra,+ jeden křest;+ 6 jeden Bůh+ a Otec všech, který je nade všemi a prostřednictvím všech a ve všech.


n/a
n/a
 #907 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Podoba boží
04.10.20 14:43:18 | #909 (7)

poslední větu chápu jako naději, ke které jsme byli povolání. tedy jeden Pán, jeden křest, jeden Bůh a Otec, který je nade všemi (to má rosé správně), který je prostřednictvím všech a který je ve všech. Tady je krásně vyjádřena Boží trojice v každém jednotlivci. Nad, skrze a v.


145
n/a
 #908 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Podoba…
04.10.20 15:03:56 | #910 (8)

Jen těch osob je mnoho ne jenom tři:-)


n/a
n/a
 #909 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.10.20 16:25:40 | #911 (9)

Boží Trojice v každém jednotlivci (osobě)


145
n/a
 #910 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.10.20 18:15:32 | #912 (10)

Jan 17
21aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
22Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
23já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.


n/a
n/a
 #911 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Podoba…
04.10.20 19:25:07 | #913 (8)
  • křest, to uz je čtveřice.

n/a
n/a
 #909 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.10.20 07:54:24 | #915 (9)

Jo jo špatně to spočítali, osob je v Bohu mnoho a Bůh v nich, to proto se slovo "trojjediný" v Bibli ani nikde nevyskytuje.


n/a
n/a
 #913 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.10.20 08:00:00 | #916 (10)

kykyrykýýýýýýý


-110
n/a
 #915 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.10.20 08:19:19 | #918 (11)

Copak, copak, kokrhá ti kohout jako Petrovi když Ježíše zrazoval?
http://biblenet.cz/app/bible/search?phrase=kohout&search=Hledat


n/a
n/a
 #916 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.10.20 08:20:31 | #919 (10)

1.Jan 4
12Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.
13Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.
14A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa.
15Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
16Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.


n/a
n/a
 #915 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.10.20 17:06:05 | #921 (11)

Koloským 2
..na Kristu.
9V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.


n/a
n/a
 #919 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.10.20 17:08:21 | #922 (12)

Efezským 4

6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


n/a
n/a
 #921 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.10.20 18:30:54 | #924 (13)

V ženách se ale projevuje mateřsky, jako matka, neb obraz a podobenství Boha je člověk, muž a žena.


n/a
n/a
 #922 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.10.20 18:45:37 | #925 (14)

Izaiáš 66
13 Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit.


n/a
n/a
 #924 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.10.20 08:35:54 | #920 (10)

Řecké slovo τρίας (trias, trojice) se objevuje až ve 2. století u apologetů, např. u Athenagory z Athén:
V západní církvi se objevuje latinské slovo trinitas (trojice) na počátku 3. století u Tertulliana. Jedná se o neologismus, který Tertullianus vyvinul, aby zároveň postihl trojici i jednotu (tres + unitas). Tertullianus také zavádí pro Otce, Syna a Ducha svatého označení persona, osoba.

Ke Slovu božímu se nemá nic přidávat.
Přísloví 30
5Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.
6K jeho slovům nic nepřidávej, jinak tě potrestá a budeš shledán lhářem.


n/a
n/a
 #915 

| Předmět: RE: RE: Podoba boží
29.09.20 19:12:36 | #905 (2)

Lhát by jste neměl.


n/a
n/a
 #890 

| Předmět: RE: RE: RE: Podoba boží
04.10.20 10:22:50 | #906 (3)

Lež má krátké nohy:-)


n/a
n/a
 #905 

| Předmět: RE: Podoba boží
23.09.20 20:41:49 | #891 (1)

Adam = člověk, nie Člověk:-)


n/a
n/a
 #881 

| Předmět: RE: RE: Podoba boží
23.09.20 21:13:50 | #892 (2)

v biblenetu je s velkým Č, můžeš se podívat.


145
n/a
 #891 

| Předmět: RE: RE: Podoba boží
24.09.20 03:35:18 | #898 (2)

NBK06 Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal jméno Adam, Člověk.
B21 Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal jméno Adam, Člověk.
B21P Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal jméno Adam, Člověk.
JB Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a dal jim v ten den, kdy byli stvořeni, jméno „Člověk“.
SEVP Ako muža a ženu ich stvoril; keď ich požehnal, v deň ich stvorenia dal im meno Človek.
BOT Stvoril ich ako muža a ženu, požehnal ich a dal im meno "Človek" v ten deň, keď ich stvoril.


n/a
n/a
 #891 

| Předmět: Bůh v nás
11.09.20 22:33:47 | #784

Jan 10
38 ..Otec ve mně jest, a já v něm.

Jan 17
23 já v nich a ty ve mně;

1.Korintským 3
16 Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?

