Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> CO JE TO EVANGELIUM ?

Informace

Název: CO JE TO EVANGELIUM ?
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: Kjara
Správci: Kjara
Založeno: 30.01.2020 12:04
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 12946x
Příspěvků:
1248

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: CO JE TO EVANGELIUM ? - Prosím o slušnou a solidní komunikaci. Vulgarity budou mazány.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět:
09.05.20 13:31:44 | #1510

Já jsem taky zanevřela na všechna náboženství.

Náboženství totiž učí...….musíš něco vědět a něco dělat. Takových variant jsou milióny. Jen abys působil křesťansky, tak si tam přidej Krista, že tě vykoupit.

Pak je jenom jedna originální cesta a to je skutečně křesťanská, kterou si Bůh vydláždil svojí krví.
Takže Kristus může prostě sejmout hříchy, odstranit překážku mezi Bohem a člověkem a navrch nám dá svého Ducha a ten nás uvede do celé pravdy, i skrze Písma, protože jim budeme sami rozumět.

Tím jsme smíření s Bohem a to znamená spasení.

Pak se začnou na nás vztahovat verše o věrnosti , o skutcích...……., může se stát že i o bušení do svého těla...….a vytrvání do konce.


5
n/a

| Předmět: RE:
09.05.20 14:04:19 | #1511 (1)

Jak to myslíš? Bušení do svého těla?Mohla bys rozvést...


0
n/a
 #1510 

| Předmět: RE: RE:
09.05.20 20:51:53 | #1512 (2)

Serubo, apoštol Pavel o sobě říká, že ….buší do svého těla a vede ho jako otroka, aby sám neselhal, když káže jiným evangelium.
A svědkům připadá, že očištění Kristem je příliš jednoduché a snadné a také to, že potom Bůh píše na desky našich srdcí, mění naše srdce na masité, takže máme Boha ku pomoci i dále při proměně třeba našeho charakteru pomáhá nám vnitřně...……,ale to nevylučuje občas i "bušení".....

Spíše se jedná o podstatu křesťanství, že nejdříve musíme být očištěni, přijmout Ducha svatého a až pak můžeme dělat skutky, že to nejde souběžně nebo naopak.


5
n/a
 #1511 

| Předmět: RE: RE: RE:
10.05.20 12:21:01 | #1513 (3)

Margo píše na SJ: margo | Předmět: RE: RE: srdce
před 4 hodinami | #20505 (2)
A co jsi myslel? Zvířata dostala instinkty, ale člověk zákon. Svobodnou vůli máš: můžeš si vybrat, jestli budeš Boží zákon respektpvat, nebo ne. To je skvělé, ne?

*

Tak to je přesně to náboženství. Musíš znát Boží zákon …..a musíš ho ...respektovat., A nestačí k tomu pak ani přidat Krista a ještě k tomu s malým b.

Ne, toto říkal Starý zákon. A ten sloužil k tomu, aby lidé pochopili, že není v jejich silách ho naplňovat a takže tím se k Bohu nedostanou.
Mělo je to vychovávat, že potřebují něco jiného, lepšího, co by je vrátilo k Bohu.

**A TO JE JEŘÍŠ KRISTUS A JEHO DOKONALÉ OČIŠTĚNÍ OD HŘÍCHŮ !
**
Jen takto očištěný člověk může předstoupit před Boha !

Ale rozhodně to nejde dělat tak, tak Kriste, já se budu hodně snažit žít podle příkazů v Novém zákoně i Starém zákoně a ty to pak.....dovyčis­tíš, protože já to sám všechno nezvládnu !

Kristus zaplatil tím největším a nebude se dělit s pyšným člověkem !

Předpisy a příkazy Bible i Nového zákona,......můžu dodržet jen tehdy, a až pak když mně Kristus dokonale očistí sám a pak ještě mi dá pomocníka Ducha svatého. Udělá mně chrámem Ducha.
Jinak to naplnit nejde a pro Boha jsou takové skutky zištné, účelové /pro spasení/…...a hlavně tělesné a pro Boha nepřijatelné, jsou nanic.

Tak se nenechte strašit, na tématu Svědkové Jehovovi, že Armagedon je za dveřmi a tak se musíte chovat podle zákona !!!!!

To nikoho nezachrání ! Ani svědky ne !


5
n/a
 #1512 


| Předmět:
06.05.20 14:01:25 | #1509

Abuka: Tak nám ten nesmysl o Kristu jako řadovém andělu nepodsouvej.

Ježíš svou smrtí vykoupil lidstvo, takže mu patří a mělo by mu sloužit. (1.

Kor 7:23)
*
Abuko a ty si myslíš, když není anděl, ale archanděl, tak se nějak změnila
podstata, že andělé jsou jen stvoření stejně jako my, lidé. Jen oni jsou
duchovní stvoření !
Archanděl je jen nadřazená funkce !

A anděl nebo archanděl vykoupil lidstvo, takže mu patří a měli bychom mu
sloužit !!!

Tak proč potom zdůvodňujete klekání před vaším kristem archandělem tím, že
se to může udělat jen proto, že to klekání před kristem je ke slávě jeho
Otce !!!

To je stejné zdůvodnění jako dělají katolíci, že tvrdí, že klekají před
Marií...…...ke slávě Krista !!!

Ať si to zdůvodníte, jak chcete....PŘED STVOŘENÍM NENÍ MOŽNÉ KLEKAT...…….**
KLEKAT SI JE MOŽNÉ JEN PŘED STVOŘITELEM !**

Jak by se mohlo archandělu - anděl u- stvoření patřit celé lidstvo, aby ho
soudil a aby mu sloužilo...…., on nevidí do srdcí lidí.....

NO TO JE UŽ ŠÍLENÝ PASKVIL !

To už katolíci se všemi modlářstvími jsou žabařové…….


5
n/a

| Předmět: RE:
10.05.20 16:20:15 | #1514 (1)

katolícisi pred Máriou neklekají! *31319*


n/a
n/a
 #1509 

| Předmět: RE: RE:
10.05.20 16:39:40 | #1515 (2)

Vizitore, i když k ní mluví je špatně. Ale spousta katolíků skutečně kleká před Marií a nebo to tolerují, jak tu Ratka sama přiznala. Nemluvě o titulu "Královna nebes", nic z toho není na základě Bible, ale je to vymyšlené.


8
n/a
 #1514 

| Předmět: RE: RE: RE:
10.05.20 16:49:47 | #1516 (3)

Tak nic z toho nedělej a budeš mít klid. Katolíci nikoho nenutí k úkonům, s kterými vnitřně nesouhlasí. Není nikde nařízená povinná úcta k Marii.


53
n/a
 #1515 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
10.05.20 16:53:34 | #1517 (4)

v RKC je povinná úcta k Panne Márii (máme dve vieroučné dogmy: Nepoškvrnené počatie a Nanebovzatie), ale pred sochami/obrazmi Panny Márie neklekáme, a rovnako modlitby k nej nie sú modlitby ako k Bohu (nie je v nich Bohoúcta)... *13735*


n/a
n/a
 #1516 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
10.05.20 16:54:34 | #1518 (5)

Tak to jsem nevěděla, že je to povinné.


53
n/a
 #1517 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.05.20 09:55:10 | #1537 (6)

ak je v Cirkvi o tom dogma, tak to (úcta, nie Bohopocta/Bohoúcta) je povinné, teda neúcta Panny Márie (viď je blahoslavenie v Lk 1) je hriechom *1254*


n/a
n/a
 #1518 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.05.20 10:00:45 | #1538 (7)

Opakem není neúcta (řeč je o klečení před obrazy či účast na procesích s Pannou Marií) nýbrž zdrženlivost. Prostě se člověk neúčastní i když Pannu Marii hluboce respektuje i jako Pannu i jako Matku i jako Bohorodičku. Jen se chová zdrženlivě.


