Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Bohové jste

Informace

Název: Bohové jste
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.01.2020 08:23
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1164x
Příspěvků:
125

Předmět diskuze: Bohové jste - Bůh a nebo Bohové? Proč Bůh o sobě mluví v množném čísle? Bohové jste: Žalm 82:6, Jan 10:34, G 1/26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...

| Předmět: Bůh a nebo Bohové?
20.02.20 19:02:27 | #246

Koloským 2
9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10 v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.


11
n/a

| Předmět: RE: Bůh a nebo Bohové?
21.02.20 00:16:59 | #248

3 Hleď, jak tvoji nepřátelé hlučí, kdo tě nenávidí, pozvedají hlavu,
4 kují proti tvému lidu tajné plány, radí se proti těm, které skrýváš: ([: Ž.35:20 Ž.27:5])
5 „Pojďme,“ praví, „vyhlaďme je, ať národem nejsou, ať se nikdy jména Izraele ani nevzpo


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: Bůh a nebo Bohové?
21.02.20 08:11:09 | #250

10Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete! Veselte se s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali.
11Budete sát do sytosti potěšení z jejích prsů, budete s rozkoší pít plnými doušky z prsů její slávy.
12Toto praví Hospodin: „Hle, já k ní přivedu pokoj jako řeku a jako rozvodněný potok slávu pronárodů. Budete sát nošeni v náručí, hýčkáni na kolenou.
13Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. V Jeruzalémě dojdete potěšení.“
14Uvidíte to a vaše srdce se rozveselí, vaše kosti budou pučet jako mladá tráva. Bude zřejmé, že Hospodinova ruka je s jeho služebníky a že jeho hrozný hněv je proti jeho nepřátelům.


11
n/a

| Předmět:
15.02.20 09:18:30 | #198
Matouš 17:20  Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: `Přejdi odtud tam´, a přejde; a nic vám nebude nemožné."

kdo má takovou víru ?

Dnes nikdo, ale ta slova patří těm který měly Ducha svatého.
Pan Jezis říká :

Marek 16:15Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. 16Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. 17Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, 18budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“

Dnes takoví lidé nejsou.


0
n/a

| Předmět: RE:
15.02.20 15:51:51 | #204

To ja věřím že takoví lidi jsou..


11
n/a

| Předmět: RE: RE:
15.02.20 21:13:17 | #214
To ja věřím že takoví lidi jsou..

Dej si pozor abys nebyla mezi těmi kterým Pan Jezis řekne
Matouš 7:21Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. 22Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ 23A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!‘

Nebo ty nevíš že nemáme chodit za těmi kteří dělají zazraky

24Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. 25Hle, řekl jsem vám to předem.


0
n/a

| Předmět: RE: RE: RE:
15.02.20 22:08:25 | #216

Však za nimi nechodím :-).
teť sem koukala na Bábušky z Černobylu
https://www.tvnoe.cz/…+z+cernobylu
Dožívaj se vyššího věku


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE:
15.02.20 22:11:25 | #218

Ruslana, predvádzate, ako si selektujete verše, které se vám hodí...sú aj iné verše, v ktorých čítame, že sú takí, ktorí ve jménu Ježiša budú robiť zázraky - vymítat zlých duchů, uzdravovat nemocných, vyhánět démony, mluvit novými jazyky...
Mk 16, 17 Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
Sk 3, 6Petr však řekl: „Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!“


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
15.02.20 22:25:47 | #220
Ruslana, predvádzate, ako si selektujete verše, které se vám hodí...sú aj iné verše, v ktorých čítame, že sú takí, ktorí ve jménu Ježiša budú robiť zázraky - vymítat zlých duchů, uzdravovat nemocných, vyhánět démony, mluvit novými jazyky...
Mk 16, 17 Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;

Čtěte pozorně
18budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“


0
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
15.02.20 22:36:04 | #222

iste, ale vy tvrdíte vyššie niečo iné...takže pravda je v tom, že musíme rozlišovať v Duchu, kto v akej/koho moci robí zázraky...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
16.02.20 08:25:56 | #224
iste, ale vy tvrdíte vyššie niečo iné...takže pravda je v tom, že musíme rozlišovať v Duchu, kto v akej/koho moci robí zázraky...

