Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> CO JE TO EVANGELIUM ?

Informace

Název: CO JE TO EVANGELIUM ?
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: Kjara
Správci: Kjara
Založeno: 30.01.2020 12:04
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 19148x
Příspěvků:
1274

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: CO JE TO EVANGELIUM ? - Prosím o slušnou a solidní komunikaci. Vulgarity budou mazány.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
01.04.20 11:54:54 | #1044

ratka se ptala na "Zivotě s Bohem...." v podstatě, jak nás Kristus pozná........až přijde.....
Ptala se i na to, jak to dnes rozeznáme, jestli jsme na té správné straně......

Nakopíruju sem jen verše, které mluví o základní podstatě , která je dána pro vykoupení, čili pro to, aby nás Kristus poznal a přijal. Nebudu to ani komentovat.
Pak, když tak to budu rozvíjet dále.

2.Kor.1:22:
22On nám také** vtiskl svou pečeť** a do srdce nám dal svého Ducha jako závdavek toho, co nám připravil.

Efez.1:13,14:
13V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu,** vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého**
14jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy.

Ef.4:30
30A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení.


8
n/a

| Předmět: RE:
01.04.20 17:32:12 | #1056 (1)

ratka

Do srdce nám dal svého Ducha... o to jde. Opravdu ho mám v srdci nebo si to jen namlouvám že ho mám v srdci (tedy je to spíše přání)?


8
n/a
 #1044 

| Předmět: RE: RE:
01.04.20 17:33:21 | #1057 (2)

Ratko, Židé museli potřít veřeje svých dveří krví, aby poslední Boží rána, smrt prvorozených, je obešla. A to zlomilo srdce faraona, že Židy propustil do jejich zaslíbené země.

I my musíme být označeni krví,...…. krví Krista, abychom jednou vešli do naší zaslíbené země v plnosti, kde pro nás postavil příbytek Kristus.
Musíme přijmout to, za co Bůh zaplatil krví svého syna, a to očištění právě tou jeho krví.
Už dnes získáváme závdavek..." pečeť Ducha svatého", podle kterého budeme poznáni a přijati.

My si vymýšlíme hodně zbytečných věci, ale jen jedno je důležité.....Ježíš Kristus a spasení v něm.

Pak, pokud jsme přijali pečeť Ducha je dobré zůstat věrný a nenechat se oklamat.
Ale o tom příště.


8
n/a
 #1056 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.04.20 18:29:41 | #1059 (3)

Jak označeni? Jakou krví? zdá se mi že můj příspěvek s otázkou zmizel.


105
n/a
 #1057 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 18:32:58 | #1061 (4)

nezmizel, omlouvám se. je na jiném foru. Na obou máš Kjaro stejný komentář pro ratku. Je to dost matoucí, kde vlastně reagovat.


105
n/a
 #1059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.20 10:36:21 | #1066 (5)

ratko, promiň, ale dávám to Do tématu o životě s Bohem i sem, mám pro to své důvody.

ratko, právě to označení, očištění krví Krista, nám dává vejití už dnes, sice závdavkem, do "zaslíbené země"....do Božího království.

Právě očištění Krista způsobuje, že můžeme následně přijmou Ducha svatého a jeho pečeť.

My se nemůžeme očistit sami, je to svrchovaný čin Krista v dokonalosti, v plnosti, protože zaplatil za to sám ne zlatem, ani stříbrem.....

Stane se to tak, že uděláme životní rozhodnutí, pokud po tom toužíme, chceme být s Bohem, chceme mu být na blízku a žít s ním,...….a v modlitbě přijdeme za Kristem, poprosíme ho o odpuštění, že jsme to nevěděli, že jsme dělali mnoho zlého a poprosíme ho o to, aby naše hříchy byly přibity spolu s ním a Bůh nás mohl přijmout. Vydáme mu svůj život, jako Kristus ho dal za nás.

Není to mantra, ani automatika. Je dobré to říct svými slovy, jak tomu rozumíme. Podstatné je co máme v srdci, Bůh vidí do našeho srdce a podle toho nás přijme skrze Krista nebo ne.

Pokud nás přijme, stane se během několika vteřin série zázraků, reálné sejmutí hříchů, přiblížení se k Bohu, přijetí Ducha svatého a narození z něj našeho ducha.
Budeme to vědět, někde uprostřed hrudníku, Bůh nám sám dá své svědectví, že se to stalo.

Podle mé zkušenosti se to někdy nestane, ne kvůli hříchu, ten může být přibit, ale tím, že jsme předtím dlouho žili tím, že můžeme dosáhnout spasení svými skutky podle Bible.

Toto jsem já zažila u lidí, že i když pak chtějí očistit pouze Kristem, že to nějak nejde a Bůh se k této modlitbě nepřizná.
Asi, i když to už pochopili a nechtějí to, být spasení ze svých skutků, mají to asi hluboko v sobě.
Je tedy dobré vyznat tu snahu, žít podle Bible, když jsem nebyl naplněný předem Duchem,....** jako hřích.**

Stojí to přímo proti spasení Kristem !

Očištění krví Krista není jen nějaká metafora nebo nějaká představa, že to Bůh udělá kvůli církvi, kde jsem......NEUDĚLÁ !

Že to udělá kvůli mému upřímnému srdci, vůdci, jediné pravé organizaci, mé poslušnosti,.­....NEUDĚLÁ TO !

KRISTUS ZÁSADNĚ OČIŠŤUJE ZADARMO, Z MILOSTI, BEZ DŮVODU !

Kristus zemřel za všechny lidi, ale čeká jen na naše rozhodnutí, kdy za ním přijdeme a poprosíme ho o to !

Ale je to naprostá realita, nejen domněnka, pocit !

Protože jen pečeť Ducha nám jednou zajistí, že vejdeme, že budeme poznáni a schváleni !

Pokud si nejsme jisti, že jsme očištěni Kristem a máme pečeť Ducha, můžeme se o to modlit a Krista hledat.
Ale hlavně k němu jednou přijít !

On sám říká,...…….." a vy nechcete ke mně přijít, abyste měli život... .{color: red}"….! Jan 5.kap.40.verš !


8
n/a
 #1061 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.20 10:58:43 | #1067 (6)

já se ptala na něco jiného. jak se očistit krví (sama o tom píšeš) tedy nemyslím tím jen v myšlenkách či nějakém rituálu. a jak víš že to není domněnka, tedy pocit. Co máš jinak než jiný křesťan.


105
n/a
 #1066 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.20 11:21:31 | #1068 (7)

Když píšu, jak se očistit, není to o tom, že se můžu očistit sama.

A přijít za Kristem není rituál...……

ratko, já vím bezpečně, přesně kdy a jak mi Kristus vzal hříchy s sebou na kříž. Popisuju to ve svém svědectví, jak jsem uvěřila.
Raději to sem postnu.
Není to o tom, že to každý musí mít takto přesně, ale každý, komu Kristus opravdu sejmul hříchy by měl vědět, že se to stalo a měl by vědět, že byl Bohem přijat a Bůh do něj vložil svého Ducha.

*
visitore, žila jsem asi patnáct let podle Bible. Moje víra byla velmi silná, ale měla jsem pořád silnější deprese.
Chtěla jsem od Boha jen, abych mohla žít a vychovávat syna, protože je psáno, že slabý bude jako orel
Nechápala jsem, myslela jsem, že něco dělám špatně a tak jsem asi pět let volala k Bohu o pomoc.

Já jsem měla deprese z těžkých křivd, které jsem už jako dítě prožívala. Viz výše.
Měla jsem to ve svých útrobách jako těžké balvany, které mi bránily žít a nakonec jsem už nemohla dýchat....., dusily mně....

