Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> CO JE TO EVANGELIUM ?

Informace

Název: CO JE TO EVANGELIUM ?
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: Kjara
Správci: Kjara
Založeno: 30.01.2020 12:04
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 22843x
Příspěvků:
1317

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: CO JE TO EVANGELIUM ? - Prosím o slušnou a solidní komunikaci. Vulgarity budou mazány.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #1135

Zobrazit vše


| Předmět: RE: RE:
11.04.20 11:44:20 | #1135
Reakce na příspěvek #1130

Souhlas, i když v mnohém souhlasím. Tedy u mně bylo prvotní uvěření, dotek Boží kterýmě dováděl hlubokému pokání, slzám a zároveň touze poznat Boha více a lépe, dovedl mě do lůna Církve jako člena, jako někoho kdo se účastní a je přítomen. Ale víra... ta najednou byla zde přítomna, věděla jsem že Bůh JE, že mě miluje a zajímá se. Ale takové to nasazování na církev, posmívání se a urážení Církve NENÍ křesťanské. To znamená nějaký lidský problém, žee daný člověk který takto jedná se chce nějak vymezit jako ON/ONA nad církev, jako něěco lepšího odděleného. Ale tak to není, pokud jsme věřící ... jsme jedno tělo Kristovo a nemáme problém s církví. Ani s ŘKC, ani s pravosslávnými, ani s metodisty, adventisty, spíše oni se vymezují vůči zástupu věřících a svátostem církve obecné.


123
n/a
 #1130 

| Předmět: RE: RE: RE:
11.04.20 12:52:02 | #1136 (1)

*Radka píše: Ale takové to nasazování na církev, posmívání se a urážení Církve NENÍ křesťanské.
*
Radko, to tě samozřejmě učí v KC, ale tak tomu není. Je psáno v 1.Kor. 5.kapitole:

**11Měl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník nebo lakomec nebo modlář nebo utrhač nebo opilec nebo lupič; s takovým ani nejezte.
12Proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Nemáte soudit ty, kdo jsou z nás?
13Kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu! **

Radko, ale vám to člověk může říkat horem, dolem, že jste modláři, jen se vymlouváte a omlouváte to. Smílstvo je myšleno třeba to že člověk hřeší jinak, nemusí to být zrovna nevěra, nebo také spojování se s politikou světa....., neříkej mi, že i s nevěrou lidí v manželství v sexu, …..v KC se něco dělá !
Raději si čti Písmo, místo, abys přejímala nesmysly v KC...!

**Nejsem vadná já, ale KC, …..s takovými modláři nemám ani jíst a odstranit je ze svého středu....!
**
Já se neposmívám, jak jasně označuju hříchy KC !

*
Tedy u mně bylo prvotní uvěření, dotek Boží kterýmě dováděl hlubokému pokání, slzám a zároveň touze poznat Boha více a lépe, dovedl mě do lůna Církve jako člena,

Radko, prosím, dotknul se tě Kristus až tak, že jsi věděla, že máš sejmuty hříchy a že jsi smířená s Bohem ?!

Někdy se Kristus dotýká jen nějakým způsobem, aby člověka jen trochu posunul k sobě, …...že se nejedná o jednorázovou očistu "uhlíkem"...…..
Je možné, že se u tebe stalo jen toto a ty jsi to vstupem do KC ….zazdila...…

Pokud jsi prožila jednorázové očištění,.....pak ti KC...….mohla zastřít, zakrýt tvé spasení, návratem v KC pod zákon,...…...pros­tředník, kněží , učení,...….,ale mohlo být tvé spasení zastřeno, ukradeno, falešným zákonickým učením, ale i trvalými hříchy v církvi...…

Návratem pod zákon, vypadáváme z milosti......


24
n/a
 #1135 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
11.04.20 13:13:41 | #1139 (2)

To mě NEUČÍ v ŘKC Kjaro. Vem to prosím na vědomí se vší vážností. Naopak jsem byla v šoku když jsem zjistila jak se najednou spousta lidí proti mě otočila a vymezila, když jsem vstoupila do ŘKC. A teprve časem zjistili ž jsem pořád normální. Prostě jejích předsudky jsou nebetyčné,týká se to zjména jiných denominací jako např. baptisté, u metodistů to bylo v pohodě. U církve husitské úplně v pohodě, tam je čilý styk. nechápu proč majíjednotlivci takovou potřebu poukazovat na to že oni jsou lepší když jsou mimo církve než já která jsem v církvi.

Takže já jsem Kjaro podle tebe modlář. Kllidně si to mysli dál, ale nic tím nedosáhneš. prostě si jen o tobě pomyslím že jsi divná a že za to nemůžeš. S nevěrou v sexu to nijak nesouvisí, jsem vdaná 38 let, vdala jsem sse teď i svátostně a s manželem jsem ssi mnohem bližší od doby co sspolu chodíme k přijímání i ke zpovědi. Tohle se rozbít nedá. Není to žádný nesmysl, když cítím požehnání ve svém vztahu i rodině. A jsem za ně vděčná. Takže tak. Jsi prostě divná se svými řečmi. zapřklá.


123
n/a
 #1136 

| Předmět: RE: RE: RE:
11.04.20 13:02:50 | #1137 (1)

ratka:
"člověk který takto jedná se chce nějak vymezit jako ON/ONA nad církev"

kroky: Církev se skládá z ON/ONA, z on/ona, to je obraz a podobenství Boha v církvích..


n/a
n/a
 #1135 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
11.04.20 13:15:12 | #1140 (2)

Kroky, jistě. Ale ve spolupráci mezi sebou a ve vzájemných vztazích. to že se člověk jen sám v sobě nějak zacyklí není realita.


123
n/a
 #1137 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.20 13:17:47 | #1141 (3)

Jak není realita?
Galatským 5
14Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!

"bližní své ...jako sebe samou"


n/a
n/a
 #1140 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.04.20 10:54:05 | #1144 (4)

a? Miluješ?


123
n/a
 #1141 

| Předmět: RE: RE: RE:
11.04.20 13:04:44 | #1138 (1)

1.Jan 5
21 Synáčkové, vystříhejte se modl. Amen.


n/a
n/a
 #1135