53
n/a
 #1537 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.05.20 10:08:39 | #1539 (8)

Pán Ježíš, Syn ji nazývá ženo a Janovi při předávání říká: To je Tvá matka, jinak se k tomu nevyjádřil, jen je ještě v každém evangeliu že Jeho bratrem, sestrou i matkou je kdokoliv kdo koná vůli boží.., Ježíš je Pán, Jeho máme poslouchat.


n/a
n/a
 #1538 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.05.20 10:10:44 | #1540 (9)

Takže podle tebe Kroky si žena, která porodila Krista nezaslouží žádnou významnější úctu?


53
n/a
 #1539 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.05.20 10:19:46 | #1543 (10)

Můj osobní obdiv může mít i má asi že, ale o co tedy v Bibli jde?
Ani apoštol Pavel, co vím úctu k "Panně Marii" neprezentuje, vůbec nevěnuje se tomu, není divu že se lidem i zjevuje když její "obraz" je na každém rohu, to Selenovi se určitě taky zdá o Seleně:-), lidská mysl už je taková.


n/a
n/a
 #1540 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.05.20 11:01:59 | #1544 (11)

Přesně tak kroky. A nejen to, protože se zemřelé Marii modli a tím se dopouštějí spiritismu, dochází k častým zjevením Marie, která samozřejmě Marií není, ale je to démon vydávající se za Marii. Jak jsem visitorovi rozsoudila dvě zjevení Marie.
Je to normální důsledek spiritismu, to se stává všem kdo ho dělají, je to poměrně typickým znakem.


5
n/a
 #1543 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.05.20 22:14:40 | #1547 (10)

Ratko, Marie si úctu nepochybně zaslouží. Ale hlavní roli tady hraje opět Bůh (Jeho záměr, koho si vybral apod). Úcta je na místě, akorát by neměla odvádět od samotného Ježíše, což se děje velmi často. Mnozí katolíci totiž kvůli této dulii, mají zakrytý pohled na Ježíše a nevidí to podstatné, nevidí Spasitele, ale mají zbožnou úctu k Marii jako královně nebes. Jestliže to vede k těmto výsledkům, tak uctívání Marie na Ježíše neukazuje (jak pořád říkáte), ale naopak Ho zakrývá. Mariánský kult rozhodně není postaven na Bibli. Ratko, můžeme mít úctu k Marii jako k člověku, úctu máme rovněž Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, Samuelovi, Davidovi, Šalomounovi, k mnoha prorokům, učedníkům Páně, evangelistům, apoštolům apod. nebo myslíš, že oni si úctu nezaslouží? Jestliže však nějaká úcta k člověku staví do pozadí úctu k Bohu, něco tu nebude v pořádku. Víš asi dobře, kdo se těchto příležitostí může chytat. Vypadá to hezky zdůvodněné, celkem i logicky, že i to modlářství tam není tolik vidět, ale tím je rafinované. Důkazem zdařeného klamu, je že to spousta katolíků hájí. A jak vidno, nijak je ani netrápí, že to Písmem nedokážou obhájit. Určitě bude mít nějaký důvod, že tuto důležitou věc nevidí, nebo jí vidí jinak. Už jsi to Ratko zkoušela zdůvodňovat snad vším možným, žel, skoro vším, jenom pořád ne tím zásadním - Biblí.


8
n/a
 #1540 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.20 22:31:59 | #1548 (11)

JIrko, nelíbí se mi jak podsouváš nám katolíkům že úcta k Marii nás odvádí od Krista. To přece není pravda a ani to nemůžeš vědět.


53
n/a
 #1547 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.05.20 22:49:32 | #1549 (12)

Ratko, všimni si co píšeš a pak posuď jestli něco podsouvám nebo nic podsouvat nemusím. Taky nevím, proč bych to nemohl vědět, co je to za řeč? :-) Vždyť to vidím a čtu a slyším ne? Tak jak to prosímtě nemůžu vědět? Zrovna dneska v jiné diskuzi jsem četl, že "Panna Maria je přimluvkyní všech křesťanů, je matka Ježíše a proto se k ní modlíme" ano, jak jinak psal to katolík, který přiznal, že "Bibli nečte od rána do večera, aby si všechny verše pamatoval." Ratko, ale namísto toho, aby ses urážela a pohoršovala nad tím, když píšu, že to v Bibli není, by bylo lépe, kdybys tento Mariánský kult podložila nějakým veršem z Bible. Proč jsi to dosud neudělala?


8
n/a
 #1548 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 07:18:51 | #1550 (13)

Odvozuješ nesprávné nepřátelské závěry a pamatuj si, ž jak se do lesa volá tak se z něj ozývá. Co se týče blahoslavení Marie, už sem dával Vizitor odkazy. Je to nejen andělské pozdravení, zvolání Alžběty ale i z Zjevení 12 A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.

Nechci se s Tebou přít Jirko, nemám o to ani zájem.


53
n/a
 #1549 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 07:43:29 | #1551 (14)

Ale od Ježíše takovej příkaz nemáme že máme uctívat Pannu Marii, On ji říká ženo a jeho bratr a sestra i matka je kdokoliv kdo koná vůli boží, to je ve třech evangeliích.


n/a
n/a
 #1550 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 07:45:53 | #1552 (15)

Marek 3
28Amen, pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání.
29Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem.“
30To pravil, protože řekli: „Má nečistého ducha.“
31Tu přišla jeho matka a jeho bratři. Stáli venku a vzkázali mu, aby k nim přišel.
32Kolem něho seděl zástup; řekli mu: „Hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě.“
33Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji bratři?“
34Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři!
35Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.“


n/a
n/a
 #1551 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 07:51:22 | #1554 (16)

Matouš 12:50
50 Každý totiž, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebi, ten je můj bratr a sestra a matka.“
Lukáš 8:21
21 Odpověděl jim a řekl: „Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a činí je.“
Jan 15:14
14 Jste moji přátelé, jestliže děláte, co vám přikazuji.


n/a
n/a
 #1552 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 07:59:13 | #1556 (15)

Kroky, tak ji neuctívej přece. Nevrtám do toho, co dělá která denominace. Co řekla, jaké slovo a proč zpívá tuto ppíseň a né jinou a proč používá kytaru když první křsťané kytaru neměli. Prostě rozvrtat se dá úplně všehno tak, že dotyčnému vyvrtají díru do hlavy a úplně ho zblnou. O tom křesťanství není. Když vařím a peču, tak y nemám ráda kddyž mi do toho někdo chodí a ptá se odkud vím že mohu použít tuto vařešku a proč míchm teť a né potom, a proč mám dřevěnou když oni nemají žádnou a v receptu napsaná není. Prostě to je vyvrtávání a vyremcávání do druhých.


53
n/a
 #1551 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 08:06:51 | #1557 (16)

Tady jsme v diskuzi:
CO JE TO EVANGELIUM ?
A evangelium to asi že nebude lízt matce Ježíšově pod sukni:-) a tvrdit o ní že je věčná panna:-)..


n/a
n/a
 #1556 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 10:30:31 | #1563 (17)

Jestli to takhle vidíš, tak se mnou nediskutuj. Pro mě je panna Marie pannou.


53
n/a
 #1557 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 12:51:00 | #1575 (18)

Hm tak to to ale asi nebude Ježíšova matka a Ježíš se ještě asi že ani nenarodil:-)


n/a
n/a
 #1563 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 14:21:24 | #1578 (19)

Přečti si tu modllitu Kroky a prosím o trochu respektu, tedy stačí mlčet.

požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.


53
n/a
 #1575 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 14:28:13 | #1580 (20)

Ježíše přirovnávat k plodu?


n/a
n/a
 #1578 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 14:32:27 | #1582 (21)

To jsou slova Alžběty, matky Jana Křtitele.