A během jednoho volání o pomoc jsem si vzpomněla na Kristova slova v Písmu,.....kde říká: "Pojďte všichni ke mně, kdo jste obtížení a já vás občerstvím"...…..a taky říká, že vezme naše břemena.....

Sice jsem tomu moc nerozuměla, ale nic jiného už mi nezbývalo, tak jsem si řekla v duchu, přece Kristus nelhal, nebyla nalezena lež v jeho ústech.....

A tak se stalo jediné nejdůležitější na tomto světě, že mi Kristus nabídnul pomocnou ruku a já jsem ji přijala...….
Během několika vteřin zmizela hromada balvanů v mém hrudníku a já jsem začala dýchat.

Ty balvany byly mé hříchy a mé rány, které mně oslabily.

Kristus totiž nesl, kromě našich hříchů i naše slabosti a nemoci.

Ve mně se navíc objevila jiskřička, která svítila, hřála a dívala naději.

Taky jsem vnímala Boží blízkost, jeho lásku jako výheň z pece.

V první chvíli jsem tomu nerozuměla, ale znala jsem Písma a pochopila jsem rychle, co se stalo.

Přijala jsem Krista, on mi sejmul mé hříchy i slabosti.
Byla jsem naplněná Duchem svatým. Ona jiskřička, která se rozšiřovala. Narodil se můj duch.
A smířila jsem se s Bohem. Bůh se mohl ke mně přiblížit, protože překážka hříchu byla odstraněna Kristem.

Duch svatý mi dal porozumění Písma a budoval mně sám asi rok, protože jsem netušila, že ještě dnes existují křesťané naplnění Duchem.

Visitore, takto to Bůh nedělá obvykle, ale věřím, že to udělal se mnou takto právě pro lidi jako jsi ty,....kteří jsou uhranuti monstrózností církví nebo chytrostí sektářských vůdců...…..

Udělal to takto s apoštolem Pavlem...…, také to mělo svůj důvod.....

Takže Kristus dokonce nepotřebuje ani jiného křesťana, natož všechny šílené lidské praktiky a vymyšlenosti obrovských organizací a tzv. církví.....
On je schopen spasit na místě i člověka na pustém ostrově, i uprostřed muslimství…….a já ty příběhy i znám.....jsou o tom úžasné křesťanské knížky...……, které jsme s manželem prodávali......


8
n/a
 #1067 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.20 12:13:24 | #1069 (8)

Díky Kjaro za tvůj příběh, každý z nás má příběh svůj. Takže vše se pořádnese v rovině subjektivních prožitků. Díky za ně... ale jsou to subjektivní prožitky a člověk zvídavý a kritický jako jssem já, se aamozřejmě ptá kolik jsou z toho subjektivní pocity a emoce, a kolik je trvalý stav. Takže je čas ukáže... nic jiného nemáme na prověření a ověření zda nás vede Duch svatý nebo zda prostě je to jen produkt našich přání, pocitů a představ.


105
n/a
 #1068 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.20 12:37:27 | #1070 (9)

Ratko, chápu tě,

Svědectví Ducha svatého není pocit, není to duševní vjem, ale duchovní.

Znala jsem Bibli, takže jsem si mohla kontrolovat, jestli je vše v souladu s Písmem. Kdyby to nebylo, nepřijala bych to.
Duch svatý mi umožnil rozumět Písmu, takže si to ověřuju celých třicet jedna let.

Poznala jsem stovky křesťanů, narozených z Boha, kteří svědčí o tomtéž, že jim byli sejmuty hříchy a že přijali tím pečeť Ducha.
Na světě jsou jich stovky miliónů a to i v KC.

Na mé svědectví o Kristu uvěřily a byli naplněni Duchem desítky lidí.

Takže to mám ověřeno duplicitně.

Zrovna dnes mi napsal mail bývalý svědek, který už přes deset let věří Kristu a uvěřil, lépe řečeno, Kristus se ho dotknul na mé svědectví.

V mém životě nezůstal kámen na kameni. Prožila jsem nádherné manželství s manželem, křesťanem, který byl předtím komunista !

Kristus mi to potvrzuje na každém kroku, každou minutu i vteřinu, protože ve mně přebývá skrze Ducha a já to vím Radko, vnímám ho...…..-stále celých těch 31 let.


8
n/a
 #1069 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.04.20 12:48:33 | #1071 (10)

věřím ti to Kjaro, tedy tvé pocity i vnitřní spokojenost. I když tvé svědectví by mě určitě dovedlo ke křestu a do lůna církve. Tedy kdyby se to týkalo mě :-)


105
n/a
 #1070 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.04.20 12:54:34 | #1072 (11)

tak, viera má viesť ku krstu v apoštolskej cirkvi...


n/a
n/a
 #1071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.04.20 13:48:56 | #1073 (12)

Jenom že se máme vystříhat od modl alias od modlářství..a v některých církvích i když apoštolských je tohoto až jako když moc..


n/a
n/a
 #1072 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 08:59:22 | #1074 (13)

jmenuj některé modlářské praktiky katolíků!


-109
n/a
 #1073 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 12:05:57 | #1075 (14)

Ani nemusím pro to chodit daleko stačilo zajít si pro to do kaple:
slavidan Uživatel je online | Předmět: Papežovi mimořádné požehnání světu a…01.04.20 10:32:40 | #289
https://magazin.aktualne.cz/foto/fotka-papeze-v-pustych-ulicich-rima-se-viralne-siri-na-socia/r~e1e81ede677611eaa25cac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu (3.fotka)


n/a
n/a
 #1074 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 12:45:17 | #1079 (14)

Modlářství je toto:

Zobrazování a klanění se sochám Marie.
Zobrazování a klanění se svatým.
Vytvářet si Krista hostií a klanění se jí.
Zobrazováni Krista a klanění se mu.
Zobrazování svatých na obraze a klanění se jim.
Nazývání papeže Otcem, je modlářství, stejně tak jako klečení před nimi.
Nazývání dalších hodnostářů v KC Otci, je modlářství.

Ale ještě horší jsou modlitby k zemřelým svatým, to je spiritismus.


8
n/a
 #1074 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 15:51:40 | #1083 (15)

Ještě taky uctívají relikvie a klaněj se jim.


n/a
n/a
 #1079 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 18:39:09 | #1084 (16)

Jo, jo,....


8
n/a
 #1083 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 18:46:22 | #1085 (16)

nikto sa relikviám neklania, nelžite!


n/a
n/a
 #1083 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 21:32:39 | #1088 (17)

Nikdo? Jo?
Jsem to viděla v dokumentárním filmu na televizi NOE, tak o mně nevyhlašujte takovéto bludy.


n/a
n/a
 #1085 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 12:35:16 | #1078 (11)

Svědectví Ducha o tom co se s námi stalo je napsáno v Rím, 8.kapitole:

16Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.

Nevymyslela jsem si nějaké své pocity.....

Taky mně to vedlo ke křtu a do církve. Ovšem ne do KC.


