Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> CO JE TO EVANGELIUM ?

Informace

Název: CO JE TO EVANGELIUM ?
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: Kjara
Správci: Kjara
Založeno: 30.01.2020 12:04
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 31814x
Příspěvků:
1329

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: CO JE TO EVANGELIUM ? - Prosím o slušnou a solidní komunikaci. Vulgarity budou mazány.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
29.03.20 12:07:21 | #1034

Abuka, ve Výkladu Bible cituje výklad vůdce z Ameriky k čemu chce zneužít tyto verše.
A je to přesně tak, jak jsem psala včera. Skutky 8.kap.31,32.

Abuka s Margo mi neustále říkali, že jim něco podsouvám, že to není pravda, že to oni neučí, nedělají.

Ale z tohoto je jasné, že to co jsem psala o jeji vůdci, jak si účelově přizpůsobuje verše z Písma, aby svědky zmanipuloval k tomu, že se musí jemu totálně podřídit, podřídit se jeho vyučování.

Proberu to jednotlivě, co tam dělá:

…... Měl dostatek pokory k tomu, aby požádal o pomoc a nechal se poučovat.

Tím je svědkům typicky manipulativně řečeno jinými slovy, že když se nenechají jím absolutním způsobem manipulovat, poučovat,...…... .tak jsou nepokorní !

…...Mít někoho, kdo nás duchovně vede, je nejen užitečné, ale řekl bych, že i nutné.

…….Bez působení Božího ducha to moc nefunguje.

Takže těžiště lží je nutnost duchovního vedení a dokonce , podle druhé věty, to má znamenat působení Božího Ducha.

Ale, pod Novou smlouvou, podle 8.kap.Židům, už...."nebude učit druh druha a bratr bratra"...…., a už vůbec ne prostřednictví SZ prostředníka, který musí ovcím co nemají Ducha zprostředkovávat Boží vůli, VRO je dokonce vyučuje tak, že v nich Duch svatý nemůže bydlet a nemusí,......POD NOVOU SMLOUVOU JE ALE DÁN DUCH SVATÝ KAŽDÉMU KŘES´TANU A KAŽDÝ SÁM ROZUMÍ BOŽÍMU SLOVU A NEPOTŘEBUJE SZ PROSTŘEDNÍKA !

*

Sem dolů dám celou citaci, co má napsáno Abuka:

*abuka | Předmět: RE: Skutky 8:30,31
před 12 hodinami | #3106 (1)
Co z celé pasáže můžeme vyčíst?
Etiopský eunuch byl v Jeruzalémě uctívat, byl to tedy proselyta. Jako takový nemohl být doslovným eunuchem, takže zřejmě zastával nějaký úřad, který byl většinou vyhrazen pro eunuchy.
Poznáváme jeho vztah k Bohu, protože trmácet se z Etiopie do Palestiny kvůli návštěvě chrámu, to by možná neudělal leckterý Žid. Zkoumal Boží slovo a chtěl mu porozumět. Měl dostatek pokory k tomu, aby požádal o pomoce a nechal se poučovat.
Mít někoho, kdo nás duchovně vede, je nejen užitečné, ale řekl bych, že i nutné.
Bez působení Božího ducha to moc nefunguje.
*

…….


34
n/a

| Předmět:
28.03.20 10:28:31 | #1032

V tématu svědků Jehovy píše kopírují svého vůdce:

abuka | Předmět: Skutky 8:30,31
před hodinou | #3097

Skutky 8:30,31
Filip běžel vedle a slyšel ho, jak nahlas čte proroka Izajáše, a řekl: „Opravdu víš, co čteš?“ Řekl: „Skutečně, jak bych jen mohl, ledaže by mě někdo vedl?“ A snažně prosil Filipa, aby nastoupil a sedl si k němu.

*

**Toto bude ukázka, jak se vytrhuje účelově z kontextu, aby to podpořilo mé vůdcovství !
**
Tento verš jim vůdce vykládá na dúkaz toho, že je zapotřebí pod Novou smlouvou vedení a výklad Bible .

Ale už verš citovaný z jejich PNS je přeložený, aby toto evokoval, to co potřebuje:

….. ledaže by mě někdo vedl?....

Jenže tady se nejedná o dvouleté vyučování a účelový výklad Bible, který chce jejich vůdce podpořit, jedná se pouze o vysvětlení jednoho verše z Izaiáše !

Ve skutečných Biblích je to také jednoduše přeloženo:

Skutky 8.kap.30,31:

30Filip k němu přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izaiáše, zeptal se: „Rozumíš tomu, co čteš?“
31On odpověděl: „Jak bych mohl, když mi to nikdo nevysvětlí!“ A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho.

Jedná se prostě o řečení evangelia skrze tento jeden verš z proroctví Izaiáše o Kristu!
Zní totiž takto:
32To místo Písma, které četl, znělo: ‚Jako ovce vedená na porážku, jako beránek, němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa.
33Ponížil se, a proto byl soud nad ním zrušen; kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen.‘
34Dvořan se obrátil k Filipovi: „Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví – sám o sobě, či o někom jiném?“
35Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše.

Filip mu prostě zvěstoval Ježíše, neučil ho dva roky nějakému výkladu Bible !

Samozřejmě to dokazují další verše, ale tím se svědkové nazatěžují.

36Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: „Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?“
37Filip mu řekl: „Jestliže věříš celým svým srdcem, nic tomu nebrání.“ On mu odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“
38Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil.
39Když vystoupili z vody, Duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou.

Filip eunucha pokřtil a dál ho dva roky nemanipuloval svým výkladem.


34
n/a

| Předmět: RE:
28.03.20 10:38:59 | #1033 (1)

Abuka také píše:

U nás je málo těch, kteří přijíémají, jsou to jen ti, kteří jsiu s Ježíšem ve smloubě o Království a jsou duchem pomazáni jako budoucí Ježíšovi spolukrálové. Takže u nás koluje něolik pohárů, ale nikdo z nich nepije, protože v našem sboru nikdo nepatří k této skupině. Jak to dělají tam,

*

Tady je potvrzeno to co jsem psala o kázání evangelia, svědkové nejsou vůbec v novozákonní smlouvě, nepřijali moc Ducha svatého.
Jenže není nic mezi Starou smlouvou a Novou smlouvou, která má zaslíbení křtu Ducha svatého.
Mezi tím je jen smrt !

A stejně tak, nemohou přijímat víno, ani chleba, protože jejich vůdce dobře ví, že by mohli i umírat, kdyby přijímali , aniž …."vědí, že se jedná o Kristovo tělo "....!

Takže oni si pohár vína a chleba jen ….PODÁVAJÍ !

NEVIDÍM NIKDE V PÍSMU, ŽE SI MÁ NĚKDO JEN PODÁVAT VÍNO A CHLEBA !

Mimochodem, existují i umělohmotná, jednorázová štamprlata a každý může dostat trochu vína bez infikování.


34
n/a
 #1032 

| Předmět:
26.03.20 17:06:59 | #1029

Margo na SV kopíruje toto:
margo | Předmět: kázání
před 9 hodinami | #13989

K zamyšlení:
Tato dobrá zpráva o Království se bude kázat po celé obydlené zemi. (Mat. 24:14)
Když posloucháme Ježíšův příkaz kázat, je to pro nás zátěž? Naopak. Potom co Ježíš vyprávěl podobenství o vinné révě, řekl, že ti, kdo budou kázat o Království, budou zažívat radost. (Jan 15:11) Vlastně nás ujistil, že radost, jakou má on, budeme mít i my.....

*
Jestli si myslíte, že mám radost z toho, když můžu ukázat omyl lidí, že je někdo klamán, tak se velmi mýlíte...…..je mi z toho do pláče spíše.....

Ano lidé, když mluví o Bohu mohou mít radost...…...já to docela znám.....

Když jsem byla před mnoha lety v jedné sektě, tak jsem si úplně poskakovala...….., přestože jsem tehdy žila taky v omylu....

Je mi to moc líto, že i když to zní báječně, že by uvěřil i kámen, tak je to všechno jinak.

1. Svědkové vůbec nevědí co je to evangelium.
Pro ně je evangeliem celá Bible.

Ap. Pavel říká: 2Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného.
17......, ale zvěstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu.
6Moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dospělí ve víře – ne ovšem moudrosti tohoto věku či vládců tohoto věku, spějících k záhubě,

Čili Evangeliem je zvěst o Kristu !
Ne ale moudrostí, jinak by Kristův kůl pozbyl smyslu ! 1.Kor.1. a 2.kapitola.
Moudrosti se učí jen dospělí ve víře !

Když svědkové rok dva učí své "evangelium".­..….dokonale tím vyprázdní Kristův kříž !

To znamená že ztrácí moc výkupného !!!

Taky Kristus přímo říká: Skutky 1.kap.:

8ale dostanete moc Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“

Na svědky žádný Duch svatý nesestoupil, nepomazal je DS, jsou vyučováni, že na žijíci na zemi v budoucnu, nemusí !
Čili nejsou zmocněni Bohem…..ke kázání Evangelia !

Nejsou svědkové Krista !…….jsou svědkové Jehovy !

**Toto jasně říká, že jejich skvostný elaborát z Ameriky...…...je totálně mimo realitu křesťanství a kázání evangelia !
**


34
n/a

| Předmět: RE:
27.03.20 12:21:18 | #1030 (1)

O to je to smutnější, když Abuka napíše toto:

abuka | Předmět: RE: Skutky 17:29-31
25.03.20 08:12:31 | #2981 (1)
Pavel tady varuje, že skončilo období, kdy lidem z národů stačilo žít podle svého svědomí. Pokud někdo nepřijme evangelium, je pro den soudu "bez omluvy".

*
Můžu tady mlčet a jen si číst tyhle úvahy,...….když jasně vím...….."že tudy cesta nevede"..... ke spasení, k záchraně...……..

Snad si Bůh na ně vzpomene, zvláště v těchto dnech, …….a dotkne se jich zjevením skutečného Ježíše Krista.
Protože jen on má ta slova věčného života...….


34
n/a
 #1029 

| Předmět: RE: RE:
27.03.20 12:32:38 | #1031 (2)

Nedávno svědkové Jehovy psali, že Kristus se nemůže vzkřísit sám...……., ale Boží slovo říká něco :jiného !

