Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> CO JE TO EVANGELIUM ?

Informace

Název: CO JE TO EVANGELIUM ?
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: Kjara
Správci: Kjara
Založeno: 30.01.2020 12:04
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 2249x
Příspěvků:
294

Předmět diskuze: CO JE TO EVANGELIUM ? - Prosím o slušnou a solidní komunikaci. Vulgarity budou mazány.

| Předmět:
před 3 hodinami | #698

Nakopíruju sem mé příspěvky z tématu Ezoterika, aby bylo zřejmé, kdo je tady křesťan:

Kjara | Předmět:
před 24 hodinami | #74
jsi milá Kjára
Balhana píše: Tak to jsi dobrá, klobouk dolů. A vždy jsi dokázala pomoci? Já jenom, jestli neměli zaražené prdy.
Znáš Miloše Matulu? Doporučuji ti, se s ním sejít. Já to udělala. Víš co říká. Že dnešní exorcista by musel mít znalosti Egyptských faraónů, aby to zvládl. Tak to jistě víš, jak byly postaveny v pradávných časech pyramidy, že? Nic ve zlém, ale dokážu si představit jak pomáháš.
A proč to Tvé, že? Mohla by si mi to Kjáro vysvětlit? My se přeci neznáme, ani nemáš profilovou fotku.
*
Křesťan, který je skutečně znovuzrozený, ne že jen používá svátosti KC a nebo mu to vsugerovává nějaký vůdce, jako u svědků...……., je naplněný Duchem Svatým, má propůjčenou autoritu Ježíše Krista ve vítězství nad démony., je poslaný Kristem nejen kázat evangelium, ale také vymítat démony.
Sloužila jsem na stadiónu, kde při vymítnutí začaly řvát bolestí desítky lidí, válet se po zemi, přeskakovat lavičky, kroutít se jako hadi po zemi a upadat do démonských transů….., do bezvědomí....
Odnášeli nám je dozadu a my jsme jim tak sloužili k osvobození skrze Ježíše Krista od démonů.....
Sloužili jsme jim tři dny, takže mi věř, že mám poměrně dost slušné zkušenosti s pomocí lidem z toho, co tady tak s nadšením probíráte a naprosto netušíte s čím zacházíte.....a to už jenom tím, že to čtete a píšete o tom...….
A současně jsem zažila i mnoho nadpřirozena, zázraků a uzdravení, které dělá skutečně Bůh Stvořitel a Ježíš Kristus !
Takže mi věřte, že vím, o čem mluvím !

Balhano, odpovím ti otevřeně.
Bylo to evangelizační setkání, kam křesťané měli přivést hodně nevěřících lidí.
Když se řekne evangelium,...... což je to, že Kristus odstranil zeď mezi námi a Bohem tím, že se s ní nechal přibít a že stačí Krista přijmout a překážka během několika minut padá a my vcházíme k Bohu,...Kristus do potvrzuje zázraky.....,ale jen jak on sám chce....
Když se jednalo o hromadné vymítnutí démonů...….musel člověk zvednout ruku, na důkaz že si to přeje.
Když ji nezvednul, nic se toho člověka nedotklo.
Musím přiznat, že většina zdémonizovaných byli takzvaní křesťané. Byl to hlavně autobus katolíkůků ze Slovenska.
Většina lidí si jen myslí, že jsou křesťané, jako právě většina katolíků. Ale i skuteční křesťané, když se začnou věnovat okultním praktikám, logicky dávají právo démonům vejít. Jen je snadnější jim pomoci k vysvobození.
Balhano, proto v případě potřeby tohoto druhu, nechoď nikdy za katolickými knězi.
Většinou i oni nejsou křesťané a nemají žádnou autoritu od Krista k vymítání démonů.
I když i démoni mohou vyhánět jiné démony, níže postavené a slabší. Ovšem ne do vysvobození, jen onen vyšší si vymění místo s nižším, ten musí ustoupit.
Proto také Balhano, ti pomohl onen satanista. Satan je nejvýše postavený a vládce démonů všech. Takže ten co tě trápil musel ustoupit.
Satan se ale převléká i za anděla světla, aby člověka co nejvíce dostal pod svoji kontrolu a moc. Ovšem nikdy neodejde, i kdyby ses krájela na kousky.
Jen Kristus zvítězil nad démony, takže v nejhorším volej Krista, pokud ještě budeš mít vůli a budeš schopná to i jen vyslovit. Dá se to pak i napsat.
O co se satan nejvíce snaží je právě toto, vzít člověku jeho vůli, aby nebyl schopný se rozhodnout a přijít za Kristem. A pochopitelně, bez vlastní vůle a svobody se člověku hodně zle žije.
Toto je o Kristu napsáno v Bibli v listu Koloským 2.kapitole :
14Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.
**15Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.
**


-22
n/a

| Předmět: RE:
před 2 hodinami | #700

exorcizmus sa účinne uplatňuje len v Cirkvi, prevádzajú ho vysvätení ( Cirkvou poverení) kňazi (nie každý to môže) v apoštolskej postupnosti, naviac individuálne - nerobia z toho šou na štadiónoch, nie húfne na štadiónoch, kde ho prevádzajú hlavne exponenti neštandardných protestantských "cirkví, či siekt (to vám nejako uniká)...
Kjara, ukazujete sa exemplárny pripad sektárskeho myslenia, správania a prezentácie - to, že sa navážate vždy a všade do apoštolskej RKC (nemáte k nej ani elementárnu úctu, hoci užívate jej Písmo), to vás kvalifikuje a klasifikuje za sektársku, a tk vás aj beriem, inak sa nedá, je mi ľúto - naviac, ako žena nenávistná smerom ku RKC! - ap. Pavel by vás vykúril zo spoločenstva veriacich a umlčal, lebo to, čo si vy dovoľujete, to presahuje všetky meze tolerancie!....


-352
n/a

| Předmět: RE:
před 2 hodinami | #702

na tom štadióne ste zbavená rozumu slúžila nejakej sekte! - nie Kristovi, ani jeho Cirkvi! - áno, v tých sektách, ktorým slúžite, pracujú intenzívne zlé sily, sily zla, nazvite ich ako chcete...


-352
n/a

| Předmět:
21.02.20 11:15:50 | #654

Tak, vážení přátelé, pokusím se ty vaše úvahy sjednotit.

Je dobré vyjít z těchto dvou skupin veršů.

Desatero: Exodus 20.kap.:
3Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
4Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
5Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující . Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,

A druhý verš:

Skutky 17:24
24 Bůh, který stvořil svět a všechno v něm, ten, který je Pánem nebe a země, nebydlí v chrámech postavených rukama.

*
Z těchto veršů jasně vyplývá co se Bohu líbí a co se mu nelíbí !

Chrámy, kněží, nejvyšší kněz /papež/…...stejně tak VRO svědků, to vše je Starý zákon !
A kdo se navrátí pod SZ vypadává z Boží milosti:

Není možné směšovat otroctví SZ zákona se svobodou v Kristu. 3.a 4.kap.Galatským.

Co teprve porušovat 1. přikázání desatera ! Zhotovit si obraz, sochu Boha a klanět se mu !
A to se bohatě dělá v chrámích katolíků !

Je možné ocenit snahu lidí vyvýšit Boha a uctít ho uměleckými krásnýmu stavbami, prostí lidé neměli šanci znát co je psáno v Bibli, protože katolíci jim zakazovali si číst Bibli, jak to ještě dnes vytáhl jonatan…..

Ovšem je velmi těžké nepodlehnout v nich duchu Starého zákona a SZ uctívání Boha a také modloslužbě.

I zvláště proto, že KC vymazala toto první přikázání desatera ze svého katechismu a Bibli si katolíci nečtou.
Jistěže Bůh miluje krásu, vždyť ji také stvořil, ale člověk dokázal pošpinit a zpackat mnoho krásného.....


-22
n/a

| Předmět: RE:
21.02.20 11:17:52 | #656

Jojo co je hezké v oku člověka nemusí se vůbec líbit Bohu.


11
n/a

| Předmět: RE:
před 23 hodinami | #678

Bůh nařídil vyrobit bronzového hada a dva zlaté cheruby. papeži dal Ježíš klíče pověřil ho vést církev Ježíšovu. Kjaře bych určitě zakázal číst Bibli, protože si to nezaslouží .protože pomlouvá katolíky a Bibli nerozumí nemá autoritu. která by ji provedla knihami. amatérka *3877* *4585* *4446*


-101
n/a

| Předmět: RE: RE:
před 21 hodinami | #688
papeži dal Ježíš klíče pověřil ho vést církev Ježíšovu

Tomu snad sám nevěříš, odkud to máš?


0
n/a

| Předmět: RE: RE: RE:
před 21 hodinami | #690

Matouš 16
18A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.
19Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi , a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“
20Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš.
21Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen.
22Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: „Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!“
23Ale on se obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“
24Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
před 21 hodinami | #692

24: Tedy ne Petra, že :-)


11
n/a

| Předmět:
15.02.20 12:06:23 | #524

Vložím sem příspěvky, které jsem psala na tématu Svědkové Jehovovi , pro které mi zablokovali přístup, na jejich témata i na Výklad Bible, .údajně pro pomluvu, posuďte sami, jestli je to pravda.


-22
n/a

| Předmět:
15.02.20 10:47:01 | #510

Vložím sem příspěvky pro Svědky Jehovy, pro které mně zablokovali přístup, údajně pro pomluvu, posuďte sami, jestli je to pravda.


-22
n/a

| Předmět: RE:
15.02.20 10:48:49 | #512

Abuka píše:

On oznamoval skutečné Boží jméno, ne gramatický omyl.

Jak by se mohl v Bibli napsat gramatický omyl v něčem tak závažném jako je Boží jméno ?!

Buď si Bůh své Slovo hlídá a něco takového nedovolí a není to možné, nebo potom Boží slovo není Boží slovo, ale pak lze zlehčit každý verš v Písmu !

Jak by bylo možné věřit Božímu slovu, Bibli, které přetrvaly po staletí v nezměněné podobě, pouze s nepodstatnými odchylkami !

V tu chvíli, když řekneš, že Bůh si své Slovo neuhlídal...…….že utekl správný překlad jeho jména...….., něčeho tak důležitého, tak pro mně a pro všechny lidi Boží slovo, přestává být kompletně Božím slovem...!!!

A to, že vy máte teď nový jiný překlad je jen koruna zničení Bohem inspirovaného Božího slova !

Copak to nechápeš, až tak ti zaslepili mysl ?!

