Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> CO JE TO EVANGELIUM ?

Informace

Název: CO JE TO EVANGELIUM ?
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: Kjara
Správci: Kjara
Založeno: 30.01.2020 12:04
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 33746x
Příspěvků:
1386

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: CO JE TO EVANGELIUM ? - Prosím o slušnou a solidní komunikaci. Vulgarity budou mazány.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
05.03.20 11:00:49 | #794

Svědkové mi zablokovali přístup do jejich témat, tak budu odpovídat tady.


34
n/a

| Předmět: RE:
05.03.20 11:14:26 | #795 (1)

Ve výkladu Bible svědkové argumentují, že syn musí být nutně nižší.
*

Ale zároveň Abuka píše toto:
Pokud se Bible vyjadřuje v Boží věčnosti, je to vždy v podobně obecné rovině.
Jde to prostě mimo naše chápání i představivost.
A i v těchto případech by mělo platit Pavlovo varování, abychom nešli nad to, co je psáno.

*
A zplození syna se týká věčnosti. Tedy není dobré, podle slov Abuky….: jít nad to co je psáno !

Je mimo naše schopnosti pochopit, jak mohl být jeho syn zplozen !

A líbí se mi názor součta:
Nemusí být vždycky mladší. Může vzniknout ve stejném okamžiku, kdy vzniknul jeho zploditel (může se klidně stát, že bytost okamžitě jak vznikne, zplodí "syna"). A jestliže je zploditel bez počátku, pak i syn je či může být potom bez počátku.
*
Souhlasím s tím, že jestliže Bůh Otec nemá počátek, pak jeho syn také nemá počátek a je plně Bohem.

Jestliže Svědkové potřebují mít syna menšího, který není vlastně narozený, ale stvořený Bohem a vytvoří tak sektu, která už není křesťanská a lidé tímto způsobem, bez Krista spasitele nemohou už být spaseni, protože ho udělali andělem, tak je to hodně závažné vyvinutí toho:_...…..jít nad to co není psáno, co se týká věčnosti...…
Ano Boží syn se ponížil a stal se i člověkem tady na zemi, aby mohl lidi spasit....a oni těchto veršů zneužívají k tomu, že udělali z Krista nižšího....an­děla...


34
n/a
 #794 

| Předmět: RE: RE:
05.03.20 11:16:17 | #796 (2)

oprava: jít nad to, co je psáno.


34
n/a
 #795 

| Předmět: RE: RE: RE:
05.03.20 12:02:22 | #799 (3)

Toto píše Margo na SJ:

K zamyšlení:
Zákon ducha, který dává život těm, kdo jsou v jednotě s Kristem Ježíšem, tě ... osvobodil od zákona hříchu a smrti. (Řím. 8:2)
Když dostaneme nějaký vzácný dar, chceme dárci vyjádřit vděčnost. Jehova Izraelity osvobodil z otroctví v Egyptě, ale oni si toho vůbec nevážili. Během několika měsíců začali toužit po jídle a pití, které tam měli, a stěžovali si na mannu, kterou jim Jehova v pustině poskytoval. Dokonce se do Egypta chtěli vrátit! Jenom si to představ: Ryby, okurky, vodní melouny, pór, cibule a česnek pro ně měly větší hodnotu než to, že mohli svobodně uctívat pravého Boha. Není divu, že se na ně Jehova velmi rozhněval. (4. Mojž. 11:5, 6, 10; 14:3, 4) Můžeme se z toho hodně naučit. Apoštol Pavel všechny křesťany vybídl, aby si nepřestali vážit svobody, kterou jim Jehova prostřednictvím svého Syna laskavě dal. (2. Kor. 6:1) w18.04 9 ¶6, 7

n/a
n/a

+0
0

margo | Předmět: RE: svobodné uctívání
04.03.20 08:07:54 | #11037 (1)
(Ří 8:2)
Zákon ducha, který dává život těm, kdo jsou v jednotě s Kristem Ježíšem, tě totiž osvobodil od zákona hříchu a smrti.
(4Mo 11:5, 6)
Když si vzpomeneme na ryby, které jsme zadarmo jedli v Egyptě, a na ty okurky, melouny, pórek, cibuli a česnek! 6 Ale teď chřadneme. Nevidíme nic než tu manu!“
(4Mo 11:10)
Mojžíš slyšel, jak lidé se svými rodinami pláčou, každý u vchodu do svého stanu. Jehova se velmi rozzlobil a Mojžíšovi se to také vůbec nelíbilo.
(4Mo 14:3, 4)
Proč nás Jehova přivádí do téhle země? Abychom byli pobiti mečem? Naše manželky a děti se stanou kořistí. Není lepší vrátit se do Egypta?“ 4 A říkali jeden druhému: „Vyberme si vůdce a vraťme se do Egypta!“
(2Ko 6:1)
Jako Boží spolupracovníci vás také vybízíme, abyste nezapomínali na účel nezasloužené laskavosti, kterou od Boha přijímáte.

*

Toto byla slova, která se týkala Božího lidu, Židů.

Je jistě možné přijmout užitek i varování z těchto slov pro náš život tady na zemi, jistě bude lepší.

**Ale , v žádném případě, tak jako si to myslí svědkové, to nelze na sebe vztahovat jako na Boží lid, že jím mají být svědkové,

Svědkové nejsou Božím lidem dnes.

Dříve byli Božím lidem pouze Židé , Božím vyvolením a pak narozením se jako Žid. nebo proselyta.

Pod Novou smlouvou je Boží lid pouze ten, kdo se zadarmo narodí z Boha, Jan 1.kap.:13-14.verš, sejmutím hříchů Krista.

Pak samozřejmě tato slova mohou být pro ně napomenutím, ale hlavně a prvořadě jsou vedení zevnitřně skrze svého narozeného ducha a Ducha svatého, který píše na desky jejich srdcí.