Jan2.kap.:
19Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej postavím.“
20Tu řekli Židé: „Čtyřicet šest let byl tento chrám budován, a ty jej chceš postavit ve třech dnech?“
21On však mluvil o chrámu svého těla.
22Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš pověděl.

**KRISTUS ŘEKL SÁM, ŽE CHRÁM SVÉHO TĚLA POSTAVÍ VE TŘECH DNECH N!

Čili, že se vzkřísí sám !**

I učedníci to tak dobře pochopili, na rozdíl u svědků !


34
n/a
 #1030 

| Předmět:
24.03.20 12:17:40 | #1006

Toto řekl papež:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Papez-Frantisek-vychvalil-koran-Tak-moc-az-z-toho-mrazi-423832

„Společně můžeme vytvořit bezprecedentní věk míru, potřebujeme jen dosáhnout respektu pro jiné víry, neboť jsme všichni boží děti bez ohledu na to, jakým jménem k němu mluvíme. Můžeme dokázat na světě zázračné věci tím, že spojíme svou víru a doba pro takové hnutí je teď,“ řekl papež s tím, že už nebudeme vraždit své sousedy kvůli rozdílům v našem pojetí Boha. Ježíš Kristus, Jehova i Alláh jsou podle jeho názoru jména popisující stejnou bytost.

*

Jak se můžu divit, že tady píše jonatan hlouposti, když je říká i papež.

Z tohoto projevu je mi jasné, že papež není křesťan. Doufala jsem, že se možná znovuzrodil a podlehl moci "slovutné" organizace a svému jedinečnému postu, ale není tomu tak.

Že by měl tendenci ke sjednocování, přes modlářství a hříchy KV,.....no nemusí znát verše z 1.Kor.5.kap., verš 11-13, že se nemáme s takovými "bratry" stýkat , to člověk od něj nemůže chtít,
** ale že Alláh je stejný Bůh, jako Kristus, to neudělá znovuzrozený křesťan ani v nejtěžším odpadnutí !!!
**
Alláh není jen jiné jméno Stvořitele, ale je to....DÉMON....

uŽ JSEM TADY PSALA, ŽE ZÁLEŽÍ NA TOM, JAK SE JAKÉKOLIV JMÉNO POUŽÍVÁ NEBO ZNEUŽÍVÁ.

Že i Kristovo jméno může být jméno démona, pokud se použije v okultních praktikách. A stejně i jméno Jehova může být jméno démona, pokud je zneužito, jako je zneužito u svědků...., hlavně na potlačení jména, které je nade všechna jména,...... jméno Kristovo !

Stejně tak učení islámu vytváří ze jména jejich Boha démona...!! Nebo spíše démon rád uchvátí takové učení, kde je jméno Krista ještě více potlačeno a celé učení nerespektuje Boha !

Prof.Halík, kdysi říkal na konferenci v Assisi skoro totéž. Říkal, že všichni vyznáváme přece stejné hodnoty, jako Islám, Hinduismus atd. a přejeme si je dodržovat a být hodní, takže nám přece nic nebrání, podle něho, abychom byli sjednoceni !

ALE O TO NEJDE !

tO SE MŮŽOU TAKTO SJEDNOTIT VŠICHNI SAMOSPRAVEDLIVÍ !

Ale křesťanství je totálně o něčem jiném !

**Křesťanství je o sejmutí hříchů zadarmo Kristem a tím nás Bůh přijímá, jsme spaseni. Dokazuje nám to tím, že teprve teď se rodíme z Boha jako Boží vlastní děti. Vloží do nás svého Ducha ! A z něj se rodí náš duch !
Máme tím jinou novou duchovní podstatu, kromě tělesné !

*

jAK JE MOŽNÉ, ŽE PAPEŽ, KTERÝ SE STAVÍ DO ROLE JEDINÉHO ZÁSTUPCE KRISTA NA ZEMI.....TO NEVÍ !!

Jak bychom mohli být jedno s tělesnými lidmi, natož démonskými lidmi !34
n/a

| Předmět: RE:
24.03.20 12:56:00 | #1007 (1)

Píšeš hlouposti :
*33648*
Alláh (arabsky الله ‎‎ zvuk [ʔalˁˈlˁɑːh], česky Bůh), je označení pro nejvyšší bytost v islámu. V arabštině (podobné slovo existuje i v dalších semitských jazycích) označuje jméno Boží také i v křesťanství a judaismu. Poprvé se vyskytuje u arabských židů.
*3440*


96
n/a
 #1006 

| Předmět: RE: RE:
24.03.20 13:09:31 | #1009 (2)

Ty jsi nečetl, co jsem napsala ?
Není důležité, jak to ti lidé chápou nebo dělají, ale jestli je schopen Stvořitel se k tomu přiznat a nebo jestli je to učení blízké démonu. A ten se toho chopí a vládne !


34
n/a
 #1007 

| Předmět: RE: RE: RE:
24.03.20 22:17:14 | #1024 (3)

Alláh není jen jiné jméno Stvořitele, ale je to....DÉMON.... *33684*


96
n/a
 #1009 

| Předmět: RE: RE:
24.03.20 14:47:40 | #1010 (2)

Alláh je sice Boh, ale je to v islame čiastočne iná predstava Boha - spoločná je len v tom, že vo všetkých 3 zjavených náboženstvách (judaizmus, kresťanstvo, islam) je Boho/Alláh Stvoriteľom..os­tatné jeho predstavy sú v nich rozdielne...


n/a
n/a
 #1007 

| Předmět: RE:
24.03.20 12:56:25 | #1008 (1)

Sorry, překlep....ne KV, ale KC.....


34
n/a
 #1006 

| Předmět:
23.03.20 12:37:53 | #1001

margo | Předmět: nestranný Bůh
před hodinou | #13682

K zamyšlení:
Bůh je nestranný. (Sk. 10:34)

*

Tento článek z Warwicku je celá napsán velmi účelově.

Zřejmě lidi reagují velmi odmítavě, když si dnes mohou přečíst otevřené psaní VRO o tom, že jedině svědkové jsou jediná pravá organizace, která má jediná Boží schválení, která jediná zná nejlépe Písmo a chová se jedině ona podle něho, takže jen ona bude zachráněná.

Žádný z těchto veršů neříká, že Bůh přijímá všechny lidi pro věčný život.!

Ano, Bůh miluje všechny lidi a Kristus zemřel pro všechny lidi, ale jen ti, kteří Krista přijmou a Bůh jim to zpětně potvrdí, že je přijal tak, že se stanou chrámem Ducha, jen tito lidé se rodí z Boha, jako jeho vlastní děti a jeho lid...... a jen on má šanci na přežití !!
Ne záruku, ale šanci ! Pořád máme svobodu i odpadnout....!

Všechny tyto verše, které vůdce svědků uvádí v tomto elaborátu, ...HOVOŘÍ O ÚPLNĚ NĚČEM JINÉM...!

Hovoří o tom, že Bůh se už neomezuje jen na svůj lid ,jen na Židy, ale že, podle zaslíbení, budou spasení i pohané na celém světě, zásluhou přibití našich hříchů spolu s Kristem, pro celý svět! !
Ovšem pro Židy i pohany s podmínkou, že přijmou Krista !

Je to takový alibismus a med kolem pusy,.....je to vlastně lež a zneužití veršů Písma !


34
n/a

| Předmět: RE:
23.03.20 13:12:16 | #1002 (1)

Dám sem příspěvek Niky z jejího tématu o Životě s Bohem, aby si to našlo co nejvíce lidí:

*

Ani v tom nejhrůznějším snu bych si nedokázal představit , že bych mohl vidět a zažít, co se v naší nemocnici děje poslední tři týdny.
Nejprve jich přišlo několik , pak desítky, potom stovky....a teď už nejsme lékaři, ale stali jsme se třídiči u běžícího pásu a rozhodujeme, koho nechat žít a koho poslat domů umřít, i když všichni ti lidé platili italské daně. ještě před dvěma týdny jsme byli s kolegy ateisté. Bylo to normální , protože jsme lékaři a naučili jsme se , věda vylučuje Boží přítomnost.
Před 9 dny k nám přišel 70letý věřící člověk. Byl to laskavý člověk, měl dýchací potíže. Ale měl ssebou bibli a udělal na nás dojem, když z ní četl umírajícím a držel je za ruku.
Všichni jsme unavení, psychicky i fyzicky vyčerpaní a musím přiznat, že jako lidské bytosti jsme dosáhli svých hranic. Dva z našich kolegů už zemřeli , další jsou nakaženi.. Některým z nás došlo , že ať se člověk snaží jakkoli, neobejdeme se bez Boha a začali jsme ho prosit , aby nám pomohl vydržet.
ten 70letý křesťan zemřel včera . Přestože v naší malé nemocnici jsme už měli 120 úmrtí, jsme totálně vyčerpaní a zničení, navzdory okolnostem se tomu člověku podařilo přinést nám klid , jaký jsme nedokázali najít. Ten křesťan odešel ke svému Pánu - a my ho budeme asi brzo následovat, pokud to takhle půjde dál.
Nebyl jsem doma 6 dní, nevím kdy jsem naposledy jedl a uznávám svou naprostou bezmocnost. Jsem rád, že jsem našel Boha , když jsem obklopen jen utrpením a smrtí.
Vyprávění Juliana Urbana , 38letého lékaře v Lombardii zapsal Gianni Giardinelli (2020)


34
n/a
 #1001 

| Předmět:
22.03.20 10:29:35 | #993

**Efezkým 2:8:

8Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
9Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.**

*

Ještě trochu o tom nejpodstatnějším.

9Spasení není z vás, je to Boží dar, ….jak je to chápáno mylně:

Svědkové.....je to dar tak nějak pomyslně....a tak nějak pomyslně na mně padá....asi ranní rosou....!
Nějak to Jehova udělá po smrti...…
V podstatě žádný dar nedostali a tím pádem mohou být jen samospravedliví, jinak to nejde !
Když někdo není chrámem Ducha, může být jen samospravedlivý !
Sám se ospravedlňovat svými skutky podle Bible !

Kalolíci……..to berou, že je to plošné pro všechny lidi a na lidi to také padá asi ranní rosou.....,
ale hlavně to mohou přijmout jen ti v KC, jen svátostmi !
V podstatě se nic nestane a oni to dohánějí skutky, samospravedlností !
Když někdo není chrámem Ducha, může být jen samospravedlivý !
Sám se ospravedlňovat svými skutky podle Bible !