53
n/a
 #1580 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 14:38:27 | #1584 (22)

Jo to se ale Ježíš ještě nenarodil.


n/a
n/a
 #1582 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 14:44:33 | #1586 (23)

a? to přece nic neznamená, narodil se z panny... je třeba to takhle akceptovat. V Bibli je panna


53
n/a
 #1584 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 14:46:53 | #1587 (24)

Tady přece nejde rozbor telesných pochodů...panna je pannou, panenská žena ve smyslu neporušená, čistá


53
n/a
 #1586 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 14:50:40 | #1588 (25)

To bude asi tím že vnímám Ježíše jako dospělého muže.


n/a
n/a
 #1587 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 17:01:30 | #1590 (25)

A to je další nebiblický výmysl. V Bibli máš jasně napsáno, že Marie pannou nezůstala. Tohle je normální překrucování textů Písma.


8
n/a
 #1587 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 18:37:16 | #1591 (26)

Lidi asi chtěj mít i svůj idol ženy, Marie se jím stala.
Co je idol
(náboženství) kultovní předmět pravěkých náboženství, modla
(psychologie) zbožňovaná, uctívaná osoba
nepravý ideál

Co je ideál
(odborně) vzor, dokonalý představitel
vysoký cíl

Co je idolatrie
(psychologie) modloslužebnictví, uctívání idolu


n/a
n/a
 #1590 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 18:48:12 | #1593 (26)

Kde je v Bibli napsáno že Marie pannou nezůstala.


53
n/a
 #1590 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 19:14:09 | #1595 (27)

Matouš 1/24-25


n/a
n/a
 #1593 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 19:19:16 | #1597 (28)

tam jsem našla tyto verše:

Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě.
25Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.

Tedy vyvozuješ to z toho že spolu žili, ale podle mě se panenstvím nemyslí panenská blána, nýbrž čistota. Vůbec neřeším jejích manželský život, spíše jsem měla na mysli panenství - svatost, že Marie neměla hříchu.


53
n/a
 #1595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 19:28:49 | #1599 (29)

Hm to bude asi církevní dogma to že Marie neměla hříchu, o tom se tu už vedli diskuze.


n/a
n/a
 #1597 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 19:35:49 | #1600 (30)

Asi jo Kroky, on si přece každý kdo umí aecedu, dokáže přečíst že se píše o bratřích a sestrách, ale je třeba se trochu zamyslet že o to přece vůbec nejde a ani to není důležité. Jak může hříšná žena porodit bezhříšné díte, když se dědičný hřích dědí ... představ si že v hříšné ženě je nošené v lůně bezhříšné dítě, jak by se to mísilo, mají společnou krev... jak y krev věděla tohle je hříšná máma a tohle bezhříšné dítě. Stačí se jen zamyslet nad tím, že to přece není možné... Maria byla bez hříchu když nosila Ježíše, tedy byla panenská a je mi jedno její sexuální život.


53
n/a
 #1599 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 19:37:16 | #1601 (31)

Ono stačí se trochu pozvednout nad doslovnost Bible a člověk se přestane zachytávat na podružnostech a nechá je prostě být. Připustí že jsou věci které přesahují lidský rozum.


53
n/a
 #1600 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 19:43:11 | #1603 (31)

V Bibli je že nalezla milost u Boha:
Lukáš 1
28Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“
29Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená.
30Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha.
31Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš


n/a
n/a
 #1600 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 19:51:11 | #1605 (31)

Radko to si jenom domýšlíš, vymýšlím a špekuluješ, jak obhájit to, co ti léta vtloukali do hlavy. Je psáno, že všichni lidé zhřešili, bez hříchu byl jedině Ježíš, protože přišel z Boha. Všimni si, že Ježíš snad ani jednou neřekl Marii matko, snad pokaždé to bylo ženo. Tak jakápak Matka Boží? Radko Bůh nám taky dal rozum a Bible je pro každého člověka, nemusí ti jí nikdo vykládat, ne to důležité. A tak když je v Bibli napsáno, že měla děti s Josefem, tak prostě nemohla zůstat pannou. Takže nějaké řeči o přesahu lidského chápání jsou v tomto případě mimo mísu.


8
n/a
 #1600 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 19:19:00 | #1596 (27)

To jsem Radko teda netušil, že budeš takový neznále ohledně Písma. Kdybys nebyla, nemohla by ses na takovou věc ptát. Našel bych toho více, ale třeba Mt 13:55 se mluví o bratrech a sestrách Ježíše. To ntevíš, že byla zasnoubená s Josefem?


8
n/a
 #1593 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 19:20:55 | #1598 (28)

Samozřejmě že ty texty znám. Ty se domníváš že ti co vykládali písmo a označili Marii za pannu, tento text nikdy nečetli? Jirko, prosím tě, jak se můžeš domnívat že zrovna ty jsi na to kápl a objevil Ameriku a všichni ostatní jsou pitomci co neumějí číst.


53
n/a
 #1596 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 19:40:47 | #1602 (29)

Já jsem na nic "nekáp", tohle už poznal Luther, Kalvín, Zwingli a spol. při reformaci na začátku 16.stol. Doktrína o Marii vznikla v katolické církvi v období raného středověku, kdy běžný člověk neměl k Bibli přístup, bylo to zakázané. Církev využívala své moci, ale o tom se bavit nemusíme. Lidé museli přijímat dogma, protože neměli možnost si to jak ověřit. Stala se z doktríny tradice a přežilo to, že už se to považuje za křesťanské, ale dneska už si může každý člověk ověřit z Bible sám, co je a co není pravda.
Radko, tobě chybí všeobecný rozhled, nemáš historické vědomosti a jen věříš slepě autoritám. Doufám, že nejezdíš na ty předváděcí akce s tím nádobím, tam bys pro ně byla velmi snadná kořist. Trošku prosímtě nad sebou zauvažuj.


8
n/a
 #1598 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 19:44:23 | #1604 (30)

Nevidím žádnou souvislost mezi využívání mocí cirkví a Pannou Marii. Jak církev využívala pannu Marii ke své moci. Ale vidím že se snižuješ k urážkám a hloupým posměškům. Hlavně aby jsi ty neorganizoval ty předváděcí akce, je vidět že začněš být agresivní když nemůžeš svoji kořist ulovit. Anebo se nauč lépe manipulovat, trochu to chce cvik, pak možná někoho chytneš do sítě.


53
n/a
 #1602 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 20:04:26 | #1607 (31)

No tohle snad není nutné ne? Jediné co mě zvedá ze židle, je to, jak může být někdo tak naivní (nechci nikomu psát, že je hloupý). Že přestože má možnost si sám ověřit biblický text a porovnat s naukou katolické církve, tak raději řekne, já tomu nerozumím, církev má pravdu, tam jsou jiní machři apod. To je potom s takovým nesoběstačným člověkem těžké. Tys tady nedávno psala o tom, že Duch nás vede k porozumění textu Písma, což je pravda. Ale teď se ukazuje, že jsi to nejspíš pochytila jenom jako frázi při kázání.


8
n/a
 #1604 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 20:07:59 | #1609 (32)

Tak ty nepřestaneš s těmi urážkami :-) Máš štěstí že mi je to jedno.