Vždyť tím, kompletně znehodnocujete Boží slovo ! Nejen vaším překladem, ale hlavně tímto tvrzením.!

Na čem ještě v Písmu stavět, když klidně může zmizet z Bible něco tak důležitého jako je Boží jméno !

Proč Bibli rozebírat, o čem se z ní bavit, je-li tomu tak ?!

Na něčem tak omylném a labilním si postavit naději na věčný život ?! Vždyť je to kompletně nesmysl !

ale, no, prosím vás, kto je dnes čístý?
*
Ano dnes jsou dokonale čistí křesťané, ale jen očištěním Kristovou krví. Jsou ...svatí...., stejně tak jako byli nazývání první křesťané na úvod každého Pavlova dopisu.

Abuko, jak chceš vykládat Bibli, když jste ji znehodnotili jako důvěryhodnou, jako Boží slovo ! TÍMTO !

Abuka píše:

On oznamoval skutečné Boží jméno, ne gramatický omyl.

Jak by se mohl v Bibli napsat gramatický omyl v něčem tak závažném jako je Boží jméno ?!

Buď si Bůh své Slovo hlídá a něco takového nedovolí a není to možné, nebo potom Boží slovo není Boží slovo, ale pak lze zlehčit každý verš v Písmu !

Jak by bylo možné věřit Božímu slovu, Bibli, které přetrvaly po staletí v nezměněné podobě, pouze s nepodstatnými odchylkami !

V tu chvíli, když řekneš, že Bůh si své Slovo neuhlídal...…….že utekl správný překlad jeho jména...….., něčeho tak důležitého, tak pro mně a pro všechny lidi Boží slovo, přestává být kompletně Božím slovem...!!!

A to, že vy máte teď nový jiný překlad je jen koruna zničení Bohem inspirovaného Božího slova !

Copak to nechápeš, až tak ti zaslepili mysl ?!

Vždyť tím, kompletně znehodnocujete Boží slovo ! Nejen vaším překladem, ale hlavně tímto tvrzením.!

Na čem ještě v Písmu stavět, když klidně může zmizet z Bible něco tak důležitého jako je Boží jméno !

Proč Bibli rozebírat, o čem se z ní bavit, je-li tomu tak ?!

Na něčem tak omylném a labilním si postavit naději na věčný život ?! Vždyť je to kompletně nesmysl, PODLE VÁS, vy to dokazujete svým výkladem zmizení z Bible něčeho tak podstatného !


-22
n/a

| Předmět: RE: RE:
15.02.20 10:51:35 | #514

Abuka píše: Jakou úctu máš na mysli, visitore?
Úctu k Bohu a jeho Jménu, nebo k církvi a jejím tradicím?
*
Jistěže visitor má především úctu k církvi, což je modlářství...……

Ale tady, když se někdo zmíní o vro, tak je konec......Ale Krista je možné otloukat, ohýbat ze všech stran...… o tom se můžeme bavit, to nevadí...…, tak kde je vaše největší úcta...…

Je úcta k Bohu, přepisovat jeho ….INSPIROVANÉ­....slovo....­..byť Božím jménem ?
Bůh se jasně vyjádřil tím, že do dokonaného kánonu NZ své jméno nedal vepsat...……-a ať se nám to líbí nebo ne, ať to vidíme jako logické /(jako třeba , že je to citace ze SZ/,...….Bůh má jistě lepší logiku a ví mnohem lépe, proč tam nadal vepsat své jméno !

Kdyby si v průběhu několika sta let, každý vůdce přepsal v Písmu co pro něj nebylo logické, Bible by dnes už neexistovala.....


-22
n/a

| Předmět: RE: RE:
15.02.20 10:52:56 | #516

Margo píše: Bible byla přepsána už dávno, když z ní bylo vypuštěno jméno Boha. SJ jsou jen jedni z nemnohýchpřekla¬da­telů, kteří do ní Jméno vrátili.
*
Margo…...BIBLE JE INSPIROVANÁ BOHEM....a její obsah byl dávno Bohem schválen a uzavřen!

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ....nemohla být přepsána....!

Znovu,...…... pak by mohlo být cokoliv v Bibli cokoliv nedůvěryhodné ! A přestala by být Božím slovem !

A pro vás taky přestala být Božím slovem...……, bible křesťanů už nepoužíváte,.­..napsali jste si svoji, čímž jste to podepsali.
Když někdo z překladatelů přeložil ve SZ Jahve, jednou dvakrát,....není to problém. Boží jméno je Jahve.

Ale, když dále v Bibli není Boží jméno, Bůh ví proč to tam pod inspirací pisatelům nedal …..A JE ZAPOTŘEBÍ TO RESPEKTOVAT.....!

Margo, to že jsi měla radost z Božího jména ještě neznačí inspirovanost a oprávněnost toto jméno strkat do Božího slova !


-22
n/a

| Předmět: RE: RE:
15.02.20 11:00:48 | #518

Reakce na příspěvek #7852
Abuka píše: Jakou úctu máš na mysli, visitore?
Úctu k Bohu a jeho Jménu, nebo k církvi a jejím tradicím?
*
Jistěže visitor má především úctu k církvi, což je modlářství...……
Ale tady, když se někdo zmíní o vro, tak je konec......Ale Krista je možné otloukat, ohýbat ze všech stran...… o tom se můžeme bavit, to nevadí...…, tak kde je vaše největší úcta...…
Je úcta k Bohu, přepisovat jeho ….INSPIROVANɬ­....slovo....¬­..byť Božím jménem ?
Bůh se jasně vyjádřil tím, že do dokonaného kánonu NZ své jméno nedal vepsat...……-a ať se nám to líbí nebo ne, ať to vidíme jako logické /(jako třeba , že je to citace ze SZ/,...….Bůh má jistě lepší logiku a ví mnohem lépe, proč tam nadal vepsat své jméno !
Kdyby si v průběhu několika sta let, každý vůdce přepsal v Písmu co pro něj nebylo logické, Bible by dnes už neexistovala.....


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE:
15.02.20 14:36:20 | #526

visitor má úctu k Bohu skrze Cirkev, ktorú pre to Ježiš založil (proč by ji jinak založil?)...visitor to píše už roky:-)


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
17.02.20 08:58:38 | #528

Visitor píše: visitor má úctu k Bohu skrze Cirkev, ktorú pre to Ježiš založil (proč by ji jinak založil?)...visitor to píše už roky:-)

*
Visitore, chápu, že to nechápeš.

Právě proto mluvím o tom, že Kristus napsal, že kdo se nenarodí znovu, Boží království ani nespatří. Jan.3.kapitola.
Kristova slova jsou důležitější, než slova církve.
A v tom se to projevuje,k čemu máš přednostní úctu, protože tato Kristova slova naprosto ignoruješ.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
17.02.20 12:49:46 | #538

čo je na tom pre vás nepochopiteľné? to chcete spochybňovať evanjelium? konkrétne Mt 16, 18, 19?


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
17.02.20 13:02:29 | #540

visitor píše: čo je na tom pre vás nepochopiteľné? to chcete spochybňovať evanjelium? konkrétne Mt 16, 18, 19?
*
Ano, tyto verše jsou úplně stejně zneužity pro ustanovení vůdce a sekty KC, jako jsou zneužity verše o ustanovení...­."věrného a rozvážného otroka" u svědků Jehovy.

A odkdy jsou tyto verše evangeliem ?! Jedině falešným evangeliem, na kterém je prokletí, podle ap.Pavla.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
17.02.20 13:43:07 | #544

….Na té skále zbuduju svou církev...….., se nevztahuje na Petra, ale na předchozí verš ...O KRISTU !

NA KRISTU JE CÍRKEV ZBUDOVANÁ...!

A je toto potvrzováno ve více verších v Písmu.

Kdežto o Petru to už není řečeno ani jednou....

Tak závažné ustanovení je nezbytné potvrdit v Písmu vícekrát !


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
17.02.20 13:19:37 | #542

Ty ty verše nemáš v Bibli? Mt16.18-19 že říkáš že jsou falešné?
A co znamenají?
A která církev je ta Ježíšova?
A kdo tu církev vede? *4099*


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
17.02.20 13:47:01 | #548

Jediná církev je Kristova a vede ji jediná hlava....Ježíš Kristus.

Na zemi nesmí být žádná jiná lidská hlava..!!!!!

Protože říká o sobě, že je jediný prostředník pod Novou smlouvou ! Nemohl žádného dalšího prostředníka ustanovit !!


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.02.20 14:08:34 | #594

aby bolo navždy jasné: pápež je hlava pozemskej Cirkvi - nie je Kristus, je len zjednocovateľom, organizátorom a ochrancom viery v Cirkvi...duchovná Hlava Cirkvi je Kristus...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.02.20 14:23:22 | #604

visitore, je psáno, že Kristus je hlava a církev jsou ´údy jeho těla. Už nemám čas, ale napíšu ti verš z Bible.

Jinak, já tě můžu respektovat coby vzdělance, ale ne jako toho, kdo poznává Boha v Duchu svatém, protože nejsi chrámem Ducha a Duch svatý v tobě nepřebývá.

K čemu jsou tedy u vás svátosti v KC ?


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
18.02.20 14:09:51 | #596

stále mi podsúvate, že nechápem - je to komické, sebesředné, samolibé, Kjara! - ja toho hodne chápem, ďaleko vic ako vy:-)


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.02.20 14:18:02 | #600

správně hlavou je Ježíš a na zemi ji organizuje papež *16160*


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.02.20 14:24:49 | #606

Ne, to by byla církev stvůra s dvěma hlavama…….


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.02.20 23:25:21 | #610

jonatane, neurážej a diskutuj. Smazáno.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.02.20 14:18:43 | #602

a protestanté utřeli nos


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.02.20 23:31:32 | #612

V bibli je napsáno že Ježíš dal někomu klíče ,bohužel ne protestantům ,kteří šíří natruc výmysly a oblbli i tebe.
Ježíši je jedno ,jak si tu církev zde na zemi povedeme, jde mu jenom o to, aby mu to tu fungovalo. Protestanti k tomu pověřeni nebyli. první papež Petr ano je to v Bibli. *10167*


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.02.20 01:54:58 | #614

Jenom že v Bibli taky je jak Ježíš říká Petrovi: Odstup satane, jsi mi kamenem úrazu, neb nechápeš věci boží, ale lidské:-).
A to je před obrazem všech následných "protestantů"?
Mohlo by to tak být, nevyroste na kmeni ratolest jedna, ale je jich mnoho:-)..