8
n/a
 #1071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 18:49:16 | #1086 (12)

to je v pohode, krst v každej klresťanskej cirkvi je platný, vzájomne si ho uznávame...sme v jednote v základnej viere o božstve Otca, Syna i Ducha Svätého...ostatné je už druhoradé, i keď sú tam ešte niektoré vážne nedorozumenia vo viere, hlavne ponímanie eucharistického Krista/Jn 6, 53-55...


n/a
n/a
 #1078 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.20 21:37:08 | #1089 (13)

Ježíš se modlí aby všichni jedno byli, říká že co učiníme tomu nejmenšímu bratrovi, jemu jsme učinili. .Kristovo tělo je mnoho údů, račte prosim pěkně jednou tak\ respektovat Bibli, co je v ní napsáno.


n/a
n/a
 #1086 

| Předmět:
01.04.20 10:42:58 | #1037

Svědkové Jehovy prezentují:

margo | Předmět: Myšlení Boží
před 33 minutami | #15007
K zamyšlení:
Ježíš ... řekl [Petrovi]: „Jdi mi z cesty, satane! ... Tvůj způsob myšlení není Boží, ale lidský.“ (Mat. 16:23)
A co my? Uvažujeme jako Jehova, nebo jako svět? Svoje chování jsme bezpochyby přizpůsobili Božím požadavkům. Ale jak je to s našimi myšlenkami? Daří se nám vidět věci stejně jako Jehova? To vyžaduje

*

Zase, je dobré žít podle Bible pro dnešní život, ale nemůže nám to dát ani naději na věčný život !

Nejdříve nám musí Kristus sejmout hříchy, tím přecházíme ze smrti do věčného života, až pak jsme uschopněni dělat skutky z Ducha.


8
n/a

| Předmět: RE:
01.04.20 10:50:49 | #1038 (1)

abuka | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 23:5-10
před 16 hodinami | #3208 (5)
Kdy se Ježíš stal tím veleknězem, a co znamená, že po způsobiu Melchidezecha?
Kde je v NZ použit výraz kněz v souvislosti s někým z křesťanů?

*

Dobře víš, že visitor ti to neřekne, on nemá nejmenší tušení....

Kristus se stal veleknězem po přinesení oběti a protržení opony. Stal se tím veleknězem i králem podle způsobu Melchisedecha.

Všichni křesťané jsou kněží a králové v Kristu !

A ne zase jiné SZ ovce s totalitním prostředníkem, který v tomto rozměru ani pod SZ neexistoval !!

Samozřejmě kněz v katolickém smyslu dnes žádný nemá existovat !


8
n/a
 #1037 

| Předmět: RE: RE:
01.04.20 11:05:23 | #1039 (2)

...každý katolícky kňaz (ako i v iných apoštolských cirkvách) je kňazom Krista Veľľkňaza (podľa rádu Melchoizedechovho) , lebo má od neho apoštolskú postupnosť svätenia, ktorá sa odovzdávala všetkým následným generáciám kňazov vkladaním rúk a pomazaním od predchádzajúceho biskupa ...ap. Pavel svätil biskupov (a to sú Kristovi kňazi), a biskupi svätili a** svätia kňazov** (hierarchicky nižších služobníkov zasvätených Kristovi) v neprerušenej apoštolskej postupnosti - len tak je potom možné premieňať chlieb a víno na telo a krv Kristovu rukami a modlitbami takto sväteného kňaza (Jn 6, 53-55)...protestanskí pastori/presby­teri/kazatelia túto moc od Krista nemajú, lebo sú menovaní v nejakom grémiu laikov, nie svätení v apoštolskej postupnosti...je pochopiteľné, že samotní svätení biskupi by tieto služby Cirkvi nestihli (vzhľadom na počet veriacich v apoštolskej Cirkvi) vykonávať, preto sú rovnako hierarchicky svätení "nižší" kňazi (s apoštolskou mocou) a diakoni (tí nemajú túto moc, ale sú určení pre iné/pomocné služby Cirkvi...


n/a
n/a
 #1038 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.04.20 11:30:53 | #1040 (3)

ad.: a tak v Cirkvi biskupi/kňazi v Kristovej moci môžu odpúšťať (a zadržať) hirechy, čo pramení hlavne z dvoch bibliických textov:
Mt 16,
18 A já ti pravím, že ty jsi Petr a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.
19 Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi , a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi
Jn 20, 23 Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.
..a to je možné (odpúšťať hirechy a premeniť chlieb a víno na telo a krv Kristovu) len v Cirkvi (s mocou odmítnutí a přijetí" a v neprerušenej apoštolskej postupnosti Kristovho kňazstva...


n/a
n/a
 #1039 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 11:34:45 | #1041 (4)

ad2: je pochopitšné, že Kristus dal túto moc Cirkvi (ktorá bude do skončenia sveta) a jej kňazom do skončenia sveta, nemohlo to byť len pre aktuálnych apoštolov, ktorí po niekoľkých pár desiatkach rokov zomreli..


n/a
n/a
 #1040 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 11:37:44 | #1043 (5)

I dnes jsou apoštolé, ale ne v katolické církvi.


8
n/a
 #1041 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 13:55:06 | #1045 (6)

:-) milé od vás!


n/a
n/a
 #1043 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 14:03:08 | #1046 (6)

KC má menovite okolo 8 000 svätorečených, okolo 100 tis blahoslavených (takmer polovica z oboch sú mučeníci) , a asi 1 milión hromadne svätorečených mučeníkov neznámych po jméne (boli hromadne popravení a popravovaní) - napr. rímskych a iných kresťanov v rímkej ríši (za Nera, Diokleciána, Décia, a iných cézarov), tisíce vietnamských, japonských, čínskych, kórejských, a mučeníkov iných národov...


n/a
n/a
 #1043 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 14:13:55 | #1049 (7)

..a pochopiteľne aj dnešných hrdinov viery, ktorí šíria evanjelium slovom a skutkom (i tisíce na misiách), a za to často zomierajú...ako aj milióny dnešných hrdinov viery, ktoré sú neznámi po jméne a žijú medizi nami...takže tvrdiť, že KC nemá "apoštolov", je - domyslite si sama...je známe, že v dnešných časoch má KC najviac mučeníkov/obetí, vydávajú sa k tomu každoročne ročenky, a obetí je najviac z radov katolíkov (hlavne z z viacerých islamských štátov, Číny a štátov, kde operujú teroristické islamské bandy. (napr. Nigéria, Sierra Leone, a iné africké štáty,),,... Srí Lanka, - ale i na katolíckych Flipínach), ..


n/a
n/a
 #1046 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.20 12:58:32 | #1080 (7)

Tak proč jste se spojili s dalším z císařů římských….s Konstantinem ?!

Ten nezabíjel jednotlivce, ale zabíjí, ničí a dusí KC církev dodnes.....

Jak vidíš, i Svědkové byli zabíjení i komunisté a cikáni......to samo o sobě není důkazem pravosti víry....!


8
n/a
 #1046 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 14:05:09 | #1047 (4)

Petr,.....tam si přečti předchozí verš a je jasné, že se jedná o Krista, na kom je zbudovaná církev.

Odpuštění hříchů se vztahuje pouze na nás, když nám někdo ublíží.

Jinak jsme všichni králové a kněží v Kristu, takže máme také všichni tyto pravomoce,...…­...nejen papež a kněží...….


8
n/a
 #1040 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 14:55:43 | #1051 (5)

Cirkev je zbudpvaná na Petrovi - hlave pozemskej Cirkvi, ktorému (a jeho následníkovi/om 1. biskupovi rímskej cirkvi) dal aj moc, ako a v čom ju riadiť (ako ochranca pozemskej Cirkvi, ochranca evanjeliovej viery, mravov a organizácie - texty Mt 16, 18, 19 svedčia...


n/a
n/a
 #1047 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.20 13:02:47 | #1081 (6)

Ale běž, to dělá Kristus …., hlava.....skrze Ducha svatého.
Jestliže Kristus zakázal někomu nazývat se Otcem tím spíše neustanoví tady hlavu……!
Duch svatý stvořil světy, není problém, aby vedl křesťany sám !

