Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> O Bohu a o životě s Bohem

Informace

Název: O Bohu a o životě s Bohem
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: Pavla119
Správci: Pavla119 , nika1 , Domecek
Založeno: 05.02.2020 16:10
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 14013x
Příspěvků:
530

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: O Bohu a o životě s Bohem - Na této diskuzi bereme existenci Boha jako fakt. Jako křesťané se chceme sdílet se svou vírou i s tím, jak prožíváme křesťanství v praxi. Používejme prosím slovník bez vulgarizmů, bez napadání diskutujících, respektujme názory křesťanů jiných denominací. Na osobní vzkazy použijte vzkazník, OT mažeme.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Přečetla jsem zajímavost....
21.02.20 16:56:37 | #330

Bruce Alberts, prezident National Academy of science USA nedávno napsal :
" Na buňku se můžeme dívat jako na továrnu, která obsahuje dokonale vypracovanou síť výrobních linek.
Každá z nich je tvořena proteinovými nanostroji, které vykonávají přesně stanovené funkce. Na buňku už nemůžeme nahlížet jako na zásobárnu chemikálií , ale vidíme ji jako obrovský soubor vzájemně propojených proteinových nanostrojů. Ten koncept je tak dokonalý, že to bere dech."

Prof.RNDr. Vladimír Král, Ph.D., DrSc., vědec , k tomu dodává :
"Jsme-li konfrontováni s touto skutečností , pak si musíme zcela oprávněně položit otázku : Je to náhoda, nebo přesný design? Kdo za tím stojí? Kdo je tím superdesignérem , kterého i při všem našem úsilí a znalostech 21. století tak obtížně napodobujeme?"


24
n/a

| Předmět: RE: Přečetla jsem zajímavost....
21.02.20 20:11:45 | #338 (1)

Boží stvoření je fascinující. Čím více je poznáváme, tím víc otázek se před námi otevírá.


n/a
n/a
 #330 

| Předmět: RE: RE: Přečetla jsem zajímavost....
22.02.20 11:29:08 | #340 (2)

Ano, stvoření je úžasné. Život se člověku stvořit ještě nepodařilo, a přesto někteří lidé věří na náhodu. Nechápou, že život může pocházet jen ze života.


81
n/a
 #338 

| Předmět: RE: RE: RE: Přečetla jsem zajímavost....
22.02.20 12:11:47 | #342 (3)

tak, živé len zo živého...


n/a
n/a
 #340 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Přečetla jsem…
23.02.20 06:15:49 | #344 (3)

To poznávání "jak" je úžasné!


n/a
n/a
 #340 

| Předmět: RE: RE: Přečetla jsem zajímavost....
26.02.20 10:52:46 | #363 (2)

Velký souhlas!
Pro nekonecno v poznání, potřebujeme věcný život!


n/a
n/a
 #338 

| Předmět: RE: RE: Přečetla jsem zajímavost....
06.03.20 15:53:13 | #398 (2)

...už Sokrates povedal: viem, že nič neviem!:-)


n/a
n/a
 #338 

| Předmět: RE: Přečetla jsem zajímavost....
23.02.20 20:55:19 | #346 (1)

Na počátku mé cesty k Bohu taky stála buňka. Byla nakreslená na velkém plakátu jako velká továrna. Přesně jak píšeš ty. Měla jsem to s výkladem věřícího vědce a bylo to fantastické. *17625*


n/a
n/a
 #330 

| Předmět: RE: RE: Přečetla jsem zajímavost....
24.02.20 17:10:18 | #352 (2)

To tě lituji kapánek si minula cíl. Naletět svědkům to je částečně chyba pravých křesťanů než umění svědků.


 #346 

| Předmět: RE: RE: RE: Přečetla jsem zajímavost....
24.02.20 18:10:51 | #355 (3)

Tvoje reakce na příspěvek od margo je trochu mimo. Nechápu jakou to má souvislost.


24
n/a
 #352 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Přečetla jsem…
06.03.20 11:04:13 | #395 (4)

Rýpnout si, ne?


n/a
n/a
 #355 

| Předmět: RE: RE: Přečetla jsem zajímavost....
24.02.20 18:29:03 | #356 (2)

jakého "věrícího vědce? - pochybujem, že věřící vědec nasmeruje človeka k viere k SJ...


n/a
n/a
 #346 

| Předmět: RE: RE: RE: Přečetla jsem zajímavost....
24.02.20 18:55:47 | #357 (3)

K víře, k Bohu , nasměrovat může. Společenství věřících už si vybírá člověk sám.


24
n/a
 #356 

| Předmět: RE: RE: RE: Přečetla jsem zajímavost....
24.02.20 19:16:29 | #358 (3)

pýtal som sa margo....


n/a
n/a
 #356 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Přečetla jsem…
25.02.20 09:05:47 | #359 (3)

tak promiň


24
n/a
 #356 

| Předmět: RE: RE: RE: Přečetla jsem zajímavost....
25.02.20 14:42:31 | #360 (3)

Ten věřící věděc je svědek Jehovův. On sám se stal svědkem už jako renomovaný vědec. Proč je ti to divné, Visitore? *3199*


n/a
n/a
 #356 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Přečetla jsem…
25.02.20 18:21:48 | #361 (3)

ktorý veriaci vedec je SJ - nejak mi to uniká...


n/a
n/a
 #356 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Přečetla jsem…
25.02.20 22:56:02 | #362 (4)

Toho neznáš. *3761*


n/a
n/a
 #361 

| Předmět: Tvé je království i moc i sláva...
16.02.20 18:50:55 | #306

Poslední věta modlitby , stejně jako ta první , hovoří o našem Otci, který je tou nejvyšší mocí a autoritou.
I když je tato doba "nemocná" , jak už tu někdo psal. můžeme mít jistotu , že všechny budoucí události jsou plně v rukou našeho Stvořitele. On vládne nade vším.a uskutečňuje své záměry . Až padnou všechna království , Boží děti zůstanou bezpečně v Jeho rukou.


