Buď doma, nos roušku #chranimtebe - https://chranimtebe.cz/ Když nemusíte, nechoďte ven, když musíte, vemte si roušku. Pokuď roušku nemáte, můžete si ji zkusit ušít - Návod ZDE nebo na výše uvedeném odkazu.
Pokud nemáte možnost si roušku ušít, můžete zkusit jeden z těchto návodů - Rouška z trička nebo Rouška z jednorázových ručníků
Buďme k sobě ohleduplní a nepodceňujme situaci, společně to zvládneme.

Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> CO JE TO EVANGELIUM ?

Informace

Název: CO JE TO EVANGELIUM ?
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: Kjara
Správci: Kjara
Založeno: 30.01.2020 12:04
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 11773x
Příspěvků:
1194

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: CO JE TO EVANGELIUM ? - Prosím o slušnou a solidní komunikaci. Vulgarity budou mazány.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #1116

Zobrazit vše


| Předmět:
08.04.20 12:23:22 | #1116

Svědkové Jehovy, používají jen jeden verš:...…..kde je psáno o výkupném...….Kris­ta.

To je takový kupecký termín !

Ale sejmutí hříchů Kristem tak, že je naložil na sebe a nechal se s nimi dobrovolně a velmi bolestivě, přibít, aby lidstvo mohlo být vráceno zpět do náruče Boží rozhodně není nic kupeckého !

Je to projev té nevyšší lásky, co kdy na zemi byla. Za cenu umučení až k smrti. Naprosto nezaslouženě, Boží Syn neměl žádný hřích a nemusel za něj snášet smrt,.jako my,.........ale ještě k tomu nesl náš hřích a zemřel lidskou rukou.
Lidé se nejsou schopni vlastní snahou vrátit k Bohu a byli by definitivně ztraceni, proto Bůh vyřešil tuto situaci tak, že hříchy naložil na Krista, aby byli přibity spolu s ním.

Koloským 2.kap.:

14Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.

Je to sice takové bláznovství pro nás lidi zvláště zatížené stoletím vědy a poznání. Ale Bohu se zalíbilo zachránit svět bláznovskou zvěstí.
Asi není náhodou, že Bůh po nás chce, abychom se ponížili až pod takové bláznovství a přijali přijetím Krista to, že všechny naše hříchy mohou být přibité spolu s Kristem a tím můžeme....IHNED­....projít k Bohu.

Ano je to exkurze do nebe, jak o mně psal visitor….., a nejen exkurze, ale trvalá exkurze...…..

Jan 10:9.kap.:

9Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.

/Mimochodem, je to psáno o teď , o dnešku, ne o budoucnu, v budoucnu toto bude v plnosti, teď je to z částky/.

Není tam místo pro žádnou naší pýchu, že jsme si něco vydobyli naším poznáním nebo našimi skutky !

A to je to nejtěžší na tom, zlomit naši snahu o poznání a o skutky!

1.Kor.1.kap.:

21Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.


3
n/a

| Předmět: RE:
08.04.20 12:32:10 | #1118 (1)

Ne a stokrát ne visitore !

Poznávat a poznat Boha můžeme jen tak, že nám Kristus všechny tyto hříchy odpustí tím, že budou přibity na kříž spolu s ním.
Pak můžeme vejít čistí, dokonale očištění k Bohu a on do nás vloží svého Ducha.

To je to čisté srdce, které uzří Boha !

Tam je proměna i našeho lakomství, pýchy, Bůh promění i naše srdce na masité !

Z naší síly , v naší vyšeptalé lásce, s naší snahou se nemůžeme ani k Bohu přiblížit !

Můžeme jen prosit, aby nás Otec přitrhnul ke Kristu !

Až v Duchu svatém a po vylití Boží lásky do našeho srdce, můžeme teprve milovat Boha a můžeme mít sílu v Duchu svatém Krista následovat !

Přesně tak Niko.

Snad se můžu přidat se slavením květné neděle.

Nechápu co je zapotřebí slavit ! Krista vítali nadšeně palmovými ratolestmi v Jeruzalémě ti, kteří se mylně domnívali, že prohlásí Krista králem v Izraeli a že vyřeší nadvládu Římanů.

Ale on se s pláčem na Jeruzalémem z tohoto zástupu vytratil !

Ano i dnes si mnozí myslí, že Kristus tady skrze křesťany řeší politiku a společenské problémy světa, a taky mávají kytkami v květné neděli,....ale o to Kristu nejde ani dnes...….

Kristus se snaží se přivádět skrze sejmutí hříchů, za které těžce zaplatil, do svého království.....a jeho Království není částí tohoto světa.....


3
n/a
 #1116 

| Předmět: RE: RE:
08.04.20 13:13:03 | #1119 (2)

to píšem ako rady ateistom, ktorí nepoznajú Krista v zmysle jeho výkupnej obete....prijatie Krista už predpokladá vieru v Boha *2663* ....


n/a
n/a
 #1118 

| Předmět: RE: RE: RE:
08.04.20 20:43:24 | #1122 (3)

Nepředpokládá to víru v Boha. Klidně je možné uvěřit na místě v Krista i pro pohana.


