Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Co je to Bůh?

Informace

Název: Co je to Bůh?
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: paganbaby
Správci: paganbaby
Založeno: 08.09.2020 08:27
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 3212x
Příspěvků:
166

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Co je to Bůh? - Diskuse má smysl pouze v případě, že víme, o čem diskutujeme. Není-li definován předmět diskuse, nemá diskuse smysl.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #7

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: Co je to Bůh?
08.09.20 10:20:06 | #7
Reakce na příspěvek #4

Pokud člověk je žena, muž, otec, syn, doktor, inženýr, učitel....tak to jsou jen tituly. Což je i v případě Boha. Ve Starém Zákoně se projevil jako Otec, to byl jeho titul, v Novém Zákoně jako Syn, to byl znovu jeho titul ( Imanuel, Boží jméno .... Bůh s námi....„Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,“ což se překládá: Bůh je s námi.
Matouš 1:23 B21)

Po osmi dnech Bůh dostává jméno lidské, jak přikazuje anděl Marií a Josefovi.....­.Osmého dne, když přišel čas obřízky, mu dali jméno Ježíš, jak ho anděl pojmenoval před jeho početím.
Lukáš 2:21 B21

To všechno jsou jména a tituly jedné osoby.

A Duch Svatý je znovu titul. Nyní je to Bůh v nás. Pořád je to ten stejný Bůh, který mění podle situace, díla... své tituly.

Skrze Ducha svatého, jenž v nás přebývá, opatruj ten vzácný poklad, který ti byl svěřen.
2 Timoteus 1:14 B21

Tentýž Bůh, který řekl: „Ať ze tmy zazáří světlo!“ ten zazářil v našich srdcích, aby nás osvítil poznáním Boží slávy ve tváři Ježíše Krista.
2 Korintským 4:6 B21

Je to jak s láskou, která navštěvuje dítě, ženu, muže....jednou je v matce, jindy v tvém manželovi, či ženě..... nachází se na každém kontinentu země. Pořád je to láska, jedno a totéž, jen mění svou schránku kde přebývá, svůj přístřešek, kde si udělá domov.....


29
n/a
 #4 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Co je to Bůh?
08.09.20 12:25:13 | #9 (1)

Nem Buh se nikdy jako syn neprojevil, syna poslal. Cítil ten rozdíl? Sám sobě synem nebude!


n/a
n/a
 #7 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Co je to Bůh?
08.09.20 13:19:08 | #10 (2)

Přemýšlej rosse. Ježíš se narodil z Ducha Svatého. Duch Svatý je Bůh.

Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.
Matouš 1:20 B21

Všechno co bylo v Božím synů v Ježíši bylo z Boha. Pokud by nebyl Bůh v Ježíši, Ježíš by nikdy nebyl Boží Syn.
Jedině Bůh se mohl s člověkem ztotožnit. Jedině Bůh mohl zrodit člověka. Jedině Bůh může přebývat v člověku. Protože nás učinil na obraz svůj, ne to tělo, ale to co je v nás. Tělo je jen obálka, která ukrývá co je v té obálce

Bůh byl v Ježíši. Imanuel, jeho jméno, což se vykládá Bůh s námi.

Je to jak s čaj s cukrem 😇 podávají ti čaj, ale chuť má cukrů, který je v tom čaji. Nemůžeš se přece hádat s číšníkem, že cukr nemůže být čaj .


29
n/a
 #9 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co je to Bůh?
08.09.20 13:22:22 | #11 (3)

Duch svatý neni Bůh, premyslej....


n/a
n/a
 #10 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co je to…
08.09.20 13:24:14 | #12 (4)

Jan 4
24 Bůh je Duch*+ a ti, kdo ho uctívají, musí uctívat duchem a pravdou.“+


n/a
n/a
 #11 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co je to…
08.09.20 14:17:56 | #22 (4)

Pokud to cose počalo v Marií, počalo se z Ducha Svatého a přišel na Svět Imanuel, Bůh s námi, je to Boží Syn, tak Duch Svatý musí být Bůh.
Protože jinak by Ježíš byl syn Ducha svatého a Otec by musel byt Duch Svatý, jako samostatná osoba.


