Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> O Bohu a o životě s Bohem

Informace

Název: O Bohu a o životě s Bohem
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: Pavla119
Správci: Pavla119 , nika1 , Domecek
Založeno: 05.02.2020 16:10
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 13608x
Příspěvků:
530

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: O Bohu a o životě s Bohem - Na této diskuzi bereme existenci Boha jako fakt. Jako křesťané se chceme sdílet se svou vírou i s tím, jak prožíváme křesťanství v praxi. Používejme prosím slovník bez vulgarizmů, bez napadání diskutujících, respektujme názory křesťanů jiných denominací. Na osobní vzkazy použijte vzkazník, OT mažeme.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Proste v mém jménu...
05.05.20 17:36:19 | #730

Jan 14, 13 : Začkoli budete prosit v mém jménu, já učiním."
Jan15,25.: Dosud jste o nic neprosili v mém jménu.Proste a dostanete....

Prosit v Ježíšově jménu neznamená jen vyslovit jeho jméno a začátku a na konci modlitby a čekat,
že se tak splní mé přání a jeho slib. To se pak stává Ježíšovo jméno magickou formulkou.
Pán sám vysvětlil, co to znamená :
Jan15,7 " Zůstanete-li ve mně a zůtanou -li slova má ve vás, proste oč chcete a stane se vám."
To znamená úplně se podřídit Jeho vedení, a dovolit mu, aby se "modlil v nás". Jestliže Ježíš vede můj
život, kdo potom motivuje moje modlitby? Jestli mně ovládá On, budu se modlit správnou modlitbu
a prosit ze správných důvodů. Jedině tehdy se mohu modlit v Ježíšově jménu, pokud se modlím v úplné závislosti na něm, a ve společenství s ním, tak jak se modlil Ježíš ke svému Otci. Pak budu prosit o to, co je v souladu s Boží vůlí a On to jistě udělá.


24
n/a

| Předmět: Spasení
02.05.20 17:58:20 | #723

Spasení je slovo, se kterým si dost lidí neví rady. Tak jsem se zajímala , co o tom teologové. A tady je výsledek.
Spasení = ospravedlnění + posvěcení + oslavení.
Pochopila jsem, že ospravedlnění mně opravňuje ke vstupu do Božího království , posvěcení mě uschopňuje v něm žít a oslavení znamená vstup do Božího království.
K ospravedlnění dochází , když člověk přichází ke Kristu. Posvěcení člověk prožívá , když zůstává s Kristem.
K oslavení dojde, až člověk vstoupí s Ježíšem Kristem do jeho království.
Ospravedlnění mně osvobozuje od důsledků hříchu, posvěcení mě osvobozuje z moci hříchu a oslavení mě vysvobozuje z prostředí hříchu.
To první koná Bůh pro nás, to druhé v nás , to třetí s námi.


24
n/a

| Předmět: RE: Spasení
02.05.20 18:09:08 | #724 (1)

je to tak" - len doplním: K ospravedlnění dochází , když člověk přichází ke Kristu..- a vyzná svoje hriechy pred Bohom v Cirkvi *13735*


n/a
n/a
 #723 

| Předmět: RE: Spasení
02.05.20 18:11:18 | #725 (1)

to je krásně srozumitelné, moc děkuji


142
n/a
 #723 

| Předmět: tři různé náhledy a spásu dle wikipedie
25.04.20 13:28:49 | #684

V křesťanství se objevilo několik druhů chápání podstaty Kristovy spásy.

1. Spásu nám Kristus přinesl svým učením. Jedná se o tzv. gnozi. Podle tohoto starého křesťanského učení (jedné z prvních křesťanských herezí) spása spočívá v poznání tajemných skutečností, které nám Kristus zjevil; Kristovo vtělení, život a smrt jsou jen druhotné a pro vlastní spásu bezvýznamné. Toto učení nebylo křesťanskými církvemi přijato, nicméně se v průběhu dějin objevuje znovu a znovu.
2.Spásu nám Kristus přinesl svou smrtí na kříži. Jedná se převážně o teologii západní. Hřích, příčina bolesti a smrti, je chápán jako urážka Boží, Kristova smrt pak je zástupnou obětí, kterou Kristus usmířil svého Otce a ospravedlnil nás. To je chápáno jako předpoklad a jediný důvod lidského spasení a další věci, jako skutky víry, přicházejí až po tomto Kristově činu. Tento pohled se nazývá spasení pouhou milostí (sola gratia) a byl rozvinut zejména v luterství.
3. Spásu nám Kristus přinesl svým vtělením. Jedná se převážně o východní teologii. Platí zde stará formulace: Kristus (Bůh) se stal člověkem, aby se člověk mohl stát bohem. Kristova smrt a pohřeb jsou jen extrémními důsledky tohoto vtělení – jen tak se Kristus stal dokonalým, opravdovým člověkem. Kristus svým vtělením přinesl možnost zbožštění člověka, možnost obnovy jeho společenství s Bohem, které svým hříchem ztratil.

ta první mi přijde jako učení SJ
ta druhá jako učení které prosazuje Kjara
a to třetí mi je osobně nejbližší


