Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: Syn-Boha
Správci: Syn-Boha
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 4077x
Příspěvků:
515

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš miluje každého člověka i celé lidstvo! Sdílejme tedy své pocity o životě v Lásce Boží našeho Tatínka a diskutujme o nich. Človíček. (Syn-Boha)
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
před 4 hodinami | #524

a co maminečka? Ta nic? *16160*


n/a
n/a

| Předmět: Flp 2,6 - pomni!!!
před 7 hodinami | #518

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden z lidí. Navenek byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.


1
n/a

| Předmět: RE: Flp 2,6 - pomni!!!
před 6 hodinami | #521 (1)

*11171* Nikdo není rovný Bohu! Neexistuje žádná bytost, která by se Tatínkovi rovnala. *11171*


9
n/a
 #518 

| Předmět: RE: Flp 2,6 - pomni!!!
před 6 hodinami | #522 (1)

*** (Bible, Matouš 11:25-26) ***
V ten čas řekl Ježíš: "Velebím Tě Otče, PANE NEBES I ZEMĚ, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi maličkým. Ano, Otče, tak se Ti zalíbilo."

*** (Bible, Matouš 4:10) ***
Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: ŽIVÉMU BOHU, Bohu svému, se budeš klanět a jeho JEDINÉHO uctívat."

Ano, pravý Ježíš Otce uctíval a uctívá i dnes! Slouží mu pokorně a s úctou... Pravý Ježíš Tatínka miluje!
Ovšem ta Vaše pohanská modla "Pán Bůh Ježíš Kristus" neexistuje. To pouze Vaše vrchnost zneužívá jméno našeho bratra a přítele Ježíše, aby mohla získat moc k vykořisťování a utiskování lidstva!
*11171*


9
n/a
 #518 

| Předmět: ,,
před 7 hodinami | #513

Už jen trapno-smutné...nic víc...


1
n/a

| Předmět: RE: ,,
před 7 hodinami | #514 (1)

Cítíte se trapně? To je dobré vykročení na cestu pokání! A nesmutněte, Tatínek (Bůh) miluje i Vás osobně, i když jste se k němu obrátil zády a přestal jste ho uznávat za jediného Boha a Pána lidstva.
(P.S. Prosím Boha Otce lidstva, aby Vám odpustil a aby Vás morálně uzdravil.) *4575*


9
n/a
 #513 

| Předmět: RE: RE: ,,
před hodinou | #525 (2)

nejprve se pomodli za sebe, dosud si urážel Boha Ježíše *6940*


-57
n/a
 #514 

| Předmět: Lidé!
před 17 hodinami | #506

Bratři a sestry! Bude-li Vám někdo zlovolně lhát, že náš bratr a přítel Ježíš je "Pán Bůh", a že Vy se mu musíte klanět a uznat ho za svého Pána, odcitujte mu slova VZKŘÍŠENÉHO A V NEBI ŽIJÍCÍHO JEŽÍŠE. *6942*
*2023* (Bible, Zjevení Janovo 22:16) *2023*
Cituji: "Já, Ježíš, posílám svého posla, aby Vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní." *34089*


9
n/a

| Předmět: RE: Lidé!
před 17 hodinami | #509 (1)

a kde je?


n/a
n/a
 #506 

| Předmět: RE: RE: Lidé!
před 17 hodinami | #510 (2)
*20658*

2
n/a
 #509 

| Předmět: RE: RE: RE: Lidé!
před 7 hodinami | #516 (3)
*6364*

9
n/a
 #510 

| Předmět: Satan Vás oklamal.
před 17 hodinami | #505

*11171* Lidé, bratři a sestry, já nemám problém s Ježíšem. *11171*
*11171* Známe se osobně a naše kamarádství je v nebi pověstné! Ježíš Syn Boží je náš bratr a přítel - není to chamtivý vykořisťovatel a otrokář, který po Vás požaduje, abyste ho uznali za svého Pána a poklekli před ním... To si vymyslela církevní a sektářská vrchnost, která touží ovládnout celý svět a získat veškerý majetek... *11171*


9
n/a

| Předmět: RE: Satan Vás oklamal.
před 12 hodinami | #511 (1)

přestáváš se ovládat satane a zuříš *6117* *34007* *6554*


-57
n/a
 #505 

| Předmět: RE: RE: Satan Vás oklamal.
před 7 hodinami | #515 (2)

