Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> CO JE TO EVANGELIUM ?

Informace

Název: CO JE TO EVANGELIUM ?
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: Kjara
Správci: Kjara
Založeno: 30.01.2020 12:04
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 33742x
Příspěvků:
1386

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: CO JE TO EVANGELIUM ? - Prosím o slušnou a solidní komunikaci. Vulgarity budou mazány.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #1770

Zobrazit vše

| Předmět:
11.07.20 10:09:05 | #1770

Svědkové Jehovy se těžce mýlí ve výkladu o krvi a protože umírají zbytečně lidé a děti, dám to i sem:

O zákazu krve:

Je dobré chápat kontext celého Písma, staré i nové smlouvy. A nevytrhnout jedno slovo. Zdržovat se krve.

SZ příkaz nejezení krve, vylití krve zvířete, protože je v ní život a patří Bohu, byla výchova židů ke Kristu.

Měla připravovat židy pro vylití krve Kristovy a pro získání života z ní !

Ale dnes Kristus už svoji krev života prolil a my život z ní získáváme přijetím Krista !

Proto už není zapotřebí respektovat SZ předpis nejedení krve !

Ale křesťané ze židů nebyli schopni tak rychle vyrůst ve svobodě a byl pro ně problém se dívat na křesťany z pohanů, kteří jedli maso s krví, docházelo k hádkám a rozbíjení sborů.

Pavlovi dva bratři z JERUZALÉMA takto rozbíjeli sbor , který založil v Antiochii,....PROTO SE VYPRAVIL S BARNABÁŠEM DO JERUZALÉMA, aby zjistil co se tam vyučuje, jestli je všechno v pořádku a vyřešil problém v místě, kde ti dva bratři žili !

Ne protože by tam byl vedoucí sbor !!!

No a zjistilo se, že tyto spory jsou zřejmě ve všech sborech, protože všude byla směska křesťanských židů a pohanů.

Takže se došlo ke kompromisu, podle vzoru.....když tvůj bratr nejí maso, ani ty nejez maso a netrap svého bratra.....

Pouze křesťané z pohanů dostali doporučení nejíst krev a nevykrvácené, aby ....netrápili své bratry.....a nerozbíjely se tím sbory !

Skutky 15.kap:
19Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu,
20 ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev.

Bylo to napsáno jen pohanům ! Boží zákon nemůže platit jen pro někoho !

Proto se tam neustále všichni kroutili, že pohané byli taky spaseni milostí, aby jim nakládali SZ předpisy, které se už nemusí dodržovat, které nebyli schopni dodržet ani židé !

Skutky 15.kap.:
9a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou.
10Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové ani my!
11Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše.“

Dohodlo se tedy na kompromisu, že pohané nebudou dráždit židy jedením krve a nebudou se rozbíjet tím sbory.

Protože jedení krve bylo viditelné pro židy, takže tam docházelo k největším třenicícm, asi spolu křesťané stolovali.
Obřízku už tak studovat nemohli.....

Zdržovat se krve........to je úplně šum a fuk......podstata je jinde !

rose66 Uživatel je offline | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…před 23 hodinami | #29266 (11)
Tvé pochopení je úplně mimo:
Sk. 15:28, 29: „Svatý duch a my sami [vedoucí sbor křesťanského sboru] jsme. . . uznali za dobré nepřidávat vám žádné další břemeno kromě těchto nutných věcí: Abyste se zdržovali věcí obětovaných modlám a krve a zardoušeného [neboli zabitého bez vykrvácení] a smilstva. Vystříháte-li se toho pečlivě, bude se vám dobře dařit. Buďte zdrávi!“ (Jedení krve je tu postaveno na roveň modlářství a smilstvu, věcem, které bychom neměli chtít dělat.)

Kjara Uživatel je online | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…před 39 minutami | #29385 (12)
Žádný vedoucí sbor,
Pavel s Barnabášem jel vynadat v podstatě vedení sboru v Jeruzalémě, protože dva bratři z jejich sboru jim rozvraceli nově založený sbor v Antiochii !

Proto jeli tam, jinak by jeli jinam.

margo Uživatel je offline | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…před 17 hodinami | #29332 (11)
A o tom asmilstvu a modlách, ro platilo taky jen pro křesťany z pohanů? To byl taky nšjaký kompromis? *3199*

Kjara Uživatel je online | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…před 44 minutami | #29384 (12)
Pokud sis nevšimla Margo, celá kapitola řeší křesťany z pohanů....

19Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu,
20ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev.