Chcete mi říct, že když vypjete něco jedovateho tak zůstanete naživu, nebo také když vás ustkne jedovatá zmije tak nic se vám nestane, tak jak tomu bylo z apoštolem Pavlem

Skutky 28:3Pavel nasbíral hromadu roští. Když přikládal na oheň, zakousla se mu do ruky zmije unikající před žárem. 4Když domorodci uviděli, jak mu od ruky visí had, říkali si: „Ten člověk je určitě vrah! Zachránil se z moře, ale Spravedlnost ho nenechala naživu.“ 5Pavel však hada setřásl do ohně a nic zlého se mu nestalo. 6Domorodci očekávali, že oteče anebo náhle padne mrtev. Když ale dlouho čekali a viděli, že se mu nic zlého neděje, změnili názor a začali říkat, že je to bůh.


0
n/a

| Předmět: RE: RE: RE:
18.02.20 00:02:01 | #234

Zřejmě je to o tom na čem se staví, jestli někdo staví na zázracích tak to asi že není dobře.


11
n/a

| Předmět: Podoba Boží
14.02.20 23:26:46 | #192

Genesis 5
,,V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží.
2Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam (to je Člověk) .


11
n/a

| Předmět: RE: Podoba Boží
15.02.20 20:33:42 | #212
| Předmět: RE: Podoba Boží
18.02.20 14:11:24 | #238

Takže člověk je hermafrodit? *27179*


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: Podoba Boží
18.02.20 14:39:36 | #240

To proto ten název fora: Bohové jste?
Hermafrodité si asi že nehledaj vhodné protějšky a nebo jo?
Ja nevim, ale muž a žena tvoří jedno tělo, "po svatbě", ale se i neženějí - nevdávají pro království boží..


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Podoba Boží
18.02.20 15:01:00 | #242

stejně tak člověk si nehledá protějšky když je jedno tělo *6365*


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Podoba Boží
19.02.20 02:04:26 | #244

Jak kdy, co tak poznávám tak jakoby mnoho těl je jedno.


11
n/a

| Předmět:
13.02.20 17:17:46 | #180
| Předmět: RE:
13.02.20 17:47:39 | #182

zdravím *1238* Taky miluji Addamsovic rodinu:-).


11
n/a

| Předmět: Bohové jste..
10.02.20 23:25:08 | #152

Bohové jste, tak že o čem to je ?

Skutky 17
28 Nebo jím živi jsme, a hýbeme se, i trváme, jakož i někteří z vašich poetů pověděli: Že i rodina jeho jsme.
29 Rodina tedy Boží jsouce..


11
n/a

| Předmět: Bůh a nebo Bohové?
10.02.20 14:22:01 | #148

Podle Davida a a Jennifer Elkingtonových, kteří za uznání pravosti desek bojují od roku 2009, lze z textů vyčíst, že Ježíš byl členem hebrejské sekty, jejíž původ sahal až k biblickému králi Davidovi. Chtěl obnovit původní jeruzalémský chrám zbudovaný králem Šalamounem. “Vrátit zpátky to, co bylo ztraceno předchozími reformami,” řekl pro deník The Daily Mail David Elkington. Součástí této starší tradice bylo uctívání božského ženství. Už z Bible vyplývá, že měl Ježíš pozitivní vztah k ženám. Vedle matky Marie se v jeho blízkosti objevují Marie Magdalská, Lazarovy sestry Marie a Marta, matka Jakuba a Jana Salomé a mnoho dalších. Ženy ze svých prostředků Ježíše a jeho učedníky podporovaly a některé je dokonce doprovázely. Ježíš s nimi jednal se stejnou vážností jako s muži.
https://www.extrastory.cz/…tanstvi.html?…
Kristus nezaložil své vlastní náboženství, ale snažil se obnovit tisíciletou tradici z časů krále Davida. Bůh, kterého uctíval, byl muž i žena v jednom.

Davidova hvězda:
Trojúhelník s vrcholem vzhůru značí oheň a mužskou energii.
Trojúhelník opačně položený pak vodu a ženskou energii.
Jejich základny symbolizují vzduch a zemi.
https://cs.wikipedia.org/…_hv%C4%9Bzda


11
n/a

| Předmět: informace o názvu diskuze: Bohové
09.02.20 05:52:20 | #132

Název diskuzního fora "Bohové" je tradice českého internetu, tento název diskuze byl již na LIDÉ CZ před cca 20lety, kde jsem ráda přispívala, potom jsem tento název přenesla do Diskutníků: https://www.diskutnici.cz/…2491-bohove/ a následně zcela nedávno sem, protože Diskutníci končí, vůbec jsem tento název nevymyslela, jenom převzala..něco jako oblíbenou "českou tradici".


