Buď doma, nos roušku #chranimtebe - https://chranimtebe.cz/ Když nemusíte, nechoďte ven, když musíte, vemte si roušku. Pokuď roušku nemáte, můžete si ji zkusit ušít - Návod ZDE nebo na výše uvedeném odkazu.
Pokud nemáte možnost si roušku ušít, můžete zkusit jeden z těchto návodů - Rouška z trička nebo Rouška z jednorázových ručníků
Buďme k sobě ohleduplní a nepodceňujme situaci, společně to zvládneme.

Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> CO JE TO EVANGELIUM ?

Informace

Název: CO JE TO EVANGELIUM ?
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: Kjara
Správci: Kjara
Založeno: 30.01.2020 12:04
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 11779x
Příspěvků:
1194

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: CO JE TO EVANGELIUM ? - Prosím o slušnou a solidní komunikaci. Vulgarity budou mazány.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět:
08.04.20 12:23:22 | #1116

Svědkové Jehovy, používají jen jeden verš:...…..kde je psáno o výkupném...….Kris­ta.

To je takový kupecký termín !

Ale sejmutí hříchů Kristem tak, že je naložil na sebe a nechal se s nimi dobrovolně a velmi bolestivě, přibít, aby lidstvo mohlo být vráceno zpět do náruče Boží rozhodně není nic kupeckého !

Je to projev té nevyšší lásky, co kdy na zemi byla. Za cenu umučení až k smrti. Naprosto nezaslouženě, Boží Syn neměl žádný hřích a nemusel za něj snášet smrt,.jako my,.........ale ještě k tomu nesl náš hřích a zemřel lidskou rukou.
Lidé se nejsou schopni vlastní snahou vrátit k Bohu a byli by definitivně ztraceni, proto Bůh vyřešil tuto situaci tak, že hříchy naložil na Krista, aby byli přibity spolu s ním.

Koloským 2.kap.:

14Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.

Je to sice takové bláznovství pro nás lidi zvláště zatížené stoletím vědy a poznání. Ale Bohu se zalíbilo zachránit svět bláznovskou zvěstí.
Asi není náhodou, že Bůh po nás chce, abychom se ponížili až pod takové bláznovství a přijali přijetím Krista to, že všechny naše hříchy mohou být přibité spolu s Kristem a tím můžeme....IHNED­....projít k Bohu.

Ano je to exkurze do nebe, jak o mně psal visitor….., a nejen exkurze, ale trvalá exkurze...…..

Jan 10:9.kap.:

9Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.

/Mimochodem, je to psáno o teď , o dnešku, ne o budoucnu, v budoucnu toto bude v plnosti, teď je to z částky/.

Není tam místo pro žádnou naší pýchu, že jsme si něco vydobyli naším poznáním nebo našimi skutky !

A to je to nejtěžší na tom, zlomit naši snahu o poznání a o skutky!

1.Kor.1.kap.:

21Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.


3
n/a

| Předmět: RE:
08.04.20 12:32:10 | #1118 (1)

Ne a stokrát ne visitore !

Poznávat a poznat Boha můžeme jen tak, že nám Kristus všechny tyto hříchy odpustí tím, že budou přibity na kříž spolu s ním.
Pak můžeme vejít čistí, dokonale očištění k Bohu a on do nás vloží svého Ducha.

To je to čisté srdce, které uzří Boha !

Tam je proměna i našeho lakomství, pýchy, Bůh promění i naše srdce na masité !

Z naší síly , v naší vyšeptalé lásce, s naší snahou se nemůžeme ani k Bohu přiblížit !

Můžeme jen prosit, aby nás Otec přitrhnul ke Kristu !

Až v Duchu svatém a po vylití Boží lásky do našeho srdce, můžeme teprve milovat Boha a můžeme mít sílu v Duchu svatém Krista následovat !

Přesně tak Niko.

Snad se můžu přidat se slavením květné neděle.

Nechápu co je zapotřebí slavit ! Krista vítali nadšeně palmovými ratolestmi v Jeruzalémě ti, kteří se mylně domnívali, že prohlásí Krista králem v Izraeli a že vyřeší nadvládu Římanů.

Ale on se s pláčem na Jeruzalémem z tohoto zástupu vytratil !

Ano i dnes si mnozí myslí, že Kristus tady skrze křesťany řeší politiku a společenské problémy světa, a taky mávají kytkami v květné neděli,....ale o to Kristu nejde ani dnes...….

Kristus se snaží se přivádět skrze sejmutí hříchů, za které těžce zaplatil, do svého království.....a jeho Království není částí tohoto světa.....


3
n/a
 #1116 

| Předmět: RE: RE:
08.04.20 13:13:03 | #1119 (2)

to píšem ako rady ateistom, ktorí nepoznajú Krista v zmysle jeho výkupnej obete....prijatie Krista už predpokladá vieru v Boha *2663* ....


n/a
n/a
 #1118 

| Předmět: RE: RE: RE:
08.04.20 20:43:24 | #1122 (3)

Nepředpokládá to víru v Boha. Klidně je možné uvěřit na místě v Krista i pro pohana.


3
n/a
 #1119 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 23:31:26 | #1124 (4)

ap. Pavel potvrdil Grékom/pohanom v Areopagu vieru v "neznámeho Boha", ktorého tam mali taky vyobrazeného.
Sk 17
22 Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil: „Athéňané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví.
23 Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem: ‚Neznámému bohu‘. Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji:

  • hovorím o tom, ako neveriaci/pohania môžu získať vieru, a ak ju nemajú, čo im v tom bráni /i v kontexte

Rim 1, 19 Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. .


n/a
n/a
 #1122 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
09.04.20 12:09:14 | #1125 (5)

Ano, argumentuješ jako svědkové Jehovy Areopagem, a půjčil sis i jimi uvedené verše !.

Pavel během pěti minut zacílil ovšem na Krista !

Pohan nemusí studovat se svědky dva roky Bibli, ani rok být katechumen !

Svědkové do lidí hustí svůj údajný " jediný pravý výklad Bible" !

Katolíci podle svého hustí do lidí hlavně Katolickou církev, její dějiny, její lidské praktiky a snaží se člověka oslnit svoji mocí a leskem !

Oboje je něco, co vyprazdňuje Kristův kříž!

To znamená, že Kristus je zavalený takovou snůškou údajné moudrosti, že se tím udusí a ztratí se skutečná moc Kristova kříže.
Jeho výkupné, jeho sejmutí hříchů !

Proto Pavel říká: Nechci mezi vámi znát nikoho jiného, než Ježíše Krista a to toho ukřižovaného !

Ne, ale moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu.

Moudrosti učíme, ale ty, kteří jsou dospělí ve víře.

Najděte si to v 1.a v 2. kapitole, 1.Korintským....!!


3
n/a
 #1124 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.04.20 12:12:56 | #1126 (6)

**Mám navíc hodně zkušeností s tím, že stačilo pár vět o Kristu a on se člověka dotknul, jak Kornélia i Etiopana,....on se totiž dotýká sám naprosto nadpřirozeně a člověk třeba během hodiny přijímá Krista a je naplněný Duchem !

Katolíci to už mnoho staletí nedělají, nekážou evangelium, jak by to mohli znát....!

A svědkové toto ani nikdy nepoznali !!!**


3
n/a
 #1125 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.04.20 13:54:24 | #1127 (6)

ale, prosím vás, všetko poprete, zaprete, nemám nervy vás čítať - prekrúcate, podsúvatie, dehonestujete, zrovnávate ma so SJ - čo ešte chcete? - upozorňujem vás, že som katolík v Cirkvi! - rozumiete? nie nejaký sektár, ktorý si z Písma robí vlastné show! - chcete stále provokovať?


n/a
n/a
 #1125 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.04.20 19:40:51 | #1128 (7)

visitore,

to říkali i Židé, …..my nejsme jako tito, my jsme Boží vyvolený lid a přesto byl zbořen chrám v Jeruzalémě a Bůh si pořídil svůj jiný lid...….narou­bovaný...….

