Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> O Bohu a o životě s Bohem

Informace

Název: O Bohu a o životě s Bohem
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: Pavla119
Správci: Pavla119 , nika1 , Domecek
Založeno: 05.02.2020 16:10
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 13611x
Příspěvků:
530

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: O Bohu a o životě s Bohem - Na této diskuzi bereme existenci Boha jako fakt. Jako křesťané se chceme sdílet se svou vírou i s tím, jak prožíváme křesťanství v praxi. Používejme prosím slovník bez vulgarizmů, bez napadání diskutujících, respektujme názory křesťanů jiných denominací. Na osobní vzkazy použijte vzkazník, OT mažeme.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Bůh mluví....
15.03.20 10:04:16 | #548

Přišla mi zajímavá báseň. Podělím se.

Ano, Bůh mluví .
Jenže my také řečníme
vzájemně bereme si slovo
ne břemena
ujímáme se slov
ne potřebných a slabých.

A nemáme-li si co sdělit
pustíme ke slovu
sdělovací prostředky.
Do Božího hlasu se nám pletou
ustavičně jiní účastníci.
Jsme stále přerušováni...

Sluchátkem hlasu Božího je srdce.
Ale naše srdce
neslyší ani bližní zblízka.
Bůh nás však vnímá
pouze jejich prostřednictvím.

Jiří Drejnar.


24
n/a

| Předmět: RE: Bůh mluví....
15.03.20 10:10:35 | #549 (1)

Moc pěkná, k zamyšlení. Zejména ta poslední část. Díky.


142
n/a
 #548 

| Předmět: RE: Bůh mluví....
15.03.20 14:33:43 | #552 (1)

Díky.


n/a
n/a
 #548 

| Předmět: Křesťan a selhání ?
14.03.20 10:05:54 | #509

Zajímavý příběh. Genesis 12 , 10 - 20.

Abraham , jinde v Písmu nazývaný otcem víry, najednou v tíživé situaci nabádá svoji ženu ke lži , ze strachu o svůj život. Myslíte, že ten prastarý příběh nám má co říct ?


24
n/a

| Předmět: RE: Křesťan a selhání ?
14.03.20 10:25:09 | #510 (1)

Abraham nelhal. Sára byla skutečně jeho sestrou, měli společného otce, myslím. No jasně, ale bál se o svůj život a tím Sáru přivedl do nebezpečí, což si asi hned neuvědomil.


n/a
n/a
 #509 

| Předmět: RE: RE: Křesťan a selhání ?
14.03.20 10:45:50 | #511 (2)

Ano, měli společného otce, různé matky. Myslíš, že si to neuvědomil ? Možná . Ale proč to udělal znovu? (genesis 20.) Vidím v tom jeho rozumování " Vždyť jsem nelhal! Jenom jsem neodhalil úplnou pravdu!"
Takže takhle bychom jednat mohli?

Kde byla jeho víra v Boží zaslíbení , že z něj udělá velký národ? Jestli Bohu věřil , kde se vzal jeho strach o život?


24
n/a
 #510 

| Předmět: RE: RE: RE: Křesťan a selhání ?
14.03.20 10:55:53 | #512 (3)

Prostě byl člověk. I když pak projevil tak obrovskou víru v Boží zaslíbení, že byl ochoten i zabít svého syna.
Poloviční pravda taky může vyjít jako lež, to je jasné. Ale jako krycí manévr se snad dá použít. Třeba při výslechu člověk nemusí udat svého spolukřesťana a mohl by říct, že se jedná o jeho příbuzného (ve víře ovšem, to by zatajil) a nemusí vypovídat proti němu.


n/a
n/a
 #511 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Křesťan a selhání ?
14.03.20 11:31:26 | #517 (4)

Abraham měl strach o jiného - nebo o sebe?

Prostě byl člověk. Ty biblické záznamy nám nepředstavují lidi v ziealizované podobě. jsou ukázáni tak, jak je vidí Bůh a jací opravdu jsou.Jeden den odolávají pokušení a druhý den selžou a ve své slabosti si zahrávají s nebezpečným hříchem.


24
n/a
 #512 

| Předmět: RE: RE: Křesťan a selhání ?
14.03.20 11:07:03 | #513 (2)

rabínska tradícia hovorí, že Sara bola Abrahámovou neteří (nie sestrou)...Sára je označena jako dcera Teracha, Abramova otce, rabínská tradice však chápe označení „dcera“ ve významu "potomek"...


n/a
n/a
 #510 

| Předmět: RE: RE: RE: Křesťan a selhání ?
14.03.20 11:17:39 | #515 (3)

To nic nemění na tom, že byla Abrahamovou ženou.


24
n/a
 #513 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Křesťan a selhání ?
14.03.20 11:27:56 | #516 (4)

iste, ale nebola jeho sestrou, ako tu niekto tvrdí...


n/a
n/a
 #515 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Křesťan a selhání ?
14.03.20 11:39:00 | #519 (5)

Abraham řekl : řekl jsem si , že na tomto místěnení bázeň Boží a že mně kvůli mé ženě zabijí. Ona také vskutku je má sestra. je to dcera mého otce ,ale ne dcera mé matky. Stala se mou ženou.Gen. 20, 11.12.
Z těchto veršů jsme vycházeli.


24
n/a
 #516 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Křesťan a…
14.03.20 12:00:43 | #521 (6)

OK, ale vieme, že v rabínskej tradícii sestra i dcera majú význam blízkeho príbuzenstva - sestrenica, neter...takže , tú "sestru, dceru", by som bral s rezervovu (príklady v Genesis máme viaceré, - napr. že "bratia" boli bratranci)....


n/a
n/a
 #519 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Křesťan a…
14.03.20 12:05:55 | #522 (7)

I když Abrahamova slova, jak je tu uvádí Nika, jsou dost přesvědčivá. Proč by Sára nemohla být Abrahamovou nevlastní sestrou, že?


n/a
n/a
 #521 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Křesťan…
14.03.20 19:05:19 | #535 (8)

za Abraháme sa už v takomto blízkom príbuzenstve nebrali (v manželstve)...ide pravdepodobne o sestrenicu alebo neter...


n/a
n/a
 #522 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.20 19:10:49 | #536 (9)

Zýkaz přišel až se Zákonem, tak nevím. *3409*


n/a
n/a
 #535 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.03.20 09:38:02 | #546 (10)

príbuzenské manželstvá boli Bohom povolené len na začiatku dejín človeka (v niekoľkých málo generáciách v 2-3-och? (len v Gen)...u Abraháma to už (rabínska tradícia) nebolo povolené, takže Sara bola zrejme jeho neter alebo sesternica...


n/a
n/a
 #536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.03.20 11:49:59 | #550 (11)

Kdo to povoloval-nepovoloval, když nebyl Zákon?
Kromě toho Sára byla jeho sestrou polovlastní.


n/a
n/a
 #546 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.20 19:25:29 | #537 (9)

Zákaz přišel až se Zákonem, tak nevím. *3409*


n/a
n/a
 #535 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.03.20 09:39:44 | #547 (10)

ie je to tak, Zákon je 5 Mojžišových kníh, povolené to bolo len v rámci začiatku Genesis...


n/a
n/a
 #537 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.03.20 11:54:39 | #551 (11)

No a právě podle Pentateuchu bylo zakázáno manželství pokrevních příbuzných až poté, co to Bůh dal Izraelitům do Zákona, a to bylo hodně dlouho po Abrahamově svatbě se Sárou.


n/a
n/a
 #547 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Křesťan a…
14.03.20 12:12:33 | #525 (7)

To už je jedno. Důležité je, co si z toho příběhu vezmeme do našeho osobního života s Bohem.


24
n/a
 #521 

| Předmět: RE: RE: RE: Křesťan a selhání ?
14.03.20 11:33:47 | #518 (3)

Ta tradice je neopodstatněná. Ale nakonec je to jedno, Sára byla k Abrahamovi v takovém příbuzenském poměru, že ji orstě mohl pznačuit za sestru.