142
n/a

| Předmět: RE: tři různé náhledy a spásu dle…
25.04.20 15:41:23 | #685 (1)

mimochodom, z čoho čerpáte?...spása je v Kristovom umučení, smrti a VZKRIESENÍ...ak by Kristus nevstal zmrtvých, márna by bola naša viera, píše ap.Pavel - Cirkev slávi hlavne vzkriesenie Krista - dôraz na umučenie Krista je v protestantizme­...ne, ne, viera SJ je židovčiaca a apologeticky arianistická, popierajúca božstvo Krista (a i Ducha Svätého) ("bláznivé stádo Arianovo", ako sa vyjadril na koncile v Nicei/325 Atanáš), je to také pseudokresťan­stvo/na hrane kresťanstva, ako sa vyjadrujú teológovia, - nie gnoze, gnoze je o niečom inom, ...... *13735*


n/a
n/a
 #684 

| Předmět: RE: RE: tři různé náhledy a spásu dle…
25.04.20 15:52:34 | #687 (2)

ad.: ratka, v RKC sa nikdy nevyjadrujeme "co je mi nejbližší", RKC nie je názorová demokracia, ani spolek rôznych názorov - v RKC sa vyjadrujeme: "taká je viera Cirkvi", ktorú osobne prijímam a rešpektujem:-) *13735*


n/a
n/a
 #685 

| Předmět: RE: RE: RE: tři různé náhledy a spásu…
26.04.20 11:58:30 | #700 (3)

Jeden moudrý muž řekl: "Zbožná osoba následuje učení své církve, zatímco duchovní osoba následuje vedení své duše."


19
n/a
 #687 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: tři různé náhledy a…
26.04.20 12:24:11 | #701 (4)

a to druhé je správné. a co se tyče smrti a zmrtvych vstání tak asi tělo po smrti nevstane. Jestli je duše tak ta potom asi bude nesmrtná a možná se reinkernuje do dalšího života živé hmoty jestli to je pravda to bohužel nikdo potvrdit nemůže protože smrti se paměť maže a jestli se reinkernuje do nového života tak s prázdnou paměti


n/a
n/a
 #700 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: tři různé náhledy a…
04.05.20 14:04:49 | #727 (5)

Ježíš Kristus vstal z mrtvých a nic se mu z mysli smrtí nesmazalo.


81
n/a
 #701 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: tři různé náhledy a…
02.05.20 18:11:36 | #726 (4)

je to súčasne: "zbožná i duchovní osoba následuje vedení své duše, i súčasne následuje učení své církve *232*


n/a
n/a
 #700 

| Předmět: RE: RE: tři různé náhledy a spásu dle…
25.04.20 18:13:10 | #688 (2)

napsala jsem nahoře odkud čerpám. Je to z wikipedie, dám raději odkaz

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1sa


142
n/a
 #685 

| Předmět: RE: RE: RE: tři různé náhledy a spásu…
25.04.20 21:57:00 | #690 (3)

Wikipedia tu (vieroučné veci, výklady Písma, a pod.) nie je relevantný zdroj, často to píšem, sú tam často nezmysly....Wi­kipediu píšu i neodborníci...


n/a
n/a
 #688 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: tři různé náhledy a…
25.04.20 22:14:35 | #691 (4)

tady jde přece o rozlišování..­.napsala jsem jaké.


142
n/a
 #690 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: tři různé náhledy a…
26.04.20 06:32:06 | #694 (5)

na věroučné otázky mám Katechismus a Bibli (ekumenickou), čtu si v nich pravidelně a objasňuji věci které jsou mi nesrozumitelné.

Tohle byla spíše snaha dát vedle sebe tři různé výklady, abych i sama porozuměla rozdílu mezi nimi, tedy v čem se liší. Snažím se porozumět sdělení.


142
n/a
 #691 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tři různé…
26.04.20 07:55:53 | #695 (6)

tedy tři cizí výklady...z veřejného média.


142
n/a
 #694 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tři různé…
26.04.20 19:09:44 | #702 (7)

Ty výklady jsou zjednodušené a nepřesné.


n/a
n/a
 #695 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tři…
26.04.20 19:15:25 | #703 (8)

souhlas, jsou to šablony. Ale pro sebe si někdy takhle zjednodušuji věci taky abych porozuměla vůbec vocogo. Někdy mi úplně unika o čem to vlastně je řeč. Musím si to zjednosdušit a osekat na úplnou dřeň a pak zase přibírat detaily.


142
n/a
 #702 

| Předmět: RE: tři různé náhledy a spásu dle…
25.04.20 21:06:00 | #689 (1)

Dívám se na tyto 3 názory přes Písmo.

1. Tento názor nemohu přijmout , protože Kristovo vtělení, život a smrt nejsou pro spásu druhotné ani bezvýznamné, ale základní.
2.Ve druhém případě mi vadí zdůrazňování pouze Kristovy smrti. Jistě, jeho oběť , jeho krev nás očišťuje.
Ale Jeho vzkříšení celý plán spásy završuje. To je konečné vítězství - nad smrtí i hříchem.
3. Třetí názor je učení východních náboženství , smíchané s křesťanstvím. I když se Boží Syn stal člověkem,
člověk se nikdy nestane bohem. Společenství s Bohem , které jsme hříchem ztratili , bude obnoveno , ale
žádné "zbožštění" člověka. Proč mi to připomíná větu " budete jako bohové" ? Kdopak to tenkrát v ráji
člověku sliboval?


