Buď doma, nos roušku #chranimtebe - https://chranimtebe.cz/ Když nemusíte, nechoďte ven, když musíte, vemte si roušku. Pokuď roušku nemáte, můžete si ji zkusit ušít - Návod ZDE nebo na výše uvedeném odkazu.
Pokud nemáte možnost si roušku ušít, můžete zkusit jeden z těchto návodů - Rouška z trička nebo Rouška z jednorázových ručníků
Buďme k sobě ohleduplní a nepodceňujme situaci, společně to zvládneme.

Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Římskokatolická církev (ŘKC)

Informace

Název: Římskokatolická církev (ŘKC)
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 13.01.2020 16:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 4718x
Příspěvků:
369

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Římskokatolická církev (ŘKC) - Římskokatolická církev (ŘKC/Latinská/Západní, asi 1,14 mld členů), běžně označováná jako katolická (všeobecná, univerzální) církev, je největší ze 24 autonomních katolických církví. Ostatních 23 katolických církví (asi 80 mil členů) jsou "východní katolické církve" s ŘKC sjednoceny ve věrouce, mravouce a papežství. ŘKC je největší křesťanskou církví (vice jako polovina všech křesťanů) a největší náboženskou organizací na světě. Společenství s římským biskupem/papežem, Kristovým zástupcem a nástupcem ap. Petra, jemuž Kristus předal pastýřskou moc, spojuje všechny katolické církve a tvoří Ř(KC), nebo „katolická“ (z řec. “katholikos” -„všeobecná“ nebo „univerzální“), tedy otevřená všem lidem z celého světa bez ohledu na jejich původ, rasu, národnost, etnikum, vzdělání, či postavení. https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev....... Otázky: proč Ř(KC)? V čem se liší od ostatních křesťanských církví? Může být spása mimo církev?
| Předmět: Veľká noc
30.03.20 18:48:01 | #1105
informácie pre katolíkov na Slovensku (a iste aj v Česku), čo sa týka liturgického slávenia Veľkej noci v kostoloch, a pod.

26
n/a


| Předmět: Urbi et orbi
27.03.20 18:21:07 | #1104

...pápež dava požehnanie Urbi et orbi...úplne sám na námestí sv. Petra..uff! - ide to na TA3 a ČT2 v priamom prenose, program sa dá vrátiť...


26
n/a

| Předmět: Vtělení Slova
21.03.20 20:07:21 | #1088

Vtělení Boha Slova je zárukou naší nesmrtelnosti
Hilarius z Poitiers (+367), významný odpůrce ariánské hereze a zastánce pravověrného trojičního učení proslul zejména jako autor díla "O Trojici", v němž v návaznosti na další církevní otce zdůrazňuje tu skutečnost, že Bůh Syn se stal člověkem, tělem, aby člověk mohl mít i se svým tělem účast na věčném životě Trojjediného Boha. 
Bůh Slovo se stalo tělem, aby skrze Boha Slovo, které se stalo tělem, mohlo naše tělo dosáhnout Boha Slovo. Aby se však nezdálo, že Slovo, které se stalo tělem, je něčím jiným než Bůh Slovo nebo že jeho tělo se liší od těla našeho, přebývalo mezi námi. A když přebývá mezi námi, nadále zůstává Bohem. A to, že přebývá mezi námi, dosvědčuje, že Bůh se stal tělem, které není odlišné od těla našeho. Avšak tím, že se snížil k přijetí těla, nepozbyl ničeho ze své Božské přirozenosti, neboť jako jednorozený Syn Otce, plný milosti a pravdy, je dokonalý ve své Božské přirozenosti a zároveň skutečný v naší přirozenosti...
http://revue.theofil.cz/…e-clanek.php?…


26
n/a

| Předmět: RE: Vtělení Slova
21.03.20 20:16:33 | #1089 (1)

ad.:Hilarius teda učí (biblická viera):

  1. jeden Boh je v Trojici božských osôb - sv.Trojica,
  2. Syn je Boh, ktorý sa stal človekom, telom, a v tele máme účasť na večnom živote Trojjediného Boha,
  3. Kristus v tele je tým istým, ako je Boh-Slovo,
  4. Kristus v tele medzi nami sa nelíši od nášho tela, a v tele ostáva stále Bohom, má teda ľudskú i božskú prirodzenosť....