Efezským 4
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

1. Janův 4
15 Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Bůh v nás
11.09.20 23:12:25 | #785 (1)

No není to báječné ? *32594*


n/a
n/a
 #784 

| Předmět: RE: Bůh v nás
12.09.20 00:16:14 | #786 (1)

Tak mně tak napadá že Pavel nezískal učedníky na Trojjediného Boha ani na Panenku Marii ale na to že Bůh je v lidech.


n/a
n/a
 #784 

| Předmět: RE: RE: Bůh v nás
12.09.20 07:05:25 | #787 (2)

No protože Trojjediný Bůh ve třech osobách i uctívání PM nastoupilo mnohem později než žil - byl Pavel z Tarzu.


n/a
n/a
 #786 

| Předmět: RE: Bůh v nás
13.09.20 18:53:43 | #847 (1)

Bůh živých se jmenuje JSEM:
Exodus 3
11Ale Mojžíš Bohu namítal: „Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta?“
12Odpověděl: „Já budu s tebou! A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal: Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře.“
13Avšak Mojžíš Bohu namítl: „Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“
14Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“
15Bůh dále Mojžíšovi poručil: „Řekni Izraelcům toto: ‚Posílá mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.‘ To je navěky mé jméno, jím si mě budou připomínat od pokolení do pokolení.


n/a
n/a
 #784 

| Předmět: RE: RE: Bůh v nás
13.09.20 18:57:32 | #848 (2)

JSEM je v ženách Hospodinkou.


n/a
n/a
 #847 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh v nás
13.09.20 20:40:35 | #852 (3)

Jako že Bůh je v ženách Bohyní?


-110
n/a
 #848 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh v nás
13.09.20 20:48:36 | #853 (4)

Ne Hospodinkou, to jako když se mi rozbije myčka a nebo protejkaj vodovodní kohoutky tak to musím všechno nějako řešit, hm..zavolat elektrikáře a instalatera a ti maj zase Boha svého Hospodina JSEM, neb si s tím jinak nevím rady:-).


n/a
n/a
 #852 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh v nás
13.09.20 20:57:01 | #854 (5)

A jaký je rozdíl mezi Hospodinkou a Bohyní?


-110
n/a
 #853 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh v nás
13.09.20 20:59:02 | #855 (6)

Bohyně to je asi že nějaké pohanství:-)..


n/a
n/a
 #854 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh v nás
13.09.20 21:01:50 | #856 (7)

A Hospodynka je tedy co?


-110
n/a
 #855 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh v…
13.09.20 21:04:05 | #857 (8)

To je ženský rod od Hospodina, k tomu obrazu a tomu podobenství Boha byla stvořena Eva, mátě všech živých..


n/a
n/a
 #856 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh…
13.09.20 21:05:46 | #858 (9)

A Hospodin je Bůh, ne? A ženský rod od Boha je Bohyně.


-110
n/a
 #857 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 21:07:59 | #859 (10)

No jo v Království božím budou ženy čím?


n/a
n/a
 #858 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 21:13:44 | #860 (11)

Tím co muži, jsou to lidé.


145
n/a
 #859 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 21:16:12 | #861 (12)

Jan 14
1„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
2V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.
3A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.


n/a
n/a
 #860 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 21:29:04 | #862 (13)

Kdo vi co je myšleno tím příbytkem, o příbytku je i zde:
Jan 14
23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.


n/a
n/a
 #861 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.09.20 21:40:07 | #863 (14)

Dům Otce, řekla bych že Nebe (Nebesa), duchovní svět.


145
n/a
 #862 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 10:45:30 | #864 (15)

Budeme u něj bydlet prijdeme k němu!
Tam není nic o odchodu do nebe, ale o přítomnosti Boha a Krista, nejspíš v tvem srdci!


n/a
n/a
 #863 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 11:13:21 | #865 (16)

Ve smyslu:

1. Jana 2:24

24 Pokud jde o vás, to, co jste slyšeli od začátku, ve vás musí zůstat. Když to, co jste slyšeli od začátku, ve vás zůstane, zůstanete i vy v jednotě se Synem a v jednotě s Otcem


n/a
n/a
 #864 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 11:14:14 | #866 (17)

Nebo:

Zjevení 3:20

20 Stojím u dveří a klepu. Pokud někdo uslyší můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.


n/a
n/a
 #865 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 11:22:29 | #867 (17)

Modlíme se Příjď Království tvé, ne že někam za ním jít..


n/a
n/a
 #865 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 11:23:15 | #868 (16)

Nejspíš, tam se nachází též Nebe... nelze to brát doslovně, když nevíme jaká těla (tělo) je v Nebi.


145
n/a
 #864 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 13:00:57 | #869 (17)

Určitě ne fyzické!
z 1. Korintským 15:50 „Tělo a krev nemůže zdědit Boží království ani porušenost nezdědí neporušenost.


n/a
n/a
 #868 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 13:04:04 | #870 (17)

Bůh s Ježíšem přijdou k tobe...
.
Jan 14:23, 24
23 Ježíš mu odpověděl: „Pokud mě někdo miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme u něj bydlet.


n/a
n/a
 #868 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.09.20 14:41:56 | #871 (18)

Což je mimochodem odkaz na mystický zážitek.


-110
n/a
 #870 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.09.20 18:56:49 | #883 (19)

Tak mne teť tak napadlo že číslo 40 je mystické číslo.


n/a
n/a
 #871 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.09.20 07:02:10 | #884 (19)
*27482* *27482* *27482*

n/a
n/a
 #871 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.09.20 07:51:36 | #885 (20)

Mystikou je i chodit diskutovat do diskuzí o Bohu a náboženství


n/a
n/a
 #884 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.09.20 18:26:46 | #886 (21)

Co je mystika
nábožensko-filoz. proud založený na vnitřním bezprostředním intuitivním prožitku božství, zvláště v novoplatonství, židovství i vých. myšlení
https://www.infoz.cz/mystika/


n/a
n/a
 #885 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.09.20 19:09:03 | #888 (22)

ano, bezprostřední prožívání přítomnosti Boží. Tak to chápu.