A něco jsem našla - pro úvahu:

Zemi Kanaán postihl hladomor a Abraham se rozhodl, že se vydají do Egypta. Byla ale jedna věc, které se tam obával. Řekl Sáře: „Prosím, dobře vím, že jsi žena krásného vzhledu. Tak se jistě stane, že tě Egypťané uvidí a řeknou: ‚To je jeho manželka.‘ A určitě mě zabijí, ale tebe zachovají naživu. Prosím, řekni, že jsi má sestra, aby se mi kvůli tobě dobře vedlo, a má duše bude kvůli tobě jistě žít.“ (1. Mojžíšova 12:10–13) Proč ji Abraham o něco tak neobvyklého prosil?
Abraham nebyl ani lhář, ani zbabělec, jak ho z toho někteří kritici obviňují. Sára byla skutečně jeho nevlastní sestra. A Abrahamova opatrnost byla opodstatněná. Abraham a Sára věděli, že nic není důležitější než Boží záměr, aby z Abrahama vzešel výjimečný potomek a národ. Takže jeho bezpečí bylo na prvním místě. Archeologické nálezy navíc dokládají, že nebylo nic neobvyklého, když vysoce postavení muži v Egyptě nechali unést nějakou ženu a zabít jejího manžela. Abraham tedy jednal moudře a Sára s ním pokorně spolupracovala.

Zajímavý pohled na věc: Abraham a Sára věděli, že nic není důležitější než Boží záměr, aby z Abrahama vzešel výjimečný potomek a národ. Takže jeho bezpečí bylo na prvním místě.

To unamená, že Abryma tak mohl jednat, aby nebylo ohroženo zplození Bohem slíbeného potomka.


n/a
n/a
 #513 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Křesťan a selhání ?
14.03.20 11:54:50 | #520 (4)

To je sice pěkné a Abraham mohl tak uvažovat. Ale přemýšlej : Když Jahve dá takový slib , tak není schopen ho splnit ? Nebyl by se postaral o Abrahamovo bezpečí? Musel Abraham takto Božímu záměru napomáhat?

Co se můžeme z toho naučit my , v našich životních situacích ? Co může ovládat naše jednání - víra nebo strach?


24
n/a
 #518 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Křesťan a selhání ?
14.03.20 12:07:33 | #523 (5)

Napadají mne situace, kdy my třeba selhali :

Nepříjemným a nevlídným jednáním jsme někoho ranili.
Použili jsme lež ,(nebo polopravdu) ,abychom vyřešili nepříjemnou situaci.
Udělali jsme něco, co není dovolené nebo správné.
Nezastali jsme se někoho, kdo byl neprávem třeba slovně napadený.
Získali jsme prospěch na úkor někoho jiného.

Co udělat ,když si své selhání uvědomíme , nebo nás na ně někdo upozorní?


24
n/a
 #520 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Křesťan a selhání ?
14.03.20 12:09:34 | #524 (5)

No jasně. Nebylo to jediné jednání, kdy chtěli Božímu slibu napomoct. Třeba když Sára protože si myslela, že už nemůže porodit potomka, nabídla Abrahamovi svoji služku Hagar. Možná, že všechny tyhle zážitky utvrdily jejich víru, že Jehova se dokáže postarat sám, a pak už pro Abrahama nebyl takový problém splnit s vírou ten nejtěžší úkol.


n/a
n/a
 #520 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Křesťan a…
14.03.20 12:16:58 | #526 (6)

Přesně. Nás taky Bůh vede a vychovává , aby naše víra nebo důvěra rostla a zrála.


24
n/a
 #524 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Křesťan a…
14.03.20 12:21:59 | #527 (7)

A někdy se musíme poučit i z nezdarů. *10235*


n/a
n/a
 #526 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Křesťan a selhání ?
14.03.20 12:31:06 | #528 (5)

Myslím si, že je zapotřebí i pomáhat Božímu zaslíbení. To co můžeme udělat my, proč bychom to neudělali. Myslím, že to nemusela být nevíra u Abrahama.

Bůh se kvůli tomu na něj nezlobil.

Ale je to otázka.

Pokud to v našich životech vidíme jako chybu, nezbývá než to vyznat a prosit o odpuštění.....


34
n/a
 #520 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Křesťan a…
14.03.20 18:30:54 | #534 (6)

U Sáry už to bylo trochu něco jiného a přesto Bůh nějak s tím jednal. Nezatratil ji a nevzal své zaslíbení zpět.


34
n/a
 #528 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Křesťan a…
14.03.20 19:35:52 | #539 (6)

Myslím, že pro Abrahama bylo dostatečné , když viděl, jaké důsledky to přineslo. V tomto případě i v tom, co se týkalo Hagar.


24
n/a
 #528 

| Předmět: Nesuďte....
11.03.20 16:36:11 | #466

Nesuďte, abyste nebyli souzeni...Mat.7,1

Co posuzovat máme - a co nám soudit nepřísluší?


24
n/a

| Předmět: RE: Nesuďte....
11.03.20 17:00:33 | #467 (1)

To je velice těžká otázka. Pokud člověk ctí určité zásady, měl by je dodržovat především sám jako první i když jistě se může mýlit nebo v slabosti zlyhat, ale ví o tom a je mu to líto. Pokud tyto zásady dodržuje u sebe a byla mu dána autorita (například učitelé, rodiče, řeč byla i o manželích vůči manželkám) může to co dodržuje sám žádat i po těch vůči komu autoritu má. Jsou i situace, kdy by mohl učinit nějaký čin ale neudělá ho z titulu svého svědomí.

Například moje kamarádka, bývalá zdravotní sestra věřící odmítla píchnout postkoitální injekci dívce protože se to příčilo jejímu svědomí. Je to již souzení druhého? Svým způsobem ano, protože dala jasně najevo že nesouhlasí s tímto činem. Jistě dál její autorita nesahala a tudíž nemohla zabránit aby si tu injekci dívka nepíchla od někoho jiného. Takže je to i o autoritě či možnostech které v daný moment máme. Nedává smysl ale někoho oprskávat a ohrňovat nad ním nos, když stejně nejsme pro něj autoritou a spíše naopak to co činíme je v jeho očích blbost. Pak nedává smysl někoho "napravovat" když dotyčný nás má jak se říká v paži. nejsme pro něj autorita.


142
n/a
 #466 

| Předmět: RE: RE: Nesuďte....
11.03.20 17:04:54 | #468 (2)

Když vidím, že někdo se mi vysmívá pro mé názory, nehodnotím ho negativně, nemslím si nic špatného. Prostě jsem svojí autoritou nedokázala srozumitelně vyjádřit svoji víru. Né každý má tu schopnost jk mel Ježíš Kristus. A i on nebyl autoritou pro všechny. Smáli se mu, obnažili ho, vojáci losovali o jeho šaty. Ježíš se obracel k těm co mu naslouchali laskavě a trpělivě.


142
n/a
 #467 

| Předmět: RE: Nesuďte....
12.03.20 22:57:58 | #472 (1)

niko, je tady posuzování, rozsuzování a souzení.

Je psáno v 1.Kor. 14.kap., 29.verš:……..ostatní ať rozsuzují...….
Souzení je pro mně to, když řeknu někomu...."ty jsi blbec".....
Souzení je pro mně odsuzování a odsouzení...!

To já nemůžu vůbec říct. Nemůžu bezezbytku posoudit, kdo je jaký.....

Taky je psáno, že se máme povzbuzovat a napomínat, když se shromažďujeme.

Je to vztahová korekce a naše zodpovědnost vůči druhému.

Je psáno, že srdce člověka se zrcadlí na srdci člověka a tvář muže se ostří tváří muže.

Toto slouží duchovnímu i duševnímu růstu a Bůh si to používá.

Není dobře zaměňovat rozsuzování za soud !


34
n/a
 #466 

| Předmět: RE: RE: Nesuďte....
13.03.20 10:38:20 | #476 (2)

Na ten rozdíl jsem právě chtěla poukázat.


24
n/a
 #472 

| Předmět: RE: Nesuďte....
13.03.20 10:50:12 | #478 (1)

Ke mně osobně mluví ten verš takto :
Nepokládej své názory, své pojetí povinnosti a svůj výklad Písma za směrodatný pro druhé. Neodsuzuj v srdci ty kdo svým chováním neodpovídají tvým představám. Nekritizuj druhé ,nedomýšlej si jejich pohnutky a neodsuzuj je.
Lidé mohou posuzovat jenom to , co vidí.Pouze Bůh má právo rozhodovat o případu každého člověka. On zná i pohnutky a jedná s námi laskavě a soucitně.


24
n/a
 #466 

| Předmět: RE: RE: Nesuďte....
13.03.20 11:18:39 | #480 (2)

S tím zcela souhlasím, díky.


