Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Bohové jste

Informace

Název: Bohové jste
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.01.2020 08:23
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 3645x
Příspěvků:
231

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Bohové jste - Bůh a nebo Bohové? Proč Bůh o sobě mluví v množném čísle? Bohové jste: Žalm 82:6, Jan 10:34, G 1/26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: JSEM, Bohové jste:
05.07.20 12:49:36 | #413

Křtít ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého je křtít ve jméno JSEM:
.. jméno Pána Ježíše Krista je JSEM,
.je Synem Boha JSEM a tak se po Otci jmenuje JSEM .
.ženě je hlavou muž, mužovi je hlavou Kristus a Kristu je hlavou Bůh...
Tak že všichni se jmenujeme po Bohu: JSEM.


n/a
n/a

| Předmět: RE: JSEM, Bohové jste:
09.07.20 12:32:54 | #414 (1)

Vyskoc z kolecka!!!
*3456* *16124* jsi těžce mimo!!!


n/a
n/a
 #413 

| Předmět: RE: RE: JSEM, Bohové jste:
09.07.20 13:46:39 | #415 (2)

he he to by se Ti líbilo hehe:-)
A taky je Bůh Hospodinem, ale i Hospodinkou :-).
Hezky česky jen a jenom takto. :-)


n/a
n/a
 #414 

| Předmět: RE: RE: RE: JSEM, Bohové jste:
před 18 hodinami | #416 (3)

amen


21
n/a
 #415 


| Předmět: Bohové jste
05.07.20 12:37:36 | #412

Žalm 82
6 Řekl jsem: Jste bohové,a všichni jste synové Nejvyššího, ale takto zemřete jako lidé, padnete jako někdo z knížat.
8 Povstaň,a Bože, zjednej na zemi právo, vždyť tobě dědičně patří všechny národy!

Jan 10
27 Ovceť mé hlas můj slyší, a já je znám, a následujíť mne. 28 A jáť život věčný dávám jim, a nezahynouť na věky, aniž jich kdo vytrhne z ruky mé. 29 Otec můj, kterýž mi [je] dal, větší jest nade všecky, a žádnýť jich nemůže vytrhnouti z ruky Otce mého. 30 Já a Otec jedno jsme. 31 Tedy zchápali opět kamení Židé, aby jej kamenovali. 32 Odpověděl jim Ježíš: Mnohé dobré skutky ukázal jsem vám od Otce svého. Pro který z těch skutků kamenujete mne? 33 Odpověděli jemu Židé, řkouce. Pro dobrý skutek tebe nekamenujeme, ale pro rouhání, totiž že ty, člověk jsa, děláš se Bohem. 34 Odpověděl jim Ježíš: Však psáno jest v zákoně vašem: Já jsem řekl: Bohové jste. 35 Poněvadž ty nazval bohy, k nimž řeč Boží stala se, a nemůže zrušeno býti písmo, 36 [Mně pak,] kteréhož posvětil Otec a poslal na svět, vy pravíte: Rouháš se, že jsem řekl: Syn Boží jsem?

Jan 17
22 Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
http://biblenet.cz/b/John/17#v2

Koloským 2
9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10 v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.


n/a
n/a

| Předmět: Z visitorovic diskuzního fora:
22.06.20 13:23:22 | #368

Z visitorovic pro mne zablokovaného diskuzního fora:

visitor77
Uvediem niektoré z chariziem podľa 1 Kor 12, 8-11, charizmy, ktoré Duch Svätý udeľuje komu chce, ako chce, a kdy chce:

kroky: Aha tak že ne jenom apoštolskou posloupností :-)


n/a
n/a

| Předmět: Abuka smazal:
21.06.20 12:23:57 | #365

DalkoT
...Jehova říká : "Nebudeš mít jiného boha mimo mne."
Jaké bohy tím myslel??

kroky:
Ja jsem Tvůj Bůh , nebudeš mít jiného boha mimo mne..
Jojo: Ja jsem :-)

desc
Exodus 20:7 Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.

kroky:
Jojo :
Exodus 3
14. ... „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“

margo
Namísto Hospodina je v původních textech Jehova. Zkus si tam Boží jméno dosadit, a ta slova hned naberou jiné grády! *20832*

kroky:
V původních textech nebylo Jehova ale JHVH a nebo YHVH, což je do češtiny přeloženo na JSEM.
Grády ani tak ne jako lidská hloupost a umanutost.
Jehova je podvrh, slepí a hluší to nevidí, ni neslyší..

