Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Co je to Bůh?

Informace

Název: Co je to Bůh?
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: paganbaby
Správci: paganbaby
Založeno: 08.09.2020 08:27
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 2977x
Příspěvků:
166

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Co je to Bůh? - Diskuse má smysl pouze v případě, že víme, o čem diskutujeme. Není-li definován předmět diskuse, nemá diskuse smysl.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #148

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: Bůh
18.09.20 12:09:01 | #148
Reakce na příspěvek #144

Buh je jen myslenka? Jak te muze mit rad a byt spravedlivy a vyslychat tve modlitby? "Co" te nevyslisi........


n/a
n/a
 #144 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh
18.09.20 12:23:52 | #149 (1)

Máme milovati Boha svého tedy máme každý Boha svého a tak to musí být někdo? Není to Bůh v nás ?


n/a
n/a
 #148 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh
18.09.20 13:01:43 | #150 (2)

To se modlí k sobě?


n/a
n/a
 #149 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh
18.09.20 13:02:23 | #151 (3)

V pokojíku svém za zavřenými dveřmi ?


n/a
n/a
 #150 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh
18.09.20 13:04:47 | #153 (4)

Neptal se kde, ale ke komu!
Chapes otázku?


n/a
n/a
 #151 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh
18.09.20 13:05:42 | #154 (5)

K Bohu?


n/a
n/a
 #153 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh
18.09.20 13:03:37 | #152 (3)

Náš Otce na nebesich, je také v tobě?


n/a
n/a
 #150 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh
18.09.20 13:07:09 | #155 (4)

Efezským 4
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


n/a
n/a
 #152 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh
18.09.20 13:08:08 | #156 (5)

V ženách je asi že rodu ženského:-)


n/a
n/a
 #155 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh
18.09.20 13:22:46 | #157 (6)

V ženách i mužích je asi ze 0.


n/a
n/a
 #156 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh
18.09.20 13:27:59 | #158 (7)
  1. Janův 3, 24Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.
  2. Janův 4, 15Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
  3. Janův 4, 16Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.

n/a
n/a
 #157 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh
18.09.20 13:37:56 | #159 (1)

Zvnitřňuje se v nás formou myšlenky. Jak jinak nás může "dosáhnout", pouze tak že se skrze Něj (v Kristu) uvědomíme a Jsme jedno s Otcem.


142
n/a
 #148 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh
19.09.20 03:47:08 | #160 (2)

Lukáš 9
23 Všem pak řekl: „Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mne.
24 Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro mě, ten jej zachrání.
25 Co je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil?


n/a
n/a
 #159 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh
19.09.20 07:50:17 | #161 (3)

Vždyť muž by si neměl pokrývat hlavu, jelikož je Božím obrazem a Boží slávou; ale žena je mužovou slávou.“ Muž byl stvořen jako první a nějaký čas byl sám. Jen on byl k obrazu Božímu. Pak byla z muže stvořena žena a měla být podřízena muži. (1Ko 11:3–7)


n/a
n/a
 #160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh
19.09.20 07:53:42 | #162 (4)

O ne celé je to k obrazu božímu, muž i žena, muž jako první a žena jako druhá, takový je celkový obraz Boha:

Genesis 5
V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží.
2Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam (to je Člověk) .


n/a
n/a
 #161 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh
19.09.20 07:58:22 | #163 (5)

taky je zajímavé, že jednou je den dnem (krátký okamžik) a jednou milion let :-)) Klidně mohl být ten den milion let.


142
n/a
 #162 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh
19.09.20 14:10:23 | #164 (5)

Vždyť muž by si neměl pokrývat hlavu, jelikož je Božím obrazem a Boží slávou; ale žena je mužovou slávou.


n/a
n/a
 #162 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh
19.09.20 14:13:31 | #165 (6)

No a tak podle jakého obraz a podle podobenství ji Bůh stvořil?


n/a
n/a
 #164 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh
19.09.20 14:26:08 | #167 (7)

Nakreslí si ducha!


n/a
n/a
 #165 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 14:28:52 | #168 (8)
*31247*

n/a
n/a
 #167 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.09.20 09:14:37 | #175 (9)

jé to je roztomilá verlyba *29716*


-110
n/a
 #168 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.09.20 10:11:02 | #176 (10)

Jaká velryba?


n/a
n/a
 #175 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 14:30:45 | #169 (8)

JEHOVA je neviditelný Bůh. Když ho Mojžíš požádal, zda by mohl spatřit jeho slávu, Jehova mu odpověděl: „Nejsi schopen vidět můj obličej, protože žádný člověk mě nemůže vidět, a přesto žít.“ (2. Mojžíšova 33:20)


n/a
n/a
 #167 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 14:35:48 | #170 (9)

A sebe sama taky nikdy neuvidíš, neb máš oči na hlavě:-)


n/a
n/a
 #169 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 17:43:11 | #171 (10)

Musíš kouknout do zrcadla a vidíš se namalovaná na rovné ploše jako odraz, jako obraz. Jistě ten obraz je sám o sobe bez prožitků. Vše co je prožíváno jsi ty a je to v tobě. Ale představme si že ten obraz by si myslel že to on sám všecko.


142
n/a
 #170 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:14:54 | #172 (11)

V zrcadle jen odraz a obraz je jen obrázek.


n/a
n/a
 #171 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:26:18 | #173 (12)

to ano, možná to nebyl dobrý příměr.


142
n/a
 #172 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh
19.09.20 14:15:51 | #166 (4)

1. Korintským 11
11V Kristu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy,
12vždyť jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu – všecko pak je z Boha.


n/a
n/a
 #161