Křesťan...…..přij­de za Kristem, řekne mu třeba, promiň mi moji nevědomost a moje hříchy a očisti mně, prosím, tím, že moje hříchy budou přibity spolu s tebou , smiř mně s Bohem a tím budu spasený..
Bůh to udělá /nebo neudělá, vidí do srdce/……..

Takový člověk to přijme jako dar, během několika vteřin...…...za­darmo...….dar se nedává za něco.....

...** není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit**

Tento dar vylučuje naši zásluhu a tudíž vylučuje jakékoliv naše chlubení našimi biblickými skutky !
Takže ono...."chlube­ní"......je vlastně ta naše samospravedlnost !
žE SE ZACHRAŇUJEME SVÝMI SKUTKY !

Pokud nepřijmeme Ducha svatého a nejsme jeho chrámem,...NEMŮŽEME SE CHOVAT JINAK, NEŽ ….SAMOSPRAVEDLIVĚ !!!


34
n/a

| Předmět: RE:
22.03.20 16:03:55 | #994 (1)

Kjara: Kalolíci……..to berou, že je to plošné pro všechny lidi a na lidi to také padá asi ranní rosou.....,
píšete nezmysly, a nepodsúvajte to katolíkom...prečo stále na účet katolíkov lžete?


n/a
n/a
 #993 

| Předmět: RE: RE:
22.03.20 16:10:53 | #995 (2)

Zatím se ukázalo, že lež byla vždy na vaší straně...….

U 15 let komunikuju s katolíky na internetu...……., já jsem si to nevymyslela. Bylo mi to řečeno více katolíky.
Ovšem, vy nemáte ani jednotné učení. Vy tady taky vyučujete, že spasení je jen v KC, ale oficiálně KC nic takového neučí, protože se jen třese, aby ……"ty heretiky"...……­.skrze ekumenismus nějak nalákala a nachytala k návratu...……, tímto tvým vykřikováním frází......jim to ovšem kazíš...!


34
n/a
 #994 

| Předmět: RE: RE: RE:
22.03.20 16:45:54 | #996 (3)

tí katolíci, ktorí diskutujú na internete, ani netušia, o čom je katolicizmus, sú to drtivo laxní katolíci (možno len s krstným listom) , ktorí ani nechodia do kostola, ani k sviatostiam - nemajú o katolicizme takmer žiadne vzdelanie a na nete len o katolicizme tárajú nezmysly...o katolicizme treba niečo vedieť, a potom zmysluplne hovoriť a písať...a vy o katolicizme produkujete drtivo nezmysly, ani netušíte, o čom je....


n/a
n/a
 #995 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
22.03.20 16:54:21 | #998 (4)

visitore, tohle je přesně reakce svědků. To asi nebyli vůbec svědkové a říkají hlouposti...…

Ne, byli to horliví a vzdělaní katolíci a rozhodně diskutovali mnohem fundovaněji , než vy....!

Tak proč křtíte mimina, kteří vyrostou v katolíky,....o­kultisty nebo ty, kteří KC nesnášení, modlaří atd....

Vždyť Boží slovo říká, odstraňte takového ze svého středu....., proč je nevyloučíte...…., jako to dělal Pavel...?!


34
n/a
 #996 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 13:56:15 | #1003 (5)

prečo krstíme mimina, napísal som mnohokrát - i mimina krstíme /krstíme pochopitešľne v každom veku), lebo je to dobré /tak krstili už prví kresťania, vieme to z Didaché), za ich vieru sa do dospelosti rozumu (okolo 8 rokov a viac) sa zaručili rodičia a krtsní rodičia - a túto vieru si v dospelosti obnovia...sú milióny matiek a otcov, ktoré nedali pokrstiť mimina, a ani neskoršom veku (predškolskom a školskom), ktorých deti tragicky a inak (choroby) umreli/zahynuli - a nedokázali sa s tým zmieriť a upadli do depresií (kňazi zo spovedelníc celého sveta o tom svedčia) - ich deti zomreli nepokrstené! - neviem si predstaviť, žeby moje dieťa zomrelo nepokrstené! ...je tak vidieť, ako tí mimo Cirkvi a v sektách berú krst, nedávajú mu žiadny- alebo dávajú len malý význam...


n/a
n/a
 #998 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.03.20 20:03:05 | #1004 (6)

V bibli je že dětem patří Království nebeské a že křest je zaslíbeni které patří i dětem. Nastuduj si to Kjaro *14503* *4099* *5418*


-64
n/a
 #1003 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.03.20 11:47:16 | #1005 (7)

Křty dětí nemají žádný význam.

Děti jsou přikryté vírou svých rodičů. 1.Kor.7.kap:

14Nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem, jinak by vaše děti byly nečisté; jsou však přece svaté!

Jonatane, nevíš kde ten verš je, že a tak ho komolíš, jak se ti hodí, ačkoliv pochybuju že tohle je ten důvod. Já ho nepotřebuju studovat, znám ho zpaměti.

Skutky 2.kap.
38Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.
39Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.“

Miminům to řečeno nebylo, že...., ty se nemohou obrátit....dokonce ani ne v postýlce...…

Toto je myšleno tak, že toto zaslíbení platí pro současníky a také pro budoucí generace !!!!

Jinak si je klidně křtěte, já nejsem z této znalosti spasená jako svědkové a nikdo z toho nebude spasený.


34
n/a
 #1004 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.03.20 14:51:19 | #1011 (8)

a čo ak ich rodičia sú neveriaci? - to znamená, že potom ich deti nie sú krstené? krst (vodou) ve jménu troch božských osôb je príkaz Kristov (Mt 28, 19)...bez krstu nie je možné vidieť Boha...


n/a
n/a
 #1005 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.03.20 16:04:43 | #1014 (9)

Jistě. Rodiče mají do dospělosti ochranu nad dětmi. Jestliže jsou nevěřící, děti mají smůlu.

Žádný křest dítě nezachrání. To je pověra a alibistický výmysl člověka. Ale co takových pověr KC má mraky, o jednu víc,....že....


34
n/a
 #1011 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.03.20 16:08:09 | #1016 (10)

Pochopil jsi vůbec, že ty děti jsou obrazně příští generace.....?


34
n/a
 #1014 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.03.20 14:59:40 | #1013 (8)

kjara si vykládá verš podle svoji ideologie a mimino nepokládá za dítě *4585* *6554*


-64
n/a
 #1005 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
24.03.20 16:06:02 | #1015 (9)

Co to meleš za pitomosti, kde si to sebral.....umíš vůbec číst....., vůbec bych se nedivila.....


34
n/a
 #1013 

| Předmět:
20.03.20 10:42:04 | #967

Chci doplnit, to co jsem psala o samospravedlnosti tím nejpodstatnějším.

Spasení v Kristu vylučuje ve své podstatě samospravedlnost.

Jestliže mně Kristus očistí, sejme mi hříchy zadarmo, z milosti, bez mých skutků, pak mně Bůh přijímá, dá mi narodit se z Boha, naplní mně svým Duchem vše pořád zadarmo z milosti,....se nemám čím chlubit !

Písmo to popisuje takto:

8Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
9Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

Nejen do smrti, ale navěky si budu pamatovat, že jsem byla přijatá, = spasená, jen zásluhou Krista, že se nechal přibít s našimi hříchy !

Ale i další vedení Bohem, svoji proměnu, poznávání Písma je stále určeno úvodním obdarováním a dalším vedením Duchem.

Takže pořád není, co by byla naše zásluha !

Pouze odměna, na závěr bude podle naší věrnosti a míry našich skutků. Ale ne odměna spasení, ale může být třeba...…."Hvězdou jitřní....."

Takže naše láska a poslušnost vůči Bohu není určená tím, jestli budeme spaseni, čili zištným chováním, naopak je zase vyloučené činem Ježíše Krista.

Ovšem i my můžeme nějakým způsobem přerůst do drobné samospravedlnosti. Třeba návratem pod zákon. A taky můžeme odpadnout, kdybychom svévolně hřešili.


34
n/a

| Předmět: RE:
20.03.20 11:08:54 | #968 (1)

spasení sme len v Cirkvi, nie mimo Cirkvi...spasení sme skrze milost, ktorá sa zjavila skrze Krista, .spása nám sama do vienka nepadne, hoci ju máme zdarma skrze Krista, ale o spásu musíme denne bojovať a získajú ju len "násilníci" spásy (Božie kráľovstvo sa získava násilím - aktivitou pre spásu) - Božie kráľovstvo sa musí dobýjať (vierou a láskou), a dostanú ho len tí, ktorí sa ho násilne zmocnia:
Mt 11, 12 Ode dnů Jana Křtitele až podnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají. ...
k spáse je nutné prijímať telo a krv Pána (Jn 6, 53-55, 1 Kor 11, 24, 27, 28, 29)...


n/a
n/a
 #967 

| Předmět: RE: RE:
20.03.20 11:18:47 | #969 (2)

Ale ne, spaseni klidně budou i někteří ateisti protože se taky mohou líbit Bohu,
každá církev má totiž nějaké to zavádějící učení, ta vaše třebas okatě tu modloslužbu.
Zjevení 22
14 Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázaní jeho, aby měli právo k dřevu života, a aby branami vešli do města.
15 Vně pak [budou] psi a čarodějníci, a smilníci, a vražedlníci, a modláři, i každý, kdož miluje a činí lež.


n/a
n/a
 #968 

| Předmět: RE: RE: RE:
20.03.20 11:55:22 | #970 (3)

už asi 100x som na týchto df napísal: ateisti (vedomí/chcení, ktorí sa v slobode v presvedčení rozhodli neveriť v Boha), nebudú spasení, spasení budú výnimočne pohania (oni nie sú ateisti), ktorí žijú podľa svedomia (Rim 2, 14, 15)...spása je len tam, kde je Spasiteľ, kde sa v neho verí (a ateisti neveria v Spasiteľa)...


n/a
n/a
 #969 

| Předmět: RE: RE: RE:
20.03.20 12:09:11 | #972 (3)

kroky a visitore, spasení pohané budou jen ti, kteří do příchodu Krista nebo do své smrti neslyšeli Evangelium o Kristu !


34
n/a
 #969 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
20.03.20 12:10:33 | #973 (4)

Budou souzení podle svých skutků a svého svědomí. Takže zase nemusí být spasení všichni, kdo neslyšeli Evangelium.