26
n/a
 #1088 

| Předmět: RE: RE: Vtělení Slova
22.03.20 06:00:31 | #1090 (2)
| Předmět: RE: RE: Vtělení Slova
22.03.20 06:08:57 | #1093 (2)

Slovo "Trojjediný" se ale v Bibli nenachází, asi je to i zavádějící učení neb Ježíš se modlí aby všichni jedno byli, tedy ne jenom tři. (Jan 17/21-23)
Jan 14
20 V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.
1 Jan 4
4 Vy z Boha jste, synáčkové, a svítězili jste nad nimi; nebo většíť jest ten, kterýž v vás, nežli ten, kterýž jest v světě.


13
n/a
 #1089 

| Předmět: RE: RE: RE: Vtělení Slova
23.03.20 19:51:30 | #1094 (3)

Slovo trojjediný není tři, jak píšeš, ale tří jsou jeden. Vůbec nezáleží jaké slova používáme k vyjádření skutečnosti, ani to že nejsou v Bibli, jelikož Bible tyto slova nezná, protože Hebrejština je jiný jazyk a navíc jsou to staré texty. Trojjedinost je popsána jinými slovy v Bibli a je jich dcela dost. Já a Otec jedno jsme. Ve Jméno Otce,Syna i Ducha svatého všimni si že tam je Jméno ne Jména.


-113
n/a
 #1093 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Vtělení Slova
25.03.20 13:34:33 | #1096 (4)

Jo, křtít se má v jejich jméno, což je celkem mnoho osob, to aby všichni byli jedno ..(Jan 17/21)


13
n/a
 #1094 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Vtělení Slova
25.03.20 13:38:51 | #1097 (5)

krstíme v jednom jmíne troch (Mt 28, 19)...


26
n/a
 #1096 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vtělení Slova
25.03.20 13:55:55 | #1099 (6)

No však jo :
Mt 28
19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.

Celkem je to mnoho osob v jednom těle, píše se o tom i v Efezským 4:
3 a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
4 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


13
n/a
 #1097 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vtělení…
25.03.20 15:22:43 | #1100 (7)

2 Korintským 9:3 Posílám však tyto bratry proto, aby se moje hrdost na vás v této věci neukázala prázdnou chloubou: chtěl bych, abyste byli připraveni tak, jak jsem jim o tom vyprávěl.
*4291*


-113
n/a
 #1099 

| Předmět: Pápeť v uliciach REíma
16.03.20 19:24:45 | #1082

Fotka papeže v pustých ulicích Říma se virálně šíří na sociálních sítích
Papež František se v neděli bez ohlášení vydal pěšky do pustých ulic Říma, ochromeného nákazou koronaviru. Zamířil k bazilice Panny Marie Sněžné a do kostela sv. Marcela, aby se tam modlil za nemocné a za konec pandemie. Zachytil ho přitom fotograf společnosti Vatican Media...
https://magazin­.aktualne.cz/fo­to/fotka-papeze-v-pustych-ulicich-rima-se-viralne-siri-na-socia/r~e1e81e­de677611eaa25cac1f6b22­0ee8/?utm_sou­rce=www.seznam­.cz&utm_medium=sek­ce-z-internetu


26
n/a

| Předmět: trest smrti a Cirkev
16.03.20 08:07:20 | #1081

Změna učení Církve o trestu smrti:

Na rozdíl od předchozího znění dotyčného paragrafu, podle něhož “tradiční učení církve nevylučuje použití trestu smrti”, nová verze ještě více tříbí morální stanovisko katolické církve a hovoří o nepřijatelnosti nejvyššího trestu. Dále zmiňuje “rozhodné úsilí katolické církve o zrušení trestu smrti v celém světě. “Po dlouhý čas”, čteme v nově formulovaném paragrafu 2267, “byl trest smrti, vykonaný po řádném procesu k tomu oprávněnou úřední mocí, považován za přiměřenou reakci na některé závažné zločiny a za přijatelný, byť krajní nástroj k ochraně obecného blaha. Dnes se stále výrazněji prosazuje vědomí, podle něhož člověk neztrácí důstojnost ani po spáchání nejtěžších zločinů. Navíc se rozšířilo nové chápání smyslu, jaký mají tresty uvalené státem. A konečně byly vyvinuty účinnější detenční systémy, které zajišťují patřičnou obranu občanů a zároveň pachateli definitivně neodnímají možnost nápravy. Církev proto ve světle evangelia učí, že «trest smrti je nepřípustný, protože útočí na nedotknutelnost a důstojnost člověka»......

