Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> CO JE TO EVANGELIUM ?

Informace

Název: CO JE TO EVANGELIUM ?
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: Kjara
Správci: Kjara
Založeno: 30.01.2020 12:04
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 12974x
Příspěvků:
1248

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: CO JE TO EVANGELIUM ? - Prosím o slušnou a solidní komunikaci. Vulgarity budou mazány.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #1039

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE:
01.04.20 11:05:23 | #1039
Reakce na příspěvek #1038

...každý katolícky kňaz (ako i v iných apoštolských cirkvách) je kňazom Krista Veľľkňaza (podľa rádu Melchoizedechovho) , lebo má od neho apoštolskú postupnosť svätenia, ktorá sa odovzdávala všetkým následným generáciám kňazov vkladaním rúk a pomazaním od predchádzajúceho biskupa ...ap. Pavel svätil biskupov (a to sú Kristovi kňazi), a biskupi svätili a** svätia kňazov** (hierarchicky nižších služobníkov zasvätených Kristovi) v neprerušenej apoštolskej postupnosti - len tak je potom možné premieňať chlieb a víno na telo a krv Kristovu rukami a modlitbami takto sväteného kňaza (Jn 6, 53-55)...protestanskí pastori/presby­teri/kazatelia túto moc od Krista nemajú, lebo sú menovaní v nejakom grémiu laikov, nie svätení v apoštolskej postupnosti...je pochopiteľné, že samotní svätení biskupi by tieto služby Cirkvi nestihli (vzhľadom na počet veriacich v apoštolskej Cirkvi) vykonávať, preto sú rovnako hierarchicky svätení "nižší" kňazi (s apoštolskou mocou) a diakoni (tí nemajú túto moc, ale sú určení pre iné/pomocné služby Cirkvi...


n/a
n/a
 #1038 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.04.20 11:30:53 | #1040 (1)

ad.: a tak v Cirkvi biskupi/kňazi v Kristovej moci môžu odpúšťať (a zadržať) hirechy, čo pramení hlavne z dvoch bibliických textov:
Mt 16,
18 A já ti pravím, že ty jsi Petr a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.
19 Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi , a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi
Jn 20, 23 Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.
..a to je možné (odpúšťať hirechy a premeniť chlieb a víno na telo a krv Kristovu) len v Cirkvi (s mocou odmítnutí a přijetí" a v neprerušenej apoštolskej postupnosti Kristovho kňazstva...


n/a
n/a
 #1039 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 11:34:45 | #1041 (2)

ad2: je pochopitšné, že Kristus dal túto moc Cirkvi (ktorá bude do skončenia sveta) a jej kňazom do skončenia sveta, nemohlo to byť len pre aktuálnych apoštolov, ktorí po niekoľkých pár desiatkach rokov zomreli..


n/a
n/a
 #1040 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 11:37:44 | #1043 (3)

I dnes jsou apoštolé, ale ne v katolické církvi.


5
n/a
 #1041 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 13:55:06 | #1045 (4)

:-) milé od vás!


n/a
n/a
 #1043 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 14:03:08 | #1046 (4)

KC má menovite okolo 8 000 svätorečených, okolo 100 tis blahoslavených (takmer polovica z oboch sú mučeníci) , a asi 1 milión hromadne svätorečených mučeníkov neznámych po jméne (boli hromadne popravení a popravovaní) - napr. rímskych a iných kresťanov v rímkej ríši (za Nera, Diokleciána, Décia, a iných cézarov), tisíce vietnamských, japonských, čínskych, kórejských, a mučeníkov iných národov...


n/a
n/a
 #1043 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 14:13:55 | #1049 (5)

..a pochopiteľne aj dnešných hrdinov viery, ktorí šíria evanjelium slovom a skutkom (i tisíce na misiách), a za to často zomierajú...ako aj milióny dnešných hrdinov viery, ktoré sú neznámi po jméne a žijú medizi nami...takže tvrdiť, že KC nemá "apoštolov", je - domyslite si sama...je známe, že v dnešných časoch má KC najviac mučeníkov/obetí, vydávajú sa k tomu každoročne ročenky, a obetí je najviac z radov katolíkov (hlavne z z viacerých islamských štátov, Číny a štátov, kde operujú teroristické islamské bandy. (napr. Nigéria, Sierra Leone, a iné africké štáty,),,... Srí Lanka, - ale i na katolíckych Flipínach), ..


n/a
n/a
 #1046 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.20 12:58:32 | #1080 (5)

Tak proč jste se spojili s dalším z císařů římských….s Konstantinem ?!