Kjara Uživatel je online | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…před 27 minutami | #29387 (13)
Tak se zamysli Margo.
Dva křesťani z Židů, z Jeruzaléma začali prosazovat židovské předpisy, že je musí křesťané z pohanů dodržovat, protože pro ně nebylo snadné se dívat na křesťany z pohanů, že už jsou svobodní od předpisů, které dodržovali po staletí.....
Začali to vířit ve sboru v Antiochii a tím ho rozbíjeli.

Pavel se tedy vydal s Barnabášem v podstatě zjistit co to tam učí v tom Jeruzalémě a dát nějak do pořádku tyto věci tam, odkud přišly.

No a narazili vlastně na to, že tyto problémy asi nejsou náhodné, ale vlastně všude. Všude byli křesťané z pohanů mixovaní s křesťany ze Židů.....

Nemohli zase zavést SZ předpisy kompletně, aby židé nebyli zraňovaní, no tak vybrali ty, které zřejmě dráždí nejvíce, což bylo maso na talíři, když společně jedli. Bylo to nejvíce viditelné....., zřejmě.

Tak to vyřešili kompromisem podle, když tvůj bratr nejí maso, ani ty ho nejez.....v principu.

Než tvůj bratr vyzraje a doroste křesťanské svobodě.

Takže Margo je to princip dodnes. Princip, ne krev. Dnes mohou být úskalím jiné věci.

Toto doporučení v prvním století bylo dáno pouze pohanům. Takže jen pohané nesmí smilnit a modlařit ?

To je samozřejmě nesmysl, prostě to k tomu přidali, ......, protože to byl jasný předpis pro pohany......., myslím křesťany z pohanů......., který dodržovat nemuseli......!


34
n/a

| Předmět: RE:
14.07.20 10:04:26 | #1773 (1)

Kde mas dukaz 2 židů?
Dej adresu jediného dítěte, které v ČR zemřelo, kvůli nepřijetí transfúze!


n/a
n/a
 #1770 

| Předmět: RE: RE:
14.07.20 10:50:48 | #1774 (2)

Děti které zemřeli adresy nemají rose66.


n/a
n/a
 #1773 

| Předmět: RE: RE:
14.07.20 13:48:14 | #1775 (2)

je x-prípadov, že vedenie nemocnie /právne oddelenie ľ riaditeľ) v spolupráci s políciou spacifikovali SJ rodičov /v Česku i na Slovensku), ktorí odmietali schváliť transfúziu svojmu, napr. 'ťažko zranenému dieťaťu, prípadne dieťaťu, s genetickým ochorením zrážanlivosti krve...v USA, Austrálii, na Novom Zélande (sú na nete k tomu zoznamy: jméno, štát, bydlisko/mesto) je zaznamenaných viac prípadov úmrtia dospelých a detí po odmietnutí transfúzie...


n/a
n/a
 #1773 

| Předmět: RE: RE: RE:
14.07.20 16:39:31 | #1776 (3)

V ČR není jedině, zato nakažené AIDS, z krve jsou...


n/a
n/a
 #1775 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.07.20 18:42:12 | #1779 (4)

nikto sa z krvi dnes nenakazí, to sa stávalo pred 50-30 rokmi...nevhodná krv je dnes vylúčená, dnes sú v hematológii veľmi presné metódy na vylúčenie infikovanej- a inak nezdravej krvi......takže radšej necháte človeka vykrvácať/zomrieť, aby ste mu povolili transfúziu, je to diabolské, to vám pred Bohom neprejde...


n/a
n/a
 #1776 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 09:36:12 | #1780 (5)

Ha ha ha....
Rakušan dostal transfuzi, v údajně prověřené krvi byl virus HIV
28. února 2013 13:50, aktualizováno 16:41
Jen málokterá země ze zdravotního hlediska vypadá bezpečněji, než Rakousko. I v jeho vyspělém zdravotnictví, které láká nejbohatší evropskou klientelu, byl ve středu oznámen případ nákazy virem HIV z krevní transfuze. Krev pocházela od rakouského Červeného kříže, který ji získal od vyšetřeného dárce.
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rakousko-hiv-transfuze.A130228_133450_zahranicni_pul


n/a
n/a
 #1779 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 09:39:15 | #1781 (6)

Pacientka se podle všeho nakazila v rámci takzvaného diagnostického okna, kdy není možné HIV používanými testy zjistit. Dárce se zřejmě virem nakazil jen krátce před tím, než krev poskytl. V takovém případě není možné vir odhalit.
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rakousko-hiv-transfuze.A130228_133450_zahranicni_pul
Uved jediný případ v čr nebo na Slovensku, kdy pacient zemřel, kvůli nepřijetí transfúze.
Tvé nepochopení pisma je ďábelské !!!


n/a
n/a
 #1780 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 09:41:47 | #1782 (7)

Jdi do nemocnice a dívej se do očí tem, kteri umírají na AIDS z ransfuze....


n/a
n/a
 #1781 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 17:55:48 | #1786 (8)

Vypadá to, že pro tvou argumentaci proti transfúzím, mají jakékoli informace o nákaze HIV z transfúze cenu zlata. A je snad strach z nákazy HIV skutečným důvodem k vašemu odmítání transfúze nebo je jím špatné pochopení Bible?