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.02.20 13:47:45 | #616

My už se narodime do těla Kristova. A proto jsme sourozenci, že se rodime ze stejné krve, z krve Kristovy, jako jeho údy.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.02.20 15:59:43 | #618

nenarodíme sa, - Kristovými údmi/ratolesťami na kmeni sa stávame až po znovuzrodení, prijatí viery, a po krste...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE:
15.02.20 11:02:54 | #520

Margo píše: Psala jsem, Ratko, že k tomu snažení má člověk prosit o svatého ducha. A samozřejmě se podřídit jeho vedení.Tím příkladem jsem ti jen chtěla ukázat, že přijímání neudělá člověka lepším. Přijmout Krista člověk musí srdcem. Zamilovat si ho a chtít ho s pomocí ducha následovat.
*
Ano Margo, popisuješ to tělesně, ale takto to v Kristu nefunguje, to vše je tělesná snaha. Ale v Kristu dal Bůh mnohem více.
Umíš si vůbec představit, když je člověk chrámem Ducha v jaké je komunikaci s Bohem ?

Já vím, že jste učeni, že do této kategorie křesťanů nepatříte, ale musíš uznat, že to v Písmu napsáno je.

Neumíš si vůbec představit, že když jsou sejmuty naše hříchy i naše slabosti a nemoci, které vznikly hříchem lidí na nás, jak se změní nejen náš duch, který se rodí čistý z Ducha svatého. Ale ona se změní i naše duše/ naše city, rozum, vůle/ a někdy i tělo.

Protože to hřích a jeho následky v nás způsobují i duševní nemoci a také mnohé psychosomatické problémy.

Takže, Margo, my se nutně změníme jenom přijetím Krista ! Přijetí Krista udělá člověka samo o sobě lepším !
Následné setkání s Bohem, zásluhou sejmutí hříchů Kristem, nás také mocně hned na místě promění !!!

Víš co to je setkaní se s láskou, která ví kdo jsi...dokonale,­...., jaká jsi špína,....a přesto tě Bůh objímá a bere domů, kde je věčný život, jen tak zadarmo, z milosti, zásluhou Krista.....

Už nikdy jen kvůli tomu nebudeš nikdy stejná, budeš milovat Boha až na smrt...…

A pak Duch svatý je v tobě a pomáhá ti na každém kroku.....


-22
n/a

| Předmět: RE: RE:
15.02.20 11:04:05 | #522

Margo píše: Kroky, Kroky, prosím, pochop, že jde o stejný význam. Nebo si myslíš, že Bůh sám si do nás vleze a žije v našem nitru?
*
Margo, vždyť Bible jasně píše o tom, že naše tělo je chrámem Ducha !

To znamená, že Duch svatý v nás bydlí a to v našem narozeném duchu !

A skrze tohoto Ducha v nás bydlí i Kristus !!!!

ON NENÍ JEN VE SPOJENÍ S NÁMI !

Vždyť máš jasně popsáno, že v Geraseně žil člověk, ve kterém přebývala celá legie démonů a byli vyhnáni Kristem do prasat.

Když se do člověka vejdou démoni, jak by se do něj nevešel Bůh sám !


-22
n/a

| Předmět: Ovoce Ducha Svatého:
09.02.20 18:41:02 | #430

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost,** laskavost, dobrota, věrnost,
tichost** a sebeovládání.


11
n/a

| Předmět: RE: Ovoce Ducha Svatého:
17.02.20 10:42:26 | #530

""Ovoce" Boha jsou taky Ďábel - Zlo, padlí andělé, stvoření nedokonalého člověka a pod.
*3440*


28
n/a

| Předmět: RE: RE: Ovoce Ducha Svatého:
17.02.20 11:10:13 | #534

Jestli považuješ svobodu člověka činit dobro nebo zlo za nedokonalost ,tak ano stvořil člověka nedokonalého. A jak by sis ty představoval člověka? Jako robota? *6940*


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Ovoce Ducha Svatého:
17.02.20 13:46:01 | #546

Dokonalý člověk neznamená být robotem - nevím jak jsi došel k závěru,že je to ode mě myšleno tak jak píšeš.
*33693*
Dokonalý člověk by nepachtil za mamonem,nevedl by války,žil by v souladu s přírodou,atd.,at­d.,atd..
*3440*


28
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ovoce Ducha Svatého:
17.02.20 13:48:22 | #550

Dalko, ty už si sedíš na hlavě, jak ti svědkové Jehovy ! Přečti si to ode mně dobře, snad ti to zapálí !


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ovoce Ducha Svatého:
17.02.20 13:52:43 | #554

Dalko, rozhodnutí žít bez Boha lidem způsobilo první trhlinu v dokonalosti, protože Bůh jim jasně říkal, že přijde smrt a se smrtí pochopitelně předchozí pomalé chátrání v dokonalosti, až do dnešního dne !

Člověk si svoji nedokonalost udělal svým blbým rozhodnutím ! Chápeš !

Takové lidi Bůh neudělal ! Za svoji ubohost si mohou sami !


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ovoce Ducha Svatého:
17.02.20 14:00:01 | #558

Následek špatného lidského rozhodnutí nejen lidi mají nemoci a umírají, ale do smrti spadá i to že jedno špatné jednání se rozrostlo do podoby dneška.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: Ovoce Ducha Svatého:
17.02.20 11:10:40 | #536

Dalko, je vidět, že jsi svobody rozhodování v životě moc neokusil.
Lidi jsou lidmi právě proto, že se mohou svobodně rozhodovat a nést si důsledky svých rozhodnutí.

První lidé se rozhodli svobodně, i takovou svobodu jim Bůh dal, že Boha nepotřebují ve svém životě /snězení ovoce ze stromu poznání …./,....takže si nesou následky svého rozhodnutí..dod­nes....!

Bůh stvořil dokonalého člověka i ďábla /původně to byl anděl /………

Před následky je Bůh varoval...…, ale neudělal z nich loutky......


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Ovoce Ducha Svatého:
17.02.20 13:50:20 | #552

Dokonalost neznamená být nesvobodný.
Nevím proč a z čeho tak dedukuješ.
*3440*
Podle všeho,dle tvých vyjádření a vyjádření většiny věřících,má každý svůj osud,který řídí Bůh.
Tak jaká pak svoboda.
*2*


28
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ovoce Ducha Svatého:
17.02.20 13:54:25 | #556

To by se tak někomu hodil osud ! To si tak lidi usnadňují, aby to mohli hodit na Boha a nemuseli hnout prstem !


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ovoce Ducha Svatého:
17.02.20 14:02:12 | #560

Jak vidíš, Bůh ti dává svobodu se mu i posmívat...….


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ovoce Ducha Svatého:
17.02.20 15:11:22 | #562

v kresťanstve nehovoríme o "osude", je to fatalizmus, a to nemá miesto v kresťanskej viere...i keď vieme, že Boh pozná náš "osud" - ale ten si pripravujeme sami...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ovoce Ducha Svatého:
17.02.20 15:18:10 | #566

O osudu hovoří ti co provozují karty to má věříci zakázaní je to okultismus.O osudu se má hovořit jen co se týče minulosti. Bůh osud nepředurčuje clověk má svobodu jak se svým životem naloží. Ani Dalkovi neurčíl že bude Boha nenávidět.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ovoce Ducha Svatého:
17.02.20 15:20:41 | #568

Dalko je spíš nevěŕící až agnostik:-)


-352
n/a

| Předmět:
09.02.20 16:26:37 | #418

ratko, přečti si, prosím, mé svědectví tady na straně 1. Bůh to totiž člověku dosvědčuje sám svým Duchem. člověk to ví.
Já jsem vlastně nejdříve nevěděla co se stalo rozumem, jen jsem vnímala sejmutí hříchů, naplnění Duchem i přijetí Boží, zcela jasně.

Řím.8.kap.:
16Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.

Četla jsem si předtím Boží slovo leta, takže si to Bůh mohl použít, abych mohla během několika hodin, pochopit na základě Písma, co se se mnou stalo. Že jsem se stala křesťankou. A protože jsem se smířila s Bohem zásluhou umytí hříchů Kristem, mohla jsem vzápětí přejít ze smrti do věčného života.
24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.

Jan.5.kapitola:
24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.

ratko, máš o tom, že jsi toto přijala ze svátostí, svědectví Ducha svatého, asi někde uprostřed hrudníku ?


-22
n/a

| Předmět: RE:
09.02.20 17:10:29 | #422

Kjaro, četla jsem to i dřív. Věřím ti. Každý dozráváme jinak, ale potřebujeme k tomu určitý čas aby nás Boží Slovo zasáhlo a naplnilo. Slyšíš něco roky a roky a furt nic. A pak najednou se to všecko stane a je to zcela zřejmé a člověk se stává někým jiným, novým. Potřebuje to čas, Bůh si nás "dopéká" a je trpělivý. Takže netlač na pilu, každý má svůj čas, své místo a svůj způsob. Katolická víra nemůže uškodit, věř mi. Naopak. Kdo nevěří, tomu nepomůže. Kdo věří, toho podrží a neuškodí. Nemusíš se bát že katolíci někomu uškodi protože přijímají svátosti :-)


8
n/a

| Předmět: RE: RE:
09.02.20 17:27:08 | #424

ratko, ano, jistěže každý dozráváme jinak a potřebuje to většinou čas. Jistěže má každý své místo, čas i způsob.
Ale není možné člověku říkat v této fázi, že je křesťan. To člověka ukolébá a myslí si, že to má vyřešeno s Bohem.
Jenže, jak říká Pán Ježíš,....."Kdo se nenarodí znovu, Boží království ani nespatří!"

Jan 3.kap.
3Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“
Narodit se, přijetím Krista, musí náš duch, podle dalších veršů.

Tím se člověk teprve stane křesťanem a o tom mu Duch svatý svědčí.

ratko, to že ten člověk věří, že skrze svátosti toto přijímá, je to nejhorší co se může stát. Protože nic nepřijme a usne na vavřínech, že to vše má a že bude spasený.

Co může být horšího , ratko, ?! Onen člověk i zemře oklamaný s poslední svátosti pomazání, která mu nic nedá....
Útěchou snad může být, že nikdy neslyšel skutečné evangelium, protože ho Bůh bude posuzovat jako toho, kdo neslyšel a bude ho soudit podle jeho svědomí a skutků.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE:
09.02.20 18:36:30 | #428

Kjaro, tak nám podrobně popiš, JAK SE ČLOVĚK STANE KŘESŤANEM?