To, že jsi katolík a jsi v církvi...…….to si myslíš jako Židé...……., že to máš v kapse...…., ale raději se modli a pros Boha, aby ti ukázal skutečnou pravdu...……..Ježíše Krista...., ne KC......

A já si nedělám z Písma žádnou show, ani nechci provokovat...….to ani náhodou...….., já jsem z Písma živa...…..a nesmírně si ho vážím...…..


3
n/a
 #1127 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.04.20 15:21:40 | #1131 (8)

nálepkujete, podsúvate, provokujete, hádate sa, presadzujete len svoje ego, mudrujete o evanjeliu, všetko, čo povie iný, negatívne okomentujete, na 95% zavrhnete...s vami sa nedá rozumne debatovať...


n/a
n/a
 #1128 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.04.20 15:25:57 | #1132 (8)

k Židom mám hodne ďaleko, pranierujem ich metody, kde sa dá, židovčia SJ, nie ja - opakujem, som členom 1,2 mld Cirkvi, kedy to pochopíte? - to akže sa vám má, ja a Cirkev spovedať?, ospravedlňovať?, pritakávať vám? - však čítajte, čo píšete! - netvrdím, že všetko herézy, ale vo vašej prezentácii je hodne heretických vyjadrení, tvrrdení....jed­noducho, ste mimo apoštolskej cirkvi, mimo sviatostného života, a taká je aj vaša rétorika...


n/a
n/a
 #1128 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.04.20 15:32:26 | #1133 (8)

Kjara, ja fakt nepotrebujem prijímať vaše pravdy (tým netvrdím, že sa z nich nič nedá prijať), ja prijímam pravdy/učenie mojej Cirkvi,a vy nie ste kompetentná ju kritizovať, žalovať na ňu, dokonca dehonestovať . a tým aj moju osobu všelijakým nezmyselným nálepkovaním, zrovnávaním so SJ, a pod....zamyslite sa, ako diskutujete - i z pozície ženy....vy si prispôsobujete evanjelium v selekciách jednotlivých veršov, vôbec nie v kontexte celého NZ (i SZ), - tak učí biblistika....


n/a
n/a
 #1128 


| Předmět:
07.04.20 11:07:43 | #1113

Jen drobně:

Je psáno toto:

„Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.“ 1.Kor.11.kap.viz dole.

…..** to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.“**

......KDYKOLIV BUDETE PÍTI....

Čili si máme připomínat Kristovu smrt,.....kdykoliv budeme třeba normálně večeřet, jako je popsána situace v 1:Kor.11.kapitole.
Nemusíme vždy, ale je možné to takto dělat často, kdy vnímáme, že je to vhodné a dobré ve společnosti sourozenců v Kristu.

**NENÍ ZAPOTŘEBÍ KOLEM TOHO DĚLAT HUMBUK, JAKO DĚLÁ kATOLICKÁ CÍRKEV V PODOBĚ transubstanciace, proměňování, zlatých monstrancí, zlatých kalichů.....,ú­dajného přijímání věčného života...

A JE ZBYTEČNÉ PYŠNĚ A PŘESNĚ HLEDAT DATUM PASACH....., u svědků jehovy,.... aby oni jediní, údajně správně, slavili "památnou slavnost",....., žádnou slavnost Kristus neustanovil !
A ještě si k tomu jen kalich a chleba podávat, když máme pít víno a jíst chleba !**

Zase si pouze natřásáte listí prokletého fíkovníku, protože podstata smrti Krista a to je přibití vašich hříchů spolu s ním není v životech obou skupin !


3
n/a

| Předmět:
06.04.20 11:57:31 | #1093

Svědkové Jehovy si "připomínají smrt Krista, dokud on nepřijde", tak, že si jen pohár a chleba jen podávají.

Nikde v Písmu Kristus nic nezměnil, než to co řekl v 1.Kor. 11.kap.:

23Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,
24vzdal díky, lámal jej a řekl: „ Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“
25Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.“
26Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.

26Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.

Je tady jasně napsáno, …..jíte....a pijete...!

Nerespektujete Boží slovo !!!!

Proč ? Kvůli tomuto:

27Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně.
28Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije.
29Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení.
30Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají.

VRO dobře ví, že vy nemůžete jíst, ani pít !

A když to rozhodne VRO, tak on má větší pravdu, než Boží slovo !?

Pro vás rozhodně ano !!! Jakou cenu má pro vás Písmo, jen tu, aby VRO si upevňoval moc ? Protože vy mu spolknete všechno co napíše !
Proč ? Protože je to úžasně chytré a zapadá to do jeho úžasného kontextu dále ?!!!
No, démoni jsou chytřejší, než my !

Sice není pravda, jak píše visitor, že z eucharistile získáváme věčný život, ten získáme jen v Kristu, jeho přijetím, že jíst tělo Krista a pít jeho krev má hlavně jiný podstatný význam,...….že ho přijmeme a pak z něj žijeme,...…….ale částečně je i pravdou, že nejedení chleba a nepití vína u večeře Páně, má duchovní dopad v tom, že nemusíme mít podíl na skutečném Kristu !
Tam se jedná o duchovní akt, nejen o symboly, …..jinak by mnozí nebyli nemocní a neumírali, když přijímají nehodně !!!!


3
n/a

| Předmět:
05.04.20 12:10:35 | #1092

Jak to říct jednoduše:

Verše o fíkovníku, kterého Ježíš proklel jsou příhodné.

Obě strany katolíci i Svědkové Jehovy jsou jako tento fíkovník.

Obě strany vypadají navenek úžasně a natřásají se svým pestrým peřím, svými zelenými listy, ale to podstatné a jediné důležité jim chybí !

Katolická církev se natřásá svou mocí, historií, údajnou posloupností, jedinou pravostí, jediným papežem, svými skvostnými ornáty, zlatými monstrancemi, až katolíčci jsou uhranutí jako myška před krajtou a vyškrábala by nám oči, jak je malá, jak je pro ni velké zděšení, když se někdo dotkne prstem této "posvátnosti"!

Svědkové si taky natřásají své pestré peří, zelené listy,.....ji­nak,..... takže to mají skryté !
Oni se blýskají svými flitry poznání,..... poznání totiž nadýmá a vede k pýše ! Pyšní se a předvádějí v tom jak znají údajně Bibli, předvádějí své zelené listy a utírají jimi, ty kdo Bibli neznají.
Což je velmi snadné. Lidé většinou nemají Ducha svatého, aby poznali, že jsou svědkové úplně vedle a ve lži !
A taky se pyšní svými skutky, které jen oni dodržují !

Ale oběma stranám chybí to jediné důležité, proč Kristus proklel fíkovník, že uschnul,...…..a nemyslel tím špatné chování, ale bylo to varování před zdánlivým leskem a vnější vizáží, před pyšným ...POZNÁNÍM..­...farizeů, i jejich... POSTAVENÍM A MOCÍ.....!

Bylo to varování před tím, aby nepřehlédli to podstatné, …….A TO BYL PŘÍCHOD KRISTA A JEHO ZAPLACENÍ ZA HŘÍCH LIDSTVA !

Měli byste obě strany spíše upřít pohled na něj, na Ježíše Krista.....JEN ON MÁ TA SLOVA ŽIVOTA a jít za ním !
Obě strany Krista nemáte, i když si myslíte, že ho máte v kapse !


