Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: Syn-Boha
Správci: Syn-Boha
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 2386x
Příspěvků:
267

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš miluje každého člověka i celé lidstvo! Sdílejme tedy své pocity o životě v Lásce Boží našeho Tatínka a diskutujme o nich. Človíček. (Syn-Boha)
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
před 16 hodinami | #225

Nebyl jeden ale dva. Muž a žena. *27179*


n/a
n/a

| Předmět: RE:
před 15 hodinami | #228 (1)

Nejprve byl jeden jediný člověk. Človíček! Člověnku ("Evu") stvořil Tatínek později... *4585*


4
n/a
 #225 

| Předmět: RE: RE:
před 15 hodinami | #230 (2)

Učińme člověka k našemu obrazu podle podobenství našeho.(Genezis 1/26)


n/a
n/a
 #228 

| Předmět: RE: RE:
před 15 hodinami | #231 (2)

Bůh stvořil nejdříve muže, ale potom dostal lepčí nápad:-)


n/a
n/a
 #228 

| Předmět: RE: RE: RE:
před 15 hodinami | #233 (3)
*6807*

4
n/a
 #231 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
před 14 hodinami | #242 (4)
*20719*

n/a
n/a
 #233 

| Předmět: RE: RE: RE:
před 13 hodinami | #243 (3)

BUH STVOŘILMUŽE bohužel později to skurvil tou hračkou kterou pro muže stvořil


n/a
n/a
 #231 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
před 13 hodinami | #245 (4)

Jo ženy si muže porodí a potom aha jakej nevděk, že prej hračka:-)


n/a
n/a
 #243 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
před 10 hodinami | #252 (4)

*2124* Vaše slova nejsou laskavá. Proč? Kdo Vám ublížil?


4
n/a
 #243 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
před 7 hodinami | #260 (5)

ta hračka rad bych ji vyměnil *23266*


n/a
n/a
 #252 

| Předmět: Bůh je MILUJÍCÍ BŮH.
před 16 hodinami | #211

Ano, Bůh nás miluje! Bůh nás vnímá a ochraňuje jako své vlastní milované děti. Jako své milované syny a dcery! (Lze to popírat, hlavně v církvích a sektách to, ve vztahu k ostatním, popírají hojně, ale nelze to změnit.) Ano! My všichni lidé jsme synové a dcery Boží. A já to tu budu často připomínat, když tu začne řádit nějaký církevní nebo sektářský verbíř! A proč? Jsem bratrem a přítelem všech lidí i andělů - proto! *2437*


4
n/a

| Předmět: RE: Bůh je MILUJÍCÍ BŮH.
před 16 hodinami | #212 (1)

Z Ježíšova pohledu je o tom v Bibli takto:
Matouš 12:50 Kdo činí vůli mého Otce, je můj bratr a sestra a matka.
Marek 3:35 Kdokoli činí Boží vůli, ten je můj bratr a sestra a matka.
Lukáš 8:21 Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a činí je.


n/a
n/a
 #211 

| Předmět: RE: RE: Bůh je MILUJÍCÍ BŮH.
před 16 hodinami | #216 (2)

Znám ta slova, ale má role je jiná, než role našeho bratra a přítele Ježíše - mými sourozenci jsou i největší "zločinci" a můj vztah k nim je přátelský. *30665*


4
n/a
 #212 

| Předmět: Co dělá člověka člověkem?
před 16 hodinami | #208

Lidé, člověka člověkem dělá CELÁ LÁSKA k Bohu Otci lidstva! CELÁ LÁSKA k našemu milovanému Tatínkovi.


4
n/a

| Předmět: RE: Co dělá člověka člověkem?
před 16 hodinami | #210 (1)

Milovati máme Hospodina Boha svého.. a bližní své tak jako sebe. to učí Ježíš.


n/a
n/a
 #208 

| Předmět: RE: RE: Co dělá člověka člověkem?
před 16 hodinami | #213 (2)

Desatero, odkud tato slova pramení, bylo dáno Izraeli i celému lidstvu skrze Mojžíše, kterého k tomu Bůh Otec náš předurčil. Láska, připomínám, že CELÁ LÁSKA, k Bohu Otci lidstva má být prvořadá!!! Láskou k lidem nelze Lásku k Otci nahradit. *7019*


4
n/a
 #210 

| Předmět: RE: RE: RE: Co dělá člověka člověkem?
před 16 hodinami | #214 (3)

Desatero se začíná slovy : Ja jsem...


n/a
n/a
 #213 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Co dělá člověka…
před 16 hodinami | #222 (4)

*33572* Ano, Tatínek praví nám všem lidem: "Já jsem Živý Bůh (JHVH), Tvůj Bůh!" a ihned dodává: "Nebudeš mít jiného boha mimo mne!" *15154*


4
n/a
 #214 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Co dělá člověka…
před 15 hodinami | #229 (5)

