Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> CO JE TO EVANGELIUM ?

Informace

Název: CO JE TO EVANGELIUM ?
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: Kjara
Správci: Kjara
Založeno: 30.01.2020 12:04
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 27253x
Příspěvků:
1319

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: CO JE TO EVANGELIUM ? - Prosím o slušnou a solidní komunikaci. Vulgarity budou mazány.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #1057

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE:
01.04.20 17:33:21 | #1057
Reakce na příspěvek #1056

Ratko, Židé museli potřít veřeje svých dveří krví, aby poslední Boží rána, smrt prvorozených, je obešla. A to zlomilo srdce faraona, že Židy propustil do jejich zaslíbené země.

I my musíme být označeni krví,...…. krví Krista, abychom jednou vešli do naší zaslíbené země v plnosti, kde pro nás postavil příbytek Kristus.
Musíme přijmout to, za co Bůh zaplatil krví svého syna, a to očištění právě tou jeho krví.
Už dnes získáváme závdavek..." pečeť Ducha svatého", podle kterého budeme poznáni a přijati.

My si vymýšlíme hodně zbytečných věci, ale jen jedno je důležité.....Ježíš Kristus a spasení v něm.

Pak, pokud jsme přijali pečeť Ducha je dobré zůstat věrný a nenechat se oklamat.
Ale o tom příště.


29
n/a
 #1056 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.04.20 18:29:41 | #1059 (1)

Jak označeni? Jakou krví? zdá se mi že můj příspěvek s otázkou zmizel.


134
n/a
 #1057 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 18:32:58 | #1061 (2)

nezmizel, omlouvám se. je na jiném foru. Na obou máš Kjaro stejný komentář pro ratku. Je to dost matoucí, kde vlastně reagovat.


134
n/a
 #1059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.20 10:36:21 | #1066 (3)

ratko, promiň, ale dávám to Do tématu o životě s Bohem i sem, mám pro to své důvody.

ratko, právě to označení, očištění krví Krista, nám dává vejití už dnes, sice závdavkem, do "zaslíbené země"....do Božího království.

Právě očištění Krista způsobuje, že můžeme následně přijmou Ducha svatého a jeho pečeť.

My se nemůžeme očistit sami, je to svrchovaný čin Krista v dokonalosti, v plnosti, protože zaplatil za to sám ne zlatem, ani stříbrem.....

Stane se to tak, že uděláme životní rozhodnutí, pokud po tom toužíme, chceme být s Bohem, chceme mu být na blízku a žít s ním,...….a v modlitbě přijdeme za Kristem, poprosíme ho o odpuštění, že jsme to nevěděli, že jsme dělali mnoho zlého a poprosíme ho o to, aby naše hříchy byly přibity spolu s ním a Bůh nás mohl přijmout. Vydáme mu svůj život, jako Kristus ho dal za nás.

Není to mantra, ani automatika. Je dobré to říct svými slovy, jak tomu rozumíme. Podstatné je co máme v srdci, Bůh vidí do našeho srdce a podle toho nás přijme skrze Krista nebo ne.

Pokud nás přijme, stane se během několika vteřin série zázraků, reálné sejmutí hříchů, přiblížení se k Bohu, přijetí Ducha svatého a narození z něj našeho ducha.
Budeme to vědět, někde uprostřed hrudníku, Bůh nám sám dá své svědectví, že se to stalo.

Podle mé zkušenosti se to někdy nestane, ne kvůli hříchu, ten může být přibit, ale tím, že jsme předtím dlouho žili tím, že můžeme dosáhnout spasení svými skutky podle Bible.

Toto jsem já zažila u lidí, že i když pak chtějí očistit pouze Kristem, že to nějak nejde a Bůh se k této modlitbě nepřizná.
Asi, i když to už pochopili a nechtějí to, být spasení ze svých skutků, mají to asi hluboko v sobě.
Je tedy dobré vyznat tu snahu, žít podle Bible, když jsem nebyl naplněný předem Duchem,....** jako hřích.**

Stojí to přímo proti spasení Kristem !

Očištění krví Krista není jen nějaká metafora nebo nějaká představa, že to Bůh udělá kvůli církvi, kde jsem......NEUDĚLÁ !

Že to udělá kvůli mému upřímnému srdci, vůdci, jediné pravé organizaci, mé poslušnosti,.­....NEUDĚLÁ TO !

KRISTUS ZÁSADNĚ OČIŠŤUJE ZADARMO, Z MILOSTI, BEZ DŮVODU !

Kristus zemřel za všechny lidi, ale čeká jen na naše rozhodnutí, kdy za ním přijdeme a poprosíme ho o to !

Ale je to naprostá realita, nejen domněnka, pocit !

Protože jen pečeť Ducha nám jednou zajistí, že vejdeme, že budeme poznáni a schváleni !