3
n/a

| Předmět: RE:
06.04.20 14:18:52 | #1094 (1)

tady se natřásáš akorát ty :-(


51
n/a
 #1092 

| Předmět: RE: RE:
06.04.20 14:37:15 | #1095 (2)

dobrá poznámka, dokonca by som to nazval supernatřásení (je to správne?), akokeby bola na študijnom pobyte u Boha v nebi - pre napísanie dizertačnej práce o omyloch katolíkov a Svedkov...


n/a
n/a
 #1094 

| Předmět: RE: RE: RE:
06.04.20 19:47:15 | #1096 (3)

Ale je pravda že Katolíci i Svedci jsou poněkuď pomýlení.. *33486*


n/a
n/a
 #1095 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
06.04.20 19:57:51 | #1097 (4)

Katolíkům a Svědkům můžeš připadnout pomýlená ty, ale je to v podstatě jedno :-) Takových lidí je


51
n/a
 #1096 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
06.04.20 20:04:15 | #1098 (5)

No ale, vy máte Boha Trojjediného ve třech osobách, Svědci Boha jenom jednoho v nebesích a ja Boha ve všech lidech, to že má každý Boha svého, jenž je zároveń Bohem všech *30* .


n/a
n/a
 #1097 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.04.20 20:09:20 | #1099 (6)

Takového Boha mají křesťané. Ty takového Boha odmítáš a tím se izoluješ do svého osobního světa se svým osobním Bohem (každý má svého, takže jestli to správně chápu je zde 6 miliard Bohů)


51
n/a
 #1098 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.04.20 20:17:40 | #1100 (7)

Asi takto nějako:
Galatským 4
..byli jsme v službu podrobeni. 4 Ale když přišla plnost času, poslal Bůh Syna svého učiněného z ženy, učiněného pod zákonem, 5 Aby ty, kteříž pod zákonem byli, vykoupil, abychom právo synů přijali. 6 A že jste synové, poslal Bůh Ducha Syna svého v srdce vaše, volajícího: Abba, Otče. 7 A tak již nejsi slouha, ale syn, a poněvadž syn, tedy i dědic Boží skrze Krista.


n/a
n/a
 #1099 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.04.20 20:21:48 | #1102 (8)

No vida, a máš je pohromadě. Otce, Syna i Ducha.


51
n/a
 #1100 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.04.20 20:26:24 | #1103 (9)

Ale ne jenom tři osoby, ale mnoho osob v Bohu a Bůh v nich.


n/a
n/a
 #1102 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.04.20 21:25:14 | #1104 (10)

to je samozřejmé co píšeš. Jinak by neexistovali (nebyli by). řeč je o jiném, zda je v každém Bůh jako Otec, Syn a Duch. O tom je řeč.


51
n/a
 #1103 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.04.20 21:26:43 | #1105 (11)

Křesťané věří že je Bůh jako Otec, Syn a Duch.


51
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.04.20 21:38:39 | #1108 (12)

Tak ja věřím že máme být křtěni ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a to jméno je JSEM.


n/a
n/a
 #1105 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.04.20 21:43:09 | #1110 (13)

To je zase o jiném. Řeč byla o tom zda Bůh je Otec, Syn a Duch (Trojice). Např. Svědkové věří že je to jen Otec, nikoliv Syn, nikoliv Duch. Ty taky tvrdíš že Bůh není trojiční


51
n/a
 #1108 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.04.20 21:44:59 | #1111 (14)

Efezským 4
3 a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
4Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


n/a
n/a
 #1110 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.04.20 21:36:14 | #1106 (11)

Jan 17
23 já v nich a ty ve mně;


n/a
n/a
 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.04.20 21:38:32 | #1107 (12)

A? co tím chceš říct?


51
n/a
 #1106 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.04.20 21:39:49 | #1109 (13)

Jan 17
21 aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás.


n/a
n/a
 #1107 

| Předmět: RE: RE: RE:
06.04.20 20:18:07 | #1101 (3)

No, to jsi vystihnul visitore,

Já jsem skutečně na trvalém studijním pobytu v nebi...……., i když jen z částky., ale stačí to ne.....?


3
n/a
 #1095 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
06.04.20 22:00:41 | #1112 (4)

Reaguju na toto vyjádření vysitora……

……. akokeby bola na študijnom pobyte u Boha v nebi …..

Ten strom je tak dlouhý, že není jasné na co reaguju...……,tož tak.....


3
n/a
 #1101 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 13:17:25 | #1120 (5)

no, to píšem preto, že len vy ste pravda pravdoucí...už len potom treba spísať tieto poznatky zo študijného pobytu v nebi, a dať to do dizertačnej práce *2663*...


n/a
n/a
 #1112 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.20 14:30:55 | #1121 (6)

Argumentovat, neposmívat se,....jinak mažu...


3
n/a
 #1120 

| Předmět:
04.04.20 11:49:54 | #1090

Hádka mezi katolíky a Svědky Jehovy je zcela marná , zbytečná a nevede k žádnému řečení.

Výtky vůči katolíkům jsou sice pravdivé a správné, ale svědkové netuší, že si vytvořili něco naprosto totožného !

Svědkové to naprosto netuší, že mají stejného vůdce ve Warwicku jako je papež, jen jiného druhu.
Je skrytý, není okázalý / ne veřejně/, říká si otrok, ale je stejný Otec. A dokonce ještě něco horšího než Otec, protože žádný skutečný Otec nechce, aby ho dítě poslouchalo bezezbytku a naprosto manipulativně.

Papež a KC po staletí klame mocensky, lží , podvody, modlářstvím, spiritismem, politikařením.

VRO ovládá jinak. Stejně tak se staví do pozice jediného pověřeného Kristem jako papež, což je naprostá lež, ať se k tomu zneužije…...ty jsi Petr.....nebo věrný a rozvážný otrok...…..:

KRISTUS NIKOHO NEUSTANOVIL !!!

ON DAL DUCHA SVATÉHO !

A žádná hlava=SZ prostředník není zapotřebí !

Stejně tak SZ hierarchické vedení papež, kardinál, biskup, kněz...……..JE POD NZ HŘÍCH !!!
U svědků: Vedoucí ve Warwicku plus celá vedoucí skupina, ústředí, cestující dozorce, oblastní dozorce, krajský dozorce, dozorce skupiny. Jen se to nazývá jinak.
Ale u obou je to SZ: Velekněz, kněží, proroci, králové, soudci...….a lid, který Ducha svatého nemá a musí se nechat vést !
To že obě skupiny , zase jiným způsobem, lidem dole namlouvají, že Ducha mají je stejný podvod !

První křesťané nic takového neměli !

Pod Novou smlouvou každý křesťan přijímá Ducha svatého, podle zaslíbení, skutečně reálně a nepotřebuje SZ autority a vedení, nepotřebuje, aby ho někdo učil, jak je psáno !

Ano učitelé mohou být, ale v žádném případě to nesmí být , v obou skupinách, Starozákonní prostředník, který zprostředkovával Boží vůli lidem dole, kteří Ducha svatého neměli.
My jsme všichni bratři !

Ani jedna, ani druhá strana není očištěná Kristovou krví, ani smířená s Bohem, čili spasená, vykoupená.....…..a to jediné je podstatné a důležité pro schválení Kristem při jeho příchodu nebo po smrti.

Pak teprve je důležité i naše chování či lži, úlety,...……….ZATÍM JE TO ÚPLNĚ JEDNO, CO KDO DĚLÁ BLBĚ...…, ANI JEDNA STRANA NEMÁ ZÁKLAD, SKÁLU, KRISTA, takže vaše handrkování nemá podstatný význam.....!!!