53
n/a
 #1607 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 20:42:28 | #1611 (33)

No Radko, asi takto, když po tobě chce někdo argument z Bible, ty mu ho předložíš, a on ti ten člověk řekne, že to asi špatně chápeš, že ti nevěříš při výkladu, u naprosto banální záležitosti, a bude se o tom s tebou přít, tak co bys mu na to řekla. Možná je to jednoduše tím, že prostě nechce uznat to, že věří omylu. Skutečně jsem netušil, že jsou na tom katolíci takhle. Napřed doktrína, pak Boží slovo. Vidím paralelu u svědků, nemůžu si pomoct, ty mají strážnou věž zase. Mně tvoje postoje vůči autoritě připomněly takovou věc, když nějaký zaměstnanec ochranky na poliklinice řekl já jí věřím, je to doktorka. Takže ona podle jeho logiky její titul MUDr. jí úplně vylučuje z jakékoliv lži, ale i omylů ve věcech mimo obor - prostě, že doktor musí mít vždycky pravdu a basta:) Chlap ale už celkem v letech. Já zase když jsem byl malý, tak jsem si myslel, že lidé s brýlemi jsou chytřejší než lidé bez brýlí. Setkal jsem se také s tím, že někdo považuje za doktora každého kdo nosí brýle apod.


8
n/a
 #1609 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 21:28:59 | #1613 (34)

NO vida, mě zase připomínáš svědky ty. Dikcí i stylem argumentace. Fanatik.


53
n/a
 #1611 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 21:48:44 | #1614 (35)

To už je Radko jenom slovíčkaření a dětinské oplácení. Nad tohle jsem povznesen, celkem tě i chápu. Jenomže když někdo káže nebiblické učivo, musí počítat s odezvou, a tys argumentačně ohledně Písma, velmi pohořela.


8
n/a
 #1613 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 21:59:49 | #1615 (36)

Nikdy jsem se za znalce nevydávala. Nevím nic o tom že bych něco kázala, nejsem kazatel. Užij si své vítězství.


53
n/a
 #1614 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 22:20:23 | #1616 (37)

Ale prdlajs, žádné "moje vítězství" není, o tom to nebylo. V Bibli nás apoštol vybízí k tomu, že máme zkoumat nauky s Písmem a tak to děláme. Na tohle nepotřebuješ teologickou fakultu, ani ta je ti k ničemu, když ti Duch svatý neukáže čistotu evangelia. I Pavel mluvil z Ducha, když řekl "rozhodl jsem se, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného." Možná by ho někteří lidé nazvali také fanatikem, ale on byl znovuzrozený. Znal pravdu - kterou mu ale neukázal kněz ani žádný smrtelník, on mu jí do mysli vepsal sám Bůh, do jeho ducha mu to Duch svatý napsal. Věděl čistou a prostou pravdu, přímo z první ruky, bez všeho možného balastu. Nádhera.


8
n/a
 #1615 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.05.20 10:03:32 | #1617 (38)

Už jsem se nechtěla ozvat vůbec, ale abych nezmizela nezdvořile rozloučím se tvými slovy:

Nejde tu o nějaké exaktní zkoumání biblického textu, tohle tě ke spasení nedovede, naopak tě to může pomalu a jistě oslepovat. Ježíš neříká zkoumejte Bibli, říká přijďte za mnou. Tak proč tohleto děláš?


53
n/a
 #1616 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.05.20 11:11:59 | #1618 (39)

Radko, to je dobře, že ses přesto ozvala, protože vidím, žes to zase špatně pochopila. Zkoumat Bibli detailně je něco jiného než ignorovat jedny z nejdůležitějších příkazů Boha, jakože se máme vyvarovat modlářství a spiritizmu. Neumíš asi odlišit důležité od méně důležitého respektive přikázání od informace. Ke mně prosím neměj žádnou zášť, já ti jenom říkám co je v Bibli. To co jsem napsal, byla reakce na svědky, kteří si myslí, že budou spaseni z tzv "přesného poznání" ale míjí to zásadní - evangelia Krista Ježíše. Já se držím čistého evangelia, protože jsem Krista přijal, v Duchu svatém, a proto mi láska a vděčnost k Němu, nedovoluje a ani nechci, kázat něco, co by Ho odvádělo někam na vedlejší kolej.


8
n/a
 #1617 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.05.20 11:43:24 | #1621 (40)

Nejde přece o to co si přečtete... sami takhle vystupujete vůči svědkům. Společenství křesťanů lze rozložit na x různých způsobů, církví a církviček. to jsem pochopila teprve teď. Nikdy dříve jsem si toho nevšimla . Protestanty jsem brala jako bratry a sestry, kteří prostě jen slaví trochu jinak a nevěří některým věcem a mají na to právo. Což je v pohodě. Ale že oni budou zpochybňovat elementární víru katolické církve, jako třeba úctu k Panne Marii, její panenství (spirituální záležitost), že ukazuje Syna (spirituální záležitost), že se Syn rodí z Pannny, to jsem nečekala... Nezlobte se na mě, asi patřím k té většině která ráda patří k Církvi a bere ji jako Telo Kristovo se všemi lidskými atributy, někdy horšími a někdy lepšími. Mějte se fajn, nebudeme si překážet.


53
n/a
 #1618 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.05.20 12:31:25 | #1622 (41)

Radko, co je to za řeč, že "nejde přece o to, co si přečtete"? Bible je inspirována Božím slovem a je to materiál ke čtení, aby se z ní vycházelo. Ovšem ne jako z mrtvé litery, ale jako z živého Ducha. A vůči svědkům máme výhrady takové, že se drží právě té litery a spasení vidí v přesném poznání - kam tahle věrouka staví Kristovu oběť, ani nemusím říkat. Ty se Radko držíš více tradice než Ježíšových slov a to se pak nediv, že z každého tvého komentáře je patrno, že nechápeš evangelium. Všechny ty sluníčkářské postoje, které mají Boží slovo zobecňovat, mlžit a kompromitovat nejsou k ničemu dobré, jsou jenom na škodu. Je jedno, jestli jsi katolík, protestant, pravoslavný, pohan, nebo dokonce ateista. Musíme se narodit z Ducha! Pak už není rozdílu mezi námi, protože poté jsme bratři a sestry v Kristu. V tom je ta jednota těla Kristova spojená Duchem svatým. Není v tělesném náboženství nebo v lidské moudrosti!

Radko, myslím, že se takhle můžeš teoreticky loučit do nekonečna, protože více než o pravdu, ti jde zjevně o to, mít v diskuzi poslední slovo:-)


8
n/a
 #1621 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.05.20 11:17:44 | #1619 (39)

Ratko, tvrdíš, že jsi za Kristem přišla a že jsi přijala Ducha.

Pokud je to tak, tak ti nemusíme říkat pojď za Kristem.
Ale pak je důležité tě napomenout z hříchu modlářství a spiritismu a dokládání Písmem
To není plané rozebírání veršů pro spásu, jak to dělají svědkové.

A pokud jsi Ducha nepřijala, pak běž nejdříve za Kristem. v tom ti Marie taky nepomůže ! Zakrývá ti Krista !

Jinak ti Bůh žehnej, abys mohla v obou případech prohlédnout.
A


5
n/a
 #1617 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.05.20 11:20:05 | #1620 (39)

Ratko, tvrdíš, že jsi za Kristem přišla a že jsi přijala Ducha.

Pokud je to tak, tak ti nemusíme říkat pojď za Kristem.
Ale pak je důležité tě napomenout z hříchu modlářství a spiritismu a dokládání Písmem
To není plané rozebírání veršů pro spásu, jak to dělají svědkové.

A pokud jsi Ducha nepřijala, pak běž nejdříve za Kristem. v tom ti Marie taky nepomůže ! Zakrývá ti Krista !
A


5
n/a
 #1617 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 19:59:06 | #1606 (29)

ratko, v Písmu není nikde psáno, že je panna ani v tom významu, že byla bez hříchu. Naopak je psáno, že na světě není ani jeden spravedlivý, tady i včetně Marie.

Právě proto, že v Písmu není probíráno, jak to, že se hřích Marie nepřenesl na dítě Krista, není možné z toho odvodit, že Marie byla neposkvrněná hříchem.
Bůh je jistě schopen to zařídit, aby Krista od Mariiny hříšnosti oddělil.