24
n/a
 #684 

| Předmět: RE: RE: tři různé náhledy a spásu dle…
25.04.20 22:15:34 | #692 (2)

je tam pak dodáno v dalším odkazu, že se jedná o tzv. oslavení


142
n/a
 #689 

| Předmět: RE: RE: tři různé náhledy a spásu dle…
26.04.20 08:01:48 | #696 (2)

přemýšlím nad tím, že Bůh se k nám přibližuje a sklání a dotýká se nás způsobem, které je mu vlastní. Tedy v duchu. Nic víc tím "bohové" myšleno není. Jen ž je třeba se produchovnit a tím Bohu umožnit se nás dotýkat, je to vzájemné. Bez Krista který přijal na sebe tělesnost (stal se jedním z nás) a zároveň byl plně v duchu Bohem. tím jsme my, kteří se hlásime ke Kristu jako jeh učedníci (a údy Jeho) těla, získali účast na jeho božství v Jeho oslaveném těle. Anebo to pořád nechápu, tedy principiálně :-) ale snažím se, přemítám nad tím a toužím porozumět podstatě spásy.


142
n/a
 #689 

| Předmět: RE: RE: RE: tři různé náhledy a spásu…
26.04.20 09:22:05 | #697 (3)

tak! inkarnáciiou Slova, ktoré bolo Boh sa Kristus stal Bohom (v plnosti božstva) i človekom (v plnosti človečenstva, Jn 1, 1; Jn 1, 14), čím sa sa Boh sklonil k človeku, stal sa človekom, a tým je jedným z nás - a rovnako v vo svojom božstve i človečenstve vstal zmrtvých a vystúpil do neba, kde je v sláve Otcovej - takto sme v Kristovi (ako čítame v liste Ef) vykúpení, - a v Duchu Svätom sme dostali pečať božstva, že patríme Bohu, a stali sa dedičmi Božieho kráľovstva pre slávu Otca a jeho Syna...


n/a
n/a
 #696 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: tři různé náhledy a…
26.04.20 09:37:23 | #698 (4)

ad.:
Ef 1
12 abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy.

13 V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého..
14 jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy.


n/a
n/a
 #697 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: tři různé náhledy a…
26.04.20 19:16:36 | #704 (5)

třeba mi není jasné co znamená stát se chválou jeho slávy.


142
n/a
 #698 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tři různé…
26.04.20 20:05:30 | #705 (6)

Rozumím tomu tak , že když jsme Krista poznali a máme v něm naději na život , máme Boha chválit a oslavovat.
Když to neděláme jenom slovy, ale celým svým životem , stáváme se my sami chválou pro něho.


24
n/a
 #704 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tři různé…
26.04.20 20:07:38 | #706 (7)

hmm, nevím. Přijde mi ten obrat velice zvláštní až tajemný. Oslavovat Boha životem, slovy, činy, myšlením... ale nevím, nejsem si jista zda je tím myšleno tot.


142
n/a
 #705 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tři různé…
26.04.20 20:12:52 | #707 (7)

nika *1254*


n/a
n/a
 #705 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tři různé…
26.04.20 20:14:47 | #709 (7)

tak díky, když to je potvrzené od dvou oso, beru to :-)


142
n/a
 #705 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tři…
28.04.20 08:32:25 | #710 (8)

Já s tím mám tak trochu problém, protože to je tak individuální jako máloco! Ano, máme se snažit žít "k Boží chvále", jenže to má další faktory, dané naší povahou, rodinou ve které žijeme, okolím... a ne vždycky se to daří! Někdy to fakt není možné poznat! Za svůj život jsem viděla tolik lidí, kteří vypadali že žijí k Boží chvále ale pak se ukázal opak a na druhou stranu zase úplně opačně! Těžko se v tom vyznat a hlavně: nesoudit....


n/a
n/a
 #709 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tři…
29.04.20 10:52:00 | #711 (9)

Rozumím ti. Ani mně se to často nedaří. Ale už jsem pochopila proč.
Když se budu opravdu snažit , mohu VYPADAT , že žiju k Boží chvále. To chce změnu zevnitř , a pak se ta změna ukáže i navenek .Ale to sama nikdy nedokážu.
Pán Ježíš řekl "beze mně nemůžete učinit nic".
Ap.Pavel píše "všechno mohu v Kristu " Takže jediná pomoc je být stále s Ním .
Problém je, že si někdy myslím, že zvládnu situaci sama , že to už přece jako dlouholetá křesťanka dokážu.
A zrovna tehdy udělám kopanec .


24
n/a
 #710 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tři…
29.04.20 11:22:56 | #712 (9)

nejde mi teď o hodnocení lidí či nějaké konkrétní chování,jako spíše o parozumění co ten výraz vlastně znamená. Jak si ho mám (pro sebe) vyložit.