Ten nezabíjel jednotlivce, ale zabíjí, ničí a dusí KC církev dodnes.....

Jak vidíš, i Svědkové byli zabíjení i komunisté a cikáni......to samo o sobě není důkazem pravosti víry....!


5
n/a
 #1046 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 14:05:09 | #1047 (2)

Petr,.....tam si přečti předchozí verš a je jasné, že se jedná o Krista, na kom je zbudovaná církev.

Odpuštění hříchů se vztahuje pouze na nás, když nám někdo ublíží.

Jinak jsme všichni králové a kněží v Kristu, takže máme také všichni tyto pravomoce,...…­...nejen papež a kněží...….


5
n/a
 #1040 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 14:55:43 | #1051 (3)

Cirkev je zbudpvaná na Petrovi - hlave pozemskej Cirkvi, ktorému (a jeho následníkovi/om 1. biskupovi rímskej cirkvi) dal aj moc, ako a v čom ju riadiť (ako ochranca pozemskej Cirkvi, ochranca evanjeliovej viery, mravov a organizácie - texty Mt 16, 18, 19 svedčia...


n/a
n/a
 #1047 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.20 13:02:47 | #1081 (4)

Ale běž, to dělá Kristus …., hlava.....skrze Ducha svatého.
Jestliže Kristus zakázal někomu nazývat se Otcem tím spíše neustanoví tady hlavu……!
Duch svatý stvořil světy, není problém, aby vedl křesťany sám !

Duch svatý není jen hříčka v ústech mnoha lidí !


5
n/a
 #1051 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.04.20 11:36:49 | #1042 (1)

visitore, věříš více Božímu slovu nebo učení katolické církve ?!

Toto, co píšeš nemá nic společného s Božím slovem. V Písmu není jediná věta, kterou tady píšeš !

*V Písmu se apoštolství ani náhodou nepředávalo vzkládáním rukou, Vzkládáním rukou se předávalo jen naplnění Duchem pro učedníky.

*V Písmu neexistovala žádná apoštolská posloupnost a tudíž nemohla ani pokračovat dále ! Navíc od smrti Petra k ustanovení prvního papeže je mezera několika staletí !

*Pavel nesvětil biskupy /biskup znamená významově starší, není to žádný nadřízený/,.....jen je ustanovil v církvi, kterou sám založil . Kolik církví papež založil ?!

  • Pod Novou smlouvou žádná hierarchie nemůže existovat, protože bylo zaplaceno za hřích, ta byla pod SZ kvůli hříchu.
  • Eucharistie je okultní akt, protože není možné znovu pokládat na oltář oběť, Kristus byl obětován jednou pro vždy a podle katechismu se na ní podílejí i přijímající, …..což je lež a velký hřích, protože nikdo další se nemůže a nesmí podílet na oběti Kristově ! Je totiž dokonalá !
  • Jako symboliku to chápou jen svědkové, protestantné večeři Páně chápou jako duchovní akt s duchovní přítomností Krista ve vínu i chebu, jinak by lidé při nesprávném chápání Kristova těla nemohli být nemocní a umírat ! Ale rozhodně se nejedná o žádné proměňování !

Právě, že se mnohdy stávalo, že se víno skutečně proměnilo na skutečnou krev a chleba na maso, dokazuje, že si ten zlý někdy přisadí více, než je milo i katolíkům.
Oplatce se přisuzovala okultní moc tak velká, že kvůli jejímu vlastnictví vypukaly i boje a lidé ji kradli pro okultní akce.

**Najdi mi, prosím v Písmu alespoň jedenkrát, že někdo byl kněz ve smyslu jako to mají katolíci i si tak říkal .
**


5
n/a
 #1039 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 14:58:29 | #1052 (2)

ste to práve vy, ktorá často píše proti Božiemu slovu vlastnými výkladmi Písma, nerešpektujúc všeobecné výklady Písma Cirkvou...práve Cirkev treba počúvať a rešpektovať, nie vlastné ego (viď Mt 16, 18, 19)...


n/a
n/a
 #1042 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 17:25:41 | #1055 (3)

Nemiluju církev víc , než Boha a Krista, visitore…….a respektuju je a ne KC , církev, která už dávno selhala...….


