Rozcestník >> Náboženství a filosofie >> Římskokatolická církev (ŘKC)

Informace

Název: Římskokatolická církev (ŘKC)
Kategorie: Náboženství a filosofie
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 13.01.2020 16:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 19230x
Příspěvků:
700

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Římskokatolická církev (ŘKC) - Římskokatolická církev (ŘKC/Latinská/Západní, asi 1,14 mld členů), běžně označováná jako katolická (všeobecná, univerzální) církev, je největší ze 24 autonomních katolických církví. Ostatních 23 katolických církví (asi 80 mil členů) jsou "východní katolické církve" s ŘKC sjednoceny ve věrouce, mravouce a papežství. ŘKC je největší křesťanskou církví (vice jako polovina všech křesťanů) a největší náboženskou organizací na světě. Společenství s římským biskupem/papežem, Kristovým zástupcem a nástupcem ap. Petra, jemuž Kristus předal pastýřskou moc, spojuje všechny katolické církve a tvoří Ř(KC), nebo „katolická“ (z řec. “katholikos” -„všeobecná“ nebo „univerzální“), tedy otevřená všem lidem z celého světa bez ohledu na jejich původ, rasu, národnost, etnikum, vzdělání, či postavení. https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev....... Otázky: proč Ř(KC)? V čem se liší od ostatních křesťanských církví? Může být spása mimo církev? - Provokace a ataky ŘKC (i v smyslu domnělé pedofilie, apod.) tu nemají místo...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

Zobrazení reakcí na příspěvek #1068

Zobrazit vše


| Předmět: Mravnosť, mravný život
13.03.20 12:57:24 | #1068

Mravný život človeka sa uskutočňuje v mravnom konaní v súlade s prirodzenou mravnosťou, ktorá je pre konanie dobra každému daná vo svedomí (Rim 2, 14, 15).
_U kresťana je mravný život založený na nasledovaní Krista, v snahe sa priblížiť sa Kristovi a pochopiť jeho posolstvo - pochopiť, že mravné konanie je základným úsilím na ceste k dokonalosti, ktorú od nás požaduje Boh,
_Mravný život človeka v súlade s vôľou Boha môžeme okrem božských cností viery, nádeje a lásky, uskutočňovať pomocou kardinálnych cností múdrosti, spravodlivosti, statočnosti/zmu­žilosti a miernosti...


n/a
n/a

| Předmět: RE: Mravnosť, mravný život
13.03.20 13:03:49 | #1070 (1)

Múdrost - je kardinálna cnost a je všeobecne definovaná ako umenie dobre a šťastne žiť. Ide o rozumom zdôvodnené a praktické chápanie sveta a človeka v slobode a v jednote rozhodovania a jednania. Múdrosť ako taká nie je vzdelanosť/učenosť, ani zbierka vedomostí, ani nejaký vedecký systém. K múdrosti patrí rozvaha a skúsenosť a zachovanie odstupu od bezprostredných podnetov, okolností a verejnej mienky.
_Múdrosť je vždy stručná, jasná a prostá, týka sa vždy aktuálnych otázok ľudského života a je overená stáročiami. Je užívaná v praktickom osobnom a spoločenskom živote, a je odovzdávaná budúcim generáciám.

_Cnost múdrosti má sídlo v praktickom rozume, a je intímne spojená s vôľou a vášňami,- mravné a pozitívne konanie v múdrosti je vždy ovládané dobrým svedomím...


n/a
n/a
 #1068 

| Předmět: RE: Mravnosť, mravný život
13.03.20 13:09:39 | #1072 (1)

Že ty píšeš o cnosti z pozície príšlušníka RKC - sa divím.
*20*
Cnosť sa stala cudzou pre mnohých z RKC - verejné "tajomstvá" sú toho dokazom.
*33648*
Cnosť sa z RKC vytratila na dlhé roky
(cnosť jednotlivých poctivých kresťanov nekritizujem)


112
n/a
 #1068 

| Předmět: RE: RE: Mravnosť, mravný život
13.03.20 13:16:37 | #1080 (2)

hovorím o cnostiach ako takých/všeobecne, nie o tom, že mnohí (i veriaci) nežili a nežijú cnostne, ale horšie ako pohania - a tak nemajú výmluvu...


n/a
n/a
 #1072