142
n/a
 #710 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.04.20 12:28:19 | #713 (10)

Může to být i tak , že lidi, které si Bůh "vydobyl" , tedy vykoupil ,zachránil... budou zvláštní chválou Boží slávy tady i na věčnosti. Protože ani andělé ho nemohou Boha chválit jako spasený člověk. Nepoznali hříšný stav .
Mohou Boha chválit , protože je chvály hoden , ale slavit Boží milost může jenom člověk...


24
n/a
 #712 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.04.20 12:33:29 | #714 (11)

Boží chvála je také možná jásavý stav absolutní radosti, Bůh skrze lidi prožívá to co oni. Tedy možná :-) A Bůh si přeje prožívat radostnou blaženost.


142
n/a
 #713 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.04.20 12:40:30 | #715 (11)

:-) zaujímavé mnyšlienky, ale až tak do exrtému rozdielnosti chvlály a slávenia Boha spaseným človekom vs anjelmi, by som si nedovolil ísť...ale z Písma sa dá pochopiť, že spasení i anjeli vidia a chvália Boha rôznym spôsobom, ale to neznamená, že spasení chvália Boha a slávía Boží milost ako "víc hodni", víc, ako anjeli...nika, to by chcelo z Písma dokázat, ale je to zaujémavý (i keď neviem či pravdivý) postreh. *1254* .....


n/a
n/a
 #713 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.04.20 12:51:15 | #716 (12)

Vizitore , ne víc než andělé , ale jinak . Andělé jsou stále v Boží přítomnosti stále mu vzdávají chválu.
Ale pochop, může anděl chválit Pána za vysvobození z hříchu , od smrti ? Za tu úžasnou milost , kterou dostal člověk, bude ta vděčnost a chvála přece jen na jiné úrovni.


24
n/a
 #715 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.04.20 14:25:57 | #717 (12)

Napadá mně Zj.14 .1-5.
Nechci spekulovat o tom , kdo tvoří tento zástup spasených. Jen to je mi jasné , že jsou to vykoupení ze země.
Nikdo neumí zpívat tu píseň.... Ani andělé, ani jiné duchovní bytosti. Víš proč? protože je to píseň jejich vítězství ,jejich osobní zkušenost, prožitek jenom těch , kteří byli vykoupení, vděčnost za milost ....


24
n/a
 #715 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.04.20 14:38:25 | #718 (13)

to může být výraz z Jana 15:11: To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná."

Ptala jsem se jednou faráře, co je to plná radost. Nevěděl mi odpovědět. Myslím že my ještě nevíme, co je plná radost, neprožíváme plně radost. Občas nám do toho vleze nějaká starosst či nedůležitá myšlenka a odvádí nás od plné radost.
Celý ten verš Jana je úžasně mystický, život v plnosti... radost v plnosti, život v Bohu našem Pánu.


142
n/a
 #717 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.04.20 16:38:20 | #719 (14)

Představ si,ratko , jestli sis kdysi se svým milým telefonovala , nebo psala. Každý dopis nebo telefonát ti působil radost , ale jak jiná byla ta radost z toho když jste mohli být spolu?

Dnes si můžeme s Pánem vyprávět jenom v modlitbě a čtením jeho dopisu (Písma)
Představ si tu radost , až pro nás přijde , budeme mu moct osobně poděkovat za to co pro nás udělal, a žít napořád v jeho blízkosti. Pak bude naše radost plná.


24
n/a
 #718 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.04.20 16:42:02 | #720 (15)

pak... nikoliv teď


142
n/a
 #719 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.05.20 13:55:31 | #721 (16)

Čím jsem starší tím méně řeším to "PAK". Zajímá mne to stále méně. Dnes bych řekla že vůbec - protože - "ani ucho... ani oko... ani na srdce lidské nevstoupilo...." znáte to, že? Tak proč nad tím spekulovat?
Tady - a - teď.
S Pánem - bez přestání. V radosti i ve smutku.
Ono to fuguje den ode dne lépe.


n/a
n/a
 #720 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.05.20 15:25:51 | #722 (17)

však právě, Nika psala pak... život se žije teď. "Pak bude naše radost plná."


142
n/a
 #721 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.05.20 17:55:21 | #740 (18)

Ta radost se týká míry naplnění, ne vlastnosti radostí. Podívej se ba jiné preklady.

11 Tyto věci vám říkám, abyste v plné míře prožívali takovou radost jako já.


n/a
n/a
 #722 

| Předmět: RE: RE: tři různé náhledy a spásu dle…
26.04.20 11:56:39 | #699 (2)

to je nepochopení pojmů, to je takové to doslovné chápání textů, bez kontextu, bez souvislostí bez širších znalostí, sám Ježíš přece říká:

34 Ježíš jim řekl: „Ve vašem zákoně je přece psáno: ‚Řekl jsem: jste bohové.‘ 35 Jestliže Bůh ty, jichž se týká toto slovo, nazval bohy – a Písmo musí platit – 36 jak můžete obviňovat mne, kterého Otec posvětil a poslal do světa, že se rouhám, protože jsem řekl: Jsem Boží Syn?


