Buď doma, nos roušku #chranimtebe - https://chranimtebe.cz/ Když nemusíte, nechoďte ven, když musíte, vemte si roušku. Pokuď roušku nemáte, můžete si ji zkusit ušít - Návod ZDE nebo na výše uvedeném odkazu.
Pokud nemáte možnost si roušku ušít, můžete zkusit jeden z těchto návodů - Rouška z trička nebo Rouška z jednorázových ručníků
Buďme k sobě ohleduplní a nepodceňujme situaci, společně to zvládneme.

Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Bohové jste

Informace

Název: Bohové jste
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.01.2020 08:23
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 2375x
Příspěvků:
179

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Bohové jste - Bůh a nebo Bohové? Proč Bůh o sobě mluví v množném čísle? Bohové jste: Žalm 82:6, Jan 10:34, G 1/26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #198

Zobrazit vše


| Předmět:
15.02.20 09:18:30 | #198
Matouš 17:20  Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: `Přejdi odtud tam´, a přejde; a nic vám nebude nemožné."

kdo má takovou víru ?

Dnes nikdo, ale ta slova patří těm který měly Ducha svatého.
Pan Jezis říká :

Marek 16:15Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. 16Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. 17Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, 18budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“

Dnes takoví lidé nejsou.


0
n/a

| Předmět: RE:
15.02.20 15:51:51 | #204 (1)

To ja věřím že takoví lidi jsou..


n/a
n/a
 #198 

| Předmět: RE: RE:
15.02.20 21:13:17 | #214 (2)
To ja věřím že takoví lidi jsou..

Dej si pozor abys nebyla mezi těmi kterým Pan Jezis řekne
Matouš 7:21Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. 22Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ 23A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!‘

Nebo ty nevíš že nemáme chodit za těmi kteří dělají zazraky

24Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. 25Hle, řekl jsem vám to předem.


0
n/a
 #204 

| Předmět: RE: RE: RE:
15.02.20 22:08:25 | #216 (3)

Však za nimi nechodím :-).
teť sem koukala na Bábušky z Černobylu
https://www.tvnoe.cz/index.php/porad/23228-babusky+z+cernobylu
Dožívaj se vyššího věku


n/a
n/a
 #214 

| Předmět: RE: RE: RE:
15.02.20 22:11:25 | #218 (3)

Ruslana, predvádzate, ako si selektujete verše, které se vám hodí...sú aj iné verše, v ktorých čítame, že sú takí, ktorí ve jménu Ježiša budú robiť zázraky - vymítat zlých duchů, uzdravovat nemocných, vyhánět démony, mluvit novými jazyky...
Mk 16, 17 Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
Sk 3, 6Petr však řekl: „Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!“


n/a
n/a
 #214 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
15.02.20 22:25:47 | #220 (4)
Ruslana, predvádzate, ako si selektujete verše, které se vám hodí...sú aj iné verše, v ktorých čítame, že sú takí, ktorí ve jménu Ježiša budú robiť zázraky - vymítat zlých duchů, uzdravovat nemocných, vyhánět démony, mluvit novými jazyky...
Mk 16, 17 Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;

Čtěte pozorně
18budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“


0
n/a
 #218 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
15.02.20 22:36:04 | #222 (3)

iste, ale vy tvrdíte vyššie niečo iné...takže pravda je v tom, že musíme rozlišovať v Duchu, kto v akej/koho moci robí zázraky...


n/a
n/a
 #214 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
16.02.20 08:25:56 | #224 (4)
iste, ale vy tvrdíte vyššie niečo iné...takže pravda je v tom, že musíme rozlišovať v Duchu, kto v akej/koho moci robí zázraky...

Chcete mi říct, že když vypjete něco jedovateho tak zůstanete naživu, nebo také když vás ustkne jedovatá zmije tak nic se vám nestane, tak jak tomu bylo z apoštolem Pavlem

Skutky 28:3Pavel nasbíral hromadu roští. Když přikládal na oheň, zakousla se mu do ruky zmije unikající před žárem. 4Když domorodci uviděli, jak mu od ruky visí had, říkali si: „Ten člověk je určitě vrah! Zachránil se z moře, ale Spravedlnost ho nenechala naživu.“ 5Pavel však hada setřásl do ohně a nic zlého se mu nestalo. 6Domorodci očekávali, že oteče anebo náhle padne mrtev. Když ale dlouho čekali a viděli, že se mu nic zlého neděje, změnili názor a začali říkat, že je to bůh.


0
n/a
 #222 

| Předmět: RE: RE: RE:
18.02.20 00:02:01 | #234 (3)

Zřejmě je to o tom na čem se staví, jestli někdo staví na zázracích tak to asi že není dobře.


n/a
n/a
 #214