142
n/a
 #478 

| Předmět: RE: RE: Nesuďte....
13.03.20 13:22:30 | #482 (2)

Niko, je tady opačný extrém, než o jakém jsem psala já. Měkkost a alibismus. A je psáno, že měkcí do Božího království nevejdou.
Niko, nikdy nediskutuju o výkladu nauk, jen někdy zmíním svůj pohled. A osobně jsme vedeni Kristem každý individuálně, takže můžeme mít i jiné názory a vidět Písmo jinak, třeba i v jiné fázi růstu. Tady neprosazuju své představy, ani nedomýšlím pohnutky jiných.

Niko, já se točím neustále kolem evangelia. A tam můžu rozsuzovat, jestli je někdo můj bratra opravdu sourozenec, narozený ze stejné krve , Kristovy.
Dokonce musím rozsuzovat, protože bych s ním měla tvořit Kristovo tělo !
To je poměrně dobře rozeznatelné !

V žádném případě nebudu alibista a nebudu se tvářit, že je někdo můj bratr a budu s ním žít leta v církvi a neřeknu mu o tom. To je zbabělost a alibismus , ne láska, jemnocit a ohledy nebo nesouzení !
Samozřejmě v církvi je větší prostor i čas pro sdělení pravdy o tom, že můj bratr není znovuzrozený.

A tady je diskuse, kde se o věcech diskutuje.

Musím zmínit, že v církvích vedoucí nemají příliš zájem, aby se o tom mluvilo, aby neztratili členy a finance, třeba.
Ale musím zmínit, že tímto tichošlápstvím a údajnou láskou, se po celém světě velmi dobře připravuje skrze ekumenické hnutí sjednocení církví k přípravě celé země pro příchod Krista !


34
n/a
 #478 

| Předmět: RE: RE: RE: Nesuďte....
13.03.20 13:27:22 | #484 (3)

Kjara: A je psáno, že měkcí do Božího království nevejdou.
kde je to psáno?


n/a
n/a
 #482 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Nesuďte....
13.03.20 13:37:26 | #488 (4)

Visitore, je to napsáno ve Zjevení 21.kapitole:
8Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt.“

Katolická bible píše ….ZBABĚLCI...­...Kralický překlad používá slovo.....MĚK­CÍ...…!


34
n/a
 #484 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Nesuďte....
13.03.20 14:41:47 | #490 (5)

aha, tak sa vyjadrujte tak, aby tomu človek porozumel...a z KB necitujeme, je písaná v českých archaizmoch, Slovák tomu nemusí rozumieť...tu citujeme drtivo z ČEP alebo z JB (pre všeobecné zrozumenie):
http://www.biblenet.cz/
http://www.obohu.cz/bible/index.php?k=Gn&kap=1&styl=JB


n/a
n/a
 #488 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nesuďte....
13.03.20 15:15:21 | #496 (6)

Myslím, že slovo měkký není archaické ani na Slovensku…..


34
n/a
 #490 

| Předmět: RE: RE: RE: Nesuďte....
13.03.20 13:29:47 | #486 (3)

Omylem jsem odklikla, takže dokončím myšlenku.

Toto dílo není Boží dílo, je to dílo toho Zlého a příprava na jeho usednutí na trůn.

A začíná to tam, kde se pořád každý na každého usmívá, ale nenapomíná se, jak je psáno, že máme dělat.
A pokračuje to přehlížením dalších veršů, že jestliže je můj bratr modlář, atd. nemám ho ani zdravit, ani s ním jíst...…….a nakonec to končí slučováním denominací s KC, která po staletí pěstuje nejen modlářství,.......a nikdo ani nemrkne brvou v církvi, když se o tom dnes mluví !

Je to bezohlednost a souzení říkat v tomto pravdu, ….nebo projev lásky...…., někdy si to pleteme....


34
n/a
 #482 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Nesuďte....
13.03.20 14:42:00 | #492 (4)

Ano, je třeba říct pravdu. I tvrdá pravda se dá říct tak, aby ten oslovený pochopil, že ti na něm záleží.
Bez lásky to nejde. Moc záleží na tom , jaká slova a způsob napomenutí použiješ. Jinak to ten druhý cítí
jako facku , okamžitě zaujme obranný postoj a napomenutí se mine účinkem.


24
n/a
 #486 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Nesuďte....
13.03.20 15:24:45 | #498 (5)

niko, to je sice pravda. Ale do značné míry je má zodpovědnost to říct. Jestli to onen člověk přijme a jak reaguje je jeho svoboda a zodpovědnost.

I když reaguje zamítavě, může to mít dopad v jeho životě.

Ale není pro nás vůbec snadné snášet jeho odmítnání pak i nás, natož třeba i nadávky, ironie a blokace.

Já jsem byla hodně zraněná už jako dítě, byla jsem pronásledovaná a do svých asi 23 let jsem si nemyslela , že jsem vůbec člověk. Myslelas jsem si, že jsem něco mezi zvířetem a člověkem. Až teprve Kristus mně uzdravil a dnes jsem schopná snést odsuzování i výsměch...….pro něj....
No, možná i částečně proto, že to nedělám úplně dobře...….., ale líp to zatím neumím....


34
n/a
 #492 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nesuďte....
13.03.20 17:23:18 | #500 (6)

To , co píšeš o svém dětství a mládí mi pomáhá pochopit proč jsi při zvěstování evangelia někdy tvrdší , než je třeba. Prostě ses musela tenkrát naučit být tvrdá , abys přežila . A to tě dost poznamenalo .Moje snacha měla strašné dětství a trvá to už léta , co se z té tvrdosti postupně uzdravuje. Ale uzdravuje a je to radost pozorovat. Potřebuje spoustu lásky a porozumění.


24
n/a
 #498 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nesuďte....
13.03.20 17:58:42 | #502 (7)

Niko, ne to dětství mně neudělalo tvrdou. Zlomilo mně to a měla jsem deprese. Změkla jsem na kaši nebo hadr....
Než mně Pán Ježíš uzdravil a on to udělal během několika vteřin při sejmutí hříchů, tak jsem se bála lidí a byla jsem nesmírně milá, laskavá, pasivní a tichá, protože by mně jejich nepříznivý názor asi zabil, už bych ho neunesla.
Snažila jsem se taková být i jako náboženská, protože jsem tak rozuměla Bibli tělesně. Ale nebyla to skutečná láska, ale ….strach....

Každý je v duševní oblasti vedený jinak při spasení a někdo je uzdravovaný Kristem postupně.

Jsem tvrdá ? Už to opakuju posté bez odezvy, to je spíše důvod.....nebo možná mi smrt mého manžela sebrala iluzi o tomto světě...…, tak si už beru méně servítky.....


34
n/a
 #500 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nesuďte…
13.03.20 20:29:14 | #504 (8)

jak Pán Ježíš snímá hříchy? - ako to bolo u vás?


n/a
n/a
 #502 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.20 20:52:56 | #506 (9)

Už jsem to visitore tady psala vícekrát, ale ty nás bludaře nečteš...……, nevím proč bych ti to psala......


34
n/a
 #504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.20 22:16:32 | #508 (10)

neviem, čo ste psala, nič som o tom od vás nečítal - vy jednoducho tvrdíte, že Pán Ježíš vám sňal/sejmul hriechy - moja otázka je, ako o tom viete, ako ste o tom presvedčená? - ako sa dá zistiť? - resp. aké indície vás vedú k tomuto tvrdeniu? - a naviac, čo znamená u vás sejmout hřichy? čo ste pre to (krok po kroku) urobila?


n/a
n/a
 #506 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.20 11:13:19 | #514 (11)

visitore, žila jsem asi patnáct let podle Bible. Moje víra byla velmi silná, ale měla jsem pořád silnější deprese.
Chtěla jsem od Boha jen, abych mohla žít a vychovávat syna, protože je psáno, že slabý bude jako orel
Nechápala jsem, myslela jsem, že něco dělám špatně a tak jsem asi pět let volala k Bohu o pomoc.

Já jsem měla deprese z těžkých křivd, které jsem už jako dítě prožívala. Viz výše.
Měla jsem to ve svých útrobách jako těžké balvany, které mi bránily žít a nakonec jsem už nemohla dýchat....., dusily mně....

A během jednoho volání o pomoc jsem si vzpomněla na Kristova slova v Písmu,.....kde říká: "Pojďte všichni ke mně, kdo jste obtížení a já vás občerstvím"...…..a taky říká, že vezme naše břemena.....

Sice jsem tomu moc nerozuměla, ale nic jiného už mi nezbývalo, tak jsem si řekla v duchu, přece Kristus nelhal, nebyla nalezena lež v jeho ústech.....