19
n/a
 #689 

| Předmět: RE: RE: RE: tři různé náhledy a spásu…
26.04.20 20:14:24 | #708 (3)

ak uvádzame biblické texty, tak citujeme....


n/a
n/a
 #699 

| Předmět: Co je hřích?
20.04.20 20:09:55 | #676

Kjara na některých diskuzích psala o sejmutí hříchů. Jako odpověď následovala většinou otázka : " A ty už žádný hřích nemáš ?"
To mně vedlo k přemýšlení , co je vlastně hřích ? Tohle slovo je mezi věřícími často vyslovované - ale víme vůbec
co to je?


24
n/a

| Předmět: RE: Co je hřích?
20.04.20 21:20:09 | #677 (1)

Hřích se někdy překládá i jako minutí cíle. Minutí Boha...jakobychom kolem něj prošli a nespatřili ho, prosstě šli dál někam pryč.


142
n/a
 #676 

| Předmět: RE: RE: Co je hřích?
20.04.20 22:11:41 | #678 (2)

človek si to môže ľahko overiť: v hriechu priamo nemyslí na Boha, Boh akokeby z povedomia zmizol, stratil sa, ľudské vedomie ho vypudí a svedomie je rovnako oslabené (robí to diabol, knieža hriechu)...až pokáním sa do vedomia a svedomia "vracia" Boh, začne sa "aktivovať" vo svedomí Duch Svätý, svedomie začne intenzívnejšie pracovať a začne vyčítať hriech:-)...


n/a
n/a
 #677 

| Předmět: RE: RE: RE: Co je hřích?
20.04.20 22:14:41 | #679 (3)

ano, prakticky to tak funguje... a nejen to, fakticky úplně zmizí touha to zopakovat. Jakoby se vypařila...právě tím poznáním (zvnitřněním a uvědoměním si).


142
n/a
 #678 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Co je hřích?
20.04.20 22:26:21 | #680 (4)

.. aj po pokání diabol stále pracuje, a ešte viac núti zopakovať si hriech, hrešiť viac, a dokonca v rôznych hriešnejších a sofistikovanejších variantách...preto stále musíme byť ostražití, naplňovať sa Duchom Svätým - v pokore, eucharistii, modlitbe, a i v pôste - to sú najlepšie prostriedky pre boj s hriechom/diablom, vyhýbať sa hriechu (i keď sa mu nikdy nevyhneme)...:-)


n/a
n/a
 #679 

| Předmět: RE: RE: RE: Co je hřích?
21.04.20 13:32:38 | #681 (3)

Zaujalo mně toto:
V ev.Jana 16,9 Pán ježíš slibuje, že Duch svatý bude usvědčovat svět z hříchu. Pak vysvětluje: "Hřích je v tom, že ve mně nevěří."
Vzhledem k tomu, že hřeší i věřící , se jistě nejedná o víru , že Kristus existuje , ale spíš o nedůvěru. Člověk nechce být závislý na Kristu, ale chce být sám sobě bohem. Podstatou hříchu je tedy snaha být závislý sám na sobě a to vede k odloučení od Boha. Co potom uděláme špatně, je vlastně už důsledek hříchu.


24
n/a
 #678 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Co je hřích?
23.04.20 09:52:14 | #682 (4)

Taky musíme pochopit rozdíl mezi chvilkovým zaváháním , kdy přestaneme hledět na Pána a proto uděláme chybu - a mezi vědomým rozhodnutím , že nechceme aby Bůh řídil a usměrňoval náš život. To první si třeba ani neuvědomíme. ke druhé situaci dochází , když se od Boha odloučíme a nechceme se s ním denně setkávat.


24
n/a
 #681 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Co je hřích?
23.04.20 09:59:55 | #683 (5)

...to prvé je stále viera,t o druhé je už akt neviery (vedomé odmietanie viery), straty viery, odlúčenia sa od Boha (ateismu)...


n/a
n/a
 #682 

| Předmět: RE: Co je hřích?
25.04.20 15:43:34 | #686 (1)

Kjara nemá správne vedomosti o všeobecnej kresťanskej viere, vyjadruje sa na blancuje na hrane kresťanstva/sek­társtva...nie je to apoštolská viera...


n/a
n/a
 #676 

| Předmět: poslechněte si
18.04.20 21:39:33 | #672
| Předmět: RE: poslechněte si
18.04.20 21:44:32 | #673 (1)

Přiznám se, že tomuhle vůbec nerozumím...


24
n/a
 #672 

| Předmět: RE: RE: poslechněte si
18.04.20 21:56:34 | #674 (2)

Zjevení Sv. Jana.
Hudební skupina Berani, rok 1976


n/a
n/a
 #673 

| Předmět: RE: RE: RE: poslechněte si
19.04.20 08:32:18 | #675 (3)

To není muzika pro mě :-)


142
n/a
 #674 

| Předmět: Vzkříšení
12.04.20 15:24:11 | #666

Celý křesťanský svět si dnes připomíná , že náš Spasitel vstal z mrtvých.
Ježíš žije a proto budeme žít i my. Žije, aby se za nás přimlouval. Buďme Bohu vděčni a držme se této
naděje. je v ní naše jistota a záchrana.