Pokud si nejsme jisti, že jsme očištěni Kristem a máme pečeť Ducha, můžeme se o to modlit a Krista hledat.
Ale hlavně k němu jednou přijít !

On sám říká,...…….." a vy nechcete ke mně přijít, abyste měli život... .{color: red}"….! Jan 5.kap.40.verš !


29
n/a
 #1061 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.20 10:58:43 | #1067 (4)

já se ptala na něco jiného. jak se očistit krví (sama o tom píšeš) tedy nemyslím tím jen v myšlenkách či nějakém rituálu. a jak víš že to není domněnka, tedy pocit. Co máš jinak než jiný křesťan.


134
n/a
 #1066 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.20 11:21:31 | #1068 (5)

Když píšu, jak se očistit, není to o tom, že se můžu očistit sama.

A přijít za Kristem není rituál...……

ratko, já vím bezpečně, přesně kdy a jak mi Kristus vzal hříchy s sebou na kříž. Popisuju to ve svém svědectví, jak jsem uvěřila.
Raději to sem postnu.
Není to o tom, že to každý musí mít takto přesně, ale každý, komu Kristus opravdu sejmul hříchy by měl vědět, že se to stalo a měl by vědět, že byl Bohem přijat a Bůh do něj vložil svého Ducha.

*
visitore, žila jsem asi patnáct let podle Bible. Moje víra byla velmi silná, ale měla jsem pořád silnější deprese.
Chtěla jsem od Boha jen, abych mohla žít a vychovávat syna, protože je psáno, že slabý bude jako orel
Nechápala jsem, myslela jsem, že něco dělám špatně a tak jsem asi pět let volala k Bohu o pomoc.

Já jsem měla deprese z těžkých křivd, které jsem už jako dítě prožívala. Viz výše.
Měla jsem to ve svých útrobách jako těžké balvany, které mi bránily žít a nakonec jsem už nemohla dýchat....., dusily mně....

A během jednoho volání o pomoc jsem si vzpomněla na Kristova slova v Písmu,.....kde říká: "Pojďte všichni ke mně, kdo jste obtížení a já vás občerstvím"...…..a taky říká, že vezme naše břemena.....

Sice jsem tomu moc nerozuměla, ale nic jiného už mi nezbývalo, tak jsem si řekla v duchu, přece Kristus nelhal, nebyla nalezena lež v jeho ústech.....

A tak se stalo jediné nejdůležitější na tomto světě, že mi Kristus nabídnul pomocnou ruku a já jsem ji přijala...….
Během několika vteřin zmizela hromada balvanů v mém hrudníku a já jsem začala dýchat.

Ty balvany byly mé hříchy a mé rány, které mně oslabily.

Kristus totiž nesl, kromě našich hříchů i naše slabosti a nemoci.

Ve mně se navíc objevila jiskřička, která svítila, hřála a dívala naději.

Taky jsem vnímala Boží blízkost, jeho lásku jako výheň z pece.

V první chvíli jsem tomu nerozuměla, ale znala jsem Písma a pochopila jsem rychle, co se stalo.

Přijala jsem Krista, on mi sejmul mé hříchy i slabosti.
Byla jsem naplněná Duchem svatým. Ona jiskřička, která se rozšiřovala. Narodil se můj duch.
A smířila jsem se s Bohem. Bůh se mohl ke mně přiblížit, protože překážka hříchu byla odstraněna Kristem.

Duch svatý mi dal porozumění Písma a budoval mně sám asi rok, protože jsem netušila, že ještě dnes existují křesťané naplnění Duchem.

Visitore, takto to Bůh nedělá obvykle, ale věřím, že to udělal se mnou takto právě pro lidi jako jsi ty,....kteří jsou uhranuti monstrózností církví nebo chytrostí sektářských vůdců...…..

Udělal to takto s apoštolem Pavlem...…, také to mělo svůj důvod.....

Takže Kristus dokonce nepotřebuje ani jiného křesťana, natož všechny šílené lidské praktiky a vymyšlenosti obrovských organizací a tzv. církví.....
On je schopen spasit na místě i člověka na pustém ostrově, i uprostřed muslimství…….a já ty příběhy i znám.....jsou o tom úžasné křesťanské knížky...……, které jsme s manželem prodávali......


29
n/a
 #1067 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.20 12:13:24 | #1069 (6)

Díky Kjaro za tvůj příběh, každý z nás má příběh svůj. Takže vše se pořádnese v rovině subjektivních prožitků. Díky za ně... ale jsou to subjektivní prožitky a člověk zvídavý a kritický jako jssem já, se aamozřejmě ptá kolik jsou z toho subjektivní pocity a emoce, a kolik je trvalý stav. Takže je čas ukáže... nic jiného nemáme na prověření a ověření zda nás vede Duch svatý nebo zda prostě je to jen produkt našich přání, pocitů a představ.