29
n/a
 #11 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co je…
08.09.20 14:20:49 | #24 (5)

Tak je psáno: Moc nejvyšího zastíní tě.


n/a
n/a
 #22 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co je to Bůh?
08.09.20 13:24:43 | #13 (3)

Myslíš, ze v ráji Bůh odsoudil obálku Adama y zločince nechal v kljch odejít? Mluvil jen o trestů těla......
Jaký soud soudí jen obálku?
Jsi chycení filosofií gnosis. V Bibli máš pravdu černé na bílém.....


n/a
n/a
 #10 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co je to Bůh?
08.09.20 17:46:25 | #60 (3)

A ví se něco i o jeho "rozměrech" - myslím toho "Ducha".
*20* *20*


98
n/a
 #10 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Co je to Bůh?
08.09.20 14:19:48 | #23 (1)

Mnoho slov, ale definice Boha pořád nikde.


2
n/a
 #7 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Co je to Bůh?
08.09.20 14:22:11 | #26 (2)

A co tohle :

 1. Janův 4, 16 Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
 2. Janův 4, 8 Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

n/a
n/a
 #23 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co je to Bůh?
08.09.20 14:47:20 | #35 (3)

Nemohu s Janem souhlasit. Bible popisuje Boha jako kruté, vraždící, závistivé monstrum. Lásku si představuji dost jinak.


2
n/a
 #26 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co je to…
08.09.20 15:09:59 | #36 (4)

Ten Jan je také Bible.


-110
n/a
 #35 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co je…
08.09.20 15:37:47 | #37 (5)

Jan mohl poznat Boha jinak, z jiného úhlu pohledu, neb Ježíš jej miloval..


n/a
n/a
 #36 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Co…
08.09.20 15:54:18 | #38 (6)

Je to ovšem Janovo subjektivní, neověřitelné tvrzení.


2
n/a
 #37 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 16:00:21 | #40 (7)

Jojo kdežto kruté, vraždící, závistivé monstrum ověřitelné je, s tím se asi že víc setkáváme, víc to bije do očí..?


n/a
n/a
 #38 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 16:14:27 | #41 (8)

Tak Bůh je popsán ve vlastní Bibli. Evangelia jsou už jenom vzpomínky na revizionistu a kacíře, který navíc tvrdil "že nepřišel změnit ani písmeno".

Ale jinak máte samozřejmě pravdu. V Bibli není ověřitelné téměř nic. Je to sbírka starověkých historek. Ale o to mně v tuto chvíli nejde, i když je to také zajímavé téma. Zajímá mě zda víme, co je to Bůh, nebo-li zda celá diskusní kategorie "Náboženství a filosofie" má smysl? Zatím se zdá, že věchny ty desetisíce příspěvků jsou jenom blábolení, protože ti lidé neví o čem hovoří.


2
n/a
 #40 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 16:16:14 | #42 (9)

menší přehled k tématu:
http://internetweek.cz/buh/co-je-to-buh


18
n/a
 #41 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 16:46:22 | #44 (9)

Jenom že o čem jiném by se věčně diskutovalo?
Dej nějaký návrh :-).


n/a
n/a
 #41 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 16:50:26 | #47 (10)

Bůh je emoce existující (pouze) v hlavách věřících.


2
n/a
 #44 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 16:56:30 | #49 (11)

Tak když to víš, proč zakládas k tomu DF? Potřebuješ si posimrat ego?


n/a
n/a
 #47 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 17:02:15 | #52 (12)

Je to návrh k diskusi (o který jsem byla požádána). Nechápu proč prudíš.


2
n/a
 #49 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 17:22:01 | #54 (13)

Neprudim.
Jen sleduji, jak klades otázky a sama si na ně odpovídás. *33084*


n/a
n/a
 #52 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 17:45:32 | #59 (14)

To jako nemohu říci v diskusi i svůj názor? Jsi typický prudič.