A tak se stalo jediné nejdůležitější na tomto světě, že mi Kristus nabídnul pomocnou ruku a já jsem ji přijala...….
Během několika vteřin zmizela hromada balvanů v mém hrudníku a já jsem začala dýchat.

Ty balvany byly mé hříchy a mé rány, které mně oslabily.

Kristus totiž nesl, kromě našich hříchů i naše slabosti a nemoci.

Ve mně se navíc objevila jiskřička, která svítila, hřála a dávala naději.

Taky jsem vnímala Boží blízkost, jeho lásku jako výheň z pece.

V první chvíli jsem tomu nerozuměla, ale znala jsem Písma a pochopila jsem rychle, co se stalo.

Přijala jsem Krista, on mi sejmul mé hříchy i slabosti.
Byla jsem naplněná Duchem svatým. Ona jiskřička, která se rozšiřovala. Narodil se můj duch.
A smířila jsem se s Bohem. Bůh se mohl ke mně přiblížit, protože překážka hříchu byla odstraněna Kristem.

Duch svatý mi dal porozumění Písma a budoval mně sám asi rok, protože jsem netušila, že ještě dnes existují křesťané naplnění Duchem.

Visitore, takto to Bůh nedělá obvykle, ale věřím, že to udělal se mnou takto právě pro lidi jako jsi ty,....kteří jsou uhranuti monstrózností církví nebo chytrostí sektářských vůdců...…..

Udělal to takto s apoštolem Pavlem...…, také to mělo svůj důvod.....

Takže Kristus dokonce nepotřebuje ani jiného křesťana vyjímečně, natož všechny šílené lidské praktiky a vymyšlenosti obrovských organizací a tzv. církví.....
On je schopen spasit na místě i člověka na pustém ostrově, i uprostřed muslimství…….a já ty příběhy i znám.....jsou o tom úžasné křesťanské knížky...……, které jsme s manželem prodávali......


34
n/a
 #508 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nesuďte....
14.03.20 12:34:37 | #529 (6)

Niko, nebylo tvrdá Kristova mluva k Nikodémovi ve 3.kap.Jana ?

Musíš se narodit znovu, jinak Boží království ani nespatříš...….

Ty jsi učitel v Izraeli a tohle nevíš......


34
n/a
 #498 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nesuďte....
14.03.20 19:31:39 | #538 (7)

Člověk , kterému byla svěřena náboženská výchova lidu , měl tak důležitou pravdu znát. Přesto mně udivuje, s jakou důstojností a trpělivostí mu to Kristus vysvětloval. Přesto , že ho učil neučený galilejský učitel, Nikodém se nemohl urazit.


24
n/a
 #529 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nesuďte…
14.03.20 21:38:06 | #540 (8)

niko, nikdy jsem to neřekla tak tvrdě jako Kristus Nikodémovi a mnohem déle to vysvětluju.

Dnes jsem se zeptala jednoho muže, kterého jsem přivedla ke Kristu a který si tady čte mé příspěvky, jestli mluvím tvrdě a nějak nevhodně. A on mi řekl, že ne. Že i s ním jsem jednala otevřeně a na rovinu a že pravda nikdy není příjemná, ale že to bylo všechno dobře a není to ani náhodou tvrdé. Že to dělám dobře a moc rád si moje komentáře čte.
A stejně tak je spokojený a povzbuzený mými příspěvky další muž, bývalý Svědek Jehovův, který přijal před asi dvanácti lety Krista na mé svědectví na netu.

Nechala jsem si od tebe vnutit, že píšu tvrdě a málem jsem z toho dělala pokání. A najednou máš dvojí metr. Když to říkal Kristus, že se musí někdo znovu narodit, tak to bylo důstojné a trpělivé.
Ne niko, Kristus to říkal v moci a můžu ti říct, že na mně to nepůsobí důstojně.

Říct někomu….ty jsi učitel v Izraeli a tohle nevíš...…..to bylo velmi útočné.....a pro Nikodéma to muselo být ponižující....

A příkazové...Musíš se znovu narodit, jinak Boží království ani nespatříš....­....…...to také není nijak trpělivé...
Já jen cituju Krista a všichni jsou uražení...…..mojí tvrdostí !

Měkká tedy nejsem a ani nechci být , protože Kristus ani náhodou měkký nebyl !


34
n/a
 #538 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.20 21:46:42 | #541 (9)

Tvrdá nejsi, tedy nemám ten pocit. Spíše chvástavá.


142
n/a
 #540 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.20 22:04:05 | #542 (10)

No, to mi taky řekl, že se nevytahuju.
Neboj se ratko, neustále si to procházím a modlím se za to.

Ale chápu, že to tak může působit.


34
n/a
 #541 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.20 22:10:41 | #543 (11)

To máš jedno :-) Prostě jsou lidé na které působíš dobře a ty se taky cítíš dobře. Pro mě to není, já bych s tebou rychle vyběhla. a to jsem fakt měkká tedy hodně měkká.

Dnes jsem byla jediná co jsem vyměkla v rodině abych odvezla švagrovou do nemocnice (pravidelně vyšiluje). Dělá to pravidelně a ví že já ji pomůžu. Nejen ze soucitu, ale i proto že se pak cítím lépe.


142
n/a
 #542 

| Předmět: RE: Nesuďte....
14.03.20 12:53:17 | #530 (1)

no, tu treba byť veľmi opatrný!, čo je/nie je to posudzovanie? kedy súdime/nesúdime? - s tým má problém každý, i kresťan...dá sa tomu vyhnúť vo viere tak, že toho, koho súdime/posudzujeme, najprv pochválime, lebo každý je viac dobrý ako zlý, má viac dobrých vlastností, ako negatív, - a potom vyjadríme, s čím nesúhlasíme (zdôvodníme prečo, ako krítérium máme evanjelium, kresťanskú morálku, učenie viery), čo by sme povedali/rieši­li/konali inak ako ten, ktorého súdime/posudzu­jeme...robíme to vždy v dobrom, pokojne, nie útočne, v hneve, v pohŕdaní, v zášti, nepriateľstve, a nikdy nie posmešne (čo je bežné, naopak, vždy dobrorečíme) - a ak je možné v osobnej komunikácii, nie za chrbtom/zádami­...lebo potom platí:
Mt 7, 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.
M 12, 36 Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.
1 Pt 3, 9 neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.

1. Pt 3, 16 ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni.


n/a
n/a
 #466 

| Předmět: RE: RE: Nesuďte....
14.03.20 12:58:57 | #531 (2)

Visitore, diskutujeme spolu už deset let, a nepamatuju si, že bys mě někdy pochválil, apoň před sprdnutím... *2108*


n/a
n/a
 #530 

| Předmět: RE: RE: RE: Nesuďte....
14.03.20 13:18:41 | #532 (3)

ale ne, mnohokrát som i s vami (rovnako s abukom) súhlasil v parciálnych častiach (a výkladu) Bible, berte to ako pochvalu...ale kým sme v kardinálnom rozpore vo viere v Krista (jeho božstva a vôbec jeho úlohy v dejinách spásy), ako i Božieho Ducha, tak si nikdy nebudememe (vo viere) podstatne rozumieť, a v podstate sa budeme len non stop slušne dohadovať bez nejakého zmysluplného záveru...Ježiš povedal: vaše ano je ano, ne je ne...- nič medzi tým neexistuje (pravda je pravda, lož ne lož - i vo viere) - ide o to, kto- a ako verí Bohu a Kristovi, kto a ako učí vo viere - teda či je to Cirkev vs NSSJ (VRO)...


n/a
n/a
 #531 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Nesuďte....
14.03.20 18:06:28 | #533 (4)

Onen tvůj velmi sporadický souhlas s názorem není pochvala. Pochvala, to je něco..., něco takového... *4585*
¨ *19753*


n/a
n/a
 #532 

| Předmět: bůh je či není
10.03.20 15:55:23 | #444

bůh není a PROTO S NÍM ŽIT NEMOHU.to ale neznamená žýe v nic nevěřím. člověk pouze vidí to co vidět má a chápe to co chápat má


n/a
n/a

| Předmět: RE: bůh je či není
10.03.20 16:02:29 | #445 (1)

Jistě sis přečetl, že na této diskuzi bereme Boha jako fakt. Takže o tom se s tebou hádat nebudeme.