A určitě nesmíme v rámci zboštění a kultu Marie, což je hřích,.....z toho odvozovat něco, co nám Bůh v Písmu neříká.
Že byla bezhříšná . Ona potřeboval výkupné svého Syna, tak jako my všichni.


5
n/a
 #1598 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 20:06:21 | #1608 (30)

Sohlasím se vším co píšeš, i s tím že byla vykoupena svým Synem. V žádném případě se nebudu přít s někým zda Marie byla či nebyla poskvrněna. Prostě to v Bibli není a nikdo nemůže tvrdit že hříšná byla. Je to věcí věrouky dané denominace. Pokud protestanté věří že byla hříšná, tak ať to tak mají ale ať nevrtají do katoliků, kteří věří v Mariinu svatost (neposkvrněnost)


53
n/a
 #1606 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 20:13:46 | #1610 (31)

Jj to by bylo divné psát "hříšná marie", to ji asi nikdo takto nevidí:-).
z výsledků vyhledávání fráze "neposkvrněná" (celkem 0 veršů - 0 stran)
Ale divné je že jako by se ji a sourozenců Ježíš zřekl.


n/a
n/a
 #1608 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 21:08:15 | #1612 (31)

To není pravda, když víme že Marie byla člověk a zároveň z listu Římanům čteme Pavla, že každý člověk zhřešil, tak z toho každý nebo všichni nemůžeme vyloučit nikoho jiného, kromě Ježíše. Všechno ostatní už je uvažování mimo Písmo. Neposkvrněné početí je dílo Boží, není to tím, že Marie byla bez hříchu. Toto tvrzení by mělo i následky, že třeba Ježíš nezaplatil za všechny, že někdo to nepotřeboval apod. což je závažné tvrzení proti Božímu slovu. Z kultu Marie se stala tradice, která ke katolické církvi prostě za tu dobu přirostla, že dnes už se tomu nikdo nediví. Ale není to postavené na Bibli. Právě Luther chtěl zbavit církev všech těchto nadbytečných a nebiblických doktrín, různých manýrů co podle Písma nebyly a tak vzniklo protestantství neboli evangelictví (tzv čistota evangelia) podle Sola Scriptura - pouze Písmo. Dlužno připomenout, že doktor Martin Luther byl teolog na svém místě jako málokterý jeho současník. Ovšem totéž platilo i o jiných reformátorech - oni rozuměli Písmu. Dokonce už 100-150 let zpátky koncem 14.a v 15.stol. můžeme chápat exegetický postoj některých teologů a kazatelů jako předreformační.


8
n/a
 #1608 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 14:29:50 | #1581 (20)

Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého.
19Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají.
20Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.
21Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“
22To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka:
23‚Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘.
Matouš 1


53
n/a
 #1578 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 07:57:39 | #1555 (14)

V tom Zjevení 12 se píše i toto:
17 Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.


n/a
n/a
 #1550 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 09:13:57 | #1559 (15)

kroky, to jsi napsala dobře.


5
n/a
 #1555 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 09:07:01 | #1558 (14)

Radko, Alžběta přece volala na živou Marii, a taky se jí nijak neklaněla.

Žena ve Zjevení není Marie.


5
n/a
 #1550 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 10:29:15 | #1562 (15)

My ctíme nejen Marii, ale i Alžbětu, Jozefa, evangelisty, apoštoly. Je to Vaše věc že se nad tím ušklíbáte a zlehčujete úplně normální věci. Že si věřící zařazuje do zástupu církve a vyzvedává konkrétní osoby jako Marie a další...Ti jsou nám příkladem své víry a lásky.


53
n/a
 #1558 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 10:57:19 | #1564 (16)

Příkladem ano Radko, vážit si jich ano, ale rozhodně ne se k nim modlit.


5
n/a
 #1562 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 11:15:28 | #1565 (17)

Modlitby k svatým jsou zcela jiné než k Bohu, jsou to různá zvolání o přímluvy či výňatky z Bible. Jako například známá modlitba k panně Marii:

drávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.


53
n/a
 #1564 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 11:15:49 | #1566 (18)

Zdrávas....


53
n/a
 #1565 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 12:06:11 | #1569 (19)

Ratko, mluvíš se zemřelou a taky ji o něco prosíš.

Toto jsem zrovna psala na jiné diskusi tak ti to sem dám, je to odpověď i pro tebe.

*

Je jen jeden prostředník mezi lidmi a Bohem a to je Kristus.

1.Timoteovi 2.kapitola 5. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš....

, A člověk má zakázáno mluvit se zemřelými: 2.Mojžíšova 20.kapitola: 10. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, …. kdo se doptává duchů zemřelých.... 12Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti...…. Myslím, že to nepotřebuje komentář.

Jsem taky znovuzrozená, modlím se v jazycích a zažila jsem hodně Kristových uzdravení, na důkaz toho, že kážu pravé evangelium. Ale i znovuzrození křesťané, pokud se někde otevírají okultismu, což modlářství, jako je klanění se Marii a svatým, také modlitby, dotazování se zemřelých, čili pěstují spiritismus,.­.....je sféra okultismu a démonská....a katoličtí charismatici toto dělají, …..tak se na těchto konferencích mixují projevy Ducha svatého s démonskými. I démoni dokáží uzdravovat a dělat zázraky.

Jestliže se otevřu démonu modlářstvím třeba, tak démon má právo vstoupit do života i znovuzrozeného a působit skrze něj. Je zapotřebí rozsuzovat na základě Písma, co je z Boha a co je z démona. Na to je ale zapotřebí si Písma číst a znát je.


5
n/a
 #1566 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 12:14:59 | #1572 (20)

Neboj s o mě Kjaro, nepěstuji ani okultismus a ani spiritismu a ani nic podobného. Jednoduchá víra a respekt není okultismus. Tedy budu ráda když se příště zdržíš a nebudeš mi dělat kázání. Děkuji předem.


53
n/a
 #1569 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 12:21:29 | #1574 (21)

Je to pro mě absurdní, jaké argumenty používáš. Zcela mimoňské. Bůh je Bohem živých....nikoliv mrtvých.


53
n/a
 #1572 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 12:55:21 | #1577 (22)

Ano, to je psáno, že Bůh je Bohem živých, ale nikde v Písmu není změněno, že tím pádem se k nim už můžeme modlit ! Mluvit na ně....., já to tam nevidím a znám Písma desítky let.....


5
n/a
 #1574 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 14:23:22 | #1579 (23)

Bůh je Bohem živých, tedy nemá smysl mluvit o mrtvých pokud jsou součástí Kristova těla. Kdo je Jeho, ten je Jeho a smrt nad ním nemá moc.


53
n/a
 #1577 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 11:55:02 | #1567 (18)

Radko, proč píšeš Matko Boží, když Ježíš je Syn člověka. Neříká si proto, že je z Marie?


8
n/a
 #1565 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 12:05:01 | #1568 (19)

Porodila Boha, proto je Matkou Boží. Tedy je to součástí víry, věříme že Ježíš Kristus je Bůh.


53
n/a
 #1567 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 12:11:18 | #1570 (20)

Písma ji nikde neuvádějí jako matku Boží...….

To je opravdu hrůza co si lze vymyslet !

Královna nebes se nazývala jedna bohyně, samozřejmě démonského původu, je tristní si to přesunou na Marii.

Na to si Marie příliš vážím.....


5
n/a
 #1568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 12:11:54 | #1571 (20)

Radko, Ježíš Kristus není jenom Bůh, ale je i člověk. Bohem je z Ducha svatého a člověkem je z Marie. Proto pojem Matka Boží je špatné pochopení, a ani nemá teologické opodstatnění.