2
n/a
 #54 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 17:50:52 | #63 (15)

Ok.


n/a
n/a
 #59 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 17:37:35 | #55 (12)

Možno jako ty.
Proč si své založil ty, když ostatní názory mimo SJ odmítáš.
Pro vás je to DF úplně zbytečné - od "jinověrce", nebo nevěrce se nic nového nedozvíš - jenom si "upevníš" svoje ego.
*3440*


98
n/a
 #49 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 17:49:02 | #61 (13)

Neodmítám. Uvádím protiargumenty. Asi nechápeš rozdíl.


2
n/a
 #55 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 19:47:39 | #111 (14)

To nebylo na tebe.
*65*


98
n/a
 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 17:49:55 | #62 (13)

Ne tak docela. Rád si popovidam i o jiných názorech, pokud nemám pocit, že mluvím do větru.
Naše fórum slouží k poskytování informací tem, kteří je chtějí číst a premyslet o nich.
Je to protiváha informacím od lidi, kteří proti SJ bojují všemi prostředky. Je na každém, jakému zdroji dá přednost.


n/a
n/a
 #55 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 17:58:41 | #67 (14)

No zatím jsi nevnesl do diskuse žádný věcný příspěvek. FMI co je to SJ?


2
n/a
 #62 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 18:09:30 | #70 (15)

Odpovídal jsem Dalkovi, my spolu už pár let debatujeme.
SJ je zkratka pro svědky Jehovovy.
Je třeba sledovat diskusi i stromově, ne jen časově


n/a
n/a
 #67 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 18:14:28 | #73 (16)

OK a dík :-)


2
n/a
 #70 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 08:36:48 | #84 (14)

Vsemi prostredky? Tady? Proc zase lzes?


 #62 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 09:14:44 | #85 (15)

má to v povaze a sekta ho v tom podporuje...


18
n/a
 #84 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 17:01:35 | #51 (11)

Ateisté na toto téma /emotivně/ nemlčí..


n/a
n/a
 #47 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 17:39:11 | #56 (12)

Určitě???
*65*


98
n/a
 #51 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 16:49:44 | #46 (9)

To jsou celá Bible vzpomínky. To si musíš ujasnit, o co ti teda vlastně skutečně jde. *32299*


-110
n/a
 #41 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 16:51:58 | #48 (10)

Už jsem to napsala, ale zopakuji ti to: "Zajímá mě zda víme, co je to Bůh, nebo-li zda celá diskusní kategorie "Náboženství a filosofie" má smysl? Zatím se zdá, že všechny ty desetisíce příspěvků jsou jenom blábolení, protože ti lidé neví o čem hovoří."


2
n/a
 #46 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 17:00:31 | #50 (11)

Matouš 7
Nesuďtež, abyste nebyli souzeni.
2 Nebo jakým soudem soudíte, takovýmž budete souzeni, a jakouž měrou měříte, takovouž bude vám zase odměřeno.


n/a
n/a
 #48 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 17:07:30 | #53 (11)

Bůh je vztažný bod náboženské úcty, nejvyšší tajemství, absolutní skutečnost, jež vším proniká, vše nese a vše dokonale přesahuje; bývá chápán i jako zdroj existence světa. Teismus o něm mluví jako o bohu osobním, v neteistických náboženstvích se uznává absolutní (a v tomto smyslu božská) skutečnost, avšak nepřipisuje se jí osobní ráz. Stačí to takhle? *30446*


-110
n/a
 #48 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 17:41:51 | #57 (12)

To je jenom úhybný manévr. "Nejvyšší tajemství" či "absolutní skutečnost" jsou prázdné pojmy, které by bylo třeba definovat, aby to co píšete mělo smysl. Nejsem si jistá, zda takové pojmy lze vůbec relevantně definovat, ale ráda si na ty definice počkám.


2
n/a
 #53 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 17:52:20 | #65 (13)

Co je na termínu "nejvyšší tajemství" nejasného, že ho potřebuješ definovat?
Absolutní skutečnost = skutečnost nepodmíněná, ničím neomezovaná


-110
n/a
 #57 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 18:03:41 | #68 (14)

Když řekneš, že Bůh je "nejvyšší tajemství", tak jsem se o něm stále nic nedozvěděla. Definovat Boha jako tajemství je přiznání, že žádnou definice nemáš. Jenom místo "nevím" říkáš "tajemství".