24
n/a
 #444 

| Předmět: RE: RE: bůh je či není
11.03.20 12:40:56 | #455 (2)

já se nehádam ženo a ani nevyvracim tvou víru mám pouze svou tu široko prostorovou. nic nevyvracim nic nezavrhuji protože v tom celkovém tajemnu mlžeš mit pravdu ty nebo já a nebo nakonec ji budeme mit oba. Ale nikdy slepě nevěřim. možna by chtělo přečist některou z danikenovych knih a nebo super knihu genesis


n/a
n/a
 #445 

| Předmět: RE: RE: RE: bůh je či není
13.03.20 08:09:50 | #474 (3)

tak netvrďte, že Buh není...v týchto debatách sa verí, že je, tu se bere fakt jeho existence...že Buh není, na to máte iné fora...


n/a
n/a
 #455 

| Předmět: RE: bůh je či není
13.03.20 14:42:22 | #494 (1)

byh není, ale je Buh...


n/a
n/a
 #444 

| Předmět:
09.03.20 21:11:26 | #418

Niko, rozebrala jsi "Návrat ztraceného syna" opravdu úžasně i náš sklon k samospravedlnosti.
Ale napadlo mně, jestli nemají tyto verše ještě jiný význam.

Ten hodný syn je jako Stará smlouva, která může onu samospravedlnost podněcovat.
A neposlušný syn je předobraz Nové smlouvy v tom, že Bůh má na srdci pomoc člověku skrze odpuštění !

Že to vyobrazuje to co je v Božím záměru, zachraňovat hříšníka ! Samozřejmě zásluhou Ježíše Krista.
Co tomu říkáš niko ?


34
n/a

| Předmět: RE:
10.03.20 12:52:26 | #441 (1)

Chtěla jsem připomenout, že i ten "hodný" potřebuje odpuštění.

Jinak - Bible je úžasná v tom, že každý můžeme vidět , to co ten druhý zrovna nevidí. Záleží na úhlu pohledu.
Dokonce i já sama kolikrát vidím v pasáži Písma, kterou jsem četla tolikrát ,zase něco nového, co jsem neviděla dřív.


24
n/a
 #418 

| Předmět: RE: RE:
10.03.20 12:56:49 | #442 (2)

Úžasná?
Je to jedna z nejhororovějších knížek protkaná různým "hnusem".
Je pravda i to,že je tam i dost pozitivního - jenže v "oslabení" vůči tomu zlu.
*20*


96
n/a
 #441 

| Předmět: RE: RE: RE:
10.03.20 16:29:27 | #446 (3)

Chceš-li bibli rozumět, nemůžeš ji číst jako rodokaps. A jestli ji otvíráš s takovými předsudky , pak s divím, že tam vůbec něco pozitivního vidíš.

A vůbec - co tě nutí chodit na takové fórum ?


24
n/a
 #442 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
10.03.20 19:07:54 | #447 (4)

jo, k správnemu čítaniu Biblie, a hlavne k jej prijatiu/osloveniu, treba Božiu milosť, inak tam neveriaci (nespoluprcujúci s milosťou) vidí viac hororu, ako tam je, číta ju ako gécke povesti a báje, či pohádky pre dospelých...aj ap. Pavel hovorí: z milosti Božej som tým, čím som - inak by mi bolo běda!...


n/a
n/a
 #446 

| Předmět: RE: RE: RE:
10.03.20 23:42:03 | #448 (3)

Je tam různý "hnus", jak píšeš. Je ho tam opravdu docela dost. Tolik, kolik ho prostě mezi lidmi je. Bible popisuje lidskou společnost takovou, jaká skutzečně je. Ale taky ukazuje, že i v takovém marastu se najdou bohabojní lidi, kteří z lásky k Bohu žijí podle jeho vůle, a taky k čemu takový bohabojný život vede.


n/a
n/a
 #442 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
26.03.20 17:22:43 | #603 (4)

...hlavne ako sa z tohto marazmu dostať - dá sa to len vo viere, ako výsledok Božej milostii v nás...


n/a
n/a
 #448 

| Předmět: RE: RE:
11.03.20 11:36:02 | #454 (2)

Přesně tak. Já jsem tyhle verše četla hodně let a až teprve teď jsem je uviděla jako předobraz Krista.
Ano, také si myslím, že i ten poslušný potřebuje odpuštění, a právě on, protože si často ve své samospravedlnosti myslí, že se ho to netýká. Jako si to mysleli i Židé.


34
n/a
 #441 

| Předmět: Zlaté pravidlo
09.03.20 17:57:59 | #413

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. Mat. 7, 12

Myslíte , že je to v naší "nemocné " době vůbec možné?


24
n/a

| Předmět: RE: Zlaté pravidlo
09.03.20 18:10:32 | #414 (1)

Ano, myslím že je. Sama pro sebe si dodávam:

Jak byste chtěli, aby lidé jednali i s ostatními (nejen se mnou), tak vy ve všem jednejte s nimi. Mat. 7, 12


142
n/a
 #413 

| Předmět: RE: RE: Zlaté pravidlo
09.03.20 18:44:55 | #415 (2)

Já myslím , že je to právě v dnešní době potřebné. Moc by to pomohlo v mezilidských vztazích.


24
n/a
 #414 

| Předmět: RE: RE: RE: Zlaté pravidlo
09.03.20 19:06:13 | #416 (3)

Taky si myslím, že tahle zásada je pravou zásadou křesťanství. Proto má křesťanství ve světě tak malý vliv, že se lidé jen hlásí ke Kristovu jménu , ale svým jednáním ho zapírají.


24
n/a
 #415 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Zlaté pravidlo
09.03.20 20:57:44 | #417 (4)

niko, je tady pokojně a milo……..a nechci vám to narušovat, určitě ne často, protože mám jiný druh služby, ale děvčata na tomto světě přibývá lidí, kteří mají poruchu osobnosti, jsou psychopaté a tam je namístě naprosto jiný druh jednání, vlastně jediné ….vyhnout se, pokud to jde. Ale ono se najdou dnes i v rodině a to není vůbec snadné si s tím křesťansky poradit.

V Písmu je celý soubor moudrosti, jak se chovat, nejen tento a růst v moudrosti a v mnohotvarosti vztahového jednání to je náročné, Bůh vám v tom žehnej.


34
n/a
 #416 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Zlaté pravidlo
09.03.20 23:24:54 | #424 (5)

Marně přemýšlím, jak bych chtěla, aby se lidi chovali ke mně, kdybych byla psychopat... *3409*, abych přišla na to, jak bych se měla chovat já k němu. *34041*


n/a
n/a
 #417 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zlaté pravidlo
10.03.20 09:45:46 | #429 (6)

Ono, naštěstí v Písmu není jen tento jediný verš...…..


34
n/a
 #424 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zlaté pravidlo
10.03.20 12:56:52 | #443 (6)

no, myslím si , že ten verš neznamená , že by ses měla s každým kodo potkáš "objímat" . Potřebujeme hodně Boží moudrosti ve všem.


24
n/a
 #424 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zlaté…
10.03.20 23:44:17 | #449 (7)

No jasně. Tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. Taky by nám asi nebylo příjemné, kdyby se na nás každý vrhal a objímal nás... *4569*


n/a
n/a
 #443 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zlaté…
11.03.20 13:50:33 | #461 (8)

no ano :-)


142
n/a
 #449 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Zlaté pravidlo
09.03.20 21:18:27 | #419 (4)

Niko, taky nad tím přemýšlím. Jak dát křesťanství tu vážnost a důstojnost jaká ji náleží. Jak to zprostředkovat srozumitelně pro nevěřící. Aby věřili že křesťanství je něco vyjímečného a krásného. Něco co nám bylo dáno jako dar.


142
n/a
 #416 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Zlaté pravidlo
09.03.20 23:28:08 | #425 (5)

Žít a mluvit jako skuteční křesťané. A nechat na Bohu, koho k sobě přitrhne... Šlo by to tak, myslíš? *6876*


n/a
n/a
 #419 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zlaté pravidlo
10.03.20 10:34:51 | #433 (6)

Margo, Bůh přitrhuje ke Kristu...….nebo si myslela toho Boha, Krista...…?