24
n/a

| Předmět: A nevydej nás v pokušení , ale vysvoboď…
16.02.20 18:33:57 | #304

Pokušení je svádění k hříchu. Nepřichází od Boha, ale od zla, které je v nás a od satana. Ten se snaží nás přivést do pokušení, aby se projevily špatné stránky naší povahy .Bůh dopouští, abychom se setkávali s překážkami. Když v Boží síle odoláme pokušení a obstojíme ve zkouškách, získáme novou zkušenost a naše povaha se zdokonalí.Bůh, který nás tak miluje, že za nás dal svého Syna , nás neopustí v tomto bojování.


24
n/a

| Předmět: Odpusť nám naše viny....
16.02.20 18:14:50 | #302

Tuto část jsme už rozebírali níže , ve vláknu o modlitbě.


24
n/a

| Předmět: Chléb náš vezdejší (náš denní chléb)…
16.02.20 10:23:18 | #300

První polovina modlitby Páně se týká Božího jména, jeho království a jeho vůle. Jestliže klademe tyto věci na první místo , můžeme s důvěrou žádat o uspokojení našich denních potřeb.Jsme jako děti, které ještě nepřevzaly své dědictví. Jako děti však dostaneme každý den ,co potřebujeme. Přestože Bůh dobře zná naše potřeby, přeje si ,abychom o ně denně prosili a uvědomovali si tak svou závislost na jeho péči. Chce, abychom s ním byli ve stálém spojení.


24
n/a

| Předmět: Staň se tvá vůle jako v nebi , tak i na…
15.02.20 13:56:45 | #296

Všimla jsem si , že se tato modlitba rozebírá i na fóru " Výklad bible" . Ale to vůbec nevadí. Kolik lidí o tom přemýšlí , tolik různých úhlů pohledu. A když už jsme to začali.....


24
n/a

| Předmět: RE: Staň se tvá vůle jako v nebi , tak…
15.02.20 15:01:21 | #298 (1)

Několikrát jsem viděla slova "Buď vůle tvá" na náhrobních kamenech. Dobře vím, jak se v těžkých situacích tato slova těžko vyslovují a Boží rozhodnutí přijímá. Já sama jsem stála nad hrobem svých dětí dvakrát.

Ale tato prosba nevyjadřuje jenom odevzdání se do Boží vůle v takových případech. Vyjadřuje také naši ochotu Boží vůli poznávat a plnit. Boží vůle vyjádřena v Jeho přikázáních , a jejich zásady jsou
i zákonem nebe. I andělé plní Boží vůli. Ne pro ten zákon, jako otroci , ale z lásky, jako synové. Poslušnost není pro ně břemenem, ale radostí. Tak taky každý člověk , který přijal Kristovu lásku do srdce , bude rád poznávat a plnit Boží vůli. Prosba "staň se tvá vůle jako v nebi tak i na zemi" , je modlitbou aby vláda zla na této zemi skončila a hřích navždycky zanikl.


24
n/a
 #296 

| Předmět: Když se modlíte, říkejte : Otče náš ...
12.02.20 19:47:46 | #278

Je tu návrh , povídat si o modlitbě Páně větu po větě. Proč ne? Všichni ji známe , a přesto můžeme každý přinést myšlenku, která ho oslovila osobně .

Takže : Otče náš, který jsi v nebesích ......


24
n/a

| Předmět: RE: Když se modlíte, říkejte : Otče náš…
12.02.20 19:54:41 | #280 (1)

Moc pěkný nápad: Otče náš jenž jsi na nebesích... můj Otec je na nebesích, zde na nebesích...zde se mnou. Tedy kus nebes zde přináší přímo mně touto modlitbou


142
n/a
 #278 

| Předmět: RE: RE: Když se modlíte, říkejte : Otče…
19.02.20 16:21:41 | #308 (2)

Jak to vypadá v nebi?


 #280 

| Předmět: RE: RE: RE: Když se modlíte, říkejte :…
19.02.20 16:36:16 | #310 (3)

ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo pripravil Boh pre tých, ktorí ho milujú (ap. Pavel)...


n/a
n/a
 #308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Když se modlíte,…
06.03.20 11:06:34 | #396 (4)

Visitore, premyslej, o kom to Pavel píše. Unikl Ti kontext, proto je i vyklad mimo...


n/a
n/a
 #310 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Když se modlíte,…
19.02.20 17:49:53 | #312 (3)

Tak tak ,vizitore . Lépe se na takovou otázku ani odpovědět nedá. A ap. Pavel jde ještě dál ...." ani na srdce lidské nevstoupilo" ....takže ani sebelepší představivost na tohle nefunguje.
A víš ty co? Mi je úplně jedno , jak to tam vypadá ,život v Boží blízkosti přesahuje všechno ...


24
n/a
 #308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Když se modlíte,…
20.02.20 12:15:25 | #314 (3)

jo, to "do srdce nevstúpilo", to je to zaklincované:-)


n/a
n/a
 #308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Když se modlíte…
20.02.20 12:40:00 | #316 (3)

Proto na takovou otázku neodpovídáme


142
n/a
 #308 

| Předmět: RE: Když se modlíte, říkejte : Otče náš…
12.02.20 20:22:18 | #284 (1)

"posvěť se jméno tvé",

  • znamená jméno Boha-Otce posvěcovat, ctit si, mať vždy úcte, v bázni, oslavovať ho, prostupovať k nemu vždy s dôverou, ýe nás počúva a splní naše dobré prosby - ale nie vyslovovat jeho jméno, ani ho skloňovať vo všetkých pádoch v rozhovoroch, diskusiách, polemikách o Bohu...
  • znamená to aj odhodlanie žiť vo svojom osobnom živote tak, aby sme, šírilli jeho slávu, stvoriteľskú moc, jeho lásku k nám ako nášho nebeského Otca, ktorý je s nami po všetky dni života, ktorý nás nikdy neopustí, stará sa o nás, ktorý nám dôveruje, že ho nesklameme - v zmysle:

Mt 5,16: Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích...
Mt 5, 13 Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.


n/a
n/a
 #278 

| Předmět: RE: Když se modlíte, říkejte : Otče náš…
12.02.20 20:26:06 | #286 (1)

Oslovení Otče náš, které máme používat když se přibližujeme k Bohu , nám dává ujištění o naší příbuznosti s nebeským Otcem a zbavuje nás sobectví. Uznáváme tak všechny Boží děti za své bratry. Máme se modlit i za druhé.Člověk, který se modlí , aby získal požehnání jen pro sebe , na toto zapomíná.


24
n/a
 #278 

| Předmět: RE: RE: Když se modlíte, říkejte : Otče…
12.02.20 20:35:44 | #288 (2)

jo, hodne o tom píšme nižšie "o modlitbe"/#236...


n/a
n/a
 #286 

| Předmět: RE: RE: Když se modlíte, říkejte : Otče…
14.02.20 09:24:17 | #294 (2)

Přijď tvé království.....

I když království Boží milosti se utváří už dnes a království lásky má být mezi námi , království Boží slávy nastane až 2. Kristovým příchodem. Pán Ježíš věděl, že se ho učedníci za svého života nedočkají, přesto je vyzval, aby se za ně modlili. To je důkaz, že v době, kterou Bůh určil , jeho království jistě přijde. Pán také řekl, že "toto evangelium o království bude kázáno po celém světě, na svědectví všem národům." Takže nepřijde dřív, dokud radostné poselství o Boží milosti nebude přineseno celému světu.


24
n/a
 #286 

| Předmět: RE: Když se modlíte, říkejte : Otče náš…
12.02.20 20:45:28 | #290 (1)

Posvětit Boží jméno taky vyžaduje, abychom slova, kterými o Nejvyšší bytosti mluvíme, vyslovovali s úctou.
Nikdy si nesmíme brát Boha lehkomyslně do úst.Když se modlíme " buď posvěceno tvé jméno", prosíme, aby bylo posvěceno i vnás. Nemůžeme posvěcovat Boží jméno , nemůžeme být jako křesťané představiteli Boha na světě, pokud svým životem a povahou nepředstavujeme povahu Boží. To se nám podaří jen tehdy, když přijímáme Kristovu milost a jeho ospravedlnění.


24
n/a
 #278 

| Předmět: Modlitba
10.02.20 21:46:13 | #218

Angličané považují audienci u královny za mimořádnou čest a přednost. Pro ty, kterým se to poštěstí, je to jedinečný životní zážitek na který se připravují. Zajímají se o to, jak královnu oslovit , zjišťují , kdy před ní mohou promluvit . A přece tuto událost nelze přirovnat k audienci, při které má člověk příležitost hovořit se samotným Panovníkem vesmíru. Na rozdíl od přijetí u královny , tato možnost se nabízí každému. Je to modlitba. Jak často se těšíte z této přednosti ?


24
n/a

| Předmět: RE: Modlitba
10.02.20 22:13:04 | #224 (1)

Modlitba je dialog. Bůh nestojí o to, abychom mu v modlitbě přednesli seznam našich požadavků a pak "zavěsili". Modlitba má být rozhovor. Slyšela jsem námitku: Copak je možné vést rozhovor s Bohem , kterého nevidím a jeho hlas neslyším? Odpověď je snadná. Byl to Bůh, který s námi lidmi už dávno rozhovor začal. Oslovuje nás prostřednictvím svého slova - Bible. V Bibli nás vede k přemýšlení nad sebou a naším životem a Biblí také odpovídá na otázky, které si sami klademe.
A tak platí, že s Biblí v ruce pochopíme co je modlitba . A naopak - s modlitbou porozumíme,co nám prostřednictvím Bible říká Bůh.


24
n/a
 #218 

| Předmět: RE: RE: Modlitba
11.02.20 12:07:56 | #234 (2)

Naprostý souhlas. Ještě možná toto: Ten rozhovor s Bohem může vypadat taky tak, že já s ním mluvím třeba o nějakém svém problému, a jeho dopovědi prostě při té modlitbě cítím, cítím vnitřní klid při myšlenkách na to či ono řešení...


n/a
n/a
 #224 

| Předmět: RE: RE: RE: Modlitba
11.02.20 13:43:36 | #236 (3)

kresťan sa modlí k Bohu a súčasne k Ježišovi...prosby slyší, nám plní/neplní, sv. Trojica v jednote jedného Boha: lebo modlitba je vždy k Otci, súčasne k Synu a súčasne k Duchu Svätému...v modlitbe kresťan oslovuje Boha, Pane, čo vyjadruje to, čo píšem...inak modlitba k Bohu má vždy sled:

  1. oslava Boha, vzdávanie chvály a cti Bohu,
  2. modlitba vďaky: ďakujeme za všetky jeho dobrodenia: za roinu, život, zdravie, veci hmotné i duchovné, a pod.,
  3. modlitba prosby: prosíme len od dobré veci, skrze ktoré môžeme rásť duchovne i telesne, - prosíme za rodinu, jednotlivých členov rodiny, o vieru, nádej, lásku, vzájomnú úctu, jednotu, svornosť, vzájomné odpustenie, katolíci i za duše v očisci, a i....
  • Boh naše modlitby vždy vypočuje, ale nemusí ich hneď vyslyšať, t.j splniť nám naše prosby - on vie prečo - pre naše dobro...

n/a
n/a
 #234 

| Předmět: RE: RE: RE: Modlitba
11.02.20 15:43:25 | #238 (3)

Ano, margo. Ten vnitřní klid bývá často Boží odpovědí. A ještě mám takovou zkušenost , že Bůh jedná , a řeší věci někdy ještě dřív, než jsem prosila. Poznávám to , když se na to řešení ohlédnu zpět. Na čas , kdy to řešení vlastně začínalo a já to ještě nevěděla. To mně ujišťuje o tom, jak Bůh ví o každém mém problému a jak se o mně stará.