11
n/a

| Předmět: RE: informace o názvu diskuze: Bohové
09.02.20 06:48:14 | #138

A kdyby se to tu přejmenovalo na : Biblická víra ?
Ale "Bohové" je asi víc diskutabilní.., je to fakt, Bůh je jeden ale zároveň je to název pomnožný protože Bůh je ve všech lidech, tedy měl by být.., to člověk, muž a žena je obrazem a podobenstvím Boha, nikoliv tedy není tím obrazem nějaké zvíře a nebo věc.


11
n/a

| Předmět: RE: RE: informace o názvu diskuze: Bohové
09.02.20 07:00:37 | #140

Bůh je slovo pomnožné, něco jako dveře, Ježíš Kristus to o sobě i říká:
"ja jsem dveře".
http://www.biblenet.cz/b/John/10#v7
9 Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: informace o názvu diskuze: Bohové
09.02.20 08:16:17 | #142

Bůh - rod mužský, číslo jednotné.


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: informace o názvu diskuze: Bohové
09.02.20 08:25:23 | #144

A tak žena není obrazem a podobenstvím Boha?

Víš dobře že Bůh zmátl jazyky lidi (Genezis 11) aby si nerozuměli tak že "Bůh - rod mužský, číslo jednotné." , to neobstojí :-).


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: informace o názvu diskuze: Bohové
09.02.20 08:39:41 | #146

Ke všemu Bůh mluví opět o sobě v množném čísle v knize Genezis 11
7 Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“
tak jako i jinde..na jiných místech Bible mluví v množném čísle o sobě a s majestic plural to též neobstojí.., majestic plural si vymysleli ve středověku protože si s tím množným číslem u Boha nevěděli rady.


11
n/a

| Předmět:
08.02.20 23:04:09 | #116

Nazev diskuze "Bohové" je zavadejici prosim o zmenu popisu nebo domluvu o zmene nazvu.
Nazev Bohove budi dojem diskuze o božstvu obecne coz odporuje popisu diskuze.
V opacnem pripade diskuzi zamknu z duvodu duplicitniho nazvu s tematem Bůh - existence


724
n/a

| Předmět: RE:
08.02.20 23:58:50 | #118

Dovolím si oponovat Je rozdíl mez Bohem který je skutečný a je jeden. Tohoto Boha poznalo několik miliard lidí ,tedy drtivá většina lidstva a bohové kterých je větší množství a jsou to stvořené bytosti nebo věci trudíš jsou to modly. Proto mezi Bohem bohové je nepřekonatelný rozdíl jako třeba mezi řízkem a řízkem vegetariánů ze sóji.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE:
09.02.20 05:28:12 | #126

Jo obojí je ve strouhance, vejci a v mouce že :-).


11
n/a

| Předmět: RE: RE:
09.02.20 06:25:27 | #134

Jonatane Bůh je sice jeden ale milovati máme "Boha svého" a bližní své tak jako sebe:
Matouš 22
36„Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“
37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
38To je největší a první přikázání.
39Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘
40Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

O tom samém je v Efezským 4
..usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
4 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

Kristovo tělo je totiž mnoho osob (údů), o tom se píše v 1. Korintským 12.
http://www.biblenet.cz/app/b?…
*33692*


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE:
09.02.20 06:29:34 | #136

„vy jste bohové“ se píše v Žalmu 82:6 a v Janovi 10:34, Písmo Svaté by jsme měli respektovat a nebo se alespoň zajímat o to co se v Bibli píše, protože mnoho falešných proroků vyšlo do světa a zvrátili biblické učení na něco jiného.


11
n/a

| Předmět: RE:
09.02.20 05:21:11 | #120

Změna názvu by mohla být " Elohim " a nebo "Eloah"?

Eloah (אלוה‎‎)
„Bůh“ - některé mystické výklady označují toto jméno za syntézu mužského a ženského principu uvnitř Boha.[zdroj?]
Elohim (אלהים‎‎)
„Bůh“. Druhé nejčastější označení boha v bibli. Jde o plurál maskulina slova אל‎‎, respektive אלוה‎‎. Podle mystiků je toto jméno završením syntézy mužského a ženského principu, a jednoty s mnohostí v jediném Bohu. Slovo elohim lze na určitých místech v bibli překládat i jako „bohové“, tradiční komentáře někdy doporučují na určitých místech toto slovo překládat jako „poslové“ nebo „soudci“). Biblisté označují biblické texty, ve kterých se vyskytuje jako Bůh Elohim za pozůstatek starší tradice, která sahá ke kenaanskému Elovi, resp. za pozůstatek tradice severoizraelské – bet-elské.