Nemusí si to nechat předepisovat od jediného údajně pravého vůdce na světě starozákonním způsobem na základě předpisů !
Tak, jak to dělají svědkové. Z toho nikdo nemůže být spasený !**


34
n/a
 #796 

| Předmět: RE: RE:
05.03.20 11:17:54 | #797 (2)

Syn je prostředník, jedinej prostředník mezi Bohem a lidmi. (1 Tim 2,5)

Jan 17
21aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
22Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
23já v nich a ty ve mně; ..


n/a
n/a
 #795 

| Předmět: RE: RE: RE:
05.03.20 11:49:51 | #798 (3)

Ano, to je pravda kroky, jen my nejsme s Otcem jedno stejně jako je Kristus. Náš duch se jen narodil z Boha. Ale Kristus se narodil kompletně z Boha.


34
n/a
 #797 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
05.03.20 13:21:53 | #800 (4)

Tak spasitelové nejsme, ale spaseni jo, ani hlava nejsme ale údové jo..


n/a
n/a
 #798 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
05.03.20 13:42:09 | #801 (4)

1.Jan 4
4 Vy z Boha jste...

Koloským 2
9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10 v něm jste i vy dosáhli plnosti..

Římanům 8
14 Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.

1.Korintským 12
12 Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem.

Jan 15
5 Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti.


n/a
n/a
 #798 

| Předmět: RE: RE: RE:
06.03.20 10:19:40 | #802 (3)

kroky, děláš stejnou chybu jako svědkové. Tím, jak se věnuješ Bibli. I kdybys ji znala zpaměti, tak z toho spasená nebudeš. Naopak tou znalostí vyprazdňuješ Kristův kříž.

Jan 5.kap.:
39Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně.
40Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život.


34
n/a
 #797 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
06.03.20 11:37:54 | #805 (4)

Ja to znám jinak:
Jan 14
23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.


n/a
n/a
 #802 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
06.03.20 11:54:16 | #806 (5)

To je úplně jedno, podstatu máte stejnou. Neste spaseni.


34
n/a
 #805 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.03.20 12:00:10 | #807 (6)

Tak nejsme no když ti na tom tak záleží tak ne :-), mně je to fuk jestli jo a nebo ne:-).


n/a
n/a
 #806 

| Předmět: RE:
06.03.20 10:32:56 | #803 (1)

Dnes Margo postla toto:

margo | Předmět: spravedlnost a právo
před 11 hodinami | #11137
K zamyšlení:
Jehova miluje spravedlnost a právo. Země je plná jeho věrné lásky. (Žalm 33:5)
Všichni chceme, aby nás druzí měli rádi a jednali s námi férově. Pokud nám někdo opakovaně lásku odpírá anebo nám křivdí, můžeme se cítit bezcenní a být zoufalí. Jehova ví, že toužíme po lásce a právu. (Žalm 33:5) Můžeme si být jistí, že nás miluje a přeje si, aby se s námi jednalo spravedlivě. Jasně to uvidíme, když se hlouběji zamyslíme nad Zákonem, který Jehova dal izraelskému národu prostřednictvím Mojžíše. Když pozorně čteme Mojžíšův zákon, poznáváme, že náš milující Bůh Jehova má vřelé city. (Řím. 13:8–10) To, že Mojžíšův zákon byl založený na lásce, můžeme říct proto, že láska Jehovu motivuje ke ……
*

Zase klasika. Odcitovaný hlavně Starý zákon...…

To je sice hezké povídání, ale pořád jedno a totéž.

**NENÍ NAPSÁNO, JAK DO TOHO VSTOUPIT !
**

To nejde jen číst a sugerovat si to.

Do Boží lásky lze vstoupit jen skrze Krista. Zadarmo, darem. Tím, že nás očistí a Boží láska je pak do nás vylita skrze Ducha, který nám je dán.

5A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.


34
n/a
 #794 

| Předmět: RE:
06.03.20 15:48:39 | #810 (1)

je zaujímavé, že vás blokujú, ale vlastne podporujete ich doktríny...ne­blokujú vás pre doktríny, ale pre vzájomnú animozitu:-)


n/a
n/a
 #794 

| Předmět: RE: RE:
06.03.20 21:21:21 | #824 (2)

visitore, vy jste si nevšimnul, že jsem téměř ve všem v opozici vůči SJ...…..?!

No, to je tedy výkon !

Jediné v čem jsem se shodla se svědky bylo utrpení pronásledováním v Rusku. A tam jste se projevil jako ve středověku,...…..a neodpustil jste mi soucit s bolestí lidí...…, že......


34
n/a
 #810 

| Předmět: RE: RE: RE:
07.03.20 09:26:30 | #826 (3)

...a já jsem se SJ v koalici?...Kjara, vidím že ste v opozici, ale v myšlení jste v koalici, minulost se hodne na vás nalepila, často ladite, jste s nimi často i v "biblické" harmonii...to se nedá jenom tak potlačit...


n/a
n/a
 #824 

| Předmět:
01.03.20 20:50:36 | #783

Margo píše: Pro tebe ne. Jen pro ty, kteří si zaslouží nazývat Boha jménem.
*
Margo, už jsem si všimla, že to takto chápete a je vám to takto předkládáno.

Badatelé bible byli jediní upřímní badatelé a tak si je Bůh vybral, Pan Russel byl jediný schválený při neviditelném příchodu Krista v roce 1914, protože jediný nejlépe rozděloval duchovní pokrm, přestože v té době byl sám a nemohl mít žádné zásluhy.

Margo, ale co je podstatné, že křesťanství není o zásluhách člověka.

Křesťanství je pouze o zásluhách Krista.

Jen jeho zásluhou jsme očištěni, jen jeho zásluhou jsme přeneseni ze smrti do věčného života a smíření s Bohem.