14
n/a
 #1782 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 18:25:48 | #1787 (9)

prekrúcajú a prispôsobujú si Bibli! - žiadny zákaz transfuze tam nie je...naopak, možnosť transfuze na základe krvných skupín a krvných faktorov je neskutočný Boží dar! - zázrak...každý imunolog a biochemik to vie, ale SJ to nechcú vedieť, zavádzajú manipuláciou Bible a "krevními" nahrážkami", ktoré akútny probém nutnosti požiadavky krvi pri ťažkých zraneniach a krvných (nádorových i nenádorových) chorobách vôbec neriešia - naopak, pošľú človeka do hrobu alebo do krematória...preto je učenie SJ o krvi obludné, trestnoprávne!


n/a
n/a
 #1786 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.07.20 19:06:50 | #1788 (10)
*27482* *27482* *27482*

n/a
n/a
 #1787 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 20:12:57 | #1809 (11)

Rose, Kristus prioritně neučil,..........on na prvním místě vzal naše hříchy a nechal se s nimi přibít.
A tato jeho prolitá krev, umývá od hříchů a dává věčný život.

Toto nelze do člověka přes hlavu,.......ale rodí se naše útroby, náš duch z Darovaného ducha svatého.

To je duchovní, nadpřirozená akce, stejně jako Kristova prolitá krev.

rose, vy nejste očištěni touto krví, takže se stále vychováváte jejím nejedením, podle SZ předpisu na příchod Krista a jeho vzácnou krev, ve které je skutečný život !
Toto byl účel SZ předpisu o krvi !

Jenže tento způsob, který praktikujete není ani SZ předpis.
Vy jste to deformovali na něco neskutečně obludného, co už není v žádném kontextu ani se Starým ani novým zákonem.


34
n/a
 #1788 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 20:16:09 | #1810 (12)

A to, jak argumentuješ ty i visitor, je úplně nepodstatné........


34
n/a
 #1809 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 21:13:51 | #1815 (13)

reč je o inom, o transfuzi, a vy do toho miešate očistenie Kristovou krvou...Kjara, máte sektársku rétoriku, my/ (kresťania) hovoríme o odpustení hriechov skrze Kristovu obetu- a do tej obety je zahrnuté Kristovo umučenie smrť a vzkriesenie, ale vy hovoríte len o Kristovej krvi, čo je sektárske...proste, reč je o voze, a vy o koze...rád by som vedel, do akej náboženskej denominácie patríte...


n/a
n/a
 #1810 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.07.20 22:16:03 | #1816 (14)

Přesně tak, vy ničemu nerozumíte, stejně jako svědkové....


34
n/a
 #1815 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.07.20 10:35:35 | #1818 (15)

prosím,, nezrovnávajte ma so SJ, my s nimi nemáme nič spoločné, každý to vie a vidí, kto je na týchto forach. považujem to o vás za účelovú provokáciu...­..naopak, hodne to pozorujem u vás, máte s nimi hodne spoločné...


n/a
n/a
 #1816 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.07.20 11:33:00 | #1819 (16)

visitore, ty naprosto netušíš co znamená výrok apoštolů ve Skutcích 15.kapitole o krvi !

Úplně stejně to nevědí svědkové Jehovy !

Netušíš, že svědkové to mají jako zástupný a alibistický problém, že mluví o Aidsu z krve.

Podstata toho problému je v tom, že to berou jako zákon. Což je prvořadě pro ně duchovní problém.....!

A ty tady zcela hloupoučce vysvětluješ, jak je krev pro člověka blahodárná.........

Proto se ti taky rose třikrát tou strašně roztlemenou hubou vysmál......

Protože je zapotřebí jim podložit, že doporučení o krvi není zákon......., a ne jim vyprávět, jak je krev dobrá........!!!! O to jim vůbec nejde !

Naprosto nic nechápeš a naprosto nejsi schopný to svědkům vysvětlit a pomoci jim.......


34
n/a
 #1818 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.07.20 13:43:45 | #1825 (17)

so SJ mám desaťtisíce príspevkov, vysvetlení, sporov, s nimi je to písanie do vetra, už to nebudem robiť, len sporadicky...


n/a
n/a
 #1819 

| Předmět: RE: RE:
15.07.20 20:34:47 | #1814 (2)

Toto je citová manipulace a nehodlám dále trpět tyhle kecy !


34
n/a
 #1773