Duch svatý není jen hříčka v ústech mnoha lidí !


8
n/a
 #1051 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.04.20 11:36:49 | #1042 (3)

visitore, věříš více Božímu slovu nebo učení katolické církve ?!

Toto, co píšeš nemá nic společného s Božím slovem. V Písmu není jediná věta, kterou tady píšeš !

*V Písmu se apoštolství ani náhodou nepředávalo vzkládáním rukou, Vzkládáním rukou se předávalo jen naplnění Duchem pro učedníky.

*V Písmu neexistovala žádná apoštolská posloupnost a tudíž nemohla ani pokračovat dále ! Navíc od smrti Petra k ustanovení prvního papeže je mezera několika staletí !

*Pavel nesvětil biskupy /biskup znamená významově starší, není to žádný nadřízený/,.....jen je ustanovil v církvi, kterou sám založil . Kolik církví papež založil ?!

  • Pod Novou smlouvou žádná hierarchie nemůže existovat, protože bylo zaplaceno za hřích, ta byla pod SZ kvůli hříchu.
  • Eucharistie je okultní akt, protože není možné znovu pokládat na oltář oběť, Kristus byl obětován jednou pro vždy a podle katechismu se na ní podílejí i přijímající, …..což je lež a velký hřích, protože nikdo další se nemůže a nesmí podílet na oběti Kristově ! Je totiž dokonalá !
  • Jako symboliku to chápou jen svědkové, protestantné večeři Páně chápou jako duchovní akt s duchovní přítomností Krista ve vínu i chebu, jinak by lidé při nesprávném chápání Kristova těla nemohli být nemocní a umírat ! Ale rozhodně se nejedná o žádné proměňování !

Právě, že se mnohdy stávalo, že se víno skutečně proměnilo na skutečnou krev a chleba na maso, dokazuje, že si ten zlý někdy přisadí více, než je milo i katolíkům.
Oplatce se přisuzovala okultní moc tak velká, že kvůli jejímu vlastnictví vypukaly i boje a lidé ji kradli pro okultní akce.

**Najdi mi, prosím v Písmu alespoň jedenkrát, že někdo byl kněz ve smyslu jako to mají katolíci i si tak říkal .
**


8
n/a
 #1039 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 14:58:29 | #1052 (4)

ste to práve vy, ktorá často píše proti Božiemu slovu vlastnými výkladmi Písma, nerešpektujúc všeobecné výklady Písma Cirkvou...práve Cirkev treba počúvať a rešpektovať, nie vlastné ego (viď Mt 16, 18, 19)...


n/a
n/a
 #1042 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 17:25:41 | #1055 (5)

Nemiluju církev víc , než Boha a Krista, visitore…….a respektuju je a ne KC , církev, která už dávno selhala...….


8
n/a
 #1052 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 18:20:35 | #1058 (6)

Kristus a Cirkev sú v neodeliteľnej jednote, Kristus bez Cirkvi nie je Kristus, Cirkev bez Krista je nic! - takže ak rešpektujem Krista, rešpektujem aj Cirkev a opačne - vy ich oddeľujete...


n/a
n/a
 #1055 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.20 15:48:03 | #1082 (7)

Jak jsi přišel na to, že Kristus je bez církve nic...…...co to meleš za hlouposti...….. Kristus je Bůh a když nebude církev, zvláště KC církev on to přežije...…., není na ní závislý....

Vlastně i toto je modlářství. Pokud vidíš uctíváš církev jako Krista !


8
n/a
 #1058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.20 19:45:59 | #1087 (8)

Kristus potřebuje zde na zemi tělo, tedy lidé spojené v Duchu svatém do církve. Bez lidí by opravdu Kristus nebyl...to jsme myslim už probírali.


105
n/a
 #1082 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 15:02:33 | #1053 (4)

...problém je v tom, že protestanti a Svědkové manipulujú s Písmom, vykladajú ho nesprávne, zdôzňujú to, čo je druhoradé, nie prvoradé, - i napr. pri výklade eucharistie, kde zdôrazňujú len tú "památku", nie, čo je pred tou památkou - t.j. že ide o skutočné telo a krv Krista v chlebe a víne, ktoréjeme a pijeme povinne/príkaz Kristov, pre vzkriesenie a večný život (Jn 6, 53-55)...


n/a
n/a
 #1042 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.04.20 14:06:45 | #1048 (3)

visitore, máš pečeť Ducha...….?!


8
n/a
 #1039 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 14:50:37 | #1050 (4)

kto ma číta na všetkých zdejších forach, dá si odpoveď...


n/a
n/a
 #1048 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 17:21:53 | #1054 (5)

Nemáš pečeť Ducha visitore……., vůbec nevíš o co jde...….kromě katolických prázdných frází......a v nich ta pečeť není.....


8
n/a
 #1050 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 18:30:21 | #1060 (6)

nesúďte, lebo budete súdená, vystupujete pyšne, nafúkane, - znova: bez Cirkvi neexistuje kresťan, bez Cirkvi je to len samozvaný kresťan, tlčhuba o Kristovi, . môže tvrdiť, že má Diucha Svätého, a pod.. - nie je to tak, nemá Ducha Svätého, lebo Duch Svätý je činný v Cirkvi, vedie toho, kto prijal vieru do Cirkvi...já sa len nádejam, že píšem len to, čo je vôľa Ducha Svätého, a prosím ho, aby mi zabránil napísať to, čo nie je jeho vôľa - mnohokrát som po sebe vymazal, lebo nemal som z toho dobrý pocit, nebolo to v Duchu (je k tomu na df, ktoré nesprávcujeme, 10 min)...každé svoje slovo teda konfrontujem s Písmom (i keď vždy necitujem, ale píšem v súlade s ním) a učením Cirkvi...


n/a
n/a
 #1054 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 18:34:23 | #1062 (7)

Přesně tak, máme náděj že jsme vedeni Duchem svatým, že máme jeho pečeť. To vše je naše náděj, naše víra... a v důsledku i pochybnost. Kdo nepochybuje?


105
n/a
 #1060 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 18:44:50 | #1063 (8)

platí:...s Kristom, ktorý je živý v Cirkvi - teda skrze Cirkev, pre Cirkev, s Cirkví v Duchu Svätom - inak to nejde, inak sa stáva z kresťana filozof, kritik, a ako hovorí p. František - žalobca na Cirkev - de facto tlčhuba proti Kristovi...


n/a
n/a
 #1062 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 19:29:08 | #1064 (9)

Ale tet se církve nemohou scházet, tvořit skupinu, jenom tady na netě.


n/a
n/a
 #1063 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.04.20 19:49:45 | #1065 (10)

iste, je to výnimočná situácia, aká tu nikdy v dejinách nebola...


n/a
n/a
 #1064 

| Předmět:
31.03.20 11:52:14 | #1036

V tématu Svědkové Jehovovi je vidět, jak to VRO umí.
Odlehčí to vesmírem, naláká lidi a pak nastolí vyučování:

Naslouchejte mu. (Mat. 17:5)
Jehova dal jasně najevo, že chce, abychom slovům jeho Syna naslouchali a řídili se jimi. Ježíš svoje následovníky s láskou učil, jak oznamovat dobrou zprávu o Království, a opakovaně jim připomínal, aby zůstali bdělí. (Mat. 24:42; 28:19, 20) T

*

Zase znovu musím připomenout, že nestačí si číst Bibli a chovat se podle ní, jak je jejich vůdce VRO vede !
A to dokonce, že se má poslouchat Kristus !