24
n/a

| Předmět: RE: Vzkříšení
12.04.20 16:10:22 | #667 (1)

1 Kor 15, 17Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších,


n/a
n/a
 #666 

| Předmět: Ježíšova modlitba
10.04.20 18:22:49 | #663

Pročítám si znovu Ježíšovu modlitbu za učedníky, která je zaznamenaná v ev, Jana 17 kapitole.
Zvlášť mně zaujal jeden úžasný verš : " Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří..." Ježíš před svým utrpením myslel i na nás ,kteří jsme uvěřili v naší době..... Když si uvědomím, že vlastně prosil i za mně .....vede mně to na kolena a cítím takovou vděčnost a lásku , že to neumím ani vyjádřit....


24
n/a

| Předmět: RE: Ježíšova modlitba
11.04.20 09:15:33 | #664 (1)

Niko, z tvých příspěvků mně rozbolí srdce...…...v dobrém.....


34
n/a
 #663 

| Předmět: RE: Ježíšova modlitba
11.04.20 09:21:47 | #665 (1)

tak, 17. kapitola Janova je vrchol čítania evanjelia, je veľmi odporúčaná pre kresťanov i pre tých, ktorí by chceli prijať vieru v Krista...v nej sa Ježiš nádhernými slovami lásky zjednotol s Otcom i s nami, aký je jeho vzťah k Otcovi, a aký má byť tiež náš vzťah...


n/a
n/a
 #663 

| Předmět: Nějak nemám čas na diskuze.
09.04.20 05:52:38 | #660

Proč? Jsem řece zavřená doma, šít roušky neumím, zotavuji se po dvou operacích, nesmím nic dělat a tak, teoreticky, bych měla mít času spoustu! Opak je pravdou: stále mi někdo telefonuje, skypuje anebo píše...
A tak se chci zeptat vás ostatních: Jak funguje vaše společenství v době, kdy se nesmíme scházet? Také takhle elektronicky? Že si neustále voláte, pořádáte hromadná sledování, zpíváte "online" (to je obzvlášť humorné) ale také se online modlíte, "setkáváte se virtuálně", přeposíláte si odkazy na nahrávky a videa? Nebo jak to funguje u vás? Tady pravnoučata vytáhla noťasy *2457* a chytré telefony a připojují své prababičky *2457* *2457* (babičky to většinou umějí) *2457* *2457* aby se mohly zúčastnit bohoslužeb, které se pořádají "bez lidí" - jenom "na síti"!!


n/a
n/a

| Předmět: RE: Nějak nemám čas na diskuze.
09.04.20 07:40:20 | #661 (1)

Bohužel, nemám se čím chlubit. nemám žádné společenství. spíše žiji rodinou a modlím se v samotě. a čtu Bibli či nějakou literaturu.


142
n/a
 #660 

| Předmět: RE: RE: Nějak nemám čas na diskuze.
09.04.20 12:14:13 | #662 (2)

Teprve teď, když se s nimi NESMÍM stýkat, si uvědomuji důležitost toho společenství lidí, které mám! Připomíná mi to dobu před rokem 1989, kdy jsme také měli velmi omezený styk a o to víc jsme si užívali každé příležitosti k setkávání. Za těch 20 let jsem na to zapomněla.... asi je dobré, že mi to bylo takhle připomenuto!


n/a
n/a
 #661 

| Předmět: RE: RE: Nějak nemám čas na diskuze.
12.04.20 16:11:40 | #668 (2)

ratka, nemáte cirkevné spoločenstvo, farnost? - ja je to možné?


n/a
n/a
 #661 

| Předmět: RE: RE: RE: Nějak nemám čas na diskuze.
12.04.20 16:37:26 | #669 (3)

Mám, ale teď v karanténě jsem celkem izolovaná, setkávám se jen s rodinou. Všecko ostatní je u nás zakázané. Jinak je to pestřejší :-)


142
n/a
 #668 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Nějak nemám čas na…
12.04.20 17:01:56 | #670 (4)

aha, už som se zľakol/lekl:-)


n/a
n/a
 #669 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Nějak nemám čas na…
12.04.20 17:02:50 | #671 (4)