145
n/a
 #886 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.10.20 10:00:12 | #927 (22)

Dnes : 10.10.2020 10:10:10
Docela magické datum.. Čas to je taky Mágie, moc toho o času nevíme, víme že je přítomnost, minulost, budoucnost., ale možná že je jenom Přítomost, co jiného je?


n/a
n/a
 #886 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.09.20 19:17:26 | #889 (20)

jj, i tak se dá vyjádřit souhlas


-110
n/a
 #884 

| Předmět: komuna
28.08.20 06:02:29 | #709

Ježíš žil v komuně:
Lukáš 8
1Potom Ježíš procházel městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst o Božím království; bylo s ním dvanáct učedníků
2a některé ženy uzdravené od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z níž vyhnal sedm démonů,
3Jana, žena Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o ně ze svých prostředků staraly.


n/a
n/a

| Předmět: RE: komuna
30.08.20 09:40:02 | #710 (1)

Izaiáš 66
10Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete! Veselte se s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali.
11Budete sát do sytosti potěšení z jejích prsů, budete s rozkoší pít plnými doušky z prsů její slávy.
12Toto praví Hospodin: „Hle, já k ní přivedu pokoj jako řeku a jako rozvodněný potok slávu pronárodů. Budete sát nošeni v náručí, hýčkáni na kolenou.
13Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. V Jeruzalémě dojdete potěšení.“
14Uvidíte to a vaše srdce se rozveselí,


n/a
n/a
 #709 

| Předmět: RE: RE: komuna
30.08.20 10:05:06 | #711 (2)

Jan 17
21 aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
22 Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
23 já v nich a ty ve mně;


n/a
n/a
 #710 

| Předmět: RE: RE: RE: komuna
30.08.20 13:44:29 | #712 (3)

Jan 12:31
31 Teď je souzen tento svět. Teď bude vládce tohoto světa svržen.


n/a
n/a
 #711 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: komuna
30.08.20 15:24:48 | #719 (4)

No jo ale:
Matouš 24
4 Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
5 Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš ‘ a svedou mnohé.

Což by jsem řekla že se naplnilo, mnoho lidi je svedeno k modloslužbě.

Matouš 24
23Tehdy, řekne-li vám někdo: ‚Hle, tu je Mesiáš nebo tam,‘ nevěřte!
24Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.
25Hle, řekl jsem vám to předem.
26Když vám řeknou: ‚Hle, je na poušti,‘ nevycházejte! ‚Hle, v tajných úkrytech,‘ nevěřte tomu!

Což se taky naplnilo v mariánských zjeveních.

Ale : Mt 24/27 Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.


n/a
n/a
 #712 

| Předmět: Svatyně
25.08.20 08:44:01 | #698

Co to je svatyně?

Žalm 150
** Chvalte Boha v jeho svatyni ! **

1. Korintským 3
16 Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?
17 Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.

1.Korintským 6
19 Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!
20 Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.

Skutky 17
24 Bůh, který stvořil svět i všechno v něm nebydlí v chrámech udělaných rukama.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Svatyně
25.08.20 11:51:41 | #699 (1)

Jan 12:31

31 Teď je souzen tento svět. Teď bude vládce tohoto světa svržen.


n/a
n/a
 #698 

| Předmět: RE: RE: Svatyně
25.08.20 11:52:14 | #700 (2)

Kdo je bůh tohoto světa?


n/a
n/a
 #699 

| Předmět: RE: RE: RE: Svatyně
25.08.20 11:59:19 | #701 (3)

Ty? *19557*


n/a
n/a
 #700 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Svatyně
25.08.20 12:16:50 | #702 (4)

Končím.......


n/a
n/a
 #701 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Svatyně
25.08.20 12:28:52 | #703 (5)

No tak dobře:-), ty ne:-), ale tak kdo?


n/a
n/a
 #702 

| Předmět: RE: RE: Svatyně
25.08.20 12:36:12 | #704 (2)

Jan 3
19Toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. 20Neboť každý, kdo jedná zle, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. 21Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“

Efezským 6
11 Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti Ďáblovým nástrahám. 12Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech.


n/a
n/a
 #699 

| Předmět: o kom o čem v Desateru
15.08.20 03:31:22 | #650

z Desatera různé překlady verše Deuteronomium 5/7:
CSP Nebudeš mít jiné bohy vedle mne.
MPCZ nesmíš mít přede mnou dalších bohů.
CRP Nebudeš míti bohů jiných před tváří mou.
BKR Nebudeš míti bohů jiných přede mnou.
NBK06 Neměj žádné bohy kromě mne.
B21 Neměj žádné bohy kromě mne.
B21P Neměj žádné bohy kromě mne.
JB Nebudeš mít jiné bohy přede mnou.
HEJCL Nebudeš míti jiných bohů kromě mne.
KLP Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.
VS Kromě mne nesmíš mít bohy!
PKM Před mou tváří neměj jiná božstva!
*14377*
Rozumím tomu tak, že to před sebou, před svoji tváří nemám mít jiné bohy, ni vedle sebe, když Bůh je v nás:
Efezským 4
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech vás.
*3247*
Desatero je o tom co máme a nemáme dělat ale začíná se slovy : Ja jsem...


n/a
n/a

| Předmět: RE: o kom o čem v Desateru
15.08.20 12:21:53 | #651 (1)

Zalm 82
6 „Řekl jsem: ‚Jste bohové,
všichni jste synové Nejvyššího.


n/a
n/a
 #650 

| Předmět: Církev Kristova
10.08.20 22:03:40 | #572

Církev Kristova:

Ježíš neučí, milujte Pannu Marii a modlete se k ní ale říká ve třech evangeliích že jeho bratr sestra i matka je kdokoliv kdo koná vůli boží..

