Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Římskokatolická církev (ŘKC)

Informace

Název: Římskokatolická církev (ŘKC)
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 13.01.2020 16:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 15632x
Příspěvků:
685

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Římskokatolická církev (ŘKC) - Římskokatolická církev (ŘKC/Latinská/Západní, asi 1,14 mld členů), běžně označováná jako katolická (všeobecná, univerzální) církev, je největší ze 24 autonomních katolických církví. Ostatních 23 katolických církví (asi 80 mil členů) jsou "východní katolické církve" s ŘKC sjednoceny ve věrouce, mravouce a papežství. ŘKC je největší křesťanskou církví (vice jako polovina všech křesťanů) a největší náboženskou organizací na světě. Společenství s římským biskupem/papežem, Kristovým zástupcem a nástupcem ap. Petra, jemuž Kristus předal pastýřskou moc, spojuje všechny katolické církve a tvoří Ř(KC), nebo „katolická“ (z řec. “katholikos” -„všeobecná“ nebo „univerzální“), tedy otevřená všem lidem z celého světa bez ohledu na jejich původ, rasu, národnost, etnikum, vzdělání, či postavení. https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev....... Otázky: proč Ř(KC)? V čem se liší od ostatních křesťanských církví? Může být spása mimo církev? - Provokace a ataky ŘKC (i v smyslu domnělé pedofilie, apod.) tu nemají místo...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #1

Zobrazit vše


| Předmět: Římskokatolická církev (ŘKC)
13.01.20 16:27:10 | #1

Druhý vatikánský koncil deklaroval ve své konstituci "Lumen gentium" (čl. 8), že „jedna, svatá, katolická a apoštolská je řízena Petrovým nástupcem - papežem a biskupy ve společenství s ním. Římskokatolická církev sdílí s ostatními katolickými církvemi společenství ve svátostech a umožňuje věřícím z jednotlivých katolických církví za určitých podmínek změnu příslušnosti k této církvi, např. při migraci, svatbě. a pod.


n/a
n/a

| Předmět: RE: Římskokatolická církev (ŘKC)
13.01.20 17:25:06 | #2 (1)

Cirkev, výklad Písma, Magistérium
R(KC) má k tomu aj najväčší intelektuálny poteciál: profesionálnych teológov a biblistov na okolo 250 univerzitách (ich fakultách/kate­drách) a teologických inštitútoch, ako aj mnohých vedeckých expertov svetských univerzít,
- KC vykladá Písmo v kompetencii Magistéria KC/Učiteľský úrad KC, s pomocou Pápežskej akadémie vied, v ktorej sa grupujú najrenomovanejší (schválení pápežom a vedeckými expertami (ako poradný výbor) biblistami sveta, včetne nebiblistov (vedcov - mnohí vedci sú však aj biblistami) i z iných vedeckých odborov prírodných, technických a humánnych vied…to nemá žiadna cirkev…v tom jej pomáha Duch Svätý, RKC má plnosť darov Ducha Svätého, preto jej učenie pravdivé...


n/a
n/a
 #1