JAK to udělá, aby se ZNOVU NARODIL?

Technicky!


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
09.02.20 19:19:45 | #436

Popsala jsem to ve svém svědectví, ale dobře.

Člověk musí udělat životní rozhodnutí,..... pokud to tak vnímá ve svém životě , když chce být s Bohem, chce ho znát a žít s ním,.....a přijít za Kristem v modlitbě a poprosit ho, aby mu odpustil a sejmul jeho hříchy. Poděkoval Kristu za to, že se s nimi nechal přibít a poprosit o smíření s Bohem.
Také je dobré vydat život Kristu, jako on ho vydal za mně. Případně poprosit o vedení Duchem svatým, pokud o tom vím.

Není to žádná formulka, kterou je možné mechanicky zopakovat. Bůh vidí do srdce a jedná podle toho.
Kristus slibuje, že kdo za ním přijde, toho nevyžene ven.

Jan 6:
37Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven,

Ale je vždy na Bohu, jestli udělá sérii zázraků vzápětí. Protože to není na člověku, aby mu byly sňaty hříchy, byl naplněný Duchem svatým a z příchozího Ducha svatého se na rodil náš duch a setkal se s Bohem.
I toto je naprosto individuální, jak Bůh s člověkem jedná. Podstatné ovšem je jestli se toto vše , z rukou Boha, stane. Stane se to hned, člověk to ale může třeba začít chápat a vnímat později.
Pak se člověk stane křesťanem a může se nechat pokřtít ve vodě.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE:
09.02.20 19:16:04 | #432

Ale není možné člověku říkat v této fázi, že je křesťan. To člověka ukolébá a myslí si, že to má vyřešeno s Bohem.
Křesťanem se člověk označuje sám a to tím že se hlásí ke Kristu a stává se jeho učedníkem. Tedy nikoliv že by to někdo o někom říkal. O ukolébání povídáš jen ty sama. Tak se snaž ať tě nic neukolébá a neřeš furt druhé. Buď ostatním světlem, snaž se být dobrým příkladem a neryj do jiných.


8
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
09.02.20 19:25:02 | #438

ratko, člověk se nemůže sám prohlásit křesťanem a být jeho učedníkem. Totéž dělají svědkové.

Jen Kristus tě označí Duchem svatým, že mu patříš,....není to na tobě......


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
09.02.20 19:26:32 | #440

Samozřejmě že jen já osobně vnitřně se hlásím ke Kristu. To nikdo jiný za mne udělat nemůže


8
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.02.20 19:30:54 | #444

Hlásí se Kristus k tobě ratko……?

Já ti to věřím, že to myslíš hluboce a úpřimně………, ale na mně nezáleží.....i svědkové někteří půjdou i na smrt, třeba...……., proto je mi líto......že je někdo oklamal.-......


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
09.02.20 19:27:54 | #442

Od toho by měly být ty svátosti.....a nejsou ratko………., protože Kristus toto nikomu nepropůjčil...……
Svědkové také tvrdí, že Kristus pověřil VRO, aby jim zprostředkoval……­.výklad...…, ale je to blbost.....


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.02.20 19:30:59 | #446

Heleď Kjaro co y bylo kdyby bylo, to není žádná argumentace. Každý křesťan se hlásí vnitřně ke Kristu a vnějším způsobem, něco jako když si manželé vymění prstýnek a slíbí věrnost se nechá pokřtít. Tedy vnitřní i vnější je v jednotě. Pokud je něco děláno jen vnějším způsobem a vnitřně to není v souladu, tak to ukáže čas.


8
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.02.20 19:33:16 | #448

ratko, to jak to s člověkem je se dá poznat zvenčí a není dobré někoho uvádět v omyl......


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.02.20 19:39:51 | #452

no, milá Kjaro, kdybych já měla posuzovat tebe zvenčí - tak bys asi moc radosti neměla!
Protože se na diskuzích projevuješ jako nejzarytější ze zákoníků a farizeů! Každého jenom buzeruješ, napomínáš, protože Ty přece víš, že NIKDO tady NENÍ ZNOVUZROZENÝ, JENOM TY!!!
To máš na to patent nebo jak??


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.02.20 20:44:20 | #454

Pavlo, já neposuzuju lidi, ale podstatu spasení. Posuzuju to, jestli Evangelium, jako Boží moc ke spasení, vykonala co měla v životech lidí.

To je mé téma a je to diskuse.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.02.20 20:47:02 | #456

Jenže posoudit, co Boží moc vykonala v životě lidí, Ti vůbec nepřísluší! To není Tvůj job. To nechej Bohu.


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.02.20 20:51:50 | #460

Pavlo, tak to mi příslušní na prvním místě. Já musím posoudit, kdo je vlastně můj bratr, narozený skutečně z krve Kristovy...…..a kdo je jen klubový soukmenovec , který si jen myslí, že je křesťan a druzí ho v tom nechají...…, to si myslíš, že je správně...….?


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.02.20 20:53:55 | #462

To není o tom, co Boží moc vykonala v životě člověka. Je to o tom, jestli je onen člověk také křesťan.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.02.20 23:52:23 | #468

Aha, ty to máš nastavené takto? No tak to jo, to potom jo! To pro Tebe není soukmenovec ani apoštol Pavel, že jo! Ten to udělal taky úplně jinak, než požaduješ Ty!


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.02.20 20:47:43 | #458

Já jsem taky kdysi myslela, že jsem křesťanka způsobem jako vy, ….a vím co to v mém životě udělalo, to je jeden z důvodů, proč o tom píšu.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.02.20 19:37:41 | #450

Ty to Kjaro nepoznáš, je na tobě jasně vidět že máš nějaké osobní problémy. Takže už se točíme dokola, nic nového jsi neřekla, jen furt dokola to samé.


8
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.02.20 22:09:51 | #464

jo, Kjara je zvláštny prípad, evidentne prezentuje viaceré predstavy mimo kresťanstva, lomcuje ňou akási divná pýcha, vidím deficit kresťanskej pokory - súdi a odsudzuje - dokonca vieru katolíkov...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.02.20 22:57:27 | #466

Zvláštní je, že tak intenzivně řeší kdo je a kdo není křesťan a jak je to důležité vědět. Není to důležité vědět kdo je a kdo není křesťan. Pro nás věřící jsou bližní ti, co potřebují naší pomoc. Samaritán se neptal ležícího na cestě zda je či není křesťan a taky ho nedovedl k hosspodskému a nevyzvídal na něm kolik má ducha svatého. Prostě činil co je potřeba...


8
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.02.20 23:54:09 | #470

Jojo, Radko, je to tak! Samaritán se neptal, Kjara se ptá.....


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.02.20 15:22:17 | #478

Tak to je svinstvo Pavlo, dělat takové závěry o Samaritánovi !

Nenechám to na Bohu, zvlášť tady, kde by se o tom mělo diskutovat a ne se šolichat pod bradičkou a lhát jeden druhému...….


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.02.20 23:46:19 | #484

Pavla má hodně zlej charakter, nemám s ní dobré skušenosti, je to smutné ale je to tak, není tu asi že zlejší ženské:-).


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.02.20 15:19:08 | #476

Je více lidí, kteří si jen myslí, že jsou křesťané a ubližuje jim to, protože si myslí, že už to mají s Bohem vyřešené a nemají.

Proto je důležité to rozlišovat a mluvit o tom.
Taky musím vědět na koho můžu udělat nárok jako na úd těla Kristova a spolupracovat s ním. Být s ním v Kristově těle.

Jestliže je někdo nějak věřící, je to jeho svoboda rozhodnutí a můžu to respektovat. Jen mu nemůžu říkat, že je křesťan, to znamená …..skrze Krista smířený s Bohem...

Co se týká bližního, to je pro mně každý a nebudu se ptát jestli je křesťan, když potřebuje pomoc, může být třeba ateista.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.02.20 15:57:45 | #480

Už nevíte jaké svinstvo na mně hodit, protože vás to urazilo. Zřejmě jste se z Boha s Pavlou nenarodili. Potrefená husa nejvíce kejhá.

Pro mně je každý bližní pokud se to týká pomoci potřebnému. To je něco naprosto jiného !


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.02.20 23:49:01 | #486
| Předmět: RE: RE: RE: RE:
17.02.20 15:16:31 | #564

prílišveša rečí" - podstata je v tom, že kresťanom sa môže stať ten, kto sa v slobode rozumu a vôle rozhodne pre Krista, uverí v neho, dá sa pokrstiť a žije sviatostným životom zakorenený v ńom v Cirkvi, kde ho prijíma živého chlebe (eucharisti), a tak očakáva spásu...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
18.02.20 09:13:35 | #570

visitor píše: prílišveša rečí" - podstata je v tom, že kresťanom sa môže stať ten, kto sa v slobode rozumu a vôle rozhodne pre Krista, uverí v neho, dá sa pokrstiť a žije sviatostným životom zakorenený v ńom v Cirkvi, kde ho prijíma živého chlebe (eucharisti), a tak očakáva spásu...

*
Jenže visitore, v Krista věří i muslimové i hinduisté i jehovisté...…..

A v podstatě se snaží žít podle Krista a očekávají spásu.

Proto taky dr. Halík tvrdí, že mezi námi není rozdíl. Všichni usilujeme o stejné dobro, takže se můžeme spojit.
ALE TAK TOMU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ !

Křesťanství je naprosto výlučné v tom, že Kristus nám snímá zadarmo dokonale všechny hříchy, takže Bůh nás může hned přijmout...…...A TO ZNAMENÁ SPASENÍ !

Zatímco všichni ostatní musí něco znát a něco dělat a pak možná jednou je Bůh údajně přijme !

I Monica, manželka slavného katolíka Augustina říká, že už v Božím království žijeme teď, žijeme ve věčném životě už teď, ne až po smrti.
Ale hlavně to říká Boží slovo v Janovi 5.kap.:

24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.

Visitore, eucharistie v tom nehraje roli a křest taky.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
18.02.20 09:19:06 | #572

muslimi a iní veria Krista, ale neveria v Krista...- a to je veľký rozdiel....


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.02.20 09:29:45 | #574

visitor píše: muslimi a iní veria Krista, ale neveria v Krista...- a to je veľký rozdiel....
*
Nevidím v tvém vyjádření rozdíl...…

Já ti řeknu jeden rozdíl.

Bůh sám potvrdí člověku, jestli je jeho víra v Krista přijatelná.

