Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> CO JE TO EVANGELIUM ?

Informace

Název: CO JE TO EVANGELIUM ?
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: Kjara
Správci: Kjara
Založeno: 30.01.2020 12:04
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 18564x
Příspěvků:
1272

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: CO JE TO EVANGELIUM ? - Prosím o slušnou a solidní komunikaci. Vulgarity budou mazány.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #1249

Zobrazit vše

| Předmět:
22.04.20 13:39:20 | #1249

To, že musíme být spaseni na úvod naší víry je jasné třeba z těchto veršů.

1Co tedy řekneme o Abrahamovi, našem tělesném praotci? Čeho dosáhl?
2Kdyby Abraham dosáhl spravedlnosti svými skutky, měl by se čím chlubit – ale ne před Bohem!
3Co říká Písmo? ‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.‘
4Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti.
5Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost.
6Vždyť i David prohlašuje za blahoslaveného člověka, jemuž Bůh připočítává spravedlnost bez skutků:
7‚Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty.
8Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá hřích.‘

Je jasné z těchto veršů že Nová smlouva je založená na tom, že Bůh někomu nepočítá hřích a dělá ho spravedlivým bez skutků !

5Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost.

Margo….KDO SE NEVYKAZUJE SKUTKY !

Margo, kdy se můžeš nevykazovat skutky...…..?!

Na začátku víry jako bezbožník ?! Uprostřed víry, kdy se už hodně snažíš ty skutky mít ?!

Na konci víry, kdy už bys měla obstát před Bohem ?!

*

NEVYKAZOVAT SE SKUTKY MŮŽEŠ JEN PŘED TÍM, NEŽ ZAČNEŠ VĚŘIT neboli na úvod víry !

Jindy to prostě nejde !

Ty Margo se pak už vykazuješ skutky. OD ZAČÁTKU..……...jako všichni svědkové...….­..TAKŽE PAK UŽ NEMŮŽEŠ OD BOHA.....**přijmout spravedlnost !!!!!
**

Přijmout spravedlnost od Boha znamená být před ním spravedlivý, čistý a tudíž...…..JÍM V TU CHVÍLI být PŘIJATÝ A SPASENÝ, ZACHRÁNĚNÝ !

BŮH PŘIJÍMÁ JEN SPRAVEDLIVÉ A ČISTÉ,.....ty které si očistil Kristovou krví dokonale !!!!!

Na úvod víry,...………. abys tam nemohla už nikdy v životě namíchat svoji práci a skutky, pýchu !

Skutky poneseš až pak, až budeš plná Ducha svatého !!!!! Pak je poneseš z Ducha, Bůh stejně jiné skutky nepřijímá !


7
n/a

| Předmět: RE:
22.04.20 13:46:01 | #1250 (1)

Když dostaneš mzdu z povinnosti, dostaneš pouze tolik, kolik si zasloužíš. A žádný člověk si nemůže zasloužit přijetí Bohem a spasení pro věčný život. Není ospravedlněn !
Takže má ochranu pouze pro život na zem, do své smrti.


7
n/a
 #1249 

| Předmět: RE: RE:
22.04.20 14:00:50 | #1251 (2)

máte zvláštne výklady Písma, je v nich akési prekrútené kresťanstvo, dosť zmanipulovaná kresťanská viera:

  • človek si počas celého života pripravuje spásu skrze vieru a skutky lásky, teda už počas života je prijímaný Bohom (Boh nás vždy prijíma, neodmieta)...podľa ap. Pavla sme ospravednení v Kristovi (skrze jeho obeť a zmrtvýchvstanie) - teda draho sme boli vykúpení ale zdarma, - našou celoživotnou cestou je postupne získavať Božie kráľovstvo už pčas života na zemi (čítame v Písme: kráľovstvo Božie je už tu, medzi vami) - a získavame ho násilím, lebo len násilníci ho dosiahnu....Božie kráľovstvo definitívne (a co oko nevidélo,...) však získame až po smrti ako spasení (toto je evanjeliová viera)...

n/a
n/a
 #1250 

| Předmět: RE: RE: RE:
23.04.20 09:29:14 | #1252 (3)

Židům 10.kapitola.

14Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje.
15Dosvědčuje nám to i Duch svatý, když říká:
16‚Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, praví Pán; dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli;
17na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu.‘
18Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti.
19Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně
20cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony – to jest obětováním svého těla.
21Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem,
22přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou.

visitore, ty si můžeš se svědky podat ruce. Nevím, proč se dohadujete-.

Ani ty, ani svědkové nevstupují třeba do svatyně.

To není myšleno jen obrazně !

Ty tam nevstupuješ, protože nejsi chrámem Ducha.
Svědkové tam nevstupují, protože taky nejsou chrámy Ducha.

To znamená, že ani jedni ani druzí nejste křesťané.

Proč ?!

Katolíkům nefungují svátosti.

Svědkové jsou cíleně obelháváni, že nepotřebují být chrámy Ducha.

Obě strany jste ve velkém podvodu a nemáte si co vyčítat. Raději obě strany ruku v ruce hledejte jen a jen Krista !


7
n/a
 #1251 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
23.04.20 09:33:23 | #1253 (4)

Jojo jedni maj Trojjediného Boha ve třech osobách a ti druzí maj přesto nálepku a nebo transparent že Bůh se jmenuje Jehova a jsou všichni vedle jak ta jedle:-)..


n/a
n/a
 #1252