https://www.vaticannews.va/…pise-do.html


26
n/a

| Předmět: RE: trest smrti a Cirkev
16.03.20 19:35:47 | #1083 (1)

ten článek je trochu zavádějící cirkev trest smrti zavrhovla i dříve.Jediným důvodem bylo, že je možno vykonat trest smrti v případě, kdy není zaručena bezpečnost lidí. Tedy zastaralá a neudržovaná vězení kde je možnost toho vězně, znovu někoho usmrtit, nebo utéct.
Tento text je nepravdivý:

“byl trest smrti, vykonaný po řádném procesu k tomu oprávněnou úřední mocí, považován za přiměřenou reakci na některé závažné zločiny a za přijatelný, byť krajní nástroj k ochraně obecného blaha

důvod proč ho připustila je jediný a to technický, jak je psáno výše. *4099*
nastuduj si znění článku 2267


-113
n/a
 #1081 

| Předmět: RE: RE: trest smrti a Cirkev
16.03.20 19:58:57 | #1084 (2)

a popieram to? iste, Cirkev pripúšťala trest smrti len výnimočne podľa kritérií CIC...teraz ho vylučuje (podľa nových ustanovení, ktoré budú dané do CIC) ...


26
n/a
 #1083 

| Předmět: RE: RE: RE: trest smrti a Cirkev
17.03.20 13:24:15 | #1085 (3)

všechno máš OK kromě důvodu proč připouštěla trest smrti


-14
n/a
 #1084 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: trest smrti a Cirkev
17.03.20 13:52:24 | #1086 (4)

...lebo v Písme často čítame (a Cirkev bola tým iste ovplyvnená), že ťažkí zločinci si zasluhujú smrť (hlavne v SZ), a aj v NZ sú verše, že najvyšší hriech si zasluhuje smrť...ale v Písme aj hodne čítame aj o Božej láske, o Božom milosrdenstve, ktoré je aj k najťažším hriešnikom - a vieme, že v posledných desaťročiach Cirkev hodne o tom učí a tak sa prikláňa sa radikálnemu strihu v pôvodnom učení...tak je to aj vo svetskom práve legislatívy drtivej väčšiny demokratických štátov, a Cirkev nechce byť v opozícii, bol by to chaos äa možno aj nepokoje) štát vs Cirkev...


26
n/a
 #1085 

| Předmět: Mravnosť, mravný život
13.03.20 12:57:24 | #1068

Mravný život človeka sa uskutočňuje v mravnom konaní v súlade s prirodzenou mravnosťou, ktorá je pre konanie dobra každému daná vo svedomí (Rim 2, 14, 15).
_U kresťana je mravný život založený na nasledovaní Krista, v snahe sa priblížiť sa Kristovi a pochopiť jeho posolstvo - pochopiť, že mravné konanie je základným úsilím na ceste k dokonalosti, ktorú od nás požaduje Boh,
_Mravný život človeka v súlade s vôľou Boha môžeme okrem božských cností viery, nádeje a lásky, uskutočňovať pomocou kardinálnych cností múdrosti, spravodlivosti, statočnosti/zmu­žilosti a miernosti...


26
n/a

| Předmět: RE: Mravnosť, mravný život
13.03.20 13:03:49 | #1070 (1)

Múdrost - je kardinálna cnost a je všeobecne definovaná ako umenie dobre a šťastne žiť. Ide o rozumom zdôvodnené a praktické chápanie sveta a človeka v slobode a v jednote rozhodovania a jednania. Múdrosť ako taká nie je vzdelanosť/učenosť, ani zbierka vedomostí, ani nejaký vedecký systém. K múdrosti patrí rozvaha a skúsenosť a zachovanie odstupu od bezprostredných podnetov, okolností a verejnej mienky.
_Múdrosť je vždy stručná, jasná a prostá, týka sa vždy aktuálnych otázok ľudského života a je overená stáročiami. Je užívaná v praktickom osobnom a spoločenskom živote, a je odovzdávaná budúcim generáciám.

_Cnost múdrosti má sídlo v praktickom rozume, a je intímne spojená s vôľou a vášňami,- mravné a pozitívne konanie v múdrosti je vždy ovládané dobrým svedomím...


26
n/a
 #1068 

| Předmět: RE: Mravnosť, mravný život
13.03.20 13:09:39 | #1072 (1)

Že ty píšeš o cnosti z pozície príšlušníka RKC - sa divím.
*20*
Cnosť sa stala cudzou pre mnohých z RKC - verejné "tajomstvá" sú toho dokazom.
*33648*
Cnosť sa z RKC vytratila na dlhé roky
(cnosť jednotlivých poctivých kresťanov nekritizujem)


44
n/a
 #1068 

| Předmět: RE: RE: Mravnosť, mravný život
13.03.20 13:16:37 | #1080 (2)

hovorím o cnostiach ako takých/všeobecne, nie o tom, že mnohí (i veriaci) nežili a nežijú cnostne, ale horšie ako pohania - a tak nemajú výmluvu...