Jan.1.kap., 12-13.verš.

12Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.
13Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.

visitore, nepotvrdí ti to KC, ale musí ti to potvrdit Bůh sám, tím, že se narodíš z Boha.

Narodil ses z Boha.....? Jestliže ne, tvá víra v Krista není ta pravá !


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.02.20 09:35:10 | #576

Kjara:Křesťanství je naprosto výlučné v tom, že Kristus nám snímá zadarmo dokonale všechny hříchy, takže Bůh nás může hned přijmout...…...A TO ZNAMENÁ SPASENÍ !

Zatímco všichni ostatní musí něco znát a něco dělat a pak možná jednou je Bůh údajně přijme !
xxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxx
Učení protestantu znám spasení bez naší zásluhy.
Ty si to to učení špatně pochopila. protože ty musíš udělat jednu věc a to toho Ježíše přijmout. On se ti natvrdo nenanutí. nebo se můžeš řídit přímo Biblí:
Matouš 19:16 A hle, kdosi k němu přišel a zeptal se ho:„Mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život?“
17 On mu řekl: „Proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý!
A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!
18 Otázal se ho: „Která?“ Ježíš odpověděl:
„Nebudeš zabíjet,cizoložit, krást, křivě svědčit,


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.02.20 10:36:40 | #578

jonatane, mixuješ hrušky z jabkama…..a tím dokazuješ, že jsi milost nepřijal...…

Zachovávej přikázání….Kristus říkal ještě pod SZ, protože za jeho života ještě platil...…

A Kristus mi sebe de fakto…."nanutil"­...…

Ty jsi nečetl mé svědectví ?!
Já jsem Krista přijala, aniž jsem věděla co dělám a narodila jsem se znovu, přijala Ducha a byla přijata Bohem, stala se křesťankou, aniž jsem chápala co se stalo !
I když je pravda, že když mi Kristus podával ruku pro pomoc/ připomenutím verše...."Pojďte všichni ke mně, kdo jste obtíženi a já vás občerstvím//,..., tak jsem v podstatě řekla v duchu ano. Protože jsem sice nerozuměla taky, ale řekla jsem si jen v duchu, přece Kristus nelhal, nebyla nalezena lež v jeho ústech.

Přečti si raději ještě jednou moje svědectví.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.02.20 11:41:15 | #584

jonatane, teď už ti to píšu jako svědkům...…., teprve pak, až jsme spaseni, přijati Bohem a tudíž jsme se stali křesťany a byli jsme naplněni Duchem, pak teprve můžeme dělat skutky podle Krista i Božího slova proměňovat svůj charakter, třeba.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.02.20 11:44:46 | #586

Neděláme ty skutky pro spasení, ale z lásky a vděčnosti za spasení, které už máme !

Musíme ovšem vytrvat ve věrnosti Kristu a ve znamenitých skutcích až do konce. Pak budeme znovu Kristem hodnoceni. Odměněni, biti a třeba i odmítnuti, pokud budeme trvale hřešit......


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.02.20 10:47:22 | #580

je v tom veľký rozdiel: veriť Krista znamená uveriť, že existoval, že niečo povedal, dokonca že zomrel - ale všetko vo svetskom zmysle slova; avšak veriť v Krista znamená uveriť osobne v Krista - Božieho Syna, Spasiteľa, sveta - ktorý sa obetoval za naše hriechy a vstal zmrtvých pre naše vzkriesenie a večný život, ako píše ap Pavel... Krista verí aj diabol (že je, existuje, dokonca 'že robí zázraky), ale neveri v Krista, jeho spásnu obetu, že...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.02.20 11:24:06 | #582

Ne, visitore, Bůh ti to musí zpětně potvrdit, že tu tvoji víru přijal tím, že ti zcela nadpřirozeně způsobí, že se znovu narodíš a tím se staneš křesťanem.

Jan.3.kap.:
3Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.02.20 13:55:00 | #590

Kjara: že ti zcela nadpřirozeně způsobí, že se znovu narodíš a tím se staneš křesťanem.
xxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxx
toto je buddhistická představa reinkarnace,zno­vuzrození nemá s křesťanstvím nic společného.
Křesťanem se stáváme tím ,že nás jako malé děti pokřtili v kostele katolíci. Jsou i jiné způsoby,ale tento je ten nejčastější. *27937*


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.02.20 14:17:17 | #598

Znovuzrození v Kristu není reinkarnace. A stejně tak neúčinné je pokřtění v kostele !

Ani visitor nemá pravdu. To co popisuje je obrácení !

Přijetím Krista se z příchozího Ducha svatého rodí náš Duch:

Jan.3.kap.
3Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“
4Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“
5Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.
6Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z** Ducha, je duch.**
7Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.02.20 14:05:58 | #592

tu nejde o znovanarození v zmysle tela, ale znovuzrození v Duchu Svätom: t.j. bol si mŕtvy v hriechu, a ožiješ (znovu sa zrodíš) v Kristovi (že ,Kjara!):-)


-352
n/a

| Předmět:
09.02.20 12:52:07 | #410

Evangelium není jen dobrá zpráva, ale ta nejúžasnější zpráva na zemi.
Nejsou to biblická evangelia, ani celá Bible, ani různé výroky v Bibli, které hovoří "nějak" o Kristu.
Je to nepodstatnější co Kristus pro lidstvo udělal a proč přišel.
Mezi námi a Bohem je zeď hříchu, kterou jsme se od Boha oddělili a není v našich silách to změnit.
Bůh to vyřešil tak, že naložil tyto hříchy na Krista a on se nechal s našimi hříchy přibít.
Pokud se potřebujeme vrátit k Bohu, je zapotřebí udělat životní rozhodnutí a přijít za Kristem, poprosit o odpuštění, vrácení k Bohu a vydání svého života Bohu, jako Kristus vydal za nás.
A Kristus slíbil, že kdo za ním přijde, toho nevyžene ven.
Během několika minut Kristus udělá zázrak a stane se to.
Zadarmo, jako dar.
Bůh sám nám to dosvědčí , že se to stalo.
Není to ale žádná magická formulka. Bůh vidí do srdce a jedná podle toho.
Jan 5.kapitola, 24.verš.:
24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do život


-22
n/a

| Předmět: Proč??
07.02.20 11:20:58 | #380

jonatan1
Kolik tanků a děl má KC?
*33693*
Nevím jak daleko znáš krvavou historii ŘKC,ale měli by ti něco říkat "věci" :

  • křižácké výpravy
  • vraždy papežů
  • Hitler - silně věřící - vyjadřoval se,že ho ochraňuje Bůh
  • to samé Stalin
  • atd.
    *4475*

ŘKC nepotřebuje tanky - stačí jim "vychovat" takové jedince.
Skoro celou dobu své existence šla ruka v ruce s vládou světskou a ovlivňovala dění v celém světě - nic v křesťanském světě se nedělo bez jejího souhlasu - např. zabírání území v Americe - násilná christianizace.
A x dalších "bohumilých" činností.
A to jsou potvrzena fakta,tak nevím jaký smysl měla tato "otázka" - jsou to fakty známé i pro průměrně vzdělaného člověka.
*65*
Nevím proč se pořád obhajuje činnost ŘKC i navzdory její historii,která nebyla jenom "ružová".
*701* *5210*


28
n/a

| Předmět: RE: Proč??
07.02.20 14:37:54 | #390

je neuveriteľné čítať, čo si vy všetko vymyslíte pomluvou, v zášti, konšpirovaním na Cirkev, - a katolík!
1: križiacke výpravy: treba si o nich niečo nezaujate prečítať - mali v tom čase, za tej politicko-náboženskej situácie význam (války s islamom) - možno bez nich by sme dnes nosili turbany, ženy burky, prípadne by sme ani neboli, - naviac, dohodami s muslimami sa zachránili sväté miesta v Jeruzaleme pred devastáciou, inak by bol možno Jeruzalem zrovnaný so zemou,
2. žiadne vraždy pápežov neboli, je to hnusná lož, konšpirácie,
3. Htler bol možno krstený v KC, ale to je vše, konal na vlastnú päsť, mimo vierouky a mravouky KC, - čo s tým má Cirkev?
4. Stalin podobne, bol to načas seminarista pravoslávnej cirkvi, nie KC...
...atd., atd. - správate sa úboho, ako konšpirátor a pomlouvač RKC, je mi ľúto...katolík! - trápi vás asi svedomie, lebo toto nie je normálne, čo vy roky proti RKC predvádzate...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: Proč??
09.02.20 16:48:58 | #420

Križiacke výpravy bolinprotiislámské ťaženia - to je každému jasné - ale bezdovodné krutosti tohoto ťaženia katolíkov sú známé.
Hitler po každom naňho spáchanom atentáte prehlasoval,že ho chrání sám Boh - tak nekecaj ,že bol len pokrstený.Stelim jednoducho veriaci bol:
Dodatok - príklad "deformace" papežského titulu :
Prvním papežem, který skončil rukou vraha, byl Jan VIII., zavražděný v roce 882. Tento papež se zasloužil mimo jiné o propuštění arcibiskupa Velké Moravy Metoděje z vězení a o opětovné povolení slovanské liturgie. Nejprve se jej jeho odpůrci snažili otrávit, ale když podle nich nepůsobil jed dostatečně silně, rozbili mu prostě hlavu kladivem. Kdo čím zachází, tím také schází, dalo by se říci.
Tím, kdo se postavil do čela opozice proti Janovi VIII., byl kardinál Formosus, biskup z Porta. Nakonec se i on stal na necelých pět let papežem (891–896). Zemřel sice přirozenou smrtí, ale to pravé peklo jej čekalo po smrti. To, co po ní následovalo, patří k nejnechutnějším scénám, jež se na Svatém stolci odehrály.
Jeho nástupce Štěpán VI. jej totiž nechal exhumovat, obléci tlející a páchnoucí tělo do všech papežských ornátů a uspořádal s ním soud, v němž roli obhájce sehrál jeden mladý jáhen. V přízračném nekrofilním spektáklu, za nějž by se nemusela stydět ani nějaká satanistická sekta, byl Formosus odsouzen a byly mu uťaty prsty, kterými žehnal lidu. Jeho mrtvolu pak pohodili do Tibery.
*33684* *33684*


28
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: Proč??
12.02.20 00:33:21 | #488

Hitler nikdy neříkal, že hop po atentátě chrání Bůh, ale prozřetelnost, takže jsem si tě dal na idex do svého PC, pod názvem ,další blb na diskuzích. *33666*


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Proč??
13.02.20 12:47:46 | #502

Margo píše: A kde máš psáno, že "Michael je stvoření"?
Kromě toho - Ježíše taky udělal Bůh. Sice jako prvního ze všeho, ale udělal.
*
Že Michael je stvoření vyplývá z toho, že v Danieli je popisován jako ….JEDNÍM Z KNÍŽAT....!!
Kristus není jedním z knížat ! Je monogenes !