To je jistě nejlepší ochrana pro náš život dočasný na zemi,** ALE ROZHODNĚ TO NENÍ PRO VĚČNÝ ŽIVOT !**

Ani tehdy, když se ví o výkupném !

Výkupné totiž obsahuje zaslíbení naplnění Duchem svatým ! A Kristus ro říká více než jasně, ….

.MUSÍŠ SE ZNOVU NARODIT, JINAK BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ ANI NESPATŘÍŠ !

jEN PŘIJETÍM KRISTA, PŘECHÁZÍME ZE SMRTI DO ŽIVOTA !

A Kristus nás rozezná při svém příchodu nebo po smrti, podle pečeti Ducha, ne podle skutků !

Ze skutků, přijmeme odměnu malou nebo velkou, budeme biti málo nebo hodně, nebo nebudeme přijati, když se budeme chovat svévolně,...…­.přijmeme tedy jinými slovy....."věnec života",....ale ze skutků nebudeme spaseni !

jAN 5:24:

24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.


8
n/a

| Předmět:
31.03.20 10:37:58 | #1035

Svědkové Jehovy v tématu Výklad Bible nakopírovali od svého vůdce tento výklad:

. Ale vy si nenechte říkat Rabbi, protože Učitele máte jen jednoho a vy všichni jste bratři. A nikoho na zemi nenazývejte otcem, protože máte jen jednoho Otce, toho nebeského. Ani se nenechte nazývat vůdci, protože váš Vůdce je jen jeden, Kristus.

Je poměrně jasné na jakého Otce to mají zacílené u katolíků.

Jenže daleko horší je, když je někdo otcem a působí skrytě.
Dává si navenek říkat ….otrok...…., ale fakticky, žádný diktátor nikdy tak důkladně nemanipuloval, jako "Věrný a rozvážný otrok"......svědků Jehovy !

On není jen otec, otec je poměrně ještě člověk, který respektuje individualitu, svobodu rozhodování.
Ale VRO svědků se staví do role jediného pověřeného Kristem, který může vykládat Bibli a všichni ostatní musí přijmout jeho výklad bezezbytku.
To znamená, že si nemůžou číst Písmo a dokonce ani jeden verš jinak, než on vyloží.

Je to hrůzná manipulace touhy člověka po Bohu, jeho svědomí, jeho víry, jeho chování i v nejskrytějším zákoutí myšlenky člověka a tím, jak bude jednat !

K tomu je zneužita i Bible, kterou si napsali !

Takovou možnost manipulace každé myšlenky člověka neměl nikdy žádný krutovládce na zemi !

Vypůsobuje se tím uniformita, které se říká jednota !

Je možné, aby se člověk nechal,.... V TÉTO KONSTELACI,..... tak oklamat , že až netuší, že mají vůbec nějakého vůdce ?!

Není jen důležité, aby se člověk nenazýval vůdcem, ale podstatné je, aby jako vůdce a to totalitní vůdce...**.NE­FUNGOVAL !
**

PROČ ?!

….. ..."protože Učitele máte jen jednoho a vy všichni jste bratři.
.{color: red}"

Kdežto VRO říká toto:...".Mít někoho, kdo nás duchovně vede, je nejen užitečné, ale řekl bych, že i nutné.
.{color: olive}"

V předchozím postu to kopíruju z elaborátu VROa !


8
n/a

| Předmět:
29.03.20 12:07:21 | #1034

Abuka, ve Výkladu Bible cituje výklad vůdce z Ameriky k čemu chce zneužít tyto verše.
A je to přesně tak, jak jsem psala včera. Skutky 8.kap.31,32.

Abuka s Margo mi neustále říkali, že jim něco podsouvám, že to není pravda, že to oni neučí, nedělají.

Ale z tohoto je jasné, že to co jsem psala o jeji vůdci, jak si účelově přizpůsobuje verše z Písma, aby svědky zmanipuloval k tomu, že se musí jemu totálně podřídit, podřídit se jeho vyučování.

Proberu to jednotlivě, co tam dělá:

…... Měl dostatek pokory k tomu, aby požádal o pomoc a nechal se poučovat.

Tím je svědkům typicky manipulativně řečeno jinými slovy, že když se nenechají jím absolutním způsobem manipulovat, poučovat,...…... .tak jsou nepokorní !

…...Mít někoho, kdo nás duchovně vede, je nejen užitečné, ale řekl bych, že i nutné.

…….Bez působení Božího ducha to moc nefunguje.

Takže těžiště lží je nutnost duchovního vedení a dokonce , podle druhé věty, to má znamenat působení Božího Ducha.

Ale, pod Novou smlouvou, podle 8.kap.Židům, už...."nebude učit druh druha a bratr bratra"...…., a už vůbec ne prostřednictví SZ prostředníka, který musí ovcím co nemají Ducha zprostředkovávat Boží vůli, VRO je dokonce vyučuje tak, že v nich Duch svatý nemůže bydlet a nemusí,......POD NOVOU SMLOUVOU JE ALE DÁN DUCH SVATÝ KAŽDÉMU KŘES´TANU A KAŽDÝ SÁM ROZUMÍ BOŽÍMU SLOVU A NEPOTŘEBUJE SZ PROSTŘEDNÍKA !

*

Sem dolů dám celou citaci, co má napsáno Abuka:

*abuka | Předmět: RE: Skutky 8:30,31
před 12 hodinami | #3106 (1)
Co z celé pasáže můžeme vyčíst?
Etiopský eunuch byl v Jeruzalémě uctívat, byl to tedy proselyta. Jako takový nemohl být doslovným eunuchem, takže zřejmě zastával nějaký úřad, který byl většinou vyhrazen pro eunuchy.
Poznáváme jeho vztah k Bohu, protože trmácet se z Etiopie do Palestiny kvůli návštěvě chrámu, to by možná neudělal leckterý Žid. Zkoumal Boží slovo a chtěl mu porozumět. Měl dostatek pokory k tomu, aby požádal o pomoce a nechal se poučovat.
Mít někoho, kdo nás duchovně vede, je nejen užitečné, ale řekl bych, že i nutné.
Bez působení Božího ducha to moc nefunguje.
*

…….


8
n/a

| Předmět:
28.03.20 10:28:31 | #1032

V tématu svědků Jehovy píše kopírují svého vůdce:

abuka | Předmět: Skutky 8:30,31
před hodinou | #3097

Skutky 8:30,31
Filip běžel vedle a slyšel ho, jak nahlas čte proroka Izajáše, a řekl: „Opravdu víš, co čteš?“ Řekl: „Skutečně, jak bych jen mohl, ledaže by mě někdo vedl?“ A snažně prosil Filipa, aby nastoupil a sedl si k němu.

*

**Toto bude ukázka, jak se vytrhuje účelově z kontextu, aby to podpořilo mé vůdcovství !
**
Tento verš jim vůdce vykládá na dúkaz toho, že je zapotřebí pod Novou smlouvou vedení a výklad Bible .

Ale už verš citovaný z jejich PNS je přeložený, aby toto evokoval, to co potřebuje:

….. ledaže by mě někdo vedl?....

Jenže tady se nejedná o dvouleté vyučování a účelový výklad Bible, který chce jejich vůdce podpořit, jedná se pouze o vysvětlení jednoho verše z Izaiáše !

Ve skutečných Biblích je to také jednoduše přeloženo:

Skutky 8.kap.30,31:

30Filip k němu přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izaiáše, zeptal se: „Rozumíš tomu, co čteš?“
31On odpověděl: „Jak bych mohl, když mi to nikdo nevysvětlí!“ A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho.