34
n/a
 #972 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
20.03.20 14:02:06 | #976 (4)

kroky, ap. Pavel jasne hovorí o spáse tých, ktoré nemajú zákon, ale zo svedomia a dobrého srdca robia spásonosné skutky (Ri 2, 14, 15)...
Rim 2
13 Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní. (veriaci v Boha - židia i kresťania majú zákon, a tak, ak ho dodržiavajú, a ak ho naplňujú aj činmi, budú ospravedlnení),
14 Jestliže národy, které nemají zákon, samy od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou samy sobě zákonem, i když zákon nemají (text hovorí o pohanských národoch, ktoré plnia zákon),
15 Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obviňují, jednou hájí (ak pohanské národy žijú podľa svedomia/srdca, hoci nemajú zákon, budú ospravedlnené)....


n/a
n/a
 #972 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
21.03.20 10:59:45 | #977 (5)

Visitore, vytrhnul sis z kontextu to, co se ti hodí, ale vůbec nechápeš o co tady v těchto verších jde.

Pavel se tady zlobí na pýchu Židů, protože si myslí, že když mají zákon, tak to mají v suchu, ale Pavel ukazuje, že v podstatě jsou na tom jako pohané, jestliže ho neplní.

Proto vyzdvihuje svědomí i skutky pohanů

Mluví se Židy v rámci Starého zákona, jehož princip zněl:

"Kdo tyto věci bude činit, bude živ."

Ale NZ princip zní jinak:" Spravedlivý bude žít z víry !"

Galatským 3.kap.:

11Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme: ‚Spravedlivý bude živ z víry.‘
12Zákon však nevychází z víry, nýbrž praví: ‚Kdo bude tyto věci činit, získá tím život.‘

Tady jasně říká, že nikdo nemůže být ospravedlněn na základě SZ principu....Kdo bude tyto věci činit, bude živ !
Ani muslim, ani Žid ani ty visitore !!

**V Řím.2.kap.:16.verši to Pavel uzavírá, že všichni lidé budou souzeni podle Evangelia.!

Podle Evangelia to znamená, podle toho, jestli ti Kristus sejmul hříchy a tak jsi díky němu přijal spravedlnost !**

Novozákonní princip pro spasení podle 11.verše 3.kap.Galats.je:

‚Spravedlivý bude živ z víry.‘

Nejdříve jsme spravedliví z Krista a pak žijeme vírou.

Řím.4.kap.:
5Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost.
6Vždyť i David prohlašuje za blahoslaveného člověka, jemuž Bůh připočítává spravedlnost bez skutků:
7‚Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty.

Kdyby tomu bylo podle tvých představ, tak by Kristus nemusel umírat ! Stačil by SZ !
Jsi na tom zase naprosto stejně jako svědkové Jehovy, Krista máte jen jako kabelkový doplněk !

Pavel taky píše ve 4.kap.:


34
n/a
 #976 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.03.20 11:12:21 | #978 (6)

Kjara, viem, že vy musíte proti všetkému protestovať, - nič som nevytrhol z kontextu, jasne hovorím, o čom je podstata veci - o spáse aj pohanov, hoci nemajú/nepoznajú zákon, ak počúvajú a konajú podľa hlasu svedomia...Kjara, viete, tie vaše zmätočné a chaotické výklady Písma sú vaše, žena nemá vykladať Písmo (má počúvať muža) , lebo obyčajne padá do bludov...tie vaše dodatočné texty sú už o niečom inom, miešate fazoli s hráchem (oba sú strukoviny) ....


n/a
n/a
 #977 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.03.20 11:31:16 | #979 (7)

visitore, ta bys neměl vykládat Písmo. KC tě nic nenaučila z Písma a nemáš Ducha svatého, takže to působí komicky.
Pýcha předchází pád a KC už upadla dávno a ty tady padáš na ústa s každým výrokem i citací !

Já ti to , na rozdíl od svědků říkám napřímo, nemám v úmyslu se ti posmívat a bavit se tím, tak jak to dělají svědkové.....

Máš své vzdělání a věřím, že v oboru funguješ dobře, ale v Písmu se nevyznáš......


34
n/a
 #978 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.03.20 11:36:05 | #980 (8)

hmm, to je od vás milé, že poznám Písmo, o tom, myslím, nikto nepochybuje...


n/a
n/a
 #979 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.03.20 12:00:33 | #981 (9)

Vlastně, promiň, ty máš Teologickou fakultu...……

Ale Písmu je možné rozumět jen v Duchu svatém 1.Kor.2.kap:

10Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží.
11Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží.
12My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha,
13abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil Duch, a duchovní věci vykládáme slovy Ducha.
14Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.
15Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen.
16Vždyť ‚kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude poučovat‘? My však mysl Kristovu máme. .

*

Kam se hrabe ta tvá pýcha nejvyšších vzdělanců v KC ! Nic neznamená ! Oproti Duchu svatému !

Nebyla bych tak nepříjemná, kdybys nebyl tak neskutečně pyšnýa povýšený !


34
n/a
 #980 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.03.20 12:17:09 | #982 (10)

téma bola o niečom inom - Zákon vs spása pohanov skrze svedomie, - o Duchu Svätom nebola téma - tak nemiešajte jablká s hruškami...tak sa intelektuálne nediskutuje. - vy diskutujete v štýle "vše souvisí se vším", tak diskutuje aj kroky a margo.....vždy hovorím, že so ženami sa o Bibli nedá vecne debatovať...po­čúvajte mužov!:-)


n/a
n/a
 #981 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.03.20 12:24:25 | #983 (11)

he he to by sme si dali :-)
Ne každému muži je hlavou Kristus, to on Pavel uvažoval podle sebe.


n/a
n/a
 #982 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
22.03.20 16:51:03 | #997 (10)

viete, tí, čo absolvujú TF majú vedomosti nielen o Písme, podstatne väčšie ako vy, ktorá nepozná Písmo, a dovoľuje si ho dokonca ako žena vykladať...Kjara, nepoznáte Písmo, vidieť to na vašich "výkladoch"..­.pochopiteľne, lebo ho študujete sama, bez Cirkvi...a spochybňovať, že Cirkev nevykladá Písmo v pravde, to je už pošetilosťou - naviac ženskou....


n/a
n/a
 #981 

| Předmět: RE: RE:
20.03.20 12:07:12 | #971 (2)

Ne, Kristus není závislý na církvi.

Spása se nedá vydobýt, ani skutky, ani aktivitou, ani násilím, ani vírou a láskou,....ani křtem , ani eucharistií .!!!!

Spása se přijímá darem z milosti vejdeme do Božího přijetí, do věčného života a do spásy !

JEN A JEN ZÁSLUHOU KRISTA !

Pak jsme teprve schopní Boha milovat, protože je vylita Boží láska skrze darovaného Ducha, do našich srdcí ! Řím.5:5.
Pak jsme teprve schopni dělat skutky víry !

Jan 5:24:
24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.

Už máme život věčný.....přítomný čas....!
...přešel ze smrti do života...…….minulý čas...!

Jsi na tom naprosto stejně jako svědkové, jen oni mají jiné učení i skutky spásy !

A zase zneužíváš naprosto kreténský verš, který se spasením nemá nic společného !!!!


34
n/a
 #968 

| Předmět: RE: RE: RE:
20.03.20 12:15:11 | #974 (3)

visitore, patříš k těm stoprocentně samospravedli­vým……., jako jsou svědkové a jako byli Židé !


34
n/a
 #971 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
20.03.20 12:16:58 | #975 (4)

Ten verš není samozřejmě kreténský, ale to zneužití.....­.visitorem….


34
n/a
 #974 

| Předmět: RE: RE: RE:
22.03.20 16:55:53 | #999 (3)

Kristus Cirkev založil a dal je moc (Mt 16, 18, 19), a tak je živý v Cirkvi, Cirkev je jeho nepoškvrnená nevesta, Cirkev slávna, ktorú miluje, on je kmeň a my sme v Cirkvi jeho ratolesti, prijímame ho len v Cirkvi v eucharistii (Jn 6, 53-55), - čo vy nerobíte , a tak nemáte vzkriesenie ani spásu...


n/a
n/a
 #971 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
25.03.20 09:28:45 | #1027 (4)

Jasně, visitore,....."Se Sovětským svazem na věčné časy"...…..že ?


34
n/a
 #999 

| Předmět:
19.03.20 11:20:14 | #964

Toto jsem napsala v tématu o životě s Bohem.

Niko, Svědkové Jehovy se sice otevřeně takto nemodlí, protože by je to upozornilo, že jsou podobní farizeům. Ale ve svém životě a v srdci to mají.

Mohli by se modlit takto:

"Děkuju ti Bože, že jsem v jediné pravé organizaci, která jediná má to přesné poznání a jediná nás učí žít nejčistěji podle Bible …….a tudíž budeme jen my zachránění.
Děkuju ti, že nejsem jako to ostatní špinavé křesťanstvo, které je plné hříchů a vší nečistoty a je vlastně tou nevěstkou, která se prodává tomuto světu za politické a společenské výhody, která bude zničena podle soudu ve Zjevení 17.kapitoly a také jsou velikým Babylonem, z 18.kap. ,který Boží rukou padne.

Děkuju ti Bože, že jsme jako organizace vyšli z těchto odsouzených církví a tak budeme jediní zachránění. Podle 18.kap.:4. verš.

Takto se modlí všichni samospravedliví v různých církvích nebo mimo církve.

Možná máš Niko na mysli taky mně, já si ovšem o sobě toto nemyslím. Rozhodně nejsem dokonalá a kdybych měla být spasená z toho, tak by to asi nedopadlo nejlépe. Do konce života budu mít co dělat s Bohem, abych odstranila spoustu věcí v mém životě.
A také prosit o Boží smilování, protože i znovuzrození mohou odpadnout.

Pokud nejsem spokojená a mám hodně výhrad, pak je to k tomu, aby lidé právě nezůstávali ve své samospravedlnosti, ale hledali Kristovo dokonalé očištění a znovuzrození, protože skrze samospravedlnos­t,....to znamená že reálně nepřijali Ducha svatého, mnohdy si to jen myslí nebo je jim to nalháváno, ...a pak když se snaží dělat skutky Písma, tak mohou vejít jen do této samospravedlnosti !

A toto se snažím rozkrývat a vést je ke Kristu !

