Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> CO JE TO EVANGELIUM ?

Informace

Název: CO JE TO EVANGELIUM ?
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: Kjara
Správci: Kjara
Založeno: 30.01.2020 12:04
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 12956x
Příspěvků:
1248

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: CO JE TO EVANGELIUM ? - Prosím o slušnou a solidní komunikaci. Vulgarity budou mazány.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #1100

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.04.20 20:17:40 | #1100
Reakce na příspěvek #1099

Asi takto nějako:
Galatským 4
..byli jsme v službu podrobeni. 4 Ale když přišla plnost času, poslal Bůh Syna svého učiněného z ženy, učiněného pod zákonem, 5 Aby ty, kteříž pod zákonem byli, vykoupil, abychom právo synů přijali. 6 A že jste synové, poslal Bůh Ducha Syna svého v srdce vaše, volajícího: Abba, Otče. 7 A tak již nejsi slouha, ale syn, a poněvadž syn, tedy i dědic Boží skrze Krista.


n/a
n/a
 #1099 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.04.20 20:21:48 | #1102 (1)

No vida, a máš je pohromadě. Otce, Syna i Ducha.


53
n/a
 #1100 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.04.20 20:26:24 | #1103 (2)

Ale ne jenom tři osoby, ale mnoho osob v Bohu a Bůh v nich.


n/a
n/a
 #1102 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.04.20 21:25:14 | #1104 (3)

to je samozřejmé co píšeš. Jinak by neexistovali (nebyli by). řeč je o jiném, zda je v každém Bůh jako Otec, Syn a Duch. O tom je řeč.


53
n/a
 #1103 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.04.20 21:26:43 | #1105 (4)

Křesťané věří že je Bůh jako Otec, Syn a Duch.


53
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.04.20 21:38:39 | #1108 (5)

Tak ja věřím že máme být křtěni ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a to jméno je JSEM.


n/a
n/a
 #1105 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.04.20 21:43:09 | #1110 (6)

To je zase o jiném. Řeč byla o tom zda Bůh je Otec, Syn a Duch (Trojice). Např. Svědkové věří že je to jen Otec, nikoliv Syn, nikoliv Duch. Ty taky tvrdíš že Bůh není trojiční


53
n/a
 #1108 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.04.20 21:44:59 | #1111 (7)

Efezským 4
3 a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
4Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


n/a
n/a
 #1110 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.04.20 21:36:14 | #1106 (4)

Jan 17
23 já v nich a ty ve mně;


n/a
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.04.20 21:38:32 | #1107 (5)

A? co tím chceš říct?


53
n/a
 #1106 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.04.20 21:39:49 | #1109 (6)

Jan 17
21 aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás.


n/a
n/a
 #1107