2
n/a
 #65 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 18:08:44 | #69 (15)

Ty jo o tajemství je v Biblenetu 50 veršů:
http://biblenet.cz/app/bible/search/tajemstv%C3%AD/2


n/a
n/a
 #68 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 18:13:41 | #71 (15)

Možná už jsi zapomněla, že jsem toho napsal víc. Tohle jsou jenom dvě slova z té definice. *30446*


-110
n/a
 #68 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 18:48:20 | #74 (16)

nejvyšší tajemství, absolutní skutečnost, jež vším proniká, vše nese a vše dokonale přesahuje; bývá chápán i jako zdroj existence světa.
NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ???
*33684* *20*
A tolik o něm víte??
*33648*
No nějak se mi to nezdá.
*20*


98
n/a
 #71 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 18:58:07 | #75 (17)

Bůh je tajemství stejně jako elementární částice nebo čtyřrozměrný objekt. Ale klidně si z té definice ta dvě slova "nejvyšší tajemství" škrtněte, když vám činí problém. *29716*


-110
n/a
 #74 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 19:04:15 | #76 (18)

mně to problém nečiní, souhlasím s tebou.


142
n/a
 #75 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 11:44:20 | #90 (19)

jo je to celkem jednoduché


-110
n/a
 #76 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 07:24:14 | #78 (18)

Pak už zbývá ta "absolutní skutečnost". Co to je? Čím se to liší od "realtivní skutečnosti"? Proč skutečnost sama o sobě není absolutní?

Přirovnání Boha k elementárním částicím už vůbec nedává smysl. Je snad Bůh fyzikální jev? To mně docela zajímá. V tom případě by totiž musel být hmotný, což by bylo konečně něco, od čeho bychom se mohli odrazit. Odpovězte prosím.


2
n/a
 #75 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 07:28:12 | #79 (19)

Zrovna teď na jiném místě jsme nalezli tyto atributy z citace Bible.

Bůh je Duch, je světlo v kterém tmy není, je láska.
Těžko se to vyjádří lidským jazykem.


142
n/a
 #78 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 07:46:06 | #81 (20)

"Bůh je Duch" o bohu nic neříká, protože nevíme, co je to ten Duch. Věty jako "Bůh je láska" nebo "Bůh je světlo" jsou jenom bezobsažné metafory. Nebo mám snad věřit, že Bůh je proud fotonů?


2
n/a
 #79 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 07:58:28 | #83 (21)

Takhle to můžeš nechat... dále není nutné to rozvíjet. To stačí.


142
n/a
 #81 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 07:37:09 | #80 (19)

Zhmotňuje se v nás:
Jan 1
14 A Slovo se stalo tělem


n/a
n/a
 #78 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 11:07:13 | #87 (19)

K pojmu absolutní skutečnost už jsem se vyjádřil. Je to skutečnost nepodmíněná, na ničem nezávislá, ničím neomezovaná. Zkrátka je to něco, jehož existence je nepodmíněná, není na ničem závislá a není ničím omezovaná. Čím se liší od relativní skutečnosti je snad nasnadě.

Existence všeho, co známe, nevykazuje takovéto znaky.

Nepřirovnávám Boha k elementárním částicím, říkám pouze tolik, že u elementárních částic také nevíme, co jsou zač a tudíž jsou pro nás tajemství. Ve stejném smyslu je pro nás tajemství Bůh.


-110
n/a
 #78 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 11:10:05 | #88 (20)

Čím je existence všeho, co známe, podmíněná a omezovaná?


151
n/a
 #87 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 11:15:58 | #89 (21)

Každá skutečnost (objekt), je podmíněna, závislá či omezovaná (ovlivňovaná) jinou skutečností.


-110
n/a
 #88 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 12:38:45 | #91 (22)

Měl jsem na mysli celek tvořený vším, co známe. A omezení kromě těch, která jsou dána naší neznalostí.