Je jednozplozený,...…-..je PRVOROZENÝ....všeho stvoření, ne prvostvořený…..

Pletete si přenesený smysl...vždy se pletete, jako s Božími syny-anděle, tak....

Vytvořit jako počátek cesty....je přenesený smysl...…...cesta je vytvořena, ne Kristus.

To, že Bůh Krista zplodil, není důkaz o stvoření....naopak jako syn je jasné, že je Bohem.

Podívejte se ještě jednou do 1.kap.Židům:

2v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.
3On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech
4a stal se o to vznešenějším než andělé, oč je převyšuje jménem, které mu bylo dáno.
5Komu kdy z andělů Bůh řekl: ‚Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil!‘ A jinde se praví: ‚Já mu budu Otcem a on mi bude Synem.‘
6A když chce uvést Prvorozeného do světa, praví opět: ‚Ať se mu pokloní všichni andělé Boží!‘
7O andělích je řečeno: ‚Jeho andělé jsou vanutí větru a jeho služebníci plápolající oheň.‘
8O Synovi však: ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království.
9Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem radosti nad všechny tvé druhy.‘
10A dále: ‚Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou.

Hlavně se podívejte dobře na :

5Komu kdy z andělů Bůh řekl: ‚Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil!‘ A jinde se praví: ‚Já mu budu Otcem a on mi bude Synem.‘
6A když chce uvést Prvorozeného do světa, praví opět: ‚Ať se mu pokloní všichni andělé Boží!‘

JE VELKÝ ROZDÍL MEZI ANDĚLY A SYNEM BOŽÍM !!!!!


-22
n/a

| Předmět:
06.02.20 12:02:12 | #252

Evangelium není jen dobrá zpráva, ale ta nejúžasnější zpráva na zemi.
Nejsou to biblická evangelia, ani celá Bible, ani různé výroky v Bibli, které hovoří "nějak" o Kristu.
Je to nepodstatnější co Kristus pro lidstvo udělal a proč přišel.
Mezi námi a Bohem je zeď hříchu, kterou jsme se od Boha oddělili a není v našich silách to změnit.
Bůh to vyřešil tak, že naložil tyto hříchy na Krista a on se nechal s našimi hříchy přibít.
Pokud se potřebujeme vrátit k Bohu, je zapotřebí udělat životní rozhodnutí a přijít za Kristem, poprosit o odpuštění, vrácení k Bohu a vydání svého života Bohu, jako Kristus vydal za nás.
A Kristus slíbil, že kdo za ním přijde, toho nevyžene ven.
Během několika minut Kristus udělá zázrak a stane se to.
Zadarmo, jako dar.
Bůh sám nám to dosvědčí , že se to stalo.
Není to ale žádná magická formulka. Bůh vidí do srdce a jedná podle toho.
Jan 5.kapitola, 24.verš.:
24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do život


-22
n/a

| Předmět: RE:
06.02.20 12:03:30 | #254

Prosím, abyste mi nechali definici evangelia na prvním místě a psali až pod ní, jinak vám to vymažu.


-22
n/a

| Předmět: RE:
06.02.20 12:04:49 | #256

evanjelium je o Kristovi a jeho Cirkvi, Kristus bez Cirkvi neexistuje, ako ani Cirkev bez Krista...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE:
06.02.20 12:40:17 | #262

" Kristus bez Cirkvi neexistuje" je blábol na kvadrát. To ještě nevymyslel ani Hangurbadžo *2457* *2457* *2457* *2457*

Kristus není závislý na církvi.
Byl dříve než církev, byl dříve než celý svět.
Byl, je a bude.
Ale církev bez Krista existovat nemůže, to by byl jenom nějaký spolek - jako třeba zahrádkářů.


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE:
06.02.20 12:44:05 | #264

Už jsi někdy viděla hlavu bez těla a nebo tělo bez hlavy??


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 12:45:25 | #266

To i ten kmen by bez ratolestí odumřel, asi že..


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 13:10:50 | #272

ano, hlava potřebuje tělo, jedno s druhým v jednotě.


8
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 13:32:25 | #278

r: ano, hlava potřebuje tělo, jedno s druhým v jednotě.

To nepopírám - ale - že Kristus by NEEXISTOVAL bez církve - tak to je opravdu pitomost!
Kristus bez církve existoval - o počátku věků, kdy žádní lidé nebyli.
Nebo to snad, Radko, popíráš?


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 13:35:14 | #280

Asi se jmenoval nějako jinak neb Kristus je spasitel, kdyby nikdo nebyl tak by neměl koho spasit:-).


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 13:36:01 | #282

to nie je pitomosť, myslí sa to tak, Kristus by neprišiel na svet, keby nebolo v jeho pláne založiť Cirkev...pretože bez Cirkvi si nikto nevie predstaviť spásu - bez Cirkvi by sa zrútilo evanjelium, že...ženy! ...Kristus a Cirkev sú jedno telo...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 13:39:58 | #284

Pavla, mám rád ženy, ale nemám niekedy rád ich zbrklé neuvážené myslenie a verbálny prejav:-)..ap. Pavel vedel, o čom hovorí:-)


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 13:42:30 | #290

Ještě že to Ježíš s nima tak nemyslí:-)..


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 13:41:38 | #288

Kristus a Církev jsou jedno tělo. Tak to chápu. Nemohu říct co bylo dříve nebo později. JIstě, Kristus zde bylo od počátku světa...ale jako Kristus se projevoval až ve své spásonosné Roli, jako Syn Otce a Spasitel. Nelze ho oddělit o těla. Co by byl bz těla?


8
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 14:34:47 | #292

Věřím v jednoho Pána
Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božího,
který se zrodil z Otce
přede všemi věky:


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 15:42:48 | #300
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 16:01:07 | #306

Co vím o tom z Bible tak se zrodil z Marie cca před dvěma tisíci lety.
Matouš 1
16 Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus.
Lukáš 1
31 Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 16:04:57 | #308

Jako člověk ano...před 2000 lety, ovšem jako Syn Otce přede všemi věky.


8
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 16:06:44 | #310

A kde je o tom v Bibli?


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 14:49:30 | #296

A kdo to vyslovuje? Kdo to ví? Vnímáš prosím Pavli tu tajemnou propojenost Těla Kristova a Krista? Ví to jeho Tělo a ono vyslovuje "přede všemi věky". A kdy to vyslovuje? VYslovuje to TEĎ. Kdy to bylo přede všemi věky, kdo tam byl a kdo to viděl? Je třeba pořád vnímat podstatu času, co je čas a co je časné a co je věčné. Každý z nás se rodí do průběžného času který v sobě obsahuje věčnost (přede všemi věky) a přítomnost v které vnímáme a JSME a Bůh s námi.


8
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 16:17:34 | #312

Ano, Radko! Samozřejmě že vnímám, kdo a kdy to vyslovuje! Ale to nic nemění na tom, že Kristus nás PŘESAHUJE i v tomto! A bude přesahovat - i když Země zase bude "nesličná a pustá", i když na ní nebude ani živáčka který by tvořil církev.... chápeš to? Kristus tady byl a je, nezávislý na člověku... protože On není časný - On je věčný....
Proto konstatování " Kristus bez Cirkvi neexistuje" je vlastně rouháním. Znevažováním Krista, jeho velikosti.


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 16:24:41 | #322

He tak že nikoho nespasil a ani nespasí?


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 16:30:42 | #326

Tady tvrdí že:
Jan 14
2V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.
3A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.

Tady je to taky o mnohých:
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3,16)


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 16:21:29 | #318

Když myslíš,necítím to jako znevažování.


8
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 16:27:56 | #324

Rarko, co myslíš: kdyby se některý z nepokřtěných ateistů najednou ocitl v izolaci, neměl by možnost styku s žádným věřícím člověkem a rozpomenul se na Krista a volal by k Němu - přijme jej Kristus anebo nepřijme?


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 17:07:15 | #328
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 17:13:14 | #332

Ano, Radko, také jsem přesvědčena že přijme!


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 17:51:06 | #334
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 18:25:06 | #338

V tom, že mu to církev oficiálně nepřiklepla.


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 19:41:30 | #340

a proč by měla, nechápu o co jde...ten kdo přijal Krista, zcela přirozeně tíhne k Cirkvi. Není v tom žádný rozpor. Pokud v sobě nese nenávist k Církvi, pomlouvá ji, odmítá, tak asi to s Kristem nemyslí tak vážně.


8
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 20:13:23 | #342

Pavla, vyjadrujete sa o Cirkvi tak, že sa musím krotiť, aby som nevybuchol...moc si otierate pusu o KC, i keď ste protestantka:-)


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 22:40:08 | #346

visitor píše: .pretože bez Cirkvi si nikto nevie predstaviť spásu - /myšleno KC/
*
Toto dokonce nevyučuje ani katolická církev !

Visitor je papežštější než papež !


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 22:55:20 | #354

ratka píše: ano, hlava potřebuje tělo, jedno s druhým v jednotě.
*
Ano jistě, ale Kristus si může udělat své tělo z lidí i na poušti a naprosto k tomu nepotřebuje KC.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 23:01:13 | #356

člověk není izolovaný, jeho identita se tvoří ve vztahu k jiným lidem a Kristu. Skrze Krista se tvoří Kjaro tvé vztahy k lidem. Ted pokud jsi izolovaný jedinec se svým Kristem, nevíš jaké Dary a zázraky ti dává pokud je neuplatníš ve vztazích lásky k druhým lidem. A tyto vztahy mezi lidmi a zároveň v Kristu tedy v Lásce, to je Církev. Tak buduje Kristus své Tělo. Proto není dobré se vymezovat nepřátelsky vůči Církvi. Skrze ni působí Kristus, právě ve vztazích v lásce... tam kde jsou dva v Jeho jménu je Kristus s nimi. Nemůžeš být s Kristem sama... to je klamavé, to se ti jeví všecko krásně, pravda se vyjevuje právě ve vztazích, jak dokážeš milovat lidi.