margo :
Kdyby to "já jsem" mělo znamenat Boží jméno, musela by věta znít: "Já jsem Já jsem, tvůj Bůh."
Ale mrkni se, text správně zní "Já jsem Jehova, tvůj Bůh".

kroky :
Vůbec by tam nemusel být dvakrát Ja jsem, Bůh není opakovací oslík :-).
Mi máme v Biblích Hospodin a ne Jehova, "Ja jsem" v Desateru máme všichni, ale ty asi že nechceš najít společnou řeč.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Abuka smazal:
24.06.20 07:55:36 | #369 (1)

Třeba trojici!


n/a
n/a
 #365 

| Předmět: RE: RE: Abuka smazal:
24.06.20 07:58:13 | #370 (2)

Že by bylo 3x JSEM?
To asi že ne :-)


n/a
n/a
 #369 

| Předmět: RE: RE: RE: Abuka smazal:
24.06.20 08:19:00 | #371 (3)

"Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází."


21
n/a
 #370 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Abuka smazal:
24.06.20 09:07:59 | #373 (4)

Jseš snad rus, ze musíš Boží jméno nahrazovat tím господ?


n/a
n/a
 #371 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Abuka smazal:
24.06.20 09:11:53 | #374 (5)

jsem čech, to vy si hrajete na hebrejce


21
n/a
 #373 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Abuka smazal:
24.06.20 09:21:13 | #376 (6)

Ti to tak nepíšou ni nevyslovují, tak jako svědci, to je nějaká nedávná novinka,či novotvar:-).


n/a
n/a
 #374 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Abuka…
27.06.20 23:02:49 | #377 (7)

Jméno Boha živých ani vyslovit nelze, protože co člověk to jiný jazyk, Stvořitele všeho nelze nějakým jménem spoutat, zaškatulkovat, dávat Jeho jménu nějakou lidskou formu, vždyť To Bůh je vládcem všeho.


n/a
n/a
 #376 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Abuka…
28.06.20 04:52:12 | #378 (8)

tak


21
n/a
 #377 

| Předmět: RE: RE: RE: Abuka smazal:
24.06.20 09:06:50 | #372 (3)
*27482*

n/a
n/a
 #370 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Abuka smazal:
24.06.20 09:19:47 | #375 (4)

Ono je mnoho JSEM.


n/a
n/a
 #372 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Abuka smazal:
29.06.20 11:40:25 | #379 (5)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Abuka smazal:
29.06.20 23:25:00 | #381 (6)

SJ nemají překlad Bible ale rovnou zfalšovali texty Bible tak, že ten jejich výtvor se nemůže považovat za Bibli.


-130
n/a
 #379 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Abuka…
30.06.20 05:59:46 | #382 (7)

No ale ja tam ráda chodím, neb mají šikovně udělané křížové odkazy, to v ostatních Biblích tak nějako jako když chybí:-).


n/a
n/a
 #381 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Abuka…
30.06.20 06:04:35 | #383 (8)

písmo není křížovka, ale sudoku


21
n/a
 #382 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 06:16:27 | #384 (9)

teť jsem se doklikala k zajímavé informaci : https://www.bibleserver.com/help/k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9-odkazy/64


n/a
n/a
 #383 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 08:13:33 | #385 (10)

No ale chtěj heslo a na to se jim mohu..


n/a
n/a
 #384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 19:33:16 | #387 (11)

proč ?


21
n/a
 #385 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 19:34:46 | #388 (12)

Nevim proč chtějí heslo, mně syn říkal že po mně nemá co chtít kdo heslo od mého mejlu.


n/a
n/a
 #387 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 19:39:57 | #389 (11)

Oni nechtějí, abys tam napsala heslo od své e-mailové schránky, ale abys tam zapsala nějaké slovo, které bude sloužit jako tvoje heslo do tamního účtu (uživatelským jménem bude tvoje e-mailová adresa), který si tímto vytváříš.


-49
n/a
 #385 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 19:42:26 | #390 (12)

To sem tam napsala nějaké jiné heslo a nepřijali to, přišel mi oznam jestli se nepamatuji svoje heslo.


n/a
n/a
 #389 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 19:44:27 | #391 (13)

Tak už tam v tom případě zaregistrovaná jsi, tak na přihlašovací stránce zadej svoje heslo, které jsi tam tehdy zadala. Jestli si ho nepamatuješ, tak v té zprávě bude někde odkaz na jeho obnovu.