151
n/a
 #89 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 12:47:04 | #92 (23)

Já vím, ale takhle jsem to právě nemyslel. Já jsem to nevyjádřil příliš dobře. Říci jsem chtěl, že nic, co známe, žádný objekt, nevykazuje takové znaky.


-110
n/a
 #91 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 13:10:38 | #93 (24)

Jistě, protože neexistuje osamoceně, bez vlivu zbytku „světa“. Ale co je relativního na existenci našeho světa, nebo vesmíru, chcete-li?


151
n/a
 #92 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 13:57:19 | #95 (25)

Ta otázka mě také napadla,ale už jsem to s ním vzdala.


2
n/a
 #93 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 14:14:58 | #97 (25)

Já jsem ale neřekl, že vesmír jako takový má relativní existenci. Popravdě to ani nevím, i když nejspíš asi má, když vezmeme v úvahu Velký třesk, který musel mít nějakou příčinu.


-110
n/a
 #93 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 15:01:48 | #98 (26)

Neřekl, pouze jsi uvedl boha jako jedinou absolutní skutečnost. Velký rozdíl v tom nevidím.
Příčina Velkého třesku (stejně jako předcházející singularity) může být klidně dána vlastnostmi hmoty, které (ještě?) zdaleka neznáme úplně.
Předjímat další level (tj. vsugerovat si relativitu existence vesmíru, a tudíž nutnost nějaké absolutní („vyšší“) existence), když ani nedohlédneme na konec toho aktuálního, je naprosto k ničemu.


151
n/a
 #97 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 15:23:12 | #99 (27)

Víra v existenci Boha primárně nevychází z nějaké takové nutnosti.

Je otázka, jestli lze za nepodmíněné prohlásit něco, co je proměnlivé.


-110
n/a
 #98 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 17:00:16 | #101 (28)

Pak ale jeho definice jako absolutní skutečnosti postrádá jakýkoliv smysl.

Proč by to, co existuje nepodmíněně, muselo být neměnné?


151
n/a
 #99 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 17:12:27 | #103 (29)

Proč by uvedení takového faktu mělo postrádat smysl?

Protože proměnlivost ukazuje na to, že daný objekt podléhá nějakým vlivům. A jeho stav tedy není nepodmíněný.


-110
n/a
 #101 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 17:17:42 | #105 (30)

Protože dokud nevím, že realita existuje jen relativně, nepotřebuju si definovat absolutní existenci mimo tuto realitu.

Proměnlivost může spočívat ve vnitřních faktorech. Úplně stejně bych mohl říct, že ani bůh neexistuje absolutně, protože ho něco muselo přimět ke stvoření světa, že?


151
n/a
 #103 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 18:16:17 | #108 (31)

Je to prostá deklarace atributu této existence. Ten atribut má bez ohledu na to, jestli ho sdílí či nesdílí ještě jiná existence. Proto má smysl ho v definici uvádět.

To je vcelku jedno, kde se ty faktory nachází. Tak jako tak platí, že jeho stav není nepodmíněný.
Boha nic nemuselo přimět, to bylo jednoduše jeho svobodné rozhodnutí. Nevyvolala to žádná nutnost.


-110
n/a
 #105 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 19:13:31 | #109 (32)

Čili si usmyslíme nějakou další existenci a určíme si, že bude nepodmíněná? Těch ale můžeme mít, kolik chceme, ne?

To není jedno. Pokud ten faktor je součástí oné existence samotné, pak není podmíněna ničím jiným, než sama sebou, a tedy je absolutní.

I svobodné rozhodnutí mění stav toho, kdo se rozhodl – stává se rozhodnutým něco učinit, což je změna stavu. Pokud platí, že nepodmíněná existence musí být neměnná, nemůže nic stvořit. Protože z onoho aktu stvoření vystoupí změněná – přinejmenším vědoma si toho, že cosi stvořila. A pokud své dílo sleduje, mění se minimálně její obsah informace.


151
n/a
 #108 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 04:14:57 | #119 (33)

Ano, dá se to tak říct. Můžeme jich předpokládat víc, ale nějak k tomu není důvod.