24
n/a
 #234 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Modlitba
11.02.20 19:46:21 | #242 (4)

Jo. To se pak člověk stydí, že něco dostal, aniž o to poprosil...*30440*

(Mt 6:6–8)
6 Když se modlíš, jdi do svého pokoje, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je lidským očím skrytý. Potom ti tvůj Otec, který se dívá vskrytu, oplatí. 7 Když se modlíte, neříkejte znovu a znovu totéž jako lidé z jiných národů. Ti si myslí, že budou vyslyšeni proto, že říkají mnoho slov. 8 Nebuďte jako oni. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dřív než ho o to poprosíte.


n/a
n/a
 #238 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Modlitba
11.02.20 15:58:55 | #240 (3)

Ten sled modlitby krásně Ježíš nastínil , když učil učedníky Otče náš. Tak jak píšeš, nejdřív chvála a vděčnost a pak i naše potřeby.
To je důležité vědět a umět také přijmout , že Bůh naše prosby vyslýchá v čase, kdy je to pro nás nejlepší,a také způsobem, který je pro nás nejlepší. Někdy můžeme být překvapeni , že vyslyšel úplně jinak, než jsme si představovali , ale tak jak píšeš - pro naše dobro.


24
n/a
 #234 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Modlitba
11.02.20 19:48:37 | #244 (4)

Jo, to je taky pravda. Člověk si říká "proč to nedopadlo...?", a pak až s odstupem času vidí, že to dopadlo. Jinak sice, než jsem chtěla, ale výsledek je dobrý. *10235*


n/a
n/a
 #240 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Modlitba
13.02.20 09:45:22 | #292 (3)

ano, ale niektoré/mnohé naše modlitby Boh vôbec/alebo nikdy nemusí vyslyšať, hoci si myslíme, že naše prosby sú vo viere dobré - vie prečo, vidí do perspektívy nášho života, vidí, čo je pre nás ad hoc alebo v perspektíve dobré, neutrálne, ale bo zlé - je len na jeho vôli, ako naloží s našimi hlavne prosebnými modlitbami...


n/a
n/a
 #234 

| Předmět: RE: RE: Modlitba
11.02.20 20:37:01 | #246 (2)

Ještě dnešní zkušenost. V marketu jsem potkala známou paní. Plakala,že se pohádala se snachou , tak se šla uklidnit do kostela. Prý nikdy neodpustí , co jí "mladá" řekla. Na moji otázku , jestli se v kostele modlila Otče náš , řekla a co jiného? I "odpusť nám naše viny"? A dál...."jako my odpouštíme"? To prý si nikdy takhle neuvědomila. Myslíme na to, co při modlitbě říkáme ? Nebo vyslovujeme známá slova , tolikrát opakovaná, a naše myšlenky i srdce jsou někde jinde?


24
n/a
 #224 

| Předmět: RE: RE: RE: Modlitba
11.02.20 20:51:25 | #248 (3)

To je úsměvné. Ale fakt je, že křesťané automaticky opakují Pánovu modlitbu, a někdy jí ani nerozumějí, nebo tedy nepřemýšlejí o tom, co říkají.


n/a
n/a
 #246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Modlitba
12.02.20 10:56:08 | #252 (4)

ale, ale, kresťan nevie v Otčenáši, čo a ku komu sa modlí? to myslíte vážne? - i v kázňach v RKC kostole (i v prtestantských) v priebehu roka pri mši/služby Božie je Otčenáš mnohokrát rozoberaný kňazom/kazateľom/pas­torom...katolík s tým nemá problém, možno SJ, pretože tvrdia, že "posväcení jména Boha" znamená vyslovovanie a skloňovanie vo všetkých pádoch jména Jehovu - takže SJ nerozumí, o čem je Otčenáš!...


n/a
n/a
 #248 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Modlitba
12.02.20 18:48:51 | #256 (5)

Ano, Visitore? Zkus mi ho tedy rozebrat větu po větě. Možná to vbude pro nás všechny přínosem.


n/a
n/a
 #252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Modlitba
12.02.20 18:54:29 | #262 (6)

však som sa vyjadril jasne, nie sme v školce...


n/a
n/a
 #256 

| Předmět: RE: RE: RE: Modlitba
11.02.20 20:52:25 | #250 (3)

Ale hezky jsi na to tu paní upozornila. Myslím, že si to při každé modlitbě uvědomí, vzpomene si na to, co jsi jí říkala.


n/a
n/a
 #246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Modlitba
12.02.20 16:16:29 | #254 (3)

Vizitore, tady nejde o to ,jestli paní nevěděla o čem je Otčenáš . Ale že si neuvědomila , že pokud žádá o odpuštění , je nutné,aby sama byla ochotná odpustit.
Pán Ježíš řekl : Jestliže neodpustíte lidem , ani nebeský Otec neodpustí vám.