Jen jeho zásluhou je vyléván Duch svatý do našich srdcí a tak může tímto být rozhojněno i poznání, jak prorokuje Daniel.

Není to o tom, že Badatelé Bible byli tak jediní upřímní a hodní, že jim za jejich zásluhy Bůh dal výjimečnou moudrost a dal jim i jméno Jehova, protože si to zaslouží !

Margo, my si nezasloužíme vůbec nic, jen Boží syn si zaslouží být vyvýšený a přikrytý slávou svého Otce a chválený od nás lidí, abychom vyvyšovali jeho jméno nade všechna jména.

Protože jen jeho zásluhou nás Bůh může uvidět a přijmout a obdarovat nás zadarmo věčným životem a hlavně jeho přijetím a jeho láskou.

Naše srdce dávno vystydlo ……..


34
n/a

| Předmět:
29.02.20 12:17:10 | #760

Píšu Svědkům Jahveho dnes-.
*

Jak je vidět z poslední diskuse, přesné poznání nadýmá a vede k hádkám o slova, a rozhodně nemá pozitivní dopad na formování člověka.

Ještě, že jen Kristus má ta slova věčného života. Pokud nám ho dá přijetím Krista Bůh na úvod naší víry, není zapotřebí se zběsile hádat ani o slova Písma, natož se posmívat, posmívat, posmívat....až do bezvědomí...…­.poznání totiž NADÝMÁ, NADÝMÁ, ……...až se zapomenu...…

Je možné být horlivý pro Boha, ale toto není ten případ...…..toto je být horlivý pro dokázání toho, co vím a vím nejlíp...….čili pro mně a moji pýchu.....

Dá se to srovnat s visitorovou vírou a pýchou na KC, není to víra v Boha, ale v něco, jako u vás a horlivost pro KC ne pro Boha a to je v obou případech modlářství.


34
n/a

| Předmět: RE:
06.03.20 15:49:57 | #811 (1)

katolícci sú najhorlivejší k Bohu, lebo majú sviatosti - ale skrze Cirkev, teda najprv Boh, a potom Cirkev...


n/a
n/a
 #760 

| Předmět: RE: RE:
07.03.20 15:46:31 | #827 (2)

Kristus do člověka vložil Ducha svatého, aby s námi mohl jednat přímo. Nepotřebujeme žádné SZ prostředníky, ani prostředky.


34
n/a
 #811 

| Předmět:
27.02.20 22:07:43 | #749

Abuka píše: Sama Bible vysvětluje, co musíme dělat, abychom jí rozuměli. Bez ohledu na to, z jakého prostředí jste vyšli, Boží poselství zapsané v Bibli není „příliš obtížné ani není daleko“. (5. Mojžíšova 30:11)

Jak můžeme porozumět Bibli?
*
Až jsem se lekla, když jsem toto našla.

Boží slovo je nemožné poznat do hloubky bez Ducha svatého, který ho napsal.

Všichni, kdo jsme zkoušeli číst Bibli v mládí to víme.

Tato slova z 5.Mojžíšovy byla řečena židům. Božímu lidu, který byl vyvolený a mnohokrát byli Bohem vyučováni, napravováni a opětně těmito slovy voláni k návratu k Bohu a poslušnosti.

Pro ně to skutečně nebylo....„příliš obtížné ani není daleko...…

Ale je tady přidáno... Boží poselství zapsané v Bibli …..

Tehdy ovšem nebylo ještě žádné poselství napsáno v Bibli...…...a není tyto dvě věci možné dávat dohromady.
V materiálech VRO je pak nejasně řečeno, že jsou tady nezištní lidé, kteří mohou pomoci při výkladu Písma...…
Ale, že se za tím skrývá centrální vůdce, který to vše vede a píše výklad, který jediný je pravý...….a že je ho zapotřebí bezezbytku přijmout a poslouchat...……, to už tak otevřeně řečeno není.....

Takto se manipulativně pracuje, ......poloprav­dy,......a kdo je používá svědkové vědí dobře.....


34
n/a

| Předmět: RE:
28.02.20 11:33:57 | #754 (1)

A proč seš tak moc fixovaná na svědky?


n/a
n/a
 #749 

| Předmět: RE: RE:
28.02.20 11:42:45 | #755 (2)

Protože jsem je poznala hodně do hloubky. Chodila jsem na skupinku, kde bylo šest bývalých svědků.


34
n/a
 #754 

| Předmět: RE: RE: RE:
28.02.20 14:04:24 | #756 (3)

...veľmi sa z nich na vás nalepilo, to sa len tak ľahko nevzdáva...


n/a
n/a
 #755 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
29.02.20 12:22:12 | #761 (3)

Nechci se toho vzdávat, je mi jich líto, jak jsou při své oddanosti, vydanosti a oddanosti....­..OKLAMÁNI, JEJICH VŮDCEM...….


34
n/a
 #755 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
29.02.20 14:01:23 | #767 (3)

znova tvrdím, myslím (na základe vašich príspevkov), že hodne sa z toho nalepilo i na vás...kto bol raz u SJ, tak žije stále v ich duchu (hlavne tí, ktoré odmietnu Cirkev)...


n/a
n/a
 #755 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.03.20 09:55:35 | #781 (4)

visitore, ta skupinka, kam jsem chodila byla už křesťanská, ne svědků. Chodili tam bývalí svědkové. Tak ze mně nedělejte svědka.

Vzpomeňte si, že máte hájit Boha a Krista a ne pořád mít plnou pusu KC !


34
n/a
 #767 

| Předmět: RE:
28.02.20 20:55:59 | #757 (1)

Duch svatý nenapsal Bibli *3877*


-63
n/a
 #749 

| Předmět: RE: RE:
29.02.20 12:33:11 | #762 (2)

Visitore, toto říká samo Boží slovo o tom, kdo Bibli napsal:

2.Petra 1. Kapitola:

20Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti.
21Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.