8
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 23:17:18 | #360

ratka píše: A tyto vztahy mezi lidmi a zároveň v Kristu tedy v Lásce, to je Církev. Tak buduje Kristus své Tělo. Proto není dobré se vymezovat nepřátelsky vůči Církvi. Skrze ni působí Kristus, právě ve vztazích v lásce
*
Souhlasím ratko, Ale ta církev není KC.
Psala jsem tady, že jsem v církvi.
Apoštol Pavel píše: jestliže je tvůj bratr modlář nebo smilník,.....s takovým ani nejezte, takového ani nezdravte.....
A KC si své modlářství a smilstvo pěstuje několik staletí...……, tam Kristus žádné vztahy nepěstuje……

Pokud někdo ovšem v KC je skutečně můj bratr nebo sestra.....
Je jich tam asi pět procent a to abych je hledala svíčkou, pokud nemodlaří třeba s Marií....


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE:
07.02.20 02:27:56 | #366

blábol na kvadrát je i to že bez Krista cirkev neexistuje, tak tato neexistující církev je spolkem zahrádkářů.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 08:11:59 | #368

Kjaro, i kdyby 5 procent je to pořád dost, pořád je v Církvi dost světla Kristova, aby zářilo všem bez rozdílu a proto pokud jsi věřící nedává smysl proč se odtahuješ pryč, když máš zářit ostatním v Církvi a to zcela nezávisle na tom co si myslíš o Tondovi či Růženě či sousedovi odvedle. Není přece tvoje věc hodnotit jiné lidi ale dávat sebe Církvi, Jestli v KC nebo sama někde v poušti je už vedlejší, ale neodtahovat se od nikoho. Být druhým světlem nikoli temnotou.


8
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 10:40:43 | #370

ratka píše: Není přece tvoje věc hodnotit jiné lidi ale dávat sebe Církvi,
*
A toto píše Bůh ve svém slovu, 1.Korinstským 5.kapitola::

11. Měl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník nebo lakomec nebo modlář nebo utrhač nebo opilec nebo lupič; s takovým ani nejezte.
12Proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Nemáte soudit ty, kdo jsou z nás?
13Kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu!

Ratko, mně zajímá co mi říká Bůh a ne ty.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 10:54:41 | #376

Ja bývám nejspokojenější když nemám bariéry, no ..jakmile mi někdo vadí tak je to bariéra a sem ráda když raději zmizí...


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 10:51:55 | #372

ratka píše to, čo chce Boha zjavený v Kristovi, vy píšete to, čo si myslíte vy...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 10:57:37 | #378

To co jsi psala na tomto fóru,tak to ti říkal satan a ty si myslíš že ti to říká Bůh. Tedy stejný omyl jako mají SJ. I když oni sou pokrytci, co se chovají k lidem vstřícně ,aby je nalákali k sobě. Ono je to jedno co ti píši ,jelikož si jako ten člověk co šel po poušti a proti němu šel další člověk se svým přítelem satanem. Ty si vzala něco z písku a dala si to do kapsy. Přítel se ptá satana: "Co si to to ta Kjara dala do kapsy víš to?" satan řek že ví že našla kousek pravdy. Přítel satana hned na něj: " tak to ji tu pravdu musíš vzít ne?" A satan:" Ne právě naopak ten kousek pravdy ji nechám a zbytek doplním tou mojí pravdou.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 11:43:05 | #384

Jo, ono se říkává všelicos - nejenom o písku....

říká se například, že se Bůh chystá do Vatikánu, protože TAM ještě nikdy nebyl


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 13:27:20 | #386

jÁ PÍŠU Z DUCHA SVATÉHO, KTERÉHO DO MNĚ VLOŽIL KRISTUS !

Dej pozor visitore a jonatane, hřích proti Duchu svatému je neodpustitelný. A to je hřích nazývat projevy Ducha svatého jako démonské.

Varuju i já, budu dávat blokace. Nejen mazat. Chovejte se slušně i vůči mně.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.02.20 13:29:28 | #388

Dobrý vtip Pavlo....


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.02.20 16:04:54 | #620

my nie sme na poušti, ale v reálnom hriešnom svete, a ak chceme byť Kristovi, musíme o ňom svedčiť, a sa s ním zjednotiť v prijímaní jeho tela tak, ako píše ap. Jan (Jn 6, 53-55) - a to je možné len v Cirkvi - inak nie sme kresťania, nebudeme vzkriesení, a nebudeme mať večný život...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.02.20 16:45:55 | #622

No ale u mně to bylo i je nějako jinak.


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.02.20 21:14:58 | #624
my nie sme na poušti, ale v reálnom hriešnom svete, a ak chceme byť Kristovi, musíme o ňom svedčiť, a sa s ním zjednotiť v prijímaní jeho tela tak, ako píše ap. Jan (Jn 6, 53-55) - a to je možné len v Cirkvi - inak nie sme kresťania, nebudeme vzkriesení, a nebudeme mať večný život...

Na to abychom byli Kristovi musíme mít Kristova Ducha
Římanům 8:9Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.


0
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.02.20 22:01:04 | #628

visitor píše: my nie sme na poušti, ale v reálnom hriešnom svete, a ak chceme byť Kristovi, musíme o ňom svedčiť, a sa s ním zjednotiť v prijímaní jeho tela tak, ako píše ap. Jan (Jn 6, 53-55) - a to je možné len v Cirkvi - inak nie sme kresťania, nebudeme vzkriesení, a nebudeme mať večný život...

*

Musíme svědčit o Kristu ?!
Uvěřili na mé svědectví o Kristu desítky lidí i mnozí svědkové Jehovy.

A jinak visitore, mi připomínáš silně právě svědky.....

Někdo vytáhnul z Bible jeden verš, někdo před kterým sedíte bezdůvodně na zadku a vy věříte každému písmenu co vám strká pod nos.....

Jen papouškujete co vás kdo naučil, v čem ten věčný život je...…….

Svědkové podle Římanům 10.kapitoly, že je v přesném poznání...…...a tak se krájejí na nudle, aby všem dokázali, že znají nejlíp Bibli...….ALE V TOM VĚČNÝ ŽIVOT NENÍ !!!!

Katolíci si vymysleli na základě Jana 6. kap., že musí polknout tu posvěcenou oplatku, která je údajně Kristem...…..a jenom tak můžou přijmou věčný život...
ALE V TOM VĚČNÝ ŽIVOT NENÍ !!!!

Mám štěstí , že si nesednu na zadek před něčím tak monstrozním jako je Katolická církev, příkladem jsou mi židé...….., jak velká to byla instituce a skutečný Boží lid, chrám v Jeruzalémě a přesto....sel­hal.....a nepřijal Krista !
KC Krista jen vycucla a zneužila pro své lidské zájmy !

A nesednu si na zadek ani před někým tak skrytým a utajeným, tak "pokorným" že se nazývá se ostentativně otrokem....., jako je VRO - vůdce svědků...., kam se hrabe papež.....

A samoúčelná inteligence ve výkladu Bible mně taky neohromuje.....

Údajně oběma, jak o sobě osobně tvrdí, Kristus svěřil spásu lidstva !!!!

KRISTUS JI NIKOMU NIKDY NESVĚŘIL, JEN ON TĚŽCE ZAPLATIL SVOJÍ KRVÍ...….A JEN ON JE SPASITEL...…..A JEN ON OSOBNĚ SVOJI SPÁSU...DÁVÁ JAKO DAR.....!

Tak se přestaňte producírovat s tím co vám ti vaši samozvaní vůdcové nasoukali do hlavy...…, jsou to lži a podvod....! Rozdávají vám smrt, ne život...!


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.02.20 21:55:15 | #626

site, ale ten Boží duch nás vedie k viere, do Cirkvi, k pokániu a prijímaniu tela Kristovho pre odpustenie hriechov, vzkriesenie a večný život (Jn 6, 53-55)...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
19.02.20 22:04:17 | #630

,,jenom že když tam u Vás jsou všude nějaké modly..
1.Jan 5
21 ..vyvarujte se modlářství.

Tak že to nejde.


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.02.20 10:07:57 | #634
jenom že když tam u Vás jsou všude nějaké modly..
1.Jan 5
21 ..vyvarujte se modlářství.

Tak že to nejde.

Ano máš pravdu jejich kostely plně model, které Bůh z celého srdce nenávidí.


0
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.02.20 10:28:33 | #636

Bůh nemůže nenávidět umění a krásu vytvořenou k jeho oslavě. něvěřím tomu.


8
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.20 10:20:56 | #646
Bůh nemůže nenávidět umění a krásu vytvořenou k jeho oslavě. něvěřím tomu.

Izanas 44:9Výrobci model jsou zcela nicotní,
to, co obdivují, jim nemůže pomoci.
Sami sobě stojí za svědky, přitom nic nevidí
a nic nevědí, aby se aspoň styděli!
10Kdo vyrábí boha a modlu odlévá,
vůbec nic nezíská.
11Ostuda čeká všechny jeho stoupence –
vždyť i umělec je jen člověkem!
Jen ať se všichni shromáždí, jen ať předstoupí,
aby se děsit a stydět museli!

12Kovář si bere nářadí
a pracuje s ním ve výhni;
tvaruje modlu kladivy,
dře se s ní ze všech sil.
Přitom hladoví až k umdlení
ani se nenapije, až se vysílí.
13Řezbář tu modlu měří šňůrou
a zakresluje křídou,
opracovává ji dláty,
rýsuje kružítky.
Zhotoví z toho lidský tvar,
skvělou podobiznu člověka,
aby v domě seděla.
14Předtím však musel cedry pokácet,
vybrat si duby nebo cypřiše;
nechal je sílit mezi stromy v lese,
zasadil sosnu a rostla s deštěm.

15To dřevo je pro člověka palivem –
kus z něho vezme a hřeje se,
kusem zatopí a chleba upeče,
z kusu pak dělá boha, jemuž klaní se,
zhotoví si modlu, před níž poklekne.
16Půlku dřeva spálí na ohni,
na němž si maso k jídlu připraví,
peče si pečeni a tou se nasytí.
Když se ohřeje, říká: „Výborně!
Je mi teplo, dívám se na oheň.“
17Ze zbytku dřeva si pak boha udělá,
modlu, před níž se klaní a pokleká,
a říká jí svou modlitbu:
„Zachraň mě! Vždyť jsi můj bůh!“


0
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.02.20 10:28:43 | #638

"zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka" Římanům 1 /23


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.02.20 10:04:26 | #632
site, ale ten Boží duch nás vedie k viere, do Cirkvi, k pokániu a prijímaniu tela Kristovho pre odpustenie hriechov, vzkriesenie a večný život (Jn 6, 53-55)...