24
n/a
 #246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Modlitba
12.02.20 18:49:48 | #258 (4)

Z toho si nic nedělej, Niko, to bylo na mě. *16386*


n/a
n/a
 #254 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Modlitba
12.02.20 18:55:21 | #264 (4)

nika, tvrdím niečo iné?


n/a
n/a
 #254 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Modlitba
12.02.20 19:10:39 | #268 (3)

Promiň, Visitore, nevyjádřil ses jasně. Psal jsi jen o první myšlence Pánovy modlitby, a ještě nic moc. Z kazatelské služby vím, že lidi nevědí, o co se vlatně modlí. Ty tvrdíš, že vědí. Tak proč se zdráháč Pánovu modlitbu rozebrat?


n/a
n/a
 #246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Modlitba
12.02.20 19:13:31 | #270 (3)

vaši lidé možno nevédí, ale katolíci dobře vědí....


n/a
n/a
 #246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.02.20 19:17:25 | #272 (4)

\Ano, podobně se zdráhají odpovědět věřící, s nimiž mluvíme.Nejistota? *4363*


n/a
n/a
 #270 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.02.20 19:33:49 | #274 (3)

vaši věŕící? ...katolíci, pravoslávni (i protestanti) s tým problém nemajú...


n/a
n/a
 #246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.02.20 19:37:18 | #276 (3)

katolíci vědí, na každé mši to slyší... kdo má uši, a chce slyšet ten slyší.


142
n/a
 #246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.02.20 18:28:09 | #318 (3)

..a naviac hneď po Otčenáši v rámci liturgie si celý kostol podáva ruky so slovami "pokoj s tebou" (i v susedných laviciach) - niektorú idú tak ďaleko, že aj vyjdú z lavice chodia medi ľuďmi a podávajú ruky, deti sa v tom priam vyžívajú) , kedy si vzájomne odpúšťame, si dobrorečíme a prajeme jeden druhému pokoj a lásku medzi sebou - je to krásna katolícka súčasť liturgie, a ak sa nemýlim preberajú to od katolíkov aj protestanti-evanjelici (ako som bol informovaný) pri svojej "liturgii"/Večeri Pánovej"...


n/a
n/a
 #246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.02.20 19:56:03 | #320 (4)

My si podávámě ruce každý každému hned při příchodu na shromáždění a pak taky při odchodu. Co při tom říkáme, nemáme předepsáno, ale zdravíme se srdečně.

Když jsem jednu byla v kostele a vydržela až doi konce, zažila jsem něco podobného, ale to zařizovala jedna paní, která všechny obešla a každému podala ruku. Pak se všichni rozešli. Je možné, že se zvyky v různých farnostech liší?


n/a
n/a
 #318 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.20 17:42:13 | #390 (5)

to nebolo v KC kostole...


n/a
n/a
 #320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.20 17:07:19 | #392 (6)

Tak já nevím, čí kostel je Týnský chrám v Praze... *3476*


n/a
n/a
 #390 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.02.20 19:59:55 | #322 (3)

podávání ruky s přáním Pokoj Vám je součástí liturgie, tedy průběh je ve všech farnostech stejný a to na celém světě..


142
n/a
 #246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.02.20 22:42:46 | #326 (4)

No ale Visitor psal, že si podávají ruce navzájem, kdežto tady v Týnském chrámu v Praze na závěr prošla paní v tmavomodrém šusťáku a každému podla ruku ona sama.Takže to nebylo to samé.


n/a
n/a
 #322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.02.20 20:13:07 | #324 (3)

ne, ne, súčasťou liturgického slávenia mše je modlitba Otčenáš, ktorú sa modlí celý kostol, mnohí pri tom rozopnú ruky, - hneď po tejto modlitbe je krátka liturgická modlitba kňaza, ktorý po nej kňaz vyzve všetkých účastníkom mše slovami: "dajte si znak pokoja"! - na túto výzvu si všetci v kostole podávajú ruky (najbližší susedia v laviciach priamo, alebo i v laviciach vpredu a vzadu, a kňaz si rovnako podáva ruky s koncelebrujúcimi kňazmi, či asistenciou pri stole) s úsmevom a slovami "pokoj s tebou"....


n/a
n/a
 #246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.02.20 22:45:08 | #328 (4)

To je snad lepší, když to děláme spontánně, než na povel. No ale není to nic proti ničemu.


n/a
n/a
 #324 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.20 17:05:44 | #332 (3)

Margo, je možné že to nebyla katolická mše svatá. Nějaká paní v kabátu co všecky obchází je pro mne neznámý zvyk.


142
n/a
 #246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.20 17:30:53 | #334 (3)

opakujem, je to v rámci liturgie, a tam celebruje/slúži (vedie) omšu kňaz, veriaci spolupracujú s ním...


n/a
n/a
 #246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.20 20:09:26 | #336 (3)

S tou paní v šusťáku jsem se kdysi v Týnském Chrámu potkala taky! Opravdu podávala ruce až po mši! Já jsem tam byla na celou mši a během mše si lidé podávali ruce jenom sousedům v lavicích a trochu se i natáhli, z lavic nevystupovali. Ta paní procházela až po mši....


n/a
n/a
 #246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.20 20:51:28 | #345 (3)

No tak vidíš, že nekecám! *15238*
Ale podávání rukou během mše jsem si nevšimla, to, myslím, tam nebylo. Mohla jsem to ale přehlídnout, soustředila jsem se na výkon kněze.


n/a
n/a
 #246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.20 20:59:40 | #347 (3)

Asi bylo, je to součásti mše. Kněz vybízí ostatní k pozdravu. Celé to vypadá takto:
Kněz říká: Pane Ježíši Kriste, tys řekl svým apoštolům: Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve, a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

Lid odpovídá: Amen.

Kněz obrácen k lidu říká: Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi a lid odpovídá: I s tebou.

Potom kněz vybízí věřící následujícími nebo podobnými slovy, aby se navzájem pozdravili a ujistili se vzájemnou láskou: Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. A všichni se navzájem pozdraví způsobem, který je v místě obvyklý, např. podáním ruky se slovy Pokoj s tebou. Kněz pozdraví také přisluhujícího.