8
n/a
 #1568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 12:19:51 | #1573 (21)

JIrko, ano taky tomu tak věřím. Díky Marii a jejímu Staň se! Co má či nemá teologické opodstatnění ty nerozhoduješ a ani to není tvoje věc. Máš svoji církev a své tradice, tak nech ostatní žít. Taky ti nemluvíme do tvého výkladu.


53
n/a
 #1571 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 14:36:18 | #1583 (22)

Radko, o tom nemusí nikdo rozhodovat, to je přece úplně jasné, že Marie neporodila Boha, ale člověka. Copak může smrtelný člověk přivést na svět nesmrtelného Boha? Ježíš Kristus a Jeho Božská podstata pochází z Otce od věčnosti, proto taky říká "Jsem" a ne "byl jsem" nebo "budu". Po Otci je Syn Boží jakožto plně Bůh. Mariina role je zde důležitá pro Ježíšovo vtělení, aby se Bůh stal rovněž člověkem, někdo Ho odnosit musel. Bůh si vybral Marii, a odtud to "Syn člověka" - po Marii, "Syn Boží" po Otci respektive z Ducha svatého. Je tedy nesprávné označovat člověka za bohorodičku, protože Ježíš nemá Boží podstatu z člověka, ale z Boha, nýbrž lidskou přirozenost má z člověka - z Marie. A Radko, než zase napíšeš, že to tak vidím já, tak zkus mrknout do Bible a uvidíš, že to tak vidí i Bible.


8
n/a
 #1573 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 14:43:15 | #1585 (23)

Bohorodička je proto, že ačkoliv ona dala Kristu svoji tělesnou lidskou část, Kristus byl po Otci Bůh a tedy je zcela správné ji označit za matku Boží. Její syn byl a je Bůh. Pokud si myslíš že Ježíš Bohem není, pak by to bylo špatné označení.


53
n/a
 #1583 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 16:56:41 | #1589 (24)

Radko, nevěřím, že bys byla tak nechápavá. Doslovný význam výrazu "matka Boží" správně být nemůže, je to jen přenesený význam, metafora, která se holt ukotvila, ale není správně biblicky - protože jednoduše Ježíš nemá z Marie nic Božího, pouze člověčí, čili pouze a jenom metafora. Je-li totiž někdo rodičem Boha, předpokládá to jeho Božskou podstatu, ovšem Marie dala Ježíši přirozenost lidskou, a je nepodstatné, že je Bůh, protože Božství má z Boha, ne z člověka! Máš sice Radko, vytrvalost a paličatost obdivuhodnou, ale v Bibli rovněž není o matce Boží, ani o bohorodičce, ani čárka, tedy jsou to jenom lidské přídavky k Písmu, nejen že nepodstatné k evangeliu, ale ony to evangelium i zakrývají. Nestačí argumentovat tím tvým "my věříme, že..." - to si věřte čemu chcete - ale podstatné je co říká Písmo svaté, a to jak vidíš, o tom ani ťuk. Taková je Radko skutečnost, ať se ti to líbí nebo ne. Na nás se nemáš důvod hněvat, my se držíme pouze Božího slova.


8
n/a
 #1585 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 18:47:29 | #1592 (25)

Já se Jirko na tebe nehněvám, nemám důvod. Jednoduše ti jen nedůvěřuji, nejsi pro mě autoritou k výkladu. Byli a jsou na to jiní machři... nevěřím že si nepřečtli Bibli a ty jo.


53
n/a
 #1589 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 19:12:22 | #1594 (26)

Jo tak ty mi nedůvěřuješ:-) Radko, o mě tady nejde, já ti říkám jenom co je v Bibli, takže ne že nedůvěřuješ mně, ale ty nedůvěřuješ Bibli. Radko, dneska už nežijeme ve středověku, aby ti Bibli někdo vykládal a tys mu to odkývala, aniž by sis to mohla ověřit. Copak k Bibli nemáš přístup, anebo textu natolik nerozumíš, že ti ho musí někdo vysvětlovat, tlumočit? Ty ses ale projevila Radko, koukám bez faráře ani ránu. Mně je tohle jednání prostě nepochopitelné. Přece umíš číst sama ne? :-) Ty to máš vlastně stejné jako u svědků.


8
n/a
 #1592 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.05.20 12:53:12 | #1576 (18)

Ach jo Ježíš a plod života jejího.


n/a
n/a
 #1565 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.05.20 10:17:22 | #1541 (9)

Je dobré Marii blahoslavit a je možné k ní mít velkou úctu. Ovšem jinak je zapotřebí spíše vnímat a číst si Boží slovo, aby se člověk nedostal za hranice úcty.

Vytvořil se celý kult kolem Marie, jsou modlitby k Marii a to nejen, že není v Písmu, ale je to přímo proti Božímu slovu, dogma nedogma...…

Lidská dogmata nejsou důležitější než Písmo !


5
n/a
 #1539 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
10.05.20 17:01:27 | #1520 (4)

Ratko, nepodsouvej mi, že k Marii nemám úctu! Vážím si Marie, vážím si mučedníků, vážím si všech, kteří chodili s Bohem, všech, kteří trpěli pro Krista. Ale k nikomu z nich nemluvím v modlitbě! A to je důvod proč reaguju, protože tato dogma není biblická.


8
n/a
 #1516 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
10.05.20 17:08:48 | #1524 (5)

Ja měla píše namysli, že nemusíš dělat nic s čím nesouhlasíš. Nikdo tě nebude nutit, tedy mojje zkušenst je taková že mě nikdo nic nenutí.


53
n/a
 #1520 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.05.20 17:21:16 | #1525 (6)

Když tě nikdo nenutí, tak nechápu co tě tedy vede k protibiblickému jednání. Ale jistě, je to tvoje věc. Modlitby skrze Marii, skrze svaté a skrze různé anděly jsou proti Písmu. Ježíš Kristus se za nás dostatečně přimlouvá spolu s Duchem svatým, kterého nám slíbil a poslal. Nejenže není nutné, ale je naprosto nepřípustné žádat o přímluvy někoho jiného!


8
n/a
 #1524 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.05.20 17:28:41 | #1526 (7)

Je to respekt a pokora. Nestavím se do pozice že vím všecko nejlíp a teď bubu nařizovat faráři jak to má správně dělat. Podobě je to ve škole, díte taky vyskakuje co všecko ví a opravuje paní učitelku a nutí dělat jiné věci než jsou v osnovách z radosti že chápe.

Ale je třeba vidět celý kontext, že přece každý má svobodu si osvojit učivo jak chce a je to jeho věc, ale ve škole respektuje učitele a předem stanovenou přestávku a zvonění, nevyskakuje a když chce jít na záchod tak zvedne ruku a dovolí se.


53
n/a
 #1525 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.05.20 17:39:50 | #1527 (8)

Ratko, no to snad nemyslíš vážně! Kdyby ti farář řekl vyskoč z okna, tak skočíš taky, protože může mít pravdu? Máš přece k Bibli přístup a číst taky umíš, aby sis sama přečetla co tam je a co není, a ne aby tě farář vodil za ručičku! Ty máš upozornit, když slyšíš něco vidíš něco, co není v souladu s Písmem, tím svou úctu a respekt, a konečně i lásku, prokážeš mnohonásobně více než když budeš v tichosti přihlížet nebiblickému jednání.


8
n/a
 #1526 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.05.20 17:44:26 | #1528 (9)

Saozřejmě že čtu Bibli, jenže protestanský výklad není o nic lepší než katolický a katolický se udržel v platnosti téměř 2000 let. To je argument. Odchylky přicházejía odcházejí, každý si něco vymýšlí, ví lépe a jinak. Pro mě je důležité že výklad ŘKC je životaschhopný, je živý a vede ke spáse.


53
n/a
 #1527 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.05.20 17:55:33 | #1529 (10)

Myslím, že podstatnější je Písmo svaté, než jak dlouho se drží tradice, a ke spáse nás vede pouze Bůh odpuštěním hříchů a narozením z Něho. Žádný manuál ke spasení není, Ratko, ani ten od ŘKC.