34
n/a
 #425 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zlaté…
10.03.20 23:51:16 | #450 (7)

Takhke jsem to myslela, Kjaro:

(Jan 10:28, 29)
Dávám jim věčný život. Rozhodně nezahynou a nikdo je nevytrhne z mé ruky. 29 Ty, které mi dal můj Otec, jsou cennější než všechno ostatní a nikdo je nemůže vytrhnout z Otcovy ruky.
(Ří 8:38, 39)
Jsem totiž přesvědčený, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani vlády, ani věci nynější, ani věci budoucí, ani moci, 39 ani výška, ani hloubka, ani žádné jiné stvoření nás nedokážou oddělit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
(Jan 10:28, 29)
Dávám jim věčný život. Rozhodně nezahynou a nikdo je nevytrhne z mé ruky. 29 Ty, které mi dal můj Otec, jsou cennější než všechno ostatní a nikdo je nemůže vytrhnout z Otcovy ruky.
(Jan 6:37)
Všichni, které mi dává Otec, přijdou ke mně a toho, kdo ke mně přijde, nikdy neodeženu.
(Jan 18:9)
To se stalo, aby se splnila jeho slova: „Z těch,** které jsi mi dal**, jsem neztratil ani jednoho.“


n/a
n/a
 #433 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zlaté…
11.03.20 14:33:34 | #462 (8)

Margo, přesně toto jsem měla na mysli. Takže Bůh nepřitahuje k sobě, ale ke svému Synu.


34
n/a
 #450 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.03.20 20:49:59 | #469 (9)

Já tiomu docela normálně rozumím, Kjaro. Ježíš s Otcem jsou jedno. Otec nás přitahuje svým duchemke svému Synovi, protože skrze Syna máme život. Já to prostě nepitvám takhle jako ty, v mém životě figuruje jak Jehova Bůh, tak jeho Syn Ježíš, vím, jakou kdo má úlohu, a vím, že peracují v jednotě. Nemůžu milovat Boha, aniž bych milovala Krista, a nemůžu milovat Krista, aniž bych milovala Jehovu.


n/a
n/a
 #462 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zlaté…
11.03.20 14:39:43 | #463 (8)

Jo, "přitrhne" ke Kristu a tudíž k Bohu.


142
n/a
 #450 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.03.20 14:40:45 | #464 (9)

možná jsi tím přitrhnutím myslela přitáhne, ale nejde o slovíčka.


142
n/a
 #463 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.03.20 20:51:13 | #470 (10)

To jsou slova stejného významu, tedy v tomto smyslu.


n/a
n/a
 #464 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zlaté pravidlo
10.03.20 12:36:36 | #439 (6)

Jistě do toho křesťanského života zahrnuješ i zvěstování evangelia , protože tím Kristus svoje následovníky
pověřil. Ale ten vliv , jaký svým způsobem života šíříme, je moc důležitý. Někdy naše běžné jednání mluví , doslova křičí tak hlasitě, že ten oslovený člověk ani neslyší , co říkáme.


24
n/a
 #425 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zlaté…
10.03.20 23:52:24 | #451 (7)

Ano, přesně tak. *10235*


n/a
n/a
 #439 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Zlaté pravidlo
09.03.20 21:18:29 | #420 (4)

niko, ještě neodolám a vyjádřím se k tomu vlivu křesťana na svět. Není naším úkolem, si myslím, měnit tento svět. Může mít naše chování vliv, to je možné, ale myslím si, že především nás Bůh učí žít v Božím království a připravuje si nás na plný život v něm.
Takže není důležité, jaký to má dopad, ale je důležité to dělat...….., jestli to má vliv..a jaký....to je dobré nechat na Bohu.....
Ale, že v tom selháváme, to máš pravdu......


34
n/a
 #416 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Zlaté pravidlo
10.03.20 12:27:26 | #438 (5)

niko, svět bychom měli zasahovat hlavně skrze evangelium...­.Záleží na prvním místě na Kristu , ne na nás....


34
n/a
 #420 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zlaté pravidlo
10.03.20 12:42:06 | #440 (6)

Ano je to tak. Ale svým chováním, vlivem který šíříme , můžeme tu práci kazit .
Na druhou stranu- naše nejlepší slova i jednání nejsou k ničemu, pokud se Duch svatý člověka nedotkne.


24
n/a
 #438 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zlaté…
10.03.20 23:53:13 | #452 (7)

Ano.


n/a
n/a
 #440 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Zlaté pravidlo
11.03.20 12:41:13 | #456 (5)

Chceme měnit svět v tom smyslu, že chceme pomáhat lidem, aby se obrátili k Bohu. Tak třeba těchto pár věršů ukazuje, že svým chováním můžeme někomu pomoct k záchraně:

1. Pe 3:3 Stejně se i vy, manželky, podřizujte svým manželům, aby ti, kteří neposlouchají slovo, mohli být získáni beze slova vaším chováním, 2 když uvidí vaše čisté chování a hlubokou úctu.
(1Ko 7:16)
Manželko, jak víš, že nezachráníš svého manžela? Manželi, jak víš, že nezachráníš svou manželku?
(1Pe 2:12)
Chovejte se mezi národy co nejlépe, aby ti, kdo vás obviňují, že jste špatní lidé, na vlastní oči viděli vaše dobré skutky a díky tomu oslavovali Boha v den, kdy vykoná prohlídku.


n/a
n/a
 #420 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zlaté pravidlo
11.03.20 14:52:17 | #465 (6)

Ano, přesně, vždycky se citují manželky. Ale tam jde o to, že manželky těžko mohou denně říkat manželovi evangelium.

V 1.Petra se zase spíše jedná o to, aby nás lidé nemohli vinit ze špatných věcí. Ano, mohou chválit za to Boha, ale je otázka, zda budou takovýmto způsobem spaseni.

Bylo by slušné dámy, abyste mi otevřeně řekly, že se vám nelíbí mé svědectví a hlavně v konkrétních aspektech, místo takovýchto narážek a náznaků.

Já prostě nejsem schopná přejít, když tady Margo slibuje biblickým textem, že Bůh nepřipustí zkoušku nad lidské síly a přitom i ji ponechat v omylu, že se to na ni vztahuje a samozřejmě i na lidi, kterým to tady do plénu slibuje, tak jako to jí lživě slibuje VRO !

Stejně tak nedokážu si mile povídat s lidmi, kteří si jen myslí, že jsou křesťané a já dobře rozeznávám, že nejsou !
Já jsem patnáct let takto žila, že jsem si myslela, že jsem křesťanka, ale nebyla jsem. Bohužel nebyli kolem mně lidi, kteří by mi to mohli říct, ale rozhodně bych to uvítala. Prošla jsem si neskutečným utrpením, než mně Kristus sám osobně zachránil !
Takže mně moc bolí, když lidi vidím tam, kde jsem byla kdysi já a snažím se jim pomoci ! Nejsem schopná se tvářit, že to nevidím !

Ano, je to nepříjemné, pravda bývá málokdy příjemná ! Samozřejmě i chápu, že to neříkám dokonale......

A stejně jako je pro mně nepříjemné ztratit vaše přijetí !

Ale rozhodně nedokážu šlapat po špičkách kolem lži a tvářit se, že ji nevidím.

A také bych si přála, aby se takto chovali lidé vzhledem ke mně.


34
n/a
 #456 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zlaté…
11.03.20 20:52:16 | #471 (7)

Tohle vynechávám... *3312*


n/a
n/a
 #465 

| Předmět: RE: RE: RE: Zlaté pravidlo
09.03.20 23:07:43 | #423 (3)

Jde o to, jestli lidi vůbec nějaké vztahy potřebují.


n/a
n/a
 #415 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Zlaté pravidlo
10.03.20 09:45:03 | #428 (4)

Potřebují . Jenomže je neumějí navázat , ani je udržet. Kořeny toho všeho jsou už v dětství. Vidím to na dětech v pěstounské péči ( i na jejich biologických rodičích) . Už miminka ,která nepoznala naplnění svých životních potřeb , hlavně lásku blízké osoby , brzy rezignují , jsou apatická , protože na jejich pláč nikdo nereagoval tak přestanou i plakat. Nakonec ty děti začnou bližší vztahy i odmítat , neumí je přijímat ani opětovat i když je potřebují. Když pak dospějí, je to katastrofa pro ně i jejich okolí.


24
n/a
 #423 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Zlaté pravidlo
10.03.20 09:53:02 | #431 (5)

niko, i na tomto tvém příkladu je vidět, že jen se zlatým pravidlem si nevystačíme. Je zapotřebí se učit od Boha a vyrůst v moudrosti, jak s nimi jednat.


34
n/a
 #428 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zlaté pravidlo
10.03.20 12:25:12 | #437 (6)

Máš pravdu kjaro, však to zlaté pravidlo není jediná rada , kterou nám Pán dal , jenom jedna z mnohých.
A Boží moudrosti je nám opravdu třeba . A nejen při setkání s psychopatem.