Protože, jak říká Ježíš...….Kdo se nenarodí znovu, Boží království nespatří !...…


34
n/a

| Předmět: RE:
19.03.20 11:58:36 | #965 (1)

A který výklad Bible vyhovuje tobě?
A je to určitě správný výklad?
Proč by jiné organizace/sek­ty,společenstva měli mít výklad špatný??
To určuje jenom ŘKC,která neustále bojuje s rozklady/"zlem" ve vlastních řadách??
*33684*


96
n/a
 #964 

| Předmět: RE: RE:
20.03.20 10:06:27 | #966 (2)

Moje víra se neodvíjí z výkladu Bible.

Moje víra je založená na setkání s Kristem, který mi reálně sejmul hříchy, takže odstranil zeď mezi mnou a Bohem a Bůh mně přijal, čili jen zásluhou Krista se rodím z Boha, jako jeho vlastní dítě.

Dal mi svého Ducha a tím, mimo jiné můžu sama rozumět Bibli.

Rozumím ji tak, jak potřebuju, jako jídlo, které mi slouží k tomu, abych přežila.
Není problém, aby takovíto křesťané rozuměli v různých fázích svého růstu každý třeba i rozdílně Písmu.
A není problém ani, když toto drobně zůstane po celý život.

Je ale zajímavé, že když se tito křesťané, které neučí centrálně nějaký lidský vůdce, sejdou z různých zemí, že v tom podstatném věří všichni stejně a tomutéž….!

U jiných církví mně zajímá jen to, co brání jim přijmout Krista ! Jinak je to jejich problém, že věří hloupostem...…, i kdyby věřili poměrně dobrým věcem...…...nespasí je to......


34
n/a
 #965 

| Předmět: RE: RE: RE:
21.03.20 12:34:20 | #984 (3)

V tom případě proč sem vytahuješ z Bible citáty jako příklady.
*33684*


96
n/a
 #966 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
21.03.20 17:37:52 | #986 (4)

Když se seznámíš s někým fantastickým a pak se dozvíš, že napsal dopis, tak tě jistě eminentně zajímá, protože tato forma poznávání má taky svoje místo.

Písmo je pro mně také pravda, takže je pro mně mantinely, kam ještě s Bohem můžu a kam ne, kde není jeho teritorium.

Má víra tímto nevznikla a není jen na Písmu a výkladu Bible postavena, ale moji víru živí a podporuje.


34
n/a
 #984 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
21.03.20 17:39:31 | #987 (5)

Dalko, u svědků se ptáš, jak máš být zachráněný, když nevěříš,...………­.můžeš o to prosit, jak o víru, tak i o spásu.


34
n/a
 #986 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.03.20 18:33:32 | #988 (6)

Čti pořádně.
*33693*
Co s tím, když tomu nevěřím??
*4475*


96
n/a
 #987 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.03.20 19:02:16 | #990 (7)

v pohode, je sloboda aj vo viere (ako píšem inde, viera je dar, a dary sa prijímajú alebo neprijímajú) - ale každý bude musieť zniesť následky svojej neviery...


n/a
n/a
 #988 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
22.03.20 09:57:54 | #991 (7)

Ty čti pořádně, máš možnost modlit se o víru. Ale jinak souhlas s visitorem, že máš svobodu volit a taky máš odpovědnost za to, jak se rozhodneš.


34
n/a
 #988 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
21.03.20 18:35:25 | #989 (5)

I ty lži a jiné "nemravnosti" v ni psané??
*3440*


96
n/a
 #986 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
22.03.20 09:58:27 | #992 (6)

Nabídni něco lepšího...….


34
n/a
 #989 

| Předmět:
17.03.20 16:06:16 | #907

Abuka postnul toto téma, aby prezentoval, jak jsou svědkové znalí a čistí:

(Mat 5:27,28)
Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘ Ale já vám říkám, že každý, kdo se dívá na nějakou ženu tak, že po ní začne toužit, už s ní ve svém srdci zcizoložil.

Ostatní překlady překládají …dívá..chtivě....., ale dobře.....

Nachytali visitora v jeho neznalosti Písma a asi jim to stačilo, jak hloupoučce zareagoval...., i když ten výklad PNS k tomu skoro navádí...

*

Svědkové si zakládají na tom, že vědí věci líp, než všichni křesťané a chovají se nejlépe, nejčistěji.

Ale bez toho, že jsou chrámem Ducha, je to veskrze tělesné počínání.
ˇŘeknu to jinak :

JE TO ČIRÁ SAMOSPRAVEDLNOST !!!

A co je samospravedlnost ? Je to pýcha, která stojí přímo proti Bohu !

Jestliže se člověk chová podle Božích příkazů, je to pro něj ochrana a je to nejlepší způsob života tady na zemi !

ALE ČLOVĚK Z TOHO NEMŮŽE BÝT SPASENÝ !!
**
Spasitel je tady jediný a to je ….
JEŽÍŠ KRISTUS !*

A nestačí jen věřit ve výkupné !


34
n/a

| Předmět: RE:
17.03.20 16:25:43 | #908 (1)

Svědkové Jehovy tady mají znamení příchodu Armagedonu. Pandemii Corona viru !

Asi mají velkou radost, že se to už blíží...…

Ale satan se fakt chová ďábelsky.....­.zle...…... ještě se baví tím, že mu lidé důvěřují a přímo lidi vhání jemu do náruče...!

Svědkové nejsou očištěni Kristovou krví, nemají pečeť Ducha svatého...….nemají Kristova Ducha, .takže nepatří Kristu !

Římanům 8.kap.:
9Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho.
10Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale Duch dává život, protože jste ospravedlněni.
11Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá.

9Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá.

MUSÍ DUCH SVATÝ VE VÁS PŘEBÝVAT, BYDLET, musíte být chrámem Ducha !

Jinak žijete ze své síly ! A to znamená před Bohem smrt !

10Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale Duch dává život, protože jste ospravedlněni.

MUSÍME BÝT TEĎ OPRAVEDLNĚNI KRISTEM a to je důvod, proč nám Duch teď také dává život !

OVŠEM TAKÉ POD PODMÍNKOU, **ŽE V NÁS MUSÍ BÝT KTISTUS !
**

**ZA STEJNÝCH PODMÍNEK BUDEME TAKY VZKŘÍŠENI, JINAK NEBUDEME !

Lidi vzpamatujte se, blíží se Armagedon, ….podle vás......


34
n/a
 #907 

| Předmět: RE: RE:
17.03.20 16:35:43 | #909 (2)

Svědkové se také neustále hádají o tom jestli je trojice nebo není.....-...…!

Z TOHOTO PŘESNÉHO POZNÁNÍ, JAK TO JE, NIKDO V ARMAGEDONU NEPŘEŽIJE !

Člověk může přežít jen, když ho očistí, ospravedlní Ježíš Kristus !

Tak neblbněne ….jak ten visitor !


34
n/a
 #908 

| Předmět: RE: RE: RE:
17.03.20 17:21:50 | #910 (3)

jak blbnu?:-)


n/a
n/a
 #909 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 09:17:03 | #911 (4)

Visitore, nikdo tě neučí Bibli. A nejsi naplněný Duchem, který by tě vedl dychtivě poznávat Písma a dal ti taky schopnosti Písmu rozumět.
Takže i vedle svědků, které jejich vůdce učí Bibli systematicky, celoživotně, sice z velké části lživě, ale také do značné míry pravdivě, tak jak to dělá ďábel. On nikdy člověku nedá čistou lež, ale vždy namíchá lži do pravdy. Takže vedle svědků působíš komicky.
A také podle Bible žijí, snaží se o to na sto procent většinou.

Takže vedle nich běžní katolíci působí jako naprostí hlupáčci.

Tvá reakce, že se můžeme dívat na nahé lidi...……….to je katastrofa.....
V Písmu je řada dalších veršů, které slova Krista,.... Kdo se dívá na ženu...…, doplňují a korigují, ale ty je neznáš.....

Reaguješ a chováš se jako pohan.
Podívej se do tématu Sekty, …..to chování lidí je neuvěřitelné, vychechtávají se sprostotám, ….i když je psáno, že vést dvojsmyslné řeči bychom neměli.....,těžko chápat, že se cítí být jedinými křesťany, kteří by chtěli korigovat i jenom svědky !

Něco jiného je, že sice život podle Bible je to nejlepší, co lze žít pro život tady na zemi, ….ale bohužel to není způsob, který by jim přinesl věčný život, záchranu, spasení !

Do toho je možné vstoupit jedině skrze Ježíše Krista na úvod víry a to mají cíleně zastřeno. Nevím jestli jejich vůdcem a nebo jestli i oni jsou oběti toho Zlého.

Ale ani ty jsi nevstoupil, ty jsi stejně oklamaný jen naprosto jiným způsobem.


34
n/a
 #910 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 09:54:13 | #912 (5)

píšeš úplně zmateně, schválně se jdu podívat do tématu Sekty, co tam tedy ten Vizitor píše když po něm tak jedeš. A na nahé lidi se určitě dívat můžeme.... dokonce i Michelangelo kreslil nahé lidi a sochal z kamene. Jistě puritání jim dají závoj na inkriminované partie aby náhodou nepohoršili.


142
n/a
 #911 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 09:56:36 | #913 (6)

Vizitor dal na sektách Janis Joplin, no to je tedy pohoršení. Myslím že hrubě přeháníš.


142
n/a
 #912 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 10:22:36 | #918 (7)

Na Sektách jsem byla dříve. Nevím co tam dával visitor, o tom jsem nemluvila. Mluvila jsem o lidech.
Nemá smysl ani citovat, že hloupé a dvojsmyslné řeči nemáme vést, protože celé to chováni jonatana a jeho dalšího niku a jiných je neuvěřitelně hrubé a dokonce trestné.
Jonatan tady někde popisoval, jak se baví tím, že ledem říká že byl v Alpách, a těší ho reakce zděšených lidí....!
To neudělá ani pohan !
Ten, o kom mluvili v televisi, že psal, že se baví olizováním rohlíků v supermarketu a má corovavirus musel být jonatan…., to ale hádám.....
Ale to šíření poplašné zprávy, což v situaci nouzového stavu republiky, je velmi závažný trestný čin a bude výjimečně trestaný , i ty Alpy jsou toho druhu !

To, že je jednání jediného pravého křesťana, katolíka ! To je důkaz jediné nejvyšší vzdělanosti katolíků ?!