/No u katolíků je , navzdory učení i vším lžím,...je pár křesťanů znovuzrozených­...……, protože tam zůstalo přes všechno trochu Krista...….a babička v krizi volá Krista...….a on ji spasí...…., ale papež to není, jak jsem se nedávno přesvědčila.....ale svědek v krizi volá jehovo !
Samozřejmě i tam třeba Bůh pomůže, ale není spasený Kristem/.


3
n/a

| Předmět: RE:
08.04.20 12:25:51 | #1117 (1)

Kjara | Předmět: RE: RE:
07.04.20 10:42:38 | #18 (2)
Karle, kterou víru si vybrat ? Vyber si raději Boha.
Na zemi je situace, kdy se lidé Bohu vzdálili, a ti, kteří by se mu rádi přiblížili a usmířili si ho, volí jen DVA způsoby. Více jich není, i když se zdá, že jich jsou tisíce.
způsob: snaží se něco poznat a něco dělat.
A je jedno co. Sedět na stromě meditovat, znám Bibli a chovat se podle ní. Být v nějaké monstrózní církvi, tam něco poznat a dělat, nebo potlačovat své cíty…...je toho mraky.
způsob: Bůh naložil všechno svinstvo člověka na Krista a tím, že se dobrovolně s tím nechal přibít lidmi, Bůh může očistit člověka ….DAREM...…A TÍM HO PŘIJMOUT ZPĚT K SOBĚ !
Pochopitelně mu dá i víru sám.
Jak se to dělá ?
Že uděláš životní rozhodnutí, pokud velice chceš být s Bohem a žít s ním, a půjdeš s modlitbou za Kristem a poprosíš ho o prominutí, že jsi to nevěděl a že jsi nedělal příliš dobrých věcí, a poprosíš ho, aby ti sejmul hříchy tak, že budou přibity spolu s ním, aby se ti mohla otevřít cesta k Bohu.
A vydáš Kristu život, jako ho on dal za tebe.
Během několika vteřin se to stane. A nebo nestane. Protože to není mantra, ani nějaká formulka. Bůh vidí do srdce člověka a podle toho to udělá.
Přijď se někdy podívat do mého tématu, CO JE TO EVANGELIUM.


3
n/a
 #1090 

| Předmět:
03.04.20 12:21:31 | #1076

Margo kopíruje na SJ článek vůdce z Ameriky:

*Těm, kdo se stanou jeho pomazanými následovníky, mělo připomínat význam Ježíšovy prolité krve a skutečnost, že jsou účastníky nové smlouvy. (1. Kor. 10:16, 17) w19.01 22 ¶7, 8 *

*

To je naprostá tragédie...….!!!

Tímto svědkové dokazují, že většina vůbec nevstoupila do Nové smlouvy....!

V jaké smlouvě s Bohem tedy jsou ? Stará smlouva je neplatná a v Nové nejsou !

Na tomto světě , ani ve vesmíru jiná smlouva dnes neexistuje !!!

Meziprostor neexistuje, tam je jen smrt !

VRO je oklamal ……"jinými ovcemi a velkým stádem" !

Ale ty verše mají jiný jednoduchý význam a byly zneužity !

"Jiné ovce", ...které nejsou z tohoto ovčince, i ty musím přivést...….JSOU KŘESŤANÉ Z POHANŮ !, Oproti malému stádu, /neboj se" malé stádce/, křesťanů ze Židů.
.{color: teal}"
Tentýž význam má i "velké stádo"...…….je jich hodně,"" protože jsou to křesťané z pohanů .{color: red},......ze všech ras, jazyků a národů...., že ?!

Stejně tak 144000 jsou křesťané ze Židů, je to číslo úplnosti.... /12x12 kmenů Izraele/, …….spasených ze Židů !

Všichni křesťané jsou králové a kněží v Kristu, nejen někdo...…...A BUDEME VLÁDNOUT NAD POHANY !

zJEVENÍ 5.KAP.:
9....: „Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras
10a učinil je královským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí.“

Země nikdy neznamenala v Písmu Boží lid, ani křesťany jiného druhu, jako jste vy,..../nic takového neexistuje/,.­...svět jsou pohané, takže pokud vám VRO vykládá že ti pomazaní budou vládnout nad vámi,...….TAK JSTE POHANÉ !

Taky je TADY jasně řečeno , že velký zástup, takže ti, co vyšli....ze všech ras, jazyků a národů...….je to řečeno naprosto přehledně, ….že tento zástup.....BUDOU KRÁLOVÉ A KNĚŽÍ !

Takže vás prosím, …..moc vás prosím,....NENECHTE SI VYKLÁDAT PÍSMA JINAK, i když chytře….a zamyslete se !

Případně se modlete, jestli nejste v omylu, jestliže nejste, podle vás, modlitbou nic nezkazíte...!


3
n/a

| Předmět: RE:
03.04.20 12:29:54 | #1077 (1)

**Že svědkové nejsou v Nové smlouvě, čili nemohou přijmout život z ruky Krista, dokazuje i to, že nemohou pít víno a jíst chléb u večeře Páně. To mohou jen znovuzrození následovníci Krista !
**


3
n/a
 #1076 

| Předmět:
01.04.20 11:54:54 | #1044

ratka se ptala na "Zivotě s Bohem...." v podstatě, jak nás Kristus pozná........až přijde.....
Ptala se i na to, jak to dnes rozeznáme, jestli jsme na té správné straně......

Nakopíruju sem jen verše, které mluví o základní podstatě , která je dána pro vykoupení, čili pro to, aby nás Kristus poznal a přijal. Nebudu to ani komentovat.
Pak, když tak to budu rozvíjet dále.

2.Kor.1:22:
22On nám také** vtiskl svou pečeť** a do srdce nám dal svého Ducha jako závdavek toho, co nám připravil.

Efez.1:13,14:
13V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu,** vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého**
14jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy.

Ef.4:30
30A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení.


3
n/a

| Předmět: RE:
01.04.20 17:32:12 | #1056 (1)

ratka

Do srdce nám dal svého Ducha... o to jde. Opravdu ho mám v srdci nebo si to jen namlouvám že ho mám v srdci (tedy je to spíše přání)?


3
n/a
 #1044 

| Předmět: RE: RE:
01.04.20 17:33:21 | #1057 (2)

Ratko, Židé museli potřít veřeje svých dveří krví, aby poslední Boží rána, smrt prvorozených, je obešla. A to zlomilo srdce faraona, že Židy propustil do jejich zaslíbené země.

I my musíme být označeni krví,...…. krví Krista, abychom jednou vešli do naší zaslíbené země v plnosti, kde pro nás postavil příbytek Kristus.
Musíme přijmout to, za co Bůh zaplatil krví svého syna, a to očištění právě tou jeho krví.
Už dnes získáváme závdavek..." pečeť Ducha svatého", podle kterého budeme poznáni a přijati.

My si vymýšlíme hodně zbytečných věci, ale jen jedno je důležité.....Ježíš Kristus a spasení v něm.

Pak, pokud jsme přijali pečeť Ducha je dobré zůstat věrný a nenechat se oklamat.
Ale o tom příště.


3
n/a
 #1056 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.04.20 18:29:41 | #1059 (3)

Jak označeni? Jakou krví? zdá se mi že můj příspěvek s otázkou zmizel.


51
n/a
 #1057 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 18:32:58 | #1061 (4)

nezmizel, omlouvám se. je na jiném foru. Na obou máš Kjaro stejný komentář pro ratku. Je to dost matoucí, kde vlastně reagovat.