26
n/a
 #1072 

| Předmět: Kristus je živý v Cirkvi
11.03.20 09:26:44 | #1057

Kristus a Cirkev sú jedno telo, sú v jednote
_Kristus neprišiel by na svet, keby nemal plán založiť svoju Cirkev ako spoločenstvo spásy - Ježiš založil svoju Cirkev a dal jej svoju moc "zväzovať a rozväzovať" (Mt 16, 18, 19)
_nie je možná spása bez Cirkvi,- Kristus je živý len v Cirkvi, Kristus nás spasí len v Cirtkvi a skrze Cirkev, ..preto kresťan existuje a žije v Cirkvi, nie mimo nej,
_Ježiš miluje svoju Cirkev, hovorí o nej vo viacerých výrokoch, - Cirkev je jeho milovaná nevesta, jeho telo, on je kmeň a veriaci v neho sú jeho ratolesti/jeho údy, a tak aj veriaci v neho sú údmi Cirkvi...Ježiš stále pečuje o svoju Cirkev:
Ef 5, 29 Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev;
_ap. Pavel mnohokrát spomína význam Cirkvi pre veriace spoločenstvo, spásonosnú úlohu Cirkvi,
_o Kristovi môžeme básniť, písať traktáty, knihy, veriť mu, ale ak mu chceme dôverovať, tak je to možné len v spoločenstve Cirkvi, - len v nej je živý, skutočný,
_- len v Cirkvi jeme jeho telo a pijeme jeho krv pre vzkriesenie, večný život a spásu (Jn 6, 53-55)...len v Cirkvi môžeme povedať spolu s ap. Pavlom:
Gal 2, 20 nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.
_tvrdenie, že spása môže byť mimo Cirkvi) odporuje evanjeliu, je to ilúzia spásy...


26
n/a

| Předmět: RE: Kristus je živý v Cirkvi
11.03.20 09:29:57 | #1058 (1)

"Kdekoli se dva neb tři sejdou ve jménu mém, jsem já uprostřed nich".(Matouš 18:2o)


13
n/a
 #1057 

| Předmět: RE: RE: Kristus je živý v Cirkvi
11.03.20 19:12:52 | #1059 (2)

..to nie je Cirkev, to je modlitbové spoločenstvo...


26
n/a
 #1058 

| Předmět: RE: RE: RE: Kristus je živý v Cirkvi
12.03.20 07:28:23 | #1060 (3)

O modlitbě se tam nic nepíše:
20 Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“


13
n/a
 #1059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kristus je živý v Cirkvi
12.03.20 19:57:00 | #1062 (4)

opakujem, to nie je Cirkev...


26
n/a
 #1060 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kristus je živý v…
12.03.20 20:01:22 | #1064 (5)

O tom vy nerozhodujete:-).


13
n/a
 #1062 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kristus je živý…
12.03.20 20:16:55 | #1066 (6)

pozrite si, čo znamená pojem "Cirkvi" (organizované legitímne spoločenstvo) ...2-3 ľudia zhromaždení v Kristovom jménu (vtedy sa obyčajne modlia, čítajú Písmo, a pod.), nie sú inštitúcia..


26
n/a
 #1064 

| Předmět: RE: Kristus je živý v Cirkvi
13.03.20 13:12:02 | #1074 (1)

Kristus sa z činnosti RKC - musí v "hrobe" obracať.
*4475*


44
n/a
 #1057 

| Předmět: RE: RE: Kristus je živý v Cirkvi
13.03.20 13:14:17 | #1076 (2)

ŘKC jsou jednotliví lidé, určitě jsou mezi nimi i nějací spravedliví, z Kterých by Kristus měl radost. Vždyť i jeh vlastní učedníci mu né vždy rozuměli a nechovali se iddeálně.