Panenkomariánský kult je jen a jenom modlářství..svědčí o tom i množství soch a obrazů Panenek Marií pod které pokleká i samotný papež:).

O Panence Marii neučí ani Apoštol Pavel a nebo snad jo?

Milovati máme Boha svého a bližní své tak jako sebe, na tom stojí zákon celý i proroci.
(Matouš 22/34-40)

Církev Kristova je tělo Kristovo, jste to vy.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Církev Kristova
13.08.20 03:18:10 | #615 (1)

co to je modla podle tebe?


110
n/a
 #572 

| Předmět: RE: RE: Církev Kristova
13.08.20 03:19:43 | #616 (2)

vysvetli to - jestli teda nato mas? dik


110
n/a
 #615 

| Předmět: RE: RE: Církev Kristova
13.08.20 04:05:53 | #617 (2)

Modla je nějaký objekt který se uctívá.., který je člověkem zhotoven, napodobenina něčeho co stvořil Hospodin,.dle toho co je o tom v Bibli.

To je něco jako autorské právo, padělky se netrpí, je to trestné:-).


n/a
n/a
 #615 

| Předmět: RE: RE: RE: Církev Kristova
13.08.20 04:18:02 | #619 (3)

ČSP
Deuteronomium 5

6Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

7Nebudeš mít jiné bohy vedle mne.

8Neuděláš si tesanou modlu jakékoliv podoby toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí.

9Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim sloužit, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí,

10ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy.


n/a
n/a
 #617 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Církev Kristova
13.08.20 04:20:16 | #620 (4)

Dt 4:15
Kvůli svým životům se mějte velmi na pozoru, — neboť jste neviděli žádnou podobu v den, kdy k vám Hospodin mluvil na Chorébu z ohně —

16abyste nejednali zvráceně a neudělali si tesanou modlu jakékoli podoby, žádnou sochu: Napodobeninu muže či ženy,


n/a
n/a
 #619 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Církev Kristova
13.08.20 04:23:17 | #621 (5)

1.Jan 5
 A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.
21 Vyvarujte se model, drazí!


n/a
n/a
 #620 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Církev Kristova
13.08.20 04:26:31 | #622 (6)

Zjjevení 22
14 Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázání jeho, aby měli právo k dřevu života a aby branami vešli do města.
15 Vně pak budou psi a čarodějníci, a smilníci, a vražedlníci, a modláři, i každý, kdož miluje a činí lež.


n/a
n/a
 #621 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Církev…
13.08.20 10:25:19 | #624 (7)

Plus oslovovani svatý otce, je modlářství.....


n/a
n/a
 #622 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Církev…
13.08.20 10:59:08 | #625 (8)

Matouš 23
..všickni bratří jste.
9 A otce nenazývejte sobě na zemi; nebo jeden jest Otec váš, kterýž jest v nebesích.


n/a
n/a
 #624 

| Předmět: Sekty, kde mám blokaci
10.08.20 14:13:55 | #561

Lhář visitor tam píše:
visitor77: RKC sa neklania ani obrazom, sochám, krížom, krížikom, ani Jezulátku, ani Panne Márii, ani svätým, nie je modlárska...klania sa len Bohu-Otcom, Kristovi a Duchu Svätému, lebo ide o tri božské osoby v jednom Bohu...osobne pre vás som napísal, o čom je klanění se, klekání, klečení, čo Cirkev prísne rozlišuje."

https://ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/styles/scale_1180/public/images/1169226-447498.jpg?itok=QXqnbDPe


n/a
n/a

| Předmět: RE: Sekty, kde mám blokaci
10.08.20 14:15:43 | #562 (1)

kiwiman
Ted jsem cet dole ty nevis co to je modlarstvo? nebo modla?

Vím co je to modla, máte jich plné kostely a stojí i všude na nárožích:-).


n/a
n/a
 #561 

| Předmět: RE: RE: Sekty, kde mám blokaci
10.08.20 14:20:24 | #564 (2)

Zjevevní 22
14 Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázání jeho, aby měli právo k dřevu života a aby branami vešli do města.
15 Vně pak budou psi a čarodějníci, a smilníci, a vražedlníci, a modláři, i každý, kdož miluje a činí lež.**


n/a
n/a
 #562 

| Předmět: RE: RE: RE: Sekty, kde mám blokaci
10.08.20 14:24:15 | #565 (3)

Varováni před modlářstvím máte v Bibli nesčetněkrát, stačí si ji vzít do ruky číst!!!


n/a
n/a
 #564 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Sekty, kde mám blokaci
10.08.20 14:42:44 | #567 (4)

Deuteronomium 4
16 abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať by to byla socha ve tvaru muže či ženy,
Dt 5:7
8 Neuděláš si tesanou modlu jakékoliv podoby toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. 9Nebudeš se jim klanět ni je ctíti
1.Jan 5
21 Vyvarujte se model, drazí!


n/a
n/a
 #565 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Sekty, kde mám…
11.08.20 08:13:26 | #573 (5)

Vzkazník dnes:

Ratka: Protože věříme ve společenství, které si vzájemně pomáhá na cestě k Bohu. člověk nenÍ izolovaný na své cestě k Bohu.

ja : Vždyť máme vejít do pokojíka svého, zavřít za sebou dveře a tam se modlit k Otci.