-49
n/a
 #390 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 19:48:04 | #392 (14)

To asi že ne, ale to se mi často stává i jinde, nevim kde je chyba, třeba na to časem přijdu ale proč s tím vůbec dělaj takovéto obštrukce, to nevim.


n/a
n/a
 #391 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 19:50:26 | #394 (15)

Když ti napsali, jestli si nepamatuješ svoje heslo, tak tam to heslo musíš mít vytvořené. Musíš si všímat toho, co na stránkách děláš.


-49
n/a
 #392 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 19:52:15 | #395 (16)

myslím že ne, je to standardní odpověď i pro nepřihlášené. Zrovna na to koukám. Je třeba se nejdříve zaregistrovat, teprve pak je zadané heslo platné. Bez registrace ji to bude házet standardní odpověď (nepamatuje si heslo)


100
n/a
 #394 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 19:57:27 | #396 (17)

Aha, já automaticky bral za to, že je na registrační stránce, protože ta je první, která se zobrazí.


-49
n/a
 #395 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 19:59:03 | #399 (18)

Musí kliknout na "registrovat"


100
n/a
 #396 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 19:58:38 | #397 (15)

když jsi zadala e mail a napsalo to špatné heslo,
tak klikni na zapomenuté heslo
a nech si odeslat nové na svůj e mail


21
n/a
 #392 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 21:20:50 | #400 (16)

To sem udělala a nic :-)
Zkusím to ještě zítra :-§, díky všem za povzbuzení, snad to zítra dám :-).


n/a
n/a
 #397 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 21:25:21 | #401 (17)

po registraci by ti měla přijít odpověď na email a odsud registraci aktivuješ kliknutím na odkaz. Tedy tak to běžně funguje, já tam registrovaná nejsu, takže to jen odhaduji podle toho jak to funguje jinde.


100
n/a
 #400 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.07.20 17:11:24 | #403 (18)

A už přišla: Potvrzení registrace na BibleServeru
Dnes se mi to podařilo :-).
Když mi něco na netě nejde tak je dobrý nechat tomu čas, ono i jinde..


n/a
n/a
 #401 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.07.20 01:27:01 | #404 (19)

Ale dál je to porád jenom nějaké moc složité..


n/a
n/a
 #403 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.07.20 01:54:46 | #405 (20)

Ty křížové odkazy tam pro něco nejsou tak fakt je to nějaký velice podivný server, jenom to žere čas a nic z toho.


n/a
n/a
 #404 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.07.20 01:58:27 | #406 (21)

A už jsem si to všimla dávno že jsou na ty křížové odkazy pro něco lakomí, co sem na netě tak je s tím problém..tady se alespoń něco dočtu https://bible-online.cz/ na studijní Bibli a u svědků..v PNS.


n/a
n/a
 #405 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 19:59:02 | #398 (15)

Tak se zaregistruj na téhle stránce https://www.bibleserver.com/register


-49
n/a
 #392 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.06.20 19:48:18 | #393 (14)

Tady je ta přihlašovací stránka https://www.bibleserver.com/login


-49
n/a
 #391 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Abuka…
30.06.20 13:21:15 | #386 (7)
*27482* *27482* *27482* *27482* *27482*

Odborník.....


n/a
n/a
 #381 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Abuka…
01.07.20 00:54:47 | #402 (8)
*2614*

-130
n/a
 #386 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Abuka smazal:
29.06.20 11:56:17 | #380 (5)

Je to hezky - česky:-).


n/a
n/a
 #375 

| Předmět: info
20.06.20 12:54:33 | #361

19. 6. v 10 hodin konjunkce Měsíce s Venuší, při níž dojde k zákrytu nad naším obzorem, ale bohužel ve dne.

Letní slunovrat nastává 20. 6. ve 22 hodin 44 minut.

Zatmění Slunce 21. 6. bude prstencové a pozorovatelné bude v úzkém pásu táhnoucím se z Afriky přes Arabský poloostrov, Pákistán, Indii a Čínu do Tichého oceánu. Od nás nebude bohužel pozorovatelné ani jako částečné.

