Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Co je to Bůh?

Informace

Název: Co je to Bůh?
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: paganbaby
Správci: paganbaby
Založeno: 08.09.2020 08:27
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 3399x
Příspěvků:
166

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Co je to Bůh? - Diskuse má smysl pouze v případě, že víme, o čem diskutujeme. Není-li definován předmět diskuse, nemá diskuse smysl.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #160

Zobrazit vše

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh
19.09.20 03:47:08 | #160
Reakce na příspěvek #159

Lukáš 9
23 Všem pak řekl: „Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mne.
24 Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro mě, ten jej zachrání.
25 Co je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil?


n/a
n/a
 #159 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh
19.09.20 07:50:17 | #161 (1)

Vždyť muž by si neměl pokrývat hlavu, jelikož je Božím obrazem a Boží slávou; ale žena je mužovou slávou.“ Muž byl stvořen jako první a nějaký čas byl sám. Jen on byl k obrazu Božímu. Pak byla z muže stvořena žena a měla být podřízena muži. (1Ko 11:3–7)


n/a
n/a
 #160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh
19.09.20 07:53:42 | #162 (2)

O ne celé je to k obrazu božímu, muž i žena, muž jako první a žena jako druhá, takový je celkový obraz Boha:

Genesis 5
V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží.
2Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam (to je Člověk) .


n/a
n/a
 #161 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh
19.09.20 07:58:22 | #163 (3)

taky je zajímavé, že jednou je den dnem (krátký okamžik) a jednou milion let :-)) Klidně mohl být ten den milion let.


144
n/a
 #162 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh
19.09.20 14:10:23 | #164 (3)

Vždyť muž by si neměl pokrývat hlavu, jelikož je Božím obrazem a Boží slávou; ale žena je mužovou slávou.


n/a
n/a
 #162 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh
19.09.20 14:13:31 | #165 (4)

No a tak podle jakého obraz a podle podobenství ji Bůh stvořil?


n/a
n/a
 #164 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh
19.09.20 14:26:08 | #167 (5)

Nakreslí si ducha!


n/a
n/a
 #165 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 14:28:52 | #168 (6)
*31247*

n/a
n/a
 #167 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.09.20 09:14:37 | #175 (7)

jé to je roztomilá verlyba *29716*


-110
n/a
 #168 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.09.20 10:11:02 | #176 (8)

Jaká velryba?


n/a
n/a
 #175 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 14:30:45 | #169 (6)

JEHOVA je neviditelný Bůh. Když ho Mojžíš požádal, zda by mohl spatřit jeho slávu, Jehova mu odpověděl: „Nejsi schopen vidět můj obličej, protože žádný člověk mě nemůže vidět, a přesto žít.“ (2. Mojžíšova 33:20)


n/a
n/a
 #167 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 14:35:48 | #170 (7)

A sebe sama taky nikdy neuvidíš, neb máš oči na hlavě:-)


n/a
n/a
 #169 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 17:43:11 | #171 (8)

Musíš kouknout do zrcadla a vidíš se namalovaná na rovné ploše jako odraz, jako obraz. Jistě ten obraz je sám o sobe bez prožitků. Vše co je prožíváno jsi ty a je to v tobě. Ale představme si že ten obraz by si myslel že to on sám všecko.


144
n/a
 #170 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:14:54 | #172 (9)

V zrcadle jen odraz a obraz je jen obrázek.


n/a
n/a
 #171 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.09.20 18:26:18 | #173 (10)

to ano, možná to nebyl dobrý příměr.


144
n/a
 #172 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh
19.09.20 14:15:51 | #166 (2)

1. Korintským 11
11V Kristu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy,
12vždyť jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu – všecko pak je z Boha.


n/a
n/a
 #161