Jestli je živý tak je i Hospodinkou:-)


n/a
n/a
 #222 

| Předmět: RE: RE: RE: Co dělá člověka člověkem?
před 16 hodinami | #217 (3)

z výsledků vyhledávání fráze "Láska k Otci" (celkem 0 veršů - 0 stran)
http://biblenet.cz/app/bible/search?phrase=L%C3%A1ska+k+Otci&search=Hledat


n/a
n/a
 #213 

| Předmět: RE: RE: RE: Co dělá člověka člověkem?
před 16 hodinami | #219 (3)

1. Janův 5, 3V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká,


n/a
n/a
 #213 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Co dělá člověka…
před 16 hodinami | #226 (4)

Láska je LÁSKA - poslušnost je o něčem jiném, i když láskyplná může být také. LÁSKA K BOHU OTCI LIDSTA je darem Božím našeho milovaného Tatínka. *4575*


4
n/a
 #219 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Co dělá člověka…
před 15 hodinami | #235 (5)

Oprava: LÁSKA K BOHU OTCI LIDSTVA ("V" se schovalo!)


4
n/a
 #226 

| Předmět:
před 16 hodinami | #201

Někdo na solidní biblistiku? *11578*


n/a
n/a

| Předmět: RE:
před 16 hodinami | #203 (1)

Sv. Tomáš Akvinský a sv. Bernard z Clairvaux popisují meditaci (consideratio) jako "hledání pravdy". Rozjímání v jejich pojetí je však něco zcela odlišného od studia, které je také "hledáním pravdy". Meditace a studium spolu mohou samozřejmě úzce souviset. Studium je ve skutečnosti duchovně neplodné, pokud nevede k určitému rozvažování. Studiem hledáme pravdu v knihách či v jiném zdroji mimo naši mysl. Při rozjímání se pak snažíme zpracovat, co jsme nabrali. Zásady, kterým jsme se naučili, aplikujeme na vlastní život. Místo pouhého skladování faktů a myšlenek v paměti se snažíme o vlastní originální myšlení.


n/a
n/a
 #201 

| Předmět: RE: RE:
před 16 hodinami | #204 (2)

Bůh živých se jmenuje JSEM což moc vlastní originální myšlení nedovoluje:-)


n/a
n/a
 #203 

| Předmět: RE: RE: RE:
před 16 hodinami | #206 (3)

Pro mne je Živý Bůh vlastním milovaným Tatínkem a LÁSKOU. *2351*


4
n/a
 #204 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
před 16 hodinami | #209 (4)

Pro mne asi že Hospodinkou:-)
Izaiáš 66
13Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit.


n/a
n/a
 #206 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
před 16 hodinami | #218 (4)

chlapeček *27179*


n/a
n/a
 #206 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
před 9 hodinami | #257 (5)

*2351* Maličký Boží chlapeček - Tatínečkův Miláček. *2351*


4
n/a
 #218 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
před 7 hodinami | #261 (6)
*10760* *159* *10760*

n/a
n/a
 #257 

| Předmět: RE: RE: RE:
před 16 hodinami | #215 (3)

není elohím?


n/a
n/a
 #204 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
před 16 hodinami | #220 (4)

Jo Elohim - bohové:-)


n/a
n/a
 #215 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
před 16 hodinami | #224 (5)

to je množný číslo *911* *911* *911*


n/a
n/a
 #220 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
před 16 hodinami | #227 (6)

Bůh o sobě mluvívá v množném čísle: učińme, sestupme, vyžeńme.., a není to plurál, ten vzniknul mnohem později.


n/a
n/a
 #224 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
před 16 hodinami | #221 (4)

Exodus 3/14


n/a
n/a
 #215 

| Předmět: RE: RE:
před 16 hodinami | #205 (2)

Co je prvořadé? Studium? Ne!!! Láska a úcta k Otci - to je prvořadé! Celá Láska k Tatínkovi... *4667*


4
n/a
 #203 

| Předmět: RE: RE: RE:
před 16 hodinami | #223 (3)

Nic jiného tě nebaví, než láska k Otci? *17919*


n/a
n/a
 #205 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
před 15 hodinami | #232 (4)

Miluji Tatínka! Miluji Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele svého moc a moc... *2351*


4
n/a
 #223 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
před 15 hodinami | #234 (5)

Však to je v pořádku:-) ale u žen jsem si s tím nejsem až tak jistá, ony mají asi že také svoji podobu a svůj obraz u Boha.


n/a
n/a
 #232 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
před 15 hodinami | #236 (6)

*2023* Před Bohem jsme především dětmi. *23323*


4
n/a
 #234 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
před 15 hodinami | #237 (7)

Jestli to není alibizmus, dobrá výmluva, říkat o sobě, ja jsem dítě.


n/a
n/a
 #236 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
před 10 hodinami | #250 (8)