34
n/a
 #757 

| Předmět: RE: RE: RE:
29.02.20 12:34:12 | #763 (3)

Tak, kdo ji napsal, Duch svatý nebo lidé ?!


34
n/a
 #762 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
29.02.20 13:44:28 | #764 (3)

Duch svatý inspiroval , lidé psali.
Ale neměli bychom si plést inspiraci s diktátem.


24
n/a
 #762 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
07.03.20 18:18:43 | #828 (4)

Ale v podstatě ji napsal Duch svatý.....


34
n/a
 #764 

| Předmět:
27.02.20 15:10:17 | #746

visitore, říkala jsem že Kristus člověka očišťuje a celý život pak pomáhá proměňovat co se týká mravnosti a charakteru.
Nežiju volně, jak mně napadne. Teď třeba žiju v sexuální čistotě devátý rok, protože mi zemřel manžel. A taková období jsem měla v životě i delší.

Ale Boha nelze poznat na školách, ani v církvi, ani skrze nějakého vůdce, Bůh je poznatelný jen Duchem svatým, když v nás přebývá jako v chrámu.

1.Kor. 2.kap.:
10Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží.
11Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží.
12My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha,
13abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil Duch, a duchovní věci vykládáme slovy Ducha.
14Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.
15Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen.
16Vždyť ‚kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude poučovat‘? My však mysl Kristovu máme.


34
n/a

| Předmět:
27.02.20 11:16:59 | #743

Ježíš svým následovníkům neřekl „budete v mé lásce“, ale „zůstanete v mé lásce“. Proč?
*
Přesně tak Margo.
Nejdříve je vylita Boží láska do naších srdcí skrze Ducha, který nám byl dán, protože jsme se narodili zásluhou Krista, jako vlastní Boží děti.
Římanům 5:5.
I my milujeme své děti, protože jsou to naše děti a ne za to, jak se chovají. Pak mohou zůstávat v naší lásce nebo ne.
Ale vy jste se nenarodili z Boha přijetím Krista, jako Boží vlastní děti, takže nemohla být vylita Boží láska do vašich srdcí a tudíž nemáte jak zůstávat v Boží lásce.
Jan.-1:12-13.
A neřekl.....budete v mé lásce...….to dodržování přikázání nemůže zajistit....


34
n/a

| Předmět: RE:
27.02.20 12:07:26 | #744 (1)

slovíčkáríte! - ak sme prijali Krista, tak budeme i zustaneme v jeho láske...rozhodujúce je osobné prijatie Krista vo viere, do srdca (v Boží láske, na ktorú odpovedáme rozumom a úkonom vůle) ....


n/a
n/a
 #743 

| Předmět: RE: RE:
27.02.20 15:09:12 | #745 (2)

Ovšem musí to Bůh zpětně potvrdit nám do našeho narozeného ducha skrze Ducha svatého.


34
n/a
 #744 

| Předmět: RE: RE: RE:
27.02.20 19:30:49 | #747 (3)

jak to potvrdí/potvrdzuje?


n/a
n/a
 #745 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
27.02.20 21:23:10 | #748 (3)

Bůh potvrzuje, že člověka přijal skrze Ježíše Krista tak, že mu o tom svědčí příchozí Duch svatý našemu narozenému duchu.

Podle Řím 8.kapitoly:

16Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.


34
n/a
 #745 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
28.02.20 11:31:25 | #752 (4)

"Boží děti" byly do Biblí podstrčeny zcela nedávno, dřív tam bylo místo dětí "synové Boží".

1.Korintským 3
2 Napájel jsem vás mlékem, ne hutným pokrmem, neboť jste ho ještě nemohli snést a ani dosud nemůžete,

1 Korintským 13
11 Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.

1. Korintským 14.
20 Bratří, nebuďte děti v smyslu, ale zlostí buďte děti, smyslem pak buďte dospělí.

Efezským 4
13 Až bychom se sběhli všickni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného věku Kristova,
14 Abychom již více nebyli děti, zmítající se a točící každým větrem učení v neustavičnosti lidské, v chytrosti k oklamávání lstivému;
15 Ale pravdu činíce v lásce, rosťme v něj všelikterak, v toho, kterýž jest hlava, totiž Kristus,

Židům 5
13Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je jako nemluvně.
14Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného.


n/a
n/a
 #748 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
04.03.20 10:30:49 | #791 (4)

Duch dosvedčuje, to je pravda, - tak si to často myslia tí, ktorým to v skutočnosti nedosvedčuje - len si to myslia, - a to sa dá spoznať, aj na týchto df...nedosvedčuje to tým ktorí, ako hovorí p. František (i Písmo) non stop žalujú a brýzgajú na Cirkev (a papež dodáva: najväščí žalobca na Cirkev je absolútny lhář - diabol"......


n/a
n/a
 #748 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.03.20 10:44:12 | #792 (5)

Jenom že jste lhal vy :
visitor:
" Panne Márii sa neklaniame, ani jej sochám a soškám, ani obrazom,"
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1111689-cirkev-jako-nevladni-organizace-varoval-papez


n/a
n/a
 #791 

| Předmět:
27.02.20 11:16:20 | #742

Budu sem dávat příspěvky z tématu Svědkové Jehovovi a Výklad Bible, které píšu sama.


34
n/a

| Předmět: RE:
01.03.20 20:52:05 | #784 (1)

rose, je mi moc líto že svědkové v Rusku velice strádají a trpí...….

Každé utrpení člověka mně bolí a ničí...…

A pokud někdo to snáší pro Boha, protože chce Boha poslouchat, tak věřím, že to Bůh nepřehlédne a toho člověka odmění.
I když se mýlí a jeho touha znát Boha a věřit v něho byla zneužita.
Většina svědků bude Bohem souzena jako ti, kteří neslyšeli evangelium, čili budou posuzováni podle jejich skutků a svědomí.