8
n/a
 #1528 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.20 18:12:13 | #1530 (11)

Věřím že je a každý sám za sebe a individuálně věří a nechává se vést Duchem svatým a zároveň sdílí svojí víru s ostatními v církvi. To že se někdo utrhne z církve a jede si po své lajně neznamená vůbec že věří lépe.


53
n/a
 #1529 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.20 19:37:51 | #1531 (12)

Tady přece nejde o to kdo jak věří, jestli někdo věří "lépe" nebo "hůře", s tím to nemá co dělat, protože víra je každého niterní věc, ale jde o to, co je v Písmu.


8
n/a
 #1530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.20 19:49:54 | #1532 (13)

To co je v Písmu Jirko se rozšifrovává přímo srdcem, tedy nic ti nepomůže číst pokud ti to duch nerozklíčí.


53
n/a
 #1531 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.20 20:15:54 | #1533 (14)

Ano, správně, Ratko, Duch svatý nám text Písma vyloží sám a On nás i vede. A tak už nemusíš spoléhat na výklad faráře. Je fajn, že to víš. Moc se mi ale nezdá, že by Bůh vedl člověka k jednání proti svému slovu. No nevím.


8
n/a
 #1532 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.20 20:18:25 | #1534 (15)

Já přece nespoléhám na výklad faráře, co je zase toto za blbost :-))


53
n/a
 #1533 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.20 20:27:13 | #1535 (16)

Proč blbost? Jenom pouhá dedukce na základě tvých slov, a sice že ses přirovnala ve vztahu k faráři jako dítě k paní učitelce, nic víc.


8
n/a
 #1534 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.20 20:29:09 | #1536 (17)

Jo takhle, ale napsala jsem že pokud má dítě zájem o látku, tak ví často mnohem víc než paní učitelka ale nijak se tím nechvástá.


53
n/a
 #1535 

| Předmět:
04.05.20 20:11:26 | #1505

rose, ve výkupní oběti není podstatné …..POCHOPIT..­...., TO VÝKUPNÉ NENÍ V TOM, ŽE TO POCHOPÍM NEJLÍP...….

Výkupné účinkuje na jiném principu, než na přesném poznání...…….

Navíc je to Boží bláznovství.....a Bůh to tak udělal schválně, aby ses musel ponížit až pod to Boží bláznovství …..a ne diktovat Bohu, jak to musí udělat...……, když je to přece tak logické……
Takovýchto pyšných lidí je totiž na světě více.......

Ono se zastavilo slunce, aniž to musíš pochopit...…, proto jsem se ptala na slunce.....


5
n/a

| Předmět: RE:
04.05.20 20:26:43 | #1506 (1)

Když za tebe rose, mohl umřít archanděl, no tak ani to základní, natož přesné poznání nemáš...….


5
n/a
 #1505 

| Předmět: RE: RE:
04.05.20 20:30:20 | #1507 (2)

A ty visitore, pyšný na církev, která to ví za tebe a udělá za tebe, takže to víš taky nejlíp...…že Kristus je Bůh, ani tobě to není nanic....., nic jsi od Krista nepřijal tou znalostí,.....ani tady Kristus nedává na základě …..znalosti...…, ale na základě pokoření pod Kristovo bláznovství......


5
n/a
 #1506 

| Předmět: RE: RE: RE:
05.05.20 08:54:38 | #1508 (3)

1.Korinstským 1.kapitola:
**
21Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.
**


5
n/a
 #1507 

| Předmět:
02.05.20 08:38:13 | #1366

Margo, já jsem to měla kdysi podobně. Jen mi taky vadilo, že v každém státě mají to dobro nastaveno jinak.
Chtěla jsem poznat univerzální dobro, co platí pro každého stejně a byla jsem taky ráda, že jsem to našla v Bohu.
A dokonce mi to, že jsem mohla konečně žít podle toho, jak to udělal Bůh, určitým způsobem zachránilo život.
On mně udělal, tak ví co je pro mně dobré...……

To je jistě jedinečné a to nejlepší pro náš život tady na zemi.

Ale pak přišla doba, že to nešlo ani takto ….žít...….

Měla jsem v sobě hodně ran od lidí od dětství, co mně svazovalo a bralo mi schopnost fungovat.....a už i dýchat...…
Volala jsem leta k Bohu o pomoc až mi Kristus podal pomocnou ruku, moje břemena mi sejmul i s hříchy, protože on umíral přibitý i s našimi slabostmi a nemocemi.

A můj život se proměnil nejen vnějšně, ale hlavně vnitřně. A co se nejvíce proměnilo, byl můj vztah k Bohu.

On mi sice zachránil kdysi život tím, že mně naučil žít podle jeho vedení a dělat jeho skutky, takže jsem k němu i tehdy měla osobní vztah.
Ale tato druhá proměna mi dala možnost k němu vejít nablízko, tam kde už dnes je věčný život a jeho hmatatelná láska.
Dal mi nejen své návody, ale dal mi sebe...…...a to je mnohem více.....


5
n/a

| Předmět: Otázka
30.04.20 14:37:33 | #1347

Včera jsem si dlouho četla nejdřív na Jehovistech, potom mě to přivedlo sem. Překvapilo mě, že mezi věřícími panuje takový lítý boj *9394* .
Vím, co si představit pod katolictvím i svědky Jehovovy, ale záhadou je mi, co píše Kjara. Proto bych se chtěla zeptat - to, co tady hlásáš, Kjaro, to je nějaký směr, nějaké učení, nějaká církev, nebo je to tvoje samostatné autentické pojetí? Ráda bych to pochopila, tak abych zbytečně netápala, a omlouvám se za laickou otázku.


55
n/a

| Předmět: RE: Otázka
30.04.20 19:05:19 | #1348 (1)

Jessie, to je obyčejné křesťanství.

V každé denominaci je určité procento těchto křesťanů jako jsem já. Od pěti po 95 procent.

Bohužel lidé si udělají představu o křesťanství, že věřit v Krista stačí nějakým způsobem, že stačí si číst Bibli a chovat se podle ní. A někdy si vytvářejí, ještě k tomu ,speciální nauky v nějakých organizacích.

Dost vzorem pro toto je nejvíce viditelná Katolická církev.

Ale křesťanství je o tom co píšu.


5
n/a
 #1347 

| Předmět: RE: RE: Otázka
30.04.20 22:27:55 | #1349 (2)

Podle tebe křesťanství je to, co říkáš. Podle katolické církve je křesťanstvím to, co říkají oni. Jak si z toho má vybrat člověk jako já? Myslím jakou metodou, jakým způsobem.
Nedaří se mi porozumět ti. Měla jsem takovou představu, pro kterou bych použila přirovnání víry k umění, ve kterém každý umělec hledá svou cestu. Gogh nejprve maloval tak, že napodoboval jiné malíře. Teprve když se od toho oprostil, našel sám sebe, své umění. A takhle by měl každý hledat v Evangeliu svého Boha, svým způsobem, nezprostředkovaně nikým. Ale zřejmě se mýlím.


55
n/a
 #1348 

| Předmět: RE: RE: RE: Otázka
01.05.20 08:51:33 | #1350 (3)

Jessie, rozumím tvé úvaze o umění. Je to můj obor. Tak trochu něco z toho by se dalo vzít a to je tvůj pravdivý přístup k sobě a osobní přístup k Bohu.

Řeknu ti podstatu problému, který se vlastně řeší a nejen v křesťanství.

Jedná se o to, že člověk nemá přístup k Bohu a většina lidí by si to přála. Musím ještě zmínit, že člověk si to sám vybral a rozhodnul, původně. Ve skutečnosti člověk bez Boha není schopen žít.