34
n/a
 #913 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 10:24:16 | #919 (8)

a co nás je po tom? nejsem internetový spasitel. Pokud mu to přijde vtipné, je to jeho blbost.


142
n/a
 #918 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 11:03:44 | #930 (9)

Tebe dobro a zlo nezajímá ?!
A ještě k tomu katolíka ?!

Pokud se nás to nějak týká a tady na netu diskutujeme a reagujeme na sebe, tak dokonce máme před Bohem zodpovědnost toho člověka napomenout.
Je to normální vztahová zodpovědnost a zvláště v oblasti trestného činu !

A zvláště kdy je tady KC nedotknutelná a ten člověk je katolík !


34
n/a
 #919 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 15:55:44 | #934 (10)

Jsem z učitelské rodiny. Vím moc dobře co to je napomínat jiné a moralizovat.

Kolik máš dětí? a jak se ti dařilo je vychovat různými poznámkami k tomu jak jsou oblečené a jestli se náhodou nenamalovali. Mám kamaráda který tak nesnášel když se jeho žena namalovala, že jí všecky šminky vyházel do koše. Prostě to nesnesl. Míra a celkově zdravý úsudek kdy je sukně moc krátká a výstřih moc hluboký je velice individuální. Marně budeš dělat ze sebe arbitra jak má chodit cudná dívka.

JIstě vyzývavost je nechutná, ale na to si děvčata přijdou samy až si své komplexy vnitřně zpracují.


142
n/a
 #930 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.03.20 17:44:18 | #946 (11)

ratko, děti potřebují hodně předávání zodpovědnosti a svobody rozhodování, zvláště když jsou už větší.

Ale tady jsme na diskusi a říkáme své názory.


34
n/a
 #934 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.03.20 17:53:10 | #952 (12)

OK, takže předpokládejme že už děti nejsme a není třeba moralizovat. Zejména když jsme zde starší ročníky a zas tak moc nelačním po sexu. ehm, nechci mluvit za zde přítomné. ale člověk se časem zklidní a taky je trochu nad věcí, takže si nemusí vylouopávat oko při pohledu na muže. I když uznávám že muži se mi líbí, zejména ti mladší tedy tak do třiceti let. ale zase já už se těm mladým nelíbím :-)


142
n/a
 #946 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.03.20 18:18:46 | #957 (13)

ratko, já nemoralizuju. O to mi vůbec nejde.Jde mi o to, že jsou lidé oklamáni co se týká křesťanství..Jak svědkové, tak katolíci.....


34
n/a
 #952 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.03.20 18:21:22 | #958 (14)

nejsou, přeháníš. Stavíš se nad ostatní, pak popisuješ elementární věci. My řekneme že si myjeme ruce a ty začneš popisovat jak si třeš ruku o ruku a pouštíš si na ně vodu. tedy to je podobenství :-)


142
n/a
 #957 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.03.20 19:31:15 | #961 (15)

Totéž mi říká Margo, ale je to tím, že si to jen myslíte, že to děláte stejně, ale je tím rozdíl jako mezi životem a smrtí.


34
n/a
 #958 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.03.20 19:50:02 | #962 (16)

Já si Kjaro zas tak moc nemyslím. Jen naznačuji, že zde vykládáš něco co je základem naší víry i křesťanské praxe.


142
n/a
 #961 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 15:58:45 | #936 (10)

Jakého trestného činu? o čem to mluvíš? :-)


142
n/a
 #930 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.03.20 17:50:42 | #950 (11)

Ratko, tady to píšu, asi to moc nečteš:

Jonatan tady někde popisoval, jak se baví tím, že ledem říká že byl v Alpách, a těší ho reakce zděšených lidí....!
To neudělá ani pohan !
Ten, o kom mluvili v televisi, že psal, že se baví olizováním rohlíků v supermarketu a má corovavirus musel být jonatan…., to ale hádám.....
Ale to šíření poplašné zprávy, což v situaci nouzového stavu republiky, je velmi závažný trestný čin a bude výjimečně trestaný , i ty Alpy jsou toho druhu !


34
n/a
 #936 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.03.20 17:54:40 | #953 (12)

Jo takhle, řeč je pořád o Jonatanovi. Přiznám se že ho moc nečtu, nezaujalo mě zatím jeho psaní ani jeho vtipy.


142
n/a
 #950 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 10:07:58 | #914 (6)

tá mi ale naložila!...ka­tolíci - hlupíáčci!:-)


n/a
n/a
 #912 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 10:11:58 | #915 (6)

Michelangelo určitě není arbitr pro křesťany.

Je psáno, že máme utíkat smilstvu.

Nahé tělo a sexualita má velkou sílu a moc. Není možné to pomíjet, jen proto že to všichni dělají.


34
n/a
 #912 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 10:17:08 | #916 (7)

to přece nikdo nepomíjí :-) to ty děláš z nás katoliků hlupáky. Nesmíme ani pohlédnout na nahé tělo, co kdybychm upadli do tranzu a chtíče. A co lékař gynekolog, nebo ošetřovatelky. Ty by nemohly vůbec pracovat a omývat nemocné. hned by propadli chtíči.


142
n/a
 #915 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 10:28:09 | #921 (8)

je to typická prezentácia sektárky, mimo normálneho života, chráň nás Boh pred takýmito názormi...preto každý miluje katolicizmus, ktorý sa riadi tým Kristovým: pohoršuje to, čo vychádza zo srdca, nie to, čo vchádza do človeka...


n/a
n/a
 #916 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 10:45:58 | #926 (9)

Ale běž visitore, cituješ jeden verš dokola, který se k tomu ještě vůbec nevztahuje. Kristus v tomto verši mluvil především o jídle.
Taky je psáno že: …...Trocha kvasu zkvasí celé těsto !....

Když do sebe nasoukáš sexuální pohledy, tak ti to poleze i ušima …!!!

Vyhlašuješ jen katolické fráze, stejného druhu,....jako …."Se Sovětským svazem na věčné časy"...…, ale jediným slovem z Písma i za sebe nedokazuješ, že s tím Kristem můžeš být....na věčné časy...!

Ty fráze tě nezachrání !

Ovšem, věřím, že zase budou planout hranice, jen co to bude možné...….pro ty sprosté heretiky....., kteří tu KC tak špiní,....že....?!


34
n/a
 #921 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 16:46:27 | #937 (10)

o jídle? fakt? to odkud máte? - čítate pozorne Pásmo?:-)


n/a
n/a
 #926 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.03.20 17:40:03 | #945 (11)

Visitore, tady máš verše o jídle...…………, vůbec nevíš co říkáš, hlavně, že to říkáš furt a na všechno.....

Matouš 15 kap:
11Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje.“

17Nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje?
18To však, co z úst vychází, jde ze srdce, a to člověka znesvěcuje.
19Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky.
20To jsou věci, které člověka znesvěcují; ale jíst neomytýma rukama člověka neznesvěcuje.“

Visitore, jednalo se o jídlo a rituální omývání nádob.

Smilstvo do hnoje nejde, …..a z tvých úst vychází hodně nečistého, co tě znesvěcuje.....


34
n/a
 #937 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 17:48:05 | #948 (10)

Kjara, dokážte, že ste kresťanka!, že v živote dodržiavate evanjeliové zásady viery a skutkov ....ozaj by ma zaujímalo, v čom spočíval podľa vás skutočné evanjeliové kresťanstvo...


n/a
n/a
 #926 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.03.20 17:59:55 | #954 (11)

visitore, píšu to pořád dokola. Evangelium je zvěst o Kristu, ne všechno co je v novém zákoně...…

A jak vypadá, na to se podívej zpětně do mých příspěvků,Ta jsi asi nečetl ani to mé svědectví a za chvíli se mně na to zeptáš...….ne...?

No dobře. Přijetím Krista a očištěním od hříchů se smíříme s Bohem, on nám to potvrdí tím, že do nás vloží svého Ducha a narodí se náš duch. Narodíme se z Boha, jako jeho vlastní děti.

Pak se můžeme nechat pokřtít a Duch svatý nás vede zevnitřně. Dává nám rozumět Bibli, kterou hltáme jako jídlo.
A zevnitřně jsme usvědčováni z hříchů a Duch nám pomáhá k proměně charakteru.


34
n/a
 #948 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 10:31:56 | #922 (8)

Ratko, visitor mluvil o dívání se na ulici na nahá těla.

Já nemám jediné pravé vedení a nemám tudíž žádný předpis, já jsem naplněná Duchem a vedená individuálně a je jen na mém svědomí, kdy se budu dívat a jak se budu dívat na nahá těla.

Jistě, gynekolog a zdravotní sestra mají jiný přístup k nahým tělům a je to zcela na nich, jak se rozhodují a jak to dělají a jak je na tom jejich svědomí je zcela na nich, ať jsou znovuzrození křesťané nebo pohané.

Já jsem jen reagovala na hloupoučkou reakci visitora, že ze slov Krista., že když se člověk dívá, že už zcizoložil ve svém srdci, ....si filosoficky dovodil, že teda není problém se dívat na nahé lidi na ulici nebo odhalené lidi.
Něco takového skutečný křesťan neudělá a neřekne...…...


34
n/a
 #916 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 10:36:48 | #923 (9)

prostě připusť že si domýšlíš, co kdo smí a co nesmí říkat. domýšlíš si vlastní fantazie o druhém. Nevím důvod, napadá mě samozřejmě protože jsi ženská :-) ale to bych kopala fauly do vlastních řad. Prostě žena si žije ve svých snových světech, stává se to i mužům ale ti dostanou párkrát nakopáno a tvrdě přistanou. U žen je to tak, že si své fantazie hýčkají a ostatním pak nanucují.


142
n/a
 #922 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 10:48:34 | #927 (10)

ratko, to není fantazie, ale Písmo...…..a život křesťana.....


34
n/a
 #923 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.03.20 10:55:00 | #929 (11)

na Písmo se odvolávají i SJ a zrovna takováto věc, kdy stárnucí báby by mladé pěkné holky nejraději obalily pytlem. Protože samy už žádné oko nerozpálí. Tedy umě už to nehrozí v mých šedesáti :-))


142
n/a
 #927 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 10:38:21 | #925 (9)

Kjara, nič také som nepísal, tak nepodsúvajte!


n/a
n/a
 #922 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 10:25:00 | #920 (7)

Tebe nahota musí vzrušovat na každém kroku.