Církev Krista se skládá z lidi
1 Petra 2:4Když přicházíte k němu, k živému kameni zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem, 5sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem přinášejícím duchovní oběti přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu.


0
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.02.20 19:20:10 | #640

:-) vždy si vyberiete najaký text podľa vášho gusta, často hodne mimo, ktorý sa len vzdialene (alebo vôbec) dotýka diskutovanej veci...vy takmer nikdy nereagujete priamo k veci....


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
20.02.20 19:28:27 | #642

To se to jenom Vám nehodí do krámu.


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.20 00:19:23 | #644

8 Vzplanul snad Hospodin proti řekám? Zda proti řekám plane tvůj hněv nebo tvá prchlivost proti moři? Jedeš na svých ořích, tvoje vozy přivážejí spásu. ([: Iz.66:15 Ž.68:18])
9 Luk máš připravený ke splnění přísah, daných dávným pokolením. - Sela - Řekami rozpolcuješ zemi.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.20 10:45:09 | #648

prečo to masívne kopírovanie Bible? - koho to zaujíma? - to si neviete vybrať 1-2 verše na podporu svojich tvrdení, a to komentovať? - čo sú to za "diskusné" spôsoby?


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.20 11:00:44 | #650
prečo to masívne kopírovanie Bible? - koho to zaujíma? - to si neviete vybrať 1-2 verše na podporu svojich tvrdení, a to komentovať? - čo sú to za "diskusné" spôsoby?

Co se vám nelíbí?
Zkopírovala jsem vám proto, abyste pochopil, že vaše kostely jsou plné model, které vyrábějí lidé.


0
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.20 11:19:08 | #658

Kdyby jen v kostelech ale strašej s nima i v teréně:-)..


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.20 11:11:38 | #652

plná model je vaša pomlouvačná hlava...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.20 11:45:07 | #660

A co tvoje oplatka, to je také zhotovení Boha a padání před ní do bláta, na kolena....to není klanění.....?

Jaká pomluva....


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.20 13:06:50 | #666
plná model je vaša pomlouvačná hlava...

Ti verše nejsou z mé hlavy, jak vidím vy nevěříte Slovu Boha, ale ŘKC (papežovi) věříte, ale máte smůlu on vás nezachrání, má co dělat sám se sebou.


0
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
před 23 hodinami | #682

1. Korintským 12
2 Pamatujete se, že když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám.


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
před 23 hodinami | #684

A tak to je i s pohanama co je přitahují krásné ale němé obrazy a sochy, darmo se i dali pokřtít když pohanství v nich v takovéto podobě zůstalo a láká je k tomu co a nebo kdo?


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.20 12:56:19 | #662

Padáme na kolena z respektu a lásce ke Kristovi!


8
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
před 23 hodinami | #672

Ratko, tak to jsem ještě nezažila u katolíků....


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
před 23 hodinami | #674

Myslím to padání na kolena před Kristem....


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
před 23 hodinami | #680

tak někdy přijď na mši svatou. Dvakrát se pokleká společně před Kristem. Při proměňování a před přijímáním. Po přijímání poklekáme individuálně (kdo chce)


8
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
před 3 hodinami | #694

Ratka píše: tak někdy přijď na mši svatou. Dvakrát se pokleká společně před Kristem. Při proměňování a před přijímáním. Po přijímání poklekáme individuálně (kdo chce)
*
Musela jsem chodit na mši několik let.
To není pokleknutí před Kristem, ale před oplatkou. Což je znázornění Krista a o to jde v prvním přikázání desatera.
Že si nezobrazíš Boha a nebudeš se před ním klanět !


-22
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
před hodinou | #704

Jo je psáno lámejte chléb na moji památku.


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.20 12:57:42 | #664

Děvčata, mohu jen kroutit hlavou nad tím, co všecko si navymýšlíte.


8
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
před 23 hodinami | #670

Ruslana závidí katolíkům že mají papeže a že je u nich víc jak miliarda křesťanů.Věř, že k tobě určitě nepujdou pro radu,máš bezvýznamné názory opírající o nenávist. *3877* *4585*


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
před 21 hodinami | #686
Ruslana závidí katolíkům že mají papeže a že je u nich víc jak miliarda křesťanů.Věř, že k tobě určitě nepujdou pro radu,máš bezvýznamné názory opírající o nenávist

Já papeže nepotřebuji, mám Boží Slovo a Pána Ježíše, co vám můžu závidět, vždyť vy naprosto nic nevíte. Bůh kouká na kvalitu ne na kvantitu i kdyby vás bylo miliardy miliard tak já za vámi rozhodně nepůjdu.


0
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
před 3 hodinami | #696

pre eucharistiou/o­plátkou neklekáme (postupne prichádzame ku kňazovi, resp. k tomu, kto sv. prijímanie dáva/diakon/re­hoľník), taká je prax Cirkvi...iste, všímam si, že k prijímaniu ide napr. 100 ľudí a jeden z nich pokľakne - je to mimo toho, čo učí, a akú prax (podľa Kódexu cirkevného práva/CIC) má Cirkev...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE:
13.02.20 14:08:09 | #504

visitor to napsal divně je jasné že je církev a Kristus jedno bez druhého se nevyskytuje.


-101
n/a

| Předmět: RE: RE: RE:
13.02.20 15:43:42 | #506

čo som napsal divně?, však tvrdím to, čo tvrdíte po mne vy:-)


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
13.02.20 15:52:46 | #508

visitor77 Uživatel je online | Předmět: RE:06.02.20 12:04:49 | #256
evanjelium je o Kristovi a jeho Cirkvi, Kristus bez Cirkvi neexistuje, ako ani Cirkev bez Krista...
a Pavla si myslela že jste napsal že Kristus neexistuje vzala si jen kousek toho vvašeho tvrzení. Kdežto z mého tvrzení by nic takového nevycucla jinak je to to samé


-101
n/a

| Předmět:
05.02.20 21:44:30 | #206

Myslela jsem, že v KC už středověk skončil, kdy byly Bible zakazovány číst a páleny posléze.
Teď se tady dočtu, že by si lidi neměli číst Bibli !

Bible je dopis od Boha člověku, ne jen pro nějaké vůdce a samozvané vykladače Písma !

Každý člověk, který si ji čte, z ní přijímá velký užitek a požehnání.

I když je nesrozumitelná a zašifrovaná a do hloubky v plném kontextu ji lze rozumět jen v Duchu svatém, který ji taky napsal.
Čili jen pro toho dnes, kdo přijetím Krista přijímá vzápětí darem Ducha svatého.

Jistě..... kroky.... tady je důkazem, co lze vymyslet špatně z Písma a všechno poplést. Ale....kroky.....si nečte jen tak Písma pro svůj užitek, za ní je jiné duchovní pozadí, které ji vyučuje z Bible co má učit křesťany, aby je napravila.


-22
n/a

| Předmět: RE:
05.02.20 21:59:01 | #210

Už zase fantazíruješ o kroky ?


11
n/a

| Předmět: RE:
05.02.20 23:05:08 | #230

netárajte, to sú lži, Cirkev nikomu nezakazovala a nezakazuje číst Bibli...stredovek bol vek kultúry, umenia a rozmachu věd..tie primitívne žvásty o stredoveku sú výmysly ateistov (i často protestantov) a siekt, i odpadlíkov od Cirkvi...samozvane vykladáte Písmo práve vy, naviac ako žena, a tak to aj vypadá - často úplne mimo...a nenavážajte sa do RKC, ste príliš malý mraveneček, aby ste ju mohla hodnotiť a kritizovať...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE:
05.02.20 23:28:19 | #232

Ty neumíš číst visitore….Tvůj soukmenovenc jonatan tady píše, že není dobré aby se Bible rozdávali, že lidé by mohli být z Bible popletení..., jen o řádek pod tebou:
onatan1 | Předmět: Bible
před 10 hodinami | #150
Bible by se neměli rozdávat bezmyšlenkovitě kde komu. On si potom něco vyčte a bude vedle jak ta jedele.


-22
n/a

| Předmět: RE: RE:
05.02.20 23:32:44 | #234

Vizitore, o tom, že katolická církev ZAKAZOVALA lidem vlastnit a číst Bibli je v archivech tolik věrohodných písemných dokladů v dochovaných kronikách, korespondenci a v soudních rozsudcích, že o tom nelze pochybovat.


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE:
06.02.20 13:13:33 | #274

Pavli, nejsem si jistá jestli to tak bylo. Církev zakazovala překládat a rozšiřovat Bibli bez vědomí biskupství, existovali tiskárny v klášterech a jen zde vytištěná Bible mohla být předána aby byla jistota že to není nějaký heretický výtisk.


8
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
06.02.20 13:28:21 | #276

Bibli mohl vlastnit a číst v ní pouze farář.


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE:
06.02.20 15:23:20 | #298

nič také nie je v archivech, sú to výmysly nepriateľov KC, včetne niektorých protestantských cirkví...Biblia jednoducho nebolo do 19 st. - až tamer polovica 20 st. dostupná (okrem kňazov a vyššej inteligencie), a čo nie je dostupné, to sa nezakazuje...Biblia bol pospolitému ľudu čítaná v kostoloch pri omšiach (za jeden rok sa v kostoloch prečíta de facto celá Biblia) a vysvetľovaná v homíliách/kázňach + katechéza pri rôznych misijných akciách/udalosťiach reholí (do dedín a miest chodili a chodia rehoľné misie) v týždni i v nedeľu...tak nezavádzajte, potom sa divíte, že je medzi kresťanmi nevraživosť...


-352
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
09.02.20 18:32:21 | #426

Visitore, to jsou fakta, proti kterým si sice můžeš vyskakovat kolik chceš ale nic s tím nenaděláš! Popírat historii je pitomost! A že ta historie katolické církve není nic pěkného, to snad víš i ty sám! Přece nejsi žádný hlupák!


11
n/a

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
09.02.20 19:19:26 | #434

a historie protestantů je hezčí? fakt si to myslíš Pavli? Koukni do historie co všecko se dělo u protestantů.


8
n/a

| Předmět: RE: RE:
06.02.20 22:42:32 | #348

visitor píše: a nenavážajte sa do RKC, ste príliš malý mraveneček, aby ste ju mohla hodnotiť a kritizovať…
*
Zajímavé, úplně stejně mi to napsal Abuka o svědcích.

Podobáte se mnohem více, než tušíte....!


-22
n/a