Ratka: to se nijak nevylučuje s tím že si máme pomáhat. Modlíme se i v pokojíku i společně.

ja: No ale před sochou a nebo obrazem by to být nemělo, to je modlářství k sochám a k obrazům, jsou objektem před které pokleká i papež
ja: nepíše se vejdi do pokojíka svého kde před nějaký obraz a nebo sochu poklekni a modli se k Otci.

Ratka: není důležité že to není (jen) v pokojíku. Může to býti venku nebo v kostele. Tedy všude. I přčd sochou, i vedle sochy. i v lavici i doma. Ježíš se taky modlil sám i s učedníky, kde se proměnil.

ja: Ale před sochama ne:-), tenkrát ani nikde jejich sochy nebyli:-).

Ratka: nejde o ty sochy, jde o obrácení se k Bohu. Je mi líto že to nechápeš. Někdo neklečí před sochou a není obrácen k Bohu. zase káváš se na nepodstatné věci, na vnějším dojmu.

ja: To právě že se obracíte k sochám a nebo k obrazům..


n/a
n/a
 #567 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sekty, kde mám…
11.08.20 09:02:49 | #574 (6)

To je právě že to, když už se ty obrazy a sochy svatých, Jezulátka, Krista, Panenky Marie atd. vyroběj, tak už se vždy najde nějaký trouba a nebo trubka:-), kdo si před ně a nebo pod ně klekne, proto se ani nemají ani vyrábět, zhotovovat.


n/a
n/a
 #573 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sekty, kde…
11.08.20 09:21:52 | #576 (7)

Proč to děláš Kroky? zveřejňuješ vzkazník aniž by ses zeptala. Takhle se to nedělá.


145
n/a
 #574 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sekty,…
11.08.20 09:30:12 | #580 (8)

Blokovat se taky nená, zablokovali mne tam a ja se tam nemohu k této věci vyjádřit:
Bůh je a nebo měl by bát v nás a tak nemůže být v nějaké dřevěné soše a nebo v obrazu, ni nemůže být prostřednictví těch obrazů a soch..
Bůh je živý v nás:
Skutky 17
24 Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama
25 ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno.
26 Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života,
27 aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.
28 ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.‘[1] Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.‘[2]
29 Když tedy jsme Boží rodina, nemůžeme si myslet, že by se božská bytost mohla podobat zlatu, stříbru nebo kameni, výtvoru lidské zručnosti a důvtipu.

Efezským 4
4Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


n/a
n/a
 #576 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 09:32:53 | #581 (9)

Modlářství je hřích, modláři jsou mezi těma nejhoršíma, mezi vrahama atd (Zjevení 22/15)


n/a
n/a
 #580 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Sekty,…
11.08.20 09:36:24 | #582 (8)

By jste si šířili falešné náboženství jen tak jako by nic, mně za blokovat a je vystaráno že :).


n/a
n/a
 #576 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 09:41:44 | #583 (9)

já ti nic neudělala, chovám se k tobě slušně. Z tvé strany to tak není.


145
n/a
 #582 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 09:49:09 | #585 (10)

Ale tady nejde o Tebe ani o mne, odešla jsi od vzkazníku na hodinku na dvě a nedopověděli jsme to, a tak jsi mi dala k tomu dostatečný časový prostor, ja o tom mám potřebu diskutovat, o tom co mne trápí, místo Boha svého jste si k uctívání vymysleli Boha Trojjedinného, ve třech osobách a klaníte se modlám a mne všude kde to jen jde blokujete... tak to takto nejde, milí katolíci:-).


n/a
n/a
 #583 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 09:49:47 | #586 (11)

já tu potřebu nemám. je to furt to samé.


145
n/a
 #585 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 10:01:06 | #587 (12)

Ode všaď mne vykopat jenom proto že mám jinej názor není férové..


n/a
n/a
 #586 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.08.20 18:22:36 | #591 (13)

Pro Jonatan:
Deuteronomium 4
12Hospodin k vám mluvil z ohně. Slyšeli jste zvuk slov, ovšem podobu jste neviděli, nic než hlas. 13Oznámil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal plnit, Deset slov, a napsal je na dvě kamenné desky. 14Mně v té době Hospodin přikázal, abych vás učil ustanovení a nařízení, abyste je plnili v zemi, do které procházíte Jordánem, abyste ji obsadili. 15Kvůli svým životům se mějte velmi na pozoru, — neboť jste neviděli žádnou podobu v den, kdy k vám Hospodin mluvil na Chorébu z ohně — 16abyste nejednali zvráceně a neudělali si tesanou modlu jakékoli podoby, žádnou sochu: Napodobeninu muže či ženy,


n/a
n/a
 #587 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.08.20 04:35:02 | #594 (14)

ČSP má křížové odkazy ale jiné než PNS http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&kap=4&k=Dt
A mám doma Kralickou Bibli a ta má zase ještě i jiné křížové odkazy.


n/a
n/a
 #591 

| Předmět: K tématu fora:
04.08.20 18:00:34 | #499

Ale jsou i dobré zprávy:
Elohim (אלהים‎‎)
„Bůh“. Druhé nejčastější označení boha v bibli. Jde o plurál maskulina slova אל‎‎, respektive אלוה‎‎. Podle mystiků je toto jméno završením syntézy mužského a ženského principu, a jednoty s mnohostí v jediném Bohu. Slovo elohim lze na určitých místech v bibli překládat i jako „bohové“ https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BE%C3%AD_jm%C3%A9na_v_judaismu


n/a
n/a

| Předmět: RE: K tématu fora:
05.08.20 11:35:04 | #500 (1)