Jedná se prostě o řečení evangelia skrze tento jeden verš z proroctví Izaiáše o Kristu!
Zní totiž takto:
32To místo Písma, které četl, znělo: ‚Jako ovce vedená na porážku, jako beránek, němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa.
33Ponížil se, a proto byl soud nad ním zrušen; kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen.‘
34Dvořan se obrátil k Filipovi: „Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví – sám o sobě, či o někom jiném?“
35Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše.

Filip mu prostě zvěstoval Ježíše, neučil ho dva roky nějakému výkladu Bible !

Samozřejmě to dokazují další verše, ale tím se svědkové nazatěžují.

36Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: „Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?“
37Filip mu řekl: „Jestliže věříš celým svým srdcem, nic tomu nebrání.“ On mu odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“
38Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil.
39Když vystoupili z vody, Duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou.

Filip eunucha pokřtil a dál ho dva roky nemanipuloval svým výkladem.


8
n/a

| Předmět: RE:
28.03.20 10:38:59 | #1033 (1)

Abuka také píše:

U nás je málo těch, kteří přijíémají, jsou to jen ti, kteří jsiu s Ježíšem ve smloubě o Království a jsou duchem pomazáni jako budoucí Ježíšovi spolukrálové. Takže u nás koluje něolik pohárů, ale nikdo z nich nepije, protože v našem sboru nikdo nepatří k této skupině. Jak to dělají tam,

*

Tady je potvrzeno to co jsem psala o kázání evangelia, svědkové nejsou vůbec v novozákonní smlouvě, nepřijali moc Ducha svatého.
Jenže není nic mezi Starou smlouvou a Novou smlouvou, která má zaslíbení křtu Ducha svatého.
Mezi tím je jen smrt !

A stejně tak, nemohou přijímat víno, ani chleba, protože jejich vůdce dobře ví, že by mohli i umírat, kdyby přijímali , aniž …."vědí, že se jedná o Kristovo tělo "....!

Takže oni si pohár vína a chleba jen ….PODÁVAJÍ !

NEVIDÍM NIKDE V PÍSMU, ŽE SI MÁ NĚKDO JEN PODÁVAT VÍNO A CHLEBA !

Mimochodem, existují i umělohmotná, jednorázová štamprlata a každý může dostat trochu vína bez infikování.


8
n/a
 #1032 

| Předmět:
26.03.20 17:06:59 | #1029

Margo na SV kopíruje toto:
margo | Předmět: kázání
před 9 hodinami | #13989

K zamyšlení:
Tato dobrá zpráva o Království se bude kázat po celé obydlené zemi. (Mat. 24:14)
Když posloucháme Ježíšův příkaz kázat, je to pro nás zátěž? Naopak. Potom co Ježíš vyprávěl podobenství o vinné révě, řekl, že ti, kdo budou kázat o Království, budou zažívat radost. (Jan 15:11) Vlastně nás ujistil, že radost, jakou má on, budeme mít i my.....

*
Jestli si myslíte, že mám radost z toho, když můžu ukázat omyl lidí, že je někdo klamán, tak se velmi mýlíte...…..je mi z toho do pláče spíše.....

Ano lidé, když mluví o Bohu mohou mít radost...…...já to docela znám.....

Když jsem byla před mnoha lety v jedné sektě, tak jsem si úplně poskakovala...….., přestože jsem tehdy žila taky v omylu....

Je mi to moc líto, že i když to zní báječně, že by uvěřil i kámen, tak je to všechno jinak.

1. Svědkové vůbec nevědí co je to evangelium.
Pro ně je evangeliem celá Bible.

Ap. Pavel říká: 2Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného.
17......, ale zvěstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu.
6Moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dospělí ve víře – ne ovšem moudrosti tohoto věku či vládců tohoto věku, spějících k záhubě,

Čili Evangeliem je zvěst o Kristu !
Ne ale moudrostí, jinak by Kristův kůl pozbyl smyslu ! 1.Kor.1. a 2.kapitola.
Moudrosti se učí jen dospělí ve víře !

Když svědkové rok dva učí své "evangelium".­..….dokonale tím vyprázdní Kristův kříž !

To znamená že ztrácí moc výkupného !!!

Taky Kristus přímo říká: Skutky 1.kap.:

8ale dostanete moc Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“

Na svědky žádný Duch svatý nesestoupil, nepomazal je DS, jsou vyučováni, že na žijíci na zemi v budoucnu, nemusí !
Čili nejsou zmocněni Bohem…..ke kázání Evangelia !

Nejsou svědkové Krista !…….jsou svědkové Jehovy !

**Toto jasně říká, že jejich skvostný elaborát z Ameriky...…...je totálně mimo realitu křesťanství a kázání evangelia !
**


8
n/a

| Předmět: RE:
27.03.20 12:21:18 | #1030 (1)

O to je to smutnější, když Abuka napíše toto:

abuka | Předmět: RE: Skutky 17:29-31
25.03.20 08:12:31 | #2981 (1)
Pavel tady varuje, že skončilo období, kdy lidem z národů stačilo žít podle svého svědomí. Pokud někdo nepřijme evangelium, je pro den soudu "bez omluvy".

*
Můžu tady mlčet a jen si číst tyhle úvahy,...….když jasně vím...….."že tudy cesta nevede"..... ke spasení, k záchraně...……..

Snad si Bůh na ně vzpomene, zvláště v těchto dnech, …….a dotkne se jich zjevením skutečného Ježíše Krista.
Protože jen on má ta slova věčného života...….


8
n/a
 #1029 

| Předmět: RE: RE:
27.03.20 12:32:38 | #1031 (2)

Nedávno svědkové Jehovy psali, že Kristus se nemůže vzkřísit sám...……., ale Boží slovo říká něco :jiného !

Jan2.kap.:
19Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej postavím.“
20Tu řekli Židé: „Čtyřicet šest let byl tento chrám budován, a ty jej chceš postavit ve třech dnech?“
21On však mluvil o chrámu svého těla.
22Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš pověděl.

**KRISTUS ŘEKL SÁM, ŽE CHRÁM SVÉHO TĚLA POSTAVÍ VE TŘECH DNECH N!

Čili, že se vzkřísí sám !**

I učedníci to tak dobře pochopili, na rozdíl u svědků !


8
n/a
 #1030 

| Předmět:
24.03.20 12:17:40 | #1006

Toto řekl papež:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Papez-Frantisek-vychvalil-koran-Tak-moc-az-z-toho-mrazi-423832

„Společně můžeme vytvořit bezprecedentní věk míru, potřebujeme jen dosáhnout respektu pro jiné víry, neboť jsme všichni boží děti bez ohledu na to, jakým jménem k němu mluvíme. Můžeme dokázat na světě zázračné věci tím, že spojíme svou víru a doba pro takové hnutí je teď,“ řekl papež s tím, že už nebudeme vraždit své sousedy kvůli rozdílům v našem pojetí Boha. Ježíš Kristus, Jehova i Alláh jsou podle jeho názoru jména popisující stejnou bytost.

*

Jak se můžu divit, že tady píše jonatan hlouposti, když je říká i papež.

Z tohoto projevu je mi jasné, že papež není křesťan. Doufala jsem, že se možná znovuzrodil a podlehl moci "slovutné" organizace a svému jedinečnému postu, ale není tomu tak.