Protože skutečné evangelium většina svědků vůbec nezná. To co je učí evangeliem není.

Ovšem vy tady jste ho slyšeli ode mně, takže budete bez výmluvy !


34
n/a
 #742 

| Předmět: RE:
02.03.20 10:48:14 | #786 (1)

Margo se ptá: Co konkrétně máš na mysli? A co evangelium je?
*
Toto je vaše evangelium:
kdo přináší dobrou zprávu, kdo ohlašuje mír, kdo přináší dobrou zprávu o něčem lepším,
ž se nenechte tvarovat tímto světem, ale přeměňujte se přetvářením své mysli, abyste se přesvědčili, co je Boží vůle, tedy co je dobré,
S těmi, které učíš, měj trpělivost. Pamatuj, že o některých
*
Toto je podstata vašeho evangelia: je tady zpráva o něčem lepším.....a tak se proměňujte podle Boží vůle...., abyste byli přijati....

A toto je kázání evangelia Petrem Kornéliovi v 10.kap.Skutků:

38Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním.
39A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili.
40Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se –
41nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.
42A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých.
43Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří.“
44Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli.
*
**Margo, Evangelium je zvěst o Kristu a o odpuštění hříchů, SEJMUTÍ HŘÍCHŮ, v jeho jménu !
**
A bylo to potvrzeno Bohem tím, že byl vylitý Duch svatý už během kázání Petra.
A hned vzápětí byli pokřtěni.

I mně se stává, že už během svědectví o Kristu bývá vylitý Duch svatý na onoho člověka, na potvrzení, že Kristus je živý a dotýká se člověka.

Jistě, tehdy to bylo důležité také jako svědectví, že byli přijati i pohané, ale Bůh to nedělá jen proto.

ALE ZVĚST O ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ, NEBOLI O SEJMUTÍ HŘÍCHŮ, V JEHO JMÉNU JE STÁLE TO JEDINÉ PRAVÉ EVANGELIUM !


34
n/a
 #742 

| Předmět: RE: RE:
02.03.20 12:15:28 | #787 (2)

Margo, ….NEKÁŽETE KRISTA A JEHO ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ, SEJMUTÍ HŘÍCHŮ......JENOM !!!

TOTO JE EVANGELIUM A ……..VSTUP DO BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ TEĎ NA MÍSTĚ !

Po naplnění Duchem a přijetím do Království, můžeme vstoupit do skutků podle Písma.

Pokud se to nestane,.....SNA­ŽÍTE SE BÝT SPASENI ZE SKUTKŮ,.....ať chcete nebo ne, i kdybyste pak o Kristu mluvili dnem i nocí ! To už je pozdě s prázdným kůlem Krista !

A ze skutků nikdo nemůže být nikdo zachráněný !


34
n/a
 #786 

| Předmět: RE: RE: RE:
02.03.20 13:18:49 | #788 (3)

Abuko, žitím evangelia se člověk nemůže přiblížit Božímu království !

Do Božího království, do věčného života, vchází darem jen skrze přijetí Krista !

Je o tom psáno v minulém a přítomném čase, ne o přibližování se v budoucnu.
Až když je naplněný Duchem, musí svými skutky zůstat věrný.

Jan 5.kap.:
24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.

Ale myslím si, že tady si padnete s visitorem do náručí, protože katolíci i svědkové jsou skutkaři, jak my říkáme...…...jsou spaseni ze skutků...!
Chrámem Ducha svatého nejste vy, ani katolíci......., no tam jich je tak pět procent......
A to je právě důkaz toho, že jak svědkové, tak katolíci .......MAJÍ KRISTŮV KŘÍŽ VYPRÁZDNĚNÝ......


34
n/a
 #787 

| Předmět: RE:
02.03.20 21:04:33 | #789 (1)

Margo se ptá: No a ještě, Niko, když někomu svědčíš o Kristu, a on reaguje, co dál s ním?
*
Margo, co dělal Petr, když Kornélius a celý jeho dům uvěřili v Krista. Pokřtili je.

Ale jak je možné Margo, že Petr řekl jen pár slov o Kristu a oni Krista přijali?

Bylo to právě proto, že byl na ně vylitý Duch svatý.

Nebylo to jen mluvení v jazycích. Ale příchozí Duch svatý sám zvěstuje Krista uvnitř člověka, takže onen člověk pozná vnitřně, kdo je Kristus a co pro něj udělal a nemá problém mu vydat svůj život a přijmout ho.

Duch svatý je pak také schopen člověka uvést postupně do celé pravdy. Dá schopnost rozumět Písmu.

A pokud není možnost být dále pro toho člověka oporou a pomocí, jako se stalo u Kornélia a Etiopského eunucha, který také musel odjet vzápětí co přijal Krista a byl pokřtěn, Duch svatý je schopen pomoci sám.

I já jsem to tak prožila. Když jsem Krista přijala, neznala jsem jediného člověka, který by byl naplněný Duchem, takže jsem zůstala asi rok sama doma, protože jsem nevěděla kam jít a Duch svatý mně vedl dále a vyučoval z Božího slova i napřímo. Dostatečně dobře a vydatně.


34
n/a
 #742 

| Předmět: RE:
05.03.20 10:59:28 | #793 (1)

Tím spíše, že svědkové mi zablokovali přístup.


34
n/a
 #742 

| Předmět:
24.02.20 10:39:04 | #730

Toto se týká Evangelia, tak to sem dávám taky.
*
Zznovuzrození není obrácení a vydání se Bohu. To by Nikodém, jako znalec zákona zcela jistě věděl.
Znovuzrození je vložení neboli narození …..NAŠEHO DUCHA...…..do nás.
Podle Ezechiela 36:26,27. A Jana 3.kap.6.verše., Jana 1.Kap. 12-13 verše.