16
n/a
 #1074 

| Předmět: RE: RE: Kristus je živý v Cirkvi
13.03.20 13:14:21 | #1078 (2)

myslíte? - mimochodom, v hrobe už nie je, a keď v ňom bol, musel sa obracať, keď videl v perspektíve vašu (a miliónov) nevieru:-)


26
n/a
 #1074 

| Předmět: Víra v Boha v Kristovi, tajemství
07.03.20 10:14:14 | #1056

Úvahy o viere, zamyslenia nad tajomstvami viery

  1. Viera stojí nazačiatku dejín spásy, Viera v SZ, ako vernosť Jahvemu, sa stala otázkou života a smrti vyvoleného ľudu Izraela - celé jeho dejiny Izraela o tom podávajú svedectvo - Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť (Gn 15, 6). Potom Jakub/Izrael v Egypte uveril v Božie posolstvo o záchrane, poslané mu skrze Mojžiša (Ex 14, 31).

  2. Viera je základom Ježišovho ohlasovania radostnej zvesti

Mk 1, 15: "„Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu“.

Viera v Ježiša Krista je základom Pavlovho ohlasovania radostnej zvesti o spáse:

Rim 1, 16: "Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka".

Kristus je pôvodca a završiteľ viery
Žid 12, 3 "s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu"
Prijatie viery krstom znamená spásu, neprijatie odsúdenie:

Mk 16, 16: "Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen".
Prijatie viery znamená večný život:
Jn 3, 15: "aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný"...
Žid 11:6: Bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají...


26
n/a

| Předmět: Cirkev, jednota národov, vzťah ku…
05.03.20 10:34:23 | #1055

Cirkev, jednota, kultúra národa, morálka, právo-Cirkev nemá žiadnu moc (Európa sú sekulárne štáty) , ale hovorí do moci, to je jej právo, ktor= si osobuje...

  • Cirkev hovorí zo svojej pozície/pozície evanjelia (na ktorom je postavená), čo je národu prospešné/nepros­pešné, žiadúce/nežiadúce, ako zjednocovať národ danej kultúry, ktorá kultúra a umenie sú dobré/zlé, žiadúce, nežiadúce,...hovorí do toho, ako posilňovať tradície, ktoré tradície sú pre daný národ dobré, ktoré nie...
  • Cirkvi ide vždy o vieru, mravy, národ, jednotu, pravdu (tie národ zjednocujú)...
  • import inej kultúry môže národ pozdvihnúť alebo rozkladať, - to si musí národ vyhodnotiť sám na základe histórie, tradícií, kultúry, historickej skúsenosti a zvykovosti - robí to aj skrze uzákonenie niektorých paragrafov štátnych zákonov... aj Slováci majú napr. v preambule Ústavy "cyrilometodejskú tradici", skrze ktorú bol napr. v parlamente odmietnutý (dokonca ústavnou väčšinou) aj istambulský dohovor (gender ideológia), odmietajú sa potenciálne zákony o eutanázii, registovaných partnerstiev a manželstiev, sprísňujú sa zákony o potratoch (Cirkev žiada úplný zákaz potratov, ale uvedomuje si, že to vzhľadom na sekularizáciu spoločnosti (parlamentov) nejde, nemá také zastúpenie kresťanských poslancov - aj keby aj mala, títo nemajú morálnu silu svedomia (liberálne svedomie) to v parlamentoch presadiť, lebo sekularizácia a liberalizácia/pro­fanizácia národov postupuje do absurdných rozmerov...

26
n/a

| Předmět: význam pojmu "prvorozený"
02.03.20 18:07:08 | #1052

v Písme čítame pojem Prvorozený ze stvoření (Kol 1, 15) - ktorý podľa kresťanskej exegézy znamená, že Ježiš je (ako Slovo, Jn 1, 1) prvý, večný, nestvorený, jeden jediný, ktorý bol pred všetkými vekmi, skrze ktorého Otec stvoril Vesmír a svet (teda Ježiš-Slovo musel byť už pred stvorením - t.j., je prvý pred tým, čo bolo stvorené Otcom-Stvoriteľom, a tak je nezávislý na stvorení (nie je súčasťou stvorenia), ale skrze neho bolo všetko Otcom stvorené (Kol 1, 15)...

1. zplození znamená v biologickom zmysle slova "oplodnenie" - teda vznik nového života (s telom i dušou) zo zárodočných buniek (spermie a vajíčka),...v prípade Ježiša Krista ide o jeho zplození (ako človeka) Otcom, skrze Ducha Svätého zo ženy (Márie)(nepoznáme "biologický mechanizmus/pod­statu tohto zplození),

2.** zrození** znamená (u človeka) vznik nového človeka (po oplodnení ženy mužom) a porodenie nového človeka ženou; v prípade Krista ide o jeho početí v- a zrození zo ženy (Márie),

3. stvoření znamená vznik neživých vecí/javov a živých organizmov (i človeka) Božou činnosťou/mocou z ničoho...


26
n/a