Že by měl tendenci ke sjednocování, přes modlářství a hříchy KV,.....no nemusí znát verše z 1.Kor.5.kap., verš 11-13, že se nemáme s takovými "bratry" stýkat , to člověk od něj nemůže chtít,
** ale že Alláh je stejný Bůh, jako Kristus, to neudělá znovuzrozený křesťan ani v nejtěžším odpadnutí !!!
**
Alláh není jen jiné jméno Stvořitele, ale je to....DÉMON....

uŽ JSEM TADY PSALA, ŽE ZÁLEŽÍ NA TOM, JAK SE JAKÉKOLIV JMÉNO POUŽÍVÁ NEBO ZNEUŽÍVÁ.

Že i Kristovo jméno může být jméno démona, pokud se použije v okultních praktikách. A stejně i jméno Jehova může být jméno démona, pokud je zneužito, jako je zneužito u svědků...., hlavně na potlačení jména, které je nade všechna jména,...... jméno Kristovo !

Stejně tak učení islámu vytváří ze jména jejich Boha démona...!! Nebo spíše démon rád uchvátí takové učení, kde je jméno Krista ještě více potlačeno a celé učení nerespektuje Boha !

Prof.Halík, kdysi říkal na konferenci v Assisi skoro totéž. Říkal, že všichni vyznáváme přece stejné hodnoty, jako Islám, Hinduismus atd. a přejeme si je dodržovat a být hodní, takže nám přece nic nebrání, podle něho, abychom byli sjednoceni !

ALE O TO NEJDE !

tO SE MŮŽOU TAKTO SJEDNOTIT VŠICHNI SAMOSPRAVEDLIVÍ !

Ale křesťanství je totálně o něčem jiném !

**Křesťanství je o sejmutí hříchů zadarmo Kristem a tím nás Bůh přijímá, jsme spaseni. Dokazuje nám to tím, že teprve teď se rodíme z Boha jako Boží vlastní děti. Vloží do nás svého Ducha ! A z něj se rodí náš duch !
Máme tím jinou novou duchovní podstatu, kromě tělesné !

*

jAK JE MOŽNÉ, ŽE PAPEŽ, KTERÝ SE STAVÍ DO ROLE JEDINÉHO ZÁSTUPCE KRISTA NA ZEMI.....TO NEVÍ !!

Jak bychom mohli být jedno s tělesnými lidmi, natož démonskými lidmi !8
n/a

| Předmět: RE:
24.03.20 12:56:00 | #1007 (1)

Píšeš hlouposti :
*33648*
Alláh (arabsky الله ‎‎ zvuk [ʔalˁˈlˁɑːh], česky Bůh), je označení pro nejvyšší bytost v islámu. V arabštině (podobné slovo existuje i v dalších semitských jazycích) označuje jméno Boží také i v křesťanství a judaismu. Poprvé se vyskytuje u arabských židů.
*3440*


86
n/a
 #1006 

| Předmět: RE: RE:
24.03.20 13:09:31 | #1009 (2)

Ty jsi nečetl, co jsem napsala ?
Není důležité, jak to ti lidé chápou nebo dělají, ale jestli je schopen Stvořitel se k tomu přiznat a nebo jestli je to učení blízké démonu. A ten se toho chopí a vládne !


8
n/a
 #1007 

| Předmět: RE: RE: RE:
24.03.20 22:17:14 | #1024 (3)

Alláh není jen jiné jméno Stvořitele, ale je to....DÉMON.... *33684*


86
n/a
 #1009 

| Předmět: RE: RE:
24.03.20 14:47:40 | #1010 (2)

Alláh je sice Boh, ale je to v islame čiastočne iná predstava Boha - spoločná je len v tom, že vo všetkých 3 zjavených náboženstvách (judaizmus, kresťanstvo, islam) je Boho/Alláh Stvoriteľom..os­tatné jeho predstavy sú v nich rozdielne...


n/a
n/a
 #1007 

| Předmět: RE:
24.03.20 12:56:25 | #1008 (1)

Sorry, překlep....ne KV, ale KC.....


8
n/a
 #1006 

| Předmět:
23.03.20 12:37:53 | #1001

margo | Předmět: nestranný Bůh
před hodinou | #13682

K zamyšlení:
Bůh je nestranný. (Sk. 10:34)

*

Tento článek z Warwicku je celá napsán velmi účelově.

Zřejmě lidi reagují velmi odmítavě, když si dnes mohou přečíst otevřené psaní VRO o tom, že jedině svědkové jsou jediná pravá organizace, která má jediná Boží schválení, která jediná zná nejlépe Písmo a chová se jedině ona podle něho, takže jen ona bude zachráněná.

Žádný z těchto veršů neříká, že Bůh přijímá všechny lidi pro věčný život.!

Ano, Bůh miluje všechny lidi a Kristus zemřel pro všechny lidi, ale jen ti, kteří Krista přijmou a Bůh jim to zpětně potvrdí, že je přijal tak, že se stanou chrámem Ducha, jen tito lidé se rodí z Boha, jako jeho vlastní děti a jeho lid...... a jen on má šanci na přežití !!
Ne záruku, ale šanci ! Pořád máme svobodu i odpadnout....!

Všechny tyto verše, které vůdce svědků uvádí v tomto elaborátu, ...HOVOŘÍ O ÚPLNĚ NĚČEM JINÉM...!

Hovoří o tom, že Bůh se už neomezuje jen na svůj lid ,jen na Židy, ale že, podle zaslíbení, budou spasení i pohané na celém světě, zásluhou přibití našich hříchů spolu s Kristem, pro celý svět! !
Ovšem pro Židy i pohany s podmínkou, že přijmou Krista !

Je to takový alibismus a med kolem pusy,.....je to vlastně lež a zneužití veršů Písma !


8
n/a

| Předmět: RE:
23.03.20 13:12:16 | #1002 (1)

Dám sem příspěvek Niky z jejího tématu o Životě s Bohem, aby si to našlo co nejvíce lidí:

*

Ani v tom nejhrůznějším snu bych si nedokázal představit , že bych mohl vidět a zažít, co se v naší nemocnici děje poslední tři týdny.
Nejprve jich přišlo několik , pak desítky, potom stovky....a teď už nejsme lékaři, ale stali jsme se třídiči u běžícího pásu a rozhodujeme, koho nechat žít a koho poslat domů umřít, i když všichni ti lidé platili italské daně. ještě před dvěma týdny jsme byli s kolegy ateisté. Bylo to normální , protože jsme lékaři a naučili jsme se , věda vylučuje Boží přítomnost.
Před 9 dny k nám přišel 70letý věřící člověk. Byl to laskavý člověk, měl dýchací potíže. Ale měl ssebou bibli a udělal na nás dojem, když z ní četl umírajícím a držel je za ruku.
Všichni jsme unavení, psychicky i fyzicky vyčerpaní a musím přiznat, že jako lidské bytosti jsme dosáhli svých hranic. Dva z našich kolegů už zemřeli , další jsou nakaženi.. Některým z nás došlo , že ať se člověk snaží jakkoli, neobejdeme se bez Boha a začali jsme ho prosit , aby nám pomohl vydržet.
ten 70letý křesťan zemřel včera . Přestože v naší malé nemocnici jsme už měli 120 úmrtí, jsme totálně vyčerpaní a zničení, navzdory okolnostem se tomu člověku podařilo přinést nám klid , jaký jsme nedokázali najít. Ten křesťan odešel ke svému Pánu - a my ho budeme asi brzo následovat, pokud to takhle půjde dál.
Nebyl jsem doma 6 dní, nevím kdy jsem naposledy jedl a uznávám svou naprostou bezmocnost. Jsem rád, že jsem našel Boha , když jsem obklopen jen utrpením a smrtí.
Vyprávění Juliana Urbana , 38letého lékaře v Lombardii zapsal Gianni Giardinelli (2020)


8
n/a
 #1001 

| Předmět:
22.03.20 10:29:35 | #993

**Efezkým 2:8:

8Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
9Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.**

*

Ještě trochu o tom nejpodstatnějším.