A není to jen metafora. Reálně se to duchovně stane. Já o tom jasně vím.
A stane se to pouhým přijetím Krista. Nesmí tam být žádná jiná podmínka. Jen Kristus zaplatil za hřích, nikdo a nic jiného !

A není pravda, že musí předcházet křest !
Skutky 10.kap.
44Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli.
45Bratří židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha svatého.
46Vždyť je slyšeli mluvit v jazycích a velebit Boha. Tu Petr prohlásil:
47„Kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha svatého jako my?“
48A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jméno Ježíše Krista. Potom jej pozvali, aby u nich zůstal několik dní.
*
*
I já to dnes zažívám, když někomu říkám evangelium o Kristu, že na toho člověka sestoupí Duch svatý a neprojevuje se vždy mluvením v jazycích, ale onen člověk je překvapený že Kristus žije. Kristus se ho dotkne a on to ví.

Není pak problém ho vést k vyznávání hříchů a k přijetí Krista.
I ty tři tisíce, kteří uvěřili byli zasaženi Duchem a naplněni Duchem nejdříve. Jak by ti, kteří je pak následně křtili v jednom dni poznali, koho mohou pokřtít ?!

Nestudovali s někým Bibli a nemohli zkontrolovat, jestli vykazují skutky...!!
Dá se poměrně snadno poznat kdo je naplněný Duchem, kdo je chrámem Ducha. Proto to i já mohu poznat tady.


34
n/a

| Předmět: RE:
24.02.20 10:47:01 | #731 (1)

Já vím, že z celé bytosti chceš být s Bohem, chceš ho poslouchat a mít ho ráda.
Ale je možné Kristův kůl vyprázdnit tak, aby ztratil pro lidi smysl, účinnost.

Jak to chápeš, jak tomu rozumíš...…

1.Kor. 1.kap.: 17.
17Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu.
1.Kor.2,kap,:
1Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí.
2Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného.
3Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním;
4má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti,** ale prokazovaly se Duchem a mocí,
5aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží.
**
Nejedná se jen o nějakou lidskou moudrost, ale o to, že není možné Krista zazdít do množství i biblických informací.
1.Kor.6.verš:
6Moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dospělí ve víře ….
*
*
Takže se nedá někoho učit všem biblickým doktrínám na úvod...…..
Je zapotřebí pouze zvěstovat Krista.....!

A není to jen Bible, ale je to hlavně.....Boží moc…,která tam musí být.
Boží moc není to, že ten člověk podle toho žije,...…..ale to že Bůh je i dnes živá bytost, která se nějak projevuje a podílí se nadpřirozeně hlavně v momentech přijetí evangelia a jedná se o nadpřirozené potvrzení a dotek Boží, že je to pravda, co kážu.
A pak naplnění Duchem samozřejmě je zcela nadpřirozený čin....a moc Boží..!

Tak jako to bylo v Kornéliově domácnosti.
Pokud se tam neprojeví Boží moc, je to jen lidská filosofie založená na Bibli.

Pak život s Bohem není jen o poznávání Bible, ti kteří jsou chrámem Ducha jsou vedeni Duchem i napřímo...., tak jak je to popisováno ve Skutcích. Samozřejmě to musí být v souladu s Božím slovem.
Toto popisuje Daniel, jako že v čase konce se rozšíří poznání....., pochopitelně, když zásluhou Krista nás Bůh může vést mnohem lépe...


34
n/a
 #730 

| Předmět:
22.02.20 11:25:12 | #698

Nakopíruju sem mé příspěvky z tématu Ezoterika, aby bylo zřejmé, kdo je tady křesťan:

Kjara | Předmět:
před 24 hodinami | #74
jsi milá Kjára
Balhana píše: Tak to jsi dobrá, klobouk dolů. A vždy jsi dokázala pomoci? Já jenom, jestli neměli zaražené prdy.
Znáš Miloše Matulu? Doporučuji ti, se s ním sejít. Já to udělala. Víš co říká. Že dnešní exorcista by musel mít znalosti Egyptských faraónů, aby to zvládl. Tak to jistě víš, jak byly postaveny v pradávných časech pyramidy, že? Nic ve zlém, ale dokážu si představit jak pomáháš.
A proč to Tvé, že? Mohla by si mi to Kjáro vysvětlit? My se přeci neznáme, ani nemáš profilovou fotku.
*
Křesťan, který je skutečně znovuzrozený, ne že jen používá svátosti KC a nebo mu to vsugerovává nějaký vůdce, jako u svědků...……., je naplněný Duchem Svatým, má propůjčenou autoritu Ježíše Krista ve vítězství nad démony., je poslaný Kristem nejen kázat evangelium, ale také vymítat démony.
Sloužila jsem na stadiónu, kde při vymítnutí začaly řvát bolestí desítky lidí, válet se po zemi, přeskakovat lavičky, kroutít se jako hadi po zemi a upadat do démonských transů….., do bezvědomí....
Odnášeli nám je dozadu a my jsme jim tak sloužili k osvobození skrze Ježíše Krista od démonů.....
Sloužili jsme jim tři dny, takže mi věř, že mám poměrně dost slušné zkušenosti s pomocí lidem z toho, co tady tak s nadšením probíráte a naprosto netušíte s čím zacházíte.....a to už jenom tím, že to čtete a píšete o tom...….
A současně jsem zažila i mnoho nadpřirozena, zázraků a uzdravení, které dělá skutečně Bůh Stvořitel a Ježíš Kristus !
Takže mi věřte, že vím, o čem mluvím !