3
n/a
 #1119 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 23:31:26 | #1124 (4)

ap. Pavel potvrdil Grékom/pohanom v Areopagu vieru v "neznámeho Boha", ktorého tam mali taky vyobrazeného.
Sk 17
22 Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil: „Athéňané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví.
23 Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem: ‚Neznámému bohu‘. Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji:

  • hovorím o tom, ako neveriaci/pohania môžu získať vieru, a ak ju nemajú, čo im v tom bráni /i v kontexte

Rim 1, 19 Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. .


n/a
n/a
 #1122 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
09.04.20 12:09:14 | #1125 (5)

Ano, argumentuješ jako svědkové Jehovy Areopagem, a půjčil sis i jimi uvedené verše !.

Pavel během pěti minut zacílil ovšem na Krista !

Pohan nemusí studovat se svědky dva roky Bibli, ani rok být katechumen !

Svědkové do lidí hustí svůj údajný " jediný pravý výklad Bible" !

Katolíci podle svého hustí do lidí hlavně Katolickou církev, její dějiny, její lidské praktiky a snaží se člověka oslnit svoji mocí a leskem !

Oboje je něco, co vyprazdňuje Kristův kříž!

To znamená, že Kristus je zavalený takovou snůškou údajné moudrosti, že se tím udusí a ztratí se skutečná moc Kristova kříže.
Jeho výkupné, jeho sejmutí hříchů !

Proto Pavel říká: Nechci mezi vámi znát nikoho jiného, než Ježíše Krista a to toho ukřižovaného !

Ne, ale moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu.

Moudrosti učíme, ale ty, kteří jsou dospělí ve víře.

Najděte si to v 1.a v 2. kapitole, 1.Korintským....!!


3
n/a
 #1124 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.04.20 12:12:56 | #1126 (6)

**Mám navíc hodně zkušeností s tím, že stačilo pár vět o Kristu a on se člověka dotknul, jak Kornélia i Etiopana,....on se totiž dotýká sám naprosto nadpřirozeně a člověk třeba během hodiny přijímá Krista a je naplněný Duchem !

Katolíci to už mnoho staletí nedělají, nekážou evangelium, jak by to mohli znát....!

A svědkové toto ani nikdy nepoznali !!!**


3
n/a
 #1125 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.04.20 13:54:24 | #1127 (6)

ale, prosím vás, všetko poprete, zaprete, nemám nervy vás čítať - prekrúcate, podsúvatie, dehonestujete, zrovnávate ma so SJ - čo ešte chcete? - upozorňujem vás, že som katolík v Cirkvi! - rozumiete? nie nejaký sektár, ktorý si z Písma robí vlastné show! - chcete stále provokovať?


n/a
n/a
 #1125 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.04.20 19:40:51 | #1128 (7)

visitore,

to říkali i Židé, …..my nejsme jako tito, my jsme Boží vyvolený lid a přesto byl zbořen chrám v Jeruzalémě a Bůh si pořídil svůj jiný lid...….narou­bovaný...….

To, že jsi katolík a jsi v církvi...…….to si myslíš jako Židé...……., že to máš v kapse...…., ale raději se modli a pros Boha, aby ti ukázal skutečnou pravdu...……..Ježíše Krista...., ne KC......

A já si nedělám z Písma žádnou show, ani nechci provokovat...….to ani náhodou...….., já jsem z Písma živa...…..a nesmírně si ho vážím...…..


3
n/a
 #1127 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.04.20 15:21:40 | #1131 (8)

nálepkujete, podsúvate, provokujete, hádate sa, presadzujete len svoje ego, mudrujete o evanjeliu, všetko, čo povie iný, negatívne okomentujete, na 95% zavrhnete...s vami sa nedá rozumne debatovať...


n/a
n/a
 #1128 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.04.20 15:25:57 | #1132 (8)

k Židom mám hodne ďaleko, pranierujem ich metody, kde sa dá, židovčia SJ, nie ja - opakujem, som členom 1,2 mld Cirkvi, kedy to pochopíte? - to akže sa vám má, ja a Cirkev spovedať?, ospravedlňovať?, pritakávať vám? - však čítajte, čo píšete! - netvrdím, že všetko herézy, ale vo vašej prezentácii je hodne heretických vyjadrení, tvrrdení....jed­noducho, ste mimo apoštolskej cirkvi, mimo sviatostného života, a taká je aj vaša rétorika...


n/a
n/a
 #1128 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.04.20 15:32:26 | #1133 (8)

Kjara, ja fakt nepotrebujem prijímať vaše pravdy (tým netvrdím, že sa z nich nič nedá prijať), ja prijímam pravdy/učenie mojej Cirkvi,a vy nie ste kompetentná ju kritizovať, žalovať na ňu, dokonca dehonestovať . a tým aj moju osobu všelijakým nezmyselným nálepkovaním, zrovnávaním so SJ, a pod....zamyslite sa, ako diskutujete - i z pozície ženy....vy si prispôsobujete evanjelium v selekciách jednotlivých veršov, vôbec nie v kontexte celého NZ (i SZ), - tak učí biblistika....


n/a
n/a
 #1128