Jde o obyčejné množné číslo!
Mystika je mimo Bibli. Do křesťanství nepatří...


n/a
n/a
 #499 

| Předmět: RE: RE: K tématu fora:
05.08.20 11:36:56 | #501 (2)

Píše se tam že je to jméno Boha z Bible.


n/a
n/a
 #500 

| Předmět: RE: RE: RE: K tématu fora:
05.08.20 11:47:36 | #503 (3)

Hloupost. Bůh je titul, ne jméno. Stejně jako pán a pánové. ...


n/a
n/a
 #501 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: K tématu fora:
05.08.20 11:50:02 | #504 (4)

O hloupostech se s tebou bavit nejdu, ty si piš někde jinde:-).


n/a
n/a
 #503 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: K tématu fora:
06.08.20 12:16:38 | #513 (5)

K hebrejským slovům, která jsou překládána jako „Bůh“, patří slovo ʼEl, jehož význam je pravděpodobně „Mocný; Silný“. Nejde o žádné jméno. Noe tv je spíše pro legraci, než seriózní. ....


n/a
n/a
 #504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K tématu fora:
06.08.20 12:18:27 | #514 (6)

Hebrejské slovo ʼelo·himʹ (bohové) je patrně odvozeno z kořene, jehož význam je „být silný“. ʼElo· himʹ je množné číslo slova ʼelóʹah (bůh). Množné číslo někdy označuje řadu bohů (1Mo 31:30, 32; 35:2), ale častěji je používáno jako plurál vyjadřující majestát, důstojnost či výsost. Výraz ʼElo·himʹ se v Písmu používá v souvislosti se samotným Jehovou, s anděly, s modlami (v j. č. i mn. č.) a s lidmi.


n/a
n/a
 #513 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K tématu…
06.08.20 12:20:58 | #515 (7)

Jo ale tak koho Bůh oslovuje když říká :
Učiňme člověka k obrazu našemu podle podobenství našeho ?
(Genezis 1/26)


n/a
n/a
 #514 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K tématu fora:
06.08.20 12:22:05 | #516 (6)

Elohim přetrvalo do Alláha, jsou si tato dvě jména podobná..


n/a
n/a
 #513 

| Předmět: RE: RE: K tématu fora:
05.08.20 11:40:13 | #502 (2)

Ano, člověk je jednotné číslo, ale je to muž i žena a zrovna tak je to i z Bohem, neb člověk, muž a žena je obraz a podobenství Boha, respektivě Bohů :-).


n/a
n/a
 #500 

| Předmět: RE: RE: K tématu fora:
06.08.20 13:07:36 | #522 (2)

Říct, že mystika do křesťanství nepatří, je stejné jako říct, že intuice do umění nepatří. Ten, kdo odmítá mystiku, pořádně náboženství nepochopil.


-110
n/a
 #500 

| Předmět: RE: RE: RE: K tématu fora:
08.08.20 23:50:18 | #535 (3)
*691*

-62
n/a
 #522 

| Předmět: RE: RE: RE: K tématu fora:
09.08.20 13:25:07 | #536 (3)

Mystika pochází od Satana a demonu,,,,,
Klidně se ji venuj.

1. Korinťanům 10:21, 22
21 Nemůžete pít Jehovův pohár i pohár démonů. Nemůžete jíst z „Jehovova stolu“ i ze stolu démonů. 22 Nebo chceme „Jehovu dohnat k žárlivosti“? Jsme snad silnější než on?


n/a
n/a
 #522 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: K tématu fora:
09.08.20 14:00:48 | #537 (4)

Tam se o mystice nic nepíše.


n/a
n/a
 #536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: K tématu fora:
09.08.20 14:01:57 | #538 (5)

Mystika (řec.) je souhrnné označení pro rozmanité duchovní zkušenosti bezprostředního a osobního setkání s božským, pro zkušenost hlubokého tajemství, jež se nedá přímo vyjádřit slovy, a pro různé cesty, jak takovou zkušenost získat.


n/a
n/a
 #537 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K tématu fora:
09.08.20 14:06:14 | #539 (6)

Slovem mystika se označuje:

v užším slova smyslu náboženská praxe, která se odpoutává od smyslového vnímání a všech rušivých představ a směřuje ke zkušenosti setkání, sjednocení nebo dokonce splynutí s Bohem nebo božským;
v širším smyslu i jiné cesty k vnitřní duchovní zkušenosti, směřující k osobním zkušenostem hloubky a transcendence;
v moderní době nejrůznější způsoby vytržení nebo vybočení z účelové každodennosti, k prožitkům zklidnění, hloubky, celistvosti a podobně;
často pejorativně (mysticismus) - zastírání nevědomosti nebo zatemňování skutečnosti předstíraným tajemstvím.

Charakteristika
Jevy a zkušenosti, které označujeme jako mystické, jsou natolik rozmanité, že mystiku nelze definovat. Podle Gerschoma Scholema „neexistuje nějaká mystika vůbec, ale jen různé mystiky – židovská, křesťanská, hinduistická, buddhistická nebo islámská“, každá z nich je utvářena svým vlastním kulturním okruhem a prostředím.[1]


n/a
n/a
 #538 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K tématu…
09.08.20 18:03:28 | #542 (7)

Když c itujes wikinu, jsou tvé poznatky takové, jaké jsou...
WIKINA NENÍ PRAVDA!