51
n/a
 #1059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.20 10:36:21 | #1066 (5)

ratko, promiň, ale dávám to Do tématu o životě s Bohem i sem, mám pro to své důvody.

ratko, právě to označení, očištění krví Krista, nám dává vejití už dnes, sice závdavkem, do "zaslíbené země"....do Božího království.

Právě očištění Krista způsobuje, že můžeme následně přijmou Ducha svatého a jeho pečeť.

My se nemůžeme očistit sami, je to svrchovaný čin Krista v dokonalosti, v plnosti, protože zaplatil za to sám ne zlatem, ani stříbrem.....

Stane se to tak, že uděláme životní rozhodnutí, pokud po tom toužíme, chceme být s Bohem, chceme mu být na blízku a žít s ním,...….a v modlitbě přijdeme za Kristem, poprosíme ho o odpuštění, že jsme to nevěděli, že jsme dělali mnoho zlého a poprosíme ho o to, aby naše hříchy byly přibity spolu s ním a Bůh nás mohl přijmout. Vydáme mu svůj život, jako Kristus ho dal za nás.

Není to mantra, ani automatika. Je dobré to říct svými slovy, jak tomu rozumíme. Podstatné je co máme v srdci, Bůh vidí do našeho srdce a podle toho nás přijme skrze Krista nebo ne.

Pokud nás přijme, stane se během několika vteřin série zázraků, reálné sejmutí hříchů, přiblížení se k Bohu, přijetí Ducha svatého a narození z něj našeho ducha.
Budeme to vědět, někde uprostřed hrudníku, Bůh nám sám dá své svědectví, že se to stalo.

Podle mé zkušenosti se to někdy nestane, ne kvůli hříchu, ten může být přibit, ale tím, že jsme předtím dlouho žili tím, že můžeme dosáhnout spasení svými skutky podle Bible.

Toto jsem já zažila u lidí, že i když pak chtějí očistit pouze Kristem, že to nějak nejde a Bůh se k této modlitbě nepřizná.
Asi, i když to už pochopili a nechtějí to, být spasení ze svých skutků, mají to asi hluboko v sobě.
Je tedy dobré vyznat tu snahu, žít podle Bible, když jsem nebyl naplněný předem Duchem,....** jako hřích.**

Stojí to přímo proti spasení Kristem !

Očištění krví Krista není jen nějaká metafora nebo nějaká představa, že to Bůh udělá kvůli církvi, kde jsem......NEUDĚLÁ !

Že to udělá kvůli mému upřímnému srdci, vůdci, jediné pravé organizaci, mé poslušnosti,.­....NEUDĚLÁ TO !

KRISTUS ZÁSADNĚ OČIŠŤUJE ZADARMO, Z MILOSTI, BEZ DŮVODU !

Kristus zemřel za všechny lidi, ale čeká jen na naše rozhodnutí, kdy za ním přijdeme a poprosíme ho o to !

Ale je to naprostá realita, nejen domněnka, pocit !

Protože jen pečeť Ducha nám jednou zajistí, že vejdeme, že budeme poznáni a schváleni !

Pokud si nejsme jisti, že jsme očištěni Kristem a máme pečeť Ducha, můžeme se o to modlit a Krista hledat.
Ale hlavně k němu jednou přijít !

On sám říká,...…….." a vy nechcete ke mně přijít, abyste měli život... .{color: red}"….! Jan 5.kap.40.verš !


3
n/a
 #1061 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.20 10:58:43 | #1067 (6)

já se ptala na něco jiného. jak se očistit krví (sama o tom píšeš) tedy nemyslím tím jen v myšlenkách či nějakém rituálu. a jak víš že to není domněnka, tedy pocit. Co máš jinak než jiný křesťan.


51
n/a
 #1066 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.20 11:21:31 | #1068 (7)

Když píšu, jak se očistit, není to o tom, že se můžu očistit sama.

A přijít za Kristem není rituál...……

ratko, já vím bezpečně, přesně kdy a jak mi Kristus vzal hříchy s sebou na kříž. Popisuju to ve svém svědectví, jak jsem uvěřila.
Raději to sem postnu.
Není to o tom, že to každý musí mít takto přesně, ale každý, komu Kristus opravdu sejmul hříchy by měl vědět, že se to stalo a měl by vědět, že byl Bohem přijat a Bůh do něj vložil svého Ducha.

*
visitore, žila jsem asi patnáct let podle Bible. Moje víra byla velmi silná, ale měla jsem pořád silnější deprese.
Chtěla jsem od Boha jen, abych mohla žít a vychovávat syna, protože je psáno, že slabý bude jako orel
Nechápala jsem, myslela jsem, že něco dělám špatně a tak jsem asi pět let volala k Bohu o pomoc.

Já jsem měla deprese z těžkých křivd, které jsem už jako dítě prožívala. Viz výše.
Měla jsem to ve svých útrobách jako těžké balvany, které mi bránily žít a nakonec jsem už nemohla dýchat....., dusily mně....

A během jednoho volání o pomoc jsem si vzpomněla na Kristova slova v Písmu,.....kde říká: "Pojďte všichni ke mně, kdo jste obtížení a já vás občerstvím"...…..a taky říká, že vezme naše břemena.....

Sice jsem tomu moc nerozuměla, ale nic jiného už mi nezbývalo, tak jsem si řekla v duchu, přece Kristus nelhal, nebyla nalezena lež v jeho ústech.....

A tak se stalo jediné nejdůležitější na tomto světě, že mi Kristus nabídnul pomocnou ruku a já jsem ji přijala...….
Během několika vteřin zmizela hromada balvanů v mém hrudníku a já jsem začala dýchat.

Ty balvany byly mé hříchy a mé rány, které mně oslabily.

Kristus totiž nesl, kromě našich hříchů i naše slabosti a nemoci.

Ve mně se navíc objevila jiskřička, která svítila, hřála a dívala naději.

Taky jsem vnímala Boží blízkost, jeho lásku jako výheň z pece.

V první chvíli jsem tomu nerozuměla, ale znala jsem Písma a pochopila jsem rychle, co se stalo.

Přijala jsem Krista, on mi sejmul mé hříchy i slabosti.
Byla jsem naplněná Duchem svatým. Ona jiskřička, která se rozšiřovala. Narodil se můj duch.
A smířila jsem se s Bohem. Bůh se mohl ke mně přiblížit, protože překážka hříchu byla odstraněna Kristem.

Duch svatý mi dal porozumění Písma a budoval mně sám asi rok, protože jsem netušila, že ještě dnes existují křesťané naplnění Duchem.

Visitore, takto to Bůh nedělá obvykle, ale věřím, že to udělal se mnou takto právě pro lidi jako jsi ty,....kteří jsou uhranuti monstrózností církví nebo chytrostí sektářských vůdců...…..

Udělal to takto s apoštolem Pavlem...…, také to mělo svůj důvod.....

Takže Kristus dokonce nepotřebuje ani jiného křesťana, natož všechny šílené lidské praktiky a vymyšlenosti obrovských organizací a tzv. církví.....
On je schopen spasit na místě i člověka na pustém ostrově, i uprostřed muslimství…….a já ty příběhy i znám.....jsou o tom úžasné křesťanské knížky...……, které jsme s manželem prodávali......


3
n/a
 #1067 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.20 12:13:24 | #1069 (8)

Díky Kjaro za tvůj příběh, každý z nás má příběh svůj. Takže vše se pořádnese v rovině subjektivních prožitků. Díky za ně... ale jsou to subjektivní prožitky a člověk zvídavý a kritický jako jssem já, se aamozřejmě ptá kolik jsou z toho subjektivní pocity a emoce, a kolik je trvalý stav. Takže je čas ukáže... nic jiného nemáme na prověření a ověření zda nás vede Duch svatý nebo zda prostě je to jen produkt našich přání, pocitů a představ.