24
n/a
 #431 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Zlaté pravidlo
10.03.20 10:11:52 | #432 (5)

Niko, to je pravda. Takový člověk svoji bazální nedůvěru (a chlad) ke světu šíří dál


142
n/a
 #428 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Zlaté pravidlo
11.03.20 12:45:21 | #457 (5)

Myslela jsem to tak, že dneska si lidi na vztahy moc nepotrpí, tedy aspoň si myslí, že je nepotřebují, protože si vystačí se svými přístroji. Děti klidně sedí vedle sebe a každé z nich se zabývý svým mobilem, místo aby si hrály nebo se bavily spolu.


n/a
n/a
 #428 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Zlaté pravidlo
10.03.20 09:50:49 | #430 (4)

Margo, to si děláš legraci ? Nebo schválně pokoušíš ?

I Bůh potřebuje vztah, proto má syna, anděly a nás, lidi.


34
n/a
 #423 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Zlaté pravidlo
11.03.20 12:47:12 | #458 (5)

Teď jsem to vysvětlila výše. Byla to ode mě ironie, myslela jsem to tak, že lidi dneska vztahové záležitosti řeší spíš podle lajků na Instáči než v reálu.


n/a
n/a
 #430 

| Předmět: RE: Zlaté pravidlo
09.03.20 23:03:41 | #422 (1)

Myslím, že ano. Tedy kdyby se chtělo. *17625*


n/a
n/a
 #413 

| Předmět: dobrou
07.03.20 23:11:48 | #409

dobrou noc ženy dětí koukám jak ten čas tady letí


n/a
n/a

| Předmět: Pozdrav
07.03.20 19:14:03 | #399

Jsem doma.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Pozdrav
07.03.20 19:18:04 | #400 (1)

Všecko v pořádku?


142
n/a
 #399 

| Předmět: RE: Pozdrav
07.03.20 19:21:14 | #401 (1)

Vítej, snad už budeš mít od doktorů pokoj :-)


24
n/a
 #399 

| Předmět: RE: Pozdrav
07.03.20 21:05:28 | #402 (1)

Ahoj. Tak už dobré? *32818*


n/a
n/a
 #399 

| Předmět: RE: RE: Pozdrav
07.03.20 22:43:44 | #403 (2)

Snad dobré jen jsem moc unavená.


n/a
n/a
 #402 

| Předmět: RE: RE: RE: Pozdrav
07.03.20 22:54:21 | #404 (3)

ahoj, take jsem byl ve špitalu na hotovosti. zoubek mi děla bolesti neskutečné


n/a
n/a
 #403 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pozdrav
07.03.20 22:58:58 | #406 (4)

No že si u toho tak vesele poskakuješ! *31007*


n/a
n/a
 #404 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Pozdrav
07.03.20 23:07:46 | #407 (5)

by ses divila jak trpím


n/a
n/a
 #406 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pozdrav
08.03.20 11:51:18 | #410 (6)

Já zatím neví, co bolení zubů je, zatím mě to nepostihlo, ale na zoubky jsem velmi citlivá a myslím si, že to musí být fakt strašné. Soucítím s tebou. *30360*


n/a
n/a
 #407 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pozdrav
08.03.20 12:19:47 | #411 (7)

Zuby mne teprve čekají, až se zahojí všechny rány.


n/a
n/a
 #410 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pozdrav
08.03.20 15:35:35 | #412 (8)

Se zubama nejsou žádé žerty. Ty bych žádnému dr. napospas nedala! *6578*


n/a
n/a
 #411 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pozdrav
09.03.20 21:22:32 | #421 (6)

Taky zrovna řeším zuby a užila jsem si i jak v koncentráku..­..takže trpím s tebou a závidím Margo, to fakt závidím, a je mi jedno, že bych neměla...……., alespoň půl hodiny....., odpustíš mi to Margo….?


34
n/a
 #407 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pozdrav
09.03.20 23:32:02 | #426 (7)

*15238* Jen klidně záviď, dokud je co. Až jednou na mě taky dojde, budete se mi chechtat, jaký jsem srab. *5567*


n/a
n/a
 #421 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pozdrav
09.03.20 23:35:52 | #427 (8)

Ohledně zubů si myslím, že to mám takhle:

(1Ko 10:13)
Nezažíváte jiné zkoušky, než s jakými se lidé běžně setkávají. Ale Bůh je věrný a nedovolí, abyste byli zkoušeni nad to, co můžete zvládnout. Ukáže vám východisko, abyste zkoušku dokázali snést. *10235* *15238*


n/a
n/a
 #426 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.03.20 10:39:04 | #434 (9)

Margo, budu protivná, ale tento verš se vztahuje jen na ty, co jsou narozeni nově z Boha. Jsou vlastní děti.
Víš o vlastní se i člověk stará jinak...….

Ale chvála Bohu, Bůh pomáhá nějakým způsobem všem, kdo ho volají.....


34
n/a
 #427 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.03.20 10:58:06 | #435 (10)

tento verš je o inom, dikcia hovorí jasne: Boh na nás v našich utrpeniach nenaloží viac, ako môžeme znést...takže pred Bohom sa nemôžeme vymlouvat, že naše utrpenie je neznesiteľné, a tobôž niektorí (začína to byť novodobá liberálna diabolská móda) podstupujú/schvaľu­jú eutanáziu...naopak, utrpenie, ktoré na nás dopúšťa Boh je pre naše dobro, a má aj spásonosný význam - zmýva mnoho hriechov...


n/a
n/a
 #434 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.03.20 12:18:32 | #436 (11)

Jistě ,taky věřím,že " milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému" jak píše Pavel.
Ale nesouhlasím, že by bolest zubů (nebo něčeho jiného) měla spásonosný význam.


24
n/a
 #435 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.03.20 12:52:37 | #460 (12)

Abo Niko, vidím to stejně. *20832*


n/a
n/a
 #436 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.03.20 12:51:18 | #459 (11)

UTRPENÍ NESMÝVÁ HŘÍCHY, NENÍ ŽÁDNÝM DOBREM, UTRPENÍ JE NEŽÁDOUCÍM DŮSLEDKEM PÁDU ADAMA A EVY.

Ty tak strašně miluješ a opěvuješ utrpení a mučednictví, jen když se netýká tebe, viď? *11334*


n/a
n/a
 #435 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.03.20 23:54:58 | #453 (10)

Jo, pravda, jsi protivná! *3357* Ale blahosklonně ti to odpouším. *4585*


n/a
n/a
 #434 

| Předmět: RE: RE: RE: Pozdrav
07.03.20 22:58:17 | #405 (3)

To je normální... Tady tě to přejde! *6084*


n/a
n/a
 #403 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pozdrav
07.03.20 23:09:28 | #408 (4)

přejde no nevim


n/a
n/a
 #405 

| Předmět: Podobenství
02.03.20 11:57:05 | #381

Příběh o marnotratném synu zná snad každý. Ale přemýšleli jste někdy o jeho starším bratrovi? A proč vlastně Pán Ježíš neřekl, jak to dopadlo s ním?


24
n/a

| Předmět: RE: Podobenství
02.03.20 12:04:23 | #382 (1)

Vlastností staršího bratra se prostě člověk zbavuje obtížněji než vlastností bratra mladšího.


81
n/a
 #381 

| Předmět: RE: RE: Podobenství
02.03.20 12:18:22 | #383 (2)

byl přece dobrý syn ....byl stále s otcem .... vracel se právě z práce na otcově poli...

Připomíná mi to nás, křesťany . Snažíme se žít tak, aby byl Bůh s námi spokojen ..... Pracujeme na Jeho "poli"....někdy se nám zdá, že to Bůh ani nijak neoceňuje....


24
n/a
 #382 

| Předmět: RE: RE: RE: Podobenství
03.03.20 08:02:46 | #385 (3)

Dobrá myšlenka, Niko. *20832*
Možná, že ta příhoda s bratrem byla pro něho zkouškou, která ho z té monotónnosti vytrhla, a mohl si vyzkoušet, jak na tom vlastně je. To je dobré, takové zkoušky víry, protože bez nich nemusíme vědět, jak jsme na tom se svou vírou.


n/a
n/a
 #383 

| Předmět: RE: RE: RE: Podobenství
04.03.20 17:39:40 | #389 (3)

Tak čtu příběh dál....
"Starší bratr se rozhněval. .." To je zvláštní : Otec miluje a odpouští , projevuje skutky lásky a "hodný syn" se hněvá.....dokonce ani nechce vejít dovnitř. To svědčí o neochotě odpustit...
"Tolik let ti sloužím..." - odvolává se na své zásluhy ...
"Nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz..." Pán Ježíš ukazuje na náš sklon k samospravedlnosti Jsme v nebezpečí, že budeme* konejšit své svědomí pořizováním seznamu svých dobrých skutků
Nakonec ještě kritika otce : " Všechno prohýřil a ty mu ještě vystrojíš hostinu "


24
n/a
 #383 

| Předmět: RE: RE: RE: Podobenství
04.03.20 17:52:51 | #391 (3)

Takové srdce způsobí, že člověk stojí venku - je mimo Boží království!
Ale otec šel za ním ven a zval ho domů...Bůh nás má tak rád, že nás napomíná a volá domů.