*11171* Tento Váš příspěvek dokazuje, jakou máte povahu. *11171*


9
n/a
 #511 

| Předmět: Miluji Tě! Lásko moje!
před 20 hodinami | #499

*34089* Miluji Tě, Tatínečku můj milovaný! Ty jediný jsi náš Bůh, Pán a Král. *34089*


9
n/a

| Předmět: (Izajáš 42:6-8)
před 20 hodinami | #498

"Já, Živý Bůh /JHVH/, jsem Tě povolal ve spravedlnosti a uchopil Tě za ruku; budu Tě opatrovat, dám Tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě. Já jsem Živý Bůh /JHVH/, to je mé jméno. Svou slávu NIKOMU nedám, svou CHVÁLU nepodstoupím modlám." (Živé Slovo Boží)

Tady máte další stoprocentní a nevyvratitelný důkaz, že Živým Bohem není Kristus, ale Bůh Otec náš!!!
KAJTE SE TEDY - a Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš Vám Vaši zradu odpustí...


9
n/a

| Předmět: Nebojte se!
před 20 hodinami | #497

Nebojte se, Vy všichni pokřtění lidé!
Křest je sice ZLO, ale Tatínek je láskyplný, slitovný, milosrdný a plný milosti...
Zradili jste Živého Boha a opustili jste ho, ale Tatínek Vás nepřestal milovat!
Skrze Izajáše i Vám sděluje: "Já, Živý Bůh /JHVH/, jsem Váš Svatý, stvořitel Izraele, Váš Král." *2351*


9
n/a

| Předmět: RE: Nebojte se!
před 12 hodinami | #512 (1)

Tvoje diskuze zanikne. Protože si falešný vykladač Božího slova. Nikdo s tebou nebude. Budeš sám. Utíkej za svým tatínkem satanem. *5663* *82* *3495*


-57
n/a
 #497 

| Předmět: RE: RE: Nebojte se!
před 7 hodinami | #517 (2)

*15154* Bratře a příteli můj, tato diskuze je Boží! Otcova! *15154*
P.S. Oproti Vám má Človíček LÁSKU a úctu k Bohu Otci svému. (Živé Slovo Boží) *34708*


9
n/a
 #512 

| Předmět: RE: RE: Nebojte se!
před 7 hodinami | #519 (2)

*6942* A jinak! Dočasně se mnou pokřtění lidé skutečně nejsou, zradili a opustili Boha Otce svého, ale Bůh Otec můj nade mnou bdí 24 hodin denně. MILUJE NÁS VŠECHNY. *6942*


9
n/a
 #512 

| Předmět: Pravda o Janu.
před 20 hodinami | #496

Jan své smyšlenky, které vydával za Slovo Boží, v nebi kajícně oplakal. Zhrozil se, když mu Otec sdělil všechny strašlivé následky, které to bude mít... A Tatínek mu odpustil. *4585*


9
n/a

| Předmět: (Bible, Izajáš 45:21-22))
před 20 hodinami | #492

Sdělte to dál, přibližte se! Jen ať se poradí spolu. Kdo to od pradávna ohlašoval? Kdo to oznamoval předem?
Cožpak ne já Živý Bůh /JHVH/?
Kromě mne jiného Boha není!
Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne.
Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země.
JÁ JSEM BŮH A JINÉHO UŽ NENÍ.

*6364*

9
n/a

| Předmět: RE: (Bible, Izajáš 45:21-22))
před 20 hodinami | #493 (1)

(Bible, Izajáš 45:18)
Toto praví Živý Bůh /JHVH/, Stvořitel nebe, onen Bůh, jenž vytvořil zemi, jenž ji učinil... *2351*


9
n/a
 #492 

| Předmět: RE: (Bible, Izajáš 45:21-22))
před 20 hodinami | #495 (1)

Ano, Ježíš není tímto JEDINÝM ŽIVÝM BOHEM, je zbytečné se snažit nadále lidstvo obelhávat!
Důkaz? (Izajáš 45:1) Toto praví Živý Bůh /JHVH/ o svém pomazaném /o Kristu/, ... ... ... *2023*


9
n/a
 #492