5
n/a
 #1052 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 18:20:35 | #1058 (4)

Kristus a Cirkev sú v neodeliteľnej jednote, Kristus bez Cirkvi nie je Kristus, Cirkev bez Krista je nic! - takže ak rešpektujem Krista, rešpektujem aj Cirkev a opačne - vy ich oddeľujete...


n/a
n/a
 #1055 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.20 15:48:03 | #1082 (5)

Jak jsi přišel na to, že Kristus je bez církve nic...…...co to meleš za hlouposti...….. Kristus je Bůh a když nebude církev, zvláště KC církev on to přežije...…., není na ní závislý....

Vlastně i toto je modlářství. Pokud vidíš uctíváš církev jako Krista !


5
n/a
 #1058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.20 19:45:59 | #1087 (6)

Kristus potřebuje zde na zemi tělo, tedy lidé spojené v Duchu svatém do církve. Bez lidí by opravdu Kristus nebyl...to jsme myslim už probírali.


53
n/a
 #1082 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 15:02:33 | #1053 (2)

...problém je v tom, že protestanti a Svědkové manipulujú s Písmom, vykladajú ho nesprávne, zdôzňujú to, čo je druhoradé, nie prvoradé, - i napr. pri výklade eucharistie, kde zdôrazňujú len tú "památku", nie, čo je pred tou památkou - t.j. že ide o skutočné telo a krv Krista v chlebe a víne, ktoréjeme a pijeme povinne/príkaz Kristov, pre vzkriesenie a večný život (Jn 6, 53-55)...


n/a
n/a
 #1042 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.04.20 14:06:45 | #1048 (1)

visitore, máš pečeť Ducha...….?!


5
n/a
 #1039 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 14:50:37 | #1050 (2)

kto ma číta na všetkých zdejších forach, dá si odpoveď...


n/a
n/a
 #1048 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 17:21:53 | #1054 (3)

Nemáš pečeť Ducha visitore……., vůbec nevíš o co jde...….kromě katolických prázdných frází......a v nich ta pečeť není.....


5
n/a
 #1050 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 18:30:21 | #1060 (4)

nesúďte, lebo budete súdená, vystupujete pyšne, nafúkane, - znova: bez Cirkvi neexistuje kresťan, bez Cirkvi je to len samozvaný kresťan, tlčhuba o Kristovi, . môže tvrdiť, že má Diucha Svätého, a pod.. - nie je to tak, nemá Ducha Svätého, lebo Duch Svätý je činný v Cirkvi, vedie toho, kto prijal vieru do Cirkvi...já sa len nádejam, že píšem len to, čo je vôľa Ducha Svätého, a prosím ho, aby mi zabránil napísať to, čo nie je jeho vôľa - mnohokrát som po sebe vymazal, lebo nemal som z toho dobrý pocit, nebolo to v Duchu (je k tomu na df, ktoré nesprávcujeme, 10 min)...každé svoje slovo teda konfrontujem s Písmom (i keď vždy necitujem, ale píšem v súlade s ním) a učením Cirkvi...


n/a
n/a
 #1054 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 18:34:23 | #1062 (5)

Přesně tak, máme náděj že jsme vedeni Duchem svatým, že máme jeho pečeť. To vše je naše náděj, naše víra... a v důsledku i pochybnost. Kdo nepochybuje?


53
n/a
 #1060 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 18:44:50 | #1063 (6)

platí:...s Kristom, ktorý je živý v Cirkvi - teda skrze Cirkev, pre Cirkev, s Cirkví v Duchu Svätom - inak to nejde, inak sa stáva z kresťana filozof, kritik, a ako hovorí p. František - žalobca na Cirkev - de facto tlčhuba proti Kristovi...


n/a
n/a
 #1062 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 19:29:08 | #1064 (7)

Ale tet se církve nemohou scházet, tvořit skupinu, jenom tady na netě.


n/a
n/a
 #1063 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 19:49:45 | #1065 (8)

iste, je to výnimočná situácia, aká tu nikdy v dejinách nebola...


n/a
n/a
 #1064