Asi proto Pán Ježíš ten příběh nedokončil, že je to příběh o nás. Každý se může rozhodnout jinak.
Někdo poslechne domlouvání Otce a půjde dovnitř.
Jiný může trucovat a zůstat venku. Ten příběh je o mně a o tobě. Záleží na tom, jak ho dopíšeme svým životem......


24
n/a
 #383 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Podobenství
05.03.20 21:23:49 | #393 (4)

je to velké poučení a přesně tak jak píšeš. Dejme si pozor, abychom pro vlastní pocit spravedlnosti nezůstali venku.


142
n/a
 #391 

| Předmět: RE: Podobenství
02.03.20 13:40:56 | #384 (1)

dopadlo to tak, že starší syn si uvedomil (aj keď reptal), že otec má pravdu...videl, že mladší brat sa "stratil", ale "našiel sa" - to je to podstatné! - t.j. v žiadnom hriechu nemôžeme strácať vieru (zatvrdiť sa) v Božie milosrdenstvo a odpustenie, - ak robíme pokánie...


n/a
n/a
 #381 

| Předmět: RE: RE: Podobenství
06.03.20 11:01:55 | #394 (2)

Visitore, to uz jsou katolické doktríny, v Bibli to takhle není......

Je tam schválně otevřený konec, tak nedopisuj, na co Ti Bůh právo nedal!


n/a
n/a
 #384 

| Předmět: Pochybnosti...
27.02.20 16:25:49 | #364

Měla jsem před chvílí zajímavý rozhovor. Co věřící člověk a pochybnosti ? Kolik lidí, tolik různých názorů.
Přemýšleli jste o tom někdy? Nebo se to věřících netýká?


24
n/a

| Předmět: RE: Pochybnosti...
27.02.20 16:27:41 | #365 (1)

každý den


142
n/a
 #364 

| Předmět: RE: Pochybnosti...
28.02.20 10:13:23 | #367 (1)

Nemusí to být zrovna pochybnosti o Boží existenci. Někdo pochybuje o tom, že ho Bůh přijme takového jaký je, nebo pochybuje o Bibli že je Božím slovem, protože mnohým věcem nerozumí , pochybuje o tom, jestli se o něho Bůh vůbec zajímá .....
Myslím , že možnost pochybovat nám Bůh nevzal.Naše víra stojí na dobrých důvodech , ne na nezvratných důkazech. Kdo chce pochybovat, má pro to prostor. Naopak lidé, kteří chtějí skutečně poznat pravdu, najdou dostatek dobrých důvodů , aby mohli věřit a Bohu důvěřovat.


24
n/a
 #364 

| Předmět: RE: RE: Pochybnosti...
28.02.20 10:24:23 | #369 (2)

zdravá pochybnosť je aj nástroj pre hlbšie poznanie...celý život dokazujeme, spochybňujeme, dokazujeme a spochybňujeme - ale ako sa blíži koniec života, pochybnosti o Bohu by sa mali zmenšovať, lebo poznanie o Bohu je (ako píše ap. Pavel v Rim 1, 19, 20
19 Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil.
20 Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.
...i poznanie skrze vedecké objavy tak hlboké, že pochybnosti by sa mali stratiť, a úplne sa otvoriť Bohu: Pane, verím a dôverujem ti, otváram sa ti, odpusť moje pochybnosti, tu som a prijmi ma takého, aký som!...


n/a
n/a
 #367 

| Předmět: RE: RE: Pochybnosti...
28.02.20 10:26:55 | #370 (2)

O Boží existenci nepochybuji. Jen pochybuji o tom zda právě to co myslím, dělám, říkám je zcela pravda, zda tak jak to je zda to je dost dobré... no nakonec musím uznat že nikoliv a doufám (věřím) že i takhle mě má Bůh rád. Ovšem ty pochybnosti zda jsem neměla udělat ještě něco navíc či jinak... zda je to dost nebo naopak, ty prostě jsou


142
n/a
 #367 

| Předmět: RE: RE: RE: Pochybnosti...
28.02.20 10:37:57 | #371 (3)

nejhorší variantou (za mě) je lhát si sám sobě, protože to pak není žádná cesta jak z toho ven.


142
n/a
 #370 

| Předmět: RE: RE: RE: Pochybnosti...
28.02.20 10:47:56 | #372 (3)

Možná také záleží na tom, co právě prožíváme. Napadá mě příběh Jana Křtitele. U Jordánu veřejně označil Ježíše jako beránka Božího, podle ev. Jana přímo za Syna Božího. Když byl potom ve vězení , poslal jiné za Ježíšem s otázkou, zda je to opravdu On. Ale Pán Ježíš ho za to nekáral , naopak poskytl mu další důkazy.


24
n/a
 #370 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pochybnosti...
28.02.20 10:52:31 | #373 (3)

Ano, přesně. Měl pochybnosti zda je to On. Ale celkově je zajímavé jak vlastně dojde k přerodu (uschopnění) věřit. Tedy sama jsem to zažila. Ne,ne, ne, ne a pak najednou střih a ano, ano, ano :-) Přičemž pochybnossti nejsou tom zda je Ježíš Kristus spasitelem (Beránkem Božím), to je podstatu víry a tudíž mě o tom nikdo nemůže přesvědčit ani jako ano ani jako ne. Tedy buď věřím nebo nevěřím. Tato výhybka se nějak přehodí uvnitř.


142
n/a
 #370 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Pochybnosti...
28.02.20 11:23:03 | #374 (3)

Boh do nás všepil do rdca svoje božské cnosti: vieru, nádej, lásku, a naviac dal nám dary svojho Ducha: múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti, bázne voči Bohu + pridružené dary Ducha/ovoce Ducha:
Gal 5, 22: ...láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,

  • takto duchovne disponovaní vo viere v Boha zjaveného v Kristovi spoznávame Boha v pravde...

n/a
n/a
 #370 

| Předmět: RE: Pochybnosti...
29.02.20 10:24:53 | #375 (1)

Jo jo, někdy pochybuji o všem. Zjistila jsem, že pochybnosti přicházejí pozdě večer, když už jsem mooooc unavená. Nejlepší reakcí na ně je: nevšímat si jich a pomodlit se k Bohu (nejlépe v jazyku), i když má člověk pochybnost dokonce i o Boží existenci. Kamarádka mi říkala, že by tak pozdě večer už člověk neměl nic zásadního řešit, že únava udělá s mozkem své.


81
n/a
 #364 

| Předmět: RE: RE: Pochybnosti...
29.02.20 14:44:31 | #376 (2)

No nevím domečku . Když máš pochybnost o Boží existenci , tak ho oslovit způsobem , kdy ani sama nevíš co říkáš - a víra se vrátí? To mi zavání spíš autosugescí. Tak Bůh nepracuje . Proč s Ním neřešit problém přímo , vědomou komunikací s Ním?


24
n/a
 #375 

| Předmět: RE: RE: RE: Pochybnosti...
29.02.20 16:34:36 | #378 (3)

jsou techniky na uvolnění, věřím že mluvení v jazycích uvolňuje mysl...domečkovi :-) já v jazycích nemluvím ale třeba se mohu zhluboka nadechnoout a vydechnout. To je podobné, nebo se jít projít. Každý kdo se trochu zná už má metody k uvolnění mysle i těla.


142
n/a
 #376 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pochybnosti...
29.02.20 17:17:07 | #379 (4)

Furt je to lepší než si dát pár štamprlí *2457*


n/a
n/a
 #378 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Pochybnosti...
29.02.20 22:18:58 | #380 (5)
*15238* *15238* *15238*

n/a
n/a
 #379 

| Předmět: RE: RE: Pochybnosti...
29.02.20 16:31:03 | #377 (2)

Domečku, pochybnosti jsou úplně přirozené - nepochybuje jenom ateista *13549*


n/a
n/a
 #375