142
n/a
 #246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.20 21:01:42 | #348 (3)

Tedy mše má svůj předepsaný průběh. Když skončí, tak samozřejmě lidé si ještě povídají paní v kabátu může všechny pozdravit :-)


142
n/a
 #246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.20 22:02:26 | #349 (4)

To ne, nepovídali si. Přišlo mi to jako součást obřadu. Všichni byli zticha, myslím, že stáli, ale nejsem si jistá, už je to dávno, a čekali, až paní všechny pozdraví podáním ruky. Něco říkala, ale nevím co, stála jsem úplně vzadu.


n/a
n/a
 #348 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.02.20 06:57:15 | #350 (5)

To je velmi jednoduché poznat. Mše svatá končí požehnáním kněze přítomných a odchodem kněze a pomocníků.


142
n/a
 #349 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.02.20 08:49:16 | #351 (6)

Promiň, nevyznám se, na mši jsem byla dvakrát a podruhé asi jen do půlky.


n/a
n/a
 #350 

| Předmět: Mám boha ráda
08.02.20 20:28:48 | #110

Mě na tom ani nic neva, jen mi vadí se učit modlitby nazpamět a taky zpověď, to se dost stydím , že se musí říkat úplně vše


0
n/a

| Předmět: RE: Mám boha ráda
08.02.20 21:32:16 | #112 (1)

Nikolko, nemusíš se učit modlitby nazpaměť . Můžeš Bohu říkat všechno tak, jak to cítíš a myslíš.
Jako když si vyprávíš s někým kdo ti rozumí.


24
n/a
 #110 

| Předmět: RE: RE: Mám boha ráda
08.02.20 21:39:02 | #120 (2)

musím se to učit, tatka to vyžaduje, to ho neznáte


0
n/a
 #112 

| Předmět: RE: RE: RE: Mám boha ráda
08.02.20 22:12:02 | #136 (3)

No jo, pokud jsi ještě děvčátko , nedá se nic dělat. Rodiče se mají poslouchat.


24
n/a
 #120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mám boha ráda
08.02.20 22:15:11 | #140 (3)

já vím že ho musím poslouchat, a taky ho poslouchám, i když někdy je to těžké, je hodně přísný


0
n/a
 #120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Mám boha ráda
08.02.20 22:20:40 | #144 (3)

A maminka?


24
n/a
 #120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mám boha ráda
08.02.20 22:25:37 | #148 (3)

já maminku už nemám


0
n/a
 #120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mám boha…
08.02.20 22:38:00 | #158 (3)

To je mi moc líto.


24
n/a
 #120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mám…
08.02.20 22:39:17 | #160 (3)

děkuji


0
n/a
 #120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mám…
08.02.20 22:44:30 | #164 (3)

Nikolko, máš vzkaz.


24
n/a
 #120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.02.20 22:47:20 | #166 (3)

odpovedela sem vám na nej, dekuji


0
n/a
 #120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 11:08:11 | #168 (3)

nikolka, vy jste katolička?


n/a
n/a
 #120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 12:39:01 | #170 (3)

ano


0
n/a
 #120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 18:50:51 | #174 (3)

jo chci si o tom povídat


0
n/a
 #120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 18:55:44 | #176 (3)

Psala jsi, že je Ti nepříjemné chodit ke zpovědi. Víš, já osobně nejsem katolička ale mám hodně přátel - katolických kněží (dokonce i jednoho arcibiskupa) *2457* a vím, že jsou to většinou lidé dobří, moudří a chápaví. Na zpovědi lidí jsou zvyklí, před nimi se nemusíš stydět za to, že jsi něco provedla, vůbec si nemusíš připadat trapně! Naopak! Pokud je ten kněz moudrý, má pro to pochopení.


n/a
n/a
 #120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 18:58:42 | #178 (3)

já vím, ale prostě, to no, já to nedokážu vysvětlit proč se při tom tak strašně stydím, a rada bych přišla na to jak to říkat normálně, nespím před tím, mluvím tam potichu, vždy si hrozně oddychnu když jdu pryč


0
n/a
 #120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 19:01:57 | #180 (3)

Tak si to napiš! To lidé dělávají! Budeš mít čas se na to lépe připravit!


n/a
n/a
 #120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 19:04:49 | #182 (3)

nemám problém s tím že zapomenu co musím říct ale s tím aby to ze mě nějak vylezlo, vždy prosím boha aby mi s tím pomohl, ale jeho pomoct v tomto moc necítím


0
n/a
 #120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 19:10:31 | #184 (3)

Stále nad tím přemýšlím.... víš, Bůh nám často pomáhá - ale - my tu jeho pomoc pochopíme třeba až za nějaký čas! Možná Tě tím, jak se stydíš, něco učí, co budeš v životě potřebovat! Možná Tě tím učí, jak takové obavy přemáhat! Protože život přináší všelijaké situace, se kterými se musíme nějak vyrovnávat a když už "máme trénink", jde to lehčeji!
(Tím neříkám že nutně mám pravdu - jenom mi to tak připadá)


n/a
n/a
 #120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 19:14:24 | #186 (3)

snažím se to přemoci, denně se k tomu modlím, ale je to snad i pořád horší, když se to blíží, tak nemyslím na nic jiného, přemýšlím co by se stalo kdybych neřekla někdy pravdu, ale vím že to se nikdy neodvážím, to by byl hřích


0
n/a
 #120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 19:14:48 | #188 (3)

Napsala jsem paní margo, ať sem za námi přijde.


n/a
n/a
 #120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 19:16:28 | #190 (3)

Taky přemýšlím, co by se stalo, kdybys někdy neřekla pravdu.... ale myslím si že bys pak na tom byla ještě hůř. Mrzelo by Tě to!


n/a
n/a
 #120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 19:19:34 | #192 (3)

ne já lhát nechci, to bych si pak vyčítala, nikdy nelžu, budu se muset jít vykoupat, pak tu ještě asi přijdu, jestli nepřijde táta


0
n/a
 #120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 19:21:07 | #194 (3)