Dobře, dejme tomu. Co tu tedy bereme jako onu existenci: hmotu? To znamená konkrétně co? Elementární částice (látkové i polní)? Co přesně je potom tím vnitřním faktorem?

Změnou stavu se rozumí změna vlastností. Rozhodnutí či reflexe informací nemění vlastnosti, alespoň ne nutně.


-110
n/a
 #109 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 12:08:05 | #122 (34)

A jaký je důvod předpokládat vůbec nějakou?

Sám jsi to napsal: vše co známe. A já bych dodal plus to, co neznáme, ale nikoliv to, co si vyfabulujeme. Co přesně je vnitřním faktorem? To je přece jedno, šlo pouze o to, jestli je existence našeho světa závislá na existenci něčeho jiného, tedy nějakého vnějšího faktoru.

A vědomost o něčem není vlastnost?


151
n/a
 #119 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 13:15:30 | #123 (35)

viděla bych to jinak, zda naše existence není náhodou tímto "vnějším" faktorem.


142
n/a
 #122 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 15:10:21 | #124 (36)

Vnějším faktorem čeho? Který ovlivňuje co? Nebo to myslíš tak, že my jsme ta absolutní existence?


151
n/a
 #123 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 15:27:59 | #125 (37)

ano.


142
n/a
 #124 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 14:47:35 | #131 (38)

Pak bychom si ale nepotřebovali definovat žádnou na víře založenou absolutní existenci.


151
n/a
 #125 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 08:00:41 | #127 (36)

dobrý postřeh


-110
n/a
 #123 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 10:07:40 | #128 (37)

Pořád k tomu mířím, ale je těžké to pojmout. Protože člověk se identifikuje se svým tělem, s ním pak stárne a pomíjí protože se nedokáže nad něj povznést.


142
n/a
 #127 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 17:42:13 | #126 (35)

Důvodem je vnitřní přesvědčení vycházející z nějaké náboženské zkušenosti. Může se jednat přímo o prožitek božské přítomnosti nebo jenom o vnitřní tušení takovéto přítomnosti. Víra v bohy, stejně jako v duchy a duše, má psychologický základ; proto je tato víra historicky na Zemi všudypřítomná a proto nikdy nezmizí.

Jde o to, co přesně je míněno tím "vším", tím světem. Vesmír je prostor, v němž se vyskytují objekty. A ty objekty nejsou absolutní, protože jejich existence není nezávislá, nepodmíněná. Proto je potřeba mluvit konkrétněji, co tedy vlastně míníš tou existencí.

Tak vlastnost je rys, znalosti se neprojevují jako vlastnosti či rysy.


-110
n/a
 #122 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 14:52:14 | #132 (36)
 1. Řekl bych prožitek domnělé božské přítomnosti.
 2. No dobře. Tak vezměme celý vesmír jako objekt.
 3. Ale projevují. S vědomostmi se chovám jinak, než bez nich. A to už je jiná vlastnost. Jestli se vlastnosti dá říkat také rys, je úplně fuk. Vlastnost je cokoliv, co je mi vlastní. Tedy i znalosti, vědomosti, chování.

151
n/a
 #126 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 15:58:12 | #133 (37)
 1. Je to prožitek přítomnosti, jež se vyznačuje atributy, které člověk bezprostředně vnímá jako božské (bohu patřící). V tom prožitku není žádný prostor pro domnělost.
 2. To je problém, vzít vesmír jako objekt je to samé, jako vzít coby objekt město nebo povodí Vltavy. To může být objekt ve vojenském smyslu, ale fakticky je to prostor (oblast), v němž se vyskytují objekty.
 3. Tak potom můžou vědomosti změnit nebo projevit tvoje vlastnosti, ale sami o sobě vlastností nejsou.

-110
n/a
 #132 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 18:06:45 | #134 (38)
 1. Prožitek domnělý není, jeho božskost ano.
 2. Bez toho ale nemá smysl tvrdit, že jeho existence není absolutní, a že tedy nějakou jinou (tu absolutní) potřebuje.
 3. Vědomost je tvou vlastností. S ní máš paměť změněnou oproti stavu bez ní. Ale pro naši debatu je to fuk – i kdyby sama vlastností nebyla a pouze vedla ke změně něčeho, co už jsi ochoten za vlastnost považovat (kde je ta hranice, mimochodem?), tak je to něco, co svého nositele změní. A ten pak tedy, podle tebe, nemůže existovat absolutně.