21.6.2020
NOVOLUNÍ v 08:41


n/a
n/a

| Předmět: směr modlitby
20.06.20 09:11:24 | #359

Ježíš při modlitbě obrací oči k nebi, židé se modlí směrem ke Zdi nářků, muslimové směrem k Mekce a mnozí křesťané poklekají k modlitbě před nějakou modlu.
Oči k nebi ale obracíme i když hledáme něco v paměti. *31247*, kdo vi kde to nebe je..


n/a
n/a

| Předmět: RE: směr modlitby
20.06.20 13:12:21 | #362 (1)

je nad nami a nejkrasnějši je pohled večerni a famozni je tam do hlubin čumět dalekohledem


n/a
n/a
 #359 

| Předmět: Lukáš 4
16.06.20 07:24:32 | #354

12 Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého.“
(ale i : ..nebudeš pokoušet Hospodinku Boha svou?)****


n/a
n/a

| Předmět: RE: Lukáš 4
16.06.20 08:08:57 | #357 (1)

Micheáš 6
8 Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

S Hospodinkou se mi tak nějako lépe chodí :-).


n/a
n/a
 #354 

| Předmět: Ježíš se distancoval od svoji rodné…
08.06.20 22:17:10 | #351

Ježíš se distancoval od svoji rodné rodiny, vždy před tím než začně řeč o tom kdo je jeho bratr, sestra i matka je nějaký jeho negativní proslov, jako by věděl že přicházejí, co by nevěděl že přicházejí. mohl vědět že přicházejí a tak mluví o takových věcech o jakých v Bibli je těsně před tím než mu oznámí že ho hledá jeho rodná matka a jeho sourozenci.

Jak se říká : Mi o vlku a vlk za dveřima?

Tak mi to tak přijde že to se tam děje, když to čtu, že tak nějako to je:

Lukáš 8
17Nic není skrytého, co jednou nebude zjeveno, a nic utajeného, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo.
18Dávejte tedy pozor, jak slyšíte: Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co myslí, že má.“
19Přišla za ním jeho matka a bratři, ale nemohli se k němu dostat pro zástup.
20Lidé mu oznámili: „Tvoje matka a bratři stojí venku a chtějí se s tebou setkat.“
21On jim odpověděl: „Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a podle něho jednají.“

Zde taky :

Matouš 12
43Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá.
44Tu řekne: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ Přijde a nalezne jej prázdný, vyčištěný a uklizený.
45Tu jde a přivede s sebou sedm jiných duchů, horších, než je sám, vejdou a bydlí tam; a konce toho člověka jsou horší než začátky. Tak bude i s tímto zlým pokolením.“
46Ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit.
47Někdo mu řekl: „Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“
48On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“
49Ukázal na své učedníky a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři.
50Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.“

A to se taky stalo s jeho matkou přišlo modlářství, kult panenky Marie.

Marek 3
25Je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát.
26A povstane-li satan sám proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, a je s ním konec.
27Nikdo nemůže vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka dříve nespoutá. Pak teprve vyloupí jeho dům.
28Amen, pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání.
29Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem.“
30To pravil, protože řekli: „Má nečistého ducha.“
31Tu přišla jeho matka a jeho bratři. Stáli venku a vzkázali mu, aby k nim přišel.
32Kolem něho seděl zástup; řekli mu: „Hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě.“
33Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji bratři?“
34Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři!
35Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.“

Proč s ním nechodila jeho matka a jeho bratři, to nevím, mluví o nich jako by měli zlého ducha,

Ježíš s učedníkmi žili v komunitě se ženami:

Lukáš 8
1Potom Ježíš procházel městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst o Božím království; bylo s ním dvanáct učedníků
2a některé ženy uzdravené od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z níž vyhnal sedm démonů,
3Jana, žena Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o ně ze svých prostředků staraly.

Marek 15
40Zpovzdálí se dívaly také ženy, mezi nimi i Marie z Magdaly, Marie, matka Jakuba mladšího a Josefa, a Salome,
41které ho provázely a staraly se o něj, když byl v Galileji, a mnohé jiné, které se spolu s ním vydaly do Jeruzaléma.

47Marie z Magdaly a Marie, matka Josefova, se dívaly, kam byl uložen.

Matouš 27

54Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli: „On byl opravdu Boží Syn!“
55Zpovzdálí přihlíželo mnoho žen, které provázely Ježíše z Galileje, aby se o něj staraly;
56mezi nimi Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova i Josefova, a matka synů Zebedeových.

To ony jsou jeho matka a sestry.. od své rodné rodiny se distancoval


n/a
n/a

| Předmět: Ach ta podoba :-)
30.05.20 11:53:48 | #345

Skutky 17
27 aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho - ačkoli není daleko od žádného z nás. 28 ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.' Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.' 29 Když tedy jsme Boží rodina, nemůžeme si myslet, že by se božská bytost mohla podobat zlatu, stříbru nebo kameni..


n/a
n/a

| Předmět: o křtu
24.05.20 16:29:56 | #344

Křtít se má ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, ve jméno JSEM a tak se tak všichni jmenují: JSEM.


n/a
n/a