Ale problém je v tom, že žádný člověk na zemi se není schopen očistit tak, aby mohl předstoupit před Boha.

Budu psát v zásadních bodech, pro větší přehlednost, může se to pak rozvést.

A lidé hledají způsoby, jak se k Bohu vrátit. Těch způsobů jsou milióny, ale mají stejnou podstatu, …..něco poznat......něco udělat.....!

Jen křesťanství nabízí zcela jinou a jedinečnou možnost a to je to, že Bůh sám otevřel cestu k sobě tím, že Kristus vzal hříchy lidí na sebe a nechal se s nimi přibít.

A je na člověku, zda za Kristem přijde, omluví se, že nevěděl třeba a poprosí ho, aby mu hříchy sňal, on to udělá. Tím se otevře cesta k Bohu.Je ale zapotřebí pak Kristu život svěřit a nechat se vést po celý život. I on dal celý život pro člověka.

Je to prostinké. Ale není to automatika, ani mantra. Bůh vidí do srdce člověka a ví, proč to člověk chce a o co mu jde.


5
n/a
 #1349 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Otázka
01.05.20 08:56:58 | #1351 (4)

Schválně oddělím další myšlenky.

Když se Bůh k této modlitbě osobně přizná, tímto se člověk stává křesťanem. To znamená skrze Krista smířený s Bohem.

Ovšem hodně lidí toto nezná nebo nebere vážně, takže si v rámci i těchto jakoby terminologií vytváří víru, že si čte Bibli a chová se podle ní. Ale to není křesťanství.


5
n/a
 #1350 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Otázka
01.05.20 10:06:58 | #1354 (5)

jak se Boh k modlitbe osobne prizná? - to on je náš rukojemník? rukojemník našej modlitby? Boh slyší našu modlitbu, a je na ňom, či sa rozhodne ju prijať, či neprijať, a tak podľa jeho vôle hned alebo o 10 rokov ju aj splniť alebo aj ignorovat/nes­plniť...platí z Písma: "ak prosíte, a nedostávate, tak zle (o zlé veci) prosíte", že.... *232*


n/a
n/a
 #1351 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Otázka
01.05.20 10:23:38 | #1357 (6)

Vizitore, kjara mluví o modlitbě , kdy přicházíš ke Kristu s prosbou o odpuštění hříchů. Pokud to myslíš upřímně (a to Bůh vidí) , je tato prosba vyslyšená vždy.


24
n/a
 #1354 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Otázka
01.05.20 12:04:39 | #1360 (7)

nepozorne čítate, ako to prezentuje kjara...vyjadril som sa presne, ako je to v Písme - o čom je modlitba, ako ju vníma a posudzuje (v Písme) Boh, ako ju slyší, zváži, či ju a kdy splní, nebo ne - a hovorí aj proč je tomu tak...my prednášame Bohu tisíce modlitieb, ale mnohé a mnohé sú zlé, lebo prosíme (ako hovorí Písmo) o zlé veci, hoci sa nám zdajú dobré, a sme o tom dokonca presvedčení! - proste nedostávame, i keď prosíme, lebo o zlé veci a zle prosíme, hoci ich pokladáme za dobré) - nika, všetko, čo o tomto píšem je biblické... *1236*


n/a
n/a
 #1357 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Otázka
01.05.20 12:12:29 | #1361 (8)

Rád bych věděl jak víš, co si myslí a jak to všechno Bůh myslí.
*20*
To spolu někde toto všechno probíráte???
*145*


78
n/a
 #1360 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.05.20 13:20:37 | #1364 (9)

ak tvrdím, že to tak Boh "myslí", tak netvrdím, že to, čo si ja myslím, tak aj Boh myslí *9388* ...len vychádzam z Písma, a to je Božie slovo - sú tam aj myšlienky a plány Boha:-)


n/a
n/a
 #1361 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.05.20 12:41:13 | #1367 (10)

Ano, Visitore, je to tak! A podle Písma je to tak, jak píše Kjara.
Když člověk poprosí Krista, aby mu hříchy sňal, on to udělá. Tím se otevře cesta k Bohu. Je ale zapotřebí pak Kristu život svěřit

Nebo Ty snad máš z Písma jinou informaci?

Myslím si že ne.


n/a
n/a
 #1364 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.05.20 19:06:40 | #1460 (11)

my Krista neprosíme, aby naše hriechy sňal, on ich už sňal svojou obetou a zmrtvýchvstaním, - my vo viere Cirkvi robíme pokánie pred Bohom (a i človekom), a potom prosíme o zmilovanie (Pane, zmiluj sa nad nami), a v tom momente máme odpustené hriechy..chápem, protestanti neustále prosia Krista o "sňatí" hriechov (Pane, sejmi mé hříchy), ale to to v Písme nemáme...hriechy máme sňaté Kristovou obetou a zmrtvýchvstaním, ale osobne (v modlitbe) prosíme vo viere o odpustenie hriechov*1254*


n/a
n/a
 #1367 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.05.20 19:44:22 | #1463 (12)

Bůh není žádný automat na odpouštění. Vidí ti do srdce.


8
n/a
 #1460 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.05.20 15:57:18 | #1499 (13)

Ne visitore, Kristus sice zemřel za hříchy všech lidí, ale každý člověk musí udělat osobní životní rozhodnutí, že to přibití našich hříchů přijímá s vděčností a odevzdat Kristu život, jako on ho dal za nás.....

KC nemá žádnou protekci, aby si zadrmolila.....pane smiluj se...…...a ono se to stane.....

Nestane se to hlavně pro množství těžkých hříchů, jako je modlářství, spiritismus a přivlastnění si všech pravomocí, které patří pouze Kristu a jejich zneužití pro své megalomanství.

Ty nemáš sejmuty hříchy a nejsi ani naplněný Duchem.
Měla bych vinu krve před Bohem, kdybych ti to takto otevřeně neřekla.


5
n/a
 #1463 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.20 16:56:49 | #1519 (13)

pochopiteľne, že nie je automat, nič také nepíšem, - ale ak chceme mať odpustené hriechy osobne, tak musíme robiť pokánie (prosiť Boha o odpustenie hriechov) - Boh nám automaticky (bez našej súčinnosti) neodpúšťa hriechy *31319*


n/a
n/a
 #1463 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.20 17:07:37 | #1523 (14)

Vážený návštěvníku, mně o pokání psát nic nemusíš. Hlavně ty abys věděl a nezapomněl pokání činit sám za sebe, protože žádný sbor tohle za tebe udělat nemůže. Jestli sis tohohle vůbec vědom.


8
n/a
 #1519 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.05.20 09:59:45 | #1475 (12)

V to případě - k čemu pak poslední soud?
Všechno je předurčeno - tak každý má své "místo" po smrti.
*3440*


78
n/a
 #1460 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.05.20 17:02:17 | #1521 (13)

Posledný súd je len potvrdenie súdu hneď po telesnej smrti...pri Poslednom (univerzálnom/vše­obecnom) súde dostaneme nové telo premenením - budú vzkriesení všetci, a všetci si budú navzájom vidieť rozsudky - pre spásu alebo zatratenie (vzatie Kristom do neba alebo zavrhnutie do pekla), vtedy všetko vyjde na povrch (Mt 25)... *31319*


n/a
n/a
 #1475 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Otázka
01.05.20 09:51:37 | #1353 (4)

To jsi vysvětlila moc pěkně.


24
n/a
 #1350 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Otázka
01.05.20 10:07:42 | #1355 (5)

no, nika, nemyslím si:-)


n/a
n/a
 #1353 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Otázka
01.05.20 10:16:33 | #1356 (5)

niko, promiň, od nejbližšího to nejvíce bolí. Asi jsem to přehnala. Prosím, modli se za Jessiku.


5
n/a
 #1353 

|