151
n/a
 #133 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 19:02:24 | #136 (39)
 1. Božskost je jeho obsahem. Člověk, který tohle prožije, má jistotu, že Bůh existuje coby faktor, ovšem co je podstatou tohoto faktoru, to je víra, interpretace.
 2. Nikdo neříká, že by jí zrovna potřeboval, ale ze zkušenosti víme, že existence objektů, z nichž sestává, není absolutní.
 3. Dobrá tedy, vypadá to, že nepodmíněná existence nemusí být neměnná.

-110
n/a
 #134 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 19:03:26 | #137 (40)

K trojce, mění se jen jev, jak se jeví a interpretuje. pODSTATA JE NEMĚNNÁ


142
n/a
 #136 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.09.20 10:08:38 | #138 (41)

Kde je ta podstata trojice? Já žádnou nenašel!


n/a
n/a
 #137 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.09.20 09:01:28 | #174 (42)

To chce si to pořádně přečíst. To nebylo o trojici, ale o třetím bodu příspěvku, na který Ratka reagovala...


151
n/a
 #138 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 17:13:57 | #104 (29)

mění se podmíněností :-) tedy musí se vzdát "svobody" a podmínit se aby se měnilo.


142
n/a
 #101 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 17:18:46 | #106 (30)

Tak tohle mi připadá jako když se mi snažíš ukázat, jak vypadá text, který smysl nedává…


151
n/a
 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 17:20:56 | #107 (31)

no super :-))


142
n/a
 #106 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 16:18:05 | #100 (26)

Pokud vezmeme že pozorovatel je absolutní a pozoruje relativní skutečnost... pak oko se ptá co je oko. To jen malé podobenství.


142
n/a
 #97 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 17:00:40 | #102 (27)

?


151
n/a
 #100 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 13:45:12 | #94 (20)

Opakuješ pořád to samé jinými slovy, ale tím to nedává větší smysl. Asi zbytečná debata.


2
n/a
 #87 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 14:11:00 | #96 (21)

No opakuju, protože ty věci jsou jasné, jak jsou řečené. Já nechápu, co bys na tom potřebovala vysvětlit.


-110
n/a
 #94 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.09.20 19:43:37 | #110 (18)

Elementární částice - jsou tajemství??
4-rozměrný objekt je tajemství??
To co jsi uvedl už dávno tajemstvím není.
Pokud je něco největší tajemství(Bůh) - nemělo by so o tom nic vědět.
O Bohu jste "nakecali tolik, že to žádné tajemství nemůže být.
*65* *2527*


98
n/a
 #75 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.09.20 04:24:36 | #120 (19)

Elementární částice jsou tajemstvím, protože nevíme, co to vlastně je. Známe jejich vlastnosti, ale neznáme jejich podstatu.
4-rozměrný objekt je přirozeně tajemstvím, protože si ho nedokážeme představit.
O Bohu taky prakticky nic nevíme, máme jenom pár předpokladů.


-110
n/a
 #110 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 11:17:07 | #129 (20)

No pravděpodobně ti něco ujelo.


98
n/a
 #120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.09.20 14:17:15 | #130 (21)

Co mi ujelo?


-110
n/a
 #129 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 17:42:04 | #58 (9)

V Bibli není ověřitelné téměř nic.
*65* *65*
V Bibli není ověřitelné téměř nic - o BOHU
(jinak jsou tam i fakty - to ale plyne z "hmatatelné" historie)
*145*


98
n/a
 #41 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.20 17:50:56 | #64 (10)

Mně Bible prozradila co a kdo bylo to "slunce" co za mnou přišlo před 35 lety, bez Bible by sem o tom nevěděla do dnes nic..nejsou k tomu jiné ověřovací zdroje:-).


n/a
n/a
 #58