Balhano, odpovím ti otevřeně.
Bylo to evangelizační setkání, kam křesťané měli přivést hodně nevěřících lidí.
Když se řekne evangelium,...... což je to, že Kristus odstranil zeď mezi námi a Bohem tím, že se s ní nechal přibít a že stačí Krista přijmout a překážka během několika minut padá a my vcházíme k Bohu,...Kristus do potvrzuje zázraky.....,ale jen jak on sám chce....
Když se jednalo o hromadné vymítnutí démonů...….musel člověk zvednout ruku, na důkaz že si to přeje.
Když ji nezvednul, nic se toho člověka nedotklo.
Musím přiznat, že většina zdémonizovaných byli takzvaní křesťané. Byl to hlavně autobus katolíkůků ze Slovenska.
Většina lidí si jen myslí, že jsou křesťané, jako právě většina katolíků. Ale i skuteční křesťané, když se začnou věnovat okultním praktikám, logicky dávají právo démonům vejít. Jen je snadnější jim pomoci k vysvobození.
Balhano, proto v případě potřeby tohoto druhu, nechoď nikdy za katolickými knězi.
Většinou i oni nejsou křesťané a nemají žádnou autoritu od Krista k vymítání démonů.
I když i démoni mohou vyhánět jiné démony, níže postavené a slabší. Ovšem ne do vysvobození, jen onen vyšší si vymění místo s nižším, ten musí ustoupit.
Proto také Balhano, ti pomohl onen satanista. Satan je nejvýše postavený a vládce démonů všech. Takže ten co tě trápil musel ustoupit.
Satan se ale převléká i za anděla světla, aby člověka co nejvíce dostal pod svoji kontrolu a moc. Ovšem nikdy neodejde, i kdyby ses krájela na kousky.
Jen Kristus zvítězil nad démony, takže v nejhorším volej Krista, pokud ještě budeš mít vůli a budeš schopná to i jen vyslovit. Dá se to pak i napsat.
O co se satan nejvíce snaží je právě toto, vzít člověku jeho vůli, aby nebyl schopný se rozhodnout a přijít za Kristem. A pochopitelně, bez vlastní vůle a svobody se člověku hodně zle žije.
Toto je o Kristu napsáno v Bibli v listu Koloským 2.kapitole :
14Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.
**15Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.
**


34
n/a

| Předmět: RE:
22.02.20 11:56:20 | #700 (1)

exorcizmus sa účinne uplatňuje len v Cirkvi, prevádzajú ho vysvätení ( Cirkvou poverení) kňazi (nie každý to môže) v apoštolskej postupnosti, naviac individuálne - nerobia z toho šou na štadiónoch, nie húfne na štadiónoch, kde ho prevádzajú hlavne exponenti neštandardných protestantských "cirkví, či siekt (to vám nejako uniká)...
Kjara, ukazujete sa exemplárny pripad sektárskeho myslenia, správania a prezentácie - to, že sa navážate vždy a všade do apoštolskej RKC (nemáte k nej ani elementárnu úctu, hoci užívate jej Písmo), to vás kvalifikuje a klasifikuje za sektársku, a tk vás aj beriem, inak sa nedá, je mi ľúto - naviac, ako žena nenávistná smerom ku RKC! - ap. Pavel by vás vykúril zo spoločenstva veriacich a umlčal, lebo to, čo si vy dovoľujete, to presahuje všetky meze tolerancie!....


n/a
n/a
 #698 

| Předmět: RE: RE:
22.02.20 22:10:00 | #710 (2)

visitore, vaše posedlost KC je naprosto bezbřehá a váš projev absolutně nadřazený a nadutý ! A pak se divíte že s vámi mluvím jako s totálním hlupákem !
Nikdy se nezastáváte Boha, jen KC !!! Je to vaše modla. ! To je skutečné sektářství !

A co se týká znalosti Boha i Písma je směšné co produkujete v rádoby argumentacích....., svědkové mají pravdu, když říkají, že děláte hanbu vaši církvi !

Ano zažila jsem katolické exorcismy, kdy se vymítají démoni zase ve jménu katolické církve a ve jménu všech svatých....!!

Ale démoni odcházejí jen ve jménu.....jedi­ném...….ve jménu ….JEŽÍŠE KRISTA !


34
n/a
 #700 

| Předmět: RE: RE: RE:
29.02.20 14:58:08 | #769 (3)

ide o to, v akom Kristu sa vymítajú démoni...nie je Kristus ako Kristus, v sektách je pseudoKristus...len RKC (a iné apoštolské cirkvi) účinne dokáže vymítat démonov, má k tomu vyvolených kňazov, má k tomu modlitby v pravej viere Cirkvi...ostatní "vymítači" sú len figúrky sektárskeho diabolského show...po revoluci som sa zúčastníl (naviedol ma tam jeden kámoš) takéhoto vymítání v jednej veľkej športovej hale pre viac ako 6000 divákov v BA - bola totálne plná), kde vymítali nejakí sektári (akože kresťania) z Austrálie, držiac v rukách Bible a řvoucí evanjeliové verše boucháním Bible o čelá týchto akože posadnutých a imobilných na vozíkoch - bol som šokovaný ich metodami, ich drzosťou, bohorovnosťou, rúhaním sa .Bohu, zneužívaním Bible...klepal som si o hlavu, že som sa zúčastnil takéhoto hnusného show, bolo mi na blití! - skrze sektárske bandy, ktoré zneužívajú jméno Krista!...


n/a
n/a
 #710 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
29.02.20 15:12:30 | #770 (4)

Tk ja viděla katolické vymítání v telce a tam vymítal všemi svatými, nikoliv Kristem.


n/a
n/a
 #769 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
29.02.20 15:18:38 | #771 (5)

Katolické vymítání v telce :-) to vypadá zajímavě.