podobne ako u nás, už dlho som sa nestretol s vnučkou, a ani deťmi


n/a
n/a
 #669 

| Předmět: Spoznávanie Boha
08.04.20 12:35:27 | #654

Ako môžem spoznávať a spoznať Boha II.
pokrač.:
8. Vždy hľadáme dobro, spravodlivost, vychádzame v ústrety blízkemu i vzdialenému človeku (napr. charitatívna pomoc, podpora v núdzi) je dláždením chodníka, cesty k Bohu,
9. Byť strojcom pokoja, byť radostný, umiernený, pokorný, viac počúvať ako hovoriť, vyberať slová, aby som nezraňoval, nespôsobil nepokoj: Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími (Mt 5, 9),
10. Boh má vždy o nás záujem, aj keď ho my nemáme, alebo ho strácame, či sme ho stratili,
11. Kladenie si otázok: kto som, odkiaľ pochádzam, prečo som, aký má zmysel môj život, aký je cieľ môjho života, môže byť ohnivkom pre zamyslenie sa nad sebou, pripomenutím si, že niekto je nado mnoho a má o mňa záujem,
12. Boh má vždy o nás záujem, nech sme v akomkoľvek duchovnom a materiálnom stave, v akýchkoľvek problémoch, i v tých najťažších chvíľach a tragédiách života, vždy je s nami, podopiera nás, aby sme nespadli na zem, - má o nás záujem, hoci my o neho nemáme- alebo stratili sme záujem,
13. Ak nám je ťažko, obráťme sa na Boha (aj keď v neho neveríme, alebo o ňom pochybujeme) so slovami: Pane, ak si, pomôž mojej nevere!...
pokrač.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Spoznávanie Boha
08.04.20 13:16:48 | #655 (1)

Kristus zemřel pro hříšníky, ne pro hodné lidi !

Jistěže Bůh pomáhá všem lidem, kteří ho prosí a potřebují ho...…….., ale pozor, pokud budeš trvale usilovat svým chování a svými skutky o Boží přízeň, můžeš dokonce stát i proti Bohu !

Buď jsi totiž očištěný svými skutky nebo Kristem !
**
Máš stejný problém jako svědkové Jehovy......obojí úsilí se chovat dobře i spása Kristem, **OBOJÍ NEJDE !

Pak naše úsilí být hodný může stát i proti Bohu a spasení !

Naše chování podle Písma je jistě užitečné a to nejlepší pro nás, pro náš život tady na zemi...……, ale pro spasení, pro věčný život to není !

To dělá výhradně Ježíš Kristus !


34
n/a
 #654 

| Předmět: RE: RE: Spoznávanie Boha
08.04.20 14:26:33 | #656 (2)

nespájajte ma so SJ, ano? - katolíci sú ideologicky najväčší nepriatelia SJ, to vie každý...nikto tu nešíri kristológiu/kris­tocentrizmus ako ja! - kto číta, čo píšem, nikdy si nedovolí tvrdiť pomlouvčne to, čo vy...


n/a
n/a
 #655 

| Předmět: RE: RE: RE: Spoznávanie Boha
08.04.20 14:33:16 | #657 (3)

Máš stejný problém jako svědkové Jehovy......obojí úsilí se chovat dobře i spása Kristem, **OBOJÍ NEJDE !

V tomto jsi totožný se svědky !


34
n/a
 #656 

| Předmět: RE: RE: RE: Spoznávanie Boha
08.04.20 14:33:32 | #658 (3)

No, ono je to "na jedný louce pasený" -... SJ i ŘKC...
Příkazy a zákazy.... *13417* *13417*


n/a
n/a
 #656 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Spoznávanie Boha
08.04.20 22:42:30 | #659 (4)

καὶ σὺ τέκνον?


n/a
n/a
 #658 

| Předmět: Spoznávanie Boha, viera v Boha
07.04.20 11:16:41 | #641

Ako môžem spoznávať a spoznať Boha
(tieto údaje mám z relácie na TV Lux zo 6. 4. 2020, kde sa k tejto téme vyjadrili viacerí talianski a francúzski teológovia a biblisti, ako i laici (veriaci/neve­riaci), robil som si poznámky):

  • Ak chcem spoznať Boha, musím si očistiť srdce, lebo čítame: „Blahoslavení ti, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha“ (Mt 5, 8), ...pokorné čisté srdce je základný prístup pre Boha, preto odvaha pre čistotu srdca je základ našej spolupráce s Bohom,
  • Človek, ktorý má čisté srdce, vidí Boha všade, vidí ho v prírode, v prírodných zákonoch, v ľudských vzťahoch, - príroda je akoby kniha, v ktorej môžeme čítať Božie myšlienky, zámery, plány,
  • Najväčšia prekážka k spoznávaniu Boha je našom srdci, keď ho ovláda pýcha, - pýcha je neprekonateľná zábrana prístupu k Bohu, a dokonca seriózne (bez posmechu) o ňom vôbec hovoriť - teda zmena videnia a cítenia srdcom je rozhodujúce pre spoznávanie Boha,
  • Ďalšou prekážkou pre spoznanie Boha je lakomstvo - u lakomého človeka Boh nemá miesto,
  • Pôžitkárstvo a žiadostivosť v srdci (podporované peniazmi, majetkom, nezriadenou sexualitou) je zábranou videnia Boha a spolupráce s ním - srdce zamerané na pôžitky sa nemôže stať priateľom Boha,
  • Stretnutie s Bohom môže byť len v láske - prejavuje sa to v láske k sebe a k blížnemu, - ak milujem, priblížim sa k Bohu, stávam sa jeho priateľom,
  • Odvaha pre zmenu života, v ktorom nenachádzame naplnenie, je cestou k priblíženiu sa k Bohu,..pokrač.

n/a
n/a

| Předmět: RE: Spoznávanie Boha, viera v Boha
07.04.20 12:20:01 | #644 (1)

Ne a stokrát ne visitore !