51
n/a
 #1068 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.20 12:37:27 | #1070 (9)

Ratko, chápu tě,

Svědectví Ducha svatého není pocit, není to duševní vjem, ale duchovní.

Znala jsem Bibli, takže jsem si mohla kontrolovat, jestli je vše v souladu s Písmem. Kdyby to nebylo, nepřijala bych to.
Duch svatý mi umožnil rozumět Písmu, takže si to ověřuju celých třicet jedna let.

Poznala jsem stovky křesťanů, narozených z Boha, kteří svědčí o tomtéž, že jim byli sejmuty hříchy a že přijali tím pečeť Ducha.
Na světě jsou jich stovky miliónů a to i v KC.

Na mé svědectví o Kristu uvěřily a byli naplněni Duchem desítky lidí.

Takže to mám ověřeno duplicitně.

Zrovna dnes mi napsal mail bývalý svědek, který už přes deset let věří Kristu a uvěřil, lépe řečeno, Kristus se ho dotknul na mé svědectví.

V mém životě nezůstal kámen na kameni. Prožila jsem nádherné manželství s manželem, křesťanem, který byl předtím komunista !

Kristus mi to potvrzuje na každém kroku, každou minutu i vteřinu, protože ve mně přebývá skrze Ducha a já to vím Radko, vnímám ho...…..-stále celých těch 31 let.


3
n/a
 #1069 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.20 12:48:33 | #1071 (10)

věřím ti to Kjaro, tedy tvé pocity i vnitřní spokojenost. I když tvé svědectví by mě určitě dovedlo ke křestu a do lůna církve. Tedy kdyby se to týkalo mě :-)


51
n/a
 #1070 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.04.20 12:54:34 | #1072 (11)

tak, viera má viesť ku krstu v apoštolskej cirkvi...


n/a
n/a
 #1071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.04.20 13:48:56 | #1073 (12)

Jenom že se máme vystříhat od modl alias od modlářství..a v některých církvích i když apoštolských je tohoto až jako když moc..


n/a
n/a
 #1072 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 08:59:22 | #1074 (13)

jmenuj některé modlářské praktiky katolíků!


-104
n/a
 #1073 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 12:05:57 | #1075 (14)

Ani nemusím pro to chodit daleko stačilo zajít si pro to do kaple:
slavidan Uživatel je online | Předmět: Papežovi mimořádné požehnání světu a…01.04.20 10:32:40 | #289
https://magazin.aktualne.cz/foto/fotka-papeze-v-pustych-ulicich-rima-se-viralne-siri-na-socia/r~e1e81ede677611eaa25cac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu (3.fotka)


n/a
n/a
 #1074 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 12:45:17 | #1079 (14)

Modlářství je toto:

Zobrazování a klanění se sochám Marie.
Zobrazování a klanění se svatým.
Vytvářet si Krista hostií a klanění se jí.
Zobrazováni Krista a klanění se mu.
Zobrazování svatých na obraze a klanění se jim.
Nazývání papeže Otcem, je modlářství, stejně tak jako klečení před nimi.
Nazývání dalších hodnostářů v KC Otci, je modlářství.

Ale ještě horší jsou modlitby k zemřelým svatým, to je spiritismus.


3
n/a
 #1074 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 15:51:40 | #1083 (15)

Ještě taky uctívají relikvie a klaněj se jim.


n/a
n/a
 #1079 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 18:39:09 | #1084 (16)

Jo, jo,....


3
n/a
 #1083 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 18:46:22 | #1085 (16)

nikto sa relikviám neklania, nelžite!


n/a
n/a
 #1083 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 21:32:39 | #1088 (17)

Nikdo? Jo?
Jsem to viděla v dokumentárním filmu na televizi NOE, tak o mně nevyhlašujte takovéto bludy.


n/a
n/a
 #1085 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 12:35:16 | #1078 (11)

Svědectví Ducha o tom co se s námi stalo je napsáno v Rím, 8.kapitole:

16Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.

Nevymyslela jsem si nějaké své pocity.....

Taky mně to vedlo ke křtu a do církve. Ovšem ne do KC.


3
n/a
 #1071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 18:49:16 | #1086 (12)

to je v pohode, krst v každej klresťanskej cirkvi je platný, vzájomne si ho uznávame...sme v jednote v základnej viere o božstve Otca, Syna i Ducha Svätého...ostatné je už druhoradé, i keď sú tam ešte niektoré vážne nedorozumenia vo viere, hlavne ponímanie eucharistického Krista/Jn 6, 53-55...


n/a
n/a
 #1078 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 21:37:08 | #1089 (13)

Ježíš se modlí aby všichni jedno byli, říká že co učiníme tomu nejmenšímu bratrovi, jemu jsme učinili. .Kristovo tělo je mnoho údů, račte prosim pěkně jednou tak\ respektovat Bibli, co je v ní napsáno.


n/a
n/a
 #1086 

| Předmět:
01.04.20 10:42:58 | #1037

Svědkové Jehovy prezentují:

margo | Předmět: Myšlení Boží
před 33 minutami | #15007
K zamyšlení:
Ježíš ... řekl [Petrovi]: „Jdi mi z cesty, satane! ... Tvůj způsob myšlení není Boží, ale lidský.“ (Mat. 16:23)
A co my? Uvažujeme jako Jehova, nebo jako svět? Svoje chování jsme bezpochyby přizpůsobili Božím požadavkům. Ale jak je to s našimi myšlenkami? Daří se nám vidět věci stejně jako Jehova? To vyžaduje

*

Zase, je dobré žít podle Bible pro dnešní život, ale nemůže nám to dát ani naději na věčný život !

Nejdříve nám musí Kristus sejmout hříchy, tím přecházíme ze smrti do věčného života, až pak jsme uschopněni dělat skutky z Ducha.


3
n/a

| Předmět: RE:
01.04.20 10:50:49 | #1038 (1)

abuka | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 23:5-10
před 16 hodinami | #3208 (5)
Kdy se Ježíš stal tím veleknězem, a co znamená, že po způsobiu Melchidezecha?
Kde je v NZ použit výraz kněz v souvislosti s někým z křesťanů?

*

Dobře víš, že visitor ti to neřekne, on nemá nejmenší tušení....

Kristus se stal veleknězem po přinesení oběti a protržení opony. Stal se tím veleknězem i králem podle způsobu Melchisedecha.

Všichni křesťané jsou kněží a králové v Kristu !

A ne zase jiné SZ ovce s totalitním prostředníkem, který v tomto rozměru ani pod SZ neexistoval !!

Samozřejmě kněz v katolickém smyslu dnes žádný nemá existovat !