Slovnik:
_.mystika

Význam:
• nábožensko-filoz. proud založený na vnitřním bezprostředním intuitivním prožitku božství, zvl. v novoplatonství, židovství i vých. myšlení

• záhadnost, tajuplnost, tajemnost

Něco, od čeho má křesťan utikat


n/a
n/a
 #539 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K…
09.08.20 18:05:39 | #543 (8)

Ve všech obdobích lidských dějin používal Satan slovní i fyzické pronásledování k tomu, aby jednotlivce odvedl od pravého uctívání. Používá i lstivější prostředky — úskočné jednání a úklady. Pomocí falešného náboženství vychytrale udržuje velkou část lidstva v zaslepenosti, čímž tyto lidi vede k domněnce, že slouží Bohu. A protože tito lidé nemají přesné poznání o Bohu ani lásku k pravdě, možná je přitahují mystické náboženské obřady působící na city nebo na ně dělají dojem mocné skutky. (2. Tesaloničanům 2:9, 10)

Mystika je nástroj Satana, pochopte!!!


n/a
n/a
 #542 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K…
09.08.20 18:07:58 | #544 (9)

Řecké slovo mystikos (plurál ta mystika) původně označuje všechno, co souvisí s tajným kultem a zasvěcením (mystérion - tajný kult pouze pro zasvěcené, mystés – zasvěcenec a myeó - uvádět do tajemství, zasvěcovat), a odvozuje se od slovesa myó, zavírat oči a ústa. Naznačuje tedy jak uzavřenost mystického společenství, tak pasivitu mlčícího účastníka a vyloučení všech vnějších rušivých vlivů. Myó ve významu zavřených očí se vyskytuje už u Homéra, mystéria v uvedeném významu poprvé a to kriticky u Hérakleita (zl. 14). Mystérion později znamená i tajemství vůbec.

Více zde: https://www.mystika.info/news/co-to-je-mystika-/


n/a
n/a
 #543 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.08.20 18:19:08 | #545 (10)

Tak ale třebas ten můj zážitek se sluncem, byl, je mystickej jo a nebo ne?


n/a
n/a
 #544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.08.20 18:20:43 | #547 (11)

Odpovědi sama....


n/a
n/a
 #545 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.08.20 18:26:05 | #552 (12)

A Tebe co dovedlo k víře?


n/a
n/a
 #547 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.08.20 19:35:28 | #553 (12)

Teť šlo na NOE o Svaté Kateřině Sienské

.. při péči o nemocné dokonce sama nakazila, ale práci nepřerušila.
Kolem Kateřiny se postupně seskupil okruh zbožných, mysticky zaměřených osob, kteří ji nazývali matkou. Šlo především o kultivované a vzdělané duchovní i laiky.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kate%C5%99ina_Siensk%C3%A1
"mysticky zaměřené osoby"

Možná máš rose66 k mystice jenom vytvořenou nějakou předpojatost, možná tě s tím někdo jenom zbytečně vyděsil že je mystika něco špatného,


n/a
n/a
 #547 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.20 12:37:39 | #556 (13)

Toto je celá wikina a mysticismus:
Někteří noví následovníci Ježíše Krista možná postrádali působivost mysticismu nebo kouzlo filozofie. A někteří židovští křesťané dávali snad ještě stále přednost zastaralým tradicím judaismu. Proto se snad mohli takoví lidé cítit do jisté míry přitahováni naukami pohanských filozofů a představitelů judaismu. Ale ačkoli se snad tito falešní učitelé zdáli přesvědčiví a byli velice výmluvní, nemohli poskytnout nic jiného než „prázdný klam“. Místo aby vysvětlovali čisté Boží slovo, nečinili nic jiného, než že opakovali „základní věci světa“ — neužitečné filozofie, předpisy a názory. Křesťan, který by si přisvojil takové mylné myšlenky, by upadl do záhuby. Proto Pavel řekl: „Ať vás [nikdo] nepřipraví o cenu.“ — Kol. 2:18.


n/a
n/a
 #553 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.08.20 13:30:32 | #557 (14)

Sem věděla že tě někdo uplně zbytečně vystrašíl:-).
Kopíruješ tady strážnou věž:-).
https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/1985524
To ja ale nečtu, a jestli mi chceš zase zavalit forum strážnou věží, tak to se ti Rose66 nepovede:-).


n/a
n/a
 #556 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.08.20 18:20:48 | #548 (11)

Taky sem měla pocit že mne někdo vynesl vysoko někam a dal mi vidět věci tak nějako z vrchu, že tak je to správně.
To je ale asi taky mystický zážitek.


n/a
n/a
 #545 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.08.20 18:19:50 | #546 (10)

Kolosanům 2:18
18 Ať vás nepřipraví o cenu+ nikdo, kdo si libuje ve falešné pokoře a v uctívání andělů* a „staví na“* tom, co viděl. Takový člověk se bezdůvodně pyšní svým tělesným smýšlením....


n/a
n/a
 #544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.08.20 18:22:01 | #549 (11)

Tak anděle neřeším, nikdy jsem žádné neviděla a tak je neřeším.


n/a
n/a
 #546 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.08.20 18:23:43 | #550 (10)

To asi je názorů hodně co je to mystika, to nejde jeden z nich vypichnout a říkat že tenhle je ten správnej, to tak vůbec totiž nemusí být, lidi jsou omylní..


n/a
n/a
 #544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K…
10.08.20 13:47:36 | #559 (9)

Mystika je jenom slovo pro tajemství..a těch je hodně, běž si to svoje satanství kázat někam jinam:-).!!!.


n/a
n/a
 #543 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: K…
30.08.20 15:56:42 | #720 (9)

To "přesné poznání o Bohu" je právě mystické poznání, jak můžeš z Bible vyčíst.