No právě! Lhát nesmíš! To bys pak měla ještě větší výčitky a bála se zpovědi ještě víc!


n/a
n/a
 #120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 19:22:49 | #196 (3)

já vím, u zpovědi ani doma nelžu, to vím že se nesmí


0
n/a
 #120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 20:49:21 | #198 (3)

ano, už jsem tady, jen na chvilku ale


0
n/a
 #120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 20:52:02 | #200 (3)

Napíšu Ti vzkaz, mohu?


n/a
n/a
 #120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.02.20 20:53:19 | #202 (3)

samozřejmě, budu moc ráda


0
n/a
 #120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.02.20 21:49:53 | #220 (4)

já denně


0
n/a
 #202 

| Předmět: RE: Mám boha ráda
08.02.20 21:33:49 | #116 (1)

je to prax viery pre sviatostný život len v rímsko-katolíckej cirkvi - kedy vyznávame hriechy pred kňazom/pred Cirkvou...je to niekedy ťažšie (zvlášť, keď ide o vyznanie hriechov proti 6. a 9. prikázaniu Desatora, teda hriechov proti sexuálnej nezriadenosti...ale takáto spoveď pred Cirkvou je veľmi účinná v "prevencii"/obrane proti hriechu, vedie to účinnejšie k vnútornej a vonkajšej mravnej disciplíne...ne­treba sa toho báť, - kto žije čestne a mravne, je to pohoda ísť k spovedi...takéto sviatostné vyznanie hriechov pred Cirkvou je nevyhnutné pre prijatie živého Krista v eucharistickom chlebe...protes­tanti sviatostnú "ušnú" spoveď u kňaza nemajú, a tak nemajú ani eucharistiu, čím hodne trpia...


n/a
n/a
 #110 

| Předmět: RE: RE: Mám boha ráda
08.02.20 21:37:40 | #118 (2)

já vím že se musí u zpovědi říct úplně vše, ale stydím se někdy strašně, nejradsši bych něco ani neříkala, jak se při tom cítím a stydím, ale vím že musím, no


0
n/a
 #116 

| Předmět: RE: RE: RE: Mám boha ráda
08.02.20 21:40:58 | #122 (3)

myslím že něco by se říkat nemuselo, i když vím že se to nesmí


0
n/a
 #118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mám boha ráda
08.02.20 21:53:52 | #128 (3)

Třeba je dobře, že se za něco stydíš . Nutí tě to k tomu, abys to podruhé nedělala,ne?


24
n/a
 #118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Mám boha ráda
08.02.20 21:57:14 | #130 (3)

no to no, já se to no, snažím, vždy se hrozně sama před sebou stydím a mám výčitky když to to, no, nezvládnu vydržet


0
n/a
 #118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mám boha ráda
08.02.20 22:09:57 | #134 (3)

A zkusila jsi někdy Pána Ješíše poprosit , aby ti pomohl ?
Ale to bys musela myslet vážně .


24
n/a
 #118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mám boha…
08.02.20 22:13:45 | #138 (3)

zkouším to, myslím to vážně, vždy se za to modlím, a vždy když selžu si slíbím, sobě i bohu, že to bylo naposledy, abych se pak nemusela bát jít ke zpovědi, nevím co už víc lze udělat


0
n/a
 #118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mám…
08.02.20 22:20:14 | #142 (3)

Nikolko, netrap se. Žádný člověk nevydrží dělat každý den všechno správně!


n/a
n/a
 #118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mám…
08.02.20 22:24:29 | #146 (3)

no jo, ale pak se to musí říct, a to je pro mě strašný, předtím ani nespím, stydím se za to i za sebe že to nedokážu vydržet


0
n/a
 #118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mám…
08.02.20 22:30:27 | #150 (3)

To je pravda pravdouci.


24
n/a
 #118 

| Předmět: RE: RE: RE: Mám boha ráda
08.02.20 22:33:36 | #152 (3)

s tou spoveďou to nie je taká dráma, nie je to nič komplikované, kňaz nežiada od nás skrupulantsví detaily vo vyznaní hriechov, je to pre nás aj pre kňasza otravné, - vyznávame sa všeobecne, nerozpitvávame hriech do detailov...


n/a
n/a
 #118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.02.20 22:34:21 | #154 (3)

Nikolko , to je pravda pravdoucí co napsala Pavla. Opravdu se netrap. I dospěláci mají
problémy, se kterýmise musí poprat.


24
n/a
 #118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.02.20 22:35:26 | #156 (3)

ale prostě modlitby abych měla sílu nezhřešit mi nepomáhají, vždy jen na pár dní pomohou a pak zas je mi až ze sebe špatně , že přes sliby bohu sem to nedokázala


0
n/a
 #118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mám boha ráda
08.02.20 22:41:24 | #162 (3)

no jo, už jenom to že sem to nevydržela nehřešit, citím se trapně, myslela sem že to dokážu


0
n/a
 #118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Mám boha ráda
06.03.20 11:33:28 | #397 (4)

Každý hreší, Nikol. Ale věřící lituje a proto za něj Kristus zemřel, aby mel Buh podklad pro odpuštění...


n/a
n/a
 #162 

| Předmět: Diskuze o Bohu? Jaký je vlastně Bůh?
07.02.20 19:21:06 | #84

Bůh je pro nás lidi neviditelný a nepředstavitelný a přece Bible , základní dokument židovské i křesťanské víry mluví o tom, že je potřeba , abychom se k němu přiblížili a poznali ho. Poznat někoho znamená zjistit jaký je, jak se projevuje, jak jedná, jaké má vlastnosti a charakter.
Vesmír a příroda jsou úžasným zdrojem poznání Boží moci a moudrosti .Ale Bůh se dává poznat i ve svém slově , v Bibli. Není to jenom jakási kosmická síla , nebo pouhá inteligence. Ale vyjímečná Bytost , která miluje, rozumí člověku, respektuje jeho svobodu a individualitu a pečuje o něj.Navíc řeší problém viny a zla, odpouští , mění člověka , pomáhá mu, dává sílu k novému životu.
Boha, o kterém hovoří křesťanská víra , představuje Bible jako milujícího Otce. Něžně se ujímá těch, kteří mu důvěřují, vidí v nich svoje děti, nade všechno je miluje a stará se o ně.
Bůh o kterém


24
n/a

| Předmět: RE: Diskuze o Bohu? Jaký je vlastně Bůh?
07.02.20 19:45:20 | #88 (1)

Čím víc poznáváme Boha, ....tím lépe poznáme sami sebe...