Doufám, že Vaše víra má sílu k pochopení, že Bůh PRAVDU zná. *6942*


4
n/a
 #237 

| Předmět: Svobodná vůle.
před 17 hodinami | #196

Mnozí lidé si namlouvají, že mají svobodnou vůli. Mýlí se! V myšlenkách občas možná ano, ale i tam se děje vůle Boží... Důkaz? Mohu citovat Bibli - např. Přísloví 16:1, 16:9, 19:21, 20:24 a 21:30. (Cituji: "Člověku je dáno pořádat, co má na srdci, ale na Živém Bohu záleží, co odpoví jazyk. / Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Živý Bůh. / Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Živého Boha obstojí. / Kroky muže určuje Živý Bůh; jak by mohl člověk rozumět své cestě? / Žádná moudrost, žádná rozumnost, žádný úradek nic nesvedou proti Živému Bohu.) Ano, děje se vůle Boží a ne naše! (Vůle Boží našeho Otce se děje v celém vesmíru...) A vězte, že Tatínkova Boží vůle je nadčasově láskyplná k celému lidstvu i ke každému jednotlivci. *4667*


4
n/a

| Předmět: RE: Svobodná vůle.
před 16 hodinami | #199 (1)
*22045*

n/a
n/a
 #196 

| Předmět: RE: RE: Svobodná vůle.
před 16 hodinami | #200 (2)
*33572*

4
n/a
 #199 

| Předmět: RE: RE: RE: Svobodná vůle.
před 16 hodinami | #202 (3)
*3485*

n/a
n/a
 #200 

| Předmět: RE: RE: RE: Svobodná vůle.
před 7 hodinami | #262 (3)
*4542*

n/a
n/a
 #200 

| Předmět: Hřích.
před 17 hodinami | #194

Mnozí lidé si myslí, že existují neodpustitelné hříchy, protože se o tom píše v Bibli. Omyl. Ti lidé se mýlí. (Bůh je milující Bůh!) Neexistuje neodpustitelný hřích! Žádný zločin, přečin ani přestupek není tak velký, aby nám ho náš milující nebeský Otec nemohl odpustit. (Tím ale nikoho nenabádám, aby se choval nemorálně!!!)


4
n/a

| Předmět: Dobré ráno!
před 18 hodinami | #193

Kuk! *2023* Přeji nám všem lidem překrásný den v Lásce Boží našeho Tatínka! Mé přání je pro věřící i "nevěřící", pro dobré i "zlé" - prostě: "Pro všechny!" VŠICHNI JSME BOŽÍMI DĚTMI. Ano, neexistuje člověk, který by nebyl Božím dítětem! Mnozí to sice urputně popírají, ale já to žiji a neskrývám. Každý člověk si může radostně říci: "Bůh mě miluje!" a nebude se obelhávat... Tak hezký podzimní den! *7187* (Človíček.)


4
n/a

| Předmět:
23.11.20 00:27:10 | #187

*13735* Přeji všem bytostem světlo a lásku a aby duchovnost nebyla zapomenuta, neboť jak říkala Míla Tomášova ,,a za časem a prostorem záři třpyt prázdna.
Nebojte se ho a vplyňte do něj celý a nic si nenechejte a poznáte co je skutečný život.o)♥️


2
n/a

| Předmět: RE:
před 20 hodinami | #188 (1)

Jojo náš vesmír je jenom taková tmavá velmi moc studená nafukující se černá bublina a ta jednou jako všechny bubliny, co?


n/a
n/a
 #187 

| Předmět: RE:
před 19 hodinami | #189 (1)

Vím, Bohem milované děvčátko! *4667* I já přeji všem, a lidem především, lásku, zdraví a láskyplný život věčný, i když nemám pražádnou moc k tomu přispět - to vše je v moci Boží. V moci našeho milovaného Tatínka! *13092*


4
n/a
 #187 

| Předmět:
22.11.20 20:54:33 | #178
*3927*

2
n/a

| Předmět: RE:
22.11.20 21:21:09 | #182 (1)
*5726*

n/a
n/a
 #178 

| Předmět: RE:
před 19 hodinami | #190 (1)
*30815*

4
n/a
 #178 

| Předmět:
22.11.20 19:02:47 | #169

Bůh stvořil Ježíška *3484*


n/a
n/a

| Předmět: RE:
22.11.20 19:49:52 | #171 (1)

Bůh stvořil vše a všechny! :-))


4
n/a
 #169 

| Předmět: RE: RE:
22.11.20 20:48:36 | #176 (2)

svatý antoničku


n/a
n/a
 #171 

| Předmět: RE: RE:
22.11.20 21:17:59 | #180 (2)

ono je těch Ježíšků víc? *17919*


n/a
n/a
 #171 

| Předmět: RE:
22.11.20 20:54:00 | #177 (1)

ne, zplodil!:-)


n/a
n/a
 #169 

| Předmět: RE: RE:
22.11.20 21:20:17 | #181 (2)
*2756*

n/a
n/a
 #177 

| Předmět: RE: RE: RE:
před 18 hodinami | #191 (3)
*6942*

4
n/a
 #181