142
n/a
 #770 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.02.20 15:55:41 | #772 (6)

Jo to sem ještě měla telku, to už je dávno, byl to pořad o exorcizmu v katolické církvi, dost mne to překvapilo že Krista ten kněz nevyslovil, ale mnoho svatých jmenoval a ta slečna kterou vymítal dostala z toho záchvat, byla až někde někde z Brazilie a jela kvůli tomu do Vatikánu, bylo mi ji docela líto, to by sem se taky z toho asi že rozlobila, možná to byla chyba tlumočníka, ja nevím, ale bylo to hodně divný, to by mi to taky vadilo, člověk by čekal odvolání na Boha a nebo na Krista a ne na někoho jiného.


n/a
n/a
 #771 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.02.20 16:00:01 | #773 (7)

To byl nějaký americký film, žejo :-))


142
n/a
 #772 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.02.20 16:11:08 | #775 (8)

To nevím ale byl dokumentární..


n/a
n/a
 #773 

| Předmět: RE:
22.02.20 11:58:40 | #702 (1)

na tom štadióne ste zbavená rozumu slúžila nejakej sekte! - nie Kristovi, ani jeho Cirkvi! - áno, v tých sektách, ktorým slúžite, pracujú intenzívne zlé sily, sily zla, nazvite ich ako chcete...


n/a
n/a
 #698 

| Předmět: RE: RE:
23.02.20 08:36:57 | #722 (2)

Tato paní p. visitor77, je zřejmě posedlá sama. Divím se lidem, kteří tímto neodborným zásaham procházejí.
*26661* Díval jste se na to video, co jsem Vám poslala? Jaký máte s toho pocit. Já, že je dost věrohodný. Přeji pěkný den a nenechte se otrávit. Každý má právo mít SVŮJ názor. HanaB. *1161*


1
n/a
 #702 

| Předmět: RE: RE:
29.02.20 16:41:10 | #776 (2)

Sloužit cíkrvi, to by se asi že nemělo..


n/a
n/a
 #702 

| Předmět: RE:
29.02.20 14:09:42 | #768 (1)

A nebyla to naopak kolektivní hysterie navozená kazatelem?


12
n/a
 #698 

| Předmět: RE: RE:
29.02.20 17:15:00 | #777 (2)

Ty kolektivní hysterie bývají poměrně časté a mnoho lidí jim podlehne. Je to jako droga. Pak vyhledávají společenství, kde se tahle kolektivní hysterie provozuje namísto opravdového ztišení se před Bohem. Někteří lidé to asi potřebují! Takže: hola hou - NIC proti tomu! Když to někoho naplňuje ať to má! Nikomu tím neubližuje.


n/a
n/a
 #768 

| Předmět: RE: RE: RE:
29.02.20 17:41:57 | #779 (3)

Sama jsi nedávno rozpoutávala kolektivní histerii..
Ale už jsi se stišila, to jo :-).


n/a
n/a
 #777 

| Předmět:
21.02.20 11:15:50 | #654

Tak, vážení přátelé, pokusím se ty vaše úvahy sjednotit.

Je dobré vyjít z těchto dvou skupin veršů.

Desatero: Exodus 20.kap.:
3Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
4Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
5Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující . Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,

A druhý verš:

Skutky 17:24
24 Bůh, který stvořil svět a všechno v něm, ten, který je Pánem nebe a země, nebydlí v chrámech postavených rukama.

*
Z těchto veršů jasně vyplývá co se Bohu líbí a co se mu nelíbí !

Chrámy, kněží, nejvyšší kněz /papež/…...stejně tak VRO svědků, to vše je Starý zákon !
A kdo se navrátí pod SZ vypadává z Boží milosti:

Není možné směšovat otroctví SZ zákona se svobodou v Kristu. 3.a 4.kap.Galatským.

Co teprve porušovat 1. přikázání desatera ! Zhotovit si obraz, sochu Boha a klanět se mu !
A to se bohatě dělá v chrámích katolíků !

Je možné ocenit snahu lidí vyvýšit Boha a uctít ho uměleckými krásnýmu stavbami, prostí lidé neměli šanci znát co je psáno v Bibli, protože katolíci jim zakazovali si číst Bibli, jak to ještě dnes vytáhl jonatan…..

Ovšem je velmi těžké nepodlehnout v nich duchu Starého zákona a SZ uctívání Boha a také modloslužbě.

I zvláště proto, že KC vymazala toto první přikázání desatera ze svého katechismu a Bibli si katolíci nečtou.
Jistěže Bůh miluje krásu, vždyť ji také stvořil, ale člověk dokázal pošpinit a zpackat mnoho krásného.....


34
n/a

| Předmět: RE:
21.02.20 11:17:52 | #656 (1)

Jojo co je hezké v oku člověka nemusí se vůbec líbit Bohu.


n/a
n/a
 #654 

| Předmět: RE:
21.02.20 15:21:31 | #678 (1)

Bůh nařídil vyrobit bronzového hada a dva zlaté cheruby. papeži dal Ježíš klíče pověřil ho vést církev Ježíšovu. Kjaře bych určitě zakázal číst Bibli, protože si to nezaslouží .protože pomlouvá katolíky a Bibli nerozumí nemá autoritu. která by ji provedla knihami. amatérka *3877* *4585* *4446*


-63
n/a
 #654 

| Předmět: RE: RE:
21.02.20 17:01:38 | #688 (2)
papeži dal Ježíš klíče pověřil ho vést církev Ježíšovu

Tomu snad sám nevěříš, odkud to máš?


0
n/a
 #678 

| Předmět: RE: RE: RE:
21.02.20 17:13:14 | #690 (3)

Matouš 16
18A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.
19Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi , a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“
20Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš.
21Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen.
22Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: „Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!“
23Ale on se obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“
24Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.


n/a
n/a
 #688 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
21.02.20 17:14:18 | #692 (4)

24: Tedy ne Petra, že :-)


n/a
n/a
 #690