*5684* *701* *20*

96
n/a
 #915 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 10:53:06 | #928 (8)

Jestli to píšeš mně, tak mně nahota moc nevzrušuje., je to moc natúr Já mám mnohem radši přioblečenost, kde může pracovat fantazie.....

Chlapče, já nemluvím za sebe...…., zřejmě asi ty..ano…..


34
n/a
 #920 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 14:41:05 | #931 (9)

Děvče,píšete zde nesmysly o nahotě - jestli je "urážející",nebo co kolem toho.
Co se píše v Bibli je staré 2-3 tisíce let a tam si "nakecali" každý co chtěl.
Předháněli se v tom jak a kdo bude více Boží.
Morálka se formuje od nepaměti.
Někde je morální mít více žen někde ne.
Je to o kultuře,vyspělosti a pod,
Pro jednoho je nemorální to,pro jiného zase ono.


96
n/a
 #928 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 16:51:41 | #938 (10)

ani tak to nie je, - iste, niektoré pohanské národy i muslimi majú v práve viac žien, ale to Kristus zakázal, on je najvyššia autorita, nech sa to komu líbí, nebo ne...je prirodzené mať len jednu ženu/jedného muža, len tak môže mať (a zachovať si) žena dôstojnosť, rovnosť (nie rovnocennosť, rvnakosť) s mužom v láske - o tom je Kristovo evanjelium, prirodzená morálka aj u ateistov...


n/a
n/a
 #931 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.03.20 17:18:29 | #939 (11)

Nič iného som nenapísal.
*65*
Uvedom si,že nie pre každého je Ježíš najvačšia autorita - ty si si to tak vybral a tomu veríš - iný to má inak - ale vačšina aj tak žije morálným(z nášho pohľadu) životom.
*20*


96
n/a
 #938 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.03.20 17:24:41 | #941 (12)

hovoríme o dôstojnosti ženy, a je jedno, ako si to smerom k žene/mužovi tá ktorá kultúra zariadi, - je však fakt, že jedna žena-jeden muž je vrchol morálky, ktorá je v súlade vôľou Boha, - ktorá jediná dokáže zabezpečiť túto dôstojnosť vo vzťahu muž-žena....


n/a
n/a
 #939 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 17:46:52 | #947 (10)

Díky za lichotku, takhle mně už dlouho nikdo neoslovil.

Pokud máš svůj jasný názor a nechceš diskutovat, tak co tady hledáš...….Nebo je to jinak …?


34
n/a
 #931 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.03.20 12:46:18 | #985 (11)

Ty nemáš jasný názor??
Ty zde diskutuješ??
*33648* *20*
Diskuze vypadá tak trochu jinak - ne oplakávání sama sebe a rétorikou ,že ty všechno víš,protože si "jiná", všechno o Bohu víš,jen tvoje pojetí Boha je to správné a podobnými "argumenty".
Tvoje diskutování zavání fanatismem
*20*


96
n/a
 #947 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 10:18:35 | #917 (5)

Uvědomuješ si vůbec, že Bůh stvořil Adama a Evu nahých - takže nahota je přirozená.
*3440*
To, že se někdo nedokáže ovládat je věc toho dotyčného.
SJ si vykládají Bibli k obrazu svému - překlad Bible je něco jiného,než výklad Bible
To samé vyčítám i ŘKC - v tom si spolu můžete podat ruku.
*4475*
Ve všem vidíte nemravnost - ale své chyby "nevidíte".
*145*


96
n/a
 #911 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 10:38:12 | #924 (6)

Dalko,
ano Eva a Adam byli nazí.

Ale první věc, kterou udělali, když se pošpinili hříchem, že se běželi schovat a začali si zakrývat rouškou pohlaví.

My se zakrýváme a oblékáme taky z tohoto důvodu, protože nikdo z nás není bez hříchu !

Proč asi ? Protože v nás ujetých hříchem to velmi rychle vyvolává sexuální reakce, které nejsou rozumné a velmi často vedou k jednání, ke kterému bychom se normálně nepropůjčili !

Už jsem psala, že znovuzrození křesťané nemají v tom předpisy ani od papeže, ani od VRO !


34
n/a
 #917 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 14:46:14 | #932 (7)

Myslím,že oděv spíš začali lidé nosit z jiného/praktického důvodu a ne ze "studu".
*65*


96
n/a
 #924 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 15:06:08 | #933 (8)

je ta hlavne stud (svedomie si po vyhnaní z raja cháni intimitu tela i ducha, človek to dostal do vienka po páde do hriechu), a až potom iné (hlavne ochranné a iné) dôvody....


n/a
n/a
 #932 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 17:24:05 | #940 (9)

Ja nepíšem o vyhnaní z Raja - píšem ako to bolo vo vývoji morálky u človeka - ktorý tu nežije od stvorenia v istý deň 4024 r. p.n.l., ale z pred cca 50.000, keď začala migrácia človeka z centrálnej Afriky.


96
n/a
 #933 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 17:27:14 | #942 (10)

tá :"migrácia z Afriky" je hypotéza, potažmo teorie, nemusí to byť pravda, osobne tomu neverím, nie sú žiadne dôkazy, sú to všetko vyšpekulované hypotézy a teorie paleontológov a archeológov, ktorí museli a musia nejako míňať grantové peniaze...


n/a
n/a
 #940 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.03.20 17:38:17 | #944 (11)

No je dosť hmatatelných dokazov podporujúcich tieto hypotézy - podstatne viac, ako hypotéza o existencii Boha.
*3440*


96
n/a
 #942 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 15:57:39 | #935 (8)

POkaždé mě překvapí že nejvíce jsme se styděla jako mladá dívka, když jssme byla ještě celkem hezká. Když jsem teď bába tak se nestydím ani trochu :-)


142
n/a
 #932 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 17:28:14 | #943 (9)

ale no, myslíte, žeby som vás nevytočil a nezapáli červeň na lícach?:-)


n/a
n/a
 #935 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 18:26:39 | #959 (9)

ratko, ty jsi začala.....

No, taky už nejsem mladá, ale hezká jsem pořád,.....jen se mi nedaří najít nového partnera křesťana...……., už jsem odmítla za ty leta asi osmdesát mužů....a to jeden z nich byl krásný.....i fajn...…, ale byl katolík jako poleno...….a to já bych se zbláznila...….
Jak vidíš selektuju i v této oblasti, není to tady jen na efekt...…

Když už jsme v té osobní komunikaci.....


34
n/a
 #935 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 18:41:46 | #960 (10)

no to jsi těch mužů odmítla celkem dost. Já jsem dost svérázný člověk a můj manžel byl jediný co to se mnou vydržel. Takže jsem muže neodmítala, spíše utekli hrůzou. A jsem ráda za toho jednoho. I když uznávám že jak je člověk starší, tak je to mnohem těžší si někoho najít. Já bych určitě nikoho nehledala, raději zůstala sama.


142
n/a
 #959 

| Předmět: RE: RE: RE:
18.03.20 17:51:51 | #951 (3)

Kjara, tak je Trojice nebo není? - jak je to u vás?


n/a
n/a
 #909 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 18:12:43 | #955 (4)

visitor se ptá: Kjara, tak je Trojice nebo není? - jak je to u vás?

*

Když jsem byla naplněná Duchem, vnímala jsem ho v sobě, ale občas jsem nevěděla , jestli je to Duch svatý nebo Kristus...…., protože se mi jevili jako stejní....., ze začátku. Ale časem jsem začala rozlišovat, kdo je kdo,...…..
A zjistila jsem, že mají stejnou podstatu, ale jejich zaměření je rozdílné nebo jejich úkol....

Taky mně dříve učili, že neexistuje trojice, ale v tuhle chvíli mi Bůh zjevil, že Duch svatý je stejná bytost jako Kristus a přece rozdílná osoba. Stejně tak je to i s Otcem.

A tak jsem si řekla, že by se ti lidé mýlili, co mně dříve učili a šla jsem do Písma.

Samozřejmě jsem zjistila, jak to je.

Já tomu neříkám trojice.

Ale rozhodně vím, že Bůh Otec, Kristus i Duch svatý jsou bytosti téže podstaty, konzistence a že jsou jedním Bohem.
Jen každá z nich má jiné pověření vzhledem k člověku.


34
n/a
 #951 

| Předmět:
15.03.20 12:18:50 | #892

margo | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 17…

Přemýšlím o tom, jak někdo může začít od spirituality. Jak může začít uctívat něco, co nezná? Zkusila bys mi ten postup přiblížit, prosím? Já jsem totiž ten druhý typ - nejprve poznat, pak uctívat

*

Ano, to je normální lidský přístup v této době, v době vědy, kdy máme hluboko v sobě, že poznat je možné jen rozumem.
Boží slovo ale počítá s něčím jiným.

Kolik času měl Kornélius k tomu, aby se...DOZVĚDĚL...", aby toho hodně poznal a pak se rozhodnul ?!
On sice asi něco znal ze SZ, a pouze krátce slyšel evangelium o Kristu a to skoro jednou větou a Bůh na ně vylil svého Ducha ! Jak to ?
Etiopan eunuch, slyšel jen výklad jednoho verše z Izaiáše o Kristu...a uvěřil, byl rovnou pokřtěn. On si sice taky asi něco četl ze svitků nebo spíše něco slyšel, no v Etiopii asi moc Židů nebylo.
Na kázání Petra uvěřilo v jednom dni 3000 lidí a ten den byli pokřtěni.
I kdyby znali zákon, jaké další poznání o Kristu od Petra přijali ? Žádné.

Čím to je Margo, že tito lidi se stali křesťany bez studia Bible a bez poznání !

Z Bible to nevyčteš, můžeš se jen modlit, aby ti Bůh ukázal, jak je to možné a jak to udělal, když to sám schválil .
Já ti jen můžu říct svoji zkušenost, ale té nemusíš věřit. Napsala jsem znovu své svědectví, jak jsem uvěřila do tématu Niky....O životě s Bohem.....
Stalo se mi totéž co Korneliovi, Pavlovi a všem citovaným.....

Můžu jen popsat, jak člověk uvěří tímto způsobem, když víru dává Bůh.