4
n/a
 #84 

| Předmět: RE: RE: Diskuze o Bohu? Jaký je vlastně…
07.02.20 19:48:08 | #90 (2)

Velmi moudré. *10235* *20832*


n/a
n/a
 #88 

| Předmět: RE: RE: Diskuze o Bohu? Jaký je vlastně…
07.02.20 23:15:45 | #96 (2)

...a čím více známe sami sebe, tím více poznáváme Boha.


-110
n/a
 #88 

| Předmět: RE: RE: RE: Diskuze o Bohu? Jaký je…
08.02.20 01:01:34 | #98 (3)

Nemyslím si. Obráceně to asi moc nefunguje. *16620*


n/a
n/a
 #96 

| Předmět: RE: RE: RE: Diskuze o Bohu? Jaký je…
08.02.20 12:53:55 | #100 (3)

No, když tak o tom přemýšlím.... Když se dívám na sebe , tím víc vidím jak ho potřebuju.
Vždyť člověk je na něm závislý každým svým nadechnutím.
A jak je moudře utvořené lidské tělo se všemi svými funkcemi . Vždyť ještě doktoři a vědci nejsou
schopni všechno dopodrobna pochopit.
A to ještě nemluvím o vztahu mezi člověkem a Stvořitelem na duchovní úrovni.


24
n/a
 #96 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Diskuze o Bohu? Jaký je…
08.02.20 13:39:46 | #102 (3)

nielen na duchovnej úrovni, ale aj na telesnej úrovni - Ježiš mal predsa ľudské telo, vystúpil do neba vo vzkriesenom tele, a rovnako aj nás zoberie s telom (s novým, nie pôvodným)...teda telo, duša a duch človeka sú v jednote pre spásu...


n/a
n/a
 #96 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Diskuze o Bohu?…
08.02.20 14:43:49 | #104 (3)

Ano, visitore, právě o tom nika1 píše!


n/a
n/a
 #96 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Diskuze o Bohu? Jaký je…
08.02.20 16:02:09 | #106 (3)

Bůh je láska . Přeje si, aby mu všechny bytosti sloužily z lásky. Aby jejich služba vycházela z ocenění Jeho charakteru. Netěší ho vynucená poslušnost. Všem dal svobodnou vůli, aby mu mohli sloužit dobrovolně.


24
n/a
 #96 

| Předmět: RE: RE: RE: Diskuze o Bohu? Jaký je…
08.02.20 21:33:45 | #114 (3)

Během procesu sebepoznání člověk narazí na fenomenologii, která přesně odpovídá výpovědím o satanovi a Bohu. Člověk pak vidí, že příběhy, které jsou popsány třeba v Bibli, jsou vyjádřením dramatu odehrávajícího se v lidské duši. Takže získáváním vhledu do vlastního nitra lze získat vhled do mystických a náboženských textů.


-110
n/a
 #96 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Diskuze o Bohu? Jaký je…
08.02.20 22:05:40 | #132 (3)

Ano , součte , a je to opravdu někdy boj . To drama se odehrává od té doby, kdy člověk uvěřil
satanovi -"budete jako Bůh , vědět dobré i zlé" .Do té doby člověk znal jenom dobré . Když se proti Bohu vzbouřil a chce být sám sobě bohem, tak si toho zlého užívá ažaž.


24
n/a
 #96 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Diskuze o Bohu?…
09.02.20 13:55:42 | #172 (3)

Tohle je moc hezky napsané....a osvobozující, mohla bych to číst pořád dokola....díky


4
n/a
 #96 

| Předmět: RE: Diskuze o Bohu? Jaký je vlastně Bůh?
08.02.20 20:25:11 | #108 (1)

mě na tom ani nic neva, jen mi vadí se učit modlitby nazpamět a taky zpověď, to se dost stydím , že se musí říkat úplně vše


0
n/a
 #84 

| Předmět: RE: RE: Diskuze o Bohu? Jaký je vlastně…
08.02.20 21:44:20 | #124 (2)

Ke zpovědi tě rodiče vedou , jestliže jsi v katolické církvi. Jistě ti také vysvětlili co a jak.
Já například ke zpovědi nechodím , nejsem katolička. Ale podle podle Bible to dělám takhle :
Zajdu za tím , komu jsem nějak ublížila , požádám o odpuštění , pokud to je možné tak to špatné
napravím a potom spolu s tím člověkem se pomodlím a prosím o odpuštění Boha. Jestli jsem udělala
něco , co nikdo neví ,než Bůh sám , tak se "zpovídám" Bohu a on mi odpouští a pomáhá mi abych
to nedělala znovu.


24
n/a
 #108 

| Předmět: RE: RE: RE: Diskuze o Bohu? Jaký je…
08.02.20 21:50:07 | #126 (3)

jo chápu to, to máte lepší že tam nemusíte, tatka je na tohle docela přísný, no


0
n/a
 #124 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Diskuze o Bohu? Jaký je…
04.03.20 09:47:33 | #386 (4)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Diskuze o Bohu?…
04.03.20 09:49:39 | #387 (5)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Diskuze o Bohu?…
04.03.20 09:51:08 | #388 (6)