134
n/a
 #1068 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.20 12:37:27 | #1070 (7)

Ratko, chápu tě,

Svědectví Ducha svatého není pocit, není to duševní vjem, ale duchovní.

Znala jsem Bibli, takže jsem si mohla kontrolovat, jestli je vše v souladu s Písmem. Kdyby to nebylo, nepřijala bych to.
Duch svatý mi umožnil rozumět Písmu, takže si to ověřuju celých třicet jedna let.

Poznala jsem stovky křesťanů, narozených z Boha, kteří svědčí o tomtéž, že jim byli sejmuty hříchy a že přijali tím pečeť Ducha.
Na světě jsou jich stovky miliónů a to i v KC.

Na mé svědectví o Kristu uvěřily a byli naplněni Duchem desítky lidí.

Takže to mám ověřeno duplicitně.

Zrovna dnes mi napsal mail bývalý svědek, který už přes deset let věří Kristu a uvěřil, lépe řečeno, Kristus se ho dotknul na mé svědectví.

V mém životě nezůstal kámen na kameni. Prožila jsem nádherné manželství s manželem, křesťanem, který byl předtím komunista !

Kristus mi to potvrzuje na každém kroku, každou minutu i vteřinu, protože ve mně přebývá skrze Ducha a já to vím Radko, vnímám ho...…..-stále celých těch 31 let.


29
n/a
 #1069 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.20 12:48:33 | #1071 (8)

věřím ti to Kjaro, tedy tvé pocity i vnitřní spokojenost. I když tvé svědectví by mě určitě dovedlo ke křestu a do lůna církve. Tedy kdyby se to týkalo mě :-)


134
n/a
 #1070 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.04.20 12:54:34 | #1072 (9)

tak, viera má viesť ku krstu v apoštolskej cirkvi...


n/a
n/a
 #1071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.04.20 13:48:56 | #1073 (10)

Jenom že se máme vystříhat od modl alias od modlářství..a v některých církvích i když apoštolských je tohoto až jako když moc..


n/a
n/a
 #1072 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 08:59:22 | #1074 (11)

jmenuj některé modlářské praktiky katolíků!


-77
n/a
 #1073 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 12:05:57 | #1075 (12)

Ani nemusím pro to chodit daleko stačilo zajít si pro to do kaple:
slavidan Uživatel je online | Předmět: Papežovi mimořádné požehnání světu a…01.04.20 10:32:40 | #289
https://magazin.aktualne.cz/foto/fotka-papeze-v-pustych-ulicich-rima-se-viralne-siri-na-socia/r~e1e81ede677611eaa25cac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu (3.fotka)


n/a
n/a
 #1074 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 12:45:17 | #1079 (12)

Modlářství je toto:

Zobrazování a klanění se sochám Marie.
Zobrazování a klanění se svatým.
Vytvářet si Krista hostií a klanění se jí.
Zobrazováni Krista a klanění se mu.
Zobrazování svatých na obraze a klanění se jim.
Nazývání papeže Otcem, je modlářství, stejně tak jako klečení před nimi.
Nazývání dalších hodnostářů v KC Otci, je modlářství.

Ale ještě horší jsou modlitby k zemřelým svatým, to je spiritismus.


29
n/a
 #1074 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 15:51:40 | #1083 (13)

Ještě taky uctívají relikvie a klaněj se jim.


n/a
n/a
 #1079 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 18:39:09 | #1084 (14)

Jo, jo,....


29
n/a
 #1083 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 18:46:22 | #1085 (14)

nikto sa relikviám neklania, nelžite!


n/a
n/a
 #1083 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 21:32:39 | #1088 (15)

Nikdo? Jo?
Jsem to viděla v dokumentárním filmu na televizi NOE, tak o mně nevyhlašujte takovéto bludy.


n/a
n/a
 #1085 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 12:35:16 | #1078 (9)

Svědectví Ducha o tom co se s námi stalo je napsáno v Rím, 8.kapitole:

16Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.

Nevymyslela jsem si nějaké své pocity.....

Taky mně to vedlo ke křtu a do církve. Ovšem ne do KC.


29
n/a
 #1071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 18:49:16 | #1086 (10)

to je v pohode, krst v každej klresťanskej cirkvi je platný, vzájomne si ho uznávame...sme v jednote v základnej viere o božstve Otca, Syna i Ducha Svätého...ostatné je už druhoradé, i keď sú tam ešte niektoré vážne nedorozumenia vo viere, hlavne ponímanie eucharistického Krista/Jn 6, 53-55...


n/a
n/a
 #1078 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 21:37:08 | #1089 (11)

Ježíš se modlí aby všichni jedno byli, říká že co učiníme tomu nejmenšímu bratrovi, jemu jsme učinili. .Kristovo tělo je mnoho údů, račte prosim pěkně jednou tak\ respektovat Bibli, co je v ní napsáno.


n/a
n/a
 #1086