Vnímala jsem velmi intenzivně, že mi Bůh sejmul hříchy a slabosti, ….kromě duchovního vnitřního svědectví, ...jsem začala dýchat, dusila jsem se pod břemeny hříchů a ran lidí. Takže jsem to vnímala i v duševní rovině.
Ovšem, když se zásluhou Krista setkáš s Bohem a vnímáš jeho bezmeznou lásku, nejdřív padneš na kolena a vnímáš svoji špínu a nemůžeš věřit, že ten svatý Bůh se k tobě , špíně, může vůbec přiblížit...…, ale nejen to, on tě v lásce přijímá a ještě k tomu nechal pro to zemřít svého Syna...…

To už jen člověk pláče nad tím neuvěřitelným darem lásky, pláče štěstím a vděčností...…

Takto zasažený člověk Bohem, už nikdy, ne do smrti, ale věčně,...….na něco takového nezapomene !

Pak přijme Ducha svatého a sám rozumí Písmu,....hltá nové poznání o Bohu a touží po tom být s Bohem a z vděčnosti a z lásky se neodvažuje hřešit.

S každým člověkem Bůh jedná jinak, nemyslím, že to musí u všech probíhat takto, ale v každém případě onen člověk vnímá sejmutí hříchů a smíření s Bohem v Duchu.

Margo, jistě jsou lidé, kteří pouze slepě, pod vlivem církve, opakují jejich chování, vnímají spiritualitu, kterou nerozsuzují, a nepotřebují ani poznávat Bibli, ani Boha, …..ovšem to je o něčem naprosto jiném.

Ale také, pokud si vytvořím z Bible logický systém znalostí, pak tato víra také není pravá, je to spíše víra v logiku, než víra v Boha.


34
n/a

| Předmět: RE:
15.03.20 12:34:26 | #893 (1)

abuka | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
Většinou je to na základě nějakého emotivně výrazného prožitku spirituálního charakteru.
Je zajímavé, že pokud je v NZ taková událost zaznamenána, nedělá to z dotyčného nějak privilegovanou osobu, ani ho to nezbavuje nutnosti rozvíjet své poznání.
Dnes to většina takových lidí považuje za důkaz výjimečné Boží přízně a kompetence vykládat Boží slovo podle svého

*

Spirituální prožitek nebo dokonce emotivní prožitek opravdu má hodně lidí tendenci považovat za Boží jednání.
Takže na prvním místě je zapotřebí dobře rozsuzovat, skrze mantinely Písma, zda to není v rozporu s tím, co tam je napsáno !
Ne všechny tyto prožitky dává Bůh, jak jsem třeba rozsuzovala zjevování Marie, jako jednoznačně démonské, v tématu o andělech.

No, z apoštola Pavla to udělalo význačnou osobu, ono výjimečné zjevení Krista na cestě do Damašku.

Já si to o sobě nemyslím. To co tady píšu, učí stovky miliónů znovuzrozených křesťanů po celém světě.

Nikoho to nezbavuje rozvíjet poznání. Naopak , přijetí Ducha svatého dává možnost rozumět Písmu a člověk v Duchu Písma hltá....a miluje....
Máš pocit Abuko, že neznám Písma ?!


34
n/a
 #892 

| Předmět: RE: RE:
15.03.20 16:41:36 | #894 (2)

margo | Předmět: RE: Skutky 17:11,12
před 20 hodinami | #2647 (1)
Tady je důležitá myšlenka: ti lidé se stali věřícími poté, co si všechno, co jim Pavel a Silas říkali, pečlivě ověřili.Tedy skutečná víra by měla vycházet z poznání, přesvědčení.

*

Skutky 17.kap.10-12:
10A hned té noci vypravili bratří Pavla a Silase do Beroje. Když tam přišli, odebrali se do židovské synagógy.
11Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.
12A tak mnozí z nich uvěřili a s nimi nemálo Řeků, vznešených žen i mužů.

Svědkové zneužívají těchto veršů k tomu, že je zapotřebí studovat Písmo, jinak by jejich vůdce, který jim po celý život vykládá přesně Písmo neměl opodstatnění. A jejich záchrana taky. Nejen jejich víra.

Ale z těchto veršů je jasné, že Pavel a Silas kázali v synagoze a v jednak v synagoze není možné pro cizího člověka kázat příliš dlouho a také je jasně řečeno, že Berojští přijali....evan­gelium….

Evangelium není celá Bible, tak jak to dělají svědkové s falešným údajným evangeliem,..­..skutečné evangelium je zvěst o Kristu !
A zvěst o Kristu je poměrně krátká, jak už jsem uvedla u Eunucha a Kornélia.

Takže Berojští nemuseli pečlivě studovat Bibli dva roky, aby jejich víra......vycházela z poznání a přesvědčení...…, ONI SI JEN POROVNÁVALI SZ PROROCTVÍ O KRISTU S EVANGELIEM O KRISTU, které jim řekl Pavel !

To je zcela překroucené Boží slovo, aby podpořilo jejich učení !


34
n/a
 #893 

| Předmět: RE: RE: RE:
15.03.20 18:14:27 | #895 (3)

...takže SJ študujú Písmo tak, aby to bolo štúdium, ktoré musí byť v súlade s tým, ako to už má preštudované a direktívne nariadené VRO...k čomu je potom to štúdium?...pozn.: katolíci Písmo neštudujú, katolíci Písmo čítajú, meditujú nad ním, a jeho výklad im predostiera Cirkev (exegéza Písma Cirkvou), katolíci potom katechetizujú (Písmo) tak a to, čo je vyložené Cirkvou (Nova/Vulgata i JB majú pod čiarou všetky výklady veršov Písma, ktoré nie sú celkom jasné, a ktoré potrebujú výklad)...

  • v KC je výklad povolený len tým, ktorí sú na to určení, ktorí majú absolvovaný na TF predmet "Exegéza Písma SZ a NZ" a majú pre výklad poverenie/dekrét od Cirkvi)...

n/a
n/a
 #894 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
15.03.20 18:20:54 | #896 (4)

ad.: ak výklad Písma nie je v súlade s učením Cirkvi, tí, ktorí to robia, obyčajne vykladajú Písmo úplne mýlne, alebo parciálne mýlne (zmätočne)...- jednoducho preto, že nie sú k tomu vybavení darmi Ducha Svätého...Písmo vykladáme len v Cirkvi a s Cirkvou, nie mimo Cirkvi...môžu ho vykladať len vzdelaní v Písmach (vzdelaní teologicky na TF), hlboko veriaci v apoštolskej Cirkvi s apoštolskou postupnosťou....


n/a
n/a
 #895 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
15.03.20 18:24:50 | #897 (5)

Ja mám posloupnost přímou :-).


n/a
n/a
 #896 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.03.20 18:47:33 | #898 (6)

potvrdzujete to, čo tvrdím:-)


n/a
n/a
 #897 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.03.20 18:49:13 | #899 (7)

Nejsem ovlivněna církevním učením což je dobře, protože mohl se Vám tam vloudit nějakej ten kazisvět.


n/a
n/a
 #898 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.03.20 18:50:55 | #901 (8)

tak to od vás aj vyzerá!


n/a
n/a
 #899 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.03.20 18:53:01 | #903 (9)

Je-li to "mé" dílo boží, nebudete je moci zrušiti :-).


n/a
n/a
 #901 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
18.03.20 17:48:56 | #949 (10)

je-li...a co když není?


n/a
n/a
 #903 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
15.03.20 19:01:36 | #904 (4)

Svědkové se stávají svědky tak, že po dobu dvou let nějaký svědek "učí" doktrínu svědků, jejich výklad Bible. Člověk nemá nejmenší šanci při tom nánosu pravd, které jsou logicky svázané a stavěné dva roky na sebe, ...nemá šanci poznat, že jsou to z větší části lži.

Je to postaveno na tom, že tělesný člověk nemůže rozumět Písmu do hloubky a i kdyby si to kontroloval neustále, nepřijde na to, v čem to není pravda.

Kdežto, člověk který je chrámem Ducha Písmu snadno rozumí. Takže stačí jediný člověk ve Warwicku, který je naplněný Duchem, vlastně dnes už to ani není zapotřebí, to udělal tak někdo v minulosti. Jejich učení je v kostce naprosto stejné, takže stačí i tělesný člověk, aby to jen rozšiřoval intelektuálně.
A celý život je svědek krmen pravidelně dalším …."pokrmem", aby náhodou nevypadl z tempa.

Nikdo ovšem netuší, jak strašivě je to nastaveno v tom, že vůdce jediný to ví od Jehovya řadový svědek nikdy nesmí vidět třeba v Písmu jediné slovo jinak. Jinak když se prozradí je hned označen a hlídán, aby nenakazil jiné....a velmi často brzy je vyloučen, když nedělá pokání.

Jak to máte vy v KC visitore, to je taky zcela špatně. A vedle svědků katolíci vypadají jako neználci a nedochůdčata, taky protože jim KC Bibli zakazuje svobodně číst a nikdo je k tomu ani nevede, jak tady prásknul jonatan. Tam máte jen velké....znal­ce....neznalce­...…., kteří vám nic nevysvětlí....
Takže proto svědkové velmi snadno přetáhnou katolíky.


34
n/a
 #895 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
15.03.20 19:34:46 | #905 (5)

Kjara opakujete sa, katolíci sú najvzdelanejšia komunita na svete (i historicky) - vo všetkom, i v Písmach,... RKC nikdy nezakazovala čítať Písmo, to sú lži, Písmo nebolo prístupné bežnému človeku do konca 19. st....Písmo je dielom RKC, len RKC ho vykladá v pravde...nedochôdča­tá, neználci v Písme a vôbec sú sektári, SJ, a tí mimo Cirkvi...katolíci u SJ sú z jediného dôvodu - sú to ješitní, nevzdelaní katolíci - slabosi vo viere, nedisciplinovaní, ktorí žili, žíjú a chcú žiť v hriechu (nechcú chodiť k spovedi, a tým ani k sv. prijímaniu), a u SJ sa dostanú do duchovnej pasce (nemôžu prijímať telo Kristovo) , a oni to časom pochopia, sú bezradní, frustrovaní, zaťatí - a potom buď u nich perzistujú a svoju zlosť obrátia proti RKC (však ich tu máme, tých troch, ich mená poznáme)...katolík má vieru Cirkvi, nie nejakú pokútnu vieru, ktorou my niekto vymyje hlavu...


n/a
n/a
 #904 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
15.03.20 19:36:20 | #906 (5)

a navážanie sa do RKC môže len nevzdelanec, ješitný, samoľúby, pyšný, pohan, ateista alebo sektár, ...vzdelaný to nikdy nerobí...


n/a
n/a
 #904