ZDROJ : https://cs.wikipedia.org/…a_v_judaismu


11
n/a

| Předmět: RE:
09.02.20 05:27:30 | #124

A nebo: "Bůh je muž i žena, Otec i Matka", tak nějako, no protože obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena, píše se to v Bibli v knize Genezis 1 na první stránce :
26I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“
27Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

Ráda změním název ale co s toho vybrat?
Poradíte mi někdo?


11
n/a

| Předmět: Partnerské dvojice elóhím
31.01.20 10:21:38 | #84

Formule "Blessed by Yahweh and by his asherah." tedy "Požehnán Yahwem a jeho ženou/družkou­/ašérou" na zdi hrobky byla v 8. stol. př. n. l. stejně populární, jako naše "Odpočívej v pokoji".[3] Více v článku YHWH - nejstarší nápisy.
http://www.myty.info/view.php?… *233*


11
n/a

| Předmět: RE: Partnerské dvojice elóhím
11.02.20 08:15:07 | #156

Ašera bylo pojmenování posvátného kůlu nebo přímo kananejské/ba­bylónské bohyně Ašer/Ištara,/Aš­toret.
Mnoho Židů se k tomuto falešnému uctívání obrátilo, král Manasse dokonce takový kůl umístil do chrámu.
Toto modlářství bylo odstraněno zejména za vlády Josijáše (659 - 628 př. n. l.)
Takže ano, v 8. století př. n. l. mohly tyto nápisy patřit k módním trendům odpadlých Židů.
Web myty.info je informační stoka. *16630* *16630* *16630*


n/a
n/a

| Předmět: RE: RE: Partnerské dvojice elóhím
11.02.20 08:27:54 | #158

No jo no, ale Bůh oslovuje zřejmě svoji partnerku k učinění člověka když říká:
„Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho" (Genezis 1/26)
I stvoří člověka, muže a ženu, stvoří je..(Genezis 1/27)
Bůh je tedy také On i Ona.


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Partnerské dvojice elóhím
11.02.20 16:26:40 | #162

A milovati máme "Boha svého" celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí i celou svoji silou a bližní své tak jako sebe.( Matouš 22/34-40)
Na tom stojí Zákon celý i proroci.

Což tedy asi že milovati mám Boha svou a bližní své tak jako sebe, neboď:

Galatským 5
14 Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližní své jako sebe !


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Partnerské dvojice elóhím
11.02.20 17:00:44 | #164

Jméno Boha živých totiž je: JSEM.
Exodus 3
13Avšak Mojžíš Bohu namítl: „Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“
14Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“
A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Partnerské dvojice elóhím
11.02.20 23:43:04 | #166

Bůh nemá jméno,kdo by mu ho asi dal? Nějaký nadBůh?


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Partnerské dvojice elóhím
12.02.20 00:03:11 | #168

Jojo to až mi lidi se jmenujeme.


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Partnerské dvojice elóhím
12.02.20 00:08:55 | #170
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Partnerské dvojice elóhím
13.02.20 06:23:25 | #174

A proto je i psáno:
Já jsem Bůh Abrahamův, a Bůh Izákův, a Bůh Jákobův.
Bůhť není Bůh mrtvých, ale živých


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Partnerské dvojice elóhím
13.02.20 15:22:13 | #176

pro co je psáno trpíš samomluvou?


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Partnerské dvojice elóhím
13.02.20 17:08:54 | #178

"to až mi lidi se jmenujeme".


11
n/a

| Předmět:
25.01.20 22:29:32 | #76

Bohové neexistují, stále mluvíme o jediném Bohu. Bohové jako slovo neexistuje jelikož mk němu nelze přiřadit konkrétní význam. Jakoby si řekla že 0:0=1


-101
n/a

| Předmět: RE:
27.01.20 16:07:16 | #78

Jo mluvíme porád o jednom Bohu ale když milovati máme Boha svého a bližní své tak jako sebe, co s tím?


11
n/a

| Předmět: RE: RE:
27.01.20 17:23:55 | #80

Nic bližní nejsou Bůh


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE:
27.01.20 18:26:16 | #82

Ale většina lidí miluje Boha tak jako by to byl jejich bližní..


11
n/a