9Spasení není z vás, je to Boží dar, ….jak je to chápáno mylně:

Svědkové.....je to dar tak nějak pomyslně....a tak nějak pomyslně na mně padá....asi ranní rosou....!
Nějak to Jehova udělá po smrti...…
V podstatě žádný dar nedostali a tím pádem mohou být jen samospravedliví, jinak to nejde !
Když někdo není chrámem Ducha, může být jen samospravedlivý !
Sám se ospravedlňovat svými skutky podle Bible !

Kalolíci……..to berou, že je to plošné pro všechny lidi a na lidi to také padá asi ranní rosou.....,
ale hlavně to mohou přijmout jen ti v KC, jen svátostmi !
V podstatě se nic nestane a oni to dohánějí skutky, samospravedlností !
Když někdo není chrámem Ducha, může být jen samospravedlivý !
Sám se ospravedlňovat svými skutky podle Bible !

Křesťan...…..přij­de za Kristem, řekne mu třeba, promiň mi moji nevědomost a moje hříchy a očisti mně, prosím, tím, že moje hříchy budou přibity spolu s tebou , smiř mně s Bohem a tím budu spasený..
Bůh to udělá /nebo neudělá, vidí do srdce/……..

Takový člověk to přijme jako dar, během několika vteřin...…...za­darmo...….dar se nedává za něco.....

...** není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit**

Tento dar vylučuje naši zásluhu a tudíž vylučuje jakékoliv naše chlubení našimi biblickými skutky !
Takže ono...."chlube­ní"......je vlastně ta naše samospravedlnost !
žE SE ZACHRAŇUJEME SVÝMI SKUTKY !

Pokud nepřijmeme Ducha svatého a nejsme jeho chrámem,...NEMŮŽEME SE CHOVAT JINAK, NEŽ ….SAMOSPRAVEDLIVĚ !!!


8
n/a

| Předmět: RE:
22.03.20 16:03:55 | #994 (1)

Kjara: Kalolíci……..to berou, že je to plošné pro všechny lidi a na lidi to také padá asi ranní rosou.....,
píšete nezmysly, a nepodsúvajte to katolíkom...prečo stále na účet katolíkov lžete?


n/a
n/a
 #993 

| Předmět: RE: RE:
22.03.20 16:10:53 | #995 (2)

Zatím se ukázalo, že lež byla vždy na vaší straně...….

U 15 let komunikuju s katolíky na internetu...……., já jsem si to nevymyslela. Bylo mi to řečeno více katolíky.
Ovšem, vy nemáte ani jednotné učení. Vy tady taky vyučujete, že spasení je jen v KC, ale oficiálně KC nic takového neučí, protože se jen třese, aby ……"ty heretiky"...……­.skrze ekumenismus nějak nalákala a nachytala k návratu...……, tímto tvým vykřikováním frází......jim to ovšem kazíš...!


8
n/a
 #994 

| Předmět: RE: RE: RE:
22.03.20 16:45:54 | #996 (3)

tí katolíci, ktorí diskutujú na internete, ani netušia, o čom je katolicizmus, sú to drtivo laxní katolíci (možno len s krstným listom) , ktorí ani nechodia do kostola, ani k sviatostiam - nemajú o katolicizme takmer žiadne vzdelanie a na nete len o katolicizme tárajú nezmysly...o katolicizme treba niečo vedieť, a potom zmysluplne hovoriť a písať...a vy o katolicizme produkujete drtivo nezmysly, ani netušíte, o čom je....


n/a
n/a
 #995 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
22.03.20 16:54:21 | #998 (4)

visitore, tohle je přesně reakce svědků. To asi nebyli vůbec svědkové a říkají hlouposti...…

Ne, byli to horliví a vzdělaní katolíci a rozhodně diskutovali mnohem fundovaněji , než vy....!

Tak proč křtíte mimina, kteří vyrostou v katolíky,....o­kultisty nebo ty, kteří KC nesnášení, modlaří atd....

Vždyť Boží slovo říká, odstraňte takového ze svého středu....., proč je nevyloučíte...…., jako to dělal Pavel...?!


8
n/a
 #996 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 13:56:15 | #1003 (5)

prečo krstíme mimina, napísal som mnohokrát - i mimina krstíme /krstíme pochopitešľne v každom veku), lebo je to dobré /tak krstili už prví kresťania, vieme to z Didaché), za ich vieru sa do dospelosti rozumu (okolo 8 rokov a viac) sa zaručili rodičia a krtsní rodičia - a túto vieru si v dospelosti obnovia...sú milióny matiek a otcov, ktoré nedali pokrstiť mimina, a ani neskoršom veku (predškolskom a školskom), ktorých deti tragicky a inak (choroby) umreli/zahynuli - a nedokázali sa s tým zmieriť a upadli do depresií (kňazi zo spovedelníc celého sveta o tom svedčia) - ich deti zomreli nepokrstené! - neviem si predstaviť, žeby moje dieťa zomrelo nepokrstené! ...je tak vidieť, ako tí mimo Cirkvi a v sektách berú krst, nedávajú mu žiadny- alebo dávajú len malý význam...


n/a
n/a
 #998 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 20:03:05 | #1004 (6)

V bibli je že dětem patří Království nebeské a že křest je zaslíbeni které patří i dětem. Nastuduj si to Kjaro *14503* *4099* *5418*


-109
n/a
 #1003 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.03.20 11:47:16 | #1005 (7)

Křty dětí nemají žádný význam.

Děti jsou přikryté vírou svých rodičů. 1.Kor.7.kap:

14Nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem, jinak by vaše děti byly nečisté; jsou však přece svaté!

Jonatane, nevíš kde ten verš je, že a tak ho komolíš, jak se ti hodí, ačkoliv pochybuju že tohle je ten důvod. Já ho nepotřebuju studovat, znám ho zpaměti.

Skutky 2.kap.
38Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.
39Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.“

Miminům to řečeno nebylo, že...., ty se nemohou obrátit....dokonce ani ne v postýlce...…

Toto je myšleno tak, že toto zaslíbení platí pro současníky a také pro budoucí generace !!!!

Jinak si je klidně křtěte, já nejsem z této znalosti spasená jako svědkové a nikdo z toho nebude spasený.


8
n/a
 #1004 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.03.20 14:51:19 | #1011 (8)

a čo ak ich rodičia sú neveriaci? - to znamená, že potom ich deti nie sú krstené? krst (vodou) ve jménu troch božských osôb je príkaz Kristov (Mt 28, 19)...bez krstu nie je možné vidieť Boha...


n/a
n/a
 #1005 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.03.20 16:04:43 | #1014 (9)

Jistě. Rodiče mají do dospělosti ochranu nad dětmi. Jestliže jsou nevěřící, děti mají smůlu.

Žádný křest dítě nezachrání. To je pověra a alibistický výmysl člověka. Ale co takových pověr KC má mraky, o jednu víc,....že....


8
n/a
 #1011 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.03.20 16:08:09 | #1016 (10)

Pochopil jsi vůbec, že ty děti jsou obrazně příští generace.....?


8
n/a
 #1014 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.03.20 14:59:40 | #1013 (8)

kjara si vykládá verš podle svoji ideologie a mimino nepokládá za dítě *4585* *6554*


-109
n/a
 #1005 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.03.20 16:06:02 | #1015 (9)

Co to meleš za pitomosti, kde si to sebral.....umíš vůbec číst....., vůbec bych se nedivila.....


8
n/a
 #1013