Poznávat a poznat Boha můžeme jen tak, že nám Kristus všechny tyto hříchy odpustí tím, že budou přibity na kříž spolu s ním.
Pak můžeme vejít čistí, dokonale očištění k Bohu a on do nás vloží svého Ducha.

To je to čisté srdce, které uzří Boha !

Tam je proměna i našeho lakomství, pýchy, Bůh promění i naše srdce na masité !

Z naší síly , v naší vyšeptalé lásce, s naší snahou se nemůžeme ani k Bohu přiblížit !

Můžeme jen prosit, aby nás Otec přitrhnul ke Kristu !

Až v Duchu svatém a po vylití Boží lásky do našeho srdce, můžeme teprve milovat Boha a můžeme mít sílu v Duchu svatém Krista následovat !


34
n/a
 #641 

| Předmět: RE: RE: Spoznávanie Boha, viera v Boha
07.04.20 13:16:27 | #647 (2)

to povedzte ateistovi...inak som zvyknutý na to, že vy musíte vždy protestovať, je jedno, čo kto napíše - to boli rady pre tých, ktoré sú mimo Boha, v Boha neveria, sú to rady, akú sú prekážky k Bohu u ateistu, ako je možné uveriť v Boha, samozrejme viera v Boha je už milosť..jednoducho, vy ste žena, ktorá okrem svojej hlavy nič, a nikoho nevie oceniť, a len dehonestovať, spochybňovať oponenta...


n/a
n/a
 #644 

| Předmět: RE: RE: Spoznávanie Boha, viera v Boha
07.04.20 16:59:23 | #648 (2)

Souhlasím, Kjaro. Snažit se můžeme do roztrhání těla ale stejně se k Bohu nepřiblížíme protože to není v lidských silách - nehřešit! Bez Kristovy oběti to nemá smysl.
To je právě ten omyl církevnictví!
Snaží se vychovávat lidi a AŽ PAK jim ukázat na Krista.
Je to opačně a i Kristus to říká srozumitelně: "Pojď"!
Neříká: nejdřív musíš tamto a tamto a tamto (jak nám nahoře vypočítává Visitor)
Ne.
NEJDŘÍV jdi ke Kristu.
Ostatní ti buď bude anebo nebude dáno.
Pokud ti nebude dáno tak se netrap - dostaneš něco jiného....


n/a
n/a
 #644 

| Předmět: RE: RE: RE: Spoznávanie Boha, viera v…
07.04.20 17:03:53 | #649 (3)

To už jsme ale u psychologie... hlubinné psychologie. Vem si běžného rodiče, ten chce dítě vychovat ab si dělal úkoly, nezlobil a nelhal, občas s něčím pomohl. Tady není moc prostoru pro Kristovu oběť etc etc. Nebo je, ale já si ji nedovedu představit v dětském věku (píšu za sebe) a když je člověk starší a zkušenější, již se mu Kristus zjevuje a pak je v důsledku jedno co bylo dříve. Zda zjevení Krista (hluboké porozumění a přijetí jeho oběti) nebo křest a vstup do církve. Oboje jaksi pak běží současně. Odmítat církev protože nejdříve "musím Krista" je hloupost.


142
n/a
 #648 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Spoznávanie Boha, viera…
07.04.20 17:46:14 | #651 (4)

Ale i v dětském věku se dá na Krista poukazovat. Jen to nesmí být tak, že dítě strašíš Božím trestem.


n/a
n/a
 #649 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Spoznávanie Boha,…
07.04.20 17:51:21 | #652 (5)

Jistě že můžeš, ale Božím trestem straší jen hlupáci, to přece je lidová tvořivost a satira v televizi. Kjara dělá z církve dementy, jakoby zrovna ona byla výkvět co to všem má ukázat. To není nic pro mě. člověk který je trochu seznámen s církví, jejími zásadami, historií neodmítá ji svévolně, protože se mu někdo nelíbí nebo něco slyšel.


142
n/a
 #651 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Spoznávanie…
07.04.20 17:54:08 | #653 (6)

a v žádném případě netvrdím že si musí (má) vybrat ŘKC, ať se setkává s křesťany v jakékoliv denominaci, ale pokud se s nikým nesnese a staví na vlastní výlučnosti a vybrané skupince osobních obdivovatelů kdy kdo souhlasil etc, tak to prostě křesťanské není.


142
n/a
 #652 

| Předmět: RE: RE: RE: Spoznávanie Boha, viera v…
07.04.20 17:27:37 | #650 (3)

asi pozorne nečítate, je pochopiteľné, že k Bohu sa dostanem skrze Krista, ale ja hovorím z pozície ateistu, ktorý hľadá najprv Boha /on o Kristovi vtedy neuvažuje), a až potom, uznaním existenicie a prijatím Boha, prijme Krista...roky tu píšem o viere v Boha skrze Krista, tak, Pavla/Kjara, neviem, čo mi to chcete uberať a podsúvať...


n/a
n/a
 #648