-110
n/a
 #543 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 12:08:24 | #722 (10)

O mystice nikdo nemluvil....
.1. Timoteovi 6:20

20 Timotee, chraň to, co ti bylo svěřeno. Vyhýbej se prázdným, bezbožným řečem a takzvanému poznání, které je v rozporu s pravdou.


n/a
n/a
 #720 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 12:10:29 | #723 (11)

1. Korinťanům 3:18–20
18 Ať nikdo neklame sám sebe: Pokud si někdo z vás myslí, že je moudrý v tomto systému, ať se stane hlupákem, a pak bude opravdu moudrý. 19 Vždyť moudrost tohoto světa je v Božích očích hloupostí. Je přece napsáno: „Chytá moudré na jejich vlastní vychytralost.“ 20 A také: „Jehova* ví, že úvahy moudrých jsou marné.“


n/a
n/a
 #722 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.09.20 12:12:39 | #724 (12)

Kolosanům 2:8
8 Dávejte si pozor, aby vás nikdo neodvedl jako zajatce prostřednictvím filozofie a prázdného podvodu, které jsou založené na lidských tradicích, na základních principech tohoto světa, a ne na Kristu.


n/a
n/a
 #723 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 10:10:25 | #725 (11)

Ne, samozřejmě samotné slovo mystika v Bibli nikdo nikdy nezmínil. *32299*


-110
n/a
 #722 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 20:16:50 | #726 (12)
A teť jsem zaslechla něco o mysticích:

n/a
n/a
 #725 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.09.20 21:44:41 | #727 (12)

vyhledávač najde nula bodov :-)


145
n/a
 #725 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 01:27:42 | #730 (13)

Křesťanská mystika:
V křesťanství lze rozlišit mystiku trojího typu:

  1. jako meditaci nad textem Písma, nad jeho obrazy a tématy (Órigenés, Řehoř z Nyssy, František z Assisi);
  2. jako projev a zkušenost osobní lásky k Bohu (Augustin, Bernard z Clairvaux);
  3. jako výsledek úplného ztišení a vyloučení všech představ a obrazů (Mistr Eckhart).[2]

Starověké kořeny
Nový zákon na řadě míst odkazuje k jednotlivým mystickým zkušenostem Ježíše z Nazareta (např. Mt 11,25; J 12,28), jeho žáků (Sk 2,3) a apoštola Pavla (Sk 9,3nn; ).
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mystika#K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A1_mystika


n/a
n/a
 #727 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 07:20:28 | #731 (14)

Zajímá tě to?


145
n/a
 #730 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 07:57:01 | #734 (15)

Nerozumím otázce.


n/a
n/a
 #731 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 15:35:25 | #745 (16)

Jestli tě zajímá křesťanská mystika


145
n/a
 #734 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.09.20 15:41:56 | #746 (17)

Zřejmě ji prožívám docela často.


n/a
n/a
 #745 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 11:59:37 | #747 (18)

Tenká hranice k demonum.....

Na pověrách je založena velká část africké kultury. Pověry a mystika, například magie, fetiše a uctívání předků...


n/a
n/a
 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 12:09:53 | #749 (19)

Ty to máš nějaký popletený :-)
Tak že ještě jednou:

Křesťanská mystika:
V křesťanství lze rozlišit mystiku trojího typu:

jako meditaci nad textem Písma, nad jeho obrazy a tématy (Órigenés, Řehoř z Nyssy, František z Assisi);
jako projev a zkušenost osobní lásky k Bohu (Augustin, Bernard z Clairvaux);
jako výsledek úplného ztišení a vyloučení všech představ a obrazů (Mistr Eckhart).[2]
Starověké kořeny
Nový zákon na řadě míst odkazuje k jednotlivým mystickým zkušenostem Ježíše z Nazareta (např. Mt 11,25; J 12,28), jeho žáků (Sk 2,3) a apoštola Pavla (Sk 9,3nn; ).
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mystika#K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A1_mystika


n/a
n/a
 #747 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 12:52:25 | #754 (20)

Wikipedia = JPP!

2. Tesaloničanům 2:9, 10
9 Ale přítomnost toho nezákonného se působením Satana projevuje všemi mocnými skutky, lživými znameními a zázraky 10 a každou špatností a podvodem pro ty, kdo hynou, protože nepřijali a nezamilovali si pravdu, která by je mohla zachránit.


n/a
n/a
 #749 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 13:01:54 | #757 (21)

Nejdřív se seznam s tím, třeba na tom Theofilovi, co to je mystika, než se k ní začneš vyjadřovat a dávat nesouvisející biblické verše.


-110
n/a
 #754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 13:12:26 | #760 (22)

Theofilos nepovažuji za Boží knihovn
Neverim....mu..


n/a
n/a
 #757 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 13:17:41 | #761 (23)

2Te 2:15
Proto tedy, bratři, stůjte pevně a držte učení, která jsme vám předali a kterým jste byli vyučeni, ať už slovem nebo dopisem.

Co jiného dělám?


n/a
n/a
 #760 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.09.20 13:40:13 | #762 (23)

Máš tam vysvětleno, co to je mystika. Nebo se klidně podívej do nějaké encyklopedie. Ale nejdřív si o tom něco přečti, protože zjevně nevíš, o co se jedná.


-110
n/a