3
n/a
 #1037 

| Předmět: RE: RE:
01.04.20 11:05:23 | #1039 (2)

...každý katolícky kňaz (ako i v iných apoštolských cirkvách) je kňazom Krista Veľľkňaza (podľa rádu Melchoizedechovho) , lebo má od neho apoštolskú postupnosť svätenia, ktorá sa odovzdávala všetkým následným generáciám kňazov vkladaním rúk a pomazaním od predchádzajúceho biskupa ...ap. Pavel svätil biskupov (a to sú Kristovi kňazi), a biskupi svätili a** svätia kňazov** (hierarchicky nižších služobníkov zasvätených Kristovi) v neprerušenej apoštolskej postupnosti - len tak je potom možné premieňať chlieb a víno na telo a krv Kristovu rukami a modlitbami takto sväteného kňaza (Jn 6, 53-55)...protestanskí pastori/presby­teri/kazatelia túto moc od Krista nemajú, lebo sú menovaní v nejakom grémiu laikov, nie svätení v apoštolskej postupnosti...je pochopiteľné, že samotní svätení biskupi by tieto služby Cirkvi nestihli (vzhľadom na počet veriacich v apoštolskej Cirkvi) vykonávať, preto sú rovnako hierarchicky svätení "nižší" kňazi (s apoštolskou mocou) a diakoni (tí nemajú túto moc, ale sú určení pre iné/pomocné služby Cirkvi...


n/a
n/a
 #1038 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.04.20 11:30:53 | #1040 (3)

ad.: a tak v Cirkvi biskupi/kňazi v Kristovej moci môžu odpúšťať (a zadržať) hirechy, čo pramení hlavne z dvoch bibliických textov:
Mt 16,
18 A já ti pravím, že ty jsi Petr a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.
19 Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi , a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi
Jn 20, 23 Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.
..a to je možné (odpúšťať hirechy a premeniť chlieb a víno na telo a krv Kristovu) len v Cirkvi (s mocou odmítnutí a přijetí" a v neprerušenej apoštolskej postupnosti Kristovho kňazstva...


n/a
n/a
 #1039 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 11:34:45 | #1041 (4)

ad2: je pochopitšné, že Kristus dal túto moc Cirkvi (ktorá bude do skončenia sveta) a jej kňazom do skončenia sveta, nemohlo to byť len pre aktuálnych apoštolov, ktorí po niekoľkých pár desiatkach rokov zomreli..


n/a
n/a
 #1040 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 11:37:44 | #1043 (5)

I dnes jsou apoštolé, ale ne v katolické církvi.


3
n/a
 #1041 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 13:55:06 | #1045 (6)

:-) milé od vás!


n/a
n/a
 #1043 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 14:03:08 | #1046 (6)

KC má menovite okolo 8 000 svätorečených, okolo 100 tis blahoslavených (takmer polovica z oboch sú mučeníci) , a asi 1 milión hromadne svätorečených mučeníkov neznámych po jméne (boli hromadne popravení a popravovaní) - napr. rímskych a iných kresťanov v rímkej ríši (za Nera, Diokleciána, Décia, a iných cézarov), tisíce vietnamských, japonských, čínskych, kórejských, a mučeníkov iných národov...


n/a
n/a
 #1043 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 14:13:55 | #1049 (7)

..a pochopiteľne aj dnešných hrdinov viery, ktorí šíria evanjelium slovom a skutkom (i tisíce na misiách), a za to často zomierajú...ako aj milióny dnešných hrdinov viery, ktoré sú neznámi po jméne a žijú medizi nami...takže tvrdiť, že KC nemá "apoštolov", je - domyslite si sama...je známe, že v dnešných časoch má KC najviac mučeníkov/obetí, vydávajú sa k tomu každoročne ročenky, a obetí je najviac z radov katolíkov (hlavne z z viacerých islamských štátov, Číny a štátov, kde operujú teroristické islamské bandy. (napr. Nigéria, Sierra Leone, a iné africké štáty,),,... Srí Lanka, - ale i na katolíckych Flipínach), ..


n/a
n/a
 #1046 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.20 12:58:32 | #1080 (7)

Tak proč jste se spojili s dalším z císařů římských….s Konstantinem ?!

Ten nezabíjel jednotlivce, ale zabíjí, ničí a dusí KC církev dodnes.....

Jak vidíš, i Svědkové byli zabíjení i komunisté a cikáni......to samo o sobě není důkazem pravosti víry....!


3
n/a
 #1046 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 14:05:09 | #1047 (4)

Petr,.....tam si přečti předchozí verš a je jasné, že se jedná o Krista, na kom je zbudovaná církev.

Odpuštění hříchů se vztahuje pouze na nás, když nám někdo ublíží.

Jinak jsme všichni králové a kněží v Kristu, takže máme také všichni tyto pravomoce,...…­...nejen papež a kněží...….


3
n/a
 #1040 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 14:55:43 | #1051 (5)

Cirkev je zbudpvaná na Petrovi - hlave pozemskej Cirkvi, ktorému (a jeho následníkovi/om 1. biskupovi rímskej cirkvi) dal aj moc, ako a v čom ju riadiť (ako ochranca pozemskej Cirkvi, ochranca evanjeliovej viery, mravov a organizácie - texty Mt 16, 18, 19 svedčia...


n/a
n/a
 #1047 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.20 13:02:47 | #1081 (6)

Ale běž, to dělá Kristus …., hlava.....skrze Ducha svatého.
Jestliže Kristus zakázal někomu nazývat se Otcem tím spíše neustanoví tady hlavu……!
Duch svatý stvořil světy, není problém, aby vedl křesťany sám !

Duch svatý není jen hříčka v ústech mnoha lidí !


3
n/a
 #1051 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.04.20 11:36:49 | #1042 (3)

visitore, věříš více Božímu slovu nebo učení katolické církve ?!

Toto, co píšeš nemá nic společného s Božím slovem. V Písmu není jediná věta, kterou tady píšeš !

*V Písmu se apoštolství ani náhodou nepředávalo vzkládáním rukou, Vzkládáním rukou se předávalo jen naplnění Duchem pro učedníky.

*V Písmu neexistovala žádná apoštolská posloupnost a tudíž nemohla ani pokračovat dále ! Navíc od smrti Petra k ustanovení prvního papeže je mezera několika staletí !

*Pavel nesvětil biskupy /biskup znamená významově starší, není to žádný nadřízený/,.....jen je ustanovil v církvi, kterou sám založil . Kolik církví papež založil ?!

  • Pod Novou smlouvou žádná hierarchie nemůže existovat, protože bylo zaplaceno za hřích, ta byla pod SZ kvůli hříchu.
  • Eucharistie je okultní akt, protože není možné znovu pokládat na oltář oběť, Kristus byl obětován jednou pro vždy a podle katechismu se na ní podílejí i přijímající, …..což je lež a velký hřích, protože nikdo další se nemůže a nesmí podílet na oběti Kristově ! Je totiž dokonalá !
  • Jako symboliku to chápou jen svědkové, protestantné večeři Páně chápou jako duchovní akt s duchovní přítomností Krista ve vínu i chebu, jinak by lidé při nesprávném chápání Kristova těla nemohli být nemocní a umírat ! Ale rozhodně se nejedná o žádné proměňování !

Právě, že se mnohdy stávalo, že se víno skutečně proměnilo na skutečnou krev a chleba na maso, dokazuje, že si ten zlý někdy přisadí více, než je milo i katolíkům.
Oplatce se přisuzovala okultní moc tak velká, že kvůli jejímu vlastnictví vypukaly i boje a lidé ji kradli pro okultní akce.

**Najdi mi, prosím v Písmu alespoň jedenkrát, že někdo byl kněz ve smyslu jako to mají katolíci i si tak říkal .
**


3
n/a
 #1039 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 14:58:29 | #1052 (4)

ste to práve vy, ktorá často píše proti Božiemu slovu vlastnými výkladmi Písma, nerešpektujúc všeobecné výklady Písma Cirkvou...práve Cirkev treba počúvať a rešpektovať, nie vlastné ego (viď Mt 16, 18, 19)...


n/a
n/a
 #1042 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 17:25:41 | #1055 (5)

Nemiluju církev víc , než Boha a Krista, visitore…….a respektuju je a ne KC , církev, která už dávno selhala...….


3
n/a
 #1052 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 18:20:35 | #1058 (6)

Kristus a Cirkev sú v neodeliteľnej jednote, Kristus bez Cirkvi nie je Kristus, Cirkev bez Krista je nic! - takže ak rešpektujem Krista, rešpektujem aj Cirkev a opačne - vy ich oddeľujete...


n/a
n/a
 #1055 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.20 15:48:03 | #1082 (7)

Jak jsi přišel na to, že Kristus je bez církve nic...…...co to meleš za hlouposti...….. Kristus je Bůh a když nebude církev, zvláště KC církev on to přežije...…., není na ní závislý....

