Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> CO JE TO EVANGELIUM ?

Informace

Název: CO JE TO EVANGELIUM ?
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: Kjara
Správci: Kjara
Založeno: 30.01.2020 12:04
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 18527x
Příspěvků:
1272

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: CO JE TO EVANGELIUM ? - Prosím o slušnou a solidní komunikaci. Vulgarity budou mazány.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #1161

Zobrazit vše


| Předmět: RE:
13.04.20 14:42:55 | #1161
Reakce na příspěvek #1158

A ja to mám jinak :
"Ne vy jste si mne vyvolili ale ja jsem vyvolil,Vás.." (Jan 15,6)


n/a
n/a
 #1158 

| Předmět: RE: RE:
13.04.20 15:00:28 | #1162 (1)

Bůh v nás není, to učí různé okultismy. V Písmu to je napsáno v přeneseném smyslu a nebo pak je to řečeno těm, kteří byli Kristem očištěni a tím se narodil duch těch lidí a teprve v něm může Bůh přebývat !!!

No, to je přesně ono, semeleš jeden nesmysl za druhým, do toho nakopíruješ pasáže z Bible a myslíš si, že je vymalováno!
kroky, říkám ti zcela zodpovědně, že to nebyl Bůh Stvořitel, kdo tě vyvolil k sepisování těchhle nesmyslů, ale že to byla duchovní bytost, která pracuje proti Bohu, prostě démon.


7
n/a
 #1161 

| Předmět: RE: RE: RE:
13.04.20 15:25:08 | #1163 (2)

Efezským 4
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.
Jan 6
56 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
Jan 14
20 V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.
Jan 17
23 já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.
1.Korintským 3
16 Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?


n/a
n/a
 #1162 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
13.04.20 15:46:04 | #1167 (3)

Kroky píše:
Efezským 4
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

Tak to je ten přenesený smysl. On nás stvořil, takže určitým způsobem je ve všech.

Ovšem jen v těch, kdo jsou umyti Kristovou krví může bydlet v našem nově narozeném duchu a narodíme se z něj jako jeho děti.
Náš duch se rodí z příchozího Ducha svatého a stáváme se taky duchovní nejen tělesní.

Tím přeneseným způsobem to ovšem neznamená, že nás Bůh neopustí.

On nechal zemřít svého Syna, aby mohl v tobě přebývat a mohla ses s ním navěky smířit !

Jinak jsi ztracená navěky !

Není dobré znát Bibli bez DS do hloubky, snadno zabloudíš a jsi ujištěna o něčem co není pravda !!!
Stejně tak svědkové Jehovy !


7
n/a
 #1163 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
13.04.20 15:52:41 | #1168 (4)

Proč si myslíš že nemám DS k výkladu Bible?


n/a
n/a
 #1167 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.04.20 17:10:06 | #1169 (5)

kroky, poznám to podle tisícovky věcí.

Jedno z toho je toto:

kroky | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 8 hodinami | #2485 (8)
Že je to moc morbidní takovéto věci připomínat, vždy sem to tak cítila, že jo.

Ten kdo je opravdu umytý Kristovou krví neříká takové pitomosti...….


7
n/a
 #1168 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.04.20 18:35:49 | #1170 (6)

He ale Bible to taky neučí, připomínat to:-).
Je to totiž nekrofilní nejenom morbidní .
Kdyby tvého muže, otce a nebo matku mučili, tak by jsi jim to připomínala v den výročí?


n/a
n/a
 #1169 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.04.20 18:40:55 | #1172 (7)

Písmo to zděluje šetrně:
1.Korintským 15
3 Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem
4 a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem,


n/a
n/a
 #1170 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.04.20 19:32:42 | #1173 (7)

Tato jediná je podstatná a je zbytečné mluvit o jiných. Bez vyprání rouch v Kristově krvi nelze získat Ducha svatého.

Zjevení 7.kapitola:

14Řekl jsem: „Pane můj, ty to víš!“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově.

Když tohle říkáš, je mi jasné, že Ducha nemáš.


7
n/a
 #1170 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.04.20 19:38:43 | #1174 (8)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.04.20 08:39:13 | #1175 (7)

kroky, jsi v postavení jako byl Petr, když ho Kristus napomenul...……! "Odstuip satane, neboť tvé myšlení není z Boha, ale z člověka".

Petr taky litoval a chtěl Krista ochránit před smrtí...……., ale tato lítost nebyla z Boha, byla z člověka a ze satana....
Protože Boží vůle byla, aby Kristus zemřel.


7
n/a
 #1170 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.04.20 10:15:32 | #1177 (8)

Nemám ráda, že se to rok co rok Kristu připomíná Velkým pátkem, protože už to ani není pravda, když je vzkříšenej, je to popírání skutečnosti, připomínat jeho smrt, a je to morbidní i nekrofilní připomínat to .
Když ja nemám ráda ani vánoce, ani narozeniny ani smrtiny, nerada slavím svátky, přijde mi to být zbytečné a marné.., vždy jsem ráda když už je po svátcích a jsou zase všední dni.., Bůh to taky nemá rád: Izaiáš 1


n/a
n/a
 #1175 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.04.20 18:37:08 | #1171 (6)

A další věc s té tisícovky je která?


n/a
n/a
 #1169 

| Předmět: RE: RE: RE:
13.04.20 15:26:36 | #1164 (2)

To že Bůh v nás není, to maj tak Svědci, co jsem tak vyrozuměla od nich v diskuzích.


n/a
n/a
 #1162 

| Předmět: RE: RE: RE:
13.04.20 15:27:33 | #1165 (2)

Démon je v Tobě neb to nejsi ochotna přijat.


n/a
n/a
 #1162 

| Předmět: RE: RE: RE:
13.04.20 15:29:07 | #1166 (2)

Proti Bohu pracují ti co nevyznávají Krista v těle.(1. Jan 4/1-6)


n/a
n/a
 #1162