Vlastně i toto je modlářství. Pokud vidíš uctíváš církev jako Krista !


3
n/a
 #1058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.20 19:45:59 | #1087 (8)

Kristus potřebuje zde na zemi tělo, tedy lidé spojené v Duchu svatém do církve. Bez lidí by opravdu Kristus nebyl...to jsme myslim už probírali.


51
n/a
 #1082 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 15:02:33 | #1053 (4)

...problém je v tom, že protestanti a Svědkové manipulujú s Písmom, vykladajú ho nesprávne, zdôzňujú to, čo je druhoradé, nie prvoradé, - i napr. pri výklade eucharistie, kde zdôrazňujú len tú "památku", nie, čo je pred tou památkou - t.j. že ide o skutočné telo a krv Krista v chlebe a víne, ktoréjeme a pijeme povinne/príkaz Kristov, pre vzkriesenie a večný život (Jn 6, 53-55)...


n/a
n/a
 #1042 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.04.20 14:06:45 | #1048 (3)

visitore, máš pečeť Ducha...….?!


3
n/a
 #1039 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 14:50:37 | #1050 (4)

kto ma číta na všetkých zdejších forach, dá si odpoveď...


n/a
n/a
 #1048 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 17:21:53 | #1054 (5)

Nemáš pečeť Ducha visitore……., vůbec nevíš o co jde...….kromě katolických prázdných frází......a v nich ta pečeť není.....


3
n/a
 #1050 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 18:30:21 | #1060 (6)

nesúďte, lebo budete súdená, vystupujete pyšne, nafúkane, - znova: bez Cirkvi neexistuje kresťan, bez Cirkvi je to len samozvaný kresťan, tlčhuba o Kristovi, . môže tvrdiť, že má Diucha Svätého, a pod.. - nie je to tak, nemá Ducha Svätého, lebo Duch Svätý je činný v Cirkvi, vedie toho, kto prijal vieru do Cirkvi...já sa len nádejam, že píšem len to, čo je vôľa Ducha Svätého, a prosím ho, aby mi zabránil napísať to, čo nie je jeho vôľa - mnohokrát som po sebe vymazal, lebo nemal som z toho dobrý pocit, nebolo to v Duchu (je k tomu na df, ktoré nesprávcujeme, 10 min)...každé svoje slovo teda konfrontujem s Písmom (i keď vždy necitujem, ale píšem v súlade s ním) a učením Cirkvi...


n/a
n/a
 #1054 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 18:34:23 | #1062 (7)

Přesně tak, máme náděj že jsme vedeni Duchem svatým, že máme jeho pečeť. To vše je naše náděj, naše víra... a v důsledku i pochybnost. Kdo nepochybuje?


51
n/a
 #1060 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 18:44:50 | #1063 (8)

platí:...s Kristom, ktorý je živý v Cirkvi - teda skrze Cirkev, pre Cirkev, s Cirkví v Duchu Svätom - inak to nejde, inak sa stáva z kresťana filozof, kritik, a ako hovorí p. František - žalobca na Cirkev - de facto tlčhuba proti Kristovi...


n/a
n/a
 #1062 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 19:29:08 | #1064 (9)

Ale tet se církve nemohou scházet, tvořit skupinu, jenom tady na netě.


n/a
n/a
 #1063 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 19:49:45 | #1065 (10)

iste, je to výnimočná situácia, aká tu nikdy v dejinách nebola...


n/a
n/a
 #1064 

| Předmět:
31.03.20 11:52:14 | #1036

V tématu Svědkové Jehovovi je vidět, jak to VRO umí.
Odlehčí to vesmírem, naláká lidi a pak nastolí vyučování:

Naslouchejte mu. (Mat. 17:5)
Jehova dal jasně najevo, že chce, abychom slovům jeho Syna naslouchali a řídili se jimi. Ježíš svoje následovníky s láskou učil, jak oznamovat dobrou zprávu o Království, a opakovaně jim připomínal, aby zůstali bdělí. (Mat. 24:42; 28:19, 20) T

*

Zase znovu musím připomenout, že nestačí si číst Bibli a chovat se podle ní, jak je jejich vůdce VRO vede !
A to dokonce, že se má poslouchat Kristus !

To je jistě nejlepší ochrana pro náš život dočasný na zemi,** ALE ROZHODNĚ TO NENÍ PRO VĚČNÝ ŽIVOT !**

Ani tehdy, když se ví o výkupném !

Výkupné totiž obsahuje zaslíbení naplnění Duchem svatým ! A Kristus ro říká více než jasně, ….

.MUSÍŠ SE ZNOVU NARODIT, JINAK BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ ANI NESPATŘÍŠ !

jEN PŘIJETÍM KRISTA, PŘECHÁZÍME ZE SMRTI DO ŽIVOTA !

A Kristus nás rozezná při svém příchodu nebo po smrti, podle pečeti Ducha, ne podle skutků !

Ze skutků, přijmeme odměnu malou nebo velkou, budeme biti málo nebo hodně, nebo nebudeme přijati, když se budeme chovat svévolně,...…­.přijmeme tedy jinými slovy....."věnec života",....ale ze skutků nebudeme spaseni !

jAN 5:24:

24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.


3
n/a

| Předmět:
31.03.20 10:37:58 | #1035

Svědkové Jehovy v tématu Výklad Bible nakopírovali od svého vůdce tento výklad:

. Ale vy si nenechte říkat Rabbi, protože Učitele máte jen jednoho a vy všichni jste bratři. A nikoho na zemi nenazývejte otcem, protože máte jen jednoho Otce, toho nebeského. Ani se nenechte nazývat vůdci, protože váš Vůdce je jen jeden, Kristus.

Je poměrně jasné na jakého Otce to mají zacílené u katolíků.

Jenže daleko horší je, když je někdo otcem a působí skrytě.
Dává si navenek říkat ….otrok...…., ale fakticky, žádný diktátor nikdy tak důkladně nemanipuloval, jako "Věrný a rozvážný otrok"......svědků Jehovy !

On není jen otec, otec je poměrně ještě člověk, který respektuje individualitu, svobodu rozhodování.
Ale VRO svědků se staví do role jediného pověřeného Kristem, který může vykládat Bibli a všichni ostatní musí přijmout jeho výklad bezezbytku.
To znamená, že si nemůžou číst Písmo a dokonce ani jeden verš jinak, než on vyloží.

Je to hrůzná manipulace touhy člověka po Bohu, jeho svědomí, jeho víry, jeho chování i v nejskrytějším zákoutí myšlenky člověka a tím, jak bude jednat !

K tomu je zneužita i Bible, kterou si napsali !

Takovou možnost manipulace každé myšlenky člověka neměl nikdy žádný krutovládce na zemi !

Vypůsobuje se tím uniformita, které se říká jednota !

Je možné, aby se člověk nechal,.... V TÉTO KONSTELACI,..... tak oklamat , že až netuší, že mají vůbec nějakého vůdce ?!

Není jen důležité, aby se člověk nenazýval vůdcem, ale podstatné je, aby jako vůdce a to totalitní vůdce...**.NE­FUNGOVAL !
**

PROČ ?!

….. ..."protože Učitele máte jen jednoho a vy všichni jste bratři.
.{color: red}"

Kdežto VRO říká toto:...".Mít někoho, kdo nás duchovně vede, je nejen užitečné, ale řekl bych, že i nutné.
.{color: olive}"

V předchozím postu to kopíruju z elaborátu VROa !


3
n/a